OBSAH. Úvod Seznam použitých zkratek Přehled souvisejících právních předpisů Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců..."

Transkript

1 Úvod Seznam použitých zkratek Přehled souvisejících právních předpisů Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců Pobyt cizinců na území ČR Občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska Přechodný pobyt občana EU, EHP a Švýcarska na území ČR Trvalý pobyt občana EU, EHP a Švýcarska na území ČR Občané třetích zemí-rodinní příslušníci občanů EU, EHP a Švýcarska Pobyt občanů třetích zemí-rodinných příslušníků občanů EU, EHP a Švýcarska na území ČR ohlašovací povinnost Krátkodobý pobyt (nepřekračující 3 měsíce) občanů třetích zemí-rodinných příslušníků občanů EU, EHP a Švýcarska na území ČR Dlouhodobý pobyt (překračující 3 měsíce) občanů třetích zemí-rodinných příslušníků občanů EU, EHP a Švýcarska na území ČR Občané tzv. třetích zemí Pobyt občanů třetích zemí na území ČR ohlašovací povinnost Občané třetích zemí bez vízové povinnosti Občané třetích zemí s vízovou povinností Druhy víz Krátkodobá víza Dlouhodobá víza Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu Long-term residence permit Povolení k trvalému pobytu občanům třetích zemí Permanent residence card Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území ČR

2 1.8 Dostatečné prostředky pro obživu Doklad o zajištění ubytování Poplatky za vyřízení víz Zelené karty Zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska na území ČR Občané EU v ČR Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí na území ČR Občané třetích zemí Vstup cizinců na trh práce na území ČR Postup cizince směřující k realizaci jeho zaměstnání na území ČR Povinnosti zaměstnavatele Zvláštní případy při udělování povolení k zaměstnání cizinci Zaměstnávání cizinců vysílaných do ČR na základě smluvních vztahů Zaměstnávání cizinců v rámci uzavřených mezinárodních smluv Prodloužení povolení k zaměstnání a povolení k pobytu Vysílání cizinců na služební cesty v rámci ČR Ukončení platnosti povolení k zaměstnání Kdy nelze vydat povolení k zaměstnání Zelené karty Obecné informace Kompetence jednotlivých úřadů státní správy Získávání ZK na území ČR Vydávání zelených karet Ohlašovací povinnosti Důležité poznámky k ZK Cizinci, kteří k výkonu práce na území ČR nepotřebují povolení k zaměstnání ani zelenou kartu Evidence cizinců Zprostředkování zaměstnání Podmínky pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání Správní poplatky Povinnosti agentur práce Zánik povolení ke zprostředkování Odejmutí povolení ke zprostředkování

3 6.7 Právo fyzických nebo právnických osob usazených za účelem zprostředkování k zaměstnání ve státech EU Zprostředkování práce formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury Povinnosti agentury práce a uživatele Nelegální migrace a zaměstnávání cizinců Správní delikty Z hlediska pracovního práva Pracovněprávní vztahy Pracovní cesty cizinců Sociální pojištění Příslušnost k právním předpisům Nemocenské pojištění Pojem Vyslání zaměstnance dle nařízení č. 1408/ Důchodové pojištění Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Pojištění v nezaměstnanosti Nárok na dávky ze systému státní sociální podpory a sociální pomoci Státní sociální podpora Sociální pomoc Dávky v nezaměstnanosti z jiného členského státu Základní pravidla Zvláštní pravidla pro přeshraniční pracovníky Osoby, které hledají práci v jiné zemi Důchody v ČR Starobní důchod Důchodový věk Invalidní důchod Částečný invalidní důchod Vdovský a vdovecký důchod

4 13.5 Sirotčí důchod Způsob stanovení výše důchodu Výše invalidního důchodu (plného/částečného) Výše vdovského a vdoveckého důchodu Výše sirotčího důchodu Podávání žádosti o důchod a rozhodování o ní Důchody migrujících osob Sčítání dob a stanovení tzv. dílčího důchodu Podávání žádosti Výplata důchodu Možné obtíže Zdravotní pojištění Účast Plátci pojistného a jejich povinnosti Práva a povinnosti pojištěnců Rozsah péče Regulační poplatky Cizinci v českém systému zdravotního pojištění Cizinci z členských států EU Cizinci ze smluvních států smlouvy o sociálním zabezpečení Cizinci ze třetích států Podnikání v ČR Podnikání fyzických osob Ohlášení živnosti a žádost o koncesi Podnikání právnických osob Problematika daní Daň z příjmů Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Daň z příjmů podnikatelů a firem Daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků Sazby daně z příjmů fyzických osob v ČR Daň z přidané hodnoty DPH DPH v rámci Evropské unie DPH u zboží DPH u služeb DPH u obchodu se třetími zeměmi (mimo EU)

5 18. Zaměstnávání občanů ČR v zahraničí Přechodná období Implementace národních opatření Volný pohyb pracovníků ze států EU-8 v rámci členských států EU Volný pohyb pracovníků EU-8 v rámci EU Volný pohyb pracovníků v rámci Evropského hospodářského prostoru (vztahuje se na členské státy EU a Norsko, Lichtenštejnsko, Island) Úprava volného pohybu osob mezi ČR a Švýcarskou konfederací Postoj vlády ČR k využívání přechodných období pro volný pohyb pracovníků Práce v zahraničí EURES EURES poradci EURES pro zaměstnavatele EURES CV-Search Před odjezdem Dokumenty Životopis Sociální a zdravotní pojištění Uznání předchozího studia a práce uznání kvalifikace Pracovní smlouva Povolení k pobytu a bydlení Po návratu Daně Sociální pojištění Zdravotní pojištění Uznání zahraniční kvalifikace Užitečné adresy Agentury práce Přeshraniční poskytování služeb Volný pohyb služeb Právní zakotvení Zakladatelské smlouvy Směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu ES Svoboda poskytování služeb versus svoboda usazování Překážky a omezení volného pohybu služeb Daňové aspekty, sociální a zdravotní pojištění Poskytovatel služby

6 20. Přeshraniční poskytování služeb a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Problematika kvalifikace Daňové aspekty, sociální a zdravotní pojištění Co je třeba udělat před odjezdem Co je třeba učinit po příjezdu Volný pohyb služeb a svobodná povolání Dočasné poskytování služeb v jiném členském státě EU občany třetích zemích Vysílání pracovníků Vyslaný pracovník Podmínky vyslání podle směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků Kroky předcházející vyslání Průběh vyslání pracovníků Specifika agenturního vysílání Vysílání pracovníků-občanů třetích zemí Vysílání pracovníků do zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska Přechodné období na vysílání pracovníků do Německa Sporné případy Přechodné období na vysílání pracovníků do Rakouska Vysílání pracovníků do třetích zemí Sociální zabezpečení Daňová problematika Problematika odborné kvalifikace Uznávání odborné kvalifikace v Evropské unii Směrnice o uznávání odborných kvalifikací 2005/36/ES Založení podniku či firmy nebo zaměstnání v jiné zemi EU občanem EU Dočasný nebo příležitostný výkon regulovaného povolání občanem EU Uznání kvalifikace v České republice Problematika odborné kvalifikace a cizinci ze třetích zemí Uznávání dosaženého vzdělání v ČR

7 26.7 Europass Europass-životopis Europass-jazykový pas Europass-mobilita Dodatek k diplomu Dodatek k osvědčení Přesun automobilů, řidičské průkazy Řidičské průkazy Řidičské průkazy a cizinci Přesun automobilů Přesun automobilu ze země EU do ČR Dovoz vozidla ze třetí země Přesun automobilu z ČR do jiné země EU Převoz vlastního vozidla do ČR Přílohy Rejstřík

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání Daňová problematika 1) Funkce a struktura daňové soustavy funkce a struktura daňové soustavy daně a státní rozpočet charakteristika daňové soustavy druhy daní 2) Sociální pojištění charakteristika jednotlivých

Více

ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům

ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PRACOVNÍ PRÁVO ES ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům základních svobod, zejména svobody volného pohybu osob, byla již od začátku jasná

Více

Sociální zabezpečení migrujících osob

Sociální zabezpečení migrujících osob Sociální zabezpečení migrujících osob Obsah prezentace 1.EURES služba Úřadu práce 2.Volný pohyb pracovních sil 3.Nařízení o koordinaci soc. zab. EU 4. Kompetence států 5.Podpora v nezaměstnanosti 6.Formuláře

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA www.vscht.cz POSTUP PŘI PŘIJETÍ ZAHRANIČNÍHO VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA Zkušenosti VŠCHT Praha Právní rámec mobility výzkumníků Mezinárodní mobilita výzkumníků se řídí zákony EU Směrnice ER 2005/71/ES o zvláštním

Více

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008 DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008 2. aktualizace k 31. 1. 2011 Úprava zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 85/2010

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více