POZNEJ, VNÍMEJ A CHRAŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNEJ, VNÍMEJ A CHRAŇ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁBOŘÍ Školní vzdělávací program mateřské školy POZNEJ, VNÍMEJ A CHRAŇ Motto: Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Zima nám do dlaní nasype sníh, v létě běháme bosí. Zpracovala: Martina Řandová 1

2 I. Identifikační údaje o mateřské škole Adresa: Základní a mateřská škola Záboří ZÁBOŘÍ Telefon: IČ: Typ MŠ: s celodenní péčí Kapacita MŠ: 28 dětí Počet tříd: 1 Zřizovatel: Obec Záboří Ředitel ZŠ a MŠ: Václav Špatný Zpracovala: Martina Řandová, ved. uč. 2

3 II. Charakteristika školy Moto: Spokojené děti a jejich rodiče v naší mateřské škole Naše mateřská škola se nachází v pěkné, krásnou přírodou obklopené vesnici Záboří, nedaleko města Blatná, v okrese Strakonice. Škola je umístěná v přízemní prosvětlené budově, s prostory vyhovujícími pro stanovený počet dětí. MŠ je jednotřídní, navštěvují ji děti od 3 do 6 let, kapacita je stanovena pro 24 děti./od roku 2011 kapacita navýšena na 28 dětí/. MŠ tvoří dvě prostorné místnosti, jedna slouží jako lehárna pro odpolední odpočinek dětí, ale i jako třída ke cvičení, pohybovým hrám, divadelním představením, relaxaci, apod. Je zde zřízen i hudební koutek. Druhá místnost slouží především k raním hrám, ke stravování dětí a k různým výchovným činnostem. Vybavení tříd je hodně zastaralé, ale vyhovující. V budově se dále nachází sklad, určený pro pomůcky pro výchovně vzdělávací činnost a rozlehlá chodba, která slouží jako šatna, na jejíž výzdobě se děti podílejí. Je zde také kancelář pro vedoucí učitelku, dětské i dospělé WC s umývárnou, přípravná kuchyně, kde je zajištěn celodenní pitný režim. Stravování je zajištěno z jídelny ZŠ. Naše mateřská škola nemá bohužel funkční vybavení na školní zahradě, které by odpovídalo bezpečnostním a hygienickým podmínkám. Proto zahradu nemůžeme využívat. V naší škole pracuje jedna pedagogická pracovnice a jedna nekvalifikovaná učitelka, která je zároveň školnice. Do školy jsou zapsány dětí z těchto obcí a osad: Záboří, Lažánky, Čečelovice, Slivonice, Blatenka, Nahošín, Mečichov a Jindřichovice. Ve výchově a vzdělávání dětí upřednostňujeme spontánní a přirozený rozvoj, zejména prostřednictvím hry s využitím náhodných i vytvořených situací. Při těchto činnostech se děti učí jednat, myslet, komunikovat, poznávat hodnoty života, utvářet svoji osobnost a charakter. Respektujeme zvláštnosti a schopnosti každého dítěte, pracujeme s dětmi na základě individuálního přístupu. Snažíme se o vytváření kladného vztahu k přírodě, hudbě, výtvarným a pracovním činnostem. 3

4 Z akcí školy: Zahájení školního roku Pouštění draka Vánoční focení dětí za účasti rodičů a sourozenců Vystoupení dětí na Vítání občánků Mikulášská nadílka Vánoční besídka Návštěva ZŠ s předškoláky Zápis dětí do 1. třídy (účast vedoucí učitelky při zápisu) Masopustní karneval Školní akademie Školní výlet Den dětí Loučení s předškoláky Vystoupení dětí Pod lípou na zábořské pouti Kulturní, divadelní a poznávací akce ve spolupráci se ZŠ Účast na výtvarných soutěžích 4

5 III.Podmínky vzdělávání Věcné vybavení školky je dostačující a funkční pro kapacitu 24 dětí. /v roce 2011 vytvořena další 4 šatní místa pro navýšení kapacity na 28 dětí/. Prostory jsou dostatečně velké, dobře uspořádané (viz. charakteristika školy). Dětský nábytek je zastaralý a opotřebovaný, zejména stolky, židličky, PVC, hrací koberec./v herně koberec obnoven 2009 pomocí sponzorského daru, lepší stolky jsme přivezli z MŠ Šilhova Blatná, které byli určeny k vyřazení, ale pořád jsou pro nás lepší, než stávající/. Ve školce je televizor s přehrávačem DVD /funkční zakoupen 2010/ a kombinovaný radiový přijímač s přehrávačem magnetofonových kazet a kompaktních disků. Ve školce není počítač. Lehátka jsou dobrá, i když odřená a těžká pro manipulaci.obdrželi jsme je už jako vyřazená z MŠ Šilhova Blatná. /na konci roku 2011 jsme za peníze od zřizovatele zakoupili 12 ks nových plastových lehátek./ Domnívám se, že by si děti z naší vesnice a okolí zasloužily lepší a estetičtější vybavení školky a na zahradě alespoň funkční pískoviště./žádost o dotaci na dětské hřiště podaná na konci roku 2011/. Přípravna jídla splňuje hygienické podmínky: má lednici, mikrovlnnou troubu, dva nerez dřezy. Příbory z hliníku byly v září 2009 vyměněny za nerezové, zakoupeny nové porcelánové hrnky./hrnky se musí stále postupně vyměńovat, když budou otlučené/. Plastové ubrusy určené pro jídlo byly vyměněny za prostírání. Časem dokoupit kompotové misky, termosky na čaj i obměnit talíře, aby nebyl každý jiný. Prioritou je zakoupit nový hrací koberec /zakoupen 2009/, vysavač/zakoupen 2010/, myčku na nádobí /dostali jsme starší darem 2011/, postupně nechat přesklít prasklá venkovní okna a také postupně obměňovat hračky, vzdělávací pomůcky a zakoupit funkční, současným trendům odpovídající hudební nástroj, nejlépe keyboard./na konci roku 2011 zakoupeno elektrické piano do té doby jsem k hudebním činnostem používala vlastní pianino/. Připomínat zřizovateli výměnu PVC a zakoupení nových stolků a židliček. Dokoupit ještě alespoň 6 plastových lehátek. 5

6 Na velmi dobré úrovni je pedagogická knihovna, kde je možné najít hodně podnětů a námětů k výtvarným, hudebním, pohybovým i literárním činnostem. Hračky jsou dětem přístupné, snadno dosažitelné. Zřídily jsme nové hrací koutky kadeřnictví, knižní koutek a hudební koutek. Postupně školku lépe vybavíme výtvarným materiálem /dostatek materiálu dostáváme i od rodičů a sponzorů/. V přípravném týdnu 2009 jsme hračky radikálně probraly, nefunkční a nebezpečné vyřadily, postupně budou obměňovány a pravidelně omývány. Děti se učí hračky třídit a ukládat na své místo. Ostré hrany nábytku a elektrické zásuvky jsme opatřily ochrannými kryty. Toalety a umývárny odpovídají hygienickým požadavkům /postupně opravovat splachování na úsporné/. Drobné opravy, sekání zahrady a vytápění školky zajišťuje zaměstnanec (školník ZŠ). V létě 2009 byla před vchodem do MŠ položena nová zámková dlažba./ vchod byl s pomocí rodičů vymalován a vyzdoben, natřeny trámy i vnitřní dveře/.zahrada není dětem přístupná (viz. charakteristika školy). V případě špatného počasí můžeme využít k pohybovým aktivitám tělocvičnu ZŠ. Budova je vytápěna plynovým topením, regulaci teploty a kontrolu provádí školník ZŠ. Teplota v místnostech je pravidelně kontrolována, stejně jako pravidelně kontrolujeme, zda neteče z kohoutků v umývárně příliš horká voda. Větrání probíhá pravidelně v dostatečném rozsahu v závislosti na ročním období. Podlahy jsou denně vytírány, pravidelně dezinfikovány, utírán prach, pravidelně luxovány koberce a jedenkrát ročně vyčištěny vodním vysavačem. Třídy jsou světlé, tiché, nově opatřené zářivkami, v oknech jsou žaluzie. Ze stěn jsme sundaly všechny staré a zaprášené obrazy i vybledlé dětské výtvory, které již nepůsobily esteticky. Vymalování tříd plánujeme./2011 školka se měla stěhovat do ZŠ, takže se opět nemalovalo/. Do MŠ jsme daly květiny, které nejsou ani nebezpečné, ani jedovaté pro děti. Vyklidily jsme sklad a přestavěly nábytek ve třídách tak, aby děti měly okolo sebe více prostoru i koutky k odpočinku. Vedoucí učitelka nově vybavila lékárničku. 6

7 Životospráva Stravování je zajištěno z jídelny ZŠ. Paní školnice jídlo přináší v termonádobách asi 20 metrů přes dvůr, třikrát denně. Kvalita a množství jídla odpovídají stravovacím zvyklostem v regionu a předpisům. V přípravné kuchyni rozděluje paní školnice jídlo na jednotlivé porce, které přiveze do třídy na pojízdném vozíku. Děti si samy připravují talíře na polévku, příbory a pití. Učitelka nalévá polévku a obsluhuje malé děti. Všechny děti si odnášejí po jídle talíře a hrnečky zpět na výdejní vozík. Malé děti se učí během roku jíst příborem. Děti mají možnost ovlivnit velikost porce jídla, mohou si přidat, dolít čaj, nebo naopak nemusí dojídat. Pitný režim je dětem dostupný během celého dne v přípravné kuchyni. Ten, kdo nepije sladký čaj, dostává k pití čaj hořký, nebo pitnou vodu. Na pití pro děti používáme porcelánové hrnky. Kromě toho jsou děti zvyklé nosit si vlastní pití, které si nechávají na svém místě v šatně a mohou se tam jít kdykoliv napít. Při pobytu venku využíváme krásných procházek v okolí vesnice. Nemůžeme využívat školní zahradu. Děti jsou venku přibližně od 10:00 do 11:30 hod (v zimních měsících nebo při nepříznivém počasí se pobyt venku zkracuje). Venku zařazujeme různé pohybové aktivity, pozorování přírody, určování květin, stromů, hub, dopravních prostředků, značek apod. Po obědě se děti ukládají na připravená lehátka v lehárně, převlečená do pyžam. Zpravidla děti usínají po pohádce do 13:00 hod, vstávají do 14:15 hod. Respektujeme odlišnou potřebu spánku, nenutíme děti spát ani zbytečně dlouho ležet. Lůžkoviny se po vyvětrání ukládají s pomocí učitelky do skříněk. Perou je rodiče jedenkrát za měsíc, navlékací prostěradlo 2-3 krát do roka, nebo podle potřeby. Během dne zařazujeme relaxační chvilky (po cvičení, po pohybových hrách, na louce, apod.). Psychosociální a organizační podmínky: Dbáme na přátelskou atmosféru mezi dětmi i mezi vztahy učitel rodič, učitel dítě. Snažíme se o to, aby v nás děti cítily oporu a důvěřovaly nám. Děti se učí, co se ve školce smí a co nesmí, a mezi těmito hranicemi se svobodně pohybují i jsou usměrňovány /vyvozujeme si 7

8 pravidla soužití /. Je pro nás důležité všímat si toho, že každé dítě v něčem vyniká, něco umí, něco mu jde a za to je chváleno, vyzdvihováno a povzbuzováno. Dítě není nuceno k žádným činnostem. Chceme, aby děti nebyly přetížené, cítily se dobře a do školky se těšily. Požadavky na děti jsou přiměřené jejich věku a schopnostem, vyhýbáme se nezdravé soutěživosti. Nebojíme se dětem omluvit za svoji chybu. Máme společný ranní pozdrav, kterým dle potřeby zahajujeme ranní kruh, kde se děti i učitelka mohou volně vyjadřovat co se jim líbí, nelíbí, co se povedli, nepovedlo, co je třeba změnit, určují se pravidla, apod. Po dobře vykonané práci následuje společný popěvek, který činnost radostně ukončuje. Slavíme narozeninové dny, kdy je oslavenec středem pozornosti, sám si může určit činnost, kam jít na procházku apod. Nově příchozím dětem je umožněno být s rodičem ve třídě během adaptačního období./zpravidla týden před nástupem od 8 do 9 hod./. Denní řád ve škole je flexibilní k situacím a potřebám dětí. Poměr spontánních her a řízených činností je vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, pokud naopak potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku. Zdravotně pohybové aktivity jsou zařazovány každodenně, většinou při řízených činnostech, nebo pobytu venku. V integrovaných blocích pracují děti společně, samostatně i v různě velkých skupinách. Používáme dostatek didaktických pomůcek a snažíme se o vhodnou motivaci činností. Vedeme děti k ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a spolupráci, chceme, aby vztahy ve třídě byly kamarádské. Všechny děti mají rovnocenné postavení, stejná práva i povinnosti. Řízení MŠ Povinnosti a úkoly učitelky a školnice máme vymezené v náplni práce. Pracovní porady probíhají dvakrát ročně, rodiče jsou o všem informováni ústně, nebo na nástěnce Informace pro rodiče. Podle potřeby je uspořádána schůzka s rodiči. Snažíme se o spolupráci s rodiči, o dobrou komunikaci mezi sebou, respektovat názor druhého. Spolupracujeme prostřednictvím ZŠ se zřizovatelem, se základní školou, s mateřskou školou v Doubravici, se ZUŠ Blatná, popř. s místní organizací dobrovolných hasičů, podnikateli. 8

9 Personální a pedagogické zajištění V naší mateřské škole pracuje jedna pedagogická pracovnice, která je zároveň vedoucí učitelka a jedna nekvalifikovaná učitelka, která je zároveň školnice. Vedoucí učitelka pracuje na celý úvazek /30 hodin u dětí + ostatní činnost/, druhá pracovnice pracuje na 0,75 úvazku jako nekvalifikovaná učitelka a na 0,25 úvazku jako školnice. Učitelka se zajímá o odbornou literaturu a časopisy pro předškolní vzdělávání, informace získává i z internetu. Možnost absolvovat různé vzdělávací semináře a kurzy závisí na tom, zda učitelka za sebe sežene vhodnou kvalifikovanou náhradu do výchovně vzdělávacího procesu. Toto řešíme po dohodě s paní učitelkou, která je již v důchodu nebo suplováním p.uč. z družiny. Jinak o prázdninách nebo v odpoledních hodinách není vzdělávání problém, pokud kurzy probíhají. Vedoucí učitelka pracuje s dětmi každý den kromě středy od 07:15 do 13:00 hodin. Ve středu od 09:00 do 16:00 hodin. Ostatní hodiny využívá k přípravám činností, evaluaci, sebevzdělávání, dokumentaci školy, nákupu pomůcek, apod. Nekvalifikovaná učitelka má pracovní dobu kromě středy od 06:45 do 16:00 hodin, ve středu od 06:45 do 13:00 hodin. Ráno asistuje při příchodu dětí, jde s učitelkou na vycházku a od 13:00 hodin má na starosti odpolední činnost dětí. Jako školnice se stará o výdej jídel, úklid, prádlo, apod. Spolupracujeme s SPC Strakonice, s DYScentrem Strakonice. Spoluúčast rodičů na chodu MŠ S výchovně vzdělávací činností a plánovanými akcemi jsou rodiče seznamováni na nástěnce nebo individuálními pohovory s učitelkou. Každou středu odpoledne využíváme ke konzultačním pohovorům. Rodičům je při tom povolen vstup do tříd. Jsou požádáni o spolupráci při akcích a činnostech MŠ, mohou prezentovat svoje nápady, názory. Vůči rodičům se snažíme být vstřícní, taktní, nedávat zbytečné rady bez požádání o ně, a takové si před jejich poskytnutím s rozvahou rozmyslet. Rodiče jsou průběžně informováni o prospívání svého dítěte. Pracovnice školy zachovávají mlčenlivost o vnitřních záležitostech rodin. V současné době je spolupráce s rodiči je velmi dobrá. 9

10 IV. Organizace vzdělávání (vnitřní řád školy) Průběh přijímacího řízení a kritéria pro přijetí do MŠ probíhá v souladu s pokyny zřizovatele. V měsíci dubnu probíhá ve školce Zápis dětí na další školní rok. O přijetí dítěte do MŠ jsou rodiče informováni tiskopisem Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. Před nástupem dítěte do MŠ rodič odevzdá evidenční list dítěte náležitě vyplněný, přihlášku dítěte do MŠ, přihlášku ke stravování, lékařské potvrzení a prohlášení o řádném očkování dítěte dle očkovacího kalendáře. Při nástupu do MŠ rodič vyplňuje Zmocnění pro vyzvedávání dítěte z MŠ. Učitelka přijímá do MŠ dítě zdravé, rodič onemocnění svého dítěte nahlásí (záněty HCD, průjem, apod.). Kapacita naší jednotřídní mateřské školy je 28 děti. Přijímány jsou děti 3 6 ti leté, při malém naplnění třídy i děti ve věku od dva a půl roku. Školné pro celodenní péči činí měsíčně =200,-- Kč, pro děti, které dochází na 4 hodiny denně, nebo 5 dnů v měsíci činí =150,-- Kč. Předškoláci školné neplatí. Provoz MŠ je od 06:45 do 16:00 hodin, ranní scházení dětí probíhá do 08:30 hod, nebo po individuální domluvě s učitelkou. Rodiče předávají své dítě učitelce. V poledne si rodiče mohou dítě odvést domů v době od 12:00 do 12:30 hodin. V této době je MŠ otevřena. Odpoledne si děti rodiče odvádějí domů v době od 14:30 do 16:00 hodin. Učitelka předá dítě pověřené osobě jenom na základě písemného pověření rodiče (zákonného zástupce) dítěte. Rodič (zákonný zástupce) nebo pověřená osoba mají povinnost vyzvedávat své dítě včas, aby nedocházelo k porušování řádu MŠ. Zástupce dítěte oznámí v MŠ předem nepřítomnost dítěte buď osobně, nebo telefonicky na čísle O přerušení provozu MŠ prázdniny- jsou rodiče informováni na vývěsce přibližně 1 měsíc před uzavřením provozu. Docházka dítěte může být ukončena, pokud nedochází jeden měsíc do MŠ bez omluvy. Před vstupem do ZŠ je ukončena docházka na evidenčním listě. 10

11 Režim dne 06:45 08:30 Příchod dětí, spontánní hry a činnosti, 08:45 09:00 Hygiena, svačina 09:00 10:00 Řízené činnosti 10:00 11:30 Pobyt venku 11:30 12:15 Hygiena, oběd 12:15 14:15 Příprava na odpočinek na lůžku, spánek, klidové činnosti 14:15 14:30 Odpolední svačina 14:30 16:00 Zájmové činnosti, odchod domů Z bezpečnostních důvodů je budova MŠ uzamčena v době od 08:30 do 12:00 a od 12:45 do 14:30 hodin. Zaměření školy: Učit děti vnímat svět okolo sebe v přirozeném prostředí, získávat zkušenosti vlastním prožitkem se zaměřením na komunikativní dovednosti a rozvoj řeči. Snažíme se o vytváření kladného vztahu k přírodě, hudbě, výtvarným a pracovním činnostem. Podporujeme zvídavost, fantazii, tvořivost a zájmy dítěte. Učíme děti vidět to hezké kolem sebe, v sobě i v druhých a umět se z toho radovat. Z toho vychází i název našeho školního vzdělávacího programu: POZNEJ, VNÍMEJ A CHRAŇ. 11

12 V.Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika našeho ŠVP je již dána jeho mottem. Je založen na přirozeném a stále se opakujícím střídání ročních období a s ním souvisejících tradic a zvyků. Celý rok nás provází písnička Pavla Jurkoviče a Václava Čtvrtka Dvanáct je měsíců. Témata jsou dětem blízká, vycházejí z jejich prožitků, z toho, co vidí kolem sebe. Témata jsou plánovanou nabídkou pro všestranný rozvoj dítěte. Cíle školního vzdělávacího programu vycházejí z rámcového vzdělávacího programu z roku Při výchově a vzdělávání sledujeme tyto rámcové cíle: 1. Všestranný rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, působící na své okolí. Dílčí cíle: - zvládnout sebeobsluhu a uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky - rozvíjet učení a poznání dětí - vytvoření podmínek pro všestranný rozvoj dětí - umět poznat sám sebe, rozvíjet sociální cítění a schopnosti soužití ve společnosti vrstevníků, učit se respektovat určitá pravidla a osvojovat si lidské hodnoty - rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání a porozumění řeči, výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev a vyjadřování, produktivní řečové schopnosti a komunikace) - vnímat a podněcovat u dětí estetické a hudební cítění, zařazovat prvky hudební relaxace - dát dětem prostor ke tvořivému a konstruktivnímu myšlení, k řešení problémů a seberealizaci - podporovat pohybovou aktivitu a vést děti ke zdravým životním návykům - získávat povědomí o okolním světě, jeho dění a vlivu na člověka, střídání jevů v přírodě 12

13 - spolupodílet se na přípravě zdárného vstupu do ZŠ, spolupráce se ZŠ - seznamovat děti s tradicemi a svátky - spolupracovat s rodiči a umožnit jim podílet se na chodu MŠ Formy a metody práce: Prožitkové učení, kooperativní učení hrou, situační učení, spontánní sociální učení. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. 13

14 VI. Obsah vzdělávacího programu V náplni ŠVP plníme tyto oblasti: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět. Tyto jednotlivé oblasti se objevují ve všech činnostech dítěte v průběhu celého dne, prolínají se. Náš ŠVP se skládá z deseti témat a dalších podtémat. Jednotlivá podtémata jsou zpracovávána do integrovaných bloků v časových intervalech 1 2 týdny nebo podle potřeby, situace a zájmu dětí. V přípravách jednotlivých integrovaných bloků si stanovuji konkrétní dílčí cíle a vybírám činnosti tak, aby odpovídaly věku dětí, aktuálním událostem, rozvíjely celkovou osobnost dítěte, jeho dovednosti, schopnosti a návyky a aby vedly ke klíčovým kompetencím, které jsou dané v rámcovém vzdělávacím programu. Snažím se, aby jednotlivé integrované bloky na sebe navazovaly, mohly se prolínat, doplňovat. Vzdělávací obsah se opakuje i v jiných souvislostech. TÉMATA: V září se sejdem pod jabloní: V říjnu déšť pleská po střeše: Listopad svléká stromům šaty: PODTÉMATA: Já a moji kamarádi ve školce Léto odlétá Pohádka O budce Kdo bydlí v lese Dozrálo nám jablíčko O veliké řepě Podzime, už zas nosíš deště Halloween Lísteček mi na dlaň spad Vzhůru draci letí Bude zima, bude mráz Chraňme své zdraví V prosinci zrajou hvězdy zlatý: Nebe, peklo, ráj Vánoce, vánoce přicházejí 14

15 Leden je měsíc plný ledu: My tři králové Bílá zima, modré mrazy Ptáci u krmítka Postavíme sněhuláky Únor zavolá skřivánka: Březen dá první lžičku medu: V dubnu se čistí studánka: Květen si říká podle kvítí: Červen si na svět sluncem svítí: Výlet na severní pól /jižní/ O Perníkové chaloupce masopustní veselí Jaro ťuká na vrátka Přišlo jaro do vsi O kohoutkovi a slepičce Hody, hody, doprovody Čáp jede v kočáře Na naší zahrádce Čarodějko, my se ptáme Moji nejmilejší lidé Uvíjíme věneček Život na louce Na statku Poletíme do Afriky Pozor, pozor, auto jede Léto, milé léto Hurá na prázdniny PROJEKTY: Školička individuální práce se skupinou předškoláků, příprava na školu, jedenkrát týdně minut během dopoledního programu. Kouzelná zahrádka pěstování rostlin, bylinek, krmení ptáčků Narozeninové dny celý den je toho, kdo má narozeniny, vybírá činnosti z nabídky, pomáhá učitelce, apod. 15

16 DALŠÍ AKTIVITY: Účast na kulturních, divadelních a jiných zajímavých akcích Výlety, oslavy lidových zvyků, tradic a svátků Školní akademie Společné focení Rozloučení s předškoláky 16

17 VII.Evaluační systém VNITŘNÍ EVALUACE -vzdělávacího procesu -hodnocení dětí -hodnocení pedagoga -hodnocení podmínek Evaluace vzdělávacího procesu: - každodenní vyhodnocení činností a her, individuální práce s dětmi (ústní formou společně s dětmi při ranním kruhu, vždy po ukončení činnosti, individuální) - písemné týdenní hodnocení (úroveň poznatků, zaujmutí dětí, hodnocení vlastní práce) - vyhodnocení ŠVP na konci roku (vyhodnocují se témata jejich zpracování, počet, změny a další postřehy. Z toho budu vycházet při aktualizaci ŠVP na další školní rok. Hodnocení dětí: - předškoláci jsou ústě hodnoceni ve školičce, která se koná od října pravidelně jeden den v týdnu, nebo dle potřeby během dopoledne. - písemně si dělám záznamy o předškolních dětech a dětech s handicapem, o jejich vývoji, pokroku, na co se zaměřit při individuální práci - každé dítě má své desky s výkresy, výrobky a pracovními listy, které lze uložit. Hodnocení pedagoga: - vedoucí učitelka je hodnocena ředitelem školy - sebehodnocení provádím každý den, písemně na konci integrovaného bloku co se mi povedlo, nepovedlo, co zlepšit, upravit, apod. Hodnocení podmínek: Materiální podmínky hodnotíme účelnost vybavení, snažíme se o doplňování nových hraček a pomůcek i průběžně vyřazovat nefunkční, rozbité. 17

18 Organizační podmínky - průběžně vyhodnocuji způsob organizace činností, her a dalších aktivit. Organizace dne je operativně přizpůsobena potřebám a činnostem dětí. Pedagogické podmínky ved. uč. MŠ má potřebnou kvalifikaci. Druhá pracovnice je nekvalifikovaná učitelka a školnice zároveň. Ved. uč. si kvalifikaci zvyšuje odbornými semináři, četbou odborné pedagogické literatury, samostudiem z různých zdrojů. VNĚJŠÍ EVALUACE - spolupráce s rodiči, veřejností a institucemi V závěru školního roku je evaluována spolupráce s rodiči společné akce, účast rodičů na aktivitách školy, sponzorská a materiální činnost od rodičů dětem, jejich pomoc při organizování výletů, apod. Během roku využíváme osobních rozhovorů s rodiči nebo anket pro zjištění názorů rodičů na MŠ, naši práci, stravování, popřípadě i jiné připomínky a nápady. Hodnotíme také spolupráci se ZŠ, se zřizovatelem, s SPC Strakonice a se ZUŠ Blatná při hledání dětských talentů. 18

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC DASKABÁT 72, OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC DASKABÁT 72, OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC DASKABÁT 72, 77200 OLOMOUC IČO 70985901, IZO 1030480323, TEL. 585358278, 739653604 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Údaje o zařízení PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Název Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Adresa Na Bojišti 759/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Mateřské školy Rozdrojovice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace

PROVOZNÍ ŘÁD. Mateřské školy Rozdrojovice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace PROVOZNÍ ŘÁD Mateřské školy Rozdrojovice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace Údaje o zařízení Adresa: Rozdrojovice, Šafránka 54, 664 34 p. Kuřim Telefon: 538700471, 538700472 IČO: 75003759 Ředitel:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY ŽIRAFA z.s.

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY ŽIRAFA z.s. PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY ŽIRAFA z.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 4 4. ZÁPIS A PODMÍNKY PŘIJETÍ DĚTÍ A UKONČENÍ DOCHÁZKY V ŽIRAFĚ... 4 5. DOCHÁZKA

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÁ SKUPINA ČERNOPOLNÍ

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÁ SKUPINA ČERNOPOLNÍ !! OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SLUNÍČKO DĚTEM, z.s. se sídlem Bzenecká 23, 628 00 Brno pracoviště Černopolní 37A, 613 00 Brno PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÁ SKUPINA ČERNOPOLNÍ I. Údaje o zařízení Název organizace: Občanské

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky:

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky: V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob vhodného

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. tel: , ,

PROVOZNÍ ŘÁD. tel: , , PROVOZNÍ ŘÁD I. Údaje o zařízení Fakultní mateřská škola se speciální péčí Arabská 681/20 160 00 Praha 6 tel: 235 350 410, 246 024 322, 731 181 954 e-mail: www stránky: irena.holema@skolka.org www.skolka.org

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Vnitřní pravidla Rozesmáté děcko, z.s.

Vnitřní pravidla Rozesmáté děcko, z.s. Příloha 1 Vnitřní pravidla Rozesmáté děcko, z.s. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod, 547 01 IČ 033 42 034 zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou www.rozesmatedecko.cz Kapacita skupiny: neregistrovaná

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Provozní řád MŠ. zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů. I.

Provozní řád MŠ. zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů. I. Provozní řád MŠ zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů I. Údaje o zařízení Název subjektu: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Adresa

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ V naší mateřské škole jsou vytvořené všechny podmínky pro to, aby u nás byly děti i jejich rodiče spokojeni a aby v naší mateřské škole probíhalo kvalitní předškolní vzdělávání.

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Vnitřní řád MŠ Paršovice

Vnitřní řád MŠ Paršovice Vnitřní řád MŠ Paršovice 1) Provoz a režim dne mateřské školy Mateřská škola je otevřena od 6:00 do 16:00 Kapacita mateřské školy je 25 dětí v jedné třídě MŠ je zabezpečena videotelefonem sloužícímu k

Více