Zápis z expertní pracovní skupiny na financování jazykové přípravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z expertní pracovní skupiny na financování jazykové přípravy"

Transkript

1 Zápis z expertní pracovní skupiny na financování jazykové přípravy Účastníci pracovní skupiny: MŠMT: Ing. Vlastimil Finke (problematika financování regionálního školství) PaedDr. Jaromír Krejčí (problematika integrace cizinců, školský zákon) Kraje: Ing. Renata Nekolová (KÚ středočeského kraje), Ing. Zdeněk Čížek, Mgr. Bedřiška Žufanová (KÚ Plzeňského kraje), Mgr. Jiří Holý (VISK) Zrizovatelé: Mgr. Světlana Sojková (město Sokolov), Bc. Alena Jechová (Praha 12) Školy: Mgr. Jiří Němec (ZŠ Kostelec n.o.) META o.s.: PhDr. Kristýna Titěrová, Mgr. Lukáš Radostný 1) východiska a cíle Vycházíme z: 3 cíle: Úmluva o právech dítěte (rovný přístup + odstraňování překážek, zájem dítěte nadřazen i zájmu státu), Školský zákon, 20 (KÚ a zřizovatel zajistí bezplatnou jazykovou přípravu na ZŠ všem cizincům), Strategie MŠMT cíl zvýšit spravedlnost není jen formální rovnost v přístupu ke vzdělání, ale i rovné podmínky Koncepce integrace cizinců vzdělávání cizinců plně v gesci MŠMT zajistit podporu výuky češtiny nad rámec běžné výuky v MŠ, ZŠ; dále pak asistenty pedagoga a DVPP každá škola (MŠ, ZŠ, SŠ) s dětmi s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) má finance na výuku ČJDJ (interně/externě) každá škola s dětmi s OMJ má finance na vzdělávání pedagogů na výuku ČJDJ existuje jasný systém, dle kterého jsou prostředky rozdělovány 2) Současné způsoby financování jazykové přípravy pro cizince A) Rozvojové a dotační programy MŠMT (zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny cizinců) v současné době systém funguje tak, že se přidělí peníze (jednou za rok) jsou účelově vázány jen na tuto problematiku, MŠMT peníze přiděluje (většinou každému, kdo si požádá, stupňuje se finanční podpora s ohledem na počet žáků) loni se podpořilo na 1500 žáků/letos 1800 žáků rozděluje se zhruba 16 milionů ročně

2 Výhody jsou jen pro ZŠ! aktivní ředitelé školy si žádají i o větší obnosy peněz (řádově i stovky tisíc), které mohou využít i k odměnám pedagogů, vybavení pomůckami apod. Slabiny je to rozvojový program, tzn. žádá se předem (říjen), v (lednu/ únoru) přichází rozhodnutí do škol - ředitel musí mít představu o tom, jaké děti do školy budou chodit žádají si samotné školy, tzn. že záleží na tom, jak je ředitel školy aktivní, díky tomu se jazyková podpora nedostává všude a všem (např. Karlovarský kraj nežádal nikdo, cizinci tam jsou) není možné v systému zatím vyhovět každému cizinci existuje mnoho škol, které si nežádají peníze z RP (např. o RP neví, mají žáků s OMJ málo, nechtějí další administrativu) Měli jsme problém přesvědčit školy, aby šli do OPVK, nečerpají ani z rozvojových programů, je to moc práce. z cca cizinců na školách je z RP podpořeno 1800, někteří jsou z emergentních projektů, někteří z ESF a někteří to nepotřebují, ALE stále je tam nepoměr a lze říct, že se dostatečné jazykové podpory dětem nedostává MŠMT neuhlídá v plošném měřítku, jak se jazyková podpora na školách provádí hlídá jen tok peněz (některé školy si za to pořizují i vybavení /např. notebook/) 70 hodin dotace na češtinu (tak, jak vychází z vyhl. 48/2005) je málo B) Projekty obcí na integraci cizinců (bývalé Emergentní projekty) zdroje MV Výhody žádají obce, ale financuje se tím i jazyková podpora ve školách (MŠ i ZŠ) zřizovatelé, kteří poskytují školám část ze své dotace mohou a tak Slabiny žádá obec v rámci širší koncepce integrace tzn. aktivní musí být zejména zřizovatel, musí znát potřeby školy a musí fungovat dobrá komunikace mezi školou

3 konkretizovat podmínky čerpání a průběhu jazykové podpory, zároveň mají často mnohem přísnější podmínky než MŠMT (- zadání z obce může být návodné pro realizaci) snadnější kontrola průběhu podpory a zřizovatelem vhodné jen do lokalit s velkým výskytem cizinců C) zdroje ESF Rizika všech způsobů financování: vše se odvíjí od aktivního přístupu ředitele/zřizovatele může být duplicita financování (škola žádá MŠMT i obec na stejné aktivity) financuje se něco, co nemá daný standart a není úplně jasné, jak by to mělo probíhat 3) Zásadním problémem je nejasnost/nejednotnost systému, na který by šlo financování navázat 20 ŠZ zodpovědnost zajistit bezplatnou jazykovou přípravu na ZŠ všem cizincům mají KÚ a zřizovatel, ale žádají a reálně realizují ředitelé škol dvojkolejnost (trojkolejnost?) systému pro EU a 3. země (+ žadatelé a azylanti) kdo pro koho zajišťuje, zdroje??? - krajské úřady zřizují speciální třídy pro EU a ty proplácí vs. školy žádají samy z RP (ale i na EU) 4) Návrhy, jak situaci řešit: A) Financování: financování musí být navázáno na standardizovaný způsob poskytování jazykové přípravy, jakákoliv změna způsobu financování musí být navázána na změnu ŠZ buď se vytvoří síť škol, které budou poskytovat jazykovou přípravu/podporu (zde je problém s dojížděním, velkou koncentrací cizinců, což má po určitém poměru vliv na odliv majoritních žáků, z hlediska financování pak hrozí v první fázi nutnost

4 vzájemné úplaty škol, což je také problematické, ale je to efektivnější finančně i výkonově ), nebo bude jazyková příprava a podpora poskytována každému dítěti a žákovi na každé škole - pak je ale problém u malých škol, kde je jeden nebo dva žáci s OMJ. návrh financování jazykové podpory z příplatku k normativu (navázán nikoliv na status cizince ale skrze jazykovou diagnostiku, která by určila míru podpory) a zároveň ve směrnici krajům dát povinnost dofinancovávat jazykovou přípravu i podporu z rezervy - účelově vázané prostředky (aby se to v rozpočtu krajů neztratilo)) musela by se doplnit směrnice a legislativa kraj má kompetenci rozdělit peníze a dofinancovat výkony nad rámec normativů (včetně vzdělávání cizinců) ovšem podle jasně stanovené směrnice! ALE objem prostředků na mimonormativní sféru se krátí, tendence reformy jsou ho úplně zrušit! Jak se pak vyrovnávat se specifickými potřebami škol? platit by se tedy nemohlo na žáka, ale na výkon, protože je rozdíl, zda je ve škole deset žáků s OMJ nebo jeden (v současné době se poskytuje jazyková příprava již pro jednoho žáka z EU [vyhl.48/2005]) v případě menších škol by mohl jazykovou přípravu financovat přímo kraj prostřednictvím externích lektorů ČJDJ, kteří by měli na starost více škol rozvojové programy by zůstaly např. na nějaký nadstandard B) Kompetence, koordinace a evaluace MŠMT a v návaznosti na něj pak KÚ by měly poskytování jazykové přípravy monitorovat, vyhodnocovat a koordinovat je třeba jasně nastavit zodpovědnosti v dané oblasti (co a kdy dělá ředitel školy, kraj, MŠMT) důležitý bude především aspekt koordinace na krajské úrovni - potřeba dohlédnout na to, že jazyková výuka probíhá, kde má (že ředitel žádá/dostává prostředky na to, aby ji zajistil), vzájemné předávání informací, DVPP, poradenství školám, síťování apod. aby dokázal propojit všechny aktéry, kteří v tom hrají svou úlohu (rozdělování peněz, komunikace s řediteli, znalost vzdělávacích potřeb) aby škola, která děti s OMJ má, na to dosáhla a zároveň i škola, která to nevnímá jako potřebné řešit, to řešit začala v současnosti se na všech krajích řeší stejné věci, ale pak je to na posouzení jednotlivého úředníka, jak na to zareaguje

5 C) Situace se musí začít řešit i na MŠ a SŠ, kde jsou obdobné problémy, ale školy mají ještě omezenější prostředky, jak potřeby dětí a žáků s OMJ vyrovnávat. 5) Závěr z diskuze: Je třeba legislativně prosadit, co se musí stát, aby dítě a žák s OMJ dostal jazykovou podporu financování se pak na to již najít musí (MŠMT) současná podoba paragrafů je velmi obecná a nekonkrétní jak z hlediska podoby jazykové podpory/přípravy, tak z hlediska kompetencí i způsobu financování potřeba konkretizace (formou vyhlášky a změnou ŠZ) je třeba individualizovat možnosti čerpání i realizace jazykové přípravy a podpory (školy s různým počtem žáků s OMJ) 6) Deklarované kroky MŠMT MŠMT chce zlepšit podporu jazykového vzdělávání cizinců (žáků s OMJ) záměrem MŠMT je cizince nekoncentrovat poskytovat jazykovou přípravu rovnoměrně, aby byla dostupná všude a to i přesto, že by síť škol byla efektivnější z hlediska finančního MŠMT chce lépe nastavit systém, aby byla jasně určena zodpovědnost ministerstva, krajských úřadů a samotných ředitelů škol a učitelů chystá se úprava vyhlášky 48/2005 aby fungovala jako určité vodítko i pro vzdělávání žáků ze 3. zemí, navíc je 70 hodin dotace na češtinu málo (tak, jak vychází z vyhl. 48/2005)

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Sekce pedagogicko-psychologického poradenství Analýza služeb školských poradenských zařízení

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců Pedagogický management C 1.1 Začleňování žáků-cizinců do českých škol PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha???? Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců do českých škol? Jak byste měli

Více

Podpora odborných partnerství

Podpora odborných partnerství Podpora odborných partnerství 3. setkání odborných koalic koalice pro Plzeňský kraj Termín a místo konání: 7. června 2013, od 10.00 do 13.00 hodin, Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň Přítomni: viz

Více

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace v České republice a strategické směrnice Romského vzdělávacího fondu Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Roma Education Fund Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Priority strategie integrace cizinců pro Praha 12 a Praha-Libuš

Priority strategie integrace cizinců pro Praha 12 a Praha-Libuš M U L T I K U L T U R N Í C E N T R U M P R A H A, o. s. Multikulturní centrum Praha, Náplavní 1, 120 00 Praha 2 Telefon.: 296 325 345, Fax: 296 325 348 e-mail: infocentrum@mkc.cz, www.mkc.cz Priority

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Kraj: Královéhradecký Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02 Podpis statutárního orgánu: 1 Základní informace k vypracování dokumentu Tato

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Tato situace je pro vaši obec nevýhodná také proto, že v dlouhodobějším výhledu narušuje soužití obyvatel ve městě

Tato situace je pro vaši obec nevýhodná také proto, že v dlouhodobějším výhledu narušuje soužití obyvatel ve městě Slučování škol V blízkosti domů nebo části obce obývané převážně chudými a nezaměstnanými lidmi je jedna či více škol spojováno s docházkou dětí z tohoto prostředí. Žáci z ostatních vrstev společnosti

Více

Studie financování osobních asistencí

Studie financování osobních asistencí Královéhradecký kraj Studie financování osobních asistencí Zpracovatel: Název projektu: Mgr. Jiří Zeman, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení analýz koncepcí a financování

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7 1. Reforma financování RgŠ Ve stávajícím systému na výkony je určujícím prvkem pro vzdělávání v konkrétní škole krajský finanční normativ z něho generovaný disponibilní objem prostředků, který tak determinuje

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR Metodika pro rodiče Věra Kuchařová Kristýna Peychlová VÚPSV, v. v. i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více