Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 2

3 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1. 1 Střední škola, Plzeňská 231, Bor Příspěvková organizace IČO IZO ředitelství školy Kontakty: číslo telefonu faxu ová adresa: www stránky: ss-bor.pilsedu.cz, (od ) ředitelka: ZŘTV: Vedoucí ekonomka: Mgr. Zdeňka Valečková Mgr. Irena Průchová Viera Komárková 1. 3 Datum posledního zařazení do sítě škol a uskutečněné změny v síti školy za hodnocený školní rok: S účinností od se provedl výmaz ze školského rejstříku: H/001 Automechanik, L/001 Autotronik,41-45-M/001 Mechanizace a služby, H/003 Opravář zemědělských strojů, tyto obory vzdělání byly nahrazeny obory vzdělání se schválenými rámcovými vzdělávacími programy Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů: Od : H/01 Kuchař- číšník Od : H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů) Od : L/51 Podnikání dálková forma studia Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 3

4 1. 5 Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ Počet uživatelů celkem * Počet vlastních uživatelů (žáků) Počet pracovníků součásti celkem Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep SŠ Bor , , Počet tříd a žáků (bez VOŠ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru Počet žáků ve všech formách studia k k Z toho počet žáků denního studia k k * Počet tříd Průměr ný počet žáků na třídu H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Kuchař-číšník L/51 Podnikání celkem Počet tříd a žáků v jiných formách studia (bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru Počet žáků v jiných formách studia /formu studia označte / ** k forma studia k forma studia * Počet tříd Prům. počet žáků na tř L/51 Podnikání 26 DK 25 DK 1 25,9 celkem ,9 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 4

5 2. Údaje o zaměstnancích (stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet pedagogických prac. fyzický/přepoč. Počet pedag. prac. se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedagog. praxe /za všechny pedagog. prac./ Počet pedagog. prac. splňujících pedagogickou způsobilost 25/24,61 19/17,4677 9/ Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagog. pracovník číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace,dps Věk Roků pedag. praxe 1. ředitelka 5 PF 5-12, ČJ, D ZŘTV 9 PF ČJ, VV učitel 21 PF 5-12, TV, Z učitelka 21 PF NJ, ČJ 30 4,5 5. učitel 10,5 SVSMZ, DPS,odborná kvalifikace učitel 21 PF učitelství PV, Bc učitel 21 VŠSE, DPS učitel 21 VŠSE, studium pedagogiky učitel 21 ČZU, DPS učitel OV 30 SVSMZ, DPS učitel OV 30 SVSMZ, DPS učitel OV 15 SVSMZ, DPS učitel OV 30 SVSVL, ped. minimum učitel OV 30 SVSVL, ped. minimum učitel OV 30 SVSMZ, studium pedagogiky učitel OV 30 SVSMZ, studium pedagogiky učitelka OV 30 SVSMZ,studium pedagogiky učitelka OV 15 SVSVL, instruktorské minimum učitel OV 30 SVSMZ, studium pedagogiky učitel OV 30 SVSVL, studium pedagogiky 48 2 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 5

6 2. 2 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SŠ BOR V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků naši pedagogové v průběhu školního roku absolvovali 26 krátkodobých seminářů. Celkový počet pedagogických pracovníků, kteří se takto zapojili do DVPP je 10 i vzhledem k tomu, že 11 jich bylo zapojeno do 17 dlouhodobějších kurzů. Jméno: Ulahelová J. Aschembrenerová I. Studium: Kurz lektorských dovedností UNIV 2 Kraje Jméno: Záveský J. Kapolka Š. Studium: Studium pedagogiky Jméno: Průchová I. Ulahelová J. Studium: Kurzy pro získání certifikace hodnotitelů ústní a písemné zkoušky z ČJ a ústní zkoušky z NJ Jméno: Valečková Z. Valečka J. Studium: Kurzy pro získání certifikace ŠMK MZ Jméno: Ulahelová Jindra Zdražil Dalibor Studium: Kurzy pro získání osvědčení lektora ICT pro celoživotní učení Jméno: Mollerová Jana Zdražil Dalibor Studium: Kurzy pro tvůrce a hodnotitele UNIV3 Jméno: Valečková Z. Studium: Kurzy pro průvodce VP, UNIV3 Jméno: Kapolka Štefan Studium: Kurz pro instruktory svařování Jméno: Ulahelová J. Křepelka A. Zdražil D. Vávra Vl. Studium: Kurzy pro získání certifikace zadavatele MZ Finanční náklady vynaložené na DVPP: ,-- Kč Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 6

7 2. 3 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk 3 3 Občanská nauka 9 9 Matematika 40,5 40,5 Fyzika 6 6 Tělesná výchova Základy ekologie 2 2 Základy přírodních věd 1 0,5 Základy automatizace 1 1 Práce s počítačem 6 6 Ekonomika a organizace 7 7 Společenská výchova 1 1 Potraviny a výživa 5 3,5 Technologie 7 7 Stolničení 4,5 4,5 Technologie oprav 5 5 Zemědělské stroje a zařízení 6 6 Základy zemědělské výroby 2 2 Elektrotechnika 3 3 Opravárenství a diagnostika 7,5 7,5 Automobily 6,5 6,5 Technické kreslení 3 3 Strojírenská technologie 2,5 2,5 Strojnictví 2,5 2,5 Motorová vozidla 5 5 Řízení motorových vozidel 3 3 Písemná a elektronická komunikace Ekonomika podniku Právo Účetnictví a daně Management a marketing Chod podniku celkem Z toho odučených aprobovaně Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 7

8 3. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) Součást Počet žáků (uchazečů) přihlášených celkem 1. kolo př.říz. Další kola př.říz. Počet žáků (uchazečů) přijatých celkem k Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) SŠ Bor celkem Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v ostatních formách studia (stav k ) Součást Počet žáků (uchazečů) přihlášených celkem 1. kolo př. řízení Další kola př. řízení Počet žáků (uchazečů) přijatých celkem k Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) celkem Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního studia včetně nástavbového studia Kód a název oboru Počet žáků přihlášených celkem 1.kolo př.říz. Další kola př.říz. Počet žáků přijatých celkem k Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd * Z toho víceoborové třídy H/01 Mechanik opravář H/01 Opravář zem. strojů H/01 Kuchař-číšník L/51 Podnikání celkem Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 8

9 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů v ostatních formách studia včetně nástavbového studia Počet žáků přihlášených celkem Počet žáků přijatých celkem k Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd * Z toho víceoborové třídy Kód a název oboru 1.kolo Další př.říz. kola př.říz L/51 Podnikání- DK celkem Výsledky výchovy a vzdělávání 4. 1 Prospěch žáků Škola - celkové údaje Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků) Počet žáků % Žáci celkem (k ) Prospěli s vyznamenáním 5 2,74 Prospěli ,10 Neprospěli 13 7,14 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného školního roku 2 1,09 Přerušení studia, přestup na jinou školu, zanechání studia (údaj z počtu žáků 213 k ) 22 10, Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek součást kód a název oboru žáci, konající zkoušky celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Maturitní zkouška: konali /budou konat/ zkoušku v náhradním termínu celkem Závěrečná zkouška: H/01 Kuchař-číšník H/001 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zem. strojů celkem Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 9

10 4. 3 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2012/2013 Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení Hodnocení výsledků výchovného poradenství Ve školním roce 2012/2013 byly pro žáky 1. ročníků zařazeny dva programové dny ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha pod názvem Stereotýpek v nás. Podnikání pro život byl název projektu, kterého se zúčastnili žáci 3. ročníků ve spolupráci s organizací REVIS Tachov. Smyslem a cílem tří celodenních seminářů pod vedení odborníků bylo usnadnit absolventům zařazení do pracovního procesu. Ve spolupráci s Plzeňskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Tachově (dále jen PPPP) je jedenkrát ročně pořádána schůzka výchovných poradců ZŠ a SŠ na některé ze škol v okrese, které vzdělávají žáky po ukončení povinné školní docházky. Výchovní poradci ZŠ jsou zde seznamováni s nabídkou studijních a učebních oborů ze všech středních škol a učilišť v okrese, mohou se seznámit s prostředím, kam budou doporučovat žáky podle jejich schopností, zájmu a možností. Schůzku pravidelně navštěvují pracovnice střediska sociální péče Domažlice, které nabízejí programy také pro problémové třídní kolektivy. Jejich služby využívá i naše SŠ. PPPP minimálně dvakrát ročně zve na schůzky metodiky prevence primárně patologických jevů, kde si účastníci vyměňují zkušenosti se zneužíváním návykových látek u žáků a studentů základních středních škol. Získané materiály předáváme rodičům na třídních schůzkách a nabízíme spolupráci a poradenské služby formou konzultačních hodin. Stále dobrá je spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí MÚ Tachov a jeho odloučeným pracovištěm ve Stříbře. Na třídních schůzkách jsou rodičům předkládány propagační materiály a tiskoviny, kde se mají možnost seznámit dostupnou formou s problematikou, která se týká například dospívání, zneužívání psychotropních látek, šikanou v kolektivu, adaptace žáků v novém prostředí, výukovými problémy aj. Podle zájmu jsou jim nabízeny konzultace s metodikem prevence primárně patologických jevů a s výchovnou poradkyní. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 10

11 4. 5 Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem, případně jiným subjektem Název programu, projektu Rehabilitace budovy teoretické výuky OPŽP PO Realizace úspor energie Motivace pro technické vzdělávání mládeže v Plzeňském kraji: 4 kroužky ručního zpracování kovů Vyhlašovatel Finanční dotace od vyhlašovatele Spolufinancování SFŽP ČR/MŽP ,- Kč FRM Školy Rada PK ,-- Kč ,-Kč UNIV3 MŠMT 0 OPVK 1. 5 EU Peníze školám: Škola nás baví 19. kolo výzvy ROP NUTS II. Jihozápad OPVK 3.2 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji MŠMT ROP NUTS II Jihozápad Rada PK ,80 Kč ,-- Kč ,-Kč 4. 6 Spolupráce školy se sociálními partnery Již tradičně pokračujeme ve vzájemné spolupráci s MÚ Bor, MŠ a ZŠ Bor, ZUŠ Tachov (zejména pobočka Bor). V této spolupráci spočívající v pořádání již tradičních akcí (Zpívání u vánočního stromu, Velikonoční machrovinky, setkání se seniory, atd.), jimiž se zapisujeme do podvědomí obyvatel města (potencionálních klientů) pokračujeme, stejně tak jako v nabídce stravovacích služeb všem občanům města a přilehlých obcí, v nabídce pořádání různých společenských akcí v našich rekonstruovaných prostorách. V rámci dotačního programu Rady PK Motivace technického vzdělávání mládeže Plzeňského kraje jsme připravili čtyři kroužky ručního zpracování kovů, ve kterých aktivně pracovali všichni žáci devátých tříd ZŠ Bor a vybraní žáci ZŠ Přimda a Staré Sedliště. Pokračujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou, zúčastňujeme se pravidelných workshopů a zapojili jsme se opětovně do projektu HK: Ukázkové dny zájemce z řad žáků devátých tříd regionálních ZŠ. Získáním akreditace školicího střediska pro školení řidičů jsme oslovili další sociální partnery (firmy zprostředkující autodopravu) a již pravidelně pořádáme školení jejich zaměstnanců řidičů. Rozšířili jsme nabídku vlastní autoškoly o výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny C +E (nákup přívěsného vozidla z výdělků z doplňkové činnosti). V červnu 2013 jsme obnovili partnerskou smlouvu s firmou Agročas Částkov, tato firma mimo jiné sponzoruje stipendiem vybrané žáky, ze kterých si tak vychovává své budoucí pracovníky (část školního roku v rámci odborného výcviku a o prázdninách tito žáci pracují na svých budoucích pracovištích). Další partnerskou smlouvu jsme taktéž v červnu 2013 obnovili s firmou KERMI Stříbro, tato smlouva obsahuje zejména spolupráci v oblasti Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 11

12 odborných praxí, v oblasti organizace letních brigád pro naše žáky, zvyšování informovanosti našich žáků (odborné exkurze, informativní schůzky, apod) a v poskytování odpadního materiálu pro výuku svařování. Spolupráce zejména s firmou KERMI se nám velmi osvědčila, jak v poskytování odpadního materiálu pro výuku svařování, tak i ve využití nabídky krátkodobých prázdninových brigád našimi žáky. Firma KERMI nám poskytuje v rámci sponzorských darů odměny pro školní kola našich soutěží odborných dovedností i prezentaci školy ve sdělovacích prostředcích inzerci. Další spolupráci jsme navázali s firmou NOBOS, která jednak působí jako smluvní pracoviště odborného výcviku pro obor opravář zemědělských strojů, jednak poskytuje odborníka z praxe do zkušební komise pro závěrečné zkoušky. Pokračujeme se spolupráci s AutoPROFITEAM, získáváme tímto cenově zvýhodněné odborné semináře pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku, přístup k technickým novinkám (zdarma odborný časopis) a zvýhodněné ceny pro nákup odborných pomůcek (např. autodiagnostika). Vše toto nám umožňuje udržovat krok s moderními trendy v automobilovém průmyslu při vzdělávání budoucích odborníků. Pokračujeme ve členství MAS Český les poskytujeme prostory pro konání seminářů, zajišťujeme cateringové služby, podílíme se na hodnocení projektů, přispíváme svými články do zpravodaje Český les, podílíme se na organizaci již tradičního Regionálního dne a Regionálního večera. Akce směřující k výchově humanismu: Spolupráce školy se sociálními partnery/ úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími) - spolupráce s ÚP Tachov je na velmi dobré úrovni, zejména s pracovníkem Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání, který dodává SŠ nejaktuálnější seznamy škol, školských a školících zařízení v kraji, pravidelně informuje o možnostech studia na SŠ Bor, aktualizuje nabídky volných míst pro budoucí absolventy střední školy podle oborů, dodává informační materiály o možnostech nástavbového studia pro všechny obory v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje - dodává aktuální tiskoviny - seznamuje s kurzy a dalšími akcemi pro zvýšení kvalifikace - seznamuje s možnosti práce v zahraničí pro absolventy oborů - na velmi dobré úrovni je spolupráce s kurátory MÚ Tachov a Stříbro, kteří pravidelně dojíždí do SŠ Bor, osobně kontrolují žákyně a žáky, kteří jsou v evidenci odboru pro děti a mládež - pomáhají při kontrole docházky - pokračujeme ve spolupráci s organizací KOTEC, která pomáhá nejen žákům, ale zejména rodičům s řešením problémů spojených se špatným prospěchem žáků, využíváním volného času a zneužívání psychotropních látek - pracovníci KOTCE připravují pro žáky 3. ročníků besedy k problematice zneužívání návykových psychotropních látek, které se u žáků setkávají s velmi dobrým ohlasem Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 12

13 Jednotlivé akce směřující k výchově a humanismu: žákyně a žáci pomáhali při organizaci celostátní veřejné sbírky pro pomoc nevidomým dětem s názvem Světluška Červená stužka Den boje proti AIDS prodej předmětů z chráněných dílen pod názvem ŠANCE svátek s Emilem- prodej předmětů pro účastníky paralympijského týmu ČR Kytičkový den- Den proti rakovině - Celoročně- nabídka předmětů k prodeji výtěžek je věnován dětským oddělením onkologie FN v ČR Žákyně a žáci se veřejných a dobročinných sbírek účastní dobrovolně. Jedinou odměnou je pochvala ředitelky střední školy. Další akce nebo činnosti: Pod vedením učitelek odborného výcviku již tradičně pomáhají žákyně a žáci učebního oboru kuchař, kuchař číšník při akcích, které připravuje MÚ Bor, MÚ Tachov, REVIS Tachov, SOŠ Stříbro a velmi dobrá spolupráce je i se ZUŠ v Tachově a MAS Český les (viz přílohy) Účast žáků v soutěžích 1) Soutěže v odborných dovednostech (středoškolská odborná činnost, olympiády atd.), Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují soutěží v odborných dovednostech jednotlivých učebních oborů. Do loňského roku se jim nedařilo umisťovat na nejpřednějších místech. Zvýšené úsilí některých učitelů odborného výcviku při přípravě žáků na soutěže a pozitivní motivace žáků přinesla v tomto školním roce již první úspěchy: Jaroslav Kaleja žák 2. ročníku OZS 2. místo v soutěži O pohár Linde družstvo SŠ Bor - 4. místo v soutěži Automechanik junior družstvo SŠ Bor 1. místo v soutěži Borská vařečka Jaroslav Homolka cena hejtmana PK Milana Chovance v soutěži Řemeslo má zlaté dno Naši žáci se do středoškolské odborné činnosti a olympiád nezapojují. 2) Sportovní soutěže Vzhledem k zásadně převažujícímu počtu dojíždějících žáků a přizpůsobování se časovým rozvrhem výuky tak, aby se žáci dopravili do domovů v přijatelnou dobu a zároveň absenci vlastní tělocvičny i venkovního sportoviště, nelze žáky opakovaně úspěšně zapojit do sportovních soutěží. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 13

14 Aktivity žáků v mezinárodních programech, národní průzkumy Žáci naší školy se těchto programů nezúčastňují z důvodů malé jazykové vybavenosti a úrovně znalostí Další vzdělávání kurzy k doplnění základního vzdělání - počet účastníků: 0 rekvalifikační kurzy, na jejichž organizaci se škola podílela: 2 Příprava pokrmů rychlého občerstvení Výroba lahůdek semináře, školení, kurzy: pravidelná školení řidičů počet účastníků: 327 kurzy autoškoly počet účastníků: 24 pravidelné proškolení k obnově svářečského oprávnění - počet účastníků: Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku 2012/ Živnostenský úřad Předmět kontroly: Kontrola podnikatelské činnosti SŠ Bor (autoškola, svařování, hostinská činnost) Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny závady či porušení ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštních právních předpisů a Krajský úřad PK Předmět kontroly: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 416ú2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 552ú1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek kontroly: Personální a mzdová agenda - při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. Hospodaření a správnost účtování přímých dotací - při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. Ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů - při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. Školní stravování - při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 14

15 Dodržování směrnice RPK č. 3/2012 a 1/2013, o zadávání veřejných zakázek s důrazem na dodržování povinnosti zveřejňovat smlouvy i případné dodatky smluv - SŠ za kontrolované období nevyhlásila žádnou veřejnou zakázku Krajský úřad PK a ČŠI Předmět kontroly: Stížnost týkající se vedení Střední školy, Bor, Plzeňská 213 Výsledek kontroly: proběhlo ústní jednání dne 29. května 2013 v ředitelně školy. Z tohoto ústního jednání byl sepsán písemný protokol, ve kterém bylo konstatováno doložení požadovaných dokumentů a opatření ředitelkou školy, podání vysvětlení ředitelkou školy k nepodloženým anonymním pomluvám. Nebylo konstatováno pochybení ze strany vedení školy. K obsahu protokolu nebyly podány námitky, byl odsouhlasen a podepsán. 6. Činnost školy Hodnocení činnosti: Teoretické vyučování: Probíhalo ve specializovaných i univerzálních učebnách. V září 2012 jsme dokončili rekonstrukci (rozšíření) a modernizaci počítačové učebny. Stavební a instalatérské práce jsme hradili z fondu oprav školy, moderní vybavení učebny jsme zakoupili z finančních prostředků OPVK EU Peníze školám v rámci projektu Škola nás baví. Z projektu OP VK Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji jsme vybavili další učebnu interaktivní tabulí. Odborný výcvik: V letošním školním roce probíhal již tradičně ve dvou pracovištích odborného výcviku v Boru: a) Dílny a kuchyně odborného výcviku v areálu BK II b) Svářečská dílna a kovárna V těchto školních pracovištích probíhala výuka následujícím způsobem: a) Převážná většina žáků ročníku oboru mechanik opravář motorových vozidel, automechanik a opravář zemědělských strojů prováděla nácvik praktických dovedností vyplývajících ze ŠVP. Zároveň v rámci učebních plánů pracovala i na konkrétních zakázkách. Dle jednotlivých učebních oborů žáci absolvovali přípravu pro získání řidičských oprávnění. Pouze jednotlivci pracovali několik týdnů školního roku ve smluvních pracovištích jejich budoucích pracovištích, se kterými zákonní zástupci uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí - zaměstnání po získání výučního listu. b) Všichni žáci ročníku oboru kuchař, kuchař - číšník prováděli nácvik dovedností ve cvičných kuchyních, školní kuchyni a školní jídelně. V rámci tohoto nácviku si tak i zajišťovali vlastní stravování, stravování, jednoduchou i složitou obsluhu spolužáků, Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 15

16 pracovníků SŠ Bor, cizích strávníků a klientů dalších stravovacích služeb. V rámci odborného výcviku (disponibilní hodiny) absolvovali Základní barmanský kurz. c) Ve svářečské dílně byly zajišťovány pod vedením našich instruktorů svařování a pod záštitou Škola Welding Plzeň pro žáky jednotlivé svářečské kurzy dle učebních plánů. V kovářské dílně probíhalo dle ŠVP zaškolení v tepelném zpracování kovů základní kovářské operace. Část odborného výcviku byla opětovně zajišťována (viz výše) ve spolupráci se smluvními pracovišti tak, aby si žáci školy v průběhu 4 až 8 týdnů vyzkoušeli, jak obstojí v přímém pracovním procesu, ale zároveň tak, aby byly splněny příslušné učební dokumenty pro jednotlivé vyučované obory. Letos opětovně uzavírali některé firmy se zákonnými zástupci nezletilých žáků soukromé smlouvy o poskytování stipendií, aby si tak zajistily výchovu budoucích zaměstnanců. Ekonomická činnost školy: V rámci doplňkové činnosti probíhají tyto aktivity, které (viz Výroční zpráva o hospodaření školy) doplňovaly provozní investice: - Profesní školení a přezkušování řidičů - Školení a zaškolování svářečů - Opravy silničních a motorových vozidel - Opravy provozních strojů - Stravovací služby - Pronajímání společenských prostor a odborných učeben Personální zabezpečení 2012/2013 Od září 2012 z důvodu nižšího počtu žáků školy zrušila ředitelka školy funkci zástupce ředitelky pro odborný výcvik. Dílčí kompetence přebral vedoucí učitel OV p. Zuman a učitel teoretické výuky Ing. Jiří Valečka, zbytek agendy pak zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku Mgr. Irena Průchová. Po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené Bc. Lenky Kajerové byla přijata pro výuku cizích jazyků Mgr. Jindra Ulahelová. Dále došlo k přesunu úvazků mezi učiteli OV: učitel odborného výcviku p. Pavel Gallerach převzal 0,5 úvazku jako učitel teoretických předmětů a 0,5 úvazku zůstal učitelem odborného výcviku. P. Miroslav Kostroun převzal pracovní pozici učitele odborného výcviku na celý úvazek. Dohodou ukončil pracovní poměr ke konci roku 2012 učitel odborného výcviku p. Milan Kunc. Od ledna 2013 nastoupil na jeho místo pan Štefan Kapolka. Učitel odborného výcviku Miroslav Kostroun podal k výpověď z pracovního poměru dohodou, což vyvolalo změnu pracovní náplně mezi učiteli odborného výcviku: od nastoupil p. Václav Kortan jako učitel odborného výcviku pro skupinu žáků (jeho pracovní poměr skončil k ) a pan Jan Záveský od prováděl výcvik autoškoly. Nadále působí v pracovní pozici interního auditora Ing. Jana Cíglerová. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 16

17 Kulturní a společenské akce, prezentace v rámci regionu a města: Pokračuje spolupráce se školou v německém Pleysteinu zprostředkování návštěv škol podobného typu na německé straně. 1. Tradiční společné akce se ZUŠ Tachov a jejím odloučeným pracovištěm v Boru: např Velikonoční machrovinky, Mikuláš, Rozsvěcení vánočního stromku a vánoční trhy, Vánoce na zámku. 2. Zúčastňujeme se pravidelně Burzy škol v Tachově, kde s pomocí ICT prezentujeme všechna pracoviště školy. Nesmějí chybět ani výrobky žáků oboru kuchař. Letos jsme poprvé zařadili barmanský minikurz, který se u účastníků žáků regionálních ZŠ setkal s velkým ohlasem. 3. Pokračuje spolupráce s MÚ Bor: a) MÚ Bor: - poskytuje pro potřeby SŠ Bor Úřední desku - pořádá pravidelné měsíční schůzky ředitelů všech příspěvkových organizací ve městě za účelem vzájemného řešení problémů a informování o činnosti těchto organizací - pomáhá v prezentaci školy na veřejnosti zařazení školy na webové stránky města - bezúplatně poskytlo přilehlý pozemek pro parkování vozidel - za výhodnou smluvní cenu poskytuje prostory TJ Sokol Bor pro výuku tělesné výchovy a bezúplatně prostory stadionu - Město Bor přispívá pravidelnou finanční částkou na odměnění nejlepších absolventů - probíhá závěrečná fáze jednání o vybudování odpočinkové zóny v přilehlé části budovy teoretické výuky již stanoven pevný termín realizace po opravě havarijního stavu střechy budovy, zateplení fasády a výměně oken září listopad b) SŠ Bor: - provádí drobné opravy pro Město Bor a jím zřízené příspěvkové organizace - pomocí vlastní techniky pomáhá s úpravami otevřeného stadionu - poskytuje techniku a s řidičem i vozidla pro akce Města Boru - v rámci odborného výcviku spolupracuje s místními sdruženími (výroba cen do tomboly kovářské výrobky a cukrářské výrobky) - kuchařské výrobky pro různé příležitosti (Mikuláš, Velikonoce, setkávání seniorů, atd.) 4. spolupracuje s Klubem seniorů nabídka kurzů počítačové gramotnosti, kurz digitální fotografie 5. Jeden PP SŠ Bor pracuje v zastupitelstvu Města Bor a v bytové komisi. 6. Tradiční slavnostní vyřazení absolventů SŠ Bor v Hodovní síni Borského zámku za účasti rodičů absolventů a představitelů a představitelů Města Bor se zápisem do Pamětní knihy města. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 17

18 Zpráva o činnosti školské rady při SŠ Bor Školská rada vykonává své působnosti podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ve školním roce 2012/2013 pracovala školská rada ve složení: Předseda: JUDr. František Podlipský zástupce zřizovatele Místopředseda: Bc. Dalibor Zdražil zástupce SŠ Bor Člen: Martina Moravcová zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Školská rada se scházela dle potřeby a jednala podle schváleného jednacího řádu. Ve školním roce 2012/2013 ŠR schválila: - výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012 SŠ projednala: - návrh rozpočtu na další rok - plán výchovně vzdělávacího procesu - zpráva o činnosti organizace za rok 2012 ŠR byla seznámena: - s dlouhodobým plánem rozvoje školy - s podpořením projektu do programu OPŽP Úspora energií zateplení budovy školy a výměna oken - s realizací opakovaného projektu KÚ PK Motivace žáků ZŠ k technickému vzdělávání ve spolupráci se základními školami v Boru, v Stráži a Přimdě, který směřuje ke zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické povolání - s podporou a průběhem realizace projektu Škola nás baví - s podpořením a realizací projektu Modernizace výuky odborného výcviku - s podáním a podpořením projektu Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji SŠ Bor je partnerem projektu s finanční účastí - s podáním a podpořením projektu v rámci projektu KÚ PK Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji SŠ Bor partner s finanční účastí - s personálními změnami Členové ŠR se zúčastnili: - slavnostního zahájení školního roku 2012/ praktické a ústní části JZZZ - soutěže odborných dovedností žáků 3. ročníků Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 18

19 - závěrečných zkoušek absolventů pilotního ověřování výukového programu Příprava pokrmů rychlého občerstvení v rámci projektu UNIV3 - slavnostního zahájení 3. ročníku soutěže pro žáky učebního kuchař-číšník z Plzeňského kraje Borská vařečka - slavnostního předání výučních listů a maturitního vysvědčení V Boru dne 11. října 2013 Vypracoval. Bc. Dalibor Zdražil Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 19

20 Zpráva ŠMP SŠ Bor člověk varovaný je napůl zachráněný Zpráva za školní rok 2012/2013 v podstatě vychází z plnění jednotlivých oblastí plánu práce školního metodika prevence. Plnění cílů v oblasti prevence se uskutečňuje zejména v těchto oblastech a činnostech: Výchovná oblast: monitoring (jednotlivci skupiny, třídy) rozhovory se žáky výchovná rozhodnutí výchovná opatření Rozvoj znalostí: na úseku TV Rozvoj dovedností: na úseku OV kroužky zájmové skupiny Spolupráce s rodiči: docházka prospěch Chování informace Využití zásad PP: odborné přednášky tematické exkurze ostatní aktivity ve škole Ve výchovné oblasti se zaměřuji na žáky naší školy zejména v problematice zakázaných a také volně dostupných NL (tabák, alkohol). Obdobná pozornost je také věnována zneužívání medikamentů v oblastech sportovní činnosti žáků v mimoškolních aktivitách. Působení na žáky je neoddělitelnou součástí výuky v různých předmětech. Velké rezervy jsou ve využívání volnočasových aktivit žáků. Zejména je zde prostor v motivaci žáků a v seberealizaci ve volném čase. Velkou škodou je, že zřizovatelé nevěnují zabezpečení těchto aktivit a práci školních metodiků prevence větší pozornost. Přesto se v hodnocení škol tento parametr vyskytuje. Práce ŠMP se tak stává z mého pohledu stále víc povrchní a formální. Po monitoringu se u vytypovaných jedinců vykonává rozhovor, který je písemně zaznamenán, pro další potřebu pedagogických pracovníků. Z posledních událostí a šetření vyplývá postupné zhoršování pracovního klimatu ve školách. Každý rok volám po řešení na různých odborných seminářích marně. Upozorňuji zřizovatele pomocí těchto zpráv i zřizovatele. Jedno vím jistě, ve společnosti je něco špatně (klientelismus, korupce, zločinná spolčení, závist, moc a peníze) a pokud se nenajde víc odvážných (těch co se nebojí říci svůj názor) nic se nemůže změnit. Jsem ale optimista a věřím, že následující generace mladých lidí dokáže najít jiné hodnoty v životě a nenechají se ovládnout žádnou závislostí. V tomto duchu také se svými žáky pracuji, a věřím, že to dokáží. V Boru dne Vypracoval: Mgr. Jaroslav Jašek, ŠMP Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 20

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2012/2013 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více