Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna"

Transkript

1 Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna Umístění: https://admin.netarna.cz Obsah Obsah... 1 Základní seznámení s prostředím klientské administrace... 2 Rozdělení prostředí klientské administrace... 2 Tři podoby základního menu... 3 A. DOMÉNY... 4 A 1. Přehled domén... 4 A 2. Registrace domény... 4 B. WEBHOSTING... 5 B 1. Webhosting (přehled)... 5 Hostované domény... 5 B 2. Přehled FTP účtů... 5 Vytvoření FTP účtu... 6 B 3. Správa databází... 6 Založení databáze... 6 Přidání uživatele databáze... 7 B 4. Přidání domény k webhostingu... 8 C. MAILHOSTING... 9 C 1. Mailhosting (přehled)... 9 C 2. Aliasy... 9 Přidání nového aliasu Univerzální alias (wildcard) C 3. Schránky Vytvoření nové schránky Přeposílání pošty a její nastavení C 4. Přidat doménu / Objednat mailhosting D. OBJEDNÁVKY D 1. Objednávky D 2. Platby E. OSOBNÍ ÚDAJE E 1. Osobní údaje E 2. Změna osobních údajů E 3. Změna hesla Verze systému klientské zóny: 1.2 Vydání dokumentace (verze): 1.2.a Datum publikování: Vytvořil SparkTECH s.r.o

2 Základní seznámení s prostředím klientské administrace Klientská sekce je uživateli přístupná po přihlášení na URL admin.netarna.cz k čemuž je vyžadováno uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje jsou uživateli zaslány na zadaný při registraci do systému. Na úvodní straně je základní menu představující rozcestník po systému. Menu je uspořádané z ikon reprezentujících jednotlivé funkce systému. Mimo úvodní stranu slouží pro navigaci horizontální menu se stejnou sérií odkazů, jaké jsou obsaženy ve formě ikon na úvodní straně. Níže je uveden náhled na hlavní stranu klientské administrace včetně popisu základních prvků (červenými šipkami s popisem vyvedeným v kurzivě). Obrázek 1 Podoba základního menu klientské administrace (části) s popisy. Rozdělení prostředí klientské administrace Jak je patrné z obrázku č. 1, je prostředí rozděleno na několik základních částí, které odpovídají jednak nabízeným službám a jednak nutným doprovodným funkcím. Základními částmi jsou části věnující se - doménám - webhostingu - mailhostingu (tj. správě ových účtů) - objednávkám - osobním údajům (tj. správě uživatelského účtu) V hlavičce stránky je napravo od loga projektu NETárna uveden název uživatelského účtu (jinak také přihlašovací jméno) a možnost odhlásit se ze systému. V patičce (obr. č. 2) je pak naopak uveden souhrn informací o aktuálně přihlášeném uživateli, konkrétně jméno a příjmení (v případě právnické osoby pak firma společnosti) a kontaktní adresa a . První dvě informace jsou podstatné pro účely fakturace a papírové korespondence, eventuálně registrace domén, a poslední pak k zasílání upozornění a uvedení kontaktu u správců domén nejvyšší úrovně. Obrázek 2 Patička stránky s informacemi o přihlášeném uživateli. 2

3 Tři podoby základního menu Úvodní strana neboli základní menu může mít tři podoby. První je plná verze menu, kdy jsou aktivní všechny funkčnosti. Tato situace nastane v případě, že klient využívá všechny funkčnosti NETárny, resp. má objednaný jak webhosting tak mailhosting (případně předdefinovaný webhostingový program zahrnující obě výše zmíněné služby). Druhou verzí je naopak neúplná verze menu, kdy jsou dostupné jen části věnované doménové správě (část Domény) a správě uživatelského účtu (Osobní údaje) a objednávek (Objednávky). Základní menu v této podobě umožňuje pouze objednávku některé ze služeb: - domény - webhostingu - mailhostingu Třetí variantou je základní menu zobrazené na obrázku č.2, kdy je objednán webhostingový program, kterému dosud nebyla přiřazena doména a objednané mailhostingové služby čekají na její přiřazení o čemž je uživatel informán. Obrázek 3 Verze podoby základního menu s objednaným předdefinovaným hostingovým programem bez dosud přiřazené domény. Následující části dokumentace jsou rozděleny podle správy jednotlivých služeb. 3

4 A. DOMÉNY Základními položkami doménové administrace jsou přehled domén a registrace domény. Obrázek 4 část základního menu věnovaná doménové problematice. A 1. Přehled domén Pod odkazem Přehled registrovaných domén má uživatel k dispozici kompletní seznam domén registrovaných na vrub jeho uživatelského účtu. V přehledné tabulce se uživatel dozví veškeré potřebné informace počínaje názvem domény, datem její registrace, stavu, ve kterém se nalézá (zaplacena / nezaplacena), a odkaz na správu DNS. Pod tabulkou je odkaz na stranu umožňující registraci nové domény. A 2. Registrace domény Prostřednictvím registrace domény můžete rozšířit seznam Vámi vlastněných doménových jmen. Více k pojmu doména viz V prvním kroku pouze zjistíte, je-li Vámi požadované doména k dispozici. V jednoduchém registračním formuláři vyplníte doménu (její název), o který máte zájem bez TLD (tedy bez koncovky určující typ domény, více ) a zaškrtnutím zvolíte požadovanou koncovku (TLD). Můžete samozřejmě zvolit i více koncovek (domén první úrovně) zároveň. Poté kliknete na zkontrolovat dostupnost. V druhém kroku Vás systém informuje o dostupnosti domény, konkrétně je-li dostupná či nedostupná. Nedostupnou doménu již registroval někdo před Vámi a nemůžete ji tak objednat. Pokud je doména volná a systém sdělí, že je dostupná, nabídne zároveň zaškrtávací pole pro registraci. Zde zvolíte jednu nebo více domén, které chcete registrovat (koupit) a kliknete na pokračovat v objednávce. Třetí krok představuje ověření vámi zadaných údajů, které budou použity jako údaje registrátora domény (důležitý je především zadaný ). - V této fázi můžete opustit režim registrace a vrátit se do kroku 1 volbou Zadání nové domény. - V případě, že zjistíte, že zadané údaje nesouhlasí, můžete je změnit klikem na změnit osobní údaje. Čtvrtý krok nabídne rekapitulaci objednávky včetně ceny. V pátém kroku je uživateli představena kompletní objednávka zhotovená na základě zadání v předchozích krocích a uživatel je tu seznámen se všemi podstatnými dokumenty (především smlouvou), kterou uzavírá se společností SparkTECH s.r.o. a jejíž znění včetně příloh potvrzuje klikem na objednat službu čímž je proces registrace domény završen. Celý proces je možné kdykoliv opustit prostou volbou jakékoliv položky menu. 4

5 B. WEBHOSTING Základními položkami menu obsluhy webhostingu jsou webhosting (přehled), přehled FTP účtů, správa databáze a přidat doménu. Viz následující obrázek. Obrázek 5 Přehled části menu obsluhující webhosting. B 1. Webhosting (přehled) Webhosting (přehled) je informační stranou vztaženou k webhostingu. Je na ní obsažena definice využívaného webhostingového programu, především limity diskového prostoru, počtu databází, informace o tom, je-li v rámci webhostingu zahrnut i mailhosting a jeho charakteristika (počet e- mailových schránek a ových aliasů). Vše je uspořádáno v tabulce, jak je naznačeno níže. Obrázek 6 Tabulka s přehledem webhostingového programu. K jednotlivým položkám přehledu webhostingového programu: Typ programu obsahuje informaci využívá-li uživatel předdefinovaný (s pevnými hodnotami) nebo individuální webhosting (s hodnotami zvolenými uživatelem); v případě předdefinovaného programu jeho název Maximální počet hostovaných domén počet domén udává možný počet nezávislých webhostingových prostorů (to znamená, že každá z domén může mít vlastní obsah webové prezentace); nelze zaměňovat s doménovým aliasem, kde více domén směřuje na jeden webhostingový prostor a obsahuje tak stejný obsah. Využité místo programu demonstruje graficky i číselně celkové a využité místo na disku serveru, které uživateli náleží. Maximální počet databází počet databází, které jsou uživateli k dispozici. Aktuální velikost databází podobně jako využité místo na disku obsahuje informaci o místu do na disku serveru obsazeném pouze databází (databázemi). Aktivovaný mailhosting informace o tom, je-li součástí webhostingu i mailhosting (u předdefinovaných programů); u individuálních programů se mailhosting objednává v rámci sekce menu mailhosting. Maximální počet ových schránek a maximální počet ových aliasů je informace o omezení stanovené webhostingovým programem v počtu schránek a aliasů. Aktuální přehled o využití těchto hodnot je poté dostupný v části administrace věnované mailhostingu (konkrétně Mailhosting (přehled)). Hostované domény Tabulka hostované domény obsahuje výčet domén přiřazených k webhostingu. Jsou to ty, které v přehledu webhostingového programu jsou zahrnuty v počtu maximální počet hostovaných domén. Pro každou ze zde uvedených domén je vytvořen samostatný webhostingový prostor (nejedná se o doménový alias). Obrázek 7 Přehled hostovaných domén v přehledu webhostingu. Přiřazení domény k webhostingu musí být schváleno administrátorem NETárny a proto je v tabulce uveden stav aktivní / neaktivní, informující o tom, byla-li žádost o přiřazení nové domény již vyřízena. Tlačítkem přidat doménu lze podat žádost o přiřazení další domény do webhostingového programu. B 2. Přehled FTP účtů Záložka přehled FTP účtů obsahuje všechny funkce pro ovládání FTP (File transfer protocol) tedy především přehled existujících účtů a možnost jejich ovládání. Na první straně přístupného ze základního menu jsou taktéž uvedeny informace pro přihlášení k FTP platné pro konkrétního uživatele. Přehled účtů vypadá následovně 5

6 Obrázek 8 Přehled FTP účtů. Uživatelské jméno je jednak loginem pro přihlášení ke konkrétnímu FTP účtu a jednak definuje, ke které doméně (resp. webhostingovému prostoru) se vztahuje. Kořenový adresář informuje o prvním stupni adresářové struktury, která je uživateli užívajícímu tento účet přístupný. Již existující účet lze upravit nebo kompletně smazat. Pozn.: V rámci úpravy existujícího účtu není možné změnit doménu, které je přiřazen ani uživatelské jméno. Tyto údaje jsou základním definičním znakem účtu a chcete-li je změnit je třeba účet smazat a založit nový. Vytvořit nový účet lze prostřednictvím volby vytvořit účet. Vytvoření FTP účtu Volbou vytvořit účet v části přehled ftp účtů lze založit zcela nový účet pro přístup prostřednictvím FTP. Obrázek 9 Vytvoření FTP účtu. Uživatelské jméno odlišuje účty mezi sebou navzájem a slouží coby login pro přístup k vytvářenému účtu. Heslo a heslo pro kontrolu volte s ohledem na bezpečnost, nejlépe coby kombinaci alfanumerických znaků s dostatečným počtem znaků. Pro doménu každý účet je přiřazen konkrétní doméně. To souvisí se specifikem našeho webhostingu, který umožňuje v rámci jediného programu hostovat více domén na různých prostorech. Doména se volí ze seznamu hostovaných domén v přehledu webhostingu. Hlavní účet volbou této položky nasměrujete tento účet přímo do kořenového adresáře pro danou doménu a bude tak mít přístup ke všem souborům v daném webhostingovém prostoru. Volbou této položky padá nutnost vyplňovat následující definici, a to adresář. Adresář není-li účet účtem hlavním a nechcete-li aby směřoval do hlavního adresáře, ale pouze do adresáře dílčího (v rámci adresářové struktury) uvedete tento adresář do tohoto pole. Zadání začínáte názvem prvního v řadě adresářové struktury. Chcete-li tak nasměrovat účet do adresáře umístěného na vasedomena.cz/web/www/prvnivrstva/druha do pole adresář vyplníte pouze www/prvnivrstva/druha Pokud adresář fyzicky neexistuje, systém odmítne vytvořit ftp účet. Pozn.: vasedomena.cz/web je základním umístěním pro obsah Vašeho webu Účet je potvrzen volbou tlačítka vytvořit. B 3. Správa databází Prostřednictvím správy databází lze 1) zakládat a upravovat nové databáze a 2) těmto databázím přiřazovat uživatelské účty a tyto spravovat. V první fázi neexistuje žádná doména a tím pádem ani žádný uživatelský účet (účet lze vytvářet až za předpokladu, že je založena min. 1 databáze). Tabulka poté vypadá následovně Obrázek 10 Správa databází ve fázi, kdy neexistuje ani jediná databáze. Systém v situaci znázorněné na obrázku č. 9 (tedy při neexistenci databáze) povolí jediný krok a to založit databázi. Založení databáze Volbou založit databázi budete přesměrováni na stranu založení databáze. Ta má následující podobu. 6

7 Obrázek 11 Založení nové databáze. Pro založení databáze se pouze zvolí její název, přičemž volba je omezena alfanumerickými znaky a podtržítky. Ostatní znaky nejsou povoleny. Důležité je zvolit doménu, pro kterou chcete databázi vytvořit. Opět, jako v případě zakládání FTP účtů, můžete volit pouze z domén ze seznamu hostované domény (samozřejmě z těch, kterou jsou aktivní viz hostované domény). Název databáze bude tvořen zvoleným názvem a automaticky systémem doplněn o část s názvem domény v tomto formátu: nazev_domena_cz Úmysl vytvořit novou databázi potvrdíte stiskem tlačítka vytvořit. Poté se změní podoba tabulek pod odkazem správa databází tak, že bude obsahovat název nově vytvořené databáze a zpřístupní volbu přidat uživatele. Tabulky tak budou vypadat následovně Obrázek 12 Správa databází s existující (jednou) databází. V předchozím kroku byla vytvořena databáze s názvem dtb1 pro doménu kvalifikacniprace.cz a výsledná podoba názvu databáze je systémem upravena na dtb1_kvalifikacniprace_cz Přidání uživatele databáze Možností přidat uživatele v tabulce uživatelské účty a oprávnění lze vytvořit nového uživatele pro přístup do konkrétní databáze (konkrétních databází). Obrázek 13 Přidání nového uživatele databáze (databází). Uživatelské jméno volíte s omezením délky na 16 znaků. Doména a její volba je podstatná. Lze volit doménu ze seznamu hostovaných domén webhostingu. Volba domény automaticky doplní pole se seznamem databází - přístup do databáze. Heslo volte dostatečně bezpečné, nejlépe náhodnou kombinací alfanumerických znaků. Přístup do databází určuje, do kterých všech databází bude mít zakládaný uživatel přístup. Z toho plyne, že účet není omezen na jedinou databázi. Výběrem domény se v tomto poli zobrazí všechny dostupné databáze, které uživatel postupem dle předchozího kroku vytvořil. Pro volbu více databází podržte stisknutou klávesu Ctrl a levým tlačítkem myši vyberte všechny požadované databáze (stejným postupem můžete provedený výběr zrušit). Vytvoření uživatele dokončíte volbou tlačítka vytvořit. Po vytvoření uživatele bude strana správa databází vypadat následovně Obrázek 14 Správa databází s obsaženou (jednou) databází i (jedním) uživatelem. 7

8 Uživateli lze změnit heslo nebo ho kompletně smazat. Jiné úpravy je třeba řešit smazáním stávajícího a (nebo i při jeho ponechání) vytvořením nového uživatele. B 4. Přidání domény k webhostingu Přidání domény k webhostingu je stěžejní funkcí této části administrace. Uživatel, který využívá některého z předdefinovaných nebo individuálních webhostingových programů, musí po jeho zprovoznění prostřednictvím tohoto odkazu přiřadit k webhostingovému prostoru i doménové jméno. Nezáleží pak, je-li doména hostována v rámci projektu NETárna či jinde. Přidáním domény uživatel vytváří podklad pro zprovoznění ostatních funkčností rozebíraných výše. Obrázek 15 Přidání domény k webhostingu. Přidání konkrétního doménového jména nebrání vytvoření doménových aliasů (formou DNS záznamu) a nasměrování neomezeného počtu doménových jmen na takto vytvořený webhostingový prostor a jeho obsah. Přidání domény musí být schváleno administrátory projektu NETárna a po vyplnění formuláře (obr. 14) tak je třeba vyčkat potvrzení žádosti. Po jejím potvrzení se změní stav domény (na aktivní) v soupisu hostovaných domén uvedených v přehledu webhostingu. Pro tuto doménu pak existují samostatný webhostingový prostor v rámci zavedeného webhostingového programu a užívá buď celou jeho kapacitu (jde-li o jedinou doménu) nebo jeho kapacitu sdílí (je-li hostovaných domén více). 8

9 C. MAILHOSTING Základními položkami ovládající správu ových schránek, účtů a souvisejících záležitostí jsou mailhosting (přehled), aliasy, schránky a přidat doménu. Viz následující obrázek Obrázek 16 Přehled položek ovládání mailhostingu. C 1. Mailhosting (přehled) Strana mailhosting (přehled), podobně jako ekvivalentní strana u webhostingu, obsahuje především základní informace o využívaném mailhostingovém programu (programech). Kromě toho zde uživatel nalezne všechny parametry nastavení svých poštovních schránek (POP3, IMAP, SMTP) a informace pro využití nabízeného webmailu (webového rozhrání napomáhající ovládání ové schránky bez využití externího klienta speciálního softwaru). Základní poskytovanou informací jsou limity a jejich plnění u každého mailhostingového programu uspořádané v přehledné tabulce (viz níže). Obrázek 17 Tabulka přehledu mailhostingu (mailhostingů). Ve výše zmíněné a zobrazené tabulce je ke každé doméně (každý mailhosting je vázán ke konkrétní doméně) uvedena informace o počtu ových schránek, počtu ových aliasů a limit diskového prostoru, tzv. kvóta. Tyto informace jsou poskytovány jen u mailhostingů, které jsou vedeny jako aktivní, tedy schválené administrátory projektu NEtárna. Volbou objednat novou doménu můžete přejít na stranu objednávky nového mailhostingového programu (pro novou doménu), tedy pod odkaz základního menu přidat doménu. Upozornění: Tuto volbu (a tedy ani objednání) neprovádíte, pokud chcete využívat předdefinovaných webhostingových programů, které již mají nějakou formu mailhostingu v sobě zakomponovanou. C 2. Aliasy Tato strana slouží pro zřizování a následnou správu ových aliasů. ové aliasy jsou fiktivní e- mailové schránky, na které lze adresovat elektronickou poštu, ale ta je automaticky přesměrována na jiný , který uživatel určí právě prostřednictvím této položky administrace. Prvním krokem při vstupu na stranu správy aliasů je výběr domény pro kterou chce uživatel aliasy spravovat, jak naznačeno níže. Obrázek 18 Výběr domény u ového aliasu. Tato volba je spojena s nutností mít doménu, pro kterou chci alias spravovat, nejprve přiřazenou k mailhsotingu pod svým účtem. Z rolovací nabídky tak uživatel volí doménu (v případě že jich je více) popřípadě ponechává zvolenou doménu přednastavenou a volbu potvrdí stiskem vybrat doménu. Po zvolení domény se uživateli zpřístupní seznam aliasů pro tuto doménu. Záznamy jsou uspořádány v tabulce jak je naznačena níže. Obrázek 19 Tabulka seznamu alias záznamů pro doménu kvalifikacniprace.eu V poli adresa je uvedena fiktivní ová schránka, ze které se budou y směřující na ní předávat do ové schránky jiné (konkrétně té uvedené v poli přeposlat komu). Přeposlat komu označuje cílovou ovou schránku nebo schránky. Na ně budou doručeny y směřované na adresu uvedené v předchozím poli. Záznamy v tabulce lze upravovat nebo kompletně smazat. Nový záznam se vytvoří volbou přidat alias. 9

10 Přidání nového aliasu Nový alias záznam se přidává z prostředí samostatné stránky obsahující jedinou tabulku (viz níže). Obrázek 20 Ovládání přidání nového alias záznamu. Popis polí je shodný s přehledem popisovaným výše v přehledu aliasů pro doménu. Adresa je automaticky přednastavena pro zvolenou doménu, vždy tak a její znění je libovolné (samozřejmě s ohledem na standardní pravidla tvorby ových názvů). Do pole přeposlat komu lze uvést více konečných adresátů s tím, že každou ovou adresu konečného adresáta zadáváte na samostatný řádek bez oddělovacího znaku. Po zadání jedné adresy tak entrem přeskočíte na další řádek a tipujete další adresu. Záznam uložíte tlačítkem přidat alias. Upozornění: Systém odmítne nový alias vytvořit s výstražnou hláškou Alias s touto adresou se již v systému vyskytuje, nebo existuje ová schránka tohoto jména. za předpokladu, že již máte takový alias vytvořen nebo již existuje fyzická ová schránka shodného znění jako alias. Univerzální alias (wildcard) Nechcete-li vymýšlet všechny možné kombinace znění ových schránek, na které by mohl někdo adresovat poštu, o kterou nechcete přijít, můžete vytvořit tzv. univerzální alias. Pak naprosto všechna pošta směřující na Vaší doménu, bude přesměrována na zadanou ovou adresu, případně adresy. Univerzální alias vytvoříte jednoduše tak, že na straně přidat alias vyplníte do úvodního pole Adresa namísto konkrétního znění pouhou hvězdičku ( * ). Záznam o aliasu pak bude vypadat následovně Obrázek 21. Příklad univerzálního aliasu - v tomto případě všechna pošta směřovaná na doménu znalostni-spolecnost.eu bude přesměrována na bez ohledu na to, bude-li adresována schránce nebo C 3. Schránky Tato strana obsluhuje fyzicky existující ové schránky. To znamená takové prostory, které existují a shromažďují se v nich ové zprávy (na rozdíl od aliasů, které jsou fiktivní viz výše). Zároveň je tu možné nastavit přesměrování ů. Stejně jako u aliasů je nejprve třeba zvolit doménu, na níž existující ové schránky chcete spravovat. Obrázek 22 Výběr domény u ových schránek je totžnný s výběrem domény u ových aliasů. Pro volbu domény platí totéž, co bylo řečeno u aliasů. Po volbě vybrat doménu se zpřístupní přehled ových schránek. Obrázek 23 Tabulka se seznamem schránek pro doménu kvalifikacniprace.eu 10

11 Vytvoření nové schránky Novou schránku vytvoříte prostřednictvím volby tlačítka přidat schránku, které zpřístupní stranu přidání nové schránky. Zde je třeba vyplnit základní údaje o schránce do tabulky, jak je naznačeno na obrázku níže. Obrázek 24 Vytvoření nové schránky. Ve zvoleném znění (názvu) ové schránky se mohou vyskytovat pouze alfanumerické znaky a mimo nich ještě pomlčka či podtržítko. Ostatní systém odmítne s hlášením Uživatelské jméno obsahuje nepovolené znaky. Kvóta musí odpovídat limitům nastaveným u ostatních již existujících schránek. Novou schránku nepůjde založit tehdy, pokud jste v ostatních schránkách stanovili omezení dat na maximální omezení pro zvolenou doménu. Abyste mohli založit schránku, musíte u některé již existující schránky zmenšit datové omezení. Jaké je omezení pro danou doménu zjistíte v odkazu mailhosting (přehled). Po vyplnění všech údajů zavedete schránku klikem na tlačítko přidat schránku a ta se poté objeví v tabulce se seznamem schránek. Obrázek 25 Seznam schránek s nově přidanou položkou. Přeposílání pošty a její nastavení U ových schránek lze nastavit jejich přeposílání. Jedná se o funkčnost ne nepodobnou ovým aliasům, ale přesto odlišnou. Jak bylo řečeno, ové aliasy pracují s neexistujícími schránkami, přeposílání naopak s existujícími (proto zařazení mezi ovládání ových schránek). Postup zprovoznění přeposílání 1) vytvoříte ovou schránku 2) v přehledu aktivních ových schránek (části akce) zvolíte možnost přeposílání 3) vyplníte tabulku přeposílání a potvrdíte stiskem uložit nastavení Obrázek 26 Tabulka pro nastavení přeposílání pro ovou schránku. V rámci nastavení přeposílání je systémem předvyplněna ová adresa, pro kterou je nastavováno přesměrování Do pole přeposlat komu je možné zadat jednu nebo více ových adres, na které bude pošta, směřovaná na zobrazenou ovou adresu, přeposílána. Přeposílání je možné zavést s dvěma variantami: 1) y jsou ponechávány ve schránce tzn. že po dojití zprávy je tato automaticky přeposlána na nastavené adresy, ale zároveň zůstává ve schránce (z důvodu archivace, reálného používáním některým uživatelem, etc.) nebo 2) y nejsou ponechávány ve schránce tzn. že po dojití zprávy je tato nejen automaticky přeposlána na nastavená adresy, ale také ihned smazána a ve schránce ji pak nelze dohledat. V případě první volby upozorňujeme na nutnost hlídat kapacitu (kvótu) schránky a její plnění. Mohlo by se stát, že po překročení kvóty budou další y odmítnuty nebo bude naúčtován poplatek za překročení o stanovené kvantum dat. C 4. Přidat doménu / Objednat mailhosting Zprovoznění mailhostingového prostoru, včetně všech jeho shora popsaných funkcí, se děje odkazem přidat doménu / objednat mailhosting. Druhou možností je zavedení mailhostingu k doméně, která již byla přiřazena pod webhosting pokud v rámci objednaného webhostingového programu je pro mailhosting volná kapacita. 11

12 Objednávka nového mailhostingového prostoru vypadá následovně. Obrázek 27 Objednávka mailhostingu. Oproti tomu přiřazení mailhostingu k doméně již vedené v seznamu domén v rámci webhostingu, které je přístupné přes volbu aktivovat mailhosting v přehledu hostovaných domén, vypadá následovně. Obrázek 28 Objednávka mailhostingu pro doménu hostovanou v rámci webhostingu. Oba případy se tak liší v tom, že v případě domény hostované již v rámci webhostingu, jsou známé limity programu (webhostingového), o kterých systém informuje a nedovolí je překročit. Taktéž je již předvybrána doména. Také následný postup je jiný. V případě standardní objednávky zcela nového mailhostingového prostoru je uživatel po volbě pokračovat v objednávce proveden standardní procedurou objednávky, včetně určení ceny, seznámení se smluvními podmínkami až po závazné objednání. Naopak v případě druhém, tedy aktivování mailhostingu v rámci webhostingového programu, který má uživatel již objednán, je po volbě aktivovat mailhosting pouze upozorněn, že mailhosting byl aktivován. 12

13 D. OBJEDNÁVKY V rámci této části klientské administrace jsou obsaženy veškeré informace o provedených objednávkách, jejich sumarizace a náhledy a stejně tak seznam provedených nebo čekajících plateb. Obrázek 29 Položky menu objednávky. D 1. Objednávky V této sekci máte k dispozici přehled všech Vámi uskutečněných objednávek služeb. V základním přehledu vidíte, kdy byla objednávka učiněna a v jakém stavu se nachází je-li aktivní a tím pádem vyřízena nebo čekající na vyřízení. Přehled objednávek vypadá následovně. Obrázek 30 Tabulka s přehledem objednávek. Pod odkazem detail objednávky je pak uživateli k dispozici náhled všech informací vztažených k objednávce. to znamená jsou zde především: 1) kompletní údaje o objednateli (osobní údaje vedené v systému v době objednávky) 2) definice objednaných služeb, tedy například takto Obrázek 31 Definice objednané služby v přehledu objednávek. 3) znění smlouvy a další dokumentů vztahující se k objednávce, které jsou pro uživatele a provozovatele projektu NETárna závazné. D 2. Platby Přehled plateb obsahuje údaje o všech proběhlých nebo čekajících platbách. V základním přehledu získáte informace o důvodu platby (službě, za kterou byla platba provedena), ceně, vystavení výzvy k úhradě, splatnost a datum skutečného zaplacení (připsání částky na účet). Přehled vypadá následovně. Obrázek 32 Přehled plateb. V případě, že jste provedli objednávku, která není zaplacena, je v akcích uvedena možnost zaplatit, která Vás přesměruje na platební bránu pro realizaci platby nebo Vám poskytne všechny informace potřebné pro provedení příkazu k bankovnímu převodu. 13

14 E. OSOBNÍ ÚDAJE V kategorii osobní údaje jsou shrnuty všechny informace vztažené k osobě uživatele systému. Tedy nejen samotný přehled osobních údajů, ale možnost jejich změny nebo administrace hesla pro přístup do systému (možnost jeho změny). Obrázek 33 Část menu věnovaná osobním údajům. E 1. Osobní údaje Osobní údaje (přehled) jsou základním souhrnem informací o uživateli. Jejich část je stabilně uvedena v patičce stránky (jméno a příjmení, případně firma právnické osoby, adresa a ová adresa). Výčet uvedený pod tímto odkazem je souborem kompletních údajů, které provozovatel eviduje o klientovi. Přehled údajů má následující formu. Obrázek 34 Přehled osobních údajů. Změnu lze provést klikem na tlačítko změnit osobní údaje. Nadto jsou na této stránce ještě vypočteny identifikátory správců doménových jmen (CZ.NIC a EurID), které byly uživateli přiděleny, pokud prostřednictvím systému registroval již nějakou doménu. E 2. Změna osobních údajů Touto volbou, přístupnou jak ze základního menu, tak z přehledu osobních údajů, lze všechny údaje o osobě změnit. Upozornění: Nelze změnit formu osoby (právnická fyzická). V takovém případě je nutné založit nový uživatelský účet. E 3. Změna hesla V této části administrace může uživatel jednoduše změnit své heslo, ať již se jedná o heslo prvotní, vygenerované samotným systémem v procesu registrace do klientské administrace nebo již heslo jednou změněné a zvolené uživatelem. Tabulka pro změnu hesla je velmi jednoduchá a intuitivní. Obrázek 35 Změna hesla. Pro ověření je vyžadováno nejdříve heslo současně platné (z důvodu, aby nedošlo k zablokování a zneužití účtu neoprávněným nakladatelem s uživatelským účtem, který se k administraci dostal nepozorností oprávněného uživatele) a poté nové, které je třeba zadat dvakrát (pro ověření, že nedošlo k překlepu). 14

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Manuál k aplikaci ShopSys. Psáno pro verzi 3.11, 3.12.

Manuál k aplikaci ShopSys. Psáno pro verzi 3.11, 3.12. Manuál k aplikaci ShopSys. Psáno pro verzi 3.11, 3.12. netdevelo s.r.o., Slévárenská 18/408, 709 00 Ostrava ShopSys Profesionální internetové obchody info@netdevelo.cz, www.netdevelo.cz, +420 552 30 90

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Obsah. Stránka 2 z 156

Obsah. Stránka 2 z 156 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 12. 8. 2013 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Obsah. Stránka 2 z 138

Obsah. Stránka 2 z 138 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 17. 12. 2012 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 Odhlášení... 14 ThemeCentrik - objednávka

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Popisuje obsluhu administrace verze ENTERPRISE Generováno: 01. 08. 2015, 00:15 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Obsah. Stránka 2 z 209

Obsah. Stránka 2 z 209 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 22. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více