KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA STŘÍBRA A OKOLÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA STŘÍBRA A OKOLÍ"

Transkript

1 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA STŘÍBRA A OKOLÍ 2011

2

3 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA STŘÍBRA A OKOLÍ Tento katalog byl zpracován na podzim roku 2011 v rámci projektu Zavedení procesů plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stříbro, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace bylo Cenrtum pro komunitní práci západní Čechy (www.cpkp.cz) a partnerem projektu bylo město Stříbro. 1

4 Vážení spoluobčané, v oblasti sociálních služeb dochází v posledních letech k celé řadě změn, zejména pak v přístupu k jejich uživatelům. Pevně věřím, že katalog poskytovatelů sociálních služeb ve Stříbře a okolí, který držíte v ruce, bude Vaším rádcem i průvodcem. Jde o první ucelenou publikaci, která souhrnně mapuje všechny zdejší registrované poskytovatele služeb působící nejen v sociální oblasti, ale zahrnuje i okruh zdravotnictví. Podnět k jejímu vydání vyšel z řad příjemců sociálních služeb, je proto prioritně postavena na potřebách a přáních všech obyvatel, kteří se aktivně účastnili procesu komunitního plánování na Stříbrsku. Katalog poskytovatelů je proto výsledkem komunitního plánování sociálních služeb a vznikl v rámci projektu - zavedení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Stříbro. Oblast sociálních služeb se však i nadále dynamicky vyvíjí, některé služby vznikají, zatímco jiné zanikají, proto předpokládáme, že informace, které jsou uvedeny v tomto vydání, budou s odstupem času aktualizovány. Jsem přesvědčena, že pro Vás, kteří hledáte pomoc pro sebe, své dítě, prarodiče, příbuzné nebo své blízké bude katalog dobrým pomocníkem. Přeji Vám, abyste vždy nalezli pomoc, pochopení, vstřícnost, lidský přístup a kvalitní služby. Alena Ratajová vedoucí sociálního odboru MěÚ Stříbro 2

5 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FARNÍ CHARITA STŘÍBRO GAGARINOVA STŘÍBRO ZAŘÍZENÍ: týdenní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany FORMY SLUŽEB: pobytové CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením KONTAKT: telefon: Ing.Teresa Kupcová Týdenní stacionář poskytuje ubytování a stravování, odborné zdravotnické, ošetřovatelské a pečovatelské úkony, udržení a rozvíjení schopností a dovedností uživatelů, sociální poradenství, volnočasové aktivity a doplňkové fakultativní služby: ergoterapeut, kadeřnice, pedikérka, masérka. Stacionář poskytuje rovněž tzv. odlehčovací službu - pečuje o klienty v případě, kdy rodina potřebuje zajistit krátkodobou péči o svého blízkého v době nemoci, dovolené či jiného zaneprázdnění pečující osoby. Provozní doba: Nepřetržitě od pondělí do pátku, službu je také možné využívat tři víkendy v měsíci. Od ledna 2012 bude statut týdenního stacionáře pozměněn na Domov seniorů blahoslaveného Jana Pavla II. s nepřetržitým provozem. 3

6 15. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS V ČR, LESTKOV 184 NÁMĚSTÍ 1. MÁJE ČERNOŠÍN ZAŘÍZENÍ: Středisko Víteček FORMY SLUŽEB: ambulantní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - osoby se zdravotním postižením od 0 do 64 let KONTAKT: telefon: , p.tomáš Rusňák Denní stacionář je určen osobám se zdravotním postižením od 0 do 64 let, se všemi typy zdravotního postižení, zvláštní pozornost se věnuje péči o děti s těžkým kombinovaným postižením či komplikovaným zdravotním stavem. Uživatelům služeb je ve stacionáři věnována odborná, laskavá a individuální péče, pomoc a podpora, kterou zajišťují odborní a zkušení pracovníci. Program dne je sestavován dle individuálních potřeb a zájmů jednotlivých uživatelů s využitím sociálních, vzdělávacích a rehabilitačních aktivit. Velký důraz je kladen na podporu rozvoje schopností a samostatnosti, minimalizaci nepříjemných důsledků nepříznivého zdravotního stavu a integraci do běžné společnosti. Posláním stacionáře je pomoci dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením prožívat aktivní a vyrovnaný život a nebýt přitom odloučen od rodiny. Uživatelům služeb stacionáře je k dispozici každodenní svoz, pro děti školního věku při stacionáři funguje základní škola speciální. Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin Sociálně terapeutické dílny jsou k dispozici osobám se zdravotním postižením od 15 do 64 let, výjimečně i ve věku od 11 do 14 let, pokud je to žádoucí v souladu s jejich přípravou na budoucí život. Uživatelé služeb se v dílnách věnují nácviku sebeobsluhy, rozvoji pracovních schopností a dovedností a dalším sociálně terapeutickým a aktivizačním činnostem. Posláním této služby je pomoci uživatelům žít spokojený a plnohodnotný život v běžné společnosti ostatních jedinců, a tím předcházet sociálnímu vyloučení. Uživatelům služeb dílen je v případě potřeby k dispozici každodenní svoz nebo doprovod při jízdě autobusem. Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin 4

7 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STŘÍBRO TŘEŠŇOVÁ STŘÍBRO ZAŘÍZENÍ: DPS (Dům s pečovatelskou službou) FORMY SLUŽEB: terénní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením KONTAKT: telefon: p. Vendula Slabá Pečovatelská služba je terénní služba, která poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládnutí běžných životních potřeb, o které se klient vzhledem ke svému věku, či zdravotnímu stavu již nemůže sám postarat, jsou vykonávány školenými pečovatelkami, které jednají v zájmu klienta, služby zabezpečují a rozvíjí i ve spolupráci s rodinou pečovaného. Úkony se provádějí v domácnostech klientů, včetně domácností v domech s pečovatelskou službou či v prostorách pečovatelské služby (pedikúra, středisko osobní hygieny, prádelny). Provozní doba: pondělí až pátek od 6:30 do 15:00 hodin PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KONSTANTINOVY LÁZNĚ PLZEŇSKÁ KONSTANTINOVY LÁZNĚ ZAŘÍZENÍ: DPS (Dům s pečovatelskou službou) FORMY SLUŽEB: terénní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením KONTAKT: telefon: p. Šárka Rottová 5

8 Pečovatelská služba nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Provozní doba: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČERNOŠÍN JIRÁSKOVA ČERNOŠÍN ZAŘÍZENÍ: DPS (Dům s pečovatelskou službou) FORMY SLUŽEB: terénní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením - osoby s chronickým onemocněním KONTAKT: telefon: , p. Petra Grigarová Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pečovatelská služba nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy a chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin 6 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KLADRUBY STŘÍBRSKÁ KLADRUBY ZAŘÍZENÍ: DPS (Dům s pečovatelskou službou) FORMY SLUŽEB: terénní, ambulantní CÍLOVÁ SLUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením KONTAKT: telefon: , p. Hana Balíčková

9 Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pečovatelská služba nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Provozní doba: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ STŘEDISKO ROKYCANY CENTRUM PODPORY RODINY ALEŠOVA STŘÍBRO ZAŘÍZENÍ: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi FORMY SLUŽEB: terénní ambulantní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - rodiny s dětmi - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy - etnické menšiny - osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách - osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy KONTAKT: telefon: ,

10 Centrum podpory rodiny poskytuje služby při jednání s úřady, školou nebo dalšími odborníky nebo řeší konfliktní vztahy mezi členy rodiny. Centrum je pro rodiče, kteří mají pocit, že je rodičovství příliš vyčerpává, protože dítě je neposlušné, má potíže ve škole, toulá se nebo vede rizikový život. Provozní doba: každou středu od do 12:00 hodin ambulantní služby ve Stříbře terénní služby podle domluvy KOTEC O.S. K - CENTRUM ROKYCANOVA TACHOV ZAŘÍZENÍ: kontaktní centrum, terénní programy FORMY SLUŽEB: ambulantní, terénní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách - osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče - etnické menšiny - imigranti a azylanti - oběti domácího násilí - oběti obchodu s lidmi - oběti trestné činnosti - osoby komerčně zneužívané - osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách K-centrum nabízí poradenství a informační servis v oblasti návykových látek, testování a základní zdravotnické ošetření, výměnný program, krizovou intervenci, skupinou práci, sociálně právní poradenství, asistenční službu, potravinový a hygienický servis. Provozní doba: středa 13: hodin terénní program Konst. Lázně, Bezdružice, Kokašice, Svojšín, Ošelín čtvrtek 10:00 15:00 hodin terénní program Stříbro, Kladruby KONTAKT: telefon:

11 KOTEC O.S. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLUB RESET MÁNESOVA STŘÍBRO od r na adrese: Mánesova 16 (dříve Správa majetku města Stříbra) ZAŘÍZENÍ: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež FORMY SLUŽEB: ambulantní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - děti a mládež od 12 do 20 let KONTAKT: telefon: p. Michal Kandler klub Klub RESET nabízí prostory pro trávení volného času, pomoc a podporu v náročné životní situaci dětí a mládeže v období dospívání. Cílem činnosti klubu je umožnit bezpečnou seberealizaci mladých lidí formou volnočasových aktivit od stolního fotbálku a tenisu, internetu, tance, hudby i diskuzemi na různá zajímavá témata. Provozní doba: každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP TOMANOVA 3/5 PLZEŇ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ STŘÍBRO ZAŘÍZENÍ : poradenské a servisní středisko FORMY SLUŽEB: poradenská činnost CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ : - osoby sluchově postižené KONTAKT: telefon: p. Alena Štauberová Český klub nedoslýchavých nabízí občanům bezplatné sociální, zdravotní a technické poradenství, zprostředkování oprav a servisu sluchadel, prodej kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé i slyšící, dále prodej baterií do sluchadel, zesílené telefony, signalizační zařízení atd. Provozní doba: každý první čtvrtek v měsíci (kromě prázdnin) od 8:30 do 11:00 hodin v budově radnice ve Stříbře zasedací místnost v přízemí 9

12 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PLZEŇSKÉHO KRAJE TACHOV BĚLOJARSKÁ 1541 ZAŘÍZENÍ : poradenské středisko FORMY SLUŽEB: poradenská činnost CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením MASARYKOVO NÁMĚSTÍ STŘÍBRO KONTAKT: telefon: , Bc. Monika Holečková Machanová Pracovníci centra poskytují informace, pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou takovou situací ohrožováni a nejsou schopni řešit tuto situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Součástí odborného sociálního poradenství jsou i rady při výběru a možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a zapůjčování některých kompenzačních pomůcek Provozní doba: každý první čtvrtek v měsíci (kromě prázdnin) od 10:00 do 11:00 hodin v budově radnice ve Stříbře zasedací místnost v přízemí 10

13 POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA MÁNESOVA STŘÍBRO Posláním ošetřovatelské služby je ošetřování nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. Péči o nemocného navrhuje praktický nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a výkony zdravotních sester proplácí zdravotní pojišťovna. Kvalita péče je doplněna zapůjčováním pomůcek (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, zvedák, chodítka, invalidní vozík atd.) Provozní doba: služba je poskytována 7 dní v týdnu 24 hodin denně maximálně 1 hodina 3x denně, zvýšený rozsah péče schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny FORMY SLUŽEB: terénní služby CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: nemocní jakéhokoliv věku, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči a mohou být ošetřováni v domácím prostředí KONTAKT: telefon: p.hana Součková 11

14 DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA S.R.O. PLANÁ MÁNESOVA STŘÍBRO Cílem ošetřovatelské a pečovatelské služby je umožnit klientům setrvat ve vlastním domácím prostředí i přes zdravotní či sociální handicap. Ošetřovatelskou péči navrhuje lékař při propuštění z nemocnice a je proplácena zdravotní pojišťovnou, pečovatelské služby si hradí klient sám např. z příspěvku na péči (nákupy potravin a léků, pomoc při zajištění chodu domácnosti). Provozní doba: služba je poskytována 7 dní v týdnu 24 hodin denně maximálně 1 hodina 3x denně, zvýšený rozsah péče schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny FORMY SLUŽEB: terénní služby CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: nemocní jakéhokoliv věku, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči a mohou být ošetřováni v domácím prostředí KONTAKT: telefon: p. Šárka Mráčková neuveden 12

15 ORDINAČNÍ HODINY ODBORNÝCH A PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ (zjištěný stav k ) LÉKAŘI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POLIKLINIKA STŘÍBRO, BENEŠOVA 511 PRAKTIČTÍ LÉKAŘI: MUDr. Bohumil Cikán - tel PO 8:00-10:00 13:00-17:00 ÚT 7:30-12:30 ST OBJEDNANÍ 12:30-17:00 ČT 7:30-12:00 PÁ 7:30-12:30 MUDr. Helena Krajčíková - tel PO 8:00 12:00 13:00 15:00 ÚT 9:00 13:00 ST 8:00 14:00 ČT 12:00 18:00 PÁ 8:00 12:00 MUDr. Helena Střeštíková - tel Stříbro Kladruby PO 7:30 12:00 13:00-15:30 ÚT 13:00 17:00 8:00-11:30 ST 7:30 12:00 13:00-15:30 ČT 13:00 15:30 8:00-11:30 PÁ 7:30 11:30 13

16 MUDr. Zuzana Šímová - tel PO 8:00 12:00 15:00 18:00 ÚT 8:00 12:00 13:00 15:00 ST 8:00-12:00 ČT 8:00-12:00 PÁ 8:00-12:00 MUDr. Otakar Hušek Rehabilitace (MUDr. Hušek) PO 8:00 13:00 ÚT 11:00-13:30 ÚT 8:00 11:00 ST 8:00-11:30 ST 12:00 17:00 ČT 11:00-13:30 ČT 8:00 11:00 PÁ 8:00 12:00 INTERNA: MUDr. Renata Andrlová - tel PO 7:30 12:30 14:00 16:30 ÚT 7:30 12:30 14:00-16:30 ST 7:30 12:30 ČT 7:30 12:30 14:00 16:30 PÁ 7:30 12:30 ORL: MUDr. Sluka - tel PO 10:30 12:30 ÚT 13:00 15:30 ČT 8:00 11:30 PÁ :30 OČNÍ: MUDr. Kačerová - tel ÚT 7:30 11:30 12:00 14:00 ST 7:30 10:00 ČT 7:30 11:30 12:00 14:00 PÁ 9:00 11:30 12:00 14:00 14

17 UROLOGIE: MUDr. Chaloupka - tel ČT 12:00 16:00 pouze objednaní PÁ 7:30 13:00 CHIRURGIE: MUDr. Špeta ÚT 10:30 12:00 ČT 10:30 12:00 PLICNÍ: MUDr. Dubová - tel PO 7:00-11:30 12:00-16:00 ST 7:00-11:30 12: REVMATOLOGIE: MUDr. Vokatý - tel ST 8:30 12:00 13:00-16:00 KOŽNÍ: MUDr. Petrášová tel ÚT 8:00 12:00 13:00 15:00 ST 8:00 12:00 13:00 16:00 NEUROLOGIE: - MUDr. Turčová ÚT 8:30 11:30 12:30 14:15 PSYCHIATRIE: MUDr. Dallingerová PO 9:00 11:30 13:00 16:30 DIABETOLOGIE: MUDr. Staňková - tel ČT 8:00 12:00 13:00 15:30 15

18 ORTOPEDIE: MUDr. Němec - tel PO 7:30 13:00 ÚT 14:00 18:00 ST 7:30 12: :30 objednaní PÁ 8:00 11:30 KLINICKÁ PSYCHOLOGIE: - Mgr. Ing. Holubcová tel PO 9:00-12:00 13:00-18:00 ČT 9:00-12:00 13:00-18:00 SONOGRAFIE: RTG: MUDr. Kokay - tel PO 8:00 10:00 ÚT 15:30-16:30 ČT 8:00 10:00 RTG: MUDr. Kokay CHIRURGIE: - MUDr. Špeta PO 7:30-16:30 ÚT 10:30-12:00 ÚT 8:00-17:00 ČT 10:30-12:00 ST 7:30-16:30 ČT 8:00-13:00 PÁ 8:00-11:30 LABORATOŘ: tel ORTODONCIE: MUDr. Němeček PO 7:00-9:30 PO 7:30 11:30 12:30-14:30 ÚT 7:00-9:30 ST 7:00-9:30 ČT 7: DIA poradna PÁ 7:00-9:30 16

19 REHABILITACE: Chválová tel PO 7:30 12:00 13:00 17:00 ÚT 7:30 12:00 13:00 15:00 ST 7:30 12:00 13:00 17:00 ČT 7:30 12:00 13:00 17:00 PÁ 7:30 12:00 STOMATOLOGIE: MUDr. Kvapil PO 8:00 12,00 ÚT 13:00 16:30 ST 8:00 12:00 ČT Černošín PÁ 8:00 12:00 MUDr. Kocková PO 7:30 12:00 12:30 14:00 ÚT 7:30 12:00 12:30 16:30 ST 7:30 12:00 12:30 14:00 ČT 7:30 12:00 12:30 16:30 PÁ 7:30 12:00 PEDIATRIE: MUDr. Roháčková - tel PO 7:30 12:00 13:00 15:00 ÚT 7:30 11:30 pozvaní ST 7:30 12:00 13:00 15:00 ČT 7:30 11:30 pozvaní PÁ 7:30 11:30 17

20 MUDr. Šandová, MUDr. Lieblová tel PO 7:30 12:00 13:00-15:00 objednaní ÚT 7:30 12:00 13:00 15:00 kojenecká poradna ST 7:30 12:00 13:00 15:00 kojenecká poradna ČT 7:30 12:00 13:00 15:00 kojenecká poradna PÁ 7:00 12:00 OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ VE STŘÍBŘE MUDr. Pavlíčková a MUDr. Plecháč - tel (PRAKT.LÉKAŘ) Stříbro, Mánesova 1149 PO 7:30-12:30 ÚT 13:00-16:00 16:00-18:00 ST 7:30-12:30 ČT 10:00-12:00 13:00-16:00 PÁ 7:30-12:30 GYNEKOLOGIE: MUDr. Klicmanová - tel Stříbro, Mánesova 571 PO 7:30-12:00 13:00-18:00 ST 7:30-14:00 PÁ 7:30-13:00 MUDr. Havránek - tel Stříbro, Plzeňská 28 PO 12:00 15:00 ÚT 13:00 20:00 ST 7:30 11:30 PÁ 9:00 16:00 18

21 STOMATOLOGIE: MUDr. Bohuslavová, MUDr. Bohuslav - tel Stříbro, Mánesova 571 PO 7:00-12:00 13:00-16:45 UT 7:00-12:00 12:30-14:45 ST 7:00-12:00 13:00-16:45 ČT 7:00-12:00 12:30-14:45 PÁ 7:00-12:00 MUDr. Blažek - tel Stříbro, Nerudova 819 PO 7:00-16:30 UT 7:00-14:00 ST 12:00-17:30 ČT 7:00-14:00 PÁ 7:00-12:00 MUDr. Nozarová, MUDr. Urban Nerudova 1402 PO 8:00 17:00 UT 8:00 14:00 ST 8:00-14:00 ČT 13:00-19:00 PÁ 8:00-12:00 REHABILITACE: H. Fraňková Větrná 1378 tel PO ČT 7:30 16:30 PÁ 7:30 12:00 19

22 LÉKAŘI V REGIONU - BEZDRUŽICE, KONSTANTINOVY LÁZNĚ, ČERNOŠÍN MUDr. Böhm - tel Bezdružice 249 (PRAKT.LÉKAŘ) PO 7:00-11:30 12:30-14:00 ÚT 7:00-11:30 12:30-14:00 ST 7:00-11:30 ČT 7:00-11:30 15:00 18:00 objedn. PÁ 7:00-11:30 12:30-14:00 MUDr. Kapicová - tel ( PEDIATRIE) Bezdružice 249 PO 7:30-13:00 ÚT 12:00-15:00 ST 7:30-13:00 odběry, poradna, nemocní ČT 12:00-15:00 PÁ 7:30-12:00 MUDr. Nuhlíčková - tel Konstantinovy Lázně, V Aleji 98 (STOMATOLOGIE) PO 7:30-17:00 ÚT 7: ST 7:30-12:00 ČT 12:00-19:00 PÁ 7:30-14:00 MUDr. Černý ( GYNEKOLOGIE) Bezdružice PO 9:00 11:00 20

23 MUDr. Mareš - tel (PRAKT. LÉKAŘ) Černošín, Zahradní 280 PO 7: ÚT 7: ST 7: ČT 7: PÁ 7: MUDr. Kvapil (STOMATOLOGIE) PO l4:00 - l8:00 ST l4:00-18:00 ČT 8:00-12:00 MUDr. Roháčková (PEDIATRIE) ÚT 12:00-15:00 ( jednou za 14 dní) MUDr. Havránek (GYNEKOLOGIE) ST 12:00-18:00 REHABILITACE: H. Holková Bezdružice ÚT 8:30 17:30 ČT 13:00 16:00 LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST pro dospělé: Bor, Přimdská telefon pro děti: Planá, Bezdružická telefon ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE výjezdové stanoviště Stříbro, Alešova 555 (akutní nepravidelná lékařská péče) telefon

24 CELOREPUBLIKOVÉ LINKY DŮVĚRY: Děti a mládež LINKA BEZPEČÍ Anonymní poradenství dětem a mládeži v tíživé životní situaci. Kontakt: telefon nonstop: rodičovská linka: telefon: LINKA DŮVĚRY DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA Anonymní poradenství pro děti a rodiče v krizové situaci. Kontakt: telefon nonstop: Senioři KRIZOVÁ LINKA SENIOR TELEFON Anonymní pomoc a poradenství seniorům a jejich rodinám. Kontakt: telefon nonstop: ZLATÁ LINKA SENIORŮ Anonymní pomoc seniorů a lidem o ně pečujících. Kontakt: telefon: , PO PÁ od 8:00 do 20:00 hodin Oběti domácího násilí DONA LINKA Bílý kruh bezpečí Anonymní pomoc obětem domácího násilí. Kontakt: telefon nonstop:

25 Plzeňská linka důvěry EPOCHÉ LINKA DŮVĚRY A PSYCHOLOGICKÉ POMOCI Anonymní pomoc všem cílovým skupinám v tíživých životních a krizových situacích. Kontakt: telefon: mobil nonstop: CO DĚLAT V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ? 112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 156 MĚSTSKÁ POLICIE 158 POLICIE ČR 23

26 24 POZNÁMKY

27

28 Vydalo Centrum pro komunitní práci Plzeň ve spolupráci s městem Stříbro v roce Zpracovali: Jaroslav Kupec, Božena Nenutilová, Martina Sihelská Tisk a grafika: K-print, Planá

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015 Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015 Sociální... 3 Odborné sociální poradenství... 3 Osobní asistence... 22 Pečovatelská služba... 26 Tísňová péče... 42

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 5.

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 1760/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA Město Rokycany Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, Do rukou se Vám dostává nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Rokycansku. Město se rozhodlo u příležitosti

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdružení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více