Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání V každé roční době chceme mít blízko k přírodě i k sobě. školní rok 2014/

2 Pro práci mateřské školy představuje Školní vzdělávací program ( ŠVP) základní pedagogický dokument. Je to vlastní projekt výchovné a vzdělávací práce, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání ( RVP PV). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tento společný závazný rámec je východiskem pro tvorbu Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání naší mateřské školy a jeho realizace vychází z konkrétních podmínek mateřské školy. 2

3 Obsah 1. Identifikační údaje Personální obsazení MŠ Charakteristika školy Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace Organizace v budově MŠ Organizace v budově ZŠ Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Charakteristika vzdělávacího programu Organizace vzdělávání Způsob organizace Formy vzdělávání Nadstandardní aktivity Vzdělávací obsah Plavba námořníků kolem světa Dobrodružství pejska a kočičky Z pohádky do pohádky S dráčkem Bucifálkem přes desatero království Kufřík plný zážitků Rok s krtkem Kouzelný rok v království Mach a Šebestová do školy jdou Evaluační činnost Pedagogické hodnocení Dokumenty školy ŠVP TVP, soulad ŠVP RVP PV Evaluace podmínek vzdělávání Evaluace průběhu vzdělávání Evaluace spolupráce Přílohy

4 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 Sídlo: Jičín, 17. listopadu 109 Identifikační číslo: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Jičín Žižkovo nám. 18 Jičín Součásti organizace: základní škola mateřská škola školní družina školní jídelna mateřské školy školní výdejna základní školy Ředitel školy: PaedDr. Ivan Truhlička tel e- mail: Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu: Mgr. Zlatuše Kynčlová tel , mob e- mail: Sídlo mateřské školy: Jičín, 17. listopadu 46 Odloučené pracoviště: Jičín, Smiřických 8 IZO mateřské školy: Číslo účtu KB / 0100 Zpracovatel ŠVP: Mgr. Zlatuše Kynčlová v kolektivní spolupráci učitelek personálního obsazení pro školní rok 2014/ 2015 Platnost: školní rok 2014/2015 Razítko a podpis ředitele školy: 4

5 2. Personální obsazení MŠ Učitelky: 5.třída Mráčci Mgr. Zlatuše Kynčlová /zástupkyně ředitele ZŠ na MŠ/ Eva Holanová 1.třída Žabičky Bc. Hana Kulhánková / logopedická/ Gabriela Lukáčová 2.třída Oranžíci Bc. Iva Drahoňovská Kateřina Tomíčková od Alena Balcarová nástup po MD 3.třída Sluníčka Věra Sýkorová Jaroslava Chalupová 4.třída Motýlci Dana Kyselová 6.třída Kašpárci Odloučené pracoviště v ZŠ: 8.třída Rybičky 7.třída Včeličky Jaroslava Nedvědová Veronika Klímová Taťána Veselá Věra Slepičková /vedoucí odloučeného pracoviště/ Bc. Martina Boháčková Hana Málková Marcela Šulcová Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované v oboru učitelství pro MŠ. Školník Uklízečky Vedoucí ŠJ Kuchařky Josef Ott Naděžda Michnová Petra Matovčíková Tatiana Vacková Ilona Šíbová Věra Pluhařová Lenka Rohová Hana Škaloudová ½ úvazek uklízečky a ½ úvazek pracovnice školní jídelny Naděžda Vrabcová Edita Buchartová 3. Charakteristika školy Naše mateřská škola je jednou z nejstarších v České republice. Budova tehdejší Opatrovny byla slavnostně otevřena 24. září V roce 2003 byla mateřská škola sloučena se základní školou do jednoho právního subjektu. ZŠ se nachází proti MŠ přes hlavní silnici. Mateřská škola má výhodnou polohu v centru města. Je to historická budova s vlastní školní jídelnou. Na budovu bezprostředně navazuje rozlehlá zahrada s brouzdalištěm. Právě zahrada se vzrostlými stromy a přitom dostatkem prostoru pro hry a pohyb dětí je oázou klidu uprostřed rušnější části města. Budova je dvoupodlažní, je v ní umístěno šest tříd, z toho pět běžných a jedna třída pro děti s logopedickými vadami. V logopedické třídě je snížen počet dětí oproti běžným třídám. Učitelky v této třídě speciální vzdělání pro práci s dětmi s logopedickými vadami a úzce spolupracují s odborníky. Na základě oznámení Pedagogicko- 5

6 psychologické poradny Královehradeckého kraje, pracoviště Jičín, byla navázána od května 2012 spolupráce se Speciálním centrem pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové. V základní škole jsou umístněny dvě třídy - 7. a 8.třída a jsou odloučeným pracovištěm v budově ZŠ s vedoucí učitelkou odloučeného pracoviště. Všechny třídy jsou rozlišeny barevně a označeny názvem charakterizující danou barvu. Celkem je umístěno v mateřské škole 196 dětí. Odpovědnost za mateřskou školu má ředitel školy, organizačně a pedagogicky vede mateřskou školu zástupkyně ředitele pro mateřskou školu. Výchovně vzdělávací proces zajišťuje 16 učitelek plně kvalifikovaných v oboru učitelství pro mateřské školy. Provozních pracovníků zde pracuje 10. Vzhledem ke sloučení se základní školou se uskutečňuje široká škála spolupráce. Dětem z mateřské školy nejsou cizí rozlehlé prostory školy, žáci různých ročníků ve spolupráci s pedagogy připravují programy pro předškolní děti v průběhu školního roku. Děti, které z naší mateřské školy vstupují do této základní školy, mají tak v začátcích školní docházky usnadněnou adaptaci. 4. Podmínky vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje sedm základních podmínek, které je třeba při vzdělávání dětí dodržovat: Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Naše mateřská škola má nastaveny podmínky takto: 4.1. Věcné podmínky Mateřská škola je téměř sto let stará budova. I když prošla mnohými rekonstrukcemi, její vnitřní stavební uspořádání se nezměnilo. Prostory na podlahovou plochu jsou velmi omezené, co se týká objemu vzduchu, tak nadstandardní. Jako ve všech starých budovách jsou tu vysoké stropy, které nebyly dosud žádným zásahem snižovány. Budova je podsklepená, tyto prostory prošly v roce 2004 celkovou úpravou. Byla zde vybudována prádelna se sušárnou, nachází se tu vlastní plynová kotelna, hrubá přípravna pro kuchyň, sociální zařízení a skladové prostory. V přízemí jsou umístěny tři třídy, dvě umývárny a šatna, kuchyň, školní jídelna se skladem potravin. Kuchyň prošla po mnoha letech proměnou, aby vyhověla hygienickým požadavkům současné doby. Provoz kuchyně 6

7 je velmi náročný na organizaci. Mezi kuchyní a jídelnou se nachází jedna ze tříd, tím dochází ke křížení provozu. V jídelně se musí vystřídat při stravování tři třídy po sobě a do dalších třech tříd umístěných v přízemí se jídlo rozváží. Všechny tři třídy v přízemí mají jednu společnou místnost jako šatnu. Zde dochází opět k prostorovým nedostatkům. Šatní boxy jsou vyrobeny na míru, a pokud děti odcházejí na pobyt venku, musí jednotlivé třídy postupně. Stejně tomu tak je i v prvním patře budovy, kde se nacházejí další tři třídy, pro které je opět společná jedna šatna. I zde jsou šatní boxy vyrobené na míru. Sociální zařízení prošlo generální opravou, ve dvou umývárnách v přízemí a ve dvou v prvním poschodí jsou nainstalovány bezdotykové baterie, které jsou zřejmě v málokteré MŠ, děti však velmi lákají k hraní než k vlastnímu umytí. Sociální zařízení je umístěno mimo třídy přes chodbu. V prvním patře se dále nachází sborovna, kancelář zástupkyně ředitele, kancelář vedoucí školní jídelny, malá kuchyňka a zázemí pro provozní zaměstnance. Každá stavebně starší budova má svou tajemnou půdu, není tomu jinak ani u této. Slouží jako sklad různých věcí, protože jinak v celé budově není jediné zákoutí, které by sloužilo k ukládání pomůcek. Ty, které je mít třeba po ruce, musí být ve třídě nebo ve sborovně. Při vstupu do budovy velmi prostorně působí chodby. Právě jich využíváme také ke hře dětí. Jsou zde umístěny na stěnách dekorativní didaktické hry a sedací dětský nábytek. Třídy slouží jako herna a ložnice zároveň, jsou to obdélníkové místnosti s jedním vchodem bez jakéhokoliv výklenku. Všechny třídy jsou vybaveny nábytkem, který umožňuje dětem volný a přehledný výběr hraček. Stoly a židle jsou velikostně přizpůsobené věku dětí. Ve většině tříd jsou vyměněna těžká kovová lehátka pro odpočinek dětí za lehká plastová. Počet lehátek odpovídá počtu dětí. Průběžně jsou třídy i kabinetní sbírka doplňovány novými pomůckami, hračkami a materiály, které odpovídají věku a počtu dětí a splňují nároky pro různorodé využití. Interiér mateřské školy je vyzdoben malbou obrázků na stěnách samotnými dětmi. Výtvarné práce dětí jsou umístěny v prostorách celé budovy a mohou, je shlédnout rodiče. Děti si v každé třídě ukládají výtvory do své vlastní přihrádky, která je jim kdykoliv přístupná a vytvářejí si portfolia. Na budovu bezprostředně navazuje rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy, ale dostatečným prostorem pro volný pohyb dětí. V teplých měsících je využíváno brouzdaliště. V blízkosti brouzdaliště je dřevěný altán vybavený chemickým WC, sprchou a skladem zahradních pomůcek. Pokud je brouzdaliště využíváno, tak pouze za dohledu učitelek. V případě, že není užíváno, je tato část bezpečnostně oddělena plotem a uzamykatelnými vrátky od další části zahrady. Tím je umožněn zcela volný a bezpečný pobyt na zahradě. Je zde umístěna herní sestava se skluzavkou a dalšími prvky pro rozvoj obratnosti dětí, dále sestava vlak, pružinové houpadlo a houpačka. Všechny tyto prvky splňují nejpřísnější bezpečnostní kriteria. Na školním dvoře a betonových cestách mohou děti jezdit na koloběžkách, tříkolkách a kolech, které jsou výbavou MŠ. Čtyři pískoviště jsou opatřena ochrannými sítěmi, aby se zamezilo znečištění písku. Třídy nejsou izolované, ale umožňují navazovat nejen vztahy s dětmi, ale i se potkávat se všemi zaměstnanci MŠ. Nově zřízené třídy v budově ZŠ jsou umístěny v prvním patře. Mají zde vytvořen oddělený prostor s uzamykatelnými dveřmi. V těchto třídách jsou stabilně umístěny děti v posledním ročníku před zahájením školní docházky a s odkladem školní docházky. Prostory tříd a sociálního zařízení odpovídají vybavením hygienickým požadavkům pro předškolní děti. Vnitřní a vnější prostory jsou uspořádány tak, aby v co největší míře splňovaly bezpečnostní, hygienické normy a vyhovovaly výchovně vzdělávacímu procesu Životospráva Děti dostávají po celý den plnohodnotnou a vyváženou stravu dle norem. Jídelníček pečlivě sestavuje vedoucí ŠJ Ilona Šíbová, která navštěvuje různé semináře, kde se stále vzdělává a kontroluje správnou skladbu jídelníčku. Ze zdravotních důvodů dítěte v mezích možností respektujeme výjimku ve stravě. Děti mají k dispozici dostatek tekutin po celý den svého pobytu v MŠ. Je zaveden pitný režim, děti mají každý svou skleničku na označeném a 7

8 přístupném místě. Jak vyplývá z věcných podmínek, musí být nastaven pravidelný rozvrh stravování, aby byly dodržovány vhodné intervaly mezi podávanými pokrmy. Nikdy nenutíme děti do jídla. Pedagogové se stravují společně s dětmi a tím jim jsou přirozeným vzorem. Děti pobývají každý den dostatečně dlouho venku a program činností, je přizpůsoben počasí. Děti využívají k pobytu venku převážně zahradu, ale vydávají se i na vycházky do blízkého okolí. Během denního programu respektujeme věkové a individuální potřeby. Odpočinek patří do režimu dne dětí předškolního věku, slouží k fyzické i psychické regeneraci dětského organismu. Všechny děti po obědě odpočívají na lehátku. Délka odpočinku vyplývá z rozvrhu stravování a je úměrná věku dětí jednotlivých tříd. Nespavý režim nastavujeme pouze pro děti před vstupem do školy ke konci školního roku Psychosociální podmínky Navzdory většímu počtů tříd, dětí a zaměstnanců je snahou všech, abychom se v prostředí MŠ cítily dobře, spokojeně a bezpečně. Pro rodiče nově přijatých dětí se koná informativní schůzka, kde jim je mimo jiné nabídnuta možnost seznámení dítěte s prostředím v rámci adaptačního dne. Učitelky respektují obecně lidské, vývojové a individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Toho dosahujeme vhodným a pružným rozvržením pracovní doby učitelek tak, aby se učitelky vzájemně co nejvíce ve třídě překrývaly. Snažíme se, aby třída byla pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou rády. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Každá třída si vytváří pravidla společného soužití. Jejich respektováním předcházíme projevům nepřátelství či násilí Organizace Organizace v budově MŠ MŠ je šestitřídní, z toho pět tříd je běžných a jedna pro děti s logopedickými vadami. Zpravidla se třídy naplňují do počtu 26 dětí a jsou homogenní. Toto nemusí být pravidlem pro každý školní rok a záleží na věkovém složení nově přijatých dětí. V logopedické třídě je počet dětí snížen vzhledem k individuálnímu přístupu a speciálním potřebám dětí. Denní režim je dostatečně pružný, aby vyhovoval potřebám dětí a požadavkům rodičů v souladu se školním řádem, ale také daným podmínkám. Pro naši MŠ z toho vyplývá, že musíme mít pevně stanovenou dobu stravování pro každou třídu vzhledem k náročné organizaci školní jídelny. V ostatních situacích se snažíme, aby denní režim byl dostatečně pružný a umožňoval reagovat na dané situace. V hodin se děti začínají scházet v jedné ze tří a spontánně si hrají. V této době využívá učitelka čas k individuálnímu přístupu k dítěti. V 7 hodin učitelky převedou děti do svých kmenových tříd a následují spontánní a řízené činnosti, pohybové chvilky, hygiena, svačina, řízené činnosti, pobyt venku, hygiena, oběd, odpočinek na lehátku, hygiena, svačina, spontánní činnosti. Po 15 hodině se děti spojují do jedné ze tříd, organizuje se činnost zájmových aktivit a provoz MŠ končí v hodin. Orientační časy činností jednotlivých tříd jsou různé a jsou vyvěšeny u každé třídy. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, a to včetně aktivit nad rámec běžného programu Organizace v budově ZŠ V 7. a 8. třídě je umístěno 50 dětí většinou posledního ročníku před zahájením školní docházky a s OŠD. Provoz se zahajuje v 6,30 hod. a končí v 16,30 hod.. V 15,30 hod. se děti spojují do jedné třídy, kde provoz končí v 16,30 hod. Strava je dovážena z MŠ a vydávána ve výdejně v ZŠ. 8

9 4. 5. Řízení mateřské školy V rámci sloučeného subjektu má hlavní zodpovědnost ředitel. Pedagogicky a organizačně řídí MŠ zástupkyně pro MŠ. Zástupkyně uplatňuje demokratický styl řízení mateřské školy, podporuje vzájemnou spolupráci všech zaměstnanců, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmů na rozhodování o otázkách ŠVP, na pedagogických radách a v daných pracovních skupinách. Mateřská škola spolupracuje s PPP v Jičíně a SPC pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové. SPC provádí depistáže dětí s logopedickými vadami a děti zařazuje do logopedické třídy. Samozřejmostí je spolupráce se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy. Nejbližší je nám spolupráce se základní školou. Aktivity jsou popsány v části nadstandartních aktivit Personální a pedagogické zajištění Na naší mateřské škole pracuje tým šestnácti odborně kvalifikovaných pedagogů pro učitelství v mateřské škole. Celý náš pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel, která jsou v souladu se společenskými, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Aktivně přistupujeme ke vzdělávání a sebevzdělávání, a tak přispíváme k svému profesnímu růstu. Jako jedna z mála MŠ disponujeme počítačovým vybavením. Po celé MŠ je rozvedena počítačová síť a na základě toho je v každé třídě, sborovně, kanceláři zástupkyně ředitele a vedoucí školní jídelny PC. Možnost této komunikace je i ve třídách v budově ZŠ. Toto nám všem umožňuje komunikaci nejen mezi sebou, ale i s rodiči. PC využívají i děti ve třídách ke zpestření svého vzdělávání. Všechny pedagogické pracovnice zvládají běžné práce na PC. Správcem počítačové sítě je informatik zřizovatele. Specializované služby jako je logopedie či jiná péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami, ke kterým nejsme kompetentní, jsou zajišťovány spolupráci s PPP a SPC. Zájmové aktivity vedou kmenové pracovnice naší školy. Vycházíme vstříc požadavkům SOŠPg v Nové Pace, vysokým školám s pedagogickým zaměřením tím, že jejich studentky u nás vykonávají praxi Spoluúčast rodičů Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání dítěte i jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání (např. vést dítě k samostatnosti v sebeobsluze). Snahou učitelek je, aby mezi nimi a rodiči panovala oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Pedagogové chrání soukromí rodin a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje. O plánovaných akcích se dočtou na nástěnce nebo dveřích konkrétní třídy. Zdokumentované činnosti dětí si mohou prohlédnout na vystavených fotografiích. Samozřejmostí jsou nástěnky z dětských prací. Dále mohou rodiče využít možnost nahlédnout do ŠVP a portfolia svého dítěte. Své náměty a připomínky mohou sdělovat formou dotazníků a anket. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ a účastnit se různých programů. Pravidelně docházejí na logopedické konzultace ve speciální třídě, připravují kostýmy na Maškarní rej a Rej čarodějnic pro své děti. Během roku mají možnost několikrát shlédnout ukázky činností s dětmi ve třídách a účastnit se společných vánočních sezení spojených s výrobou dárečků. Tím nejsou jen pasivními konzumenty školních besídkových programů. Volný přístup do tříd a celé MŠ mají ve dnech otevřených dveří při zápisu nových 9

10 dětí do naši MŠ během května. Těsně před začátkem školního roku mají možnost navštívit s dětmi adaptační den. Průběžně během roku se mohou zapojit do sběru plastových víček a sběru starého papíru. MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Pedagogové nabízí rodičům poradenský servis (např. navrhují možnost odkladu školní docházky, návštěvu logopeda nebo psychologické poradny). Od roku 2011 pracuje Klub rodičů při mateřské škole 17. listopadu, který se podílí na organizaci akcí MŠ a jednotlivých tříd (např. Mikulášská nadílka, Den dětí). Informace o aktivitách Klubu rodičů mohou ostatní získat na webových stránkách MŠ. 5. Charakteristika vzdělávacího programu V letošním školním roce pracujeme podle vlastního ŠVP Křížem krážem, tam i zpět, poznáváme celý svět. Všechny pedagogické pracovnice se zapojily do tvorby a společně se dohodly, že nově vytvořený program vyhovuje na dobu jednoho školního roku. Ale i nadále to bude náš samostatný program, který vychází z dlouhodobých zkušeností a podmínek naší MŠ. V posledních letech se v odborné literatuře, ale i v pedagogické a psychologické praxi stále více uplatňuje zajímavý přístup k chápání lidských schopností. Jedná se o tzv. teorii rozmanitých inteligencí (multiple inteligences). Její autor, americký výzkumník, H. Gardner říká, že každý člověk má minimálně osm typů inteligencí (schopností). Samotná inteligence je souborem mnoha schopností, které uplatňujeme při řešení situací každodenního života. Typy inteligence: 1. verbální 2. logicko-matematická 3. prostorová 4. hudební 5. tělesně-kinestetická 6. interpersonální 7. intrapersonální 8. přírodní Při tematickém plánování a přípravě dlouhodobých projektů pro celou třídu dbáme na to, aby vybrané hry a činnosti rozvíjely všechny typy inteligencí. Stále však máme na mysli soulad našeho ŠVP s RVP PV. Tento dokument je pracovní a zároveň veřejný. Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání. Chceme dodržovat princip uspokojování individuálních a speciálních potřeb a zájmů. Budeme podporovat rozvoj samostatnosti, zdravého sebevědomí a tvořivosti dětí. Od byl vydán materiál pro PV,č.j.MŠMT 9482/ Konkretizované očekávané výstupy RVP PV. Konkretizované očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí. Celý obsah tohoto materiálu je součástí TVP v každé třídě a pedagogové ho využívají k plánování cílů a činností dětí v dané třídě. 6. Organizace vzdělávání 6.1. Způsob organizace V MŠ je 6 tříd a jedna z nich logopedická. V budově ZŠ jsou umístěny 2 třídy. Bližší charakteristika tříd je rozpracována ve vzdělávacím obsahu a podmínkách vzdělávání. Provozní doba MŠ je od 6,30 hod. do 16,30 hod.. Během této doby je vzdělávací nabídka pro každý den připravena tak, aby poměr mezi řízenými spontánními činnostmi byl vyvážený. Od 6,30 hod. se děti scházejí v jedné z tříd MŠ a v 7,00 hod. se rozcházejí s učitelkou do svých tříd. V odpoledních hodinách se děti po 15,00 hod. scházejí do jedné z tříd MŠ. Informace o 10

11 provozu, kde se začíná a končí, najdou rodiče na dveřích MŠ. V budově ZŠ na odloučeném pracovišti je organizace odlišná. Děti se scházejí od 6,30 hod. v jedné třídě a v 7,30 hod. se rozcházejí do své třídy. V 15,30 hod. se děti scházejí v jedné třídě, kde provoz končí v 16,30 hod. Do třídy se zařazují děti přibližně stejného věku, pokud to dovolují podmínky. Vzdělávání dětí je zpravidla po dva roky se stejnými učitelkami. Naším zájmem je především spokojené dítě v harmonickém prostředí Formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Přístupnou formou též vedeme k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. Činnosti se uskutečňují převážně ve skupinách a individuálně, v omezené míře frontálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Individuálních vzdělávacích plánů využíváme pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami v logopedické třídě. Výsledků vyšetření z PPP pro děti s odkladem školní docházky využíváme k individuálnímu rozvoji těchto dětí Nadstandardní aktivity Mezi další oblíbené formy, které naplňují záměry vzdělávání, patří nadstandardní aktivity, které organizujeme během celého roku. Patří mezi ně např. ukázky činnosti dětí pro rodiče, posezení rodičů s dětmi, Mikulášská nadílka, Karneval, Čarodějnický rej, Den dětí, třídní a školní výlety, rozloučení s předškoláky, exkurze, návštěvy divadla nebo kina. V letošním roce děti starších věkových skupin absolvují plavecký výcvik a mladší děti navštíví Solnou jeskyni s aktivním dýchacím cvičením. Dětem věkové skupiny 4-6 let je nabídnuta lyžařská školička v Herlíkovicích. Vzhledem ke spojení se ZŠ pořádáme různé aktivity, např. Den země, divadelní a hudební představení, která si pro své mladší kamarády připravují žáci ZŠ. Děti předškolního věku navštěvují ZŠ, kde si vyzkouší učení ve škole na zkoušku. Všechny tyto aktivity doplňují vzdělávání dětí předškolního věku a navazují na integrované bloky, které rozšiřují. Další naší vzdělávací nabídkou jsou aktivity rozvíjející určité dovednosti. Tyto aktivity vedou učitelky naší MŠ. V nabídce je seznámení s anglickým jazykem organizované ve dvou skupinách. Dívky z MŠ i ZŠ mají možnost se uplatnit ve skupině mažoretek. Jako prevence logopedických vad je organizována aktivita Logohrátky. Počty dětí v těchto aktivitách jsou omezené a o zařazení dětí rozhoduje zástupkyně ředitele podle individuální aktuální situace. 7. Vzdělávací obsah ŠVP je pro naši MŠ všeobecně platný a je oporou pro práci jednotlivých tříd. Každá třída pracuje podle vlastních třídních vzdělávacích programů (TVP), které tvoří vzdělávací obsah ŠVP. Jednotliví pedagogové pracují rozdílnými způsoby, preferují různé metody práce s dětmi. Společné vymezení a rozpracování učiva by tak postrádalo smysl. Toto umožňuje pracovat pružně s ohledem na aktuální možnosti, potřeby i výsledky evaluačních činností. Témata integrovaných bloků (IB) si vyhledávají a formulují v jednotlivých třídách pedagogové samy. Jsou velice různorodá, vycházejí ze života dětí, ze situací, jimž děti 11

12 procházejí, vážou se k různým událostem v průběhu roku, k různým svátkům, slavnostem, výročím a jsou přirozeně odvozena z přirozeného cyklu ročních období. Název si pedagogové volí libovolný a časový prostor je od několika dnů až po několik týdnů. IB představují stavební kameny, v nichž pedagogové postupně vytvářejí vzdělávací nabídku, která je obsahem TVP. Bloky jsou vytvářeny tak, aby přispívaly k rozvoji a učení dětí v různých oblastech, podporovaly získávání potřebných dovedností, užitečných poznatků, hodnot a samostatného postoje. Nabízejí mnohostrannou nabídku činností intelektových i praktických. Sledují hlavní vzdělávací cíle. Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje učení. Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe. Rozvíjet schopnosti přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy, nadání. Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu, proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem, životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi. V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání. Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro jejich sbližování. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Rozvíjet poznání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb. Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry. Vést dítě k zájmu podílet se na společenském životě a činnostech ve školce i v rodině (učit se spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat, tolerovat druhé). Vést děti k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak rozhodne a co udělá, odpovídá. Vzdělávání dětí probíhá v pěti základních oblastech, které jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se: 1. Biologická 2. Psychologická 3. Interpersonální 4. Sociálně-kulturní 5. Environmentální V Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání je uvedeno, co nám každá oblast jasně definuje vzdělávací cíle, očekávané kompetence, rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů i hlavní činnosti a příležitosti, které dětem nabízíme, vytváříme a umožňujeme. 12

13 7. 1. Plavba námořníků kolem světa 1. třída Žabičky Třídní učitelky Bc. Hana Kulhánková Gabriela Lukáčová V logopedické třídě Žabičky je zapsáno pro školní rok 2014/ dětí. Z nichž je více chlapců, přesně 10 a menší část třídní skupiny tvoří děvčata (8). Průměrný věk dětí je 5 let, nicméně největší část třídy tvoří děti ve věku šesti let. Ve třídě jsou také děti pětileté a čtyřleté. Všechny děti potřebují odborný přístup vzhledem k jejich řečovým nedostatkům, ať už se jedná o vady těžké či lehké. V letošním roce jako v předchozích letech se činnosti a aktivity zaměřují na podporu správných řečových dovedností a schopností. Denně se ve třídě věnujeme nápravě a odstraňování vadných hlásek, upevňujeme hlásky vyvozené a učíme se je zapojovat do slov, vět, větných spojení. Také pravidelně cvičíme fonematický sluch, zrakovou percepci, pravolevou orientaci a orientaci v prostoru. Pomocí grafomotoriky soustavně připravujeme děti k úspěšnému psaní a čtení. Nedílnou součástí je také procvičování hrubé a jemné motoriky. Třídní vzdělávací program pro tento školní rok nese název Plavba námořníků kolem světa a vychází ze ŠVP Křížem krážem, tam i zpět, poznáváme celý svět. Jedná se o multikulturní program, který seznámí děti se světem kolem nás, konkrétně se čtyřmi světadíly- Evropa, Amerika, Asie, Afrika. V tomto programu vystupují čtyři postavy, neboli panenky, které budou provázet děti po celý školní rok. Každá panenka pochází z jednoho světadílu a bude děti provázet právě světadílem, z kterého pochází. Děti se tak seznámí s odlišnými kulturami, přírodou, podnebím, tradicemi a zvyky jiných světadílů. Děti budou poznávat světadíly pomocí výtvarných aktivit, hudebních aktivit, cvičení, dramatických, a dalších, které celkově a harmonicky rozvíjejí osobnost dítěte. IB - Proplouváme Evropou (podzimní období září, říjen, listopad) Evropou bude provádět děti panenka Honza, který dětem ukáže přírodu, ale také podnebí v Evropě, také děti seznámí s Evropskými zvířaty, zvyky a tradicemi. V neposlední řadě ukáže dětem, jak se chovají Evropani, jak vypadají, jaké mají společenské konvence. Jičín - město pohádky (4 týdny) uvědomění si vlastního těla rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomování si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 13

14 seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení, atletická abeceda, chůze po schodech), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti, motorika mluvidel, dechové cvičení námětové hry a činnosti spontánní hra běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety hry na téma rodiny, přátelství zachovávat správné tržení těla vědomě napodobit jednoduchý pohyb a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou domluvit se slovy i gesty, improvizovat pojmenovat většinu toho čím je obklopeno vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez opory navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí) Česká republika uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností (základy fotbalu) rozvoj psychické a fyzické zdatnosti rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 14

15 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) získání relativní citové samostatnosti osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základních projevů neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu lokomoční pohybové činnosti (skoky snožmo, skoky po jedné noze, atletická abeceda, chůze po schodech), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) hudebně pohybové činnosti artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti, motorika mluvidel, dechové cvičení zpěv, recitace motivovaná manipulace s předměty hraní rolí, dramatické činnosti hudební, hudebně pohybové hry aktivity podporující sbližování dětí aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte s mateřskou školou spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě aktivity zaměřené k získávání praktické orientaci v České republice, aktivity s mapou, glóbusem zachovávat správné držení těla zvládnout základní pohybové dovednosti (skok po jedné noze, skoky snožmo, chůze, běh, chůze po schodech) vědomě napodobit jednoduchý pohyb zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky sladit pohyby s rytmem a hudbou pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno formulovat jednoduché otázky, odpovídat, slovně reagovat předříkat báseň, přezpívat píseň orientovat se v prostotu (nahoře, dole, vepředu vzadu) prožívat radost ze zvládnutého a poznaného soustředit se na činnost porozumět běžným projevům emocí a nálad navazovat kontakty začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky zvládat jednoduché a běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i praktické situace 15

16 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností, a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte Evropa rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si věku přiměřených praktických dovedností osvojení si některých dovedností a poznatků, které předcházejí čtení a psaní osvojení si dovedností výtvarných, které předcházejí čtení a psaní posilování přirozených poznávacích citů rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat rozvoj neverbální komunikačních symbolů (WC, SOS, ŠIPKY, komunikační karty) vytváření povědomí o existenci jiných kultur a národností vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění vytvoření povědomí o planetě Země poznávaní jiných kultur zdravotně zaměřené činnosti, činnosti s míčem smyslové a konstruktivní hry komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů zpráv přednes, recitace, zpěv grafické napodobování tvarů konkrétní operace s materiálem hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním režimem, běžnými proměnami výlety do okolí činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama od ostatních dramatické činnosti činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování vytváření povědomí o existenci jiných kultur a národností kognitivní činnosti sladit pohyb se zpěvem zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony sluchově rozlišovat zvuky, zrakově tvary domluvit se slovy i gesty popsat situaci vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla zachytit a vyjádřit své zážitky bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování 16

17 chápat že všichni lidé mají stejnou hodnotu i přestože jsou každý jiný navazovat a udržovat dětská přátelství utvořit se základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách vyjadřovat se prostřednictvím hudebních, hudebně pohybových činností mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností, a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte IB - Proplouváme Amerikou (zimní období prosinec, leden, únor) Ameriku nám ukáže panenka Charlie. Charlie s dětmi projde Jižní Amerikou a Severní Amerikou, kde dětem nastíní kulturu Američanů- tradiční jídla, oblečení, sporty. Také dětem ukáže, jak Američani vypadají, jak vypadá příroda a podnebí v Americe. Také s dětmi projde přírodou a ukáže, jaká zvířata v Americe žijí. V období Vánoc ukáže Charlie dětem, jak slaví Vánoce Američani. Americká příroda, podnebí rozvoj psychické i fyzické zdatnosti rozvoj obratnosti vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní vytváření základů pro práci s informacemi posilování přirozených poznávacích citů rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj kooperativních dovedností rozvoj aktivního zapojení do společenského prostředí a zvládat jeho změny vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí práce s literárními texty a jinými médii hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní různorodé společenské hry a skupinové aktivity hry a praktické situace uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi četba, vyprávění a poslech pohádek s estetickým obsahem a ponaučením dramatické činnosti estetické a tvůrčí aktivity řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant samostatný slovní projev na určité téma hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků a gest příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů 17

18 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů zvládnout prostorou orientaci ovládat koordinaci ruky a oka sledovat a vyprávět příběh, pohádku poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma chápat prostorové pojmy přemýšlet a vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje také vyjádřit těšit se z příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás přijímat neúspěch řešit konflikty dohodou vyjednávat s dětmi i dospělými zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod. osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí pomáhat a pečovat o okolní životní prostředí Američani a jejich kultura poznávání jiných kultur seznamování se světem lidí, kultury a umění seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému získání schopností zaměřeně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci vytvoření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora rozvoj zájmu o učení rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) osvojení si věku praktických dovedností manipulační činnosti s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním činnosti relaxační a odpočinkové grafické napodobení symbolů přednes, recitace motivovaná manipulace s předměty činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů spontánní hra estetické a tvůrčí aktivity činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k ostatním, k ochotě rozdělit se běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory chování a vztahů kognitivní činnosti sledování událostí a akcí, které jsou pro děti zajímavé zachycovat skutečnosti ze svého okolí uvědomovat si, že všichni lidé respektují pravidla chování 18

19 porozumět verbálním i neverbálním projevům dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití přirozeně a bez zábran komunikovat s ostatními dětmi vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno porozumět slyšeného formulovat otázky, odpovídat vést rozhovor mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví Americké zvyky a obyčeje osvojení si věku přirozených praktických dovedností (základy hokeje) osvojení si poznatků o těle a o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní vytváření základů pro práci s informacemi rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám zdravotně zaměřené činnosti (procvičování chodidel a zádového svalstva) složitější pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí prohlížení a čtení knížek dramatizace, zpěv, recitace vyprávění podle skutečnosti či obrázkového materiálu smyslové hry činnosti zaměřené k seznamování číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (piktogramy, číslice, písmena, značky, obrazce) činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinách četba vyprávění a poslech pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením různorodé společenské hry a skupinové aktivity aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí 19

20 zvládat jednoduché úklidové práce pojmenovat části těla učit se nová slova a aktivně je používat popsat situaci sledovat a vyprávět pohádku, příběh vést rozhovor chápat prostorové pojmy chápat základní matematické pojmy prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat IB - Proplouváme Asií (březen, duben) V Asii bude děti provádět panenka Tim. Tim provede děti přírodou Asie, ukáže dětem, jaká zvířata v Asii žijí, jaké tam je počasí. Jací lidé tam žijí, jak vypadají, v čem jsou rozdíly. Jaké jsou v Asii zvyky a tradice. Asijská příroda a podnebí rozvoj pohybových schopností (manipulace s míčem, obratnost) rozvoj psychické i fyzické zdatnosti rozvoj řečových dovedností a schopností (naslouchání, porozumění) rozvoj tvořivosti rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání záměrné pozorování běžných objektů a předmětů poznávání sebe sama a rozdíly mezi lidmi rozvoj kooperativních dovedností ochrana osobního soukromí vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním i technickém prostředí lokomoční pohybové činnosti (manipulace s míčem, šplh, skoky, apod.) zdravotně zaměřené činnosti samostatný slovní projev artikulační a řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu spontánní hra estetické a tvůrčí aktivity výlety do okolí běžné verbální a neverbální komunikační aktivity dítěte 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více