Sezónní práce v zemích EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sezónní práce v zemích EU"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne Sezónní práce v zemích EU Studujete a chcete si přes prázdniny přivydělat, ale chtěli byste zkusit práci za hranicemi České republiky? Nebo už jste zaměstnaní, ale rádi byste využili dovolenou v letních měsících jako možnost zajímavého přivýdělku? Pak právě pro Vás jsou určeny sezónní práce v rámci Evropské unie. Nabídka sezónních prací v zemích EU je velmi lákavou záležitostí pro mnoho z nás. Naskýtá se nám šance oprášit si své jazykové znalosti, poznat novou zemi, nové lidi a zvyklosti, vyzkoušet si práci v jiném prostředí. Oproti standardnímu dlouhodobému zaměstnání v cizině se u sezónních prací nemusíme vzdávat svého současného zaměstnání, odjíždíme tzv. jen na chvíli, a když se nám práce nelíbí, můžeme se vrátit domů. Mezi nejoblíbenější země, kam Češi jezdí za sezónními pracemi, patří Rakousko, Španělsko, Nizozemí, Itálie a Dánsko. Jak to v jednotlivých zemích funguje, co vše je potřeba vyřídit, která pracovní místa jsou nejčastěji nabízena, jak uzavřít pracovní smlouvu a mnoho dalších užitečných informací Vám přinášíme v následujícím přehledu: Kde lze najít nabídky sezónních prací v zemích EU? Sezónní práce a brigády jsou zveřejňovány na celoevropských internetových vyhledávačích. Jejich ucelený přehled naleznete na stránkách EURES - a Na evropském portálu pracovní mobility najdete k dnešnímu dni on-line databázi s volnými pracovními místy z úřadů práce 31 zemí Evropy. TIP pro rychlé vyhledávání na stránkách při vyhledávání sezónních prací zadávejte spojení - PRÁCE NA DOBU URČITOU, SEASON, případně přímo názvy hledaných profesí jako POMOCNÍ PRACOVNÍCI V ZEMĚDĚLSTVÍ, ČÍŠNÍCI apod. Přehled nejznámějších celoevropských vyhledávačů: nabízí pracovní příležitosti v mnoha zemích Evropy i v mimoevropských státech, jednoduché vyhledávání dle země a typu práce, také informace o možnostech ubytování a pracovních povoleních/vízech, pokud jsou požadovaná francouzský portál s odkazy na práce ve

2 Španělsku, Itálii, Francii, Belgii, Německu, Rakousku a Lucembursku. Praktický průvodce i s odkazy na ubytování. je zaměřen především na pracovní nabídky v oblasti sběru ovoce ve Velké Británii. Obsahuje odkazy na firmy působící v oblasti pěstování a zpracování ovoce. sezónní práce nejen pro studenty pracovní nabídky pro letní i zimní sezónu v turistických střediscích. Evropský portál pro mladé nabízí v sekci Práce množství odkazů na webové stránky zaměřené zejména na studentské brigády. Dánský portál pro sezónní práce, který provozuje partner EURES v Dánsku. Aktuálně nabízí zemědělské práce sběr jahod. Co je třeba zařídit pro pracovní povolení na sezónní práce za hranicemi ČR? Dánsko prvotní žádost o sezónní práce se podává výhradně prostřednictvím on-line formuláře na Irsko Dánsko uplatňuje přechodné období na volný pohyb pracovních sil, v praxi to znamená, že zaměstnavatel i žadatel musí vyplnit speciální formulář (obvykle zaměstnavatel informuje o proceduře k získání pracovního povolení) po příjezdu do Irska je potřeba vyřídit si PPS číslo (Personal Public Service Number). O toto číslo se žádá na místní Social Welfare Office. Více na při pobytu delším než 3 měsíce musíte zažádat o povolení k pobytu. Žádost vyřídí v Dublinu kancelář registrace cizinců (The Aliens Registration Office), v ostatních oblastech místní policejní stanice (the local Garda Síochána District). Itálie pro pracovní pobyt je třeba získat číslo sociálního zabezpečení - codice fiscale, a to na příslušném finančním úřadě (více na při pobytu delším než 3 měsíce musíte zažádat na oddělení místní cizinecké policie nebo na pověřeném poštovním úřadě o průkaz o pobytu více na

3 Nizozemí pro pracovní pobyt je třeba zařídit na příslušném finančním úřadě BSN číslo Burger Service Numer, více na Rakousko při pobytu delším než 90 dní je třeba registrace na obecním/městském úřadě a na imigračním úřadě (IND) je třeba vyřídit pracovní povolení Beschäftigungbewilligung, to trvá cca 6 týdnů, může být zkráceno pro sezónní pracovníky vždy musí první krok udělat zaměstnavatel a požádat o povolení rakouský úřad práce AMS. Obecně platí, že udělování pracovních povolení je závislé na výši stanovených kvót tzn. na procentickém podílu cizinců na trhu práce v regionu v závislosti na situaci na trhu práce v daném regionu, tj. míra nezaměstnanosti a struktura nezaměstnaných dle profesí. Speciální sezónní pracovní povolení - Saisonbewilligung je udělováno na dobu 6 měsíců a může být prodlouženo až na 9 měsíců. Kvalifikace pro sezónní práci není ze strany AMS - rakouských úřadů práce přezkoumávána, vše je čistě na uvážení zaměstnavatele. studenti studující v ČR potřebují v Rakousku pracovní povolení. Vzhledem ke krátkodobému trvání pracovního poměru pro ně přichází v úvahu pouze sezónní práce v zemědělství, lesnictví a turismu. Pro české studenty na rakouských školách platí hranice výše výdělku bez pracovního povolení, která je každoročně aktualizovaná. Pro letošní rok činí max. 341,16 Euro za měsíc, což je tzv. "Geringfügigkeitsgrenze" tzn. hranice pod níž nepřispívá do systemu zdravotního a sociálního pojištění. Španělsko po příjezdu do země je třeba vyřídit si na místním úřadu práce nebo policejní stanici identifikační číslo cizince NIE - Numero de Identificacion de Extranjeros pokud ve Španělsku pracujete, musíte požádat do 30 dnů od vstupu do země o povolení k pobytu v příslušné provincii na cizinecké policii (Policía de Extranjería, área de trabajo y migración). Velká po příjezdu do země je třeba vyřídit si na Jobcentre plus nebo na Social Security Office číslo pojištění, tzv. National Insurance Number pokud hodláte pracovat déle než 1 měsíc, je třeba se do 30 dní od zahájení práce registrovat do tzv. Worker Registration Scheme (registrace probíhá poštou, zasílá se speciální formulář, originál průkazu totožnosti, 2 fotografie,

4 potvrzení od zaměstnavatele, 90 GBP) Jak velká jazyková vybavenost je třeba? Dánsko vyžaduje se komunikativní znalost angličtiny Irsko vyžaduje se komunikativní znalost angličtiny Itálie nutná alespoň základní znalost italštiny Nizozemí je dobré disponovat základní znalostí holandštiny, ale vystačí i střední znalost angličtiny Rakousko nutná základní znalost němčiny Španělsko znalost španělštiny je výhodou, ale pro sezónní práce stačí znalost angličtiny, francouzštiny, němčiny, portugalštiny nebo italštiny Velká záleží na typu práce, u jednodušších profesí stačí základní znalosti angličtiny Jaký typ pracovní smlouvy pro sezónní práce je třeba uzavřít? Dánsko už před odjezdem do Dánska bychom měli mít k dispozici podepsanou smlouvu od zaměstnavatele Irsko Itálie Nizozemí Rakousko Španělsko každý, kdo v Irsku pracuje pro zaměstnavatele za výplatu, vlastní automaticky písemný nebo ústní pracovní kontrakt. Do dvou měsíců od počátku pracovního výkonu musí být zaměstnanci předloženy pracovní podmínky v písemné formě. zaměstnavatel je povinen předložit zaměstnanci podepsané vyjádření obsahující informace o pracovně právních a mzdových podmínkách platí ústní pracovní smlouvy (dohody), ale zaměstnavatel je povinen některé informace zaměstnanci předat v písemné podobě (jméno a bydliště zaměstnavatele a zaměstnance, místo výkonu práce, druh práce, pracovní doba, mzda a termín výplaty, den nástupu do práce, doba trvání pracovního poměru, dovolená, výpovědní lhůta, uplatnitelnost CAO (= kolektivní pracovní smlouva) pracovní smlouvu je možno uzavřít písemně, ústně nebo mlčky zaměstnavatel musí zaměstnanci předat tzv. Dienstzettel tzn. pracovní kartu, která písemně a poměrně podrobně stvrzuje smluvní podmínky pracovního vztahu občané EU/EHP mají stejná práva (plat, sociální podmínky, pracovní právo..) jako španělští občané minimální věk pro výkon práce je 16 let (ovšem do dovršení

5 Velká 18 let je nutný souhlas rodičů) pracovní smlouva může být na dobu neurčitou ( fijo ) nebo na dobu určitou ( temporal ) pokud uzavíráme smlouvu s agenturou, musí mít písemnou podobu, v ostatních případech musí zaměstnavatel zaměstnanci předat v písemné podobě pracovní podmínky (pracovní doba, odměna za práci, řešení přesčasů apod.) Oblast plateb zdravotního a sociálního pojištění a daní? Dánsko sezónní pracovníci se musí zaregistrovat v národním registru Folkeregisteret v místě pobytu za účelem přechodné odpovědnosti k odvodům daní při pobytu delším než 3 měsíce je třeba požádat o pobytové povolení u místního správního úřadu statsamt více k pojištění a registracím na Seasonal work - Social security, Tax Irsko sezónní pracovník je v Irsku brán jako jakýkoliv jiný zaměstnanec je potřeba vyřídit si žádost o placení záloh na daň - formulář 12A (http://www.revenue.ie/forms/form12a.pdf), vyhnete se tak placení vyšších daní Itálie, Nizozemí, Rakousko, Španělsko, Velká platí obecný systém koordinace sociálního zabezpečení v EU, zamezení dvojího zdanění používá se metoda vynětí navíc v Rakousku platí pravidlo, že překročí-li příjem částku 341,16 Euro za měsíc, začíná zaměstnanec a zaměstnavatel přispívat do rakouského zdravotního a sociálního systému. Tímto má ovšem i nárok využívat jeho výhod. Pro studenty jedno důležité upozornění! Status studenta se vztahuje pouze k těm, kteří v dané zemi studují. Všichni ostatní nestudující pracující mají za povinnost odvádět platby na zdravotní a sociální pojištění. Jak na zdravotní pojištění? Principy Evropské unie se vztahují také na ty, kteří jezdí na sezónu pracovat do jiných členských zemí. Obvyklou skupinou jsou studenti, kteří otázky zdravotního pojištění neřeší a snad si je ani nepřipouštějí. Zde je proto několik tipů, které Vám mohou pomoci. Tip č. 1: Český občan a pojištěnec má podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě. Tip č. 2: činnosti. Státem pojištění by měl být stát, který je místem výkonu výdělečné

6 Tip č. 3: Jestliže budete zaměstnáni v jiné členské zemi a v té souvislosti tam budete odvádět příspěvky na zdravotní pojištění, musíte se odhlásit z českého zdravotního pojištění. Platí to i v případě, že Váš pracovní poměr bude trvat velmi krátkou dobu. A platí to i pro druh práce, kterému Češi říkají brigáda. Důležité je, že se jedná o zaměstnání. Naopak, různé dobrovolnické a charitativní práce za zaměstnání považovány nejsou! Tip č. 4: V EU mají přednost evropská nařízení před zákony jednotlivých států. Takže z českého zákona sice může vyplývat, že při krátkodobém pobytu do šesti měsíců je člověk stále povinen platit pojistné v ČR, ale v praxi toto opatření musí být omezeno a vy se v ČR odhlásíte za předpokladu, že se v jiné členské zemi k pojištění přihlásíte. Tip č. 5: Doby pojištění v EU si dokumentujte a doklady o svém zdravotním pojištění v zahraničí si nechávejte. Tip č. 6: Během pojištění v zahraničí byste neměli používat český průkaz zdravotního pojištění, který české pojišťovny již často vystavují v podobě evropského zdravotního pojištění (EHIC). Tip č. 7: Pracujete-li v několika zemích současně, proberte svou situaci se svou zdravotní pojišťovnou. Souběh výdělečné činnosti v několika zemích EU je složitá situace, kterou je třeba konzultovat s odborníkem. Jaké jsou nabízené pracovní pozice a jaká je nejčastější doba trvání sezónních prací? Nejčastěji nabízené pracovní pozice Dánsko zemědělství (sklizeň jahod, hrachu, kukuřice, cibule, jablek ) jedná se o těžkou práci v proměnlivých klimatických podmínkách Irsko zemědělství (sběr plodů) hotelnictví turismus gastronomie Doba trvání sezónních prací záleží na typu sezónní práce, pohybuje se od několika týdnů po několik měsíců minimální doba zaměstnání se pohybuje od několika dní (sběr plodů) až po několik měsíců (gastronomie, hotelnictví) zaměstnavatelé preferují uchazeče přicházející na celou

7 Itálie zemědělství (sběr vína a jiného ovoce) hotelnictví sezónu (červen září) minimální doba zaměstnání se pohybuje od několika týdnů turismus gastronomie Nizozemí zemědělství (sklizeň tulipánů, chřestu, ) hotelnictví gastronomie Rakousko gastronomie práce na turistických chatách sezónní práce v zemědělství Španělsko hotelnictví (pokojské, číšníci, servírky, pomocné síly do kuchyně) zemědělství minimální doba sezónního zaměstnání je většinou 2 měsíce většinou se jedná o dlouhodobější pozice délka sezónního zaměstnání závisí na typu práce, je možné sehnat práci i jen na měsíc (zemědělství) Velká práce v zemědělství, na farmách turismus (hotely, restaurace) většina zaměstnavatelů však upřednostňuje pracovníky na celou sezonu většina zaměstnavatelů upřednostňuje pracovníky na celou sezónu Jaká je forma ubytování a nejčastější výše výdělku? Ubytování Dánsko většinou ubytování ve stanových Výdělek záleží na typu práce, vesměs jde o práci úkolem, např. sběr jahod a hrachu průměrně 0,80

8 Irsko campech ubytování v hostelích nebo přímo u zaměstnavatele zaměstnavatelé jsou nápomocní při hledání ubytování Itálie často ubytování v kempech zaměstnavatelé jsou nápomocní při hledání ubytování Nizozemí často ubytování v kempech zaměstnavatelé jsou nápomocní při hledání ubytování Rakousko záleží na možnostech zaměstnavatele, bývá uvedeno přímo v konkrétní nabídce zaměstnání Španělsko zpravidla se snaží být zaměstnavatel alespoň nápomocen při hledání ubytování při sezónní práci v hotelech většina zaměstnavatelů poskytuje ubytování Euro/kilo (6-15 Euro/hodina), kukuřice, jablka a hrušky a salát (často placeno hodinově cca Euro/hodina, někdy úkolová mzda) minimální mzda v Irsku je od 1. ledna 2007 EUR 8,30 za hodinu (dospělí pracovníci) průměrný výdělek brigádníka tuto částku o moc nepřekračuje minimální mzda v Itálii není zákonem stanovena, určují ji kolektivní smlouvy obvykle se pohybuje okolo 70% průměrné mzdy minimální mzda pro pracovníka staršího 23 let je 1 300,80 EUR měsíčně kolektivní pracovní smlouva může stanovit jinou výši, ale nikdy ne nižší než minimální výdělek závisí na odbornosti minimální mzda není stanovena plošně, ale na základě tzv. kolektivních smluv mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi v oblasti zemědělství je pro rok 2007 stanovena minimální mzda dle Kolektivní smlouvy na minimálně Euro hrubého tzn. cca Eur čistého, což představuje 6,375 Eur čistého na hodinu výše mzdy se odvíjí od kolektivních smluv minimální mzda ve Španělsku je 570 Euro měsíčně číšník/servírka Euro hrubého měsíčně

9 Velká záleží na typu zaměstnání v případě práce v hotelu zaměstnavatel často poskytuje ubytování v hotelovém pokoji za mírný poplatek v zemědělství lze očekávat ubytování v kempech nebo ubytovnách pokojská Euro hrubého měsíčně řidič nákladního automobilu Euro hrubého měsíčně auto mechanik 1200 Euro čistého měsíčně výdělek u sezónních prací se pohybuje kolem zákonem stanoveného minima minimální mzda pro lidi nad 22 let: 5,35 GBP/hod. minimální mzda pro lidi ve věku let: 4,45 GBP/hod. minimální mzda pro mladistvé (16 17 let): 3,30 GBP/hod. S jak vysokými životnímu náklady je třeba počítat? Vesměs platí, že životní náklady jsou vyšší než v ČR. Záleží také na jednotlivých oblastech, např. v severní části Itálie jsou životní náklady vyšší než v jižní části. Poměrně drahé bývají služby a ubytování. Veškeré informace o jednotlivých zemích, pracovních možnostech a podmínkách naleznete na stránkách Evropského portálu pracovní mobility Nezbývá než si zjistit potřebné informace a vyrazit. EURES EURES představuje celoevropskou síť poradenských kanceláří Eures (European Employment Services), na které se mohou obrátit zaměstnanci i zaměstnavatelé působící v členských státech a zcela ZDARMA mohou využít služeb jednotlivých EURES poradců. Evropské služby zaměstnanosti zajišťují především databázi volných pracovních míst, připravovaná výběrová řízení, životopisy uchazečů o zaměstnání, informace o životních a pracovních podmínkách či o legislativě a mnoho dalších informací. V současné době pokrývá síť Eures 31 zemí, kterými jsou Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká.

10 Pro Českou republiku platí, že v každém ze 14 krajských úřadů práce najdete proškoleného EURES poradce, který vám zdarma poskytne poradenský servis tzn. ukáže vám, jak si vyhledat pracovní místo v zahraničí, poradí jak kontaktovat zaměstnavatele a pomůže objasnit problémy, které vás mohou v zahraničí v té které zemi Evropy potkat. Dále v každém ze 77 okresních úřadů práce můžete využít služeb kontaktních osob EURES, které vám mohou poskytnout základní informace o této službě a práci v zahraničí. Kontaktní osoba: PaedDr. Věra Kolmerová EURES manager Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu Praha 2 mail: tel: mobil: fax:

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Práce v Anglii. Kopii dopisu od současného zaměstnavatele ve Spojeném království potvrzující

Práce v Anglii. Kopii dopisu od současného zaměstnavatele ve Spojeném království potvrzující Práce v Anglii Není potřeba vízového povolení. V současné době pokud budete chtít pracovat v Anglii tak si musíte v Anglii vyřídit WRS. WRS - Worker Registration Scheme je pracovní povolení, které vám

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o tom, jak postupovat, co zařídit, na co nezapomenout, čeho se vyvarovat (a nejen to) při vyřizování práce v zahraničí. Pokud máte o práci

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Účelová publikace. Není určena k prodeji na knižním trhu. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Vyšlo v prosinci 2009, první vydání, 32 stran, 100 000

Více

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kreuzplatz 20 8008 Zürich, Schweiz 044 933 07 33 Fax: 044 932 52 03 info@pazdera.ch www.pazdera.ch Kapitoly článku Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce

Více

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kolektiv autorů: Jana Kváčová PhDr. Marie Pavlů, CSc. RNDr. Jitka Ryšavá Ing. Michal Ševera, CSc. Bc. Jiří Šourek Rozšířenou elektronickou verzi této publikace

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce

Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Přehled pracovních programů v zahraničí 3 Pracovní programy (obecné informace) 4 5 Pojištění 6 Pracovní pobyty

Více

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Katalog otázek a odpovědí k otevření trhu práce 1.5.2011 2 Obsah Obsah...2 Uznávání profesní kvalifikace...3 Otevření trhu práce nezbytné úřadování...4 Rakouské pracovněprávní a sociálněprávní předpisy...4

Více

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 10, září 2014 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců

Více

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám.

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám. Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii Informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Možnosti pro absolventa SŠ INFORMAČNÍ

Více

Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout

Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout Práce v zahraničí Na co byste neměli zapomenout Nezáleží na tom, do jaké země se chystáte odcestovat. Vždy je třeba vyřídit mnoho důležitých věcí. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, na co byste

Více

Vaše Evropa Vaše práva

Vaše Evropa Vaše práva Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vnitřní trh a služby Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Rady, jak můžete získat zaměstnání v orgánech a institucích Evropské unie (EU) nebo i jinde:

Rady, jak můžete získat zaměstnání v orgánech a institucích Evropské unie (EU) nebo i jinde: Rady, jak můžete získat zaměstnání v orgánech a institucích Evropské unie (EU) nebo i jinde: dalších Hlavní sídlo EU je v Bruselu, ale některé unijní orgány a další instituce se nacházejí rovněž v Lucembursku,

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství Úvodem Vážení zájemci, právě se vám dostává do rukou katalog au pair a pracovních pobytů v zahraničí STUDYLINE, ve kterém najdete širokou nabídku au pair programů a studijně pracovních a pracovních programů.

Více

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement Podnikání v EU PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj České republiky Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 203, fax: 221 580 292 E-mail: pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Centrum mezistátních úhrad OBSAH I. Úvod........................................

Více