Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet. Upravený rozpočet"

Transkript

1 Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 1.- Daňové příjmy Nedaňové příjmy , Kapitálové příjmy Přijaté transfery ,99 Příjmy celkem , Běžné výdaje Kapitálovíé výdaje ,13 Výdaje celkem ,36 Saldo: Príjmy výdaje (po konsolidaci) , Financování ,72 Přijaté úvěry a půjčky Splátka úvěrů ,55 Změna stavu prostředků na BÚ ,24 Financování celkem ,72 Hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí v roce 2014 (v tis. Kč) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 M) jsou k nahlédnutí v sekretariátu Mikroregionu LZ, Masarykova 137, Luhačovice. Rozpočet příjmů byl v roce 2014 naplněn na 121,95%. Příjmy tvoří dotace na projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémů regionu Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí - rozpočtovány na položkách 4116, 4152, 4216 a 4232, projekt Modernizace turistické infrastruktury území Bílých Karpat položky 2329 par. 2143, projekt Kompostování v Luhačovském Zálesí III položky 4113 a 4116 a projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností - položka 2324 par Na položce 2329 par. 2143je účtovaná přijatá dotace ve výši 743 tis. očekávaná již v roce 2013 kdy byl uskutečněný projekt Modernizace turistické infrastruktury území Bílých Karpat. Na straně příjmů byla účtována splátka provozní půjčky obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. ve výši 300 tis. z roku Na výdajové straně rozpočtu byly na 3639 Komunální služby a územní rozvoj účtovány výdaje na provoz a běžný chod DSO. Na 3636 byly účtovány výdaje související s projektem S radostí na akce. V rámci projektu byly zakoupeny party stany, ozvučovací technika, chladící boxy a jiné. Majetek byl Mikroregionem 1/5

2 LZ zapůjčený do obcí zapojených do projektu. V roce 2012 byl zahájen projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické Zálesí. Projekt je účtován na 3741 Ochrana druhů a stanovišť a je raalizován ve spolupráci se zahraničním partnerem Združenie obcí Rajecká dolina. V r byly zahájeny přípravné práce a zadavatelská činnost. V roce 2013 byla pořízena technika potřebná pro likvidaci nepůvodních druhů rostlin. Jednalo se o traktor výrobní značky Kubota M 9540 a 2 víceúčelové vozy Piaggio Maxxi, křovinořezy, sekačky a pily. Byly uspořádány semináře pro děti ze Slovenska i ČR zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Akce je financována z programu Cezhraničnej spolupráce Samostatně na 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů byl evidován projekt Kompostování v Luhačovském Zálesí III.. Cílem projektu bylo pořízení 752 ks kompostérů, které Mikroregion Luhačovské Zálesí zapůjčil do obcí zapojených do projektu. II. Stav účelových fondů a finančních aktiv Mikroregion Luhačovské Zálesí netvoří žádné účelové fondy. Zůstatek na běžném účtu vedeném v České spořitelně a.s. Pobočka Luhačovice byl k ve výši ,08, na účtu vedeném Českou národní bankou byl k zůstatek 4.420,58 a na účtu GE Money bank ,02 Kč. III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Dobrovolný svazek obcí MLZ měl k vůči státu závazky vyplývající z pracovně právních vztahů, tzn. odvody na zálohovou a srážkovou daň a na zdravotní a sociální pojištění. Dále měl MLZ závazky vůči územním samosprávným celkům plynoucí z přijatých dlouhodobých a krátkodobých finančních výpomocí. Na účtu 452 jsou z roku 2013 evidovány přijaté návratné dlouhodobé finanční výpomoci na financování neinvestičních výdajů na projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí : Město Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice , Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice , Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín , ,00 2/5

3 Na účtu 326 byly evidovány přijaté návratné krátkodobé finanční výpomoci na financování investičních výdajů na projekt S radostí na akce : Obec Biskupice, Biskupice 120, Biskupice u Luhačovic , Obec Bohuslavice u Zlína, Bohuslavice u Zl., Bohuslavice u Zl , Obec Březnice, Březnice, Zlín , Obec Březůvky, Březůvky 1, Březůvky , Obec Dobrkovice, Dobrkovice 61, Velký Ořechov , Obec Dolní Lhota, Dolní Lhota 1, Lhota u Luh , Obec Doubravy, Doubravy 45, Březůvky , Obec Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, Velký Ořechov , Obec Kaňovice, Kaňovice 49, Biskupice u Luh , Obec Ludkovice, Ludkovice 44, Biskupice u Luh , Město Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice , Obec Petrůvka, Petrůvka 39, Slavičín , Obec Podhradí, Podhradí 41, Luhačovice , Obec Provodov, Provodov 233, Březůvky , Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice Luhačovice , Obec Rudimov, Rudimov 81, Slavičín , Obec Sehradice, Sehradice 64, Dolní Lhota u Luhačovic , Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín , Obec Slopné, Slopné 112, Lhota u Luh , Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19, , ,00 Dále na účtu 326 byla evidována krátkodobá finanční výpomoc poskytnutá na projekt Modernizace turistické infrastruktury v LZ : Obec Podhradí, Podhradí 41, Luhačovice , ,00 Půjčky byly všem obcím vráceny dne Obci Podhradí nebyla splátka půjčky omylem odeslána. Celkové závazky evidované na účtu 326 byly ve výši ,-- Kč. K byly na účtu 348 evidovány nezaplacené pohledávky ve výši 9.000,- Kč (3 x 3.000,- Kč) od Obce Horní Lhota, Obce Podhradí a Obce Dobrkovice. Na účtu 346 jsou evidovány pohledávky na dotaci na projekt Ochrana biodiverzity ve výši ,23 Kč a na projekt S radostí na akce ve výši ,--. Celkové pohledávky na účtu 346 byly ve výši ,23 Kč. Na účtu 388 byla evidována dohadná položka na dotaci od Svazu měst a obcí ČR ve výši ,-- Kč a na účtu 377 pohledávka dotace EU ERDF SK-biodiverzita ve výši ,92 Kč. 3/5

4 IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 Na základě žádosti DSO, v souladu s 53 ods. 1.zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb,.o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kontrolu provedl zaměstnanec Zlínského kraje, zařazený do Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kancelář ředitele, kontrolního oddělení pan Ing. Vít Sušila. Závěr zprávy: Kontrola byla provedena ve dnech a V. Výsledek hospodaření r Výsledek hospodaření ve výši ,40 bude převeden na účet číslo 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 4/5

5 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 je přílohou závěrečného účtu. Originál zprávy je uložen k nahlédnutí v sekretariátu Mikroregionu LZ, Masarykova 137, Luhačovice. V Luhačovicích dne Vypracovala: Mária Jarošová... Ing. Bc. Marie Semelová předsedkyně Mikroregionu LZ Příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12 M Zpráva č.111/2014/kř o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: za rok /5

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více