VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HORAŽĎOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice, příspěvková organizace Blatenská ul. 540, Horažďovice příspěvková organizace vedení školy ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Šimková zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Stulíková, Mgr. Naďa Chládková kontakt tel.: , fax: www: zsblatenska.horazdovice.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Horažďovice adresa zřizovatele nám. Míru 1, Horažďovice kontakt tel.: fax: součásti školy Kapacita Základní škola 570 Školní družina 110 Školní klub 50 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy tříd/ oddělení dětí/ žáků dětí/žáků na třídu žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,6 20,6 2. stupeň ZŠ ,75 9,8 Základní škola se ,1 6,3 speciálními třídami Školní družina Školní klub 1 38 x x Školní jídelna ZŠ x 330 x x 2

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 40 učeben, 4 herny ŠD a ŠK Odborné pracovny, knihovna, knihovna, multimediální pracovna, multimediální učebna pracovny: přírodopisu, 2 jazyk. prac., fyziky, chemie, hudebna, 2 výpočetní techniky, výtvarné výchovy, matematiky, školní dílny a cvičná kuchyně Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Areál pro 20 min. přestávky Hřiště běžecká dráha 200m, volejbalové hřiště, hřiště na košíkovou s asfaltovým povrchem Sportovní zařízení Tělocvična s vybavením Dílny a pozemky Školní zahrada velký areál, 1x skleník, sad, venkovní učebna pro prac. činnosti (býv. včelín) Žákovský nábytek Nový, výškově stavitelný ve všech kmenových učebnách (chybí vybavit některé odborné pracovny) Vybavení učebními pomůckami, vybavenost dobrá hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a vybavenost dostačující, doplňováno dle požadavků učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou vybavenost dobrá, doplňováno dle požadavků pedagogů a finančních možností školy Vybavení nadprůměrné: žákovských pracovních stanic: 42 PC ve dvou počítačových učebnách na 1. a 2. stupni ZŠ, 2 PC ve školním klubu pro přímou práci žáků pracovních stanic v odborných učebnách: 9 PC pracovních stanic pro zaměstnance: 11 PC, 12 notebooků pro domácí práci pedagogů interaktivních zobrazovačů v odborných učebnách: 5 interaktivních tabulí s dataprojektory a ozvučením, 2 interaktivní dataprojektory s el. látnem a ozvučením Další technické vybavení: školní server s nainstalovaným programem pro tvorbu výukových programů EduBase, 2x barevná multifunkční laserová tiskárna, 5x černobílá multifunkční laserová tiskárna, 5 přenosných dataprojektorů, skener, vizualizer, 7x digitální fotoaparát, digitální kamera, 2x externí disc kap. 1TB Z projektu EU peníze školám bylo pořízeno následující vybavení: 20 žákovských pracovních stanic, 6 pracovních stanic v odborných učebnách, 9 notebooků pro domácí práci pedagogů, 3 interaktivní tabule s dataprojektory a ozvučením, 2 interaktivní dataprojektory s el. plátnem a ozvučením, školní server s nainstalovaným programem pro tvorbu výukových programů Edu Base, 2x barevná multifunkční laserová tiskárna, 3 přenosné 3

4 Investiční rozvoj dataprojektory, 2x digitální fotoaparát, 2x externí disc kap. 1TB - výměna nábytku ve třídách na II. stupni (kmenové třídy, pracovna přírodopisu, pracovna chemie) - vybavení učebny informatiky 23 PC - vybavení ředitelny 1PC - vybavení kanceláře ZŘŠ 1 PC - vybavení kanceláře účetní 1 PC - rekonstrukce sociálních zařízení na II. stupni 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení členů školské rady 9 Kontakt 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření činnost a provoz školy Kontakt Jaroslava Roubalová U Jatek Horažďovice 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/01 Základní škola C/001 všechny 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZŠ Blatenská 540 Zařazené třídy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 822/ , Vzdělávací program ZŠ Blatenská 310 Škola bez bariér č. j. 3008/

5 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy pracovníků celkem 48 učitelů ZŠ 25 učitelů ZŠ se speciálními třídami 3 vychovatelů ŠD a asistentů pedagoga 7 správních zaměstnanců ZŠ 8 správních zaměstnanců ŠJ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 78,38 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 63,9 Vychovatelky ŠD 75 Vychovatelky ŠD Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Zapsáno 43 žáků, 6 žákům povolen odklad, 2 žáci nastoupili po loňském odkladu. Skutečně nastoupilo Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

6 SEZNAM ŠKOL U VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ SŠ Obor přijatých Gymnázium Strakonice 3 Gymnázium Sušice 1 Gymnázium Klatovy 2 SŠ Volyně Sociální činnost 1 Ekonomika a podnikání 1 SPŠ a SOU Strakonice Strojírenství 2 Obráběč kovů 1 Elektrikář 1 Kuchař 1 SŠ a SOU U Kapličky Sušice Kadeřník 1 Opravář zemědělských strojů 1 Cestovní ruch 1 Instalatér 1 SŠ Horažďovice Cukrář 2 Gastronomie 1 Kuchař - Číšník 2 Opravář zemědělských strojů 1 Aranžér 1 SOŠ Blatná V Jezárkách Informatika v ekonomice 1 Pedagogické lyceum Prachatice 1 Zdravotnická škola a jazyková Zdravotnické lyceum 2 škola Klatovy Zdravotnický asistent 1 SPŠ Klatovy Elektrotechnika 1 SŠ a SOU Horšovský Týn Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 SOŠ Veselí nad Lužnicí Technologie potravin 1 SŠ České Budějovice Fotograf 1 SŠ veterinární a zahradnická Mechanizace a služby 1 České Budějovice SŠ cestovního ruchu České Hotelnictví a turismus 1 Budějovice SOŠ Roudnice nad Labem Dopravní prostředky 1 SŠ lesnická Písek Lesnictví 2 SOŠ Plzeň Grafický design 1 SPŠ elektrotechnická Plzeň Elektrotechnika 1 6

7 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu (za II. pololetí) ZŠ Blatenská stupeň Třída Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Celkem stupeň Třída Prospělo Prospělo s Neprospělo žáků Nehodnoceno žáků vyznamenáním s dostatečnou VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B Celkem Celkový přehled žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo žáků s dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Nehodnoceno 7

8 Přehled o chování (za celý školní rok) 1. stupeň Třída žáků Pochvaly Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Celkem stupeň Třída žáků Pochvala Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B Celkem Celkový přehled: žáků Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem

9 5.2 Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) omluvených hodin omluvených hodin na žáka neomluvených hodin 1. stupeň neomluvených hodin na žáka 2. stupeň ,2 Celkem ,2 Přehled o prospěchu (za II. pololetí) ZŠ Blatenská 310 ZŠ Blatenská 310 Speciální třídy ZŠ fungují jako malotřídní škola poskytující vzdělání žákům, jejichž celkově schopnosti jim nedovolují úspěšně absolvovat běžnou základní školu. Speciální třídy ZŠ navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Protože má školní budova bezbariérový vstup a výtah pro vozíčkáře, zařazují se mezi naše žáky i děti s těžkými a kombinovanými vadami, včetně imobilních. Výchovně vzdělávací proces těchto dětí se uskutečňuje podle ŠVP Škola bez bariér zpracovaného podle RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Ve školním roce 2012/2013 bylo v našich speciálních třídách vzděláváno 19 žáků s různým druhem znevýhodnění (14 žáků s LMP + 5 žáků s těžkým až hlubokým postižením). Při práci je kladen důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, ve které jsou zastoupeni i žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi, stejně jako s různým stupněm postižení a odlišnou kombinací vad. Žáci s hlubšími vzdělávacími problémy a žáci s těžkými kombinovanými vadami jsou vzděláváni dle IVP. IVP jsou zpracovávány na základě žádosti zákonných zástupců žáků a vždy v úzké spolupráci s odborným poradenským zařízením. Výchovně vzdělávací činnost těchto žáků probíhá ve spojení s pedagogickou asistencí. Žáci jsou vedeni k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, pravidel společenského života a zdravého životního stylu. Intenzivní péče je věnována všem žákům bez rozdílu zdravotního či sociálního aspektu. Trvale jsou zabezpečeny všeobecné a rovné podmínky vzdělávání pro všechny žáky. 9

10 Třída Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo žáků s dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování (za celý školní rok) Třída žáků Pochvaly Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Nehodnoceno Celkový přehled: žáků Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem

11 5.2 Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) omluvených hodin omluvených hodin na žáka neomluvených hodin 1. stupeň neomluvených hodin na žáka 2. stupeň Celkem Údaje o integrovaných žácích ZŠ Blatenská 540: Druh postižení: Ročník žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení S poruchou chování Sociální znevýhodnění - cizojazyčnost Údaje o integrovaných žácích ZŠ Blatenská 310: Druh postižení: Ročník žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení 2., 3., 4., 8., 9. 5 SŠ S vývojovými poruchami učení S poruchou chování 11

12 Zájmové kroužky: Hudební Mažoretky Matematika Český jazyk Ruční práce Mgr. Pajerová Mgr. Mudrová PaedDr. Homolková Mgr. Štěrbová Mgr. Zábranská 5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům spolupráce s PPP prevence sociálně-patologických jevů přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu vytvořen dle možností vyučujících, dopravní obsluhy a s maximálním přihlédnutím k psychohygieně dvě speciální třídy (Blatenská 310), celkem 19 žáků, z toho 14 žáků s LMP, 5 žáků s kombinací více vad, práce třídních učitelů, asistentek pedagoga V běžných třídách práce třídních učitelů, asistentky pedagoga, výchovného poradce kroužky Čj, M a soutěže ve vzdělávacích předmětech viz Školní řád Mgr. Šárka Zeithamlová preventista sociopatologických jevů Mgr. Šárka Zeithamlová, vytvořen program minimální prevence činnost odborníků z Centra prevence Plzeň, práce s třídními kolektivy i problémovými jedinci, spolupráce s pracovnicemi sociálního odboru p. Janečkovou a p. Krýslovou (MěÚ Horažďovice, MěÚ Strakonice) 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků Údaje jsou za školní rok 2012/

13 Vzdělávací akce pedagogů JMÉNO NÁZEV AKCE Š. Zeithamlová Studium metodik prevence Plzeň Š. Zeithamlová Setkání výchovných poradců Strakonice Š. Zeithamlová Přírodovědný inspiromat ZČU Plzeň Š. Zeithamlová Výživa B. Štěrbová Konference Slánský, Plzeň B. Štěrbová e-learning: Funkce médií ve společnosti B. Štěrbová Naši nebo cizí, Plzeň Š. Zeithamlová Sexuální výchova Š. Zeithamlová Setkání výchovných poradců Sušice J. Homolková ŠVP změny a realizace ve výuce J. Štěrba Finanční gramotnost na 2. stupni, Strakonice Vyučující ZŠ a ZUŠ Šikana v pedagogickém procesu J. Šimková Studium pro ředitele škol J. Šimková, Roční hodnocení zaměstnanců H. Stulíková J. Šimková, Práva a povinnosti ředitele školy H. Stulíková J. Šimková, Pracovně-lékařské služby H. Stulíková J. Šimková, Změny zákonů od H. Stulíková L. Zábranská Učím se rád J. Skolek Standardy matematika P. Jánská Standardy český jazyk J. Skolek, Úpravy RVP ZV J. Homolková J. Antropiusová Etopedie Programy pro nepedagogické pracovníky počet pracovníků Školení BOZP a PO 48 Školení školní jídelny 1 Vema Brno 1 13

14 7. Mimoškolní akce přehled za rok 2012/ Školní výlety, exkurze TŘÍDA DATUM NÁZEV AKCE 8. A, B, Exkurze Praha 9. B 8. a 9. roč SŠ Horažďovice Den otevřených dveří 5. A Planetárium České Budějovice 9. A Úřad práce Strakonice trh práce roč Den otevřených dveří ZUŠ 4. A, B Husitské dny - Tábor 7. A Školní výlet Jindřichovice 3. A, B Šumava 6. A, B Orlík, Zvíkov, Písek 8. A, B Příbram 1. A, B Mlázovy 2. A., B Blatná 4. A, B Rabí 5. A, B Kleť, grafitové doly, Český Krumlov 9. A, B Františkovy Lázně, Mariánské Lázně 7. B Plzeň Všechny ročníky průběžně Přírodovědná stanice Horažďovice exkurze k probíranému učivu 7.2 Sportovní soutěže TŘÍDA UMÍSTĚNÍ NÁZEV AKCE 5. A, B místo Florbal okresní kolo 5. A, B 2. místo Přehazovaná okrskové kolo 5. A, B 4. místo Přehazovaná okresní finále 5. A, B 2. místo Vybíjená okrskové kolo 5. A, B 7. místo Vybíjená okresní kolo 5. A, B 2. místo Mc Donalds Cup okrskové kolo, mladší žáci 5. A, B 2. místo Mc Donalds Cup okrskové kolo, starší žáci 5. A, B 7. místo Mc Donalds Cup okresní kolo, starší žáci tř. 10. místo Pohár Českého rozhlasu - dívky tř. 4. místo Pohár Českého rozhlasu - chlapci tř. 10. místo Pohár Českého rozhlasu - dívky tř. 7. místo Pohár Českého rozhlasu - chlapci tř místo Florbalový turnaj se ZŠ Komenského - dívky tř místo Florbalový turnaj se ZŠ Komenského - chlapci 14

15 7.3 Kurzy, akce celé školy TŘÍDA DATUM NÁZEV AKCE 3. A, B Plavecký kurz 3. tříd 4, A, B Plavecký kurz 4. tříd 4. A, B Dopravní kurz 4. tříd 5. A, B Dopravní kurz 5. tříd roč Mikulášská laťka a vánoční dílny Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky roč Lyžařský kurz roč Aprílová laťka 1. A, B Plavecký výcvik 1. tříd 2. A, B Plavecký výcvik 2. tříd roč Majáles, oslava Dne dětí Přípravný kurz pro budoucí prvňáky roč Atletické dopoledne žáků 1. stupně 2 5. roč Skok vysoký 9. A, B Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd 7.4 Filmová a divadelní představení TŘÍDA DATUM NÁZEV AKCE roč Tajemný svět Ekvádoru a Galapág roč Zpíváme si s pohádkou 1. A, B Duhová pohádka pořad minimální prevence sociál. patol. jevů 9. A, B Sen noci svatojánské Divadlo Plzeň roč Doba ledová film. představení 8. a 9. roč Memento dramatizace románu 2. A, B Povídejme si, děti 9. A, B Kouzelná flétna Divadlo Plzeň roč Kapka medu pro Verunku roč Koncert muzikantů s postižením třídy Dramaťácká sklizeň 1. A, B Nábor do dramatického kroužku roč Fidli, fidli pořad ZUŠ roč O myšce a medvědovi - film. představení roč Tady hlídám já film. představení 15

16 7.5 Akce městské knihovny TŘÍDA DATUM NÁZEV AKCE 4. B Jak pracovat s knihou 9. A, B Beseda s novináři 9. A, B Beseda se starostou Horažďovic 4. A, B Tramvaj plná strašidel 9. A Česká služka aneb byla jsem au-pair 3. B Knihovnická lekce 1. A, B Knihovnická lekce 2. A, B Beseda s Milošem Kratochvílem 3. A Knihovnická lekce 5. A Knihovnická lekce 5. A, B Beseda s A. Ježkovou 1. A, B Král Artuš a my 8. A, B Přemyslovci by se divili 8. A, B Beseda se spisovatelem Vondruškou 1. A, B Pasování prvňáků na čtenáře Akce uskutečněné v rámci volby povolání a profesní orientace žáků TŘÍDA DATUM AKCE PP Klatovy předávání výsledků PROFI testů Prezentace oborů SŠ Horažďovice Prezentace oborů SPŠ Volyně 8., Prezentace technických oborů v dílnách SŠ Horažďovice (akce Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje) Prezentace oborů SŠ Sušice Prezentace oborů SŠ Oselce Prezentace SPŠ Klatovy Prezentace VOŠ, SPŠ a SOU Strakonice Prezentace Gymnázia Sušice Návštěva kontaktního střediska pro volbu povolání při ÚP ve Strakonicích Prezentace oborů SŠ zdravotnické v Klatovech Prezentace SŠ Sušice Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje zviditelnění technických oborů: sestavování modelů přístrojů z fyziky 16

17 Akce uskutečněné v rámci minimálního preventivního programu TŘÍDA DATUM AKCE Národní iniciativa pro život (Jitka Kultová): Reprodukční zdraví a prevence neplánovaných těhotenství Program Duhová pohádka Program pět P: Poruchy příjmu potravy , 4., Preventivní program Animánie: Neboj se, nejsi sám , Dramatizace románu Memento (preventivní pořad s následným rozborem v jednotlivých třídách) On-line poradna Domažlice: program Etiketa rodiče Při příležitosti konání rodičovských schůzek zajištěna beseda na téma: Návykové látky a sebeobrana 8., Návykové látky a Horažďovicko (pětihodinový preventivní program) 8. Školní družina Hodnocení činnosti ŠD a ŠK za 1. pololetí šk. roku Na konci 1. pololetí je do ŠD a ŠK zapsáno celkem 136 žáků. 1. odd. - vychovatelka Radka Šperlíková 32 žáků (úvazek 1,0) 2. odd. - vychovatelka Eva Nováková 31 žáků (úvazek 0,571) 3. odd. - vychovatelka Anna Matějková 32 žáků (úvazek 0,857) ŠK - vychovatelka Michaela Holečková 41 žáků (úvazek 0,500) Provoz ŠD: 11:30 hod. - 16:30 hod. ŠK: 11:45 /12.30/ hod. - 15:00 hod. Akce 1. pololetí spolupráce s Oblastní charitou Horažďovice - výstava výtvarných prací a výrobků s podzimní, vánoční a zimní tématikou - spolupráce s přírodovědnou stanicí 2x za měsíc návštěva p. Pánkové v ŠD - besedy o 17

18 životě zvířat s živými exempláři - spolupráce s pracovníky Charity - výroba visaček na mikulášské balíčky pro klienty - veřejná vánoční vystoupení - besídky pro klienty penzionu a veřejnost, bývalé pracovníky LDN a pro pacienty LDN Horažďovice (všem našim divákům jsme s dětmi vyrobily přání a dárečky) - vánoční vystoupení pro rodiče - pásmo básniček a písniček - adventní výtvarná dílna pro rodiče a děti - společné tvořivé odpoledne vánoční kapřík - výroba dárků pro naše budoucí žáky k zápisu do 1.tříd želva - 6. zimní družinová olympiáda - zábavné sportovní odpoledne - soutěž mezi odděleními - výstavba altánu s lavičkami v prostorách školního hřiště/vyřizování žádosti a příslušných povolení započalo již na jaře předcházejícího školního roku/ Za 1.pololetí (od září do prosince) jsme od žáků zapsaných do ŠD a ŠK vybraly celkem kč. Za vybrané peníze jsme koupily: předplatné časopisu PASTELKA, kredit do mobilního telefonu /1x 250 kč/, toner do kopírky, výtvarné potřeby, stavebnice, hračky, deskové hry, karty. Část peněz byla použita na doplacení altánu. Hodnocení činnosti ŠD a ŠK za 2. pololetí šk. roku 2012/2013 Na konci 2. pololetí je do ŠD a ŠK zapsáno celkem 132 žáků 1. odd. - vychovatelka Radka Šperlíková - 32 žáků (úvazek 1,0) 2. odd. - vychovatelka Eva Nováková - 30 žáků (úvazek 0,500) 3. odd. - vychovatelka Anna Matějková - 32 žáků (úvazek 0,804) ŠK - vychovatelka Michaela Holečková - 38 žáků (úvazek 0,500) Provoz ŠD: 6:45 hod. 7:45 hod, 11:30 hod. - 16:30 hod. ŠK: 11:45 /12.30/ hod. 14:45/15:00 hod. Akce 2. pololetí 2011/ spolupráce s Oblastní charitou Horažďovice - výstava výtvarných prací a výrobků s jarní, velikonoční a letní tématikou - spolupráce s přírodovědnou stanicí 2x za měsíc návštěva p. Pánkové v ŠD - besedy o životě zvířat s živými exempláři - únor: maškarní bál v ŠD masopustní veselí s tancem a zábavou, soutěží a odměnami - duben - květen: Tři veřejná vystoupení na téma Procházka jarem besídky pro klienty penzionu a veřejnost, bývalé pracovníky LDN a pro pacienty LDN Horažďovice (všem našim divákům jsme s dětmi v ŠD a ŠK vyrobily přání a dárečky) - jarní vystoupení pro rodiče pásmo básniček a písniček - sportovní odpoledne pro rodiče zábavné sportovní disciplíny inspirované jarem - květen: návštěva ZUŠ Den otevřených dveří 60. let od založení - Divadlo divů z Písku zábavný program s klaunem, žonglováním, kouzlením 18

19 Za 2. pololetí /leden červen/ jsme od dětí zapsaných do ŠD a ŠK vybraly celkem Kč. Za část těchto peněz /cca Kč/ jsme koupily: potřeby na výtvarné a pracovní činnosti, kredit do telefonu, toner do kopírky, karetní hry a mikáda, drobné odměny na akce, ochrannou síť na pískoviště, opravu počítače v ŠK. 9. Opravy a inovace - nové čerpadlo ve školní jídelně (=zjištění závady ponorného čerpadla v jímce pro školní jídelnu, jeho demontáž a očištění tlakovou myčkou, montáž nového čerpadla a jeho odzkoušení) - stavba altánu pro potřeby školní družiny - nátěry šaten 1. stupně - nátěry soklů v přízemí 2. stupně - nátěry šaten 2. stupně - oprava sociálních zařízení na 2. stupni - oprava svodu dešťové vody v prostoru dílen - nátěry zárubní všech dveří na 2. stupni - nátěr plotu okolo celého areálu školy - nový nábytek do kmenových tříd - nový nábytek do pracovny přírodopisu - nový nábytek do pracovny chemie - rekonstrukce sociálních zařízení na 2. stupni - malování školní kuchyně + skladu na brambory 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/13 prováděla Česká školní inspekce inspekční činnost na naší základní škole 22. října Předmět kontrolní činnosti Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona zaměřená na: 1. dodržování ustanovení 28 odst. 1 školského zákona 2. dodržování ustanovení 30 odst. 1 až 3 školského zákona 3. dodržování ustanovení 164 odst. 2 školského zákona Kontrolní zjištění 1. Kontrola vedení dokumentace školy podle 28 odst. 1 písm. a) až k) školského zákona. Kontrolou bylo ověřeno, že zákonem požadovaná dokumentace je řádně vedena. 19

20 V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 2. Vydání, obsah a zveřejnění školního řádu podle ustanovení 30 odst. 1,2,3 školského zákona. Ředitelkou školy vydaný školní řád upravuje všechny oblasti dané výše uvedeným ustanovením právního předpisu. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 3. Kontrola, zda ředitelka školy zřídila pedagogickou radu v souladu s ustanovením 164 odst. 2. Ředitelka školy postupovala při zřízení pedagogické rady ve smyslu výše uvedeného zákonného ustanovení. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 11. Základní ekonomické údaje Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012 a) Příjmy 1) Celkové příjmy 2) Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 3) Příjmy z doplňkové činnosti 4) Ostatní příjmy b) Výdaje 1) Investiční výdaje celkem 2) Neinvestiční výdaje celkem Z toho: - Náklady na platy pracovníků školy - Ostatní osobní náklady - Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění - Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky - Stipendia - Ostatní provozní náklady , ,- /ZŠ 540/ ,- /ZUŠ/ , , , , , , , ,78 Hospodaření školy - ziskové ,43 Rezervní fond ,35 / ,43/ FKSP ,36 Investiční fond ,96 V Horažďovicích Vypracovala: Mgr. Jaroslava Šimková Schváleno školskou radou dne:

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice,

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice, Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel školy: Právní forma: Ředitel školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 540, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. www.zsblatenska.horazdovice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 540, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. www.zsblatenska.horazdovice.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 540, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE www.zsblatenska.horazdovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Horažďovice, Blatenská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Výroční zpráva školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více