DIDAKTIKA EKOPROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIDAKTIKA EKOPROGRAMU"

Transkript

1 DIDAKTIKA EKOPROGRAMU pro II. stupeň ZŠ v rámci projektu Můj životní styl a svět Projekt je financován z prostředků EU Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/ ŘÍJEN 2013

2 Obsah Úvodní informace...2 Harmonogram aktivit...4 Uvítání Svět kolem nás stanoviště udržitelného rozvoje Přírodní živly stanoviště Potravinový řetězec stanoviště Co je to bio stanoviště Přirozené potraviny (bio II) Životní styl stanoviště Kam s odpady stanoviště Hygienická pauza 15 minut Ukázka pečení chlebových placek Muzeum řeky Ohře...15 Bodové hodnocení soutěžních aktivit...15 TABULKA ČASOVÉ NÁROČNOSTI AKTIVIT A JEJICH PŘÍPRAVY...16 Příloha - Aktivity jednotlivých stanovišť...17 Počet listů přílohy: 19 Počet listů celkem: 38 Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

3 Úvodní informace Tento didaktický program byl připraven výlučně lektory projektu Můj životní styl a svět pro ekoprogramy partnerských ZŠ, které byly realizovány v rámci tohoto projektu na Statku Bernard v Královském Poříčí. Po realizaci ekoprogramu proběhla jeho evaluace, ze které nevzešly žádné zásadní změny, které by bylo potřeba promítat do této didaktiky. Jedinou úpravou je zpestření kvízové soutěže v Muzeu řeky Ohře o skládání kostek a modelu řeky Ohře. V příznivém počasí bude většina aktivit probíhat ve venkovních prostorách statku, kde budou připraveny stanoviště pro jednotlivá témata projektu tj. 6 stanovišť. Na každém stanovišti budou k dispozici různé podklady vzdělávacího charakteru (obrázky, schémata, statistiky, ukázky potravin, mapy, informace v textové formě apod.). Na základě úvodní diskuse s lektorem, který bude k dispozici na každém stanovišti popř. prostudování vzdělávacích podkladů skupinka žáků (tým) bude společně odpovídat na pár testových otázek (cca 5) ke každému tématu a případně plnit další úkoly související s tématem. Lektor je k dispozici pro: vedení zajímavé diskuse se žáky, která je má přivést na správné odpovědi v soutěži po případě i pro usměrnění (pokud žáci budou uvažovat úplně jiným směrem) usměrnění resp. pro případné nejasnosti v soutěži koordinaci soutěže rozdává testové otázky k danému tématu a vyplňuje dle výsledků testový arch seznámí žáky se správnými výsledky testů Celkově se na programu zúčastňují 3 lektoři (2 na dvou jedoucích stanovištích + 1 pro přípravu dalších stanovišť + střídání lektorů během programu). V nepříznivém počasí budou aktivity přesunuty do školící místnosti a budou upraveny vnitřním podmínkám (kromě stanoviště Odpady), bude promítána PP prezentace na téma Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

4 Budoucnost Sokolovska (důsledky ukončení těžby uhlí) jako vyplnění času za Ukázku pečení chlebových placek, na kterou bude navazovat v různých úsecích diskuse lektora se žáky. Pro ekoprogram v čase příznivého počasí, který bude probíhat zejména ve venkovních prostorách, používáme pojem outdoor varianta. Pro ekoprogram v čase nepříznivého počasí, který bude probíhat zejména ve vnitřních prostorách, používáme pojem indoor varianta. Počet žáků jednoho ekoprogramu: cca 40 (kapacita jednoho velkého autobusu) s minimálním pedagogickým dozorem dvou učitelů. Pro efektivitu výuky budou žáci rozděleni na 4 soutěžní týmy à 10 žáků (toto rozdělení bylo již předem s pedagogy domluveno včetně určení kapitánů jako příprava na ekoprogram). 2 týmy započnou ekoprogram soutěžemi u 6 venkovních stanovišť a další 2 týmy zahájí ekoprogram prohlídkou Muzea řeky Ohře, v rámci které také budou soutěžit. Poté se skupiny prohodí. Vždy jeden tým bude u jednoho stanoviště a bude postupovat podle daného (níže uvedeného) směru stanovišť uvedeného na plánku, který každý tým obdrží. Každé stanoviště bude typicky označeno (nápisem, obrázkem či mapou apod.). Soutěžní týmy budou označeny piktogramy přírodních živlů (země, vzduch, oheň, voda) a dále si zvolí kapitána, který bude mít slovo veta při rozdílných názorech členů skupiny a bude označen piktogramem (odznakem) živlu skupiny. Za příznivého počasí se uskuteční i ukázka pečení chlebových placek v peci, jinak 2 soutěžící týmy venku se budou u stanovišť střídat níže uvedeným postupem: (zeleně uvedeno v harmonogramu aktivit) 1. Tým 2. Tým Svět kolem nás Přírodní živly Přírodní živly Svět kolem nás Potravinový koloběh Co je to bio Co je to bio Potravinový koloběh Přirozené potraviny (bio II) Životní styl Životní styl Přirozené potraviny (bio II) Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

5 Kam s odpady Ukázka pečení chleba Kam s odpady Ukázka pečení chleba Poslední stanoviště Kam s odpady bude probíhat společně jedná se o pohybovou aktivitu, takže skupiny budou navzájem soutěžit, půjde i o čas. V případě indoor varianty bude vynechána aktivita Ukázka pečení chlebových placek a všechny stanoviště budou přesunuta do školící místnosti krom aktivity Kam s odpady, která zůstává beze změny (pod velkou stodolou). Celý program je postaven formou soutěže, kdy týmy získávají za správná řešení a odpovědi body. Bodové ohodnocení úkolů je samostatnou kapitolou této didaktiky. Samotným závěrem programu (po zdravém obědě) bude vyhlášení výsledků soutěže včetně upozornění na nejčastější chyby. Harmonogram aktivit HARMONOGRAM AKTIVIT I. SKUPINA (tým vzduchu a tým země - 2. tým) Čas Aktivita 8,30 Uvítání krátká historie statku a vysvětlení soutěžního programu, rozdělení na 4 skupiny cca po 10 žácích 8,45 1. Svět kolem nás stanoviště / Přírodní živly 8,55 2. Přírodní živly stanoviště / Svět kolem nás 9,05 3. Potravinový koloběh stanoviště / Co je to bio 9,15 4. Co je to bio - stanoviště, / Potravinový koloběh 9,25 5. Přirozené potraviny / Životní styl - rozdání svačin - ekoučebna 9,35 6. Životní styl stanoviště / Přirozené potraviny 9,45 7. Kam s odpady -- stanoviště Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

6 10,05 8. HYGIENICKÁ PAUZA 10,20 9. Ukázka pečení chleba 10, Muzeum řeky Ohře 11, Oběd (lektoři vyhodnocují testy) 12,15 12, Vyhodnocení výsledků 13. KONEC HARMONOGRAM AKTIVIT II. SKUPINA (tým vody a tým ohně -2. tým) Čas Aktivita 8,30 Uvítání krátká historie statku a vysvětlení soutěžního programu, rozdělení na 4 skupiny cca po 10 žácích 8,45 1. Muzeum řeky Ohře svačina v muzeu 9,45 2. Hygienická pauza 10,00 3. Ukázka pečení chleba 10,20 4. Potravinový koloběh stanoviště / Co je to bio 10,30 5. Co je to bio - stanoviště, / Potravinový koloběh 10,40 6. Přirozené potraviny / Životní styl 10,55 7. Životní styl stanoviště / Přirozené potraviny 11,05 8. Svět kolem nás stanoviště / Přírodní živly 11,15 9. Přírodní živly stanoviště / Svět kolem nás 11, Kam s odpady -- stanoviště 11, Oběd (lektoři vyhodnocují testy) 12,15 12, Vyhodnocení výsledků 13. KONEC Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

7 Uvítání Lektor uvítá žáky na statku s krátkým povídáním o historii a současnosti statku Bernard. Z praktických důvodů ukáže umístění veřejného WC. Zároveň obeznámí zúčastněné o tom, že dnešní ekoprogram je součástí dotovaného projektu z OP VK. Lektor v krátkosti žáky uvede do problematiky udržitelného rozvoje, na který je ekoprogram orientován. Apeluje na děti, které za 20 let možná budou rozhodovat o zásadních globálních problémech světa. Žáci nakonec budou rozděleny do výše zmiňovaných 4 soutěžních týmů. Následuje popis přípravy a obsahu jednotlivých stanovišť ekoprogramu v pořadí dle harmonogramu pro skupinu I. Konkrétní obsahy textových, statistických příprav, testové otázky či jiné připravené aktivity pro žáky jsou obsaženy v příloze na konci tohoto dokumentu. 1. Svět kolem nás stanoviště udržitelného rozvoje Označení stanoviště: závěsná politická mapa světa Pomůcky: závěsná politická mapa světa, držák na mapu, ukázka kosmetiky krém proti vráskám, igelitka, plastová hračka, injekční stříkačka Materiál: textový, mapový, obrázkový a statistický materiál k tématu Na stanovišti budou k dispozici: V tabulkové formě k dispozici statistiky o Keni, USA a ČR (jako porovnání vyspělého státu s chudým a kde si stojí ČR) zejména naděje na dožití, počet narození a počet úmrtnosti při narození, HDP apod., definice UR Mapa indexu lidského rozvoje Text o světovém hladu + seznam 50 nejméně rozvinutých (chudých) států světa Informace a čísla o rozložení ras, nakreslené postavy (dle vzhledu dané rasy) Evropana, Afričana a Asijce. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

8 Text o ropě závislost světa na ropě, porovnání spotřeby ropy USA, ČR, Afrika Schéma výroby z ropy Mapa světových zásob ropy Místo stanoviště: u zdi vedle výstavní místnosti nebo ve výstavní místnosti se stolem Vybavení statku: složený stánek sloužící jako stůl Popis aktivit: Lektor začne komunikovat s dětmi o rozdílech v životní úrovni lidí v různých koutech světa (co kde komu chybí), poukáže na problém světového hladu a také na různorodost lidských ras. Dále poukáže na širokou paletu výrobků, které se vyrábí z ropy. Cíl stanoviště: uvědomění si nerovnoměrného vývoje na světě (životní podmínky), nerovnoměrného rozložení energetických vyčerpatelných zdrojů (ropy) a uvědomění si, že všechny rasy jsou si rovny. Časová náročnost: 10 minut Soutěž: test vybrat 4 správná tvrzení (odpověď je k dispozici v materiálech) vypsat 1 rozvojovou zemi z Afriky, Asie, Ameriky a Austrálie a Oceánie (práce s mapou) vypsat kontinent, kde je nejvíce rozvojových zemí Indoor varianta všechny aktivity se přesunou beze změny do školící místnosti 2. Přírodní živly stanoviště Označení stanoviště: piktogramy 4 živlů Pomůcky: stopky, 4 průhledné misky s ukázkami (voda, půda, sirky, vzduch pouze přikryto), Materiál, který bude na stanovišti k dispozici: Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

9 Obrázky piktogramů 4 živlů (označení stanoviště) Textový materiál k přírodním živlům Místo stanoviště: u zdi u dřevěného mlýnského kola Vybavení statku: 1 pivní set, zapůjčené 4 misky z kuchyně Popis aktivit: Lektor se dětí zeptá, kolik máme přírodních živlů a zda je dokážou vyjmenovat. Jako nápověda budou sloužit připravené misky a obrázky živlů. Následuje povídání o živlech proložené zajímavostmi a otázkami k zamyšlení. Ke zpestření si žáci zkusí, jak dlouho vydrží bez dechu (nezbytnost živlu vzduchu). Cíl stanoviště: vědět co jsou přírodní živly, uvědomění si nezbytnosti přírodních živlů pro život na zemi, uvědomění si vyčerpatelnosti (ve spojitosti s plýtváním) a znečišťování některých zdrojů, příčiny povodní, Slunce jako obnovitelný zdroj energie apod. Časová náročnost: 10 minut Soutěž: Test vybrat 5 správných odpovědí Indoor varianta všechny aktivity se přesunou do školící místnosti beze změny 3. Potravinový řetězec stanoviště Označení stanoviště: obrázek potravinového řetězce Pomůcky: zvířata ze ZOO koutku, kameny na zatížení obrázků (proti větru) Materiál, který bude k dispozici: Obrázky k potravinovému řetězci 12 kusů zvířat a rostlin celkem Textový materiál k tématu Místo stanoviště: U zoo-koutku. Vybavení statku: 1 pivní set Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

10 Popis aktivit: Lektor se dětí zeptá, co si představují pod pojmem potravinový koloběh. Lektor s pomocí dětí definují potravinový koloběh. Lektor uvede příklad a vyzve děti k dalším příkladům na příkladu zvířat v zoo-koutku. Cíl stanoviště: vědět, co je to potravinový řetězec, uvědomění si návaznosti a nevyhnutelnosti všech živočišných druhů pro život na Zemi, uvědomění si potřebnosti každého článku (živočišného druhu) potravinového řetězce. Časová náročnost: 10 minut Soutěž: Test 4 správné odpovědi Složit z obrázků minimálně jeden potravinový řetězec (min. 3 články) Indoor varianta všechny aktivity se přesunou beze změny do školící místnosti (bez zvířat v zookoutku) 4. Co je to bio stanoviště Označení stanoviště: české logo biopotravin bílo-zelená zebra a evropské logo biopotravin Pomůcky: zvětšené E 250 jako ukázka přídatné chemické látky, vytištěná bio loga Materiál, který bude k dispozici: Ukázky potravinových výrobků: Coca Cola, čokoláda Studentská pečeť, bio čokoláda s evropským bio logem, masová konzerva obsahující hodně éček, zeleninová konzerva s kukuřicí bez éček, 2 müssli tyčinky: jedna bez polevy a druhá méně vhodná s polevou, žvýkačka obsahující hodně E (ukázkový obchůdek) Zvětšené kopie složení ukázkových potravinových výrobků textový materiál k tématu: Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

11 Definice ekologického zemědělství a bioproduktu, české a evropské logo pro biopotraviny Základní informace o přídatných látkách (éčkách) a smyslu reklamy Krátká statistika o spotřebě banánů v ČR Místo stanoviště: před výstavní místností nebo ve výstavní místnosti se stolem Vybavení statku: složený stánek sloužící jako stůl Popis aktivit: Lektor se dětí zeptá, jestli znají bio loga české a evropské a co označují. Následuje vzájemný dialog o biopotravinách produktech z ekologického zemědělství. Dále se lektor zeptá, jestli ví, co jsou to éčka a jejich důvod přidávání do potravin. Diskuse dále naváže na smysl a cíl reklamy. Cíl stanoviště: poznávání a označování biovýrobků, znát důvody přidávání E do potravin, vědět, že mnoho éček v potravě škodí lidskému zdraví, vědět, že existují i velmi nebezpečná E pro zdraví, vědět číst reklamu a v konečném důsledku to vše integrovat do správné volby při nákupu potravin. Časová náročnost: 10 minut Soutěž: test zodpovědět 4 testové otázky, které vyplývají z diskuse resp. prostudování materiálů správně nakoupit: vybrat 2 vhodné výrobky z ukázkového obchůdku Indoor varianta všechny aktivity se přesunou beze změny do školící místnosti Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

12 5. Přirozené potraviny (bio II) Označení stanoviště: samotné ukázkové nádoby potravin Pomůcky: nádoby s ukázkami obilnin, luštěnin a semínek, obrázek struktury obilného zrna, bílý rohlík, celozrnný rohlík, bílá mouka, celozrnná mouka, pšeničné klíčky a otruby a obilninové výrobky jako např. kaše, kroupy, vločky, mouka aj. Materiál, který bude k dispozici: Papírky s názvy potravin dle skupin luštěniny, semínka, obiloviny Místo stanoviště: V ekoučebně. Vybavení statku: vybavení ekoučebny - zejména velký stůl a některé ukázkové nádoby Popis aktivit: Děti mají za úkol postupně přiřadit správné názvy potravin k nádobám podle skupin potravin. U obilnin (které jsou na poznávání nejtěžší) je pomůckou vždy jedna ukázka obilninového výrobku z dané obilniny a také nápověda od lektora, o kterou si děti mohou říct otázkou, na kterou ovšem nelze odpovědět ano nebo ne nebo názvem dané obilniny. Dále lektor krátce povídá o výživovém významu těchto přirozených potravin. V rámci poznávačky jsou k dispozici i různé typy jednoho druhu potraviny (např. čočka zelená i červená nebo fazole tmavé i bílé). Na závěr je vysvětlen rozdíl mezi bílým a celozrnným pečivem. Cíl stanoviště: poznávání českých obilovin a výrobků z nich, poznávání (i ochutnávání) semínek a luštěnin. Vědomosti o jejich využití v kuchyni, jejich výživové hodnotě, tipy na zdravou semínkovou svačinku. Časová náročnost: 10 minut Soutěž: poznávačka obilnin, luštěnin a semínek (přirozených potravin) přiřadit správné názvy k 8 druhům obilnin, k 5 druhům luštěnin a k 5 druhům semínkům. Indoor varianta všechny aktivity se přesunou beze změny do školící místnosti Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

13 6. Životní styl stanoviště Označení stanoviště: obrázek postavy v pohybu s názvem Životní styl Pomůcky: 0 Materiál, který bude k dispozici: textový materiál k tématu: Definice životního stylu, konzumerismu, dobrovolné skromnosti Definice aktivního a pasivního životního stylu Ideální doba spánku pro žáky ZŠ dle věku Lidová rčení o stravovacích návycích Místo stanoviště: Pod stodolou u WC Vybavení statku: 1 pivní set Popis aktivit: Lektor se žáků zeptá, jestli ví, co je to životní styl, co všechno zahrnuje, co ho nejvíce ovlivňuje. Poukáže se na vliv reklamy, která nabádá k velkému konzumu. Diskuze o konzumerizmu a dobrovolné skromnosti. Lektor se zeptá, co děti vnímají za zdravé návyky a co naopak za nevhodné. Diskuzí se vysvětlí pojmy aktivní a pasivní životní styl. Cíl stanoviště: zamyšlení se nad svým životním stylem, umět rozlišit zdravé a nevhodné návyky, zamyslet se nad konzumerizmem a dobrovolnou skromností, motivace k zdravému životnímu stylu Časová náročnost: 10 minut Soutěž: test zodpovědět 4 testové otázky, které vyplývají z diskuse popř. prostudování výukových podkladů Vypsat 3 způsoby trávení volného času doma místo TV a PC Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

14 Vypsat 3 venkovní pohybové hry bez použití míče Indoor varianta všechny aktivity se přesunou beze změny do školící místnosti 7. Kam s odpady stanoviště Označení stanoviště: rozložené 2 sady popelnic + velké informační tabule o třídění odpadu Pomůcky: 2 x stopky, 2 x sada nádob na třídění odpadu (modrá papír, žlutá plasty, šedivá směsný odpad, zelená přelepená červeným papírem bude sloužit pro nebezpečný odpad, sklo jsme z bezpečnostních důvodů vyloučili) Materiál: 4 x stejná sada různých druhů odpadů ke třídění (15 kusů v jednom pytli x 4 týmy) Místo stanoviště: pod stodolou Vybavení statku: 0 Popis aktivit: Nejdříve lektor komunikací se skupinou zjistí, jestli znají správně barvy popelnic pro tříděný odpad využívajíce informační tabule, poté vysvětlí pravidla soutěže: Týmy budou navzájem soutěžit ve třídění odpadů. Každý tým má svou sadu nádob a také svou sadu 15 kusů odpadů. Jedná se zároveň i o běžeckou soutěž, kdy vždy na trati je pouze jeden člen týmu. Zadání soutěže pro děti je následovní: 1. Každá skupina má svou sadu nádob před sebou a vedle sebe sadu odpadů (jsou téměř stejné). 2. Cílem je správně vytřídit odpad do nádob, ale půjde i o čas. 3. Musí se vystřídat všichni ze skupiny a to tak, že jeden člen skupiny vezme 1 kus odpadu a poběží k sadě a bude se ho snažit vyhodit do správné nádoby. Poté poběží zpátky ke své skupině. Až doběhne zpět, může teprve vyrazit jeho další kolega s dalším odpadem. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

15 4. Pokud je potřeba odpad nějakým způsobem upravit udělejte to (např. sešlápnutí PET lahve apod.). To může udělat kdokoli ze skupiny i neběžící. Skupina se může radit o tom, kam správně odpad vyhodit, ale myslete na to, že vedle jsou soupeři a mohou vás slyšet, tak abyste nakonec nepomohli i jim. 5. Když se všichni prostřídají, je na skupině, kdo poběží znovu (nejlépe ti nejrychlejší). 6. Po doběhnutí hráče, který vyhodil poslední odpad, se stopky zastaví. 7. Vyhodnocovat se bude jak třídění odpadu, tak i jeho potřebná úprava, tak i dosažený čas vše je bodově ošetřeno, a to tak, že za každý správně vytříděný odpad je 1 bod, za správnou úpravu odpadu jsou celkem 2 body (v sadě jsou 2 odpady k úpravě) a nejlepší čas získává 4 body a ostatní dle pořadí vždy o 1 bod méně. Cíl stanoviště: uvědomění si, kam patří jaký odpad, a že některé druhy odpadů je potřeba před vyhozením do popelnice náležitě upravit. Časová náročnost: 20 minut Soutěž: Třídění odpadů, čas dokončení úkolu, sešlápnutí PET lahví a papírových krabic Indoor varianta - pod stodolou beze změny 8. Hygienická pauza 15 minut 9. Ukázka pečení chlebových placek V outdoor variantě programu bude předvedena ukázka pečení chlebových placek v kamenné venkovní peci společně s krátkým výkladem pekaře (o přípravě těsta a pečení), účastníci také ochutnají čerstvou chlebovou placku. Každý účastník má možnost si placku sám vyválet. V indoor variantě aktivita pečení chleba bude vynechána. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

16 10. Muzeum řeky Ohře V muzeu bude probíhat kvízová soutěž s 12 otázkami, přičemž odpovědi na otázky se skrývají v elektronických popisech exponátů. S ohledem na dostatečný časový prostor (hodinová prohlídka) v muzeu navrhujeme pro příští programy oživit soutěž skládačkami: modelu řeky Ohře a kostkami, které budou také bodově ohodnoceny. Bodové hodnocení soutěžních aktivit Zpravidla za správnou odpověď či správně vybrané tvrzení se získá 1 bod. Při poznávacích aktivitách za každý správně určený prvek se získá 1 bod, rovněž za každý dobře vytříděný odpad. Za sešlápnutí PET lahve či papírové krabice + 1 bod. Za nejlepší čas dokončení třídění odpadu (běh) + 4 body a poté sestupně dle času týmu vždy o jeden bod méně. Za každou správnou odpověď v kvízu muzea se získává 1 bod a při doplnění soutěže o skládačky tým, který správně složí model získává 3 body a tým, který ho zároveň složí nejrychleji, získává 2 body navíc. Po zdravém obědě následuje vyhodnocení výsledků soutěže a vítězný tým získává dárka od Ekokomu, a.s.. Níže uvádíme přehlednou tabulku s maximálním počtem dosažených bodů v jednotlivých aktivitách. Maximální bodovací skóre STANOVIŠTĚ Test tvrzení /otázky Další aktivity Maximum bodů Svět kolem nás 4 tvrzení = 4 bodů Určení 4 rozvojových zemí dle kontinentů = 4 body 9 bodů Určení kontinentu s nejvíce chudými zeměmi = 1 bod Přírodní živly 5 otázek = 5 bodů Zadržení dechu = 0 5 bodů Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

17 bodů Potravinový koloběh 4 otázky = 4 body Sestavit potravinový řetězec = 12 bodů Co je to bio 4 otázky = 4 body Zkouška nákupu = 2 body Přirozené potraviny 0 otázek = 0 bodů Poznávání obilnin (8 druhů) = 8 bodů 16 bodů 6 bodů 18 bodů Poznávání luštěnin (5 druhů) = 5 bodů Určení druhu semínek (5 druhů) = 5 bodů Životní styl 4 otázky = 4 body Způsoby trávení volného času =3 body 10 bodů Odpady Třídění odpadů 15 kusů = 15 bodů Vyhodnocení z muzea řeky Ohře - kvíz Druhy pohybových her = 3 body Úprava odpadů = 2 body Nejlepší čas = 4 body 21 bodů 12 bodů Po evaluaci programu přidáváme 2 skládačky po max. 5 bodech CELKEM 10 bodů 107 bodů TABULKA ČASOVÉ NÁROČNOSTI AKTIVIT A JEJICH PŘÍPRAVY Čas přípravy č. aktivity celkem minut čas - minuty Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

18 Délka aktivit č. aktivity celkem minut čas minuty S ohledem na zapojení 3 lektorů lze přípravu programu na statku zvládnout za necelou 1 hodinu. Tabulka časové náročnosti je zhotovena podle harmonogramu pro I. skupinu žáků. Příloha - Aktivity jednotlivých stanovišť Následující příloha obsahuje konkrétní obsahy textových a statistických příprav, testové otázky či jiné aktivity pro žáky tohoto ekoprogramu. Aktivity jsou seřazeny podle stanovišť. Červeně zabarvené možnosti v testových otázkách určují správné odpovědi. Graficky upravené podklady (mapy, obrázky apod.) pro ekoprogramy jsou k dispozici v elektronické verzi. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol.

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. NáPPadník Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

z polí a pastvin až na náš stůl

z polí a pastvin až na náš stůl adéla nešporová, jiří nešpor z polí a pastvin až na náš stůl učební celek k ekologickému zemědělství metodický materiál pro učitele didaktické náměty adéla nešporová, jiří nešpor z polí a pastvin až na

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY školní rok 2008/2009 CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ OBJEDNÁVKY A CENY PROGRAMŮ Vážení pedagogičtí pracovníci, připravili jsme pro Vaše žáky

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

igelit ART Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy

igelit ART Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy igelit ART Projekt uměním! IgelitART Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy Vydala organizace NaZemi - společnost pro fair trade Kounicova

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Príroda ˇ C5 v offsidu VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Jazykové korektury: Ing. Jaroslava Lutovská

Více

A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ

A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ A Getreide, Backwaren, Nudeln und Reis Praxis für I. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více