Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita"

Transkript

1 Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 30. dubna 2014, 09:00 1

2 Prehilhertovy prostory Definice 1. Buď V LP nad T. Zobrazení (.,.) : V V T nazýváme skalární součin, platí-li pro x, y, z V a α T axiomy: Axiomatická definice skalárního součinu 1. (x, αy + z) = α(x, y) + (x, z), (linearita v druhém argumentu) 2. (x, y) = (y, x), (hermitovská symetrie) 3. (x, x) 0 ( (x, x) = 0 x = 0 ). (pozitivní definitnost) Dvojici (V, (.,.)) nazýváme prostorem se skalárním součinem (prehilbertův prostor) a značíme H. Poznámka 2. Je-li T = R v axiomu 2. je vlastnost (x, y) = (y, x) (symetrie), opruhování je v R nadbytečné. Cvičení: Pro libovolné x, y, x H a α T ověřte následující vlastnosti skalárního součinu: (αx + y, z) = α(x, z) + (y, z), (x, θ) = (θ, x) = 0. Příklady skalárních součinů Na T n definujeme (x, y) := ξ j η j, kde x = (ξ 1,..., ξ n ), y = (η 1,..., η n ). Snadno ověříme, že jse o skalární součin na T n. Tento skalární součin nazýváme standardním skalárním součinem. Pro f, g C( 0, 1 ) je zobrazení definované vztahem (f, g) := 1 skalárním součinem na LP C( 0, 1 ). 0 f(x)g(x)dx

3 3 Další příklad skalárního součinu je např. zobrazení definované na prostoru matic C n,n, (A, B) := a j,i b j,i. Buďte x, y R n sloupcové vektory a A R n,n. Zobrazení Další příklady skalárních součinů (x, y) := x T Ay splňuje axiom 1. Budeme-li navíc požadovat, aby A = A T, bude splněn i axiom 2. Platí-li tedy ješte 3. aximom je uvedené zobrazení skalárním součinem na R n. Vezměme např. n = 2, potom pro matici ( ) 1 2 A = 2 5 je ( ) ( ) 1 2 y1 (x, y) = (x 1, x 2 ) = x 2 5 y 1 y 1 + 2x 1 y 2 + 2x 2 y 1 + 5x 2 y 2 2 skalární součin na R 2. Ovšem např. pro volbu A = ( ) axiom 3. splněný není a uvedené zobrazení skalární součin není. Skalární součin zadává normu Definice 3. Buď H prostor se skalárním součinem. Zobrazení. : H T definované vztahem ( x H)( x := (x, x) ) nazýváme normou na H.

4 4 Poznámka 4. Máme-li R 3 se standardním skalárním součinem je x velikost vektoru x, tj. (euklidovská) vzdálenost bodu x = (x 1, x 2, x 3 ) od počátku θ. Z tohoto pohledu lze normu vektoru chápat jako zobecněnou velikost vektoru. Podobně je číslo x y zobecněnou vzdáleností vektorů x a y. Cvičení: Ukažte, že pro x H a α T platí: x 0 x = 0 x = θ, αx = α x. Věta 5. Buď H prehilbertův prostor. Potom pro x, y H platí: 1. (x, y) x y, (Schwarzova nerovnost) Vlastnosti normy skalárního součinu a x + y x + y, (trojúhelníková nerovnost) x + y 2 + x y 2 = 2( x 2 + y 2 ). (rovnoběžníková rovnost) Důkaz. 1. Pro x = θ platí ve Schwarzově nerovnosti rovnost. Uvažujme x θ. Nechť λ T. Potom platí 0 (λx y, λx y) = λx 2 (λx, y) (y, λx) + y 2 = λ 2 x 2 + y 2 2Re λ(x, y) pro všechna λ T. Nyní volme speciálně Pro takto zvolené λ máme λ := (x, y) x 2, (x, y) 2 x 4 x 2 + y 2 (x, y) 2 2Re x 2 0, a tedy y 2 (x, y) 2 x 2 0, z čehož vyplývá Schwarzova nerovnost.

5 5 2. Máme x + y 2 = (x + y, x + y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y) = x + (x, y) + (x, y) + y 2 = x 2 + 2Re (x, y) + y 2 Nyní stačí na člen Re (x, y) použít odhad Re z z, který platí pro z C, a poté Schwarzovu nerovnost, tj. Celkem dostáváme Re (x, y) (x, y) x y. x + y 2 x x y + y 2 = ( x + y ) 2, což po odmocnění levé a pravé strany dává trojúhelníkovou nerovnost. 3. Platí x + y 2 + x y 2 = (x + y, x + y) + (x y, x y) = x 2 + (x, y) + (y, x) + y 2 + x 2 (x, y) (y, x) + y 2 = 2( x 2 + y 2 ) Ortogonalita Ortogonalita Definice 6. Nechť H je prostor se skalárním součinem. Vektory x, y H nazýváme ortogonální (kolmé), právě když (x, y) = 0. Soubor vektorů (x 1,..., x n ) z H nazveme ortogonální (OG), právě když ( i, j ˆn, i j )( (x i, x j ) = 0 ). Soubor vektorů (x 1,..., x n ) nazveme ortonormální (ON), právě když ( i, j ˆn )( (x i, x j ) = δ ij ). Poznámka 7. Máme-li R 2 se standardním skalárním součinem je klasická geometrická kolmost vektorů x a y ekvivalentí rovnosti (x, y) = 0. (Rozmyslete si!) Proto je ortogonalita zobecněním pojmu kolmost z Euklidovské geometrie.

6 6 Dvě věty Věta 8 (Pythagorova věta). Nechť (x, y) je OG soubor vektorů z H. Potom x + y 2 = x 2 + y 2. Důkaz. Platí x + y 2 = (x + y, x + y) = x 2 + (x, y) + (y, x) + y 2. Nyní stačí využít, že dle předpokladu je 0 = (x, y) = (y, x). Věta 9. OG soubor nenulových vektorů je LN. Speciálně, každý ON soubor vektorů je LN. Důkaz. Buď (x 1,..., x k ) OG soubor nenulových vektorů. Uvažujme lineární kombinaci α j x j = θ, potom pro i ˆk platí 0 = (x i, θ) = x i, α j x j = α j (x i, x j ) = α i x i 2, kde jsme využili, že (x i, x j ) = 0 pro i j. Protože je podle předpokladu x i θ, je x i 0 a dostáváme α i = 0 pro všechna i ˆk. Soubor (x 1,..., x k ) je proto LN. Besselova nerovnost Definice 10. Nechť (x 1,..., x k ) je ON soubor vektorů z H, x H. Číslo (x i, x), i ˆk, nazýváme i-tý Fourierův koeficient vektoru x vzhledem k souboru (x 1,..., x k ). Pozorování: Nechť (x 1,..., x k ) je ON soubor vektorů z H, x H. Potom vektor x (x j, x)x j je kolmý na všechny vektory souboru (x 1,..., x k ). (Ověřte!)

7 7 Věta 11 (Besselova nerovnost). Nechť (x 1,..., x k ) je ON soubor vektorů z H, x H. Potom platí (x j, x) 2 x 2. Důkaz. Protože je (x 1,..., x k ) ON a s přihlédnutím k předchozímu pozorování platí 0 x (x j, x)x j, x (x j, x)x j = x, x (x j, x)x j x 2 (x j, x)(x, x j ) = x 2 (x j, x) 2. ON báze Definice 12. Je-li ON soubor (x 1,..., x n ) vektorů z H navíc báze H, nazýváme jej ortnormální báze prostoru H. Věta 13. Nechť (x 1,..., x n ) je ON soubor vektorů z H. Potom (x 1,..., x n ) je ON báze právě tehdy, když neexistuje nenulový vektor, který by byl kolmý na všechny vektory souboru (x 1,..., x n ), tzn. ( x H)( ( i ˆn)((x i, x) = 0) x = θ ). Důkaz. ( ) : Tvrzení dokážeme sporem: nechť (x 1,..., x n ) je ON báze a současně nechť x θ kolmý na všechny vektory souboru (x 1,..., x n ). Protože (x 1,..., x n ) generuje H, je x = α i x i pro nějaká α 1,..., α n T. Potom pro libovolné j ˆn platí ( ) 0 = (x j, x) = x j, α i x i = α i (x j, x i ) = α j. }{{} =δ ij Tedy x = θ, což je spor s předpokladem.

8 8 ( ) : Víme, že ON soubor (x 1,..., x n ) musí být LN. K tomu, aby to byla báze, stačí ukázat, že navíc generuje H. Vezměme x H. Vektor x (x j, x)x j je kolmý na každý vektor souboru (x 1,..., x n ), a proto podle předpokladu je x (x j, x)x j = θ, nebo-li a proto x x 1,..., x n. x = (x j, x)x j, Prostor s ON bází Věta 14. Nechť X = (x 1,..., x n ) je ON báze H. Potom platí ( ( x H) x = ) (x i, x)x i (i-tá souřadnice x v bázi X je rovna i-tému Fourierovu koeficientu (x i, x)) ( ( x, y H) (x, y) = ) (x i, x)(x i, y) ( Skalární součin počítaný v souřadnicích vypadá jako standardní s. s. ) 3. Důkaz. ( ( x H) x 2 = ) (x i, x) 2 (Parsevalova rovnost) 1. Buď x H. Protože vektor x (x i, x)x i

9 9 je kolmý na každý vektor souboru (x 1,..., x n ), musí podle předchozí věty být roven nulovému vektoru. Tedy x = (x i, x)x i. 2. S využítím již dokázané části máme pro x, y H rovnosti x = (x i, x)x i, y = (x i, y)x i. Potom platí (x, y) = (x i, x)x i, (x j, y)x j = (x i, x)(x, x j ) (x i, x j ) }{{} =δ ij = (x i, x)(x i, y). 3. Stačí v druhé části tvrzení položit y = x. Ukážeme si metodu, jak lze každý LN soubor zortnormalizovat, tj. udělat z něj ON soubor, který generuje stejný podprostor. Gramův- Schmidtův ortogonalizační proces Speciálně z každé báze lze v prehilbetově prostoru zkonstruovat ON bázi. Tedy v každém prehilbetově prostoru existuje ON báze. Věta 15 (Gramův-Schmidtův ortogonalizační proces). Buď (x 1,..., x k ) LN soubor vektorů z H. Potom existuje ON soubor (y 1,..., y k ) vektorů z H takový, že ( l ˆk)( x 1,..., x l = y 1,..., y l ). Důkaz. Budeme postupovat neúplnou matematickou indukcí v l ˆk. Pro l = 1 stačí položit y 1 := x 1 / x 1. Zde nedělíme nulou protože soubor (x 1 ) je dle předpokladu LN, a tedy x 1 θ.

10 10 Nechť tvrzení věty platí pro l < k. Ukážeme, že potom také platí i pro l + 1. Definujme pomocný vektor l z l+1 := x l+1 (y j, x l+1 )y j a normujme ho y l+1 := z l+1 z l+1. Z indukčního předpokladu víme, že x 1,..., x l = y 1,..., y l a z definice y l+1 pak zřejmě x 1,..., x l+1 = y 1,..., y l+1. Dále je dle indukčního předpokladu (y 1,..., y l ) ON soubor. Abychom ukázali, že (y 1,..., y l ) je také ON soubor, stačí ukázat (y l+1, y i ) = 0, i ˆl. To bude pravda, pokud (z l+1, y i ) = 0, i ˆl. To ale platí, neboť (z l+1, y i ) = x l+1 l l (y j, x l+1 )y j, y i = (x l+1, y i ) = (x l+1, y i ) (x l+1, y i ) = 0. (y j, x l+1 ) (y j, y i ) }{{} =δ ij Uvažujte R 4 se standardním sk. součinem. Nalezněte ON bázi podprostoru P = x 1, x 2, x 3 R 4, je-li Příklad G.-S. OG proces 1/2 x 1 = (1, 2, 2, 1), x 2 = (1, 1, 5, 3), x 3 = (3, 2, 8, 7). Soubor (x 1, x 2, x 3 ) je LN, zortnormalizujeme ho G.-S. procesem. y 1 := x 1 x 1 = 1 10 (1, 2, 2, 1). z 2 := x 2 (y 1, x 2 )y 1 = (1, 1, 5, 3) 10 (1, 2, 2, 1) = (2, 3, 3, 2) 10 y 2 := z 2 z 2 = 1 26 (2, 3, 3, 2)

11 11 Příklad G.-S. OG proces 2/2 Konečně z 3 := x 3 (y 1, x 3 )y 1 (y 2, x 3 )y 2 = (3, 2, 8, 7) (1, 2, 2, 1) (2, 3, 3, 2) = (2, 1, 1, 2) y 3 := z 3 z 3 = 1 10 (2, 1, 1, 2) Soubor (y 1, y 2, y 3 ) je ON báze podprostoru P. Ortogonální doplněk Definice 16. Buď H prehilbertův prostor, M H. Množinu M = {x H ( y M)((x, y) = 0)} nazýváme ortogonální doplněk množiny M do prostoru H. Věta 17 (o ortogonálním rozkladu). Nechť P H, dim P <, potom 1. H = P P, 2. (P ) = P. Důkaz. 1. Je-li dim P = 0 je P = H a věta platí. Nechť dim P = k N a nechť (x 1,..., x k ) je ON báze P. Nejprve ukážeme H = P + P. Libovolný vektor x H lze zapsat ve tvaru x = (x j, x)x j + x (x j, x)x j. Protože vektor x (x j, x)x j

12 12 je kolmý na každý vektor souboru (x 1,..., x k ), je x (x j, x)x j P. Našli jsem tak hledaný rozklad vektoru x. Dál dokážeme, že H = P P. Pokud x P P, musí (x, x) = 0, odkud x = 0. Tedy P P = {θ}. 2. Ukážeme nejprve inkluzi P (P ). Je-li x P, potom ( y P )((x, y) = 0). Vektor x je tedy kolmý na všechny vektory z P, proto x (P ). Naopak nechť x (P ). Podle už dokázané první části tvrzení lze x vyjádřit ve tvaru x = y + z, kde y P a z P. Protže je x (P ) a z P, platí (x, z) = 0. Potom 0 = (x, z) = (y, z) + z 2 = z 2, odkud plyne z = θ a tedy x = y P. Příklad Uvažujme R 3 se standardním skalárním součinem a P = (1, 1, 1). Množina řešení rovnice je podprostorem P. Dostáváme ((1, 1, 1), (x, y, x)) = x + y + z = 0 P = ( 1, 0, 1), ( 1, 1, 0). Rovnost R 3 = P P nám říká, že každý vektor x R 3 lze jediným způsobem rozložit na dva kolmé vektory u a v, kde vektor u leží v přímce P, vektor v leží v rovině P a x = u + v.

13 Sdružená matice Sdružená matice Ve zbylé části bude těleso T = R, nebo T = C. Definice 18. Buď (α ij ) = A T n,n. Matici (α i,j ) = A T n,n, jejíž prvky jsou definované vztahem ( i, j ˆn)(α i,j = α j,i ), nazýváme sdruženou maticí k matici A (tedy A = A T ). Cvičení: Pro A, B T n,n, α T, ověřte následující vlastnosti: 1. (A + B) = A + B, 2. (αa) = αa, 3. (AB) = B A, 4. (A ) = A, 5. E = E, Θ = Θ, 6. je-li A regulární, je i A regulární a platí (A ) 1 = (A 1 ). 7. ( x, y T n )((x, Ay) = (A x, y)) ((.,.) je standardní skal. souč. na T n ) Speciální matice Definice 19. Buď A T n,n. Říkáme, že matice A je 1. samosdružená, právě když A = A. Pro T = C nazýváme A hermitovskou. Pro T = R nazýváme A symetrickou. 2. izometrická, právě když AA = E(= A A). Pro T = C nazýváme A unitární. Pro T = R nazýváme A ortogonální. Poznámka 20. Tedy izometrická matice A je vždy regulární a platí A 1 = A.

14 14 Následují věty vyslovíme pro unitární matice (T = C), analogická tvrzení platí pro matice ortogonální (T = R). Vlastnosti unitárních matic Věta 21. Uvažujme C n prostor se standardním skalárním součinem, A C n,n. Následující tvzení jsou ekvivalentní: 1. A je unitární. 2. A je unitární. 3. Sloupce matice A tvoří ON bázi C n. 4. Řádky matice A tvoří ON bázi C n. Důkaz. Ekvivalence je zřejmá z definice unitarity. Nechť dále A A = E, potom pro i, j ˆn platí (A,i, A,j ) = (Ae i, Ae j ) = (e i, A Ae j ) = (e i, e j ) = δ ij. Tedy sloupce A tvoří ON soubor a jelikož je jich n, musí to být báze C n. Naopak z ortonormality souboru sloupců plyne (A A) ij = (e i, A Ae j ) = (A,i, A,j ) = δ ij, a tedy A A = E. Máme tedy Nakonec snadno ukážeme, že A je unitární A T je unitární. (Proveďte jako cvičení!) Odtud a z již dokázané ekvivalence (1. 3.) máme: sloupce A tvoří ON soubor A je unitární A T je unitární sloupce A T tvoří ON soubor řádky A tvoří ON soubor. Dokázali jsme a věta je dokázána. Věta 22. Buď A C n,n unitární a C n prostor se standardním skalárním součinem. Potom platí Další vlastnosti unitárních matic 1. det A = 1, 2. ( x C n )( Ax = x ), 3. λ σ(a) λ = 1. Důkaz.

15 15 1. Stačí si uvědomit, že z definice sdružené matice a determinantu plyne det A = det A T = det A = det A, kde jsme použili vlastnost det B T = det B, B T n,n. Potom 2. Platí det A 2 = det Adet A = det A det A = det(aa ) = det E = 1. Ax 2 = (Ax, Ax) = (x, A Ax) = (x, Ex) = (x, x) = x Buď λ σ(a) a x C n příslušný vlastní vektor, tedy x θ a Ax = λx. Z již dokázané vlastnosti 2. potom máme Protože x 0, je λ = 1. x = Ax = λx = λ x. Cvičení: Ukažte, že součin unitárních matic je unitární matice Diagonalizace a spektrální vlastnosti samosdružených matic Věta 23. Buď A T n,n samosdružená matice a T n prostor se standardním skalárním součinem. Potom Reálná vlastní čísla a kolmost vlastních vektorů 1. σ(a) R, 2. vlastní vektory A příslušející dvěma různým vlastním číslům jsou kolmé. Důkaz. 1. Nechť λ σ(a) a x C n příslušný vlastní vektor, tedy x θ a Ax = λx. Potom λ x 2 = (x, λx) = (x, Ax) = (A x, x) = (Ax, x) = (λx, x) = λ x 2. Protože x 0, je λ = λ, odkud plyne λ R.

16 16 2. Nechť λ, µ R jsou dvě různá vlastní čísla A s odpovídajícími vlastními vektory x, y, tedy Ax = λx a Ay = µy. Potom µ(x, y) = (x, µy) = (x, Ay) = (Ax, y) = (λx, y) = λ(x, y), odkud máme Protože µ λ, musí (x, y) = 0. (µ λ)(x, y) = 0. Věta 24 (Spektrální teorém). Buď A C n,n hermitovská matice. Potom je A podobná diagonální matici D a regulární matici P z relace podobnosti lze volit izometrickou. Tedy platí A = P DP. (Protože pro izometrickou P je P 1 = P.) Důkaz: Neuvedeme. Poznámka 25. Pro hermitovskou matici A tedy platí ( λ σ(a))(ν g (λ) = ν a (λ)). Dále pro f : C C umíme definovat f(a). Diagonalizace samosdružené matice

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

Vlastní číslo, vektor

Vlastní číslo, vektor [1] Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost

Více

19 Hilbertovy prostory

19 Hilbertovy prostory M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 19: Hilbertovy prostory 34 19 Hilbertovy prostory 19.1 Úvod, základní pojmy Poznámka (připomenutí). Necht (X,(, )) je vektorový prostor se skalárním součinem

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Kapitola 11 Vlastní čísla a vlastní vektory Základní motivace pro studium vlastních čísel a vektorů pochází z teorie řešení diferenciálních rovnic Tato teorie říká, že obecné řešení lineární diferenciální

Více

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R}

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R} Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost s diagonální

Více

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech.

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech. Kapitola 9 Skalární součin Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech. Definice 9.1 Je-li x = (x 1,..., x n ) T R n 1 reálný

Více

ALGEBRA. Téma 4: Grupy, okruhy a pole

ALGEBRA. Téma 4: Grupy, okruhy a pole SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 4: Grupy, okruhy a pole Základní pojmy unární operace, binární operace, asociativita,

Více

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1 Lineární algebra 10. přednáška: Ortogonalita II Dalibor Lukáš Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1 Text byl vytvořen

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

Euklidovský prostor. Euklides. Euklidovy postuláty (axiomy)

Euklidovský prostor. Euklides. Euklidovy postuláty (axiomy) Euklidovský prostor Euklidovy Základy (pohled do historie) dnešní definice kartézský souřadnicový systém vlastnosti rovin v E n speciální vlastnosti v E 3 (vektorový součin) a) eprostor, 16, b) P. Olšák,

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY PŘEDNÁŠKA 1 METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY 1.1 Prostor R n a jeho podmnožiny Připomeňme, že prostorem R n rozumíme množinu uspořádaných n tic reálných čísel, tj. R n = R } R {{ R }. n krát Prvky R n budeme

Více

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC .6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC V této kapitole se dozvíte: jak jsou definována vlastní (charakteristická) čísla a vektory čtvercové matice; co je to charakteristická matice a charakteristický polynom

Více

Základní vlastnosti eukleidovského prostoru

Základní vlastnosti eukleidovského prostoru Kapitola 2 Základní vlastnosti eukleidovského prostoru 2.1 Eukleidovský prostor Eukleidovský prostor a jeho podprostory. Metrické vlastnosti, jako např. kolmost, odchylka, vzdálenost, obsah, objem apod.

Více

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují 1. u + v = v + u, u, v V 2. (u + v) + w = u + (v + w),

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Čtvercová matice n n, např. může reprezentovat: A = A A 2 A 3 A 2 A 22 A 23 A 3 A 32 A 33 matici koeficientů soustavy n lineárních

Více

Řešení. Hledaná dimenze je (podle definice) rovna hodnosti matice. a 1 2. 1 + a 2 2 1

Řešení. Hledaná dimenze je (podle definice) rovna hodnosti matice. a 1 2. 1 + a 2 2 1 Příklad 1. Určete všechna řešení následující soustavy rovnic nad Z 2 : 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Gaussovou eliminací převedeme zadanou soustavu na ekvivalentní soustavu v odstupňovaném

Více

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi Lineární algebra Matice, operace s maticemi Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Lineární algebra II. Adam Liška. 9. února 2015. Zápisky z přednášek Jiřího Fialy na MFF UK, letní semestr, ak. rok 2007/2008

Lineární algebra II. Adam Liška. 9. února 2015. Zápisky z přednášek Jiřího Fialy na MFF UK, letní semestr, ak. rok 2007/2008 Lineární algebra II Zápisky z přednášek Jiřího Fialy na MFF UK, letní semestr, ak rok 2007/2008 Adam Liška 9 února 2015 http://kammffcunicz/~fiala http://wwwadliskacom 1 Obsah 10 Permutace 3 11 Determinant

Více

(ne)závislost. α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n. x + ( 1) x Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k vektoru y. x x = 1. x = x = 0.

(ne)závislost. α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n. x + ( 1) x Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k vektoru y. x x = 1. x = x = 0. Lineární (ne)závislost [1] Odečítání vektorů, asociativita BI-LIN, zavislost, 3, P. Olšák [2] Místo, abychom psali zdlouhavě: x + ( 1) y, píšeme stručněji x y. Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k

Více

Josef Janyška Anna Sekaninová ANALYTICKÁ TEORIE KUŽELOSEČEK A KVADRIK

Josef Janyška Anna Sekaninová ANALYTICKÁ TEORIE KUŽELOSEČEK A KVADRIK Josef Janyška Anna Sekaninová ANALYTICKÁ TEORIE KUŽELOSEČEK A KVADRIK Obsah 1 KOMPLEXNÍ ROZŠÍŘENÍ PROSTORU 7 1 Komplexní rozšíření vektorového prostoru........... 7 Komplexní rozšíření reálného afinního

Více

označme j = (0, 1) a nazvěme tuto dvojici imaginární jednotkou. Potom libovolnou (x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0) = x + jy,

označme j = (0, 1) a nazvěme tuto dvojici imaginární jednotkou. Potom libovolnou (x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0) = x + jy, Komplexní čísla Množinu všech uspořádaných dvojic (x, y) reálných čísel x, y nazýváme množinou komplexních čísel C, jestliže pro každé dvě takové dvojice (x, y ), (x 2, y 2 ) je definována rovnost, sčítání

Více

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26 Obsah 1 Matice 3 11 Operace s maticemi 4 12 Soustavy lineárních rovnic 11 13 Maticové rovnice a výpočet inverzní matice 15 14 Elementární matice 19 15 Cvičení 21 16 Řešení 22 2 Vektory a vektorové prostory

Více

Lineární Algebra I. Adam Liška 8. prosince 2014. Zápisky z přednášek Jiřího Fialy na MFF UK, zimní semestr, ak. rok 2007/2008

Lineární Algebra I. Adam Liška 8. prosince 2014. Zápisky z přednášek Jiřího Fialy na MFF UK, zimní semestr, ak. rok 2007/2008 Lineární Algebra I. Zápisky z přednášek Jiřího Fialy na MFF UK, zimní semestr, ak. rok 2007/2008 Adam Liška 8. prosince 2014 http://kam.mff.cuni.cz/~fiala http://www.adliska.com 1 Obsah 1 Soustavy lineárních

Více

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů...

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... [1] Báze Každý lineární (pod)prostor má svou bázi Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... a) base, 4, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l. Viz p.

Více

a vlastních vektorů Příklad: Stanovte taková čísla λ, pro která má homogenní soustava Av = λv nenulové (A λ i I) v = 0.

a vlastních vektorů Příklad: Stanovte taková čísla λ, pro která má homogenní soustava Av = λv nenulové (A λ i I) v = 0. Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů S pojmem vlastního čísla jsme se již setkali například u iteračních metod pro řešení soustavy lineárních algebraických rovnic. Velikosti vlastních čísel iterační

Více

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Robert Mařík 26. září 2008 Obsah Operace s řádkovými vektory..................... 3 Operace se sloupcovými vektory................... 12 Matice..................................

Více

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa 2. Jazyk matematiky 2.1. Matematická logika 2.2. Množinové operace 2.3. Zobrazení 2.4. Rozšířená číslená osa 1 2.1 Matematická logika 2.1.1 Výrokový počet logická operace zapisujeme čteme česky negace

Více

5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant.

5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant. 5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant. Matice Matice typu m,n je matice složená z n*m (m >= 1, n >= 1) reálných (komplexních) čísel uspořádaných do m řádků a n sloupců: R m,n (resp.

Více

A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy ZS 2011/2012 cvičení 1. Jednotková matice na hlavní diagonále jsou jedničky, všude jinde nuly

A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy ZS 2011/2012 cvičení 1. Jednotková matice na hlavní diagonále jsou jedničky, všude jinde nuly Matice Matice typu (m, n) je uspořádaná m-tice prvků z řádky matice.. Jednotlivé složky této m-tice nazýváme Matice se zapisují Speciální typy matic Nulová matice všechny prvky matice jsou nulové Jednotková

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 11. Lineární zobrazení V celé přednášce pojednáváme o vektorových prostorech nad

Více

Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS )

Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS ) LINEÁRNÍ ALGEBRA Úvod vektor Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS ) Kartézský souřadnicový systém -je taková soustava

Více

Matematika. Kamila Hasilová. Matematika 1/34

Matematika. Kamila Hasilová. Matematika 1/34 Matematika Kamila Hasilová Matematika 1/34 Obsah 1 Úvod 2 GEM 3 Lineární algebra 4 Vektory Matematika 2/34 Úvod Zkouška písemná, termíny budou včas vypsány na Intranetu UO obsah: teoretická a praktická

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL GA01 M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL GA01 M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL GA01 M01 VYBRANÉ ČÁSTI A APLIKACE VEKTOROVÉHO POČTU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

1. Matice a maticové operace. 1. Matice a maticové operace p. 1/35

1. Matice a maticové operace. 1. Matice a maticové operace p. 1/35 1. Matice a maticové operace 1. Matice a maticové operace p. 1/35 1. Matice a maticové operace p. 2/35 Matice a maticové operace 1. Aritmetické vektory 2. Operace s aritmetickými vektory 3. Nulový a opačný

Více

Numerické metody a programování

Numerické metody a programování Projekt: Inovace výuky optiky se zaměřením na získání experimentálních dovedností Registrační číslo: CZ.1.7/2.2./28.157 Numerické metody a programování Lekce 4 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Regulární matice. Věnujeme dále pozornost zejména čtvercovým maticím.

Regulární matice. Věnujeme dále pozornost zejména čtvercovým maticím. Regulární matice Věnujeme dále pozornost zejména čtvercovým maticím. Věta. Pro každou čtvercovou matici A = (a ij ) řádu n nad tělesem (T, +, ) jsou následující podmínky ekvivalentní: (i) Řádky matice

Více

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY Bakalářský studijní program B1101 (studijní obory - Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací)

Více

KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO LINEÁRNÍ ALGEBRA 1 OLGA KRUPKOVÁ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN

KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO LINEÁRNÍ ALGEBRA 1 OLGA KRUPKOVÁ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO LINEÁRNÍ ALGEBRA 1 OLGA KRUPKOVÁ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Aritmetické vektory. Martina Šimůnková. Katedra aplikované matematiky. 16. března 2008

Aritmetické vektory. Martina Šimůnková. Katedra aplikované matematiky. 16. března 2008 Aritmetické vektory Martina Šimůnková Katedra aplikované matematiky 16. března 2008 Martina Šimůnková (KAP) Aritmetické vektory 16. března 2008 1/ 34 Úvod 1Úvod Definice aritmetických vektorů a operací

Více

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace RELACE Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace slouží k vyjádření vztahů mezi prvky nějakých množin. Vztahy mohou být různé povahy. Patří sem vztah býti potomkem,

Více

Několik poznámek na téma lineární algebry pro studenty fyzikální chemie

Několik poznámek na téma lineární algebry pro studenty fyzikální chemie Několik poznámek na téma lineární algebry pro studenty fyzikální chemie Jiří Kolafa Vektory. Vektorový prostor Vektor je často zaveden jako n-tice čísel, (v,..., v n ), v i R (pro reálný vektorový prostor);

Více

Vzorce počítačové grafiky

Vzorce počítačové grafiky Vektorové operace součet vektorů rozdíl vektorů opačný vektor násobení vektoru skalárem úhel dvou vektorů velikost vektoru a vzdálenost dvojice bodů v rovině (v prostoru analogicky) u = B A= b a b a u

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Matice. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Matice. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Matice študenti MFF 15. augusta 2008 1 12 Matice Požadavky Matice a jejich hodnost Operace s maticemi a jejich vlastnosti Inversní matice Regulární matice,

Více

Netradiční výklad tradičních témat

Netradiční výklad tradičních témat Netradiční výklad tradičních témat J. Musilová, P. Musilová: Matematika pro porozumění i praxi I. VUTIUM, Brno 2006 (291 s.), 2009 (349 s.). J. Musilová, P. Musilová: Matematika pro porozumění i praxi

Více

Euklidovský prostor Stručnější verze

Euklidovský prostor Stručnější verze [1] Euklidovský prostor Stručnější verze definice Eulidovského prostoru kartézský souřadnicový systém vektorový součin v E 3 vlastnosti přímek a rovin v E 3 a) eprostor-v2, 16, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c)

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

Lineární algebra I. látka z. I. semestru informatiky MFF UK. Obsah. Zpracovali: Ondřej Keddie Profant, Jan Zaantar Štětina

Lineární algebra I. látka z. I. semestru informatiky MFF UK. Obsah. Zpracovali: Ondřej Keddie Profant, Jan Zaantar Štětina 1 Lineární algebra I látka z I semestru informatiky MFF UK Zpracovali: Ondřej Keddie Profant, Jan Zaantar Štětina Obsah Matice2 Grupy4 Grupa permutací4 Znaménko, inverze a transpozice grup5 Podgrupy5 Tělesa6

Více

1. Spektrální rozklad samoadjungovaných operátorů 1.1. Motivace Vlastní čísla a vlastní vektory symetrické matice 1 1 A = 1 2.

1. Spektrální rozklad samoadjungovaných operátorů 1.1. Motivace Vlastní čísla a vlastní vektory symetrické matice 1 1 A = 1 2. . Spektrální rozklad samoadjungovaných operátorů.. Motvace Vlastní čísla a vlastní vektory symetrcké matce A = A λe = λ λ = λ 3λ + = λ 3+ λ 3 Vlastní čísla jsou λ = 3+, λ = 3. Pro tato vlastní čísla nalezneme

Více

y 10 20 Obrázek 1.26: Průměrová rovina válcové plochy

y 10 20 Obrázek 1.26: Průměrová rovina válcové plochy 36 KAPITOLA 1. KVADRIKY JAKO PLOCHY 2. STUPNĚ 2 1 2 1 1 y 1 2 Obráek 1.26: Průměrová rovina válcové plochy Věta: Je-li definována průměrová rovina sdružená s asymptotickým směrem, potom je s tímto směrem

Více

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách Ústní zkouška z oboru Náročnost zkoušky je podtržena její ústní formou a komisionálním charakterem. Předmětem bakalářské zkoušky

Více

Maticový a tenzorový počet

Maticový a tenzorový počet Maticový a tenzorový počet Doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D. Ústav matematiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Obsah. Test vstupních znalostí............................. 5 Matice

Více

ZADÁNÍ ZKOUŠKOVÉ PÍSEMNÉ PRÁCE Z PŘEDMĚTU LINEÁRNÍ ALGEBRA PRO IT. Verze 1.1A

ZADÁNÍ ZKOUŠKOVÉ PÍSEMNÉ PRÁCE Z PŘEDMĚTU LINEÁRNÍ ALGEBRA PRO IT. Verze 1.1A Verze 1.1A Čas na práci: 1 minut Za každý úkol můžete získat maximálně 1 bodů. Řešení každého příkladu zapisujte čitelně a srozumitelně, 2x 1 +4x 3 +3x 4 = 4 x 1 +2x 2 +4x 3 3x 4 = 1 2x 1 +x 2 x 3 3x 4

Více

Algebraické struktury s jednou binární operací

Algebraické struktury s jednou binární operací 16 Kapitola 1 Algebraické struktury s jednou binární operací 1.1 1. Grupoid, pologrupa, monoid a grupa Chtěli by jste vědět, co jsou to algebraické struktury s jednou binární operací? No tak to si musíte

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

Matematika pro studenty ekonomie

Matematika pro studenty ekonomie w w w g r a d a c z vydání upravené a doplněné vydání Armstrong Grada Publishing as U Průhonu 7 Praha 7 tel: + fax: + e-mail: obchod@gradacz wwwgradacz Matematika pro studenty ekonomie MATEMATIKA PRO STUDENTY

Více

Matematika pro studenty ekonomie. Doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D. RNDr. Petr Rádl

Matematika pro studenty ekonomie. Doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D. RNDr. Petr Rádl Doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D. RNDr. Petr Rádl Matematika pro studenty ekonomie Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 70 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 40, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy teorie funkcí více proměnných. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy teorie funkcí více proměnných. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy teorie funkcí více proměnných študenti MFF 15. augusta 2008 1 5 Základy teorie funkcí více proměnných Požadavky Parciální derivace a totální

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic 8 REGULÁRNÍ LINEÁRNÍ TRANSFORMACE SOUŘADNIC 8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic Ze zkušenosti s Fraunhoferovými difrakčními

Více

Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu

Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu Zde je uveden naprostý základ. Nejde o úplný výčet všech dovedností. Jiří Velebil: A7B01LAG Zvládnutá látka po 6. týdnu 1/8 Slovník základních pojmů Monomorfismus,

Více

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j.

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j. Kapitola 3 Počítání s maticemi Matice stejného typu můžeme sčítat a násobit reálným číslem podobně jako vektory téže dimenze. Definice 3.1 Jsou-li A (a ij ) a B (b ij ) dvě matice stejného typu m n, pak

Více

Nechť M je množina. Zobrazení z M M do M se nazývá (binární) operace

Nechť M je množina. Zobrazení z M M do M se nazývá (binární) operace Kapitola 2 Algebraické struktury Řada algebraických objektů má podobu množiny s nějakou dodatečnou strukturou. Například vektorový prostor je množina vektorů, ty však nejsou jeden jako druhý : jeden z

Více

1. Algebraické struktury

1. Algebraické struktury 1. Algebraické struktury Definice 1.1 : Kartézský součin množin A,B (značíme A B) je množina všech uspořádaných dvojic [a, b], kde a A, b B. N-tou kartézskou mocninou nazveme A n. Definice 1.2 : Nechť

Více

Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz 7. Matematická indukce a rekurse. Řešení rekurentních (diferenčních) rovnic s konstantními koeficienty.

Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz 7. Matematická indukce a rekurse. Řešení rekurentních (diferenčních) rovnic s konstantními koeficienty. Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz 7. Matematická indukce a rekurse. Řešení rekurentních (diferenčních) rovnic s konstantními koeficienty. (A7B01MCS) I. Matematická indukce a rekurse. Indukční principy patří

Více

2 Spojité modely rozhodování

2 Spojité modely rozhodování 2 Spojité modely rozhodování Jak již víme z přednášky, diskrétní model rozhodování lze zapsat ve tvaru úlohy hodnocení variant: f(a i ) max, a i A = {a 1, a 2,... a p }, kde f je kriteriální funkce a A

Více

Nekonečné číselné řady. January 21, 2015

Nekonečné číselné řady. January 21, 2015 Nekonečné číselné řady January 2, 205 IMA 205 Příklad 0 = 0 + 0 +... + 0 +... =? n= IMA 205 Příklad n= n 2 + n = 2 + 6 + 2 +... + n 2 +... =? + n s = 2 s 2 = 2 3... s 3 = 3 4 IMA 205 Příklad (pokr.) =

Více

Petr Olšák. Lineární algebra. Praha, 2000-2002

Petr Olšák. Lineární algebra. Praha, 2000-2002 Petr Olšák Lineární algebra Praha, 2000-2002 E Text je šířen volně podle licence ftp://mathfeldcvutcz/pub/olsak/linal/licencetxt Text ve formátech TEX (csplain), PostScript, dvi, PDF najdete na adrese

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Kapitola 1. Tenzorový součin matic

Kapitola 1. Tenzorový součin matic Kapitola 1 Tenzorový součin matic Definice 1.1. Buď F komutativní těleso. Pro matice A F m n a B F r s definujeme tenzorový součin A B jako matici o rozměru mr ns zapsanou blokově: A 11 B A 12 B A 1n B

Více

Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.3 skript Diskrétní matematika.

Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.3 skript Diskrétní matematika. Lineární kódy, část 2 Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.3 skript Diskrétní matematika. Jiří Velebil: A7B01LAG 22.12.2014: Lineární kódy, část 2 1/12 Dnešní přednáška 1 Analýza Hammingova (7, 4)-kódu.

Více

8 Kořeny cyklických kódů, BCH-kódy

8 Kořeny cyklických kódů, BCH-kódy 24 8 Kořeny cyklických kódů, BCH-kódy Generující kořeny cyklických kódů Nechť K je cyklický kód délky n nad Z p s generujícím polynomem g(z). Chceme najít rozšíření T tělesa Z p, tedy nějaké těleso GF

Více

2. ročník, 2012/ 2013 Medzinárodný korešpondenčný seminár iks. i d 1azároveň p α i+1. i d. Konečně definujme k. L = p d/p i α i

2. ročník, 2012/ 2013 Medzinárodný korešpondenčný seminár iks. i d 1azároveň p α i+1. i d. Konečně definujme k. L = p d/p i α i Řešení 2. série ÚlohaN2. Jedánopřirozenéčíslo d.dokažte,žejemožnénajíttakovékladnéreálnéčíslo c, žeprovšechnapřirozenáčísla n > dplatínerovnost [n 1,n 2,...,n d] > cn d. Hranatými závorkami značíme nejmenší

Více

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic 7 Matice. Determinant Soustavy lineárních rovnic 7.1 Matice Definice 1. Matice typu (m, n) jesoustavam n reálných čísel uspořádaných do m řádků a n sloupců a 11, a 12, a 13,..., a 1n a 21, a 22, a 23,...,

Více

Lineární algebra. Praha, druhé vydání 2010

Lineární algebra. Praha, druhé vydání 2010 Petr Olšák Lineární algebra Praha, druhé vydání 2010 E Text je šířen volně podle licence ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/licence.txt. Text ve formátech TEX (csplain), PostScript, dvi, PDF najdete

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou

Více

Jan Pavĺık. FSI VUT v Brně 14.5.2010

Jan Pavĺık. FSI VUT v Brně 14.5.2010 Princip výškovnice Jan Pavĺık FSI VUT v Brně 14.5.2010 Osnova přednášky 1 Motivace 2 Obecný princip 3 Příklady Světové rekordy Turnajové uspořádání Skupinové hodnocení Rozhledny 4 Geografická výškovnice

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25 Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

MATEMATIKA PRO PŘÍRODNÍ VĚDY LINEÁRNÍ ALGEBRA, DIFERENCIÁLNÍ POČET MPV, LADP TUL, ZS 2009/10

MATEMATIKA PRO PŘÍRODNÍ VĚDY LINEÁRNÍ ALGEBRA, DIFERENCIÁLNÍ POČET MPV, LADP TUL, ZS 2009/10 1 MATEMATIKA PRO PŘÍRODNÍ VĚDY LINEÁRNÍ ALGEBRA, DIFERENCIÁLNÍ POČET 2 koncepce/slides: Jan Picek přednášející: Jiří Veselý KAP, tel. 485352290, budova H konzul. hodiny: dle úmluvy e-mail: jvesely@karlin.mff.cuni.cz

Více

Determinant. Definice determinantu. Permutace. Permutace, vlastnosti. Definice: Necht A = (a i,j ) R n,n je čtvercová matice.

Determinant. Definice determinantu. Permutace. Permutace, vlastnosti. Definice: Necht A = (a i,j ) R n,n je čtvercová matice. [] Definice determinantu BI-LIN, determinant, 9, P Olšák [2] Determinant je číslo jistým způsobem charakterizující čtvercovou matici det A 0 pro singulární matici, det A 0 pro regulární matici používá

Více

Optimalizace. Elektronická skripta předmětu A4B33OPT. Toto je verze ze dne 28. ledna 2016. Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická

Optimalizace. Elektronická skripta předmětu A4B33OPT. Toto je verze ze dne 28. ledna 2016. Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická Optimalizace Elektronická skripta předmětu A4B33OPT. Text je průběhu semestru doplňován a vylepšován. Toto je verze ze dne 28. ledna 2016. Tomáš Werner Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická České

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice 26 Cíle V této části se budeme zabývat hledáním čísla λ které je řešením rovnice A x = λ x (1) kde A je matice řádu n Znalost řešení takové rovnice má řadu aplikací nejen v matematice Definice 261 Nechť

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Numerické metody lineární algebry

Numerické metody lineární algebry Numerické metody lineární algebry 1 Úvod 11 Úlohy lineární algebry 1 Řešení soustav lineárních rovnic A x = b Řešení soustavy s regulární čtvercovou maticí A řádu n n pro jednu nebo více pravých stran

Více

0. Lineární rekurence Martin Mareš, 2010-07-04

0. Lineární rekurence Martin Mareš, 2010-07-04 0 Lineární rekurence Martin Mareš, 2010-07-04 V tomto krátkém textu se budeme zabývat lineárními rekurencemi, tj posloupnostmi definovanými rekurentní rovnicí typu A n+k = c 0 A n + c 1 A n+1 + + c k 1

Více

Matematika pro ekonomy

Matematika pro ekonomy Matematika pro ekonomy Karel Hrach Matematika pro ekonomy VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2007 Matematika pro ekonomy Karel hrach Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2007. Vydání první.

Více

3. Matice a determinanty

3. Matice a determinanty . Matice a determinanty Teorie matic a determinantů představuje úvod do lineární algebry. Nejrozsáhlejší aplikace mají matice a determinanty při řešení systémů lineárních rovnic. Pojem determinantu zavedl

Více

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol.

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol. 4.. Funkce více proměnných, definice, vlastnosti Funkce více proměnných Funkce více proměnných se v matematice začal používat v rámci rozvoje analtické geometrie v prostoru s počátkem 8. stol. I v sami

Více

Algebraické struktury

Algebraické struktury Algebraické struktury KMA/ALG Sylabus Teorie grup - grupy, podgrupy, normální podgrupy, faktorgrupy, Lagrangeova věta. Homomorfismus grup, věty o izomorfismu grup, cyklické grupy a jejich struktura. Direktní

Více

na magisterský studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy

na magisterský studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy Datum:... Jméno:... Přijímací řízení pro akademický rok 203/4 na magisterský studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy Písemná část přijímací zkoušky z matematiky Za každou správnou odpověd

Více

Gymnázium, Brno. Matice. Závěrečná maturitní práce. Jakub Juránek 4.A Školní rok 2010/11

Gymnázium, Brno. Matice. Závěrečná maturitní práce. Jakub Juránek 4.A Školní rok 2010/11 Gymnázium, Brno Matice Závěrečná maturitní práce Jakub Juránek 4.A Školní rok 2010/11 Konzultant: Mgr. Aleš Kobza Ph.D. Brno, 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci zpracoval samostatně

Více

Úvod do optimalizace

Úvod do optimalizace Přednáška Ú-Opt, February 19, 2006:1324 Petr Lachout 1 Úvod do optimalizace Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. KPMS MFF UK Verze 19. února 2006 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Optimalizace

Více