Teorie informace a kódování (KMI/TIK) Reed-Mullerovy kódy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie informace a kódování (KMI/TIK) Reed-Mullerovy kódy"

Transkript

1 Teorie informace a kódování (KMI/TIK) Reed-Mullerovy kódy Lukáš Havrlant Univerzita Palackého 10. ledna 2014

2 Primární zdroj Jiří Adámek: Foundations of Coding. Strany Na webu ke stažení, heslo: burzum. 2 z 52

3 Reed-Mullerovy kódy Binární lineární blokový kód, značíme R(r, m). Délka kódu je n = 2 m Počet informačních symbolů: k = r ( n ) i=0 i Minimální vzdálenost: d = 2 m r Opravuje 2 m r 1 chyb Pojmenováno po Irving S. Reed a David E. Muller. Muller objevil kód samotný, Reed vymyslel jednoduchý způsob dekódování. R(1, 5) je (32, 6) kód, který využil kosmický koráb Mariner 9 při vysílání fotografií z Marsu v roce z 52

4 4 z 52 Boolovské funkce

5 Boolovské funkce Boolovská funkce m proměnných je zobrazení Z m 2 Z 2. Zapisujeme např. pomocí tabulky: x x f x x x f Hodnoty proměnných x i zapisujeme tak, aby sloupce tvořily čísla 0, 1,..., 2 m 1 v binárním zápise. 5 z 52

6 Reprezentace boolovské funkce Boolovskou funkci o m proměnných můžeme reprezentovat jako slovo délky 2 m. Např. funkce x x f x x x f můžeme reprezentovat jako slova f = 1011 a f = , tj. jen jako poslední řádek. Jakékoliv slovo o délce 2 m reprezentuje nějakou boolovskou funkci. 6 z 52

7 Definice boolovské funkce Definice: Slovo f Z 2m 2 tvaru f = f 0 f 1... f 2 m 1, nazveme boolovskou funkcí o m proměnných, definovanou předpisem f (j 1, j 2,..., j m ) je rovno f j, pokud má j binární rozvoj j m j m 1... j 1. Příklad: nechť f = je boolovská funkce o 3 proměnných. Pak f (0, 0, 1) vyhodnotíme jako číslo 100 2, což odpovídá číslu 4 10, takže f (0, 0, 1) = f 4 = 0. x x x f z 52

8 Zajímavé funkce Nulová funkce 0 = Funkce 1 = V proměnné x i se vždy pravidelně střídají skupiny 2 i 1 nul a 2 i 1 jedniček. x x x f z 52

9 Proměnná jako funkce Samotné proměnné x i jsou také funkcemi. Např. pro m = 2 máme x 1 = 0101 a x 2 = 0011: x x f Platí, že funkce f = x 1 dvou proměnných je funkce dvou parametrů f (x 1, x 2 ), pro kterou platí f (x 1, x 2 ) = x 1 = z 52

10 Logické operace Použijeme definice operací + a, které jsme použili u binárních lineárních kódů, tj. sčítání a násobení modulo 2. Pak pro boolovské funkce f = f 0, f 1,..., f 2 m 1 a g = g 0, g 1,..., g 2 m 1 a prvek x Z 2 definujeme operace: f g = f 0 g 0, f 1 g 1,..., f 2 m 1 g 2 m 1 f + g = f 0 + g 0, f 1 + g 1,..., f 2 m 1 + g 2 m 1 x f = x f 0, x f 1,..., x f 2 m 1 x + f = x + f 0, x + f 1,..., x + f 2 m 1 f = 1 + f f f = f 10 z 52

11 Pozorování (Currying) Pokud máme funkci f o třech proměnných, pak slovo f 0 f 1 f 2 f 3 je zároveň funkce dvou proměnných tvaru f (x 1, x 2, 0). x x x f Pokud definujeme g(x 1, x 2 ) = f (x 1, x 2, 0), pak g = 0111, první čtyři symboly funkce f. Podobně pro f (x 1, x 2, 1). Obecně: f (x 1, x 2,..., x m 1, 0) = f 0 f 1... f 2 m 1 1 f (x 1, x 2,..., x m 1, 1) = f 2 m 1f 2 m f 2 m 1 11 z 52

12 12 z 52 Boolovské polynomy

13 Boolovské polynomy Boolovské funkce můžeme také reprezentovat jako součty a součiny funkcí x i a 1. Příklad: f = x x f Funkci můžeme přepsat takto: f = x 1 + x 2 + x 1 x 2, protože: = = 0111 Tomuto tvaru říkáme boolovský polynom. Lze každou boolovskou funkci zapsat jako polynom? 13 z 52

14 Boolovské polynomy 2 Platí, že x 2 i = x i, x 1 i = x i a x 0 i = 1. Boolovský polynom m proměnných je součet funkce 1 a členů x i 1 1 x i x im m, kde i 1,..., i m Z 2. Pro m = 3 máme: x1 1 x2 0 x3 0 = x 1 x1 0 x2 1 x3 1 = x 2 x 3 x1 0 x2 0 x3 0 = 1 14 z 52

15 Boolovské polynomy definice Definice: Boolovský polynom reprezentující boolovskou funkci f o m proměnných je výraz ve tvaru f = 2 m 1 i=0 q i x i 1 1 x i x im m, kde q i Z 2 a číslo i má binární rozvoj i m i m 1... i 2 i 1. Pro funkce dvou proměnných tak má polynom tvar q q 1 x 1 + q 2 x 2 + q 3 x 1 x 2 a volbou koeficientů q i určujeme, jestli v polynomu daný člen bude nebo nebude. 15 z 52

16 Příklad Pro f = x 2 + x 1 x 2 a m = 2 máme: q 0 + q 1 x 1 + q 2 x 2 + q 3 x 1 x 2, kde q 0 = q 1 = 0, q 2 = q 3 = 1. Pro f = a m = 3 máme: q 0 + q 1 x 1 + q 2 x 2 + q 3 x 1 x 2 + q 4 x 3 + q 5 x 1 x 3 + q 6 x 2 x 3 + q 7 x 1 x 2 x 3, kde q 4 = 1 a zbytek je nula. 16 z 52

17 Snížení počtu proměnných Věta: Pro každou boolovskou funkci m + 1 proměnných f (x 1,..., x m, x m+1 ) platí f = f (x 1,..., x m, 0) + [f (x 1,..., x m, 0) + f (x 1,..., x m, 1)] x m+1 Důkaz: Dosadíme za x m+1 jedna a nula. Pokud tento postup použijeme rekurzivně dále, můžeme takto získat z boolovské funkce boolovský polynom. 17 z 52

18 Příklad Převedeme funkci dvou proměnných f = 0111 na polynom. Dále vidíme, že f = 01 + ( )x 2 = x 2 01 = 0 + (0 + 1)x 1 = x 1 10 = 1 + (1 + 0)x 1 = 1 + x 1 Takže f = x 2 = x 1 + (1 + x 1 )x 2 = x 1 + x 2 + x 1 x 2. Funkce 0111 odpovídá polynomu x 1 + x 2 + x 1 x z 52

19 Důsledek Každý boolovský polynom jsme schopni převést na boolovskou funkci. (Zkrátka vše sečteme/vynásobíme.) Každou boolovskou funkci jsme schopni převést na boolovský polynom. 19 z 52

20 Báze lineárního prostoru Z 2m 2 Věta: Mějme vektorový prostor Z n 2, kde n = 2m. Následující polynomy o jednom sčítanci tvoří bázi B tohoto vektorového prostoru: 1, x 1, x 2,..., x m, x i x j pro i, j {1,..., m},., x 1 x 2... x m 20 z 52

21 Důkaz Víme, že každá boolovská funkce délky n = 2 m lze vyjádřit jako boolovský polynom o m proměnných. Obalem báze B je zřejmě celý vektorový prostor Z n 2. Zbývá dokázat, že vektory/polynomy báze jsou nezávislé. Dokážeme, že počet polynomů v bázi B je shodný s dimenzí prostoru Z n 2 (dimenze je n = 2m ). Máme 1 polynom stupně 0, m polynomů stupně 1, ( m 2) polynomů stupně 2 atd. Celkem máme ( ) m + 0 ( m 1 ) + ( m 2 ) + + ( ) m + m 1 ( ) m = m polynomů. (Rovnost vysvětlena na dalším slajdu.) m k=0 ( ) m = 2 m k 21 z 52

22 Binomická věta Proč platí rovnost na předchozím slajdu? Binomická věta říká: (x + y) m = m k=0 Pokud dosadíme x = y = 1, máme: 2 m = m k=0 ( ) m = k ( ) m + 0 ( ) m + 1 ( ) m x m k y k. k ( ) ( ) m m m 1 ( ) m. m 22 z 52

23 Stupeň polynomu Polynom 0 má stupeň 1. Polynom 1 má stupeň 0. Stupeň ostatních boolovských polynomů f = 2 m 1 i=0 q i x i 1 1 x i x im m je maximální váha slova i 1 i 2... i m takového, že q i = 1. Tedy je to největší počet proměnných, které se vyskytují v nějakém sčítanci. Příklady: Polynom 1 + x 1 + x 1 x 2 má stupeň 2, polynom x 1 x 3 + x 1 x 2 x 3 má stupeň z 52

24 24 z 52 Reed-Mullerovy kódy

25 Reed-Mullerovy kódy Definice: Reed-Mullerovým kódem stupně r a délky 2 m se nazývá množina R(r, m) všech boolovských polynomů m proměnných stupně nejvýše r. Kódová slova Reed-Mullerových kódů tak jsou polynomy. Příklad: Kódy R(0, m) jsou kódy, které obsahují polynomy o stupni maximálně 0, tj. obsahují pouze 0 a 1. Jedná se tak o opakující kód délky 2 m. 25 z 52

26 Příklad Reed-Mullerových kódů 26 z 52

27 Generující matice Reed-Mullerův kód je lineární, protože součet dvou polynomů stupně nejvýše r je také polynom stupně nejvýše r. Generující matice tvoří všechny polynomy obsahující jediný výraz ve tvaru součinu o stupni r. Matice kódu R(2, 3): 27 z 52

28 R(1, 3) Hammingův kód Podívejme se na generující matici R(1, 3): 1 G = x 1 x 2 = x Je to generující matice rozšířeného Hammingova (7, 4) kódu. Rozšířený Hammingův kód = ke kódovému slovu Hammingova kódu se přidá jeden symbol tak, aby výsledné kódové slovo mělo sudou paritu. Odstraněním prvního řádku a sloupce získáme klasický kód. 28 z 52

29 Kódování Slovo, které chceme zakódovat, má délku k, kde r ( ) m k = i i=0 Pokud chceme zakódovat slovo u, pak symboly u i nám říkají, které součiny z generující matice budou ve výsledném polynomu. Dále postupujeme standardně, kódování e : Z k 2 R(r, m) bude probíhat takto: e(u) = u G 29 z 52

30 Příklad kódování Použijeme generující matici: Zakódujeme slovo : G = x 2 + x 1 x 2 + x 1 x 3 = Vidíme, že kódování odpovídá kódu sudé parity. 30 z 52

31 Vlastnosti R(m, m) = Z 2m 2 R(m 1, m) je (2 m, 2 m 1) kód sudé parity (ale není systematický, viz příklad). R(0, m) je (2 m, 1) opakovací kód. Minimální vzdálenost R(r, m) kódu je 2 m r. 31 z 52

32 32 z 52 Geometrická interpretace

33 Analytická geometrie: opakování Máme Euklidovský prostor R 3, který tvoří vektorový prostor, a body x 1 x 2 x 3 R 3. V R 3 máme přímky popsané parametricky a + tb, kde a, b R 3 a t R, b 0. Plochu popíšeme jako a + tb + sc, kde a, b, c R 3, b, c jsou lineárně nezávislé a t, s R. 33 z 52

34 Binární Euklidovský třídimenzionální prostor Body tohoto prostoru bude množina Z 3 2. Tzn., že prostor obsahuje konečně mnoho bodů! Konkrétně osm. Můžeme je všechny zobrazit do tabulky. Bod p 0 = 000 p 1 = 001 p 2 = 010 p 3 = 011. p 7 = z 52

35 Charakteristická funkce bodu Každému bodu p i Z 3 2 přiřadíme charakteristickou funkci f = f 7 f 6... f 1 f 0. Platí, že { 1 pokud j = i f (p i ) = f 7 f 6... f 1 f 0, kde f j = 0 jinak Tabulka: 35 z 52 Bod Charakteristická funkce f p 0 = p 1 = p 2 = p 3 = p 7 =

36 Charakteristická funkce množiny Pokud P Z 3 2, pak můžeme definovat charakteristickou funkci f množiny P takto: f (P) = p p P Jinými slovy, f (P) = f 7 f 6... f 1 f 0, kde f i = 1 právě tehdy, když p i P, jinak f i = 0. Příklad: f ({p 1, p 7 }) = = f ( ) = f (Z 3 2) = z 52

37 Přímka v Z 3 2 Přímka je opět popsána parametricky jako a + tb, ale a, b Z 3 2 a t Z 2, b 0. Přímka tak má právě dva body a, a + b. Naopak každá dvojice různých bodů a, b tvoří přímku danou předpisem a + t(b a). Množina všech přímek pak vypadá takto: {{p 0, p 1 }, {p 0, p 2 },..., {p 6, p 7 }}. Celkem jich je ( ) 8 = z 52

38 Plocha v Z 3 2 Plocha je také popsána parametricky a + t 1 b 1 + t 2 b 2, kde a, b 1, b 2 Z 3 2, b 1, b 2 jsou nezávislé a t 1, t 2 Z 2. Plocha se tak skládá ze čtyř bodů a, a + b 1, a + b 2, a + b 1 + b 2. Všechny čtyři body budou po dvou různé, což vyplývá z nezávislosti b 1 a b z 52

39 Všechny plochy v Z z 52

40 Plocha jako boolovský polynom Všimněme si každá plocha P má svou charakteristickou funkci f (P), což je boolovská funkce. Každá boolovská funkce lze převést na boolovský polynom. Množina všech ploch tvoří kód R(1, 3), protože obsahuje všechny polynomy o 3 proměnných a stupni maximálně z 52

41 Plocha jako množina řešení rovnice Všechny plochy procházející počátkem (a = 0) jsou popsány rovnicí h 0 x 0 + h 1 x 1 + h 2 x 2 = 0. Zvolíme koeficienty h i a dopočítáme souřadnice x i. Např. pro h 0 = 0, h 1 = 1 a h 2 = 1 máme rovnici Množina řešení rovnice má tvar 0 x 0 + x 1 + x 2 = 0. {000, 011, 100, 111} = {p 0, p 3, p 4, p 7 }. To odpovídá ploše , neboli 1 + x 0 + x 1. Dosazením všech kombinací za h i získáme všechny plochy procházející počátkem. 41 z 52

42 Plocha jako podprostor Věta: Plocha P procházející počátkem 0 je dvoudimenzionální podprostor prostoru Z 3 2. Důkaz: Každá plocha P procházející počátkem lze parametricky vyjádřit jako 0 + t 1 b 1 + t 2 b 2. Obsahuje tak body 0, b 1, b 2, b 1 + b 2 Plocha tak obsahuje nulový vektor. Ověříme uzavřenost na sčítání: b 1 + b 2 P (b 1 + b 2 ) + b 1 = b 2 P (b 1 + b 2 ) + b 2 = b 1 P 42 z 52

43 Ostatní plochy Snadno ověříme, že ostatní plochy lze popsat rovnicí h 0 x 0 + h 1 x 1 + h 2 x 2 = 1 Kažou plochu tak lze popsat rovnicí h 0 x 0 + h 1 x 1 + h 2 x 2 = c, kde c Z z 52

44 Přímky jako průnik dvou ploch Věta: Každou přímku a + tb lze popsat jako průnik dvou ploch. Důkaz: Nechť b, d, d jsou bází prostoru Z 3 2. Dále mějme plochy P 1 : a + tb + sd = {a, a + b, a + d, a + b + d} P 2 : a + tb + sd = {a, a + b, a + d, a + b + d } Protože jsou body b, d a d nezávislé, platí, že body {a + d, a + d, a + b + d, a + b + d } jsou po dvou různé. Průnik je tak roven P 1 P 2 = {a, a + b} (= a + tb). 44 z 52

45 Plocha jako coset Věta: Pro každou plochu P : a + t 1 b 1 + t 2 b 2 existuje dvoudimenzionální vektorový podprostor K prostoru Z 3 2 takový, že množina a + K = {a + x x K}, je rovna ploše P. Množině a + K říkáme coset vektorového podprostoru K prostoru Z 3 2. Důkaz: Dvoudimenzionální podprostor K je roven nějaké ploše, která prochází počátkem. Plocha K tak bude mít tvar K : 0 + t 1 b 1 + t 2 b 2 = {0, b 1, b 2, b 1 + b 2 } Množina a + K pak bude vypadat takto: a + K = {a, a + b 1, a + b 2, a + b 1 + b 2 }, což jsou přesně body plochy P. 45 z 52

46 Afinní podprostor O cosetu v předchozí větě řekneme, že se jedná o afinní podprostor dimenze 2. Jiným slovem také flat. Pokud má flat dimenzi s, mluvíme o s-flatu. 3-flat je tak celý prostor Z 3 2, 2-flat jsou plochy, 1-flat jsou přímky a 0-flat jsou body. Stejně, jako jsme všechny plochy vyjádřili pomocí cosetů podprostoru dimenze 2, můžeme všechny přímky vyjádřit jako cosety podprostoru dimenze 1 atd. Pokud máme dva flaty L a L, které mají charakteristické funkce f L a f L pak jejich průnik L L je roven součinu f L f L. 46 z 52

47 R(1,3) a R(2,3) Reed-Mullerův kód R(1, 3) je roven množině všech charakteristických funkcí všech ploch v prostoru Z 3 2. Viz výčet všech ploch. Reed-Mullerův kód R(2, 3) je roven obalu množině všech ploch a všech přímek. Proč nestačí jen množina ploch a přímek? Polynom x 0 + x 1 x 2 je stupně 2 a tak je v R(2, 3). Přitom má charakteristickou funkci Funkce má čtyři jedničky, což znamená čtyři body. Přímka je přitom tvořena dvěma body. Tj. neexistuje přímka, která by popsala polynom x 0 + x 1 x 2. Stačí ale vzít plochu x 0 a přímku danou součinem ploch x 1 x 2 jako lineární kombinaci. 47 z 52

48 Zobecnění prostoru Z 3 2 Nechť Z m 2 je binární Euklidovský m-dimenzionální prostor, který obsahuje 2 m bodů p 0,..., p 2 m 1, kde p 0 = , p 1 = ,..., p 2 m 1 = Dále nechť K je vektorový r-dimenzionální podprostor Z m 2. Každý coset a + K = {a + b b K} se nazývá r-flat. Věta: Charakteristická funkce r-flatu je zároveň boolovský polynom stupně m r. 48 z 52

49 Reed-Mullerovy kódy jako r-flaty Reed-Mullerův kód R(r, m) můžeme vidět jako obal charakteristických funkcí flatů o dimenzi nejméně m r. R(1, 3) jsou s-flaty, kde s 2, tedy s {2, 3}, tj. obal ploch a celého prostoru. R(2, 3) jsou s-flaty, kde s 1, tedy s {1, 2, 3}, tj. obal přímek, ploch a celého prostoru. R(3, 3) jsou s-flaty, kde s 0, tedy s {0, 1, 2, 3}, tj. obal bodů, přímek, ploch a celého prostoru. 49 z 52

50 50 z 52 Dekódování

51 Skalární součin Skalární součin slov a = a 1 a n a b = b 1 b n je roven a b = n a i b i. i=1 51 z 52

52 Algoritmus pro dekódování První krok: přijeme slovo w, spočítáme paritu všech (r + 1)-flatů. Řekneme, že flat L má sudou paritu, pokud w L = 0, jinak má lichou paritu. Rekurzivní krok: pro všechny s = r, r 1,..., 0 spočítáme paritu s-flatu L tak, že řekneme, že L je sudý, pokud je L obsažen ve více sudých (s + 1)-flatech než v lichých. Jinak je lichý. Poslední krok: Opravíme i-tý bit slova w právě tehdy, když 0-flat {p i } má lichou paritu. 52 z 52

Teorie informace a kódování (KMI/TIK)

Teorie informace a kódování (KMI/TIK) Teorie informace a kódování (KMI/TIK) Bezpečnostní kódy Lukáš Havrlant Univerzita Palackého 13. listopadu 2012 Konzultace V pracovně 5.076. Každý čtvrtek 9.00 11.00. Emaily: lukas@havrlant.cz lukas.havrlant@upol.cz

Více

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují 1. u + v = v + u, u, v V 2. (u + v) + w = u + (v + w),

Více

[1] samoopravné kódy: terminologie, princip

[1] samoopravné kódy: terminologie, princip [1] Úvod do kódování samoopravné kódy: terminologie, princip blokové lineární kódy Hammingův kód Samoopravné kódy, k čemu to je [2] Data jsou uložena (nebo posílána do linky) kodérem podle určitého pravidla

Více

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory K množina reálných nebo komplexních čísel, U vektorový prostor nad K. Lineární kombinace vektorů u 1, u 2,...,u

Více

Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.3 skript Diskrétní matematika.

Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.3 skript Diskrétní matematika. Lineární kódy, část 2 Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.3 skript Diskrétní matematika. Jiří Velebil: A7B01LAG 22.12.2014: Lineární kódy, část 2 1/12 Dnešní přednáška 1 Analýza Hammingova (7, 4)-kódu.

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

6.1 Vektorový prostor

6.1 Vektorový prostor 6 Vektorový prostor, vektory Lineární závislost vektorů 6.1 Vektorový prostor Nechť je dán soubor nějakých prvků, v němž je dána jistá struktura vztahů mezi jednotlivými prvky nebo v němž jsou předepsána

Více

Základní pojmy teorie množin Vektorové prostory

Základní pojmy teorie množin Vektorové prostory Základní pojmy teorie množin Přednáška MATEMATIKA č. 1 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz 7. 10. 2010 Základní pojmy teorie množin Základní pojmy

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 2 Aritmetické vektorové prostory 7 3 Eukleidovské vektorové prostory 9 Levá vnější operace Definice 5.1 Necht A B. Levou vnější

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141 Báze vektorových prostorů, transformace souřadnic Michal Botur Přednáška

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

BCH kódy. Alena Gollová, TIK BCH kódy 1/27

BCH kódy. Alena Gollová, TIK BCH kódy 1/27 7. přednáška z algebraického kódování Alena Gollová, TIK 1/27 Obsah 1 Binární Alena Gollová, TIK 2/27 Binární jsou cyklické kódy zadané svými generujícími kořeny. Díky šikovné volbě kořenů opravuje kód

Více

Hammingovy kódy. dekódování H.kódů. konstrukce. šifrování. Fanova rovina charakteristický vektor. princip generující a prověrková matice

Hammingovy kódy. dekódování H.kódů. konstrukce. šifrování. Fanova rovina charakteristický vektor. princip generující a prověrková matice Hammingovy kódy konstrukce Fanova rovina charakteristický vektor šifrování princip generující a prověrková matice dekódování H.kódů třída lineárních binárních kódů s A n, 3 n = délka kódu, d = distance

Více

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti Kapitola 5 Vektorové prostory V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti operací sčítání a násobení

Více

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme Skalární součin axiomatická definice odvození velikosti vektorů a úhlu mezi vektory geometrická interpretace ortogonalita vlastnosti ortonormálních bázi [1] Definice skalárního součinu Necht L je lineární

Více

Lineární algebra : Lineární prostor

Lineární algebra : Lineární prostor Lineární algebra : Lineární prostor (3. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. dubna 2014, 14:43 1 2 3.1 Aximotické zavedení lineárního prostoru Číselné těleso Celou lineární

Více

1 Co jsou lineární kódy

1 Co jsou lineární kódy 1 Žádný záznam informace a žádný přenos dat není absolutně odolný vůči chybám. Někdy je riziko poškození zanedbatelné, v mnoha případech je však zaznamenaná a přenášená informace jištěna přidáním dat,

Více

1 Lineární prostory a podprostory

1 Lineární prostory a podprostory Lineární prostory a podprostory Přečtěte si: Učebnice AKLA, kapitola první, podkapitoly. až.4 včetně. Cvičení. Které z následujících množin jsou lineárními prostory s přirozenými definicemi operací?. C

Více

9 Kolmost vektorových podprostorů

9 Kolmost vektorových podprostorů 9 Kolmost vektorových podprostorů Od kolmosti dvou vektorů nyní přejdeme ke kolmosti dvou vektorových podprostorů. Budeme se zabývat otázkou, kdy jsou dva vektorové podprostory na sebe kolmé a jak to poznáme.

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u.

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u. Několik řešených příkladů do Matematiky Vektory V tomto textu je spočteno několik ukázkových příkladů které vám snad pomohou při řešení příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů které jsem nestihl

Více

Hammingův odhad. perfektní kódy. koule, objem koule perfektní kód. triviální, Hammingův, Golayův váhový polynom. výpočet. příklad

Hammingův odhad. perfektní kódy. koule, objem koule perfektní kód. triviální, Hammingův, Golayův váhový polynom. výpočet. příklad Hammingův odhad koule, objem koule perfektní kód perfektní kódy triviální, Hammingův, Golayův váhový polynom výpočet Hammingův kód H 3 Golayův kód G 23 obecně příklad ternární kód Tvrzení: Dán binární

Více

[1] samoopravné kódy: terminologie, princip

[1] samoopravné kódy: terminologie, princip [1] Úvod do kódování samoopravné kódy: terminologie, princip blokové lineární kódy Hammingův kód cyklické kódy a) kody, 18, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l.

Více

V: Pro nulový prvek o lineárního prostoru L platí vlastnosti:

V: Pro nulový prvek o lineárního prostoru L platí vlastnosti: Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz. Základní vlastnosti abstraktních lineárních prostorů. Lineární závislost, nezávislost, báze, souřadnice vzhledem k bázi, matice lineárního zobrazení vzhledem k bázím.skalární

Více

x 2 = a 2 + tv 2 tedy (a 1, a 2 ) T + [(v 1, v 2 )] T A + V Příklad. U = R n neprázdná množina řešení soustavy Ax = b.

x 2 = a 2 + tv 2 tedy (a 1, a 2 ) T + [(v 1, v 2 )] T A + V Příklad. U = R n neprázdná množina řešení soustavy Ax = b. 1. Afinní podprostory 1.1. Motivace. Uvažujme R 3. Jeho všechny vektorové podprostory jsou počátek, přímky a roviny procházející počátkem a celé R 3. Chceme-li v R 3 dělat geometrii potřebujeme i jiné

Více

1 Řešení soustav lineárních rovnic

1 Řešení soustav lineárních rovnic 1 Řešení soustav lineárních rovnic 1.1 Lineární rovnice Lineární rovnicí o n neznámých x 1,x 2,..., x n s reálnými koeficienty rozumíme rovnici ve tvaru a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b, (1) kde koeficienty

Více

Samoopravné kódy, k čemu to je

Samoopravné kódy, k čemu to je Úvod do kódování samoopravné kódy: terminologie, princip blokové lineární kódy Hammingův kód cyklické kódy [1] Samoopravné kódy, k čemu to je BI-LIN, kody, 18, P. Olšák [2] Data jsou uložena (nebo posílána

Více

Báze a dimenze vektorových prostorů

Báze a dimenze vektorových prostorů Báze a dimenze vektorových prostorů Buď (V, +, ) vektorový prostor nad tělesem (T, +, ). Nechť u 1, u 2,..., u n je konečná posloupnost vektorů z V. Existují-li prvky s 1, s 2,..., s n T, z nichž alespoň

Více

Lingebraické kapitolky - Analytická geometrie

Lingebraické kapitolky - Analytická geometrie Lingebraické kapitolky - Analytická geometrie Jaroslav Horáček KAM MFF UK 2013 Co je to vektor? Šipička na tabuli? Ehm? Množina orientovaných úseček majících stejný směr. Prvek vektorového prostoru. V

Více

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést Úlohy k zamyšlení 1. Zdůvodněte, proč třetí řádek Hornerova schématu pro vyhodnocení polynomu p v bodě c obsahuje koeficienty polynomu r, pro který platí p(x) = (x c) r(x) + p(c). 2. Dokažte, že pokud

Více

3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost

3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost 3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Obrázek 5: Vektor w je lineární kombinací vektorů u a v. Vektory u, v a w jsou lineárně závislé. Obrázek 6: Vektor q je lineární

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 30. dubna 2014, 09:00 1 2 15.1 Prehilhertovy prostory Definice 1. Buď V LP nad

Více

Matematika. Kamila Hasilová. Matematika 1/34

Matematika. Kamila Hasilová. Matematika 1/34 Matematika Kamila Hasilová Matematika 1/34 Obsah 1 Úvod 2 GEM 3 Lineární algebra 4 Vektory Matematika 2/34 Úvod Zkouška písemná, termíny budou včas vypsány na Intranetu UO obsah: teoretická a praktická

Více

IB112 Základy matematiky

IB112 Základy matematiky IB112 Základy matematiky Řešení soustavy lineárních rovnic, matice, vektory Jan Strejček IB112 Základy matematiky: Řešení soustavy lineárních rovnic, matice, vektory 2/53 Obsah Soustava lineárních rovnic

Více

Matematika 2 pro PEF PaE

Matematika 2 pro PEF PaE Vektorové prostory 1 / 17 Matematika 2 pro PEF PaE 8. Vektorové prostory Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Vektorové prostory Vektorové prostory a podprostory 2 / 17 vektorového prostoru Množina

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

Úvod do lineární algebry

Úvod do lineární algebry Úvod do lineární algebry 1 Aritmetické vektory Definice 11 Mějme n N a utvořme kartézský součin R n R R R Každou uspořádanou n tici x 1 x 2 x, x n budeme nazývat n rozměrným aritmetickým vektorem Prvky

Více

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. definice Vektorovým prostorem rozumíme neprázdnou množinu prvků V, na které

Více

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí:

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí: Řešené příklady z lineární algebry - část 1 Typové příklady s řešením Příklady jsou určeny především k zopakování látky před zkouškou, jsou proto řešeny se znalostmi učiva celého semestru. Tento fakt se

Více

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n [1] Základní pojmy [2] Matice mezi sebou sčítáme a násobíme konstantou (lineární prostor) měníme je na jiné matice eliminační metodou násobíme je mezi sebou... Matice je tabulka čísel s konečným počtem

Více

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Robert Mařík 26. září 2008 Obsah Operace s řádkovými vektory..................... 3 Operace se sloupcovými vektory................... 12 Matice..................................

Více

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m.

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m. Matice lineárních zobrazení [1] Připomenutí Zobrazení A : L 1 L 2 je lineární, když A( x + y ) = A( x ) + A( y ), A(α x ) = α A( x ). Což je ekvivalentní s principem superpozice: A(α 1 x 1 + + α n x n

Více

6 Lineární geometrie. 6.1 Lineární variety

6 Lineární geometrie. 6.1 Lineární variety 6 Lineární geometrie Motivace. Pojem lineární varieta, který budeme v této kapitole studovat z nejrůznějších úhlů pohledu, není žádnou umělou konstrukcí. Příkladem lineární variety je totiž množina řešení

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx, y) = λ(x,

Více

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity)

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity) 4 Lineární zobrazení Definice: Nechť V a W jsou vektorové prostory Zobrazení A : V W (zobrazení z V do W nazýváme lineárním zobrazením, pokud pro všechna x V, y V a α R platí 1 A(x y = A(x A(y (vlastnost

Více

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku VI Maticový počet VI1 Základní operace s maticemi Definice Tabulku a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a mn kde a ij R, i = 1,, m, j = 1,, n, nazýváme maticí typu m n Zkráceně zapisujeme (a ij i=1m

Více

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů...

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... [1] Báze Každý lineární (pod)prostor má svou bázi Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... a) base, 4, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l. Viz p.

Více

1 Vektorové prostory.

1 Vektorové prostory. 1 Vektorové prostory DefiniceMnožinu V, jejíž prvky budeme označovat a, b, c, z, budeme nazývat vektorovým prostorem právě tehdy, když budou splněny následující podmínky: 1 Je dáno zobrazení V V V, které

Více

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 5: Vektorové prostory Základní pojmy Vektorový prostor nad polem P, reálný (komplexní)

Více

Matice. Předpokládejme, že A = (a ij ) je matice typu m n: diagonálou jsou rovny nule.

Matice. Předpokládejme, že A = (a ij ) je matice typu m n: diagonálou jsou rovny nule. Matice Definice. Maticí typu m n nazýváme obdélníkové pole, tvořené z m n reálných čísel (tzv. prvků matice), zapsaných v m řádcích a n sloupcích. Značíme např. A = (a ij ), kde i = 1,..., m, j = 1,...,

Více

Skalární součin dovoluje zavedení metriky v afinním bodovém prostoru, tj. umožňuje nám určovat vzdálenosti, odchylky, obsahy a objemy.

Skalární součin dovoluje zavedení metriky v afinním bodovém prostoru, tj. umožňuje nám určovat vzdálenosti, odchylky, obsahy a objemy. 6 Skalární součin Skalární součin dovoluje zavedení metriky v afinním bodovém prostoru, tj. umožňuje nám určovat vzdálenosti, odchylky, obsahy a objemy. Příklad: Určete odchylku přímek p, q : p : x =1+3t,

Více

10 Přednáška ze

10 Přednáška ze 10 Přednáška ze 17. 12. 2003 Věta: G = (V, E) lze nakreslit jedním uzavřeným tahem G je souvislý a má všechny stupně sudé. Důkaz G je souvislý. Necht v je libovolný vrchol v G. A mějme uzavřený eurelovský

Více

1 Determinanty a inverzní matice

1 Determinanty a inverzní matice Determinanty a inverzní matice Definice Necht A = (a ij ) je matice typu (n, n), n 2 Subdeterminantem A ij matice A příslušným pozici (i, j) nazýváme determinant matice, která vznikne z A vypuštěním i-tého

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

Řešení. Hledaná dimenze je (podle definice) rovna hodnosti matice. a 1 2. 1 + a 2 2 1

Řešení. Hledaná dimenze je (podle definice) rovna hodnosti matice. a 1 2. 1 + a 2 2 1 Příklad 1. Určete všechna řešení následující soustavy rovnic nad Z 2 : 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Gaussovou eliminací převedeme zadanou soustavu na ekvivalentní soustavu v odstupňovaném

Více

transformace je posunutí plus lineární transformace má svou matici vzhledem k homogenním souřadnicím [1]

transformace je posunutí plus lineární transformace má svou matici vzhledem k homogenním souřadnicím [1] [1] Afinní transformace je posunutí plus lineární transformace má svou matici vzhledem k homogenním souřadnicím využití například v počítačové grafice Evropský sociální fond Praha & EU. Investujeme do

Více

(ne)závislost. α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n. x + ( 1) x Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k vektoru y. x x = 1. x = x = 0.

(ne)závislost. α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n. x + ( 1) x Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k vektoru y. x x = 1. x = x = 0. Lineární (ne)závislost [1] Odečítání vektorů, asociativita BI-LIN, zavislost, 3, P. Olšák [2] Místo, abychom psali zdlouhavě: x + ( 1) y, píšeme stručněji x y. Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k

Více

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. věta Nechť M = {x 1, x 2,..., x k } je množina vektorů z vektorového prostoru

Více

Vlastní číslo, vektor

Vlastní číslo, vektor [1] Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost

Více

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i.

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i. KOMLEXNÍ ČÍSLA C = {a + bi; a, b R}, kde i 2 = 1 Číslo komplexně sdružené k z = a + bi je číslo z = a bi. Operace s komplexními čísly: z = a + bi, kde a, b R v = c + di, kde c, d R Sčítání Odčítání Násobení

Více

10. Vektorové podprostory

10. Vektorové podprostory Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan Definice. Bud V vektorový prostor nad polem P. Podmnožina U V se nazývá podprostor,

Více

Lineární prostory. - vektorové veličiny(síla, rychlost, zrychlení,...), skládání, násobení reálným číslem

Lineární prostory. - vektorové veličiny(síla, rychlost, zrychlení,...), skládání, násobení reálným číslem Lineární prostory - vektorové veličiny(síla, rychlost, zrychlení,...), skládání, násobení reálným číslem - volné vektory a operace s nimi(sčítání, násobení reálným číslem) -ve 2 nebove 3 vázanévektorysespolečnýmpočátkem

Více

Derivace funkcí více proměnných

Derivace funkcí více proměnných Derivace funkcí více proměnných Pro studenty FP TUL Martina Šimůnková 16. května 019 1. Derivace podle vektoru jako funkce vektoru. Pro pevně zvolenou funkci f : R d R n a bod a R d budeme zkoumat zobrazení,

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Přírodvědecká fakulta Bakalářská práce Lineární algebra, sbírka příkladů Brno 2007 Lenka Malounková Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené

Více

6. Lineární nezávislost a báze p. 1/18

6. Lineární nezávislost a báze p. 1/18 6. Lineární nezávislost a báze 6. Lineární nezávislost a báze p. 1/18 6. Lineární nezávislost a báze p. 2/18 Lineární nezávislost a báze 1. Závislé a nezávislé vektory 2. Lineární kombinace a závislost

Více

Lineární algebra : Metrická geometrie

Lineární algebra : Metrická geometrie Lineární algebra : Metrická geometrie (16. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 6. května 2014, 10:42 1 2 Úvod Zatím jsme se lineární geometrii věnovali v kapitole o lineárních

Více

7 Ortogonální a ortonormální vektory

7 Ortogonální a ortonormální vektory 7 Ortogonální a ortonormální vektory Ze vztahu (5) pro výpočet odchylky dvou vektorů vyplývá, že nenulové vektory u, v jsou na sebe kolmé právě tehdy, když u v =0. Tato skutečnost nám poslouží k zavedení

Více

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Seminář pro učitele středních a vysokých škol, Plzeň, 30. března 2012 jsou všude Některé oblasti využití: CD přehrávače mobilní

Více

Výběr báze. u n. a 1 u 1

Výběr báze. u n. a 1 u 1 Výběr báze Mějme vektorový prostor zadán množinou generátorů. To jest V = M, kde M = {u,..., u n }. Pokud je naším úkolem najít nějakou bázi V, nejpřímočařejším postupem je napsat si vektory jako řádky

Více

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2,

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2, Úlohy k přednášce NMAG a : Lineární algebra a geometrie a Verze ze dne. května Toto je seznam přímočarých příkladů k přednášce. Úlohy z tohoto seznamu je nezbytně nutné umět řešit. Podobné typy úloh se

Více

Poznámka. V některých literaturách se pro označení vektoru také používá symbolu u.

Poznámka. V některých literaturách se pro označení vektoru také používá symbolu u. Vektory, operace s vektory Ž3 Orientovaná úsečka Mějme dvojici bodů, (na přímce, v rovině nebo prostoru), které spojíme a vznikne tak úsečka. Pokud budeme rozlišovat, zda je spojíme od k nebo od k, říkáme,

Více

Afinní transformace Stručnější verze

Afinní transformace Stručnější verze [1] Afinní transformace Stručnější verze je posunutí plus lineární transformace má svou matici vzhledem k homogenním souřadnicím body a vektory: afinní prostor využití například v počítačové grafice a)

Více

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY EUKLIDOVSKÉ PROSTORY Necht L je lineární vektorový prostor nad tělesem reálných čísel R. Zobrazení (.,.) : L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx,

Více

1 Projekce a projektory

1 Projekce a projektory Cvičení 3 - zadání a řešení úloh Základy numerické matematiky - NMNM20 Verze z 5. října 208 Projekce a projektory Opakování ortogonální projekce Definice (Ortogonální projekce). Uvažujme V vektorový prostor

Více

Báze a dimense. Odpřednesenou látku naleznete v kapitolách a 3.6 skript Abstraktní a konkrétní lineární algebra.

Báze a dimense. Odpřednesenou látku naleznete v kapitolách a 3.6 skript Abstraktní a konkrétní lineární algebra. Báze a dimense Odpřednesenou látku naleznete v kapitolách 3.1 3.3 a 3.6 skript Abstraktní a konkrétní lineární algebra. Jiří Velebil: A7B01LAG 15.10.2015: Báze a dimense 1/19 Minulé přednášky 1 Lineární

Více

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R}

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R} Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost s diagonální

Více

8 Kořeny cyklických kódů, BCH-kódy

8 Kořeny cyklických kódů, BCH-kódy 24 8 Kořeny cyklických kódů, BCH-kódy Generující kořeny cyklických kódů Nechť K je cyklický kód délky n nad Z p s generujícím polynomem g(z). Chceme najít rozšíření T tělesa Z p, tedy nějaké těleso GF

Více

6. ANALYTICKÁ GEOMETRIE

6. ANALYTICKÁ GEOMETRIE Vektorová algebra 6. ANALYTICKÁ GEOMETRIE Pravoúhlé souřadnice bodu v prostoru Poloha bodu v prostoru je vzhledem ke třem osám k sobě kolmým určena třemi souřadnicemi, které tvoří uspořádanou trojici reálných

Více

7. Důležité pojmy ve vektorových prostorech

7. Důležité pojmy ve vektorových prostorech 7. Důležité pojmy ve vektorových prostorech Definice: Nechť Vje vektorový prostor a množina vektorů {v 1, v 2,, v n } je podmnožinou V. Pak součet skalárních násobků těchto vektorů, tj. a 1 v 1 + a 2 v

Více

Teorie informace a kódování (KMI/TIK)

Teorie informace a kódování (KMI/TIK) Teorie informace a kódování (KMI/TIK) Bezpečnostní kódy Lukáš Havrlant Univerzita Palackého 13. listopadu 2012 Konzultace V pracovně 5.076. Každý čtvrtek 9.00 11.00. Emaily: lukas@havrlant.cz lukas.havrlant@upol.cz

Více

Matematika IV 10. týden Kódování

Matematika IV 10. týden Kódování Matematika IV 10. týden Kódování Jan Slovák Masarykova univerzita Fakulta informatiky 22. 26. 4. 2013 Obsah přednášky 1 (n, k) kódy 2 Polynomiální kódy 3 Lineární kódy Kde je dobré číst? připravovaná učebnice

Více

5. Lokální, vázané a globální extrémy

5. Lokální, vázané a globální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Studijní text Lokální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Definice 51 Řekneme, že f : R n R má v bodě a Df: 1 lokální maximum, když Ka, δ Df tak, že x Ka,

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru 1 1. Lineární algebra 1.1. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Hodnost matice Aritmetické vektory Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ).

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy lineárního programování. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy lineárního programování. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy lineárního programování študenti MFF 15. augusta 2008 1 15 Základy lineárního programování Požadavky Simplexová metoda Věty o dualitě (bez důkazu)

Více

1 Soustavy lineárních rovnic

1 Soustavy lineárních rovnic 1 Soustavy lineárních rovnic 1.1 Základní pojmy Budeme uvažovat soustavu m lineárních rovnic o n neznámých s koeficienty z tělesa T (potom hovoříme o soustavě m lineárních rovnic o n neznámých nad tělesem

Více

7. Lineární vektorové prostory

7. Lineární vektorové prostory 7. Lineární vektorové prostory Tomáš Salač MÚ UK, MFF UK LS 2017/18 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 1 / 62 7.1 Definice a příklady Definice 7.1 Množina G s binární

Více

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh 1. cvičení ( ) 2. cvičení ( )

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh   1. cvičení ( ) 2. cvičení ( ) Příklady řešené na cvičení LA II - LS 1/13 Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh http://kam.mff.cuni.cz/~sbirka/ 1. cvičení (..13) 1. Rozhodněte, které z následujících operací jsou skalárním součinem

Více

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice I. Funkce dvou a více reálných proměnných 1. Úvod Značení: V textu budeme používat označení: N pro množinu všech přirozených čísel; R pro množinu všech reálných čísel; R n pro množinu všech uspořádaných

Více

Aritmetické vektory. Martina Šimůnková. Katedra aplikované matematiky. 16. března 2008

Aritmetické vektory. Martina Šimůnková. Katedra aplikované matematiky. 16. března 2008 Aritmetické vektory Martina Šimůnková Katedra aplikované matematiky 16. března 2008 Martina Šimůnková (KAP) Aritmetické vektory 16. března 2008 1/ 34 Úvod 1Úvod Definice aritmetických vektorů a operací

Více

VEKTORY. Obrázek 1: Jediný vektor. Souřadnice vektoru jsou jeho průměty do souřadných os x a y u dvojrozměrného vektoru, AB = B A

VEKTORY. Obrázek 1: Jediný vektor. Souřadnice vektoru jsou jeho průměty do souřadných os x a y u dvojrozměrného vektoru, AB = B A VEKTORY Vektorem se rozumí množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou velikost, směr a orientaci, což vidíme na obr. 1. Jedna konkrétní orientovaná úsečka se nazývá umístění vektoru na obr.

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

Těleso racionálních funkcí

Těleso racionálních funkcí Těleso racionálních funkcí Poznámka. V minulém semestru jsme libovolnému oboru integrity sestrojili podílové těleso. Pro libovolné těleso R je okruh polynomů R[x] oborem integrity, máme tedy podílové těleso

Více

Dnešní látka Variačně formulované okrajové úlohy zúplnění prostoru funkcí. Lineární zobrazení.

Dnešní látka Variačně formulované okrajové úlohy zúplnění prostoru funkcí. Lineární zobrazení. Předmět: MA4 Dnešní látka Variačně formulované okrajové úlohy zúplnění prostoru funkcí. Lineární zobrazení. Literatura: Kapitola 2 a)-c) a kapitola 4 a)-c) ze skript Karel Rektorys: Matematika 43, ČVUT,

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 14. Vlastní vektory Bud V vektorový prostor nad polem P. Lineární zobrazení f : V

Více

Matematika I 12a Euklidovská geometrie

Matematika I 12a Euklidovská geometrie Matematika I 12a Euklidovská geometrie Jan Slovák Masarykova univerzita Fakulta informatiky 3. 12. 2012 Obsah přednášky 1 Euklidovské prostory 2 Odchylky podprostorů 3 Standardní úlohy 4 Objemy Plán přednášky

Více