LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: Verze č.:3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3"

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1

2 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit tuto laboratorní příručku, která má za úkol stručně a zároveň komplexně informovat o struktuře a o činnosti našeho zdravotnického zařízení, se zaměřením na oblast transfuzního lékařství a imunohematologie. Příručka je určena zejména lékařům a sestrám spolupracujícím s naším zdravotnickým zařízením, kteří potřebují aktuální informace o naší činnosti a diagnostických možnostech. Informuje o náplni práce jednotlivých úseků a poskytuje popis vyšetření, které jsme schopni provádět. Laboratorní příručka je připravena v souladu s normou ISO Bude průběžně aktualizována, o zásadních změnách budete informováni ihned. Laboratorní příručku lze zaslat em na Vaši adresu, případně je k dispozici v tištěné podobě u manažera kvality. Doufáme, že tato příručka přispěje ke zkvalitnění naší vzájemné spolupráce a zároveň ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb a odborné péče o naše klienty. Prim. MUDr. Karel Dvořák Strana 2 (celkem 65) Změna č.1

3 B. Informace o zdravotnickém zařízení B-1 Identifikace zdravotnického zařízení a důležité údaje Identifikace a kontakt : MUDr. Karel Dvořák Kpt. Jaroše Tábor IČO: B-2 Základní informace o zdravotnickém zařízení Tel: Fax: mobil Zdravotnické zařízení provozuje MUDr. Karel Dvořák jako nestátní zdravotnické zařízení na základě Registrace Okresního úřadu v Táboře ze dne B-3 Zaměření zdravotnického zařízení Součástí zdravotnického zařízení je úsek transfuzní, úsek klinický a úsek laboratorní. Naše zdravotnické zařízení odebírá krev, zpracovává odebranou krev, vyšetřuje a dodává transfuzní přípravky do nemocnice Tábor a.s. Odebírá a zpracovává krev pro účely autotransfuze pacientům před plánovanou operací. Provádí laboratorní vyšetření typování krevních skupin, screening protilátek, předtransfuzní vyšetření, vyšetření infekčních markerů. Poskytuje konzultační služby v oblasti problematiky transfuzního lékařství a imunohematologie. Strana 3 (celkem 65) Změna č.1

4 Provozuje hematologickou ambulanci pro pacienty s hematologickým onemocněním. Své služby z oblastí vyšetřování biologického materiálu provádíme pro naši hematologickou ambulanci, dále je nabízíme a poskytujeme i externím lékařům ( svozový materiál) a samoplátcům. Budova zdravotnického zařízení je umístěna 50 m od areálu nemocnice Tábor. Má samostatný vchod pro personál, pacienty, příjem vzorků a pro dárce krve. K objektu je snadný přístup z chodníku a je zde snadný příjezd automobilů. Má bezbarierový vstup a výtah. B-4 Organizace zdravotnického zařízení Odběry dárců krve - II. nadzemní podlaží - samostatný vchod pondělí od do úterý od 7 00 do Hematologická ambulance - I. nadzemní podlaží Ambulance č. 1 MUDr. Karel Dvořák Ambulance č. 2 MUDr. Stanislava Vaštová pondělí od 7 00 do od 8 00 do úterý od 7 00 do od do středa od 7 00 do od 8 00 do čtvrtek od 7 00 do od 9 00 do pátek od 7 00 do od 8 00 do Strana 4 (celkem 65) Změna č.1

5 Odběrová místnost I. nadzemní podlaží slouží pro pacienty hematologické ambulance i pro pacienty odeslané externími ambulantními lékaři a pro samoplátce pondělí od 7 00 do úterý od 7 00 do středa od 7 00 do čtvrtek od 7 00 do pátek od 7 00 do Příjem vzorků pro transfuzní účely - nepřetržitě od 7 00 do pracovní doba od do 7 00 pohotovostní služba So, Ne, svátky pohotovostní služba Laboratoře transfuzní stanice - pracovní doba pondělí od 7 00 do úterý od 7 00 do středa od 7 00 do čtvrtek od 7 00 do pátek od 7 00 do B-5 Úroveň zdravotnického zařízení Cílem zdravotnického zařízení je poskytování služeb v nejvyšší kvalitě a neustále pracuje na zlepšování poskytovaných služeb. Zdravotnické zařízení se pravidelně účastní EHK organizovaným firmou SEKK v Strana 5 (celkem 65) Změna č.1

6 oblastech imunohematologie a infekčních markerů, EHK organizovaným Státním zdravotním ústavem v Praze. B-6 Spektrum nabízených služeb Spektrum nabízených služeb je podrobně popsán v příloze č. 1 Laboratorní příručky Služby jsou nabízeny v oblasti imunohematologie, hematologie a biochemie. V příloze č. 2 Laboratorní příručky je uveden seznam akreditovaných metod uvedených v osvědčení o akreditaci. C. Manuál pro odběry primárních vzorků C-1. Základní informace V této kapitole jsou uvedeny obecné informace o preanalytické fázi laboratorních vyšetření, která předchází dodání vzorků do laboratoře. Jedná se především o přípravu pacientů před odběrem materiálu v ordinaci ošetřujícího lékaře, o vlastní odběr, možné typy interferencí, o typ odběrového materiálu, o žádanku její správné vyplnění a další obecně platné záležitosti. Pracoviště, která provádějí odběry vzorků jsou seznámena s tímto manuálem pro odběry primárních vzorků. Rozsah vyšetření je průběžně aktualizován s rozvojem moderní medicíny. Veškeré požadavky na vyšetření prováděná v rámci našeho zařízení jsou zpracovány informačním systémem AMÁDEUS ( pro transfuzní úsek) a laboratorním informačním systémem (LIS), který je součástí informačního systému UNIS, oba firmy Steiner, spol s r.o. C-2 Požadavkové listy ( žádanky o vyšetření) Naše zdravotnické zařízení zajišťuje spolupracujícím lékařům a zdravotnických zařízením vlastní žádanky, které obsahují všechny informace nutné pro provedení požadovaných vyšetření, včetně informací nezbytných pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami - především údaje o identifikaci pacienta příjmení, Strana 6 (celkem 65) Změna č.1

7 jméno, rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny u níž je pacient pojištěn, příjmení, jméno IČZ a odbornost ordinujícího lékaře ( identifikace razítkem, pokud obsahuje potřebné údaje), diagnóza základní nebo sledovaná. Dále jsou na žádance předtištěna požadovaná vyšetření, pole pro vyznačení požadavku. Příloha č. 4 Seznam žádanek Naše zdravotnické zařízení přijímá i materiál s jinými typy žádanek, pokud jsou vyplněny v souladu s výše uvedenými požadavky. Žádanky spolupracujícím lékařům distribuujeme vlastní svozovou službou, na základě předchozího požadavku lékaře. Strana 7 (celkem 65) Změna č.1

8 Strana 8 (celkem 65) Změna č.1

9 Strana 9 (celkem 65) Změna č.1

10 Strana 10 (celkem 65) Změna č.1

11 Strana 11 (celkem 65) Změna č.1

12 C-3 Požadavky na urgentní vyšetření Pokud ordinující lékař požaduje některá vyšetření urgentně, vyznačí tento požadavek viditelně na žádance. Laboratoř pak provede tato vyšetření přednostně, mimo rutinní sérii stanovení a výsledek nahlásí ordinujícímu lékaři telefonicky, zpravidla do 60 minut od doručení materiálu do laboratoře. C-4 Ústní požadavky vyšetření Na základě telefonického požadavku ordinujícího lékaře provede laboratoř i další vyšetření z již doručeného materiálu, která nejsou vyznačena na žádance. Tyto požadavky musí být zadány ordinujícím lékařem, který je současně povinen sdělit pracovníkovi laboratoře identifikační údaje o pacientovi ( jméno a rodné číslo). Pracovník laboratoře tento dodatečný požadavek zaznamená k příslušnému pacientovi do informačního systému a vyznačí na žádance dodatečné vyšetření. Dodatečná vyšetření lze uskutečnit pouze v případě, že: zůstalo ještě dostatečné množství původního vzorku k analýze nebyla překročena doba stability analytu v původním vzorku Po uplynutí této doby stability již není možno toto dovyšetření provést a je třeba zaslat nový vzorek biologického materiálu se žádankou na požadovaná vyšetření C-5 Laboratorní vyšetření pro samoplátce Vyšetření pro samoplátce se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře, který na žádanku s požadavkem zřetelně vyznačí, že se jedná o samoplátce. Výsledek bude vydán až po předložení dokladu o uhrazení poplatku za laboratorní vyšetření. Pokud se klient přichází vyšetřit anonymně, je mu odebrán vzorek a po zaplacení poplatku za laboratorní vyšetření je vzorek zaslán do laboratoře. Klient je informován o časovém údaji, kdy bude vyhotoven výsledek vyšetření. C-6 Odběr biologického materiálu Vzhledem k tomu, že obvykle jsou prováděny odběry žilní krve současně na biochemické, hematologické, imunohematologické a případně i další vyšetření, je Strana 12 (celkem 65) Změna č.1

13 standardně doporučováno lačnění pacienta hodin před odběrem žilní krve, večer před odběrem vynechat tučná jídla. Ráno před odběrem nemá být pacient žíznivý, může se napít vody nebo neslazeného čaje ( nejlépe ovocného). Není vhodné kouření před odběrem. Zásady správného odběru žilní krve Odběr žilní krve se většinou provádí ráno nalačno s ohledem na lékové interference a s ohledem na to, že obsah řady analytů během dne v krvi kolísá. Žilní krev se většinou odebírá z horních končetin kubitální jamky, případně ze žil na dorzální straně ruky. Faktory ovlivňující laboratorní výsledky v preanalytické fázi Fyzická zátěž asi hodin před odběrem žilní krve není vhodné provádět nárazovou vysokou fyzickou aktivitu ve smyslu silové či vytrvalostní zátěže. Vhodné je zachovat zavedenou každodenní fyzickou aktivitu. Dieta Potrava může způsobit změnu koncentrací jednotlivých laboratorních analytů. Aby se zabránilo chybám v interpretaci, doporučuje se lačnění v délce hodin, lačnění delší jak 12 hodin je nevhodné, kratší je nedostatečné ( netýká se tekutin) Dehydratace Dehydratace může zhoršit, případně i znemožnit vlastní odběr, navíc výsledky laboratorních odběrů mohou být výrazně zkresleny. Je nutné, aby pacient před odběrem dodržoval pitný režim. Není však vhodné podávat slazené tekutiny. Vliv léků Vliv léků má mimořádný podíl na výsledky laboratorních odběrů. Nutno přesně specifikovat typ odběru a dle toho eventuálně vyloučit na určitou dobu lék, který konkrétní laboratorní nález může výrazně ovlivnit. Používané odběrové systémy 1. Bezpečnostní systém pro odběr krve Greiner Vacuette R od firmy Dialab červená zátka - pro přípravu séra Strana 13 (celkem 65) Změna č.1

14 zelená zátka pro přípravu plazmy z heparinem modrá zátka pro koagulační vyšetření 2. Otevřený systém pro odběr krve od firmy Dispolab zelená zátka - pro vyšetření krevního obrazu růžová zátka pro koagulační vyšetření žlutá zátka pro koagulační vyšetření oranžová zátka- pro vyšetření glukózy 3. Odběrové zkumavky TAPVAL Polouzavřený systém s pryžovými samostatnými uzávěry modrá zátka pro koagulační vyšetření fialová zátka pro vyšetření krevního obrazu Primární vzorky základní informace Otevřený systém: Otevřený systém při tomto způsobu odběru se používá klasická jehla a Luerova stříkačka. Provede se venepunkce a odebírá volně stékající krev přímo do zkumavky nebo velmi jemným tahem pístu do stříkačky. Pokud je třeba krve více, použije se další stříkačka nebo se může nechat krev pouze nakapat. Při takové manipulaci je nutné podložit jehlu gázovým čtvercem, aby zabránilo pohybu jehly v žíle. Pro další zpracování krve je nutné pozvolna vyprázdnit stříkačku s krví do předem nachystané zkumavky. Nevyprazdňuje se nikdy přes jehlu a prudce, aby nedocházelo k destrukci krvinek a pěnění krve. Uzavřený systém: Pro intravenosní odběry krve je potřebné dodržovat určité pořadí odběrů, na kterém se shodly laboratorní sekce oboru klinické hematologie a klinické biochemie. Při více odběrech je nutné první zkumavku ( 4-5 ml) krve odebrat na jakákoliv vyšetření ( např. biochemie, sérologie) potom následuje pořadí odběrů : krevní obraz, agregace, koagulace, sedimentace a další vyšetření v libovolném pořadí. Odebrané vzorky do zkumavek s přísadami je nutné bezprostředně po odběru promíchat cca pětinásobným šetrným převrácením. Primární vzorky musí být správně odebrány a identifikovány s řádně vyplněnou žádankou. Ztížené odběry vzorků je vhodné uvádět na žádance, protože i tímto může být vyšetření ovlivněno. Strana 14 (celkem 65) Změna č.1

15 C-7 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Primární vzorky, řádně označené jménem a rodným číslem pacienta, musí být dopraveny do laboratoře v čase odpovídajícímu povaze požadovaných vyšetření, v rozmezí teplot, které zajistí stabilitu vzorku během dopravy, odebrané do vhodně zvolené zkumavky s příměsí konzervačních látek, rychlou a bezpečnou dopravní cestou, která zajistí neporušenost vzorku a zabezpečí jej před poškozením. V příloze č.6 jsou uvedeny informace k preanalytické fázi. Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční je třeba zabránit možnému kontaktu pacientů a veřejnosti s biologickým materiálem po odběru. Biologický materiál musí být přepravován v neporušených standardizovaných zkumavkách vložených do přepravního kontejneru tak, aby během transportu do laboratoře nemohlo dojít k jeho rozbití, rozlití nebo jinému znehodnocení, ke kontaminaci osob nebo dopravních prostředků použitých k přepravě. V případě rozlití vzorku se postupuje dle pokynů o dezinfekci a dekontaminaci. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem, toto je důvod k odmítnutí vzorku laboratoří. C-8 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem vycházejí z příslušných právních předpisů a směrnic, tj. především z vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a jejích příloh, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Všichni zaměstnanci jsou povinni postupovat při vyšetřování pacientů tak, aby nedocházelo ke vzniku a šíření nozokomiálních nákaz ve smyslu příslušných ustanovení této vyhlášky. Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady bezpečnosti práce s biologickým materiálem: - Každý vzorek je nutné považovat za potenciálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby. - Je třeba zajistit dostupnost lékaře při předpokládaných komplikacích při odběru - Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností Strana 15 (celkem 65) Změna č.1

16 - Vzorky od pacientů s přenosným onemocněním musí být viditelně označeny - Při přejímání materiálu používá pracovník ochranné pomůcky C-9 Informace k dopravě a zajištění svozu vzorků Svoz materiálu z lékařských ordinací si naše zdravotnické zařízení zajišťuje samo. Vzorky jsou přepravovány v termoboxu s kontinuálně kontrolovanou teplotou. Teplota vzorků se musí pohybovat v rozmezí od 15 C do 25 C. Doba dojezdu do našeho zdravotnického zařízení je 1 hodina. Žádanky o vyšetření, stejně jako výsledky vyšetření jsou přepravovány v plastových složkách, odděleně od biologického materiálu, čímž je i zde riziko eventuální kontaminace omezeno na minimum. D- preanalytické procesy v laboratoři D-1 Příjem žádanek a vzorků Nezbytnou identifikací biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří příjmení, jméno a rodné číslo pojištěnce, další potřebné údaje jsou popsány v kapitole C-2. Příjem primárních vzorků na veškerá laboratorní vyšetření se provádí v místnosti pro odběr vzorků. Vzorek musí být správně odebraný, viditelně nepoškozený, nepotřísněný a správně označený v souladu se správně vyplněnou nepotřísněnou žádankou. Vzorky se přijímají průběžně. Za přijetí odpovídá laborantka nebo přítomná odběrová sestra. Ty v případě odmítnutí informují odesílající pracoviště nebo lékaře a vedoucího laboratoře. D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných ( kolizních) primárních vzorků Odmítnout lze: žádanku s biologickým materiálem, které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou ( číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu lékaře žádanku pacienta mužského pohlaví od zdravotnického subjektu s odborností gynekologie, výjimku tvoří stanovení krevní skupiny muže žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou ( kontaminovanou) biologickým materiálem, odmítnutí je vždy v kompetenci příjmového pracovníka, který Strana 16 (celkem 65) Změna č.1

17 ovšem musí zohlednit zdravotní dopad na pacienta v případě opakování odběru biologickým materiálem, při porušení preanalytické fáze zpracování s dopadem na výsledek vyšetření neoznačenou zkumavku s biologickým materiálem biologický materiál bez žádanky D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup při nesprávné identifikaci biologického materiálu Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu, případně se domluví odběr nový. Postup při dodání žádanky bez biologického materiálu V případě,že do laboratoř obdrží pouze žádanku, je lékař telefonicky vyzván k doplnění chybějícího materiálu. Dodatečně odebraný vzorek je pak dodán i s novou žádankou na vyšetření. Postup při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v laboratoři upraví pro skladování ( centrifugace apod.) a uskladní se s ohledem na požadované typy vyšetření. Po odesílajícím oddělení se telefonicky vyžádá kompletní žádanka nebo doplňující údaje. Neshoda, která vznikne při příjmu materiálu, je zaevidována i s popisem řešení do knihy Neshody na pracovišti. D-4 Skladování vzorku do vyšetření v laboratoři Požadavky ke skladování se řídí pokyny pro stabilitu materiálů. Obecně platí, že po oddělení séra od krevní sraženiny lze skladovat až 5 dní při teplotě +4 C až + 8 C, pokud požadované testy nejsou ukončeny, ukládá se při teplotě 20 C. D-5 Skladování vzorku po vyšetření Vzorky se skladují při teplotě +4 C až 8 C po dobu dvou dnů poté, co byly vyšetřeny, pak se likvidují jako infekční odpad. Strana 17 (celkem 65) Změna č.1

18 D-6 Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí Laboratoř se všem klientům zavazuje k maximálnímu úsilí o zajištění zpracování všech vyšetření, tedy i těch, které ve svých laboratořích neprovádí. Za tímto účelem je navázána spolupráce se spolupracujícími laboratořemi viz. příloha č. 5, ve kterých jsou tato vyšetření zajišťována. E- Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E- 1 Informace o formách vydávání výsledků Výsledky laboratorního vyšetření jsou uzavřeny výsledkovým listem, ve kterém se uvádí výsledky laboratorních vyšetření a všechny údaje potřebné k hodnocení a případnou interpretaci výsledků pro lékaře. Výsledkový list vydává laboratoř v tištěné formě. Výdej výsledků vyšetření: zapsání výsledků vyšetření probíhá přes laboratorní informační systém a nebo je prováděn zápis ručně před uvolněním jsou výsledky kontrolovány pověřeným laborantem zpracovávajícím vzorek ( první kontrola). Dále informuje o všech případných kritických a sporných výsledcích vedoucího laboratoře/ lékařského garanta. před vydáním jsou kompletní výsledky odsouhlaseny ( uvolněny) oprávněnou osobou a jsou propuštěny k tisku E-2 Výsledkový list Laboratorní výsledky se vydávají v tištěné podobě jako výsledkový list. Výsledkový list obsahuje: název laboratoře, která výsledek vydala jednoznačnou identifikaci pacienta (rodné číslo, jméno) Strana 18 (celkem 65) Změna č.1

19 název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří datum a čas tisku nálezu identifikaci vyšetření výsledek vyšetření ( kde je možné i biologické referenční intervaly) v případě potřeby textové interpretace výsledků poznámky ( např. o kvalitě nebo množství vzorku) osoba, která výsledky uvolnila E-3 Hlášení výsledků v kritických intervalech a neočekávaných hodnot Pokud laboratoř zjistí nový, neočekávaný výsledek, který by mohl ohrozit život pacienta, má povinnost jej nahlásit ordinujícímu lékaři. V hematologické praxi se místo kritických hodnot používá termín hodnoty neočekávané. Neočekávanou hodnotou se rozumí hodnota, jež se liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se významně odlišuje od fyziologické hodnoty při prvním záchytu. Výsledky jsou hlášeny pracovníkem laboratoře, případně VŠ pracovníkem telefonicky uživateli-lékaři, při jeho nedostupnosti zdravotní sestře ordinace/oddělení. Telefonické hlášení výsledků je evidováno v laboratorním informačním systému, v poznámce u příslušného výsledku, kam je zaznamenán - datum a čas telefonického nahlášení, jméno odpovědného pracovníka laboratoře, který výsledek nahlásil, jméno příjemce zprávy, výsledky vyšetření Seznam kritických intervalů a neočekávaných hodnot pro telefonické hlášení výsledků je uveden v příloze č. 3 laboratorní příručky. E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientovi se předává výsledek jen tehdy, pokud o něj sám požádá a identifikuje se. Identifikací se rozumí předložení průkazu, který je uznáván jako průkaz k identifikaci v ČR ( občanský průkaz, pas, řidičský průkaz ne karta pojištěnce). Výsledek se pacientovi předává v tištěné podobě s razítkem pracoviště, které vyšetření provedlo a podpisem garanta výkonu. Současně je nutné zaslat výsledek i ošetřujícímu lékaři. E-5 Změny výsledků a nálezů Strana 19 (celkem 65) Změna č.1

20 Opravu/změnu výsledku může provést pouze VŠ pracovník laboratoře, který je povinen neprodleně po zjištění chybného výsledku upozornit žadatele-lékaře na chybný výsledek a sdělí mu způsob opravy. Není-li výsledek odeslán v písemné podobě, ale původní (chybný) výsledek byl již telefonicky nahlášen, musí VŠ pracovník laboratoře neprodleně telefonicky nahlásit změnu výsledku a provést záznam do LIS k danému vyšetření. U všech změn nálezů nebo výsledků musí být vyznačeno datum, čas a jméno osoby, která změny provedla, důvod opravy. U opraveného výsledku musí být uvedena poznámka s jasným označením, že byla provedena revize. V tištěné podobě musí být původní výsledky uchovány tak, aby zůstaly čitelné. E-6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku do laboratoře, čas vydání výsledku a čas tisku výsledku. Výsledky rutinních vyšetření prováděných denně jsou k dispozici v den příjmu do laboratoře. Výsledky statimových vyšetření jsou k dispozici maximálně do 1 hodiny od přijetí vzorku laboratoří. E-7 Konzultační činnosti laboratoře Všichni pracovníci dle jejich pracovního zaměření mají k dispozici veškeré informace související s metodami laboratorního vyšetření. Poskytování informací o službách laboratoře poskytuje vedení laboratoře. Velkou pozornost věnuje vedení laboratoře profesionálnímu chování a udržování odbornosti pracovníků tak, aby byli schopni poskytovat zdravotnickým pracovníkům nezbytné informace ve vztahu k: přesnému vyjasnění požadavků na vyšetření laboratornímu vyšetření odběrům vzorků a používanému odběrovému materiálu konzultaci ( výklad) výsledků laboratorních vyšetření sledování průběhu činností, které se pro pacienta provádí komunikace se zákazníky získávání a udržování zpětných vazeb kontakt se zdravotnickými pracovníky je udržován po celou dobu prací, pokud by došlo ke zpoždění ve vyšetření, laboratoř o tomto zákazníka informuje Strana 20 (celkem 65) Změna č.1

21 E-8 Způsob řešení stížností Zákazníci nebo jiné strany mohou podávat stížnosti na činnosti laboratoře na: výsledky laboratorních vyšetření způsob jednání pracovníků nedodržení ujednání vyplývajících z uzavřené dohody o provedení vyšetření, zejména pak nedodržení počtu vyšetření na žádance Způsob podání stížností: písemně pošta/ ( kontakty viz. výše) Jakýkoliv z výše uvedených způsobů je podnětem pro řešení stížností. Stížnost je zaznamenána do formuláře o stížnostech a ihned řešena. Stěžovatel je informován o postupu řešení. Strana 21 (celkem 65) Změna č.1

22 Příloha č. 1 SPEKTRUM NABÍZENÝCH SLUŽEB Seznam vyšetření prováděných v hematologické laboratoři Morfologie Název vyšetření: Krení obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním rozpočtem leukocytů Zkrácený název: KO, KO+ Diff Popis: stanovení parametrů krevního obrazu včetně pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů na hematologických analyzátorech ( počet a základní charakteristika buňek) Jednotlivé parametry: viz dále Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Jednotky: viz. dále Referenční meze: uvedeny u jednotlivých parametrů Metoda: měřeno na automatickém analyzátoru s využitím optické průtokové komory, čtyřúhlové laserové analýzy a impedanční měřící jednotky Provádí se: denně Název vyšetření: Leukocyty Zkrácený název: WBC ( White Blood Cells) Popis: počet bílých krvinek v 1 litru krve Zvýšené hodnoty: infekce, nekrózy, otravy, (hemato)onkologická onemocnění, krvácení..., fyziologicky po námaze, při bolestech, stresu, v těhotenství, po jídle během dne snížené hodnoty: některé těžké infekce, intoxikace, hematoonkologie, chemoterapie... Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do: K 3 EDTA Metoda: měřeno interakcí opticky a impedančně Jednotky : 10 9 /l (G/L = giga na litr) Referenční meze: R M/Z 4,0 10,0 Strana 22 (celkem 65) Změna č.1

23 Název vyšetření: Erytrocyty Zkrácený název: RBC ( Red Blood Cells) Popis : Výsledek vyjadřuje počet červených krvinek v 1 litru krve Zvýšené hodnoty: polycytemia vera, srdeční vady, choroby plic, vyšší nadmořská výška, kouření... Snížené hodnoty: vrozené a získané anémie Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : měřeno impedančně Jednotky : /L ( T/L = terra na litr) Referenční meze: R Z 3,80-5, R M 4,00-5,80 Název vyšetření: Hemoglobin Zkrácený název: HGB Popis : Výsledek udává množství hemoglobinu v 1 litru krve. Hemoglobin je molekula krevního barviva, která zabezpečuje přenos kyslíku. Stanovení je nezbytné pro diagnostiku anémie Zvýšené hodnoty: polycytemia vera, srdeční vady, choroby plic, pobyt ve vyšší nadmořské výšce, dehydratace... Snížené hodnoty: vrozené a získané anémie, gravidita Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : měřeno spektrofotometricky Jednotky : g/l ( gramy na litr) Referenční meze: R Z 120,0 160, R M 135,0-175,0 Strana 23 (celkem 65) Změna č.1

24 Název vyšetření: Hematokrit Zkrácený název: HCT Popis : Výsledek udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Zvýšené hodnoty: polycytemia vera, srdeční vady, choroby plic, vyšší nadmořská výška, kouření... Snížené hodnoty: vrozené a získané anémie Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K3EDTA Metoda : vypočítaný parametr Jednotky : - Referenční meze: R Z 0,350 0, R M 0,400-0,500 Název vyšetření: Střední objem erytrocytu Zkrácený název: MCV ( Mean Cell Volume) Popis : Výsledek udává průměrný objem erytrocytů Zvýšené hodnoty: makrocytoza Snížené hodnoty: mikrocytoza Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K3EDTA Metoda : odvozený parametr Jednotky : fl ( femtolitry) Referenční meze: R M/Z 82,0-98,0 Strana 24 (celkem 65) Změna č.1

25 Název vyšetření: Střední množství hemoglobinu v erytrocytu Zkrácený název: MCH ( Mean Cell Hemoglobin) Popis : Výsledek udává průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu Snížené hodnoty: hypochromní anémie Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : vypočítaný parametr Jednotky : pg ( pikogramy) Referenční meze: R M/Z 28,0 34,0 Název vyšetření: Střední koncentrace hemogloginu v erytrocytech Zkrácený název: MCHC ( Mean Cell Hemoglobin Concentration) Popis : Výsledek udává množství hemoglobinu v erytrocytech Zvýšené hodnoty: např. sférocytóza Snížené hodnoty: hypochromní anemie Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : vypočítaný parametr Jednotky : g/l Referenční meze: R Z /M 320,0 360,0 Název vyšetření: Distribuční šíře erytrocytů Zkrácený název: RDW ( Red Cell Distribution Width) Popis : Udává šíři nejčetnějších populací erytrocytů vzhledem k jejich objemu Zvýšené hodnoty: anisocytoza Strana 25 (celkem 65) Změna č.1

26 Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : odvozený parametr Jednotky : % ( variační koeficient CV vyjádřený v %) Referenční meze: R Z/M 10,0 15,2 Název vyšetření: Trombocyty Zkrácený název: PLT ( Platelet) Popis : Výsledek vyjadřuje počet krevních destiček v 1 litru krve Zvýšené hodnoty: např. Myeloproliferativní onemocnění, stav po splenektomii, stav po velkých chirurgických operacích, chronická zánětlivá onemocnění, fyzická zátěž, infekce, některé nádory ( např. plic) Snížené hodnoty: autoimunní trombocytopenie, dřeňový útlum, intoxikace, metastázy, leukémie Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : měřeno impedančně Jednotky : 10 9 /l ( G/l = giga na litr) Referenční meze: R Z/M Název vyšetření: Střední objem trombocytu Zkrácený název: MPV ( Mean Platelet Volume) Popis : Výsledek udává průměrný objem trombocytů Zvýšené hodnoty: přítomnost makrotrombocytů Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : odvozený parametr Strana 26 (celkem 65) Změna č.1

27 Jednotky : fl ( femtolitry) Referenční meze: ,8 11,0 Název vyšetření: Diferenciální rozpočet leukocytů - analyzátor Zkrácený název: DIFF - analyzátor Popis : slouží k zjištění zastoupení jednotlivých podtypů leukocytů k krvi Stanovuje se na automatických analyzátorech. Výsledkem je relativní nebo absolutní počet. Při automatickém stanovení jsou leukocyty rozděleny do 5 zralých populací neutrofily, lymfocyty, monocyty, eozinofily, bazofily. Při mikroskopickém hodnocení, mohou být nalezeny i mladší vývojové formy a hodnotí se rovněž změny jednotlivých buněčných populací. Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : optická analýza Jednotky : % Referenční meze: viz. dále Název vyšetření: Neutrofilní segment Zkrácený název: Neutrofil Popis : Neutrofily patří mezi granulocyty. Jsou to zralé buňky neutrofilní řady. Jádro je rozděleno na 2-5 vzájemně spojených částí ( segmentů). Jejich tvorba je redukována homeostatickými mechanismy. Zvýšené hodnoty: např. Infekce, hematoonkologické choroby, nekrózy, otravy, popáleniny Snížené hodnoty: některé infekce, hematologické choroby, cytostatika, některé antibiotika, ionizační záření Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : automatické analyzátory využívají optické techniky měření Laser Differential Strana 27 (celkem 65) Změna č.1

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř Seznam vyšetření - hematologická laboratoř V laboratoři hematologie jsou využívány referenční vycházejících z doporučení hematologické společnosti Jednotlivé parametry Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 2. Oddělení klinické hematologie a krevní banka (OKH) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 3.

Více

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po.

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po. Seznam metod 1. Seznam metod prováděných v hematologické laboratoři Krevní obrazy Název Zkratka Odběr Množství Doba odezvy Transport Upozornění Poznámka Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 86, 746 01 Opava Tel: 553 766 111 IČO : 47813750 leukocyty M,Ž 0 1D erytrocyty M,Ž 1D-3D Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení (příloha

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Centrální laboratoře (CL) Žižkova 146, Kolín

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Centrální laboratoře (CL) Žižkova 146, Kolín Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Oddělení klinické biochemie (OKB). Transfuzní a hematologické oddělení (THO). Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM). Oddělení patologie (PAT) 5. Oddělení klinické biochemie,

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 5 Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů Albumin (Alb) Alkalická fosfatáza (ALP) Alaninaminotransferáza

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Obsah. Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření

Obsah. Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření Obsah Krevní obraz základní... 3 Krevní obraz s dif. 5 populačním... 4 Leukocyty př.... 5 Erytrocyty př.... 6 Hemoglobin... 7 Hematokrit... 8 Střední objem

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště klinické biochemie 2. Pracoviště klinické mikrobiologie 3. Pracoviště hematologie a TS 1. Pracoviště klinické biochemie Vyšetření: 1 Stanovení katalytické

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

Česká laboratorní s.r.o. Laboratoř OmniLab Jeseniova 780/101, Praha 3

Česká laboratorní s.r.o. Laboratoř OmniLab Jeseniova 780/101, Praha 3 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Odběrové místo Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2 Odběrové místo Poliklinika Barrandov Krškova 807/21, 152 00 Praha 5 Odběrové a sběrné místo Nemocnice

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Vyšetření: 1. Vyšetření fenotypu Rh, Kell sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [Rh fenotyp + Kell] 2. protilátek sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [ protilátek] 3. Vyšetření krevní skupiny ABO

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Zdravotnická laboratoř Mediekos Labor třída Tomáše Bati 3910, Zlín

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Zdravotnická laboratoř Mediekos Labor třída Tomáše Bati 3910, Zlín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zdravotnická laboratoř Zlín včetně odběrového místa 2. Zdravotnická laboratoř Otrokovice včetně odběrového místa třída Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice 3. Zdravotnická

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,4 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 5,0 20,0 5,0 19,5 1 3 měsíce 5,5 18,0

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

OŠETŘOVATELSTVÍ ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU OŠETŘOVATELSTVÍ ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Mgr. Hana Ciprysová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad močí (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 6 hodin při 20 C Stabilita:

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení SurGal Clinic s.r.o. Drobného 38 40 602 00 Brno IČ 46965033 DIČ CZ 46965033 tel.: +420 532 149 333 fax.: +420 532 149

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 7 STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 7. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 27. 11. 2013 Praha Automatizace v laboratoři standardizace vyšetření a snížení

Více

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant I. Praktická zkouška z laboratorní hematologie IA) Část morfologická 1. Hematopoéza - vývojové krevní řady

Více

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy OKBH Praha

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy OKBH Praha Druh dokumentu: STANDARDNÍ PRACOVNÍ POSTUP BSPP-28 Název: Vydání č.: 3 Počet stran: 4 SOP Metoda Hladina Rozšířená kombinovaná nejistota Přijatelný rozdíl Dmax BSOP-01 Stanovení urey enzymaticky UV-GMD

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů

Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů Odběry krve Laboratorní vyšetření krve = zdroj cenných informací pro správné určení diagnózy Analýza: Plné krve Plazmy Séra Odběr žilní krve

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888)

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) 1. 09129 fragilita kapilár fragil. kapil. 52 58,24 2. 09131 krvácivost podle Duke krvácivost

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

OSVEDCENI O AKREDIT ACI

OSVEDCENI O AKREDIT ACI Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,13000 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. ve znčnl pozdčjšich předpisů v V, OSVEDCEN

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka Strana 1 z 8 Příloha 2: Referenční meze u vyšetření krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů Není-li uvedeno jinak, vycházíme z Doporučení ČHS ČLP JEP Referenční

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) 2. Pracoviště dětské medicíny (PDM) Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) Obilní trh11, 625

Více

Transfuziologie. medici

Transfuziologie. medici Transfuziologie medici Základní informace o transfúzním oddělení Bezpečnost transfúze závisí především na výběru vhodného dárce a poodběrovém serologickém vyšetření Poučení pro dárce - na začátku. Osobní

Více

Transfuzní přípravky

Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky lidská krev a její složky zpracované pro podání transfuzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci erytrocyty, trombocyty, granulocyty, plazma. Jedná se o individuálně

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno proběhlé virové

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-09 Metodický list Odběry krve - zásady a chyby Pomocí metodického

Více

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou Nejistoty měření akreditovaných OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou (rozšířená kombinovaná nejistota, rozšiřovací faktor k=2) verifikace platné pro rok 2014 Přesný název postupu koncentrace močoviny v séru

Více

(III.) Sedimentace červených krvinek. červených krvinek. (IV.) Stanovení osmotické rezistence. Fyziologie I - cvičení

(III.) Sedimentace červených krvinek. červených krvinek. (IV.) Stanovení osmotické rezistence. Fyziologie I - cvičení (III.) Sedimentace červených krvinek (IV.) Stanovení osmotické rezistence červených krvinek Fyziologie I cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Michal Hendrych, Tibor Stračina Sedimentace erytrocytů fyzikální

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta Zpracovatel: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Platnost od: 1. 7. 2015 Uvolněno pro systém: Výtisk č: 2

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ. Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. LPVN_LP_15_01 verze: A1.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ. Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. LPVN_LP_15_01 verze: A1. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Ivana Marešová Podpis: Platnost od:

Více

Výtisk č: 2 Počet stran: 11. Verze: A1 Přijato do evidence: Schválení revize A1 Beze změn Ida Vaňková

Výtisk č: 2 Počet stran: 11. Verze: A1 Přijato do evidence: Schválení revize A1 Beze změn Ida Vaňková LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracovatel: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Platnost od: 1. 7. 2015 Uvolněno pro

Více

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková)

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková) Odběry biologického materiálu Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více