Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů Školský management 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18"

Transkript

1 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 18 pracoviště Hradec Králové Studium pro ředitele škol a školských zařízení Setkání ředitelů MŠ Mentoring v práci učitele střední školy Mimořádné události ve škole. Jak zpracovat kvalitní evakuační plán Péče o talentované žáky - součást ŠVP školy Práva a povinnosti ředitele v kostce Vybrané kapitoly z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky Zákoník práce v praxi škol a školských zařízení Návštěva ve školní jídelně Tvorba vnitřních předpisů ve školské praxi Coaching I Coaching II Roční účetní závěrka v praxi škol a školských zařízení Autorské právo v kostce Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok pracoviště Trutnov Občanský zákoník Systém programů pro školní administrativu BAKALÁŘI III Aktuální změny ve školské legislativě Sociálně-právní ochrana dětí Právní vědomí ve škole pracoviště Rychnov nad Kněžnou Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Hospitace jako součást autoevaluace školy Hodnocení vzdělávání v MŠ Aktuální problémy účetnictví pracoviště Jičín Setkání ředitelů MŠ Problematika pracovnělékařských služeb po změnách Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI Právo ve škole pracoviště Náchod Aktuální změny ve školské legislativě Setkání ředitelů MŠ Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 24 pracoviště Hradec Králové Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/2. semestr Problémové chování dětí a žáků Seznámení s metodou Instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina Integrovaná tematická výuka jako inspirace v pedagogické praxi Nápady a náměty pro tvorbu DUM na IT SMART Board Integrace nedoslýchavého dítěte do školy Agrese - prožívání, pochopení, zvládání aneb Nechme kluky zakoušet sílu Program pro kvalifikované výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání Jak učit o korupci Možné příčiny konfliktů na ose žák - učitel - rodič Šikana jako narušení vztahů ve skupině II Jak získat a udržet autoritu Konference Šikana a kyberšikana ve školách

2 OBSAH Projekt Pedagog 2014/Exkurze v základní škole Projekt Pedagog 2014/Exkurze ve střední škole Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B - pedagog volného času Studium pedagogiky B - vychovatel Práce s žáky s poruchami učení Tajemství a symbolika pohádek Program pro kvalifikované výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním Vyprávění příběhů jako vyučovací metoda Koncentrace pozornosti Organizace práce a času pedagoga Práce s univerzální učební pomůckou Prší Duševní hygiena pro pedagogy Využití alternativní a augmentativní komunikace v praxi Třídní management - Jak prezentovat svoji kvalitní práci na 1. stupni ZŠ Formy a metody práce s dítětem s PAS v integraci Práce s problémovým či novým třídním kolektivem Etická výchova v praxi Hry v matematice Asistent pedagoga Emoční inteligence v pedagogické praxi Jak vychovat city u dítěte - od narození až do puberty Psychosomatické potíže pedagogů a žáků Klima ve třídě a atmosféra vztahů pracoviště Trutnov Odstraňování grafomotorických obtíží Učíme v málotřídce tvořivě Tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíží Jaký je současný žák a jak se vyučuje současnému učiteli Problematika návykových látek Metody práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Jak diferencovat a individualizovat výuku? Pohybové aktivity pro děti s mentální retardací Hra a její využití ve výchově a vzdělávání Hodnocení žáků, jejich práce a dovedností pracoviště Rychnov nad Kněžnou Příčiny kázeňských přestupků žáků a jejich praktická řešení Škola pro život Práce s žáky s SVP Setkání s emocemi Strategie vyšetřování šikany I Vliv zátěžových situací na dítě Hravé malování a psaní Prevence řečových vad u předškolních dětí v praxi pracoviště Jičín Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz Didaktické a psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě Rizikové chování dětí Inkluzivní vzdělávání pomocí projektového učení Neverbální komunikace Dyslexie a dysortografie prakticky Kurz logopedické prevence - asistent logopeda Alternativní formy práce se třídou a skupinou Prevence ve škole. Co dělat, když pracoviště Náchod V čem jsou dnešní děti jiné Problematika manipulace - jak si obhájit svoje názory Psychomotorická cvičení s prvky jógy Psychologicky korektní přístup učitele k rodičům a žákům Specifické vývojové poruchy učení a chování

3 OBSAH 2 Mateřská škola 39 pracoviště Hradec Králové Nebojme se práce s příběhem Projekt Pedagog 2014/Exkurze v mateřské škole Zřízení lesní třídy při MŠ Náměty a hry pro rozvoj pozornosti a paměti Čertí cvičení v příbězích Interaktivní výuka v mateřské škole Zábavné pohybové hry v MŠ Rozvoj čtenářské gramotnosti v předškolním věku Efektivní komunikace s dětmi - prostředek pro osobnostní a sociální rozvoj dětí Rozvoj kompetencí předškoláka pro úspěšný start v ZŠ Sociální dovednosti předškolního pedagoga I pracoviště Trutnov Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ Vývojové zvláštnosti dětí aneb Co nepokazit ve výchově dítěte 3-7 let Hravá logopedie v praxi Pohádky se zpěvem pracoviště Rychnov nad Kněžnou Praktické rady pro učitelky MŠ Pohádky se zpěvem Matematický trojlístek v MŠ Ranní cvičení jako začátek aktivního dne v mateřské škole pracoviště Jičín Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ Tvůrčí hry v MŠ - Zvířátka a my Hudebně pohybové činnosti v MŠ Bystříme své smysly Představení programu Jdeme společně s láskou Jak si inovovat a vylepšit svůj ŠVP a TVP pracoviště Náchod Výtvarné činnosti pro nejmenší děti Plánování v každodenní práci učitelky MŠ Co se říká, na to si hned hrajeme Podpora předmatematické a předčtenářské gramotnosti u dětí v MŠ Dívej se, tvoř a povídej Prevence řečových vad u předškolních dětí v praxi Matematický trojlístek v MŠ Návštěva v mateřské škole Angličtina v MŠ Primární prevence v MŠ Komunikace s rodiči a žáky při řešení vzdělávacích a výchovných problémů Český jazyk a literatura 46 pracoviště Hradec Králové Začínáme číst genetickou metodou Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí na 1. stupni ZŠ včetně SVP Mluvnice, sloh a literatura - procvičit a nenudit Hrové činnosti v prvopočátečním čtení Hrajeme si s básničkami Metody aktivního vyučování a skupinové práce s různorodými texty Čteme pro zábavu pracoviště Trutnov Výuka českého jazyka na 2. stupni Vypravování, popis a různá stylistická cvičení tentokrát trochu jinak pracoviště Rychnov nad Kněžnou Za tajemstvím lidových pohádek Dětská recitace Sloh všemi smysly - hmat a čich Praktické čtení pro život pracoviště Jičín

4 OBSAH Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost Aktivizující metody v literární výchově Židovská literatura Jak na pravopis pracoviště Náchod Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh na 2. stupni ZŠ Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh na 1. stupni ZŠ Psaní velkých písmen Cizí jazyky a literatura 50 pracoviště Hradec Králové Práce s jazykem a metodikou angličtiny Metodické postupy při výuce AJ na 1. stupni ZŠ Kurz ruského jazyka pro začátečníky (A0/A1) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1 a 2/4) Práce s video nahrávkami v hodinách AJ Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0/A1) Teaching vocabulary and writing English for Public Administration Metodický seminář k maturitní zkoušce z angličtiny - čtení s porozuměním Metodický seminář k maturitní zkoušce z angličtiny - ústní projev Potenciál dramatické výchovy v hodinách anglického jazyka Hospitace v hodině RJ Pohádka nás naučí Deutsch aktiv Od jazykových, soutěží k mezinárodním zkouškám a přípravě k maturitě Metodický seminář k maturitní zkoušce z angličtiny - písemný projev Metodický seminář k maturitní zkoušce z angličtiny - poslech s porozuměním pracoviště Trutnov Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 3 a 4/4) Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0/A1) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 3 a 4/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 3 a 4/6) Jak motivovat žáky k výuce angličtiny Angličtina od začátku - Jak začít? pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 1 a 2/4) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 3 a 4/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1 a 2/6) Kurz ruského jazyka pro začátečníky (A0/A1) Collocations and New Words in English Soutěž v německém jazyce - struktura a příprava soutěže Metodické postupy při výuce AJ na 1. stupni ZŠ pracoviště Jičín Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1 a 2/6) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1 a 2/4) We celebrate Halloween! Angličtina - jazyk a metodika s novými materiály pracoviště Náchod Nápady pro výuku anglické gramatiky Hravé recepty do výuky NJ Individualizovaný kurz francouzského jazyka pro začátečníky (A0/A1) Jazykový a metodicko-didaktický kurz francouzštiny jako druhého cizího jazyka na ZŠ Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 3-4/4) Songs and rhymes Storytelling Nápady na komunikační aktivity

5 OBSAH 5 Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 58 pracoviště Hradec Králové Práce s pomůckou Rubikon Metodický seminář pro učitele dějepisu Exkurze Terezín Pokrok v RVP/ŠVP a zkušenosti z praxe v oblasti výchovy ke vztahům Jak na prvouku - učivo, motivace, metody Inovativní metody v dějepisné praxi a jejich aplikace v rámci učiva československých dějin 20. století Cesty minulosti. Sousedé EU a my - evropská integrace, instituce a fungování EU. Praktické dopady členství ČR v EU pracoviště Trutnov Heuristika - řešení problémů ve společenskovědních předmětech pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jak mluvit s dívkami o dospívání Úvod do religionistiky a významných duchovních systémů Asie pracoviště Jičín Sekty v současné společnosti Člověk a jeho svět. Prvouka - hry a činnostní učení Výuka dějepisu v projektech pracoviště Náchod Prožíváme historii - aktivity v hodinách dějepisu Matematika, fyzika, přírodověda 62 pracoviště Hradec Králové Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Modely těles a obalové technologie Inspirace pro výuku matematiky podle M. Hejného Objevujeme v matematice Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ Testy z matematiky pro žáky ZŠ - včera, dnes a zítra Finanční gramotnost na 2. stupni ZŠ Hrátky se zvukem a světlem pracoviště Trutnov Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Fyzikální dílna Rozvíjení geometrických představ žáků Aktivizace žáků při řešení úloh na 2. stupni ZŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Role učitele matematiky na 1. stupni ZŠ Matematika v systému Montessori pracoviště Jičín Nápadník do hodin matematiky Matematické inspirace podle M. Hejného pro 1. stupeň ZŠ Finanční gramotnost - metody a formy práce pracoviště Náchod Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Geometrie ve škole i kolem nás Hrátky se zvukem a světlem Inspirace matematiky M. Hejného pro druhý stupeň Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 66 pracoviště Hradec Králové Laboratorní cvičení z botaniky Využití ICT v EVVO a výuce přírodovědných předmětů Evropské metropole v příbězích Využití ICT v EVVO a výuce přírodovědných předmětů Koncepce, principy práce a využití školních měřících systémů ve výuce chemie Regionální geografie České republiky pracoviště Trutnov Nápady do hodin chemie Laboratorní práce a pokusy v chemii

6 OBSAH pracoviště Rychnov nad Kněžnou V souladu s přírodou aneb Výchova k přirozené odpovědnosti pracoviště Náchod Tradiční podzimní geologická exkurze - Broumovské stěny/teplické skály Přírodovědné pokusy na 1. stupni ZŠ Tělesná výchova 69 pracoviště Hradec Králové Zdraví a pohyb Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/rakousko Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování Základní kurz pro instruktory školního lyžování Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/a Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/b Harmonizační cvičení aneb Cesta pokojného bojovníka pracoviště Trutnov Lukostřelba ve školní TV Zdravotní tělesná výchova pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pilates - posilování přes jednotu těla a mysli Trendy aerobic pro děti Dech jako léčivý prostředek pracoviště Jičín Využití zdravotní tělesné výchovy do hodin TV při oslabení pohybového systému Cvičení s hudebním doprovodem pracoviště Náchod Struktura hodiny TV Estetická výchova, umělecké školství 73 pracoviště Hradec Králové Smaltování skla a kovu plotýnkovým smaltem Tvoření z pergamenového papíru Zněte, zvony vánoční Nastává koleda Intuice a fantazie ve výtvarném projevu Papírový pedig - pleteme z papíru Malovaná keramika Hrátky se zvířátky Malování na sklo Problematika populární hudby ve standardech hudební výchovy základního vzdělávání Vánoční veletrh - tvůrčí inspirace Drátované mandaly Papírový pedig - pleteme z papíru Hudebně-výrazové prostředky podzimu a zimy Kresba pravou mozkovou hemisférou - pastelka Vánoční hrátky pro malé Základy latinskoamerických tanců s pohybovou průpravou pro učitele Výtvarné inspirace pro práci na 1. stupni ZŠ Motivace ve výtvarné výchově Jak na modelovací hmotu Fimo II Madeirové - vrtané kraslice Quilling aneb Umění z papírových proužků pracoviště Trutnov Jak na modelovací hmotu Fimo Výtvarné nápady pro nejmenší Řemeslná dílna. Drátování Zimní výtvarné inspirace Výtvarné práce s doprovodem v prezentaci PowerPoint Kombinované techniky a výtvarný experiment Barevné razničkování Nitěná grafika

7 OBSAH Kouzlo Vánoc Pleteme květy z papírového pedigu pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarné nápady pro nejmenší Barevné razničkování Vánoční tvoření Ubrousková technika jinak Základy dirigování pracoviště Jičín Výtvarná dílna - náměty na tvoření z papíru Hrátky se zvířátky Malba - Inspirace dopisy Vincenta van Gogha Práce s dětským a dospělým hlasem Čínská malba II Výtvarná a floristická dílna. Vánoční stromky pracoviště Náchod Řemeslná dílna. Prostorové dekorace z drátu Techniky tkaní a filcování Řemeslná dílna. Odpadový papír - levný materiál pro kreativní tvorbu Řemeslná dílna. Výroba levných hmot pro kreativní tvorbu Výtvarná a floristická dílna. Vánoční andělé Hudba jako metoda učení na příkladu ekologické výchovy Figurky z kukuřičného šustí Textilní výtvarná dílna Odborné předměty, odborné školství 83 pracoviště Hradec Králové Exkurze pro učitele SOŠ Exkurze pro učitele SOŠ pracoviště Trutnov Výuka se zaměřením na finanční gramotnost Informatika 84 pracoviště Hradec Králové LMS Moodle Využití MS Office 2010 pro tvorbu příprav, ve výuce a v administrativě pracoviště Trutnov Bezpečnost počítačových dat Výchova a vzdělávání mimo vyučování 85 pracoviště Hradec Králové Tvorba vnitřního řádu v podmínkách DMI a jeho úskalí Přírodovědné hry, soutěže a náměty Celostátní konference pracovníků ŠD Celostátní konference pracovníků DMI Šachový seminář pro začátečníky pracoviště Náchod Hry s pohádkovými příběhy Ostatní 87 pracoviště Hradec Králové Základní norma zdravotnických znalostí Zdravotník zotavovacích akcí Základní norma zdravotnických znalostí Zdravotník zotavovacích akcí Doškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí pracoviště Jičín Poskytování první pomoci ve školské praxi

8 OBSAH 15 Vzdělávací akce pro veřejnost 89 pracoviště Hradec Králové Decoupage pro každého Inchové tvoření Kresba pravou mozkovou hemisférou - pastelka Vánoční tvoření z perníku pracoviště Rychnov nad Kněžnou Shiatsu - tradiční japonská léčebná technika Komunikace po cévní mozkové příhodě či po narušení komunikačního centra mozku Výtvarný podvečer - Vánoce Přírodní zahrady a permakultura aneb Jak zahradničit a zároveň se neudřít? pracoviště Jičín Návrat do své podstaty a k sobě samým. Metoda RUŠ Jak se cítit lépe aneb Klíč k radosti ze života Legenda ke grafickým symbolům: novinka, nový program REPRÍZA repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro ZUŠ MŠ určeno pro mateřské školy ŠABLONY..... program k zařazení do projektu Peníze školám Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 8

9 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte datum narození, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DDMMRRRR (např. datum narození = kód ) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 9

10 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci vzdělávacích programů obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, respektive potvrzení o účasti na vzdělávacím programu. U akreditovaných programů je podmínkou získání osvědčení nutnost absolvování vzdělávacího programu v plném rozsahu, v opačném případě je vystavováno potvrzení o účasti na vzdělávacím programu bez čísla akreditace s uvedením skutečné doby účasti na programu. Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 10

11 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Marcela Nováková metodička DVPP prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, správkyně pracoviště, vedoucí pedagogického oddělení prac. JC Pedagogické oddělení: Mgr. Alena Ročková metodička DVPP prac. TU Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. TU Mgr. Hana Šípková metodička DVPP prac. RK Mgr. Veronika Štěpánová metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. NA Mgr. Eva Voláková metodička DVPP prac. HK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, správkyně pracoviště prac. HK vedoucí ekonomicko-provozního oddělení Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK Oddělení soutěží a přehlídek: Mgr. Dana Beráková koordinátorka soutěží a přehlídek prac. HK Petra Jedlinská, DiS. metodička DVPP, referentka soutěží prac. RK a přehlídek, správkyně pracoviště 11

12 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže). Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Dana Beráková , dana.berakova Soňa Brzáková , sona.brzakova Vladislav Heřman vladislav.herman Mgr. Jaroslav Novák (ext.) , Mgr. Marcela Nováková , marcela.novakova3 Jana Svatá j.svata Mgr. Eva Trenzová (ext.) Mgr. Eva Voláková , eva.volakova2 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Iva Lüftnerová (ext.) luftniv Bc. Eva Kuncová eva.kuncova3 12

13 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Bartoňova 1005, Náchod , ústředna Pracoviště se nachází v ul. Bartoňova 1005 mezi horní a dolní nemocnicí. Nejvhodnější cesta pro pěší je z nádraží vlevo přes železniční trat, kolem Čedoku a za mostem doprava kolem hotelu Hron. Cesta pokračuje stále rovně kolem dolní nemocnice, škola se nachází po 200m vlevo. Autem je nejvhodnější na kruhovém objezdu u hotelu Slávie odbočit nahoru přes most směrem na Dobrošov a Nový Hrádek. Auto doporučujeme nechat na parkovišti u dolní nemocnice anebo nad školou u domu pro seniory. Kontakt na pracovníka pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Jana Nývltová (ext.) , cheeky.girl Mgr. Veronika Štěpánová , veronika stepanova Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakty na pracovníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Petra Jedlinská, DiS petra.jedlinska Mgr. Hana Šípková ha.sipkova Mgr. Jiří Zeman (ext.) jiri.zeman3 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Malé náměstí 158, Trutnov Telefonní číslo: , Pracoviště Trutnov se nachází v budově Obchodní akademie Trutnov na Malém náměstí u mostu přes řeku. Z vlakového nádraží se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m). Kontakty na pracovníky pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Alena Ročková , alcarock Ing. Stanislava Stierandová stierandova 13

14 SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY VYHLAŠOVANÉ MŠMT Koordinátoři okresních kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Jičín Mgr. Iva Lüftnerová, Náchod Jana Nývltová, Trutnov Mgr. Alena Ročková, Rychnov nad Kněžnou Petra Jedlinská, DiS., Koordinátorka krajských kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Informace k soutěžím Talentcentrum Soutěže a olympiády Zadání a řešení školních kol Krajský úřad Volnočasové aktivity, sport a soutěže Informace pro pedagogy (pro vstup do této části zabezpečeného webu nutno zadat jméno a heslo, která byla sdělena všem ředitelům škol) 14

15 REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM nabízí všem SOŠ a OŠ v Královéhradeckém kraji možnost individuálních či skupinových konzultací k tvorbě, realizaci a evaluaci ŠVP v prostorách RKC nebo přímo ve škole semináře a workshopy související s kurikulem s možností výměny zkušeností mezi koordinátory ŠVP a pedagogy z jiných škol dle potřeb a požadavků pedagogické veřejnosti v prostorách RKC semináře a workshopy související s kurikulem na objednávku dle individuálních požadavků a v místě konkrétní školy metodické materiály k tvorbě a realizaci ŠVP vydávání dodatků k osvědčení EUROPASS Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete uvnitř Nabídky programů. Další informace podá kontaktní osoba RKC. Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Stierandová, tel

16 Zahájena realizace projektu Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/ PEDAGOG ETAPA PODZIM 2013 (podrobné informace viz dále v oborových skupinách 01 a 02) Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ MŠ plně organizovaná vícetřídní 3. říjen 2013 MŠ Praha, Sbíhavá 2/360 exkurze v ZŠ exkurze v SŠ ZŠ s inovativními a efektivními metodami vzdělávání Gymnázium se zkušenostmi v práci s nadanými žáky 7. listopad 2013 ZŠ Mladá Boleslav, Dukelská listopad 2013 Gymnázium Nymburk, Komenského ETAPA JARO 2014 Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ exkurze v ZŠ exkurze v SŠ výjezdní kurz výjezdní kurz výjezdní kurz MŠ s inovativními metodami práce ZŠ s příklady práce v oblasti SPUCH SOŠ integrovaná pro pedagogy MŠ - část pedagogická a psychohygiena pro pedagogy ZŠ - část pedagogická a psychohygiena pro pedagogy SŠ - část pedagogická a psychohygiena Bude upřesněno v listopadu 2013 dopisem do škol a v tištěné Nabídce vzdělávacích programů na jaro ETAPA PODZIM 2014 Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ MŠ se zkušenostmi v oblasti integrace Bude upřesněno v červnu 2014 exkurze v ZŠ ZŠ s alternativními metodami výuky dopisem do škol a v tištěné Nabídce vzdělávacích exkurze v SŠ SŠ s VOŠ programů na podzim

17 NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Vzdělávání nepedagogické veřejnosti Organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Plnění regionálních funkcí dle zadání zřizovatele Laminace a thermovazba tiskovin Kroužková vazba tiskovin Uveřejňování reklamy Příprava na přijímací a maturitní zkoušky 17

18 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: absolventům studia v předchozím semestru Pokračování celoročního studia pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. kolektiv odborných lektorů 18. září 2013, 9:00-17:30 hodin 3. říjen 2013, 9:00-17:30 hodin 23. říjen 2013, 9:00-17:30 hodin 5. listopad 2013, 9:00-17:30 hodin listopad 2013, stáže - časy dle dohody s vedoucím stáže místo dle stanovené stáže listopad 2013, závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu uhrazen na počátku studia Na studium se momentálně není možné přihlásit. S nabídkou nového studia se počítá na jaře Mgr. Marcela Nováková POKRAČOVÁNÍ Setkání ředitelů MŠ Určeno: ředitelům a vedoucím učitelům MŠ Pravidelné setkání vedoucích pracovníků MŠ se zástupci KÚ KHK zaměřené na aktuální informace a změny týkající se předškolního vzdělávání a problematiky školních jídelen. Bc. Iveta Lukešová a Bc. Ilona Špráchalová 23. září 2013, 8:30-11:30 hodin 450 Kč Program není akreditován MŠMT ČR. Bc. Eva Kuncová Mentoring v práci učitele střední školy Určeno: ředitelům SŠ, zájemcům o práci školního mentora Význam a možnosti mentoringu v podmínkách našeho školství jako formy individuální podpory učitele v jeho profesním růstu. Základní terminologie, pravidla, role, motivace, prostředí. Průběh procesu, dopady mentoringu na kvalitu pedagogické práce. Místo, role, zodpovědnost, kompetence a dovednosti školního mentora v pedagogickém týmu. Mgr. Jiří Hruška 26. září 2013, 9:00-14:00 hodin 550 Kč Mgr. Eva Voláková Mimořádné události ve škole. Jak zpracovat kvalitní evakuační plán Určeno: ředitelům a vedoucím pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, vhodné pro začínající vedoucí pracovníky Co je mimořádná událost a jak se s ní vypořádat. Jak zajistit při vzniku mimořádné události bezpečnost osob ve škole. Jak zpracovat funkční evakuační plán na různých typech škol. Jaké povinnosti má škola a kdo má právo kontrolovat plnění jejich povinností z pohledu státní instituce. Bc. Jarmila Jánská 27. září 2013, 9:00-12:00 hodin 450 Kč Akce připravena ve spolupráci s pracovníky oddělení krizového řízení KÚ. Program není akreditován MŠMT ČR. Bc. Eva Kuncová Péče o talentované žáky - součást ŠVP školy Určeno: ředitelům ZŠ a SŠ Přehled základních pojmů, zákonitostí a pověr ve vzdělávání a výchově nadaných. Otázka etiky a oprávněnosti péče o nadané. Současné trendy v péči o nadané ve světě, v Evropě a v ČR. Specifické vzdělávací potřeby nadaných a možnosti jejich naplňování. Příklady dobré praxe a nejčastější problémy ve vzdělávání nadaných. Kazuistiky, zkušenosti z praxe, diskuse. PhDr. Eva Vondráková 2. říjen 2013, 9:00-14:00 hodin Mgr. Eva Voláková Práva a povinnosti ředitele v kostce Určeno: ředitelům škol a školských zařízení 18

19 Školský management Aktuální právní úprava. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů (postup před vznikem pracovního poměru, průběh a změny pracovního poměru, ukončení pracovního poměru, personální agenda, BOZP, odpovědnost za škodu). Práva a povinnosti vůči žákům (odpovědnost za škodu, zajištění řádného vzdělávání, dodržování podmínek vzdělávání podle ŠVP, zajištění dohledu atd.). Ředitel školy jako orgán státní správy (správní řízení). Povinnosti v oblasti poskytování informací (ochrana osobních údajů, právo na informace, správní řízení v případě zamítnutí poskytnutí informace). Povinnosti v oblasti vyřizování stížností (vyřizování stížností v režimu zákoníku práce a správního řádu). Práva a povinnosti v oblasti hospodaření (smlouvy, dary, daně). Povinnosti v oblasti trestního práva (prevence, odpovědnost školy, odpovědnost pedagogických pracovníků, šikana). Povinnosti v oblasti autorských práv (školní dílo, respektování autorských práv). Práva a povinnosti ředitele školy jako součást interních směrnic školy. Diskuse. PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. 8. říjen 2013, 9:00-14:00 hodin 700 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky Určeno: mzdovým účetním škol a školských zařízení 1. Exekuce a jiné srážky ze mzdy - dohody o srážkách ze mzdy, výkony rozhodnutí, exekuce, insolvence, povinnosti zaměstnavatele, odpovědnost mzdových účetních, nezabavitelné částky, výpočet srážek, určení jejich pořadí, přechod k novému zaměstnavateli, více zaměstnavatelů současně, nemoc zaměstnance, srážky na stravné při exekuci a insolvenci, deponování mzdy, sledování insolvenčního rejstříku apod. Vzorové příklady srážek ze mzdy - souběh přednostní a nepřednostní pohledávky dle pořadí, výživné, poměrné uspokojení pohledávek, odstupné apod. 2. Jak ovlivní zákoník práce nový občanský zákoník od ledna Aktuality pro mzdové účetní. Diskuse. Mgr. Dagmar Kučerová 14. říjen 2013, 9:00-14:00 hodin 600 Kč Mgr. Marcela Nováková, Jana Svatá Zákoník práce v praxi škol a školských zařízení Určeno: ředitelům a personalistům škol a školských zařízení Seminář poskytující odborný výklad k vybraným částem zákoníku práce, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo rozporné interpretace. Vznik, změny a skončení pracovněprávního vztahu. Pracovní doba a její rozvržení. Odměňování za práci. Překážky v práci. Nejnovější judikatura v pracovněprávních vztazích a její vliv na řízení škol a školských zařízení. Řešení aktuálních problémů na základě dotazů a námětů účastníků semináře. PhDr. Jiří Valenta 24. říjen 2013, 9:00-14:00 hodin 700 Kč S přihláškou je možné zasílat případné dotazy, problémy a náměty do diskuse. Mgr. Marcela Nováková Návštěva ve školní jídelně Určeno: vedoucím školních jídelen, kuchařkám a dalším zájemcům Diskusní seminář spojený s prohlídkou školní jídelny. Informace o službách školní jídelny (vaření pro cizí strávníky, bezlepková dieta,...). Legislativa, financování školních jídelen a spolupráce s firmami a dodavateli. Vzájemná výměna zkušeností, diskuse. Tomáš Mitlehner 25. říjen 2013, 8:00-11:00 hodin Školní jídelna, U Stadionu 1229, Rychnov n. Kn. 400 Kč (včetně oběda) Sraz účastníků v 7:55 hodin před vchodem do školní jídelny. Více informací o ŠJ na Program není akreditován MŠMT ČR. Petra Jedlinská, DiS Tvorba vnitřních předpisů ve školské praxi Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení 1. Směrnice ředitele školy jako součást řízení a kontroly. Změny ve směrnicích v souvislosti se změnami právních předpisů v posledních letech. 2. Vnitřní předpisy podle zákoníku práce. Směrnice a řády školy, jejichž existence je předepsána právními předpisy. Směrnice, které školy mohou samy vytvářet. Výhody a nevýhody vytváření směrnic - výhody a nevýhody co nejkonkrétnějších nebo neobecnějších formulací. Školní řád, vnitřní řád školského zařízení, spisový řád, vnitřní platový předpis, kolektivní smlouva, ochrana majetku školy, směrnice pro evidenci majetku a hospodaření s ním, inventarizace, směrnice pro poskytování OOPP, spolupráce školy s policií, řády odborných učeben. Cestovní náhrady. Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety a další mimoškolní 19

20 Školský management akce. Systém řízení rizik. Ochrana osobních údajů. Ochrana dat. Prevence sociálně patologických jevů a školní preventivní strategie. Prevence šikany. Kontrola práce neschopných zaměstnanců. 3. Jak pomocí vnitřních předpisů a směrnic delegovat pravomoci ředitele na další pracovníky škol a vedoucí pracovníky škol, přenášet odpovědnost. 4. Postup při vytváření, požadavky právních předpisů, změny v posledních letech a jak je zapracovat. Technická stránka zpracování, správní řád, prokazatelné seznamování zaměstnanců a žáků, změny jako reakce na posun v legislativě, požadavcích zřizovatele a společenské objednávce. Archivace, skartace. Rozbor existujících směrnic. PaedDr. Jan Mikáč 7. listopad 2013, 9:00-14:00 hodin 700 Kč Mgr. Marcela Nováková Coaching I Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Dvoudenní prožitkový seminář. Charakteristika koučování. Formální a neformální koučink. Vedení a koučování. Problémy tradičního vedení. Přínos koučování. Základní přístupy, postoje a nástroje koučování. Průběh koučovacího procesu. Hranice a problémy koučování. Praktický nácvik základních koučovacích dovedností: sebereflexe, práce s emocemi, aktivní naslouchání (naslouchání potenciálu), mluvení s úmyslem, svolení, situování, dotazování, vyjasňování. Mgr. Miroslav Jiřička listopad 2013, zahájení v 10:00 hodin, závěr ve 12:00 hodin místo konání bude upřesněno 1000 Kč Účastníci si na místě budou hradit ubytování a stravování ve výši cca 1200 Kč. Přihlášeným účastníkům budou zaslány podrobné informace. Mgr. Marcela Nováková Coaching II Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Dvoudenní prožitkový seminář. Koučování ve firmě (škole). Koučování týmů (modelové situace). Jak rozumět týmům. Nástroje pro diagnostiku týmu. Intervenční strategie. Etapy koučování týmu - 1. Uvolnění komunikace. 2. Vyřešení problému. 3. Zlepšení výkonu. 4. Přechod k operativní realitě. Hodnocení fungování týmu. Koučování projektu. Koučování a management kvality. Koučování změn ve firmě (škole). Koučování manažerů. Klasický, systemický a RCS koučink. Pasti koučování a rady, jak je pře- konat. Postoje manažera, které brání koučování. Praktický nácvik rozvíjení koučovacích dovedností: práce s emocemi. Aktivní naslouchání. Mluvení s úmyslem. Příprava a vedení koučovacího rozhovoru. Koučovací modely: GROW, ADAPT, CREATE. Mgr. Miroslav Jiřička listopad 2013, zahájení ve 14:00 hodin, závěr v 16:00 hodin místo konání bude upřesněno 1000 Kč Účastníci si na místě budou hradit ubytování a stravování ve výši cca 1200 Kč. Přihlášeným účastníkům budou zaslány podrobné informace. Mgr. Marcela Nováková Roční účetní závěrka v praxi škol a školských zařízení Určeno: účetním škol a školských zařízení, dalším zájemcům Příprava roční účetní závěrky v r Aktuality ohledně schvalování účetních závěrek. Novela zákona č. 250/2000 Sb. od Základní změny v daňové legislativě od České účetní standardy 709 Vlastní kapitál a 710 Dlouhodobý majetek. Diskuse, řešení konkrétních problémů. Ing. Daniela Burianová 27. listopad 2013, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Autorské právo v kostce Určeno: vedoucím pracovníkům a pedagogům škol a školských zařízení Základy autorských práv a práv souvisejících. Základní legislativa a její aplikace v praxi. Řešení praktických situací v oblasti školství v souvislosti s ochranou autorských práv - zejména výjimky a omezení autorských práv - citace, výuková licence, užití díla pro osobní potřebu. Školní dílo, zaměstnanecké dílo, licenční smlouvy a další související instituty užití autorských práv. On-line užití autorských děl a další specifika užití autorských práv v prostředí internetu. JUDr. Petra Žikovská 15. leden 2014, 9:00-13:00 hodin Mgr. Marcela Nováková Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2013 Určeno: ředitelům, ekonomům, účetním škol a školských zařízení, dalším zájemcům 20

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2016/2017 ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým školním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 1. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem ke zhoršené finanční situaci

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV 2017/2018 VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

EU Peníze školám SŠ. přehled akreditovaných programů k možnému využití do projektu

EU Peníze školám SŠ. přehled akreditovaných programů k možnému využití do projektu Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 IČO 62731882, 495 514 804, 722 569 521, www.cvkhk.cz, hradec@cvkhk.cz EU Peníze školám

Více

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Nabídka projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Akce jsou akreditovány MŠMT ČR. PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE do 11. ledna 2017 Informace k seminářům na telefonu: 777

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

M Ě S Í Č N Í K. Znojemsko. říjen Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

M Ě S Í Č N Í K. Znojemsko. říjen Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace M Ě S Í Č N Í K Znojemsko říjen 2016 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 253/15, 602 00 Brno Obsah Humanitní Němčina...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více