ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!"

Transkript

1 ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012

2 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012 zároveň s prvním kolem senátních voleb Abyste se voleb mohli zúčastnit, potřebujete volební hlasovací lístky a občanský průkaz. Hlasovací lístky pro krajské volby 2012 obdržíte nejpozději tři dny před zahájením voleb. Pokud volič hlasovací lístky neobdrží, získá je přímo ve volební místnosti. Tam také obdrží obálky (kde neprobíhají volby do Senátu, obdrží jen jednu obálku), do kterých za plentou vloží své hlasovací lístky. Do šedé obálky hlasovací lístek pro krajské volby 2012, do žluté hlasovací lístek do Senátu. Pro krajské volby 2012 platí pravidlo, že si volič může vybrat pouze jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, které chce dát svůj hlas. Na zvolené kandidátce můžete, ale také nemusíte, zaškrtnout nejvýše čtyři jména osob, které preferujete, tzn. že jim dáváte přednost před ostatními kandidáty strany. Podmínkou k tomu, aby se dostali na přední místa, je zisk alespoň 5 % preferenčních hlasů ze všech platných (v minulosti to bylo 10 %). Zaškrtnete-li více kandidátů, váš hlas je sice platný pro zvolenou stranu, hnutí nebo koalici, ale vaše přednostní hlasy nikoliv. Neplatný je váš hlas v případě, že jste do úřední obálky vložili více hlasovacích lístků nebo použili místo úřední obálky obálku, ve které jste dostali hlasovací lístky do schránky. Volební komise má totiž při sčítání hlasů povinnost vyloučit všechny hlasy, které nebyly vloženy do oficiálních úředních obálek. Voličský průkaz pro krajské volby 2012 opravňuje voliče volit na území kraje, nikoliv však v jiném kraji. Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem konání krajských voleb, tj. do 5. října Osobně lze o voličský průkaz požádat přímo na obecním úřadu do 10. října do hod. Převzato z Přijďte nás podpořit října! Dar na podporu prezidentské kampaně Zuzany Roithové pokyny pro platbu složenkou Pokud chcete dar na kampaň Zuzany Roithové poslat prostřednictvím složenky, uveďte do jednotlivých kolonek složenky tento text: kolonka Odesílatel Adresát Zpráva pro příjemce text Jméno, příjmení Zuzana Roithová Dar na volební kampaň a adresa dárce Karlovo nám. 5 Datum narození dárce Praha 2 Č.ú.: /6100 Hlasujete tak, že po odchodu z prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků vložíte úřední obálku se svým hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky (volební urny). V krajských volbách 2012 lze využít díky novele volebních zákonů voličský průkaz. Chcete-li se voleb zúčastnit, předem ale víte, že se nebudete zdržovat v místě trvalého bydliště, požádejte obecní úřad o voličský průkaz. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého pobytu a informaci, kam má úřad vydaný voličský průkaz zaslat, nebo zda si jej osobně převezmete na úřadě. Orelská pouť na Hostýně

3 Spojme se, čas pracuje pro nás! Milé sestry a bratři, drazí přátelé, čekají nás krajské a senátní volby. Přicházejí v době, kdy poprvé nejsme zastoupeni ve Sněmovně. Zároveň přicházejí v čase, kdy kulminuje nespokojenost občanů s velkou politikou. Kdy jsou lidé zklamáni těmi, které volili. A kdy plná třetina z nich neví, koho volit tentokrát. To je naše šance! Uvědomuji si, že to dlouhé období neúspěchu a práce, které máme za sebou, bylo významnou zkouškou naší naděje, víry a trpělivosti. Návrat přízně voličů nepadá sám z nebe. Je důsledkem dvou faktorů: Otřesných chyb vládnoucí koalice a poctivé práce Vás všech na znovuzrození KDU- ČSL. Když se rozhlédnete po krajích, můžete vidět navíc i chyby oranžových hejtmanů, které místy dokonce hraničí s trestní odpovědností. Situace v naší zemi není dobrá a naší povinností je být připraveni na chvíli, kdy nám voliči důvěru vrátí. Naše dosavadní postoje na krajích nám v tom pomáhají díky nám se prosazuje víceleté financování sociálních služeb. Bráníme účinně divoké privatizaci zdravotnictví. Jsme zásadoví v přístupu k rozvoji krajského školství (podporujeme úzkou provázanost s trhem práce, ale bráníme plošné likvidaci zejména základních škol v obcích), trváme na rozvoji dopravní obslužnosti pro venkovské lokality (protože v závěsu za dopravou jde i možnost práce). Kdo věří, že budeme úspěšní (a já v to pěvně věřím), ten snadno vysvětlí ostatním, proč překonat skepsi a JÍT K VOLBÁM. Chci Vám poděkovat za práci, kterou odvádíte a na které tato strana vždycky stála už od počátku. Mnohdy není tato práce nikým chválena a oceněna, ale věřte, že je vidět v našich stoupajících preferencích. Každý z Vás může přispět k našemu úspěchu. Mluvte s lidmi. Říkejte jim, že jsme strana s dlouhou tradicí, které mohou věřit, která se poučila a očistila. Nejsme rychlokvašky ani přeběhlíci nebo zkorumpovaní šíbři či matadoři jako Bárta, John, Peake, Kalousek, Nečas, Schwarzenberg, Sobotka, Rath, Zeman, Babiš... Nemáme skandály a nejsme populisté. Máme čistý štít a dobrý program. Toto vše můžete říkat lidem. Přímý kontakt s voliči je daleko lepší reklama než barevné billboardy. Vy jste naše nejlepší reklama. Máte na to. Vy se nemusíte bát postavit mezi lidi, jako politici ODS, ČSSD, či TOP 09, kteří tam budou stát v lepším případě s prázdnýma rukama, v horším s rukama špinavýma. Máme proč si věřit. A za důvěru a naději, která je s těmito volbami spojena a která se odráží i ve Vaší osobní angažovanosti, Vám ještě jednou děkuji. Alternativa existuje. A má jméno! Pavel Bělobrádek

4 Stát nemá žádnou koncepci a přenáší odpovědnost na kraje a obce PROGRAMOVÁ KONFERENCE V pátek proběhla v Paláci Charitas v Praze druhá část Programové konference. Po úvodním slovu předsedy Pavla Bělobrádka představili kandidáti do krajských a senátních voleb kompetence a vize, jak správně a efektivně spravovat oblast školství, zdravotnictví, zemědělství a řešit problematiku sociálního vyloučení. Na dalších řádcích naleznete nejdůležitější teze, které na konferenci zazněly. Hovoříme-li o krajském školství nebo zdravotnictví, platí, že ryba smrdí od hlavy. Pokud nebude ucelená koncepce školství a zdravotnictví garantovaná státem, pokud nebude ucelená koncepce vzdělání od mateřských škol až po univerzity jasně daná pak vytrhovat z kontextu jednotlivosti a řešit je na krajích pomocí krajských peněz, je velký problém. Setkáváme se s tím, že stát dává krajům čím dál tím méně prostředků na řešení zcela zásadních problémů ve školství a zdravotnictví a přesouvá na ně přitom odpovědnost za tento stav. Naše zakořenění v regionech je silné a věřím, že potvrdíme, že do regionální politiky patří. Máme zcela jistě potenciál na to, abychom se vrátili tam, kde jsme byli po roce Kandidatura ve společných koalicích v několika krajích není žádná novinka. Jde o vyzkoušený postup, který občané odměnili slušným počtem hlasů. Tam, kde to funguje, budeme v těchto koalicích pokračovat. Všechna zmíněná politická témata mají něco společného. Všechna se úzce dotýkají čerpání peněz z evropských fondů. Jak vidíme, současná vláda nemá vůbec kontrolu nad tím, co se děje. Krajské orgány, zejména tam, kde došlo opět ke spojení ODS a ČSSD, tyto fondy čerpat neumějí nebo je dokonce hanebně zneužívají. Kvůli machinacím kolem evropských dotací bude muset Česká republika zaplatit pokutu 25 miliard korun. To je rozpočet Královéhradeckého kraje na osm let. Tak velké peníze budou nutně někde chybět. To poslední, co nám po vyčerpání zdrojů a mnoha privatizacích zbylo a na co můžeme sázet, je lidský kapitál. To, že například za poslední léta klesly nemzdové náklady do školství o 30 %, nepovažuji za úspory, ale fatální chybu. O mzdových nákladech ve školství ani nemluvě. Dokud nenajdeme odvahu investovat do vzdělání budoucí generace, jako to dělají severské státy, musíme si o jejich životní úrovni nechat jenom zdát. Pavel Bělobrádek, Michael Vraný, Jan Zasadil Z úvodního projevu Pavla Bělobrádka ŠKOLSTVÍ Naším cílem je: Posílení strategického řízení na straně státu i škol, zpracování realistických dlouhodobých plánů s ohledem na otevření možnosti tzv. vzdělanostní ekonomiky vytvoření prostředí politické shody na státní koncepci vzdělávání do roku 2028 (na 4 volební období). Vzdělávací systém hrazený primárně z veřejných zdrojů. Do 20 let postupné navýšení celkových výdajů na vzdělání na 6,5 % HDP. Zajistit dostatečnou kapacitu mateřských škol (výzva obcím, podnikům, církvím, aby zřizovaly nové mateřské školy), podpořit navýšení platů učitelů/učitelek MŠ (nyní jsou zařazeni/zařazeny v 8. platové třídě). Podle příkladu Dánska a Finska vytvořit edukační program umožňující rodičům cizincům připravit své děti na přijetí do MŠ. V oblasti základního a středního školství se soustředit na vytvoření metod podpory žáků s horšími výsledky, zlepšit odměňování a prestiž učitelské profese. Podporovat řemesla a učební obory, o které je zájem na trhu práce, formou stipendií. V oblasti vysokého školství podpořit vytvoření nového systému akreditací garantovaného nezávislou veřejnou institucí, nahrazení normativního systému financování systémem kontraktovým. ZDRAVOTNICTVÍ Trh zdravotního pojištění je naprosto zdeformován. Co hrozí? Trh původně deseti zdravotních pojišťoven se nyní reálně zúží na dva subjekty: a) VZP, ovládanou skupinou kolem poslance Šnajdra, b) Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, ovládanou Tomášem Chrenkem a jeho holdingem AGEL. Co nechceme? je proti privatizaci zdravotních pojišťoven, krajských a fakultních nemocnic a zdravotního pojištění. je proti vysávání lukrativních oborů z krajských nemocnic Agelem, Pentou a dalšími. Nechceme, aby VZP podle svého uvážení sama rozhodla, kterou nemocnici zruší nebo zadluží, aby mohla být následně snadno zprivatizována. Nechceme individuální pojistné plány! Veřejné zdravotní 4

5 PROGRAMOVÁ KONFERENCE pojištění je postaveno na solidaritě zdravých s nemocnými, bohatých s chudými. Tento krok by otevřel cestu k plně soukromému pojištění s obrovskými dopady na lidi. Co chceme? Zákonem znemožnit současné ovládání zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení jednou ovládající osobou a jejich vzájemné propojení. Zákonem prosadit povinné zveřejňování všech smluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. Zabránit VZP zneužívat její monopolní postavení. Zabránit AGELu ovládajícímu ČPZP zneužívat jeho holdingové zvýhodněné postavení vůči ostatním zdravotnickým zařízením. Už jen prosazení těchto kroků by vedlo k omezení zneužívání veřejných zdrojů ve zdravotnictví. Dokud platíme ze svých daní pojistné, je stát povinen hospodařit v našem zájmu, a nikoli v zájmu velkých korporací. ZEMĚDĚLSTVÍ Máme nesporné konkurenční výhody, které jako stát musíme umět využít: větší výměru jednotlivých pozemků, vysokou produktivitu práce, dobré know-how. Mezi nevýhody naší konkurenceschopnosti patří zejména: staré a nevyhovující technologie, vlastnická struktura majitelů pozemků, trh zdevastovaný řáděním supermarketů, nízká informovanost spotřebitelů a ochota jíst prakticky cokoli, jen když je to levné, nulová ochrana spotřebitele ze strany státu (před škodlivými potravinami a jedy), neochota státu k dlouhodobé koncepci, drastická likvidace hodnotného půdního fondu ve prospěch obchodování s pozemky (supermarkety, sklady, kanceláře atd.). Dotační politika českého státu je nahodilá a vytváří spíš příležitosti pro krátkodobé finanční spekulace různých lobby, než ucelenou vizi rozvoje. Je třeba zastavit rychlý úbytek půdy. Od roku 1966 přišla republika o 266 tisíc hektarů kvalitní orné půdy. Půda není zboží a nelze s ní obchodovat jako s něčím, co lze kdykoli nahradit! Prosazujeme dlouhodobou koncepční politiku směřující k vyvážení dotací a podpory trhu s domácími potravinami a kvalitními výrobky. Prosazujeme zkvalitnění legislativy, která je díky své nepoužitelné dikci systematicky v zemědělské praxi obcházena. Požadujeme zavést kontrolní Daniel Rychnovský, Marian Jurečka Ivan Gabal, Jiří Čunek systém tam, kde je ho třeba například přísná kontrola kvality potravin a nápojů v obchodních sítích! Naopak tam, kde je kontrola nefunkční a byrokratická, musí administrativní překážky zmizet například přebujelé veterinární kontroly a následné dlouhé papírování přímo u soukromých zemědělců. Chceme, aby post ministra zemědělství musel zastávat v budoucnu jen ten, kdo v tomto oboru už pracoval. Politika není hobby, ale odborná práce. PROBLEMATIKA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ Běžné základní školy navštěvuje 72 % všech romských dětí. Třetina romských dětí se vzdělává ve školách mimo hlavní vzdělávací proud (v případě ostatních to bylo pouze osm procent). Pravděpodobnost vzdělání ve speciální škole je u romských žáků 3,5x vyšší. Pravděpodobnost, že dítě rovnou začne navštěvovat speciální ZŠ, je pro romské dítě šestkrát vyšší než u jeho neromského vrstevníka. Absence a definice cílů vzdělávacích politik způsobuje i v této oblasti chaos. Trh práce s dětmi z vyloučených lokalit nepočítá, vzdělávací systém rovněž ne. Jejich šance na vzdělání bez podpory rodiny je téměř nulová. České školství neumí učit děti, které neučí vlastní rodiče. V zahraničí jsou pro tyto děti speciální vzdělávací koncepce, které je pomáhají vtahovat do života a vzdělávacího procesu. Každá koruna, která nejde do vzdělávání romských dětí, končí v rozpočtu ministerstva vnitra nebo ministerstva práce a sociálních věcí jako výdaj na bezpečnost a sociální dávky. Řešení: Včasná péče lokální přístup dle krajů. Vzdělávání romských dětí je primárně problém běžného základního, nikoli speciálního školství, základní školství není na děti s problémy připraveno, ať už romské nebo jiné. Absence koncepčního řešení podpory pro přechod na střední školy a studium na těchto školách je markantní, absolventi speciálních škol končí rovnou na pracovním úřadě nikdo s nimi nepočítá. Je třeba se zabývat koncepčním přístupem k tomu, aby šance dětí ze speciálních škol na jakékoli uplatnění v normálním životě vůbec existovala. Prozatím jsou speciální školy jednocestné odkladiště nepohodlných dětí. Cesta k zaměstnání tudy ale nevede. 5

6 STŘEDOČESKÝ KRAJ Koalice, SNK ED a nezávislí kandidáti 68 Kandidátku tvoří poctiví lidé se selským rozumem Jako věřící, konzervativní politik, představitel tradiční strany s dlouhou historií, jako člověk, který zvítězil ve stranických primárkách a lídr kandidát na hejtmana s pokorou předstoupím před voliče a dovolím si žádat o každý hlas. Jsem Středočech, mnichovický rodák, regionální patriot, člen zastupitelstva, kde zastávám funkci předsedy Kontrolního výboru města Mnichovice, jsem profesionálním hudebníkem, učitelem a v současnosti jmenovaným ředitelem Olivova evropského centra. Dobře chápu rozladění lidí z politiků, ale svou politickou prací se snažím dokazovat, že lze i toto řemeslo dělat otevřeně a slušně. Příkladem mi jsou a byli lidé Mgr. Miroslav Rovenský lídr kandidátky Náš cíl: dynamický rozvoj kraje Podzimní krajské volby ve Středočeském kraji musí vystavit účet bývalému sociálně demokratickému hejtmanovi Davidu Rathovi a jeho následníkům. Středočeský kraj se pod jejich vedením a za tiché podpory komunistů rekordně zadlužil a ekonomicky stagnoval. Koalice KDU- ČSL a SNK ED bude proto na krajské úrovni spolupracovat pouze s těmi subjekty, které zajistí rozpočtovou odpovědnost a dynamický rozvoj našeho kraje. Vzdělaní lidé a fungující firmy jsou podle mého názoru také nejlepším receptem k řešení zaměstnanosti ve Středočeském kraji. Stejně tak bude mojí prioritou podpora regionálních produktů a regionálních potravin a s tím související podpora živnostenského podnikání. Železniční dopravu považuji za nejvíce ekologickou, a proto chci usilovat o její podporu. Naší prioritou je také udržení dopravní obslužnosti v rámci Středočeského kraje. V případě volebního úspěchu bych rád prosadil Krajský nákupní portál a model elektronických aukcí při soutěžení veřejných zakázek zadávaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi. Tento Středočechy doposud nevyzkoušený model může zajistit výrazné finanční úspory krajského rozpočtu a zajistí větší transparentnost veřejných zakázek. Josef Vacek jako pan Petr Pithart, Pavel Tigrid a Josef Lux. Co politické kultuře a tím i politikům v naší zemi nyní schází, je vlastní prací získaná sebejistota a úspěch mimo politiku a pokora v práci pro vlast. Uvědomuji si, že lidé po mnoha zklamáních mají problém politikům uvěřit. Nacházíme se v krizi důvěry v politické strany, jejich představitele i ve stranickou demokracii. Tento rok je ale zásadní pro další existenci nás lidovců, a vaše podpora a pomoc bude proto nezbytnou. Naše klidná síla je v semknutosti, řádu a disciplíně. Doba a politická situace v zemi nám nahrává. Je třeba zklidnit všeobecně blbou náladu a je bezodkladně nutné věnovat se jakési prevenci politické vztekliny. Máme exkluzivní možnost být alternativou, nastavit zrcadlo zkorumpovaným stranám a politikům. Chceme slušný stát i kraj, města i obce, bez korupce a arogance, který lidem dává pocit bezpečí a spravedlnosti, podporuje rodiny, nabízí perspektivu a uplatnění a netoleruje korupci ani jinou kriminalitu. Přinášíme naději, do voleb jdeme s heslem Otevřeně a slušně a volebním programem Otevřené hejtmanství. Naše koaliční kandidátka není složena z rychlokvašek, tvoří ji starostové, ředitelé, lékaři, vědečtí pracovníci, pedagogové a další poctiví lidé se selským rozumem. Nejsme žádný podnikatelský záměr znuděného zbohatlíka, dobře víme, co je v možnostech kraje, co může krajské zastupitelstvo a rada skutečně ovlivnit a zařídit, co jsou jen plané sliby a populistické mámení voličů. Nastala svým způsobem jistá reinkarnace naší politické strany. V práci na volebních kampaních od roku 1990 patřím již mezi nestory a to mi dovoluje srovnávat s jinými léty. Ještě nikdy jsem se nesetkal s tak milým ohlasem a pozitivní odezvou od kamarádů, spolužáků i ostatních občanů. Lidé obecně reagují velmi pozitivně, spíše s vlastní výčitkou, vždyť my na vás málem zapomněli nebo spálili jsme se volbou někoho jiného. Nemohu předjímat, jak krajské volby dopadnou, ale již toto je pohlazením po duši a jistou satisfakcí. Miroslav Rovenský Mgr. Josef Vacek (1959 Příbram) 3. místo na kandidátce Ženatý, asistent předsedy Výboru pro hospodářskou politiku na Magistrátu hlavního města Praha. Koníčky: historie, česká a světová literatura, český film, turistika. 6

7 JIHOČESKÝ KRAJ 84 Co chcete se svým týmem v zastupitelstvu prosadit především? Musíme především zajistit kvalitní a dostupné školství, dopravní obslužnost pro každého občana kraje, ať už prostřednictvím dopravců, tak i opravami, údržbou a investicemi do dopravních staveb. Dále chceme zajistit kvalitní služby, které poskytují zdravotnická, sociální a kulturní zařízení ve vlastnictví Jihočeského kraje. Chceme narovnat oprávněně kritizované čerpání evropských dotací. Veškeré zakázky financované krajem budou zcela transparentní, budou pod veřejnou kontrolou a nebudou připravovány jenom pro vybrané uchazeče. SLUŠNOST I V POLITICE ROZHOVOR S LÍDREM Mgr. ZDEŇKEM DVOŘÁKEM Pane řediteli, stál jste u zrodu biskupského gymnázia v Českých Budějovicích a jste jeho ředitelem již 21 let. Jak se za tu dobu změnily podmínky ve školství? Dnes už je dostatek kvalitních učitelů jazyků a výpočetní techniky, což byl po revoluci problém. Zase nás však trápí experimenty se státní maturitou. Ale to je na dlouhé povídání. Jak se stavíte k otázce dostavby jaderné elektrárny Temelín? Tady se nabízí možnost kompenzace. Musíme vycházet z toho, že investorem případné dostavby bude zřejmě ČEZ. Znamená to tedy v první fázi jednat s firmou ČEZ a mít informace o přípravě této investice, o zadání této zakázky apod. a pokusit se již v této fázi sladit potřeby a požadavky investora s požadavky a potřebami kraje. Výstavba si vyžádá nemalé investice nejen v samotné JE Temelín, ale také do dopravní infrastruktury, ubytování (bydlení) a ostatních služeb, ať už v procesu výstavby nebo následně provozu dvou nových bloků. Další možnosti spolupráce se jistě najdou i v oblasti vzdělávání pracovníků a dodavatelských služeb. Co vás vedlo k volbě učitelského povolání? Pocházím z učitelské rodiny. Otec, strýc, bratr i sestra jsou učitelé, dokonce i moje žena je učitelkou. Když se sejde celá rodina, je to jako pedagogická rada. Když jste byl požádán stát se lídrem jihočeské kandidátky, bylo to snadné rozhodování? Jistěže nebylo! Ale současná situace ve společnosti mne, stejně jako každého slušného člověka, nenechává klidným. Korupce a miliardové úniky z veřejného rozpočtu na straně jedné a utahování opasků poctivých pracujících na druhé straně. K vítězství zla stačí, aby slušní lidé nedělali nic. To je také naše heslo Slušnost i v politice! Jaké jsou podle vás největší problémy Jihočechů? V současné době vnímám jako velký problém sociální jistoty, zejména nezaměstnanost. Považuji za nutné nastavit školství tak, aby se mladí lidé prosadili na Mgr. Dvořák jako kapitán lodi zvané biskupské gymnázium. Foto z tabla maturitního ročníku. evropském trhu práce. To předpokládá jazykovou vybavenost u všech profesí, znalost práce na PC a řidičský průkaz. Jihočechy trápí také lichva a hazard. Na to jsou dva léky: Legislativní omezení, tak aby stát chránil v tomto směru své občany, a zvýšení finanční gramotnosti obyvatel. Jihočeský kraj je poměrně rozlehlý, jak je to u vás se zajištěním zdravotnické péče? Jihočeský kraj je stoprocentním akcionářem všech nemocnic na území kraje. On je tedy zodpovědný za kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. Neuvažujeme o žádné privatizaci nemocnic, kraj musí být nadále vlastníkem těchto zařízení. V managementu a ve správních orgánech těchto zdravotnických zařízení musí být schopní odborníci, a ne pouze reprezentanti ať už politických stran nebo pochybných zájmových skupin. Jen tak zvýšíme kvalitu a dostupnost zdravotnické péče. (red) KANDIDÁT DO SENÁTU Ing. Jaromír Talíř kandidát Obvod č. 14 České Budějovice 7

8 PLZEŇSKÝ KRAJ Koalice pro Plzeňský kraj (, Strana soukromníků ČR a Nestraníci) 73 Kde je vůle, je i cesta... říká Ing. Petr Náhlík, projektový manažer, který nemá auto... Opravdu ještě nemáte auto? Ne. Nikdy jsme ho v rodině neměli a myslím, že celkem ani nepotřebovali. Po Plzni jezdím MHD a do přírody vlakem, autobusem či na kole. Možná proto jsem zastáncem udržení a rozvoje veřejné dopravy. I když musím říct, že občas užiji i služební vůz když jezdíme jednat do obcí, kde dopravní obsluha není na dobré úrovni. Nechybí automobil vaší rodině? Manželka si byla před dvěma lety vyměnit starý řidičák za nový (jela MHD), ale starat se o auto nechce. Dětem je dnes 15, 17 a 19 let a bez auta se obejdou. Když jim bylo o deset či patnáct let míň, auto občas chybělo. Nejstarší dcera Petra si udělala řidičák a řídí dobře. S přáteli byla na motorce v Rakousku a Itálii, měsíc předtím cestovala pěšky a stopem po Skotsku. Odchází studovat na DAMU, do Prahy si s sebou bere kolo a inline brusle. Máme-li jako rodina společně volno, jsme raději v přírodě než na silnici. Společně jsme byli koncem srpna na kolech na Šumavě. Co ušetříme na autě, raději procestujeme či utratíme za koncerty, divadla, filmy, knihy a CD. Máte na své záliby čas? Méně než bych chtěl, ale rád si jej udělám. Už před mnoha lety jsem odboural zbytečnosti, jako je televize, ale zatím KANDIDÁT DO SENÁTU JUDr. Ing. Rostislav Senjuk kandidát Strany soukromníků ČR podpora Volební obvod č. 8 Rokycany jsem se nezbavil zlozvyku číst občas denní tisk... Čtu ale spíš týdeníky, jako je Respekt apod. Dvacet let jste prosazoval budování sítě cyklostezek v Plzni, využíváte je? Samozřejmě, i když spíš ve volném čase, než při cestách do práce. Stále se v Plzni angažuji v komisi dopravy a v cykloskupině. Vzděláním jsem dopravní projektant a geodet, a tak se dnes ve firmě POVED věnuji projektové přípravě přestupních uzlů pro veřejnou dopravu včetně majetkové přípravy a podílím se na rozšiřování Integrované dopravy Plzeňska (IDP). Takové velké projekty se neobejdou bez spolupráce mnoha subjektů včetně podpory politiků Jako komunální politik za jsem byl osm let místopředsedou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, a tak na rozvoji IDP spolupracuji s řadou starostů, které dlouhá léta znám. Ve spolupráci s nimi a Regionální rozvojovou agenturou se připravuje dokument, Ing. Petr Náhlík (1961) kandidát na hejtmana Plzeňského kraje na kandidátce Koalice pro Plzeňský kraj. V současnosti je členem zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 2 Slovany. Od roku 1990 se věnuje komunální politice v Plzni působil jako místostarosta, starosta městského obvodu a náměstek primátora. Je absolventem Stavební fakulty ČVUT v oboru geodézie a kartografie. Mezi roky pracoval jako geodet vedoucí projektant ve Středisku železniční geodézie Jihozápadní dráhy ČSD. Od konce 70. let byl aktivní v nezávislých občanských iniciativách. Komunistickým režimem byl perzekuován, v roce 1989 krátce vězněn. Na přelomu let se angažoval v Koordinačním centru OF v Plzni. Od roku 1990 je členem Zastupitelstva MO Plzeň 2 Slovany, kde působil jako zástupce starosty ( ) a v období jako starosta. V letech a znovu v letech zastával funkci náměstka primátora města Plzně (kromě let , tj. období opoziční smlouvy, kdy byla na plzeňské radnici koalice ODS a ČSSD). V období byl členem KDS, v den sloučení KDS s ODS ze strany vystoupil. Od roku 1997 je členem. Po komunálních volbách v říjnu 2010 a vzniku koalice ODS a ČSSD je neuvolněným zastupitelem Městského obvodu Plzeň 2 Slovany. V současné době působí jako projektový manažer ve veřejné dopravě. Ve volném čase se věnuje své rodině, skautingu, trampingu, kulturní publicistice a vydávání knih svých přátel. který by umožnil využít pro rozvoj veřejné dopravy nevyužité drážní nemovitosti, zejména pozemky. A budování přestupních uzlů je finančně natolik náročné, že se neobejde bez vícezdrojového financování (z úrovně obce, kraje, státu i EU). Rozhodující je mít hotové projekty a najít lidi dobré vůle včetně místních politiků. Kde je vůle, je i cesta. Blíží se krajské volby, jak se na ně připravujete? Parlamentní politika mne nikdy nelákala jako technik potřebuji vidět hmatatelné výsledky své práce. Dvacet let jsem věnoval komunální politice v Plzni, stále jsem zastupitelem na Slovanech. Oslovila mne ale řada lidí, kterých si vážím, zda nechci zúročit své zkušenosti z komunální politiky a ze spolupráce s obcemi v krajském zastupitelstvu. Poté, co jsem získal důvěru i v primárních volbách, přijal jsem to jako novou výzvu. V roce 2008 jsem v krajských volbách nekandidoval, a tak to vlastně bude premiéra. (red) 8

9 KARLOVARSKÝ KRAJ Koalice pro Karlovarský kraj (, SZ, hnutí O co jim jde?! ) 15 Slušná politika a poctivé řešení problémů Krajská organizace v Karlovarském kraji jde do krajských voleb 2012 v koalici se Stranou zelených a karlovarským hnutím O co jim jde?! pod značkou Koalice pro Karlovarský kraj. Marek Poledníček lídr koaliční kandidátky, 46 let, Ostrov Manažer programového centra SPA ženatý, dvě děti Olga Haláková číslo 4 na koaliční kandidátce, 64 let, Bečov nad Teplou starostka města Bečov nad Teplou vdaná, dvě děti Karlovarský kraj má mnoho předností. Na některé jsme patřičně hrdí, jako na unikátní lázně, krásnou přírodu nebo tradiční průmysl. Negativy se příliš nechlubíme. Patříme například mezi nejchudší kraje s nejmenším počtem vysokoškoláků. Naším cílem je celkový stav změnit k lepšímu. Chceme kraj řídit slušně a poctivě. Budeme prosazovat průhlednou veřejnou správu, maximální informovanost občanů a vstřícnost při řešení jejich problémů. Maximální prioritou je pro nás snížení nezaměstnanosti. Připravíme kraj na postupné vyčerpání uhelných zásob a podpoříme nové pracovní příležitosti pro jeho občany. Budeme usilovat o bezchybné, účelné a průhledné rozdělování veškerých dotací, které je třeba maximálně využít pro zvýšení životní úrovně v kraji. Preferujeme údržbu a opravy stávajícího majetku kraje, jako jsou například školy, nemocnice nebo silnice, před megalomanskými investicemi do mnohdy zbytečných projektů za stovky milionů korun. Výrazně podpoříme rozvoj venkova jakožto nepostradatelné součásti kraje. I zde podpoříme zaměstnanost, zdravotní a sociální péči. Budeme usilovat o zachování venkovských škol. Budeme usilovat o prosperitu a harmonický rozvoj celého kraje ve spolupráci s městy, obcemi, institucemi, spolky i jednotlivci. Uděláme maximum pro spokojený život občanů Karlovarského kraje. Podrobný program naleznete na Jana Křížová číslo 7 na koaliční kandidátce, 54 let, Cheb jednatelka LDN AMICA vdaná, dvě děti NÁŠ ZÁVAZEK: Nedopustíme další machinace v rozdělování evropských peněz. Zvýšíme veřejnou kontrolu nad veřejnými zakázkami. Vytvoříme koncepci zdravotnictví s cílem zlepšení péče. Snížíme počet plně placených politiků na polovinu. 9

10 ÚSTECKÝ KRAJ Koalice Hnutí PRO! kraj (, SZ, Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst) 9 Šance změnit dosavadní styl vládnutí! Jméno Michala Pehra znají čtenáři Nového HLASu velmi dobře. 35letý historik a politolog již v našem časopise zveřejnil nejednu zajímavou stať. Připomeneme snad jen to, že studoval v Praze a v Salzburku. Od roku 2003 pracuje v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR a v roce 2007 vydal s kolegy biografický slovník našich významných osobností pod názvem Cestami křesťanské politiky. Činný je i jako pedagog externě učí na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ačkoliv pracuje v Praze, většinu svého života prožil v Lounech, kde je činný v rámci komunální politiky. V komunálních volbách v roce 2010 byl totiž zvolen do místního zastupitelstva a následně i do městské rady. Nyní se Michal Pehr objevuje i na předním místě krajské kandidátky Koalice Hnutí PRO! kraj v Ústeckém kraji. Jak se z historika a politologa stane politik? Víte, že ani nevím? Ale vážně. Ta cesta není tak složitá. Na počátku stál zájem poznat veřejné dění nejen z teoretické úrovně. A pak už to šlo snadno. Neobáváte se, že vás může politická kariéra poškodit v odborné práci? Párkrát se mi stalo, že mi novináři řekli: Vy se k danému odbornému problému nemůžete vyjadřovat, protože jste lidovec. Takže přiznání k tomuto faktu může působit jako jakési stigma. Ale nelituji toho. Důležité je mít své přesvědčení. Kteří křesťanští politici jsou pro vás největší inspirací a proč? Takových jmen bych našel řadu, ať už žijících nebo těch, kteří jsou na věčnosti. Většina z nich je dnes málo známá, ale jednoho bych rád zmínil, a tím je náš dlouholetý předseda a londýnský premiér Msgre. Jan Šrámek. Jeho postava mne inspiruje především svou trpělivostí a schopností jednat i se svými nepřáteli a svým nadhledem a odhadem politické situace. Jak vidíte jako historik budoucnost křesťanské politiky v ČR? Stojíme na rozcestí a rozhodující bude, zda dokážeme nabídnout našim voličům jasný program. Všichni nás znají, ale málokdo zná náš program. Jaké jsou podle vás největší problémy v Ústeckém kraji? Málo pracovních míst, vysoká nezaměstnanost, velký podíl lidí pouze se základním vzděláním, problémy menšin, vykořeněnost atd. Těch problémů je opravdu celá řada. Největším je dnes ale korupce a velké finanční problémy, do kterých nás dostalo současné vedení kraje. Co je cílem politického uskupení Pro kraj, kde kandidují také naši členové? Chceme se stát alternativou pro všechny, kterým se nelíbí dosavadní správa kraje. Vím, že asi ne každý člen KDU- ČSL je spokojen s tím, že kandidujeme společně s dalšími uskupeními, ale vidím v tom velkou šanci změnit dosavadní styl vládnutí v kraji. Je čas na změnu! (red) Pokud chceme něco změnit, musíme se sami změnit Na těchto stránkách často čteme, co vše se podařilo. Jsem ve straně téměř 20 let a vyjma období Čtyřkoalice jsme u nás na severu nezaznamenali žádný úspěch. Pouze díky minulosti a politické chytrosti jsme úplně nezmizeli z politické mapy. Všichni již potřebujeme pořádný úspěch jako pacient lék. Ten lék nám nikdo zadarmo nedá, musíme si ho zasloužit. Jak? Ačkoliv jsme konzervativní strana, změny musí být zásadní a musí začít u každého z nás. Cesta, pokud se ji odvážíme podstoupit, bude velmi trnitá, dlouhá a nebezpečná. Čekají nás odvážná rozhodnutí, nepříjemné střety, nejspíš i chybná rozhodnutí, ale pokud se na ni nevydáme, tak křesťanská politika uprostřed Evropy zmizí. U nás jsme se takovou cestou vydali. Museli jsme mnoho obětovat a nalézt mnoho kompromisů. Vůbec není jisté, že uspějeme. Ale věřím, že s projektem široké kandidátky Hnutí PRO! kraj se to podaří. Pokud se však sami nezměníme, bude mít projekt jepičí život. Další šanci už nedostaneme a rozhodně nic nezměníme. A že naše společnost takovou změnu nutně potřebuje! Leo Steiner, předseda KV KANDIDÁTI DO SENÁTU MVDr. Přemysl Rabas kandidát SZ podpora Volební obvod č. 5 Chomutov MUDr. Vladimír Říha kandidát koalice Hnutí PRO! kraj Volební obvod č. 29 Litoměřice Alena Antošová kandidátka Volební obvod č. 32 Teplice 10

11 LIBERECKÝ KRAJ Koalice a Strana soukromníků České republiky 12 Slušnost není slabost! Rozhovor s Evou Směšnou, lídrem kandidátky Jak bude vypadat Liberecký kraj za čtyři roky v případě, že mu budete vládnout? Co se v něm změní? Bude dokončena obnova majetku kraje poničeného povodněmi a budou rozpracována protipovodňová opatření. Občan bude mít snadný přístup k důležitým informacím, zasedání zastupitelstva budou navštěvovat i mladí lidé. Budou aktualizována důležitá pravidla, např. pro získání dotací nebo pro zadávání zakázek. Bude zrušen fond G99 a nadbytečné společnosti kraje. Ušetřené peníze budou investovány do údržby majetku, školství, zdravotnictví nebo sociální péče. Proč by vám lidé měli dát hlas? Protože se MUSÍ ZMĚNIT cíle a chování lidí, kteří řídí chod a hospodaření kraje. Nejsem členkou žádné strany. Mezi přáteli jsem známá svým zápalem pro spravedlnost, neúnavností a pracovitostí. Mám bohaté praktické zkušenosti z různých pozic v místních výrobních podnicích, v nadnárodních společnostech, ze státní správy (MŽP) i samosprávy (zastupitelka města Desná) a hlavně, HRAJI VŽDY FÉR! Jak konkrétně ušetříte krajské peníze? Změnou přístupu k vyhlašování veřejných zakázek a k výběru dodavatelů. Úspory přinese také systém centrálního nakupování zboží a služeb pro kraj a jeho organizace. Hodně peněz se také najde důslednější kontrolou hospodaření krajských společností nebo ve snížení nákladů na reprezentaci a na reklamní předměty. Dále kraj může vybírat dluhy za zdravotní poplatky, které v minulosti dobrovolně převzal ve výši 39,7 milionů korun. Jakým směrem by se mělo ubírat školství v kraji? Strategie kraje by měla zapadat do školské koncepce ČR a neměla by být pouze otázkou finanční síly kraje, proto očekávám zintenzivnění jednání s MŠMT, jinak se může stát, že naši mládež znevýhodníme oproti mládeži z jiných krajů, kde na školství zůstává více peněz. Budeme podporovat ty školy a obory, které jsou požadovány regionálními zaměstnavateli a nevyrábí další nezaměstnané. E. Směšná sbírá klobouky (bude vděčná za každý nový přírůstek do sbírky) Jak zlepšíte špatný stav krajských dopravních komunikací? Náš kraj má jednu z nejhustších silničních sítí v ČR, avšak její stav je dlouhodobě podfinancovaný, a tedy neuspokojivý. Zásadní je, že do oprav a údržby se MUSÍ INVESTOVAT PRAVIDELNĚ. K tomu je třeba hodně peněz, a proto si MUSÍME posvítit na způsob výběru dodavatelů. Nepředražené zakázky přinesou kraji snížení jejich spolufinancování a uvolnění prostředků na další opravy. Kamil Jan Svoboda kandidát č. 3 Jako otec dvou dcer a jednoho syna považuje rodinu za nejdůležitější článek společnosti a svoji vlastní jako tu, která ho nabíjí, inspiruje a v krizích drží nad vodou. V politice může nabídnout a uplatnit své zkušenosti nejen z komunální politiky. Kromě funkce náměstka primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast, kterou vykonává v současnosti, byl také zastupitelem a místostarostou městského obvodu Vratislavice nad Nisou. V letech 2008 a 2009 působil jako poradce ministra pro místní rozvoj především v sociální oblasti. Dříve pracoval s nevidomými a slabozrakými, s uživateli drog, včetně práce s klienty z ulice, a pomáhal handicapovaným jako jejich osobní asistent. Do vstoupil v roce 1998, nyní vykonává funkci místopředsedy krajského výboru aje členem Celostátního výboru. Mezi jeho největší záliby patří fotbal i aktivně a považuje se za fanouška českého sportu. Rocková hudba je pro něj srdcová záležitost, v posledních letech objevil například operu, a to i díky skvělé liberecké scéně. Jak konkrétně zefektivníte řízení krajských nemocnic? Předně je třeba zabránit postupné ztrátě kontroly kraje nad nemocnicemi prodejem akcií. Kraj MUSÍ vést nemocnice k důslednějšímu výběru dodavatelů, ke snižování spotřeby energií, vody, materiálu a MUSÍ provést revizi placených centrálních a dozorčích funkcí, jinak nelze efektivně hospodařit. A pokud jsou překážkou efektivity pravidla nastavená státem, MUSÍ jednat o jejich změně. I kraj může navrhovat zákony. KANDIDÁT DO SENÁTU MUDr. Michael Vraný kandidát Volební obvod č. 35 Jablonec n. Nisou 11

12 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Koalice pro Královéhradecký kraj (, Volba pro město, Hradecký demokratický klub) 18 Zeptali jsme se lidovců z čela Koalice pro Královéhradecký kraj, co je vede ke kandidatuře do krajských voleb: Pavel Bělobrádek, předseda, lídr kandidátky: Jako veterinární lékař, jako vědecký pracovník i jako politik si kladu stále stejný cíl. Dobře plnit to, co mě naučili doma. Chovej se slušně a poctivě pracuj. Věřím, že zdravý selský rozum a manažerské dovednosti jsou tím, co náš kraj ve svém vedení potřebuje! funkcích vidí cestu k dosažení vlastních zájmů. Pohled na naši kandidátku mě naplňuje hrdostí nad tím, že mohu být součástí skvělého týmu, kterému je možno věřit. M. Uchytil Vladimír Derner, náměstek hejtmana: Jako v každých volbách, tak i v těchto krajských, jde o získání vlivu. Hlavní odpovědností voliče je rozpoznat ty, kdo svůj vliv chtějí uplatnit ve prospěch dobré veřejné správy, od těch, kdo ve V. Derner P. Bělobrádek KANDIDÁT DO SENÁTU Ing. Miroslav Štěpán kandidát Volební obvod č. 47 Náchod Miroslav Uchytil, radní a starosta Chlumce nad Cidlinou: Jako starosta musím hájit zájmy obyvatel v oblasti úrovně dopravní obslužnosti, úrovně dostupnosti středního školství a vyvážené politiky v investicích kraje do komunikací II. a III. třídy. Všechny obce jsou sice samostatné subjekty, ale jsou nedílnou součástí organizmu Královéhradeckého kraje. K. Klíma Karel Klíma, starosta města Hostinné: Krajská samospráva bude prospěšná jen tehdy, pokud bude vnímat území kraje i jeho občany jako celistvý, živý a společně fungující organizmus. Jen tak může čelit lokálním či strukturálním problémům, které život přináší. To je výzva pro každého, kdo je ochoten pomoci. J. Veselý Jiří Veselý, primář interního oddělení v Broumově: I když se na svět dívám převážně optimisticky, jsou věci, které bych si představoval jinak, a proto považuji za dobré snažit se alespoň některé z nich změnit, a ne je pouze kritizovat od hospodského stolu. Jiří Stejskal, ředitel diecézní charity: Nad kandidaturou jsem moc neuvažoval. Vzhledem k dlouholeté činnosti J. Stejskal v sociální a zdravotní oblasti vidím mnohé, co lze na kraji posunout a změnit k lepšímu. A o to bych se chtěl pokusit. Nic víc, nic míň. Jan Janoušek, projektant dopravních staveb: Při projektování se musí všichni účastníci dohodnout na konečném řešení. Ne vždy je to jednoduché, ale když se pak podaří prosadit rozumné řešení, mám upřímnou radost. Toto je můj vklad do politiky. J. Janoušek 12

13 PARDUBICKÝ KRAJ Koalice pro Pardubický kraj (, SNK ED, Nestraníci) 55 Máme začít šetřit na starých lidech a postižených? Trochu té rétorice vládní TOP 09 a ODS nerozumím. Na jedné straně v médiích slibují, jak budou opravovat silnice, rozvíjet podnikání, opravovat školy, na straně druhé mluví o tom, jak se musí v kraji šetřit. Jenže na čem? Míň peněz do oprav silnic dát nemůžeme a škrtat bezmyšlenkovitě ve zdravotnictví nebo sociálních službách razantně odmítám. Určitě je vždycky možné šetřit, ale všechny podobné škrty musí být podpořeny i rozumnými investicemi. Neuváženě škrtat, tak jak to často dělá současná vláda, umí každý. Ale umět investovat do přínosných projektů a pomoci těm, kteří si v této těžké době sami pomoci nemohou, u toho se už musí přemýšlet. Občas mi je vytýkáno, že jsem obezřetný k novým nápadům. Ale už několikrát jsem se v životě přesvědčil, že je lepší i třikrát měřit, než jednou řezat. A to by si měli někteří politici s rádoby jednoduchým řešením pořádně uvědomit! Roman Línek kandidát na hejtmana KANDIDÁTI DO SENÁTU Mgr. Petr Řezníček kandidát SNK-ED podpora Volební obvod č. 44 Chrudim, Havlíčkův Brod Vojtěch Stříteský kandidát Volební obvod č. 50 Svitavy Oslovte všechny Vaše příbuzné, známé i kamarády a přijďte podpořit Koalici pro Pardubický kraj (, Nestraníci, SNK-ED). Na každém hlase záleží. Podpořte slušné lidi ve vedení Pardubického kraje, kteří neslibují, co nedokážou splnit, a nejsou populisté. Ve dnech 12. a 13. října 2012 se rozhodne, jak budou vypadat další čtyři roky v oblasti sociální, zdravotní, školství nebo v oblasti dopravy! Každý hlas pro Koalici pro Pardubický kraj je tak velmi důležitý. Děkujeme! 13

14 KRAJ VYSOČINA 84 Jak moc si vážíme svobody? MUDr. Vít Kaňkovský kandidát na hejtmana Je to až k nevíře, ale od sametové revoluce listopadových událostí roku 1989, uplyne letos už 23 let. Mnohým z nás připadne, jako by se odehrály před pěti roky, ale čas neúprosně běží. Za ta více než dvě desetiletí jsme toho hodně prožili, mnohé se změnilo, dlužno říci, že bohužel ne vždy jenom k lepšímu. Jistě nemůžeme popřít, že se vesměs pozitivně proměnily naše města a obce, radikálně se změnily takřka všechny komunikační nástroje, ocitli jsme se ve světě až zběsilého informačního pokroku, technologie postupují mnohdy rychlostí blesku... Změnili jsme se i my? A jaká je dnešní česká společnost? Většina z nás vnímala dobu před rokem 1989 jako období nesvobody. Návrat KANDIDÁT DO SENÁTU V. Kaňkovský, primář havlíčkobrodské nemocnice svobody do naší společnosti jsme přivítali s neskrývanou radostí. Plnými doušky jsme si užívali možnosti znovu svobodně vycestovat do zahraničí, bez strachu vyjadřovat své názory, bez dozoru církevních tajemníků vyjadřovat svoji víru atd. Nové možnosti, které nám porevoluční doba nabídla, se nám jevily jako nekonečné. Ano, svoboda přináší netušené příležitosti, vnímáme ale svobodu vždy správně? V posledních letech čím dál častěji vnímám, jak zkreslený pohled na dar, jakým svoboda bezpochyby je, má řada lidí v naší společnosti. Možná každý z nás si pojetí svobody trochu upravil pro svou potřebu. A právě v tom jsou skryta nemalá úskalí. Začali jsme svobodu vnímat pouze jako nástroj našich práv. Mám právo..., máme právo... Opravdu? Skutečně nám svoboda přináší pouze práva? Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak už bychom dávno žili ve společnosti, kde je všechno dovoleno. Dost hrozivá představa. S přijetím svobody jako jednoho z nejvzácnějších darů skutečně dostáváme mnoho práv. Má-li ale být dar svobody darem pro všechny, pak zároveň přijímáme i odpovědnost a respekt k právům ostatních. Jedině tak se může hodnota svobody naplnit. Ze srdce si přeji, abychom si toto znovu a znovu uvědomovali, a mohli se tak naplno radovat ve svobodné společnosti. Josef Herbrych kandidát Volební obvod č. 53 Třebíč 14

15 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 84 JSME NA JEDNÉ LODI Stanislav Juránek kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje Celý můj dosavadní život provází stromy a lesy a vše, co se doposud podařilo vybudovat, jsem dělal s myšlenkou, že to nedělám pro sebe, ale hlavně pro ty, co přijdou po mně. Muži v naší rodině po generace pracovali v lese. I já jsem povoláním lesák a péče o les mne naučila, že je nutno myslet dál než do konce volebního období, je nutno myslet na budoucnost, jak budou žít naše děti, naši vnuci a pravnuci. Když zasadíte malou sazenici, uplyne mnoho let, než z ní vyroste velký a statný strom. Když se sází les, jedna generace lesáků o něj pečuje, ale až následující generace bude těžit dřevo, bude mít užitek. Takto jsem se naučil pracovat jako lesák, pokračoval jako starosta městské části Brno Židenice a posléze jako hejtman Jihomoravského kraje. Politika jako služba lidem V Židenicích jsem jako starosta městské části před patnácti lety inicioval výstavbu bytů, a pomohl tak mladým lidem k vlastnímu bydlení a k tomu, aby mohli založit rodiny. Díky nim se v Židenicích narodilo o 1000 dětí více. Jako první hejtman Jihomoravského kraje, v jehož čele jsem stál po dvě volební období, jsem s pohledem do budoucnosti usiloval o položení pevných základů kraje. Jedním ze základních projektů je víceleté financování sociálních služeb. V době, kdy se o krizi ještě vůbec nemluvilo, jsme vybudovali stabilní systém pro fungování sociální pomoci v našem kraji. Smlouva na pět let dává sociální organizaci jistotu, že se nemusí každý rok bát o svoji existenci a může se naplno věnovat sociální práci. Vždy mi na srdci ležela prorodinná politika: jako první z krajů v České republice jsme zavedli Rodinné pasy. Díky němu každá rodina s dětmi žijící na území Jihomoravského kraje má možnost využít nabídky slev. Tyto projekty byly vytvořeny s tím, že plody těchto rozhodnutí bude sklízet politik, který bude zvolen v budoucnosti. Při navazujícím projektu Senior pasy jsme pamatovali také na seniory žijící v našem kraji. Našli jsme cestu ke spolupráci s babičkami a dědečky a jejich vnoučaty. Region pasy společná kupní síla Záleží na každém občanovi žijícím v Jihomoravském kraj, proto chci s pohledem do budoucnosti navazovat na předchozí zkušenosti a budovat základy pro fungování dobrých věcí. Do dalšího volebního období jdeme s myšlenkou Region pasů. Co dobrého mohou Region pasy přinést? Jsou založeny na spolupráci, na síle, kterou jako občané Jihomoravského kraje můžeme vytvořit společným nákupem. Tato kupní síla nám pomůže vyjednat nižší ceny energií a tarifů za mobilní služby, pomůže snížit náklady za volání až o 60 % a náklady za energie o 15 %. Vytvoříme fungující propojení mezi obcemi, městy, neziskovými organizacemi, se živnostníky, drobnými podnikateli i jednotlivci v domácnostech. Čím více nás bude, tím se budeme mít lépe. Bydlení pro mladé rodiny Druhou nabídkou pro naše voliče je bydlení pro mladé rodiny. Každý mladý člověk, který chce založit rodinu, potřebuje bydlet. Chceme mladým rodinám vytvořit podmínky, aby mohly přivést na svět děti. Přicházíme s konkrétní nabídkou dostupného vlastního bydlení: 1) Byt 2+kk o výměře 45 m 2 s počáteční investicí Kč se za Kč měsíčně po 20 letech převede do osobního vlastnictví. 2) Byt 3+kk o výměře 65 m 2 s počáteční investicí Kč se za Kč měsíčně po 20 letech převede do osobního vlastnictví. Řídíme se mottem: Do vlastního za nájem! Dáme možnost mladým lidem, aby pomáhali narovnat naši populační křivku, aby pomáhali rozvoji naší země, protože bez dětí to opravdu nepůjde. KANDIDÁTI DO SENÁTU Mgr. Richard Zemánek kandidát Volební obvod č. 56 Břeclav MUDr. Daniel Rychnovský kandidát Volební obvod č. 59 Brno-město 15

16 OLOMOUCKÝ KRAJ Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty ( a SZ) 87 KRAJSKÉ VOLBY ROZHODNOU O NAŠÍ BUDOUCNOSTI CHCEME POKRAČOVÁNÍ ÚPADKU NAŠÍ ZEMĚ? CHCEME, ABY SE V OLOMOUCKÉM KRAJI VLÁDLO STEJNĚ ŠPATNĚ, JAKO SE VLÁDNE V PRAZE? JÁ SI TO NEPŘEJI! Milé sestry, vážení bratři. Dostává se Vám do rukou vydání Nového HLASu, které je prioritně věnováno krajským volbám. V případě Olomouckého kraje je toto číslo distribuováno do všech domácností členů a komunálních politiků. Považujeme tyto krajské volby za zcela zásadní pro další budoucnost, a proto považujeme za důležité Vám předat maximum informací. V našem Olomouckém kraji jsme se po pečlivém zvažování při jednání KV rozhodli pro vytvoření Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty. Tato koalice je projektem a Strany zelených. Proč je v názvu ještě společně se starosty? Protože je stranou, která je stále silná v komunální politice. V komunálních volbách v roce 2010 jsme v některých okresech našeho kraje měli lepší výsledek než v roce Naši politiku a naši stranu reprezentuje v obcích přes 400 zastupitelů. Na naší kandidátce je více než 1/3 starostů, místostarostů, náměstků a radních. Ke spojení se SZ jsem zaznamenal ojedinělé výhrady a částečně jim rozumím. Nicméně naše koalice stojí na krajských tématech, která chceme prosadit. nároku na jakoukoliv odměnu pracovalo pro, byť to mediálně nemusí být vždy hned viditelné. Věřím, že nyní zastavíme desetiletý propad voličské přízně a podaří se nám prosazovat zásadní priority našeho programu. KANDIDÁTI DO SENÁTU Ing. Pavel Horák kandidát Volební obvod č. 62 Prostějov Mgr. Zdeněk Brož společný kandidát a Nezávislé volby Volební obvod č. 65 Šumperk Neřešíme bioetické a jiné hodnotové otázky. Společně chceme více podporovat regionální ekonomiku, místní producenty a dělat transparentní krajskou politiku. Jsem přesvědčen, že občanům našeho kraje nabízíme silnou alternativu vůči ČSSD a ODS. V situaci, kdy tyto strany nenabízejí pozitivní změnu, jsou součástí dnešních korupčních skandálů a jejich kampaň je za hranicí populismu, je naše Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty subjektem, který má šanci na velmi slušný volební výsledek a je nositelem pozitivní změny. Prosím o Vaši pomoc při volební kampani a Váš hlas pro naši koalici. Věřte, že od sjezdu v roce 2010 ušla kus cesty, že mnoho lidí intenzivně bez Marian Jurečka lídr kandidátky Priority našeho volebního programu: Za prvé chceme transparentní, otevřený a dobře hospodařící krajský úřad. Naší prioritou je vyrovnaný rozpočet Olomouckého kraje s důrazem na hospodářský růst. Naším heslem je: Více investovat a méně projíst! Za druhé chceme více podpořit regionální ekonomiku. Všemi dostupnými prostředky podpoříme tvorbu pracovních míst, především místní výrobce, firmy, zemědělce či začínající živnostníky, pro které zřídíme podpůrný fond. Za třetí chceme solidární Olomoucký kraj. Olomoucký kraj musí zajistit základní a efektivní sociální, zdravotní a školskou síť. Naší prioritou je nastavení víceletého financování sociálních služeb a zachování základních a mateřských škol v obcích tak, aby lidé v našem kraji nezůstali na okraji. 16

17 ZLÍNSKÝ KRAJ 84 Jiří Čunek: Nebojím se nazývat problémy pravými jmény a řešit je. Navzdory médiím. Představovat třiapadesátiletého politika Jiřího Čunka, dlouholetého starostu Vsetína, vicepremiéra Topolánkovy vlády a senátora, je snad zbytečné. Nakonec není to tak dávno, kdy jsme měli možnost díky neskutečné aktivitě našich novinářů ve spojení s proradnými policisty nahlédnout i do hospodaření celé jeho rodiny během uplynulých dvaceti pěti let. Škoda, že zůstalo jen u něj a na ostatní politiky se jaksi pozapomnělo. Ale o tom snad příště. V každém případě, Jiří Čunek je díky nedávnému rozhodnutí Nejvyššího soudu, který odhalil řadu pochybení v Čunkův neprospěch, zcela očištěn a dostává se zpět na politické výsluní. V uplynulých komunálních volbách získal nebývalou podporu voličů, kdy jeho jméno zaškrtl téměř každý druhý oprávněný volič, a nyní kandiduje na post hejtmana Zlínského kraje a chystá se obhájit ve svém obvodu senátorský post. Co vás vede ke kandidatuře na hejtmana i senátora současně? Nebojíte se, že v případě úspěchu budete sedět na dvou židlích a nikde pořádně? Naopak. Souběh těchto dvou funkcí má pro kraj více výhod než nevýhod. S personálním zázemím a konkrétními zkušenostmi lze dobře připravit změny špatných zákonů. Takto mohu účinně vyvíjet tlak na vládu, a pomoci tak nejen Zlínskému kraji, ale i všem ostatním. Jinak se nesmyslným krokům vlády čelit nedá. Na billboardech prohlašujete, že chcete dát věci na kraji do pořádku. Jak to myslíte? Lidé mě znají jako člověka, který, ať už to bylo ve městě, v kraji či na ministerstvu, řeší problémy přímo, dokáže je pojmenovat a také řešit. Nejde mi tedy jen o nějakou konkrétní vybranou oblast, v níž by měl být pořádek, ale je to styl mé práce. Podíváme-li se kolem sebe, je zřejmé, že naše společnost je nemocná nejen v důsledku morálního úpadku, ale také tím, že věci, které řešit nechce nebo neumí, přehlíží, lidově řečeno zametá pod koberec. Mediálně jsou vytvářeny falešné cíle a neřešené problémy narůstají do skutečně téměř neřešitelných rozměrů. Jakých největších chyb se podle vás dopustilo stávající vedení kraje? V současné době je kraj zadlužován kvůli zjevně nesmyslné investici do průmyslové zóny Holešov, kde se promarněná částka vyšplhala přes miliardu korun. A nezůstává jen při tom. Samozřejmě ohromné problémy jsou v nemocnicích, které vznikly špatným řízením vlastníka, což je Zlínský kraj. V čem je podle vás vaše největší síla? Pominu-li osobní vlastnosti, ve zkušenosti. Nemyslím tím jen více než osm let působení ve funkci starosty, ministra a senátora. Jde zejména o mou zkušenost, jak se zachází s lidmi, kteří mají dostatek odvahy a nejsou ochotní jít na ruku těm, co kradou miliony a miliardy z veřejných rozpočtů. Díky této zkušenosti jsem jediný skutečně prověřený politik v této zemi, ať už jde o hospodaření celé mé rodiny dvacet pět let zpět, o kontrolu veškerých rozhodnutí, která jsem jako starosta Vsetína učinil, nebo kontrolu všech smluv, které jsem jako starosta podepsal. A věřte, byly to za ty roky stovky smluv za stovky milionů korun, které prověřovaly desítky policistů. Netrpím tedy obavou z minulosti, kterou nutně musí prožívat řada našich politiků. Kde máte, podle vás, největší slabinu? Určitě tím nemyslíte osobní vyznání mých chyb... V politice a veřejném životě jsem měl sklon posuzovat lidi podle hesla podle sebe soudím tebe a věřit jim, což se mi mnohokrát vymstilo. Po zkušenostech jsem už ale obezřetnější. Nebojíte se, že přece jen volební výsledky ovlivní ta vaše kauza, jíž sdělovací prostředky intenzivně masírovaly veřejnost dva roky? V mém kraji mě lidé daleko více znají a neposuzují mě podle novinových článků. Navíc ve světle skutečností a kauz, které se objevily za poslední rok, i řada jiných lidí pochopila, že celá moje kauza měla jediný účel zlikvidovat nepohodlného politika a odvádět pozornost od skutečných lumpáren. Tuto otázku jistě posuzovali také ti, kteří mě zvolili jako lídra naší krajské kandidátky. Jaké ponaučení jste si z celé té kauzy odnesl? Jak ovlivnila váš další život? Mám-li odpovědět velmi osobně, naši rodinu, a to i tu širokou, kauza velmi stmelila. To je pro mě zkušenost, která je nesdělitelná. Přeji všem, aby ji také poznali ve chvílích, kdy jim bude těžko. Z profesního hlediska politika konstatuji, že bez tohoto poznání se v centrální politice nedá dlouhodobě přežít. Je jen několik možností většina poctivých lidí, kteří vstoupí do vysoké politiky a mají skutečnou moc, se buď s velkými hráči propojí, čímž získají osobní výhody, nebo, a to je podle mě převažující, k uvedeným lumpárnám mlčí a dělají, že je nevidí. Pokud se však tomuto zlu jakkoliv postaví, mají vždycky problémy. Zkrátka, už nejsem naivní snílek, který si myslí, že pracovitost a osobní nasazení stačí. Chceme-li změnit politiku na krajské nebo centrální úrovni, musíme mít spojence, kteří sdílejí stejné hodnoty. (red) KANDIDÁTI DO SENÁTU Jiří Čunek kandidát Volební obvod č. 77 Vsetín Ing. Ludvík Hovorka kandidát Volební obvod č. 80 Zlín 17

18 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 84 Válcovala nás oranžovo-rudá většina Pane starosto, lidé jsou znechuceni celostátní politikou, teď se k tomu přidaly i kauzy na úrovni krajů. Proč by měli občané přijít ke krajským volbám? Lidé si většinou neuvědomují, že i krajské volené orgány mají velký vliv na jejich každodenní život. Kraj je schopen korigovat oblast školství a zdravotnictví, rozsah sociální pomoci, má vliv i na ekologii nebo dopravní stavby v regionu. Je také odvolací instancí. Co podle vás bylo doposud v Moravskoslezském kraji špatně? Vládne nám oranžovo-rudá koalice, která se chová k opozici a mnohdy i k vlastním voleným zástupcům s jiným názorem přezíravě. Absolutní převahou si dovedli v zastupitelstvu zajistit i to, že se některé, pro tuto koalici nevýhodné body ani nedostaly na program jednání. Hovořím například o omezení financování sociálních služeb, kdy jsme nedostali prostor o tom diskutovat. Obdobná situace byla u záměru přeměnit všechny krajské nemocnice na jednu akciovou společnost či holding. Sociální demokracie zde předvedla názorové salto. Když chtěl bývalý ministr Julínek takto transformovat fakultní nemocnici, sociální demokraté vyvolali veřejnou paniku, že jde o začátek privatizace zdravotnictví. Když se dostali socialisté v kraji k moci, provedli identickou věc v mnohem větším měřítku, hned do toho zahrnuli všechny krajské nemocnice. Velkým problémem je i to, že komunisté, kteří v kraji zodpovídají za zdravotnictví, svěřili jak uvádějí sdělovací prostředky miliardové nákupy pro všechny nemocnice do rukou jediného člověka. Zástupci hlasovali proti privatizaci nemocnic i proti převedení peněz nemocnic do rukou KANDIDÁT DO SENÁTU Josef Stiborský kandidát Volební obvod č. 68 Opava Ing. Vít Slováček, lídr kandidátky, 51 let, absolvent VŠB Ostrava, původním povoláním strojní projektant, pracoval na Dole 9. květen, od roku 2006 je starostou města Český Těšín, ženatý, dvě děti, amatérský sportovec, milovník scifi literatury, modelář. soukromé osoby bez jakékoliv odpovědnosti. Žel, byli jsme převálcováni oranžovo-rudou většinou. Strany, které ovládly krajský úřad, měly ve svém volebním slibu i zlepšení dopravní situace... Za poslední čtyři roky se příprava a rychlost budování a oprav sítě silnic v našem kraji značně zpomalila. Sociální demokracie nedostála svému slibu postavit rychlostní komunikaci přes Karvinou. Také slib daný obyvatelům Těšínska, Třinecka a Jablunkovska o kapacitním tahu na Slovensko nebyl naplněn a všichni vidíme, jak extrémně pomalu se tato stavba připravuje. Kritizoval jste přístup k sociálním službám a špatné financování. Současné vedení vyšlo z levicových stran, které stále hovoří o sociální soudržnosti a spravedlnosti. A právě nedostatek financování sociálních služeb ukazuje, že současná krajská garnitura káže vodu a pije víno. Moravskoslezský kraj, kde je vysoký počet dlouhodobě nemocných nebo postižených občanů, kde se potýkáme s rozpadem rodin a sociálním vyloučením, přispívá na tuto oblast ve srovnání se všemi kraji nejmenším dílem. Navíc teď, když se zavázal k dalšímu financování sociálních služeb na pouhé dva roky, vytvořil časovanou bombu. Když vybuchne, čeká nás rychlý konec řady institucí a velké okleštění služeb pro potřebné. Proti tomu hrdinně bojuje oblastní ředitel Charity a kandidát KDU- ČSL Lukáš Curylo. Žijeme v kraji s nejhorším životním prostředím a zdá se, že to nemá řešení. Řešení je vždy, stačí se podívat na obdobná průmyslová města ve Velké Británii. Náš kraj v oblasti svých kompetencí postupuje neefektivně. Ve svém programu se ptáte voličů: Chcete nebezpečné ulice? Pokud vedení kraje netlačí na policejní ředitelství, pak dochází ke snižování počtu policistů v regionu, jejich odvelení na práci jinam. Přestože policejní ředitel má pocit, že bezpečnostní situace v kraji se lepší, starostové vědí, že tomu je naopak. Důležitá je i preventivní práce, navíc je třeba změnit celý systém dávek na bydlení. Jaká jsou podle vás řešení pro tyto všechny citlivé oblasti? Je třeba, aby kraji nevládlo oranžové seskupení s přikyvujícími komunisty. Pouze větší barevnost krajské vlády zaručí její transparentnost, peníze budou vynakládány na správné věci, o závažných tématech se povede veřejná diskuse. A také bude mít více lidí přístup k interním materiálům o hospodaření kraje. (red) 18

19 MLADÍ KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ Petr Jurčík opětovně zvolen předsedou MKD O víkendu proběhl v jihočeském Táboře Celostátní sjezd Mladých křesťanských demokratů, na kterém stávající předseda Petr Jurčík přesvědčivě obhájil svou pozici, když získal 34 hlasů z celkového počtu 48 přítomných delegátů. Jediný protikandidát Jan Málek získal 12 hlasů. Petr Jurčík, který post předsedy MKD zastává již 3 roky a byl zvolen jako nejmladší předseda v historii MKD ve věku 22 let, ve svém projevu vyzdvihl dosavadní mediální prezentaci organizace a potvrdil konzervativní směřování se silným akcentem na konzervativní hodnoty, jako je ochrana života od početí a hájení zájmů tradiční rodiny v době, kdy dochází ke stále silnější propagaci homosexuálních svazků. Na posty místopředsedů byli zvoleni Pavel Horáček (Jihomoravský kraj), Jan Gregor (Praha), Jan Málek (Vysočina) a Tereza Otavová (Pardubický kraj). PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ MKD podporují majetkové narovnání vztahu mezi státem a církvemi. Tento dlouhodobě neřešený problém budí pochybnosti o fungování právního státu v této zemi. Církve jsou významnými představiteli občanské společnosti a jejich aktivity jsou prospěšné pro celou společnost, nikoliv pouze pro věřící. Proto také odmítáme štvavou a pomlouvačnou kampaň levicových stran a jejich sympatizantů, kteří hnáni vidinou svých partikulárních zájmů probouzejí ve společnosti nenávistné proticírkevní předsudky. MKD oceňují aktivity, které politici v posledních dvou letech vyvinuli ve prospěch pronásledovaných křesťanů, a prosí je, aby toto úsilí ještě navýšili. MKD vyzývají, aby při přípravě programu pro nadcházející volby zohlednila i problematiku boje proti nezaměstnanosti mladých lidí. V období dluhové a finanční krize v EU Mladí křesťanští demokraté upozorňují na nutnost konstruktivně hájit české národní zájmy a nenahrazovat zdravý selský rozum frázemi o nutnosti zůstávat v hlavním proudu evropské integrace. MKD varují před nekritickou podporou návrhů, jako jsou fiskální pakt či Evropský stabilizační mechanismus. Společné evropské hodnoty vycházející z židovsko-křesťanských kořenů neznamenají automaticky nutnost hájit jakékoliv návrhy, které zjevně nahrazují ekonomickou realitu zbožnými přáními. Odmítáme zuřivou mediální štvanici obhajující zneužití hlavní ruské katedrály k předem promyšlené kampani urážející pravoslavnou církev i křesťanství vůbec. Její podpora ze strany pana ministra Schwarzenberga je o to smutnější, uvážíme-li jeho ostentativní pohrdání pronásledovanými křesťany po celém světě, kteří jsou na rozdíl od exhibujících umělkyň propagujících úmyslně nenávistnou formou homosexualismus a jiné deviace, skutečně vyvražďováni, aniž by kohokoliv uráželi. Jako součást programu sjezdu byla zařazena také diskuze s významnými osobnostmi konzervativní politiky, na které delegáty sjezdu zaujalo především vystoupení místopředsedy Jana Bartoška. Na závěr sjezdu přijali Mladí křesťanští demokraté několik usnesení, ve kterých mj. poděkovali za angažovanost v boji proti pronásledování křesťanů ve světě. Nově zvolení místopředsedové PAVEL HORÁČEK Narozen ve Vyškově, členem MKD od roku 2009, členem od roku V současnosti zastává post místopředsedy Jihomoravské krajské organizace MKD. Je studentem Střední školy ekonomické v Letovicích. JAN GREGOR Narozen v Praze. Členem MKD od roku 2009, v současné době zastává funkci místopředsedy krajské organizace MKD v Praze. Je studentem magisterského studia na Právnické fakultě, obor Právo a právní věda, na Západočeské univerzitě v Plzni. Mgr. JAN MÁLEK Narozen v Havlíčkově Brodě, členem MKD je od roku 2005, členem od roku 2007, v současnosti zastává post předsedy krajské organizace MKD Vysočina a je členem předsednictva OV v Havlíčkově Brodě. Je absolventem magisterského studia na Filozofické fakultě, obor Politologie a politické teorie, a studentem Fakulty sociálních věd, obor Evropská studia, na Karlově univerzitě v Praze. TEREZA OTAVOVÁ Narozena v Rychnově nad Kněžnou, členka MKD od roku V současné době zastává funkci předsedkyně MKD v Pardubickém kraji. Je studentkou Gymnázia Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. 19

20 Co nabízíme voličům v krajích Jihomoravští voliči mohou hlasovat pro zavedení společného sdruženého nákupu energií a tarifů mobilních operátorů. Voličům ve Zlínském kraji nabízíme kvótu až 20 % pracovních míst v krajské správě jako částečné úvazky pro maminky s dětmi. Voliči na severní Moravě se mohou spolehnout na náš zásadní odpor vůči otevření těžby uhlí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Liberecká krajská kandidátka bude podporovat vznik a rozvoj rodinných ekofarem a agroturistiky především pro Semilsko, Českolipsko a Frýdlantský výběžek. Ústecký kraj a jeho voliči mohou dát hlas transparentnímu hospodaření kraje s uveřejněním všech informací na webu a zároveň se mohou rozhodnout pro čisté nakládání s dotacemi od EU. Voliči v Karlovarském kraji mohou hlasovat pro záchranu Lázní Kyselka. Olomoucká krajská kandidátka je zárukou vytvoření krajského Integrovaného dopravního systému výrazně zvýhodňujícího cestování ve vlacích, autobusech a MHD. Pardubický volič volí výrazné pokročení v realizaci výstavby druhého páteřního tahu z Čech na Moravu silnice I/35 z Hradce Králové do Mohelnice. Voliči v Královéhradeckém kraji se mohou po úspěšném zavedení Rodinných pasů těšit na Senior pasy pro zvýhodněné poskytování služeb krajských organizací seniorům. 15 Koalice pro Karlovarský kraj 73 Koalice pro Plzeňský kraj 9 Koalice Hnutí PRO! kraj Koalice, SNK ED a nezávislí kandidáti 12 Koalice a Strana soukromníků ČR Plzeňští kandidáti odmítají stavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v Plzeňském kraji a veškeré budoucí aktivity podobného charakteru. Jihočeská krajská kandidátka prosazuje konec experimentů v Národním parku Šumava. Voliči na Vysočině svým hlasem pro dávají hlas proti divoké restrukturalizaci nemocničních lůžek v nemocnicích zřizovaných krajem. Středočeská krajská kandidátka je volbou pro skoncování diskriminací osob ve věku nad 50 let při hledání zaměstnání Koalice pro Královéhradecký kraj Koalice pro Pardubický kraj 87 Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty Nový HLAS Zpravodaj Vydává Nový HLAS, s.r.o. (jednatel Mgr.Pavel Hořava), připravuje Redakce Nového HLASu Ústřední kanceláře. Šéfredaktor: Martin Horálek Redakce: MUDr. Markéta Knobová Adresa redakce: Karlovo nám. 5, Praha 2, , Telefon: Vydavatel: Nový HLAS, s.r.o., Karlovo nám. 5, Praha 2, Tisk: PAMAT, s.r.o., tiskárna Pressart, Sámova 12, Praha 10, Registrační číslo: MK ČR E ISSN:

Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev

Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev Projektu Studentské volby 2016 do krajských zastupitelstev se ve dnech 20. až 21. září 2016 zúčastnilo 254 škol: 124 gymnázií, 136 středních

Více

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012 I. podle

Více

Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016

Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016 Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016 Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Předvolební preference 2010" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 26. 04. 2010-11. 05. 2010 Délka průzkumu: 369 hod Počet respondentů: 148 Vypovídací hodnota:

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

Všeobecná pravidla pro výběr kandidátů

Všeobecná pravidla pro výběr kandidátů Všeobecná pravidla pro výběr kandidátů pro volby prezidenta, volby do EP, volby do Senátu, volby do PSP, pro volby do zastupitelstev v krajích a v obcích ve verzi schválené Republikovým výborem dne 6.

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Prvních 100 dnů vlády kabinetu premiéra Petra Nečase

Prvních 100 dnů vlády kabinetu premiéra Petra Nečase Prvních 100 dnů vlády kabinetu premiéra Petra Nečase O co nám jde Česká země a půda naše nejcennější dědictví Dostatek kvalitních potravin Prosperita venkova a zemědělství 5 hlavních priorit ministra zemědělství

Více

Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY

Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za dlouhodobou podporu ČSSD, jenom díky Vašim hlasům můžeme uskutečňovat náš program jak ve vládě, tak i

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE [Zadejte podtitul dokumentu.]

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE [Zadejte podtitul dokumentu.] GENDEROVÁ [Zadejte podtitul dokumentu.] ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2012 Analýza vznikla v rámci projektu Dámy mají

Více

svobodné volby jsou základním prvkem moderních demokratických režimů

svobodné volby jsou základním prvkem moderních demokratických režimů Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás Občanské sdružení Změna pro Liberec sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního,

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU [Zadejte podtitul dokumentu.]

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU [Zadejte podtitul dokumentu.] GENDEROVÁ [Zadejte podtitul dokumentu.] ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU 2012 Analýza vznikla v rámci projektu Dámy

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 O nás Změna pro Liberec z.s. sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního, přirozeně

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025 15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025 Vít Richter Národní knihovna ČR Pardubice Regionální funkce knihoven 2015

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Prezident republiky vyhlásil volby na dny 10. října 2014 a 11. října 2014.

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Hodnocení výsledků voleb a vnímání povolební situace voliči

Hodnocení výsledků voleb a vnímání povolební situace voliči Hodnocení výsledků voleb a vnímání povolební situace voliči. 10. 017 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 7, 0 1 Praha 9, tel.: 01 1, fax: 01 101 e-mail: median@median.cz

Více

Transparentní financování jako faktor stranické důvěry

Transparentní financování jako faktor stranické důvěry Transparentní financování jako faktor stranické důvěry 24. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Financování obcí Ing. Luděk Tesař

Financování obcí Ing. Luděk Tesař Financování obcí 2008-2009 Ing. Luděk Tesař Luděk Tesař ekonom specialista na rozvoj samospráv certifikovaný projektový manažer IPMA 1998 2006 Ministerstvo financí RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Porovnání současných poměrů se situací před listopadem

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "Podnikatelé na podporu Karla Schwarzenberga" Česká ekonomika

Více

OBSAH METODOLOGIE KOMENTÁŘ VÝSLEDKY PRŮZKUMU PANEL BOOK KONTAKTY

OBSAH METODOLOGIE KOMENTÁŘ VÝSLEDKY PRŮZKUMU PANEL BOOK KONTAKTY OBSAH METODOLOGIE KOMENTÁŘ VÝSLEDKY PRŮZKUMU PANEL BOOK KONTAKTY 2 Důvěra členům vlády (listopad 2016) 3 METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Důvěra členům vlády (listopad 2016) REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP

Více

Aktuální potřeby venkova. Bouře mozků

Aktuální potřeby venkova. Bouře mozků Aktuální potřeby venkova Bouře mozků Pavla Marková Jan Balcar Venkovská konference 21. 22. leden 2010 Červený Kostelec Malý neznamená slabý. V Královéhradeckém kraji žije 552 212 obyvatel. Přes 60%, přesně

Více

Koaliční smlouva pro volební období ve statutárním městě Karlovy Vary

Koaliční smlouva pro volební období ve statutárním městě Karlovy Vary Koaliční smlouva pro volební období 2010-2014 ve statutárním městě Karlovy Vary 1. Zástupci politických subjektů hnutí Karlovarská občanská alternativa (KOA), sdružení Alternativa a nezávislí kandidáti

Více

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK KRAJSKÉ VOLBY 2012 - PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK JIHOMORAVSKÝ KRAJ Číslo respondenta Tazatel Obec dotazování Datum ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ TAZETELE A PROJEKTU A. SCREENING A1. Bydlíte trvale v [DOPLNIT KRAJ]

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek SPOLEČNOU CESTOU Bc. Kamil Podzimek 2010 2014 2010 2014 Otázky a odpovědi před volbami Jaké jsou aktuální problémy v oblasti zneužívání návykových látek v Praze a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

METODOLOGIE. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice

METODOLOGIE. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Volební preference (duben 2017) REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice REPREZENTATIVITA: ve věku 18+let Reprezentativní vzorek odpovídá

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST M ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR 2006 1 1 Zdravá města, obce, regiony 1994 2006 76 členů (města, obce, kraje, mikroregiony) 24% obyvatel ČR NSZM ČR 2 2 Praha 6.12.20

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 Státní volební komise na svém zasedání dne 8. dubna

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

PRO REFERENDUM. Prohlášení:

PRO REFERENDUM. Prohlášení: PRO REFERENDUM Sdružení Pro Referendum (www.proreferendum.cz) oslovilo strany a hnutí, kandidující do sněmovních voleb 2013 na kontaktní mailové adresy, uvedené na jejich webových stránkách a požádalo

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více