Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009"

Transkript

1 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín

2 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí Vsetín IČO: ĆÚ: ředitelka: /0100 KB PhDr. Helena Gajdušková tel.: fax: web: Zřizovatel: Město Vsetín 2

3 3

4 Obsah 1. Úvod Působnost MVK Kalendář významných událostí Projekty Základní činnosti knihovny Knihovnické, informační služby, vzdělávací a komunitní akce Základní služby Další služby Hlavní budova na Dolním náměstí Informační centrum Počítačová učebna na galerii Centrální půjčovna Komunitní klub, hudební oddělení, čítárna a studovna Pobočky MVK - knihovny pro děti Luh, Rokytnice, Trávníky Přehled základních ukazatelů za uplynulých pět let Vzdělávací a komunitní činnost v roce Akce pro dospělé Akce pro mládež, Komunitní klub Akce pro děti Koncerty, hudební programy Výstavy: Zvuková knihovna pro zrakově postižené Knihovní fondy Stav knihovního fondu: Nákup knihovního fondu MVK Tisk čárových kódů a samolepek na stavění knihovního fondu Katalogizace a tisk katalogizačních lístků Komentář k nákupu a zpracování knihovních fondů a činnosti oddělení katalogizace a akvizice: Středisko regionálních knihovnických služeb Knihovny okresu Vsetín: Výkon regionálních funkcí v okrese Vsetín Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění v okrese Vsetín Poradenská a konzultační činnost Statistika a vykazování knihovnických činností Vzdělávání, semináře

5 8.3.4 Porady Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Nákup a zpracování knihovních fondů (KF) z prostředků obcí Výměnný fond a cirkulace knihovních fondů Servis výpočetní techniky a knihovnický program Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí Technika, automatizace, knihovnický systém Public relations Prezentace Webové stránky (www.mvk.cz) Konference Exkurze a konzultace k projektové činnosti MVK Dotazníková šetření Ediční činnost Partneři, spolupráce Organizační a řídící činnost Kontrolní činnost Personální agenda Vzdělávání pracovníků Hospodaření a provoz Nákupy MVK Vsetín Provoz MVK Vsetín: Provoz projekt ESF OP LZZ Rozpočet Závěr Přílohy Příloha č. 1 Průzkum spokojenosti se službami knihovny...52 Příloha č. 2 Akce knihovny...60 Příloha č. 3 Projektové aktivity MVK Vsetín

6 1. Úvod Rok 2009 byl opět rokem, který přinesl mnoho změn a aktivit. Čtyři roky po stěhování ze staré vilky na Svárově se knihovna již usadila ve své pravidelné činnosti i v povědomí Vsetíňáků (začínají říkat: Jdu do knihovny a ne jdu do Kremlu), nicméně úžasné prostory v centru města, ale i kreativita pracovníků, podobně jako přání a požadavky našich klientů a návštěvníků nás vybízí a motivují ke stále se rozvíjející (někdy až hektické) činnosti. Tato aktivita se však výrazně projevuje na výsledcích činnosti knihovny: v roce 2009 se přihlásilo o 365 stálých čtenářů více než v roce 2008 (rok čtenářů, rok čtenářů). Výrazný posun sledujeme také v počtu uživatelů virtuálních služeb. U vzdělávacích akcí dochází také k podstatné změně zatímco většina akcí v roce 2008 byly akce jednorázové (1-2 hod), v roce 2009 jsme uskutečnili několik kurzů a seminářů vícedenních (40 a 80 hodinové kurzy PC, motivační semináře hod, tematické kurzy 8 12 hod. atd). V jarních měsících roku 2009 proběhl průzkum spokojenosti uživatelů s knihovnou, který velmi jednoznačně ukázal spokojenost klientů s knihovnou. K nejvýraznějším událostem roku 2009 patřilo zejména uspořádání celostátního semináře o práci se seniory v knihovnách ( Knihovny a senioři ) a celostátního Knihovnického happeningu. Účastnili jsme se také celorepublikových akcí Noc s Andersenem, Týden knihoven, Světový den knihy, ale také místních aktivit Tříkrálový karneval, Den Země, Živý Betlém, Valašské záření, Den bariér v nás a kolem nás atd. K velkému posunu došlo také v elektronických službách koncem roku byla spuštěna služba wi-fi, facebook (600 fanoušků), tipy na doplňování knihovního fondu a další novinky. V roce 2009 byl získán opět velký evropský grant ve výši ,-Kč s názvem Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně, jehož realizaci jsme zahájili v červenci Rok 2009 byl tedy pro knihovnu rokem velmi úspěšným. Patří za to jak poděkování městu, které existenci knihovny zásadním způsobem zaštiťuje, kraji, který poskytuje finance na provoz střediska regionálních služeb, partnerům a spolupracujícím institucím i jednotlivcům, tak také týmu zaměstnankyň a zaměstnanců knihovny, bez jejichž obětavosti, ochoty, kreativity a vstřícnosti by knihovna v současné době těžko mohla být tím, čím je. 6

7 2. Působnost MVK 2009 Působnost MVK zahrnuje kromě města Vsetína také správní obvod okresu Vsetín. Masarykova veřejná knihovna poskytuje odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) 80 knihovnám okresu Vsetín. V tomto smyslu je pověřenou knihovnou na základě smlouvy s Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně a s Krajským úřadem. Tato činnost je financována z krajské dotace. 3. Kalendář významných událostí 2009 V lednu MVK podpořila zajištění Tříkrálové sbírky, kterou ve Vsetíně organizovala Charita Vsetín. Knihovna spoluorganizovala tradiční Tříkrálový karneval pro děti. Od 5. ledna do konce června měla vsetínská veřejnost možnost se zapojit do celosvětového ekumenického projektu Národy světa píší Bibli. Knihovna nezapomíná ani na své stálé a početné uživatele seniory. V lednu opět započal Akademický rok pro seniory. V rámci cyklu byly zorganizovány 4 moduly Počítačový kurz pro začátečníky, Psychologie, trénink paměti, mezigenerační vztahy, Regionální tématika (historie, literatura, hudba, osobnosti, výtvarné umění), Zdravý životní styl (zdraví, výživa, pohyb, bezpečnost). Cyklus byl ukončen Jako příjemná novinka se osvědčila služba zavedená nově od začátku roku 2009 a to půjčování deštníků, dioptrických brýlí na čtení a tašek na knihy. Službu (zejména brýle) oceňují především senioři. V říjnu 2009 byl vyhlášen 11. ročník dětské literární soutěže O poklad strýca Juráša aneb Kamarádství. MVK Vsetín zajišťovala vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vítězů městského kola této soutěže. Okresní kolo se uskutečnilo v Městské knihovně v Rožnově p. R. Rožnovská knihovna ve spolupráci s MVK Vsetín vydala sborník 40 vítězných prací. Vyhodnocení krajského kola proběhlo v Kroměříži. Malí a mladí autoři ze Vsetína získali celkem 6 ocenění, ze vsetínského okresu se v krajském kole úspěšně umístilo14 dětí. Během měsíce února byl celkově zrekonstruován interiér dětské pobočky na Trávníkách. Knihovna byla uzavřena od do února se stali novodobými rytíři řádu čtenářského všichni vsetínští prvňáčci. Nové rytíře přišla nejen pasovat, také jim poblahopřát vsetínská místostarostka Iveta Táborská a na závěr slavnosti nemohlo chybět ani divadelní představení Králíci z klobouku, se kterým přijeli herci divadla Špilberg z Brna. MVK již v loňském roce propojila aktivity zaměřené nejen na moderní informační technologie, které probíhaly v rámci celostátního projektu Březen měsíc internetu s podporou čtenářství. V březnu se zapojila do akcí typu Celé Česko čte dětem, Kniha mého srdce. V rámci celorepublikové akce Týden čtení ( ) zaměřila své aktivity jednak na žáky mateřských, základních a středních škol, nevyhnula se však ani dalším věkovým skupinám. V Akademickém roku pro seniory v Regionálním modulu proběhlo s velkým úspěchem Společné čtení z děl regionálních autorů. Ve spolupráci s Charitou Vsetín se uskutečnilo Společné čtení ženám k svátku. Speciální pozornost MVK Vsetín věnovala v březnu zrakově postiženým. S ohlasem se setkalo již tradiční jarní vystoupení pěveckého sboru MG Vsetín SONG ve zvukové knihovně. 7

8 16. března dlouhodobá a systematická komunitní činnost pro zájemce trénování paměti vyvrcholila 2 přednáškami pro veřejnost v rámci Národního dne trénování paměti. MVK v rámci celoživotního vzdělávání poskytuje nabídku zájemcům o znalosti v oblasti počítačů. V březnu knihovna nabídla kurs práce s digitální fotografií a večerní počítačové kurzy pro veřejnost., Ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně připravila MVK dva semináře pro nezaměstnané - Letem světem internetem. 3. dubna měli malí čtenáři dětské knihovny v Luhu, na Trávníkách a v K klubu na Dolním náměstí možnost zapojit se do celorepublikové akce Noc s Andersenem. Pro čtyřicet devět malých nocležníků přichystali knihovnice a knihovníci bohatý program plný soutěží a her. Od dubna do konce června probíhalo dotazníkové šetření spokojenosti se službami knihovny. (Vyhodnocení viz příloha č. 1). Dotazník byl umístěn na webových stránkách knihovny a v tištěné podobě ve všech půjčovnách. Souhrnné výsledky šetření byly zveřejněny na podzim 2009 ve Zpravodaji MVK Vsetín č.11/ dubna 2009 se v Masarykově veřejné knihovně Vsetín uskutečnil odborný celorepublikový seminář Knihovny a senioři zaměřený na práci se seniory v knihovnách knihovnické služby pro seniory, vzdělávání seniorů v knihovnách, senioři jako spolupracovníci a partneři knihoven, aktivizace seniorů. Seminář oficiálně zahájila starostka města Vsetína Květoslava Othová dubna zavítala do dětských knihoven v Luhu, Rokytnici, na Trávníkách a do knihovny na Dolním náměstí známá česká autorka knih pro děti Ivona Březinová. Setkání se spisovatelkou motivovalo děti k četbě a vlastnímu psaní. V květnu započal seriál Turistických vycházek seniorů, jejich přátel a příznivců knihovny s Mgr. Milanem Drlíkem a Cyklo vyjížďky s Ing. Dušanem Andělem. Od do se za velkého zájmu seniorů uskutečnil počítačový kurz Senioři komunikují III, který pořádá knihovna ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Lívie a Václava Klausových. Od ledna do listopadu probíhal již tradiční cyklus čtvrtečních besed. Vždy poslední čtvrtek v měsíci byl věnován zajímavým osobnostem. Např do vsetínské knihovny zavítal zlínský autor Jaroslav Kovanda s autorským čtením Nejaký Jura Vičík. 30. dubna v pořadu Poezie v hudbě, hudba v poezii zaznělo autorské čtení básníka Jakuba Chrobáka a hudba skupiny Ležérně a vleže. Třešinkou na dortu bylo setkání s Petrou Hřebíčkovou a Helenou Čermákovou, členkami Městského divadla Zlín a nositelkami Ceny Thálie. Beseda Podvečer s Tháliemi se uskutečnila 28.května a večerem provázel Miroslav Urubek. Poslední čtvrtek v září do vsetínské knihovny zavítala Věra Nosková, v říjnu Milena Fucimanová a divadlo Agadir, v listopadu knihovna hostila Pavla Göbla. 1. června byl vyhlášen čtvrtý ročník literární soutěže Talent ze šuplíku. Cílem soutěže je vyzvat mladé tvůrce k otevření svých šuplíků a povzbudit je v jejich 8

9 literární tvorbě. Slavnostní vyhodnocení proběhlo v listopadu 2009 v rámci besedy s českým spisovatelem, režisérem a scénáristou Pavlem Göblem. Finančně podpořeno Ministerstvem kultury ČR. V červnu se MVK Vsetín zapojila do společné akce Klubka dětských knihoven Zlínského kraje LiStOVáNí. Smyslem projektu scénického čtení Listování je představit divákům v divadelním představení s rekvizitami, kostýmy a hudbou poutavým způsobem knihu. Herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný alias Kvak a Žbluňk zavítali 22. června do vsetínské knihovny, kde oslovili děti z 1. a 2. tříd základních škol. Třetí ročník projektu Prázdninová knihovna, který uspořádala Masarykova veřejná knihovna v prostorách K Klubu a v dětských knihovnách na Trávníkách, Luhu a Rokytnici, byl opět velmi úspěšný. Je zřejmé, že prázdninové akce pro děti jsou určeny zejména dětem, které neodjíždí ze Vsetína a rády využívají možnosti prožít volný čas v knihovně. Z tvořivých akcí prázdninové knihovny: Balónková show, Malování na kameny, Košíčky z novin, Terárium ve sklenici, Zvířátka z květináčů, Kouzlíme s CD, Malované tričko, Obrázky z luštěnin, Barevná housenka, Drátkování kamínků, soutěže Písmenkovačka, Chytrá hlavička a Pexesománie,Ukaž, co umíš. Závěr aktivit Prázdninové knihovny patřil Dudkování, což je interaktivní program ilustrátora a spisovatele Adolfa Dudka. Prázdninová knihovna děti zaujala. Už aby byly další prázdniny, my zase přijdeme, slíbily děti při odchodu. MVK Vsetín v rámci projektu Prázdninová knihovna připravila pro děti celkem 17 programů (interaktivní programy, soutěže, kvízy, pracovní dílny). MVK se podílela partnersky na projektech, které pořádaly neziskové organizace v druhé polovině roku 2009: Velké ticho Cesta za zdi klášterů, Dny zdraví a pohybu, Den Země, Den bez bariér, Valašské záření, Živý Betlém aj. Kromě komunitních aktivit se MVK zaměřuje na celoživotní vzdělávání. MVK nabízí od podzimu široké spektrum vzdělávacích aktivit v rámci projektu Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně - (podrobnosti v příloze č. 3). Jedná se již o druhý projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, tentokrát zaměřený na sociální integraci a rovné příležitosti, který vsetínská knihovna realizuje od července V prvním týdnu v září komise jmenovaná Ministerstvem kultury ČR (členové komise: Zlata Houšková, Národní knihovna ČR, Ladislav Zoubek ředitel Městské knihovny Děčín, Vendula Valečková Krajská knihovna Pardubice, Jana Galášová, ředitelka Městské knihovny Český Těšín, Helena Gajdušková MVK Vsetín) objela všechny kraje v ČR a z navržených knihoven (vždy dvě v kraji) vybírala nejlepší knihovnu ČR za rok Zvítězila Místní knihovna Protivanov (Olomoucký kraj) a zvláštní ocenění získaly knihovny Březová (Karlovarský kraj) a Praha-Kolovraty. V září byla opět zahájena spolupráce s MŠ, ŠD, ZŠ a SŠ. Začaly opět exkurze pro školy, zejména pro první ročníky středních škol. Od září pokračoval i vzdělávací cyklus Akademický rok pro seniory. První říjnový týden Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) vyhlašuje celorepublikově pravidelně Týden knihoven (TK). Hlavním cílem TK je propagace činnosti knihoven, čtení a čtenářů. Knihovnický happening je již tradiční úvodní aktivitou celorepublikové říjnové akce Týden knihoven. SKIP ČR pověřil vsetínskou knihovnu uspořádáním knihovnického happeningu v r V pátek 2. října ve14:00 hod. vypuklo zábavné a veselé odpoledne Knihovna mého srdce - Knihovna kamarádka aneb Knihovnický happening Příprava na setkání se 9

10 vsetínskou veřejností, knihovníky ČR, SR a zástupci místní a regionální veřejné správy byla náročná. Všichni pracovníci MVK Vsetín se aktivně podíleli na přípravě. Cílem happeningu bylo propagovat četbu a literaturu, moderní komunitní charakter knihoven Zlínského kraje s důrazem na jejich kulturně vzdělávací činnost směrem k veřejnosti. Program dvoudenního setkání byl koncipován do tří rovin: - představení Valašska, jeho tradic a kulturních specifik - interaktivní kontakt s veřejností se zaměřením na kulturní a čtenářský rozvoj - představení zúčastněných knihoven z celé ČR Do Vsetína se sjelo přes 250 knihovnic a knihovníků z celé ČR i ze Slovenska a k happeningu se připojilo přes dvě stovky místních návštěvníků. Díky soutěžím se výborně podařilo propojit knihovníky s veřejností: celkem 16 soutěžních týmů si vybralo do svých řad také zástupce veřejnosti a plnili pak společně zadané úkoly jako např. Valašský kufr, Maratón s valaškou či Valašské veršování. Program happeningu byl doplněn zdravicemi soutěžních týmů, hudebním doprovodem cimbálové muziky Jasénka a seskupení Ležérně a vleže. Pro porotu, v níž zasedli Květoslava Othová, starostka města Vsetín, Iveta Táborská, místostarostka města Vsetín, Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana Zlínského kraje, Vít Richter, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků a ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny Praha, Zdena Friedlová, ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Milan Drlík, emeritní ředitel Střední průmyslové školy strojní ve Vsetíně, bylo velmi těžké vybrat jednu vítěznou knihovnu, a proto vyhlásila jako vítěze celý Svaz knihovníků a informačních pracovníků, který zastřešuje veřejné knihovny ČR. Při doprovodném programu happeningu si přišly na své i děti. Bylo pro ně připraveno skládání puzzle, vystoupení jednokolek a žonglérů, ukázky lidových řemesel (výroba píšťalek, pletení košíků, spřádání vlny). V Týdnu knihoven MVK zorganizovala týden plný soutěží, her, knih, internetu a zábavy pro dospělé i děti. S ohlasem zúčastněných - zejména mladých lidí se setkalo opět Velké říjnové společné čtení. Studenti z Masarykova gymnázia si vzájemně četli ukázky z pěti knih TOP 12 ankety Kniha mého srdce. Studenti nejen četli, ale i spontánně se radovali ze společného čtení. Návštěvníci knihovny si během celého týdne užili nejen čtení, ale také příjemnou zábavu, soutěžení a společně prožitý čas. V říjnu vsetínská knihovna spustila svoji stránku na Facebooku. S propagací služeb knihovny souvisel i KONCERT PRO KNIHOVNU, na kterém vystoupily kapely Criminal collection, Emergency exit, The Kitchen a OvoceLenina. Pro fanoušky 10

11 knihovny na Facebooku byl vstup zdarma. Smyslem akce bylo: Když mladí nejdou do knihovny, musí knihovna za nimi! Čtenářství bylo propagováno i besedami se spisovateli např. Antonínem Bajajou, Renatou Fučíkovou, Milenou Fucimanovou a divadlem Agadir. Byl vyhlášen další ročník dětské literární soutěže O poklad strýca Juráša. V dětské knihovně v Luhu započal opět svou činnost dětský knihovnický klub Knížátka. Ve čtvrtek 15. října se uskutečnil již šestý ročník společenské akce Den seniorů ve Vsetíně, s novým názvem Den seniorů s radostí, hudbou a tancem, určené zejména pro seniory a jejich rodinné příslušníky. Akce je pořádána ve spolupráci s Charitou Vsetín, kulturní program tvořený komponovaným pásmem zaměřeným na hudbu, tanec a poezii. Program byl doplněn tvořivými dílnami. Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Města Vsetín. Ve dnech navštívili Vsetín zástupci mateřských školek a děkanátu ze Sulzbachu Rosenbergu v rámci společného mezinárodního projektu Dětská literatura jako spojnice vzájemného poznávání českých a německých dětí. V sobotu byla široká veřejnost pozvána na seminář Vánoční příběh vnímaný všemi smysly. O své bohaté zkušenosti s předáváním adventního a vánočního evangelia dětem se podělily učitelky církevních mateřských škol z děkanátu Sulzbach-Rosenberg v Bavorsku. Podvečer byl velmi inspirativní. K příjemné atmosféře přispěly i prostory komunitního klubu MVK. 12.listopadu se uskutečnila beseda k 20. výročí Listopadu Za široké účasti veřejnosti diskutovali Jan Bubeník a PhDr. Ivan Gabal na téma Demokracii máme a co teď? 25. listopadu se v knihovně uskutečnil krajský seminář Klubu dětských knihoven Zlínského kraje Knihovna a náctiletí. Výstupem semináře bylo: důležité je nastartování čtenářství a návštěvy knihovny již v předškolním věku dítěte. Velmi úspěšný byl pořad Valašské Vánoce, který koncem listopadu přinesl předvánoční atmosféru do Vsetína. Pozvaní lidoví umělci předváděli své výrobky a návštěvníci měli možnost vyzkoušet si výrobu vlastního vánočního dárku. Vánoční atmosféru dotvářela muzika Harafica pod vedením Mirka Urubka. Vánoční tématika je stále živá i v aktivitách MVK. 10. prosince se uskutečnilo v KKlubu Vánoční čtení, tvoření, hudba. Živý Betlém je nedílnou částí předvánočního společenského a kulturního života ve Vsetíně. Stále živý biblický příběh jsme si společně připomenuli před budovu MVK na Dolním náměstí ve Vsetíně v pátek 18. prosince 2009 od 16:30 hodin. Biblický příběh doprovodily zpěvem pěvecké sbory Gaudeamus a Song Masarykova gymnázia ve Vsetíně, které vede paní Helena Kaločová. Pořadatelem akce je vsetínské Křesťanské občanské sdružení, Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Salesiánské sdružení Vsetín. Akce se uskutečňuje za podpory Města Vsetín, Domu kultury Vsetín, s.r.o. a Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. 11

12 Během měsíce září, října, listopadu a prosince probíhaly vzdělávací aktivity projektu Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně- partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita více viz příloha č.3. V rámci tohoto projektu byla zrealizována také Konference Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, která se uskutečnila dne 2. prosince 2009 v prostorách Podnikatelského inkubátoru ve Vsetíně na Horním náměstí. Smyslem konference bylo oslovit zaměstnavatele, představit konkrétní možnosti dosahování rovného zacházení s ženami a muži na trhu práce, motivovat je a poskytnout jim komplexní informace v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. 4. Projekty MVK Vsetín se účastní projektů vyhlášených SF EU, OSF, MK ČR, Městem Vsetín, Zlínským krajem aj. Získané granty a projekty: Projekty Kč Knihovna 21. století (Ministerstva kultury ČR 2009) - Talent ze šuplíku IV - V knihovně není nuda IV - Knihovna bez bariér VII VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven) MK ČR - Zrakově postižení v informační společnosti 21. století Malé granty města Vsetín Valašské Velikonoce, Kouzlo valašských Vánoc aneb lidové zvyky, tradice a lidová výroba - O poklad stýca Juráša aneb kamarádství - Aktivní život seniorů ve Vsetíně OP LZZ Sociální integrace a rovné příležitosti 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života - Projekt Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín - partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita Grundtvig individuální grant - Program celoživotního učení Funding from the EU for Educational and Related Activities ,92 (červenec 2009-červen 2011) Financováno vzdělávání 1 pracovníka MVK 12

13 Nadace Livie a Václava Klausových - Senioři komunikují III Fond kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit - Knihovna mého srdce - kamarádka knihovna-knih.happening Bližší informace o některých realizovaných projektech: Projekt Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín - partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita Hlavním cílem projektu je pomoci ženám ohroženým z různých důvodů na trhu práce (a mužům ve stejné situaci) a za pomoci vytvoření partnerství mezi vybranými institucemi v místě ovlivnit vnímání problematiky rovných příležitostí žen a mužů v okrese Vsetín. Díky tomuto partnerství je poskytnut komplexní systém vzdělávání a podpůrných motivačních opatření pro cílové skupiny, jež napomáhají v regionu řešit různými formami problematiku rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce i ve společnosti. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální integrace a rovné příležitosti; oblast podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Rozpočet: ,92 Kč Harmonogram: červen březen 2011 (Více informací v Příloze č.3) Projekt Senioři komunikují Realizován díky příspěvku Nadace Livie a Václava Klausových, Nadace České spořitelny, T- Mobile. Masarykova veřejná knihovna uspěla již v třetím ročníku tohoto projektu a získala prostředky na financování dvou týdenních počítačových kurzů pro seniory. Bylo proškoleno 20 seniorů. Cílem tohoto projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet. Projekt je zaměřen především na tu skupinu seniorů, která doposud neměla příležitost se seznámit se zmíněnými moderními komunikačními prostředky blíže, a alespoň v základních funkcích se je naučit ovládat. Projekty Města Vsetín Projekt Valašské Velikonoce, Kouzlo valašských Vánoc aneb lidové zvyky, tradice a lidová výroba Cíl projektu: zkvalitnění mezilidských vztahů, setkávání generací, podpora lidových tradic, zvyků, ukázky lidových řemesel Aktivity: předvelikonoční a předvánoční setkání s muzikou, zpíváním, valašskými zvyky, tradicemi a řemesly Výše dotace: 8.000,- Kč Harmonogram: 9.4. a Projekt O poklad stýca Juráša aneb Kamarádství místní kolo 13

14 Cíl projektu: podpora zájmu o čtenářství, literaturu a vlastní tvorbu, vytváření vztahu k místu, kde děti žijí Aktivity: literární soutěž pro 4 věkové kategorie žáků ZŠ na zadané téma, hodnocení porotou, slavnostní vyhlášení výsledků Výše dotace: 5.000,- Kč Harmonogram: 5. února 2009 Okresní a krajské kolo proběhly v Rožnově a v Kroměříži Projekt Aktivní život seniorů ve Vsetíně Cíl projektu: setkávání a navazování vztahů mezi seniory, poskytování celoživotního vzdělávání Aktivity: besedy na různá témata (cestování, počítače, zahrádka, umění atd.) cca 1x měsíčně v sídlištní knihovně v Luhu Výše dotace: 5.000,- Kč Harmonogram: leden prosince 2009 MK ČR Projekt VISK Zrakově postižení v informační společnosti 21. století Projektem bylo zmodernizováno pracoviště pro slabozraké v dětském oddělení a zvukové knihovně na Trávníkách. Výše dotace:98.000,- Kč Komplexní popis projektových aktivit MVK Vsetín viz příloha č Základní činnosti knihovny - Akvizice, zpracování a zpřístupnění informačních pramenů (fyzických i elektronických databází) - Knihovnické a informační služby: výpůjční služba, informační a bibliografická služba, zvuková knihovna pro zrakově postižené, zajištění přístupu k Internetu a další služby, elektronické on line služby - Vzdělávací a komunitní činnost (besedy, přednášky, literární pořady, knihovnické a informační lekce, vlastivědné komentované vycházky, kursy, semináře, konference, workshopy, programy pro děti, seniory, rodiny, nezaměstnané a další cílové skupiny a další specifické akce) - Služby informačního turistického centra - Služby knihovnám okresu Vsetín (Středisko regionálních knihovnických služeb) 6. Knihovnické, informační služby, vzdělávací a komunitní akce 6.1 Základní služby Základem činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, tzn. především absenční a prezenční půjčování knihovních dokumentů. 14

15 Velký důraz MVK klade na zajišťování meziknihovní výpůjční služby. Uživatelé tuto službu velmi oceňují, o čemž svědčí neustálý nárůst vyřízených požadavků. S příznivým ohlasem uživatelů knihovny se setkávají ON-LINE služby pro registrované čtenáře (souborný katalog, rezervace, prolongace, kontrola účtu aj.), které knihovna postupně zavádí a zdokonaluje. Bibliograficko-informační služby, které MVK nabízí, čerpají z celé řady moderních informačních zdrojů: - Souborný elektronický katalog veřejných knihoven okresu Vsetín (záznamy knižních dokumentů zpracovaných a uložených ve veřejných knihovnách okresu Vsetín) - Automatizovaný systém právních informací - ASPI - Internet, mj. přístupy do internetových databází: - TAM TAM Anopress plná znění článků z celostátních i regionálních periodik, encyklopedie, elektronická knihovna parlamentu ČR a další informační zdroje - ČTK Infobanka textové, obrazové a zvukové informace, které mapují události v politice, ekonomice, kultuře a sportu, doma i v zahraničí. MVK má přístup do části Česká republika, Země světa, Biografie, Fotogalerie a Protex - EBSCO zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory - Manuskriptorium systém shromažďující a zpřístupňující informace o historických knižních fondech, provázaný s digitální knihovnou - Neziskovky obsáhlý server pro neziskový sektor - Jednotná informační brána (JIB) - portál JIB umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd) - Portál STM - databáze vybraných on-line zdrojů (portály, časopisy, e-knihy, webové stránky organizací, encyklopedie, slovníky) z oboru přírodních věd, techniky a medicíny (science, technology and medicine - STM) Internet je zpřístupněn pro uživatele na 41 počítačích (Dolní nám. 29, Luh 4, Rokytnice 3, Trávníky speciálně upravený počítač pro zrakově handicapované s TV lupou, skenerem a hlasovým výstupem). 6.2 Další služby - komunitní aktivity (besedy, semináře, setkávání zájmových skupin, turistické vycházky, cyklo vyjížďky) - poradenský servis/veřejná správa (Aktivity IPRM Zpracování projektové žádosti v systému Benefit ) - vzdělávací aktivity celoživotní vzdělávání, projektové vzdělávací kurzy - zvuková knihovna pro zrakově postižené - Senior klub knihovna v Luhu - setkávání zájmového sdružení žen TILLIA knihovna Luh - seniorský poradní tým při MVK - kopírování - možnost použití počítačů program OFFICE (textový editor WORD, tabulkový kalkulátor Microsoft Excel) - účast a seznámení veřejnosti s celonárodními soutěžemi typu Magnesia Litera 2009, Kniha mého srdce, Celé Česko čte dětem aj. - dotazníkové šetření např. Průzkum spokojenosti se službami knihovny - zapracování a zaučení dobrovolníků a praktikantů - zajišťování sobotních služeb pro veřejnost (včetně prázdnin) 15

16 6.3 Hlavní budova na Dolním náměstí 1356 V budově návštěvníci mohou využívat následující nabídky služeb v jednotlivých provozech informační centrum s počítačovou učebnou na galerii, centrální půjčovna, komunitní klub (včetně hudebního oddělení, čítárny a studovny). Ve všech provozech knihovny mají uživatelé přístup k internetu. Nedílnou součástí knihovny a hojně využívaný širokou veřejností je společenský multifunkční sál Informační centrum Informační centrum Vsetín plní funkci informačního centra s širokým záběrem poskytování informací turistických, obecných, občanských či jiných a to formou ústní, telefonickou, písemnou nebo prostřednictvím u. V IC je umožněna také knihovnická činnost, a to vracení knih, prodloužení výpůjční doby, vyhledání informací o konkrétním titulu, dále prezenční půjčování denního tisku, kopírování, případné placení upomínek a provedení jednorázové registrace pro neregistrované zájemce o internet. Další z činností informačního centra: - textová a fotografická aktualizace internetových stránek informačního centra - textová a fotografická aktualizace nově vzniklého turistického portálu Zlínského kraje - sběr dat pro databázi kontaktů firem, služeb, organizací, institucí atd. - provázení zájemců centrem Vsetína s výkladem - výprodej vyřazených knih a CD ROM MVK Vsetín - výstavní činnost - otevřeno i o státních svátcích a celoměstských kulturně-společenských akcích (např. Valašské záření) Pracovníci IC se účastní veletrhů cestovního ruchu, aktivně spolupracují na tvorbě turistických materiálů mikroregionu, aktualizují internetové stránky IC podílí se na aktualizaci nově vzniklého turistického portálu Zlínského kraje spolupracují a komunikují s informačními centry celé ČR, Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism, Asociací turistických informačních center A.T.I.C., Magistrátem města Zlína, sdružením Valašsko Horní Vsacko, MěÚ Vsetín odbor kultury a cestovního ruchu, regionální agenturou pro cestovní ruch Beskydy Valašsko, spolupráce s CpKP (výrobky označené Vyrobeno v Beskydech ) aj. IC má bezbariérový vstup. 16

17 Výsledky činnosti Informačního centra v číslech Informační činnost: CELKEM 2008 Celkem 2009 Návštěvy, informace ústní Návštěvy cizinci Internet Internet-cizinci Tel.informace Noviny-neregistrovaní CELKEM Prodejní činnost - tržby CELKEM 2008 Celkem 2009 Prodej turistických a jiných předmětů Prodej vstupenek provize Ticket Art, Ticket Pro CELKEM Knihovnické služby poskytnuté CELKEM Celkem 2009 v informačním centru 2008 Registrace (jednorázová) Tisk z internetu Upomínky - Platba v Kč Kopírování v Kč(Minolta) CELKEM Významné náklady IC 2009: Hrubé mzdy zaměstnanců IC: Kč ,00 Zákonné pojištění, přísp. do FKSP: Kč ,00 Členský příspěvek A.T.I.C.: Kč 4 000,00 Mediální propagace IC: Kč 2 499,00 Vnitřní dovybavení a úpravy IC, materiálové náklady: Kč ,00 Cestovné zaměstnanců IC: Kč ,00 Nákup drobných propagačních předmětů Kč ,00 Celkem Kč ,00 17

18 Výnosy IC 2009: Prodej drobných propagačních předmětů Kč ,00 Provizní prodej vstupenkové portály Kč ,00 Doplňování informací do turistického portálu Zlínského kraje, dotazníková šetření apod. Kč 9 400,00 Celkem Kč , Počítačová učebna na galerii Počítačová učebna na galerii je využívána ke vzdělávání nezaměstnaných, maminek na MD a po MD, seniorů, k aktivitám pro mládež, k večerním kurzům PC pro veřejnost aj. Učebna byla též zapůjčována nestátním neziskovým organizacím k výuce počítačové gramotnosti. Většina vzdělávacích aktivit PC je hrazena z grantových prostředků Centrální půjčovna Centrální půjčovna prioritou půjčovny jsou kvalitní knihovnické a informační služby využívajících moderní technologie, které zajišťují využití elektronických služeb v režimu ON LINE prostřednictvím webu knihovny - souborný katalog, přístup k účtu uživatele, možnost využití prodloužení vypůjčených knih, rezervace. Návštěva knihovny je spojená s příjemným zážitkem a dobře odvedenou výpůjční službou. Knihovna podporuje zájem o četbu a čtenářství nejen besedami se spisovateli, společným veřejným čtením, ale i neustálým zkvalitňováním výpůjčních služeb, novinkami jsou např.: - donášková služba pro klienty domovů pro seniory ve Vsetíně - přeřazení fondu rozdělení Fantasy a Sci-fi literatury, přidána skupina Počítače, Pohádky, Komiksy - půjčování deštníků, dioptrických brýlí, tašek - v půjčovně je k dispozici stojan s pitnou vodou pro návštěvníky - soutěž ve spolupráci s firmou 3M propagace samoobslužného výpůjčního pultu Self-check Osvědčila se služba pro čtenáře Bestsellery, Tuto službu považujeme za nadstandardní a je potěšitelné, že je o ni stálý zájem. Čtenáři hojně využívají meziknihovní výpůjční službu (MVS), což dokládá vzestup zájmu o tuto službu. Od využíváme v automatizovaném výpůjčním programu KP Win SQL - modul MVS, který umožňuje kompletní správu MVS a je provázán se statistikami. Od knihovníci využívají novou funkci programu: Návštěvníci internetu - evidence čtenářů užívajících internet. Nadále pokračují tématické výstavky v půjčovně např. Co se děje ve světě literatury aj. Samozřejmostí je neustálá péče o knihovní fond, včetně oprav a stavění fondu. V letošním roce byl proveden celkový úklid ve skladu včetně údržby, čištění uložených knih a vyřazení opotřebovaných. Moderní, vzdušné prostory půjčovny a kvalifikovaní pracovníci nabízí nejen půjčování knih, získání informací, ale i prostor pro setkávání a místo odpočinku. 18

19 6.3.4 Komunitní klub, hudební oddělení, čítárna a studovna Komunitní klub (KK) poskytuje služby všem návštěvníkům a trvale se orientuje na kolektivní a individuální práci s mladými lidmi, připravuje však také aktivity vhodné pro pěstování mezigeneračních vztahů a prorodinné aktivity. KK splňuje náročné požadavky propojení klasických knihovnických služeb a komunitních aktivit. Poskytuje pro uživatele přístup na internet (5 počítačů). Mohou tisknout a využívat kopírovací služby. Pracovníci K klubu spolu s projektovými pracovníky vyučují kurzy počítačové gramotnosti pro veřejnost a podílí se na vzdělávacích aktivitách pro pracovníky knihovny (PC kurzy, zástupy na pobočkách včetně besed pro MŠ a ZŠ). Komunitní klub slouží jako místo setkávání jednotlivců i zájmových skupin. V dopoledních hodinách slouží K klub zejména k návštěvám škol, pro které jsou organizovány besedy, exkurze, společné veřejné čtení aj. Příjemné prostředí, které dotváří atraktivní interiér, láká především v dopoledních hodinách i maminky s malými dětmi. Zde se citelně projevuje chybějící dětské oddělení v hlavní budově. V odpoledních hodinách se K klub stává zázemím pro aktivní prožití volného času mladých lidí (tvořivé středy, stolní hry aj). A v období prázdnin zde probíhá řada tvořivých aktivit, jichž se účastní všechny generace. Návštěva knihovny není pro ně pouze nutné využití služeb knihovny, ale často si odnáší i příjemný prožitek. Z mnoha komunitně zaměřených akcí, které se v KK uskutečnily, je velmi výrazná aktivita Národy světa píší Bibli. Projektu se zúčastnilo 389 opisovačů. Každý účastník, který opsal verš z Markova evangelia, obdržel certifikát potvrzující účast na tomto projetu a jméno každého účastníka bude spolu s opisem Bible zvěčněno v Domě Bible na úpatí jeruzalémských hor v Údolí Bible. Opisování slavnostně 5. ledna zahájila starostka města Vsetína K.Othová a poslední účastník opsal svůj verš 30. června. V opisování pokračují další knihovny v okrese Vsetín (Horní Lideč, Střelná, Lidečko). V rámci zahájení Týdne knihoven proběhlo v pondělí 5. října v K klubu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Velké říjnové společné čtení. Společné čtení zahájili studenti Masarykova gymnázia Vsetín četbou ukázek z pěti knih TOP 12 ankety Kniha mého srdce. Četlo se z knih Alchymista (Paulo Coelho), Stmívání (Stephenie Meyerová), Saturnin (Zdeněk Jirotka), Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry) a největší ohlas zaznamenaly mezi přísedícími Osudy dobrého vojáka Švejka (Jaroslav Hašek). Po studentech gymnázia přišly na řadu děti z Mateřské školy Vsetín, Kobzáňova, kterým pracovnice rozdaly čepičky zvířátek a pohádkových postav, čímž se knihovna proměnila ve společenství Červených Karkulek, pejsků, draků, žabáků aj. V průběhu celého čtení tak byla dokreslena výborná pohádková atmosféra. Zaujaly výběry z pohádek Kocour Modroočko, Štuclinka a Zachumlánek, O makovém mužíčkovi, Kvak a Žbluňk. Čtení probíhalo interaktivní formou a děti o příbězích z pohádek a jejich hrdinech živě diskutovaly. Nedílnou součásti činnosti KK jsou kreativní tvůrčí dílny. Pracovní dílny propojují generačně i gendrově uživatele knihovny. (viz příloha č. 2) 19

20 FACEBOOK A KONCERT PRO KNIHOVNU Vydařený Koncert pro knihovnu V pátek 9. října uspořádala Masarykova veřejná knihovna Vsetín v hudebním klubu Tři opice Koncert pro knihovnu. Smyslem akce bylo oslovit touto netradiční formou nové i stávající uživatele knihovny, především v teenagerovském věku, a představit jim knihovnu jako místo vzdělávání, relaxace a odpočinku, vhodné i pro jejich věkovou kategorii. Dalším, neméně důležitým cílem akce byla propagace nové facebookové stránky knihovny, která je zprovozněna od začátku měsíce října a počet jejích fanoušků úspěšně narůstá. K významnému vzestupu počtu fanoušků přispěl právě koncert, kterého se zúčastnily přibližně tři stovky návštěvníků, z čehož 119 byli fanoušci knihovny na Facebooku. Hudební oddělení se zaměřuje především na nákup kompaktních disků (CD). Součástí fondu hudebního oddělení jsou noty, zpěvníky, knihy o hudebních skupinách a interpretech. Uživatelé využívají i možnosti přehrát si noty na klávesách. V hudebním oddělení MVK Vsetín jsou k dispozici tři poslechová místa, kde si čtenáři mohou poslechnout cokoliv z nabídky CD půjčovny, tedy z 2 797CD a více než souborů skladeb, písní a mluveného slova. Fond je rozdělen na zahraniční a českou populární hudbu, vážnou hudbu a mluvené slovo, dále pak v jednotlivých kategoriích podle abecedních názvů interpreta. Čítárna disponuje cca 180 tituly časopisů, novin a regionálního tisku. Útulné prostředí čítárny s kouzelným výhledem na Dolní náměstí a historické budovy centra města zve k přečtení denního tisku a posledních čísel časopisů. Čtenáři knihovny mají možnost si zapůjčit časopisy absenčně (mimo poslední aktuální číslo). Studovna poskytuje klidné zázemí pro samostudium a přístup k internetu. Knihovní fond studovny (encyklopedie, příručky, slovníky, sbírky zákonů aj.) je neustále přístupný každému zájemci. Součástí studovny je Regionální oddělení MVK - materiály o Valašsku a od valašských autorů. Fond regionálního oddělení je ve volném výběru. Regionální oddělení knihovny se aktivně zapojilo do nově vytvářené databáze Literární místopis Zlínského kraje. Studovna poskytuje informační a konzultační služby jak faktografického, tak bibliografického rázu, s využitím různých zdrojů (knihy, katalogy knihoven, sbírky zákonů, Internet, ASPI), informace pro neziskový sektor a o neziskovém sektoru, informace o Evropské unii Ve společenském sále probíhají kulturní akce, besedy, divadelní představení, konference a semináře, které organizuje MVK. Technika odpovídá požadavkům doby, ovšem slabým místem sálu je zatemnění, Během rekonstrukce kina Vatra využíval Dům kultury Vsetín sál knihovny k filmovým produkcím. 20

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Předkládá: Milada Vacková, ředitelka Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003. V souladu se

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2008 předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK zpracovala: Hana Kuřová, Hana Opatrná Obsah 1 / Úvod... 5 2 / Odborná

Více

Další rok na dlouhé šňůře událostí Knihovny Jiřího Mahena v Brně je navlečen a uzavřen. Uplynulo dalších 345 dnů, kdy knihovna byla otevřena nejširší veřejnosti. Celoroční rytmus dní, zdánlivě velmi podobných,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace OBSAH Moravskoslezský kraj... 1 Knihovny v

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 Hradec Králové, leden 2006 Obsah strana: I. Celkové hodnocení 3-4 II.

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obsah Knihovna v číslech... 3 Knihovní a informační služby... 5 Výpůjční služby... 6 Databáze, rešerše, informační

Více

Knihovna města Hradce Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA

Knihovna města Hradce Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA Knihovna města Hradce Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Knihovna města Hradce Králové je příspěvkovou organizací zřizovanou Statutárním městem Hradec Králové. Knihovna města Hradce Králové je tvořena kromě ústřední

Více

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku www.mistnikultura.cz 12 06 Ročník XVI O betlémech a betlémářích Roztocké muzeum je provoněné perníkem Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku Varhany pro Jeseník Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2005 Vědecká knihovna v Olomouci, 2010 ISBN 978-80-7053-268-3 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah výroční zprávy: 1. Základní charakteristika zařízení...5 2. Hlavní úkoly...6 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ Český svaz žen (dále jen ČSŽ) Je nevládní ženskou organizací s členskou základnou více než 23 tisíc členek a s velkým počtem sympatizujících žen. Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou

Více