Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009"

Transkript

1 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín

2 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí Vsetín IČO: ĆÚ: ředitelka: /0100 KB PhDr. Helena Gajdušková tel.: fax: web: Zřizovatel: Město Vsetín 2

3 3

4 Obsah 1. Úvod Působnost MVK Kalendář významných událostí Projekty Základní činnosti knihovny Knihovnické, informační služby, vzdělávací a komunitní akce Základní služby Další služby Hlavní budova na Dolním náměstí Informační centrum Počítačová učebna na galerii Centrální půjčovna Komunitní klub, hudební oddělení, čítárna a studovna Pobočky MVK - knihovny pro děti Luh, Rokytnice, Trávníky Přehled základních ukazatelů za uplynulých pět let Vzdělávací a komunitní činnost v roce Akce pro dospělé Akce pro mládež, Komunitní klub Akce pro děti Koncerty, hudební programy Výstavy: Zvuková knihovna pro zrakově postižené Knihovní fondy Stav knihovního fondu: Nákup knihovního fondu MVK Tisk čárových kódů a samolepek na stavění knihovního fondu Katalogizace a tisk katalogizačních lístků Komentář k nákupu a zpracování knihovních fondů a činnosti oddělení katalogizace a akvizice: Středisko regionálních knihovnických služeb Knihovny okresu Vsetín: Výkon regionálních funkcí v okrese Vsetín Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění v okrese Vsetín Poradenská a konzultační činnost Statistika a vykazování knihovnických činností Vzdělávání, semináře

5 8.3.4 Porady Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Nákup a zpracování knihovních fondů (KF) z prostředků obcí Výměnný fond a cirkulace knihovních fondů Servis výpočetní techniky a knihovnický program Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí Technika, automatizace, knihovnický systém Public relations Prezentace Webové stránky (www.mvk.cz) Konference Exkurze a konzultace k projektové činnosti MVK Dotazníková šetření Ediční činnost Partneři, spolupráce Organizační a řídící činnost Kontrolní činnost Personální agenda Vzdělávání pracovníků Hospodaření a provoz Nákupy MVK Vsetín Provoz MVK Vsetín: Provoz projekt ESF OP LZZ Rozpočet Závěr Přílohy Příloha č. 1 Průzkum spokojenosti se službami knihovny...52 Příloha č. 2 Akce knihovny...60 Příloha č. 3 Projektové aktivity MVK Vsetín

6 1. Úvod Rok 2009 byl opět rokem, který přinesl mnoho změn a aktivit. Čtyři roky po stěhování ze staré vilky na Svárově se knihovna již usadila ve své pravidelné činnosti i v povědomí Vsetíňáků (začínají říkat: Jdu do knihovny a ne jdu do Kremlu), nicméně úžasné prostory v centru města, ale i kreativita pracovníků, podobně jako přání a požadavky našich klientů a návštěvníků nás vybízí a motivují ke stále se rozvíjející (někdy až hektické) činnosti. Tato aktivita se však výrazně projevuje na výsledcích činnosti knihovny: v roce 2009 se přihlásilo o 365 stálých čtenářů více než v roce 2008 (rok čtenářů, rok čtenářů). Výrazný posun sledujeme také v počtu uživatelů virtuálních služeb. U vzdělávacích akcí dochází také k podstatné změně zatímco většina akcí v roce 2008 byly akce jednorázové (1-2 hod), v roce 2009 jsme uskutečnili několik kurzů a seminářů vícedenních (40 a 80 hodinové kurzy PC, motivační semináře hod, tematické kurzy 8 12 hod. atd). V jarních měsících roku 2009 proběhl průzkum spokojenosti uživatelů s knihovnou, který velmi jednoznačně ukázal spokojenost klientů s knihovnou. K nejvýraznějším událostem roku 2009 patřilo zejména uspořádání celostátního semináře o práci se seniory v knihovnách ( Knihovny a senioři ) a celostátního Knihovnického happeningu. Účastnili jsme se také celorepublikových akcí Noc s Andersenem, Týden knihoven, Světový den knihy, ale také místních aktivit Tříkrálový karneval, Den Země, Živý Betlém, Valašské záření, Den bariér v nás a kolem nás atd. K velkému posunu došlo také v elektronických službách koncem roku byla spuštěna služba wi-fi, facebook (600 fanoušků), tipy na doplňování knihovního fondu a další novinky. V roce 2009 byl získán opět velký evropský grant ve výši ,-Kč s názvem Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně, jehož realizaci jsme zahájili v červenci Rok 2009 byl tedy pro knihovnu rokem velmi úspěšným. Patří za to jak poděkování městu, které existenci knihovny zásadním způsobem zaštiťuje, kraji, který poskytuje finance na provoz střediska regionálních služeb, partnerům a spolupracujícím institucím i jednotlivcům, tak také týmu zaměstnankyň a zaměstnanců knihovny, bez jejichž obětavosti, ochoty, kreativity a vstřícnosti by knihovna v současné době těžko mohla být tím, čím je. 6

7 2. Působnost MVK 2009 Působnost MVK zahrnuje kromě města Vsetína také správní obvod okresu Vsetín. Masarykova veřejná knihovna poskytuje odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) 80 knihovnám okresu Vsetín. V tomto smyslu je pověřenou knihovnou na základě smlouvy s Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně a s Krajským úřadem. Tato činnost je financována z krajské dotace. 3. Kalendář významných událostí 2009 V lednu MVK podpořila zajištění Tříkrálové sbírky, kterou ve Vsetíně organizovala Charita Vsetín. Knihovna spoluorganizovala tradiční Tříkrálový karneval pro děti. Od 5. ledna do konce června měla vsetínská veřejnost možnost se zapojit do celosvětového ekumenického projektu Národy světa píší Bibli. Knihovna nezapomíná ani na své stálé a početné uživatele seniory. V lednu opět započal Akademický rok pro seniory. V rámci cyklu byly zorganizovány 4 moduly Počítačový kurz pro začátečníky, Psychologie, trénink paměti, mezigenerační vztahy, Regionální tématika (historie, literatura, hudba, osobnosti, výtvarné umění), Zdravý životní styl (zdraví, výživa, pohyb, bezpečnost). Cyklus byl ukončen Jako příjemná novinka se osvědčila služba zavedená nově od začátku roku 2009 a to půjčování deštníků, dioptrických brýlí na čtení a tašek na knihy. Službu (zejména brýle) oceňují především senioři. V říjnu 2009 byl vyhlášen 11. ročník dětské literární soutěže O poklad strýca Juráša aneb Kamarádství. MVK Vsetín zajišťovala vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vítězů městského kola této soutěže. Okresní kolo se uskutečnilo v Městské knihovně v Rožnově p. R. Rožnovská knihovna ve spolupráci s MVK Vsetín vydala sborník 40 vítězných prací. Vyhodnocení krajského kola proběhlo v Kroměříži. Malí a mladí autoři ze Vsetína získali celkem 6 ocenění, ze vsetínského okresu se v krajském kole úspěšně umístilo14 dětí. Během měsíce února byl celkově zrekonstruován interiér dětské pobočky na Trávníkách. Knihovna byla uzavřena od do února se stali novodobými rytíři řádu čtenářského všichni vsetínští prvňáčci. Nové rytíře přišla nejen pasovat, také jim poblahopřát vsetínská místostarostka Iveta Táborská a na závěr slavnosti nemohlo chybět ani divadelní představení Králíci z klobouku, se kterým přijeli herci divadla Špilberg z Brna. MVK již v loňském roce propojila aktivity zaměřené nejen na moderní informační technologie, které probíhaly v rámci celostátního projektu Březen měsíc internetu s podporou čtenářství. V březnu se zapojila do akcí typu Celé Česko čte dětem, Kniha mého srdce. V rámci celorepublikové akce Týden čtení ( ) zaměřila své aktivity jednak na žáky mateřských, základních a středních škol, nevyhnula se však ani dalším věkovým skupinám. V Akademickém roku pro seniory v Regionálním modulu proběhlo s velkým úspěchem Společné čtení z děl regionálních autorů. Ve spolupráci s Charitou Vsetín se uskutečnilo Společné čtení ženám k svátku. Speciální pozornost MVK Vsetín věnovala v březnu zrakově postiženým. S ohlasem se setkalo již tradiční jarní vystoupení pěveckého sboru MG Vsetín SONG ve zvukové knihovně. 7

8 16. března dlouhodobá a systematická komunitní činnost pro zájemce trénování paměti vyvrcholila 2 přednáškami pro veřejnost v rámci Národního dne trénování paměti. MVK v rámci celoživotního vzdělávání poskytuje nabídku zájemcům o znalosti v oblasti počítačů. V březnu knihovna nabídla kurs práce s digitální fotografií a večerní počítačové kurzy pro veřejnost., Ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně připravila MVK dva semináře pro nezaměstnané - Letem světem internetem. 3. dubna měli malí čtenáři dětské knihovny v Luhu, na Trávníkách a v K klubu na Dolním náměstí možnost zapojit se do celorepublikové akce Noc s Andersenem. Pro čtyřicet devět malých nocležníků přichystali knihovnice a knihovníci bohatý program plný soutěží a her. Od dubna do konce června probíhalo dotazníkové šetření spokojenosti se službami knihovny. (Vyhodnocení viz příloha č. 1). Dotazník byl umístěn na webových stránkách knihovny a v tištěné podobě ve všech půjčovnách. Souhrnné výsledky šetření byly zveřejněny na podzim 2009 ve Zpravodaji MVK Vsetín č.11/ dubna 2009 se v Masarykově veřejné knihovně Vsetín uskutečnil odborný celorepublikový seminář Knihovny a senioři zaměřený na práci se seniory v knihovnách knihovnické služby pro seniory, vzdělávání seniorů v knihovnách, senioři jako spolupracovníci a partneři knihoven, aktivizace seniorů. Seminář oficiálně zahájila starostka města Vsetína Květoslava Othová dubna zavítala do dětských knihoven v Luhu, Rokytnici, na Trávníkách a do knihovny na Dolním náměstí známá česká autorka knih pro děti Ivona Březinová. Setkání se spisovatelkou motivovalo děti k četbě a vlastnímu psaní. V květnu započal seriál Turistických vycházek seniorů, jejich přátel a příznivců knihovny s Mgr. Milanem Drlíkem a Cyklo vyjížďky s Ing. Dušanem Andělem. Od do se za velkého zájmu seniorů uskutečnil počítačový kurz Senioři komunikují III, který pořádá knihovna ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Lívie a Václava Klausových. Od ledna do listopadu probíhal již tradiční cyklus čtvrtečních besed. Vždy poslední čtvrtek v měsíci byl věnován zajímavým osobnostem. Např do vsetínské knihovny zavítal zlínský autor Jaroslav Kovanda s autorským čtením Nejaký Jura Vičík. 30. dubna v pořadu Poezie v hudbě, hudba v poezii zaznělo autorské čtení básníka Jakuba Chrobáka a hudba skupiny Ležérně a vleže. Třešinkou na dortu bylo setkání s Petrou Hřebíčkovou a Helenou Čermákovou, členkami Městského divadla Zlín a nositelkami Ceny Thálie. Beseda Podvečer s Tháliemi se uskutečnila 28.května a večerem provázel Miroslav Urubek. Poslední čtvrtek v září do vsetínské knihovny zavítala Věra Nosková, v říjnu Milena Fucimanová a divadlo Agadir, v listopadu knihovna hostila Pavla Göbla. 1. června byl vyhlášen čtvrtý ročník literární soutěže Talent ze šuplíku. Cílem soutěže je vyzvat mladé tvůrce k otevření svých šuplíků a povzbudit je v jejich 8

9 literární tvorbě. Slavnostní vyhodnocení proběhlo v listopadu 2009 v rámci besedy s českým spisovatelem, režisérem a scénáristou Pavlem Göblem. Finančně podpořeno Ministerstvem kultury ČR. V červnu se MVK Vsetín zapojila do společné akce Klubka dětských knihoven Zlínského kraje LiStOVáNí. Smyslem projektu scénického čtení Listování je představit divákům v divadelním představení s rekvizitami, kostýmy a hudbou poutavým způsobem knihu. Herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný alias Kvak a Žbluňk zavítali 22. června do vsetínské knihovny, kde oslovili děti z 1. a 2. tříd základních škol. Třetí ročník projektu Prázdninová knihovna, který uspořádala Masarykova veřejná knihovna v prostorách K Klubu a v dětských knihovnách na Trávníkách, Luhu a Rokytnici, byl opět velmi úspěšný. Je zřejmé, že prázdninové akce pro děti jsou určeny zejména dětem, které neodjíždí ze Vsetína a rády využívají možnosti prožít volný čas v knihovně. Z tvořivých akcí prázdninové knihovny: Balónková show, Malování na kameny, Košíčky z novin, Terárium ve sklenici, Zvířátka z květináčů, Kouzlíme s CD, Malované tričko, Obrázky z luštěnin, Barevná housenka, Drátkování kamínků, soutěže Písmenkovačka, Chytrá hlavička a Pexesománie,Ukaž, co umíš. Závěr aktivit Prázdninové knihovny patřil Dudkování, což je interaktivní program ilustrátora a spisovatele Adolfa Dudka. Prázdninová knihovna děti zaujala. Už aby byly další prázdniny, my zase přijdeme, slíbily děti při odchodu. MVK Vsetín v rámci projektu Prázdninová knihovna připravila pro děti celkem 17 programů (interaktivní programy, soutěže, kvízy, pracovní dílny). MVK se podílela partnersky na projektech, které pořádaly neziskové organizace v druhé polovině roku 2009: Velké ticho Cesta za zdi klášterů, Dny zdraví a pohybu, Den Země, Den bez bariér, Valašské záření, Živý Betlém aj. Kromě komunitních aktivit se MVK zaměřuje na celoživotní vzdělávání. MVK nabízí od podzimu široké spektrum vzdělávacích aktivit v rámci projektu Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně - (podrobnosti v příloze č. 3). Jedná se již o druhý projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, tentokrát zaměřený na sociální integraci a rovné příležitosti, který vsetínská knihovna realizuje od července V prvním týdnu v září komise jmenovaná Ministerstvem kultury ČR (členové komise: Zlata Houšková, Národní knihovna ČR, Ladislav Zoubek ředitel Městské knihovny Děčín, Vendula Valečková Krajská knihovna Pardubice, Jana Galášová, ředitelka Městské knihovny Český Těšín, Helena Gajdušková MVK Vsetín) objela všechny kraje v ČR a z navržených knihoven (vždy dvě v kraji) vybírala nejlepší knihovnu ČR za rok Zvítězila Místní knihovna Protivanov (Olomoucký kraj) a zvláštní ocenění získaly knihovny Březová (Karlovarský kraj) a Praha-Kolovraty. V září byla opět zahájena spolupráce s MŠ, ŠD, ZŠ a SŠ. Začaly opět exkurze pro školy, zejména pro první ročníky středních škol. Od září pokračoval i vzdělávací cyklus Akademický rok pro seniory. První říjnový týden Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) vyhlašuje celorepublikově pravidelně Týden knihoven (TK). Hlavním cílem TK je propagace činnosti knihoven, čtení a čtenářů. Knihovnický happening je již tradiční úvodní aktivitou celorepublikové říjnové akce Týden knihoven. SKIP ČR pověřil vsetínskou knihovnu uspořádáním knihovnického happeningu v r V pátek 2. října ve14:00 hod. vypuklo zábavné a veselé odpoledne Knihovna mého srdce - Knihovna kamarádka aneb Knihovnický happening Příprava na setkání se 9

10 vsetínskou veřejností, knihovníky ČR, SR a zástupci místní a regionální veřejné správy byla náročná. Všichni pracovníci MVK Vsetín se aktivně podíleli na přípravě. Cílem happeningu bylo propagovat četbu a literaturu, moderní komunitní charakter knihoven Zlínského kraje s důrazem na jejich kulturně vzdělávací činnost směrem k veřejnosti. Program dvoudenního setkání byl koncipován do tří rovin: - představení Valašska, jeho tradic a kulturních specifik - interaktivní kontakt s veřejností se zaměřením na kulturní a čtenářský rozvoj - představení zúčastněných knihoven z celé ČR Do Vsetína se sjelo přes 250 knihovnic a knihovníků z celé ČR i ze Slovenska a k happeningu se připojilo přes dvě stovky místních návštěvníků. Díky soutěžím se výborně podařilo propojit knihovníky s veřejností: celkem 16 soutěžních týmů si vybralo do svých řad také zástupce veřejnosti a plnili pak společně zadané úkoly jako např. Valašský kufr, Maratón s valaškou či Valašské veršování. Program happeningu byl doplněn zdravicemi soutěžních týmů, hudebním doprovodem cimbálové muziky Jasénka a seskupení Ležérně a vleže. Pro porotu, v níž zasedli Květoslava Othová, starostka města Vsetín, Iveta Táborská, místostarostka města Vsetín, Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana Zlínského kraje, Vít Richter, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků a ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny Praha, Zdena Friedlová, ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Milan Drlík, emeritní ředitel Střední průmyslové školy strojní ve Vsetíně, bylo velmi těžké vybrat jednu vítěznou knihovnu, a proto vyhlásila jako vítěze celý Svaz knihovníků a informačních pracovníků, který zastřešuje veřejné knihovny ČR. Při doprovodném programu happeningu si přišly na své i děti. Bylo pro ně připraveno skládání puzzle, vystoupení jednokolek a žonglérů, ukázky lidových řemesel (výroba píšťalek, pletení košíků, spřádání vlny). V Týdnu knihoven MVK zorganizovala týden plný soutěží, her, knih, internetu a zábavy pro dospělé i děti. S ohlasem zúčastněných - zejména mladých lidí se setkalo opět Velké říjnové společné čtení. Studenti z Masarykova gymnázia si vzájemně četli ukázky z pěti knih TOP 12 ankety Kniha mého srdce. Studenti nejen četli, ale i spontánně se radovali ze společného čtení. Návštěvníci knihovny si během celého týdne užili nejen čtení, ale také příjemnou zábavu, soutěžení a společně prožitý čas. V říjnu vsetínská knihovna spustila svoji stránku na Facebooku. S propagací služeb knihovny souvisel i KONCERT PRO KNIHOVNU, na kterém vystoupily kapely Criminal collection, Emergency exit, The Kitchen a OvoceLenina. Pro fanoušky 10

11 knihovny na Facebooku byl vstup zdarma. Smyslem akce bylo: Když mladí nejdou do knihovny, musí knihovna za nimi! Čtenářství bylo propagováno i besedami se spisovateli např. Antonínem Bajajou, Renatou Fučíkovou, Milenou Fucimanovou a divadlem Agadir. Byl vyhlášen další ročník dětské literární soutěže O poklad strýca Juráša. V dětské knihovně v Luhu započal opět svou činnost dětský knihovnický klub Knížátka. Ve čtvrtek 15. října se uskutečnil již šestý ročník společenské akce Den seniorů ve Vsetíně, s novým názvem Den seniorů s radostí, hudbou a tancem, určené zejména pro seniory a jejich rodinné příslušníky. Akce je pořádána ve spolupráci s Charitou Vsetín, kulturní program tvořený komponovaným pásmem zaměřeným na hudbu, tanec a poezii. Program byl doplněn tvořivými dílnami. Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Města Vsetín. Ve dnech navštívili Vsetín zástupci mateřských školek a děkanátu ze Sulzbachu Rosenbergu v rámci společného mezinárodního projektu Dětská literatura jako spojnice vzájemného poznávání českých a německých dětí. V sobotu byla široká veřejnost pozvána na seminář Vánoční příběh vnímaný všemi smysly. O své bohaté zkušenosti s předáváním adventního a vánočního evangelia dětem se podělily učitelky církevních mateřských škol z děkanátu Sulzbach-Rosenberg v Bavorsku. Podvečer byl velmi inspirativní. K příjemné atmosféře přispěly i prostory komunitního klubu MVK. 12.listopadu se uskutečnila beseda k 20. výročí Listopadu Za široké účasti veřejnosti diskutovali Jan Bubeník a PhDr. Ivan Gabal na téma Demokracii máme a co teď? 25. listopadu se v knihovně uskutečnil krajský seminář Klubu dětských knihoven Zlínského kraje Knihovna a náctiletí. Výstupem semináře bylo: důležité je nastartování čtenářství a návštěvy knihovny již v předškolním věku dítěte. Velmi úspěšný byl pořad Valašské Vánoce, který koncem listopadu přinesl předvánoční atmosféru do Vsetína. Pozvaní lidoví umělci předváděli své výrobky a návštěvníci měli možnost vyzkoušet si výrobu vlastního vánočního dárku. Vánoční atmosféru dotvářela muzika Harafica pod vedením Mirka Urubka. Vánoční tématika je stále živá i v aktivitách MVK. 10. prosince se uskutečnilo v KKlubu Vánoční čtení, tvoření, hudba. Živý Betlém je nedílnou částí předvánočního společenského a kulturního života ve Vsetíně. Stále živý biblický příběh jsme si společně připomenuli před budovu MVK na Dolním náměstí ve Vsetíně v pátek 18. prosince 2009 od 16:30 hodin. Biblický příběh doprovodily zpěvem pěvecké sbory Gaudeamus a Song Masarykova gymnázia ve Vsetíně, které vede paní Helena Kaločová. Pořadatelem akce je vsetínské Křesťanské občanské sdružení, Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Salesiánské sdružení Vsetín. Akce se uskutečňuje za podpory Města Vsetín, Domu kultury Vsetín, s.r.o. a Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. 11

12 Během měsíce září, října, listopadu a prosince probíhaly vzdělávací aktivity projektu Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně- partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita více viz příloha č.3. V rámci tohoto projektu byla zrealizována také Konference Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, která se uskutečnila dne 2. prosince 2009 v prostorách Podnikatelského inkubátoru ve Vsetíně na Horním náměstí. Smyslem konference bylo oslovit zaměstnavatele, představit konkrétní možnosti dosahování rovného zacházení s ženami a muži na trhu práce, motivovat je a poskytnout jim komplexní informace v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. 4. Projekty MVK Vsetín se účastní projektů vyhlášených SF EU, OSF, MK ČR, Městem Vsetín, Zlínským krajem aj. Získané granty a projekty: Projekty Kč Knihovna 21. století (Ministerstva kultury ČR 2009) - Talent ze šuplíku IV - V knihovně není nuda IV - Knihovna bez bariér VII VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven) MK ČR - Zrakově postižení v informační společnosti 21. století Malé granty města Vsetín Valašské Velikonoce, Kouzlo valašských Vánoc aneb lidové zvyky, tradice a lidová výroba - O poklad stýca Juráša aneb kamarádství - Aktivní život seniorů ve Vsetíně OP LZZ Sociální integrace a rovné příležitosti 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života - Projekt Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín - partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita Grundtvig individuální grant - Program celoživotního učení Funding from the EU for Educational and Related Activities ,92 (červenec 2009-červen 2011) Financováno vzdělávání 1 pracovníka MVK 12

13 Nadace Livie a Václava Klausových - Senioři komunikují III Fond kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit - Knihovna mého srdce - kamarádka knihovna-knih.happening Bližší informace o některých realizovaných projektech: Projekt Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín - partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita Hlavním cílem projektu je pomoci ženám ohroženým z různých důvodů na trhu práce (a mužům ve stejné situaci) a za pomoci vytvoření partnerství mezi vybranými institucemi v místě ovlivnit vnímání problematiky rovných příležitostí žen a mužů v okrese Vsetín. Díky tomuto partnerství je poskytnut komplexní systém vzdělávání a podpůrných motivačních opatření pro cílové skupiny, jež napomáhají v regionu řešit různými formami problematiku rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce i ve společnosti. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální integrace a rovné příležitosti; oblast podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Rozpočet: ,92 Kč Harmonogram: červen březen 2011 (Více informací v Příloze č.3) Projekt Senioři komunikují Realizován díky příspěvku Nadace Livie a Václava Klausových, Nadace České spořitelny, T- Mobile. Masarykova veřejná knihovna uspěla již v třetím ročníku tohoto projektu a získala prostředky na financování dvou týdenních počítačových kurzů pro seniory. Bylo proškoleno 20 seniorů. Cílem tohoto projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet. Projekt je zaměřen především na tu skupinu seniorů, která doposud neměla příležitost se seznámit se zmíněnými moderními komunikačními prostředky blíže, a alespoň v základních funkcích se je naučit ovládat. Projekty Města Vsetín Projekt Valašské Velikonoce, Kouzlo valašských Vánoc aneb lidové zvyky, tradice a lidová výroba Cíl projektu: zkvalitnění mezilidských vztahů, setkávání generací, podpora lidových tradic, zvyků, ukázky lidových řemesel Aktivity: předvelikonoční a předvánoční setkání s muzikou, zpíváním, valašskými zvyky, tradicemi a řemesly Výše dotace: 8.000,- Kč Harmonogram: 9.4. a Projekt O poklad stýca Juráša aneb Kamarádství místní kolo 13

14 Cíl projektu: podpora zájmu o čtenářství, literaturu a vlastní tvorbu, vytváření vztahu k místu, kde děti žijí Aktivity: literární soutěž pro 4 věkové kategorie žáků ZŠ na zadané téma, hodnocení porotou, slavnostní vyhlášení výsledků Výše dotace: 5.000,- Kč Harmonogram: 5. února 2009 Okresní a krajské kolo proběhly v Rožnově a v Kroměříži Projekt Aktivní život seniorů ve Vsetíně Cíl projektu: setkávání a navazování vztahů mezi seniory, poskytování celoživotního vzdělávání Aktivity: besedy na různá témata (cestování, počítače, zahrádka, umění atd.) cca 1x měsíčně v sídlištní knihovně v Luhu Výše dotace: 5.000,- Kč Harmonogram: leden prosince 2009 MK ČR Projekt VISK Zrakově postižení v informační společnosti 21. století Projektem bylo zmodernizováno pracoviště pro slabozraké v dětském oddělení a zvukové knihovně na Trávníkách. Výše dotace:98.000,- Kč Komplexní popis projektových aktivit MVK Vsetín viz příloha č Základní činnosti knihovny - Akvizice, zpracování a zpřístupnění informačních pramenů (fyzických i elektronických databází) - Knihovnické a informační služby: výpůjční služba, informační a bibliografická služba, zvuková knihovna pro zrakově postižené, zajištění přístupu k Internetu a další služby, elektronické on line služby - Vzdělávací a komunitní činnost (besedy, přednášky, literární pořady, knihovnické a informační lekce, vlastivědné komentované vycházky, kursy, semináře, konference, workshopy, programy pro děti, seniory, rodiny, nezaměstnané a další cílové skupiny a další specifické akce) - Služby informačního turistického centra - Služby knihovnám okresu Vsetín (Středisko regionálních knihovnických služeb) 6. Knihovnické, informační služby, vzdělávací a komunitní akce 6.1 Základní služby Základem činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, tzn. především absenční a prezenční půjčování knihovních dokumentů. 14

15 Velký důraz MVK klade na zajišťování meziknihovní výpůjční služby. Uživatelé tuto službu velmi oceňují, o čemž svědčí neustálý nárůst vyřízených požadavků. S příznivým ohlasem uživatelů knihovny se setkávají ON-LINE služby pro registrované čtenáře (souborný katalog, rezervace, prolongace, kontrola účtu aj.), které knihovna postupně zavádí a zdokonaluje. Bibliograficko-informační služby, které MVK nabízí, čerpají z celé řady moderních informačních zdrojů: - Souborný elektronický katalog veřejných knihoven okresu Vsetín (záznamy knižních dokumentů zpracovaných a uložených ve veřejných knihovnách okresu Vsetín) - Automatizovaný systém právních informací - ASPI - Internet, mj. přístupy do internetových databází: - TAM TAM Anopress plná znění článků z celostátních i regionálních periodik, encyklopedie, elektronická knihovna parlamentu ČR a další informační zdroje - ČTK Infobanka textové, obrazové a zvukové informace, které mapují události v politice, ekonomice, kultuře a sportu, doma i v zahraničí. MVK má přístup do části Česká republika, Země světa, Biografie, Fotogalerie a Protex - EBSCO zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory - Manuskriptorium systém shromažďující a zpřístupňující informace o historických knižních fondech, provázaný s digitální knihovnou - Neziskovky obsáhlý server pro neziskový sektor - Jednotná informační brána (JIB) - portál JIB umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd) - Portál STM - databáze vybraných on-line zdrojů (portály, časopisy, e-knihy, webové stránky organizací, encyklopedie, slovníky) z oboru přírodních věd, techniky a medicíny (science, technology and medicine - STM) Internet je zpřístupněn pro uživatele na 41 počítačích (Dolní nám. 29, Luh 4, Rokytnice 3, Trávníky speciálně upravený počítač pro zrakově handicapované s TV lupou, skenerem a hlasovým výstupem). 6.2 Další služby - komunitní aktivity (besedy, semináře, setkávání zájmových skupin, turistické vycházky, cyklo vyjížďky) - poradenský servis/veřejná správa (Aktivity IPRM Zpracování projektové žádosti v systému Benefit ) - vzdělávací aktivity celoživotní vzdělávání, projektové vzdělávací kurzy - zvuková knihovna pro zrakově postižené - Senior klub knihovna v Luhu - setkávání zájmového sdružení žen TILLIA knihovna Luh - seniorský poradní tým při MVK - kopírování - možnost použití počítačů program OFFICE (textový editor WORD, tabulkový kalkulátor Microsoft Excel) - účast a seznámení veřejnosti s celonárodními soutěžemi typu Magnesia Litera 2009, Kniha mého srdce, Celé Česko čte dětem aj. - dotazníkové šetření např. Průzkum spokojenosti se službami knihovny - zapracování a zaučení dobrovolníků a praktikantů - zajišťování sobotních služeb pro veřejnost (včetně prázdnin) 15

16 6.3 Hlavní budova na Dolním náměstí 1356 V budově návštěvníci mohou využívat následující nabídky služeb v jednotlivých provozech informační centrum s počítačovou učebnou na galerii, centrální půjčovna, komunitní klub (včetně hudebního oddělení, čítárny a studovny). Ve všech provozech knihovny mají uživatelé přístup k internetu. Nedílnou součástí knihovny a hojně využívaný širokou veřejností je společenský multifunkční sál Informační centrum Informační centrum Vsetín plní funkci informačního centra s širokým záběrem poskytování informací turistických, obecných, občanských či jiných a to formou ústní, telefonickou, písemnou nebo prostřednictvím u. V IC je umožněna také knihovnická činnost, a to vracení knih, prodloužení výpůjční doby, vyhledání informací o konkrétním titulu, dále prezenční půjčování denního tisku, kopírování, případné placení upomínek a provedení jednorázové registrace pro neregistrované zájemce o internet. Další z činností informačního centra: - textová a fotografická aktualizace internetových stránek informačního centra - textová a fotografická aktualizace nově vzniklého turistického portálu Zlínského kraje - sběr dat pro databázi kontaktů firem, služeb, organizací, institucí atd. - provázení zájemců centrem Vsetína s výkladem - výprodej vyřazených knih a CD ROM MVK Vsetín - výstavní činnost - otevřeno i o státních svátcích a celoměstských kulturně-společenských akcích (např. Valašské záření) Pracovníci IC se účastní veletrhů cestovního ruchu, aktivně spolupracují na tvorbě turistických materiálů mikroregionu, aktualizují internetové stránky IC podílí se na aktualizaci nově vzniklého turistického portálu Zlínského kraje spolupracují a komunikují s informačními centry celé ČR, Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism, Asociací turistických informačních center A.T.I.C., Magistrátem města Zlína, sdružením Valašsko Horní Vsacko, MěÚ Vsetín odbor kultury a cestovního ruchu, regionální agenturou pro cestovní ruch Beskydy Valašsko, spolupráce s CpKP (výrobky označené Vyrobeno v Beskydech ) aj. IC má bezbariérový vstup. 16

17 Výsledky činnosti Informačního centra v číslech Informační činnost: CELKEM 2008 Celkem 2009 Návštěvy, informace ústní Návštěvy cizinci Internet Internet-cizinci Tel.informace Noviny-neregistrovaní CELKEM Prodejní činnost - tržby CELKEM 2008 Celkem 2009 Prodej turistických a jiných předmětů Prodej vstupenek provize Ticket Art, Ticket Pro CELKEM Knihovnické služby poskytnuté CELKEM Celkem 2009 v informačním centru 2008 Registrace (jednorázová) Tisk z internetu Upomínky - Platba v Kč Kopírování v Kč(Minolta) CELKEM Významné náklady IC 2009: Hrubé mzdy zaměstnanců IC: Kč ,00 Zákonné pojištění, přísp. do FKSP: Kč ,00 Členský příspěvek A.T.I.C.: Kč 4 000,00 Mediální propagace IC: Kč 2 499,00 Vnitřní dovybavení a úpravy IC, materiálové náklady: Kč ,00 Cestovné zaměstnanců IC: Kč ,00 Nákup drobných propagačních předmětů Kč ,00 Celkem Kč ,00 17

18 Výnosy IC 2009: Prodej drobných propagačních předmětů Kč ,00 Provizní prodej vstupenkové portály Kč ,00 Doplňování informací do turistického portálu Zlínského kraje, dotazníková šetření apod. Kč 9 400,00 Celkem Kč , Počítačová učebna na galerii Počítačová učebna na galerii je využívána ke vzdělávání nezaměstnaných, maminek na MD a po MD, seniorů, k aktivitám pro mládež, k večerním kurzům PC pro veřejnost aj. Učebna byla též zapůjčována nestátním neziskovým organizacím k výuce počítačové gramotnosti. Většina vzdělávacích aktivit PC je hrazena z grantových prostředků Centrální půjčovna Centrální půjčovna prioritou půjčovny jsou kvalitní knihovnické a informační služby využívajících moderní technologie, které zajišťují využití elektronických služeb v režimu ON LINE prostřednictvím webu knihovny - souborný katalog, přístup k účtu uživatele, možnost využití prodloužení vypůjčených knih, rezervace. Návštěva knihovny je spojená s příjemným zážitkem a dobře odvedenou výpůjční službou. Knihovna podporuje zájem o četbu a čtenářství nejen besedami se spisovateli, společným veřejným čtením, ale i neustálým zkvalitňováním výpůjčních služeb, novinkami jsou např.: - donášková služba pro klienty domovů pro seniory ve Vsetíně - přeřazení fondu rozdělení Fantasy a Sci-fi literatury, přidána skupina Počítače, Pohádky, Komiksy - půjčování deštníků, dioptrických brýlí, tašek - v půjčovně je k dispozici stojan s pitnou vodou pro návštěvníky - soutěž ve spolupráci s firmou 3M propagace samoobslužného výpůjčního pultu Self-check Osvědčila se služba pro čtenáře Bestsellery, Tuto službu považujeme za nadstandardní a je potěšitelné, že je o ni stálý zájem. Čtenáři hojně využívají meziknihovní výpůjční službu (MVS), což dokládá vzestup zájmu o tuto službu. Od využíváme v automatizovaném výpůjčním programu KP Win SQL - modul MVS, který umožňuje kompletní správu MVS a je provázán se statistikami. Od knihovníci využívají novou funkci programu: Návštěvníci internetu - evidence čtenářů užívajících internet. Nadále pokračují tématické výstavky v půjčovně např. Co se děje ve světě literatury aj. Samozřejmostí je neustálá péče o knihovní fond, včetně oprav a stavění fondu. V letošním roce byl proveden celkový úklid ve skladu včetně údržby, čištění uložených knih a vyřazení opotřebovaných. Moderní, vzdušné prostory půjčovny a kvalifikovaní pracovníci nabízí nejen půjčování knih, získání informací, ale i prostor pro setkávání a místo odpočinku. 18

19 6.3.4 Komunitní klub, hudební oddělení, čítárna a studovna Komunitní klub (KK) poskytuje služby všem návštěvníkům a trvale se orientuje na kolektivní a individuální práci s mladými lidmi, připravuje však také aktivity vhodné pro pěstování mezigeneračních vztahů a prorodinné aktivity. KK splňuje náročné požadavky propojení klasických knihovnických služeb a komunitních aktivit. Poskytuje pro uživatele přístup na internet (5 počítačů). Mohou tisknout a využívat kopírovací služby. Pracovníci K klubu spolu s projektovými pracovníky vyučují kurzy počítačové gramotnosti pro veřejnost a podílí se na vzdělávacích aktivitách pro pracovníky knihovny (PC kurzy, zástupy na pobočkách včetně besed pro MŠ a ZŠ). Komunitní klub slouží jako místo setkávání jednotlivců i zájmových skupin. V dopoledních hodinách slouží K klub zejména k návštěvám škol, pro které jsou organizovány besedy, exkurze, společné veřejné čtení aj. Příjemné prostředí, které dotváří atraktivní interiér, láká především v dopoledních hodinách i maminky s malými dětmi. Zde se citelně projevuje chybějící dětské oddělení v hlavní budově. V odpoledních hodinách se K klub stává zázemím pro aktivní prožití volného času mladých lidí (tvořivé středy, stolní hry aj). A v období prázdnin zde probíhá řada tvořivých aktivit, jichž se účastní všechny generace. Návštěva knihovny není pro ně pouze nutné využití služeb knihovny, ale často si odnáší i příjemný prožitek. Z mnoha komunitně zaměřených akcí, které se v KK uskutečnily, je velmi výrazná aktivita Národy světa píší Bibli. Projektu se zúčastnilo 389 opisovačů. Každý účastník, který opsal verš z Markova evangelia, obdržel certifikát potvrzující účast na tomto projetu a jméno každého účastníka bude spolu s opisem Bible zvěčněno v Domě Bible na úpatí jeruzalémských hor v Údolí Bible. Opisování slavnostně 5. ledna zahájila starostka města Vsetína K.Othová a poslední účastník opsal svůj verš 30. června. V opisování pokračují další knihovny v okrese Vsetín (Horní Lideč, Střelná, Lidečko). V rámci zahájení Týdne knihoven proběhlo v pondělí 5. října v K klubu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Velké říjnové společné čtení. Společné čtení zahájili studenti Masarykova gymnázia Vsetín četbou ukázek z pěti knih TOP 12 ankety Kniha mého srdce. Četlo se z knih Alchymista (Paulo Coelho), Stmívání (Stephenie Meyerová), Saturnin (Zdeněk Jirotka), Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry) a největší ohlas zaznamenaly mezi přísedícími Osudy dobrého vojáka Švejka (Jaroslav Hašek). Po studentech gymnázia přišly na řadu děti z Mateřské školy Vsetín, Kobzáňova, kterým pracovnice rozdaly čepičky zvířátek a pohádkových postav, čímž se knihovna proměnila ve společenství Červených Karkulek, pejsků, draků, žabáků aj. V průběhu celého čtení tak byla dokreslena výborná pohádková atmosféra. Zaujaly výběry z pohádek Kocour Modroočko, Štuclinka a Zachumlánek, O makovém mužíčkovi, Kvak a Žbluňk. Čtení probíhalo interaktivní formou a děti o příbězích z pohádek a jejich hrdinech živě diskutovaly. Nedílnou součásti činnosti KK jsou kreativní tvůrčí dílny. Pracovní dílny propojují generačně i gendrově uživatele knihovny. (viz příloha č. 2) 19

20 FACEBOOK A KONCERT PRO KNIHOVNU Vydařený Koncert pro knihovnu V pátek 9. října uspořádala Masarykova veřejná knihovna Vsetín v hudebním klubu Tři opice Koncert pro knihovnu. Smyslem akce bylo oslovit touto netradiční formou nové i stávající uživatele knihovny, především v teenagerovském věku, a představit jim knihovnu jako místo vzdělávání, relaxace a odpočinku, vhodné i pro jejich věkovou kategorii. Dalším, neméně důležitým cílem akce byla propagace nové facebookové stránky knihovny, která je zprovozněna od začátku měsíce října a počet jejích fanoušků úspěšně narůstá. K významnému vzestupu počtu fanoušků přispěl právě koncert, kterého se zúčastnily přibližně tři stovky návštěvníků, z čehož 119 byli fanoušci knihovny na Facebooku. Hudební oddělení se zaměřuje především na nákup kompaktních disků (CD). Součástí fondu hudebního oddělení jsou noty, zpěvníky, knihy o hudebních skupinách a interpretech. Uživatelé využívají i možnosti přehrát si noty na klávesách. V hudebním oddělení MVK Vsetín jsou k dispozici tři poslechová místa, kde si čtenáři mohou poslechnout cokoliv z nabídky CD půjčovny, tedy z 2 797CD a více než souborů skladeb, písní a mluveného slova. Fond je rozdělen na zahraniční a českou populární hudbu, vážnou hudbu a mluvené slovo, dále pak v jednotlivých kategoriích podle abecedních názvů interpreta. Čítárna disponuje cca 180 tituly časopisů, novin a regionálního tisku. Útulné prostředí čítárny s kouzelným výhledem na Dolní náměstí a historické budovy centra města zve k přečtení denního tisku a posledních čísel časopisů. Čtenáři knihovny mají možnost si zapůjčit časopisy absenčně (mimo poslední aktuální číslo). Studovna poskytuje klidné zázemí pro samostudium a přístup k internetu. Knihovní fond studovny (encyklopedie, příručky, slovníky, sbírky zákonů aj.) je neustále přístupný každému zájemci. Součástí studovny je Regionální oddělení MVK - materiály o Valašsku a od valašských autorů. Fond regionálního oddělení je ve volném výběru. Regionální oddělení knihovny se aktivně zapojilo do nově vytvářené databáze Literární místopis Zlínského kraje. Studovna poskytuje informační a konzultační služby jak faktografického, tak bibliografického rázu, s využitím různých zdrojů (knihy, katalogy knihoven, sbírky zákonů, Internet, ASPI), informace pro neziskový sektor a o neziskovém sektoru, informace o Evropské unii Ve společenském sále probíhají kulturní akce, besedy, divadelní představení, konference a semináře, které organizuje MVK. Technika odpovídá požadavkům doby, ovšem slabým místem sálu je zatemnění, Během rekonstrukce kina Vatra využíval Dům kultury Vsetín sál knihovny k filmovým produkcím. 20

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 11. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: D. Bártková, J. Dujková, J. Vlčková, B. Zajícová, A. Pitrunová Program: Informace

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ VSETÍN Svárov 1082, P.O. Box 10 755 01 VSETÍN http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/vsetin HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IHNED PO UTKÁNÍ SMS 734 760 582 (výsledek utkání + střelci) KOMENTÁŘ

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

A) Méně příznivé oblasti. B) Oblasti s environmentálními omezeními stanovené dle čl. 16 Nařízení Rady (ES) Příl. 1.

A) Méně příznivé oblasti. B) Oblasti s environmentálními omezeními stanovené dle čl. 16 Nařízení Rady (ES) Příl. 1. Detailnější specifikace méně příznivých oblastí. (Převzato z: Půda 2003) Příl. 1. A) Méně příznivé oblasti Horské oblasti stanovené dle čl. 18 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 Pro vymezení horských oblastí

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Návrh 3. Komunitního plánu péče v obci s rozšířenou působností VSETÍN. Proces konzultací v období

Návrh 3. Komunitního plánu péče v obci s rozšířenou působností VSETÍN. Proces konzultací v období Město Vsetín a spolupracující organizace zapojené v procesu komunitní plánování péče v obci s rozšířenou působností Vsetín (dále jen ORP Vsetín) Návrh 3. Komunitního plánu péče v obci s rozšířenou působností

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb jak na to? 1 Krajská knihovna Karlovy Vary www.knihovna.kvary.cz Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka 2 3 4 5 6 Počet obyvatel K. Varů/50 000,

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky Heleny Gajdušková RF -

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2007 Vsetín 1. března 2008 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka:

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008 K 31.12.2008 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2008 za rok 2008 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 1.939 čtenářů

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková

a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková Knihovna v číslech Údaje k 31.12.2014 příspěvková organizace města počet čtenářů: 6 856 počet návštěvníků: 237 570 počet výpůjček: 399 825 počet

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 K 31.12.2001 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2001 za rok 2001 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.410 čtenářů

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2001

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2001 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2001 Vsetín 25. února 2002 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace Svárov 714 755 01 Vsetín IČO: 00851817

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2012

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2012 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2012 Vsetín 15.3.2013 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ČÚ: ředitelka: 35234851/0100

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 6.10. 2016 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Úvodní informace Knihovny pohledem komisařky hodnotitelské

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2009 KNIHOVNÍ FOND Knihovna letos rozšířila svůj fond o 748 nových knih. 46 jich bylo naopak vyřazeno, zejména kvůli nedostatku místa na regálech.

Více

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM Grantové schéma Zlínsk nského kraje SROP 3.2 Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic

Více

Zlín, 1Zlín, Zlín,

Zlín, 1Zlín, Zlín, Zlín, 1Zlín, 22. 10. 2015 Zlín, 22. 10. 2015 Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně oceňují práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji veřejných knihovnických

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014 Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny KNIHOVNA V ČÍSLECH ČTENÁŘI KNIHOVNY celkem 1743 50-69 let 19% 30-49 let 19% 69 let a

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2003

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2003 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2003 Vsetín 10. února 2004 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace Svárov 714 755 01 Vsetín IČO: 00851817

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009 Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009 NÁVŠTĚVA KOLEGYŇ KNIHOVNIC ZE ZNOJEMSKA, 11. 6. 2009 Ve čtvrtek 11. 6. 2009 do naší knihovny přijela výprava kolegyň knihovnic ze znojemského regionu.

Více

Knihovnická statistika

Knihovnická statistika Knihovnická statistika Statistika nuda je, má však cenné údaje Zdeněk Svěrák z pohádky Princové jsou na draka Čísla, čísla, čísla Statistika NIPOS Statistika regionálních funkcí Benchmarking Standard pro

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

(e)knihovna Jiřího Mahena v Brně

(e)knihovna Jiřího Mahena v Brně (e)knihovna Jiřího Mahena v Brně Elektronické služby knihoven IV 16. 5. 2017, Zlín Edita Vališová Gabriela Obstová Nabídka elektronických služeb E-knihy volně dostupné e-knihy ke stažení půjčování e-knih

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace e-mail: knihovna@svkul.cz

Více

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2010

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2010 Komentář ke statistickému výkazu za rok 2010 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace (včetně poboček) Demografické údaje Obyvatelstvo: Rožnov pod Radhoštěm 2010 2009 2008 Počet obyvatel

Více

Akce v knihovně v květnu a projekt Kniha do vlaku

Akce v knihovně v květnu a projekt Kniha do vlaku Akce v knihovně v květnu a projekt Kniha do vlaku Od 2. května můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout unikátní výstavu fotografií Milana Kročila s názvem Proměny Valašského Meziříčí aneb stejná místa v

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Standard pro dobrou knihovnu Vít Richter Národní knihovna ČR

Standard pro dobrou knihovnu Vít Richter Národní knihovna ČR Standard pro dobrou knihovnu 14.9.2016 Vít Richter Národní knihovna ČR http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/standard_pro_dobrou.pdf od roku 2005 Cíl standardu VKIS Stanovit podmínky činnosti knihovny, které

Více

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Přehled základních ukazatelů Registrovaní čtenáři knihovny 304 z toho registrovaní uživatelé do 15 let 114 Počet návštěvníků

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2010

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2010 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2010 Vsetín 25.3.2011 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

SLUŽBY KNIHOVEN. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava

SLUŽBY KNIHOVEN. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava SLUŽBY KNIHOVEN PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Učitel = člověk s velkým vlivem Škola by měla doplňovat domácí čtení. Dětem, kterým doma nikdo nečte, může navíc poskytnout příležitost ke každodennímu

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 29.9. 2011

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 29.9. 2011 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 29.9. 2011 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky Heleny Gajduškové Knihovny

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul.

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul. PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Dům kultury Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail:

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 24. 9. 2015 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 24. 9. 2015 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 24. 9. 2015 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Knihovny současnosti, Olomouc informace ze semináře

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM NSZM - SROP 3.2 Helena Gajdušková, Kateřina Janošková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem 30.000 obyvatel

Více