Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna"

Transkript

1 Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna Umístění: https://admin.netarna.cz Obsah Obsah... 1 Základní seznámení s prostředím klientské administrace... 2 Rozdělení prostředí klientské administrace... 2 Tři podoby základního menu... 3 A. DOMÉNY... 4 A 1. Přehled domén... 4 A 2. Registrace domény... 4 B. WEBHOSTING... 5 B 1. Webhosting (přehled)... 5 Hostované domény... 5 B 2. Přehled FTP účtů... 5 Vytvoření FTP účtu... 6 B 3. Správa databází... 6 Založení databáze... 6 Přidání uživatele databáze... 7 B 4. Přidání domény k webhostingu... 8 C. MAILHOSTING... 9 C 1. Mailhosting (přehled)... 9 C 2. Aliasy... 9 Přidání nového aliasu Univerzální alias (wildcard) C 3. Schránky Vytvoření nové schránky Přeposílání pošty a její nastavení C 4. Přidat doménu / Objednat mailhosting D. OBJEDNÁVKY D 1. Objednávky D 2. Platby E. OSOBNÍ ÚDAJE E 1. Osobní údaje E 2. Změna osobních údajů E 3. Změna hesla Verze systému klientské zóny: 1.2 Vydání dokumentace (verze): 1.2.a Datum publikování: Vytvořil SparkTECH s.r.o

2 Základní seznámení s prostředím klientské administrace Klientská sekce je uživateli přístupná po přihlášení na URL admin.netarna.cz k čemuž je vyžadováno uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje jsou uživateli zaslány na zadaný při registraci do systému. Na úvodní straně je základní menu představující rozcestník po systému. Menu je uspořádané z ikon reprezentujících jednotlivé funkce systému. Mimo úvodní stranu slouží pro navigaci horizontální menu se stejnou sérií odkazů, jaké jsou obsaženy ve formě ikon na úvodní straně. Níže je uveden náhled na hlavní stranu klientské administrace včetně popisu základních prvků (červenými šipkami s popisem vyvedeným v kurzivě). Obrázek 1 Podoba základního menu klientské administrace (části) s popisy. Rozdělení prostředí klientské administrace Jak je patrné z obrázku č. 1, je prostředí rozděleno na několik základních částí, které odpovídají jednak nabízeným službám a jednak nutným doprovodným funkcím. Základními částmi jsou části věnující se - doménám - webhostingu - mailhostingu (tj. správě ových účtů) - objednávkám - osobním údajům (tj. správě uživatelského účtu) V hlavičce stránky je napravo od loga projektu NETárna uveden název uživatelského účtu (jinak také přihlašovací jméno) a možnost odhlásit se ze systému. V patičce (obr. č. 2) je pak naopak uveden souhrn informací o aktuálně přihlášeném uživateli, konkrétně jméno a příjmení (v případě právnické osoby pak firma společnosti) a kontaktní adresa a . První dvě informace jsou podstatné pro účely fakturace a papírové korespondence, eventuálně registrace domén, a poslední pak k zasílání upozornění a uvedení kontaktu u správců domén nejvyšší úrovně. Obrázek 2 Patička stránky s informacemi o přihlášeném uživateli. 2

3 Tři podoby základního menu Úvodní strana neboli základní menu může mít tři podoby. První je plná verze menu, kdy jsou aktivní všechny funkčnosti. Tato situace nastane v případě, že klient využívá všechny funkčnosti NETárny, resp. má objednaný jak webhosting tak mailhosting (případně předdefinovaný webhostingový program zahrnující obě výše zmíněné služby). Druhou verzí je naopak neúplná verze menu, kdy jsou dostupné jen části věnované doménové správě (část Domény) a správě uživatelského účtu (Osobní údaje) a objednávek (Objednávky). Základní menu v této podobě umožňuje pouze objednávku některé ze služeb: - domény - webhostingu - mailhostingu Třetí variantou je základní menu zobrazené na obrázku č.2, kdy je objednán webhostingový program, kterému dosud nebyla přiřazena doména a objednané mailhostingové služby čekají na její přiřazení o čemž je uživatel informán. Obrázek 3 Verze podoby základního menu s objednaným předdefinovaným hostingovým programem bez dosud přiřazené domény. Následující části dokumentace jsou rozděleny podle správy jednotlivých služeb. 3

4 A. DOMÉNY Základními položkami doménové administrace jsou přehled domén a registrace domény. Obrázek 4 část základního menu věnovaná doménové problematice. A 1. Přehled domén Pod odkazem Přehled registrovaných domén má uživatel k dispozici kompletní seznam domén registrovaných na vrub jeho uživatelského účtu. V přehledné tabulce se uživatel dozví veškeré potřebné informace počínaje názvem domény, datem její registrace, stavu, ve kterém se nalézá (zaplacena / nezaplacena), a odkaz na správu DNS. Pod tabulkou je odkaz na stranu umožňující registraci nové domény. A 2. Registrace domény Prostřednictvím registrace domény můžete rozšířit seznam Vámi vlastněných doménových jmen. Více k pojmu doména viz V prvním kroku pouze zjistíte, je-li Vámi požadované doména k dispozici. V jednoduchém registračním formuláři vyplníte doménu (její název), o který máte zájem bez TLD (tedy bez koncovky určující typ domény, více ) a zaškrtnutím zvolíte požadovanou koncovku (TLD). Můžete samozřejmě zvolit i více koncovek (domén první úrovně) zároveň. Poté kliknete na zkontrolovat dostupnost. V druhém kroku Vás systém informuje o dostupnosti domény, konkrétně je-li dostupná či nedostupná. Nedostupnou doménu již registroval někdo před Vámi a nemůžete ji tak objednat. Pokud je doména volná a systém sdělí, že je dostupná, nabídne zároveň zaškrtávací pole pro registraci. Zde zvolíte jednu nebo více domén, které chcete registrovat (koupit) a kliknete na pokračovat v objednávce. Třetí krok představuje ověření vámi zadaných údajů, které budou použity jako údaje registrátora domény (důležitý je především zadaný ). - V této fázi můžete opustit režim registrace a vrátit se do kroku 1 volbou Zadání nové domény. - V případě, že zjistíte, že zadané údaje nesouhlasí, můžete je změnit klikem na změnit osobní údaje. Čtvrtý krok nabídne rekapitulaci objednávky včetně ceny. V pátém kroku je uživateli představena kompletní objednávka zhotovená na základě zadání v předchozích krocích a uživatel je tu seznámen se všemi podstatnými dokumenty (především smlouvou), kterou uzavírá se společností SparkTECH s.r.o. a jejíž znění včetně příloh potvrzuje klikem na objednat službu čímž je proces registrace domény završen. Celý proces je možné kdykoliv opustit prostou volbou jakékoliv položky menu. 4

5 B. WEBHOSTING Základními položkami menu obsluhy webhostingu jsou webhosting (přehled), přehled FTP účtů, správa databáze a přidat doménu. Viz následující obrázek. Obrázek 5 Přehled části menu obsluhující webhosting. B 1. Webhosting (přehled) Webhosting (přehled) je informační stranou vztaženou k webhostingu. Je na ní obsažena definice využívaného webhostingového programu, především limity diskového prostoru, počtu databází, informace o tom, je-li v rámci webhostingu zahrnut i mailhosting a jeho charakteristika (počet e- mailových schránek a ových aliasů). Vše je uspořádáno v tabulce, jak je naznačeno níže. Obrázek 6 Tabulka s přehledem webhostingového programu. K jednotlivým položkám přehledu webhostingového programu: Typ programu obsahuje informaci využívá-li uživatel předdefinovaný (s pevnými hodnotami) nebo individuální webhosting (s hodnotami zvolenými uživatelem); v případě předdefinovaného programu jeho název Maximální počet hostovaných domén počet domén udává možný počet nezávislých webhostingových prostorů (to znamená, že každá z domén může mít vlastní obsah webové prezentace); nelze zaměňovat s doménovým aliasem, kde více domén směřuje na jeden webhostingový prostor a obsahuje tak stejný obsah. Využité místo programu demonstruje graficky i číselně celkové a využité místo na disku serveru, které uživateli náleží. Maximální počet databází počet databází, které jsou uživateli k dispozici. Aktuální velikost databází podobně jako využité místo na disku obsahuje informaci o místu do na disku serveru obsazeném pouze databází (databázemi). Aktivovaný mailhosting informace o tom, je-li součástí webhostingu i mailhosting (u předdefinovaných programů); u individuálních programů se mailhosting objednává v rámci sekce menu mailhosting. Maximální počet ových schránek a maximální počet ových aliasů je informace o omezení stanovené webhostingovým programem v počtu schránek a aliasů. Aktuální přehled o využití těchto hodnot je poté dostupný v části administrace věnované mailhostingu (konkrétně Mailhosting (přehled)). Hostované domény Tabulka hostované domény obsahuje výčet domén přiřazených k webhostingu. Jsou to ty, které v přehledu webhostingového programu jsou zahrnuty v počtu maximální počet hostovaných domén. Pro každou ze zde uvedených domén je vytvořen samostatný webhostingový prostor (nejedná se o doménový alias). Obrázek 7 Přehled hostovaných domén v přehledu webhostingu. Přiřazení domény k webhostingu musí být schváleno administrátorem NETárny a proto je v tabulce uveden stav aktivní / neaktivní, informující o tom, byla-li žádost o přiřazení nové domény již vyřízena. Tlačítkem přidat doménu lze podat žádost o přiřazení další domény do webhostingového programu. B 2. Přehled FTP účtů Záložka přehled FTP účtů obsahuje všechny funkce pro ovládání FTP (File transfer protocol) tedy především přehled existujících účtů a možnost jejich ovládání. Na první straně přístupného ze základního menu jsou taktéž uvedeny informace pro přihlášení k FTP platné pro konkrétního uživatele. Přehled účtů vypadá následovně 5

6 Obrázek 8 Přehled FTP účtů. Uživatelské jméno je jednak loginem pro přihlášení ke konkrétnímu FTP účtu a jednak definuje, ke které doméně (resp. webhostingovému prostoru) se vztahuje. Kořenový adresář informuje o prvním stupni adresářové struktury, která je uživateli užívajícímu tento účet přístupný. Již existující účet lze upravit nebo kompletně smazat. Pozn.: V rámci úpravy existujícího účtu není možné změnit doménu, které je přiřazen ani uživatelské jméno. Tyto údaje jsou základním definičním znakem účtu a chcete-li je změnit je třeba účet smazat a založit nový. Vytvořit nový účet lze prostřednictvím volby vytvořit účet. Vytvoření FTP účtu Volbou vytvořit účet v části přehled ftp účtů lze založit zcela nový účet pro přístup prostřednictvím FTP. Obrázek 9 Vytvoření FTP účtu. Uživatelské jméno odlišuje účty mezi sebou navzájem a slouží coby login pro přístup k vytvářenému účtu. Heslo a heslo pro kontrolu volte s ohledem na bezpečnost, nejlépe coby kombinaci alfanumerických znaků s dostatečným počtem znaků. Pro doménu každý účet je přiřazen konkrétní doméně. To souvisí se specifikem našeho webhostingu, který umožňuje v rámci jediného programu hostovat více domén na různých prostorech. Doména se volí ze seznamu hostovaných domén v přehledu webhostingu. Hlavní účet volbou této položky nasměrujete tento účet přímo do kořenového adresáře pro danou doménu a bude tak mít přístup ke všem souborům v daném webhostingovém prostoru. Volbou této položky padá nutnost vyplňovat následující definici, a to adresář. Adresář není-li účet účtem hlavním a nechcete-li aby směřoval do hlavního adresáře, ale pouze do adresáře dílčího (v rámci adresářové struktury) uvedete tento adresář do tohoto pole. Zadání začínáte názvem prvního v řadě adresářové struktury. Chcete-li tak nasměrovat účet do adresáře umístěného na vasedomena.cz/web/www/prvnivrstva/druha do pole adresář vyplníte pouze www/prvnivrstva/druha Pokud adresář fyzicky neexistuje, systém odmítne vytvořit ftp účet. Pozn.: vasedomena.cz/web je základním umístěním pro obsah Vašeho webu Účet je potvrzen volbou tlačítka vytvořit. B 3. Správa databází Prostřednictvím správy databází lze 1) zakládat a upravovat nové databáze a 2) těmto databázím přiřazovat uživatelské účty a tyto spravovat. V první fázi neexistuje žádná doména a tím pádem ani žádný uživatelský účet (účet lze vytvářet až za předpokladu, že je založena min. 1 databáze). Tabulka poté vypadá následovně Obrázek 10 Správa databází ve fázi, kdy neexistuje ani jediná databáze. Systém v situaci znázorněné na obrázku č. 9 (tedy při neexistenci databáze) povolí jediný krok a to založit databázi. Založení databáze Volbou založit databázi budete přesměrováni na stranu založení databáze. Ta má následující podobu. 6

7 Obrázek 11 Založení nové databáze. Pro založení databáze se pouze zvolí její název, přičemž volba je omezena alfanumerickými znaky a podtržítky. Ostatní znaky nejsou povoleny. Důležité je zvolit doménu, pro kterou chcete databázi vytvořit. Opět, jako v případě zakládání FTP účtů, můžete volit pouze z domén ze seznamu hostované domény (samozřejmě z těch, kterou jsou aktivní viz hostované domény). Název databáze bude tvořen zvoleným názvem a automaticky systémem doplněn o část s názvem domény v tomto formátu: nazev_domena_cz Úmysl vytvořit novou databázi potvrdíte stiskem tlačítka vytvořit. Poté se změní podoba tabulek pod odkazem správa databází tak, že bude obsahovat název nově vytvořené databáze a zpřístupní volbu přidat uživatele. Tabulky tak budou vypadat následovně Obrázek 12 Správa databází s existující (jednou) databází. V předchozím kroku byla vytvořena databáze s názvem dtb1 pro doménu kvalifikacniprace.cz a výsledná podoba názvu databáze je systémem upravena na dtb1_kvalifikacniprace_cz Přidání uživatele databáze Možností přidat uživatele v tabulce uživatelské účty a oprávnění lze vytvořit nového uživatele pro přístup do konkrétní databáze (konkrétních databází). Obrázek 13 Přidání nového uživatele databáze (databází). Uživatelské jméno volíte s omezením délky na 16 znaků. Doména a její volba je podstatná. Lze volit doménu ze seznamu hostovaných domén webhostingu. Volba domény automaticky doplní pole se seznamem databází - přístup do databáze. Heslo volte dostatečně bezpečné, nejlépe náhodnou kombinací alfanumerických znaků. Přístup do databází určuje, do kterých všech databází bude mít zakládaný uživatel přístup. Z toho plyne, že účet není omezen na jedinou databázi. Výběrem domény se v tomto poli zobrazí všechny dostupné databáze, které uživatel postupem dle předchozího kroku vytvořil. Pro volbu více databází podržte stisknutou klávesu Ctrl a levým tlačítkem myši vyberte všechny požadované databáze (stejným postupem můžete provedený výběr zrušit). Vytvoření uživatele dokončíte volbou tlačítka vytvořit. Po vytvoření uživatele bude strana správa databází vypadat následovně Obrázek 14 Správa databází s obsaženou (jednou) databází i (jedním) uživatelem. 7

8 Uživateli lze změnit heslo nebo ho kompletně smazat. Jiné úpravy je třeba řešit smazáním stávajícího a (nebo i při jeho ponechání) vytvořením nového uživatele. B 4. Přidání domény k webhostingu Přidání domény k webhostingu je stěžejní funkcí této části administrace. Uživatel, který využívá některého z předdefinovaných nebo individuálních webhostingových programů, musí po jeho zprovoznění prostřednictvím tohoto odkazu přiřadit k webhostingovému prostoru i doménové jméno. Nezáleží pak, je-li doména hostována v rámci projektu NETárna či jinde. Přidáním domény uživatel vytváří podklad pro zprovoznění ostatních funkčností rozebíraných výše. Obrázek 15 Přidání domény k webhostingu. Přidání konkrétního doménového jména nebrání vytvoření doménových aliasů (formou DNS záznamu) a nasměrování neomezeného počtu doménových jmen na takto vytvořený webhostingový prostor a jeho obsah. Přidání domény musí být schváleno administrátory projektu NETárna a po vyplnění formuláře (obr. 14) tak je třeba vyčkat potvrzení žádosti. Po jejím potvrzení se změní stav domény (na aktivní) v soupisu hostovaných domén uvedených v přehledu webhostingu. Pro tuto doménu pak existují samostatný webhostingový prostor v rámci zavedeného webhostingového programu a užívá buď celou jeho kapacitu (jde-li o jedinou doménu) nebo jeho kapacitu sdílí (je-li hostovaných domén více). 8

9 C. MAILHOSTING Základními položkami ovládající správu ových schránek, účtů a souvisejících záležitostí jsou mailhosting (přehled), aliasy, schránky a přidat doménu. Viz následující obrázek Obrázek 16 Přehled položek ovládání mailhostingu. C 1. Mailhosting (přehled) Strana mailhosting (přehled), podobně jako ekvivalentní strana u webhostingu, obsahuje především základní informace o využívaném mailhostingovém programu (programech). Kromě toho zde uživatel nalezne všechny parametry nastavení svých poštovních schránek (POP3, IMAP, SMTP) a informace pro využití nabízeného webmailu (webového rozhrání napomáhající ovládání ové schránky bez využití externího klienta speciálního softwaru). Základní poskytovanou informací jsou limity a jejich plnění u každého mailhostingového programu uspořádané v přehledné tabulce (viz níže). Obrázek 17 Tabulka přehledu mailhostingu (mailhostingů). Ve výše zmíněné a zobrazené tabulce je ke každé doméně (každý mailhosting je vázán ke konkrétní doméně) uvedena informace o počtu ových schránek, počtu ových aliasů a limit diskového prostoru, tzv. kvóta. Tyto informace jsou poskytovány jen u mailhostingů, které jsou vedeny jako aktivní, tedy schválené administrátory projektu NEtárna. Volbou objednat novou doménu můžete přejít na stranu objednávky nového mailhostingového programu (pro novou doménu), tedy pod odkaz základního menu přidat doménu. Upozornění: Tuto volbu (a tedy ani objednání) neprovádíte, pokud chcete využívat předdefinovaných webhostingových programů, které již mají nějakou formu mailhostingu v sobě zakomponovanou. C 2. Aliasy Tato strana slouží pro zřizování a následnou správu ových aliasů. ové aliasy jsou fiktivní e- mailové schránky, na které lze adresovat elektronickou poštu, ale ta je automaticky přesměrována na jiný , který uživatel určí právě prostřednictvím této položky administrace. Prvním krokem při vstupu na stranu správy aliasů je výběr domény pro kterou chce uživatel aliasy spravovat, jak naznačeno níže. Obrázek 18 Výběr domény u ového aliasu. Tato volba je spojena s nutností mít doménu, pro kterou chci alias spravovat, nejprve přiřazenou k mailhsotingu pod svým účtem. Z rolovací nabídky tak uživatel volí doménu (v případě že jich je více) popřípadě ponechává zvolenou doménu přednastavenou a volbu potvrdí stiskem vybrat doménu. Po zvolení domény se uživateli zpřístupní seznam aliasů pro tuto doménu. Záznamy jsou uspořádány v tabulce jak je naznačena níže. Obrázek 19 Tabulka seznamu alias záznamů pro doménu kvalifikacniprace.eu V poli adresa je uvedena fiktivní ová schránka, ze které se budou y směřující na ní předávat do ové schránky jiné (konkrétně té uvedené v poli přeposlat komu). Přeposlat komu označuje cílovou ovou schránku nebo schránky. Na ně budou doručeny y směřované na adresu uvedené v předchozím poli. Záznamy v tabulce lze upravovat nebo kompletně smazat. Nový záznam se vytvoří volbou přidat alias. 9

10 Přidání nového aliasu Nový alias záznam se přidává z prostředí samostatné stránky obsahující jedinou tabulku (viz níže). Obrázek 20 Ovládání přidání nového alias záznamu. Popis polí je shodný s přehledem popisovaným výše v přehledu aliasů pro doménu. Adresa je automaticky přednastavena pro zvolenou doménu, vždy tak a její znění je libovolné (samozřejmě s ohledem na standardní pravidla tvorby ových názvů). Do pole přeposlat komu lze uvést více konečných adresátů s tím, že každou ovou adresu konečného adresáta zadáváte na samostatný řádek bez oddělovacího znaku. Po zadání jedné adresy tak entrem přeskočíte na další řádek a tipujete další adresu. Záznam uložíte tlačítkem přidat alias. Upozornění: Systém odmítne nový alias vytvořit s výstražnou hláškou Alias s touto adresou se již v systému vyskytuje, nebo existuje ová schránka tohoto jména. za předpokladu, že již máte takový alias vytvořen nebo již existuje fyzická ová schránka shodného znění jako alias. Univerzální alias (wildcard) Nechcete-li vymýšlet všechny možné kombinace znění ových schránek, na které by mohl někdo adresovat poštu, o kterou nechcete přijít, můžete vytvořit tzv. univerzální alias. Pak naprosto všechna pošta směřující na Vaší doménu, bude přesměrována na zadanou ovou adresu, případně adresy. Univerzální alias vytvoříte jednoduše tak, že na straně přidat alias vyplníte do úvodního pole Adresa namísto konkrétního znění pouhou hvězdičku ( * ). Záznam o aliasu pak bude vypadat následovně Obrázek 21. Příklad univerzálního aliasu - v tomto případě všechna pošta směřovaná na doménu znalostni-spolecnost.eu bude přesměrována na bez ohledu na to, bude-li adresována schránce nebo C 3. Schránky Tato strana obsluhuje fyzicky existující ové schránky. To znamená takové prostory, které existují a shromažďují se v nich ové zprávy (na rozdíl od aliasů, které jsou fiktivní viz výše). Zároveň je tu možné nastavit přesměrování ů. Stejně jako u aliasů je nejprve třeba zvolit doménu, na níž existující ové schránky chcete spravovat. Obrázek 22 Výběr domény u ových schránek je totžnný s výběrem domény u ových aliasů. Pro volbu domény platí totéž, co bylo řečeno u aliasů. Po volbě vybrat doménu se zpřístupní přehled ových schránek. Obrázek 23 Tabulka se seznamem schránek pro doménu kvalifikacniprace.eu 10

11 Vytvoření nové schránky Novou schránku vytvoříte prostřednictvím volby tlačítka přidat schránku, které zpřístupní stranu přidání nové schránky. Zde je třeba vyplnit základní údaje o schránce do tabulky, jak je naznačeno na obrázku níže. Obrázek 24 Vytvoření nové schránky. Ve zvoleném znění (názvu) ové schránky se mohou vyskytovat pouze alfanumerické znaky a mimo nich ještě pomlčka či podtržítko. Ostatní systém odmítne s hlášením Uživatelské jméno obsahuje nepovolené znaky. Kvóta musí odpovídat limitům nastaveným u ostatních již existujících schránek. Novou schránku nepůjde založit tehdy, pokud jste v ostatních schránkách stanovili omezení dat na maximální omezení pro zvolenou doménu. Abyste mohli založit schránku, musíte u některé již existující schránky zmenšit datové omezení. Jaké je omezení pro danou doménu zjistíte v odkazu mailhosting (přehled). Po vyplnění všech údajů zavedete schránku klikem na tlačítko přidat schránku a ta se poté objeví v tabulce se seznamem schránek. Obrázek 25 Seznam schránek s nově přidanou položkou. Přeposílání pošty a její nastavení U ových schránek lze nastavit jejich přeposílání. Jedná se o funkčnost ne nepodobnou ovým aliasům, ale přesto odlišnou. Jak bylo řečeno, ové aliasy pracují s neexistujícími schránkami, přeposílání naopak s existujícími (proto zařazení mezi ovládání ových schránek). Postup zprovoznění přeposílání 1) vytvoříte ovou schránku 2) v přehledu aktivních ových schránek (části akce) zvolíte možnost přeposílání 3) vyplníte tabulku přeposílání a potvrdíte stiskem uložit nastavení Obrázek 26 Tabulka pro nastavení přeposílání pro ovou schránku. V rámci nastavení přeposílání je systémem předvyplněna ová adresa, pro kterou je nastavováno přesměrování Do pole přeposlat komu je možné zadat jednu nebo více ových adres, na které bude pošta, směřovaná na zobrazenou ovou adresu, přeposílána. Přeposílání je možné zavést s dvěma variantami: 1) y jsou ponechávány ve schránce tzn. že po dojití zprávy je tato automaticky přeposlána na nastavené adresy, ale zároveň zůstává ve schránce (z důvodu archivace, reálného používáním některým uživatelem, etc.) nebo 2) y nejsou ponechávány ve schránce tzn. že po dojití zprávy je tato nejen automaticky přeposlána na nastavená adresy, ale také ihned smazána a ve schránce ji pak nelze dohledat. V případě první volby upozorňujeme na nutnost hlídat kapacitu (kvótu) schránky a její plnění. Mohlo by se stát, že po překročení kvóty budou další y odmítnuty nebo bude naúčtován poplatek za překročení o stanovené kvantum dat. C 4. Přidat doménu / Objednat mailhosting Zprovoznění mailhostingového prostoru, včetně všech jeho shora popsaných funkcí, se děje odkazem přidat doménu / objednat mailhosting. Druhou možností je zavedení mailhostingu k doméně, která již byla přiřazena pod webhosting pokud v rámci objednaného webhostingového programu je pro mailhosting volná kapacita. 11

12 Objednávka nového mailhostingového prostoru vypadá následovně. Obrázek 27 Objednávka mailhostingu. Oproti tomu přiřazení mailhostingu k doméně již vedené v seznamu domén v rámci webhostingu, které je přístupné přes volbu aktivovat mailhosting v přehledu hostovaných domén, vypadá následovně. Obrázek 28 Objednávka mailhostingu pro doménu hostovanou v rámci webhostingu. Oba případy se tak liší v tom, že v případě domény hostované již v rámci webhostingu, jsou známé limity programu (webhostingového), o kterých systém informuje a nedovolí je překročit. Taktéž je již předvybrána doména. Také následný postup je jiný. V případě standardní objednávky zcela nového mailhostingového prostoru je uživatel po volbě pokračovat v objednávce proveden standardní procedurou objednávky, včetně určení ceny, seznámení se smluvními podmínkami až po závazné objednání. Naopak v případě druhém, tedy aktivování mailhostingu v rámci webhostingového programu, který má uživatel již objednán, je po volbě aktivovat mailhosting pouze upozorněn, že mailhosting byl aktivován. 12

13 D. OBJEDNÁVKY V rámci této části klientské administrace jsou obsaženy veškeré informace o provedených objednávkách, jejich sumarizace a náhledy a stejně tak seznam provedených nebo čekajících plateb. Obrázek 29 Položky menu objednávky. D 1. Objednávky V této sekci máte k dispozici přehled všech Vámi uskutečněných objednávek služeb. V základním přehledu vidíte, kdy byla objednávka učiněna a v jakém stavu se nachází je-li aktivní a tím pádem vyřízena nebo čekající na vyřízení. Přehled objednávek vypadá následovně. Obrázek 30 Tabulka s přehledem objednávek. Pod odkazem detail objednávky je pak uživateli k dispozici náhled všech informací vztažených k objednávce. to znamená jsou zde především: 1) kompletní údaje o objednateli (osobní údaje vedené v systému v době objednávky) 2) definice objednaných služeb, tedy například takto Obrázek 31 Definice objednané služby v přehledu objednávek. 3) znění smlouvy a další dokumentů vztahující se k objednávce, které jsou pro uživatele a provozovatele projektu NETárna závazné. D 2. Platby Přehled plateb obsahuje údaje o všech proběhlých nebo čekajících platbách. V základním přehledu získáte informace o důvodu platby (službě, za kterou byla platba provedena), ceně, vystavení výzvy k úhradě, splatnost a datum skutečného zaplacení (připsání částky na účet). Přehled vypadá následovně. Obrázek 32 Přehled plateb. V případě, že jste provedli objednávku, která není zaplacena, je v akcích uvedena možnost zaplatit, která Vás přesměruje na platební bránu pro realizaci platby nebo Vám poskytne všechny informace potřebné pro provedení příkazu k bankovnímu převodu. 13

14 E. OSOBNÍ ÚDAJE V kategorii osobní údaje jsou shrnuty všechny informace vztažené k osobě uživatele systému. Tedy nejen samotný přehled osobních údajů, ale možnost jejich změny nebo administrace hesla pro přístup do systému (možnost jeho změny). Obrázek 33 Část menu věnovaná osobním údajům. E 1. Osobní údaje Osobní údaje (přehled) jsou základním souhrnem informací o uživateli. Jejich část je stabilně uvedena v patičce stránky (jméno a příjmení, případně firma právnické osoby, adresa a ová adresa). Výčet uvedený pod tímto odkazem je souborem kompletních údajů, které provozovatel eviduje o klientovi. Přehled údajů má následující formu. Obrázek 34 Přehled osobních údajů. Změnu lze provést klikem na tlačítko změnit osobní údaje. Nadto jsou na této stránce ještě vypočteny identifikátory správců doménových jmen (CZ.NIC a EurID), které byly uživateli přiděleny, pokud prostřednictvím systému registroval již nějakou doménu. E 2. Změna osobních údajů Touto volbou, přístupnou jak ze základního menu, tak z přehledu osobních údajů, lze všechny údaje o osobě změnit. Upozornění: Nelze změnit formu osoby (právnická fyzická). V takovém případě je nutné založit nový uživatelský účet. E 3. Změna hesla V této části administrace může uživatel jednoduše změnit své heslo, ať již se jedná o heslo prvotní, vygenerované samotným systémem v procesu registrace do klientské administrace nebo již heslo jednou změněné a zvolené uživatelem. Tabulka pro změnu hesla je velmi jednoduchá a intuitivní. Obrázek 35 Změna hesla. Pro ověření je vyžadováno nejdříve heslo současně platné (z důvodu, aby nedošlo k zablokování a zneužití účtu neoprávněným nakladatelem s uživatelským účtem, který se k administraci dostal nepozorností oprávněného uživatele) a poté nové, které je třeba zadat dvakrát (pro ověření, že nedošlo k překlepu). 14

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování:

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: 1. REZERVACE - uskutečněním rezervace, si zarezervujete nákup u knihkupce,

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line

Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line Do kroužků, na tábory a vybrané akce DDM Jihlava je možné se přihlásit přes přihlašovací portál Klientské centrum na webové adrese: https://ddmjihlava.iddm.cz.

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Informační systém pro zubaře a pacienty Uživatelská příručka

Informační systém pro zubaře a pacienty Uživatelská příručka Informační systém pro zubaře a pacienty Uživatelská příručka Nepřihlášený uživatel Informace, které má k dispozici nepřihlášený uživatel jsou velice omezené. Kontaktní údaje a ordinační hodiny v pravé

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Obsah 1 Základní informace o aplikaci... 2 2 Uživatelský účet... 2 2.1 Dodatečná autentizace... 2 2.2 Aktivace nově založeného uživatelského

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Registrace... 3 1.1 Registrace nové školy... 3 1.2 Registrace uživatele/zaměstnance... 4 2 Kontakt... 5 2.1 Kontakt správců skrze kontaktní formulář... 5 3

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

MIGRACE POŠTY NA NOVÝ SERVER POSTUP NASTAVENÍ

MIGRACE POŠTY NA NOVÝ SERVER POSTUP NASTAVENÍ MIGRACE POŠTY NA NOVÝ SERVER POSTUP NASTAVENÍ Nejprve doporučujeme změnit si heslo, dodržujte níže uvedený postup. Z důvodu bezpečnosti se nové heslo musí skládat z: délka hesla min. 8 znaků min. 1 velké

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online. V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online.  V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Jak se registrovat V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění některých polí se jejich seznam zobrazí

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Verze dokumentu 1.0 Upozornění: ČSOB si vyhrazuje právo dokument upravovat, měnit adresy (umístění) a rozhraní služeb systému Klikni a daruj. V případě

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Elfeweb. Manuál. Chcete být stále dostupní pro všechny Vaše zákazníky? Chcete funkční web bez zbytečného zařizování?

Elfeweb. Manuál. Chcete být stále dostupní pro všechny Vaše zákazníky? Chcete funkční web bez zbytečného zařizování? Chcete být stále dostupní pro všechny Vaše zákazníky? Chcete funkční web bez zbytečného zařizování? Manuál Obsah 1. obecné vysvětlení principu získání webu 2. přihlášení / registrace 3. proces ověření

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

OBJEDNÁVÁNÍ PŘES MYHERBALIFE.COM ČESKÁ REPUBLIKA,

OBJEDNÁVÁNÍ PŘES MYHERBALIFE.COM ČESKÁ REPUBLIKA, Chcete-li zobrazit odpověď, klikněte na kteroukoli z často kladených otázek uvedených níže. Pokud nemůžete odpověď na Vaši otázku najít, kontaktujte prosím tým Členské podpory na telefonu 235 090 252 od

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

1.2 Nastavení datové schránky

1.2 Nastavení datové schránky 1.2 Nastavení datové schránky Důležitou částí systému datových schránek je samotné uživatelské nastavení datové schránky. Mezi jeho nejvýznamnější prvky pak patří nastavení upozorňování o příchozích zprávách

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu energetikovi nebo obchodníkovi. Takový uživatel nemá přístup na

Více

Aktivace poskytování naměřených dat v Distribučním portále pro další osobu

Aktivace poskytování naměřených dat v Distribučním portále pro další osobu PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu energetikovi nebo obchodníkovi. Takový uživatel nemá přístup na

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod k použití autentifikačního modulu

Návod k použití autentifikačního modulu Návod k použití autentifikačního modulu Úvodní přihlašovací formulář. Přihlašovací obrazovku vidíte na následujícím obrázku (obr. 1). Jedná se o standardní způsob přihlášení pomocí jména a hesla, s rozšířenou

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Jednoduchý návod. Registrace klienta CERTIFIED SYSTEM ISO 9001:2000 ISO 14001:2004

Jednoduchý návod. Registrace klienta CERTIFIED SYSTEM ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 Registrace klienta Jednoduchý návod. Registrace klienta je jednoduchá a rychlá, zvládne ji opravdu každý. Vaší registrací v našem doménovém systému získáte plnou kontrolu nad svými doménami, můžete měnit

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Objednávka... 3 2.1 Nepersonalizovaná objednávka... 3 2.1.1 Import nepersonalizované objednávky... 3 2.1.2 Objednávka

Více

Pro přístup k aplikaci Bristol-Myers Squibb pro vyhledávání faktur, spusťte Internetový prohlížeč.

Pro přístup k aplikaci Bristol-Myers Squibb pro vyhledávání faktur, spusťte Internetový prohlížeč. Pro přístup k aplikaci Bristol-Myers Squibb pro vyhledávání faktur, spusťte Internetový prohlížeč. Do okénka pro adresu napište http://supplierlink.bms.com/, pak klikněte na BMS Ceska republika. V sekci

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE 1 Podporované platformy Aplikace MC Mobile je podporovaná na zařízeních: iphone (iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5) ipad (ipad, ipad 2, ipad 3rd generation) Android. Pozn.: minimální podporované

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Základní rozdělení webu veřejná část (veřejná URL adresa) administrátorská část (veřejná URL adresa a přihlášení zadáním jména a hesla) Veřejná část

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více