ELEKTRONICKÝ TER. Model: 84854

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÝ TER. Model: 84854"

Transkript

1 ELEKTRONICKÝ TER Model: NÁVOD NA POUŽITÍ UPOZORNNÍ 1. Ter není hraka 2. Ter je uren pouze pro dosplé osoby. 3. ped použitím si nejdíve pette návod na použití. POPIS 1. Display: ukazuje výsledky nebo informace o he 2. Poet hrá: Poet her: 18 (159 kombinací) 1

2 MONTÁŽ TERE NA ZE Vyznate si místo ve vzdálenosti 3 m od tere. Povste ter tak, aby jeho sted byl ve výšce 1,73 cm od zem. Bhem hry hrá musí být ve vzdálenosti nejmén 2,37 m od tere. Pravidla poítání bod: SEGMENT výsledek Single / SEGMENT jednoduchý body X 1 Double / SEGMENT zdvojený body X 2 Triple / SEGMENT ztrojený body X 3 Bull s-eye 25 X 1 Bull s-eye zdvojené 25 X 2 POPIS TLAÍTEK: 1. Stisknte tlaítko "POWER" pro zapnutí / vypnutí hry. Zapnutí / vypnutí je indikován pípnutím. 2. Tlaítkem SOUND vypnete nebo zapnete zvukové efekty. 3. Tlaítko DOUBLE se používá ve he G GAME slouží pro výbr hry (G01 G18). 5. Tlaítko OPTION slouží k výbru hry v hlavní he. 6. Pomocí tlaítka PLAYER zvolte poet hrá. Minimální poet hrá je ELIMINATE toto tlaítko slouží k vynulování a zobrazení výsledk hry. 2

3 8. Tlaítko START/NEXT, pro zapnutí hry. Také slouží pro zmnu hráe. ZVUKOVÉ SIGNÁLY: Laser když šipka dorazí na ter. Double informuje o trefení pole DOUBLE (poítá x2) Triple informuje o trefení pole TRIPLE (poítá x3) Score informuje o výsledku hry. Close zvuk uzaveného segmentu Open zvuk oteveného segmentu. Too High zvuk naznauje, že se poítá od zaátku Winner informuje, že hrá vyhrál Bull s-eye informuje o trefení pole Bull s-eye. (poítá 25) Next/Player informuje, hru zaíná další hrá Ye informuje o trefení oekávaného segmentu. No informuje o netrefení oekávaného segmentu. NÁVOD KE HE: 1. Zmáknte POWER, pro zapnutí tere. 2. Zmáknte GAMES nkolikrát, až vyberete požadovanou hru. 3. Zmáknte DOUBLE (voliteln), pro volbu zdvojnásobení (používá se ve hrách ). 4. Zmáknte PLAYER, pro výbr potu hrá. 5. Zmáknte START/NEXT, pro zaátek hry 6. Hote šipku. Zobrazí se možný poet hod (malé body v horní ásti displeje). Po hození všech tech šipek se ozve zvuk a displej bliká. Te již mžete odstranit hozené šipky bez obav. AUTOMATICKÁ FUNKCE SLEEP: Pokud nebudete šipky používat po dobu 30 minut, ter pejde do režimu spánku, aby šetil baterie. Všechny výsledky jsou uloženy v pamti a hra mže pokraovat stisknutím jakéhokoliv tlaítka. SEZNAM HER: Hra 1: G01 Count Up / naítání (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900) Cílem je, abyste rychle dosáhli zvolený poet bod (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900). Vítzem je hrá, který první dosáhne požadovaného potu bod Hra 2: G02 Count Down / odpoítání (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) Každý hrá zaíná se stejným potem bod (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901). Pi každém hodu se dané body odpoítávají. Vyhrává ten, kdo první dosáhne nuly. 3

4 Kombinace: Double in (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) znamená, že body se poítají pouze pokud první hod je v poli Double. Double out (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) Znamená, že hru mžete zakonit jedin trefením v poli Double, jinak se body nepoítají. Double in/ Double out Znamená, že první a poslední hod musí být v poli Double. Hra 3, 4, 5: G03,04,05 Round Clock / hodiny (105, 110, 115, 120) /(205, 210, 215, 220) / (305, 310, 315, 320) , 110, 115, 120 poítá se trefení v dovoleném segmentu , 210, 215, 220 poítá se trefení v segmentu Double , 310, 315, 320 poítá se trefení v segmentu Triple. 4. Znamená trefit segmenty od 1-5 (105), 1-10 (110), od 1-15 (115) nebo od 1-20 (120). Platí i v segmentech Double a Triple. Vyhrává ten, která jako první dosáhne tyto hodnoty. Hra 6: G06 Simple Cricket / jednoduchý kriket (000, 020, 025) 1. Poítají se jen hody v segmentech 15,16,17,18,19,20 nebo Bull s-eye. 2. Hrá, který první trefí tikrát pole, vyhrává. Hod v segmentu Single poítá x 1 Hod v segmentu Double poítá x 2 Hod v segmentu Triple poítá x 3 Kombinace: musí být hozeno v segmentech 15,16,17,18,19,20 a Bull s-eye. Nezáleží na poadí znamená 3x trefit 20 a pak po ad 19, 18, 17, 16, 15 a Bull s eye znamená 3x trefit Bull s-eye a pak po ad 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hra 7: G07 Score Cricket / KRIKET (E00, E20, E25) 1. Poítá se pouze trefení v segmentech 15,16,17,18,19,20 nebo Bull s-eye. 2. Musíte trefit všechny dané ísla: Hod v segmentu Single poítá x 1 4

5 Hod v segmentu Double poítá x 2 Hod v segmentu Triple poítá x 3 Kombinace: 1. E00 musí být hozeno v segmentech 15,16,17,18,19,20 a Bull s-eye. Nezáleží na poadí znamená 3x trefit 20 a pak po ad 19, 18, 17, 16, 15 a Bull s eye znamená 3x trefit Bull s-eye a pak po ad 15, 16, 17, 18, 19, Na displeji se zobrazí 3 íslice, hra koní, když jsou všechny ti hozeny. 5. Na displeji bliká segment, vyhrává ten, který jako první uzave všechny pole. 6. Pokud hrá trefí tikrát bodovaný segment, je jeho výsledek otevený. Výsledek bude zapsaný, pokud každý hrá hodí všechny ti hody v bodovaném segmentu. Body od ostatních hrá budou pipsány soupem. 7. Každý hrá se musí snažit trefit bodovaný segment. 8. když segment zstane trefený tikrát každým hráem, zstane uzamen. Hrá musí trefit následující segment, aby umožnil soupem sbírání bod. 9. Vyhrává hrá, který po uzamený všech segment získal nejmenší poet bod. Hra 8: G08 Cut Throat Cricket vybíjecí kriket (C00, C020, C25) 1. Poítá se pouze trefení v segmentech 15,16,17,18,19,20 nebo Bull s-eye. 2. Musíte trefit všechny dané ísla: Hod v segmentu Single poítá x 1 Hod v segmentu Double poítá x 2 Hod v segmentu Triple poítá x 3 Kombinace: 1. C00 musí být hozeno v segmentech 15,16,17,18,19,20 a Bull s-eye. Nezáleží na poadí znamená 3x trefit 20 a pak po ad 19, 18, 17, 16, 15 a Bull s eye znamená 3x trefit Bull s-eye a pak po ad 15, 16, 17, 18, 19, Na displeji bliká segment, vyhrává ten, který jako první uzave všechny pole. 5. Pokud hrá trefí tikrát bodovaný segment, je jeho výsledek otevený. Výsledek bude zapsaný, pokud každý hrá hodí všechny ti hody v bodovaném segmentu. Body od ostatních hrá budou pipsány soupem. 6. Každý hrá se musí snažit trefit bodovaný segment. 7. když segment zstane trefený tikrát každým hráem, zstane uzamen. Hrá musí trefit následující segment, aby umožnil soupem sbírání bod. 8. Vyhrává hrá, který po uzamený všech segment získal nejmenší poet bod. 5

6 Hra 9: G09 Golf / Golf (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) 1. Tato hra vychází ze souasného golfu. Je to skvlá hra pro hráe golfu. 2. cílem hry je získat 3 body co nejmén údery (odpaly) na každou jamku. Každý hrá pokrauje v házení na urité íslo, dokud nezíská 3 body zásahem 1xtriple nebo 1x double a 1x single nebo 3x single. Poté, co všichni hrái získají 3 body na daném ísle, pokraují na další íslo. Každá hozená šipka se poítá jako jeden úder a nezáleží na tom, zda zasáhla cíl i minula. Vyhrává hrá s nejmenším potem úder. 1. (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) znamená vybrat jedno z tchto ísel. Hrá musí trefit v poadí segmenty od 1-18, tzn. v prvním kole trefit segment 1, v druhém kole segment 2, atd.) Pokud trefí správný segment, objeví se YES (ano), pokud špatný, objeví se SORRY. 2. cílem hráe je získání nejnižšího výsledku. Pokud bhem své hry (3 hod): - netrefí ter má 5 bod tzv. BAD DART - trefí segment TRIPLE dostane 1 bod, tzn. EAGLE DART - trefí segment Double dostane 2 body, tzn. Bird dart - trefí segment Single dostane 3 body Pokud hrá trefí pole Single v prvním hodu, dostane 3 body a mže se rozhodnout, zda bude hrát dále. Pokud pak netrefí žádnou z 2 šipek, dostane 5 bod míso 3. Pokud žádný z hrá nezíská daný výsledek po všech 18-ti kolech, vyhrává ten hrá, který má nejmenší poet bod. Hra 10: G010 Bingo (132, 141, 168, 189) 1. segment k trefení se získává náhodn losuje se. Hrá, který jako první trefí uvedený segment, vyhrává. Kombinace: trefí postupn 15, 4, 8, 14, trefí postupn 17, 13, 9, 7, trefí postupn 20, 16, 12, 6, trefí postupn 19, 10, 18, 5, 11 Hrá musí trefit v daném segmentu íslo, aby pešel do následujícího segmentu. Hod v segmentu Single poítá x 1 Hod v segmentu Double poítá x 2 Hod v segmentu Triple poítá x 3 Hra 11: G11 Big Little (Simple/jednoduchý 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 1. Každý hrá má daný poet život, když je ztratí vypadne. Hrái mají za úkol trefit náhodn dané segmenty. Ten hrá, který zstane ve he nejdéle, vyhrává. 2. Trefení daného ísla v prvním nebo druhém hodu umožuje hrái urit segment pro dalšího 6

7 hráe ( tzn. že další hrá musí trefit segment, který trefil hrá ped ním.). Pokud následující hrá trefí vyznaený cíl napotetí nebo nedá další cíl, bude nový cíl losován u dalšího hráe. Pokud hrá netrefí vyznaený cíl ve tech hodech, ztrácí body a cíl pechází na dalšího hráe. Triple. Simple/jednoduchý: cílem je trefit daný segment. Je jedno, zda trefit v poli Single, double nebo volba (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) znamená množství život daného hráe. Vyhrává ten hrá, který zstane na živu jako poslední. Hra 12: G12 Big Little (Hard/tžký H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10) 1. Každý hrá má daný poet život, když je ztratí vypadne. Hrái mají za úkol trefit náhodn dané segmenty. Ten hrá, který zstane ve he nejdéle, vyhrává Trefení daného ísla v prvním nebo druhém hodu umožuje hrái urit segment pro dalšího hráe ( tzn. že další hrá musí trefit segment, který trefil hrá ped ním.). Pokud následující hrá trefí vyznaený cíl napotetí nebo nedá další cíl, bude nový cíl losován u dalšího hráe. Pokud hrá netrefí vyznaený cíl ve tech hodech, ztrácí body a cíl pechází na dalšího hráe. Hard/tžký: úkolem je trefit práv ten stejný segment tere. Záleží zda byl v poli Single, nebo Double, nebo Triple. volba (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) znamená množství život daného hráe. Vyhrává ten hrá, který zstane na živu jako poslední. Hra 13: G13 Killer/Zabiják (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) volby: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 uruje poet život hráe. 1. Po zapnutí hry se zobrazí SEL, co znamená, že hrá si má vybrat svj segment hry. Segment, který hrá trefí, se stane jeho segmentem. Pro dalšího hráe zmáknte NEXT a další hrá si vybere svj segment. Hra zaíná, až si všichni hrái vyberou svj segment. 2. Pokud hrá trefí svj segment, získá pezdívku KILLER. 3. Pokud Killer trefí segment protivníka, protivník ztrácí jeden život. Hrái mohou zjistit svj poet život pomocí tlaítka SCORES. 4. Pokud hrá, který je Killer trefí svj segment, ztrácí pezdívku Killer a jeden život. 5. úkolem Killera je trefení segment protivníka a zbavení je jejich život. 6. Pokud je daný segment trefený, objeví se YES. Pokud ne, objeví se SORRY. 7. volby (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) znamená, že Killer musí trefit (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) krát segment protivníka, aby vyhrál. Je jedno, zda jde o segment typu Single, Double nebo Triple. 8. Vyhrává hrá, který zbaví ostatní hráe všech život. 9. Hru musí hrát více než 2 osoby. Hra 14: G14 Killer-Double/zabiják double (203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221) volby: 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221 uruje poet život hráe. 7

8 1. Po zapnutí hry se zobrazí SEL, co znamená, že hrá si má vybrat svj segment hry. Segment, který hrá trefí, se stane jeho segmentem. Pro dalšího hráe zmáknte NEXT a další hrá si vybere svj segment. Hra zaíná, až si všichni hrái vyberou svj segment. 2. Pokud hrá trefí svj segment, získá pezdívku KILLER. 3. Pokud Killer trefí segment protivníka, protivník ztrácí jeden život. Hrái mohou zjistit svj poet život pomocí tlaítka SCORES. 4. Pokud hrá, který je Killer trefí svj segment, ztrácí pezdívku Killer a jeden život. 5. úkolem Killera je trefení segment protivníka a zbavení je jejich život. 6. Pokud je daný segment trefený, objeví se YES. Pokud ne, objeví se SORRY. 7. volby (203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221) znamená, že Killer mže získat pouze pi trefení v poli typu Double. 8. Vyhrává hrá, který zbaví ostatní hráe všech život. 9. Hru musí hrát více než 2 osoby. Hra 15: G15 Killer-Triple/Zabiják - triple (303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321) volby: 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321 uruje poet život hráe. 1. Po zapnutí hry se zobrazí SEL, co znamená, že hrá si má vybrat svj segment hry. Segment, který hrá trefí, se stane jeho segmentem. Pro dalšího hráe zmáknte NEXT a další hrá si vybere svj segment. Hra zaíná, až si všichni hrái vyberou svj segment. 2. Pokud hrá trefí svj segment, získá pezdívku KILLER. 3. Pokud Killer trefí segment protivníka, protivník ztrácí jeden život. Hrái mohou zjistit svj poet život pomocí tlaítka SCORES. 4. Pokud hrá, který je Killer trefí svj segment, ztrácí pezdívku Killer a jeden život. 5. úkolem Killera je trefení segment protivníka a zbavení je jejich život. 6. Pokud je daný segment trefený, objeví se YES. Pokud ne, objeví se SORRY. 7. volby (203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221) znamená, že Killer mže získat pouze pi trefení v poli typu Triple. 8. Vyhrává hrá, který zbaví ostatní hráe všech život. 9. Hru musí hrát více než 2 osoby. Hra 16: G016 Shoot Out / odstel (HO3, HO4, HO5, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H15) 1. urený segment je losován. Na trefení má hrá 10 sekund. Pokud v tomto ase netrefí, ztrácí kolo. 2. Body poítané se za trefení v daných segmentech se poítají: Hod v segmentu Single poítá x 1 Hod v segmentu Double poítá x 2 Hod v segmentu Triple poítá x 3 3. Nejlepší výsledek je trefení v poli TRIPLE (poítá se x 3). 4. (H03,H04,H05 H015) to jsou postupné etapy hry. Pokud hra skoní, vyhrává ten hrá, s nejvtším potem bod. 8

9 Hra 17: G017 Legs over (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) volby: 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321 uruje poet život hráe 1. ter náhodn vybere cíl pro prvního hráe. Úkolem prvního hráe je dosáhnout pomocí 3 hod vyššího výsledku než je vygenerovaný terem. Pokud bude mít nižší poet, ztrácí jeden život. 2. úkolem dalšího hráe je získání výsledku vyššího než prvního hráe. Pokud hrá získá nižší poet bod, ztrácí jeden život. 3. Hrá nemže odstranit výsledek. Zmáknutím tlaítka START nebo netrefení do tere znamená ztrátu života. 4. Hrá odpadá, pokud ztratil všechny životy. Vyhrává hrá, který jako jediný neztratí všechny životy. 5. Hru musí hrát více než 2 osoby. Hra 18: G0177 Legs under (U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21) volby: U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21 uruje poet život hráe. 1. ter náhodn vybere cíl pro prvního hráe. Úkolem prvního hráe je dosáhnout pomocí 3 hod nižšího výsledku než je vygenerovaný terem. Pokud bude mít vyšší poet, ztrácí jeden život. 2. úkolem dalšího hráe je získání výsledku nižšího než prvního hráe. Pokud hrá získá vyšší poet bod, ztrácí jeden život. 3. Hrá nemže odstranit výsledek. Zmáknutím tlaítka START nebo netrefení do tere znamená ztrátu života. 4. Hrá odpadá, pokud ztratil všechny životy. Vyhrává hrá, který jako jediný neztratí všechny životy. 5. Hru musí hrát více než 2 osoby. Balení obsahuje: - 3 šipky, 12 hrot - návod na použití Baterie Ped použitím tere si nejprve pette instrukce v návodu a uchovejte ho pro pozdjší použití. Baterie: 3x AA (1,5V); D.C Adaptér: AC, 230V Upozornní!!! Zaízení není možno pipojit k jinému zdroji!! Výmna baterií: Pi výmn baterií nejdíve odšroubujte kryt baterií a sundejte jej. Staré baterie vytáhnte a nahrate je novými pi zachování správné polarity. Kryt opt zašroubujte. Upozornní!!! 1. baterie nejsou nabíjecí, v každém pípad musí být vymnny za nové. 2. Nemíchejte dohromady rzné typy baterií nebo nové s použitými bateriemi. 9

10 3. Používejte pouze doporuené baterie. 4. Vybité baterie musí být nahrazeny novými. 5. Pi výmn baterie, se ujistte, že byla dodržena polarita. Battery Insertion 1.5vAA 1.5vAA 1.5vAA ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD - Než zanete shánt opravu, zkontrolujte následující body: PROBLÉM Není napájení nebo se na displeji nic nezobrazuje. PÍINA Je zástrka správn vložena do tere a adaptér do el. zásuvky? Baterie jsou vybité. NÁPRAVA Zapojte správn adaptér. Vymte batreie. Nepravidelnosti. Vytáhnte zástrku z tere nebo vyjmte baterie a pokejte asi 5 sekund. Potom znovu vložte zástrku nebo baterie. Zobrazí se Stuc A zní zvuk!stuc Ter ukazuje špatné hodnoty nebo zaznamenává stále stejné hody. Zlomené hroty šipek. Vyjmte šipky z tere. Šroubovákem otevete kryt tere a vytlate zlomené hroty za zadní strany segmentu. Nikdy se nepokoušejte otevít el. Obvody tere. 10

11 Záruní podmínky: 1. na ter se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup. 2. v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána. 3. Práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry 4. Reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a potvrzeným záruním listem. 5. Záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen. Dodavatel CZ: Dodávate SK: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Mesto 11

Elektronický terč CQ-89C. Návod k obsluze Pravidla her Záruční list

Elektronický terč CQ-89C. Návod k obsluze Pravidla her Záruční list Elektronický terč CQ-89C Návod k obsluze Pravidla her Záruční list Součástí balení elektronického terče je: 1 ks elektronický terč 6 ks šipek Náhradní hroty Návod k použití a instrukce ke hrám Obsah balení

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

ELEKTRONICKÝ TERČ ( S7708 ) ECHOWELL DC 100 1 ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení elektronické hry Šipky Echowell DC 100. Pečlivě si tento návod přečtěte a seznamte se se zařízením, hrou, možnostmi a pravidly

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Rotana je výrobkem nové generace produktů tělesného cvičení, který byl vyvíjen na základě neomezených možností sportovních výrobků.

Rotana je výrobkem nové generace produktů tělesného cvičení, který byl vyvíjen na základě neomezených možností sportovních výrobků. IN 2391 ROTANA Digital - posiluje vnitřní a vnější šikmé svaly, které jsou stabilizátory pro tělo - pomáhá vytvarovat pas a tónovat svaly nohou - kompaktní a lehký, jednoduše skladovatelný Návod na použití

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4332 Posilovač zápěstí Wrist Ball s počítadlem VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 1. Předcházejte upuštění wrist ballu na tvrdý povrch, mohlo by dojít k poškození těžkého rotoru. 2. Nedotýkejte

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 900 Twist Stepper insportline Jungy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 OBSAH BALENÍ... NÁKRES... SEZNAM DÍLŮ... OVLÁDACÍ POKYNY...5 POČÍTAČ...5 MONTÁŽNÍ POKYNY...6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - AŽ 6 TEPLOTNÍCH ZMĚN NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - NASTAVENÍ HYSTEREZE OD 0,1 C DO 1,5 C - KÓDOVANÝ PROVOZ - DOSAH SESTAVY JE V BUDOVĚ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Vyvinut ke splnní požadavk provozovatel WiFi bezdrátových sítí, kde je použit jako prostedek

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT. KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT. KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka UŽIVATELSKÝ MANUÁL K IVT KAJOT DOUBLE TRONIC, varianta APOLLO GAMES C.S.G. Software Group limited organizační složka Kajot Double Matic 2 Obsah........................................................................3

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Dalekohledová kamera

Dalekohledová kamera Dalekohledová kamera návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. CZ CZ 1 Popis výrobku

Více

Kamera do auta návod

Kamera do auta návod Kamera do auta návod CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více