VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HORAŽĎOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice, příspěvková organizace Blatenská ul. 540, Horažďovice příspěvková organizace vedení školy ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Šimková zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Stulíková, Mgr. Naďa Chládková kontakt tel.: , fax: www: zsblatenska.horazdovice.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Horažďovice adresa zřizovatele nám. Míru 1, Horažďovice kontakt tel.: fax: součásti školy Kapacita Základní škola 570 Školní družina 110 Školní klub 50 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy tříd/ oddělení dětí/ žáků dětí/žáků na třídu žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,6 20,6 2. stupeň ZŠ ,75 9,8 Základní škola se ,1 6,3 speciálními třídami Školní družina Školní klub 1 38 x x Školní jídelna ZŠ x 330 x x 2

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 40 učeben, 4 herny ŠD a ŠK Odborné pracovny, knihovna, knihovna, multimediální pracovna, multimediální učebna pracovny: přírodopisu, 2 jazyk. prac., fyziky, chemie, hudebna, 2 výpočetní techniky, výtvarné výchovy, matematiky, školní dílny a cvičná kuchyně Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Areál pro 20 min. přestávky Hřiště běžecká dráha 200m, volejbalové hřiště, hřiště na košíkovou s asfaltovým povrchem Sportovní zařízení Tělocvična s vybavením Dílny a pozemky Školní zahrada velký areál, 1x skleník, sad, venkovní učebna pro prac. činnosti (býv. včelín) Žákovský nábytek Nový, výškově stavitelný ve všech kmenových učebnách (chybí vybavit některé odborné pracovny) Vybavení učebními pomůckami, vybavenost dobrá hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a vybavenost dostačující, doplňováno dle požadavků učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou vybavenost dobrá, doplňováno dle požadavků pedagogů a finančních možností školy Vybavení nadprůměrné: žákovských pracovních stanic: 42 PC ve dvou počítačových učebnách na 1. a 2. stupni ZŠ, 2 PC ve školním klubu pro přímou práci žáků pracovních stanic v odborných učebnách: 9 PC pracovních stanic pro zaměstnance: 11 PC, 12 notebooků pro domácí práci pedagogů interaktivních zobrazovačů v odborných učebnách: 5 interaktivních tabulí s dataprojektory a ozvučením, 2 interaktivní dataprojektory s el. látnem a ozvučením Další technické vybavení: školní server s nainstalovaným programem pro tvorbu výukových programů EduBase, 2x barevná multifunkční laserová tiskárna, 5x černobílá multifunkční laserová tiskárna, 5 přenosných dataprojektorů, skener, vizualizer, 7x digitální fotoaparát, digitální kamera, 2x externí disc kap. 1TB Z projektu EU peníze školám bylo pořízeno následující vybavení: 20 žákovských pracovních stanic, 6 pracovních stanic v odborných učebnách, 9 notebooků pro domácí práci pedagogů, 3 interaktivní tabule s dataprojektory a ozvučením, 2 interaktivní dataprojektory s el. plátnem a ozvučením, školní server s nainstalovaným programem pro tvorbu výukových programů Edu Base, 2x barevná multifunkční laserová tiskárna, 3 přenosné 3

4 Investiční rozvoj dataprojektory, 2x digitální fotoaparát, 2x externí disc kap. 1TB - výměna nábytku ve třídách na II. stupni (kmenové třídy, pracovna přírodopisu, pracovna chemie) - vybavení učebny informatiky 23 PC - vybavení ředitelny 1PC - vybavení kanceláře ZŘŠ 1 PC - vybavení kanceláře účetní 1 PC - rekonstrukce sociálních zařízení na II. stupni 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení členů školské rady 9 Kontakt 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření činnost a provoz školy Kontakt Jaroslava Roubalová U Jatek Horažďovice 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/01 Základní škola C/001 všechny 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZŠ Blatenská 540 Zařazené třídy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 822/ , Vzdělávací program ZŠ Blatenská 310 Škola bez bariér č. j. 3008/

5 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy pracovníků celkem 48 učitelů ZŠ 25 učitelů ZŠ se speciálními třídami 3 vychovatelů ŠD a asistentů pedagoga 7 správních zaměstnanců ZŠ 8 správních zaměstnanců ŠJ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 78,38 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 63,9 Vychovatelky ŠD 75 Vychovatelky ŠD Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Zapsáno 43 žáků, 6 žákům povolen odklad, 2 žáci nastoupili po loňském odkladu. Skutečně nastoupilo Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

6 SEZNAM ŠKOL U VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ SŠ Obor přijatých Gymnázium Strakonice 3 Gymnázium Sušice 1 Gymnázium Klatovy 2 SŠ Volyně Sociální činnost 1 Ekonomika a podnikání 1 SPŠ a SOU Strakonice Strojírenství 2 Obráběč kovů 1 Elektrikář 1 Kuchař 1 SŠ a SOU U Kapličky Sušice Kadeřník 1 Opravář zemědělských strojů 1 Cestovní ruch 1 Instalatér 1 SŠ Horažďovice Cukrář 2 Gastronomie 1 Kuchař - Číšník 2 Opravář zemědělských strojů 1 Aranžér 1 SOŠ Blatná V Jezárkách Informatika v ekonomice 1 Pedagogické lyceum Prachatice 1 Zdravotnická škola a jazyková Zdravotnické lyceum 2 škola Klatovy Zdravotnický asistent 1 SPŠ Klatovy Elektrotechnika 1 SŠ a SOU Horšovský Týn Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 SOŠ Veselí nad Lužnicí Technologie potravin 1 SŠ České Budějovice Fotograf 1 SŠ veterinární a zahradnická Mechanizace a služby 1 České Budějovice SŠ cestovního ruchu České Hotelnictví a turismus 1 Budějovice SOŠ Roudnice nad Labem Dopravní prostředky 1 SŠ lesnická Písek Lesnictví 2 SOŠ Plzeň Grafický design 1 SPŠ elektrotechnická Plzeň Elektrotechnika 1 6

7 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu (za II. pololetí) ZŠ Blatenská stupeň Třída Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Celkem stupeň Třída Prospělo Prospělo s Neprospělo žáků Nehodnoceno žáků vyznamenáním s dostatečnou VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B Celkem Celkový přehled žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo žáků s dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Nehodnoceno 7

8 Přehled o chování (za celý školní rok) 1. stupeň Třída žáků Pochvaly Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Celkem stupeň Třída žáků Pochvala Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B Celkem Celkový přehled: žáků Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem

9 5.2 Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) omluvených hodin omluvených hodin na žáka neomluvených hodin 1. stupeň neomluvených hodin na žáka 2. stupeň ,2 Celkem ,2 Přehled o prospěchu (za II. pololetí) ZŠ Blatenská 310 ZŠ Blatenská 310 Speciální třídy ZŠ fungují jako malotřídní škola poskytující vzdělání žákům, jejichž celkově schopnosti jim nedovolují úspěšně absolvovat běžnou základní školu. Speciální třídy ZŠ navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Protože má školní budova bezbariérový vstup a výtah pro vozíčkáře, zařazují se mezi naše žáky i děti s těžkými a kombinovanými vadami, včetně imobilních. Výchovně vzdělávací proces těchto dětí se uskutečňuje podle ŠVP Škola bez bariér zpracovaného podle RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Ve školním roce 2012/2013 bylo v našich speciálních třídách vzděláváno 19 žáků s různým druhem znevýhodnění (14 žáků s LMP + 5 žáků s těžkým až hlubokým postižením). Při práci je kladen důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, ve které jsou zastoupeni i žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi, stejně jako s různým stupněm postižení a odlišnou kombinací vad. Žáci s hlubšími vzdělávacími problémy a žáci s těžkými kombinovanými vadami jsou vzděláváni dle IVP. IVP jsou zpracovávány na základě žádosti zákonných zástupců žáků a vždy v úzké spolupráci s odborným poradenským zařízením. Výchovně vzdělávací činnost těchto žáků probíhá ve spojení s pedagogickou asistencí. Žáci jsou vedeni k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, pravidel společenského života a zdravého životního stylu. Intenzivní péče je věnována všem žákům bez rozdílu zdravotního či sociálního aspektu. Trvale jsou zabezpečeny všeobecné a rovné podmínky vzdělávání pro všechny žáky. 9

10 Třída Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo žáků s dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování (za celý školní rok) Třída žáků Pochvaly Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Nehodnoceno Celkový přehled: žáků Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem

11 5.2 Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) omluvených hodin omluvených hodin na žáka neomluvených hodin 1. stupeň neomluvených hodin na žáka 2. stupeň Celkem Údaje o integrovaných žácích ZŠ Blatenská 540: Druh postižení: Ročník žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení S poruchou chování Sociální znevýhodnění - cizojazyčnost Údaje o integrovaných žácích ZŠ Blatenská 310: Druh postižení: Ročník žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení 2., 3., 4., 8., 9. 5 SŠ S vývojovými poruchami učení S poruchou chování 11

12 Zájmové kroužky: Hudební Mažoretky Matematika Český jazyk Ruční práce Mgr. Pajerová Mgr. Mudrová PaedDr. Homolková Mgr. Štěrbová Mgr. Zábranská 5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům spolupráce s PPP prevence sociálně-patologických jevů přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu vytvořen dle možností vyučujících, dopravní obsluhy a s maximálním přihlédnutím k psychohygieně dvě speciální třídy (Blatenská 310), celkem 19 žáků, z toho 14 žáků s LMP, 5 žáků s kombinací více vad, práce třídních učitelů, asistentek pedagoga V běžných třídách práce třídních učitelů, asistentky pedagoga, výchovného poradce kroužky Čj, M a soutěže ve vzdělávacích předmětech viz Školní řád Mgr. Šárka Zeithamlová preventista sociopatologických jevů Mgr. Šárka Zeithamlová, vytvořen program minimální prevence činnost odborníků z Centra prevence Plzeň, práce s třídními kolektivy i problémovými jedinci, spolupráce s pracovnicemi sociálního odboru p. Janečkovou a p. Krýslovou (MěÚ Horažďovice, MěÚ Strakonice) 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků Údaje jsou za školní rok 2012/

13 Vzdělávací akce pedagogů JMÉNO NÁZEV AKCE Š. Zeithamlová Studium metodik prevence Plzeň Š. Zeithamlová Setkání výchovných poradců Strakonice Š. Zeithamlová Přírodovědný inspiromat ZČU Plzeň Š. Zeithamlová Výživa B. Štěrbová Konference Slánský, Plzeň B. Štěrbová e-learning: Funkce médií ve společnosti B. Štěrbová Naši nebo cizí, Plzeň Š. Zeithamlová Sexuální výchova Š. Zeithamlová Setkání výchovných poradců Sušice J. Homolková ŠVP změny a realizace ve výuce J. Štěrba Finanční gramotnost na 2. stupni, Strakonice Vyučující ZŠ a ZUŠ Šikana v pedagogickém procesu J. Šimková Studium pro ředitele škol J. Šimková, Roční hodnocení zaměstnanců H. Stulíková J. Šimková, Práva a povinnosti ředitele školy H. Stulíková J. Šimková, Pracovně-lékařské služby H. Stulíková J. Šimková, Změny zákonů od H. Stulíková L. Zábranská Učím se rád J. Skolek Standardy matematika P. Jánská Standardy český jazyk J. Skolek, Úpravy RVP ZV J. Homolková J. Antropiusová Etopedie Programy pro nepedagogické pracovníky počet pracovníků Školení BOZP a PO 48 Školení školní jídelny 1 Vema Brno 1 13

14 7. Mimoškolní akce přehled za rok 2012/ Školní výlety, exkurze TŘÍDA DATUM NÁZEV AKCE 8. A, B, Exkurze Praha 9. B 8. a 9. roč SŠ Horažďovice Den otevřených dveří 5. A Planetárium České Budějovice 9. A Úřad práce Strakonice trh práce roč Den otevřených dveří ZUŠ 4. A, B Husitské dny - Tábor 7. A Školní výlet Jindřichovice 3. A, B Šumava 6. A, B Orlík, Zvíkov, Písek 8. A, B Příbram 1. A, B Mlázovy 2. A., B Blatná 4. A, B Rabí 5. A, B Kleť, grafitové doly, Český Krumlov 9. A, B Františkovy Lázně, Mariánské Lázně 7. B Plzeň Všechny ročníky průběžně Přírodovědná stanice Horažďovice exkurze k probíranému učivu 7.2 Sportovní soutěže TŘÍDA UMÍSTĚNÍ NÁZEV AKCE 5. A, B místo Florbal okresní kolo 5. A, B 2. místo Přehazovaná okrskové kolo 5. A, B 4. místo Přehazovaná okresní finále 5. A, B 2. místo Vybíjená okrskové kolo 5. A, B 7. místo Vybíjená okresní kolo 5. A, B 2. místo Mc Donalds Cup okrskové kolo, mladší žáci 5. A, B 2. místo Mc Donalds Cup okrskové kolo, starší žáci 5. A, B 7. místo Mc Donalds Cup okresní kolo, starší žáci tř. 10. místo Pohár Českého rozhlasu - dívky tř. 4. místo Pohár Českého rozhlasu - chlapci tř. 10. místo Pohár Českého rozhlasu - dívky tř. 7. místo Pohár Českého rozhlasu - chlapci tř místo Florbalový turnaj se ZŠ Komenského - dívky tř místo Florbalový turnaj se ZŠ Komenského - chlapci 14

15 7.3 Kurzy, akce celé školy TŘÍDA DATUM NÁZEV AKCE 3. A, B Plavecký kurz 3. tříd 4, A, B Plavecký kurz 4. tříd 4. A, B Dopravní kurz 4. tříd 5. A, B Dopravní kurz 5. tříd roč Mikulášská laťka a vánoční dílny Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky roč Lyžařský kurz roč Aprílová laťka 1. A, B Plavecký výcvik 1. tříd 2. A, B Plavecký výcvik 2. tříd roč Majáles, oslava Dne dětí Přípravný kurz pro budoucí prvňáky roč Atletické dopoledne žáků 1. stupně 2 5. roč Skok vysoký 9. A, B Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd 7.4 Filmová a divadelní představení TŘÍDA DATUM NÁZEV AKCE roč Tajemný svět Ekvádoru a Galapág roč Zpíváme si s pohádkou 1. A, B Duhová pohádka pořad minimální prevence sociál. patol. jevů 9. A, B Sen noci svatojánské Divadlo Plzeň roč Doba ledová film. představení 8. a 9. roč Memento dramatizace románu 2. A, B Povídejme si, děti 9. A, B Kouzelná flétna Divadlo Plzeň roč Kapka medu pro Verunku roč Koncert muzikantů s postižením třídy Dramaťácká sklizeň 1. A, B Nábor do dramatického kroužku roč Fidli, fidli pořad ZUŠ roč O myšce a medvědovi - film. představení roč Tady hlídám já film. představení 15

16 7.5 Akce městské knihovny TŘÍDA DATUM NÁZEV AKCE 4. B Jak pracovat s knihou 9. A, B Beseda s novináři 9. A, B Beseda se starostou Horažďovic 4. A, B Tramvaj plná strašidel 9. A Česká služka aneb byla jsem au-pair 3. B Knihovnická lekce 1. A, B Knihovnická lekce 2. A, B Beseda s Milošem Kratochvílem 3. A Knihovnická lekce 5. A Knihovnická lekce 5. A, B Beseda s A. Ježkovou 1. A, B Král Artuš a my 8. A, B Přemyslovci by se divili 8. A, B Beseda se spisovatelem Vondruškou 1. A, B Pasování prvňáků na čtenáře Akce uskutečněné v rámci volby povolání a profesní orientace žáků TŘÍDA DATUM AKCE PP Klatovy předávání výsledků PROFI testů Prezentace oborů SŠ Horažďovice Prezentace oborů SPŠ Volyně 8., Prezentace technických oborů v dílnách SŠ Horažďovice (akce Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje) Prezentace oborů SŠ Sušice Prezentace oborů SŠ Oselce Prezentace SPŠ Klatovy Prezentace VOŠ, SPŠ a SOU Strakonice Prezentace Gymnázia Sušice Návštěva kontaktního střediska pro volbu povolání při ÚP ve Strakonicích Prezentace oborů SŠ zdravotnické v Klatovech Prezentace SŠ Sušice Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje zviditelnění technických oborů: sestavování modelů přístrojů z fyziky 16

17 Akce uskutečněné v rámci minimálního preventivního programu TŘÍDA DATUM AKCE Národní iniciativa pro život (Jitka Kultová): Reprodukční zdraví a prevence neplánovaných těhotenství Program Duhová pohádka Program pět P: Poruchy příjmu potravy , 4., Preventivní program Animánie: Neboj se, nejsi sám , Dramatizace románu Memento (preventivní pořad s následným rozborem v jednotlivých třídách) On-line poradna Domažlice: program Etiketa rodiče Při příležitosti konání rodičovských schůzek zajištěna beseda na téma: Návykové látky a sebeobrana 8., Návykové látky a Horažďovicko (pětihodinový preventivní program) 8. Školní družina Hodnocení činnosti ŠD a ŠK za 1. pololetí šk. roku Na konci 1. pololetí je do ŠD a ŠK zapsáno celkem 136 žáků. 1. odd. - vychovatelka Radka Šperlíková 32 žáků (úvazek 1,0) 2. odd. - vychovatelka Eva Nováková 31 žáků (úvazek 0,571) 3. odd. - vychovatelka Anna Matějková 32 žáků (úvazek 0,857) ŠK - vychovatelka Michaela Holečková 41 žáků (úvazek 0,500) Provoz ŠD: 11:30 hod. - 16:30 hod. ŠK: 11:45 /12.30/ hod. - 15:00 hod. Akce 1. pololetí spolupráce s Oblastní charitou Horažďovice - výstava výtvarných prací a výrobků s podzimní, vánoční a zimní tématikou - spolupráce s přírodovědnou stanicí 2x za měsíc návštěva p. Pánkové v ŠD - besedy o 17

18 životě zvířat s živými exempláři - spolupráce s pracovníky Charity - výroba visaček na mikulášské balíčky pro klienty - veřejná vánoční vystoupení - besídky pro klienty penzionu a veřejnost, bývalé pracovníky LDN a pro pacienty LDN Horažďovice (všem našim divákům jsme s dětmi vyrobily přání a dárečky) - vánoční vystoupení pro rodiče - pásmo básniček a písniček - adventní výtvarná dílna pro rodiče a děti - společné tvořivé odpoledne vánoční kapřík - výroba dárků pro naše budoucí žáky k zápisu do 1.tříd želva - 6. zimní družinová olympiáda - zábavné sportovní odpoledne - soutěž mezi odděleními - výstavba altánu s lavičkami v prostorách školního hřiště/vyřizování žádosti a příslušných povolení započalo již na jaře předcházejícího školního roku/ Za 1.pololetí (od září do prosince) jsme od žáků zapsaných do ŠD a ŠK vybraly celkem kč. Za vybrané peníze jsme koupily: předplatné časopisu PASTELKA, kredit do mobilního telefonu /1x 250 kč/, toner do kopírky, výtvarné potřeby, stavebnice, hračky, deskové hry, karty. Část peněz byla použita na doplacení altánu. Hodnocení činnosti ŠD a ŠK za 2. pololetí šk. roku 2012/2013 Na konci 2. pololetí je do ŠD a ŠK zapsáno celkem 132 žáků 1. odd. - vychovatelka Radka Šperlíková - 32 žáků (úvazek 1,0) 2. odd. - vychovatelka Eva Nováková - 30 žáků (úvazek 0,500) 3. odd. - vychovatelka Anna Matějková - 32 žáků (úvazek 0,804) ŠK - vychovatelka Michaela Holečková - 38 žáků (úvazek 0,500) Provoz ŠD: 6:45 hod. 7:45 hod, 11:30 hod. - 16:30 hod. ŠK: 11:45 /12.30/ hod. 14:45/15:00 hod. Akce 2. pololetí 2011/ spolupráce s Oblastní charitou Horažďovice - výstava výtvarných prací a výrobků s jarní, velikonoční a letní tématikou - spolupráce s přírodovědnou stanicí 2x za měsíc návštěva p. Pánkové v ŠD - besedy o životě zvířat s živými exempláři - únor: maškarní bál v ŠD masopustní veselí s tancem a zábavou, soutěží a odměnami - duben - květen: Tři veřejná vystoupení na téma Procházka jarem besídky pro klienty penzionu a veřejnost, bývalé pracovníky LDN a pro pacienty LDN Horažďovice (všem našim divákům jsme s dětmi v ŠD a ŠK vyrobily přání a dárečky) - jarní vystoupení pro rodiče pásmo básniček a písniček - sportovní odpoledne pro rodiče zábavné sportovní disciplíny inspirované jarem - květen: návštěva ZUŠ Den otevřených dveří 60. let od založení - Divadlo divů z Písku zábavný program s klaunem, žonglováním, kouzlením 18

19 Za 2. pololetí /leden červen/ jsme od dětí zapsaných do ŠD a ŠK vybraly celkem Kč. Za část těchto peněz /cca Kč/ jsme koupily: potřeby na výtvarné a pracovní činnosti, kredit do telefonu, toner do kopírky, karetní hry a mikáda, drobné odměny na akce, ochrannou síť na pískoviště, opravu počítače v ŠK. 9. Opravy a inovace - nové čerpadlo ve školní jídelně (=zjištění závady ponorného čerpadla v jímce pro školní jídelnu, jeho demontáž a očištění tlakovou myčkou, montáž nového čerpadla a jeho odzkoušení) - stavba altánu pro potřeby školní družiny - nátěry šaten 1. stupně - nátěry soklů v přízemí 2. stupně - nátěry šaten 2. stupně - oprava sociálních zařízení na 2. stupni - oprava svodu dešťové vody v prostoru dílen - nátěry zárubní všech dveří na 2. stupni - nátěr plotu okolo celého areálu školy - nový nábytek do kmenových tříd - nový nábytek do pracovny přírodopisu - nový nábytek do pracovny chemie - rekonstrukce sociálních zařízení na 2. stupni - malování školní kuchyně + skladu na brambory 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/13 prováděla Česká školní inspekce inspekční činnost na naší základní škole 22. října Předmět kontrolní činnosti Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona zaměřená na: 1. dodržování ustanovení 28 odst. 1 školského zákona 2. dodržování ustanovení 30 odst. 1 až 3 školského zákona 3. dodržování ustanovení 164 odst. 2 školského zákona Kontrolní zjištění 1. Kontrola vedení dokumentace školy podle 28 odst. 1 písm. a) až k) školského zákona. Kontrolou bylo ověřeno, že zákonem požadovaná dokumentace je řádně vedena. 19

20 V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 2. Vydání, obsah a zveřejnění školního řádu podle ustanovení 30 odst. 1,2,3 školského zákona. Ředitelkou školy vydaný školní řád upravuje všechny oblasti dané výše uvedeným ustanovením právního předpisu. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 3. Kontrola, zda ředitelka školy zřídila pedagogickou radu v souladu s ustanovením 164 odst. 2. Ředitelka školy postupovala při zřízení pedagogické rady ve smyslu výše uvedeného zákonného ustanovení. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 11. Základní ekonomické údaje Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012 a) Příjmy 1) Celkové příjmy 2) Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 3) Příjmy z doplňkové činnosti 4) Ostatní příjmy b) Výdaje 1) Investiční výdaje celkem 2) Neinvestiční výdaje celkem Z toho: - Náklady na platy pracovníků školy - Ostatní osobní náklady - Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění - Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky - Stipendia - Ostatní provozní náklady , ,- /ZŠ 540/ ,- /ZUŠ/ , , , , , , , ,78 Hospodaření školy - ziskové ,43 Rezervní fond ,35 / ,43/ FKSP ,36 Investiční fond ,96 V Horažďovicích Vypracovala: Mgr. Jaroslava Šimková Schváleno školskou radou dne:

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Náměstí 9.května 2, 691 06 Velké Pavlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: RNDr. Ludvík Hanák, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Č.j.: ZŠ MŠ 215/09 Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B - 1 Skartační znak: A 5 Vypracovala : Mgr. Ludmila Ludvová Schválila

Více