Bedřich Vymětalík - Globalizace na křižovatce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bedřich Vymětalík - Globalizace na křižovatce"

Transkript

1 Bedřich Vymětalík - Globalizace na křižovatce Známý americký miliardář George Soros vydal před několika lety ještě před nástupem minulé světové krize publikaci, kde upozorňoval, že globální kapitalistický systém se dostává na rozcestí. Prý nedokážeme-li v něm zabudovat účinné opravné mechanismy, může dojít až k jeho sebezničení (G. Soros: Krize globálního kapitalismu). Krize vypukla, potvrdila řadu škodlivých mechanismů, zabudovaných v systému, vyvolala široké diskuze a návrhy, jak nedostatky odstranit. K sebezničení kapitalismu nedošlo, zprávy o obnově ekonomického růstu vyvolávají už pozitivní očekávání, i když zůstávají pochybnosti, zda krize opravdu skončila nebo je ještě třeba čekat. V každém případě přinesla zhoršení postavení nemalé části obyvatel, vysoké zadlužení řady států a řadu nových problémů. Ve fungování systému se však mnoho nezměnilo. Spíš se vracíme do starých kolejí i se starými chybami. Nezdá se, že bychom se z krize poučili. Stojíme na novém rozcestí, kde už bude třeba řešit nejen mechanismy finančního a ekonomického systému, ale fungování celé naší civilizace. Krach na světových burzách v červenci 2011 to znovu potvrdil. Signály ohrožení se totiž dotýkají řady dalších oblastí života společnosti, mezilidských vztahů, vztahů k životnímu prostředí, chápání lidských práv a dalších. Propast mezi bídou a bohatstvím se prohlubuje Z pohledu tématu našeho semináře klíčovým problémem pro milióny lidí na celém světě je a nadále zůstává ohromná a narůstající oblast chudoby a dokonce i hladu, stále výraznější propast mezi bídou a bohatstvím a s tím související problémy přetrvávající nezaměstnanosti. Připomenu jen několik základních údajů: Pokud jde o hlad, počet hladovějících ve světě překročil už v roce 2009 jednu miliardu, každých 5 vteřin umírá ve světě z hladu jedno dítě. I když se hlad týká převážně Asie, Pacifiku a Afriky, nelze si představovat, že v globálním světě, který jsme s takovým nadšením vychvalovali, se nás chudoba nedotkne, i když to třeba nebude v tak výrazném rozsahu. Přitom dle údajů světové organizace pro výživu FAO je světové zemědělství schopno se současnými produkčními kapacitami uživit bez problémů 12 miliard lidí, tedy ještě zhruba dvojnásobný počet současného počtu (pramen: János Wildmann Die Wirtschafs und Finanzkrize: Socialethische und Theologische Anmerkungen Schmochtitz 2010). Pokud jde o samotnou nezaměstnanost, představuje jen počet registrovaných nezaměstnaných přes 300 miliónů. Dalších 200 miliónů pracuje v podmínkách, kterým se ohleduplně říká prekariát, populárně řečeno v podmínkách nejistoty, obav ze ztráty zaměstnání či prostě v podmínkách, kdy nestačí uživit sebe a vlastní rodinu (Dle: Thomas Wagner: Es darf keine Armut unter euch geben, Oswald von Nell-Breuning Institut, prosinec 2010). Lze vážně tvrdit, že milióny nezaměstnaných, milióny lidí žijících v bídě nesignalizují krizi společnosti? Čemu by vlastně potom měla ekonomika sloužit? Růstu pro růst bez ohledu na člověka? Nebo zabezpečení podmínek lidsky důstojného života pro všechny? Nejde přitom jen o to, že propast mezi bídou a bohatstvím existuje. Varovné je, že současné mechanismy fungování ekonomiky nejsou evidentně schopny tuto propast zmenšit, naopak doslova reprodukují její další růst.

2 Dokonce i během globální krize rostl ve světě počet milionářů a miliardářů, kteří krizi kupodivu nepocítili. Udává se, že dnes se ve světě počet milionářů zvýšil na 11 milionů a počet supermilionářů a miliardářů na více než sto tisíc. Porovnejme však: 11 milionů nejbohatších lidí na světě má zhruba tolik majetku, kolik celé zbylé lidstvo 6989 miliard vydělalo za 9 měsíců (pramen: Christ in der Gegenwart č. 30/2011). Je ekonomika, která reprodukuje takové rozdíly, trvale udržitelná? Často čteme v novinách moudré komentáře, že milionáře nesmíme moc zdaňovat, protože pak nebudou ochotni investovat do rozvoje společnosti. K tomuto argumentu byl 16. srpna 2011 publikován v Lidových novinách zajímavý článek o miliardáři Warrenu Buffettovi, jednom z nejbohatších lidí na světě, který vyzval americké zákonodárce, aby naopak zvýšili daně pro mimořádně bohaté. Má se tak pomoci ke snížení rozpočtového deficitu v USA a nemá to mít vliv na investice, jak se často tvrdí. Buffett uvedl, že zaplatil v roce 2010 na daních zhruba 117,6 milionů korun. Zdá se to hodně peněz, dodává, ale zaplatil jsem 17,4% ze svého zdanitelného příjmu, a to je v současnosti nižší podíl, než zaplatil kdokoliv z dalších 20 lidí v naší kanceláři. Jejich daňové zatížení se pohybuje v rozmezí od 33% do 41% a v průměru 36%. A dodává dále, že vyšší daně pro bohaté se nedotknou investic. Říká: Pracoval jsem s investory 60 let a ještě jsem neviděl nikoho, ani když byla v létech sazba daně z kapitálových zisků 39.9 %, kdo by se vyhýbal rozumné investici kvůli daňové sazbě z případného zisku. Lidé investují, aby vydělali peníze, a případné daně je od toho nikdy neodradí dodává. Je zde ještě jiný problém: Ohromný růst vědeckých a technických poznatků skutečně umožňuje vyřazovat lidi z pracovního procesu, a tam, kde to nejde, nabízí se levná pracovní síla ze zatím méně rozvinutých zemí nebo přesun výroby do jiných levnějších podmínek. Pro zaměstnavatele je dnes zaměstnanec spíše nepříjemnou nákladovou položkou omezující vyšší zisk a jeví se proto nejlepším se ho zbavit. Takové přístupy, i když třeba přinášejí zaměstnavateli okamžité snížení nákladů, přinášejí nová nebezpečí a dříve či později budou vyžadovat přehodnocení. Např. v USA vedly k tomu, že se země stala největší dlužnickou zemí ve světě. Musí dovážet zboží chybějící z vlastní výroby, kterou přesunula do levnější ciziny. Byla to pro ni opravdu výhoda? Její dovoz vysoko převyšuje vývoz. A za dovoz se musí platit. Paradoxně je dnes největším věřitelem nejmocnější kapitalistické země světa - Spojených států největší oficiálně ještě komunistická země světa Čína. Co to všechno přinese, nedokáže dnes nikdo odhadnout (dle článku Dolarová bomba v časopise Tagesspiegel Berlin ). Potřeba nových přístupů v globálním ekonomickém systému je už jen z těchto příkladů více než zřetelná. Vyplývá i z řady dalších poznatků o způsobu fungování současné ekonomiky. K tomu ještě aspoň jeden příklad: Dle nedávných odhadů činí hrubý domácí produkt (HDP) celého světa přibližně 54 triliónů dolarů, zatímco globální finanční aktiva představují 240 triliónů dolarů. Zjednodušeně řečeno: reálná ekonomika, která produkuje statky, věci a služby nutné k této výrobě, představuje 54 triliónů, finanční ekonomika založená v nemalé míře na závratné směně spekulativních kousků papíru bez reálné hodnoty představuje 240 triliónů (Pramen: Václav Bělohradský: Čas dluhů, Saloon Práce). Dokonce i možná dobře míněné, ale plně nedomyšlené zřízení Evropského záchranného fondu pro ekonomiky ohrožené bankrotem může sloužit k nežádoucím spekulacím. Bude-li si nějaká banka moci půjčit u Evropské centrální banky na 1,5 procentní úrok a nakoupit státní dluhopisy za podstatně vyšší procento úroků v ohrožených zemích, sotva bude mít

3 zájem investovat místo toho do reálné ekonomiky. Řešení nezaměstnanosti to nepomůže a reálné ekonomice sotva. Vinou derivárů a dalších tzv. finančních produktů se tento nepoměr stále zvětšuje. Může být taková ekonomika považována za zdravou? Kde hledat příčiny současných problémů? I když v našem semináři se chceme zabývat světem práce a v něm především nezaměstnaností, je třeba se nejdříve zamyslet nad základními vnějšími příčinami, které ovlivňují fungování dnešního finančního a ekonomického systému s důsledky na život a práci miliónů obyvatel naší planety ( a tedy i na nezaměstnanost). Jaké příčiny mám zejména na mysli? 1. Tou hlavní jsou dlouhodobě hlásané a propagované představy, že nejlepší cestou k dosažení blahobytu je prosazování sobectví, chamtivosti, osobního obohacení bez ohledu na jiné. Předkládá se k věření, že bojem všech proti všem o maximální vlastní obohacení lze dosáhnout optimálního blahobytu pro všechny. V ekonomice se tato představa promítá do propagování tzv. trhu bez přívlastků, do deklarací, že do ekonomiky není vhodné zasahovat, že tzv. neviditelná ruka trhu vše zařídí. I když tato představa se nikdy nepotvrdila, zůstává i po minulém krizovém období hluboce zakódována v myšlení nemalé části společnosti. Ostatně proč by se jí měl někdo bránit, je-li přesvědčován, že cestou ke štěstí je starat se jen sám o sebe. 2. Růst ekonomiky je měřen dle růstu tzv. hrubého domácího produktu bez zřetele k tomu, jakým způsobem je tento růst dosahován. Jeho mechanismus zakrývá růst propasti mezi bídou a bohatstvím v dnešním světě, jak ještě dále uvádíme. 3. Spekulativní fungování světa financí odtrženého od hospodářské reality vytváří podmínky pro systém mnohde označovaný jako kasinový kapitalismus. Skutečné problémy ekonomiky neodstraňuje. 4. Řada teoretiků s vážnou tváří prohlašuje, že spravedlnost ve společnosti není možná, že je to bezobsažný pojem, maximálně prý je možná spravedlnost procedurální chápána jako důsledné dodržování předpisů, byť jakkoliv špatných. Brána pro prosazování sobectví a chamtivosti je tak otevřená. 5. Stejně tak jako prý nevědecké radikálně odmítají představy, že by ekonomika měla sloužit společnému dobru. Prý nikdo neví, co společné dobro vlastně je.pro politiku proto údajně nemá smysl, aby se o nějaké společné dobro zasazovala. K čemu tedy vlastně by politika měla být? Sloužit společnému nedobru? K tomu si máme volit své zástupce? 6. S tím souvisí i relativizace morálky či dokonce odmítání morálky vůbec. V tzv. moderní společnosti označované některými sociology jako tekutá společnost, kde se vše mění a nic není pevného, ztrácí prý smysl dovolávání se pevných morálních zásad. Ztrácí smysl ohled na cit člověka, rozhoduje jen zájem vlastního já. Také svoboda se chápe jako svoboda jednotlivce dělat si, co chce, samozřejmě pokud je schopen to prosadit. Život v tekuté společnosti ztrácí orientaci, zaměřuje se na hledání maximálního vlastního prožitku. A protože žádný prožitek nedává trvalé uspokojení, hledají se nové a mnohdy stále zvrácenější prožitky, končící často v bohatství prázdnoty a nihilismu. Starat se o blaho společnosti se jeví jako zcela naivní. 7. Východiskem pro všechny tyto falešné přístupy je falešné pojetí člověka, který je chápán buď jako výsledek přírodního vývoje v živočišné říši nebo jako geniální konstrukt

4 genů vzniklých bez konstruktéra. Toho konstruktéra se genové inženýrství pokouší nahradit a tak říkajíc vylepšit, toho živočicha svět s uspokojením akceptuje a jako ke zvířeti se k němu často chová mnohdy ještě hůř než ke zvířeti. Důsledky všeho toho se promítají prakticky do nejrůznějších oblastí života společnosti, ve světě práce otevírají prostor pro trvalé zhoršování pracovních podmínek, pro často neúnosné prodlužování pracovní doby, pro nezákonné manipulace s pracovníky, zejména s migranty a samozřejmě pro propouštění z práce. Nové technologie nahrazující potřebu lidské práce už neslouží k osvobození člověka od dřiny a námahy, naopak dovolují zhoršení jeho pracovních podmínek pod hrozbou ztráty zaměstnání, dovolují to, co český filozof Václav Bělohradský nazývá tyranií sebeoptimalizace: člověk má sám neustále pečovat, aby byl pro kapitál použitelný, chce-li se v práci udržet, a to na vlastní náklady, aby nezatěžoval stát. Václav Bělohradský v této souvislosti ironicky píše o požadavku sebevýchovy lidských zdrojů k smrti za ekonomický růst. Svět se octl na rozcestí. Jaký směr zvolí? Požadavek Georgie Sorose na zabudování účinných opravných mechanismů do celého kapitalistického systému, jak jsem ho citoval na počátku mé přednášky, se ukazuje jako zcela opodstatněný. Korekce, které byly přijaty v reakci na minulou světovou krizi, se nezdají řešit jádro problémů a rostou pochybnosti, zda stejně nevyšumí do ztracena. Svět vskutku stojí na rozcestí. Stojí před otázkou, jakou odpověď na výzvy dnešní doby volit: zda pokračovat v obhajobě chamtivosti, která vede sice k růstu bohatství, ale jen pro menšinu za cenu růstu chudoby pro většinu, nebo zda se pokusit o vytváření společenských struktur založených na přirozeném etickém řádu společnosti, podporujícím společné dobro, spravedlnost, respektování důstojnosti člověka a jeho svobody, mezilidskou solidaritu prostě vytvářet kulturu hodnou lidského života. Ta první cesta signalizuje hrozbu sebezničení společenského systému. Ta druhá nabízí alternativy včetně vhodných opravných mechanismů odpovídajících i požadavkům moderní globální společnosti. K takové alternativě patří i křesťanské učení o společnosti. Proti jiným alternativám má přednost v tom, že má důkladně rozpracovány základní principy a východiska, na nichž lze už přímo budovat konkrétní politické programy, a že přitom vychází z pojetí přirozeného etického řádu společnosti, přijatelné i pro člověka bez víry. Odkaz na přirozenou etiku zdůrazňuje dokonce výslovně sám papež, dle něhož křesťanský přístup cituji přímo z jeho encykliky předkládá argumenty na základě rozumu a přirozeného zákona, vychází tedy z toho, co je v souladu s přirozeností každé lidské bytosti (encyklika Bůh je láska, čl. 28). Jak tomu rozumět, pokusím se ukázat na příkladu: Základní pravidlo chování je v křesťanství vyjádřeno ve slavném Horském kázání, v etickém požadavku Co chceš, aby Ti jiní činili, čiň i Ty jim. Jednoduché. Jasné. Přijatelné i pro nevěřícího, chce-li žít v míru a pokoji. Nepřijatelné a dnes už dokonce nepochopitelné pro toho, jehož devízou je vlastní obohacení za každou cenu. Křesťanské učení o společnosti je obsaženo v řadě dokumentů, v poslední době zejména v encyklice, tj. v okružním listě současného papeže nazvaném Láska v pravdě a v tzv. Kompendiu. Zkusme ve světle tohoto pohledu zdravého rozumu a přirozeného zákona konfrontovat přístupy k problémům společnosti,jak jsou uvedeny ve vpředu uvedených sedmi

5 problémech současného světa, s přístupy, které nabízí křesťanský pohled na svět práce, především na problémy nezaměstnanosti. Pokusme se o to ne v zájmu nějakých abstraktních deklarací, ale z hlediska konkrétních dopadů, jaké mají rozdílné přístupy na praktický život člověka. - Především jak se dívat na tvrzení, že když se nechá volné působení tržní konkurence bez jakýchkoliv zásahů státu či jiných vlivů (říká se tomu populárně trh bez přívlastků ) a když v tomto konkurenčním boji bude každýprosazovat svůj maximální prospěch, že tzv. neviditelná ruka trhu povede k optimálnímu celkovému výsledku. V publikaci Ekonomie společného dobra, vydané v srpnu 2010 v Rakousku její autor Christian Felber reaguje na výrok nositele Nobelovy ceny za ekonomii Friedricha Augusta von Hayeka, dle něhož je konkurence nejefektivnější metodou, jakou známe,a uvádí, že hledal ve studiích jiných ekonomů potvrzení tohoto výroku, ale nenašel ho. Základem ekonomické vědy je tak čisté tvrzení, nepodložené žádným důkazem A navíc Felber tvrdí, že hledal v řadě možných studií i z jiných vědeckých disciplín doklad, zda konkurence je silnější motiv než jakákoliv jiná metoda. A výsledek? Překvapivě jasná většina 87% z 369 hodnocených studií dospěla k závěru, že konkurence není nejúčinnější metodou, jakou známe. Nejúčinnější je kooperace, spolupráce. - Tomuto zjištění odpovídá plně jeden ze základních principů křesťanského učení o společnosti princip společného dobra. II. Vatikánský koncil ve své konstituci Radost a naděje definuje společné dobro jako souhrn podmínek společenského života, které jak skupinám, tak jednotlivým členům dovolují úplnější a snažší dosažení vlastní dokonalosti (č. 26). Takové pojetí je samozřejmě protikladné k obhajobě egoismu a chamtivosti, jak se dnes oslavuje. Je proto pochopitelně současnými ideologiemi odmítáno. Nejlépe argumenty, že je to nevědecký pojem a že nikdo neví, co to je. Kupodivu potřebu společného dobra uznávali i pohané. I pohanský svět cítil, že společnost, v níž lidé žijí, musí být spojena nějakými společnými vazbami, nemá-li se rozpadnout. Jenom modernímu světu se společné dobro nelíbí. Proč asi? - Obdobně jako společné dobro odmítá dnes řada teoretiků požadavek spravedlnosti. To si nevymýšlím, to najdete v některých vysoce vědeckých publikacích, dle nichž jsou pokusy o spravedlnost dokonce nebezpečné, protože mají na lidskou společnost destruktivní účinky. Dost obtížně lze však hledat příklady, kdy společné nedobro či opomíjení spravedlnosti prospívalo společnosti. Může ovšem pomáhat k tomu, aby se potlačovala lidská důstojnost, dovoluje návrat vykořisťování člověka člověkem. Výrazně aktuální je upozornění Benedikta XVI., který cituje sv. Augustina z doby pátého století po Kristu a dle něhož stát, který by nebyl spravován dle zásad spravedlnosti, by se proměnil v bandu zlodějů. Dle papeže je spravedlnost cílem a proto také vnitřním měřítkem každé politiky. Nejsme od této představy na řadě míst naší planety značně vzdáleni? A není to k naší škodě? - Dalším problémem je, že růst ekonomiky funguje stále iracionálněji. Měří se podle tzv. růstu hrubého domácího produktu, do kterého se však počítají např. i náklady na zahlazování škod způsobených přírodními katastrofami, haváriemi apod. Z tohoto pohledu by se mohli promiňte mi tuto hrubou nadsázku radovat Japonci za havárii atomové elektrárny a za zemětřesení. Není to absurdní?

6 Dále se do hrubého domácího produktu počítají i dluhy, takže dle této s prominutím filozofie, pomáháte svým zadlužením růstu ekonomiky. Náš ekonom Tomáš Sedláček v jednom svém rozhovoru v novinách na dotaz, v jaké kondici je světová ekonomika, prohlásil: Růst jako takový není těžké udělat. Klidně vám vyrobím růst 20%, jen vás tím strašně zadlužím, bude to na úkor budoucnosti. Pokud si půjčíte třeba deset tisíc eur, jen blázen by tvrdil, že jste o eur bohatší. A přesně takhle funguje HDP, protože do něj započítáváme dluhy, takže jde spíš o hrubý dluhový produkt. A Tomáš Sedláček dodává, že řada teoretiků si je toho vědoma a hledá nový vhodnější ukazatel. Jemu samému by prý stačil HDP očištěný od dluhů, i když je to, jak říká, stále blbá statistika (rozhovor v LN ). Ať už se najdou či nenajdou jiná kritéria, je zcela zřejmé, že toto měření je odlidštěno a vůbec není schopno vyjádřit spokojenost lidí v hospodářském systému. Vůbec nepomáhá integrálnímu lidskému rozvoji v globální společnosti, o který by především mělo jít. Ukazatel HDP spíš zamlžuje hodnocení skutečného růstu společnosti, zužuje hodnocení jen na objem výkonu často i škodlivých, podporuje motivaci k maximálnímu osobnímu zisku bez ohledu na případné nepřímé celospolečenské důsledky. - K takovým nesprávným pojetím patří i obhajoba maximalizace zisku za všech okolností. Jaký je pohled křesťanského učení na zisk? Odmítá ho nebo ho podporuje? Dovolím si k tomu ocitovat Benedikta XVI: Zisk je užitečný, slouží-li jako prostředek vedoucí k cíli, jenž mu dává smysl Stane-li se zisk jediným cílem, je-li ho dosahováno nepatřičnými prostředky a bez zřetele k společnému dobru jako svému poslednímu cíli, hrozí nebezpečí, že bohatství zmizí a zrodí se chudoba. Ekonomický růst má tedy produkovat reálný růst, přinášet prospěch všem a být skutečně udržitelný. Je na tom něco špatného? Papež právem volá po nové humanistické syntéze (CIV čl. 21). Připomíná v této souvislosti, že ekonomika potřebuje k svému řádnému fungování etiku. Ne jakoukoliv etiku, ale etiku přátelskou k lidské osobě. Dle papeže se dnes o etice v oblasti podnikání hodně mluví, což je dobré. Pojem etický však často označuje velmi různorodé obsahy a může se dojít až tak daleko, že se pod etikou označují rozhodnutí a závěry, které odporují spravedlnosti a pravému dobru člověka (CIV čl. 45). To není jen pohled křesťanství. Připomenu aspoň indického ekonoma a nositele Nobelovy ceny Amartja Sena, dle něhož právě opomíjení etiky je hlavní příčinou moderních skandálů v ekonomice. Navíc právě etické koncepce jako spravedlnost, čestnost a hospodárnost jsou klíčem k vysvětlení bohatství národa (Amartya Sen: On Ethics and Economics, 1986, str. 17). Dosavadní přístupy k řešení nezaměstnanosti neobstojí Současná ekonomika nemá zájem tyto přístupy respektovat. Tomuto nezájmu odpovídají i dosud převážně uplatňované koncepty na řešení nezaměstnanosti Připomenu aspoň dva nejznámější: Je to především koncept liberálně konservativní, který se dnes po předešlé globální krizi politicky silně podporuje. Dle něho zaměstnanost lze populárně řečeno podpořit snížením nákladů, které mají znovu umožnit růst zisků a jejich použití na investice, tím i na tvorbu pracovních míst. Protože důležitou částí nákladů a často jediným zdrojem pro jejich snižování jsou mzdy, prosazuje tento koncept další propouštění a další pokles mezd.

7 Zapomíná se, že pokud klesají příjmy, klesá i poptávka a zaměstnanost nemá důvod růst. Zdá se, že si to řada evropských zemí pomalu dost bolestně uvědomuje. Druhý, tzv. Keynesův koncept, pojmenovaný po významném anglickém ekonomovi lordu Keynesovi, naopak tvrdí, že k vytvoření pracovních míst mohou posloužit veřejné výdaje, čili deficitní financování. Tyto finanční impulsy umožňují vznik příjmů, z nichž se odvádějí daně, a tím se část finančních prostředků státu vrací. Rostoucí příjmy pak podpoří i soukromé výdaje a vedou k dalším investicím a tedy i k vytvoření dalších pracovních míst. Samozřejmě nesmějí být vyčerpány věcné kapacity, jinak by impulsy poptávky nevedly k zaměstnanosti, ale k růstu cen. Keynesův koncept byl použit za minulé globální finanční krize k záchraně finančního sektoru a splnil svůj záměr, jak potvrzují spokojené komentáře ve světě financí. Byl využit ke snížení nezaměstnanosti v řadě dalších případů, např.ještě před globální krizí i v Číně a rovněž s žádoucími výsledky. Má ovšem výraznou nevýhodu,při nerozvážném použití může dojít k nežádoucímu zadlužení státu až k hrozbě státního bankrotu. S těmito problémy se, jak známo, potýká naše současná společnost. Rozhodovat, kterému konceptu dát přednost, však už dnes není aktuální. Jak první, tak druhý koncept se totiž v podmínkách současné globální společnosti ukazuje jako překonaný. Řešení nezaměstnanosti vyžaduje dnes nové přístupy, umožňující odpovídající změny ekonomických mechanismů. Takové přístupy existují, nezískávají však stále potřebný ohlas a podporu, protože nejsou v zájmu té části kapitálových vlastníků, kteří preferují krátkodobou maximalizaci zisků, byť na úkor žádoucích dlouhodobých výsledků. (Nesmí jít tedy o taková opatření, která vedou naopak ke zbytečné a drahé administrativě, jak se s ní mnohde setkáváme. Četl jsem o tom nedávno přiléhavou nadsázku. Bývalý ministr spravedlnosti v ČR Karel Čermák upozornil: Dříve nám uklízečka večer vysypala odpadkový koš, dnes to řeší reformní tým v analytickém materiálu a je na to vypsán tendr za 120 miliard. Ono to není tak velká nadsázka, když s tím porovnáte realitu v naší republice, jako např. nebývalé ztížení administrativy v důsledku zavedení tzv. datových schránek při doručování úřední pošty, či miliardy vyhozené na státní maturity, o jejichž efektivitě lze vážně pochybovat, pak to ani není velká nadsázka. Potřeba nových účelných přístupů je ovšem více než potřebná. Proč jsou změny nutné? Současný mechanismus fungování ekonomiky čelí období závažných změn. Signalizují je opakované krize, které vůbec nejsou náhodné či ozdravné, jak se často snaží namluvit jeho někteří obhájci, ale které naopak více či méně ohrožují celý globální svět. Je stále zřejmější, že průmyslový kapitalismus, který dosáhl v určité části světa svého zlatého věku po druhé světové válce, patří minulosti. Za situace, kdy díky vysoké produktivitě potřeba práce ve výrobě a službách klesá a bude klesat, lze stěží bránit poklesu zaměstnanosti v dosud tradičních oborech. Pokles nutno kompenzovat růstem nových potřebných oborů, zejména v ekologické oblasti, v opatřeních proti hladu, využitím inovací, skutečným růstem produktivity práce spojeným s účelnými úspornými opatřeními. (Prostě aby se nezdůvodňovala úsporná opatření tak, jak to ve starověku dělal třeba římský císař Tiberius, který zakázal předkládat na hostinách celého kance s odůvodněním, že půl kance nechutná hůře než kanec celý- pramen:bulletin advokacie 5/2011). Dnes se stále zřetelněji potvrzuje, že globální systémy fungují už na hranici svých možností a že jakákoliv přírodní pohroma, technická porucha nebo i nevhodný politický

8 zásah je může vyřadit mnohdy v nezanedbatelném rozsahu. Jako příklad se často uvádí Japonsko, kde vyřazení výrobce jedné součástky pro automobilový průmysl v důsledku přírodní katastrofy dokázalo vyřadit celý automobilový průmysl na určitou dobu. Roste proto volání po transformování globálních procesů zpět do lokálních podmínek, jinými slovy po návratu k ekonomické soběstačnosti jednotlivých zemí. (Nedávno na to upozorňoval např. profesor newyorské Fordham University Milan Zelený v Lidových novinách z ). Jak tyto procesy budou probíhat, zatím není jasné. Jsou však stále zřetelnější nutností. Mohou se stát součástí vytváření nového systému, který bude vstřícnější k člověku a který bude schopen najít takové mechanismy fungování ekonomiky, které dají možnost přiměřeného zabezpečení pro všechny členy společnosti. Takové mechanismy, které tyto možnosti podporují, můžeme prosazovat postupně již nyní. Nejsou neznámé, jen je třeba odložit nechuť do jejich zavádění vyplývající z toho, že se odchylují od obecně hlásaného sobectví. Vyžaduje to pochopit, že problém propasti mezi bídou a bohatstvím nebude řešitelný, pokud nebude chápán jako problém bohatých, jako problém masivní nerovnováhy mezi reálným hospodářstvím a finančním světem, která, jak se ukázalo, vede lidstvo do zatím jedné z nejhorších krizí zadluženosti zemí považovaných stále za vyspělé (srovnej komentář v časopise Christ in der Gegenwart č. 30/2011), jinými slovy pokud se na zmírňování propasti nebude podílet i svět financí, který svou finanční krizi přečkal s pomocí jiných. Stejně tak potřebuje řešení nerovnováha zdanění mezd a zdanění hmotného majetku získaného např. dědictvím. Kritika, že milionář žijící ze zděděného majetku je méně zdaněn než činí daň ze mzdy obyčejné sekretářky bude zřejmě vyžadovat zamyšlení. Osudová otázka překračující hranice zní, jak nově definovat a přiřadit majetek tak, aby duševní vlastnictví i pracovní síla nebyly oslabovány, ale využity k dobru mnohých. Inovace pracovní ekonomie potřebuje naléhavě inovovat ve prospěch ekologie majetku jako novou rovnováhu. Protože kapitál netvoří hodnoty, ale tvoří je člověk (dle Christ in der Gegenwart č. 30/2011). Hledat vhodné alternativy ve fungování současného systému je tedy více než nutné, i když o nich současný hlavní ekonomický proud a současná média nechtějí moc slyšet. Patří k nim např. solidární ekonomika, ekonomika společného dobra, ekonomika společenství, ekosociální tržní hospodářství a řada dalších alternativ. O některých z nich budeme hovořit na našem semináři. Jak získat pro vhodné z nich politický zájem, je v dnešním tekutém světě klíčová otázka. Je to výzva i pro nás, jak se na popularizaci vhodných alternativ podílet, protože jde převážně o alternativy, které odpovídají po hledu křesťanství na společnost. Četl jsem nedávno pozoruhodný citát irského romanopisce Olivera Goldsmitha. Píše: Zle se vede zemi, která padla za oběť překotným změnám, kde se hromadí bohatství, ale lidskost upadá. Změny, probíhající v řadě zemí společné Evropy jsou více než překotné. Jsou v poslední době spojeny s řadou násilností, s rostoucí kriminalitou, okrádáním, se zhoršujícími se pracovními podmínkami zaměstnanců, s jejich rostoucí nezaměstnaností, se snahami zbavit se v maximální možné míře jakýchkoliv závazků. Nedopusťme, aby lidskost mezi námi upadla.

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Sociální struktura společnosti

Sociální struktura společnosti Sociální struktura společnosti 1) Pojmy sociální struktura, sociální stratifikace, sociální 2) Přístupy sociální diferenciace společnosti 3) Teorie sociální stratifikace a mobility (třídní pojetí společnosti,

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

1. Ekonomie, ekonomika, národní hospodářství

1. Ekonomie, ekonomika, národní hospodářství 1. Ekonomie, ekonomika, národní hospodářství Ekonomie ( teorie ) zkoumá jak lidé vyrábějí a spotřebovávají statky a služby bere vždy v úvahu, že společnost má k výrobě statků a služeb omezené zdroje (tzv.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny Svět a Česko v roce 2013 Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny 8.2.2013 Rok 2012 nebyl nejlepší. l 2 Téma roku 2013: Kdy se odrazíme ode dna? Proč být optimistou? Nejčernější scénáře ze stolu

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize

Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více