DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková 1

2 Dobrý den, společně se chceme ohlédnout za právě uplynulým rokem Jaký byl? Rok 2012 byl pro naši organizaci příznivý z hlediska získání dotace od MPSV ve výši tis. Kč a příspěvku od zřizovatele ve výši tis. Kč. Mohl tak být sestaven vyrovnaný rozpočet. K optimalizaci fungování organizace po ekonomické stránce dále přispělo: - zvýšení úhrad od klientů od , které odrážely zjm. navýšení DPH a energií - podání žádostí o navýšení příspěvku na péči bylo zvýšeno cca o 240 tis. Kč - navýšení výkonů zdravotní péče cca o 100 tis. Kč (k ) - jako první krok podání žádosti o dotace na zateplení a výměnu oken, obdrželi jsme dotaci ze SFŽP a evropských fondů ve výši tis. Kč - získání darů na pokrytí potřeb zdravotnického materiálu a nových pomůcek pro imobilní klienty - snížení nákladů na telefonní hovory díky centrálnímu zadavání Ke kvalitě poskytované služby přispělo z hlediska vybavení provozu: - nákup 3 ks polohovacích lůžek za cenu vysoutěženou v r nákup 16 ks polohovacích seniorských křesel - nákup 3 ks chodítek - nákup 2 ks invalidních vozíků - nákup 10 ks jídelních stolků - pořízení dorozumívací zařízení na 7. a 8. podlaží z hlediska procesního: - revize metodik a směrnic vztahující se ke standardům - dotazník na kvalitu služeb; závěry z něho jsou vodítkem ke zkvalitnění služby - vzdělávání zaměstnanců v přímé péči Obraz zvyšování kvality sociální služby doplňuje bohatá nabídka aktivizačních činností, společných i individuálních, prováděných na základě osobních cílů klientů, vyplývajících z individuálního plánování. Tyto aktivity nejsou zaměřeny jen na vyplnění volného času, ale hlavně na udržení současného stavu soběstačnosti nebo zvýšení míry soběstačnosti klientů, na posílení jejich dobré psychické kondice. Přehled těchto činností je uveden dále ve zprávě. Prezentovat domov a jeho činnost jsme měli příležitost v místních Hodonínských listech, kde jsme prezentovali naše zdařilé akce, společenské a kulturní akce jsou přístupné veřejnosti, která se tak může seznámit s chodem našeho zařízení. Největší prezentační akcí byl Den otevřených dveří v říjnu 2012 v rámci Týdne sociálních služeb ČR, dále Veletrh sociálních služeb, pořádaný Městem Hodonín. Podařilo se nám realizovat zasílání oznámení o našich akcích rodinám klientů prostřednictvím ových zpráv. Už tradiční akcí je náš vánoční jarmark, kde si měli možnost návštěvníci prohlédnout práce našich klientů, posedět si u stromečku a zazpívat si koledy. V zařízení pokračuje Projekt včasného záchytu paměti, realizovaný v rámci Gerontologické a organizační supervize, které se naše zařízení účastní již třetím rokem. 2

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název organizace: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Sídlo: tř. Bří Čapků 1, Hodonín IČ: Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno VEDENÍ ORGANIZACE Statutární zástupce: Vladimíra Křížková Tel.: , , kl Zástupce ředitele: Jaroslava Nováková, mzdová účetní Tel.: , kl Vrchní sestra: Irena Blahová Tel.: , kl. 102 Vedoucí kuchařka: Pavlína Tománková Tel.: , kl. 105 Sociální pracovnice: Mgr. Hana Maňáková Vedoucí úseku sociální péče Mgr. Alena Pavlíčková Tel.: , kl. 106 Tel , kl Účetní Hana Bujáková Tel , kl

4 Posláním Domova pro seniory Bažantnice je : poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb. Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc. Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo ústav. Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody klienta a rozhodování o svém životě. Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý. Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování služeb. Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče). Cílová skupina Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob. Služba je určena pro seniory nad 65 let věku. Komu není naše služba určena 1. Osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich domácím prostředí. 2. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. 3. Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení klidného soužití s ostatními klienty. 4. Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty. 4

5 Zásady poskytování služby - respektování práv klienta to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je. - respektování svobodné volby klienta to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující. - pružnost v poskytování služeb to znamená, že službu přizpůsobujeme změně dosavadního stupně soběstačnosti klienta. - respektování individuálních potřeb to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho představ a cílů. I. OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE KAPACITA 107 POČET KLIENTŮ K PŘIJETÍ 20 ÚMRTÍ 15 UKONČENÍ POBYTU NA VLASTNÍ ŽÁDOST 1 OBLOŽNOST V % 99,13% VĚKOVÁ STRUKTURA let let let 39 nad 95 let 1 Průměrný věk 82,99 Ke konci sledovaného období jsme měli v pořadníku žadatelů 471 žádostí. Jen v roce 2012 bylo přijato 53 žádostí, kterým nemohlo být vyhověno z kapacitních důvodů a 6-ti žadatelům byla žádost zamítnuta z důvodů zdravotních ( 91 odst. 3 písm. c). O přijetí a zaevidování žádostí zasíláme žadatelům potvrzení, ve kterém je současně žádáme o oznámení nově vzniklých skutečností, majících vliv na přijetí. Žádosti jsou průběžně aktualizovány. V předchozím roce jsme se zájemců písemně dotazovali, zda trvá jejich zájem o přijetí do domova. Stejné šetření bude realizováno v roce Struktura klientů s příspěvkem na péči: Stupeň příspěvku na péči Počet klientů % z celkové kapacity Stupeň č.i 800,- Kč 9 8,42 Stupeň č. II ,- Kč 39 36,45 Stupeň č III. 8000,- Kč 22 20,56 Stupeň č. IV 12000,- Kč 12 11,21 Bez příspěvku 25 23,36 5

6 Domov pro seniory Bažantnice poskytoval tyto služby: 1. ubytování: domov má k dispozici 13 dvoulůžkových a 81 jednolůžkových pokojů Pokoje lze dohodě s vedením zařízení vybavit vlastním nábytkem, kromě koberců. Ty nejsou s ohledem na bezpečnost a hygienu povoleny. K ubytování patří praní a žehlení prádla a úklid. 2. stravování : klient může odebírat buď obědy nebo celodenní stravu. Odběr stravy je podmínkou pobytu. Oběd si může vybrat ze dvou druhů (u stravy racionální a diabetické). 3. další služby - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí - zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče, bude-li potřebná Do zařízení dochází dvakrát v týdnu lékař, 1x za dva měsíce psychiatr; zajišťujeme návštěvu u odborných lékařů. Zprostředkujeme návštěvu kadeřnice a pedikérky, notáře, duchovních místních církví, fotografa Vybavení pokojů Kromě vlastního nábytku si mohou klienti, kteří budou obývat jednolůžkový pokoj, vzít sebou tyto elektrické spotřebiče: 1. ledničku 2. rychlovarnou konvici 3. mikrovlnnou troubu 4. televizor 5. rozhlasový přijímač, magnetofon 6. vysoušeč vlasů, holicí strojek Elektrické spotřebiče, které nespadají do úhrady za ubytování a klient musí hradit jejich provoz zvlášť, jsou: počítače, hi-fi věž, video- nebo DVD- rekordér. Je zakázáno si brát: pračku, elektrickou troubu, elektrické nebo plynové sporáky, plynové vařiče, fritovací hrnec, různé další spotřebiče na přípravu stravy (mixery, roboty), vysavač a další spotřebiče, jejichž používání je vzhledem k poskytovaným službám zbytečné. Vybavení dvoulůžkového pokoje musí být dohodnuto s vedením ústavu. Stravování Domov disponuje vlastní kuchyní a jídelnou pro 120 osob. Vaří se celoročně celodenní strava. Klienti si mohou část nezkonzumované stravy vzít s sebou. Máme zaveden výběr ze dvou hlavních jídel. Klienti docházeli do centrální jídelny v průměrném počtu 30 osob, hůře pohybliví klienti docházeli do dvou jídelen na 4. a 6. patře. Imobilním klientům byla donášena strava na pokoje. 6

7 V domově se vaří běžně dieta racionální, šetřící, diabetická, diabetická šetřící. Ostatní druhy diet se připravují dle doporučení lékaře individuálně. Tyto případy se vyskytují minimálně. Klademe důraz na domácí kuchyni s minimem použití polotovarů a mražených surovin. Ke kvalitě stravy se vyslovují členové stravovací komise z řad klientů a zaměstnanců stravovacího provozu. Jinak klienti mohou své připomínky ke stravě adresovat přímo vedoucí kuchařce, vrchní sestře nebo je mohou zapisovat do knihy přání a stížností v jídelnách. Připomínky na skladbu jídelníčku se pravidelně zapracovávají do plánování stravy. Jídelníčky se vyvěšují na jednotlivá podlaží a do jídelny se 14denním předstihem. Kulturní a společenský život Cílem veškerých aktivizačních činností je ovlivnění zdravotního stavu klientů, zvýšení kvality jejich života, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, zmírnění stresu, zlepšení nebo udržení dovedností, schopností v oblasti fyzické, psychické i sociální. V roce 2012 si mohli klienti vybírat z bohaté nabídky aktivizačních činností. Aktivizační činnosti máme rozdělené na pravidelné denní aktivizační činnosti a jednorázové měsíční aktivizační činnosti. Veškeré pravidelné aktivizační činnosti poskytujeme jak skupinově, tak i individuálně na pokojích klientů. O nabídce jsou klienti informováni předem, prostřednictvím nástěnek, pravidelného rozhlasového vysílání a klíčových pracovníků. Koncem každého roku vyhodnocujeme zájem klientů o naši nabídku. Na základě zjištěných údajů upravujeme na další rok pravidelné denní aktivity a sestavujeme plán jednorázových měsíčních aktivit. 7

8 Přehled aktivizačních denních činností r Den 8,00-11,00 13,00 15,00 PONDĚLÍ Trénink paměti skup. Hraní společenských her ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK Rekondiční a relaxační cvičení skup. Zooterapie Filmový klub (2x měsíčně) Besedy (1x měsíčně) Rekondiční a relaxační cvičení skup. (1xměsíčně) Luštění křížovek Procvičujeme jemnou motoriku Modlitební činnosti Ruční a výtvarné práce Knihovna půjčování a poslech předčítané literatury a tisku Posezení při kávě a.(1x za 2měsíce) Zooterapie Přehled akcí za rok 2012 MĚSÍC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN PŘEHLED MĚSÍČNÍCH AKCÍ Beseda úrazy a jejich prevence Výstava ohlédnutí za rokem 2011 /akce DS/ Turnaj v křížovkách Posezení při Výstava hodiny, budíky. Beseda orloj Praha, Olomouc Pudinková kavárna Beseda poznej město, ve kterém bydlíš Soutěžní kvíz Znáte dobře Hodonín? Turnaj Člověče nezlob se Posezení při Velikonoční výstava Beseda o velikonocích s prodejem vajíček Pečení velikonočních perníků a malování vajíček 8

9 Vystoupení dětí ze ZŠ Beseda vysoký krevní tlak Topinková kavárna KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Vystoupení žáků ZUŠ ke Dni matek Beseda etiketa Návštěva ZOO Květinový ples Posezení při Grilování Beseda obuv dříve a dnes, Baťa Výstava Boty dnes a dříve III. nesportovní olympiáda Beseda videoprojekce Turzovka Turnaj luštění křížovek Barevný týden Posezení při Beseda bolesti kloubů a svalů Grilování Návštěva ZOO Beseda - videoprojekce - bible Turnaj trénujeme paměť Ples seniorů Posezení při Den otevřených dveří Výstava - vinobraní Beseda vinobraní, košt vína Taneční vystoupení klientů a košt vína Beseda vitamíny, čaje a bylinky Beseda památka zesnulých - dušičky Připravujeme vánoční jarmark Vánoční jarmark Mikulášská nadílka 9

10 Čertovská kavárna Posezení při vanilkových rohlíčkách Zpívání u vánočního stromu Vystoupení dětí ze ZŠ Domov pro seniory Bažantnice během roku 2012 pokračoval v komunitním plánování města Hodonín, pracoval v sekci péče o seniory a podílel se na vypracování priorit a aktivit pro seniory v rámci své činnosti a na hodnocení dílčích cílů komunitního plánování. Zapojili jsme se do projektu Gerontologické a organizační supervize, zajišťovaný zřizovatelem, ve kterém je zabezpečováno vzdělání pracovníků přímé péče v oblasti péče o klienty s demencí, a to jak formou vzdělávacích seminářů, tak i konzultací přímo v našem zařízení. II. PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST II. 1. Organizační členění Organizace se vnitřně člení na úseky, které mají své vedoucí zaměstnance: provozně- ekonomický mzdová účetní zdravotní péče vrchní sestra stravovací - vedoucí kuchařka sociální péče sociální pracovnice přímo řízená ředitelem je ekonomka a sociální pracovnice Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace. II. 2. Personální vybavení organizace: Název profese Počet Délka praxe (od-do) let Průměrná platová třída 10 THP (ředitel, účetní, personalista) Sociální pracovnice Všeobecné sestry Pracovníci sociální péče Kuchaři Skladnice Údržba Pradleny 3 Nesleduje se 2 Uklízečky 6 Nesleduje se 2 Vrátná 2 Nesleduje se 2 10

11 Nemocnost v roce ,64 % Pracovní úrazy v Vzdělávání zaměstnanců se v roce 2012 týkalo těchto profesí: Pracovníci v sociálních službách Všeobecné sestry Sociální pracovnice Účetní Mzdová účetní a personalistka Pokladní V roce 2012 jsme využívali ve vzdělávání pracovníků v přímé péči: semináře konané v rámci projektu JmK Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji, díky kterému jsme ušetřili náklady na vzdělávání. školicí akce v rozsahu celkem 14 hodin ve spolupráci se společností SCA Hygiena Products a v rámci projektu GOS: Kazuistický seminář 6 hodin Podpora v paliativní péči 2 hodiny Základy bazální stimulace 2 hodiny Demence a jiné poruchy paměti 4 hodiny vzdělávací aktivity v rámci Gerontologické a organizační supervize. Specifika paliativní péče v geriatrii v Rajhradě ( 2 účastníci) Komunikace v paliativní péči 18 účastníků (proběhlo v zařízení) Kurz ELNEC 4 denní kurz, 2 účastníci Vedení případu 5 účastníků odborné stáže do Domova pro seniory Strážnice a S-centra v Hodoníně Pracovníci v sociálních službách: Celkový počet hodin na vzdělávání k naplněno Sociální pracovníci Celkový počet hodin na vzdělávání k naplněno 532h/rok 779 hodin 48h/rok 81 hodin Vyhověli jsme požadavku zákona 108/2006 Sb., který stanoví podmínky dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků: 11

12 Účetní se zúčastnila školení týkajících se účetních souvztažností, dlouhodobého majetku, archivace. Mzdová účetní se účastnila školení týkajících se změn v zákonech, odměňování zaměstnanců a personalistiky. Pokladní se účastnila školení o používání nové verze programového vybavení agendy úhrad. Plány vzdělávání se stanovují při hodnocení zaměstnanců vždy na další rok. Při hodnocení je zároveň zhodnoceno naplňování tohoto plánu za předchozí období. PROJEKT GOS Pracovníci přímé péče a vedení zařízení se aktivně zapojovali do projektu Gerontologické a organizační supervize (GOS), organizované Jihomoravským krajem, ČALS a fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Rok 2012 byl věnován paliativní péči, dalšímu rozvoji v taneční terapii a detekci a léčbě bolesti u lidí s demencí. Účastnili jsme se těchto vzdělávacích a konzultačních aktivit: - specifika paliativní péče v geriatrii v Rajhradě - komunikace v paliativní péči - kurz ELNEC 4 denní kurz - vedení případu - stáže v hospici v Rajhradě - zapojení v projektu Dny paměti - konzultace taneční terapie: konzultační návštěvy : byly konzultovány kazuistiky vybraných klientů a možnosti jejich dalšího vývoje a péče II. 3. Úhrady za pobyt Typ úhrady (pokoj+strava) Bydlení Strava Celkem Jednolůžkový 4.728,00 0, ,00 Jednolůžkový + oběd 4.728, , ,00 Jednolůžkový + dia oběd 4.728, , ,00 Jednolůžkový + celodenní strava 4.728, , ,00 Jednolůžkový+dia celodenní strava 4.728, , ,00 Dvoulůžkový + celodenní strava 4.308, , ,00 Dvoulůžkový+dia celodenní strava 4.308, , ,00 12

13 II. 4. Hospodaření Domova pro seniory Bažantnice Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory činil celkem ,968 tis. Kč a oproti roku 2011 mírně klesly o 3,18 %, což bylo způsobeno omezením nákupů drobného hmotného majetku a dále tím, že do nákladů r byla započtena účelová dotace 500 tis. Kč, určená na zakoupení polohovacích lůžek. V r nákup v tomto rozsahu již nebyl uskutečněn. Dále náklady klesly i díky novým smlouvám pojištění majetku, které převzal na svá bedra zřizovatel. Mzdové náklady se podílely na celkovém objemu nákladů 50,18%, další významnou nákladovou položkou byla spotřeba materiálu, kam spadají položky potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, materiál na opravy, drobný hmotný majetek, dále spotřeba energií a vody (23,53%). Celkové výnosy domova pro seniory byly ,149 tis. Kč, dotace na provoz se podílely na výnosech 34,43%, klienti se na financování provozu podíleli 60,83%, což znamená mírný nárůst oproti roku 2011 (o 2,44%). Došlo k mírnému poklesu tržeb od zdravotních pojišťoven, které se na celkových výnosech podílejí 2,40%. Bylo to způsobeno jednak omezením vykazování výkonů ze strany pojišťoven a dále proplácením výkonů v plné výši dle objemu péče za rok 2010 a proplácením nad tento objem pouhými 0,40 Kč za 1 bod. Přesto skončilo hospodaření organizace kladným výsledkem hospodaření ve výši 76 tis. Kč, což bylo dáno jak výše zmiňovaným šetřením nákladů, tak i příznivým vývojem v příjmech za péči (příspěvek na péči). Přehled sponzorských darů Dárce Hodnota daru Použití daru SCA HygieneProducts 3.335,00 elektrická odsávačka Hatoň Josef - Medist ,00 invalidní vozík Hatoň Josef - Medist ,00 zdravotnický materiál Ing.Jiří Šašinka-YARO 4.000,00 dopravník stravy Gastro-Star-Fish, s.r.o ,00 dopravník stravy Made group, a.s ,00 dopravník stravy Zaviačič, s.r.o ,00 dopravník stravy Celkem ,00 13

14 Struktura některých nákladových položek za rok 2012 (v Kč) Spotřeba materiálu čistící, dezinfekční ,- Spotřeba materiálu- kancelářské potřeby ,- Spotřeba materiálu na ergoterapii 4 348,- Spotřeba materiálu na údržbu ,- Spotřeba potravin ,- Spotřeba ochranných pomůcek, prádla ,- Spotřeba materiálu nádobí, nářadí do kuchyně ,- Spotřeba DDHM do 3000, ,- Spotřeba DDHM do , ,- Spotřeba pohonných hmot ,- Spotřeba knihy, časopisy, tisk ,- Spotřeba elektrické energie ,- Spotřeba plynu, tepla ,- Spotřeba vody - vodné ,- Opravy a údržba ,- Cestovné ,- Náklady na reprezentaci 2 987,- Ostatní služby odpady, poštovné, telefony, internet, stočné, údržba software ,- Mzdové náklady ,- Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,- Daně a poplatky 1 500,- Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ,- Poplatky bance ,- 14

15 Náklady 2012 Náklady (Kč) % Náklady celkem Mzdové náklady ,18 Odvody soc. a zdravotní ,91 Spotřeba mat. a energie ,53 Opravy a údržba ,43 Náklady na služby ,44 Odpisy ,18 Ostatní náklady ,33 Výnosy 2012 Výnosy % (Kč) Celkové výnosy Tržby z úhrad za bydlení ,79 Tržba za stravu ,56 Tržby příspěvek na péči ,88 Tržby zdravotní pojišť ,40 Dotace MPSV ,97 Příspěvek - zřizovatel ,47 Jiné výnosy ,93 Rozvaha 2012 Výkaz zisku a ztráty Viz příloha 15

16 III. PLÁN NA ROK 2013 III. 1. Sociální oblast Ve spolupráci s odborem sociálních věcí našeho zřizovatele budeme pokračovat v účasti na projektu gerontologické supervize, odborně garantovaného Univerzitou Karlovou a Českou alzheimerovskou společností s cílem získat nové zkušenosti a poznatky v oblasti paliativní péče a detekce bolesti u lidí trpících syndromem demence. Dále budeme vzdělávat pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky v rámci celoživotního vzdělávání podle potřeb organizace. Dále chceme naplnit tyto cíle služby: - 5 klientů navštíví ZOO Hodonín - 10 klientů se zúčastní nákupů v nákupním centru v Hodoníně - 15 klientů se zúčastní posezení na letní zahrádce v resauraci - 2 klienti se zúčastní celostátní výtvarné soutěže - 40 klientů se zúčastní nesportovní olympiády - 2 klienti budou zajišťovat sobotní bohoslužbu - 5 klientů se zúčastní aktivit v rámci týdne sociálních služeb v Hodoníně - 5 rodin klientů se zúčastní akcí pořádaných domovem - 5 klientů se zúčastní kulturních akcí ve městě Ke kvalitě služby přispěje i přijetí dvou dalších zaměstnanců do přímé obslužné péče a vyčlenění 3 zaměstnanců ze stávajících do aktivizačního úseku. III. 2. Investiční a provozní oblast V roce 2013 hodláme zkvalitnit službu rekonstrukcí jedné bytové jednotky na centrální koupelnu, dále provést opravu zastaralé elektroinstalace v bytových jádrech pokojů a pro zvýšení bezpečnosti klientů pořídit elektronickou požární signalizaci a náhradní zdroj pro lůžkový výtah. V Hodoníně dne Zpracovala : Vladimíra Křížková 16

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková 1 Dobrý den, každý rok v organizaci začíná z hlediska ekonomického a managementu čekáním na

Více

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Slovo na úvod Jaký byl rok v naší organizaci?

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Výroční zpráva za rok 2010. S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11

Výroční zpráva za rok 2010. S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 1 OBSAH: : ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-23 I.1 Management 7-8 I.2 Charakteristika poskytovaných služeb 9-11 I.3 Zdravotní péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Management Název a adresa Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka IČO: 00212733 telefon: 546 418 811 fax: 546

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo ředitelky Centra pro seniory Zahrada, o. p. s Vážení obyvatelé domova, zaměstnanci, přátelé, příznivci, podporovatelé. Předkládáme vám výroční zprávu obecně prospěšné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402. Výroční zpráva

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402. Výroční zpráva Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř. 585341301 tel. ředitel : 585341759 fax : 585341759 mobil : 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více