ELEKTRONICKÝ TER. Model: 84854

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÝ TER. Model: 84854"

Transkript

1 ELEKTRONICKÝ TER Model: NÁVOD NA POUŽITÍ UPOZORNNÍ 1. Ter není hraka 2. Ter je uren pouze pro dosplé osoby. 3. ped použitím si nejdíve pette návod na použití. POPIS 1. Display: ukazuje výsledky nebo informace o he 2. Poet hrá: Poet her: 18 (159 kombinací) 1

2 MONTÁŽ TERE NA ZE Vyznate si místo ve vzdálenosti 3 m od tere. Povste ter tak, aby jeho sted byl ve výšce 1,73 cm od zem. Bhem hry hrá musí být ve vzdálenosti nejmén 2,37 m od tere. Pravidla poítání bod: SEGMENT výsledek Single / SEGMENT jednoduchý body X 1 Double / SEGMENT zdvojený body X 2 Triple / SEGMENT ztrojený body X 3 Bull s-eye 25 X 1 Bull s-eye zdvojené 25 X 2 POPIS TLAÍTEK: 1. Stisknte tlaítko "POWER" pro zapnutí / vypnutí hry. Zapnutí / vypnutí je indikován pípnutím. 2. Tlaítkem SOUND vypnete nebo zapnete zvukové efekty. 3. Tlaítko DOUBLE se používá ve he G GAME slouží pro výbr hry (G01 G18). 5. Tlaítko OPTION slouží k výbru hry v hlavní he. 6. Pomocí tlaítka PLAYER zvolte poet hrá. Minimální poet hrá je ELIMINATE toto tlaítko slouží k vynulování a zobrazení výsledk hry. 2

3 8. Tlaítko START/NEXT, pro zapnutí hry. Také slouží pro zmnu hráe. ZVUKOVÉ SIGNÁLY: Laser když šipka dorazí na ter. Double informuje o trefení pole DOUBLE (poítá x2) Triple informuje o trefení pole TRIPLE (poítá x3) Score informuje o výsledku hry. Close zvuk uzaveného segmentu Open zvuk oteveného segmentu. Too High zvuk naznauje, že se poítá od zaátku Winner informuje, že hrá vyhrál Bull s-eye informuje o trefení pole Bull s-eye. (poítá 25) Next/Player informuje, hru zaíná další hrá Ye informuje o trefení oekávaného segmentu. No informuje o netrefení oekávaného segmentu. NÁVOD KE HE: 1. Zmáknte POWER, pro zapnutí tere. 2. Zmáknte GAMES nkolikrát, až vyberete požadovanou hru. 3. Zmáknte DOUBLE (voliteln), pro volbu zdvojnásobení (používá se ve hrách ). 4. Zmáknte PLAYER, pro výbr potu hrá. 5. Zmáknte START/NEXT, pro zaátek hry 6. Hote šipku. Zobrazí se možný poet hod (malé body v horní ásti displeje). Po hození všech tech šipek se ozve zvuk a displej bliká. Te již mžete odstranit hozené šipky bez obav. AUTOMATICKÁ FUNKCE SLEEP: Pokud nebudete šipky používat po dobu 30 minut, ter pejde do režimu spánku, aby šetil baterie. Všechny výsledky jsou uloženy v pamti a hra mže pokraovat stisknutím jakéhokoliv tlaítka. SEZNAM HER: Hra 1: G01 Count Up / naítání (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900) Cílem je, abyste rychle dosáhli zvolený poet bod (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900). Vítzem je hrá, který první dosáhne požadovaného potu bod Hra 2: G02 Count Down / odpoítání (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) Každý hrá zaíná se stejným potem bod (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901). Pi každém hodu se dané body odpoítávají. Vyhrává ten, kdo první dosáhne nuly. 3

4 Kombinace: Double in (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) znamená, že body se poítají pouze pokud první hod je v poli Double. Double out (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) Znamená, že hru mžete zakonit jedin trefením v poli Double, jinak se body nepoítají. Double in/ Double out Znamená, že první a poslední hod musí být v poli Double. Hra 3, 4, 5: G03,04,05 Round Clock / hodiny (105, 110, 115, 120) /(205, 210, 215, 220) / (305, 310, 315, 320) , 110, 115, 120 poítá se trefení v dovoleném segmentu , 210, 215, 220 poítá se trefení v segmentu Double , 310, 315, 320 poítá se trefení v segmentu Triple. 4. Znamená trefit segmenty od 1-5 (105), 1-10 (110), od 1-15 (115) nebo od 1-20 (120). Platí i v segmentech Double a Triple. Vyhrává ten, která jako první dosáhne tyto hodnoty. Hra 6: G06 Simple Cricket / jednoduchý kriket (000, 020, 025) 1. Poítají se jen hody v segmentech 15,16,17,18,19,20 nebo Bull s-eye. 2. Hrá, který první trefí tikrát pole, vyhrává. Hod v segmentu Single poítá x 1 Hod v segmentu Double poítá x 2 Hod v segmentu Triple poítá x 3 Kombinace: musí být hozeno v segmentech 15,16,17,18,19,20 a Bull s-eye. Nezáleží na poadí znamená 3x trefit 20 a pak po ad 19, 18, 17, 16, 15 a Bull s eye znamená 3x trefit Bull s-eye a pak po ad 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hra 7: G07 Score Cricket / KRIKET (E00, E20, E25) 1. Poítá se pouze trefení v segmentech 15,16,17,18,19,20 nebo Bull s-eye. 2. Musíte trefit všechny dané ísla: Hod v segmentu Single poítá x 1 4

5 Hod v segmentu Double poítá x 2 Hod v segmentu Triple poítá x 3 Kombinace: 1. E00 musí být hozeno v segmentech 15,16,17,18,19,20 a Bull s-eye. Nezáleží na poadí znamená 3x trefit 20 a pak po ad 19, 18, 17, 16, 15 a Bull s eye znamená 3x trefit Bull s-eye a pak po ad 15, 16, 17, 18, 19, Na displeji se zobrazí 3 íslice, hra koní, když jsou všechny ti hozeny. 5. Na displeji bliká segment, vyhrává ten, který jako první uzave všechny pole. 6. Pokud hrá trefí tikrát bodovaný segment, je jeho výsledek otevený. Výsledek bude zapsaný, pokud každý hrá hodí všechny ti hody v bodovaném segmentu. Body od ostatních hrá budou pipsány soupem. 7. Každý hrá se musí snažit trefit bodovaný segment. 8. když segment zstane trefený tikrát každým hráem, zstane uzamen. Hrá musí trefit následující segment, aby umožnil soupem sbírání bod. 9. Vyhrává hrá, který po uzamený všech segment získal nejmenší poet bod. Hra 8: G08 Cut Throat Cricket vybíjecí kriket (C00, C020, C25) 1. Poítá se pouze trefení v segmentech 15,16,17,18,19,20 nebo Bull s-eye. 2. Musíte trefit všechny dané ísla: Hod v segmentu Single poítá x 1 Hod v segmentu Double poítá x 2 Hod v segmentu Triple poítá x 3 Kombinace: 1. C00 musí být hozeno v segmentech 15,16,17,18,19,20 a Bull s-eye. Nezáleží na poadí znamená 3x trefit 20 a pak po ad 19, 18, 17, 16, 15 a Bull s eye znamená 3x trefit Bull s-eye a pak po ad 15, 16, 17, 18, 19, Na displeji bliká segment, vyhrává ten, který jako první uzave všechny pole. 5. Pokud hrá trefí tikrát bodovaný segment, je jeho výsledek otevený. Výsledek bude zapsaný, pokud každý hrá hodí všechny ti hody v bodovaném segmentu. Body od ostatních hrá budou pipsány soupem. 6. Každý hrá se musí snažit trefit bodovaný segment. 7. když segment zstane trefený tikrát každým hráem, zstane uzamen. Hrá musí trefit následující segment, aby umožnil soupem sbírání bod. 8. Vyhrává hrá, který po uzamený všech segment získal nejmenší poet bod. 5

6 Hra 9: G09 Golf / Golf (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) 1. Tato hra vychází ze souasného golfu. Je to skvlá hra pro hráe golfu. 2. cílem hry je získat 3 body co nejmén údery (odpaly) na každou jamku. Každý hrá pokrauje v házení na urité íslo, dokud nezíská 3 body zásahem 1xtriple nebo 1x double a 1x single nebo 3x single. Poté, co všichni hrái získají 3 body na daném ísle, pokraují na další íslo. Každá hozená šipka se poítá jako jeden úder a nezáleží na tom, zda zasáhla cíl i minula. Vyhrává hrá s nejmenším potem úder. 1. (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) znamená vybrat jedno z tchto ísel. Hrá musí trefit v poadí segmenty od 1-18, tzn. v prvním kole trefit segment 1, v druhém kole segment 2, atd.) Pokud trefí správný segment, objeví se YES (ano), pokud špatný, objeví se SORRY. 2. cílem hráe je získání nejnižšího výsledku. Pokud bhem své hry (3 hod): - netrefí ter má 5 bod tzv. BAD DART - trefí segment TRIPLE dostane 1 bod, tzn. EAGLE DART - trefí segment Double dostane 2 body, tzn. Bird dart - trefí segment Single dostane 3 body Pokud hrá trefí pole Single v prvním hodu, dostane 3 body a mže se rozhodnout, zda bude hrát dále. Pokud pak netrefí žádnou z 2 šipek, dostane 5 bod míso 3. Pokud žádný z hrá nezíská daný výsledek po všech 18-ti kolech, vyhrává ten hrá, který má nejmenší poet bod. Hra 10: G010 Bingo (132, 141, 168, 189) 1. segment k trefení se získává náhodn losuje se. Hrá, který jako první trefí uvedený segment, vyhrává. Kombinace: trefí postupn 15, 4, 8, 14, trefí postupn 17, 13, 9, 7, trefí postupn 20, 16, 12, 6, trefí postupn 19, 10, 18, 5, 11 Hrá musí trefit v daném segmentu íslo, aby pešel do následujícího segmentu. Hod v segmentu Single poítá x 1 Hod v segmentu Double poítá x 2 Hod v segmentu Triple poítá x 3 Hra 11: G11 Big Little (Simple/jednoduchý 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 1. Každý hrá má daný poet život, když je ztratí vypadne. Hrái mají za úkol trefit náhodn dané segmenty. Ten hrá, který zstane ve he nejdéle, vyhrává. 2. Trefení daného ísla v prvním nebo druhém hodu umožuje hrái urit segment pro dalšího 6

7 hráe ( tzn. že další hrá musí trefit segment, který trefil hrá ped ním.). Pokud následující hrá trefí vyznaený cíl napotetí nebo nedá další cíl, bude nový cíl losován u dalšího hráe. Pokud hrá netrefí vyznaený cíl ve tech hodech, ztrácí body a cíl pechází na dalšího hráe. Triple. Simple/jednoduchý: cílem je trefit daný segment. Je jedno, zda trefit v poli Single, double nebo volba (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) znamená množství život daného hráe. Vyhrává ten hrá, který zstane na živu jako poslední. Hra 12: G12 Big Little (Hard/tžký H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10) 1. Každý hrá má daný poet život, když je ztratí vypadne. Hrái mají za úkol trefit náhodn dané segmenty. Ten hrá, který zstane ve he nejdéle, vyhrává Trefení daného ísla v prvním nebo druhém hodu umožuje hrái urit segment pro dalšího hráe ( tzn. že další hrá musí trefit segment, který trefil hrá ped ním.). Pokud následující hrá trefí vyznaený cíl napotetí nebo nedá další cíl, bude nový cíl losován u dalšího hráe. Pokud hrá netrefí vyznaený cíl ve tech hodech, ztrácí body a cíl pechází na dalšího hráe. Hard/tžký: úkolem je trefit práv ten stejný segment tere. Záleží zda byl v poli Single, nebo Double, nebo Triple. volba (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) znamená množství život daného hráe. Vyhrává ten hrá, který zstane na živu jako poslední. Hra 13: G13 Killer/Zabiják (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) volby: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 uruje poet život hráe. 1. Po zapnutí hry se zobrazí SEL, co znamená, že hrá si má vybrat svj segment hry. Segment, který hrá trefí, se stane jeho segmentem. Pro dalšího hráe zmáknte NEXT a další hrá si vybere svj segment. Hra zaíná, až si všichni hrái vyberou svj segment. 2. Pokud hrá trefí svj segment, získá pezdívku KILLER. 3. Pokud Killer trefí segment protivníka, protivník ztrácí jeden život. Hrái mohou zjistit svj poet život pomocí tlaítka SCORES. 4. Pokud hrá, který je Killer trefí svj segment, ztrácí pezdívku Killer a jeden život. 5. úkolem Killera je trefení segment protivníka a zbavení je jejich život. 6. Pokud je daný segment trefený, objeví se YES. Pokud ne, objeví se SORRY. 7. volby (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) znamená, že Killer musí trefit (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) krát segment protivníka, aby vyhrál. Je jedno, zda jde o segment typu Single, Double nebo Triple. 8. Vyhrává hrá, který zbaví ostatní hráe všech život. 9. Hru musí hrát více než 2 osoby. Hra 14: G14 Killer-Double/zabiják double (203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221) volby: 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221 uruje poet život hráe. 7

8 1. Po zapnutí hry se zobrazí SEL, co znamená, že hrá si má vybrat svj segment hry. Segment, který hrá trefí, se stane jeho segmentem. Pro dalšího hráe zmáknte NEXT a další hrá si vybere svj segment. Hra zaíná, až si všichni hrái vyberou svj segment. 2. Pokud hrá trefí svj segment, získá pezdívku KILLER. 3. Pokud Killer trefí segment protivníka, protivník ztrácí jeden život. Hrái mohou zjistit svj poet život pomocí tlaítka SCORES. 4. Pokud hrá, který je Killer trefí svj segment, ztrácí pezdívku Killer a jeden život. 5. úkolem Killera je trefení segment protivníka a zbavení je jejich život. 6. Pokud je daný segment trefený, objeví se YES. Pokud ne, objeví se SORRY. 7. volby (203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221) znamená, že Killer mže získat pouze pi trefení v poli typu Double. 8. Vyhrává hrá, který zbaví ostatní hráe všech život. 9. Hru musí hrát více než 2 osoby. Hra 15: G15 Killer-Triple/Zabiják - triple (303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321) volby: 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321 uruje poet život hráe. 1. Po zapnutí hry se zobrazí SEL, co znamená, že hrá si má vybrat svj segment hry. Segment, který hrá trefí, se stane jeho segmentem. Pro dalšího hráe zmáknte NEXT a další hrá si vybere svj segment. Hra zaíná, až si všichni hrái vyberou svj segment. 2. Pokud hrá trefí svj segment, získá pezdívku KILLER. 3. Pokud Killer trefí segment protivníka, protivník ztrácí jeden život. Hrái mohou zjistit svj poet život pomocí tlaítka SCORES. 4. Pokud hrá, který je Killer trefí svj segment, ztrácí pezdívku Killer a jeden život. 5. úkolem Killera je trefení segment protivníka a zbavení je jejich život. 6. Pokud je daný segment trefený, objeví se YES. Pokud ne, objeví se SORRY. 7. volby (203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221) znamená, že Killer mže získat pouze pi trefení v poli typu Triple. 8. Vyhrává hrá, který zbaví ostatní hráe všech život. 9. Hru musí hrát více než 2 osoby. Hra 16: G016 Shoot Out / odstel (HO3, HO4, HO5, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H15) 1. urený segment je losován. Na trefení má hrá 10 sekund. Pokud v tomto ase netrefí, ztrácí kolo. 2. Body poítané se za trefení v daných segmentech se poítají: Hod v segmentu Single poítá x 1 Hod v segmentu Double poítá x 2 Hod v segmentu Triple poítá x 3 3. Nejlepší výsledek je trefení v poli TRIPLE (poítá se x 3). 4. (H03,H04,H05 H015) to jsou postupné etapy hry. Pokud hra skoní, vyhrává ten hrá, s nejvtším potem bod. 8

9 Hra 17: G017 Legs over (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) volby: 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321 uruje poet život hráe 1. ter náhodn vybere cíl pro prvního hráe. Úkolem prvního hráe je dosáhnout pomocí 3 hod vyššího výsledku než je vygenerovaný terem. Pokud bude mít nižší poet, ztrácí jeden život. 2. úkolem dalšího hráe je získání výsledku vyššího než prvního hráe. Pokud hrá získá nižší poet bod, ztrácí jeden život. 3. Hrá nemže odstranit výsledek. Zmáknutím tlaítka START nebo netrefení do tere znamená ztrátu života. 4. Hrá odpadá, pokud ztratil všechny životy. Vyhrává hrá, který jako jediný neztratí všechny životy. 5. Hru musí hrát více než 2 osoby. Hra 18: G0177 Legs under (U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21) volby: U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21 uruje poet život hráe. 1. ter náhodn vybere cíl pro prvního hráe. Úkolem prvního hráe je dosáhnout pomocí 3 hod nižšího výsledku než je vygenerovaný terem. Pokud bude mít vyšší poet, ztrácí jeden život. 2. úkolem dalšího hráe je získání výsledku nižšího než prvního hráe. Pokud hrá získá vyšší poet bod, ztrácí jeden život. 3. Hrá nemže odstranit výsledek. Zmáknutím tlaítka START nebo netrefení do tere znamená ztrátu života. 4. Hrá odpadá, pokud ztratil všechny životy. Vyhrává hrá, který jako jediný neztratí všechny životy. 5. Hru musí hrát více než 2 osoby. Balení obsahuje: - 3 šipky, 12 hrot - návod na použití Baterie Ped použitím tere si nejprve pette instrukce v návodu a uchovejte ho pro pozdjší použití. Baterie: 3x AA (1,5V); D.C Adaptér: AC, 230V Upozornní!!! Zaízení není možno pipojit k jinému zdroji!! Výmna baterií: Pi výmn baterií nejdíve odšroubujte kryt baterií a sundejte jej. Staré baterie vytáhnte a nahrate je novými pi zachování správné polarity. Kryt opt zašroubujte. Upozornní!!! 1. baterie nejsou nabíjecí, v každém pípad musí být vymnny za nové. 2. Nemíchejte dohromady rzné typy baterií nebo nové s použitými bateriemi. 9

10 3. Používejte pouze doporuené baterie. 4. Vybité baterie musí být nahrazeny novými. 5. Pi výmn baterie, se ujistte, že byla dodržena polarita. Battery Insertion 1.5vAA 1.5vAA 1.5vAA ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD - Než zanete shánt opravu, zkontrolujte následující body: PROBLÉM Není napájení nebo se na displeji nic nezobrazuje. PÍINA Je zástrka správn vložena do tere a adaptér do el. zásuvky? Baterie jsou vybité. NÁPRAVA Zapojte správn adaptér. Vymte batreie. Nepravidelnosti. Vytáhnte zástrku z tere nebo vyjmte baterie a pokejte asi 5 sekund. Potom znovu vložte zástrku nebo baterie. Zobrazí se Stuc A zní zvuk!stuc Ter ukazuje špatné hodnoty nebo zaznamenává stále stejné hody. Zlomené hroty šipek. Vyjmte šipky z tere. Šroubovákem otevete kryt tere a vytlate zlomené hroty za zadní strany segmentu. Nikdy se nepokoušejte otevít el. Obvody tere. 10

11 Záruní podmínky: 1. na ter se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup. 2. v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána. 3. Práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry 4. Reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a potvrzeným záruním listem. 5. Záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen. Dodavatel CZ: Dodávate SK: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Mesto 11

Elektronický terč AP-50 IN 202 Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Seven sport s.r.o., Dělnická 97, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 1 Manuál pro uživatele/manuál pre užívtea Dležitá bezpenostní doporuení / Dôležité bezpenostné doporuenia VAROVÁNÍ: Vnujte pozornost následujícím varováním díve, než zanete s montáží

Více

Elektronický ter. Návod na použití. Model: 84856 UPOZORNNÍ. 1. Ter není hraka. 2. Ter je uren pouze pro dosplé osoby.

Elektronický ter. Návod na použití. Model: 84856 UPOZORNNÍ. 1. Ter není hraka. 2. Ter je uren pouze pro dosplé osoby. Elektronický ter Návod na použití Model: 84856 UPOZORNNÍ 1. Ter není hraka 2. Ter je uren pouze pro dosplé osoby. 3. ped použitím si nejdíve pette návod na použití. BEZPENOSTNÍ POKYNY: 1. Tato hra je urena

Více

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 HAMMER Nevýherní hrací pístroj KLADIVO KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 12 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy single (hra jednoho pístroje)

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7846 Elektronický terč WJ300

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7846 Elektronický terč WJ300 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7846 Elektronický terč WJ300 1 Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 VAROVÁNÍ... 3 INFORMACE O VÝROBKU... 3 MONTÁŽNÍ POKYNY... 3 ZÁPIS BODŮ... 4

Více

Návod na použití. Magnetický stepper SG8.5

Návod na použití. Magnetický stepper SG8.5 Návod na použití Magnetický stepper SG8.5 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Elektronický terč G-22CX. Návod k obsluze a pravidla her. Obsah balení. Umístění a instalace terče

Elektronický terč G-22CX. Návod k obsluze a pravidla her. Obsah balení. Umístění a instalace terče Elektronický terč G-22CX Návod k obsluze a pravidla her Obsah balení Součástí balení elektronického terče je: 1 ks elektronický terč 6 ks šipek Náhradní hroty Návod k použití a instrukce ke hrám A/C adaptér

Více

Návod na použití Elektronický ter AMMO 712

Návod na použití Elektronický ter AMMO 712 Návod na použití Elektronický ter AMMO 712 Dkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Návod je uren pro modely 712C, 716C, GE412, GE416,LE412, LE416. Modely 716C, GE416 a LE416 jsou ureny pro 1-16 hrá. Hrái

Více

Elektronický terč CQ-89C. Návod k obsluze Pravidla her Záruční list

Elektronický terč CQ-89C. Návod k obsluze Pravidla her Záruční list Elektronický terč CQ-89C Návod k obsluze Pravidla her Záruční list Součástí balení elektronického terče je: 1 ks elektronický terč 6 ks šipek Náhradní hroty Návod k použití a instrukce ke hrám Obsah balení

Více

1. Nachystání šipek: našroubujte hrot a násadku na barel. Pokud máte letky zvlášť, vložte letku do násadky.

1. Nachystání šipek: našroubujte hrot a násadku na barel. Pokud máte letky zvlášť, vložte letku do násadky. INNER GAMES CS-89C NÁVOD K POUŽITÍ Nástroje potřebné k instalaci terče: Vrtačka, šroubovák 1. Nachystání šipek: našroubujte hrot a násadku na barel. Pokud máte letky zvlášť, vložte letku do násadky. 2.

Více

Magnetický rotoped MAGNETIC PG100

Magnetický rotoped MAGNETIC PG100 Magnetický rotoped MAGNETIC PG100 1 !" #" # " $% "!#&#" # ' ()!# * % + # ### )#,! - '%# ""# (.%# / #"!% $!"#! " 0"!"! " ""!1+# +, " # 2 34 5667,%% 89!##,!# # $ % ## %0 % 0% #: " "% -##;# #+ -"# 0 : # ##%#!"

Více

návod na použití recumbent magnetic

návod na použití recumbent magnetic návod na použití recumbent magnetic 1 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

ELEKTRONICKÝ TERČ MODEL CB 90 CW NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRONICKÝ TERČ MODEL CB 90 CW NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ TERČ MODEL CB 90 CW NÁVOD K OBSLUZE - 2 - Krabice s terčem obsahuje: elektronický terč síťový adaptér 12 šipek s náhradními hroty návod Umístění terče: Pověste terč 173 cm vysoko, kde je umístěn

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

ELEKTRONICKÁ ŠIPKOVÁ HRA LC88 / LC100(T)(TCN) / LC120(T) (TCN) GC-88/ GC-100(T) /GC-120(T)

ELEKTRONICKÁ ŠIPKOVÁ HRA LC88 / LC100(T)(TCN) / LC120(T) (TCN) GC-88/ GC-100(T) /GC-120(T) ELEKTRONICKÁ ŠIPKOVÁ HRA LC88 / LC100(T)(TCN) / LC120(T) (TCN) GC-88/ GC-100(T) /GC-120(T) Děkujeme Vám za zakoupení elektronické hry Šipky Echowell. Pečlivě si tento návod přečtěte a seznamte se zařízením,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 CZ Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 Návod k použití Max. váha 3000g (3kg) minimální váha 1g Baterie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod k použití Funkce 1. Funkce odměrky 2. Zobrazení objemu mléka, oleje

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

SPINING ALPHA www.insportline.cz

SPINING ALPHA www.insportline.cz SPINING ALPHA www.insportline.cz -1- Návod na použití -2- Složení kola: KROK 1 Připevněte přední a zadní stabilizační tyč (6 a 7) k hlavní části (1) a připevněte je šrouby, matkami a podložkami (10,11,12).

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

ELEKTRONICKÝ TERČ ( S7708 ) ECHOWELL DC 100 1 ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení elektronické hry Šipky Echowell DC 100. Pečlivě si tento návod přečtěte a seznamte se se zařízením, hrou, možnostmi a pravidly

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

P íru ka uživatele Verze 1.0

P íru ka uživatele Verze 1.0 Píruka uživatele Verze 1.0 esky Blahopejeme vám k zakoupení pístroje LE 200. Bezpenostní pokyny najdete v samostatné brožue, která je piložena k píruce uživatele. Bezpenostní pokyny i píruku uživatele

Více

Návod na použití Sport tester BION A-400

Návod na použití Sport tester BION A-400 Návod na použití Sport tester BION A-400 před použitím přístroje si nejdříve přečtěte následující instrukce Tento produkt zobrazuje tepovou frekvenci při cvičení, ale nemůže předvídat zátěž, která je pro

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití Eliptický trenažér AIR I Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7601 Stereo sluchátka s Bluetooth insportline Anval BP-7003

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7601 Stereo sluchátka s Bluetooth insportline Anval BP-7003 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7601 Stereo sluchátka s Bluetooth insportline Anval BP-7003 1 OBSAH UPOZORNĚNÍ... 3 OVLÁDÁNÍ... 3 Nabíjení baterie... 3 Připojení sluchátek k telefonu vybavenému technologií Bluetooth...

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

BOXER. Nevýherní hrací pístroj. Uživatelský manuál NVHP - BOXER UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7

BOXER. Nevýherní hrací pístroj. Uživatelský manuál NVHP - BOXER UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7 Nevýherní hrací pístroj BOXER Uživatelský manuál KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 7 Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy 3 4. Programování parametr 4 5. Programování

Více

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte! Návod k obsluze CZ Pamové tlaítko Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpenostní pokyny...3 Popis tlaítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k urenému úelu...5 Montáž / pipojení...5 Popis...7

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy Návod Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy CZ verze 1.0 Základní popis: Solární regulátor je určen pro použití v jednoduchých solárních systémech. Má vstup pro tři čidla Pt1000 a umí

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6838 Hodinky insportline Atlantix (YP11554)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6838 Hodinky insportline Atlantix (YP11554) UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6838 Hodinky insportline Atlantix (YP11554) 1 OBSAH UPOZORNĚNÍ... 3 TLAČÍTKA... 4 DISPLEJ... 4 REŽIMY... 5 PODSVÍCENÍ... 6 NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ REŽIMŮ... 6 A. ZOBRAZENÍ ČASU...

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

Návod na použití Chrono Top/ Přenosný ukazatel skóre 8-11327

Návod na použití Chrono Top/ Přenosný ukazatel skóre 8-11327 Návod na použití Chrono Top/ Přenosný ukazatel skóre 8-11327 Přenosný ukazatel skóre Ref. č. 8-11327 Děkujeme za to, že ste si koupili Přenosný ukazatel skóre 8-11327. Prosím před uvedením přístroje do

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

ELEKTRONICKÝ TERČ MODEL CB 50 CW NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRONICKÝ TERČ MODEL CB 50 CW NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ TERČ MODEL CB 50 CW NÁVOD K OBSLUZE Krabice s terčem obsahuje: elektronický terč síťový adaptér 12 šipek s náhradními hroty návod Umístění terče: Pověste terč 173 cm vysoko, kde je umístěn

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 1. Bezpenostní doporuení Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 Multimetr odpovídá bezpenostním normám: 2004/108/ES (Elektromagnetická kompatibilita) a 2006/95/ES (Nízké naptí), ve znní 2004/22EC (CE-znaení).

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

MODEL JX-2000 PRO NÁVOD K OBSLUZE

MODEL JX-2000 PRO NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ TERČ MODEL JX-2000 PRO NÁVOD K OBSLUZE 1/13 Krabice s terčem obsahuje : elektronický terč síťový adaptér 12 šipek s náhradními hroty návod Umístění terče: Pověste terč - 173 cm vysoko je umístěn

Více

BLUE GAMES 300 MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

BLUE GAMES 300 MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí: 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 2 Kč (2 kredity) max. výhra: 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře výherní podíl:

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

BLUE GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

BLUE GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 88

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 16 41 www.conrad.sk

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 16 41 www.conrad.sk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 16 41 www.conrad.sk Obj..: 121 641 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Termostat programovatelný TP08

Termostat programovatelný TP08 Návod k použití Termostat programovatelný TP8 V 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Při provozu ukazuje skutečnou teplotu v prostoru, čas a den v týdnu, zvolený program,

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Rotana je výrobkem nové generace produktů tělesného cvičení, který byl vyvíjen na základě neomezených možností sportovních výrobků.

Rotana je výrobkem nové generace produktů tělesného cvičení, který byl vyvíjen na základě neomezených možností sportovních výrobků. IN 2391 ROTANA Digital - posiluje vnitřní a vnější šikmé svaly, které jsou stabilizátory pro tělo - pomáhá vytvarovat pas a tónovat svaly nohou - kompaktní a lehký, jednoduše skladovatelný Návod na použití

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

UPOZORNĚNÍ: BALENÍ. POPIS PŘÍSTROJE A JEHO ČÁSTÍ (obr. 1)

UPOZORNĚNÍ: BALENÍ. POPIS PŘÍSTROJE A JEHO ČÁSTÍ (obr. 1) DIGITAL SHADE GUIDE UPOZORNĚNÍ: 1. Používejte pouze s originálním napáječem. 2. Nikdy se nedívejte přímo do špičky sondy při zapnuté lampě. 3. Nikdy neponořujte ručku nebo základnu do vody či jiné kapaliny.

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Návod k obsluze SP-90ESD

Návod k obsluze SP-90ESD Návod k obsluze SP-90ESD Pozor! Před zahájením práce se seznamte s tímto návodem k obsluze. Technické údaje Pájecí stanice SP-90ESD Příkon 100 W Rozsah regulace teploty 200 C 450 C Teplotní stabilita ±

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife NC 150 North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife NC 150 North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver cs Návod k použití Návod k použití STABILA je z hlediska obsluhy nenáročný přijímač určený k rychlé detekci laserových čar. Přijímačem lze přijímat pouze pulzně modulované laserové paprsky vysílané

Více

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ PROFI AUTONABÍJEČKA AUTO/MOTO BATERIÍ CZ Model: TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

LLD-1 LASER LINE DETECTOR

LLD-1 LASER LINE DETECTOR LLD-1 LASER LINE DETECTOR 1-77-213 BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ã πƒπ π πø NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více