Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna"

Transkript

1 Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna Umístění: https://admin.netarna.cz Obsah Obsah... 1 Základní seznámení s prostředím klientské administrace... 2 Rozdělení prostředí klientské administrace... 2 Tři podoby základního menu... 3 A. DOMÉNY... 4 A 1. Přehled domén... 4 A 2. Registrace domény... 4 B. WEBHOSTING... 5 B 1. Webhosting (přehled)... 5 Hostované domény... 5 B 2. Přehled FTP účtů... 5 Vytvoření FTP účtu... 6 B 3. Správa databází... 6 Založení databáze... 6 Přidání uživatele databáze... 7 B 4. Přidání domény k webhostingu... 8 C. MAILHOSTING... 9 C 1. Mailhosting (přehled)... 9 C 2. Aliasy... 9 Přidání nového aliasu Univerzální alias (wildcard) C 3. Schránky Vytvoření nové schránky Přeposílání pošty a její nastavení C 4. Přidat doménu / Objednat mailhosting D. OBJEDNÁVKY D 1. Objednávky D 2. Platby E. OSOBNÍ ÚDAJE E 1. Osobní údaje E 2. Změna osobních údajů E 3. Změna hesla Verze systému klientské zóny: 1.2 Vydání dokumentace (verze): 1.2.a Datum publikování: Vytvořil SparkTECH s.r.o

2 Základní seznámení s prostředím klientské administrace Klientská sekce je uživateli přístupná po přihlášení na URL admin.netarna.cz k čemuž je vyžadováno uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje jsou uživateli zaslány na zadaný při registraci do systému. Na úvodní straně je základní menu představující rozcestník po systému. Menu je uspořádané z ikon reprezentujících jednotlivé funkce systému. Mimo úvodní stranu slouží pro navigaci horizontální menu se stejnou sérií odkazů, jaké jsou obsaženy ve formě ikon na úvodní straně. Níže je uveden náhled na hlavní stranu klientské administrace včetně popisu základních prvků (červenými šipkami s popisem vyvedeným v kurzivě). Obrázek 1 Podoba základního menu klientské administrace (části) s popisy. Rozdělení prostředí klientské administrace Jak je patrné z obrázku č. 1, je prostředí rozděleno na několik základních částí, které odpovídají jednak nabízeným službám a jednak nutným doprovodným funkcím. Základními částmi jsou části věnující se - doménám - webhostingu - mailhostingu (tj. správě ových účtů) - objednávkám - osobním údajům (tj. správě uživatelského účtu) V hlavičce stránky je napravo od loga projektu NETárna uveden název uživatelského účtu (jinak také přihlašovací jméno) a možnost odhlásit se ze systému. V patičce (obr. č. 2) je pak naopak uveden souhrn informací o aktuálně přihlášeném uživateli, konkrétně jméno a příjmení (v případě právnické osoby pak firma společnosti) a kontaktní adresa a . První dvě informace jsou podstatné pro účely fakturace a papírové korespondence, eventuálně registrace domén, a poslední pak k zasílání upozornění a uvedení kontaktu u správců domén nejvyšší úrovně. Obrázek 2 Patička stránky s informacemi o přihlášeném uživateli. 2

3 Tři podoby základního menu Úvodní strana neboli základní menu může mít tři podoby. První je plná verze menu, kdy jsou aktivní všechny funkčnosti. Tato situace nastane v případě, že klient využívá všechny funkčnosti NETárny, resp. má objednaný jak webhosting tak mailhosting (případně předdefinovaný webhostingový program zahrnující obě výše zmíněné služby). Druhou verzí je naopak neúplná verze menu, kdy jsou dostupné jen části věnované doménové správě (část Domény) a správě uživatelského účtu (Osobní údaje) a objednávek (Objednávky). Základní menu v této podobě umožňuje pouze objednávku některé ze služeb: - domény - webhostingu - mailhostingu Třetí variantou je základní menu zobrazené na obrázku č.2, kdy je objednán webhostingový program, kterému dosud nebyla přiřazena doména a objednané mailhostingové služby čekají na její přiřazení o čemž je uživatel informán. Obrázek 3 Verze podoby základního menu s objednaným předdefinovaným hostingovým programem bez dosud přiřazené domény. Následující části dokumentace jsou rozděleny podle správy jednotlivých služeb. 3

4 A. DOMÉNY Základními položkami doménové administrace jsou přehled domén a registrace domény. Obrázek 4 část základního menu věnovaná doménové problematice. A 1. Přehled domén Pod odkazem Přehled registrovaných domén má uživatel k dispozici kompletní seznam domén registrovaných na vrub jeho uživatelského účtu. V přehledné tabulce se uživatel dozví veškeré potřebné informace počínaje názvem domény, datem její registrace, stavu, ve kterém se nalézá (zaplacena / nezaplacena), a odkaz na správu DNS. Pod tabulkou je odkaz na stranu umožňující registraci nové domény. A 2. Registrace domény Prostřednictvím registrace domény můžete rozšířit seznam Vámi vlastněných doménových jmen. Více k pojmu doména viz V prvním kroku pouze zjistíte, je-li Vámi požadované doména k dispozici. V jednoduchém registračním formuláři vyplníte doménu (její název), o který máte zájem bez TLD (tedy bez koncovky určující typ domény, více ) a zaškrtnutím zvolíte požadovanou koncovku (TLD). Můžete samozřejmě zvolit i více koncovek (domén první úrovně) zároveň. Poté kliknete na zkontrolovat dostupnost. V druhém kroku Vás systém informuje o dostupnosti domény, konkrétně je-li dostupná či nedostupná. Nedostupnou doménu již registroval někdo před Vámi a nemůžete ji tak objednat. Pokud je doména volná a systém sdělí, že je dostupná, nabídne zároveň zaškrtávací pole pro registraci. Zde zvolíte jednu nebo více domén, které chcete registrovat (koupit) a kliknete na pokračovat v objednávce. Třetí krok představuje ověření vámi zadaných údajů, které budou použity jako údaje registrátora domény (důležitý je především zadaný ). - V této fázi můžete opustit režim registrace a vrátit se do kroku 1 volbou Zadání nové domény. - V případě, že zjistíte, že zadané údaje nesouhlasí, můžete je změnit klikem na změnit osobní údaje. Čtvrtý krok nabídne rekapitulaci objednávky včetně ceny. V pátém kroku je uživateli představena kompletní objednávka zhotovená na základě zadání v předchozích krocích a uživatel je tu seznámen se všemi podstatnými dokumenty (především smlouvou), kterou uzavírá se společností SparkTECH s.r.o. a jejíž znění včetně příloh potvrzuje klikem na objednat službu čímž je proces registrace domény završen. Celý proces je možné kdykoliv opustit prostou volbou jakékoliv položky menu. 4

5 B. WEBHOSTING Základními položkami menu obsluhy webhostingu jsou webhosting (přehled), přehled FTP účtů, správa databáze a přidat doménu. Viz následující obrázek. Obrázek 5 Přehled části menu obsluhující webhosting. B 1. Webhosting (přehled) Webhosting (přehled) je informační stranou vztaženou k webhostingu. Je na ní obsažena definice využívaného webhostingového programu, především limity diskového prostoru, počtu databází, informace o tom, je-li v rámci webhostingu zahrnut i mailhosting a jeho charakteristika (počet e- mailových schránek a ových aliasů). Vše je uspořádáno v tabulce, jak je naznačeno níže. Obrázek 6 Tabulka s přehledem webhostingového programu. K jednotlivým položkám přehledu webhostingového programu: Typ programu obsahuje informaci využívá-li uživatel předdefinovaný (s pevnými hodnotami) nebo individuální webhosting (s hodnotami zvolenými uživatelem); v případě předdefinovaného programu jeho název Maximální počet hostovaných domén počet domén udává možný počet nezávislých webhostingových prostorů (to znamená, že každá z domén může mít vlastní obsah webové prezentace); nelze zaměňovat s doménovým aliasem, kde více domén směřuje na jeden webhostingový prostor a obsahuje tak stejný obsah. Využité místo programu demonstruje graficky i číselně celkové a využité místo na disku serveru, které uživateli náleží. Maximální počet databází počet databází, které jsou uživateli k dispozici. Aktuální velikost databází podobně jako využité místo na disku obsahuje informaci o místu do na disku serveru obsazeném pouze databází (databázemi). Aktivovaný mailhosting informace o tom, je-li součástí webhostingu i mailhosting (u předdefinovaných programů); u individuálních programů se mailhosting objednává v rámci sekce menu mailhosting. Maximální počet ových schránek a maximální počet ových aliasů je informace o omezení stanovené webhostingovým programem v počtu schránek a aliasů. Aktuální přehled o využití těchto hodnot je poté dostupný v části administrace věnované mailhostingu (konkrétně Mailhosting (přehled)). Hostované domény Tabulka hostované domény obsahuje výčet domén přiřazených k webhostingu. Jsou to ty, které v přehledu webhostingového programu jsou zahrnuty v počtu maximální počet hostovaných domén. Pro každou ze zde uvedených domén je vytvořen samostatný webhostingový prostor (nejedná se o doménový alias). Obrázek 7 Přehled hostovaných domén v přehledu webhostingu. Přiřazení domény k webhostingu musí být schváleno administrátorem NETárny a proto je v tabulce uveden stav aktivní / neaktivní, informující o tom, byla-li žádost o přiřazení nové domény již vyřízena. Tlačítkem přidat doménu lze podat žádost o přiřazení další domény do webhostingového programu. B 2. Přehled FTP účtů Záložka přehled FTP účtů obsahuje všechny funkce pro ovládání FTP (File transfer protocol) tedy především přehled existujících účtů a možnost jejich ovládání. Na první straně přístupného ze základního menu jsou taktéž uvedeny informace pro přihlášení k FTP platné pro konkrétního uživatele. Přehled účtů vypadá následovně 5

6 Obrázek 8 Přehled FTP účtů. Uživatelské jméno je jednak loginem pro přihlášení ke konkrétnímu FTP účtu a jednak definuje, ke které doméně (resp. webhostingovému prostoru) se vztahuje. Kořenový adresář informuje o prvním stupni adresářové struktury, která je uživateli užívajícímu tento účet přístupný. Již existující účet lze upravit nebo kompletně smazat. Pozn.: V rámci úpravy existujícího účtu není možné změnit doménu, které je přiřazen ani uživatelské jméno. Tyto údaje jsou základním definičním znakem účtu a chcete-li je změnit je třeba účet smazat a založit nový. Vytvořit nový účet lze prostřednictvím volby vytvořit účet. Vytvoření FTP účtu Volbou vytvořit účet v části přehled ftp účtů lze založit zcela nový účet pro přístup prostřednictvím FTP. Obrázek 9 Vytvoření FTP účtu. Uživatelské jméno odlišuje účty mezi sebou navzájem a slouží coby login pro přístup k vytvářenému účtu. Heslo a heslo pro kontrolu volte s ohledem na bezpečnost, nejlépe coby kombinaci alfanumerických znaků s dostatečným počtem znaků. Pro doménu každý účet je přiřazen konkrétní doméně. To souvisí se specifikem našeho webhostingu, který umožňuje v rámci jediného programu hostovat více domén na různých prostorech. Doména se volí ze seznamu hostovaných domén v přehledu webhostingu. Hlavní účet volbou této položky nasměrujete tento účet přímo do kořenového adresáře pro danou doménu a bude tak mít přístup ke všem souborům v daném webhostingovém prostoru. Volbou této položky padá nutnost vyplňovat následující definici, a to adresář. Adresář není-li účet účtem hlavním a nechcete-li aby směřoval do hlavního adresáře, ale pouze do adresáře dílčího (v rámci adresářové struktury) uvedete tento adresář do tohoto pole. Zadání začínáte názvem prvního v řadě adresářové struktury. Chcete-li tak nasměrovat účet do adresáře umístěného na vasedomena.cz/web/www/prvnivrstva/druha do pole adresář vyplníte pouze www/prvnivrstva/druha Pokud adresář fyzicky neexistuje, systém odmítne vytvořit ftp účet. Pozn.: vasedomena.cz/web je základním umístěním pro obsah Vašeho webu Účet je potvrzen volbou tlačítka vytvořit. B 3. Správa databází Prostřednictvím správy databází lze 1) zakládat a upravovat nové databáze a 2) těmto databázím přiřazovat uživatelské účty a tyto spravovat. V první fázi neexistuje žádná doména a tím pádem ani žádný uživatelský účet (účet lze vytvářet až za předpokladu, že je založena min. 1 databáze). Tabulka poté vypadá následovně Obrázek 10 Správa databází ve fázi, kdy neexistuje ani jediná databáze. Systém v situaci znázorněné na obrázku č. 9 (tedy při neexistenci databáze) povolí jediný krok a to založit databázi. Založení databáze Volbou založit databázi budete přesměrováni na stranu založení databáze. Ta má následující podobu. 6

7 Obrázek 11 Založení nové databáze. Pro založení databáze se pouze zvolí její název, přičemž volba je omezena alfanumerickými znaky a podtržítky. Ostatní znaky nejsou povoleny. Důležité je zvolit doménu, pro kterou chcete databázi vytvořit. Opět, jako v případě zakládání FTP účtů, můžete volit pouze z domén ze seznamu hostované domény (samozřejmě z těch, kterou jsou aktivní viz hostované domény). Název databáze bude tvořen zvoleným názvem a automaticky systémem doplněn o část s názvem domény v tomto formátu: nazev_domena_cz Úmysl vytvořit novou databázi potvrdíte stiskem tlačítka vytvořit. Poté se změní podoba tabulek pod odkazem správa databází tak, že bude obsahovat název nově vytvořené databáze a zpřístupní volbu přidat uživatele. Tabulky tak budou vypadat následovně Obrázek 12 Správa databází s existující (jednou) databází. V předchozím kroku byla vytvořena databáze s názvem dtb1 pro doménu kvalifikacniprace.cz a výsledná podoba názvu databáze je systémem upravena na dtb1_kvalifikacniprace_cz Přidání uživatele databáze Možností přidat uživatele v tabulce uživatelské účty a oprávnění lze vytvořit nového uživatele pro přístup do konkrétní databáze (konkrétních databází). Obrázek 13 Přidání nového uživatele databáze (databází). Uživatelské jméno volíte s omezením délky na 16 znaků. Doména a její volba je podstatná. Lze volit doménu ze seznamu hostovaných domén webhostingu. Volba domény automaticky doplní pole se seznamem databází - přístup do databáze. Heslo volte dostatečně bezpečné, nejlépe náhodnou kombinací alfanumerických znaků. Přístup do databází určuje, do kterých všech databází bude mít zakládaný uživatel přístup. Z toho plyne, že účet není omezen na jedinou databázi. Výběrem domény se v tomto poli zobrazí všechny dostupné databáze, které uživatel postupem dle předchozího kroku vytvořil. Pro volbu více databází podržte stisknutou klávesu Ctrl a levým tlačítkem myši vyberte všechny požadované databáze (stejným postupem můžete provedený výběr zrušit). Vytvoření uživatele dokončíte volbou tlačítka vytvořit. Po vytvoření uživatele bude strana správa databází vypadat následovně Obrázek 14 Správa databází s obsaženou (jednou) databází i (jedním) uživatelem. 7

8 Uživateli lze změnit heslo nebo ho kompletně smazat. Jiné úpravy je třeba řešit smazáním stávajícího a (nebo i při jeho ponechání) vytvořením nového uživatele. B 4. Přidání domény k webhostingu Přidání domény k webhostingu je stěžejní funkcí této části administrace. Uživatel, který využívá některého z předdefinovaných nebo individuálních webhostingových programů, musí po jeho zprovoznění prostřednictvím tohoto odkazu přiřadit k webhostingovému prostoru i doménové jméno. Nezáleží pak, je-li doména hostována v rámci projektu NETárna či jinde. Přidáním domény uživatel vytváří podklad pro zprovoznění ostatních funkčností rozebíraných výše. Obrázek 15 Přidání domény k webhostingu. Přidání konkrétního doménového jména nebrání vytvoření doménových aliasů (formou DNS záznamu) a nasměrování neomezeného počtu doménových jmen na takto vytvořený webhostingový prostor a jeho obsah. Přidání domény musí být schváleno administrátory projektu NETárna a po vyplnění formuláře (obr. 14) tak je třeba vyčkat potvrzení žádosti. Po jejím potvrzení se změní stav domény (na aktivní) v soupisu hostovaných domén uvedených v přehledu webhostingu. Pro tuto doménu pak existují samostatný webhostingový prostor v rámci zavedeného webhostingového programu a užívá buď celou jeho kapacitu (jde-li o jedinou doménu) nebo jeho kapacitu sdílí (je-li hostovaných domén více). 8

9 C. MAILHOSTING Základními položkami ovládající správu ových schránek, účtů a souvisejících záležitostí jsou mailhosting (přehled), aliasy, schránky a přidat doménu. Viz následující obrázek Obrázek 16 Přehled položek ovládání mailhostingu. C 1. Mailhosting (přehled) Strana mailhosting (přehled), podobně jako ekvivalentní strana u webhostingu, obsahuje především základní informace o využívaném mailhostingovém programu (programech). Kromě toho zde uživatel nalezne všechny parametry nastavení svých poštovních schránek (POP3, IMAP, SMTP) a informace pro využití nabízeného webmailu (webového rozhrání napomáhající ovládání ové schránky bez využití externího klienta speciálního softwaru). Základní poskytovanou informací jsou limity a jejich plnění u každého mailhostingového programu uspořádané v přehledné tabulce (viz níže). Obrázek 17 Tabulka přehledu mailhostingu (mailhostingů). Ve výše zmíněné a zobrazené tabulce je ke každé doméně (každý mailhosting je vázán ke konkrétní doméně) uvedena informace o počtu ových schránek, počtu ových aliasů a limit diskového prostoru, tzv. kvóta. Tyto informace jsou poskytovány jen u mailhostingů, které jsou vedeny jako aktivní, tedy schválené administrátory projektu NEtárna. Volbou objednat novou doménu můžete přejít na stranu objednávky nového mailhostingového programu (pro novou doménu), tedy pod odkaz základního menu přidat doménu. Upozornění: Tuto volbu (a tedy ani objednání) neprovádíte, pokud chcete využívat předdefinovaných webhostingových programů, které již mají nějakou formu mailhostingu v sobě zakomponovanou. C 2. Aliasy Tato strana slouží pro zřizování a následnou správu ových aliasů. ové aliasy jsou fiktivní e- mailové schránky, na které lze adresovat elektronickou poštu, ale ta je automaticky přesměrována na jiný , který uživatel určí právě prostřednictvím této položky administrace. Prvním krokem při vstupu na stranu správy aliasů je výběr domény pro kterou chce uživatel aliasy spravovat, jak naznačeno níže. Obrázek 18 Výběr domény u ového aliasu. Tato volba je spojena s nutností mít doménu, pro kterou chci alias spravovat, nejprve přiřazenou k mailhsotingu pod svým účtem. Z rolovací nabídky tak uživatel volí doménu (v případě že jich je více) popřípadě ponechává zvolenou doménu přednastavenou a volbu potvrdí stiskem vybrat doménu. Po zvolení domény se uživateli zpřístupní seznam aliasů pro tuto doménu. Záznamy jsou uspořádány v tabulce jak je naznačena níže. Obrázek 19 Tabulka seznamu alias záznamů pro doménu kvalifikacniprace.eu V poli adresa je uvedena fiktivní ová schránka, ze které se budou y směřující na ní předávat do ové schránky jiné (konkrétně té uvedené v poli přeposlat komu). Přeposlat komu označuje cílovou ovou schránku nebo schránky. Na ně budou doručeny y směřované na adresu uvedené v předchozím poli. Záznamy v tabulce lze upravovat nebo kompletně smazat. Nový záznam se vytvoří volbou přidat alias. 9

10 Přidání nového aliasu Nový alias záznam se přidává z prostředí samostatné stránky obsahující jedinou tabulku (viz níže). Obrázek 20 Ovládání přidání nového alias záznamu. Popis polí je shodný s přehledem popisovaným výše v přehledu aliasů pro doménu. Adresa je automaticky přednastavena pro zvolenou doménu, vždy tak a její znění je libovolné (samozřejmě s ohledem na standardní pravidla tvorby ových názvů). Do pole přeposlat komu lze uvést více konečných adresátů s tím, že každou ovou adresu konečného adresáta zadáváte na samostatný řádek bez oddělovacího znaku. Po zadání jedné adresy tak entrem přeskočíte na další řádek a tipujete další adresu. Záznam uložíte tlačítkem přidat alias. Upozornění: Systém odmítne nový alias vytvořit s výstražnou hláškou Alias s touto adresou se již v systému vyskytuje, nebo existuje ová schránka tohoto jména. za předpokladu, že již máte takový alias vytvořen nebo již existuje fyzická ová schránka shodného znění jako alias. Univerzální alias (wildcard) Nechcete-li vymýšlet všechny možné kombinace znění ových schránek, na které by mohl někdo adresovat poštu, o kterou nechcete přijít, můžete vytvořit tzv. univerzální alias. Pak naprosto všechna pošta směřující na Vaší doménu, bude přesměrována na zadanou ovou adresu, případně adresy. Univerzální alias vytvoříte jednoduše tak, že na straně přidat alias vyplníte do úvodního pole Adresa namísto konkrétního znění pouhou hvězdičku ( * ). Záznam o aliasu pak bude vypadat následovně Obrázek 21. Příklad univerzálního aliasu - v tomto případě všechna pošta směřovaná na doménu znalostni-spolecnost.eu bude přesměrována na bez ohledu na to, bude-li adresována schránce nebo C 3. Schránky Tato strana obsluhuje fyzicky existující ové schránky. To znamená takové prostory, které existují a shromažďují se v nich ové zprávy (na rozdíl od aliasů, které jsou fiktivní viz výše). Zároveň je tu možné nastavit přesměrování ů. Stejně jako u aliasů je nejprve třeba zvolit doménu, na níž existující ové schránky chcete spravovat. Obrázek 22 Výběr domény u ových schránek je totžnný s výběrem domény u ových aliasů. Pro volbu domény platí totéž, co bylo řečeno u aliasů. Po volbě vybrat doménu se zpřístupní přehled ových schránek. Obrázek 23 Tabulka se seznamem schránek pro doménu kvalifikacniprace.eu 10

11 Vytvoření nové schránky Novou schránku vytvoříte prostřednictvím volby tlačítka přidat schránku, které zpřístupní stranu přidání nové schránky. Zde je třeba vyplnit základní údaje o schránce do tabulky, jak je naznačeno na obrázku níže. Obrázek 24 Vytvoření nové schránky. Ve zvoleném znění (názvu) ové schránky se mohou vyskytovat pouze alfanumerické znaky a mimo nich ještě pomlčka či podtržítko. Ostatní systém odmítne s hlášením Uživatelské jméno obsahuje nepovolené znaky. Kvóta musí odpovídat limitům nastaveným u ostatních již existujících schránek. Novou schránku nepůjde založit tehdy, pokud jste v ostatních schránkách stanovili omezení dat na maximální omezení pro zvolenou doménu. Abyste mohli založit schránku, musíte u některé již existující schránky zmenšit datové omezení. Jaké je omezení pro danou doménu zjistíte v odkazu mailhosting (přehled). Po vyplnění všech údajů zavedete schránku klikem na tlačítko přidat schránku a ta se poté objeví v tabulce se seznamem schránek. Obrázek 25 Seznam schránek s nově přidanou položkou. Přeposílání pošty a její nastavení U ových schránek lze nastavit jejich přeposílání. Jedná se o funkčnost ne nepodobnou ovým aliasům, ale přesto odlišnou. Jak bylo řečeno, ové aliasy pracují s neexistujícími schránkami, přeposílání naopak s existujícími (proto zařazení mezi ovládání ových schránek). Postup zprovoznění přeposílání 1) vytvoříte ovou schránku 2) v přehledu aktivních ových schránek (části akce) zvolíte možnost přeposílání 3) vyplníte tabulku přeposílání a potvrdíte stiskem uložit nastavení Obrázek 26 Tabulka pro nastavení přeposílání pro ovou schránku. V rámci nastavení přeposílání je systémem předvyplněna ová adresa, pro kterou je nastavováno přesměrování Do pole přeposlat komu je možné zadat jednu nebo více ových adres, na které bude pošta, směřovaná na zobrazenou ovou adresu, přeposílána. Přeposílání je možné zavést s dvěma variantami: 1) y jsou ponechávány ve schránce tzn. že po dojití zprávy je tato automaticky přeposlána na nastavené adresy, ale zároveň zůstává ve schránce (z důvodu archivace, reálného používáním některým uživatelem, etc.) nebo 2) y nejsou ponechávány ve schránce tzn. že po dojití zprávy je tato nejen automaticky přeposlána na nastavená adresy, ale také ihned smazána a ve schránce ji pak nelze dohledat. V případě první volby upozorňujeme na nutnost hlídat kapacitu (kvótu) schránky a její plnění. Mohlo by se stát, že po překročení kvóty budou další y odmítnuty nebo bude naúčtován poplatek za překročení o stanovené kvantum dat. C 4. Přidat doménu / Objednat mailhosting Zprovoznění mailhostingového prostoru, včetně všech jeho shora popsaných funkcí, se děje odkazem přidat doménu / objednat mailhosting. Druhou možností je zavedení mailhostingu k doméně, která již byla přiřazena pod webhosting pokud v rámci objednaného webhostingového programu je pro mailhosting volná kapacita. 11

12 Objednávka nového mailhostingového prostoru vypadá následovně. Obrázek 27 Objednávka mailhostingu. Oproti tomu přiřazení mailhostingu k doméně již vedené v seznamu domén v rámci webhostingu, které je přístupné přes volbu aktivovat mailhosting v přehledu hostovaných domén, vypadá následovně. Obrázek 28 Objednávka mailhostingu pro doménu hostovanou v rámci webhostingu. Oba případy se tak liší v tom, že v případě domény hostované již v rámci webhostingu, jsou známé limity programu (webhostingového), o kterých systém informuje a nedovolí je překročit. Taktéž je již předvybrána doména. Také následný postup je jiný. V případě standardní objednávky zcela nového mailhostingového prostoru je uživatel po volbě pokračovat v objednávce proveden standardní procedurou objednávky, včetně určení ceny, seznámení se smluvními podmínkami až po závazné objednání. Naopak v případě druhém, tedy aktivování mailhostingu v rámci webhostingového programu, který má uživatel již objednán, je po volbě aktivovat mailhosting pouze upozorněn, že mailhosting byl aktivován. 12

13 D. OBJEDNÁVKY V rámci této části klientské administrace jsou obsaženy veškeré informace o provedených objednávkách, jejich sumarizace a náhledy a stejně tak seznam provedených nebo čekajících plateb. Obrázek 29 Položky menu objednávky. D 1. Objednávky V této sekci máte k dispozici přehled všech Vámi uskutečněných objednávek služeb. V základním přehledu vidíte, kdy byla objednávka učiněna a v jakém stavu se nachází je-li aktivní a tím pádem vyřízena nebo čekající na vyřízení. Přehled objednávek vypadá následovně. Obrázek 30 Tabulka s přehledem objednávek. Pod odkazem detail objednávky je pak uživateli k dispozici náhled všech informací vztažených k objednávce. to znamená jsou zde především: 1) kompletní údaje o objednateli (osobní údaje vedené v systému v době objednávky) 2) definice objednaných služeb, tedy například takto Obrázek 31 Definice objednané služby v přehledu objednávek. 3) znění smlouvy a další dokumentů vztahující se k objednávce, které jsou pro uživatele a provozovatele projektu NETárna závazné. D 2. Platby Přehled plateb obsahuje údaje o všech proběhlých nebo čekajících platbách. V základním přehledu získáte informace o důvodu platby (službě, za kterou byla platba provedena), ceně, vystavení výzvy k úhradě, splatnost a datum skutečného zaplacení (připsání částky na účet). Přehled vypadá následovně. Obrázek 32 Přehled plateb. V případě, že jste provedli objednávku, která není zaplacena, je v akcích uvedena možnost zaplatit, která Vás přesměruje na platební bránu pro realizaci platby nebo Vám poskytne všechny informace potřebné pro provedení příkazu k bankovnímu převodu. 13

14 E. OSOBNÍ ÚDAJE V kategorii osobní údaje jsou shrnuty všechny informace vztažené k osobě uživatele systému. Tedy nejen samotný přehled osobních údajů, ale možnost jejich změny nebo administrace hesla pro přístup do systému (možnost jeho změny). Obrázek 33 Část menu věnovaná osobním údajům. E 1. Osobní údaje Osobní údaje (přehled) jsou základním souhrnem informací o uživateli. Jejich část je stabilně uvedena v patičce stránky (jméno a příjmení, případně firma právnické osoby, adresa a ová adresa). Výčet uvedený pod tímto odkazem je souborem kompletních údajů, které provozovatel eviduje o klientovi. Přehled údajů má následující formu. Obrázek 34 Přehled osobních údajů. Změnu lze provést klikem na tlačítko změnit osobní údaje. Nadto jsou na této stránce ještě vypočteny identifikátory správců doménových jmen (CZ.NIC a EurID), které byly uživateli přiděleny, pokud prostřednictvím systému registroval již nějakou doménu. E 2. Změna osobních údajů Touto volbou, přístupnou jak ze základního menu, tak z přehledu osobních údajů, lze všechny údaje o osobě změnit. Upozornění: Nelze změnit formu osoby (právnická fyzická). V takovém případě je nutné založit nový uživatelský účet. E 3. Změna hesla V této části administrace může uživatel jednoduše změnit své heslo, ať již se jedná o heslo prvotní, vygenerované samotným systémem v procesu registrace do klientské administrace nebo již heslo jednou změněné a zvolené uživatelem. Tabulka pro změnu hesla je velmi jednoduchá a intuitivní. Obrázek 35 Změna hesla. Pro ověření je vyžadováno nejdříve heslo současně platné (z důvodu, aby nedošlo k zablokování a zneužití účtu neoprávněným nakladatelem s uživatelským účtem, který se k administraci dostal nepozorností oprávněného uživatele) a poté nové, které je třeba zadat dvakrát (pro ověření, že nedošlo k překlepu). 14

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1 MOJESODEXO.CZ Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. OBJEDNÁVKA... 1 1.1. OBJEDNÁVKA PŘES KOŠÍK... 1 1.2. IMPORT POUKÁZEK V BLOCÍCH... 4 1.3. SESTAVENÍ DÁRKOVÉHO

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Objednávka... 3 2.1 Nepersonalizovaná objednávka... 3 2.1.1 Import nepersonalizované objednávky... 3 2.1.2 Objednávka

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1 Úvod... 3 2 K čemu slouží e-shop Plzeňské karty... 4 2.1 Úvodní obrazovka e-shopu... 4 3 Vytvoření uživatelského účtu... 5 4 Dobíjení časového předplatného a elektronické hotovosti...

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou.

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. mlink.cz, mlink.sk mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. Neplaťte už za kliky ani počet zobrazení Vaší reklamy. U mlink.cz platíte fixní částkou dobu zobrazení

Více

Návod k použití autentifikačního modulu

Návod k použití autentifikačního modulu Návod k použití autentifikačního modulu Úvodní přihlašovací formulář. Přihlašovací obrazovku vidíte na následujícím obrázku (obr. 1). Jedná se o standardní způsob přihlášení pomocí jména a hesla, s rozšířenou

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Postup pro vytvoření a úpravy distribučních seznamů Pozn.: práva vytvářet a upravovat seznam mají správce distribučního seznamu a správce společnosti

Postup pro vytvoření a úpravy distribučních seznamů Pozn.: práva vytvářet a upravovat seznam mají správce distribučního seznamu a správce společnosti Postup pro vytvoření a úpravy distribučních seznamů Pozn.: práva vytvářet a upravovat seznam mají správce distribučního seznamu a správce společnosti Obsah Vytvoření distribučního seznamu... 2 Vytvoření

Více

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 1. Obsah 1. Postup pro vytvoření, nebo aktualizaci přihlašovacích údajů konkrétní osoby.... 3 1.1. Spustíme portál

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0 MULTISCHRÁNKA Aplikace pro obsluhu datových schránek Uživatelská příručka (návod k používání) Ver. 1.0 Obsah MULTISCHRÁNKA... 1 Než začnete s instalací... 3 Používané zkratky:... 3 Přehled příkazů (tlačítek)

Více

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 OBSAH: Aktivace tokenu etokenpass...4 Přihlášení k Portálu datových stránek...7

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ? KROK 1. - REGISTRACE KROK 2. - POTVRZENÍ REGISTRACE

JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ? KROK 1. - REGISTRACE KROK 2. - POTVRZENÍ REGISTRACE JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ?... je to jednoduché... stačí si pozorně přečíst následující postup doplněný názornými obrázky a můžete začít! KROK 1. - REGISTRACE Pro nákup v našem internetovém

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 Migrace E-mailů Obsah: 1) Legenda... str.1 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 4) Stažení zpráv do Outlook 2007. str.9-12 5) Nastavení DNS záznamů

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Průvodce systémem AffilBox v1.0

Průvodce systémem AffilBox v1.0 Průvodce systémem AffilBox v1.0 Nástěnka Je úvodní obrazovkou, která se zobrazí po každém Vašem přihlášení do systému. V levé navigační části je umístěn hlavní rozcestník, který dále směřuje do jednotlivých

Více