MXD a 3/4 místný stolní digitální multimetr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MXD-5040. 4 a 3/4 místný stolní digitální multimetr"

Transkript

1 MXD a 3/4 místný stolní digitální multimetr Popis Čelní panel (1) Vstupní svorka 20A (2) Vstupní svorka V/Ω (3) Společná vstupní svorka (COM) (4) Vstupní svorka A (5) Hlavní vypínač (6) LED 3 a 3/4místný displej (7) (9) Tlačítka speciálních funkcí (8) Patice tranzistoru (10) Tlačítka volby funkcí (11) Nastavitelná opěrka Zadní panel (1) Port rozhraní RS-232 (2) Pojistkové pouzdro (F 250V/800mA) (3) Pojistkové pouzdro (FF 250V/15A) (4) Síťová patice s pojistkou Úvod Vícedisplejový 40,000 místný multimetr s vysokým rozlišením je navržen pro provoz v dílně, terénu a pro použití tam, kde je požadován dobrý poměr cena/výkon. Pomocí standardního PC rozhraní RS-232 může multimetr obousměrně komunikovat. POZN: Tento návod obsahuje informace a upozornění, které je třeba dodržovat, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a udržen bezpečný stav přístroje. Vlastnosti Vícenásobný LED displej umožňuje sledovat současně tři parametry vstupního signálu. Dálkové ovládání pomocí rozhraní RS-232 Měření ss napětí s citlivostí 10µV Měření skutečné efektivní hodnota stříd. napětí v pásmu 40Hz~50kHz (viz technické parametry) Měření odporu do 20MΩ s rozlišením 10mΩ Široký rozsah měření ss a stříd. proudu: 400µA, 4mA, 40mA, 400mA a 20A Režim dynamického záznamu a uložení maximální a minimální měřené hodnoty Režim CAL umožňuje kalibraci bez nutnosti vnitřního nastavování. 1

2 Bezpečnostní informace Bezpečnostní doporučení Přístroj byl vyroben a přezkoušen v souladu s IEC1010-1/EN část 1: Bezpečnostní doporučení pro elektrická zařízení pro měření, kontrolu a laboratorní použití, bezpečnostní třída II, přepěťová kategorie II. Tento návod obsahuje informace a upozornění, které je třeba dodržovat, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a udržen bezpečný stav přístroje. Bezpečnostní symboly Následující symboly (viz orig. návod str.4) jsou natištěny na čelním panelu přístroje a upozorňují na limity měření a bezpečnost. Maximální proud měřený přes tuto svorku je 20A ss/stříd. Svorka je chráněna pojistkou FF 250V/15A. Při použití tohoto rozsahu k měření vysokého proudu nechte proud připojen maximálně 30s a poté přerušte měření na 15min. Maximální proud měřený přes tuto svorku je 400mA ss/stříd. Svorka je chráněna pojistkou F 250V/800mA. Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo poškození přístroje, nepřipojujte svorku COM a V/Ω ke zdroji napětí vyššího než 500V proti uzemnění. Měřit lze maximálně napětí 1000V ss a 750V stříd. Nebezpečí; Při měření vysokých napětí dbejte obzvláštní opatrnosti. NEDOTÝKEJTE SE SVOREK ANI MĚŘÍCÍCH HROTŮ. Viz podrobný návod. Pozor; Abyste přístroj chránili před poškozením, prostudujte pečlivě návod. Střídavý i stejnosměrný proud. Ochrana třídy II, dvojitá izolace Přepěťová kategorie II Zemnící svorka Bezpečnostní upozornění Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo poškození přístroje, nepokoušejte se měřit napětí přesahující 1000V ss nebo 750V stříd. Abyste se vyhnuli poškození přístroje nebo zranění, dbejte na vstupní limity v tabulce níže. Abyste se vyhnuli poškození přístroje, odpojte před přepnutím funkce nebo rozsahu měřící šňůry od měřeného obvodu. Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem buďte opatrní při práci s napětími vyššími než 35Vss nebo 25Vstříd. Tato napětí jsou nebezpečná. Rozsah 20A je chráněn pojistkou. Abyste se vyhnuli poškození nebo zranění, používejte přístroj pouze v obvodech chráněných pojistkou nebo jističem 20A nebo 4000VA. Nepřivádějte napětí mezi svorky 20A nebo ma a COM. Chraňte přístroj a měřící šňůry před vlhkem. Ujistěte se, že jsou měřící šňůry v dobrém stavu. 2

3 funkce svorka vstupní limit Stejnosměrné napětí V/Ω+COM 1000V ss Střídavé napětí V/Ω+COM 750V stříd. Odpor V/Ω+COM 250V ss/stříd. Stejnosměrný/střídavý proud (ma) ma+com 400mA ss/stříd. Stejnosměrný/střídavý proud (20A) 20A+COM 20A ss/stříd. Vodivost V/Ω+COM 250V ss/stříd. Vnější podmínky V této části jsou uvedeny základní podmínky, které je třeba dodržet, aby byl provoz přístroje bezpečný. Pouze vnitřní používání Nadmořská výška do 2000m Teplota 5~40 C Maximální vlhkost 80%rel do 31 C lineárně se snižující k 50%rel při 40 C Kolísání síťového napětí maximálně +/-10% jmenovitého napětí Nárazové přetížení v souladu s instalační kategorií (přepěťová kategorie II) Provoz Popis funkcí tlačítek na čelním panelu, displeje, vstupních svorek a zadního panelu přístroje, nastavení, vysvětlení hlavních provozních vlastností. Vybalení a prohlídka přístroje Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zkontrolujte, zda není poškozen nebo zda nechybí některá součást. Pokud je přístroj poškozen nebo něco chybí, kontaktujte prodejce. Pro případ, že byste chtěli přístroj vrátit, uschovejte obal. Čelní panel Čelní panel má tři hlavní prvky: vstupní svorky nalevo, primární/sekundární displeje a tlačítka. Tlačítka slouží k přepínání hlavních funkcí, rozsahů a modifikaci funkcí. Zadní panel Zadní panel obsahuje síťovou pojistku, síťový konektor, konektor rozhraní RS-232 a dvě pojistková pouzdra pro ochrany proudových rozsahů. Volba síťového napětí Přístroj může pracovat se 4 síťovými napětími mezi 90V a 264Vstříd., pokud je správně přepnut volič síťového napětí a frekvence napájení je 50/60Hz. Z bezpečnostních důvodů nikdy NEPŘIPOJUJTE síťové napětí, které je mimo rozmezí specifikované pro konektor síťového napájení. 3

4 Síťové napětí zvolte následovně: 1) Odpojte síťový kabel od konektoru v zadní části přístroje. 2) Sejměte kryt a v horní části hlavní desky plošného spoje uvidíte dva přepínače pro volbu síťového napětí. 3) Možnosti nastavení jsou 100, 120, 220 nebo 240Vstříd (viz obr. na str.7 v orig. návodu). Hodnoty pojistky jsou 250mA pro 100 a 120v a 125mA pro 220 a 240V. POZN: Změnu síťového napětí smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Zapnutí přístroje Přístroj se zapíná stisknutím modrého hlavního vypínače umístěného vpravo dole na čelním panelu. Po zapnutí se všechny displeje rozblikají na dobu cca 2s, po kterou probíhá interní test digitálního systému.pokud během tohoto testu dojde k stisknutí tlačítka HOLD, všechny segmenty a symboly celého displeje zůstanou rozsvíceny, dokud nedojde ke stisknutí jakéhokoliv tlačítka. Poté pokračuje interní test. Po dokončení testu se přístroj přepne do měřící konfigurace uložené v pevné paměti. Volba proudových vstupních svorek a měřícího rozsahu Při měření proudu (ss nebo stříd.) v režimu automatické volby rozsahu se signálem přivedeným na svorku 400mA přístroj přepíná rozsah automaticky. Při přivedení signálu na svorku 20A přístroj zvolí rozsah 20A. Obsluha přístroje Bezpečnostní opatření Bezpečnostní doporučení Přístroj byl vyroben a přezkoušen v souladu s IEC1010-1/EN Část 1: Bezpečnostní doporučení pro elektrická zařízení pro měření, kontrolu a laboratorní použití, bezpečnostní třída II, přepěťová kategorie II. Tento návod obsahuje informace a upozornění, které je třeba dodržovat, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a udržen bezpečný stav přístroje. Bezpečnostní symboly Následující symboly (viz orig. návod str.4) jsou natištěny na čelním panelu přístroje a upozorňují na limity měření a bezpečnost. Maximální proud měřený přes tuto svorku je 20A ss/stříd. Svorka je chráněna pojistkou FF 250V/15A. Při použití tohoto rozsahu k měření vysokého proudu nechte proud připojen maximálně 30s a poté přerušte měření na 15min. Maximální proud měřený přes tuto svorku je 400mA ss/stříd. Svorka je chráněna pojistkou F 250V/800mA. Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo poškození přístroje, nepřipojujte svorku COM a V/Ω ke zdroji napětí vyššího než 500V proti uzemnění. Měřit lze maximálně napětí 1000V ss a 750V stříd. 4

5 Nebezpečí; Při měření vysokých napětí dbejte obzvláštní opatrnosti. NEDOTÝKEJTE SE SVOREK ANI MĚŘÍCÍCH HROTŮ. Viz podrobný návod. Pozor; Abyste přístroj chránili před poškozením, prostudujte pečlivě návod. Střídavý i stejnosměrný proud. Ochrana třídy II, dvojitá izolace Přepěťová kategorie II Zemnící svorka Varování V rámci prevence úrazu el. proudem nebo poškození přístroje, nepokoušejte se měřit napětí přesahující 1000V ss nebo 750V stříd. Abyste se vyhnuli poškození přístroje nebo zranění, dbejte na vstupní limity v tabulce níže. Abyste se vyhnuli poškození přístroje, odpojte před přepnutím funkce nebo rozsahu měřící šňůry od měřeného obvodu. Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem buďte opatrní při práci s napětími vyššími než 35Vss nebo 25Vstříd. Tato napětí jsou nebezpečná. Rozsah 20A je chráněn pojistkou. Abyste se vyhnuli poškození nebo zranění, používejte přístroj pouze v obvodech chráněných pojistkou nebo jističem 20A nebo 4000VA. Nepřivádějte napětí mezi svorky 20A nebo ma a COM. Chraňte přístroj a měřící šňůry před vlhkem. Ujistěte se, že jsou měřící šňůry v dobrém stavu. funkce svorka vstupní limit Stejnosměrné napětí V/Ω+COM 1000V ss Střídavé napětí V/Ω+COM 750V stříd. Odpor V/Ω+COM 250V ss/stříd. Stejnosměrný/střídavý proud (ma) ma+com 400mA ss/stříd. Stejnosměrný/střídavý proud (20A) 20A+COM 20A ss/stříd. Vodivost V/Ω+COM 250V ss/stříd. Technické údaje (viz tabulka na str.10 v orig. návodu) POZN: Tyto údaje neplatí, pokud je měřená hodnota nižší než 20% rozsahu. V takovém případě přepněte na nižší rozsah. Používání tlačítek Tato kapitola popisuje přístroj a jak jej používat. Kvůli snadnému odkazování je každý popisek očíslován a vztažen k zobrazení v čelním panelu. 5

6 Tlačítka Skupina 1-3 popisuje použití tlačítek. Tato tlačítka jsou použita pro volbu měřícího rozsahu a režimů měření. Zobrazení symbolů slouží k indikaci zvoleného režimu nebo funkce. Hlavní vypínač Stisknutím zapněte přístroj, dalším stisknutím jej vypnete. Tlačítka funkcí Stisknutím tlačítka FUNCTION zvolte režim měření. Funkce rozsahu sestává z automatického a manuálního rozsahu. Použití automatického rozsahu (viz tabulka níže) Stisknutím tlačítka DC V zvolte měření stejnosměrného napětí (4V~1000Vss). Stisknutím tlačítka AC V zvolte měření střídavého napětí (4V~7500Vstříd.). Stiskněte volič režimu Ω pro měření odporu (400Ω~40MΩ), vodivosti a diod. Stiskněte volič režimu DC A pro měření stejnosměrného proudu (µa/ma/20a). Stiskněte volič režimu AC A pro měření střídavého proudu (µa/ma/20a). Stiskněte volič režimu LOGIC pro logický test (Vysoká, ---, nízká). DC V 4V, 40V, 400V, 1000V AC V 4V, 40V, 400V, 750V Ω 400Ω, 4KΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ DC A 400µA, 4mA 40mA, 400mA 20A AC A 400µA, 4mA 40mA, 400mA 20A Použití manuálního rozsahu (viz tabulka níže) Stiskněte vypínač R-H, tím zvolíte manuální přepínání rozsahu. Na displeji se přestane zobrazovat symbol AUTO. Pomocí tlačítek UP a DOWN zvolte požadovaný rozsah. Měření DC V 400mV 4V 40V 400V 1000V - AC V 400mV 4V 40V 400V 750V - Ω 400Ω 4KΩ 40kΩ 400kΩ 4MΩ 40MΩ DC A 400µA 4mA 40mA 400mA - AC A 400µA 4mA 40mA 400mA - Tato kapitola popisuje některá běžná měření a upozorňuje na věci, na které je třeba brát při měření zřetel. Měření stejnosměrného napětí Nepokoušejte se měřit napětí vyšší než 1000Vss, může dojít k poškození přístroje a vystavení obsluhy nebezpečí vážného úrazu. 6

7 Při měření napětí vyššího než 25Vstříd. nebo 35Vss se nedotýkejte měřeného obvodu ani žádné jeho části. 1) Stiskněte tlačítko DC V. 3) Připojte hroty paralelně ke zdroji měřeného napětí. 4) Pro změnu rozsahu použijte tlačítko R-H a tlačítka UP a DOWN. Pokud je napětí záporné, zobrazí se na displeji vlevo "-". Pro co nejpřesnější měření zvolte co nejnižší rozsah, aniž by došlo k přetečení. Vstupní impedance je 10MΩ Pokud je přístroj nastaven na stejnosměrné napětí, zobrazuje se na hlavním displeji okamžitá hodnota napětí, na druhém displeji hodnota napětí o 1s dříve a na třetím displeji hodnota napětí o 2s dříve. Měření střídavého napětí Nepokoušejte se měřit napětí vyšší než 7500Vstříd., může dojít k poškození přístroje a vystavení obsluhy nebezpečí vážného úrazu. Při měření napětí vyššího než 25Vstříd. se nedotýkejte měřeného obvodu ani žádné jeho části. 1) Stiskněte tlačítko AC V. Na displeji se zobrazí "AC". 3) Připojte hroty paralelně ke zdroji měřeného napětí. 4) Pro změnu rozsahu použijte tlačítko R-H a tlačítka UP a DOWN. Přístroj zobrazuje na druhém displeji hodnotu frekvence vstupního signálu a na třetím displeji úroveň v db (m). Hodnota v db (m) znázorňuje logaritmický poměr vstupního napětí ke standardním úrovním. Vstupní napětí 0,775mV 109mV 1,94mV 19,40mV db (m) -60dB -17dB 8dB 28dB Vstupní impedance je 10MΩ paralelně s méně než 100pF. Frekvenční pásmo 40Hz až 5kHz Vysoká vstupní citlivost je příčinou bludného efektu při odpojených měřících hrotech. Toto je normální, po připojení k měřenému obvodu se zobrazí správná hodnota měření. 7

8 Měření odporu Pokud je přístroj přepnut na měření odporu a měřící šňůry jsou zapojeny do vstupní svorky V/Ω, nikdy je nepřipojujte ke zdroji napětí. Před měřením odporu se ujistěte, že měřený obvod je odpojen od napájení a všechny kondenzátory v obvodu jsou vybity. 1) Stiskněte tlačítko Ω. 3) Připojte hroty paralelně k měřenému objektu/obvodu. Odpor měřících šňůr snižuje přesnost měření na rozsahu 400Ω. Chyba bývá u standardních šňůr obvykle 1 až 0,2Ω. Tuto chybu přesně určíte tak, že zkratujete měřící hroty a na displeji se zobrazí její hodnota. Ujistěte se, že kontakt mezi měřícími hroty a měřeným obvodem je dobrý. Nečistoty, mastnota, pájedlo nebo jiné nepatřičné materiály mohou způsobit nepřesné měření. Pokud měřený odpor přesáhne maximální hodnotu rozsahu, zobrazí se na displeji "OL" a bargraf bude blikat, což značí přetečení rozsahu. Při měření odporu přibližně 4MΩ a více se může údaj na displeji několik sekund stabilizovat. To je při zobrazování vysokých odporů normální. Během měření odporu se na hlavním displeji zobrazuje okamžitá hodnota odporu, na druhém displeji hodnota odporu o 1s dříve a na třetím displeji hodnota odporu o 2s dříve. Zkouška diody Tato funkce umožňuje kontrolu diod a ostatních polovodičů na proražení a přerušení. Také umožňuje definovat propustné napětí diod při jejich párování. 1) Stiskněte tlačítko Ω. 3) Připojte hroty paralelně k diodě a čtěte údaj na displeji. Pokud je dioda v pořádku, mělo by být naměřené napětí v propustném směru 0,25V (u germaniových) nebo 0,7V (u křemíkových). Pokud se zobrazí "OL", znamená to, že dioda je buď přerušená nebo je napětí v propustném směru vyšší než 2,0V. Pokud se zobrazí hodnota mezi 0V a cca 2,0V, znamená to, že dioda je připojena v propustném směru. Přístroj poskytuje dostatečné napětí pro rozsvícení většiny LED. Pokud je propustné napětí LED vyšší, přístroj nesprávně indikuje, že dioda je přerušená. Během zkoušení diod je aktivní druhý displej (uprostřed). - Pokud je hodnota diody "OL", zobrazuje se na druhém displeji "OPEN" (přerušená). - Pokud je hodnota diody mezi 0400,0mV a 1999,9mV, zobrazuje se na druhém displeji "good" (v pořádku). 8

9 - Pokud je hodnota diody mezi 0000,0mV a 0399,9mV, zobrazuje se na druhém displeji "Short" (proražená). Zkouška vodivosti Tato zkouška slouží k ověření průchodnosti kontaktů v obvodu. Nikdy neprovádějte zkoušku vodivosti v obvodu, který je připojen ke zdroji napětí. 1) Stiskněte tlačítko Ω. 3) Odpojte zkoušený obvod od napájení. 4) Připojte hroty paralelně k měřenému objektu/obvodu. Poznámka: Sirénka se rozezní, pokud je naměřený odpor mezi hroty nižší než cca 40Ω. Měření stejnosměrného a střídavého proudu Nikdy se nepokoušejte měřit proud v obvodech s napětím přes 250Vss/stříd. Mohlo by dojít k poškození přístroje a vystavení obsluhy nebezpečí vážného úrazu elektrickým proudem. K riziku vážného úrazu a nebezpečí zkratu dojde, pokud přivedete na proudové svorky přístroje napětí s vysokým proudovým výkonem. Svorka 20A je chráněna pojistkou. Nikdy neměřte proudy přesahující 20A. Při použití tohoto rozsahu k měření vysokého proudu nechte proud připojen maximálně 30s a poté přerušte měření na 15min. 1) Stiskněte tlačítko DC A nebo AC A, při měření střídavých proudů se na displeji zobrazí "AC". 2) Připojte černou měřící šňůru do svorky COM a červenou měřící šňůru do svorky µa/ma nebo 20A v závislosti na tom, jaký rozsah jste zvolili. 3) Připojte hroty do série se zátěží nebo obvodem. Pokud neznáte hodnotu měřeného proudu, připojte napřed měřený obvod přes svorku 20A. Pro proudy do 400mA použijte svorku ma. Při měření proudu vzniká na vnitřních bočnících tzv. zátěžové napětí, které se projeví na vstupních svorkách. Toto napětí je velmi malé, ale může ovlivnit precizní obvody a přesnost měření. Při měření stejnosměrných proudů se zobrazuje při indikaci polarity na displeji symbol "-". Při měření stejnosměrných proudů se na hlavním displeji zobrazuje okamžitá hodnota proudu, na druhém displeji hodnota proudu o 1s dříve a na třetím displeji hodnota proudu o 2s dříve. 9

10 Test tranzistoru Patice tranzistoru není chráněna proti přetížení. Pokud budete chtít vyrábět a použít externí vodiče pro tuto patici, může dojít k poškození přístroje a neplatnosti záruky. 1) Stisknutím tlačítka DC A zvolte ma. 2) Stiskněte tlačítko R-H, na displeji se přestane zobrazovat "AUTO". 3) Zasuňte tranzistor, který chcete měřit do patice. Na displeji se přestane zobrazovat "ma" a displej zobrazí hodnotu hfe tranzistoru. Příklad: hodnota hfe je 150 > zobrazí se 00,150 Zasuňte vývody báze, kolektoru a emitoru do správných zdířek, jak je označeno. Některé darlingtonové tranzistory obsahují vnitřní rezistory a protože přístroj používá dvojí měření proudu pro výpočet hfe, některé tyto vnitřní odpory mohou způsobit nevěrohodné výsledky. Nepovažujte naměřený hfe za absolutní hodnotu, ale spíš jako indikaci, že tranzistor je funkční. Skutečné zesílení tranzistoru závisí na nastaveném pracovním bodu. Přístroj používá proud báze cca 10µA a pro výpočet hfe měří proud kolektor-emitor. Nelze měřit hfe tranzistoru, který je zapojen v obvodu. Nelze měřit hfe tranzistorů FET ani jiných nebipolárních tranzistorů. Vysokonapěťové spojky ve výkonových tranzistorech brání naměření správných výsledků. Mimoto mohou silnější vývody těchto tranzistorů poškodit patici. Nikdy se nepokoušejte o kontakt s paticí tranzistoru při měření nebezpečného napětí. Při používání tranzistorové patice vždy odpojte měřící šňůry. Logická sonda 1) Stiskněte tlačítko LOGIC. Na displeji se zobrazí "rdy", což značí, že přístroj je připraven. 3) Připojte černý měřící hrot k zemnícímu bodu měřeného obvodu (GND) a červený hrot k napájecímu napětí obvodu (V+). Chvíli nechte šňůry takto propojeny. 4) Zatímco necháte černý hrot připojen k zemnícímu bodu, propojujte červený hrot s ostatními požadovanými částmi obvodu. Na hlavním displeji se okamžitě zobrazuje logická úroveň. - Pokud měřená hodnota přesahuje 70% uloženého napájecího napětí (V+), zobrazí se "Hi" (vysoká úroveň). - Pokud měřená hodnota klesne pod 30% uloženého napájecího napětí (V+), zobrazí se "Lo" (nízká úroveň). - Pokud je měřená hodnota mezi 30~70% uloženého napájecího napětí (V+), zobrazí se neurčitý stav. V režimu logické sondy nefunguje přepínač FUNC. Vstupní napětí při logickém testu je limitováno hodnotou 19,999V. Nikdy se nepokoušejte tento limit přesáhnout. 10

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE LEGENDA [ Přední pohled ] 1) LCD Displej 2) Programová funkční tlačítka 3) Tranzistorová patice 4) Přepínač rozsahů 5) Výklopný podstavec 6) LCD hlavní displej

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10 CCTV Tester Příručka k originálnímu návodu V2.10 Úvod 1.1 Obecně Tester RM-8903 je určen pro instalaci a správu analogových a IP kamer včetně zobrazení analogového videa, PTZ ovládání, napájení 12V DC,

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje (klešťového ampérmetru) do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny

80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny 80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny Na webu www.fluke.com můžete svůj výrobek zaregistrovat a naleznete tam další informace. Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

OMB-TEMPSCAN OMB-MULTISCAN

OMB-TEMPSCAN OMB-MULTISCAN OMB-TEMPSCAN OMB-MULTISCAN 1 TempScan (Snímač teploty)/multiscan (Víceúčelový snímač) Rychlý začátek VYSOKORYCHLOSTNÍ TEPLOTNÍ A NAPĚŤOVÉ SYSTÉMY Konektor 232C/422 (DB9) RS- Výstup TTL Konektor pro signalizaci

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více