DIDAKTIKA EKOPROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIDAKTIKA EKOPROGRAMU"

Transkript

1 DIDAKTIKA EKOPROGRAMU pro II. stupeň ZŠ v rámci projektu Můj životní styl a svět Projekt je financován z prostředků EU Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/ ŘÍJEN 2013

2 Obsah Úvodní informace...2 Harmonogram aktivit...4 Uvítání Svět kolem nás stanoviště udržitelného rozvoje Přírodní živly stanoviště Potravinový řetězec stanoviště Co je to bio stanoviště Přirozené potraviny (bio II) Životní styl stanoviště Kam s odpady stanoviště Hygienická pauza 15 minut Ukázka pečení chlebových placek Muzeum řeky Ohře...15 Bodové hodnocení soutěžních aktivit...15 TABULKA ČASOVÉ NÁROČNOSTI AKTIVIT A JEJICH PŘÍPRAVY...16 Příloha - Aktivity jednotlivých stanovišť...17 Počet listů přílohy: 19 Počet listů celkem: 38 Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

3 Úvodní informace Tento didaktický program byl připraven výlučně lektory projektu Můj životní styl a svět pro ekoprogramy partnerských ZŠ, které byly realizovány v rámci tohoto projektu na Statku Bernard v Královském Poříčí. Po realizaci ekoprogramu proběhla jeho evaluace, ze které nevzešly žádné zásadní změny, které by bylo potřeba promítat do této didaktiky. Jedinou úpravou je zpestření kvízové soutěže v Muzeu řeky Ohře o skládání kostek a modelu řeky Ohře. V příznivém počasí bude většina aktivit probíhat ve venkovních prostorách statku, kde budou připraveny stanoviště pro jednotlivá témata projektu tj. 6 stanovišť. Na každém stanovišti budou k dispozici různé podklady vzdělávacího charakteru (obrázky, schémata, statistiky, ukázky potravin, mapy, informace v textové formě apod.). Na základě úvodní diskuse s lektorem, který bude k dispozici na každém stanovišti popř. prostudování vzdělávacích podkladů skupinka žáků (tým) bude společně odpovídat na pár testových otázek (cca 5) ke každému tématu a případně plnit další úkoly související s tématem. Lektor je k dispozici pro: vedení zajímavé diskuse se žáky, která je má přivést na správné odpovědi v soutěži po případě i pro usměrnění (pokud žáci budou uvažovat úplně jiným směrem) usměrnění resp. pro případné nejasnosti v soutěži koordinaci soutěže rozdává testové otázky k danému tématu a vyplňuje dle výsledků testový arch seznámí žáky se správnými výsledky testů Celkově se na programu zúčastňují 3 lektoři (2 na dvou jedoucích stanovištích + 1 pro přípravu dalších stanovišť + střídání lektorů během programu). V nepříznivém počasí budou aktivity přesunuty do školící místnosti a budou upraveny vnitřním podmínkám (kromě stanoviště Odpady), bude promítána PP prezentace na téma Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

4 Budoucnost Sokolovska (důsledky ukončení těžby uhlí) jako vyplnění času za Ukázku pečení chlebových placek, na kterou bude navazovat v různých úsecích diskuse lektora se žáky. Pro ekoprogram v čase příznivého počasí, který bude probíhat zejména ve venkovních prostorách, používáme pojem outdoor varianta. Pro ekoprogram v čase nepříznivého počasí, který bude probíhat zejména ve vnitřních prostorách, používáme pojem indoor varianta. Počet žáků jednoho ekoprogramu: cca 40 (kapacita jednoho velkého autobusu) s minimálním pedagogickým dozorem dvou učitelů. Pro efektivitu výuky budou žáci rozděleni na 4 soutěžní týmy à 10 žáků (toto rozdělení bylo již předem s pedagogy domluveno včetně určení kapitánů jako příprava na ekoprogram). 2 týmy započnou ekoprogram soutěžemi u 6 venkovních stanovišť a další 2 týmy zahájí ekoprogram prohlídkou Muzea řeky Ohře, v rámci které také budou soutěžit. Poté se skupiny prohodí. Vždy jeden tým bude u jednoho stanoviště a bude postupovat podle daného (níže uvedeného) směru stanovišť uvedeného na plánku, který každý tým obdrží. Každé stanoviště bude typicky označeno (nápisem, obrázkem či mapou apod.). Soutěžní týmy budou označeny piktogramy přírodních živlů (země, vzduch, oheň, voda) a dále si zvolí kapitána, který bude mít slovo veta při rozdílných názorech členů skupiny a bude označen piktogramem (odznakem) živlu skupiny. Za příznivého počasí se uskuteční i ukázka pečení chlebových placek v peci, jinak 2 soutěžící týmy venku se budou u stanovišť střídat níže uvedeným postupem: (zeleně uvedeno v harmonogramu aktivit) 1. Tým 2. Tým Svět kolem nás Přírodní živly Přírodní živly Svět kolem nás Potravinový koloběh Co je to bio Co je to bio Potravinový koloběh Přirozené potraviny (bio II) Životní styl Životní styl Přirozené potraviny (bio II) Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

5 Kam s odpady Ukázka pečení chleba Kam s odpady Ukázka pečení chleba Poslední stanoviště Kam s odpady bude probíhat společně jedná se o pohybovou aktivitu, takže skupiny budou navzájem soutěžit, půjde i o čas. V případě indoor varianty bude vynechána aktivita Ukázka pečení chlebových placek a všechny stanoviště budou přesunuta do školící místnosti krom aktivity Kam s odpady, která zůstává beze změny (pod velkou stodolou). Celý program je postaven formou soutěže, kdy týmy získávají za správná řešení a odpovědi body. Bodové ohodnocení úkolů je samostatnou kapitolou této didaktiky. Samotným závěrem programu (po zdravém obědě) bude vyhlášení výsledků soutěže včetně upozornění na nejčastější chyby. Harmonogram aktivit HARMONOGRAM AKTIVIT I. SKUPINA (tým vzduchu a tým země - 2. tým) Čas Aktivita 8,30 Uvítání krátká historie statku a vysvětlení soutěžního programu, rozdělení na 4 skupiny cca po 10 žácích 8,45 1. Svět kolem nás stanoviště / Přírodní živly 8,55 2. Přírodní živly stanoviště / Svět kolem nás 9,05 3. Potravinový koloběh stanoviště / Co je to bio 9,15 4. Co je to bio - stanoviště, / Potravinový koloběh 9,25 5. Přirozené potraviny / Životní styl - rozdání svačin - ekoučebna 9,35 6. Životní styl stanoviště / Přirozené potraviny 9,45 7. Kam s odpady -- stanoviště Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

6 10,05 8. HYGIENICKÁ PAUZA 10,20 9. Ukázka pečení chleba 10, Muzeum řeky Ohře 11, Oběd (lektoři vyhodnocují testy) 12,15 12, Vyhodnocení výsledků 13. KONEC HARMONOGRAM AKTIVIT II. SKUPINA (tým vody a tým ohně -2. tým) Čas Aktivita 8,30 Uvítání krátká historie statku a vysvětlení soutěžního programu, rozdělení na 4 skupiny cca po 10 žácích 8,45 1. Muzeum řeky Ohře svačina v muzeu 9,45 2. Hygienická pauza 10,00 3. Ukázka pečení chleba 10,20 4. Potravinový koloběh stanoviště / Co je to bio 10,30 5. Co je to bio - stanoviště, / Potravinový koloběh 10,40 6. Přirozené potraviny / Životní styl 10,55 7. Životní styl stanoviště / Přirozené potraviny 11,05 8. Svět kolem nás stanoviště / Přírodní živly 11,15 9. Přírodní živly stanoviště / Svět kolem nás 11, Kam s odpady -- stanoviště 11, Oběd (lektoři vyhodnocují testy) 12,15 12, Vyhodnocení výsledků 13. KONEC Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

7 Uvítání Lektor uvítá žáky na statku s krátkým povídáním o historii a současnosti statku Bernard. Z praktických důvodů ukáže umístění veřejného WC. Zároveň obeznámí zúčastněné o tom, že dnešní ekoprogram je součástí dotovaného projektu z OP VK. Lektor v krátkosti žáky uvede do problematiky udržitelného rozvoje, na který je ekoprogram orientován. Apeluje na děti, které za 20 let možná budou rozhodovat o zásadních globálních problémech světa. Žáci nakonec budou rozděleny do výše zmiňovaných 4 soutěžních týmů. Následuje popis přípravy a obsahu jednotlivých stanovišť ekoprogramu v pořadí dle harmonogramu pro skupinu I. Konkrétní obsahy textových, statistických příprav, testové otázky či jiné připravené aktivity pro žáky jsou obsaženy v příloze na konci tohoto dokumentu. 1. Svět kolem nás stanoviště udržitelného rozvoje Označení stanoviště: závěsná politická mapa světa Pomůcky: závěsná politická mapa světa, držák na mapu, ukázka kosmetiky krém proti vráskám, igelitka, plastová hračka, injekční stříkačka Materiál: textový, mapový, obrázkový a statistický materiál k tématu Na stanovišti budou k dispozici: V tabulkové formě k dispozici statistiky o Keni, USA a ČR (jako porovnání vyspělého státu s chudým a kde si stojí ČR) zejména naděje na dožití, počet narození a počet úmrtnosti při narození, HDP apod., definice UR Mapa indexu lidského rozvoje Text o světovém hladu + seznam 50 nejméně rozvinutých (chudých) států světa Informace a čísla o rozložení ras, nakreslené postavy (dle vzhledu dané rasy) Evropana, Afričana a Asijce. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

8 Text o ropě závislost světa na ropě, porovnání spotřeby ropy USA, ČR, Afrika Schéma výroby z ropy Mapa světových zásob ropy Místo stanoviště: u zdi vedle výstavní místnosti nebo ve výstavní místnosti se stolem Vybavení statku: složený stánek sloužící jako stůl Popis aktivit: Lektor začne komunikovat s dětmi o rozdílech v životní úrovni lidí v různých koutech světa (co kde komu chybí), poukáže na problém světového hladu a také na různorodost lidských ras. Dále poukáže na širokou paletu výrobků, které se vyrábí z ropy. Cíl stanoviště: uvědomění si nerovnoměrného vývoje na světě (životní podmínky), nerovnoměrného rozložení energetických vyčerpatelných zdrojů (ropy) a uvědomění si, že všechny rasy jsou si rovny. Časová náročnost: 10 minut Soutěž: test vybrat 4 správná tvrzení (odpověď je k dispozici v materiálech) vypsat 1 rozvojovou zemi z Afriky, Asie, Ameriky a Austrálie a Oceánie (práce s mapou) vypsat kontinent, kde je nejvíce rozvojových zemí Indoor varianta všechny aktivity se přesunou beze změny do školící místnosti 2. Přírodní živly stanoviště Označení stanoviště: piktogramy 4 živlů Pomůcky: stopky, 4 průhledné misky s ukázkami (voda, půda, sirky, vzduch pouze přikryto), Materiál, který bude na stanovišti k dispozici: Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

9 Obrázky piktogramů 4 živlů (označení stanoviště) Textový materiál k přírodním živlům Místo stanoviště: u zdi u dřevěného mlýnského kola Vybavení statku: 1 pivní set, zapůjčené 4 misky z kuchyně Popis aktivit: Lektor se dětí zeptá, kolik máme přírodních živlů a zda je dokážou vyjmenovat. Jako nápověda budou sloužit připravené misky a obrázky živlů. Následuje povídání o živlech proložené zajímavostmi a otázkami k zamyšlení. Ke zpestření si žáci zkusí, jak dlouho vydrží bez dechu (nezbytnost živlu vzduchu). Cíl stanoviště: vědět co jsou přírodní živly, uvědomění si nezbytnosti přírodních živlů pro život na zemi, uvědomění si vyčerpatelnosti (ve spojitosti s plýtváním) a znečišťování některých zdrojů, příčiny povodní, Slunce jako obnovitelný zdroj energie apod. Časová náročnost: 10 minut Soutěž: Test vybrat 5 správných odpovědí Indoor varianta všechny aktivity se přesunou do školící místnosti beze změny 3. Potravinový řetězec stanoviště Označení stanoviště: obrázek potravinového řetězce Pomůcky: zvířata ze ZOO koutku, kameny na zatížení obrázků (proti větru) Materiál, který bude k dispozici: Obrázky k potravinovému řetězci 12 kusů zvířat a rostlin celkem Textový materiál k tématu Místo stanoviště: U zoo-koutku. Vybavení statku: 1 pivní set Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

10 Popis aktivit: Lektor se dětí zeptá, co si představují pod pojmem potravinový koloběh. Lektor s pomocí dětí definují potravinový koloběh. Lektor uvede příklad a vyzve děti k dalším příkladům na příkladu zvířat v zoo-koutku. Cíl stanoviště: vědět, co je to potravinový řetězec, uvědomění si návaznosti a nevyhnutelnosti všech živočišných druhů pro život na Zemi, uvědomění si potřebnosti každého článku (živočišného druhu) potravinového řetězce. Časová náročnost: 10 minut Soutěž: Test 4 správné odpovědi Složit z obrázků minimálně jeden potravinový řetězec (min. 3 články) Indoor varianta všechny aktivity se přesunou beze změny do školící místnosti (bez zvířat v zookoutku) 4. Co je to bio stanoviště Označení stanoviště: české logo biopotravin bílo-zelená zebra a evropské logo biopotravin Pomůcky: zvětšené E 250 jako ukázka přídatné chemické látky, vytištěná bio loga Materiál, který bude k dispozici: Ukázky potravinových výrobků: Coca Cola, čokoláda Studentská pečeť, bio čokoláda s evropským bio logem, masová konzerva obsahující hodně éček, zeleninová konzerva s kukuřicí bez éček, 2 müssli tyčinky: jedna bez polevy a druhá méně vhodná s polevou, žvýkačka obsahující hodně E (ukázkový obchůdek) Zvětšené kopie složení ukázkových potravinových výrobků textový materiál k tématu: Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

11 Definice ekologického zemědělství a bioproduktu, české a evropské logo pro biopotraviny Základní informace o přídatných látkách (éčkách) a smyslu reklamy Krátká statistika o spotřebě banánů v ČR Místo stanoviště: před výstavní místností nebo ve výstavní místnosti se stolem Vybavení statku: složený stánek sloužící jako stůl Popis aktivit: Lektor se dětí zeptá, jestli znají bio loga české a evropské a co označují. Následuje vzájemný dialog o biopotravinách produktech z ekologického zemědělství. Dále se lektor zeptá, jestli ví, co jsou to éčka a jejich důvod přidávání do potravin. Diskuse dále naváže na smysl a cíl reklamy. Cíl stanoviště: poznávání a označování biovýrobků, znát důvody přidávání E do potravin, vědět, že mnoho éček v potravě škodí lidskému zdraví, vědět, že existují i velmi nebezpečná E pro zdraví, vědět číst reklamu a v konečném důsledku to vše integrovat do správné volby při nákupu potravin. Časová náročnost: 10 minut Soutěž: test zodpovědět 4 testové otázky, které vyplývají z diskuse resp. prostudování materiálů správně nakoupit: vybrat 2 vhodné výrobky z ukázkového obchůdku Indoor varianta všechny aktivity se přesunou beze změny do školící místnosti Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

12 5. Přirozené potraviny (bio II) Označení stanoviště: samotné ukázkové nádoby potravin Pomůcky: nádoby s ukázkami obilnin, luštěnin a semínek, obrázek struktury obilného zrna, bílý rohlík, celozrnný rohlík, bílá mouka, celozrnná mouka, pšeničné klíčky a otruby a obilninové výrobky jako např. kaše, kroupy, vločky, mouka aj. Materiál, který bude k dispozici: Papírky s názvy potravin dle skupin luštěniny, semínka, obiloviny Místo stanoviště: V ekoučebně. Vybavení statku: vybavení ekoučebny - zejména velký stůl a některé ukázkové nádoby Popis aktivit: Děti mají za úkol postupně přiřadit správné názvy potravin k nádobám podle skupin potravin. U obilnin (které jsou na poznávání nejtěžší) je pomůckou vždy jedna ukázka obilninového výrobku z dané obilniny a také nápověda od lektora, o kterou si děti mohou říct otázkou, na kterou ovšem nelze odpovědět ano nebo ne nebo názvem dané obilniny. Dále lektor krátce povídá o výživovém významu těchto přirozených potravin. V rámci poznávačky jsou k dispozici i různé typy jednoho druhu potraviny (např. čočka zelená i červená nebo fazole tmavé i bílé). Na závěr je vysvětlen rozdíl mezi bílým a celozrnným pečivem. Cíl stanoviště: poznávání českých obilovin a výrobků z nich, poznávání (i ochutnávání) semínek a luštěnin. Vědomosti o jejich využití v kuchyni, jejich výživové hodnotě, tipy na zdravou semínkovou svačinku. Časová náročnost: 10 minut Soutěž: poznávačka obilnin, luštěnin a semínek (přirozených potravin) přiřadit správné názvy k 8 druhům obilnin, k 5 druhům luštěnin a k 5 druhům semínkům. Indoor varianta všechny aktivity se přesunou beze změny do školící místnosti Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

13 6. Životní styl stanoviště Označení stanoviště: obrázek postavy v pohybu s názvem Životní styl Pomůcky: 0 Materiál, který bude k dispozici: textový materiál k tématu: Definice životního stylu, konzumerismu, dobrovolné skromnosti Definice aktivního a pasivního životního stylu Ideální doba spánku pro žáky ZŠ dle věku Lidová rčení o stravovacích návycích Místo stanoviště: Pod stodolou u WC Vybavení statku: 1 pivní set Popis aktivit: Lektor se žáků zeptá, jestli ví, co je to životní styl, co všechno zahrnuje, co ho nejvíce ovlivňuje. Poukáže se na vliv reklamy, která nabádá k velkému konzumu. Diskuze o konzumerizmu a dobrovolné skromnosti. Lektor se zeptá, co děti vnímají za zdravé návyky a co naopak za nevhodné. Diskuzí se vysvětlí pojmy aktivní a pasivní životní styl. Cíl stanoviště: zamyšlení se nad svým životním stylem, umět rozlišit zdravé a nevhodné návyky, zamyslet se nad konzumerizmem a dobrovolnou skromností, motivace k zdravému životnímu stylu Časová náročnost: 10 minut Soutěž: test zodpovědět 4 testové otázky, které vyplývají z diskuse popř. prostudování výukových podkladů Vypsat 3 způsoby trávení volného času doma místo TV a PC Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

14 Vypsat 3 venkovní pohybové hry bez použití míče Indoor varianta všechny aktivity se přesunou beze změny do školící místnosti 7. Kam s odpady stanoviště Označení stanoviště: rozložené 2 sady popelnic + velké informační tabule o třídění odpadu Pomůcky: 2 x stopky, 2 x sada nádob na třídění odpadu (modrá papír, žlutá plasty, šedivá směsný odpad, zelená přelepená červeným papírem bude sloužit pro nebezpečný odpad, sklo jsme z bezpečnostních důvodů vyloučili) Materiál: 4 x stejná sada různých druhů odpadů ke třídění (15 kusů v jednom pytli x 4 týmy) Místo stanoviště: pod stodolou Vybavení statku: 0 Popis aktivit: Nejdříve lektor komunikací se skupinou zjistí, jestli znají správně barvy popelnic pro tříděný odpad využívajíce informační tabule, poté vysvětlí pravidla soutěže: Týmy budou navzájem soutěžit ve třídění odpadů. Každý tým má svou sadu nádob a také svou sadu 15 kusů odpadů. Jedná se zároveň i o běžeckou soutěž, kdy vždy na trati je pouze jeden člen týmu. Zadání soutěže pro děti je následovní: 1. Každá skupina má svou sadu nádob před sebou a vedle sebe sadu odpadů (jsou téměř stejné). 2. Cílem je správně vytřídit odpad do nádob, ale půjde i o čas. 3. Musí se vystřídat všichni ze skupiny a to tak, že jeden člen skupiny vezme 1 kus odpadu a poběží k sadě a bude se ho snažit vyhodit do správné nádoby. Poté poběží zpátky ke své skupině. Až doběhne zpět, může teprve vyrazit jeho další kolega s dalším odpadem. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

15 4. Pokud je potřeba odpad nějakým způsobem upravit udělejte to (např. sešlápnutí PET lahve apod.). To může udělat kdokoli ze skupiny i neběžící. Skupina se může radit o tom, kam správně odpad vyhodit, ale myslete na to, že vedle jsou soupeři a mohou vás slyšet, tak abyste nakonec nepomohli i jim. 5. Když se všichni prostřídají, je na skupině, kdo poběží znovu (nejlépe ti nejrychlejší). 6. Po doběhnutí hráče, který vyhodil poslední odpad, se stopky zastaví. 7. Vyhodnocovat se bude jak třídění odpadu, tak i jeho potřebná úprava, tak i dosažený čas vše je bodově ošetřeno, a to tak, že za každý správně vytříděný odpad je 1 bod, za správnou úpravu odpadu jsou celkem 2 body (v sadě jsou 2 odpady k úpravě) a nejlepší čas získává 4 body a ostatní dle pořadí vždy o 1 bod méně. Cíl stanoviště: uvědomění si, kam patří jaký odpad, a že některé druhy odpadů je potřeba před vyhozením do popelnice náležitě upravit. Časová náročnost: 20 minut Soutěž: Třídění odpadů, čas dokončení úkolu, sešlápnutí PET lahví a papírových krabic Indoor varianta - pod stodolou beze změny 8. Hygienická pauza 15 minut 9. Ukázka pečení chlebových placek V outdoor variantě programu bude předvedena ukázka pečení chlebových placek v kamenné venkovní peci společně s krátkým výkladem pekaře (o přípravě těsta a pečení), účastníci také ochutnají čerstvou chlebovou placku. Každý účastník má možnost si placku sám vyválet. V indoor variantě aktivita pečení chleba bude vynechána. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

16 10. Muzeum řeky Ohře V muzeu bude probíhat kvízová soutěž s 12 otázkami, přičemž odpovědi na otázky se skrývají v elektronických popisech exponátů. S ohledem na dostatečný časový prostor (hodinová prohlídka) v muzeu navrhujeme pro příští programy oživit soutěž skládačkami: modelu řeky Ohře a kostkami, které budou také bodově ohodnoceny. Bodové hodnocení soutěžních aktivit Zpravidla za správnou odpověď či správně vybrané tvrzení se získá 1 bod. Při poznávacích aktivitách za každý správně určený prvek se získá 1 bod, rovněž za každý dobře vytříděný odpad. Za sešlápnutí PET lahve či papírové krabice + 1 bod. Za nejlepší čas dokončení třídění odpadu (běh) + 4 body a poté sestupně dle času týmu vždy o jeden bod méně. Za každou správnou odpověď v kvízu muzea se získává 1 bod a při doplnění soutěže o skládačky tým, který správně složí model získává 3 body a tým, který ho zároveň složí nejrychleji, získává 2 body navíc. Po zdravém obědě následuje vyhodnocení výsledků soutěže a vítězný tým získává dárka od Ekokomu, a.s.. Níže uvádíme přehlednou tabulku s maximálním počtem dosažených bodů v jednotlivých aktivitách. Maximální bodovací skóre STANOVIŠTĚ Test tvrzení /otázky Další aktivity Maximum bodů Svět kolem nás 4 tvrzení = 4 bodů Určení 4 rozvojových zemí dle kontinentů = 4 body 9 bodů Určení kontinentu s nejvíce chudými zeměmi = 1 bod Přírodní živly 5 otázek = 5 bodů Zadržení dechu = 0 5 bodů Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

17 bodů Potravinový koloběh 4 otázky = 4 body Sestavit potravinový řetězec = 12 bodů Co je to bio 4 otázky = 4 body Zkouška nákupu = 2 body Přirozené potraviny 0 otázek = 0 bodů Poznávání obilnin (8 druhů) = 8 bodů 16 bodů 6 bodů 18 bodů Poznávání luštěnin (5 druhů) = 5 bodů Určení druhu semínek (5 druhů) = 5 bodů Životní styl 4 otázky = 4 body Způsoby trávení volného času =3 body 10 bodů Odpady Třídění odpadů 15 kusů = 15 bodů Vyhodnocení z muzea řeky Ohře - kvíz Druhy pohybových her = 3 body Úprava odpadů = 2 body Nejlepší čas = 4 body 21 bodů 12 bodů Po evaluaci programu přidáváme 2 skládačky po max. 5 bodech CELKEM 10 bodů 107 bodů TABULKA ČASOVÉ NÁROČNOSTI AKTIVIT A JEJICH PŘÍPRAVY Čas přípravy č. aktivity celkem minut čas - minuty Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

18 Délka aktivit č. aktivity celkem minut čas minuty S ohledem na zapojení 3 lektorů lze přípravu programu na statku zvládnout za necelou 1 hodinu. Tabulka časové náročnosti je zhotovena podle harmonogramu pro I. skupinu žáků. Příloha - Aktivity jednotlivých stanovišť Následující příloha obsahuje konkrétní obsahy textových a statistických příprav, testové otázky či jiné aktivity pro žáky tohoto ekoprogramu. Aktivity jsou seřazeny podle stanovišť. Červeně zabarvené možnosti v testových otázkách určují správné odpovědi. Graficky upravené podklady (mapy, obrázky apod.) pro ekoprogramy jsou k dispozici v elektronické verzi. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

DIDAKTIKA EKOPROGRAMU

DIDAKTIKA EKOPROGRAMU DIDAKTIKA EKOPROGRAMU pro I. stupeň ZŠ v rámci projektu Můj životní styl a svět Projekt je financován z prostředků EU Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/02.0014 ŘÍJEN 2013 Obsah Úvod...3

Více

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie Energie Ekologická výchova autorka: Mgr. Daniela Kosařová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I. Definice energie, příklady, kdy

Více

DIDAKTIKA PROGRAMU VÍM, CO JÍM

DIDAKTIKA PROGRAMU VÍM, CO JÍM DIDAKTIKA PROGRAMU VÍM, CO JÍM v rámci dotovaného projektu Můj životní styl a zdraví (reg.č. CZ.1. 07/1.1.00/53.0001) Projekt je financován z prostředků EU. Obsah Úvod... 2 Evaluace programu... 3 Přehled

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA. - propojení Zdravé školní jídelny a školy

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA. - propojení Zdravé školní jídelny a školy ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA - propojení Zdravé školní jídelny a školy Z ČEHO VYCHÁZÍME? školní stravování má mimo jiné, také výchovnou složku může nenásilně a postupně ovlivňovat výživové chování dětí

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122,

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, vyhlašuje regionální kolo soutěže v odborných dovednostech žáků učebního oboru 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů Datum konání: 25. dubna 2012 Místo konání: areál dílen odborného výcviku Horšov 1,

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů Hlavní cíle výchovy a vzdělávání žáků v EVVO A. Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu B. Žák komunikuje o problémech životního, obhajuje a zdůvodňuje své názory a stanoviska

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Politický globus. Sociální prostředí Politická geografie

Politický globus. Sociální prostředí Politická geografie Předmět: Doporučený ročník: Vazba na ŠVP: Geografie 2. ročník Sociální prostředí Politická geografie Cíle Studenti lokalizují na Zeměkouli státy světa. Studenti přibližně znají počet nezávislých států

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Těžíme hliník z našich domácností

Těžíme hliník z našich domácností Mateřské školy Těžíme hliník z našich domácností PRACOVNÍ LISTY + METODIKA PRO UČITELE Vydala: Ochrana fauny ČR o.p.s. v roce 2014 za finančního přispění Středočeského kraje Autoři: Mgr. Marie Tvrdoňová

Více

2

2 1 2 3 4 5 6 7 - sušenek existuje řada odlišných typů: sušenky vypichované = z rozváleného plátu těsta se vykrajují odpovídající tvary obsah tuku v rozmezí 0 až 20 % (na hmotnost mouky) na chuť jsou vždy

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122,

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, vyhlašuje Regionální kolo soutěže v odborných dovednostech žáků učebního oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Datum konání: 23. dubna 2015 Místo konání: SOŠ a SOU areál dílen odborného výcviku

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Téma: Příroda kolem nás Ročník: 1 Počet vyučovacích hodin: 4 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Motivace Můžete děti rozdělit do skupin mohou soutěžit Tajenka Návštěvníci a spolubydlící Kde kdo

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA JÍDLO - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA JÍDLO - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA JÍDLO - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt zpracovává celkem

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz ALBIO s.r.o. ALBIO vznik 2002 Síť bioprodejen (dnes 3x v Praze, na Andělu provozujeme největší bioprodejnu v ČR) Jediná komplexní biorestaurace v ČR První tradiční biopekárna v Praze Plnohodnotný bio catering

Více

ZS1MP_DIVZ Didaktika pro výuku o přírodě a společnosti. Modelová příprava pro výuku ve škole

ZS1MP_DIVZ Didaktika pro výuku o přírodě a společnosti. Modelová příprava pro výuku ve škole ZS1MP_DIVZ Didaktika pro výuku o přírodě a společnosti Modelová příprava pro výuku ve škole Téma: Podmínky pro život rostlin Ročník: III. Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: - Vzdělávací oblasti: Člověk

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Asie regionální geografie Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Asie poloha, povrch, podnebí

Více

OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015

OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015 OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

PROJEKT: BIOPOTRAVINY

PROJEKT: BIOPOTRAVINY PROJEKT: BIOPOTRAVINY Cíl: Žáci pochopí rozdíl mezi ekologickými a zdravými potravinami. Vysvětlí pojem biopotravina a uvedou důvody pro biozemědělství a biochov zvířat. Klíčové kompetence: pracovní k

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

+ Společná práce obou týmů (indoor + outdoor)

+ Společná práce obou týmů (indoor + outdoor) Seznam použitých symbolů: Skupina pracující ve třídě, indoor tým Skupina pracující v terénu, outdoor tým + Společná práce obou týmů (indoor + outdoor) Hra: Ekostopy naší školy Pojďme se společně vydat

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO SPOT GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO aktivita (NE)GRAMOTNÝ SVĚT ANOTACE: Prostřednictvím samostatné práce se žáci seznámí se základními fakty týkajícími se negramotnosti

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC CHLUMČANY Obecně závazná vyhláška obce Chlumčany č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

Pokus se založením identických porostů s rozdílnou dávkou hnojiva (laboratorní práce, práce s internetem, tvorba prezentace)

Pokus se založením identických porostů s rozdílnou dávkou hnojiva (laboratorní práce, práce s internetem, tvorba prezentace) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Pokus se založením identických porostů s rozdílnou dávkou hnojiva (laboratorní práce, práce s internetem, tvorba prezentace)

Více

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE CESTA DO ŠKOLY Hra 1. stupeň ZŠ, 2. třída 160 minut ANOTACE Program je založený na kreslení své reálné cesty z domu do školy. Cílem je zmapování cesty, vnímavost a vztah ke svému okolí. Po první úloze,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_19 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Zeměpis Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad Anotace:

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt

Více

zš mohylová, praha 5 - březen 2015

zš mohylová, praha 5 - březen 2015 zš mohylová, praha 5 - březen 2015 21. 5. 2015 Nevýběrový Profil jídelny Pondělí 2. 3. 2015 Dršťková Palačinky s marmeládou Úterý 3. 3. 2015 Hrachová Treska zapečená se sýrem a brokolicí, brambory, zeleninový

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Petříkova svačinka Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku

Petříkova svačinka Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Petříkova svačinka Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Realizátor projektu Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Projekt je financován z Programu enviromentálního vzdělávání,

Více

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE PŘIHLÁŠKA 1. ročník celostátní soutěže PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Kategorie 4 B Soutěž pro vzdělávací instituce a organizace volnočasových aktivit Kreativní a originální využití odpadu (výrobků, materiálů

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

Výuka fyziky na SŠ pomocí tabletů. Daniel Mareš

Výuka fyziky na SŠ pomocí tabletů. Daniel Mareš Výuka fyziky na SŠ pomocí tabletů Daniel Mareš Obsah Krátce o didaktice fyziky Využití tabletů ve výuce (různé metody) Úskalí používání tabletů ve výuce fyziky Zacílení na výuku fyziky Několik slov k didaktice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Jak a čím znečišťujeme nejvíce vodu? Je náš potok znečištěný? A jak moc je znečištěný? Podle čeho poznáme, že je znečištěný?

Jak a čím znečišťujeme nejvíce vodu? Je náš potok znečištěný? A jak moc je znečištěný? Podle čeho poznáme, že je znečištěný? Jak a čím znečišťujeme nejvíce vodu? Je náš potok znečištěný? A jak moc je znečištěný? Podle čeho poznáme, že je znečištěný? 69 badatele.cz / Potok nebo stoka / Sdružení Tereza POTOK NEBO STOKA cílová

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku

Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku Odhazování odpadků na veřejných prostranstvích v Rohrbachu Dialog se zainteresovanými subjekty - potraviny jsou cenné Zelené slavnosti trvale udržitelné kulturní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_09 Název materiálu: Mlýnské výrobky Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mlýnské výrobky.

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC VELEHRAD Obecně závazná vyhláška obce č. 03/2011 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA Vážení pedagogové, vedoucí, studenti a děti, Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do projektu pořádaného Jihočeským krajem a společností Hlavním tématem tohoto

Více

Nabídka ekologických výukových programů Ekocentra Orlice

Nabídka ekologických výukových programů Ekocentra Orlice Nabídka ekologických výukových programů Ekocentra Orlice Představení střediska Název střediska: Ekocentrum Orlice Sídlo: Krňovice 33, 503 46 Třebechovice pod Orebem Kontakt: e-mail: csop@krnovice.cz, tel.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov č. 1/2015 Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov č. 1/2015 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skuhrov Zpracovatel:

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Projekt Menu pro změnu

Projekt Menu pro změnu Projekt Menu pro změnu 1. Ekotým Cíl: Sestavit schopný a motivační tým žáků, učitelů a případných dalších členů, který se bude v tomto roce zabývat tématem Zodpovědné spotřeby potravin na naší škole. Motivační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence. Globalizace. Co je globalizace?

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence. Globalizace. Co je globalizace? A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

V TECHNICE JE BUDOUCNOST V TECHNICE JE BUDOUCNOST - METODICKÉ POKYNY PRO PEDAGOGY - Vážené pedagožky, vážení pedagogové, velmi nás těší, že jste pro své žáky vybrali některý z programů projektu Národního technického muzea V technice

Více

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky:

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Úvodní rozhovor - Motivace Celý den je možný pojmout jako soutěž mezi skupinami bodujte, jak uznáte za vhodné.

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST)

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Název pomůcky Klíčová slova Autoři Časový rámec Cílová skupina RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Příjmy, výdaje, investice, rozpočet Veronika Hudská, Denisa Podešvová 1 vyučovací hodina (45 minut)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

Výukový materiál. Vzdělávací oblast/předmět/téma: Člověk a jeho svět/prvouka/ Třídění odpadu

Výukový materiál. Vzdělávací oblast/předmět/téma: Člověk a jeho svět/prvouka/ Třídění odpadu Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_36_7_Třídění

Více

Výukové programy pro základní školy

Výukové programy pro základní školy Výukové programy pro základní školy Středisko environmentální výchovy Modrý dům 2010/11 Vážení pedagogičtí pracovníci, rádi bychom Vám nabídli naše výukové programy, které jsou zaměřeny na hodnoty venkova,

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

Přímá výuka byla rozdělena do sedmi základních témat. ORIENTACE NA LIDSKÉM TĚLE.

Přímá výuka byla rozdělena do sedmi základních témat. ORIENTACE NA LIDSKÉM TĚLE. Výuka byla realizována v teoretických a praktických blocích. Při výuce, která probíhala v budovách ZPaSŠ v ulici Husova i Štítného pod vedením žáků SZŠ, byly využívány pracovní listy a specifické pomůcky

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více