Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí"

Transkript

1 Konference Psychologie práce a organizace v ČR Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí GA ČR P407/10/P146 Kateřina Zábrodská, Ph.D. Petr Květon, Ph.D. Psychologický ústav AVČR, v.v.i.

2 Prezentace Grantový projekt: GAČR, P407/10/P146: Šikana a mobbing v terciárním vzdělávání: Kvalitativní metodologie jako výzkumný a intervenční nástroj ( ) Cíle Výskyt, formy, původci, rizikové skupiny, vnímané příčiny Organizační faktory spojené s výskytem mobbingu Subjektivní definice a zkušenost aktérů Metody Dotazníkové šetření (N = 1533), zaměstnanci 3 veřejných univerzit Hloubkové rozhovory (N=41) s oběťmi a svědky mobbingu (převážně univerzity a zdravotnictví)

3 Mobbing/Šikana na pracovišti Mobbing: obtěžování, urážení, sociální vylučování osoby nebo negativní ovlivňování výkonu práce této osoby. Aby bylo možné označit určitou aktivitu, interakci nebo proces za šikanu (nebo mobbing), musí se takové jednání vyskytovat opakovaně a pravidelně (např. jednou týdně) a po určitý časový úsek (např. po dobu šesti měsíců). (Einarsen a kol. 2003: 15). Výskyt v Evropě: 5-20% (Cooper, Hoel, 2000), 2-17% (Nielsen a kol., 2009) Formy mobbingu: vyhrožování, zesměšňování, ignorování či nepřátelské reakce, zatajování informací, bránění při výkonu práce, neúměrná kontrola, pomluvy, přidělování nesmyslných pracovních úkolů, ad.

4 Cíle a metodologie výzkumu Cíle získat informace o míře mobbingu na vybraných českých univerzitách, o jeho formách, původcích, a předpokládaných příčinách identifikovat organizační faktory, které jsou s mobbingem v tomto pracovním sektoru spojeny Metodologie: E-dotazník, 3 veřejné univerzity, Dotazník negativních aktů-revidovaný (NAQ-R; Einarsen a kol., 2009) osob, 58 % žen, 42 % mužů věkové skupiny let (nejčastěji let, 30.8%) 51.9% zaměstnáno ve vědě a výzkumu, 30.1% PhD studujících, 18% zaměstnáno na administrativních a technických pozicích

5 5 Výskyt mobbingu: behaviorální strategie terčem alespoň jednoho negativního aktu týdně a častěji: 13,6 % terčem alespoň dvou negativních aktů týdně a častěji: 6,8 % Tabulka 1: Nejčastěji zažívané formy negativních aktů (N=1533) Negativní akty Příležitostně Pravidelně Přidělování práce, která je pod úrovní Vaší kvalifikace 37,8 % 5,8 % Jste vystaven/a nezvladatelné pracovní zátěži 23,9 % 3,3 % Ignorování Vašich názorů a stanovisek 32,4 % 2,9 % Šíření pomluv a nepodložených zpráv o Vaší osobě 26,1 % 2,2 % Ignorování, vylučování z kolektivu či dělání jako byste nebyl/a 14,7 % 2,2 % Zatajování informací důležitých pro vykonávání Vaší práce 31,4 % 2,0 % Nepřiměřená kontrola Vaší práce 12,0 % 2,0 % Přidělování úkolů s přemrštěnými nebo nereálnými cíli či uzávěrkami 21,7 % 1,8 %

6 6 Výskytu mobbingu: sebeposuzovací strategie Mobbing definujeme jako situaci, ve které jedinec opakovaně a po delší dobu vnímá, že je terčem negativního jednání ze strany jedné či více osob, přičemž shledává obtížným se tomuto jednání bránit. Za šikanování nebudeme považovat ojedinělý incident. 7,9 % respondentů/respondentek uvedlo, že byli terčem mobbingu v průběhu posledního 1 roku na svém současném pracovišti 28,8 % bylo svědky mobbingu (v průběhu posledního roku) Dalších 13,8 % bylo terčem mobbingu na některém ze svých předchozích pracovišť 38,8 % případů: VŠ nebo vědecko-výzkumná instituce 35,3 % případů: státní sektor 21,9 % případů: soukromý sektor Celkem 19,4% respondentů/respondentek uvedlo, že byli terčem mobbingu někdy v průběhu své pracovní dráhy

7 Příklady Odebrání osobního hodnocení, kladení překážek v možnosti habilitace, zabírání mé pracovny a fyzické omezování mého pracovního prostředí, snižování mého pedagogického úvazku. Ignorování, vylučování z kolektivu, dělání "jako bych nebyla" ze strany vedoucího pracoviště a některých jeho blízkých spolupracovníku, ostatním kolegům bylo doporučeno omezit komunikaci se mnou. Opakované vyhrožování neprodloužením smlouvy, podávání neodůvodněných oznámení o zneužití pravomoci veřejného činitele. Šíření pomluv u nadřízených, manipulace s informacemi, manipulace se studenty proti mé osobě formou znevažování profesních schopností, "koupání" studentů, kteří se mnou spolupracovali ve vědě.

8 8 Původci mobbingu Pozice v organizační hierarchii Počet aktérů Superior Subordinate Other 2% 1% 2% Colleague Student Bullied by 1 person Bullied by 2-4 people Bullied by more than 5 people 3% 20% 34% 75% 63%

9 9 Rizikové skupiny Věk: Procento těch, kteří vystaveni alespoň jednomu negativnímu aktu týdne, signifikantně vyšší mezi respondenty/kami ve věku a signifikantně nižší mezi respondenty/kami ve věku years (χ2 = 22.37, df = 6, p <.01; Cramer s V =.12). Délka zaměstnání (χ2 = 12,16, df = 4, p <.05; Cramers s V =.09). Respondenti, kteří strávili na pracovišti méně než 1 rok častěji terčem šikany než ostatní skupiny. Vědní obor: Respondenti/ky působící v přírodních vědách častěji vystaveni negativním aktům než respondenti/ky v sociálních a humanitních vědách (χ2 = 36.02, df = 2, p <.01; Cramer s V =.16). Žádné statisticky významné rozdíly z hlediska pohlaví, rodinného statusu a typu pracovní smlouvy

10 10 Předpokládané příčiny mobbingu osobnost šikanujícího nezvládnutý management rivalita ideové neshody osobní antipatie nevědomost pomsta finanční motivy diskriminace jiné strukturální motivy nevím 6,4% 6,1% 4,0% 3,4% 0,7% 11,8% 11,8% 21,5% 21,2% 24,6% 34,0% 38,4%

11 11 Organizační faktory Míra spolupráce: mobbing se častěji vyskytuje na pracovištích s nízkou mírou spolupráce než na pracovištích se střední a vysokou mírou spolupráce Výrazné změny na pracovišti: Personální Způsob hodnocení práce Navýšení počtu úkolů bez navýšení úvazku Zvýšení pracovního stresu Toxická organizační kultura kultura s nízkými etickými standardy, která explicitně či implicitně podporuje kontraproduktivní chování a vytváří nepřátelskou atmosféru na pracovišti (McKay et al. 2008; Shallcross a kol. 2008)

12 12 Mobbing a toxická organizační kultura **rivalita **časté konflikty a hádky **nedostatečná podpora od vedení **nedostatečná podpora od kolegů **vytváření táborů a klik **nedostatečná míra komunikace **zastrašování **odepírání přístupu k informacím **přisvojování výsledků cizí práce **protěžování **znevažování a nedostatek respektu **vylučování z kolektivu **diskriminace **sexuální obtěžování jiné jevy zažívající mobbing nezažívající mobbing **negativní jevy se nevyskytují 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

13 Závěry Zaměstnanci VŠ mají osobní i zprostředkovanou zkušenost s mobbingem, klíčovou roli hraje pozice v organizační hierarchii, věk, délka zaměstnání (a vědní obor). Prevence mobbingu: zlepšení komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci zavedení zpětnovazebných mechanismů integrace nových zaměstnanců eliminace prvků toxické organizační kultury zvýšení podpory a komunikace ze strany vedení zavedení anti-mobbingových opatření Budoucí výzkum Komparace napříč pracovními sektory (výskyt, rizikové skupiny, organizační faktory) Mezikulturní srovnání

14 14 Děkuji za pozornost Zábrodská, K., Květon, P. (2012). Šikana na pracovišti vprostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti. Sociologický časopis, 4 (v tisku).

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM 2011-2014 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eliška Nenádlová Mobbing Praha 2014 Vedoucí bakalářské práce: Doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. JAN AMOS

Více

EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. www.kredo.reformy-msmt.cz

EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. www.kredo.reformy-msmt.cz EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl šetření Získat informace o životních podmínkách a postojích studentů bakalářského,

Více

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života #

Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života # Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života # Miloš Paleček Kvalita pracovního života je neodmyslitelnou součástí celkové kvality života. Vždyť většina lidí se třetinu svého aktivního života věnuje

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ Petr VYHNÁNEK Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 Strašnice, vyhnanek@mup.cz Anotace: Příspěvek

Více

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s. Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR Přehled hlavních výsledků výzkumného projektu realizovaného

Více

Zátěž, stres a syndrom vyhoření u pracovníků zdravotnických záchranných služeb výsledky studií a intervence v prostředí ZZS

Zátěž, stres a syndrom vyhoření u pracovníků zdravotnických záchranných služeb výsledky studií a intervence v prostředí ZZS Zátěž, stres a syndrom vyhoření u pracovníků zdravotnických záchranných služeb výsledky studií a intervence v prostředí ZZS MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální GenCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální situace

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb

Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb Primární část Zpráva ze sociologického výzkumu Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb Zadavatel: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 Zpracovatel:

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Sociálně psychologická analýza specifik koruptivního jednání a koruptivních tlaků ve Vězeňské službě ČR.

Sociálně psychologická analýza specifik koruptivního jednání a koruptivních tlaků ve Vězeňské službě ČR. Vězeňská služba ČR Akademie Vězeňské služby ČR Sociálně psychologická analýza specifik koruptivního jednání a koruptivních tlaků ve Vězeňské službě ČR. Zpracovali: učitelé Akademie Vězeňské služby ČR PaedDr.

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Korupce v České republice

Korupce v České republice Korupce v České republice Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 7/2006 strana 2 KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod...3 1. Index vnímání korupce Transparency International...3 2. Povaha korupce...4 3.

Více