Silniční kontroly v ČR a v zahraničí. Milan Špás Tachografy, sociální legislativa Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o. Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Silniční kontroly v ČR a v zahraničí. Milan Špás Tachografy, sociální legislativa Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o. Praha"

Transkript

1 Silniční kontroly v ČR a v zahraničí Milan Špás Tachografy, sociální legislativa Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o. Praha

2 Centrum služeb pro silniční dopravu Státní příspěvková organizace Zřízena v roce 2000 Přímo podřízená MDČR

3 CSPSD provádí Vzdělávání pro orgány státní správy i veřejnost Průběžné vzdělávání Výuka a výcvik zkušebních komisařů (autoškoly) Specializační školení techniků STK BESIP Distribuce tiskovin, registračních značek, známek TK a ME Provozuje stanice technické kontroly Zajištění expertní činnosti při provádění silničních kontrol (jediná složka v oblasti silničních kontrol, na kterou má MDČR přímý vliv)

4 Mobilní expertní jednotky (MEJ) Zřízeny v roce 2002 jako podpora při provádění silničních kontrol pro PČR CÚ SOD (krajské úřady)

5 Rozmístění MEJ v ČR 15 jednotek 42 pracovníků

6 Kvalifikační požadavky na pracovníky MEJ Vzdělání VŠ Znalost cizího jazyka Zkouška bezpečnostního poradce ADR (DGSA) Osvědčení technika STK Zaveden vnitřní systém pravidelného vzdělávání a přezkušování Ani PČR, ani SOD nemá při svých rozhodovacích pravomocech povinnou odbornou kvalifikaci!

7 Spolupráce se zahraničními kontrolory Harmonizace provádění silničních kontrol Vzdělávací programy pro kontrolory EU sdružených v Euro Contrôle Route (ECR) Úzce zaměřené workshopy (ADR, manipulace s tachografy) Společné kontroly se sousedními státy (BAG Německo, ITD Polsko, NIP Slovensko, NKH Maďarsko)

8 Dodržování podmínek při provozování nákladní a osobní dopravy Zákon 111/1994 Sb. Vyhláška 478/2000 Sb. Přepravní doklady Kabotáž (zahraniční dopravci)

9 Kontrola technického stavu vozidel (TSK) Podle předpisů EU (směrnice 2000/30 ES, 2010/48 ES) Odpovědnost dopravce i řidiče Možnost zákazu další jízdy nebo odeslání na STK

10 Kontrola vozidel podle dohody ADR Splnění povinností účastníků přepravního řetězce Doklady Výbava Značení Těsnost obalů a cisteren Látky připuštěné k přepravě

11 Vozidla přepravující zboží dle dohody ATP Mezinárodní přeprava lehce zkazitelných potravin Dodržování podmínek přepravy Platnost certifikace vozidel

12 Upevnění a uložení nákladu Podle ČSN EN Jeden ze základních prvků bezpečnosti Velmi častá porušení

13 Kontrolní vážení Dodržování podmínek zákona o pozemních komunikacích Přetěžování vozidel a komunikací Vysoké pokuty pro provozovatele vozidla

14 Dodržování sociálních předpisů, tachografy Dodržování nařízení 561/2006 a AETR Podvodná jednání Dodržování nařízení 3821/85 Odhalování manipulací

15 Silniční kontroly v zahraničí Provádějí ministerstva dopravy nebo nepolicejní přímo podřízené kontrolní složky Obdobné vybavení i kvalifikace jako MEJ Nesrovnatelně větší pravomoci Zjištěná porušení řeší okamžitě Pracují jednotlivě nebo ve dvojici Většinou menší rozsah činností

16 Systém hodnocení rizik Jeho zavedení zjednodušuje a zefektivňuje silniční kontroly Podle směrnice 2006/22/ES měl být zaveden v členských zemích Kategorizace porušení (MP/ZP/VZP) V ideálním případě budou propojeny databáze v EU Kontrolování poctivých řidičů a dopravců je mrháním prostředků! V ČR nefunguje, pouze papírově rozdělujeme závažnost porušení

17 Hodnocení rizik v praxi Rozděleno do tří kategorií Zelená vozidla zastavována jen výjimečně Žlutá kontrola prováděna s ohledem na výsledek předchozí a na délku období bez kontroly Červená kontrola bude provedena Všechny provedené kontroly zaznamenány do systému Online přístup kontrolora před nebo po zastavení vozidla

18 Good guys x bad guys Dobrovolná smlouva s dopravci Předchází jí audit Při dodržování podmínek jsou firmy kontrolovány jen výjimečně Firma předkládá roční zprávu, hodnotí svou činnost v dopravě V případě ztráty důvěry je smlouva vypovězena

19 Kontrola tachografu montáž a stav Často poškozené skříně Připojení GPS/GSM modulu ke kabeláži Ne zcela funkční Chybějící nebo poškozené plomby

20 Kontrola tachografu - ověření Nečitelné štítky Neodstraněné staré štítky Ukryté štítky Nesprávně provedené ověření Nesouhlasí výrobní číslo Nesouhlasí rozměr pneu..? Neodpovídají hodnoty konstant v paměti VU a na štítku Staré poškozené plomby na snímači bezprostředně po ověření!

21 Jiný rozměr pneu v Holandsku Neřeší, pokud se l neliší o více než 4% Rozpojení soupravy Vyznačení začátku křídou 10 otáček kola Označení Měření Výpočet

22 Kontrola tachografu - manipulace Přístup do Tachoweb manual Vyjmutí VU Demontáž přístrojové desky Kontrola kabeláže Připojení přídavných zařízení Poškození plomb, skříně VU Použití magnetu kontrola ŘJ vozidla (chybové kódy) Zahraniční kontroloři (BAG, ILT) používají systém Motomanagement pro vyčtení a porovnání chybových kódů v ŘJ

23 Motomanagement BAG & ILT

24 Zjištěné manipulace - magnety Pokud není magnet na snímači v době kontroly, nelze trestat Magnety v kabině se zabavují..? Použití detektoru magnetického pole Odpovědnost řidiče i dopravce (nezajištěno řádné vedení záznamu)

25 Vypínače/přepínače Většinou u analogových tachografů Neoriginální prvky jsou nápadné Vyřazení původní funkce originálního spínače Nařízena zkušební jízda

26 Falešný snímač impulsů Používané u DT Téměř neodhalitelné Ovládané pomocí DO Dokonale spolupracuje s VU Nízké náklady vysoká účinnost Mnohdy vybavena všechna vozidla dopravce V zahraničí používají kontroloři náhradní (kontrolní) kabel Mohou porušit plombu Mohou odeslat vozidlo do kalibračí dílny

27 Druhý snímač, dálkové ovládání Originalní sensor konektory kryt Dálkové ovládání Přijímač a přepínací relé

28 Schéma zapojení

29 Závady a události - podezření Přerušení napájení (přerušení napájení snímače) Narušení bezpečnosti jednotky, snímače Chybějící signál snímače Nesoulad signálů Nesprávně uzavřená relace karty

30 Pokuta v Holandsku neprovedena kalibrace po události (přerušení napájení, narušení bezpečnosti snímače) 550 pokuta pro řidiče (druhá karta) Nařízena kalibrace v NL

31 Tresty za zjištěné manipulace Dopravce do Kč (111/1994 Sb.) Imaginární částka, často až 100 x nižší pokuty! Řidič do Kč (200/1990 Sb.) V plné výši jen výjimečně Pokuty nemají nápravný charakter, jsou symbolické Německo Do pro řidiče (kriminální čin) Do pro dopravce (odebrání licence) Velká Británie Neomezená pokuta, až 2 roky vězení

32 Paměťové karty řidiče odpovědnost MDČR V ČR v minulosti vydávány bez propojení databází! Při vydání nové karty byla původní odebrána Do června 2013 měněna karta při výměně ŘP (v rozporu s N. 3821/85) Původní platná karta ponechána řidiči

33 Paměťové karty řidiče odpovědnost MDČR V současnosti se karta nemění spolu s ŘP Při obnově ponechána řidiči pro doložení činností Překrývání platnosti až o dva měsíce!

34 Paměťové karty řidiče odpovědnost MDČR Špatně nastavený systém Řidič smí být držitelem pouze jedné platné karty řidiče! Vysoké pokuty pro řidiče při kontrole v zahraničí (550 ) Neexistuje legální možnost jak se vyhnout pokutě MDČR odmítá jako svou chybu

35 Paměťové karty řidiče odpovědnost MDČR Provedení PK v ČR neodpovídá požadavkům N.3821/85 Chybí značka a číslo typového schválení Údaje nejsou ani v paměti karty Pro MDČR toto není problém

36 Podvody s kartami Používání cizí karty Používání karty, která již byla nahrazena (obnovena) ověření v ISDT Jízda bez vložené karty Zatajení karty - ověření v ISDT Nesprávně ukončená relace karty použití plast. folie

37 Současný systém kontrol Neefektivní (až 12 kontrolorů na 1 řidiče při CDBA!) Pokuty neodpovídají povaze přestupku Neexistuje sazebník pokut Správní řízení zdlouhavé a zbytečné Úředník nezná podrobnosti, problematice manipulací nerozumí Nízké pokuty kvůli možnosti odvolání V zahraničí řešeno zpravidla v místě kontroly

38 V Polsku jako u nás

39 Otázky?

40 Děkuji za pozornost Bc. Milan Špás Oddělení vzdělávání MEJ Centrum služeb pro silniční dopravu Praha

Pracovní režim řidičů vsilniční

Pracovní režim řidičů vsilniční Pracovní režim řidičů vsilniční dopravě Evropská dohoda AETR a Nařízení ES č. 561/2006 Osádka, doba řízenía odpočinku, záznamovázařízení I. Přehled předpisůtýkajícíse sociálníoblasti vsilničnídopravě.

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více

Manuál do kabiny řidiče!

Manuál do kabiny řidiče! Manuál do kabiny řidiče! Výběr hlavních zásad a uplatnění předpisů pro silniční dopravu. Zpracoval a vybral Mgr. Jaromír Nosek. leden 2009 Mgr. Jaromír Nosek Autoškola, právní servis a služby v dopravě

Více

PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013

PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013 PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013 Obsah 1 ÚVOD ZKRATKY JAKÝMI PŘEDPISY SE KONTRÉTNÍ PŘEPRAVA ŘÍDÍ? 2 Definice pojmů Blok řízení Celková doba řízení v rámci periody řízení Celková doba řízení

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Září 2006 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení kolegové

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Praha, únor 2008

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení postupu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu S t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŘÍSLUŠNOST

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020

Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 Východisko USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze d 10. srpna 2011 č. 599 o Národní strategii

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č. 12.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Postup ověření digitálního tachografu

Postup ověření digitálního tachografu Postup ověření digitálního tachografu Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o. 1. Kontrola tachografu a vozidla 2. Sebrání údajů o vozidle a tachografu 3. Protokol

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

PROJEKT ZDRAVÍ - GESUNDHEIT

PROJEKT ZDRAVÍ - GESUNDHEIT PROJEKT ZDRAVÍ - GESUNDHEIT ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Červen 2011 Vypracovali: Ing. Harry Oberlerchner Josef Zimmermann Markus Glanzer Ing. Milan Klusák, MBA Ing. Naděžda Knězková MUDr. Hana Albrechtová

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ

156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ 156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné

Více