KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA STŘÍBRA A OKOLÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA STŘÍBRA A OKOLÍ"

Transkript

1 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA STŘÍBRA A OKOLÍ 2011

2

3 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA STŘÍBRA A OKOLÍ Tento katalog byl zpracován na podzim roku 2011 v rámci projektu Zavedení procesů plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stříbro, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace bylo Cenrtum pro komunitní práci západní Čechy (www.cpkp.cz) a partnerem projektu bylo město Stříbro. 1

4 Vážení spoluobčané, v oblasti sociálních služeb dochází v posledních letech k celé řadě změn, zejména pak v přístupu k jejich uživatelům. Pevně věřím, že katalog poskytovatelů sociálních služeb ve Stříbře a okolí, který držíte v ruce, bude Vaším rádcem i průvodcem. Jde o první ucelenou publikaci, která souhrnně mapuje všechny zdejší registrované poskytovatele služeb působící nejen v sociální oblasti, ale zahrnuje i okruh zdravotnictví. Podnět k jejímu vydání vyšel z řad příjemců sociálních služeb, je proto prioritně postavena na potřebách a přáních všech obyvatel, kteří se aktivně účastnili procesu komunitního plánování na Stříbrsku. Katalog poskytovatelů je proto výsledkem komunitního plánování sociálních služeb a vznikl v rámci projektu - zavedení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Stříbro. Oblast sociálních služeb se však i nadále dynamicky vyvíjí, některé služby vznikají, zatímco jiné zanikají, proto předpokládáme, že informace, které jsou uvedeny v tomto vydání, budou s odstupem času aktualizovány. Jsem přesvědčena, že pro Vás, kteří hledáte pomoc pro sebe, své dítě, prarodiče, příbuzné nebo své blízké bude katalog dobrým pomocníkem. Přeji Vám, abyste vždy nalezli pomoc, pochopení, vstřícnost, lidský přístup a kvalitní služby. Alena Ratajová vedoucí sociálního odboru MěÚ Stříbro 2

5 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FARNÍ CHARITA STŘÍBRO GAGARINOVA STŘÍBRO ZAŘÍZENÍ: týdenní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany FORMY SLUŽEB: pobytové CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením KONTAKT: telefon: Ing.Teresa Kupcová Týdenní stacionář poskytuje ubytování a stravování, odborné zdravotnické, ošetřovatelské a pečovatelské úkony, udržení a rozvíjení schopností a dovedností uživatelů, sociální poradenství, volnočasové aktivity a doplňkové fakultativní služby: ergoterapeut, kadeřnice, pedikérka, masérka. Stacionář poskytuje rovněž tzv. odlehčovací službu - pečuje o klienty v případě, kdy rodina potřebuje zajistit krátkodobou péči o svého blízkého v době nemoci, dovolené či jiného zaneprázdnění pečující osoby. Provozní doba: Nepřetržitě od pondělí do pátku, službu je také možné využívat tři víkendy v měsíci. Od ledna 2012 bude statut týdenního stacionáře pozměněn na Domov seniorů blahoslaveného Jana Pavla II. s nepřetržitým provozem. 3

6 15. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS V ČR, LESTKOV 184 NÁMĚSTÍ 1. MÁJE ČERNOŠÍN ZAŘÍZENÍ: Středisko Víteček FORMY SLUŽEB: ambulantní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - osoby se zdravotním postižením od 0 do 64 let KONTAKT: telefon: , p.tomáš Rusňák Denní stacionář je určen osobám se zdravotním postižením od 0 do 64 let, se všemi typy zdravotního postižení, zvláštní pozornost se věnuje péči o děti s těžkým kombinovaným postižením či komplikovaným zdravotním stavem. Uživatelům služeb je ve stacionáři věnována odborná, laskavá a individuální péče, pomoc a podpora, kterou zajišťují odborní a zkušení pracovníci. Program dne je sestavován dle individuálních potřeb a zájmů jednotlivých uživatelů s využitím sociálních, vzdělávacích a rehabilitačních aktivit. Velký důraz je kladen na podporu rozvoje schopností a samostatnosti, minimalizaci nepříjemných důsledků nepříznivého zdravotního stavu a integraci do běžné společnosti. Posláním stacionáře je pomoci dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením prožívat aktivní a vyrovnaný život a nebýt přitom odloučen od rodiny. Uživatelům služeb stacionáře je k dispozici každodenní svoz, pro děti školního věku při stacionáři funguje základní škola speciální. Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin Sociálně terapeutické dílny jsou k dispozici osobám se zdravotním postižením od 15 do 64 let, výjimečně i ve věku od 11 do 14 let, pokud je to žádoucí v souladu s jejich přípravou na budoucí život. Uživatelé služeb se v dílnách věnují nácviku sebeobsluhy, rozvoji pracovních schopností a dovedností a dalším sociálně terapeutickým a aktivizačním činnostem. Posláním této služby je pomoci uživatelům žít spokojený a plnohodnotný život v běžné společnosti ostatních jedinců, a tím předcházet sociálnímu vyloučení. Uživatelům služeb dílen je v případě potřeby k dispozici každodenní svoz nebo doprovod při jízdě autobusem. Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin 4

7 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STŘÍBRO TŘEŠŇOVÁ STŘÍBRO ZAŘÍZENÍ: DPS (Dům s pečovatelskou službou) FORMY SLUŽEB: terénní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením KONTAKT: telefon: p. Vendula Slabá Pečovatelská služba je terénní služba, která poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládnutí běžných životních potřeb, o které se klient vzhledem ke svému věku, či zdravotnímu stavu již nemůže sám postarat, jsou vykonávány školenými pečovatelkami, které jednají v zájmu klienta, služby zabezpečují a rozvíjí i ve spolupráci s rodinou pečovaného. Úkony se provádějí v domácnostech klientů, včetně domácností v domech s pečovatelskou službou či v prostorách pečovatelské služby (pedikúra, středisko osobní hygieny, prádelny). Provozní doba: pondělí až pátek od 6:30 do 15:00 hodin PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KONSTANTINOVY LÁZNĚ PLZEŇSKÁ KONSTANTINOVY LÁZNĚ ZAŘÍZENÍ: DPS (Dům s pečovatelskou službou) FORMY SLUŽEB: terénní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením KONTAKT: telefon: p. Šárka Rottová 5

8 Pečovatelská služba nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Provozní doba: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČERNOŠÍN JIRÁSKOVA ČERNOŠÍN ZAŘÍZENÍ: DPS (Dům s pečovatelskou službou) FORMY SLUŽEB: terénní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením - osoby s chronickým onemocněním KONTAKT: telefon: , p. Petra Grigarová Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pečovatelská služba nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy a chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin 6 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KLADRUBY STŘÍBRSKÁ KLADRUBY ZAŘÍZENÍ: DPS (Dům s pečovatelskou službou) FORMY SLUŽEB: terénní, ambulantní CÍLOVÁ SLUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením KONTAKT: telefon: , p. Hana Balíčková

9 Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pečovatelská služba nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Provozní doba: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ STŘEDISKO ROKYCANY CENTRUM PODPORY RODINY ALEŠOVA STŘÍBRO ZAŘÍZENÍ: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi FORMY SLUŽEB: terénní ambulantní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - rodiny s dětmi - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy - etnické menšiny - osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách - osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy KONTAKT: telefon: ,

10 Centrum podpory rodiny poskytuje služby při jednání s úřady, školou nebo dalšími odborníky nebo řeší konfliktní vztahy mezi členy rodiny. Centrum je pro rodiče, kteří mají pocit, že je rodičovství příliš vyčerpává, protože dítě je neposlušné, má potíže ve škole, toulá se nebo vede rizikový život. Provozní doba: každou středu od do 12:00 hodin ambulantní služby ve Stříbře terénní služby podle domluvy KOTEC O.S. K - CENTRUM ROKYCANOVA TACHOV ZAŘÍZENÍ: kontaktní centrum, terénní programy FORMY SLUŽEB: ambulantní, terénní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách - osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče - etnické menšiny - imigranti a azylanti - oběti domácího násilí - oběti obchodu s lidmi - oběti trestné činnosti - osoby komerčně zneužívané - osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách K-centrum nabízí poradenství a informační servis v oblasti návykových látek, testování a základní zdravotnické ošetření, výměnný program, krizovou intervenci, skupinou práci, sociálně právní poradenství, asistenční službu, potravinový a hygienický servis. Provozní doba: středa 13: hodin terénní program Konst. Lázně, Bezdružice, Kokašice, Svojšín, Ošelín čtvrtek 10:00 15:00 hodin terénní program Stříbro, Kladruby KONTAKT: telefon:

11 KOTEC O.S. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLUB RESET MÁNESOVA STŘÍBRO od r na adrese: Mánesova 16 (dříve Správa majetku města Stříbra) ZAŘÍZENÍ: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež FORMY SLUŽEB: ambulantní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - děti a mládež od 12 do 20 let KONTAKT: telefon: p. Michal Kandler klub Klub RESET nabízí prostory pro trávení volného času, pomoc a podporu v náročné životní situaci dětí a mládeže v období dospívání. Cílem činnosti klubu je umožnit bezpečnou seberealizaci mladých lidí formou volnočasových aktivit od stolního fotbálku a tenisu, internetu, tance, hudby i diskuzemi na různá zajímavá témata. Provozní doba: každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP TOMANOVA 3/5 PLZEŇ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ STŘÍBRO ZAŘÍZENÍ : poradenské a servisní středisko FORMY SLUŽEB: poradenská činnost CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ : - osoby sluchově postižené KONTAKT: telefon: p. Alena Štauberová Český klub nedoslýchavých nabízí občanům bezplatné sociální, zdravotní a technické poradenství, zprostředkování oprav a servisu sluchadel, prodej kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé i slyšící, dále prodej baterií do sluchadel, zesílené telefony, signalizační zařízení atd. Provozní doba: každý první čtvrtek v měsíci (kromě prázdnin) od 8:30 do 11:00 hodin v budově radnice ve Stříbře zasedací místnost v přízemí 9

12 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PLZEŇSKÉHO KRAJE TACHOV BĚLOJARSKÁ 1541 ZAŘÍZENÍ : poradenské středisko FORMY SLUŽEB: poradenská činnost CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením MASARYKOVO NÁMĚSTÍ STŘÍBRO KONTAKT: telefon: , Bc. Monika Holečková Machanová Pracovníci centra poskytují informace, pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou takovou situací ohrožováni a nejsou schopni řešit tuto situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Součástí odborného sociálního poradenství jsou i rady při výběru a možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a zapůjčování některých kompenzačních pomůcek Provozní doba: každý první čtvrtek v měsíci (kromě prázdnin) od 10:00 do 11:00 hodin v budově radnice ve Stříbře zasedací místnost v přízemí 10

13 POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA MÁNESOVA STŘÍBRO Posláním ošetřovatelské služby je ošetřování nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. Péči o nemocného navrhuje praktický nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a výkony zdravotních sester proplácí zdravotní pojišťovna. Kvalita péče je doplněna zapůjčováním pomůcek (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, zvedák, chodítka, invalidní vozík atd.) Provozní doba: služba je poskytována 7 dní v týdnu 24 hodin denně maximálně 1 hodina 3x denně, zvýšený rozsah péče schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny FORMY SLUŽEB: terénní služby CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: nemocní jakéhokoliv věku, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči a mohou být ošetřováni v domácím prostředí KONTAKT: telefon: p.hana Součková 11

14 DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA S.R.O. PLANÁ MÁNESOVA STŘÍBRO Cílem ošetřovatelské a pečovatelské služby je umožnit klientům setrvat ve vlastním domácím prostředí i přes zdravotní či sociální handicap. Ošetřovatelskou péči navrhuje lékař při propuštění z nemocnice a je proplácena zdravotní pojišťovnou, pečovatelské služby si hradí klient sám např. z příspěvku na péči (nákupy potravin a léků, pomoc při zajištění chodu domácnosti). Provozní doba: služba je poskytována 7 dní v týdnu 24 hodin denně maximálně 1 hodina 3x denně, zvýšený rozsah péče schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny FORMY SLUŽEB: terénní služby CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: nemocní jakéhokoliv věku, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči a mohou být ošetřováni v domácím prostředí KONTAKT: telefon: p. Šárka Mráčková neuveden 12

15 ORDINAČNÍ HODINY ODBORNÝCH A PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ (zjištěný stav k ) LÉKAŘI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POLIKLINIKA STŘÍBRO, BENEŠOVA 511 PRAKTIČTÍ LÉKAŘI: MUDr. Bohumil Cikán - tel PO 8:00-10:00 13:00-17:00 ÚT 7:30-12:30 ST OBJEDNANÍ 12:30-17:00 ČT 7:30-12:00 PÁ 7:30-12:30 MUDr. Helena Krajčíková - tel PO 8:00 12:00 13:00 15:00 ÚT 9:00 13:00 ST 8:00 14:00 ČT 12:00 18:00 PÁ 8:00 12:00 MUDr. Helena Střeštíková - tel Stříbro Kladruby PO 7:30 12:00 13:00-15:30 ÚT 13:00 17:00 8:00-11:30 ST 7:30 12:00 13:00-15:30 ČT 13:00 15:30 8:00-11:30 PÁ 7:30 11:30 13

16 MUDr. Zuzana Šímová - tel PO 8:00 12:00 15:00 18:00 ÚT 8:00 12:00 13:00 15:00 ST 8:00-12:00 ČT 8:00-12:00 PÁ 8:00-12:00 MUDr. Otakar Hušek Rehabilitace (MUDr. Hušek) PO 8:00 13:00 ÚT 11:00-13:30 ÚT 8:00 11:00 ST 8:00-11:30 ST 12:00 17:00 ČT 11:00-13:30 ČT 8:00 11:00 PÁ 8:00 12:00 INTERNA: MUDr. Renata Andrlová - tel PO 7:30 12:30 14:00 16:30 ÚT 7:30 12:30 14:00-16:30 ST 7:30 12:30 ČT 7:30 12:30 14:00 16:30 PÁ 7:30 12:30 ORL: MUDr. Sluka - tel PO 10:30 12:30 ÚT 13:00 15:30 ČT 8:00 11:30 PÁ :30 OČNÍ: MUDr. Kačerová - tel ÚT 7:30 11:30 12:00 14:00 ST 7:30 10:00 ČT 7:30 11:30 12:00 14:00 PÁ 9:00 11:30 12:00 14:00 14

17 UROLOGIE: MUDr. Chaloupka - tel ČT 12:00 16:00 pouze objednaní PÁ 7:30 13:00 CHIRURGIE: MUDr. Špeta ÚT 10:30 12:00 ČT 10:30 12:00 PLICNÍ: MUDr. Dubová - tel PO 7:00-11:30 12:00-16:00 ST 7:00-11:30 12: REVMATOLOGIE: MUDr. Vokatý - tel ST 8:30 12:00 13:00-16:00 KOŽNÍ: MUDr. Petrášová tel ÚT 8:00 12:00 13:00 15:00 ST 8:00 12:00 13:00 16:00 NEUROLOGIE: - MUDr. Turčová ÚT 8:30 11:30 12:30 14:15 PSYCHIATRIE: MUDr. Dallingerová PO 9:00 11:30 13:00 16:30 DIABETOLOGIE: MUDr. Staňková - tel ČT 8:00 12:00 13:00 15:30 15

18 ORTOPEDIE: MUDr. Němec - tel PO 7:30 13:00 ÚT 14:00 18:00 ST 7:30 12: :30 objednaní PÁ 8:00 11:30 KLINICKÁ PSYCHOLOGIE: - Mgr. Ing. Holubcová tel PO 9:00-12:00 13:00-18:00 ČT 9:00-12:00 13:00-18:00 SONOGRAFIE: RTG: MUDr. Kokay - tel PO 8:00 10:00 ÚT 15:30-16:30 ČT 8:00 10:00 RTG: MUDr. Kokay CHIRURGIE: - MUDr. Špeta PO 7:30-16:30 ÚT 10:30-12:00 ÚT 8:00-17:00 ČT 10:30-12:00 ST 7:30-16:30 ČT 8:00-13:00 PÁ 8:00-11:30 LABORATOŘ: tel ORTODONCIE: MUDr. Němeček PO 7:00-9:30 PO 7:30 11:30 12:30-14:30 ÚT 7:00-9:30 ST 7:00-9:30 ČT 7: DIA poradna PÁ 7:00-9:30 16

19 REHABILITACE: Chválová tel PO 7:30 12:00 13:00 17:00 ÚT 7:30 12:00 13:00 15:00 ST 7:30 12:00 13:00 17:00 ČT 7:30 12:00 13:00 17:00 PÁ 7:30 12:00 STOMATOLOGIE: MUDr. Kvapil PO 8:00 12,00 ÚT 13:00 16:30 ST 8:00 12:00 ČT Černošín PÁ 8:00 12:00 MUDr. Kocková PO 7:30 12:00 12:30 14:00 ÚT 7:30 12:00 12:30 16:30 ST 7:30 12:00 12:30 14:00 ČT 7:30 12:00 12:30 16:30 PÁ 7:30 12:00 PEDIATRIE: MUDr. Roháčková - tel PO 7:30 12:00 13:00 15:00 ÚT 7:30 11:30 pozvaní ST 7:30 12:00 13:00 15:00 ČT 7:30 11:30 pozvaní PÁ 7:30 11:30 17

20 MUDr. Šandová, MUDr. Lieblová tel PO 7:30 12:00 13:00-15:00 objednaní ÚT 7:30 12:00 13:00 15:00 kojenecká poradna ST 7:30 12:00 13:00 15:00 kojenecká poradna ČT 7:30 12:00 13:00 15:00 kojenecká poradna PÁ 7:00 12:00 OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ VE STŘÍBŘE MUDr. Pavlíčková a MUDr. Plecháč - tel (PRAKT.LÉKAŘ) Stříbro, Mánesova 1149 PO 7:30-12:30 ÚT 13:00-16:00 16:00-18:00 ST 7:30-12:30 ČT 10:00-12:00 13:00-16:00 PÁ 7:30-12:30 GYNEKOLOGIE: MUDr. Klicmanová - tel Stříbro, Mánesova 571 PO 7:30-12:00 13:00-18:00 ST 7:30-14:00 PÁ 7:30-13:00 MUDr. Havránek - tel Stříbro, Plzeňská 28 PO 12:00 15:00 ÚT 13:00 20:00 ST 7:30 11:30 PÁ 9:00 16:00 18

21 STOMATOLOGIE: MUDr. Bohuslavová, MUDr. Bohuslav - tel Stříbro, Mánesova 571 PO 7:00-12:00 13:00-16:45 UT 7:00-12:00 12:30-14:45 ST 7:00-12:00 13:00-16:45 ČT 7:00-12:00 12:30-14:45 PÁ 7:00-12:00 MUDr. Blažek - tel Stříbro, Nerudova 819 PO 7:00-16:30 UT 7:00-14:00 ST 12:00-17:30 ČT 7:00-14:00 PÁ 7:00-12:00 MUDr. Nozarová, MUDr. Urban Nerudova 1402 PO 8:00 17:00 UT 8:00 14:00 ST 8:00-14:00 ČT 13:00-19:00 PÁ 8:00-12:00 REHABILITACE: H. Fraňková Větrná 1378 tel PO ČT 7:30 16:30 PÁ 7:30 12:00 19

22 LÉKAŘI V REGIONU - BEZDRUŽICE, KONSTANTINOVY LÁZNĚ, ČERNOŠÍN MUDr. Böhm - tel Bezdružice 249 (PRAKT.LÉKAŘ) PO 7:00-11:30 12:30-14:00 ÚT 7:00-11:30 12:30-14:00 ST 7:00-11:30 ČT 7:00-11:30 15:00 18:00 objedn. PÁ 7:00-11:30 12:30-14:00 MUDr. Kapicová - tel ( PEDIATRIE) Bezdružice 249 PO 7:30-13:00 ÚT 12:00-15:00 ST 7:30-13:00 odběry, poradna, nemocní ČT 12:00-15:00 PÁ 7:30-12:00 MUDr. Nuhlíčková - tel Konstantinovy Lázně, V Aleji 98 (STOMATOLOGIE) PO 7:30-17:00 ÚT 7: ST 7:30-12:00 ČT 12:00-19:00 PÁ 7:30-14:00 MUDr. Černý ( GYNEKOLOGIE) Bezdružice PO 9:00 11:00 20

23 MUDr. Mareš - tel (PRAKT. LÉKAŘ) Černošín, Zahradní 280 PO 7: ÚT 7: ST 7: ČT 7: PÁ 7: MUDr. Kvapil (STOMATOLOGIE) PO l4:00 - l8:00 ST l4:00-18:00 ČT 8:00-12:00 MUDr. Roháčková (PEDIATRIE) ÚT 12:00-15:00 ( jednou za 14 dní) MUDr. Havránek (GYNEKOLOGIE) ST 12:00-18:00 REHABILITACE: H. Holková Bezdružice ÚT 8:30 17:30 ČT 13:00 16:00 LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST pro dospělé: Bor, Přimdská telefon pro děti: Planá, Bezdružická telefon ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE výjezdové stanoviště Stříbro, Alešova 555 (akutní nepravidelná lékařská péče) telefon

24 CELOREPUBLIKOVÉ LINKY DŮVĚRY: Děti a mládež LINKA BEZPEČÍ Anonymní poradenství dětem a mládeži v tíživé životní situaci. Kontakt: telefon nonstop: rodičovská linka: telefon: LINKA DŮVĚRY DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA Anonymní poradenství pro děti a rodiče v krizové situaci. Kontakt: telefon nonstop: Senioři KRIZOVÁ LINKA SENIOR TELEFON Anonymní pomoc a poradenství seniorům a jejich rodinám. Kontakt: telefon nonstop: ZLATÁ LINKA SENIORŮ Anonymní pomoc seniorů a lidem o ně pečujících. Kontakt: telefon: , PO PÁ od 8:00 do 20:00 hodin Oběti domácího násilí DONA LINKA Bílý kruh bezpečí Anonymní pomoc obětem domácího násilí. Kontakt: telefon nonstop:

25 Plzeňská linka důvěry EPOCHÉ LINKA DŮVĚRY A PSYCHOLOGICKÉ POMOCI Anonymní pomoc všem cílovým skupinám v tíživých životních a krizových situacích. Kontakt: telefon: mobil nonstop: CO DĚLAT V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ? 112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 156 MĚSTSKÁ POLICIE 158 POLICIE ČR 23

26 24 POZNÁMKY

27

28 Vydalo Centrum pro komunitní práci Plzeň ve spolupráci s městem Stříbro v roce Zpracovali: Jaroslav Kupec, Božena Nenutilová, Martina Sihelská Tisk a grafika: K-print, Planá

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociální

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015 Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015 Sociální... 3 Odborné sociální poradenství... 3 Osobní asistence... 22 Pečovatelská služba... 26 Tísňová péče... 42

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu Zdroj: Komunitní plánování o. p. s. pobočka Karlovy Vary Vážení občané, na dalších stránkách jsou uvedeny organizace, které poskytují

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z.S.P.O.

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z.S.P.O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. společnost vznikla 25.11.2005, založena městem Poděbrady tradice v poskytování pečovatelské služby od roku 1971 obecně prospěšná společnost poskytuje

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde uvedené základní informace o poskytovatelích sociálních

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více