Sídliště 862, Uherský Ostroh tel: 572/ , 572/ , 602/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sídliště 862, 687 24 Uherský Ostroh tel: 572/591 123, 572/592 335, 602/732 734"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Uh. Ostrohu, Zpracovala: Mgr. Nataša Kováčová

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace Sídlo:, Sídliště 862, IČO Zřizovatel: Město, adresa zřizovatele: Zámecká 24, Uh.Ostroh, IČO Jméno ředitelky školského zařízení: Mgr. Štěpánka Dubinová Jméno zástupkyně statutárního orgánu: Mgr. Nataša Kováčová Kontakt na zařízení: tel. 572/ , 572/ , 602/ , jméno pracovníka pro poskytování informací dle zákona: Mgr. Nataša Kováčová Datum zřízení (založení) školského zařízení: Stručná charakteristika zařízení: Posláním Domu dětí a mládeže je zájmové vzdělávání, což by se dalo vyjádřit jako vedení dětí a mládeže ke smysluplnému využití volného času, k získání zdravých návyků (ke zdravému životnímu stylu) a prevence sociálně-patologických jevů. DDM nabízí činnosti jako zájmové útvary sportovního a uměleckého směru, cizí jazyky, jednorázové i periodicky se opakující sportovní i rukodělné akce, prázdninovou činnost pobytové i příměstské tábory. Vše v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. II. Údaje o pracovnících školského zařízení Pedagogičtí pracovníci : Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 počet fyzických osob Přepočtené úvazky počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 8 4,3 7,3 5,2 Externí pracovníci 11 0, ,3 Ostatní pracovníci : Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 počet fyzických osob přepočtené úvazky počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 1 0,2 2 0,3

3 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010: Poř.č. 1 Pracovní zařazení, funkce Pedagog volného času zástupce statutárního orgánu Úvazek 2 Pedagog volného času Pedagog volného času mateřská dovolená od 7/2009 Pedagog volného času mateřská dovolená od 11/2009 Pedagog volného času snížený úvazek při rodičovské dovolené 6 Pedagog volného času 1 0,7 1 0,1 průměr 0,933 7 Pedagog volného času 0,8 8 Pedagog volného času 0,8 9 Pedagog volného času 0,8 Kvalifikace, obor Ostravská Univer. PřF učitelství Matematiky a Výpočetní techniky SOU oděvnictví; CŽV PPČ vychovatel SPŠ keramická; CŽV PPČ pedagogické studium Mendlova zemědělská a lesnická univerzita - zootechnika; CŽV PPČ pedagogické studium AMU DF dramaturgie činoherního divadla, CŽV PPČ pedagogické studium SOŠ a G gymnázium; UB Zlín pedagogické studium SOU obchodní obchod; UP v Ol MOV pedagogické studium SPedagogická Š Kroměříž, OA - bankovnictví SG a SOŠ Kunovice, Masarykova U pedagogické studium Celková praxe (roky) Praxe v DDM (roky) ,8 8, ,29 2,92 1,42 1,42 8 1, ,08 0,83 0,83 Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje : Loňský školní rok 2008/09 přinesl v obsazení interními pracovníky velké změny. Od února 2009, kdy jedna pracovnice odešla na mateřskou dovolenou probíhalo výběrové řízení, ve kterém jsme vybrali pracovnici na záskok na 0,8 úvazku. Na začátku letních prázdnin 2009 odešla další pracovnice na mateřskou dovolenou a byly koncem školního roku přijaty dvě nové pracovnice na 0,8 úvazku a to díky zvýšení pedagogických úvazků dle normativu ZK, kdy se z 3,6 úvazku v roce 2004 limit pracovníků vyšplhal na 6,2 úvazku. Konečný stav na konci loňského školního roku byl 6 osob: tři pracovnice každá na jeden úvazek a tři pracovnice na záskok po 0,8 úvazku. Tento stav byl na začátku školního roku 2009/10. Další velká změna byla v listopadu 2009, kdy jedna pracovnice odešla na mateřskou dovolenou a jedna pracovnice z mateřské dovolené se vrátila na snížený úvazek 0,1 po dobu tří let (rodičovské dovolené). Další pracovnice se vrátila od června 2010 na snížený úvazek 0,2 po dobu tří let (rodičovské dovolené). Díky těmto změnám jsme mohli přijmout další pracovnici na 0,8 úvazku a to od listopadu Na konci školního roku 2009/10 je 8 osob s 5,7 úvazku. Věkový průměr interních pracovníků je 33,88. Všechny pracovnice splňují pedagogické i odborné předpoklady pro vykonávání pedagoga volného času.

4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků zařízení: Pro školní rok 2009/2010 bylo plánováno vzdělávání pracovníků v oblasti managementu, pedagogiky, právního povědomí a prohlubování znalostí z oborů každého pracovníka. Během školního roku nebylo využíváno nabídek pro školení pracovníků z důvodů nepotřebnosti daných témat. Témata na DVPP, která by byla potřebná pro pracovníky se bohužel nevypisují (např. aerobik a nové formy, tanec, keramické semináře atd.). Konkrétní výběr školení a kurzů z nabídky Pedagogického centra Zlín, Střediska služeb školám Uherské Hradiště, NIDM Zlín, IZV Hořovice nebo SVIS Prachatice byl ponechán na jednotlivých pracovnících. Pracovníci absolvovali tato školení: Zdravotník zotavovacích akci 4 účastníci Český červený kříž Uh.Hradiště; Výtvarné inspirace Vánoční čarování 1 účastník KPS Vsetín vzdělávací agentura; Výtvarné inspirace - Materiál fantazie s prožitkem 2 účastník KPS Vsetín vzdělávací agentura; Pohybové hry - 2 účastník KPS Vsetín vzdělávací agentura; Grafomotorika - 1 účastník KPS Vsetín vzdělávací agentura; ŠVP v zájmovém školství - 1 účastník NIDV; Na DVPP bylo ve školním roce použito cca 9.200,-Kč.

5 III. Údaje o práci školského zařízení 1. Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2009/2010 : Počet zájmových útvarů celkem 34 Počet účastníků v zájmových útvarech 418 Seznam kroužků a kurzů včetně počtu členů viz příloha č.1 Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti: Čtvrtý rok je mezi DDM a Školním klubem ZŠ Uh. Ostroh uzavřena dohoda, kterou inicioval zřizovatel město Uh.Ostroh a ukládá výši zápisného pro děti v Uh.Ostrohu na stejnou částku na obou zařízeních stanovenou na 300,-Kč/šk.rok. Díky této dohodě nedochází u obou zařízení k nepotřebné nekalé soutěži o výši zápisného. Zaměřujeme se hlavně na kvalitu nabízených kroužků a kurzů a i nadále si chceme udržet standard nabízené kvality. Pokračovali jsme ve vedení kroužku keramiky v přilehlé obci Ostrožská Nová Ves a přibyly nové kroužky dramatický a reportérský. Některé kroužky nabídnuté ze začátku školního roku se pro malý zájem neotevřely, z celkových 34 nabízených kroužků se neotevřelo 10 kroužků (např. včelaři, country tance, KaPeZetka, kuchtíci atd)., ale otevřených 24 kroužků se díky velkému zájmu rozšířilo na 34 vyučovacích skupin. Jako každým rokem i tento rok účastníci kroužků i kurzů pravidelně vystupovali na soutěžích a přehlídkách, oslavách a plesech. Na závěr školního roku jsme uspořádali pro všechny účastníky Pastelkový Mumraj, kde se před svými rodiči mohli představit i nesoutěžní kroužky a např. i práce výtvarného a keramického kroužku. Na závěr roku byl pro účastníky jako poděkování uskutečněn raut s ovocem a dobrotami. Reportéři a divadelní kroužek spolupracovali na uvádění akcí a vydávaní časopisu DDM nazvaného Fičák, který vychází již třetím rokem a je v plné režii účastníků. Většina kroužků a kurzů probíhala dle ŠVP a celoročního pránu kroužku do konce května. Pouze kroužek Aerobik dospělý skončil do konce měsíce října z důvodů vysvětlených ve Zhodnocení kroužku, z větší části se jednalo o nízkou účast. Největší úspěchy na poli soutěží pro DDM přivezli Aerobičky z výběrů 1-3 a Orientální tanečnice 1-2 děti a 1-2 dospělé. Pro naše svěřenkyně jsme vymysleli i soutěže: - Ostrožská Pastelka v aerobiku jednotlivců a také celou Aerobic Tour, kterou pořádáme ve spolupráci s Aerobic Club K.Božkové v Uh.Hradišti, ze které nejednou děvčata přivezla vítězné poháry z různých kategorií; - Světlo Orientu v orientálním tanci pro děti i dospělé a to krajské kolo i následně celorepublikové finále pod záštitou radní Zlínského kraje Ing. Hany Příleské, na tomto celostátním finále, které bylo vyvrcholením našeho školního roku zasedala v porotě i Anife Hasan Vyskočilová a ve velké konkurenci z celé republiky jsme získali medaile za vítězství. Vedoucími kroužků a kurzů byly jak interní pracovnice, tak externisté (např. Pavel Botek, Michaela Vratislavská viz příloha č.1).

6 2. Příležitostná a spontánní zájmová činnost ve školním roce 2009/10, soutěže a přehlídky: Počet akcí v roce 09/10 celkem 170 Počet účastníků v roce 09/10 celkem Seznam příležitostných akcí viz příloha č.2 Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti: Měsíčně uskutečníme 14,2 akcí pro děti, veřejnost. Počty osob na akcích se vždy prokazatelně evidují a to buď použitím prezenční listiny nebo bločky prodaných vstupenek. V rámci snahy oslovit mládež jsme vyhlásili devátý ročník soutěžní přehlídky mládežnických kapel Leciánova bota, kterou dotací podpořil i Odbor kultury Zlínského kraje a jiní sponzoři. Pro následující desátý ročních chystáme obměnu. Zároveň proběhlo již třetí ročník národního finále a čtvrtý krajský ročník soutěže ve skupinovém orientálním tanci Světlo Orientu, tato soutěž je jediná v celé ČR a měla velmi kladné ohlasy u ostatních organizací a veřejnosti. Naší snahou do budoucna je tuto soutěž více medializovat a získat na ní dotaci od MŠMT, KÚ ZK či nadací. Pro aerobiky jsme uspořádali soutěž v jednotlivcích a skupinách v aerobiku Ostrožská Pastelka. Tato naše soutěž se stala základem pro vytvoření celé Aerobik Tour po Moravě, kterou spolurealizujeme s Aerobic studiem K.Božkové. Celá tour probíhá již druhým rokem a základních kol má více než 8 v různých městech. Závěrečné finále pořádáme my v Uherském Ostrohu na zimním stadionu, kdy návštěvnost byla přes osob. Ze soutěží výtvarného zaměření se zapojujeme do soutěží vyhlašovaných různými školami, domy dětí a jinými subjekty. Vytváříme výukové programy pro žáky Základních škol, které jsou pravidelně navštěvovány. Za zmínku stojí i festival Bylinkové dny, který se věnuje po 5 dní každý rok alternativní medicíně, ale hlavně kultuře s ní spojené. Tento druh festivalu se na Moravě neobjevuje a tento festival byl podpořen i dotací ze Zlínského kraje. Náplní jsou semináře a přednášky, zakončené večerním programem vystoupením, zpěvy, divadlem apod. Tento festival má jedinečnou atmosféru a již tradiční návštěvnost. Kromě těchto větších akcí ovšem pořádáme i pravidelně se opakující návštěvy na různé téma v Domově pro seniory, ale i Pastelkový klub, který je určen pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti předškolního věku. Výjimkou nejsou i dílničky na aktuální roční období nebo svátky v roce a různé výlety pro děti. Snažíme se vytvořit program pro děti na období prázdnin a z toho důvodu pořádáme Příměstské tábory nejen v průběhu velkých prázdnin. Tyto tábory si získaly velkou oblibu. Pro největší soutěže, které realizujeme jsme také vytvořili loga, které využíváme k propagaci:

7 Příležitostná činnost v letech Školní roky Počet osob na akcích 03/ / / / / / / Prázdninová činnost (pobyty nad 3 dny, tábory): Tábory Příměstské Celkem Letní Zimní tábory krátkodobé dlouhodobé krátkodobé dlouhodobé viz akce Počet táborů Počet účastníků = 62 Počet dní =10 Počet prac. tábora Z toho interních prac Komentář k problematice prázdninové činnosti: Pro léto 2010 jsme připravili čtyři tábory s různým zaměřením. Dva tábory jsou pobytové: Doba kamenná anebo cesta lovce (Pohořelice u Napajedel) a Sportovní tábor s aerobikem v Itálii (Rosomalie u Benátek). Čarodějná škola Harryho Pothera byl příměstský tábor na začátku prázdnin a Tajemství starého pergamenu být příměstský tábor na předposlední týden prázdnin. Oba pobytové tábory se naplnily až do nejvyšší možné kapacity táborové základny a autobusu do Itálie. Všechny čtyři tábory proběhlo bez závažných nehod nebo úrazů. Tento rok se využívalo youtube na internetu k posílání videí z táborů rodičům a to s velkým ohlasem. IV. Další údaje o zařízení V průběhu školního roku proběhly jedna kontrola zařízení: 1. Město a zmocněné kontrolní oddělení Zlínského kraje v zastoupení tří pracovnic: veřejnosprávní kontrola zařízení za rok 2009 protokol byl bez závažných chyb. 2. Hygienická stanice Zlínského kraje pobočka Zlín na pobytovém táboře Doba kamenná v Pohořelicích u Napajedel bez chyb. Ekonomická situace organizace v průběhu let: Ekonomická situace DDM je v porovnání i s minulými roky v celkem stabilním stavu. Velmi nám pomáhají finanční prostředky ze získaných grantů, ze kterých bylo zakoupeno vybavení pro

8 kroužky a akce, které bychom si nemohli dovolit z rozpočtu. I přes krácení příspěvku od zřizovatele na provoz v průběhu roku a s dofinancováním grantů z vlastních prostředků je situace úměrná celorepublikovému stavu dopadů finanční krize. V. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Za školní rok nebyla ze strany ČŠI provedena kontrola. VI. Údaje o podaných žádostí na jiné zdroje financování Podané žádosti: 1. Přehlídka mládežnických kapel Leciánova bota 2010 Odbor kultury a památkové péče ZK žádáno ,-Kč (71,2%) získáno ,-Kč; 2. V. ročník festivalu Bylinkové dny v Uh.Ostrohu - Odbor kultury a památkové péče ZK žádáno ,-Kč (60,22%) získáno ,-Kč; 3. Světlo Orientu IV. celorepublikové finále ZK fond Hejtmana žádáno ,-Kč (74,50%) získáno ,-Kč; 4. Kroužky aerobiku Fond Mládeže a sportu ZK žádáno ,-Kč (51,81%); 5. Světlo Orientu IV. celorepublikové finále Nadace DKS kulturní žádáno ,-Kč (17,38%); 6. V. ročník festivalu Bylinkové dny v Uh.Ostrohu Nadace DKS kulturní žádáno ,-Kč (32,26%) získáno ,-Kč; 7. Doplnění ostrožského kroje Nadace DKS kulturní žádáno ,-Kč (91,67%) získáno ,-Kč; 8. Rekreační pobyt pro zaměstnance - Nadace DKS žádáno ,-Kč (100%) získáno ,-Kč; V průběhu školního roku došlo k úpravě Loterijního zákona a po dobu půl roku nevypisovala Nadace DKS žádné grantové schémata, což ovlivnilo možnost získat více finančních prostředků. Přesto bylo celkově ve školním roce 2009/10 zažádáno o ,-Kč což je průměrně 49,88% z celkových nákladů podaných žádostí a celkově jsme získali ,-Kč. Jednotliví sponzoři nám přispěli od začátku roku 2010 finanční hotovostí 7.000,-Kč a věcnými dary v hodnotě přes ,-Kč. VII. Závěr výroční zprávy V průběhu školního roku došlo ke změnám v pracovnících organizace, ale stále dbáme na projev, který DDM má směrem k veřejnosti. To znamená propagace našich akcí, kroužků, činností a následná správa služby pro veřejnost.

9 Dbáme na poskytování informací, vytváření pozitivních vazeb mezi občany města a DDM, zřizovatelem a DDM, ostatními organizacemi apod. Na akcích, které pořádáme, spolupracujeme s různými organizacemi např. s divadelním spolkem BLIC z Ostrožské Nové Vsi (Zámecké bloudění, divadelní dílna), Mementem Mori, školkou KMŠ a různé podnikatelské organizace při akci Kolečkyáda. Tato spolupráce je výhodná pro obě strany jak z organizačního hlediska pro nás tak ohledně propagace pro protější strany. Zpracováno: 28. srpna 2010 Projednáno na poradě pracovníků školského zařízení: 31. srpna 2010 podpis ředitelky razítko DDM Přílohy: Seznam kroužků a kurzů v roce 2009/10 Seznam akcí a příležitostné činnosti v roce 2009/10 Co vyšlo v tisku

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2006 I. Úvod... 4 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 4 2. Zřizovatel:... 4 3. Ředitel

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, 392

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více