ZÁPIS 03 / ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS 03 / 2015. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 3.6. 2015"

Transkript

1 ZÁPIS 03 / 2015 ze zasedání SZÚZ ze dne Místo konání: Bášť Přítomni za vo: Martin Závodný, Rostislav Ivánek, Lukáš Gabriel, Ivo Weiss, Petr Kaše, Lukáš Rajtr Přítomni za sekce: Martin Panchartek Za kontrolní a revizní komisi: Karel Fučík, Hana Neckářová Za kancelář: Jana Šimečková, Hana Pijáková Omluveni: Bohuslav Dvořák, Martin Přibyl (pozn.: jména jsou uváděna bez titulů) Program jednání SZÚZ 3. června Členové, Představenstvo, Kancelář, RK - Členská základna- potencionální členové, L. Glozová, Míra Peprný and Míra Štěpán, Koňařík - Zprávy z kanceláře: a) Registrace u Krajského soudu je přijata. b) Kontrola z FÚ Zelená linie: uzavřeno, Kč (odvod a penále) c) Kontrola z FÚ Zahradnická perspekti- probíhá. d) Anketa Zahrada desetiletí- do ankety se z 30 oslovených zahrad zaregistrolo 18. Vyhlášení výsledků se uskuteční od 14hod v Otevřené zahradě v Brně. e) V květnu byly fakturovány členské příspěvky do ZeS a ABAJe. f) Na přelomu dubna a května se uskutečnila rozesílka potvrzení o členství členům, kteří uhradili zálohu na ČP. Členům, kteří příspěvek doposud neuhradili, byl zaslán informační mail. g) Národní Klifikační Standard NKS- přípra standardu technik realizace a údržby zeleně Pracovní skupina ve složení: Salaš, Opravil, Dusbaba, Šimečková. K dnešnímu dni se uskutečnily dvě schůzky, na kterých byla definována pozice technika. (akreditoná osoba- zástupce szu- je potřeba mít pedagogické minimum+ zázemí definoné standardem) Kancelář udělá průzkum ohledně přijatých druhů standardů v našem oboru a podmínek pro udělení akreditace+ zjistí, kolik osob a kdo je akreditonou osobou pro daný standard. h) Plnění úkolů z minulého zasedání (příloha č. 3) 2. Finance - Čerpání rozpočtu k (příloha č. 1)- v předložené formě je součástí zápisu (Položka Kancelářské potřeby - zjistit podmínky pronájmu tiskáren, zda by se nedalo ušetřit) - Přehled pohledávek k dnešnímu dni dluží zálohovou fakturu na 9000,-Kč 17 firem. Upomínání průběžně. Z loňských pohledávek dluží firma Raining service s.r.o.- splatí vše do konce roku. - Projednání Prémiového řádu: Šimečková, Pijáková (příloha č. 4) v předložené formě je součástí zápisu.

2 3. Sekce - ZeS: zprávu o zasedání EFB v Brně a o odborné exkurzi přednesla J. Šimečková, plánoné akce na červen- Seminář Rostliny a substráty pro extenzivní rostliny v rámci programu ZeS, exkurze Zelené střechy v Praze v rámci grantu Zelené střechy zdravé prostředí do měst II. - Zelená střecha roku soutěž: letos je přihlášených 11 střech. Hodnocení se uskuteční Vzdělávání včetně Grantů - Tvorba programu na roku 2016: náměty: přírodě blízké protierozní opatření, přírodní zahrada, ovocné stromy v zahradě, vodní prvek v zahradě. - Grant na MPSV budou vypsány v srpnu. Náměty- uvnitř SZÚZ školení managementu, refundace mezd, zopakot stavbyvedoucího, zelené střechy, jezírka, historie a současnost ZAKT. Několik etap, aby bylo vidět, že člen učinil pokrok teorie zima- zkrátila by se doba pracovníků na ÚP. - Exkurze členi členům 2016: Ostra?, Český Krumlov? ve spolupráci s R. Fingerovou. - Praktická dílna na kámen Ivo navrhuje kurz v krajině na Sázavě. Kámen by uhradil investor. - Pro dílnu u I, koupí Ivo kámen v ceně do 5000,-Kč včetně dopravy a částku si zahrne do FA za kurz. 5. Zahrada a Park roku: - Informace o stájícím průběhu soutěže- 10 zahrad, 8 parků. - Konference Parky pro život Zahrady pro radost. Letos jiný program, zaměřeno na starosty. - Fungování v dalších letech udělat každý rok extra kategorii např. hřiště, dětská zahrada apod. Porota- vybrat sedm různých institucí SZÚZ, SZKT, ZF MENDELU, Suchdol nebo ČVUT, MŽP, AOPK, ČKA, které by nominoly člena poroty. Podmínka účasti Zahrada roku souhlasit s natáčením na zahradě. Zahradu vyhlašot každý rok. Park co d roky. V mezi roce- vybraná kategorie, která by kopírola trendy - hřiště, MŠ školka, krajina, vnitrobloky, parčík, náměstí, sídlo firem (možnost spolupráce se SZKT při výběru nové kategorie). 6. Lipová ratolest se uskuteční jednání s Ing. Hrdličkovou v Plzni, dále ohledně ubytování, stravování a pronájmu Lochotínského pavilonku. - Počet družstev pro další ročníky: klesá zájem škol, počet 9 jistý pro rok Pro příští ročník by se měl stanovit reálný počet soutěžících ploch. - Rok 2016: prozatím nemáme pořádající město. Výz se uskuteční v Inspiraci 2/2015. (Litoměřice?) - Doprovodný program pro LR 2015 nabídne město- podle nabídky rozešleme pozvánku členům včetně ceny se sponzorským balíčkem. 7. Inspirace - Inzerce vo se shodlo na nutnosti sehnat profesionála na získávání inzerce. Přeposlat Ivovi podklady pro inzerci ty, co Jana rozesílala. - Provázat tištěnou a internetovou formu. 8. Lobbing 9. Certifikace firem: viz příloha č. 2 a, 2 b. - proběhla diskuze s nejednoznačným výsledkem. Bude prioritním bodem jednání příštího. Představenstvo se zamyslí nad alternativním názvem Dobrá firma.

3 10. PR, Výstavy V Havířově a Frýdku Místku se uskutečnili regionální výstavy, kterých se zúčastnily firmy Ivánek Zeman v.o.s., Ing. Martin Závodný a Zahradnictví Šimková. Pro účastníky uspořádali odborné přednášky. 11. Mezioborová spolupráce (SZKT) 3.6. se uskuteční neformální setkání se zástupci SZKT J. Pyškovou, S. Vávrovou a L.Kejhou. 12. Potvrzení průběhu jednání v souladu se stanomi Zástupce revizní komise K. Fučík potvrdil průběh jednání v souladu se stanomi. Termín příštího zasedání: Brno-Boskovice? 1. Seznam úkolů: Úkol 1 Skladování materiálu: Vytřídit dle invertárního seznamu jednotlivé položky, které si sz chce dále ponechat. Odpovědná Termín osoba Plnění Fučík, Přibyl Do PROBÍHÁ Na vu 3.6. měly být předloženy k projednání zápisy z inventury z dubna Představenstvo v jeden den (11.6.) odveze materiál, nástroje z Řeznovic a Stříbského mlýna. Co zůstane z kamene, štěrku se nabídne se panu Horníkovi. 2 Vytvořit systém prémiového hodnocení 3 Návště nových, doposud neaktivních členů 4 Lipová ratolest Kontaktot ministerstvo školství o podporu 5 Vytvořit tabulky s výši členských příspěvků Šimečková Březen 2014 SPLNĚNO- návrh zaslán vu k projednání Šimečková V průběhu roku 2014 Šimečková kancelář SPLNĚNO Návště firmy pana Hradiláka se uskutečnila v květnu Srpen 2014 LandART Czech (Šimečková, Fučík) V listopadu Českých Budějovicích navštívena firma Ing. Hana Chlová Zahrada Čimelice a zahradní architektura Tábor. (Šimečková, Pijáková) PRO ROK 2014 SPLNĚNO Ponechat i pro rok 2015 Pro rok dotační program již uzavřen. Budeme žádat na rok SPLNĚNO- ÚKOL PONECHAT. 6 Dopis Ing. Vajčnerovi kancelář SPLNĚNO 7 Pozvánka na LR kancelář SPLNĚNO- zasláno celkem na 39 adres Krajských úřadů a Statutárních měst. K dnešnímu dni přislíbili účast zástupci města Liberce a Středočeského kraje. 8 Smlou LR kancelář Z Plzně zasláno na kancelář od Plzně nepodepsané. Kancelář zaslala podepsané z naší strany do Plzně PROBÍHÁ 9 Doprovodný program LR kancelář PROBÍHÁ Plzeň požádána o exkurzi, čekáme na vyjádření. Dle vyjádření Ing. Hrdličkové byli do konce dubna velmi

4 zaneprázdněny dvěma granty + oslami 70. výročí osvobození Teď by se to mělo zlepšit. Na 4.6. domluvena osobní schůzka v Plzni. (Šimečková, Pijáková, Fučík) 10 Certifikace bodové Šimečková SPLNĚNO hodnocení 11 Lobbing-dopis senátorovi Šimečková SPLNĚNO 12 Inspirace výz městům Šimečková 1/2015 BUDE AŽ V ČÍSLE 2/2015 LR 13 Inspirace článek o Šimečková 2/2015? V PŘÍPRAVĚ, vyjde v 2/2015 průzkumu potřeb členů SZÚZ 14 Banner ABAJ- nechat vyrobit kancelář Banner nalezen ve skladu v Bášti. SPLNĚNO 15 Zaslat oznámení o kancelář SPLNĚNO podmínečném vyloučení 16 Požádat účetní firmu o návrhy ohledně plátcovství DPH; založení samostatné společnosti na vzdělávání? kancelář 17 Udělat revizi pracovních náplní ředitelka-tajemnice, aby odpovídali skutečnosti 18 Před vyplacením prémií upozornit Rosťu a Martina na hodnocení. Týden před koncem měsíce. 19 Zjistit podmínky pronájmu tiskáren v 15hod by se uskutečnil odvoz věcí z Řeznovic a Stříbského mlýna. Potvrdit mailem V. Halámkovi, tel. oznámeno 21 Zavolat Horníkovi, jestli by měl zájem o odvoz nějakého materiálu z Řeznovic- reciprocita za lektorování kurzu 22 Přeposlat Ivovi podklady pro inzerci v Inspiraci 23 Představenstvo se zamyslí nad alternativním názvem Dobrá firma. kancelář H.Pijáková H.Pijáková Pravidelnětrlý úkol H.Pijáková Ihned - Čekám na sdělení položek, které nebyly dodány Ivovi nebo nebyly v době inventury na místě. Informace mi doplní M. Přibyl a I. Weiss. Následně rozešlu mail všem. J.Šimečková Do konce června kancelář 6.6. Představen stvo 24 Provést průzkum ohledně přijatých druhů standardů v našem oboru a podmínek pro udělení akreditace+ zjistit, kolik osob a kdo je akreditonou osobou pro daný standard. kancelář Do zásobníku:

5 Sezónní práce - požádat agrární komoru a SPS o informaci, zda podnikají kroky v legislativě Kontaktot ústav racionalizace pro stavebnictví- sz by chtěl být udržotelem nebo spoluudržotelem ceníku části Zapsala: Hana Pijáková

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011 S L O V O Ú V O D E M R O S T I S L A V I V Á N E K, P Ř E D S E D A P Ř E D S T A V E N S T V A Rok 2011 byl pro SZÚZ rokem zlomovým. Nerad bych, abyste mě podezírali, ţe jsem úvod jenom opsal od svého

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Školní rok: 2013/2014 Datum: 20.11.2014 Pavel Rous předseda sdružení Výroční zpráva SRPŠ

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně

Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně 1(6) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně Přítomni:

Více

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 Mgr. Roman Barták PhDr. Pavel Bureš Mgr. Václav Izák Mgr. Miroslav Janík Martin Klaudys Mgr. Michal Krátký organizace (členství v Radě) ÚVR ČSOP Národní památkový

Více

Zápis z 6. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 4.4.2011 v Moravské Třebové

Zápis z 6. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 4.4.2011 v Moravské Třebové 1(5) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z 6. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 4.4.2011 v Moravské

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva Oblast Zlín Výroční zpráva 2014 0 Obsah Úvod... 2 1. Výbor oblasti... 3 2. Zastoupení v orgánech a komisích... 3 3. Členská základna... 4 3.1. Autorizace... 4 3.2. Komunikace se členy... 5 3.3. Pojištění

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj 0 Obsah čísla: 1) Vánoční přání do roku 2010 2 2) Zápis z jednání představenstva

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

Sněm - 30. března 2012 - Poděbrady

Sněm - 30. března 2012 - Poděbrady ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Zasedání orgánů SLM Sněm - 30. března 2012 - Poděbrady Program: 1. Zahájení předsedou, přivítání hostů 2. Zpráva o činnosti za rok 2011 + dotační projekt za rok 2011, 2012

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání

Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání v sídle společnosti ALMEVA

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní

-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Obsah čísla: 1) Zápis z jednání představenstva cechu MZS konané dne 23.9. 2010 v

Více

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.mashradeckyvenkov.cz 1 IDENTIFIKAČNÍ 1. ÚDAJE ÚDAJE SPOLEČNOSTI 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Hradecký venkov, obecně prospěšná společnost Hradecký

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více