KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA STŘÍBRA A OKOLÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA STŘÍBRA A OKOLÍ"

Transkript

1 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA STŘÍBRA A OKOLÍ 2011

2

3 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA STŘÍBRA A OKOLÍ Tento katalog byl zpracován na podzim roku 2011 v rámci projektu Zavedení procesů plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stříbro, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace bylo Cenrtum pro komunitní práci západní Čechy (www.cpkp.cz) a partnerem projektu bylo město Stříbro. 1

4 Vážení spoluobčané, v oblasti sociálních služeb dochází v posledních letech k celé řadě změn, zejména pak v přístupu k jejich uživatelům. Pevně věřím, že katalog poskytovatelů sociálních služeb ve Stříbře a okolí, který držíte v ruce, bude Vaším rádcem i průvodcem. Jde o první ucelenou publikaci, která souhrnně mapuje všechny zdejší registrované poskytovatele služeb působící nejen v sociální oblasti, ale zahrnuje i okruh zdravotnictví. Podnět k jejímu vydání vyšel z řad příjemců sociálních služeb, je proto prioritně postavena na potřebách a přáních všech obyvatel, kteří se aktivně účastnili procesu komunitního plánování na Stříbrsku. Katalog poskytovatelů je proto výsledkem komunitního plánování sociálních služeb a vznikl v rámci projektu - zavedení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Stříbro. Oblast sociálních služeb se však i nadále dynamicky vyvíjí, některé služby vznikají, zatímco jiné zanikají, proto předpokládáme, že informace, které jsou uvedeny v tomto vydání, budou s odstupem času aktualizovány. Jsem přesvědčena, že pro Vás, kteří hledáte pomoc pro sebe, své dítě, prarodiče, příbuzné nebo své blízké bude katalog dobrým pomocníkem. Přeji Vám, abyste vždy nalezli pomoc, pochopení, vstřícnost, lidský přístup a kvalitní služby. Alena Ratajová vedoucí sociálního odboru MěÚ Stříbro 2

5 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FARNÍ CHARITA STŘÍBRO GAGARINOVA STŘÍBRO ZAŘÍZENÍ: týdenní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany FORMY SLUŽEB: pobytové CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením KONTAKT: telefon: Ing.Teresa Kupcová Týdenní stacionář poskytuje ubytování a stravování, odborné zdravotnické, ošetřovatelské a pečovatelské úkony, udržení a rozvíjení schopností a dovedností uživatelů, sociální poradenství, volnočasové aktivity a doplňkové fakultativní služby: ergoterapeut, kadeřnice, pedikérka, masérka. Stacionář poskytuje rovněž tzv. odlehčovací službu - pečuje o klienty v případě, kdy rodina potřebuje zajistit krátkodobou péči o svého blízkého v době nemoci, dovolené či jiného zaneprázdnění pečující osoby. Provozní doba: Nepřetržitě od pondělí do pátku, službu je také možné využívat tři víkendy v měsíci. Od ledna 2012 bude statut týdenního stacionáře pozměněn na Domov seniorů blahoslaveného Jana Pavla II. s nepřetržitým provozem. 3

6 15. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS V ČR, LESTKOV 184 NÁMĚSTÍ 1. MÁJE ČERNOŠÍN ZAŘÍZENÍ: Středisko Víteček FORMY SLUŽEB: ambulantní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - osoby se zdravotním postižením od 0 do 64 let KONTAKT: telefon: , p.tomáš Rusňák Denní stacionář je určen osobám se zdravotním postižením od 0 do 64 let, se všemi typy zdravotního postižení, zvláštní pozornost se věnuje péči o děti s těžkým kombinovaným postižením či komplikovaným zdravotním stavem. Uživatelům služeb je ve stacionáři věnována odborná, laskavá a individuální péče, pomoc a podpora, kterou zajišťují odborní a zkušení pracovníci. Program dne je sestavován dle individuálních potřeb a zájmů jednotlivých uživatelů s využitím sociálních, vzdělávacích a rehabilitačních aktivit. Velký důraz je kladen na podporu rozvoje schopností a samostatnosti, minimalizaci nepříjemných důsledků nepříznivého zdravotního stavu a integraci do běžné společnosti. Posláním stacionáře je pomoci dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením prožívat aktivní a vyrovnaný život a nebýt přitom odloučen od rodiny. Uživatelům služeb stacionáře je k dispozici každodenní svoz, pro děti školního věku při stacionáři funguje základní škola speciální. Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin Sociálně terapeutické dílny jsou k dispozici osobám se zdravotním postižením od 15 do 64 let, výjimečně i ve věku od 11 do 14 let, pokud je to žádoucí v souladu s jejich přípravou na budoucí život. Uživatelé služeb se v dílnách věnují nácviku sebeobsluhy, rozvoji pracovních schopností a dovedností a dalším sociálně terapeutickým a aktivizačním činnostem. Posláním této služby je pomoci uživatelům žít spokojený a plnohodnotný život v běžné společnosti ostatních jedinců, a tím předcházet sociálnímu vyloučení. Uživatelům služeb dílen je v případě potřeby k dispozici každodenní svoz nebo doprovod při jízdě autobusem. Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin 4

7 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STŘÍBRO TŘEŠŇOVÁ STŘÍBRO ZAŘÍZENÍ: DPS (Dům s pečovatelskou službou) FORMY SLUŽEB: terénní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením KONTAKT: telefon: p. Vendula Slabá Pečovatelská služba je terénní služba, která poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládnutí běžných životních potřeb, o které se klient vzhledem ke svému věku, či zdravotnímu stavu již nemůže sám postarat, jsou vykonávány školenými pečovatelkami, které jednají v zájmu klienta, služby zabezpečují a rozvíjí i ve spolupráci s rodinou pečovaného. Úkony se provádějí v domácnostech klientů, včetně domácností v domech s pečovatelskou službou či v prostorách pečovatelské služby (pedikúra, středisko osobní hygieny, prádelny). Provozní doba: pondělí až pátek od 6:30 do 15:00 hodin PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KONSTANTINOVY LÁZNĚ PLZEŇSKÁ KONSTANTINOVY LÁZNĚ ZAŘÍZENÍ: DPS (Dům s pečovatelskou službou) FORMY SLUŽEB: terénní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením KONTAKT: telefon: p. Šárka Rottová 5

8 Pečovatelská služba nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Provozní doba: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČERNOŠÍN JIRÁSKOVA ČERNOŠÍN ZAŘÍZENÍ: DPS (Dům s pečovatelskou službou) FORMY SLUŽEB: terénní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením - osoby s chronickým onemocněním KONTAKT: telefon: , p. Petra Grigarová Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pečovatelská služba nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy a chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin 6 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KLADRUBY STŘÍBRSKÁ KLADRUBY ZAŘÍZENÍ: DPS (Dům s pečovatelskou službou) FORMY SLUŽEB: terénní, ambulantní CÍLOVÁ SLUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením KONTAKT: telefon: , p. Hana Balíčková

9 Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pečovatelská služba nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Provozní doba: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ STŘEDISKO ROKYCANY CENTRUM PODPORY RODINY ALEŠOVA STŘÍBRO ZAŘÍZENÍ: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi FORMY SLUŽEB: terénní ambulantní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - rodiny s dětmi - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy - etnické menšiny - osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách - osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy KONTAKT: telefon: ,

10 Centrum podpory rodiny poskytuje služby při jednání s úřady, školou nebo dalšími odborníky nebo řeší konfliktní vztahy mezi členy rodiny. Centrum je pro rodiče, kteří mají pocit, že je rodičovství příliš vyčerpává, protože dítě je neposlušné, má potíže ve škole, toulá se nebo vede rizikový život. Provozní doba: každou středu od do 12:00 hodin ambulantní služby ve Stříbře terénní služby podle domluvy KOTEC O.S. K - CENTRUM ROKYCANOVA TACHOV ZAŘÍZENÍ: kontaktní centrum, terénní programy FORMY SLUŽEB: ambulantní, terénní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách - osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče - etnické menšiny - imigranti a azylanti - oběti domácího násilí - oběti obchodu s lidmi - oběti trestné činnosti - osoby komerčně zneužívané - osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách K-centrum nabízí poradenství a informační servis v oblasti návykových látek, testování a základní zdravotnické ošetření, výměnný program, krizovou intervenci, skupinou práci, sociálně právní poradenství, asistenční službu, potravinový a hygienický servis. Provozní doba: středa 13: hodin terénní program Konst. Lázně, Bezdružice, Kokašice, Svojšín, Ošelín čtvrtek 10:00 15:00 hodin terénní program Stříbro, Kladruby KONTAKT: telefon:

11 KOTEC O.S. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLUB RESET MÁNESOVA STŘÍBRO od r na adrese: Mánesova 16 (dříve Správa majetku města Stříbra) ZAŘÍZENÍ: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež FORMY SLUŽEB: ambulantní CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - děti a mládež od 12 do 20 let KONTAKT: telefon: p. Michal Kandler klub Klub RESET nabízí prostory pro trávení volného času, pomoc a podporu v náročné životní situaci dětí a mládeže v období dospívání. Cílem činnosti klubu je umožnit bezpečnou seberealizaci mladých lidí formou volnočasových aktivit od stolního fotbálku a tenisu, internetu, tance, hudby i diskuzemi na různá zajímavá témata. Provozní doba: každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP TOMANOVA 3/5 PLZEŇ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ STŘÍBRO ZAŘÍZENÍ : poradenské a servisní středisko FORMY SLUŽEB: poradenská činnost CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ : - osoby sluchově postižené KONTAKT: telefon: p. Alena Štauberová Český klub nedoslýchavých nabízí občanům bezplatné sociální, zdravotní a technické poradenství, zprostředkování oprav a servisu sluchadel, prodej kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé i slyšící, dále prodej baterií do sluchadel, zesílené telefony, signalizační zařízení atd. Provozní doba: každý první čtvrtek v měsíci (kromě prázdnin) od 8:30 do 11:00 hodin v budově radnice ve Stříbře zasedací místnost v přízemí 9

12 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PLZEŇSKÉHO KRAJE TACHOV BĚLOJARSKÁ 1541 ZAŘÍZENÍ : poradenské středisko FORMY SLUŽEB: poradenská činnost CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: - senioři - osoby se zdravotním postižením MASARYKOVO NÁMĚSTÍ STŘÍBRO KONTAKT: telefon: , Bc. Monika Holečková Machanová Pracovníci centra poskytují informace, pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou takovou situací ohrožováni a nejsou schopni řešit tuto situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Součástí odborného sociálního poradenství jsou i rady při výběru a možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a zapůjčování některých kompenzačních pomůcek Provozní doba: každý první čtvrtek v měsíci (kromě prázdnin) od 10:00 do 11:00 hodin v budově radnice ve Stříbře zasedací místnost v přízemí 10

13 POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA MÁNESOVA STŘÍBRO Posláním ošetřovatelské služby je ošetřování nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. Péči o nemocného navrhuje praktický nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a výkony zdravotních sester proplácí zdravotní pojišťovna. Kvalita péče je doplněna zapůjčováním pomůcek (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, zvedák, chodítka, invalidní vozík atd.) Provozní doba: služba je poskytována 7 dní v týdnu 24 hodin denně maximálně 1 hodina 3x denně, zvýšený rozsah péče schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny FORMY SLUŽEB: terénní služby CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: nemocní jakéhokoliv věku, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči a mohou být ošetřováni v domácím prostředí KONTAKT: telefon: p.hana Součková 11

14 DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA S.R.O. PLANÁ MÁNESOVA STŘÍBRO Cílem ošetřovatelské a pečovatelské služby je umožnit klientům setrvat ve vlastním domácím prostředí i přes zdravotní či sociální handicap. Ošetřovatelskou péči navrhuje lékař při propuštění z nemocnice a je proplácena zdravotní pojišťovnou, pečovatelské služby si hradí klient sám např. z příspěvku na péči (nákupy potravin a léků, pomoc při zajištění chodu domácnosti). Provozní doba: služba je poskytována 7 dní v týdnu 24 hodin denně maximálně 1 hodina 3x denně, zvýšený rozsah péče schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny FORMY SLUŽEB: terénní služby CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: nemocní jakéhokoliv věku, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči a mohou být ošetřováni v domácím prostředí KONTAKT: telefon: p. Šárka Mráčková neuveden 12

15 ORDINAČNÍ HODINY ODBORNÝCH A PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ (zjištěný stav k ) LÉKAŘI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POLIKLINIKA STŘÍBRO, BENEŠOVA 511 PRAKTIČTÍ LÉKAŘI: MUDr. Bohumil Cikán - tel PO 8:00-10:00 13:00-17:00 ÚT 7:30-12:30 ST OBJEDNANÍ 12:30-17:00 ČT 7:30-12:00 PÁ 7:30-12:30 MUDr. Helena Krajčíková - tel PO 8:00 12:00 13:00 15:00 ÚT 9:00 13:00 ST 8:00 14:00 ČT 12:00 18:00 PÁ 8:00 12:00 MUDr. Helena Střeštíková - tel Stříbro Kladruby PO 7:30 12:00 13:00-15:30 ÚT 13:00 17:00 8:00-11:30 ST 7:30 12:00 13:00-15:30 ČT 13:00 15:30 8:00-11:30 PÁ 7:30 11:30 13

16 MUDr. Zuzana Šímová - tel PO 8:00 12:00 15:00 18:00 ÚT 8:00 12:00 13:00 15:00 ST 8:00-12:00 ČT 8:00-12:00 PÁ 8:00-12:00 MUDr. Otakar Hušek Rehabilitace (MUDr. Hušek) PO 8:00 13:00 ÚT 11:00-13:30 ÚT 8:00 11:00 ST 8:00-11:30 ST 12:00 17:00 ČT 11:00-13:30 ČT 8:00 11:00 PÁ 8:00 12:00 INTERNA: MUDr. Renata Andrlová - tel PO 7:30 12:30 14:00 16:30 ÚT 7:30 12:30 14:00-16:30 ST 7:30 12:30 ČT 7:30 12:30 14:00 16:30 PÁ 7:30 12:30 ORL: MUDr. Sluka - tel PO 10:30 12:30 ÚT 13:00 15:30 ČT 8:00 11:30 PÁ :30 OČNÍ: MUDr. Kačerová - tel ÚT 7:30 11:30 12:00 14:00 ST 7:30 10:00 ČT 7:30 11:30 12:00 14:00 PÁ 9:00 11:30 12:00 14:00 14

17 UROLOGIE: MUDr. Chaloupka - tel ČT 12:00 16:00 pouze objednaní PÁ 7:30 13:00 CHIRURGIE: MUDr. Špeta ÚT 10:30 12:00 ČT 10:30 12:00 PLICNÍ: MUDr. Dubová - tel PO 7:00-11:30 12:00-16:00 ST 7:00-11:30 12: REVMATOLOGIE: MUDr. Vokatý - tel ST 8:30 12:00 13:00-16:00 KOŽNÍ: MUDr. Petrášová tel ÚT 8:00 12:00 13:00 15:00 ST 8:00 12:00 13:00 16:00 NEUROLOGIE: - MUDr. Turčová ÚT 8:30 11:30 12:30 14:15 PSYCHIATRIE: MUDr. Dallingerová PO 9:00 11:30 13:00 16:30 DIABETOLOGIE: MUDr. Staňková - tel ČT 8:00 12:00 13:00 15:30 15

18 ORTOPEDIE: MUDr. Němec - tel PO 7:30 13:00 ÚT 14:00 18:00 ST 7:30 12: :30 objednaní PÁ 8:00 11:30 KLINICKÁ PSYCHOLOGIE: - Mgr. Ing. Holubcová tel PO 9:00-12:00 13:00-18:00 ČT 9:00-12:00 13:00-18:00 SONOGRAFIE: RTG: MUDr. Kokay - tel PO 8:00 10:00 ÚT 15:30-16:30 ČT 8:00 10:00 RTG: MUDr. Kokay CHIRURGIE: - MUDr. Špeta PO 7:30-16:30 ÚT 10:30-12:00 ÚT 8:00-17:00 ČT 10:30-12:00 ST 7:30-16:30 ČT 8:00-13:00 PÁ 8:00-11:30 LABORATOŘ: tel ORTODONCIE: MUDr. Němeček PO 7:00-9:30 PO 7:30 11:30 12:30-14:30 ÚT 7:00-9:30 ST 7:00-9:30 ČT 7: DIA poradna PÁ 7:00-9:30 16

19 REHABILITACE: Chválová tel PO 7:30 12:00 13:00 17:00 ÚT 7:30 12:00 13:00 15:00 ST 7:30 12:00 13:00 17:00 ČT 7:30 12:00 13:00 17:00 PÁ 7:30 12:00 STOMATOLOGIE: MUDr. Kvapil PO 8:00 12,00 ÚT 13:00 16:30 ST 8:00 12:00 ČT Černošín PÁ 8:00 12:00 MUDr. Kocková PO 7:30 12:00 12:30 14:00 ÚT 7:30 12:00 12:30 16:30 ST 7:30 12:00 12:30 14:00 ČT 7:30 12:00 12:30 16:30 PÁ 7:30 12:00 PEDIATRIE: MUDr. Roháčková - tel PO 7:30 12:00 13:00 15:00 ÚT 7:30 11:30 pozvaní ST 7:30 12:00 13:00 15:00 ČT 7:30 11:30 pozvaní PÁ 7:30 11:30 17

20 MUDr. Šandová, MUDr. Lieblová tel PO 7:30 12:00 13:00-15:00 objednaní ÚT 7:30 12:00 13:00 15:00 kojenecká poradna ST 7:30 12:00 13:00 15:00 kojenecká poradna ČT 7:30 12:00 13:00 15:00 kojenecká poradna PÁ 7:00 12:00 OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ VE STŘÍBŘE MUDr. Pavlíčková a MUDr. Plecháč - tel (PRAKT.LÉKAŘ) Stříbro, Mánesova 1149 PO 7:30-12:30 ÚT 13:00-16:00 16:00-18:00 ST 7:30-12:30 ČT 10:00-12:00 13:00-16:00 PÁ 7:30-12:30 GYNEKOLOGIE: MUDr. Klicmanová - tel Stříbro, Mánesova 571 PO 7:30-12:00 13:00-18:00 ST 7:30-14:00 PÁ 7:30-13:00 MUDr. Havránek - tel Stříbro, Plzeňská 28 PO 12:00 15:00 ÚT 13:00 20:00 ST 7:30 11:30 PÁ 9:00 16:00 18

21 STOMATOLOGIE: MUDr. Bohuslavová, MUDr. Bohuslav - tel Stříbro, Mánesova 571 PO 7:00-12:00 13:00-16:45 UT 7:00-12:00 12:30-14:45 ST 7:00-12:00 13:00-16:45 ČT 7:00-12:00 12:30-14:45 PÁ 7:00-12:00 MUDr. Blažek - tel Stříbro, Nerudova 819 PO 7:00-16:30 UT 7:00-14:00 ST 12:00-17:30 ČT 7:00-14:00 PÁ 7:00-12:00 MUDr. Nozarová, MUDr. Urban Nerudova 1402 PO 8:00 17:00 UT 8:00 14:00 ST 8:00-14:00 ČT 13:00-19:00 PÁ 8:00-12:00 REHABILITACE: H. Fraňková Větrná 1378 tel PO ČT 7:30 16:30 PÁ 7:30 12:00 19

22 LÉKAŘI V REGIONU - BEZDRUŽICE, KONSTANTINOVY LÁZNĚ, ČERNOŠÍN MUDr. Böhm - tel Bezdružice 249 (PRAKT.LÉKAŘ) PO 7:00-11:30 12:30-14:00 ÚT 7:00-11:30 12:30-14:00 ST 7:00-11:30 ČT 7:00-11:30 15:00 18:00 objedn. PÁ 7:00-11:30 12:30-14:00 MUDr. Kapicová - tel ( PEDIATRIE) Bezdružice 249 PO 7:30-13:00 ÚT 12:00-15:00 ST 7:30-13:00 odběry, poradna, nemocní ČT 12:00-15:00 PÁ 7:30-12:00 MUDr. Nuhlíčková - tel Konstantinovy Lázně, V Aleji 98 (STOMATOLOGIE) PO 7:30-17:00 ÚT 7: ST 7:30-12:00 ČT 12:00-19:00 PÁ 7:30-14:00 MUDr. Černý ( GYNEKOLOGIE) Bezdružice PO 9:00 11:00 20

23 MUDr. Mareš - tel (PRAKT. LÉKAŘ) Černošín, Zahradní 280 PO 7: ÚT 7: ST 7: ČT 7: PÁ 7: MUDr. Kvapil (STOMATOLOGIE) PO l4:00 - l8:00 ST l4:00-18:00 ČT 8:00-12:00 MUDr. Roháčková (PEDIATRIE) ÚT 12:00-15:00 ( jednou za 14 dní) MUDr. Havránek (GYNEKOLOGIE) ST 12:00-18:00 REHABILITACE: H. Holková Bezdružice ÚT 8:30 17:30 ČT 13:00 16:00 LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST pro dospělé: Bor, Přimdská telefon pro děti: Planá, Bezdružická telefon ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE výjezdové stanoviště Stříbro, Alešova 555 (akutní nepravidelná lékařská péče) telefon

24 CELOREPUBLIKOVÉ LINKY DŮVĚRY: Děti a mládež LINKA BEZPEČÍ Anonymní poradenství dětem a mládeži v tíživé životní situaci. Kontakt: telefon nonstop: rodičovská linka: telefon: LINKA DŮVĚRY DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA Anonymní poradenství pro děti a rodiče v krizové situaci. Kontakt: telefon nonstop: Senioři KRIZOVÁ LINKA SENIOR TELEFON Anonymní pomoc a poradenství seniorům a jejich rodinám. Kontakt: telefon nonstop: ZLATÁ LINKA SENIORŮ Anonymní pomoc seniorů a lidem o ně pečujících. Kontakt: telefon: , PO PÁ od 8:00 do 20:00 hodin Oběti domácího násilí DONA LINKA Bílý kruh bezpečí Anonymní pomoc obětem domácího násilí. Kontakt: telefon nonstop:

25 Plzeňská linka důvěry EPOCHÉ LINKA DŮVĚRY A PSYCHOLOGICKÉ POMOCI Anonymní pomoc všem cílovým skupinám v tíživých životních a krizových situacích. Kontakt: telefon: mobil nonstop: CO DĚLAT V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ? 112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 156 MĚSTSKÁ POLICIE 158 POLICIE ČR 23

26 24 POZNÁMKY

27

28 Vydalo Centrum pro komunitní práci Plzeň ve spolupráci s městem Stříbro v roce Zpracovali: Jaroslav Kupec, Božena Nenutilová, Martina Sihelská Tisk a grafika: K-print, Planá

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany Komunitní plánování Hlučínska 2011 Vytištěno ve spolupráci: www.tiskarnaklein.cz

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více