LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: Verze č.:3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3"

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1

2 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit tuto laboratorní příručku, která má za úkol stručně a zároveň komplexně informovat o struktuře a o činnosti našeho zdravotnického zařízení, se zaměřením na oblast transfuzního lékařství a imunohematologie. Příručka je určena zejména lékařům a sestrám spolupracujícím s naším zdravotnickým zařízením, kteří potřebují aktuální informace o naší činnosti a diagnostických možnostech. Informuje o náplni práce jednotlivých úseků a poskytuje popis vyšetření, které jsme schopni provádět. Laboratorní příručka je připravena v souladu s normou ISO Bude průběžně aktualizována, o zásadních změnách budete informováni ihned. Laboratorní příručku lze zaslat em na Vaši adresu, případně je k dispozici v tištěné podobě u manažera kvality. Doufáme, že tato příručka přispěje ke zkvalitnění naší vzájemné spolupráce a zároveň ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb a odborné péče o naše klienty. Prim. MUDr. Karel Dvořák Strana 2 (celkem 65) Změna č.1

3 B. Informace o zdravotnickém zařízení B-1 Identifikace zdravotnického zařízení a důležité údaje Identifikace a kontakt : MUDr. Karel Dvořák Kpt. Jaroše Tábor IČO: B-2 Základní informace o zdravotnickém zařízení Tel: Fax: mobil Zdravotnické zařízení provozuje MUDr. Karel Dvořák jako nestátní zdravotnické zařízení na základě Registrace Okresního úřadu v Táboře ze dne B-3 Zaměření zdravotnického zařízení Součástí zdravotnického zařízení je úsek transfuzní, úsek klinický a úsek laboratorní. Naše zdravotnické zařízení odebírá krev, zpracovává odebranou krev, vyšetřuje a dodává transfuzní přípravky do nemocnice Tábor a.s. Odebírá a zpracovává krev pro účely autotransfuze pacientům před plánovanou operací. Provádí laboratorní vyšetření typování krevních skupin, screening protilátek, předtransfuzní vyšetření, vyšetření infekčních markerů. Poskytuje konzultační služby v oblasti problematiky transfuzního lékařství a imunohematologie. Strana 3 (celkem 65) Změna č.1

4 Provozuje hematologickou ambulanci pro pacienty s hematologickým onemocněním. Své služby z oblastí vyšetřování biologického materiálu provádíme pro naši hematologickou ambulanci, dále je nabízíme a poskytujeme i externím lékařům ( svozový materiál) a samoplátcům. Budova zdravotnického zařízení je umístěna 50 m od areálu nemocnice Tábor. Má samostatný vchod pro personál, pacienty, příjem vzorků a pro dárce krve. K objektu je snadný přístup z chodníku a je zde snadný příjezd automobilů. Má bezbarierový vstup a výtah. B-4 Organizace zdravotnického zařízení Odběry dárců krve - II. nadzemní podlaží - samostatný vchod pondělí od do úterý od 7 00 do Hematologická ambulance - I. nadzemní podlaží Ambulance č. 1 MUDr. Karel Dvořák Ambulance č. 2 MUDr. Stanislava Vaštová pondělí od 7 00 do od 8 00 do úterý od 7 00 do od do středa od 7 00 do od 8 00 do čtvrtek od 7 00 do od 9 00 do pátek od 7 00 do od 8 00 do Strana 4 (celkem 65) Změna č.1

5 Odběrová místnost I. nadzemní podlaží slouží pro pacienty hematologické ambulance i pro pacienty odeslané externími ambulantními lékaři a pro samoplátce pondělí od 7 00 do úterý od 7 00 do středa od 7 00 do čtvrtek od 7 00 do pátek od 7 00 do Příjem vzorků pro transfuzní účely - nepřetržitě od 7 00 do pracovní doba od do 7 00 pohotovostní služba So, Ne, svátky pohotovostní služba Laboratoře transfuzní stanice - pracovní doba pondělí od 7 00 do úterý od 7 00 do středa od 7 00 do čtvrtek od 7 00 do pátek od 7 00 do B-5 Úroveň zdravotnického zařízení Cílem zdravotnického zařízení je poskytování služeb v nejvyšší kvalitě a neustále pracuje na zlepšování poskytovaných služeb. Zdravotnické zařízení se pravidelně účastní EHK organizovaným firmou SEKK v Strana 5 (celkem 65) Změna č.1

6 oblastech imunohematologie a infekčních markerů, EHK organizovaným Státním zdravotním ústavem v Praze. B-6 Spektrum nabízených služeb Spektrum nabízených služeb je podrobně popsán v příloze č. 1 Laboratorní příručky Služby jsou nabízeny v oblasti imunohematologie, hematologie a biochemie. V příloze č. 2 Laboratorní příručky je uveden seznam akreditovaných metod uvedených v osvědčení o akreditaci. C. Manuál pro odběry primárních vzorků C-1. Základní informace V této kapitole jsou uvedeny obecné informace o preanalytické fázi laboratorních vyšetření, která předchází dodání vzorků do laboratoře. Jedná se především o přípravu pacientů před odběrem materiálu v ordinaci ošetřujícího lékaře, o vlastní odběr, možné typy interferencí, o typ odběrového materiálu, o žádanku její správné vyplnění a další obecně platné záležitosti. Pracoviště, která provádějí odběry vzorků jsou seznámena s tímto manuálem pro odběry primárních vzorků. Rozsah vyšetření je průběžně aktualizován s rozvojem moderní medicíny. Veškeré požadavky na vyšetření prováděná v rámci našeho zařízení jsou zpracovány informačním systémem AMÁDEUS ( pro transfuzní úsek) a laboratorním informačním systémem (LIS), který je součástí informačního systému UNIS, oba firmy Steiner, spol s r.o. C-2 Požadavkové listy ( žádanky o vyšetření) Naše zdravotnické zařízení zajišťuje spolupracujícím lékařům a zdravotnických zařízením vlastní žádanky, které obsahují všechny informace nutné pro provedení požadovaných vyšetření, včetně informací nezbytných pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami - především údaje o identifikaci pacienta příjmení, Strana 6 (celkem 65) Změna č.1

7 jméno, rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny u níž je pacient pojištěn, příjmení, jméno IČZ a odbornost ordinujícího lékaře ( identifikace razítkem, pokud obsahuje potřebné údaje), diagnóza základní nebo sledovaná. Dále jsou na žádance předtištěna požadovaná vyšetření, pole pro vyznačení požadavku. Příloha č. 4 Seznam žádanek Naše zdravotnické zařízení přijímá i materiál s jinými typy žádanek, pokud jsou vyplněny v souladu s výše uvedenými požadavky. Žádanky spolupracujícím lékařům distribuujeme vlastní svozovou službou, na základě předchozího požadavku lékaře. Strana 7 (celkem 65) Změna č.1

8 Strana 8 (celkem 65) Změna č.1

9 Strana 9 (celkem 65) Změna č.1

10 Strana 10 (celkem 65) Změna č.1

11 Strana 11 (celkem 65) Změna č.1

12 C-3 Požadavky na urgentní vyšetření Pokud ordinující lékař požaduje některá vyšetření urgentně, vyznačí tento požadavek viditelně na žádance. Laboratoř pak provede tato vyšetření přednostně, mimo rutinní sérii stanovení a výsledek nahlásí ordinujícímu lékaři telefonicky, zpravidla do 60 minut od doručení materiálu do laboratoře. C-4 Ústní požadavky vyšetření Na základě telefonického požadavku ordinujícího lékaře provede laboratoř i další vyšetření z již doručeného materiálu, která nejsou vyznačena na žádance. Tyto požadavky musí být zadány ordinujícím lékařem, který je současně povinen sdělit pracovníkovi laboratoře identifikační údaje o pacientovi ( jméno a rodné číslo). Pracovník laboratoře tento dodatečný požadavek zaznamená k příslušnému pacientovi do informačního systému a vyznačí na žádance dodatečné vyšetření. Dodatečná vyšetření lze uskutečnit pouze v případě, že: zůstalo ještě dostatečné množství původního vzorku k analýze nebyla překročena doba stability analytu v původním vzorku Po uplynutí této doby stability již není možno toto dovyšetření provést a je třeba zaslat nový vzorek biologického materiálu se žádankou na požadovaná vyšetření C-5 Laboratorní vyšetření pro samoplátce Vyšetření pro samoplátce se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře, který na žádanku s požadavkem zřetelně vyznačí, že se jedná o samoplátce. Výsledek bude vydán až po předložení dokladu o uhrazení poplatku za laboratorní vyšetření. Pokud se klient přichází vyšetřit anonymně, je mu odebrán vzorek a po zaplacení poplatku za laboratorní vyšetření je vzorek zaslán do laboratoře. Klient je informován o časovém údaji, kdy bude vyhotoven výsledek vyšetření. C-6 Odběr biologického materiálu Vzhledem k tomu, že obvykle jsou prováděny odběry žilní krve současně na biochemické, hematologické, imunohematologické a případně i další vyšetření, je Strana 12 (celkem 65) Změna č.1

13 standardně doporučováno lačnění pacienta hodin před odběrem žilní krve, večer před odběrem vynechat tučná jídla. Ráno před odběrem nemá být pacient žíznivý, může se napít vody nebo neslazeného čaje ( nejlépe ovocného). Není vhodné kouření před odběrem. Zásady správného odběru žilní krve Odběr žilní krve se většinou provádí ráno nalačno s ohledem na lékové interference a s ohledem na to, že obsah řady analytů během dne v krvi kolísá. Žilní krev se většinou odebírá z horních končetin kubitální jamky, případně ze žil na dorzální straně ruky. Faktory ovlivňující laboratorní výsledky v preanalytické fázi Fyzická zátěž asi hodin před odběrem žilní krve není vhodné provádět nárazovou vysokou fyzickou aktivitu ve smyslu silové či vytrvalostní zátěže. Vhodné je zachovat zavedenou každodenní fyzickou aktivitu. Dieta Potrava může způsobit změnu koncentrací jednotlivých laboratorních analytů. Aby se zabránilo chybám v interpretaci, doporučuje se lačnění v délce hodin, lačnění delší jak 12 hodin je nevhodné, kratší je nedostatečné ( netýká se tekutin) Dehydratace Dehydratace může zhoršit, případně i znemožnit vlastní odběr, navíc výsledky laboratorních odběrů mohou být výrazně zkresleny. Je nutné, aby pacient před odběrem dodržoval pitný režim. Není však vhodné podávat slazené tekutiny. Vliv léků Vliv léků má mimořádný podíl na výsledky laboratorních odběrů. Nutno přesně specifikovat typ odběru a dle toho eventuálně vyloučit na určitou dobu lék, který konkrétní laboratorní nález může výrazně ovlivnit. Používané odběrové systémy 1. Bezpečnostní systém pro odběr krve Greiner Vacuette R od firmy Dialab červená zátka - pro přípravu séra Strana 13 (celkem 65) Změna č.1

14 zelená zátka pro přípravu plazmy z heparinem modrá zátka pro koagulační vyšetření 2. Otevřený systém pro odběr krve od firmy Dispolab zelená zátka - pro vyšetření krevního obrazu růžová zátka pro koagulační vyšetření žlutá zátka pro koagulační vyšetření oranžová zátka- pro vyšetření glukózy 3. Odběrové zkumavky TAPVAL Polouzavřený systém s pryžovými samostatnými uzávěry modrá zátka pro koagulační vyšetření fialová zátka pro vyšetření krevního obrazu Primární vzorky základní informace Otevřený systém: Otevřený systém při tomto způsobu odběru se používá klasická jehla a Luerova stříkačka. Provede se venepunkce a odebírá volně stékající krev přímo do zkumavky nebo velmi jemným tahem pístu do stříkačky. Pokud je třeba krve více, použije se další stříkačka nebo se může nechat krev pouze nakapat. Při takové manipulaci je nutné podložit jehlu gázovým čtvercem, aby zabránilo pohybu jehly v žíle. Pro další zpracování krve je nutné pozvolna vyprázdnit stříkačku s krví do předem nachystané zkumavky. Nevyprazdňuje se nikdy přes jehlu a prudce, aby nedocházelo k destrukci krvinek a pěnění krve. Uzavřený systém: Pro intravenosní odběry krve je potřebné dodržovat určité pořadí odběrů, na kterém se shodly laboratorní sekce oboru klinické hematologie a klinické biochemie. Při více odběrech je nutné první zkumavku ( 4-5 ml) krve odebrat na jakákoliv vyšetření ( např. biochemie, sérologie) potom následuje pořadí odběrů : krevní obraz, agregace, koagulace, sedimentace a další vyšetření v libovolném pořadí. Odebrané vzorky do zkumavek s přísadami je nutné bezprostředně po odběru promíchat cca pětinásobným šetrným převrácením. Primární vzorky musí být správně odebrány a identifikovány s řádně vyplněnou žádankou. Ztížené odběry vzorků je vhodné uvádět na žádance, protože i tímto může být vyšetření ovlivněno. Strana 14 (celkem 65) Změna č.1

15 C-7 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Primární vzorky, řádně označené jménem a rodným číslem pacienta, musí být dopraveny do laboratoře v čase odpovídajícímu povaze požadovaných vyšetření, v rozmezí teplot, které zajistí stabilitu vzorku během dopravy, odebrané do vhodně zvolené zkumavky s příměsí konzervačních látek, rychlou a bezpečnou dopravní cestou, která zajistí neporušenost vzorku a zabezpečí jej před poškozením. V příloze č.6 jsou uvedeny informace k preanalytické fázi. Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční je třeba zabránit možnému kontaktu pacientů a veřejnosti s biologickým materiálem po odběru. Biologický materiál musí být přepravován v neporušených standardizovaných zkumavkách vložených do přepravního kontejneru tak, aby během transportu do laboratoře nemohlo dojít k jeho rozbití, rozlití nebo jinému znehodnocení, ke kontaminaci osob nebo dopravních prostředků použitých k přepravě. V případě rozlití vzorku se postupuje dle pokynů o dezinfekci a dekontaminaci. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem, toto je důvod k odmítnutí vzorku laboratoří. C-8 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem vycházejí z příslušných právních předpisů a směrnic, tj. především z vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a jejích příloh, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Všichni zaměstnanci jsou povinni postupovat při vyšetřování pacientů tak, aby nedocházelo ke vzniku a šíření nozokomiálních nákaz ve smyslu příslušných ustanovení této vyhlášky. Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady bezpečnosti práce s biologickým materiálem: - Každý vzorek je nutné považovat za potenciálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby. - Je třeba zajistit dostupnost lékaře při předpokládaných komplikacích při odběru - Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností Strana 15 (celkem 65) Změna č.1

16 - Vzorky od pacientů s přenosným onemocněním musí být viditelně označeny - Při přejímání materiálu používá pracovník ochranné pomůcky C-9 Informace k dopravě a zajištění svozu vzorků Svoz materiálu z lékařských ordinací si naše zdravotnické zařízení zajišťuje samo. Vzorky jsou přepravovány v termoboxu s kontinuálně kontrolovanou teplotou. Teplota vzorků se musí pohybovat v rozmezí od 15 C do 25 C. Doba dojezdu do našeho zdravotnického zařízení je 1 hodina. Žádanky o vyšetření, stejně jako výsledky vyšetření jsou přepravovány v plastových složkách, odděleně od biologického materiálu, čímž je i zde riziko eventuální kontaminace omezeno na minimum. D- preanalytické procesy v laboratoři D-1 Příjem žádanek a vzorků Nezbytnou identifikací biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří příjmení, jméno a rodné číslo pojištěnce, další potřebné údaje jsou popsány v kapitole C-2. Příjem primárních vzorků na veškerá laboratorní vyšetření se provádí v místnosti pro odběr vzorků. Vzorek musí být správně odebraný, viditelně nepoškozený, nepotřísněný a správně označený v souladu se správně vyplněnou nepotřísněnou žádankou. Vzorky se přijímají průběžně. Za přijetí odpovídá laborantka nebo přítomná odběrová sestra. Ty v případě odmítnutí informují odesílající pracoviště nebo lékaře a vedoucího laboratoře. D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných ( kolizních) primárních vzorků Odmítnout lze: žádanku s biologickým materiálem, které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou ( číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu lékaře žádanku pacienta mužského pohlaví od zdravotnického subjektu s odborností gynekologie, výjimku tvoří stanovení krevní skupiny muže žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou ( kontaminovanou) biologickým materiálem, odmítnutí je vždy v kompetenci příjmového pracovníka, který Strana 16 (celkem 65) Změna č.1

17 ovšem musí zohlednit zdravotní dopad na pacienta v případě opakování odběru biologickým materiálem, při porušení preanalytické fáze zpracování s dopadem na výsledek vyšetření neoznačenou zkumavku s biologickým materiálem biologický materiál bez žádanky D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup při nesprávné identifikaci biologického materiálu Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu, případně se domluví odběr nový. Postup při dodání žádanky bez biologického materiálu V případě,že do laboratoř obdrží pouze žádanku, je lékař telefonicky vyzván k doplnění chybějícího materiálu. Dodatečně odebraný vzorek je pak dodán i s novou žádankou na vyšetření. Postup při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v laboratoři upraví pro skladování ( centrifugace apod.) a uskladní se s ohledem na požadované typy vyšetření. Po odesílajícím oddělení se telefonicky vyžádá kompletní žádanka nebo doplňující údaje. Neshoda, která vznikne při příjmu materiálu, je zaevidována i s popisem řešení do knihy Neshody na pracovišti. D-4 Skladování vzorku do vyšetření v laboratoři Požadavky ke skladování se řídí pokyny pro stabilitu materiálů. Obecně platí, že po oddělení séra od krevní sraženiny lze skladovat až 5 dní při teplotě +4 C až + 8 C, pokud požadované testy nejsou ukončeny, ukládá se při teplotě 20 C. D-5 Skladování vzorku po vyšetření Vzorky se skladují při teplotě +4 C až 8 C po dobu dvou dnů poté, co byly vyšetřeny, pak se likvidují jako infekční odpad. Strana 17 (celkem 65) Změna č.1

18 D-6 Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí Laboratoř se všem klientům zavazuje k maximálnímu úsilí o zajištění zpracování všech vyšetření, tedy i těch, které ve svých laboratořích neprovádí. Za tímto účelem je navázána spolupráce se spolupracujícími laboratořemi viz. příloha č. 5, ve kterých jsou tato vyšetření zajišťována. E- Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E- 1 Informace o formách vydávání výsledků Výsledky laboratorního vyšetření jsou uzavřeny výsledkovým listem, ve kterém se uvádí výsledky laboratorních vyšetření a všechny údaje potřebné k hodnocení a případnou interpretaci výsledků pro lékaře. Výsledkový list vydává laboratoř v tištěné formě. Výdej výsledků vyšetření: zapsání výsledků vyšetření probíhá přes laboratorní informační systém a nebo je prováděn zápis ručně před uvolněním jsou výsledky kontrolovány pověřeným laborantem zpracovávajícím vzorek ( první kontrola). Dále informuje o všech případných kritických a sporných výsledcích vedoucího laboratoře/ lékařského garanta. před vydáním jsou kompletní výsledky odsouhlaseny ( uvolněny) oprávněnou osobou a jsou propuštěny k tisku E-2 Výsledkový list Laboratorní výsledky se vydávají v tištěné podobě jako výsledkový list. Výsledkový list obsahuje: název laboratoře, která výsledek vydala jednoznačnou identifikaci pacienta (rodné číslo, jméno) Strana 18 (celkem 65) Změna č.1

19 název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří datum a čas tisku nálezu identifikaci vyšetření výsledek vyšetření ( kde je možné i biologické referenční intervaly) v případě potřeby textové interpretace výsledků poznámky ( např. o kvalitě nebo množství vzorku) osoba, která výsledky uvolnila E-3 Hlášení výsledků v kritických intervalech a neočekávaných hodnot Pokud laboratoř zjistí nový, neočekávaný výsledek, který by mohl ohrozit život pacienta, má povinnost jej nahlásit ordinujícímu lékaři. V hematologické praxi se místo kritických hodnot používá termín hodnoty neočekávané. Neočekávanou hodnotou se rozumí hodnota, jež se liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se významně odlišuje od fyziologické hodnoty při prvním záchytu. Výsledky jsou hlášeny pracovníkem laboratoře, případně VŠ pracovníkem telefonicky uživateli-lékaři, při jeho nedostupnosti zdravotní sestře ordinace/oddělení. Telefonické hlášení výsledků je evidováno v laboratorním informačním systému, v poznámce u příslušného výsledku, kam je zaznamenán - datum a čas telefonického nahlášení, jméno odpovědného pracovníka laboratoře, který výsledek nahlásil, jméno příjemce zprávy, výsledky vyšetření Seznam kritických intervalů a neočekávaných hodnot pro telefonické hlášení výsledků je uveden v příloze č. 3 laboratorní příručky. E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientovi se předává výsledek jen tehdy, pokud o něj sám požádá a identifikuje se. Identifikací se rozumí předložení průkazu, který je uznáván jako průkaz k identifikaci v ČR ( občanský průkaz, pas, řidičský průkaz ne karta pojištěnce). Výsledek se pacientovi předává v tištěné podobě s razítkem pracoviště, které vyšetření provedlo a podpisem garanta výkonu. Současně je nutné zaslat výsledek i ošetřujícímu lékaři. E-5 Změny výsledků a nálezů Strana 19 (celkem 65) Změna č.1

20 Opravu/změnu výsledku může provést pouze VŠ pracovník laboratoře, který je povinen neprodleně po zjištění chybného výsledku upozornit žadatele-lékaře na chybný výsledek a sdělí mu způsob opravy. Není-li výsledek odeslán v písemné podobě, ale původní (chybný) výsledek byl již telefonicky nahlášen, musí VŠ pracovník laboratoře neprodleně telefonicky nahlásit změnu výsledku a provést záznam do LIS k danému vyšetření. U všech změn nálezů nebo výsledků musí být vyznačeno datum, čas a jméno osoby, která změny provedla, důvod opravy. U opraveného výsledku musí být uvedena poznámka s jasným označením, že byla provedena revize. V tištěné podobě musí být původní výsledky uchovány tak, aby zůstaly čitelné. E-6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku do laboratoře, čas vydání výsledku a čas tisku výsledku. Výsledky rutinních vyšetření prováděných denně jsou k dispozici v den příjmu do laboratoře. Výsledky statimových vyšetření jsou k dispozici maximálně do 1 hodiny od přijetí vzorku laboratoří. E-7 Konzultační činnosti laboratoře Všichni pracovníci dle jejich pracovního zaměření mají k dispozici veškeré informace související s metodami laboratorního vyšetření. Poskytování informací o službách laboratoře poskytuje vedení laboratoře. Velkou pozornost věnuje vedení laboratoře profesionálnímu chování a udržování odbornosti pracovníků tak, aby byli schopni poskytovat zdravotnickým pracovníkům nezbytné informace ve vztahu k: přesnému vyjasnění požadavků na vyšetření laboratornímu vyšetření odběrům vzorků a používanému odběrovému materiálu konzultaci ( výklad) výsledků laboratorních vyšetření sledování průběhu činností, které se pro pacienta provádí komunikace se zákazníky získávání a udržování zpětných vazeb kontakt se zdravotnickými pracovníky je udržován po celou dobu prací, pokud by došlo ke zpoždění ve vyšetření, laboratoř o tomto zákazníka informuje Strana 20 (celkem 65) Změna č.1

21 E-8 Způsob řešení stížností Zákazníci nebo jiné strany mohou podávat stížnosti na činnosti laboratoře na: výsledky laboratorních vyšetření způsob jednání pracovníků nedodržení ujednání vyplývajících z uzavřené dohody o provedení vyšetření, zejména pak nedodržení počtu vyšetření na žádance Způsob podání stížností: písemně pošta/ ( kontakty viz. výše) Jakýkoliv z výše uvedených způsobů je podnětem pro řešení stížností. Stížnost je zaznamenána do formuláře o stížnostech a ihned řešena. Stěžovatel je informován o postupu řešení. Strana 21 (celkem 65) Změna č.1

22 Příloha č. 1 SPEKTRUM NABÍZENÝCH SLUŽEB Seznam vyšetření prováděných v hematologické laboratoři Morfologie Název vyšetření: Krení obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním rozpočtem leukocytů Zkrácený název: KO, KO+ Diff Popis: stanovení parametrů krevního obrazu včetně pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů na hematologických analyzátorech ( počet a základní charakteristika buňek) Jednotlivé parametry: viz dále Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Jednotky: viz. dále Referenční meze: uvedeny u jednotlivých parametrů Metoda: měřeno na automatickém analyzátoru s využitím optické průtokové komory, čtyřúhlové laserové analýzy a impedanční měřící jednotky Provádí se: denně Název vyšetření: Leukocyty Zkrácený název: WBC ( White Blood Cells) Popis: počet bílých krvinek v 1 litru krve Zvýšené hodnoty: infekce, nekrózy, otravy, (hemato)onkologická onemocnění, krvácení..., fyziologicky po námaze, při bolestech, stresu, v těhotenství, po jídle během dne snížené hodnoty: některé těžké infekce, intoxikace, hematoonkologie, chemoterapie... Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do: K 3 EDTA Metoda: měřeno interakcí opticky a impedančně Jednotky : 10 9 /l (G/L = giga na litr) Referenční meze: R M/Z 4,0 10,0 Strana 22 (celkem 65) Změna č.1

23 Název vyšetření: Erytrocyty Zkrácený název: RBC ( Red Blood Cells) Popis : Výsledek vyjadřuje počet červených krvinek v 1 litru krve Zvýšené hodnoty: polycytemia vera, srdeční vady, choroby plic, vyšší nadmořská výška, kouření... Snížené hodnoty: vrozené a získané anémie Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : měřeno impedančně Jednotky : /L ( T/L = terra na litr) Referenční meze: R Z 3,80-5, R M 4,00-5,80 Název vyšetření: Hemoglobin Zkrácený název: HGB Popis : Výsledek udává množství hemoglobinu v 1 litru krve. Hemoglobin je molekula krevního barviva, která zabezpečuje přenos kyslíku. Stanovení je nezbytné pro diagnostiku anémie Zvýšené hodnoty: polycytemia vera, srdeční vady, choroby plic, pobyt ve vyšší nadmořské výšce, dehydratace... Snížené hodnoty: vrozené a získané anémie, gravidita Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : měřeno spektrofotometricky Jednotky : g/l ( gramy na litr) Referenční meze: R Z 120,0 160, R M 135,0-175,0 Strana 23 (celkem 65) Změna č.1

24 Název vyšetření: Hematokrit Zkrácený název: HCT Popis : Výsledek udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Zvýšené hodnoty: polycytemia vera, srdeční vady, choroby plic, vyšší nadmořská výška, kouření... Snížené hodnoty: vrozené a získané anémie Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K3EDTA Metoda : vypočítaný parametr Jednotky : - Referenční meze: R Z 0,350 0, R M 0,400-0,500 Název vyšetření: Střední objem erytrocytu Zkrácený název: MCV ( Mean Cell Volume) Popis : Výsledek udává průměrný objem erytrocytů Zvýšené hodnoty: makrocytoza Snížené hodnoty: mikrocytoza Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K3EDTA Metoda : odvozený parametr Jednotky : fl ( femtolitry) Referenční meze: R M/Z 82,0-98,0 Strana 24 (celkem 65) Změna č.1

25 Název vyšetření: Střední množství hemoglobinu v erytrocytu Zkrácený název: MCH ( Mean Cell Hemoglobin) Popis : Výsledek udává průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu Snížené hodnoty: hypochromní anémie Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : vypočítaný parametr Jednotky : pg ( pikogramy) Referenční meze: R M/Z 28,0 34,0 Název vyšetření: Střední koncentrace hemogloginu v erytrocytech Zkrácený název: MCHC ( Mean Cell Hemoglobin Concentration) Popis : Výsledek udává množství hemoglobinu v erytrocytech Zvýšené hodnoty: např. sférocytóza Snížené hodnoty: hypochromní anemie Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : vypočítaný parametr Jednotky : g/l Referenční meze: R Z /M 320,0 360,0 Název vyšetření: Distribuční šíře erytrocytů Zkrácený název: RDW ( Red Cell Distribution Width) Popis : Udává šíři nejčetnějších populací erytrocytů vzhledem k jejich objemu Zvýšené hodnoty: anisocytoza Strana 25 (celkem 65) Změna č.1

26 Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : odvozený parametr Jednotky : % ( variační koeficient CV vyjádřený v %) Referenční meze: R Z/M 10,0 15,2 Název vyšetření: Trombocyty Zkrácený název: PLT ( Platelet) Popis : Výsledek vyjadřuje počet krevních destiček v 1 litru krve Zvýšené hodnoty: např. Myeloproliferativní onemocnění, stav po splenektomii, stav po velkých chirurgických operacích, chronická zánětlivá onemocnění, fyzická zátěž, infekce, některé nádory ( např. plic) Snížené hodnoty: autoimunní trombocytopenie, dřeňový útlum, intoxikace, metastázy, leukémie Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : měřeno impedančně Jednotky : 10 9 /l ( G/l = giga na litr) Referenční meze: R Z/M Název vyšetření: Střední objem trombocytu Zkrácený název: MPV ( Mean Platelet Volume) Popis : Výsledek udává průměrný objem trombocytů Zvýšené hodnoty: přítomnost makrotrombocytů Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : odvozený parametr Strana 26 (celkem 65) Změna č.1

27 Jednotky : fl ( femtolitry) Referenční meze: ,8 11,0 Název vyšetření: Diferenciální rozpočet leukocytů - analyzátor Zkrácený název: DIFF - analyzátor Popis : slouží k zjištění zastoupení jednotlivých podtypů leukocytů k krvi Stanovuje se na automatických analyzátorech. Výsledkem je relativní nebo absolutní počet. Při automatickém stanovení jsou leukocyty rozděleny do 5 zralých populací neutrofily, lymfocyty, monocyty, eozinofily, bazofily. Při mikroskopickém hodnocení, mohou být nalezeny i mladší vývojové formy a hodnotí se rovněž změny jednotlivých buněčných populací. Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : optická analýza Jednotky : % Referenční meze: viz. dále Název vyšetření: Neutrofilní segment Zkrácený název: Neutrofil Popis : Neutrofily patří mezi granulocyty. Jsou to zralé buňky neutrofilní řady. Jádro je rozděleno na 2-5 vzájemně spojených částí ( segmentů). Jejich tvorba je redukována homeostatickými mechanismy. Zvýšené hodnoty: např. Infekce, hematoonkologické choroby, nekrózy, otravy, popáleniny Snížené hodnoty: některé infekce, hematologické choroby, cytostatika, některé antibiotika, ionizační záření Biologický materiál: nesrážlivá krev Odběr do : K 3 EDTA Metoda : automatické analyzátory využívají optické techniky měření Laser Differential Strana 27 (celkem 65) Změna č.1

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44 532 03 Pardubice Název dokumentu LP-TOX Laboratorní příručka strana : 1z 39 LP-TOX Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka Toxikologické laboratoře

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 26) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 12.5.2011 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře klinické patologie a cytologie A Úvod B Identifikace laboratoře B-1 Základní

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

KNIHA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

KNIHA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ KNIHA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ ÚVOD Vážené kolegyně a vážení kolegové, s velkým elánem jsme se vrhli na přezkoumání, co je v nabízených službách nového, co je naopak zastaralé a může být vyřazeno. Texty

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více