HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010"

Transkript

1 HINT Tahová strategie, Uživatelská dokumentace Štěpán Poljak, 2010

2 Obsah Úvod... 4 Instalace... 4 Spuštění... 4 Ovládání programu... 6 Popis pravidel... 6 Stručný popis... 6 Rozdělení hry na části... 6 Taktická část... 6 Soubojová část... 6 Budovatelská část... 7 Počítání herního času... 7 Stručný popis hlavních objektů ve hře... 7 Postavička... 7 Oddíl... 8 Armáda... 8 Velitel... 8 Budova... 8 Hrad... 8 Zdroj surovin (dále důl)... 9 Suroviny... 9 Kouzla... 9 Herní principy... 9 Nákup postaviček... 9 Rozvíjení hradů... 9 Souboje armád... 9 Obsazování dolů Vyvolávání kouzel Popis uživatelského rozhraní Kurzory pro taktickou část... 12

3 Hradní část Popis k obrázku hradní části, Obrázek Nákup jednotek Přesuny a spojování jednotek Nákup velitele s armádou Stavba budov Zobrazení kouzel Bojová část Popis k obrázku bojové části: Herní menu Položky menu, Obrázek

4 ÚVOD HINT je tahová strategická hra pro dva a více hráčů, kde alespoň jeden z hráčů je řízený člověkem a další hráči mohou být řízeni jak člověkem, tak případně také počítačovým hráčem, tedy umělou inteligencí. Jedná se o hru určenou primárně pro lokální síť, avšak je možné hrát ji také na jednom sdíleném počítači. Hra je inspirovaná herní sérií Heroes of Might and Magic, z čehož také plyne její název, který vznikl zkrácením z Heroes Inspired Turn-based Strategy. INSTALACE Aplikace se nainstaluje jednoduše rozbalením balíčku. Ke hře je potřeba mít nainstalovaný.net Framework ve verzi alespoň 2.0. SPUŠTĚNÍ Před spuštěním hry je potřeba spustit herní server. K tomu slouží soubor ServerApplication.exe v adresáři Bin. Server po spuštění načte herní databázi a pokud vše proběhne úspěšně, vypíše informace, že je připraven a na kterém portu běží. Klientská aplikace se pak pouští souborem ClientApplication.exe adresáři Bin.Po spuštění se hned objeví přihlašovací dialog pro připojení k serveru. Situaci ilustruje Obrázek 0-1 OBRÁZEK 0-1 DIALOG PRO PŘIPOJENÍ K SERVERU Po připojení k serveru se hráči zobrazí dostupné hry, pokud ještě žádná nebyla vytvořená, v opačném případě je rovnou připojen k vytvořené hře a čeká na ostatní hráče. Pokud má možnost vytvářet hru, může také přejít na načítání dříve uložené hry, místo vytváření nové od začátku. Situaci ilustruje Obrázek 0-2. Po výběru hry (pokud hráč nebyl rovnou připojen k již vytvořené hře) hráč čeká na ostatní hráče, případně může připojit do hry další hráče na svém počítači. Situaci ilustruje Obrázek 0-3.

5 OBRÁZEK 0-2 DIALOG PRO VÝBĚR HRY Po kliknutí na zahájit hru začne samotná hra.neobsazené hráčské pozice bude řídit AI. Pokud kdykoliv během fáze připojování hráč zavře některý dialog, zobrazí se uživateli herní menu, odkud může znovu vybrat požadovanou akci. OBRÁZEK 0-3 DIALOG PRO PŘIPOJENÍ KE HŘE

6 OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Program se ovládá převážně myší. Obecně platí, že levé tlačítko myši je aktivační, takže například provede pohyb jednotkou podle zadaného plánu, nebo po kliknutí na hrad navštíví tento hrad a tak podobně. Naproti tomu pravé tlačítko je informační a po kliknutí na jednotku ve hře zobrazí podrobnosti o této jednotce, pokud existují a mají smysl. Podrobnosti existují pro všechny objekty na taktické mapě, pro jednotky a armády ve hradě, budovy ve hradě a jednotky v boji. Dále je možné používat klávesu F pro konec tahu, P pro pozastavení animací a Enter pro zavření dialogu. Při nakupování jednotek či jejich spojování a přesouvání Enter dialog také potvrzuje. POPIS PRAVIDEL V následující části uvedeme popis základních pravidel HINTu. STRUČNÝ POPIS Ve hře hrají dva a více hráčů proti sobě. Jednoduše řečeno, každý hráč má své armády, hrady pro nákup jednotek a doly pro získávání surovin. V průběhu hry svými armádami obsazuje volné nebo nepřítelem obsazené doly, ze kterých dále čerpá suroviny pro nákup svých jednotek a rozvíjení měst, dobývá nepřátelská města a poráží nepřátelské armády. Cílem hry je dobýt všechna nepřátelská města a porazit všechny nepřátelské armády. ROZDĚLENÍ HRY NA ČÁSTI Hra se skládá ze tří hlavních částí. Jsou to části taktická, soubojová a budovatelská. Ty se liší jak pravidly hry, tak objekty, které obsahují. Části se vzájemně prolínají a během hry se podle potřeby přeskakuje z jedné části do druhé. TAKTICKÁ ČÁST Taktická část je reprezentována velkou herní mapou. Na této mapě se nacházejí hrady, doly a armády. Každý hrad je zde reprezentován jako jeden objekt, nehledě na to, jaké budovy a vylepšení v sobě obsahuje, stejně tak armáda je reprezentována jako jeden objekt, nehledě na to, jaké má v sobě oddíly. V průběhu hry hráč posouvá své armády. Může s nimi obsazovat doly, bojovat s armádami nepřítele, dobývat nepřátelská města, nebo navštěvovat svá města. V případě souboje s nepřátelskou armádou se hra přepne do soubojové části, při navštívení města do budovatelské části. SOUBOJOVÁ ČÁST

7 Soubojová část je reprezentována malou herní mapou. Tato část se aktivuje, pokud jeden hráč svou armádou zaútočí na nepřátelskou armádu. Na této mapě proti sobě stojí oddíly jednotlivých armád, jedny pro útočníka a druhé pro obránce. Zde hráči střídavě jednají svými oddíly, dokud jeden z hráčů neztratí všechny své oddíly. BUDOVATELSKÁ ČÁST V budovatelské části hráč rozvíjí své město, nebo nakupuje jednotky. Tato část se aktivuje, pokud hráč svou armádou navštíví své město. POČÍTÁNÍ HERNÍHO ČASU Hra se počítá v taktické a budovatelské části na herní dny, a dále na kola. Den má takový počet kol, kolik je hráčů. V každém kole je vždy na tahu pouze jeden hráč. Může provádět akce jako posouvat své armády, útočit na nepřítele, nebo rozvíjet svůj hrad. Všechny jeho akce jsou však libovolné a nemusí být zahrány. Poté hráč předá tah dalšímu hráči. Takto se pokračuje, dokud se všechna kola nevyčerpají. Pak začne nový herní den a celý cyklus se opakuje. V soubojové části se hra počítá na tahy. Hráči se střídají podle rychlosti svých postaviček, tedy nezávisle na tom, komu postavička patří. Nejrychlejší postavičky hrají první, nejpomalejší poslední.po odehrání se všemi postavičkami se cyklus opakuje. STRUČNÝ POPIS HLAVNÍCH OBJEKTŮ VE HŘE V následující části uvedeme popis hlavních objektů, které se ve hře nějakým způsobem vyskytují. POSTAVIČKA Postavička je základní element hry. Dělí se na několik druhů. Každá postavička má svůj útok, obranu, škody, pohyblivost a počet životů. Postavička se ve hře vždy vyskytuje jen jako součást nějakého oddílu. Postavičky se dělí na více druhů: Jednotky s útokem nablízko Jednotky s útokem na dálku Kouzelníci a čarodějky JEDNOTKY S ÚTOKEM NABLÍZKO Jednotky s útokem nablízko mohou útočit pouze na nepřátelské jednotky v těsné blízkosti. Pokud provádějí odvetný útok, vždy se škody počítají bez penalizace. JEDNOTKY S ÚTOKEM NA DÁLKU Jednotky s útokem na dálku mohou na dálku útočit pouze na nepřátelské jednotky vzdálené alespoň o jedno políčko a zároveň nesmí být v těsné blízkosti nepřátelská postavička. Jinak musí útočit nablízko. Počet jejich

8 útoků na dálku je také většinou omezen. Pokud provádějí odvetný útok, nebo musí útočit nablízko, působí většinou menší škody. KOUZELNÍCI A ČARODĚJKY Kouzelníci a čarodějky mohou používat kouzla a tak podporovat své postavičky nebo oslabovat nepřátelské postavičky. Zároveň však mohou útočit na dálku, případně nablízko, pokud by na dálku útočit nemohly. Počet kouzel, která mohou sesílat, je omezen na menší podmnožinu, narozdíl od velitelů armád, kteří se mohou v průběhu hry kouzla učit. ODDÍL Oddíl je skupinka několika stejných herních postaviček jednoho hráče (například skupinka 5 lučištníků). Navenek má stejné vlastnosti, jako mají postavičky v ní, jen má ještě navíc atribut množství. Oddíl se v taktické části vždy vyskytuje jen jako součást nějaké armády. ARMÁDA Armáda je soubor několika oddílů hráče. Každá armáda může obsahovat nejvýše 6 oddílů, ty však nemusí být stejného typu. Každá armáda má svého velitele, který se odlišuje od ostatních postaviček v armádě. V taktické části se armáda pohybuje podle své pohyblivosti, která je určena schopností pohyblivost svého velitele. VELITEL Velitel je zvláštní objekt, který má vždy přiřazenu nějakou armádu. Má několik atributů, přičemž některé z nich se přenášejí i na oddíly v armádě, kterou vede. Přenášejí se atributy obrana a útok tak, že se jejich hodnota přičte k hodnotě atributů obrana a útok postaviček v oddílech armády. Velitel také může používat kouzla. Jejich používání závisí na jeho atributu kouzelnictví. Z hlediska souboje je velitel abstraktní, tedy pouze podporuje své oddíly svými atributy a podporou v kouzlení a nepřítel na něj nemůže útočit ani sesílat kouzla. Velitel také múže útočit na dálku a to vždy, neplatí tedy na něj předchozí omezení o vzdálenosti. Velitel získává po boji zkušenosti, čímž může postupovat na vyšší úrovně a tím si vylepšovat své atributy. BUDOVA Budovy slouží k nakupování postaviček a kouzel a k vylepšování vlastností. Vyskytují se vždy pouze jako součást nějakého hradu, tedy nelze nikdy zničit budovu, pouze ji lze zabrat obsazením celého hradu, který budovu obsahuje. HRAD Hrad je místo, které hráč může rozvíjet nakupováním budov a kde může verbovat postavičky do své armády. Nákup postaviček je však omezen, podle typu jednotky je vždy možné koupit týdně jen omezené množství. Na začátku nového týdne se však opět zvýší nákupní kapacita.

9 Hrady jsou předem na mapě rozmístěné a nové se stavět nedají, dají se však obsazovat nepřítelem. Nikdy se však už nedají zničit a odstranit z mapy, jsou neměnné. ZDROJ SUROVIN (DÁLE DŮL) Důl je místo pro těžbu surovin. Dělí se na více typů, podle surovin, které se z něj dostávají. Každý herní den dostane hráč, který důl vlastní, odpovídající počet surovin. Doly jsou na mapě předem rozmístěné a hráči je mohou obsazovat svými armádami. Nedají se zničit. SUROVINY Suroviny se těží v dolech a slouží k nakupování budov a postaviček. Dělí se na zlato, dřevo, jídlo a kámen. Suroviny se také mohou volně nacházet na mapě a být sebrány hráčovou armádou, pak přidají jednorázový bonus k počtu hráčových surovin a z mapy zmizí. KOUZLA Kouzla slouží k podporování svých postaviček nebo oslabování nepřátelských postaviček. Používají se pouze v soubojové části hry, kde je může vyvolávat velitel armády, kouzelníci a čarodějky. Každý velitel zná určitou podmnožinu kouzel a v průběhu hry se může učit nová. Každé kouzlo má svou magickou cenu, takže každý kouzelník, čarodějka a velitel může v průběhu souboje seslat jen omezené množství kouzel, na které mu stačí magická energie. HERNÍ PRINCIPY V následující části popíšeme zíkladní principy hry, což znamená především akce, které hráč má provádět. NÁKUP POSTAVIČEK Hráč si nové postavičky nakupuje ve svém hradě, pokud je v něm přítomen armádou. Každá postavička se dá koupit pouze ve specifické budově, kterou hráč musí mít před zakoupením postavičky ve hradě postavenou. Postavičky mají svou cenu, platí, že čím lepší postavička, tím větší cena. Po zakoupení postavičky si ji hráč zařadí do své armády, pokud pro ni má ještě místo. ROZVÍJENÍ HRADŮ Hráči rozvíjí své hrady nakupováním nových budov. Budovy potom slouží k verbování postaviček. Budovy mají různou cenu, platí, že čím lepší jednotka se nakupuje v budově, tím má budova větší cenu. Počet budov, který se dá v hradě nakoupit, je omezený a předem daný. Platí, že každá budova na verbování nějaké jednotky je v něm obsažena pouze jednou. SOUBOJE ARMÁD Souboje probíhají vždy mezi dvěma hráči, útočníkem a obráncem. Jednotlivé armády se rozloží na oddíly, které pak stojí proti sobě na soubojové mapě. Vlevo svisle pod sebou jsou oddíly útočníka, vpravo svisle pod sebou

10 jsou oddíly obránce. Hráči se střídají v tazích se svými oddíly podle jejich pohyblivosti, dokud jeden z hráčů nepřijde o všechny své oddíly. Během souboje se na tah dostanou i velitelé armády, v závislosti na jejich pohyblivosti. Ti pak mohou také vykonat svou akci, tedy použít nějaké kouzlo nebo zaútočit na dálku na nepřítele. POSUN ARMÁD Posun armád hráč provádí v taktické části hry. Každá armáda se může posunout v závislosti na své pohyblivosti. Při posunu může, pokud je to v jejím dosahu, obsadit důl, obsadit nepřátelský hrad, navštívit svůj hrad, útočit na soupeřovy armády, nebo se prostě jen posunout. OBSAZOVÁNÍ DOLŮ Doly se obsazují armádami. Zabrat je možné buď doly volné, nebo již dříve zabrané nepřátelským hráčem. Za doly pak hráč získává každý den stanovený počet surovin. VYVOLÁVÁNÍ KOUZEL Hráč může používat kouzla pouze během soubojové části hry. Kouzla vyvolává velitel armády a to vždy jen v okamžiku, kdy je na tahu. Kouzlo ovšem ve svém tahu vyvolávat nemusí.

11 POPIS UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Uživatelské rozhraní se dělí na tři základní podrozhraní, v závislosti na tom, ve které herní části se hráč zrovna nachází. Taktická část Obrázek 0-1 ukazuje pohled na taktickou část hry. OBRÁZEK 0-1 TAKTICKÁ ČÁST HRY POPIS K OBRÁZKU TAKTICKÉ ČÁSTI, OBRÁZEK Seznam hráčových armád. Obsahuje všechny hráčovy armády. Zelený sloupec označuje, kolik ještě armádě zbývá v daném kole pohyblivosti. Modrý sloupec označuje, kolik zbývá veliteli magické energie. Pokud velitel svítí červeně, tak to znamená, že je právě aktivní na taktické mapě. Kliknutí na velitele přesune pohled na mapě na příslušnou armádu a udělá armádu aktivní. Případné další kliknutí na aktivního velitele zobrazí detaily příslušné armády.

12 2. Seznam hráčových hradů. Obsahuje všechny hráčovy hrady. Opět první kliknutí na obrázek hradu přesune pohled na taktické mapě na příslušný hrad. Případné další kliknutí na vybraný hrad způsobí přechod do hradní části hry s příslušným hradem. 3. Detaily aktivní hráčovy armády. Obsahuje obrázek velitele aktivní armády a seznam oddílů v této armádě. 4. Pohled na mapu. Pohled na vybranou část taktické mapy. Zde může hráč zadávat akce pro pohyb armád, zabírat doly, sbírat suroviny, spojovat armády a útočit na nepřítele. Všechny akce se zadávají myší. Kurzor vždy naznačuje případnou možnou akci. 5. Minimapa. Obsahuje zmenšenou verzi taktické mapy pro snadnější orientaci. Žlutý obdelník naznačuje aktivní pohled na taktické mapě. Obdelník je možno posouvat a tím zároveň měnit vybraná pohled na taktickou mapu. 6. Informační panel. Zde se nachází informace o počtu hráčových surovin, denním příjmu surovin, v závislosti na zabraných dolech a informace o herním dnu a týdnu. 7. Tlačítko na ukončení tahu. Po stisknutí hráč oznamuje ukončení tahu a na tahu tak bude následující hráč. Pokud více hráčů sdílí jeden počítač, provede se aktualizace prostředí v závislosti na příslušném hráči (změna surovin v informačním panelu, seznam armád a hradů, barva pozadí v detailech armády, pohled na mapě). KURZORY PRO TAKTICKOU ČÁST V této části uvádíme druhy kurzorů, která uživatelské rozhraní používá k informování hráče při taktické části. Útok na armádu pod kurzorem, nebo na hrad pod kurzorem Zabrání dolu nebo sebrání surovin pod kurzorem Vstup do hradní části s hradem pod kurzorem

13 Zobrazení podrobností armády pod kurzorem Spojení armád s armádou pod kurzorem Přesun armády na volné políčko pod kurzorem

14 HRADNÍ ČÁST Obrázek 0-2 ilustruje hradní část hry. OBRÁZEK 0-2 HRADNÍ ČÁST HRY POPIS K OBRÁZKU HRADNÍ ČÁSTI, OBRÁZEK Hradní armáda. Armáda, která brání hrad a nemůže hrad opustit. Oddíly se dají v armádě přesouvat a spojovat, stejně tak se dají přesouvat a spojovat s navštěvující armádou, pokud je přítomná. 2. Navštěvující armáda. Armáda, která je ve hradu na návštěvě a může hrad zase opustit. Platí pro ni stejná pravidla, jako pro hradní armádu, jen s tím rozdílem, že v ní vždy být alespoň jeden oddíl s alespoň jednou jednotkou. 3. Velitelé s armádou k nákupu. Obsahuje seznam všech velitelů, které je možno koupit. 4. Jednotky k nákupu. Obsahuje seznam jednotek, které hráč může zakoupit. Pod obrázkem jednotky je zobrazen vlevo aktuální počet k dispozici a vpravo týdenní přírustek. 5. Příjem surovin za hrad. Zobrazuje souhrn všech surovin, které hráč denně za dostane za surovinové budovy ve hradě. 6. Postavené budovy. Pohled na postavené budovy ve hradě. Vždy, když hráč postaví novou budovu, tak se budova objeví zde na odpovídajícím místě, s vyjímkou budov pro nákup jednotek, protože jejich postavení vyplývá ze seznamu jednotek k nákupu v pravém sloupci.

15 7. Tlačítko pro stavbu budov. Po kliknutí zobrazí dialog pro stavbu hradních budov. 8. Tlačítko pro učení kouzel. Po kliknutí zobrazí dialog pro učení kouzel. 9. Tlačítko pro odchod z hradu. Po kliknutí hráč opustí hradní část a přepne se zpět do taktické části hry. 10. Informační panel. Zobrazuje počty surovin, které hráč vlastní.

16 NÁKUP JEDNOTEK Nákup se provádí tak, že se jednotka přesune do cílové armády stejným způsobem, jako při přesunu jednotek v armádě (tedy buď kliknutím a kliknutím nebo stlačením a uvolněním). Po vybrání a přesunu do cílové armády se zobrazí nákupní dialog, kde hráč zadá požadované množství k nákupu. Pokud je nákup úspěšný, jednotka se přidá do armády na předtím zvolené místo a sníží se její počet k dispozici, v opačeném případě se prostě nic nepřidá.obrázek 0-3 ukazuje pohled na nákup jednotek. OBRÁZEK 0-3 NÁKUP JEDNOTEK

17 PŘESUNY A SPOJOVÁNÍ JEDNOTEK K přesunu jednotek stačí na zdrojovou jednotku kliknout myší (případně stlačit tlačítko myši) a pak kliknout (případně uvolnit tlačítko myši) na cílovém políčku. Pro rozdělování a spojování jednotek slouží tlačítko CTRL, které, pokud se drží při ukočení přesunu, vyvolá spojovací dialog. Obrázek 0-4 ukazuje pohled na přesuny a spojování jednotek. OBRÁZEK 0-4PŘESUNY A SPOJOVÁNÍ JEDNOTEK

18 NÁKUP VELITELE S ARMÁDOU Aby bylo možné velitele koupit, nesmí být už ve hradě přítomna navštěvující armáda. Po kliknutí myší na obrázek velitele se zobrazí podrobnosti velitele a armády a je možno provést nákup. Obrázek 0-5 ukazuje nákup velitele s armádou. OBRÁZEK 0-5 NÁKUP VELITELE S ARMÁDOU

19 STAVBA BUDOV Budovy je možné stavět po kliknutí na tlačítko pro stavbu budov. Po kliknutí se zobrazí dialog, kde si hráč může vybrat a postavit budovu. Budovy s modrým pozadím stavět nelze, protože jsou už ve městě postavené. Budovy s červeným pozadím stavět nelze, protože buď hráč nemá dostatek surovin, nebo nejsou splněny její závislosti. A budovy se zeleným pozadím lze vybrat a postavit. Situaci ilustruje Obrázek 0-6. Po kliknutí na obrázek budovy se zobrazí dialog s podrobnějšími informacemi o budově a o stavění. OBRÁZEK 0-6 POSTAVENÍ BUDOVY

20 ZOBRAZENÍ KOUZEL Po kliknutí na tlačítko pro zobrazení kouzel se zobrazí dialog s tabulkou obsahující kouzla, kde hráč vidí, která kouzla jeho velitel zná, která se může naučit a která jsou zatím nedostupná. Některá z kouzel ze seznamu jsou již naučená, potom mají zelenou barvu. Kouzla, které jsou ještě pro velitele příliš náročná, mají červenou barvu. Situaci ilustruje Obrázek 0-7. OBRÁZEK 0-7DIALOG S PŘEHLEDEM KOUZEL

21 BOJOVÁ ČÁST Nyní popíšeme situaci pro bojovou část. Situaci ilustruje Obrázek 0-8. OBRÁZEK 0-8 BOJOVÁ ČÁST POPIS K OBRÁZKU BOJOVÉ ČÁSTI: 1. Aktivní jednotka. Pokud její pozadí svítí zeleně, tak se jedná o hráčovu jednotku a hráč je tedy na tahu a může provádět vybrané akce. Pokud svítí červeně, je na tahu protivník. Kliknutí na jednotku pravým tlačítkem zobrazí její podrobnosti. 2. Velitel armády. Velitel hráčovy armády (respektive protivníkovy armády). Pokud je na tahu velitel armády a je na něj kliknuto levým tlačítkem, zobrazí se dialog pro výběr kouzla k seslání. 3. Nehratelný objekt. Objekt slouží pouze jako překážka, na kterou není možno stoupnout, projít, ani útočit. 4. Stín pohybu. Zobrazuje, kam až může aktivní jednotka dojít, pokud je pohyblivá a rozhodne se pro pohyb. 5. Fronta jednotek. Zobrazuje, v jakém pořadí zleva doprava se k akci dostanou jednotlivé jednotky. Jednotka nejvíce vlevo je tedy aktuálně aktivní jednotka. 6. Informační panel. Zobrazuje informaci, kdo je zrovna na tahu a případně, zda je možné vyvolávat kouzlo.

22 7. Tlačítko pro útěk z boje. Pokud se hráč rozhodne utéct z boje, po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialog pro útěk. 8. Aktuální políčko pod kurzorem. 9. Tlačítko pro výběr kouzla. Pokud je na tahu hráčova jednotka, která je schopná kouzlit, zobrazí se tlačítko pro výběr kouzla, kde po kliknutí na tlačítko se hráčovi zobrazí dialog pro výběr.

23 HERNÍ MENU Menu slouží k vytváření nové hry, načítání, ukládání, opouštění hry či připojení k serveru. Obrázek 0-9 zobrazuje herní menu. Menu je možné vyvolat kliknutím na tlačítko menu na pravém panelu. OBRÁZEK 0-9 HERNÍ MENU POLOŽKY MENU, OBRÁZEK 0-9 Zde popíšeme jednotlivé položky herního menu. PŘIPOJIT K SERVERU Odpojí hráče od současného serveru, pokud je připojen a nabídne mu připojení k jinému podle výběru, jak už bylo popsáno dříve. ZAČÍT NOVOU HRU Skončí současnou hru, pokud nějaká běží a nabídne hráči výběr nové. Tuto možnost má jenom zakládající hráč, pro ostatní hráče je tlačítko neaktivní, šedé. ULOŽIT HRU Uloží současnou hru. Tuto možnost má jenom zakládající hráč, pro ostatní hráče je tlačítko neaktivní, šedé. NAČÍST HRU Skončí současnou hru, pokud nějaká běží a nabídne hráči načtení nové, dříve uložené hry. Tuto možnost má jenom zakládající hráč, pro ostatní hráče je tlačítko neaktivní, šedé.

24 UKONČIT HRU Ukončí současnou hru. Tuto možnost má jenom zakládající hráč, pro ostatní hráče je tlačítko neaktivní, šedé. UKONČIT PROGRAM Odhlásí hráče od hry a serveru a ukončí program.

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí Jméno a příjmení: Jan Tichava Osobní číslo: Studijní skupina: středa, 3 4 Obor: INIB INF E-mail: jtichava@students.zcu.cz Datum odevzdání: 19.12.06 Základní charakteristika Jednoduchá

Více

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO SETUP karty: každý hráč si náhodně vylosuje 6 karet, zvolí jednu a současně s ostatními hráči ji odkryje. města: každý hráč si zvolí barvu jednotek a umístí hlavní město. Při hře dvou, tří a čtyř hráčů

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

1 Uživatelská dokumentace

1 Uživatelská dokumentace 1 Uživatelská dokumentace Systém pro závodění aut řízených umělou inteligencí je zaměřen na závodění aut v prostředí internetu. Kromě toho umožňuje testovat jednotlivé řidiče bez nutnosti vytvářet závod

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Ročníkový projekt. Osadníci z Katanu. Jakub Malý. Uživatelská dokumentace

Ročníkový projekt. Osadníci z Katanu. Jakub Malý. Uživatelská dokumentace Ročníkový projekt Osadníci z Katanu Jakub Malý Uživatelská dokumentace Instalace Instalaci zahájíte poklepáním na soubor Osadnici.msi. Po spuštění souboru se řiďte pokyny na obrazovce. Během instalce můžete

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží Spouštěni Program je možné spustit pomocí souboru kuzelky.exe který je uložen v hlavním adresáři programu, tzn. C:\kuzelky nebo jej spustíme pomoci ikony

Více

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Stručný návod Tato aplikace vznikla z důvodu potřeby prezentace geografických dat HZS Ústeckého kraje a dalších poskytovatelů dat v jednotné mapové aplikaci. Dalším

Více

Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall

Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall Pro společnost GoodCall s.r.o. Tel.: +420 602 797 530 Email: info@goodcall.eu Václavské náměstí 1 110 00 Praha1 Vypracovala Quanti s.r.o, Miroslav Voda Tel.: +420

Více

Základní vzhled hlavního okna vystihuje obrázek 1.1. Popis jeho hlavních částí označených

Základní vzhled hlavního okna vystihuje obrázek 1.1. Popis jeho hlavních částí označených KAPITOLA 1. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 1 Uživatelská příručka 1.1 Instalace Program nevyžaduje speciální instalaci na Váš počítač. Na počítači ovšem musí být nainstalována podpora pro spouštění aplikací Java

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Terč Koeficient 1 soutěžních úloh Kategorie žáci Soutěž v programování 25. ročník Krajské kolo 2010/2011 15. až 16. dubna 2011 Napište program, který zobrazí střelecký terč dle vzorového obrázku. Jak má

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 1. Úloha výcvik samuraje (24 bodů) a. Každý samuraj se musí učit. V této úlozu probíhá jeho výcvik. Na ploše se najednou objeví nápis stejný

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

ON-LINE PORADA PRO TEST

ON-LINE PORADA PRO TEST ON-LINE PORADA PRO TEST PŘIHLÁŠENÍ... 1 HOME... 2 NAJDI... 2 ODHLÁŠENÍ... 2 Nové téma... 2 Zpět... 3 Detail tématu... 4 Odpověď... 4 Vybrat soubor... 4 Další přílohu... 5 Uložit... 6 Vaše odpověď/ reakce...

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Zadání soutěžních úloh

Zadání soutěžních úloh Zadání soutěžních úloh Kategorie žáci Soutěž v programování 25. ročník Krajské kolo 2010/2011 15. až 16. dubna 2011 Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí a samozřejmě je nemusíte vyřešit všechny. Za každou

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot A - obrazovka po spuštění a/nebo při neaktivním připojení Úvodní obrazovka s nakonfigurovaným a vybraným připojením s názvem Chata. Při prvním spuštění je v seznamu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Návod k využívání interaktivních funkcí

Návod k využívání interaktivních funkcí Návod k využívání interaktivních funkcí Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV. Svoji Interaktivní TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci.

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

aneb Mizerný nekromant

aneb Mizerný nekromant KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant Pravidla hry Úvod Kostlivec je desková/karetní hra, jejímž cílem je postavit ze souboru kostí a různých doplňků kostlivce, který bude schopen porazit kostlivce postaveného

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Interaktivní funkce Selfnet TV

Interaktivní funkce Selfnet TV Interaktivní funkce Selfnet TV Uživatelská příručka Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody interaktivní televize Selfnet TV. Svoji Selfnet TV budete ovládat přes velmi jednoduchou

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Babyware Software pro nastavení a naprogramování ústředen Instalační příručka

Babyware Software pro nastavení a naprogramování ústředen Instalační příručka Babyware Software pro nastavení a naprogramování ústředen Instalační příručka Potvrdíme, že souhlasíte s licenčními podmínkami kliknutím na : I agree to the terms of this licence agreement Aktuální verze

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Vítejte ve hře Planet Territory

Vítejte ve hře Planet Territory noctrl 2014 Vítejte ve hře Planet Territory Hra vznikla v rámci projektu přírodních věd a právě proto je zaměřena na rozvoj znalostí v oblasti biologie, chemie, fyziky a environmentální výchovy. Tyto znalosti

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

MS OFFICE, POWERPOINT - ANIMACE OBJEKTŮ

MS OFFICE, POWERPOINT - ANIMACE OBJEKTŮ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D16_Z_OFF_PP_ANIM.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT - ANIMACE

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Zde se objeví všechny spisy, které má uživatel v ISAS vyznačeny na sebe.

Zde se objeví všechny spisy, které má uživatel v ISAS vyznačeny na sebe. Nová verze aplikace Apstr se spouští prostřednictvím aplikace Isas, v záložce Pracovní stůl moje spisy. Zde se objeví všechny spisy, které má uživatel v ISAS vyznačeny na sebe. Označí si spisy, ve kterých

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY ROČNÍKOVÝ PROJEKT KLOKAN. Informatika, II. ročník

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY ROČNÍKOVÝ PROJEKT KLOKAN. Informatika, II. ročník PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY ROČNÍKOVÝ PROJEKT KLOKAN Květen 2010 Libor Valouch Informatika, II. ročník 1 Abstrakt Dokumentace ročníkového projektu Klokan. Jedná se o

Více

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus Mathias Kraus Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Předměty........................................... 7 3.1.1 Aréna.........................................

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno Jednání JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání Uživatelský manuál Jiří Rouča [Vyberte datum.] OBSAH Úvod... 3 Ovládání aplikace... 3 Hlavní nabídka... 3 Jednání... 5 Strom jednání... 5 Seznam jednání... 6 Detail

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace GPS Loc mobilní aplikace Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace Mobilní aplikace GPS Loc je určena na sledování aktuální polohy vozidla nebo sledovaného objektu,

Více

Simulace TCP - Didaktická akční hra

Simulace TCP - Didaktická akční hra Simulace TCP - Didaktická akční hra Uživatelská příručka 18. prosince 2012 Obsah 1 Úvod 2 2 Popis hry 2 3 Posty a role hráčů 2 4 Instalace 2 4.1 Windows............................... 2 4.2 Linux.................................

Více

Rozšíření Hessova Plátna na Weissovo plátno

Rozšíření Hessova Plátna na Weissovo plátno Rozšíření Hessova Plátna na Weissovo plátno (20-02-2012) Z důvodu úpravy na serveru (na ČVUT FEL v Praze) vložena předčasně nová verze. Oprava drobných chyb a některá vylepšení (za případné potíže se omlouvám,

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více