HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010"

Transkript

1 HINT Tahová strategie, Uživatelská dokumentace Štěpán Poljak, 2010

2 Obsah Úvod... 4 Instalace... 4 Spuštění... 4 Ovládání programu... 6 Popis pravidel... 6 Stručný popis... 6 Rozdělení hry na části... 6 Taktická část... 6 Soubojová část... 6 Budovatelská část... 7 Počítání herního času... 7 Stručný popis hlavních objektů ve hře... 7 Postavička... 7 Oddíl... 8 Armáda... 8 Velitel... 8 Budova... 8 Hrad... 8 Zdroj surovin (dále důl)... 9 Suroviny... 9 Kouzla... 9 Herní principy... 9 Nákup postaviček... 9 Rozvíjení hradů... 9 Souboje armád... 9 Obsazování dolů Vyvolávání kouzel Popis uživatelského rozhraní Kurzory pro taktickou část... 12

3 Hradní část Popis k obrázku hradní části, Obrázek Nákup jednotek Přesuny a spojování jednotek Nákup velitele s armádou Stavba budov Zobrazení kouzel Bojová část Popis k obrázku bojové části: Herní menu Položky menu, Obrázek

4 ÚVOD HINT je tahová strategická hra pro dva a více hráčů, kde alespoň jeden z hráčů je řízený člověkem a další hráči mohou být řízeni jak člověkem, tak případně také počítačovým hráčem, tedy umělou inteligencí. Jedná se o hru určenou primárně pro lokální síť, avšak je možné hrát ji také na jednom sdíleném počítači. Hra je inspirovaná herní sérií Heroes of Might and Magic, z čehož také plyne její název, který vznikl zkrácením z Heroes Inspired Turn-based Strategy. INSTALACE Aplikace se nainstaluje jednoduše rozbalením balíčku. Ke hře je potřeba mít nainstalovaný.net Framework ve verzi alespoň 2.0. SPUŠTĚNÍ Před spuštěním hry je potřeba spustit herní server. K tomu slouží soubor ServerApplication.exe v adresáři Bin. Server po spuštění načte herní databázi a pokud vše proběhne úspěšně, vypíše informace, že je připraven a na kterém portu běží. Klientská aplikace se pak pouští souborem ClientApplication.exe adresáři Bin.Po spuštění se hned objeví přihlašovací dialog pro připojení k serveru. Situaci ilustruje Obrázek 0-1 OBRÁZEK 0-1 DIALOG PRO PŘIPOJENÍ K SERVERU Po připojení k serveru se hráči zobrazí dostupné hry, pokud ještě žádná nebyla vytvořená, v opačném případě je rovnou připojen k vytvořené hře a čeká na ostatní hráče. Pokud má možnost vytvářet hru, může také přejít na načítání dříve uložené hry, místo vytváření nové od začátku. Situaci ilustruje Obrázek 0-2. Po výběru hry (pokud hráč nebyl rovnou připojen k již vytvořené hře) hráč čeká na ostatní hráče, případně může připojit do hry další hráče na svém počítači. Situaci ilustruje Obrázek 0-3.

5 OBRÁZEK 0-2 DIALOG PRO VÝBĚR HRY Po kliknutí na zahájit hru začne samotná hra.neobsazené hráčské pozice bude řídit AI. Pokud kdykoliv během fáze připojování hráč zavře některý dialog, zobrazí se uživateli herní menu, odkud může znovu vybrat požadovanou akci. OBRÁZEK 0-3 DIALOG PRO PŘIPOJENÍ KE HŘE

6 OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Program se ovládá převážně myší. Obecně platí, že levé tlačítko myši je aktivační, takže například provede pohyb jednotkou podle zadaného plánu, nebo po kliknutí na hrad navštíví tento hrad a tak podobně. Naproti tomu pravé tlačítko je informační a po kliknutí na jednotku ve hře zobrazí podrobnosti o této jednotce, pokud existují a mají smysl. Podrobnosti existují pro všechny objekty na taktické mapě, pro jednotky a armády ve hradě, budovy ve hradě a jednotky v boji. Dále je možné používat klávesu F pro konec tahu, P pro pozastavení animací a Enter pro zavření dialogu. Při nakupování jednotek či jejich spojování a přesouvání Enter dialog také potvrzuje. POPIS PRAVIDEL V následující části uvedeme popis základních pravidel HINTu. STRUČNÝ POPIS Ve hře hrají dva a více hráčů proti sobě. Jednoduše řečeno, každý hráč má své armády, hrady pro nákup jednotek a doly pro získávání surovin. V průběhu hry svými armádami obsazuje volné nebo nepřítelem obsazené doly, ze kterých dále čerpá suroviny pro nákup svých jednotek a rozvíjení měst, dobývá nepřátelská města a poráží nepřátelské armády. Cílem hry je dobýt všechna nepřátelská města a porazit všechny nepřátelské armády. ROZDĚLENÍ HRY NA ČÁSTI Hra se skládá ze tří hlavních částí. Jsou to části taktická, soubojová a budovatelská. Ty se liší jak pravidly hry, tak objekty, které obsahují. Části se vzájemně prolínají a během hry se podle potřeby přeskakuje z jedné části do druhé. TAKTICKÁ ČÁST Taktická část je reprezentována velkou herní mapou. Na této mapě se nacházejí hrady, doly a armády. Každý hrad je zde reprezentován jako jeden objekt, nehledě na to, jaké budovy a vylepšení v sobě obsahuje, stejně tak armáda je reprezentována jako jeden objekt, nehledě na to, jaké má v sobě oddíly. V průběhu hry hráč posouvá své armády. Může s nimi obsazovat doly, bojovat s armádami nepřítele, dobývat nepřátelská města, nebo navštěvovat svá města. V případě souboje s nepřátelskou armádou se hra přepne do soubojové části, při navštívení města do budovatelské části. SOUBOJOVÁ ČÁST

7 Soubojová část je reprezentována malou herní mapou. Tato část se aktivuje, pokud jeden hráč svou armádou zaútočí na nepřátelskou armádu. Na této mapě proti sobě stojí oddíly jednotlivých armád, jedny pro útočníka a druhé pro obránce. Zde hráči střídavě jednají svými oddíly, dokud jeden z hráčů neztratí všechny své oddíly. BUDOVATELSKÁ ČÁST V budovatelské části hráč rozvíjí své město, nebo nakupuje jednotky. Tato část se aktivuje, pokud hráč svou armádou navštíví své město. POČÍTÁNÍ HERNÍHO ČASU Hra se počítá v taktické a budovatelské části na herní dny, a dále na kola. Den má takový počet kol, kolik je hráčů. V každém kole je vždy na tahu pouze jeden hráč. Může provádět akce jako posouvat své armády, útočit na nepřítele, nebo rozvíjet svůj hrad. Všechny jeho akce jsou však libovolné a nemusí být zahrány. Poté hráč předá tah dalšímu hráči. Takto se pokračuje, dokud se všechna kola nevyčerpají. Pak začne nový herní den a celý cyklus se opakuje. V soubojové části se hra počítá na tahy. Hráči se střídají podle rychlosti svých postaviček, tedy nezávisle na tom, komu postavička patří. Nejrychlejší postavičky hrají první, nejpomalejší poslední.po odehrání se všemi postavičkami se cyklus opakuje. STRUČNÝ POPIS HLAVNÍCH OBJEKTŮ VE HŘE V následující části uvedeme popis hlavních objektů, které se ve hře nějakým způsobem vyskytují. POSTAVIČKA Postavička je základní element hry. Dělí se na několik druhů. Každá postavička má svůj útok, obranu, škody, pohyblivost a počet životů. Postavička se ve hře vždy vyskytuje jen jako součást nějakého oddílu. Postavičky se dělí na více druhů: Jednotky s útokem nablízko Jednotky s útokem na dálku Kouzelníci a čarodějky JEDNOTKY S ÚTOKEM NABLÍZKO Jednotky s útokem nablízko mohou útočit pouze na nepřátelské jednotky v těsné blízkosti. Pokud provádějí odvetný útok, vždy se škody počítají bez penalizace. JEDNOTKY S ÚTOKEM NA DÁLKU Jednotky s útokem na dálku mohou na dálku útočit pouze na nepřátelské jednotky vzdálené alespoň o jedno políčko a zároveň nesmí být v těsné blízkosti nepřátelská postavička. Jinak musí útočit nablízko. Počet jejich

8 útoků na dálku je také většinou omezen. Pokud provádějí odvetný útok, nebo musí útočit nablízko, působí většinou menší škody. KOUZELNÍCI A ČARODĚJKY Kouzelníci a čarodějky mohou používat kouzla a tak podporovat své postavičky nebo oslabovat nepřátelské postavičky. Zároveň však mohou útočit na dálku, případně nablízko, pokud by na dálku útočit nemohly. Počet kouzel, která mohou sesílat, je omezen na menší podmnožinu, narozdíl od velitelů armád, kteří se mohou v průběhu hry kouzla učit. ODDÍL Oddíl je skupinka několika stejných herních postaviček jednoho hráče (například skupinka 5 lučištníků). Navenek má stejné vlastnosti, jako mají postavičky v ní, jen má ještě navíc atribut množství. Oddíl se v taktické části vždy vyskytuje jen jako součást nějaké armády. ARMÁDA Armáda je soubor několika oddílů hráče. Každá armáda může obsahovat nejvýše 6 oddílů, ty však nemusí být stejného typu. Každá armáda má svého velitele, který se odlišuje od ostatních postaviček v armádě. V taktické části se armáda pohybuje podle své pohyblivosti, která je určena schopností pohyblivost svého velitele. VELITEL Velitel je zvláštní objekt, který má vždy přiřazenu nějakou armádu. Má několik atributů, přičemž některé z nich se přenášejí i na oddíly v armádě, kterou vede. Přenášejí se atributy obrana a útok tak, že se jejich hodnota přičte k hodnotě atributů obrana a útok postaviček v oddílech armády. Velitel také může používat kouzla. Jejich používání závisí na jeho atributu kouzelnictví. Z hlediska souboje je velitel abstraktní, tedy pouze podporuje své oddíly svými atributy a podporou v kouzlení a nepřítel na něj nemůže útočit ani sesílat kouzla. Velitel také múže útočit na dálku a to vždy, neplatí tedy na něj předchozí omezení o vzdálenosti. Velitel získává po boji zkušenosti, čímž může postupovat na vyšší úrovně a tím si vylepšovat své atributy. BUDOVA Budovy slouží k nakupování postaviček a kouzel a k vylepšování vlastností. Vyskytují se vždy pouze jako součást nějakého hradu, tedy nelze nikdy zničit budovu, pouze ji lze zabrat obsazením celého hradu, který budovu obsahuje. HRAD Hrad je místo, které hráč může rozvíjet nakupováním budov a kde může verbovat postavičky do své armády. Nákup postaviček je však omezen, podle typu jednotky je vždy možné koupit týdně jen omezené množství. Na začátku nového týdne se však opět zvýší nákupní kapacita.

9 Hrady jsou předem na mapě rozmístěné a nové se stavět nedají, dají se však obsazovat nepřítelem. Nikdy se však už nedají zničit a odstranit z mapy, jsou neměnné. ZDROJ SUROVIN (DÁLE DŮL) Důl je místo pro těžbu surovin. Dělí se na více typů, podle surovin, které se z něj dostávají. Každý herní den dostane hráč, který důl vlastní, odpovídající počet surovin. Doly jsou na mapě předem rozmístěné a hráči je mohou obsazovat svými armádami. Nedají se zničit. SUROVINY Suroviny se těží v dolech a slouží k nakupování budov a postaviček. Dělí se na zlato, dřevo, jídlo a kámen. Suroviny se také mohou volně nacházet na mapě a být sebrány hráčovou armádou, pak přidají jednorázový bonus k počtu hráčových surovin a z mapy zmizí. KOUZLA Kouzla slouží k podporování svých postaviček nebo oslabování nepřátelských postaviček. Používají se pouze v soubojové části hry, kde je může vyvolávat velitel armády, kouzelníci a čarodějky. Každý velitel zná určitou podmnožinu kouzel a v průběhu hry se může učit nová. Každé kouzlo má svou magickou cenu, takže každý kouzelník, čarodějka a velitel může v průběhu souboje seslat jen omezené množství kouzel, na které mu stačí magická energie. HERNÍ PRINCIPY V následující části popíšeme zíkladní principy hry, což znamená především akce, které hráč má provádět. NÁKUP POSTAVIČEK Hráč si nové postavičky nakupuje ve svém hradě, pokud je v něm přítomen armádou. Každá postavička se dá koupit pouze ve specifické budově, kterou hráč musí mít před zakoupením postavičky ve hradě postavenou. Postavičky mají svou cenu, platí, že čím lepší postavička, tím větší cena. Po zakoupení postavičky si ji hráč zařadí do své armády, pokud pro ni má ještě místo. ROZVÍJENÍ HRADŮ Hráči rozvíjí své hrady nakupováním nových budov. Budovy potom slouží k verbování postaviček. Budovy mají různou cenu, platí, že čím lepší jednotka se nakupuje v budově, tím má budova větší cenu. Počet budov, který se dá v hradě nakoupit, je omezený a předem daný. Platí, že každá budova na verbování nějaké jednotky je v něm obsažena pouze jednou. SOUBOJE ARMÁD Souboje probíhají vždy mezi dvěma hráči, útočníkem a obráncem. Jednotlivé armády se rozloží na oddíly, které pak stojí proti sobě na soubojové mapě. Vlevo svisle pod sebou jsou oddíly útočníka, vpravo svisle pod sebou

10 jsou oddíly obránce. Hráči se střídají v tazích se svými oddíly podle jejich pohyblivosti, dokud jeden z hráčů nepřijde o všechny své oddíly. Během souboje se na tah dostanou i velitelé armády, v závislosti na jejich pohyblivosti. Ti pak mohou také vykonat svou akci, tedy použít nějaké kouzlo nebo zaútočit na dálku na nepřítele. POSUN ARMÁD Posun armád hráč provádí v taktické části hry. Každá armáda se může posunout v závislosti na své pohyblivosti. Při posunu může, pokud je to v jejím dosahu, obsadit důl, obsadit nepřátelský hrad, navštívit svůj hrad, útočit na soupeřovy armády, nebo se prostě jen posunout. OBSAZOVÁNÍ DOLŮ Doly se obsazují armádami. Zabrat je možné buď doly volné, nebo již dříve zabrané nepřátelským hráčem. Za doly pak hráč získává každý den stanovený počet surovin. VYVOLÁVÁNÍ KOUZEL Hráč může používat kouzla pouze během soubojové části hry. Kouzla vyvolává velitel armády a to vždy jen v okamžiku, kdy je na tahu. Kouzlo ovšem ve svém tahu vyvolávat nemusí.

11 POPIS UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Uživatelské rozhraní se dělí na tři základní podrozhraní, v závislosti na tom, ve které herní části se hráč zrovna nachází. Taktická část Obrázek 0-1 ukazuje pohled na taktickou část hry. OBRÁZEK 0-1 TAKTICKÁ ČÁST HRY POPIS K OBRÁZKU TAKTICKÉ ČÁSTI, OBRÁZEK Seznam hráčových armád. Obsahuje všechny hráčovy armády. Zelený sloupec označuje, kolik ještě armádě zbývá v daném kole pohyblivosti. Modrý sloupec označuje, kolik zbývá veliteli magické energie. Pokud velitel svítí červeně, tak to znamená, že je právě aktivní na taktické mapě. Kliknutí na velitele přesune pohled na mapě na příslušnou armádu a udělá armádu aktivní. Případné další kliknutí na aktivního velitele zobrazí detaily příslušné armády.

12 2. Seznam hráčových hradů. Obsahuje všechny hráčovy hrady. Opět první kliknutí na obrázek hradu přesune pohled na taktické mapě na příslušný hrad. Případné další kliknutí na vybraný hrad způsobí přechod do hradní části hry s příslušným hradem. 3. Detaily aktivní hráčovy armády. Obsahuje obrázek velitele aktivní armády a seznam oddílů v této armádě. 4. Pohled na mapu. Pohled na vybranou část taktické mapy. Zde může hráč zadávat akce pro pohyb armád, zabírat doly, sbírat suroviny, spojovat armády a útočit na nepřítele. Všechny akce se zadávají myší. Kurzor vždy naznačuje případnou možnou akci. 5. Minimapa. Obsahuje zmenšenou verzi taktické mapy pro snadnější orientaci. Žlutý obdelník naznačuje aktivní pohled na taktické mapě. Obdelník je možno posouvat a tím zároveň měnit vybraná pohled na taktickou mapu. 6. Informační panel. Zde se nachází informace o počtu hráčových surovin, denním příjmu surovin, v závislosti na zabraných dolech a informace o herním dnu a týdnu. 7. Tlačítko na ukončení tahu. Po stisknutí hráč oznamuje ukončení tahu a na tahu tak bude následující hráč. Pokud více hráčů sdílí jeden počítač, provede se aktualizace prostředí v závislosti na příslušném hráči (změna surovin v informačním panelu, seznam armád a hradů, barva pozadí v detailech armády, pohled na mapě). KURZORY PRO TAKTICKOU ČÁST V této části uvádíme druhy kurzorů, která uživatelské rozhraní používá k informování hráče při taktické části. Útok na armádu pod kurzorem, nebo na hrad pod kurzorem Zabrání dolu nebo sebrání surovin pod kurzorem Vstup do hradní části s hradem pod kurzorem

13 Zobrazení podrobností armády pod kurzorem Spojení armád s armádou pod kurzorem Přesun armády na volné políčko pod kurzorem

14 HRADNÍ ČÁST Obrázek 0-2 ilustruje hradní část hry. OBRÁZEK 0-2 HRADNÍ ČÁST HRY POPIS K OBRÁZKU HRADNÍ ČÁSTI, OBRÁZEK Hradní armáda. Armáda, která brání hrad a nemůže hrad opustit. Oddíly se dají v armádě přesouvat a spojovat, stejně tak se dají přesouvat a spojovat s navštěvující armádou, pokud je přítomná. 2. Navštěvující armáda. Armáda, která je ve hradu na návštěvě a může hrad zase opustit. Platí pro ni stejná pravidla, jako pro hradní armádu, jen s tím rozdílem, že v ní vždy být alespoň jeden oddíl s alespoň jednou jednotkou. 3. Velitelé s armádou k nákupu. Obsahuje seznam všech velitelů, které je možno koupit. 4. Jednotky k nákupu. Obsahuje seznam jednotek, které hráč může zakoupit. Pod obrázkem jednotky je zobrazen vlevo aktuální počet k dispozici a vpravo týdenní přírustek. 5. Příjem surovin za hrad. Zobrazuje souhrn všech surovin, které hráč denně za dostane za surovinové budovy ve hradě. 6. Postavené budovy. Pohled na postavené budovy ve hradě. Vždy, když hráč postaví novou budovu, tak se budova objeví zde na odpovídajícím místě, s vyjímkou budov pro nákup jednotek, protože jejich postavení vyplývá ze seznamu jednotek k nákupu v pravém sloupci.

15 7. Tlačítko pro stavbu budov. Po kliknutí zobrazí dialog pro stavbu hradních budov. 8. Tlačítko pro učení kouzel. Po kliknutí zobrazí dialog pro učení kouzel. 9. Tlačítko pro odchod z hradu. Po kliknutí hráč opustí hradní část a přepne se zpět do taktické části hry. 10. Informační panel. Zobrazuje počty surovin, které hráč vlastní.

16 NÁKUP JEDNOTEK Nákup se provádí tak, že se jednotka přesune do cílové armády stejným způsobem, jako při přesunu jednotek v armádě (tedy buď kliknutím a kliknutím nebo stlačením a uvolněním). Po vybrání a přesunu do cílové armády se zobrazí nákupní dialog, kde hráč zadá požadované množství k nákupu. Pokud je nákup úspěšný, jednotka se přidá do armády na předtím zvolené místo a sníží se její počet k dispozici, v opačeném případě se prostě nic nepřidá.obrázek 0-3 ukazuje pohled na nákup jednotek. OBRÁZEK 0-3 NÁKUP JEDNOTEK

17 PŘESUNY A SPOJOVÁNÍ JEDNOTEK K přesunu jednotek stačí na zdrojovou jednotku kliknout myší (případně stlačit tlačítko myši) a pak kliknout (případně uvolnit tlačítko myši) na cílovém políčku. Pro rozdělování a spojování jednotek slouží tlačítko CTRL, které, pokud se drží při ukočení přesunu, vyvolá spojovací dialog. Obrázek 0-4 ukazuje pohled na přesuny a spojování jednotek. OBRÁZEK 0-4PŘESUNY A SPOJOVÁNÍ JEDNOTEK

18 NÁKUP VELITELE S ARMÁDOU Aby bylo možné velitele koupit, nesmí být už ve hradě přítomna navštěvující armáda. Po kliknutí myší na obrázek velitele se zobrazí podrobnosti velitele a armády a je možno provést nákup. Obrázek 0-5 ukazuje nákup velitele s armádou. OBRÁZEK 0-5 NÁKUP VELITELE S ARMÁDOU

19 STAVBA BUDOV Budovy je možné stavět po kliknutí na tlačítko pro stavbu budov. Po kliknutí se zobrazí dialog, kde si hráč může vybrat a postavit budovu. Budovy s modrým pozadím stavět nelze, protože jsou už ve městě postavené. Budovy s červeným pozadím stavět nelze, protože buď hráč nemá dostatek surovin, nebo nejsou splněny její závislosti. A budovy se zeleným pozadím lze vybrat a postavit. Situaci ilustruje Obrázek 0-6. Po kliknutí na obrázek budovy se zobrazí dialog s podrobnějšími informacemi o budově a o stavění. OBRÁZEK 0-6 POSTAVENÍ BUDOVY

20 ZOBRAZENÍ KOUZEL Po kliknutí na tlačítko pro zobrazení kouzel se zobrazí dialog s tabulkou obsahující kouzla, kde hráč vidí, která kouzla jeho velitel zná, která se může naučit a která jsou zatím nedostupná. Některá z kouzel ze seznamu jsou již naučená, potom mají zelenou barvu. Kouzla, které jsou ještě pro velitele příliš náročná, mají červenou barvu. Situaci ilustruje Obrázek 0-7. OBRÁZEK 0-7DIALOG S PŘEHLEDEM KOUZEL

21 BOJOVÁ ČÁST Nyní popíšeme situaci pro bojovou část. Situaci ilustruje Obrázek 0-8. OBRÁZEK 0-8 BOJOVÁ ČÁST POPIS K OBRÁZKU BOJOVÉ ČÁSTI: 1. Aktivní jednotka. Pokud její pozadí svítí zeleně, tak se jedná o hráčovu jednotku a hráč je tedy na tahu a může provádět vybrané akce. Pokud svítí červeně, je na tahu protivník. Kliknutí na jednotku pravým tlačítkem zobrazí její podrobnosti. 2. Velitel armády. Velitel hráčovy armády (respektive protivníkovy armády). Pokud je na tahu velitel armády a je na něj kliknuto levým tlačítkem, zobrazí se dialog pro výběr kouzla k seslání. 3. Nehratelný objekt. Objekt slouží pouze jako překážka, na kterou není možno stoupnout, projít, ani útočit. 4. Stín pohybu. Zobrazuje, kam až může aktivní jednotka dojít, pokud je pohyblivá a rozhodne se pro pohyb. 5. Fronta jednotek. Zobrazuje, v jakém pořadí zleva doprava se k akci dostanou jednotlivé jednotky. Jednotka nejvíce vlevo je tedy aktuálně aktivní jednotka. 6. Informační panel. Zobrazuje informaci, kdo je zrovna na tahu a případně, zda je možné vyvolávat kouzlo.

22 7. Tlačítko pro útěk z boje. Pokud se hráč rozhodne utéct z boje, po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialog pro útěk. 8. Aktuální políčko pod kurzorem. 9. Tlačítko pro výběr kouzla. Pokud je na tahu hráčova jednotka, která je schopná kouzlit, zobrazí se tlačítko pro výběr kouzla, kde po kliknutí na tlačítko se hráčovi zobrazí dialog pro výběr.

23 HERNÍ MENU Menu slouží k vytváření nové hry, načítání, ukládání, opouštění hry či připojení k serveru. Obrázek 0-9 zobrazuje herní menu. Menu je možné vyvolat kliknutím na tlačítko menu na pravém panelu. OBRÁZEK 0-9 HERNÍ MENU POLOŽKY MENU, OBRÁZEK 0-9 Zde popíšeme jednotlivé položky herního menu. PŘIPOJIT K SERVERU Odpojí hráče od současného serveru, pokud je připojen a nabídne mu připojení k jinému podle výběru, jak už bylo popsáno dříve. ZAČÍT NOVOU HRU Skončí současnou hru, pokud nějaká běží a nabídne hráči výběr nové. Tuto možnost má jenom zakládající hráč, pro ostatní hráče je tlačítko neaktivní, šedé. ULOŽIT HRU Uloží současnou hru. Tuto možnost má jenom zakládající hráč, pro ostatní hráče je tlačítko neaktivní, šedé. NAČÍST HRU Skončí současnou hru, pokud nějaká běží a nabídne hráči načtení nové, dříve uložené hry. Tuto možnost má jenom zakládající hráč, pro ostatní hráče je tlačítko neaktivní, šedé.

24 UKONČIT HRU Ukončí současnou hru. Tuto možnost má jenom zakládající hráč, pro ostatní hráče je tlačítko neaktivní, šedé. UKONČIT PROGRAM Odhlásí hráče od hry a serveru a ukončí program.

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nordic Games GmbH Landstrasser Hauptstrasse 1/Top 18 A-1030 Vídeň Rakousko 2012 Heuristic Park Inc., USA; 2012 Nordic Games GmbH, Rakousko. Držitelem výhradní licence je Nordic Games

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 3. Práce s databázemi... 5 3.1. Klienti... 5 3.2. Projekty... 5 3.3.

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Obsah. Vítejte ve Flotile

Obsah. Vítejte ve Flotile Obsah Vítejte ve Flotile Začínáme... 5 Startovní obrazovka... 5 Instalace... 5 Rychlý start...5 Hlavní menu... 6 Výukové programy... 6 Mód šarvátky... 6 Kampaň pro jednoho hráče... 6 Dynaverse 3... 6 Ukončení

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Verze 4.0.0 Uživatelská příručka I N C O M E, spol. s r.o. Mukařovského 1985/8 155 00 Praha 5 Prodej: +420 251 116 000, +420 602 204 802 Servis: +420 251 116 000, +420 602 573 478 Fax: +420 251 116 020

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí verze 7.5 Miloš Liberko Jaroslav Polášek Emil Vlasák 2 Autoři programu Autoři programu RNDr. Miloš

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více