Dotazování nad XML daty a jazyk XPath

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazování nad XML daty a jazyk XPath"

Transkript

1 4 TVEZEWXYHMNR LSTVSKVEQY-RJSVQEXMOENITSHTSVSZ RETVSNIOXIQRERGSZER Q ^)ZVSTWO LSWSGM PR LSJSRHYEVS^TS XYLPEZR LSQ WXE4VEL] 4VELE)9-RZIWXYNIQIHSZE% FYHSYGRSWXM Dotazování nad XML daty a jazyk XPath BI-TWA Peter Vojtáš prezentaci připravil Martin Kruliš

2 Dotazování nad XML daty Problém dotazování XML je jazyk na ukládání strukturovaných dat. Předpokládá se, že bude potřeba v datech také vyhledávat. Fulltextové vyhledávání nestačí. Nerespektuje strukturu dokumentu. Historie Do roku 1998 se vyvíjely XML-QL a XQL (neustálený vývoj). Dnes se používá XPath (1.0 a 2.0) jednoduchý dotazovací jazyk Je součástí mnoha dalších technologií (XSLT, XLink, ). XQuery jazyk vycházející z SQL (pro složité dotazy) BI-TWA XPath a XSLT 2

3 XPath XPath (v 1.0) Jednoduchý dotazovací jazyk nad XML Syntaxe dotazu není vyjádřena v XML Zápis se podobá cestě v adresářové struktuře Analogie podadresářů a podelementů Dotaz se vyhodnocuje nad XML DOM stromem Případně podobnou strukturou, která je celá v paměti. Výsledkem XPath dotazu může být Množina uzlů DOM stromu Množina řetězců Číslo (float) Pravdivostní hodnota (ano/ne) BI-TWA XPath a XSLT 3

4 XPath Kontext vyhledávání Každý XPath dotaz je vyhodnocován v rámci kontextu. Kontext je definován: Kontextovým uzlem (elementem), v rámci kterého se vyhledává. Dalšími parametry (rozsah, proměnné, ). Osy (axes) definice směru vyhledávání Osy definují relativní pohyb po dokumentu. Např: child přímý syn uzlu (toto je výchozí osa) descendant potomek uzlu (v libovolné hloubce) parent přímý rodič (obdobně ancestor předek) following-sibling následující uzel na stejné úrovni preceding předchozí uzly (v pořadí definovaném dokumentem) attribute uzel typu atribut BI-TWA XPath a XSLT 4

5 XPath osy preceding ancestor preceding-sibling parent following-sibling self namespace child attribute following descendant descendant-or-self BI-TWA XPath a XSLT 5

6 XPath formát dotazu Formát dotazu Základní dotaz se skládá z kroků, které jsou oddělené lomítkem. Začíná-li lomítkem, bere se místo kontextu kořen dokumentu. Jeden krok je definován jako osa::test[predikát] Osa určuje, v jakém směru se krok provádí. Testem může být jméno (elementu, atributu, ) nebo typ. Typové testy jsou např. text() (textový uzel) nebo comment(). Predikáty filtrují výsledek a může jich být lib. mnoho. Do výsledku se zahrnou všechny uzly, které kroku vyhovují. Např. child::foo vybere všechny potomky s názvem foo. Predikáty mají tvar [výraz], kde výraz je vnořený XPath dotaz. Výsledek dotazu se převádí na boolean (pokud je třeba). Predikát se testuje v každém uzlu, který vyhovuje zvolenému kroku. Uzel se zařadí do výsledku, pouze pokud všechny predikáty daného kroku vrátí true. BI-TWA XPath a XSLT 6

7 XPath příklady Příklady jednoduchých dotazů: Všechny elementy s názvem foo, které jsou vnuky kontext. elem. child::*/child::foo Elementy bar, které jsou dětmi lib. foo (v celém dokumentu) /descendant::foo/child::bar Všechny atributy bar všech následujících elementů foo following::foo/attribute::bar Všechny následující elementy foo, které vlastní atribut bar following::foo[attribute::bar] Všechny elementy title, které mají textový obsah Úvod /descendant::title[child::text()='úvod'] Všechny děti foo a bar kontextového uzlu child::*[self::foo or self::bar] BI-TWA XPath a XSLT 7

8 XPath vestavěné funkce Vestavěné funkce a operátory XPath obsahuje knihovnu vestavěných funkcí. Volání funkce lze použít téměř na libovolném místě. Volání funkce je také XPath dotaz. Příklady: string(), number(), boolean() převede argument na jiný typ count(expr) vrací počet uzlů vrácený dotazem expr position() pozice kontextového uzlu v rámci svých sousedů last() index posledního uzlu v daném kontextu id(id) vrací množinu uzlů s daným ID (ID atributu dle DTD) concat(), substr() zřetězení a podřetězec sum(nodes) převede hodnoty daných uzlů na čísla a sečte je V rámci výrazů lze také používat běžné operátory. +, -, *, div, mod, and, or, <, >, =,!=, BI-TWA XPath a XSLT 8

9 XPath zkrácená syntax Zkrácená syntax Většina os má volitelný kratší zápis: child je výchozí a není třeba jej uvádět (child::foo ~ foo) self::* má zkratku "." a parent::* má zkratku ".." Jako v adresářové struktuře. "//" je zkratka za "/descendant-or-self::node()/" Tedy //foo vyhledá všechny elementy foo v celém dokumentu. Naopak.//bar vyhledá elementy bar jen v rámci kontextového elementu. attribute má zkratku (attribute::bar Zkrácené predikáty Existuje pouze zkratka pro pozici ([position() = 42] ~ [42]). Tzn. foo[3]/bar[5] je 5. bar uvnitř 3. foo v rámci kontext. elementu. Příklad co hledá následující BI-TWA XPath a XSLT 9

10 XPath příklady Příklady dotazů nad databází zaměstnanců Který zaměstnanec je definovaný uprostřed seznamu zaměstnanců? Zaměstnanci, kteří vedou víc než jednu skupinu? ID pana Mitkina? V kolika skupinách je Mitkin členem? Skupiny, které nemají vedoucího? Lidé, kteří nic nedělají? nejsou vedoucí ani členové skupiny ani nadřízení zamestnanci.xml BI-TWA XPath a XSLT 10

11 XPath příklady Příklady dotazů nad databází zaměstnanců Který zaměstnanec je definovaný uprostřed seznamu zaměstnanců? //zamestnanec[position()=ceiling(last() div 2)] Zaměstnanci, kteří vedou víc než jednu skupinu? ID pana Mitkina? V kolika skupinách je Mitkin členem? Skupiny, které nemají vedoucího? Lidé, kteří nic nedělají? nejsou vedoucí ani členové skupiny ani nadřízení BI-TWA XPath a XSLT 11

12 XPath příklady Příklady dotazů nad databází zaměstnanců Který zaměstnanec je definovaný uprostřed seznamu zaměstnanců? //zamestnanec[position()=ceiling(last() div 2)] Zaměstnanci, kteří vedou víc než jednu skupinu? //zamestnanec[count(vedouci) > 1] ID pana Mitkina? V kolika skupinách je Mitkin členem? Skupiny, které nemají vedoucího? Lidé, kteří nic nedělají? nejsou vedoucí ani členové skupiny ani nadřízení BI-TWA XPath a XSLT 12

13 XPath příklady Příklady dotazů nad databází zaměstnanců Který zaměstnanec je definovaný uprostřed seznamu zaměstnanců? //zamestnanec[position()=ceiling(last() div 2)] Zaměstnanci, kteří vedou víc než jednu skupinu? //zamestnanec[count(vedouci) > 1] ID pana Mitkina? V kolika skupinách je Mitkin členem? Skupiny, které nemají vedoucího? Lidé, kteří nic nedělají? nejsou vedoucí ani členové skupiny ani nadřízení BI-TWA XPath a XSLT 13

14 XPath příklady Příklady dotazů nad databází zaměstnanců Který zaměstnanec je definovaný uprostřed seznamu zaměstnanců? //zamestnanec[position()=ceiling(last() div 2)] Zaměstnanci, kteří vedou víc než jednu skupinu? //zamestnanec[count(vedouci) > 1] ID pana Mitkina? V kolika skupinách je Mitkin členem? = Skupiny, které nemají vedoucího? Lidé, kteří nic nedělají? nejsou vedoucí ani členové skupiny ani nadřízení BI-TWA XPath a XSLT 14

15 XPath příklady Příklady dotazů nad databází zaměstnanců Který zaměstnanec je definovaný uprostřed seznamu zaměstnanců? //zamestnanec[position()=ceiling(last() div 2)] Zaměstnanci, kteří vedou víc než jednu skupinu? //zamestnanec[count(vedouci) > 1] ID pana Mitkina? V kolika skupinách je Mitkin členem? = Skupiny, které nemají vedoucího? Lidé, kteří nic nedělají? nejsou vedoucí ani členové skupiny ani nadřízení BI-TWA XPath a XSLT 15

16 XPath příklady Příklady dotazů nad databází zaměstnanců Který zaměstnanec je definovaný uprostřed seznamu zaměstnanců? //zamestnanec[position()=ceiling(last() div 2)] Zaměstnanci, kteří vedou víc než jednu skupinu? //zamestnanec[count(vedouci) > 1] ID pana Mitkina? V kolika skupinách je Mitkin členem? = Skupiny, které nemají vedoucího? Lidé, kteří nic nedělají? nejsou vedoucí ani členové skupiny ani nadřízení //zamestnanec[not(vedouci or or BI-TWA XPath a XSLT 16

17 XQuery XQuery Složitější dotazovací jazyk vydaný W3C v lednu Je nadmnožinou XPath 2.0 a vývoj byl koordinován i s XSLT. Konstruktivní syntax (podobná např. SQL) Schéma je založeno na příkazech FOR, LET, WHERE, ORDER BY a RETURN. Jednotlivé bloky využívají XPath k vybírání částí XML dokumentu. Výstupem může být téměř cokoli (např. nově zkonstruovaný XML dokument). Na rozdíl od XPath dovoluje např. deklarovat vlastní funkce. XQuery je funkčně podobné XSLT. XQuery bylo původně určeno pro velké XML databáze. XSLT je složitější a nabízí silnější prostředky. BI-TWA XPath a XSLT 17

18 Transformace a prezentace XML

19 XSL a prezentace XML Problém s prezentací XML dat Např. HTML lze snadno prezentovat. Používá dobře známé značky, které prohlížeč umí zobrazit. Vzhled se snadno modifikuje CSS XML dovoluje návrh vlastních značek. Prohlížeč neví, jak kterou značku zobrazit. XSL (Extensible Stylesheet Language) Řeší otázku prezentace libovolných XML dat. Mnohem silnější než CSS (umožňuje libovolné změny v datech). XSL = XSLT + XSL-FO (+ XPath) XSLT jazyk pro transformace dokumentů. XSL-FO speciální sada značek (formátovacích objektů) BI-TWA XPath a XSLT 19

20 XSLT XML dokument XSLT procesor Výsledný dokument (XML, HTML nebo plain text) XSLT XSL Transformations Jazyk popisující transformace XML dokumentů. Transformace je uložena opět jako XML dokument. Výstupem transformace může být. Nový XML dokument HTML dokument Čistě textový soubor BI-TWA XPath a XSLT 20

21 XSLT Princip fungování Transformace se skládá ze šablon. Každá šablona vyhledává části původního dokumentu pomocí XPath. Následně popisuje, co se má z nalezeného fragmentu sestavit. Zápis transformace Dokument je uzavřen v kořenovém elementu: <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl=" Uvnitř se nachází elementy, které nastavují parametry zpracování. <xsl:output method="text html xml" /> <xsl:include href=" " />, <xsl:import href=" " /> A také šablony BI-TWA XPath a XSLT 21

22 XSLT Šablony Definují se elementem <xsl:template>. Template musí mít definovaný atribut match nebo name. match definuje XPath dotaz, který vybírá uzly pro šablonu. name pojmenovává šablonu, aby na ni šlo později odkázat. Volitelně může mít také definovanou priority. Obsahem šablony je text a elementy, které se vygenerují do výstupu, když je šablona použita. Uvnitř je také možné používat další konstrukce XSLT (např. cykly). Pokud je šablon více, vybírá se ta, která nejlépe vyhovuje zpracovávanému uzlu. Pravidla jsou poměrně komplikovaná (viz reference XSLT). Na počátku se vybírá šablona, která odpovídá celému dokumentu. BI-TWA XPath a XSLT 22

23 XSLT Vkládání hodnot Hodnoty lze do šablon vkládat elementem <xsl:value-of />. Podmínky Element má atribut select, který obsahuje XPath dotaz. XPath dotaz se vyhodnotí, převede na string a vloží do výstupu. Kontextový uzel pro dotaz odpovídá uzlu, který se zpracovává v šabloně. Nabízí standardní možnosti větvení šablon. Podmínka je vyjádřena v XPath (převádí se na boolean výraz). <xsl:if test="expr">... </xsl:if> <xsl:choose> <xsl:when test="expr">...</xsl:when>... <xsl:otherwise>...</xsl:otherwise> </xsl:choose> Příklad 1 BI-TWA XPath a XSLT 23

24 Cykly XSLT Cyklus se vytváří konstrukcí <xsl:for-each select=" ">. Atribut select obsahuje XPath dotaz, jehož výsledkem je množina uzlů. Tělo cyklu se provede pro každý uzel z množiny. While-cyklus není v XSLT definován, ale lze jej nahradit rekurzí. Třídění Uvnitř cyklu je možné uvést element <xsl:sort>, který definuje, v jakém pořadí mají být uzly zpracovány. Důležité atributy select XPath dotaz vracející data, která se budou porovnávat. data-type typ dat (jak se mají porovnat). order určuje pořadí (vzestupně/sestupně). Příklad 2 BI-TWA XPath a XSLT 24

25 XSLT Rekurzivní zpracování a volání šablon V rámci šablony je možné nechat rekurzivně zpracovat děti zdrojového uzlu voláním <xsl:apply-templates />. Volitelně může definovat XPath výraz (které uzly mají být zpracovány) Pro každý uzel zvlášť se vybírá šablona, která mu vyhovuje nejvíc. Uvnitř apply-templates lze použít element sort (jako u cyklu). Pojmenované šablony je také možné volat <xsl:call-template>. Atribut name definuje, která šablona se má volat. Kontext zpracovávaného uzlu zůstává stejný. Volání může definovat parametry <xsl:with-param... /> Hodnota parametru je definována v těle nebo atributem select. Parametry jsou přístupné v XPath dotazech volané šablony ($param). BI-TWA XPath a XSLT 25

26 XSLT Proměnné Definují se konstrukcí <xsl:variable name="...">. Hodnotu mají definovanou v těle elementu nebo přes atribut select. Hodnoty proměnných se nedají měnit. Nastavené proměnné lze používat v XPath dotazech ($variable). Proměnné můžou být globální i lokální (def. v rámci jedné šablony). Složitější techniky vytváření výstupu V některých situacích je potřeba poskládat výstupní elementy s možností větší kontroly. K tomu slouží speciální elementy: <xsl:element name="..."> vytvoří element <xsl:attribute name="..."> přidá elementu atribut <xsl:text> vloží do výstupu text Příklad 3 BI-TWA XPath a XSLT 26

27 XSLT Vestavěná pravidla Aby bylo možné šablony jednoduše spojovat rekurzí (pomocí apply-templates), je definováno několik vestavěných pravidel. Tato pravidla se používají vždy (nejde je zrušit). <xsl:template match="* /"> <xsl:apply-templates/> </xsl:template> Rekurzivně zpracuje děti. <xsl:template <xsl:value-of select="."/> </xsl:template> Atributy a text vypíše. Komentáře a P.I. se odstraní. <xsl:template match="processing-instruction() comment()"/> Příklad 4 BI-TWA XPath a XSLT 27

28 XSLT Časté způsoby použití zobrazení v prohlížeči Provázání prezentačních dat s XML souborem Odkaz na transformační skript se zapisuje těsně za preambuli. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="adresar.xsl"?> <adresar>...</adresar> Ruční transformace skriptem Na straně klienta Použití např. JavaScriptu (např. objekt XSLTProcessor()) Vhodné např. pro fragmenty XHTML v technologii AJAX Na straně serveru Pokud prohlížeč neumí ani XML, ani JavaScript Např. třída XSLTProcessor v PHP BI-TWA XPath a XSLT 28

29 XSL-FO XSL Formatted Objects Sada XML elementů sloužících k formátování výstupu. Jsou orientovány na sazbu (tj. řeší detailně např. i rozměry). Na rozdíl např. od HTML, které může být zobrazeno různě. Struktura XSL-FO dokumentu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <fo:root xmlns:fo=" <fo:layout-master-set> <fo:simple-page-master master-name="a4">...</fo:simp...>... </fo:layout-master-set> <fo:page-sequence master-reference="a4">... </fo:page-sequence> </fo:root> Obsah stránky Seznam formátovacích šablon pro stránky BI-TWA XPath a XSLT 29

30 XSL-FO Vlastnosti formátování Veškerý obsah (text, obrázky, ) se při formátování chová jako obdélníková oblast. Existují různé typy oblastí: Page veškerý obsah je formátován na stránky (logické celky). Region stránka se dále dělí na regiony (záhlaví, zápatí, tělo, ). Block obsah se seskupuje do bloků (blok je např. jeden odstavec). Line reprezentuje obsah na jednom řádku. Inline oblasti na nejnižší úrovni v rámci řádku (jednotlivé znaky, ). V rámci jednoho bloku lze obsah formátovat různě. Klasický text, tabulky, seznamy, Blok může mít i další parametry (podobné CSS). Font, barvy, okraje, odsazení, Do výstupu je možné vkládat foreign objekty (např. obrázky). BI-TWA XPath a XSLT 30

31 XSL složitější transformace XML dokument HTML dokument WML stránky plain text Prohlížeč XSLT procesor XSL-FO dokument XSL formatter PDF XSLT XSLT šablona XSLT šablona šablona TeX zdrojový kód TeX BI-TWA XPath a XSLT 31

32 XSLT další příklad použití Příklad problému Řada firem pracuje s daty ze stejné domény. Např. záznamy o obchodování na burze. Záznamy o obchodních transakcích exportují do XML. Každý má vlastní formát (schéma). Otázka integrace Firmy potřebují začít komunikovat i mezi sebou. Změna interních systémů (formátů) může být velmi nákladná. Řešení Definujeme univerzální XML formát, který zahrnuje prvky všech zúčastněných firem. Každá firma si pouze vytvoří XSLT transformace z a do univerzálního formátu. BI-TWA XPath a XSLT 32

33 XSLT další příklad použití Lokální XML formát XSLT XSLT Lokální XML formát univerzál. XML formát Lokální XML formát XSLT XSLT Lokální XML formát BI-TWA XPath a XSLT 33

34 Další informace WWW Consortium vydavatel standardů, které se týkají XML. Pěkné tutoriály (a stručné reference) v angličtině týkající se XML, webu a jiných technologií, zejména od W3C. Jiří Kosek knihy i web Známý český popularizátor a publicista (nejen) XML. Nakladatelství O'Reilly Vydalo řadu pěkných knih o XML a souvisejících technologiích. BI-TWA XPath a XSLT 34

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu:

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu: Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Definice vzhledu Prezentace

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Příklad buňka tabulky

Příklad buňka tabulky Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Pojmenované šablony Pojmenované

Více

XSLT a jmenné prostory

XSLT a jmenné prostory XSLT a jmenné prostory Doplňková prezentace Roman Malo XSLT a jmenné prostory Při využití XSLT nad XML s jmennými prostory je potřeba jednotlivé názvy uzlů (elementy a atributy) uvádět včetně prefixu Prefix

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 23. Otázka : Datový model XML, dotazovací jazyky nad XML daty Obsah : 1 Úvod o XML 2 Vztah XML a databáze 2.1 Databázové systémy s podporou XML 2.2

Více

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari)

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari) XSLT a JavaScript Autor: Petr Dvořák (http://joshis.iprofil.cz/) Úvod Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem

Více

TRANSFORMACE XML DOKUMENTŮ POMOCÍ JAZYKA XSLT

TRANSFORMACE XML DOKUMENTŮ POMOCÍ JAZYKA XSLT J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY TRANSFORMACE XML DOKUMENTŮ POMOCÍ JAZYKA XSLT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ONDŘEJ SVOBODA vedoucí diplomové práce PaedDr. Petr Pexa ČESKÉ

Více

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy">

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy> ZÁKLADY XML JMENNÉ PROSTORY při spjení XML dat z různých zdrjů může djít ke knfliktu v názvech elementů a atributů elementy mhu přidělit k různým jmenným prstrům, a tak je rzliším jmenný prstr musíme deklarvat

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Generování webových stránek z XML dokumentů pomocí jazyka XSL Vypracoval: Martin Burda Vedoucí

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Obsah přednášky. XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46

Obsah přednášky. XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46 Obsah přednášky XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46 Co je XML? XML je meziplatformní, softwarově a hardwarově nezávislý a standardizovaný nástroj pro přenos informace 2/46 Co je XML? EXtensible Markup

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Pravidla dokumentace

Pravidla dokumentace Pravidla dokumentace Příklad na převod XML do HTML pomocí šablon XSLT Na příkladě si ukážeme základy práce s šablonami XSLT. 1. Vhodně otagujeme textový soubor, aby z něj vznikl soubor XML

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Lokální definice (1) plocha-kruhu

Lokální definice (1) plocha-kruhu Lokální definice (1) syntaxe: (local (seznam definic) výraz) definice jsou dostupné pouze uvnitř příkazu local příklad: (local ( (define Pi 3.1415926) (define (plocha-kruhu r) (* Pi r r)) ) (plocha-kruhu

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek Podpora XML v.net Podpora XML v.net Jirka Kosek nezávislý publicista http://www.kosek kosek.cz Co nás čeká? Co nás čeká?! podpora XML ve VisualStudio.NET! architektura System.Xml! čtení XML dokumentů!

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 XML 2 DTD 2.1 Atributy 2.2 Entity 3. XML v SQL Serveru Studijní cíle

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru Příloha 1: Struktura XML dokumentu V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru /mapa/map.xml. Obsah

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML geocaktualizace:22.11.2004 Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze');

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze'); MySQLi (objektově) Rozšíření PHP MySQL - základní rozšíření umožňující práci s MySQL. Doporučuje se ho používat pouze do verze MySQL 4.1.3. I když je funkční i u novějších verzí, neumožňuje využití nových

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

XQuery: dotazovací jazyk nad XML

XQuery: dotazovací jazyk nad XML XQuery: dotazovací jazyk nad XML Jakub Lysák Tomáš Hradecký XML vs. relační model dat XML nepravidelná struktura metadata jsou uložena společně s vlastními daty stromová struktura data mají určené pořadí

Více

TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH

TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH Petr Jedlička Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

XML. Aleš Keprt 29.11.2005

XML. Aleš Keprt 29.11.2005 XML Aleš Keprt 29.11.2005 značkovací jazyk pro obecné použití pro vytváření speciálních značkovacích jazyků Nejčastější použití: výměna dat (při komunikaci) na internetu (společně nebo místo HTML) Je to

Více

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Úvod do CSS Tematický okruh (ŠVP) CSS1 Vysvětlení úlohy CSS při programování www stránek Úvod do CSS VY_32_INOVACE_01_02_01 Vytvořeno září 2012 Materiál slouží k podpoře výuky programování webových aplikací

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

XML na papír. Bakalářská práce

XML na papír. Bakalářská práce XML na papír Bakalářská práce Dušan Fencl Ing. Válav Novák, Csc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky 2009 1 Prohlášení Prohlašuji, ţe svoji bakalářskou práci

Více

Rodina formátů XML 1

Rodina formátů XML 1 Abstrakt Rodina formátů XML 1 Karel Richta katedra počítačů ČVUT FEL Praha Karlovo nám.13, 212 35 Praha 2 e-mail: richta@fel.cvut.cz, Příspěvek přibližuje základy formátu XML a souvisejících standardů.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.19 Název materiálu: 19 PHP- Základy práce s databází PHP 2. část MySQL (Aplikace knihovna) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup DUM je žákům průvodcem vytvoření databáze knih

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a

Více

language="javascript">... </script>.

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Příloha 8: Zadávací dokumentace pro systém elektronických formulářů

Příloha 8: Zadávací dokumentace pro systém elektronických formulářů Příloha 8: Zadávací dokumentace pro systém elektronických formulářů Server bude serverová databázová aplikace, která umožňuje řídit oběh elektronických dokumentů po organizaci, a případně mimo ni. Umožní

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 12 0:40 UML unifikovaný modelovací jazyk Zkratka tohoto

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE Upozornění: Pro práci s RDF Oracle daty je třeba mít nainstalován Oracle Spatial Resource Description Framework (RDF). 1. Vytvoření tabulkového

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

Semestrální práce z DAS2 a WWW

Semestrální práce z DAS2 a WWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce z DAS2 a WWW Databázová část Matěj Trakal 8.12.2009 Kapitola 1: Obsah KAPITOLA 1: OBSAH 2 KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Lehký úvod do XML v kartografii

Lehký úvod do XML v kartografii Lehký úvod do XML v kartografii Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita Vznik dokumentu:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

WWW dotazovací služby pro prostorová data URM. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

WWW dotazovací služby pro prostorová data URM. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy WWW dotazovací služby pro prostorová data URM Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Zpřístupnění geodat hl. m. Prahy 1. Mapové aplikace Zpřístupnění geodat hl. m. Prahy 1. Mapové aplikace 2. Geoportál

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru

Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru Základy PHP Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru Princip fungování web serveru Server se podívá do svého datového úložiště Hypertext Transfer Protocol Internet Internet Nalezne požadovaný

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a podpory palivového

Více

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ Vlastimil Čevela 664 42 Modřice, Benešova 279, tel. 547 216 183, http://www.volweb.cz/cevelavl/, e-mail: cevelavl@vol.cz

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň, 2006 Jan Kupka Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky

Více

XML versus TEX jemné porovnání. Martin Tůma 31. srpna 2004

XML versus TEX jemné porovnání. Martin Tůma 31. srpna 2004 XML versus TEX jemné porovnání Martin Tůma 31. srpna 2004 1 Obsah 1 Úvod 3 1.1 TEX....................................... 3 1.2 XML....................................... 4 2 Srovnání v jednotlivých oblastech

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více