HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010"

Transkript

1 HINT Tahová strategie, Uživatelská dokumentace Štěpán Poljak, 2010

2 Obsah Úvod... 4 Instalace... 4 Spuštění... 4 Ovládání programu... 6 Popis pravidel... 6 Stručný popis... 6 Rozdělení hry na části... 6 Taktická část... 6 Soubojová část... 6 Budovatelská část... 7 Počítání herního času... 7 Stručný popis hlavních objektů ve hře... 7 Postavička... 7 Oddíl... 8 Armáda... 8 Velitel... 8 Budova... 8 Hrad... 8 Zdroj surovin (dále důl)... 9 Suroviny... 9 Kouzla... 9 Herní principy... 9 Nákup postaviček... 9 Rozvíjení hradů... 9 Souboje armád... 9 Obsazování dolů Vyvolávání kouzel Popis uživatelského rozhraní Kurzory pro taktickou část... 12

3 Hradní část Popis k obrázku hradní části, Obrázek Nákup jednotek Přesuny a spojování jednotek Nákup velitele s armádou Stavba budov Zobrazení kouzel Bojová část Popis k obrázku bojové části: Herní menu Položky menu, Obrázek

4 ÚVOD HINT je tahová strategická hra pro dva a více hráčů, kde alespoň jeden z hráčů je řízený člověkem a další hráči mohou být řízeni jak člověkem, tak případně také počítačovým hráčem, tedy umělou inteligencí. Jedná se o hru určenou primárně pro lokální síť, avšak je možné hrát ji také na jednom sdíleném počítači. Hra je inspirovaná herní sérií Heroes of Might and Magic, z čehož také plyne její název, který vznikl zkrácením z Heroes Inspired Turn-based Strategy. INSTALACE Aplikace se nainstaluje jednoduše rozbalením balíčku. Ke hře je potřeba mít nainstalovaný.net Framework ve verzi alespoň 2.0. SPUŠTĚNÍ Před spuštěním hry je potřeba spustit herní server. K tomu slouží soubor ServerApplication.exe v adresáři Bin. Server po spuštění načte herní databázi a pokud vše proběhne úspěšně, vypíše informace, že je připraven a na kterém portu běží. Klientská aplikace se pak pouští souborem ClientApplication.exe adresáři Bin.Po spuštění se hned objeví přihlašovací dialog pro připojení k serveru. Situaci ilustruje Obrázek 0-1 OBRÁZEK 0-1 DIALOG PRO PŘIPOJENÍ K SERVERU Po připojení k serveru se hráči zobrazí dostupné hry, pokud ještě žádná nebyla vytvořená, v opačném případě je rovnou připojen k vytvořené hře a čeká na ostatní hráče. Pokud má možnost vytvářet hru, může také přejít na načítání dříve uložené hry, místo vytváření nové od začátku. Situaci ilustruje Obrázek 0-2. Po výběru hry (pokud hráč nebyl rovnou připojen k již vytvořené hře) hráč čeká na ostatní hráče, případně může připojit do hry další hráče na svém počítači. Situaci ilustruje Obrázek 0-3.

5 OBRÁZEK 0-2 DIALOG PRO VÝBĚR HRY Po kliknutí na zahájit hru začne samotná hra.neobsazené hráčské pozice bude řídit AI. Pokud kdykoliv během fáze připojování hráč zavře některý dialog, zobrazí se uživateli herní menu, odkud může znovu vybrat požadovanou akci. OBRÁZEK 0-3 DIALOG PRO PŘIPOJENÍ KE HŘE

6 OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Program se ovládá převážně myší. Obecně platí, že levé tlačítko myši je aktivační, takže například provede pohyb jednotkou podle zadaného plánu, nebo po kliknutí na hrad navštíví tento hrad a tak podobně. Naproti tomu pravé tlačítko je informační a po kliknutí na jednotku ve hře zobrazí podrobnosti o této jednotce, pokud existují a mají smysl. Podrobnosti existují pro všechny objekty na taktické mapě, pro jednotky a armády ve hradě, budovy ve hradě a jednotky v boji. Dále je možné používat klávesu F pro konec tahu, P pro pozastavení animací a Enter pro zavření dialogu. Při nakupování jednotek či jejich spojování a přesouvání Enter dialog také potvrzuje. POPIS PRAVIDEL V následující části uvedeme popis základních pravidel HINTu. STRUČNÝ POPIS Ve hře hrají dva a více hráčů proti sobě. Jednoduše řečeno, každý hráč má své armády, hrady pro nákup jednotek a doly pro získávání surovin. V průběhu hry svými armádami obsazuje volné nebo nepřítelem obsazené doly, ze kterých dále čerpá suroviny pro nákup svých jednotek a rozvíjení měst, dobývá nepřátelská města a poráží nepřátelské armády. Cílem hry je dobýt všechna nepřátelská města a porazit všechny nepřátelské armády. ROZDĚLENÍ HRY NA ČÁSTI Hra se skládá ze tří hlavních částí. Jsou to části taktická, soubojová a budovatelská. Ty se liší jak pravidly hry, tak objekty, které obsahují. Části se vzájemně prolínají a během hry se podle potřeby přeskakuje z jedné části do druhé. TAKTICKÁ ČÁST Taktická část je reprezentována velkou herní mapou. Na této mapě se nacházejí hrady, doly a armády. Každý hrad je zde reprezentován jako jeden objekt, nehledě na to, jaké budovy a vylepšení v sobě obsahuje, stejně tak armáda je reprezentována jako jeden objekt, nehledě na to, jaké má v sobě oddíly. V průběhu hry hráč posouvá své armády. Může s nimi obsazovat doly, bojovat s armádami nepřítele, dobývat nepřátelská města, nebo navštěvovat svá města. V případě souboje s nepřátelskou armádou se hra přepne do soubojové části, při navštívení města do budovatelské části. SOUBOJOVÁ ČÁST

7 Soubojová část je reprezentována malou herní mapou. Tato část se aktivuje, pokud jeden hráč svou armádou zaútočí na nepřátelskou armádu. Na této mapě proti sobě stojí oddíly jednotlivých armád, jedny pro útočníka a druhé pro obránce. Zde hráči střídavě jednají svými oddíly, dokud jeden z hráčů neztratí všechny své oddíly. BUDOVATELSKÁ ČÁST V budovatelské části hráč rozvíjí své město, nebo nakupuje jednotky. Tato část se aktivuje, pokud hráč svou armádou navštíví své město. POČÍTÁNÍ HERNÍHO ČASU Hra se počítá v taktické a budovatelské části na herní dny, a dále na kola. Den má takový počet kol, kolik je hráčů. V každém kole je vždy na tahu pouze jeden hráč. Může provádět akce jako posouvat své armády, útočit na nepřítele, nebo rozvíjet svůj hrad. Všechny jeho akce jsou však libovolné a nemusí být zahrány. Poté hráč předá tah dalšímu hráči. Takto se pokračuje, dokud se všechna kola nevyčerpají. Pak začne nový herní den a celý cyklus se opakuje. V soubojové části se hra počítá na tahy. Hráči se střídají podle rychlosti svých postaviček, tedy nezávisle na tom, komu postavička patří. Nejrychlejší postavičky hrají první, nejpomalejší poslední.po odehrání se všemi postavičkami se cyklus opakuje. STRUČNÝ POPIS HLAVNÍCH OBJEKTŮ VE HŘE V následující části uvedeme popis hlavních objektů, které se ve hře nějakým způsobem vyskytují. POSTAVIČKA Postavička je základní element hry. Dělí se na několik druhů. Každá postavička má svůj útok, obranu, škody, pohyblivost a počet životů. Postavička se ve hře vždy vyskytuje jen jako součást nějakého oddílu. Postavičky se dělí na více druhů: Jednotky s útokem nablízko Jednotky s útokem na dálku Kouzelníci a čarodějky JEDNOTKY S ÚTOKEM NABLÍZKO Jednotky s útokem nablízko mohou útočit pouze na nepřátelské jednotky v těsné blízkosti. Pokud provádějí odvetný útok, vždy se škody počítají bez penalizace. JEDNOTKY S ÚTOKEM NA DÁLKU Jednotky s útokem na dálku mohou na dálku útočit pouze na nepřátelské jednotky vzdálené alespoň o jedno políčko a zároveň nesmí být v těsné blízkosti nepřátelská postavička. Jinak musí útočit nablízko. Počet jejich

8 útoků na dálku je také většinou omezen. Pokud provádějí odvetný útok, nebo musí útočit nablízko, působí většinou menší škody. KOUZELNÍCI A ČARODĚJKY Kouzelníci a čarodějky mohou používat kouzla a tak podporovat své postavičky nebo oslabovat nepřátelské postavičky. Zároveň však mohou útočit na dálku, případně nablízko, pokud by na dálku útočit nemohly. Počet kouzel, která mohou sesílat, je omezen na menší podmnožinu, narozdíl od velitelů armád, kteří se mohou v průběhu hry kouzla učit. ODDÍL Oddíl je skupinka několika stejných herních postaviček jednoho hráče (například skupinka 5 lučištníků). Navenek má stejné vlastnosti, jako mají postavičky v ní, jen má ještě navíc atribut množství. Oddíl se v taktické části vždy vyskytuje jen jako součást nějaké armády. ARMÁDA Armáda je soubor několika oddílů hráče. Každá armáda může obsahovat nejvýše 6 oddílů, ty však nemusí být stejného typu. Každá armáda má svého velitele, který se odlišuje od ostatních postaviček v armádě. V taktické části se armáda pohybuje podle své pohyblivosti, která je určena schopností pohyblivost svého velitele. VELITEL Velitel je zvláštní objekt, který má vždy přiřazenu nějakou armádu. Má několik atributů, přičemž některé z nich se přenášejí i na oddíly v armádě, kterou vede. Přenášejí se atributy obrana a útok tak, že se jejich hodnota přičte k hodnotě atributů obrana a útok postaviček v oddílech armády. Velitel také může používat kouzla. Jejich používání závisí na jeho atributu kouzelnictví. Z hlediska souboje je velitel abstraktní, tedy pouze podporuje své oddíly svými atributy a podporou v kouzlení a nepřítel na něj nemůže útočit ani sesílat kouzla. Velitel také múže útočit na dálku a to vždy, neplatí tedy na něj předchozí omezení o vzdálenosti. Velitel získává po boji zkušenosti, čímž může postupovat na vyšší úrovně a tím si vylepšovat své atributy. BUDOVA Budovy slouží k nakupování postaviček a kouzel a k vylepšování vlastností. Vyskytují se vždy pouze jako součást nějakého hradu, tedy nelze nikdy zničit budovu, pouze ji lze zabrat obsazením celého hradu, který budovu obsahuje. HRAD Hrad je místo, které hráč může rozvíjet nakupováním budov a kde může verbovat postavičky do své armády. Nákup postaviček je však omezen, podle typu jednotky je vždy možné koupit týdně jen omezené množství. Na začátku nového týdne se však opět zvýší nákupní kapacita.

9 Hrady jsou předem na mapě rozmístěné a nové se stavět nedají, dají se však obsazovat nepřítelem. Nikdy se však už nedají zničit a odstranit z mapy, jsou neměnné. ZDROJ SUROVIN (DÁLE DŮL) Důl je místo pro těžbu surovin. Dělí se na více typů, podle surovin, které se z něj dostávají. Každý herní den dostane hráč, který důl vlastní, odpovídající počet surovin. Doly jsou na mapě předem rozmístěné a hráči je mohou obsazovat svými armádami. Nedají se zničit. SUROVINY Suroviny se těží v dolech a slouží k nakupování budov a postaviček. Dělí se na zlato, dřevo, jídlo a kámen. Suroviny se také mohou volně nacházet na mapě a být sebrány hráčovou armádou, pak přidají jednorázový bonus k počtu hráčových surovin a z mapy zmizí. KOUZLA Kouzla slouží k podporování svých postaviček nebo oslabování nepřátelských postaviček. Používají se pouze v soubojové části hry, kde je může vyvolávat velitel armády, kouzelníci a čarodějky. Každý velitel zná určitou podmnožinu kouzel a v průběhu hry se může učit nová. Každé kouzlo má svou magickou cenu, takže každý kouzelník, čarodějka a velitel může v průběhu souboje seslat jen omezené množství kouzel, na které mu stačí magická energie. HERNÍ PRINCIPY V následující části popíšeme zíkladní principy hry, což znamená především akce, které hráč má provádět. NÁKUP POSTAVIČEK Hráč si nové postavičky nakupuje ve svém hradě, pokud je v něm přítomen armádou. Každá postavička se dá koupit pouze ve specifické budově, kterou hráč musí mít před zakoupením postavičky ve hradě postavenou. Postavičky mají svou cenu, platí, že čím lepší postavička, tím větší cena. Po zakoupení postavičky si ji hráč zařadí do své armády, pokud pro ni má ještě místo. ROZVÍJENÍ HRADŮ Hráči rozvíjí své hrady nakupováním nových budov. Budovy potom slouží k verbování postaviček. Budovy mají různou cenu, platí, že čím lepší jednotka se nakupuje v budově, tím má budova větší cenu. Počet budov, který se dá v hradě nakoupit, je omezený a předem daný. Platí, že každá budova na verbování nějaké jednotky je v něm obsažena pouze jednou. SOUBOJE ARMÁD Souboje probíhají vždy mezi dvěma hráči, útočníkem a obráncem. Jednotlivé armády se rozloží na oddíly, které pak stojí proti sobě na soubojové mapě. Vlevo svisle pod sebou jsou oddíly útočníka, vpravo svisle pod sebou

10 jsou oddíly obránce. Hráči se střídají v tazích se svými oddíly podle jejich pohyblivosti, dokud jeden z hráčů nepřijde o všechny své oddíly. Během souboje se na tah dostanou i velitelé armády, v závislosti na jejich pohyblivosti. Ti pak mohou také vykonat svou akci, tedy použít nějaké kouzlo nebo zaútočit na dálku na nepřítele. POSUN ARMÁD Posun armád hráč provádí v taktické části hry. Každá armáda se může posunout v závislosti na své pohyblivosti. Při posunu může, pokud je to v jejím dosahu, obsadit důl, obsadit nepřátelský hrad, navštívit svůj hrad, útočit na soupeřovy armády, nebo se prostě jen posunout. OBSAZOVÁNÍ DOLŮ Doly se obsazují armádami. Zabrat je možné buď doly volné, nebo již dříve zabrané nepřátelským hráčem. Za doly pak hráč získává každý den stanovený počet surovin. VYVOLÁVÁNÍ KOUZEL Hráč může používat kouzla pouze během soubojové části hry. Kouzla vyvolává velitel armády a to vždy jen v okamžiku, kdy je na tahu. Kouzlo ovšem ve svém tahu vyvolávat nemusí.

11 POPIS UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Uživatelské rozhraní se dělí na tři základní podrozhraní, v závislosti na tom, ve které herní části se hráč zrovna nachází. Taktická část Obrázek 0-1 ukazuje pohled na taktickou část hry. OBRÁZEK 0-1 TAKTICKÁ ČÁST HRY POPIS K OBRÁZKU TAKTICKÉ ČÁSTI, OBRÁZEK Seznam hráčových armád. Obsahuje všechny hráčovy armády. Zelený sloupec označuje, kolik ještě armádě zbývá v daném kole pohyblivosti. Modrý sloupec označuje, kolik zbývá veliteli magické energie. Pokud velitel svítí červeně, tak to znamená, že je právě aktivní na taktické mapě. Kliknutí na velitele přesune pohled na mapě na příslušnou armádu a udělá armádu aktivní. Případné další kliknutí na aktivního velitele zobrazí detaily příslušné armády.

12 2. Seznam hráčových hradů. Obsahuje všechny hráčovy hrady. Opět první kliknutí na obrázek hradu přesune pohled na taktické mapě na příslušný hrad. Případné další kliknutí na vybraný hrad způsobí přechod do hradní části hry s příslušným hradem. 3. Detaily aktivní hráčovy armády. Obsahuje obrázek velitele aktivní armády a seznam oddílů v této armádě. 4. Pohled na mapu. Pohled na vybranou část taktické mapy. Zde může hráč zadávat akce pro pohyb armád, zabírat doly, sbírat suroviny, spojovat armády a útočit na nepřítele. Všechny akce se zadávají myší. Kurzor vždy naznačuje případnou možnou akci. 5. Minimapa. Obsahuje zmenšenou verzi taktické mapy pro snadnější orientaci. Žlutý obdelník naznačuje aktivní pohled na taktické mapě. Obdelník je možno posouvat a tím zároveň měnit vybraná pohled na taktickou mapu. 6. Informační panel. Zde se nachází informace o počtu hráčových surovin, denním příjmu surovin, v závislosti na zabraných dolech a informace o herním dnu a týdnu. 7. Tlačítko na ukončení tahu. Po stisknutí hráč oznamuje ukončení tahu a na tahu tak bude následující hráč. Pokud více hráčů sdílí jeden počítač, provede se aktualizace prostředí v závislosti na příslušném hráči (změna surovin v informačním panelu, seznam armád a hradů, barva pozadí v detailech armády, pohled na mapě). KURZORY PRO TAKTICKOU ČÁST V této části uvádíme druhy kurzorů, která uživatelské rozhraní používá k informování hráče při taktické části. Útok na armádu pod kurzorem, nebo na hrad pod kurzorem Zabrání dolu nebo sebrání surovin pod kurzorem Vstup do hradní části s hradem pod kurzorem

13 Zobrazení podrobností armády pod kurzorem Spojení armád s armádou pod kurzorem Přesun armády na volné políčko pod kurzorem

14 HRADNÍ ČÁST Obrázek 0-2 ilustruje hradní část hry. OBRÁZEK 0-2 HRADNÍ ČÁST HRY POPIS K OBRÁZKU HRADNÍ ČÁSTI, OBRÁZEK Hradní armáda. Armáda, která brání hrad a nemůže hrad opustit. Oddíly se dají v armádě přesouvat a spojovat, stejně tak se dají přesouvat a spojovat s navštěvující armádou, pokud je přítomná. 2. Navštěvující armáda. Armáda, která je ve hradu na návštěvě a může hrad zase opustit. Platí pro ni stejná pravidla, jako pro hradní armádu, jen s tím rozdílem, že v ní vždy být alespoň jeden oddíl s alespoň jednou jednotkou. 3. Velitelé s armádou k nákupu. Obsahuje seznam všech velitelů, které je možno koupit. 4. Jednotky k nákupu. Obsahuje seznam jednotek, které hráč může zakoupit. Pod obrázkem jednotky je zobrazen vlevo aktuální počet k dispozici a vpravo týdenní přírustek. 5. Příjem surovin za hrad. Zobrazuje souhrn všech surovin, které hráč denně za dostane za surovinové budovy ve hradě. 6. Postavené budovy. Pohled na postavené budovy ve hradě. Vždy, když hráč postaví novou budovu, tak se budova objeví zde na odpovídajícím místě, s vyjímkou budov pro nákup jednotek, protože jejich postavení vyplývá ze seznamu jednotek k nákupu v pravém sloupci.

15 7. Tlačítko pro stavbu budov. Po kliknutí zobrazí dialog pro stavbu hradních budov. 8. Tlačítko pro učení kouzel. Po kliknutí zobrazí dialog pro učení kouzel. 9. Tlačítko pro odchod z hradu. Po kliknutí hráč opustí hradní část a přepne se zpět do taktické části hry. 10. Informační panel. Zobrazuje počty surovin, které hráč vlastní.

16 NÁKUP JEDNOTEK Nákup se provádí tak, že se jednotka přesune do cílové armády stejným způsobem, jako při přesunu jednotek v armádě (tedy buď kliknutím a kliknutím nebo stlačením a uvolněním). Po vybrání a přesunu do cílové armády se zobrazí nákupní dialog, kde hráč zadá požadované množství k nákupu. Pokud je nákup úspěšný, jednotka se přidá do armády na předtím zvolené místo a sníží se její počet k dispozici, v opačeném případě se prostě nic nepřidá.obrázek 0-3 ukazuje pohled na nákup jednotek. OBRÁZEK 0-3 NÁKUP JEDNOTEK

17 PŘESUNY A SPOJOVÁNÍ JEDNOTEK K přesunu jednotek stačí na zdrojovou jednotku kliknout myší (případně stlačit tlačítko myši) a pak kliknout (případně uvolnit tlačítko myši) na cílovém políčku. Pro rozdělování a spojování jednotek slouží tlačítko CTRL, které, pokud se drží při ukočení přesunu, vyvolá spojovací dialog. Obrázek 0-4 ukazuje pohled na přesuny a spojování jednotek. OBRÁZEK 0-4PŘESUNY A SPOJOVÁNÍ JEDNOTEK

18 NÁKUP VELITELE S ARMÁDOU Aby bylo možné velitele koupit, nesmí být už ve hradě přítomna navštěvující armáda. Po kliknutí myší na obrázek velitele se zobrazí podrobnosti velitele a armády a je možno provést nákup. Obrázek 0-5 ukazuje nákup velitele s armádou. OBRÁZEK 0-5 NÁKUP VELITELE S ARMÁDOU

19 STAVBA BUDOV Budovy je možné stavět po kliknutí na tlačítko pro stavbu budov. Po kliknutí se zobrazí dialog, kde si hráč může vybrat a postavit budovu. Budovy s modrým pozadím stavět nelze, protože jsou už ve městě postavené. Budovy s červeným pozadím stavět nelze, protože buď hráč nemá dostatek surovin, nebo nejsou splněny její závislosti. A budovy se zeleným pozadím lze vybrat a postavit. Situaci ilustruje Obrázek 0-6. Po kliknutí na obrázek budovy se zobrazí dialog s podrobnějšími informacemi o budově a o stavění. OBRÁZEK 0-6 POSTAVENÍ BUDOVY

20 ZOBRAZENÍ KOUZEL Po kliknutí na tlačítko pro zobrazení kouzel se zobrazí dialog s tabulkou obsahující kouzla, kde hráč vidí, která kouzla jeho velitel zná, která se může naučit a která jsou zatím nedostupná. Některá z kouzel ze seznamu jsou již naučená, potom mají zelenou barvu. Kouzla, které jsou ještě pro velitele příliš náročná, mají červenou barvu. Situaci ilustruje Obrázek 0-7. OBRÁZEK 0-7DIALOG S PŘEHLEDEM KOUZEL

21 BOJOVÁ ČÁST Nyní popíšeme situaci pro bojovou část. Situaci ilustruje Obrázek 0-8. OBRÁZEK 0-8 BOJOVÁ ČÁST POPIS K OBRÁZKU BOJOVÉ ČÁSTI: 1. Aktivní jednotka. Pokud její pozadí svítí zeleně, tak se jedná o hráčovu jednotku a hráč je tedy na tahu a může provádět vybrané akce. Pokud svítí červeně, je na tahu protivník. Kliknutí na jednotku pravým tlačítkem zobrazí její podrobnosti. 2. Velitel armády. Velitel hráčovy armády (respektive protivníkovy armády). Pokud je na tahu velitel armády a je na něj kliknuto levým tlačítkem, zobrazí se dialog pro výběr kouzla k seslání. 3. Nehratelný objekt. Objekt slouží pouze jako překážka, na kterou není možno stoupnout, projít, ani útočit. 4. Stín pohybu. Zobrazuje, kam až může aktivní jednotka dojít, pokud je pohyblivá a rozhodne se pro pohyb. 5. Fronta jednotek. Zobrazuje, v jakém pořadí zleva doprava se k akci dostanou jednotlivé jednotky. Jednotka nejvíce vlevo je tedy aktuálně aktivní jednotka. 6. Informační panel. Zobrazuje informaci, kdo je zrovna na tahu a případně, zda je možné vyvolávat kouzlo.

22 7. Tlačítko pro útěk z boje. Pokud se hráč rozhodne utéct z boje, po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialog pro útěk. 8. Aktuální políčko pod kurzorem. 9. Tlačítko pro výběr kouzla. Pokud je na tahu hráčova jednotka, která je schopná kouzlit, zobrazí se tlačítko pro výběr kouzla, kde po kliknutí na tlačítko se hráčovi zobrazí dialog pro výběr.

23 HERNÍ MENU Menu slouží k vytváření nové hry, načítání, ukládání, opouštění hry či připojení k serveru. Obrázek 0-9 zobrazuje herní menu. Menu je možné vyvolat kliknutím na tlačítko menu na pravém panelu. OBRÁZEK 0-9 HERNÍ MENU POLOŽKY MENU, OBRÁZEK 0-9 Zde popíšeme jednotlivé položky herního menu. PŘIPOJIT K SERVERU Odpojí hráče od současného serveru, pokud je připojen a nabídne mu připojení k jinému podle výběru, jak už bylo popsáno dříve. ZAČÍT NOVOU HRU Skončí současnou hru, pokud nějaká běží a nabídne hráči výběr nové. Tuto možnost má jenom zakládající hráč, pro ostatní hráče je tlačítko neaktivní, šedé. ULOŽIT HRU Uloží současnou hru. Tuto možnost má jenom zakládající hráč, pro ostatní hráče je tlačítko neaktivní, šedé. NAČÍST HRU Skončí současnou hru, pokud nějaká běží a nabídne hráči načtení nové, dříve uložené hry. Tuto možnost má jenom zakládající hráč, pro ostatní hráče je tlačítko neaktivní, šedé.

24 UKONČIT HRU Ukončí současnou hru. Tuto možnost má jenom zakládající hráč, pro ostatní hráče je tlačítko neaktivní, šedé. UKONČIT PROGRAM Odhlásí hráče od hry a serveru a ukončí program.

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Smart Grid GIS. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Beta. Created with Dr.Explain Unregistered version

Smart Grid GIS. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Beta. Created with Dr.Explain Unregistered version Smart Grid GIS Uživatelský manuál Verze 1.0 Beta Obsah Hlavní mapa...3 Bytový dům...6 Bytová jednotka...8 Cesta k bodu...9 Cesty z bodu...10 Další tipy...11 Vlastnosti...12 Minimapa...14 Mapové podklady...15

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall

Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall Pro společnost GoodCall s.r.o. Tel.: +420 602 797 530 Email: info@goodcall.eu Václavské náměstí 1 110 00 Praha1 Vypracovala Quanti s.r.o, Miroslav Voda Tel.: +420

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Vítejte ve hře Planet Territory

Vítejte ve hře Planet Territory noctrl 2014 Vítejte ve hře Planet Territory Hra vznikla v rámci projektu přírodních věd a právě proto je zaměřena na rozvoj znalostí v oblasti biologie, chemie, fyziky a environmentální výchovy. Tyto znalosti

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus Mathias Kraus Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Předměty........................................... 7 3.1.1 Aréna.........................................

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

Trosečník v džungli, adventura

Trosečník v džungli, adventura Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Trosečník v džungli, adventura PJJ popis hry Anna Dobešová, cvičení čt 13:00-14:50 Brno 2013 Obsah 2 Obsah 1 Popis hry 3 1.1 Téma hry a podmínky

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Příručka aplikace Bovo

Příručka aplikace Bovo Aron Bostrom Eugene Trounev Překlad: Lukáš Vlček BOVO N 5 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Herní pravidla........................................ 7 3.2 Herní tipy..........................................

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Pokud čtete tuto knihu, je to proto, že se s největší pravděpodobností

Pokud čtete tuto knihu, je to proto, že se s největší pravděpodobností Pokud čtete tuto knihu, je to proto, že se s největší pravděpodobností chystáte následovat cestu těch, kdož jsou již zasvěceni do světa kouzel Ungarů, do elementální magie, a chcete postupem času také

Více

ELA, spol. s r.o. --- Stručný manuál k programu Smart, verze 5.2.0.23 --- 1/2007 1

ELA, spol. s r.o. --- Stručný manuál k programu Smart, verze 5.2.0.23 --- 1/2007 1 ELA, spol. s r.o. --- Stručný manuál k programu Smart, verze 5.2.0.23 --- 1/2007 1 INSTALACE PROGRAMU Program Smart je dodáván na instalačním CD. Při instalaci je do nabídky Start systému Windows zařazena

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více