DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková

2 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Slovo na úvod Jaký byl rok v naší organizaci? Byl rokem náročným z celé řady hledisek. Ekonomicky však byl příznivější než rok předchozí, byť výše státní dotace nebyla taková, jakou jsme očekávali. Celkově jsme od MPSV přijali tis. Kč a jako příspěvek zřizovatele jsme získali tis. Kč. To nám umožnilo, opět po redukci nákladových položek, sestavit vyrovnaný plán hospodaření na rok. K velmi dobrému zvládnutí ekonomické situace dále přispělo: - zvýšení úhrad od klientů od navýšení příspěvku na péči cca o 700 tis. Kč (podání nové žádosti o přiznání, žádosti o zvýšení). - navýšení výkonů zdravotní péče cca o 180 tis. Kč - získání darů na pokrytí potřeb zdravotnického materiálu Zvýšení příjmů umožnilo pořídit vybavení a pomůcky ke zkvalitnění péče o naše klienty. Pořídili jsme nový nábytek do 10 pokojů, dále 10 seniorských křesel, 3 nová polohovací lůžka a noční stolky, 2 aktivní antidekubitní matrace pro dlouhodobě ležící imobilní klienty, vakový zvedák pro imobilní klienty. Stěžejní investiční akcí byla pro nás rekonstrukce vnitřních prostor budovy tak, aby odpovídala požární bezpečnosti. Tato akce byla plně hrazena z účelově určené dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a její výše činila tis. Kč. Výběrové řízení na dodavatele stavby snížilo částku na tis. Kč. Celá akce trvala 3 měsíce a byla prováděna za plného provozu, z tohoto důvodu byla velmi náročná pro personál i pro klienty, nicméně vše se podařilo zvládnout v termínu a požadované kvalitě. Vnitřní prostory domova, mimo hlavní účelzvýšení požární bezpečnosti - získaly moderní tvář a prosvětlily se. Velmi pozitivně bylo klienty hodnoceno instalování venkovních automatických dveří. Po ukončení této akce se z řad klientů ve stále větší míře ozývá volání po zateplení budovy a zejména po výměně oken. Věříme, že se podaří získat prostředky z operačního programu evropských fondů v nejbližší možné výzvě, která je plánována na říjen prosinec Dále jsme vybudovali novou dělicí stěnu mezi výdejnou a jídelnou a opravili výdejnu stravy, kterou jsme vybavili nerezovým nábytkem a zvýšili tak hygienický standard stravovacího provozu. Provedli jsme též výměnu nefunkčních uzávěrů vodovodních rozvodů v suterénu a hlavního přívodu vody do budovy, kterým unikala voda. Byli jsme nuceni vyměnit hlavní uzávěr plynu, neboť byl zjištěn masivní únik plynu z tohoto zařízení. Během roku pokračoval projekt na vzdělávání zaměstnanců v přímé péči a managementu z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který významně přispívá ke zlepšení péče o klienty díky tématům, která byla pro realizaci vzdělávání vybrána. Celkem bylo proškoleno 12 témat. Kvalita služby je často klienty hodnocena úrovní stravování, kterou se nám díky organizačním změnám ve stravovacím provozu (výměna vedoucí úseku) podařilo značně zvýšit. Nejen díky změně skladby jídelníčku, ale i častějším kontaktem pracovníků stravovacího provozu s klienty. K prezentaci organizace jsme v roce použili komornější prostředky oproti roku předchozímu. Stěžejní akcí bývá říjnový Týden sociálních služeb

3 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace včetně Dne otevřených dveří, který jsme ale neorganizovali vzhledem k probíhající rekonstrukci. Pro prezentaci organizace sloužily tyto prostředky: - články regionálním týdeníku, týkající se projektu na vzdělávání - Webové stránky - Účast na výtvarném workshopu Čarovné barvy země, pořádaném muzeem v Hodoníně - Účast klientů na charitativní sbírce pořádané Charitou Hodonín - Účast na turnaji v pétanque v S-centru Hodonín - Spolupráce se Střední školou zdravotní a sociální v Kyjově účast ředitelky v porotě Psychologické olympiády - Účast v soutěži Domov plný života, kam jsme zaslali rukodělné práce našich klientů - Účast na Dětském dnu pořádaném Krajským úřadem JmK poskytnutí rukodělných výrobků klientů jako cen pro děti ZÁKLADNÍ INFORMACE Název organizace: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Sídlo: tř. Bří Čapků 1, Hodonín IČ: Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 449/3, Brno VEDENÍ ORGANIZACE Statutární zástupce: Vladimíra Křížková Tel.: , , kl Zástupce ředitele: Jaroslava Nováková, mzdová účetní Tel.: , kl

4 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Vrchní sestra: Irena Blahová Tel.: , kl. 102 Vedoucí stravovacího provozu Ludmila Chromá Tel.: , kl. 105 Sociální pracovnice: Mgr. Hana Maňáková Vedoucí úseku sociální péče Mgr. Denisa Janotová Tel.: , kl. 106 Tel , kl Účetní Hana Bujáková Tel , kl Posláním Domova pro seniory Bažantnice je : poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb. Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc. Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo ústav. Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody klienta a rozhodování o svém životě. Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý. Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování služeb. Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování

5 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace kontaktu se společenským prostředím a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče). Cílová skupina Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob. Služba je určena pro seniory nad 65 let věku. Komu není naše služba určena 1. Osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich domácím prostředí. 2. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. 3. Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení klidného soužití s ostatními klienty. 4. Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty. Zásady poskytování služby - respektování práv klienta to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je. - respektování svobodné volby klienta to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující. - pružnost v poskytování služeb to znamená, že službu přizpůsobujeme změně dosavadního stupně soběstačnosti klienta. - respektování individuálních potřeb to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho představ a cílů.

6 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace I. OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE KAPACITA 107 POČET KLIENTŮ K PŘIJETÍ 26 ÚMRTÍ 27 UKONČENÍ POBYTU NA VLASTNÍ ŽÁDOST 0 OBLOŽNOST V % 98,33% VĚKOVÁ STRUKTURA POČET PRŮMĚRNÝ VĚK 85 LET Ke konci sledovaného období jsme měli v pořadníku žadatelů 418 žádostí. V roce bylo přijato 75 žádostí, kterým nemohlo být vyhověno z kapacitních důvodů a 3 žadatelům byla žádost zamítnuta z důvodů zdravotních ( 91 odst. 3 písm. c zák. 108/2006 Sb.). O přijetí a zaevidování žádostí zasíláme žadatelům potvrzení, ve kterém je současně žádáme o oznámení nově vzniklých skutečností, majících vliv na přijetí. Žádosti jsou průběžně aktualizovány. V roce jsme se zájemců písemně dotazovali, zda trvá jejich zájem o přijetí do domova. Stejné šetření bude realizováno v roce Struktura klientů s příspěvkem na péči: Stupeň příspěvku na péči Počet klientů % z kapacity Stupeň č.i 800,- Kč 8 7,70 Stupeň č. II ,- Kč 26 25,00 Stupeň č III. 8000,- Kč 31 29,81 Stupeň č. IV 12000,- Kč 16 15,38 Bez příspěvku 23 22,11 Domov pro seniory Bažantnice poskytoval tyto služby: 1. ubytování: domov má k dispozici 13 dvoulůžkových a 81 jednolůžkových pokojů Pokoje lze dohodě s vedením zařízení vybavit vlastním nábytkem, kromě koberců. Ty nejsou s ohledem na bezpečnost a hygienu povoleny. K ubytování patří praní a žehlení prádla a úklid. 2. stravování : domov poskytuje celodenní stravu. Odběr stravy je podmínkou pobytu. Oběd si může vybrat ze dvou druhů (u stravy racionální a diabetické). 3. další služby - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti,

7 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí - zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče, bude-li potřebná Do zařízení dochází dvakrát v týdnu lékař, 1x za dva měsíce psychiatr; zajišťujeme návštěvu u odborných lékařů. Zprostředkujeme návštěvu kadeřnice a pedikérky, notáře, duchovních místních církví Vybavení pokojů Kromě vlastního nábytku si mohou klienti, kteří budou obývat jednolůžkový pokoj, vzít sebou tyto elektrické spotřebiče: 1. ledničku 2. rychlovarnou konvici 3. mikrovlnnou troubu 4. televizor 5. rozhlasový přijímač, magnetofon 6. vysoušeč vlasů, holicí strojek 7. počítač Je zakázáno si brát: pračku, elektrickou troubu, elektrické nebo plynové sporáky, plynové vařiče, fritovací hrnec, různé další spotřebiče na přípravu stravy (např. mixery, roboty), vysavač a další spotřebiče, jejichž používání je vzhledem k poskytovaným službám zbytečné. Vybavení dvoulůžkového pokoje musí být dohodnuto s vedením domova. Stravování Domov disponuje vlastní kuchyní a jídelnou pro 120 osob. Vaří se celoročně celodenní strava. Klienti si mohou část nezkonzumované stravy vzít s sebou. Máme zaveden výběr ze dvou hlavních jídel. Klienti docházeli do centrální jídelny v průměrném počtu 30 osob, hůře pohybliví klienti docházeli do dvou jídelen na 4. a 6. patře. Imobilním klientům byla donášena strava na pokoje. V domově se vaří běžně dieta racionální, šetřící, diabetická, diabetická šetřící. Ostatní druhy diet se připravují dle doporučení lékaře individuálně. Tyto případy se vyskytují minimálně. Klademe důraz na domácí kuchyni s minimem použití polotovarů a mražených surovin. Ke kvalitě stravy se vyslovují členové stravovací komise z řad klientů a zaměstnanců stravovacího provozu. Jinak klienti mohou své připomínky ke stravě adresovat přímo vedoucí stravovacího provozu, vrchní sestře nebo je mohou zapisovat do knihy přání a stížností v jídelnách. Připomínky na skladbu jídelníčku se pravidelně zapracovávají do plánování stravy. Jídelníčky se vyvěšují na jednotlivá podlaží a do jídelny se 14denním předstihem.

8 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Kulturní a společenský život Cílem veškerých aktivizačních činností je ovlivnění zdravotního stavu klientů, zvýšení kvality jejich života, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, zmírnění stresu, zlepšení nebo udržení dovedností, schopností v oblasti fyzické, psychické i sociální. klientů. V roce jsme pro klienty připravili opět oblíbené akce jako je grilování, kavárnu, besedy, výstavy nebo barevný týden. V červnu jsme se zúčastnili turnaje v petanque v S centru Hodonín, kde jsme se umístili na 6. místě a zároveň byl jeden z našich klientů vyhlášen jako nejstarší účastník turnaje. Jsme si vědomi, že každý potřebuje někdy pomoci a klienti mají ve svých skříních často oblečení, které jim již velikostí nevyhovuje, ale je jim líto toto oblečení vyhodit a proto jsme se účastnili 2x sbírky pořádané charitou. Tato akce se setkala s velkým nadšením ze strany klientů. Na pomoc potřebným se zaměřila i nová aktivita a tou je pletení obvazů pro malomocné v Indii. Od října do prosince probíhala náročná rekonstrukce, a tudíž došlo i k omezení akcí. V roce si mohli klienti vybírat z bohaté nabídky aktivizačních činností. Aktivizační činnosti máme rozdělené na pravidelné denní aktivizační činnosti a jednorázové měsíční aktivizační činnosti. Veškeré pravidelné aktivizační činnosti poskytujeme jak skupinově, tak i individuálně na pokojích O nabídce jsou klienti informováni předem, prostřednictvím nástěnek, pravidelného rozhlasového vysílání a klíčových pracovníků. Přehled akcí za rok Leden Únor Březen Duben Turnaj paměti Zabíjačková kavárna Beseda Vesnice mého mládí Ohlédnutí za rokem 2013 ve fotografiích Turnaj člověče, nezlob se Vítání jara do domova Ukázka pletení obvazů Beseda o historii Hodonína Velikonoční jarmark

9 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Velikonoční kavárna Jarní vycházka do okolí Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Turnaj v paměti Dopoledne s bylinkami Vystoupení k Dni matek Turnaj v petangue Sbírka ošacení pro charitu Vítání léta - grilování Beseda o jménech Posezení při dortu Turnaj v křížovkách Loučení s létem grilování Beseda o nemocech pohybového aparátu Návštěva ZOO Černobílý týden Škola zručnosti Beseda o náboženství Černobílá výstava Malování hlínou v GVÚ Hodonín Výstava - výšivky Beseda o charitě Sbírka oblečení pro charitu Mikulášská nadílka Vánoční vystoupení dětí Zpívání u vánočního stromečku

10 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Domov pro seniory Bažantnice během roku pokračoval v komunitním plánování města Hodonín, pracoval v sekci péče o seniory a podílel se na vypracování priorit a aktivit pro seniory v rámci své činnosti a na hodnocení dílčích cílů komunitního plánování. II. PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST II. 1. Organizační členění Organizace se vnitřně člení na úseky, které mají své vedoucí zaměstnance: provozně- ekonomický mzdová účetní zdravotní péče vrchní sestra stravovací - vedoucí stravovacího úseku sociální péče sociální pracovnice přímo řízená ředitelem je ekonomka a sociální pracovnice Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace. II. 2. Personální vybavení organizace: Název profese Počet Průměrná platová třída THP (ředitel, účetní, 4 10 personalista) Sociální pracovnice 2 9 Všeobecné sestry 6 10 Pracovníci sociální péče 26 5 Kuchaři 5 5 Vedoucí stravovacího 1 7 provozu Údržba 2 5 Pradleny 3 2 Uklízečky 6 2 Vrátná 2 2 Nemocnost v roce 6,15 % Pracovní úrazy v 2

11 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Vzdělávání zaměstnanců se v roce týkalo těchto profesí: Pracovníci v sociálních službách Všeobecné sestry Sociální pracovnice Účetní Mzdová účetní a personalistka Pokladní Pracovníci v sociálních službách: Celkový počet hodin na vzdělávání k naplněno Sociální pracovníci Celkový počet hodin na vzdělávání k naplněno 600h/rok 1146 hodin 48h/rok 84 hodin Domov má vlastní vzdělávací projekt Vzdělávání - cesta k posílení jistoty v poskytování kvalitní služby, (č. projektu CZ.1.04/3.1.03/A ) financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Projekt trvá od do Vyhověli jsme požadavku zákona 108/2006 Sb., který stanoví podmínky dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků: Účetní se zúčastnila školení týkajících se účetních souvztažností, dlouhodobého majetku, archivace. Mzdová účetní se účastnila školení týkajících se změn v zákonech, odměňování zaměstnanců a personalistiky. Pokladní se účastnila školení o používání nové verze programového vybavení agendy úhrad. II. 3. Úhrady za pobyt Typ úhrady (pokoj+strava) Bydlení Strava Celkem Jednolůžkový + celodenní strava 4.977, , ,00 Jednolůžkový+dia celodenní strava 4.977, , ,00 Dvoulůžkový + celodenní strava 4.557, , ,00 Dvoulůžkový+dia celodenní strava 4.557, , ,00

12 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace II. 4. Hospodaření Domova pro seniory Bažantnice Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory činil celkem Kč, oproti roku 2013 byly vyšší o 5,54% zejména v důsledku nárůstu nákladů na vzdělávání zaměstnanců v přímé péči, oprav a nákupů DDHM do ,- Kč. Mzdové náklady se podílely na celkovém objemu nákladů 47,19%, další významnou nákladovou položkou byla spotřeba materiálu, kam spadají položky potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, materiál na opravy, drobný hmotný majetek (12,89%), dále spotřeba energií a vody (9,9%). Celkové výnosy domova pro seniory byly ,- Kč, což je o 5,8% více jak v roce 2013, dotace na provoz se podílely na výnosech 32,66%, klienti se na financování provozu podíleli 61,46%, což znamená mírný pokles oproti roku 2013 (o 0,64%). Došlo k mírnému navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, které se na celkových výnosech podílejí 4%. Hospodaření organizace skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši ,- Kč, což bylo dáno zejména příznivým vývojem v příjmech za péči (příspěvek na péči). Přehled sponzorských darů Dárce Hatoň Josef - MEDIST Hatoň Josef - MEDIST Hatoň Josef - MEDIST Hatoň Josef - MEDIST Hatoň Josef - MEDIST Hatoň Josef - MEDIST Esterka Jaroslav Měchura Jan Kašíková Anna Hanulíková Vlasta Strmisková Vlasta Výše Účel daru daru/dotace ,00 zdravotnický materiál 4.538,00 zdravotnický materiál ,00 zdravotnický materiál ,00 zdravotnický materiál ,00 zdravotnický materiál ,00 zdravotnický materiál 1.000,00 rotoped ,00 nábytek do recepce 1.752,00 společenské vyžití klientů 887,00 společenské vyžití klientů 3.017,00 společenské vyžití klientů

13 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Struktura některých nákladových položek za rok (v Kč) Spotřeba materiálu čistící, dezinfekční ,- Spotřeba materiálu- kancelářské potřeby ,- Spotřeba materiálu na ergoterapii 2 681,- Spotřeba materiálu na údržbu ,- Spotřeba potravin ,- Spotřeba ochranných pomůcek, prádla ,- Spotřeba materiálu nádobí, nářadí do kuchyně ,- Spotřeba DDHM do 3000, ,- Spotřeba DDHM do , ,- Spotřeba pohonných hmot ,- Spotřeba knihy, časopisy, tisk 9 213,- Spotřeba elektrické energie ,- Spotřeba tepla ,- Spotřeba vody - vodné ,- Opravy a údržba ,- Cestovné 1 134,- Náklady na reprezentaci ,- Ostatní služby odpady, poštovné, telefony, internet, stočné, údržba software ,- Mzdové náklady ,- Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,- Daně a poplatky 1 500,- Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ,-

14 Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Náklady Náklady (Kč) % Náklady celkem 100 Mzdové náklady ,- 47,19 Odvody soc. a zdravotní ,- 15,98 Spotřeba mat. a energie ,- 22,8 Opravy a údržba ,- 3,77 Náklady na služby ,- 4,60 Odpisy ,- 1,13 Ostatní náklady ,53 Výnosy Výnosy % (Kč) Celkové výnosy ,- 100 Tržby z úhrad za bydlení ,- 22,23 Tržba za stravu ,- 13,63 Tržby příspěvek na péči ,- 26,55 Tržby zdravotní pojišť ,- 40,02 Dotace MPSV ,- 20,71 Příspěvek - zřizovatel ,- 8,35 Jiné výnosy ,- 45,17 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Viz příloha V Hodoníně dne Zpracovala : Vladimíra Křížková

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková 1 Dobrý den, každý rok v organizaci začíná z hlediska ekonomického a managementu čekáním na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 1 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 identifikační číslo: 282 74 466 právní forma:

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory Domov blahoslavené Bronislavy Výroční zpráva 2007 Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory 1 Úvodní slovo ředitele Domova Milá čtenářko, milý čtenáři, již po páté před Vás předkládáme tuto

Více