MĚSTO. Zpráva o hospodaření za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO. Zpráva o hospodaření za rok"

Transkript

1 MĚSTO LUHAČOVICE Zpráva o hospodaření za rok 2013

2 Rozpočtová opatření RM a ZM za rok 2013 příjmy - schv. rozp tis. Kč + RO tis. Kč = upr. rozpočet tis. Kč výdaje - schv. rozp tis. Kč + RO tis. Kč = upr. rozpočet tis. Kč deficit/ úspora tis. Kč + RO tis. Kč= upr. rozpočet tis. Kč

3 Upravený rozpočet a skutečnost 2013 Uprav. rozpočet Skutečnost Příjmy Výdaje Financování Příjmy Výdaje Finacování Přijatá dotace , ,00 0,00 100, ,50 0,00 6 Daňové příjmy ,00 0,00 0, ,35 0,00 0, Správa městských lesů , ,00 0, , ,10 0, Město Slavičín 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obec Biskupice ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obec Dolní Lhota 1 000,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0, Obec Horní Lhota 4 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obec Lipová 2 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obec Ludkovice 8 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Městys Pozlovice 2 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obec Rudimov 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obec Sehradice 8 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obec Slopné 3 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obec Šanov 1 000,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0, Obec Podhradí 3 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obec Petrůvka 1 000,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0, Obec Bohuslavice nad Vláří 1 000,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0, Technické služby , ,00 0, , ,94 0, Výdaje na dopravní obslužnost 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Mateřská škola Luhačovice , ,00 0, , ,00 0, Dům dětí a mládeže Luhačovice , ,00 0, , ,00 0, Základní škola Luhačovice , ,00 0, , ,00 0, Měk , ,00 0, , ,29 0, Výbor pro občanské záležitosti 0, ,00 0,00 0, ,70 0, MěDK , ,00 0, , ,00 0, Sportovní centrum Radostova , ,00 0, , ,00 0,00

4 Upravený rozpočet a skutečnost Nájem pozemků ,00 0,00 0, ,60 0,00 0, Správa majetku , ,00 0, , ,82 0, Příspěvky, dotace NO , ,00 0,00 0, ,90 0, Územní plán 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Městská plovárna , ,00 0, , ,88 0, Rekonstrukce ul. Dr. Veselého 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Vodovod Kl.Žilín - Přečkovice 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Technologické centrum , ,00 0, , ,00 0, Oprava oken - Zámek , ,00 0, , ,00 0, Hřiště Kladná Žilín ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zateplení ZŠ II 0, ,00 0,00 0, ,56 0, Informační varovný systém , ,00 0, , ,55 0, Zateplení MŠ , ,00 0, , ,00 0, Hřiště Polichno , ,00 0,00 0, ,59 0, Rekonstrukce mostu a zastávek 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Luhačovice -management plan , ,00 0, , ,00 0, Přechod pro chodce u divadla , ,00 0, , ,00 0, Zeleň Dr. Veselého 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Rekonstrukce Jurkovičovy aleje 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Městská policie , ,00 0, , ,06 0, JPO Kladná Žilín , ,00 0, , ,00 0, JPO Polichno , ,00 0, , ,00 0, JPO Řetechov , ,00 0, , ,00 0, JPO Luhačovice , ,00 0, , ,10 0, Obec Kladná Žilín 0, ,00 0,00 0, ,35 0, Obec Polichno , ,00 0, , ,63 0, Obec Řetechov 0, ,00 0,00 0, ,98 0, Sociální odbor , ,00 0, , ,56 0, Matrika , ,00 0, , ,57 0, Živnostenské oddělení , ,00 0, , ,49 0, Stavební odbor , ,00 0, , ,73 0, Místní správa , ,00 0, , ,60 0, Odbor životního prostředí , ,00 0, , ,35 0, Odbor dopravy , ,00 0, , ,38 0, Odbor správy majetku 0, ,00 0,00 0, ,40 0, Vzdělávání zaměst. MěÚ , ,00 0, , ,08 0, Finanční odbor , ,00 0, , ,39 0, Daň z přidané hodnoty 0, ,00 0,00 0, ,60 0, Financování 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , ,98

5 Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2013 Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění k rozpočet opatření rozpočet k upr. rozpočtu Daňové příjmy ,14 Nedaňové příjmy ,95 Kapitálové příjmy ,28 Přijaté dotace ,16 Příjmy celkem ,60 Běžné výdaje ,60 Kapitálové výdaje ,59 Výdaje celkem ,79 Saldo:Příjmy - výdaje Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů ,00 Operace z pen.účtů Prostředky minulých let ,00 Financování celkem ,79 Stav fin.prostř. k ,79

6 Vývoj daní a poplatků za roky /v tis. Kč/ Daň FO ze záv.čin Daň FO ze sam.čin Daň FO vybíraná srážkou Daň z příjmu PO Daň z nemovitostí DPH Celkem daně Daň PO - obce Lázeňský poplatek Výherní automaty Celkem

7 Vývoj daňových příjmů

8 Daňové příjmy v letech

9 Příjmy dle druhů za rok 2013

10 Příjmy a výdaje státní správy za rok 2013 I. Příjmy / v tis. Kč / Účelová dotace KÚ Mimoř.dotace Správní poplatky celkem Sankční platby celkem Příjmy celkem: II. Výdaje / v tis. Kč / Sociální odbor Matrika Živnostenský oddělení Stavební odbor Odbor životního prostředí Odbor dopravy Odbor finanční 1/ Výdaje celkem: Rozdíl:

11 Vývoj příjmů v letech

12 Kapitálové výdaje za rok 2013 /v tis. Kč/ Celkem kapitálové výdaje Největší akce : dotace Zateplení MŠ Technologické centrum II.etapa Rekonstrukce Dr. Veselého Rekonstrukce mostu Polichno Investiční půjčka MRLZ Informační a vyrozumívací systém Hasičská zbrojnice Řetechov Hřiště Polichno 721 Přechod pro chodce u divadla MěDK (další etapa výměny oken) 700 Celkem inv. dotace

13 Provozní výdaje dle druhů 2013 Mzdy, soc. a zdrav. pojištění Material Bankovní úroky 935 Energie a pohonné hmoty Služby a nájemné Opravy a udržování Příspěvky a dary 93 Neinv. transfery Příspěvky PO i cizím Platby daní Ostatní Celkem

14 Provozní výdaje dle druhů v roce 2013

15 Vývoj výdajů

16 Vývoj příjmů a výdajů za rok 2013

17 Vývoj kap. výdajů ve srovnání s příjmem inv. dotací za rok 2013

18 Vývoj příjmů a výdajů za období

19 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 MŠ Luhačovice 12 tis. Kč ZŠ Luhačovice 1 tis. Kč Dům dětí a mládeže Luhačovice 32 tis. Kč TS Luhačovice 13 tis. Kč MěDK Luhačovice 278 tis. Kč Sportovní centrum Radostova Luhačovice tis. Kč

20 MŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů /v tis. Kč/ Vlastní výnosy Dotace město Výnosy celkem Náklady celkem Odpisy Hospodářský výsl Investiční příspěvek BÚ Pokladna Pohled.-odběratelé Závazky - dodavatelé Fond investiční FKSP Fond rezervní

21 MŠ LUHAČOVICE (bez fin.prostř. KÚ)

22 ZŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů /v tis. Kč/ vlastní výnosy dotace město výnosy celkem náklady celkem odpisy Hospodářský výsl Investiční příspěvek BÚ Pokladna Pohled.-odběratelé Závazky - dodavatelé Fond investiční FKSP Fond rezervní

23 ZŠ LUHAČOVICE (bez (bez fin.prostř.. KÚ)

24 DDM Luhačovice /v tis. Kč/ vlastní výnosy dotace město výnosy celkem náklady celkem odpisy hospod.výsl.město hospod.výsl.kraj Hospodářský výsl Investiční příspěvek BÚ Pokladna Pohledávky Závazky Fond investiční FKSP Fond odměn Fond rezervní

25 DDM Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez fin.prostř.kú)

26 TS Luhačovice /v tis. Kč/ Vlastní výnosy Dotace Dotace ÚP, transfer na IM Výnosy celkem Náklady Opravy budov a kom.+ mat Opravy strojů +náhr.díly Opravy bytů a nebyt.prostor Odpisy Hosp.výsledek Hosp.výsledek bez odpisů ** Inv.příspěvek BÚ Pokladna Pohledávky Závazky FKSP Fond investiční Fond rezervní

27 TS Luhačovice vývoj výnosů a nákladů

28 MěDK Luhačovice /v tis. Kč/ Vlastní výnosy Dotace Výnosy celkem Náklady celkem Odpisy Hosp.výsledek Inv.příspěvek Fond investiční Fond rezervní FKSP BÚ + pokladna Pohledávky odb Závazky dod

29 MěDK Luhačovice vývoj výnosů a nákladů

30 SCR Luhačovice /v tis. Kč/ * Vlastní výnosy Dotace NIV Výnosy celkem Náklady celkem Odpisy Hosp.výsledek Inv.příspěvek Fond investiční Fond rezervní FKSP BÚ + PK Pohledávky odb Závazky dod

31 SCR Luhačovice vývoj výnosů a nákladů

32 Příspěvky PO v letech TS Luhačovice MěDK Luhačovice Sportovní centrum Radostova DDM Luhačovice MŠ Luhačovice ZŠ Luhačovice Celkem NIV Celkem INV Celkem

33 Vývoj příspěvků PO v letech

34 Děkuji Vám za pozornost!

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2014 Rozpočet:

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více