POZNEJ, VNÍMEJ A CHRAŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNEJ, VNÍMEJ A CHRAŇ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁBOŘÍ Školní vzdělávací program mateřské školy POZNEJ, VNÍMEJ A CHRAŇ Motto: Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Zima nám do dlaní nasype sníh, v létě běháme bosí. Zpracovala: Martina Řandová 1

2 I. Identifikační údaje o mateřské škole Adresa: Základní a mateřská škola Záboří ZÁBOŘÍ Telefon: IČ: Typ MŠ: s celodenní péčí Kapacita MŠ: 28 dětí Počet tříd: 1 Zřizovatel: Obec Záboří Ředitel ZŠ a MŠ: Václav Špatný Zpracovala: Martina Řandová, ved. uč. 2

3 II. Charakteristika školy Moto: Spokojené děti a jejich rodiče v naší mateřské škole Naše mateřská škola se nachází v pěkné, krásnou přírodou obklopené vesnici Záboří, nedaleko města Blatná, v okrese Strakonice. Škola je umístěná v přízemní prosvětlené budově, s prostory vyhovujícími pro stanovený počet dětí. MŠ je jednotřídní, navštěvují ji děti od 3 do 6 let, kapacita je stanovena pro 24 děti./od roku 2011 kapacita navýšena na 28 dětí/. MŠ tvoří dvě prostorné místnosti, jedna slouží jako lehárna pro odpolední odpočinek dětí, ale i jako třída ke cvičení, pohybovým hrám, divadelním představením, relaxaci, apod. Je zde zřízen i hudební koutek. Druhá místnost slouží především k raním hrám, ke stravování dětí a k různým výchovným činnostem. Vybavení tříd je hodně zastaralé, ale vyhovující. V budově se dále nachází sklad, určený pro pomůcky pro výchovně vzdělávací činnost a rozlehlá chodba, která slouží jako šatna, na jejíž výzdobě se děti podílejí. Je zde také kancelář pro vedoucí učitelku, dětské i dospělé WC s umývárnou, přípravná kuchyně, kde je zajištěn celodenní pitný režim. Stravování je zajištěno z jídelny ZŠ. Naše mateřská škola nemá bohužel funkční vybavení na školní zahradě, které by odpovídalo bezpečnostním a hygienickým podmínkám. Proto zahradu nemůžeme využívat. V naší škole pracuje jedna pedagogická pracovnice a jedna nekvalifikovaná učitelka, která je zároveň školnice. Do školy jsou zapsány dětí z těchto obcí a osad: Záboří, Lažánky, Čečelovice, Slivonice, Blatenka, Nahošín, Mečichov a Jindřichovice. Ve výchově a vzdělávání dětí upřednostňujeme spontánní a přirozený rozvoj, zejména prostřednictvím hry s využitím náhodných i vytvořených situací. Při těchto činnostech se děti učí jednat, myslet, komunikovat, poznávat hodnoty života, utvářet svoji osobnost a charakter. Respektujeme zvláštnosti a schopnosti každého dítěte, pracujeme s dětmi na základě individuálního přístupu. Snažíme se o vytváření kladného vztahu k přírodě, hudbě, výtvarným a pracovním činnostem. 3

4 Z akcí školy: Zahájení školního roku Pouštění draka Vánoční focení dětí za účasti rodičů a sourozenců Vystoupení dětí na Vítání občánků Mikulášská nadílka Vánoční besídka Návštěva ZŠ s předškoláky Zápis dětí do 1. třídy (účast vedoucí učitelky při zápisu) Masopustní karneval Školní akademie Školní výlet Den dětí Loučení s předškoláky Vystoupení dětí Pod lípou na zábořské pouti Kulturní, divadelní a poznávací akce ve spolupráci se ZŠ Účast na výtvarných soutěžích 4

5 III.Podmínky vzdělávání Věcné vybavení školky je dostačující a funkční pro kapacitu 24 dětí. /v roce 2011 vytvořena další 4 šatní místa pro navýšení kapacity na 28 dětí/. Prostory jsou dostatečně velké, dobře uspořádané (viz. charakteristika školy). Dětský nábytek je zastaralý a opotřebovaný, zejména stolky, židličky, PVC, hrací koberec./v herně koberec obnoven 2009 pomocí sponzorského daru, lepší stolky jsme přivezli z MŠ Šilhova Blatná, které byli určeny k vyřazení, ale pořád jsou pro nás lepší, než stávající/. Ve školce je televizor s přehrávačem DVD /funkční zakoupen 2010/ a kombinovaný radiový přijímač s přehrávačem magnetofonových kazet a kompaktních disků. Ve školce není počítač. Lehátka jsou dobrá, i když odřená a těžká pro manipulaci.obdrželi jsme je už jako vyřazená z MŠ Šilhova Blatná. /na konci roku 2011 jsme za peníze od zřizovatele zakoupili 12 ks nových plastových lehátek./ Domnívám se, že by si děti z naší vesnice a okolí zasloužily lepší a estetičtější vybavení školky a na zahradě alespoň funkční pískoviště./žádost o dotaci na dětské hřiště podaná na konci roku 2011/. Přípravna jídla splňuje hygienické podmínky: má lednici, mikrovlnnou troubu, dva nerez dřezy. Příbory z hliníku byly v září 2009 vyměněny za nerezové, zakoupeny nové porcelánové hrnky./hrnky se musí stále postupně vyměńovat, když budou otlučené/. Plastové ubrusy určené pro jídlo byly vyměněny za prostírání. Časem dokoupit kompotové misky, termosky na čaj i obměnit talíře, aby nebyl každý jiný. Prioritou je zakoupit nový hrací koberec /zakoupen 2009/, vysavač/zakoupen 2010/, myčku na nádobí /dostali jsme starší darem 2011/, postupně nechat přesklít prasklá venkovní okna a také postupně obměňovat hračky, vzdělávací pomůcky a zakoupit funkční, současným trendům odpovídající hudební nástroj, nejlépe keyboard./na konci roku 2011 zakoupeno elektrické piano do té doby jsem k hudebním činnostem používala vlastní pianino/. Připomínat zřizovateli výměnu PVC a zakoupení nových stolků a židliček. Dokoupit ještě alespoň 6 plastových lehátek. 5

6 Na velmi dobré úrovni je pedagogická knihovna, kde je možné najít hodně podnětů a námětů k výtvarným, hudebním, pohybovým i literárním činnostem. Hračky jsou dětem přístupné, snadno dosažitelné. Zřídily jsme nové hrací koutky kadeřnictví, knižní koutek a hudební koutek. Postupně školku lépe vybavíme výtvarným materiálem /dostatek materiálu dostáváme i od rodičů a sponzorů/. V přípravném týdnu 2009 jsme hračky radikálně probraly, nefunkční a nebezpečné vyřadily, postupně budou obměňovány a pravidelně omývány. Děti se učí hračky třídit a ukládat na své místo. Ostré hrany nábytku a elektrické zásuvky jsme opatřily ochrannými kryty. Toalety a umývárny odpovídají hygienickým požadavkům /postupně opravovat splachování na úsporné/. Drobné opravy, sekání zahrady a vytápění školky zajišťuje zaměstnanec (školník ZŠ). V létě 2009 byla před vchodem do MŠ položena nová zámková dlažba./ vchod byl s pomocí rodičů vymalován a vyzdoben, natřeny trámy i vnitřní dveře/.zahrada není dětem přístupná (viz. charakteristika školy). V případě špatného počasí můžeme využít k pohybovým aktivitám tělocvičnu ZŠ. Budova je vytápěna plynovým topením, regulaci teploty a kontrolu provádí školník ZŠ. Teplota v místnostech je pravidelně kontrolována, stejně jako pravidelně kontrolujeme, zda neteče z kohoutků v umývárně příliš horká voda. Větrání probíhá pravidelně v dostatečném rozsahu v závislosti na ročním období. Podlahy jsou denně vytírány, pravidelně dezinfikovány, utírán prach, pravidelně luxovány koberce a jedenkrát ročně vyčištěny vodním vysavačem. Třídy jsou světlé, tiché, nově opatřené zářivkami, v oknech jsou žaluzie. Ze stěn jsme sundaly všechny staré a zaprášené obrazy i vybledlé dětské výtvory, které již nepůsobily esteticky. Vymalování tříd plánujeme./2011 školka se měla stěhovat do ZŠ, takže se opět nemalovalo/. Do MŠ jsme daly květiny, které nejsou ani nebezpečné, ani jedovaté pro děti. Vyklidily jsme sklad a přestavěly nábytek ve třídách tak, aby děti měly okolo sebe více prostoru i koutky k odpočinku. Vedoucí učitelka nově vybavila lékárničku. 6

7 Životospráva Stravování je zajištěno z jídelny ZŠ. Paní školnice jídlo přináší v termonádobách asi 20 metrů přes dvůr, třikrát denně. Kvalita a množství jídla odpovídají stravovacím zvyklostem v regionu a předpisům. V přípravné kuchyni rozděluje paní školnice jídlo na jednotlivé porce, které přiveze do třídy na pojízdném vozíku. Děti si samy připravují talíře na polévku, příbory a pití. Učitelka nalévá polévku a obsluhuje malé děti. Všechny děti si odnášejí po jídle talíře a hrnečky zpět na výdejní vozík. Malé děti se učí během roku jíst příborem. Děti mají možnost ovlivnit velikost porce jídla, mohou si přidat, dolít čaj, nebo naopak nemusí dojídat. Pitný režim je dětem dostupný během celého dne v přípravné kuchyni. Ten, kdo nepije sladký čaj, dostává k pití čaj hořký, nebo pitnou vodu. Na pití pro děti používáme porcelánové hrnky. Kromě toho jsou děti zvyklé nosit si vlastní pití, které si nechávají na svém místě v šatně a mohou se tam jít kdykoliv napít. Při pobytu venku využíváme krásných procházek v okolí vesnice. Nemůžeme využívat školní zahradu. Děti jsou venku přibližně od 10:00 do 11:30 hod (v zimních měsících nebo při nepříznivém počasí se pobyt venku zkracuje). Venku zařazujeme různé pohybové aktivity, pozorování přírody, určování květin, stromů, hub, dopravních prostředků, značek apod. Po obědě se děti ukládají na připravená lehátka v lehárně, převlečená do pyžam. Zpravidla děti usínají po pohádce do 13:00 hod, vstávají do 14:15 hod. Respektujeme odlišnou potřebu spánku, nenutíme děti spát ani zbytečně dlouho ležet. Lůžkoviny se po vyvětrání ukládají s pomocí učitelky do skříněk. Perou je rodiče jedenkrát za měsíc, navlékací prostěradlo 2-3 krát do roka, nebo podle potřeby. Během dne zařazujeme relaxační chvilky (po cvičení, po pohybových hrách, na louce, apod.). Psychosociální a organizační podmínky: Dbáme na přátelskou atmosféru mezi dětmi i mezi vztahy učitel rodič, učitel dítě. Snažíme se o to, aby v nás děti cítily oporu a důvěřovaly nám. Děti se učí, co se ve školce smí a co nesmí, a mezi těmito hranicemi se svobodně pohybují i jsou usměrňovány /vyvozujeme si 7

8 pravidla soužití /. Je pro nás důležité všímat si toho, že každé dítě v něčem vyniká, něco umí, něco mu jde a za to je chváleno, vyzdvihováno a povzbuzováno. Dítě není nuceno k žádným činnostem. Chceme, aby děti nebyly přetížené, cítily se dobře a do školky se těšily. Požadavky na děti jsou přiměřené jejich věku a schopnostem, vyhýbáme se nezdravé soutěživosti. Nebojíme se dětem omluvit za svoji chybu. Máme společný ranní pozdrav, kterým dle potřeby zahajujeme ranní kruh, kde se děti i učitelka mohou volně vyjadřovat co se jim líbí, nelíbí, co se povedli, nepovedlo, co je třeba změnit, určují se pravidla, apod. Po dobře vykonané práci následuje společný popěvek, který činnost radostně ukončuje. Slavíme narozeninové dny, kdy je oslavenec středem pozornosti, sám si může určit činnost, kam jít na procházku apod. Nově příchozím dětem je umožněno být s rodičem ve třídě během adaptačního období./zpravidla týden před nástupem od 8 do 9 hod./. Denní řád ve škole je flexibilní k situacím a potřebám dětí. Poměr spontánních her a řízených činností je vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, pokud naopak potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku. Zdravotně pohybové aktivity jsou zařazovány každodenně, většinou při řízených činnostech, nebo pobytu venku. V integrovaných blocích pracují děti společně, samostatně i v různě velkých skupinách. Používáme dostatek didaktických pomůcek a snažíme se o vhodnou motivaci činností. Vedeme děti k ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a spolupráci, chceme, aby vztahy ve třídě byly kamarádské. Všechny děti mají rovnocenné postavení, stejná práva i povinnosti. Řízení MŠ Povinnosti a úkoly učitelky a školnice máme vymezené v náplni práce. Pracovní porady probíhají dvakrát ročně, rodiče jsou o všem informováni ústně, nebo na nástěnce Informace pro rodiče. Podle potřeby je uspořádána schůzka s rodiči. Snažíme se o spolupráci s rodiči, o dobrou komunikaci mezi sebou, respektovat názor druhého. Spolupracujeme prostřednictvím ZŠ se zřizovatelem, se základní školou, s mateřskou školou v Doubravici, se ZUŠ Blatná, popř. s místní organizací dobrovolných hasičů, podnikateli. 8

9 Personální a pedagogické zajištění V naší mateřské škole pracuje jedna pedagogická pracovnice, která je zároveň vedoucí učitelka a jedna nekvalifikovaná učitelka, která je zároveň školnice. Vedoucí učitelka pracuje na celý úvazek /30 hodin u dětí + ostatní činnost/, druhá pracovnice pracuje na 0,75 úvazku jako nekvalifikovaná učitelka a na 0,25 úvazku jako školnice. Učitelka se zajímá o odbornou literaturu a časopisy pro předškolní vzdělávání, informace získává i z internetu. Možnost absolvovat různé vzdělávací semináře a kurzy závisí na tom, zda učitelka za sebe sežene vhodnou kvalifikovanou náhradu do výchovně vzdělávacího procesu. Toto řešíme po dohodě s paní učitelkou, která je již v důchodu nebo suplováním p.uč. z družiny. Jinak o prázdninách nebo v odpoledních hodinách není vzdělávání problém, pokud kurzy probíhají. Vedoucí učitelka pracuje s dětmi každý den kromě středy od 07:15 do 13:00 hodin. Ve středu od 09:00 do 16:00 hodin. Ostatní hodiny využívá k přípravám činností, evaluaci, sebevzdělávání, dokumentaci školy, nákupu pomůcek, apod. Nekvalifikovaná učitelka má pracovní dobu kromě středy od 06:45 do 16:00 hodin, ve středu od 06:45 do 13:00 hodin. Ráno asistuje při příchodu dětí, jde s učitelkou na vycházku a od 13:00 hodin má na starosti odpolední činnost dětí. Jako školnice se stará o výdej jídel, úklid, prádlo, apod. Spolupracujeme s SPC Strakonice, s DYScentrem Strakonice. Spoluúčast rodičů na chodu MŠ S výchovně vzdělávací činností a plánovanými akcemi jsou rodiče seznamováni na nástěnce nebo individuálními pohovory s učitelkou. Každou středu odpoledne využíváme ke konzultačním pohovorům. Rodičům je při tom povolen vstup do tříd. Jsou požádáni o spolupráci při akcích a činnostech MŠ, mohou prezentovat svoje nápady, názory. Vůči rodičům se snažíme být vstřícní, taktní, nedávat zbytečné rady bez požádání o ně, a takové si před jejich poskytnutím s rozvahou rozmyslet. Rodiče jsou průběžně informováni o prospívání svého dítěte. Pracovnice školy zachovávají mlčenlivost o vnitřních záležitostech rodin. V současné době je spolupráce s rodiči je velmi dobrá. 9

10 IV. Organizace vzdělávání (vnitřní řád školy) Průběh přijímacího řízení a kritéria pro přijetí do MŠ probíhá v souladu s pokyny zřizovatele. V měsíci dubnu probíhá ve školce Zápis dětí na další školní rok. O přijetí dítěte do MŠ jsou rodiče informováni tiskopisem Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. Před nástupem dítěte do MŠ rodič odevzdá evidenční list dítěte náležitě vyplněný, přihlášku dítěte do MŠ, přihlášku ke stravování, lékařské potvrzení a prohlášení o řádném očkování dítěte dle očkovacího kalendáře. Při nástupu do MŠ rodič vyplňuje Zmocnění pro vyzvedávání dítěte z MŠ. Učitelka přijímá do MŠ dítě zdravé, rodič onemocnění svého dítěte nahlásí (záněty HCD, průjem, apod.). Kapacita naší jednotřídní mateřské školy je 28 děti. Přijímány jsou děti 3 6 ti leté, při malém naplnění třídy i děti ve věku od dva a půl roku. Školné pro celodenní péči činí měsíčně =200,-- Kč, pro děti, které dochází na 4 hodiny denně, nebo 5 dnů v měsíci činí =150,-- Kč. Předškoláci školné neplatí. Provoz MŠ je od 06:45 do 16:00 hodin, ranní scházení dětí probíhá do 08:30 hod, nebo po individuální domluvě s učitelkou. Rodiče předávají své dítě učitelce. V poledne si rodiče mohou dítě odvést domů v době od 12:00 do 12:30 hodin. V této době je MŠ otevřena. Odpoledne si děti rodiče odvádějí domů v době od 14:30 do 16:00 hodin. Učitelka předá dítě pověřené osobě jenom na základě písemného pověření rodiče (zákonného zástupce) dítěte. Rodič (zákonný zástupce) nebo pověřená osoba mají povinnost vyzvedávat své dítě včas, aby nedocházelo k porušování řádu MŠ. Zástupce dítěte oznámí v MŠ předem nepřítomnost dítěte buď osobně, nebo telefonicky na čísle O přerušení provozu MŠ prázdniny- jsou rodiče informováni na vývěsce přibližně 1 měsíc před uzavřením provozu. Docházka dítěte může být ukončena, pokud nedochází jeden měsíc do MŠ bez omluvy. Před vstupem do ZŠ je ukončena docházka na evidenčním listě. 10

11 Režim dne 06:45 08:30 Příchod dětí, spontánní hry a činnosti, 08:45 09:00 Hygiena, svačina 09:00 10:00 Řízené činnosti 10:00 11:30 Pobyt venku 11:30 12:15 Hygiena, oběd 12:15 14:15 Příprava na odpočinek na lůžku, spánek, klidové činnosti 14:15 14:30 Odpolední svačina 14:30 16:00 Zájmové činnosti, odchod domů Z bezpečnostních důvodů je budova MŠ uzamčena v době od 08:30 do 12:00 a od 12:45 do 14:30 hodin. Zaměření školy: Učit děti vnímat svět okolo sebe v přirozeném prostředí, získávat zkušenosti vlastním prožitkem se zaměřením na komunikativní dovednosti a rozvoj řeči. Snažíme se o vytváření kladného vztahu k přírodě, hudbě, výtvarným a pracovním činnostem. Podporujeme zvídavost, fantazii, tvořivost a zájmy dítěte. Učíme děti vidět to hezké kolem sebe, v sobě i v druhých a umět se z toho radovat. Z toho vychází i název našeho školního vzdělávacího programu: POZNEJ, VNÍMEJ A CHRAŇ. 11

12 V.Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika našeho ŠVP je již dána jeho mottem. Je založen na přirozeném a stále se opakujícím střídání ročních období a s ním souvisejících tradic a zvyků. Celý rok nás provází písnička Pavla Jurkoviče a Václava Čtvrtka Dvanáct je měsíců. Témata jsou dětem blízká, vycházejí z jejich prožitků, z toho, co vidí kolem sebe. Témata jsou plánovanou nabídkou pro všestranný rozvoj dítěte. Cíle školního vzdělávacího programu vycházejí z rámcového vzdělávacího programu z roku Při výchově a vzdělávání sledujeme tyto rámcové cíle: 1. Všestranný rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, působící na své okolí. Dílčí cíle: - zvládnout sebeobsluhu a uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky - rozvíjet učení a poznání dětí - vytvoření podmínek pro všestranný rozvoj dětí - umět poznat sám sebe, rozvíjet sociální cítění a schopnosti soužití ve společnosti vrstevníků, učit se respektovat určitá pravidla a osvojovat si lidské hodnoty - rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání a porozumění řeči, výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev a vyjadřování, produktivní řečové schopnosti a komunikace) - vnímat a podněcovat u dětí estetické a hudební cítění, zařazovat prvky hudební relaxace - dát dětem prostor ke tvořivému a konstruktivnímu myšlení, k řešení problémů a seberealizaci - podporovat pohybovou aktivitu a vést děti ke zdravým životním návykům - získávat povědomí o okolním světě, jeho dění a vlivu na člověka, střídání jevů v přírodě 12

13 - spolupodílet se na přípravě zdárného vstupu do ZŠ, spolupráce se ZŠ - seznamovat děti s tradicemi a svátky - spolupracovat s rodiči a umožnit jim podílet se na chodu MŠ Formy a metody práce: Prožitkové učení, kooperativní učení hrou, situační učení, spontánní sociální učení. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. 13

14 VI. Obsah vzdělávacího programu V náplni ŠVP plníme tyto oblasti: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět. Tyto jednotlivé oblasti se objevují ve všech činnostech dítěte v průběhu celého dne, prolínají se. Náš ŠVP se skládá z deseti témat a dalších podtémat. Jednotlivá podtémata jsou zpracovávána do integrovaných bloků v časových intervalech 1 2 týdny nebo podle potřeby, situace a zájmu dětí. V přípravách jednotlivých integrovaných bloků si stanovuji konkrétní dílčí cíle a vybírám činnosti tak, aby odpovídaly věku dětí, aktuálním událostem, rozvíjely celkovou osobnost dítěte, jeho dovednosti, schopnosti a návyky a aby vedly ke klíčovým kompetencím, které jsou dané v rámcovém vzdělávacím programu. Snažím se, aby jednotlivé integrované bloky na sebe navazovaly, mohly se prolínat, doplňovat. Vzdělávací obsah se opakuje i v jiných souvislostech. TÉMATA: V září se sejdem pod jabloní: V říjnu déšť pleská po střeše: Listopad svléká stromům šaty: PODTÉMATA: Já a moji kamarádi ve školce Léto odlétá Pohádka O budce Kdo bydlí v lese Dozrálo nám jablíčko O veliké řepě Podzime, už zas nosíš deště Halloween Lísteček mi na dlaň spad Vzhůru draci letí Bude zima, bude mráz Chraňme své zdraví V prosinci zrajou hvězdy zlatý: Nebe, peklo, ráj Vánoce, vánoce přicházejí 14

15 Leden je měsíc plný ledu: My tři králové Bílá zima, modré mrazy Ptáci u krmítka Postavíme sněhuláky Únor zavolá skřivánka: Březen dá první lžičku medu: V dubnu se čistí studánka: Květen si říká podle kvítí: Červen si na svět sluncem svítí: Výlet na severní pól /jižní/ O Perníkové chaloupce masopustní veselí Jaro ťuká na vrátka Přišlo jaro do vsi O kohoutkovi a slepičce Hody, hody, doprovody Čáp jede v kočáře Na naší zahrádce Čarodějko, my se ptáme Moji nejmilejší lidé Uvíjíme věneček Život na louce Na statku Poletíme do Afriky Pozor, pozor, auto jede Léto, milé léto Hurá na prázdniny PROJEKTY: Školička individuální práce se skupinou předškoláků, příprava na školu, jedenkrát týdně minut během dopoledního programu. Kouzelná zahrádka pěstování rostlin, bylinek, krmení ptáčků Narozeninové dny celý den je toho, kdo má narozeniny, vybírá činnosti z nabídky, pomáhá učitelce, apod. 15

16 DALŠÍ AKTIVITY: Účast na kulturních, divadelních a jiných zajímavých akcích Výlety, oslavy lidových zvyků, tradic a svátků Školní akademie Společné focení Rozloučení s předškoláky 16

17 VII.Evaluační systém VNITŘNÍ EVALUACE -vzdělávacího procesu -hodnocení dětí -hodnocení pedagoga -hodnocení podmínek Evaluace vzdělávacího procesu: - každodenní vyhodnocení činností a her, individuální práce s dětmi (ústní formou společně s dětmi při ranním kruhu, vždy po ukončení činnosti, individuální) - písemné týdenní hodnocení (úroveň poznatků, zaujmutí dětí, hodnocení vlastní práce) - vyhodnocení ŠVP na konci roku (vyhodnocují se témata jejich zpracování, počet, změny a další postřehy. Z toho budu vycházet při aktualizaci ŠVP na další školní rok. Hodnocení dětí: - předškoláci jsou ústě hodnoceni ve školičce, která se koná od října pravidelně jeden den v týdnu, nebo dle potřeby během dopoledne. - písemně si dělám záznamy o předškolních dětech a dětech s handicapem, o jejich vývoji, pokroku, na co se zaměřit při individuální práci - každé dítě má své desky s výkresy, výrobky a pracovními listy, které lze uložit. Hodnocení pedagoga: - vedoucí učitelka je hodnocena ředitelem školy - sebehodnocení provádím každý den, písemně na konci integrovaného bloku co se mi povedlo, nepovedlo, co zlepšit, upravit, apod. Hodnocení podmínek: Materiální podmínky hodnotíme účelnost vybavení, snažíme se o doplňování nových hraček a pomůcek i průběžně vyřazovat nefunkční, rozbité. 17

18 Organizační podmínky - průběžně vyhodnocuji způsob organizace činností, her a dalších aktivit. Organizace dne je operativně přizpůsobena potřebám a činnostem dětí. Pedagogické podmínky ved. uč. MŠ má potřebnou kvalifikaci. Druhá pracovnice je nekvalifikovaná učitelka a školnice zároveň. Ved. uč. si kvalifikaci zvyšuje odbornými semináři, četbou odborné pedagogické literatury, samostudiem z různých zdrojů. VNĚJŠÍ EVALUACE - spolupráce s rodiči, veřejností a institucemi V závěru školního roku je evaluována spolupráce s rodiči společné akce, účast rodičů na aktivitách školy, sponzorská a materiální činnost od rodičů dětem, jejich pomoc při organizování výletů, apod. Během roku využíváme osobních rozhovorů s rodiči nebo anket pro zjištění názorů rodičů na MŠ, naši práci, stravování, popřípadě i jiné připomínky a nápady. Hodnotíme také spolupráci se ZŠ, se zřizovatelem, s SPC Strakonice a se ZUŠ Blatná při hledání dětských talentů. 18

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy)

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK motto programu: Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) Číslo jednací Hru-7/14/3 Identifikační údaje školy (str. 2) Charakteristika školy (str.

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A Základní škola a Mateřská škola Markvartice školní rok 2007/2008 projednán na pedagogické radě 28. 8. 2007 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNÝ OD 1. 9. 2012 ZŠ A MŠ CHOMUTICE, OKRES JIČÍN pracoviště: Mateřská škola Chomutice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu: SVĚT KOLEM

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. okres Kladno. příspěvková organizace. Objevujeme svět

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. okres Kladno. příspěvková organizace. Objevujeme svět ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Velvary, okres Kladno příspěvková organizace Název programu : Objevujeme svět vznik programu : školní rok 2010 2011 projednáno na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka 1 Naše mateřská škola má již čtyřicetiletou tradici. Nabízíme dětem v atmosféře lásky a důvěry prožitkové učení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více