Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT. Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT. Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát"

Transkript

1 Pro budovy, s.r.o., Okružní 433/1, Brno, IČ: Zpráva o termografickém měření objektu Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT Objednatel Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát Zpracovatel Pro budovy, s.r.o., Okružní 433/1, Brno, IČ: Vypracoval Ing. Radim Kolář, Ph.D., Datum únor 2016 Stran 18

2 Úvodní údaje Název akce: Bytový dům Nová 504, Kunštát Datum a čas měření: , 07:10 10:00 Datum vytvoření zprávy: Zpracovatel zprávy: Pro budovy, s. r.o. Okružní 433/1, Brno, IČ: Měření provedli: Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D. Ing. Petr Hlavsa Posudek zpracoval: Ing. Radim Kolář, Ph.D. e: m: Objednatel: Kontaktní osoba: Zadavatel: Lokalita: Město Kunštát nám. Krále Jiřího 106, Kunštát IČ: Magda Hrušková, (+420) , Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. Dolní Dubňany 153, IČ: Měřený objekt se nachází ve městě Kunštát, okres Blansko, kraj Jihomoravský, GPS souřadnice N, E, nadmořská výška cca 435 m n. m. Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz Strana 2 (celkem 21)

3 objektu: TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO Jedná se o stávající samostatně stojící objekt penzionu pro seniory ve městě Kunštát. Objekt je přibližně z roku 1995, stáří je tedy 20 let. Objekt je zděný z keramických tvárnic bez zateplení, střecha šikmá sedlová vaznicová o sklonu cca 38. Fasáda objektu je členěna balkony nebo lodžiemi, v sedlové střeše jsou navrženy vikýře sedlové nebo obloukové. Okna jsou plastová, vstupní dveře ocelové. Fasáda objektu je převážně z tenkovrstvé štukové omítky a nátěru. Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz Pohled na západní fasádu. Povrchové materiály: Vnější povrch je vytvářen tenkovrstvou omítkou a venkovním malířským nátěrem nebo keramickým obkladem. Na části objektu proveden pravděpodobně dodatečně další nátěr neznámých parametrů. Výplně otvorů jsou dřevěné s bílým nátěrem, v některých případech jsou okna plastová. Použité zařízení infračervená kamera FLIR i7, detektor: 140x140 bodů, přesnost ± 2% nebo 2 C, citlivost < 0,1 C Meteorologické podmínky Teplota venkovní: θ e = + 2 C Oblačnost v době měření: oblačno až zataženo Teplota a relativní vlhkost vnitřní: θ i = cca 21 C, φ i = 50% Strana 3 (celkem 21)

4 Rozdíl teplot: Δθ = θ i θ e = cca 19 C Sluneční záření 12 h před měřením: jasno, měření prováděno v ranních hodinách, v době měření byla obloha oblačná a zatažená, fasáda tedy nebyla osluněna více než 12 hodin před prováděním měření Jiné zásadní faktory ovlivňující měření: Žádné. Strana 4 (celkem 21)

5 Vysvětlivky Termogram snímek v infračerveném spektru (IR) Teplotní spektrum IronHI (závisí na druhu snímacího zařízení). Sp bod se zobrazením teploty na snímku ve C Li liniový profil teplot zobrazuje minimální, maximální teplotu na daném profilu ve C Ar oblast teplot zobrazuje oblast na snímku, ve kterém je vypsána minimální a maximální teplota ve C Informace o IR snímku Datum a čas pořízení snímku Jméno snímku Emisivita ploch Odražená teplota okolních ploch [ C] Teplota vzduchu [ C] Vzdálenost objektu od snímacího zařízení [m] Informace o teplotách na IR snímku Sp bod se zobrazením teploty na snímku ve C Li liniový profil teplot zobrazuje minimální, maximální teplotu na daném profilu ve C Ar oblast teplot zobrazuje oblast na snímku, ve kterém je vypsána minimální a maximální teplota ve C Fotografie náhled snímaného objektu ve viditelném spektru. Strana 5 (celkem 21)

6 Analýza snímků UPOZORNĚNÍ u jednotlivých snímků není srovnaná teplotní škála, tzn., že u každého snímku je jiné barevné rozlišení u stejných teplot. Je to takto nastaveno z toho důvodu, že účelem posudku není srovnat teploty všech snímků, ale stanovit teplotní rozdíly. Teplotní škála je nastavena tak, aby byly rozdíly teplot na jednotlivých snímcích co nejlépe zobrazené. na některých površích konstrukcí je patrný značný vliv sálání oblohy, proto je někde zobrazena teplota i nižší než je teplota vzduchu případná nejnižší teplota zobrazovaná na některých snímcích ( 40 C) způsobena zachycením jasné oblohy infračervenou kamerou. nejsou přesně známé vlhkosti materiálů, příp. povrchová kondenzace, jinovatka, apod. V těchto případech může být teplotní pole, resp. termogram zkreslený. obecně vyšší teplota exteriérového povrchu značí vyšší tepelný tok a tedy větší ztráty tepla, naopak nižší interiérová teplota značí vyšší tepelný tok. 01. Exteriérový snímek Datum snímku: :12 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3729 Celý obraz +1,0 +8,4 Vzdálenost objektu: 3 m Vstupní dveře do objektu, vyšší teploty, tedy i větší tepelné ztráty jsou patrné zejména u připojovací spáry v místě napojení na ostění otvoru, detailně viz následující obrázek. Strana 6 (celkem 21)

7 02. Exteriérový snímek Datum snímku: :13 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3731 Celý obraz + 2,8 + 9,6 Ar1 + 6,7 + 9,6 + 8,1 Ar2 + 5,9 + 6,8 + 6,4 Vzdálenost objektu: 1 m Detail koutu u nadpraží vstupních dveří. Rozdíl mezi nejvyšší teplotou v koutě a mezi průměrnou teplotou v ploše zdiva je cca 2 C. Pravděpodobně není připojovací spára zcela vyplněna tepelně izolační výplní a dochází k větší průvzdušnosti ve spáře. 03. Exteriérový snímek východní fasáda, část Datum snímku: :15 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3735 Celý obraz +1,1 +6,6 Ar1 + 2,5 + 3,4 + 3,0 Ar2 + 2,4 + 4,0 + 3,1 Vzdálenost objektu: 10 m Pohled na východní fasádu, jižní část, 1NP. Na termogramu jsou patrné nerovnoměrnosti v ploše fasády (viz Ar1), kde je rozdíl cca 1;C, patrný je značný tepelný most v místě stropu (Ar2). Zde je rozdíl cca 1,5 C. Výrazný je tepelný most také u balkonové desky viz další snímky. Strana 7 (celkem 21)

8 04. Exteriérový snímek jihovýchodní roh fasády, 2NP a podkroví Datum snímku: :16 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3738 Celý obraz 1,3 + 6,1 Vzdálenost objektu: 10 m Jihovýchodní roh fasády v úrovni 2NP. Opět je patrný tepelný most v úrovni stropu a ŽB věnce. V místě kruhového sloupu v rohu fasády je nižší teplota oproti ploše, protože de projektové dokumentace je sloup obložen tepelnou izolací tl. 50 mm. Stejným způsobem bude pravděpodobně provedena i část fasády v místě parapetu okna. I zde je teplota výrazně vyšší oproti ploše fasády. 05. Exteriérový snímek jihovýchodní roh fasády, 2NP a podkroví Datum snímku: :17 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3740 Celý obraz 0,3 + 5,8 Ar1 + 1,6 + 2,5 + 2,1 Ar2 + 0,5 + 1,2 + 0,9 Li1 + 0,6 + 4,4 + 1,9 Vzdálenost objektu: 8 m Ar3 + 1,4 + 1,9 + 1,6 Detailní pohled na rohový sloup okna uvedeného v předchozím termogramu. Rozdíl mezi zateplenou částí sloupu (Ar2) a nezateplenou částí obvodového zdiva (Ar1 a Ar3) je více než 1 C. Zde patrný i rozdíl mezi teplotou parapetu okna (Ar1), v místě, kde jsou umístěna otopná tělesa, a ostatní plochou (Ar3). Opět je zde vidět prokreslení stropu. Je pravděpodobné, že v úrovni stropu nebyla provedena dostatečná izolace nebo byla provedena nekvalitně a beton protekl až k okraji zdiva. Výrazný teplený most je v místě balkonu, nejvyšší teplota v tomto místě je cca 4,4 C, tedy přibližně o 3 C více než v ploše fasády. Strana 8 (celkem 21)

9 06. Exteriérový snímek jižní fasáda Datum snímku: :18 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3742 Celý obraz 2,3 + 5,8 Ar1 + 0,7 + 4,9 + 2,1 Ar2 + 1,1 + 4,6 + 2,6 Li1 0,5 + 3,6 + 1,1 Vzdálenost objektu: 10 m Stejně jako u předchozího snímku i zde jsou značné teplené mosty v místě balkonu (Ar1, Ar2), nejvyšší teplota v tomto místě je až +5 C, tedy přibližně o 4 C více než v ploše fasády. V místě Ar1 jsou také patrné vykonzolované ocelové profily. Velký teplotní rozdíl je i mezi vnitřním koutem a vnějším rohem (Li1), více než 4 C. Rozložení teplot je správné (vnější roh je ochlazovaný, kdežto ve vnitřním koutě je teplota z principu vyšší, ale u dostatečně izolované budovy je výrazně nižší, protože jsou výrazně nižší tepelné toky. 07. Exteriérový snímek jižní fasáda arkýř v podkroví Datum snímku: :20 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3745 Celý obraz + 0,4 + 15,3 Ar1 + 1,0 + 3,6 + 2,4 Ar2 + 1,2 + 15,3 + 5,0 Vzdálenost objektu: 12 m Obdobná situace jako na předchozím snímku výrazné tepelné mosty v místě uložení balkonů, prokreslené mosty v úrovni stropu. Zde je označen rozdíl mezi otevřeným (Ar2) a zavřeným oknem (Ar1). Větrání tzv. na ventilačku je neefektivní. Správné větrání má být krátké a intenzivní. Strana 9 (celkem 21)

10 08. Exteriérový snímek jižní fasáda detail uložení balkonu Datum snímku: :21 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3747 Celý obraz 3,1 + 5,0 Ar1 + 1,0 + 4,9 + 3,0 Vzdálenost objektu: 5 m Detail systematického tepelného mostu u uložení balkonu. Šipka znázorňuje místo s náhodným tepelným mostem, jehož příčinu nelze přesně určit. Může se jednat např. o porušenou tvarovku nebo tvarovku, do které zatekla malta při zděn, nebo se z vnitřní strany nachází výklenek ve zdivu. 09. Exteriérový snímek jižní fasáda, západní roh Datum snímku: :24 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3753 Celý obraz + 0,3 + 7,8 Ar1 + 2,2 + 3,8 + 2,7 Vzdálenost objektu: 10 m Ar1 ukazuje teplotní nerovnoměrnosti na fasádě. Šipky ukazují zateplený ŽB věnec (černá šipka) a nezateplený strop (bílá šipka). Rozdíl Strana 10 (celkem 21)

11 10. Exteriérový snímek západní fasáda Datum snímku: :25 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3754 Celý obraz 1,7 + 7,4 Vzdálenost objektu: 5 m Na termogramu jsou patrné výrazné nerovnoměrnosti v ploše fasády. Možné příčiny jsou popsány výše. 11. Exteriérový snímek západní fasáda, vedle vstupu Datum snímku: :25 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3755 Celý obraz 2,8 + 5,7 Vzdálenost objektu: 4 m Označená oblast ukazuje výrazný tepelný most v ploše fasády. Příčinou může být instalační vedení na interiérové straně. Strana 11 (celkem 21)

12 12. Exteriérový snímek západní vstup do objektu Datum snímku: :26 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3756 Celý obraz +3,0 + 8,9 Ar1 + 4,8 + 8,9 + 6,7 Ar2 + 4,1 + 5,6 + 4,7 Vzdálenost objektu: 5 m Označená oblast Ar1 ukazuje výraznou průvzdušnost v místě připojovací spáry, docházím tím k velkým únikům tepelné energie. Druhá označená oblast opět ukazuje na velké teplotní rozdíly v ploše zdiva, rozdíl cca 1,5 C. 13. Exteriérový snímek západní vstup do objektu úroveň 1NP, 2NP a podkroví Datum snímku: :28 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3760 Celý obraz +2,8 + 10,3 Vzdálenost objektu: 10 m Komentář obdobně jako u předchozích snímků. Strana 12 (celkem 21)

13 14. Exteriérový snímek celkový pohled na severozápadní roh Datum snímku: :30 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3764 Celý obraz +7,7 + 15,9 Vzdálenost objektu: 20 m Celkový pohled na severozápadní roh objektu se stejnými projevy jako u předchozích snímků. 15. Exteriérový snímek detail sloupu u okna na severozápadním rohu objektu Datum snímku: :31 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3766 Celý obraz + 5,4 + 11,3 Vzdálenost objektu: 5 m Detailní pohled na rohový sloup u okna uvedeného na severozápadním rohu. Je patrný rozdíl mezi zateplenou částí sloupu a nezateplenou částí obvodového zdiva. Opět je zde vidět prokreslení stropu. Je pravděpodobné, že v úrovni stropu nebyla provedena dostatečná izolace nebo byla provedena nekvalitně a beton protekl až k okraji zdiva. Výrazný teplený most je v místě balkonu vpravo. Strana 13 (celkem 21)

14 16. Exteriérový snímek arkýř na severní straně Datum snímku: :33 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3770 Celý obraz + 3,1 + 9,6 Vzdálenost objektu: 10 m V místě vykonzolování arkýře jsou patrné ocelové nosníky, které tvoří výrazný tepelný most. Rozdíl v teplotách mimo nosník a v místě nosníku je více než 3 C. U svislých stěn arkýře je použita lehká obvodová stěna z dřevěného roštu a výplně z tepelné izolace. Tím jsou teploty v ploše mnohem nižší než u zděné části. Dřevěný rošt, je však také patrný a dřevěné hranoly tvoří v tomto případě tepelné mosty. 17. Exteriérový snímek severní stěna objektu, úroveň 1NP Datum snímku: :35 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3773 Celý obraz + 1,9 + 8,4 Vzdálenost objektu: 5 m obdobný jako u předchozích snímků. Strana 14 (celkem 21)

15 18. Exteriérový snímek severní stěna objektu, úroveň 2NP a podkroví Datum snímku: :35 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3774 Celý obraz + 3,4 + 10,4 Vzdálenost objektu: 10 m obdobný jako u předchozích snímků. 19. Exteriérový snímek detail okna na východní fasádě Datum snímku: :37 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3778 Celý obraz + 2,6 + 11,0 Vzdálenost objektu: 4 m Zde je mimo dříve uvedených vad vidět především vyšší tepelný tok a tedy vyšší teploty v místě spár u zdiva. Strana 15 (celkem 21)

16 20. Exteriérový snímek celkový pohled na severní polovinu východní fasády TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO Datum snímku: :38 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3780 Celý obraz + 3,0 + 12,4 Vzdálenost objektu: 15 m Celkový pohled na severní polovinu východní fasády objektu se stejnými projevy jako u předchozích snímků. 21. Exteriérový snímek celkový pohled na jižní polovinu východní fasády Datum snímku: :39 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3781 Celý obraz + 2,6 + 11,8 Vzdálenost objektu: 15 m Celkový pohled na jižní polovinu východní fasády objektu se stejnými projevy jako u předchozích snímků. Strana 16 (celkem 21)

17 22. Interiérový snímek arkýř v podkroví na jižní straně Datum snímku: :34 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3796 Celý obraz + 15,8 + 20,6 Ar1 + 15,8 + 17,2 + 16,5 Odražená teplota: 20 C Ar2 + 16,9 + 17,3 + 17,1 Atmosférická teplota: 21 C Vzdálenost objektu: 1 m Značně nízké teploty nestandardně v koutě mezi dvěma stěnami. Při daných okrajových podmínkách hrozí v místě s nejnižší teplotou riziko růstu plísní. 23. Interiérový snímek prostupující komín v podkroví Datum snímku: :36 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3798 Celý obraz + 15,9 + 21,4 Odražená teplota: 20 C Atmosférická teplota: 21 C Vzdálenost objektu: 2 m Špatně utěsněná spára mezi stropním podhledem a svislou navazující částí pilíře. Pravděpodobně není zcela utěsněna parozábrana. Dochází tím k průniku chladu směrem z vnějšího prostředí a naopak k průniku vlhkosti směrem z interiéru a tím hrozí riziko kondenzace ve skladbě konstrukce. Strana 17 (celkem 21)

18 24. Interiérový snímek napojení podkrovní nadezdívky a střešní šikminy TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO Datum snímku: :39 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3800 Celý obraz + 15,1 + 19,9 Odražená teplota: 20 C Atmosférická teplota: 21 C Vzdálenost objektu: 1 m V koutě na styku všech tří ploch je výrazně nižší teplota než jinde v ploše. Při daných okrajových podmínkách hrozí riziko růstu plísní. Tepelný most je zřejmě způsobený tím, že je prostor nedostatečně vyplněn tepelnou izolací. 25. Interiérový snímek napojení šikminy v podkrovní a podhledu Datum snímku: :41 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3801 Celý obraz + 17,0 + 20,8 Ar1 + 17,0 + 19,1 + 18,3 Odražená teplota: 20 C Atmosférická teplota: 21 C Vzdálenost objektu: 1 m V označeném místě je pravděpodobně špatně provedená izolace. Při daných okrajových podmínkách nehrozí ani riziko růstu plísní ani riziko kondenzace, dochází však ke zvýšeným únikům tepelné energie. Strana 18 (celkem 21)

19 26. Interiérový snímek Datum snímku: :41 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3802 Celý obraz Odražená teplota: 20 C Atmosférická teplota: 21 C Vzdálenost objektu: 1 m V koutu na styku třech ploch je teplotní pole rozložené standardně, je však zde velmi nízká teplota, při které (při daných okrajových podmínkách) k riziku růstu plísní. Nestandardně se projevují nižší teploty v označeném místě Ar1, rozdíl mezi teplotou okolních ploch je cca o 1 C vyšší. 27. Interiérový snímek Datum snímku: :43 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3804 Celý obraz + 13,5 + 19,8 Odražená teplota: 20 C Atmosférická teplota: 21 C Vzdálenost objektu: 1 m Napojení svislého SDK obkladu na šikmý. V místech s nízkou teplotou je pravděpodobně nedostatečně vzduchotěsně provedený spoj. Při aktuálních okrajových podmínkách hrozí riziko povrchové kondenzace i riziko růstu plísní. Strana 19 (celkem 21)

20 28. Interiérový snímek Datum snímku: :44 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3805 Celý obraz + 11,2 + 17,2 Odražená teplota: 20 C Atmosférická teplota: 21 C Vzdálenost objektu: 1 m Obdobný případ jako u předchozího snímku. I zde hrozí při aktuálních okrajových podmínkách riziko povrchové kondenzace i riziko růstu plísní. U lehkých montovaných konstrukcí je nekvalitní provedení vzduchotěsnosti provedení obálky budovy častý jev. 29. Snímek z prostoru půdy Datum snímku: :55 Min [ C] Max [ C] Průměr [ C] Jméno snímku: IR_3807 Celý obraz + 4,6 + 12,1 Odražená teplota: 2 C Atmosférická teplota: 2 C Vzdálenost objektu: 2 m Pohled na zateplený podhled nad interiérem z prostoru půdy. Místa z vyšší teplotou značí nedostatečně vloženou tepelnou izolaci do konstrukce. Strana 20 (celkem 21)

21 Závěr Posuzovaný objekt odpovídá tepelně technické úrovni standardních objektů prováděných před cca 20 roky. V dnešní době se z tepelně technického hlediska jedná o velmi poddimenzované konstrukce. Součinitel prostupu tepla U byl podle údajů ve stávající projektové dokumentaci vypočtený pro zděnou stěnu na U = 0,8 W.m 2.K 1. Požadovaná hodnota dle normy ČSN : 2011 U N,20 = 0,30 W.m 2.K 1, doporučená hodnota pro těžkou stěnu je U rec,20 = 0,25 W.m 2.K 1. Na snímcích z interiéru byly změřeny nízké teploty, při kterých za daných okrajových podmínek (θ e = 15 C, θ i = +20 C), hrozí riziko růstu plísní. Nutno podotknout, že jako standardní okrajové podmínky podle normy se pro okres Blansko uvažují hodnoty θ e = 15 C, pro standardní pokoje je θ i = +20 C. Vlivem velkých tepelných ztrát objektu současně není zcela zaručena optimální pohoda v interiéru a zcela jistě jsou velmi zvýšené náklady na vytápění objektu. Doporučením je pak provést výměnu oken a kompletní zateplení celého objektu. Vzhledem k tomu, že se po zateplení a výměně oken výrazně změní vlastnosti obalových konstrukcí, výrazně se doporučuje provést školení obyvatelů objektu tak, aby poté nedocházelo k růstu plísní a znehodnocování kvality vnitřního prostředí. V Brně, dne vypracoval: Ing. Radim Kolář, Ph.D. PRO BUDOVY, s.r.o. Okružní 433/1, Brno Strana 21 (celkem 21)

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Termovizní měření bytového domu Na Stezce ECZ13007

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou T-VIZE.cz speciální práce termovizní kamerou Název akce: TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Adresa měření: Voskovcova 354, 46303 Zakázka/protokol č.: IR 2014-12-01 Zhotovitel:

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Závěrečná zpráva o provedeném termovizním měření z

Závěrečná zpráva o provedeném termovizním měření z Termosnimek.com TESTOVÁNÍ-MĚŘENÍ-ANALÝZY A KONTROLA IČO: 73144606 web: WWW.TERMOSNIMEK.COM e-mail: termosnimek@termosnimek.com tel.: +420 602 932 323 Závěrečná zpráva o provedeném termovizním měření z

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Certifikované termodiagnostické měření.

Certifikované termodiagnostické měření. Certifikované termodiagnostické měření. Název měření : VZOR Měřeno pro : XXXXXXXXXX Adresa : XXXXXXXXXX 000 00 XXXXXXXXXX Datum měření : Měření provedl : 00. 00. 0000 Stanislav Hofman Měření provedeno

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

SF2 Podklady pro cvičení

SF2 Podklady pro cvičení SF Podklady pro cvičení Úloha 7 D přenos tepla riziko růstu plísní a kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce Ing. Kamil Staněk 11/010 kamil.stanek@fsv.cvut.cz 1 D přenos tepla 1.1 Úvodem Dosud jsme se

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 4 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz volba modelu pro výpočet vícerozměrného vedení tepla Lineární a bodový tepelný most Lineární

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ posouzení stavu obvodového pláště budovy Kabáty č.p. 44 Objednatel: Ing. Vladimír Duša V Předpolí 1464/17 100 00 Praha 10 Strašnice Zpracovatel: Ing. Jiří Süssland a Ing. Michal

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice - Ložiska s. r. o. Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice Objednatel: ISOTRA a.s. Bílovická 2411/1 746 01 Opava Zhotovitel: KOMA Ložiska, s.r.o. Ruská 514 / 41 706 02 Ostrava

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

ZÁZNAM TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ

ZÁZNAM TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ ZÁZNAM TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ TRM_140310-BER BERMANOVA 19, 21 PRAHA ČAKOVICE Objednatel: Společenství vlastníků jednotek Bermanova 19 a 21, Praha 9 Čakovice Účel: Posouzení stavebně technického stavu nemovitosti

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU Zemní práce sejmutí ornice podsklepená část rozšíření jámy a pracovní prostor nepodsklepená část výkop jámy podsklepená část rozšíření jámy nepodsklepená část (pro podkladní

Více

Snímkování termovizní kamerou

Snímkování termovizní kamerou AB Solartrip,s.r.o. Na Plavisku 1235 755 01 Vsetín www.solarniobchod.cz mobil 777 642 777, e-mail: r.ostarek@volny.cz AKCE: Termovizní diagnostika vnitřní prostory rodinného domu č. p. 197 Ústí u Vsetína

Více

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST 1 Konference Energetická náročnost staveb 29. března 2011 - Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice GSM: +420 731 544 905 E-mail: viktor.zwiener@dek-cz.com 2 www.atelierdek.cz Diagnostika

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ČVUT V PRAZE, FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV STAVITELSTVÍ II. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST OBNOVY VYBRANÝCH HISTORICKÝCH BUDOV 20. STOLETÍ. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICAL EFFICIENCY OF RENEWAL

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Jana Morávka

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Jana Morávka Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 3 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Jana Morávka 591 592 Jana Morávka 591 592, 254 01 Jílové

Více

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba Zjištění tepelných mostů novostavby RD dřevostavba Firma Stanislav Ondroušek Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz Přístroj

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 3 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 2 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Dokument vznikl za podpory SGS14/160/OHK1/2T/15 Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických

Více

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ TM09139 Měřená zařízení: Vybrané části rodinného domu v Blansku Objednatel: Yvetta Hlaváčová Popis práce: Mimořádné termovizní měření Datum měření: 15.12. 09 Nebylo měřeno:

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test zakázka č ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test zakázka č ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 320/178 k.ú. Mrsklesy Zpracováno v období: Únor 2014. Strana 2 (celkem 7) Předmět: Úkol: Objednatel: Rodinný dům parc. č. 320/178 k.ú. Mrsklesy

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 4 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

Report termografické prohlídky

Report termografické prohlídky Report termografické prohlídky Spolecnost GESTO Products s.r.o. Zpracoval dr. Bílek Datum 31st January 2010 Hlavní poznámka Protokol z termovizní diagnostiky Rodinný dům objekt A Název firmy : Adresa :

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

příběh pasivního domu

příběh pasivního domu Zkušenosti s převodem typového rodinného domu do pasivního standardu aneb příběh pasivního domu zadavatel: Sdružení EPS ČR / Ing. Pavel Zemene, Ph.D. Kancelář sdružení PKK Na Cukrovaru 74 278 01 Kralupy

Více

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště Zjištění tepelných mostů obvodového pláště Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 E-Mail: projekce@stanion.cz Přístroj testo 875-2

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

od návrhu po realizaci příběh pasivního domu

od návrhu po realizaci příběh pasivního domu od návrhu po realizaci příběh pasivního domu O PUBLIKACI: zadavatel: Sdružení EPS ČR / Ing. Pavel Zemene, Ph.D. Kancelář sdružení PKK Na Cukrovaru 74 278 01 Kralupy nad Vltavou autor: Ing. Tomáš Podešva

Více

Protokol o termovizním měření

Protokol o termovizním měření Workswell s.r.o. Jugoslávských partyzánů 1580/3 Praha 6 Protokol o termovizním měření Bytový dům Evropská 530/26, Praha 6 Datum měření: 14.2.2012 Zadavatel měření: Místo měření: Bytový dům Evropská 530/26

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16 Stavební, inženýrská a projektová kancelář Ing. Josef Fuk Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Soborská 28, Praha 6 - Dejvice, (Hanspaul City), PSČ: 16000 P. O. BOX 174, Praha 6 - Dejvice, PSČ:

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ

TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ POPIS MATERIÁL/TYP/ZPRACOVÁNÍ REALIZACE ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU svislé konstrukce nosné cihelné zdivo svislé konstrukce nenosné (příčky) cihelné zdivo, tvárnicové

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU SCHODIŠŤOVÉHO TRAKTU NÁDVOŘÍ ZÁMKU V BRANDÝSE NAD LABEM MÍSTNÍ PROHLÍDKA A STATICKÉ POSOUZENÍ Výtisk č. 1 2 3 4 V Praze 20.10. 2014 Vypracoval: Ing. Tomáš Novotný OBSAH 1.

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Teplota je nepřímo měřená veličina!!! TERMOVIZE V PRAXI Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/48 Teplota je nepřímo měřená veličina!!! Základní rozdělení senzorů teploty: a) dotykové b) bezdotykové 2/48 1

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY Specifikace Betonové zdící tvarovky jsou průmyslově vyráběny z vibrolisovaného betonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou

Více

KOUPELNA ,48 m2. LOŽNICE ,67 m2. CHODBA ,32 m OBYTNÝ PROSTOR ,62 m2 ZÁDVEŘÍ ,07 m2

KOUPELNA ,48 m2. LOŽNICE ,67 m2. CHODBA ,32 m OBYTNÝ PROSTOR ,62 m2 ZÁDVEŘÍ ,07 m2 4 345 755 2 3 * 14 x 214 = 3,000 m 3 1 020 2 300 1 2 030 1 360 1 590 * 4 980 2 1 11 880 5 260 1 950 1 360 1 950 5 260 2 1 3 4 301 800 14 x 214 = 3,000 m 2 3 379 * 11 880 1 2 2 190 880 2 190 3 520 3 320

Více

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou Řešení pro cihelné zdivo pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou 3. vydání Příručka projektanta pro navrhování nízkoenergetických a pasivních domů Řešení pro cihelné zdivo Porotherm T Profi

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Studie vlivu tepelných mostů na energetické hodnocení budov ze zdicího systému HELUZ pro cihly HELUZ Family a HELUZ Family 2in1

Studie vlivu tepelných mostů na energetické hodnocení budov ze zdicího systému HELUZ pro cihly HELUZ Family a HELUZ Family 2in1 Studie vlivu tepelných mostů na energetické hodnocení budov ze zdicího systému HELUZ pro cihly HELUZ a HELUZ 2in1 zpracoval: ing. Roman Šubrt leden 2014 objednatel: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. sídlo:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY PŘÍKLAD 1 Název stavby: Rodinný dům Horoušánky Architektonický návrh: MgA. Jan Brotánek Generální projektant: AB Studio, ak. arch. Aleš Brotánek, MgA. Jan Brotánek Zhotovitel:

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Radek FABIAN 1, Filip ČMIEL 2 POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ TERMOVIZNÍM

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ BD Obsah: 1. Zadání... 2 2. Seznam podkladů... 2 2.1. Normy a předpisy... 2 2.2. Odborný software... 2 3. Charakteristika situace... 2 4. Místní šetření... 2 5. Obecné podmínky

Více

DETAIL OSAZENÍ OKNA VE STĚNĚ M 1:20

DETAIL OSAZENÍ OKNA VE STĚNĚ M 1:20 1NP 2NP 4. ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY 1. ZÁSOBNÍKOVÝ REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK VZDUCH - VODA 3. KOMPAKTNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM 2. ZAŘÍZENÍ PRO ÚSPORU VODY A TEPLA DETAIL OSAZENÍ OKNA VE STĚNĚ M 1:20 NEREZ

Více