Jak uspět v každém rozhovoru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak uspět v každém rozhovoru"

Transkript

1 [obsah] Grada Publishing Anja von Kanitz Umění úspěšné komunikace Poradce pro praxi Jak uspět v každém rozhovoru

2 GRADA Poradce pro praxi

3 Anja von Kanitz Umění úspěšné komunikace Jak uspět v každém rozhovoru Grada Publishing

4 Knihy edice Poradce pro praxi se věnuji nejrůznějším tématům z oblasti vedení lidi a vedení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovednosti, vztahů v zaměstnání, budování kariéry a rozvoje osobnosti. Edice je určena jak profesionálům z řad odborných pracovníků, manažerů a podnikatelů, kteří si chtějí osvěžit své vědomosti a ověsit si v praxi nabyté znalosti, tak těm, kteří se připravují na svou budoucí profesi nebo začínají budovat vlastní profesní kariéru. Anja von Kanitz Umění úspěšné komunikace Jak uspět v každém rozhovoru Licensed edition by the Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co. KG, Branch München, Federal Republic of Germany, Lizenzausgabe der Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co. KG, Niederlassung München, Bundesrepublik Deutschland, Přeloženo z německého originálu Gesprächstechniken, vydaného nakladatelstvím Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co. KG, Mnichov, Německo, v roce , Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co. KG, Niederlassung Planegg b. München Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou 2239 publikaci Překlad Ing. Petr Kunst, CSc. Redakce PhDr. Dana Bendová Sazba Antonín Plicka Návrh a grafická úprava obálky Typografické studio Klokočí Počet stran 112 První vydání, Praha 2005 Vytiskly tiskárny EKON, družstvo Srázná 17, Jihlava Translation Grada Publishing, a.s., 2005 Cover Photo IFS profimedia.cz/corbib, 2005 ISBN

5 Obsah O autorce... 9 Předmluva kapitola Analyzujeme a připravujeme rozhovory Čím jsou rozhovory ovlivňovány Rozhovor jako prostor pro jednání Co ovlivňuje rozhovor? Uvědomte si svou roli v rozhovoru Symetrické a asymetrické rozhovory Vyhodnocení vztahu k partnerovi v rozhovoru vede k úspěchu Ujasněte si své pocity Jak tedy budovat vztah s partnery v rozhovorech? Vliv faktorů místa a času Prostředí a doba mohou mít na rozhovor jak pozitivní, tak i negativní vliv Ujasněte si a analyzujte motivy a cíle rozhovoru Definujte své cíle pro rozhovor Návod pro přípravu na rozhovor kapitola Aktivní utváření rozhovorů Rozhovor ovlivňujeme také správným nasloucháním Přednosti pozorného naslouchání Naslouchání oč tu vlastně běží? Odložení rozhovoru Vzájemné porozumění zajišťujeme i vhodným parafrázováním Přínos parafrázování pro aktivní vedení rozhovorů Parafrázování na čem záleží, co je rozhodující? Komunikujte jasně a zřetelně Člověk by měl mít jasno sám osobě Vystříhejte se jednání v časové tísni! Formulujte jasně Ptejte se cílevědomě a promyšleně Otázky otevřené a uzavřené Typy otázek a jejich použití... 46

6 2.5 Přesvědčujte argumenty Jak důležité jsou pocity Argumentujte adresně Druhy argumentů Jak zacházet s cizími argumenty Do formulací promítejte svou osobnost Přednosti formulaci osobního rázu Oč jde při formulaci osobního charakteru V řízení rozhovorů se uplatňuje i metakomunikace Komunikace v jiné rovině kapitola Řeč těla v rozhovoru Význam vnějšího vzhledu jednajících osob První dojem se vtiskne do paměti Jak posoudíte své působení a cílevědomě ho použijete Co vidíme Jak chápeme to, co vidíme a slyšíme Tělo jako vyjadřovací prostředek Uvědomujte si patřičně své vyjadřovací možnosti a účinně je využívejte Prezentujete se už svým postojem Dívejte se svému protějšku do očí Gestikulace rukama a nohama Mimika co nám ukazuje obličej Co slyšíme Jak působí váš hlas Artikulujte jasně a zřetelně Melodie řeči Správná síla hlasu Správné tempo řeči Co dělat, když se vyskytnou problémy Muži a ženy O mužích, kteří naslouchají, a o ženách, které elegantně parkují Komunikují muži jinak než ženy? Komunikace a sociální role Komunikace v zaměstnání kapitola Obtížné situace v rozhovorech a jak je zvládat Strategie pro očekávané problematické rozhovory Nedorozumění nic neobvyklého Jeden výrok čtyři poselství... 93

7 Jeden výrok čtyři možnosti jeho pochopení Moment vznětlivosti a jiných vypjatých citových projevů Hněv a vztek Zklamání, uraženost, zarmoucenost Strach a obavy 4.4 Osobní útoky Reagujte na provokace suverénně Na čem doopravdy záleží Knihy z edice Poradce pro praxi [ obsah]

8 O autorce Anja von Kanitz Je nezávislou poradkyní se zaměřením na rétoriku, komunikaci a moderování: mj. pracuje také pro vzdělávací akademii mediální skupiny Haufe. Je lektorkou na univerzitě v Marburgu. Má za sebou dlouholetou praxi v oblasti personálního rozvoje podniků, instituci a správních orgánů.

9 Předmluva Máte kvalitní odborné vzdělání a vyznáte se ve svém oboru? Při výkonu svého povolání jistě vedete mnoho důležitých rozhovorů s kolegy, zákazníky a spolupracovníky. Už jste si při tom určitě povšimli, že v mnohém z takových rozhovorů nevystačíte jen s odborným znalostmi. Ano, je tomu opravdu tak, že v našem praktickém životě nemůžeme spoléhat pouze na své komunikační knowhow, které jsme si osvojili v dosavadním průběhu života a to z větší části prakticky nevědomě. Osoby a situace, s nimiž se setkáváme, bývají někdy až příliš rozmanité. Není proto divu, že je obtížné úspěšně je zvládat po věcné i lidské stránce bez solidního nástroje, kterým je technika vedení rozhovorů. Tato knížka si klade za cíl seznámit vás se základními nástroji pro úspěšné vedení rozhovorů. Dozvíte se, jak se s orientací na cíle, kterých chcete v rozhovorech dosáhnout, náležitě na rozhovory připravit a jak také analyzovat jejich průběh a výsledky. Poznáte techniky, které vám napomohou rozhovory aktivně a konstruktivně formovat. Po jejím přečtení budete rovněž vědět více o vlivu řeči těla, o zvládání obtížných situací v rozhovorech a o specifikách interpersonální komunikace mužů a žen. Mnoho úspěchů při utvářeni vašich rozhovorů vám přeje Anja von Kanitz

10 Analyzujeme a připravujeme rozhovory Čeho chcete v rozhovoru dosáhnout? S kým musíte jednat? Kde se rozhovor koná a jaké máte přitom pocity? Úspěšnost rozhovoru ovlivňují mnohé důležité faktory. Dozvíte se zde, které to jsou a jak je využívat k řízení rozhovorů.

11 1.1 Čím jsou rozhovory ovlivňovány S rozhovorem je to jako s tenisem. V něm také neurčujete jen vy sám, co se bude na hřišti odehrávat. S každým novým rozhovorem vstupujete do otevřeného procesu, o němž nemůžete spolehlivě předpovědět, co se bude skutečně na hřišti dít. Tato neurčitost a zároveň možnost uplatňovat vlastním chováním rozhodující vliv na reálně probíhající dění nečiní atraktivním jen sport. I každý rozhovor představuje pro jeho účastníky novou výzvu. Rozhovor jako prostor pro jednání Průběh rozhovoru záleží na mnoha faktorech. Přirozeně je to především váš partner v rozhovoru, na kterého můžete sice působit, ale jen v omezené míře. Ani s nejvyšším úsilím a s použitím těch nejlepších technik rozhovoru nemůžete vynutit určitý výsledek. Co však můžete nepochybně ovlivnit (opět například jako ve zmíněné tenisové hře), to je vaše vlastní chování, příprava na očekávanou situaci, potřebná znalost daných podmínek a stavu věcí, vaše možnosti jednání a vědomí si toho, kdy máte něco udělat, nebo naopak, kdy a od čeho raději upustit. Jelikož se podmínky konkrétních rozhovorů tolik různí, jednoduché recepty na jejich vedení tu nepomáhají. Musíte se proto učit průběžné analýze situací, vyhodnocování jejich výsledků a v závislosti na nich pak ovšem také pružnému používání vhodných technik vedení rozhovorů. Realita rozhovorů v běžné profesionální praxi je velmi složitá. Jde o to, použít v každé konkrétní situaci z mnoha možných způsobů jednání právě ty, které z vašeho hlediska příznivě ovlivní průběh rozhovoru. Zejména v obtížných a závažných rozhovorech je rozumné a účelné nejednat improvizovaně, jen podle momentální nálady, ale uplatňovat vyváženě rozum a cit. Co ovlivňuje rozhovor? Přirozeně je to především partner v rozhovoru a jeho chování. Je to ovšem i váš vzájemný vztah. Téma rozhovoru. Některá témata jsou sama o sobě tak žhavá, že bývá předem jasné: Pozor! Rozhovor o nich bude obtížný! A právě to přímo volá po dobré přípravě na rozhovor při konkrétním jednání.

12 Důležitými faktory jsou i místo a čas rozhovoru. Zvolit vhodné prostředí projednání (kancelář, zasedací místnost, dobrá restaurace, golfové hřiště...) a ovšem i dobu (brzy ráno nebo pozdě večer, v rámci běžné pracovní doby, v neděli atp.) často pozitivně přispěje k vývoji rozhovoru v souladu s vašimi zájmy a cíli. Podstatný význam mají i vaše osobní motivy a cíle, stejně jako je tomu u ostatních účastníků rozhovorů. A ty ovsem bývají jen zřídka identické. Bez ohledu na to, o jakou konkrétní situaci jde, je vždy užitečná důkladná příprava na očekávané rozhovory. Připomeňme si tu znovu tu spoustu rozličných faktorů, které je mohou ovlivnit. Na dalších stránkách vás seznámíme s tím, jak si při tom počínat. 1.2 Uvědomte si svou roli v rozhovoru Abyste byli schopni se při daném rozhovoru náležitě chovat, musíte vědět, jakou pozici v něm momentálně zastáváte. Nikdy totiž nehovoříte jen jako pouhá osoba, nýbrž vždy jako člověk v určité společenské roli. Příklad: Jedna osoba, různé role Doktorka A. M, vedoucí oddělení výzkumně-vývojového ústavu, vystupuje podle dané situace vůči svým partnerům v rozhovoru v různých rolích. V roli nadřízené vedoucí své spolupracovníky motivuje, kritizuje, pobízí a podporuje, zadává jim úkoly nebo jim radí. Roli expertky plní, když si na stejné úrovni vyměňuje odborná stanoviska a informace s jinými odborníky. Na poradě vedení výzkumně- -vývojového ústavu je v roli zaměstnankyně podává například zprávu o činnosti svého oddělení a přijímá pokyny od vedení ústavu. Při odborných akcích reprezentuje svůj podnik. V soukromí hovoří jako matka se svým dítětem, jako partnerka se svým mužem a v této své privátní poloze jedná dále například jako sousedka, zákaznice, přítelkyně, pacientka atd. V každé dané pozici a roli má jiné možnosti utváření rozhovoru a také se zpravidla úměrně tomu chová. Takže jak je jistě patrné, nehovoří nikdy jen jako paní doktorka A. M., nýbrž vždy jako paní A. M. v dané konkrétní společenské pozici a roli.

13 Symetrické a asymetrické rozhovory V každé roli se pro vás otevírá jiná scéna, jiný prostor pro jednání, který do značné míry vymezuje možnosti ovlivňování, formování rozhovoru, kterého se účastníte. Zhruba řečeno, rozlišují se symetrické a asymetrické rozhovory. Při těch symetrických mají partneři stejné právo zasahovat do rozhovoru, klást otázky, určovat témata a usměrňovat rozhovor. Při asymetrických rozhovorech existuje předem stanovené rozdělení pozic a rolí, ovlivňující utváření daného rozhovoru. Analyzujeme a připravujeme rozhovory A ještě na závěr se zmíním o vašich platových představách. Hierarchie ovlivňuje roli V úvodním rozhovoru, v němž se někdo uchází o místo, o zaměstnání apod., bývá obvyklé, že představitel potenciálního zaměstnavatele určuje rámec rozhovoru, klade otázky a určuje témata, řídí rozhovor. Přirozeně i uchazeč o místo se může ptát a zasahovat do jednání. Jeho prostor je však omezený (často velmi přesně vymezený a formálně strukturovaný). Pokud by uchazeč nedodržoval tato pravidla (byť i ne vždy psaná), pak je spíše nepravděpodobné, že by uspěl a místo získal. S relativně pevným rozdělením rolí se setkáváme také při interview, u soudních jednání a více či méně ve všech případech, kdy mají vztahy jednajících osob hierarchický charakter. Když tedy paní A. M. z našeho

14 příkladu mluví s někým ze svých podřízených, je to ona, kdo s velkou pravděpodobností stanovuje rámec rozhovoru a řídí jeho průběh. Pokud však hovoří se svým nadřízeným, bude to zase spíše on, kdo bude držet v ruce onu pomyslnou dirigentskou taktovku. Poznejte a využijte své možnosti S určitými rolemi jsou spjata i určitá očekávání, pokud jde o chování partnerů v rozhovorech. V každé roli však lze rozhovory aktivně utvářet, s pomocí odpovídající techniky je ovlivňovat. Velikost prostoru pro formování rozhovoru se ovšem různí podle společenské role jeho účastníků. Zejména při obtížných rozhovorech si musíte uvědomovat svou roli a pozici a rovněž očekávání svého partnera v rozhovoru ohledně vaší pozice a role. Pokuste se vždy co nejvíc realisticky zhodnotit svůj potenciální manévrovací prostor a meze své role. Položte si otázku: Kolik svého vlivu mohu nebo musím vložit do rozhovoru, abych si v něm zajistil úspěch? Když si uděláte jasno o rolích svých partnerů v rozhovorech umožní vám to cílené nasazení disponibilních 1 technik rozhovoru. Můžete pak vystupovat uvolněněji a jistěji a neztrácet ze zřetele svůj cíl. 1.3 Vyhodnocení vztahu k partnerovi v rozhovoru vede k úspěchu Chcete-li přesvědčit nějakou osobu, musíte ji nejdříve sami pro sebe co nejlépe zhodnotit, charakterizovat. Položte si například otázky: Co je to vůbec za člověka? Jaký je jeho osobnostní horizont, jaké má zkušenosti a znalosti? Co je pro něj důležité? Jaký jazyk používá, na jaké úrovni ho zvládá? A přirozeně sem patří i otázka: Na co je daná osoba citlivá, co ji může naladit pozitivně (např. smířlivě, vstřícně), nebo negativně (např. popudit, naštvat, urazit)? Při rozhovorech s cizími, neznámými lidmi mají první minuty rozhovoru, probíhající formou nezávazné, běžné společenské konverzace, zpravidla následující funkci: navzájem se sblížit s využitím prostých, nezáludných témat; pozorovat, jak ten druhý reaguje, vytvořit si jakýsi specifický cit pro jednání právě s touto konkrétní osobou. Pokud jde o jednání se známými osobami, patří tato předběžná ověřovací prověrka do přípravy rozhovoru. 1 disponibilní upotřebitelný, schopný užití, k dispozici

15 Ujasněte si své pocity Při plánování rozhovorů je důležité vzít v úvahu vlastní pocity vůči dané osobě. Ujasněte si, co pociťujete, jakmile třeba jen pomyslíte na očekávaný rozhovor s tímto partnerem. Jste už dopředu vynervovaní? Máte strach? Nemáte o svém protějšku v očekávaném rozhovoru (ani trochu) dobré mínění? Pokud je tomu tak, pak je docela dobře možné, že tento váš pocit podvědomě ovlivní, předurčí vaše chování v rozhovoru. Tím vám ale také může doslova proklouznout pod rukama možnost vědomě a aktivně rozhovor regulovat. Uvědomte si tedy své pocity, přiznejte si je. Potom vás nebudou tak silně ovládat (nevědomě) a vy se budete moci uvědoměle rozhodnout, jak se budete chovat. K profesionálnímu vedení rozhovorů náleží schopnost vnímat, uvědomovat si své vjemy a pocity a nenechat se jimi plně ovládat. Příklad: Nervní partneři v rozhovoru Manažer projektu, pan M. B., má před sebou jednání s panem P., který pracuje ve zkušebně ústavu. Stačí mi jen na něj pomyslet a už se mu protáčejí panenky. Ten člověk mu jde prostě na nervy neustále a nezadržitelně vykládá jen své názory, dělá se důležitým, předstírá, jak je pořád šíleně zaměstnaný. Pan M. B. se momentálně ocitl pod tlakem jeden z výrobků, které má na starosti, byl pozměněn a je třeba ho v co nejkratší době znovu otestovat ve zkušebně. V nadcházejícím rozhovoru musí pana P. přimět k tomu, aby dal při testování tomuto úkolu přednost. Dobře však ví, že pan P. okamžitě začne zoufale bědovat, bude tvrdit, že to nejde, atd. Vstoupí-li pan B. do rozmluvy s tímto a priori negativním pocitem, pravděpodobně se mu nepodaří nastolit konstruktivní vztah a se svým pro něj tak důležitým požadavkem neuspěje. Pan P. vycítí, že B. má k němu negativní přístup, a nevyjde mu vstříc. A proč také?

16 Jak tedy budovat vztah s partnery v rozhovorech? Je důležité, aby si pan B. uvědomil: Ano, ten člověk mě nervuje. Současně musí tuto situaci správně vyhodnotit z hlediska svého záměru: Musím s ním přece spolupracovat. Když můj požadavek na přednostní otestování pozměněného produktu odmítne, nedodržím termín. Pana P. ovšem nemohu předělat. Musím ho ale přimět k tomu, aby mi vyhověl. Ale JAK? Začátek rozhovoru využijeme k vytvoření potřebného vztahu: Pan B. nesmí jít na věc zhurta. Musí si naplánovat čas na to, aby si s panem P. nejdříve v pohodě popovídal a tak říkajíc se vyladil na jeho svéráz, na jeho způsob komunikace. Jestliže si pan B. tuto vstupní, všeobecně společenskou a pozitivně laděnou fázi rozhovoru předem naplánuje, nebude ho už tak rozčilovat, když pan P. začne svým emotivním způsobem žvanit. Pan P. se rád dělá důležitým a přímo baží po chvále. Tak proč by mu pan B., když to ví nevyšel vstříc a nevyjádřil mu své uznání za podaný výkon? Přitom ale nesmí jednat licoměrně, přehnaně pochlebovat, jinak bude působit nedůvěryhodně. Budujme rozhovor na solidní základně: jakmile se panu B. podaří svým vstřícným, chápavým chováním nastolit odpovídající vztah ke kolegovi P., může vyrukovat se svým naléhavým požadavkem, tentokrát už s nadějí na jeho akceptování. Pro přípravu rozhovoru je také důležité si rozvážit, jaké argumenty by mohly našeho cílového pana P. pohnout k tomu, aby dal přednost požadovanému testování (viz též oddíl 2.5). Vyhlídku na úspěch bude mít pan B. ovšem jen tehdy, když se mu podaří vytvořit dostatečnou vztahovou bázi. Vždy je znakem profesionality, když dosahujete přijatelných výsledků nejen rozhovorech se sympatickými a vstřícnými lidmi, plnými dobré vůle, nýbrž i s lidmi, s nimiž se stýkat je pro vás obtížné. Působte zcela otevřeně na city V mnoha rozhovorových situacích se může ukázat jako smysluplné, když se budeme řídit přímo svými pocity.

17 Příklad: Prodiskutovat a vyjasnit si nedobrou atmosféru Paní K. F. si povšimla, že její podřízený pan J. B., vedoucí laboratoře, se vůči ní v poslední době chová rezervovaně a vyhýbá se jí. Neví přitom, zda jí zazlívá poněkud vznětlivější způsob diskuse v jednom z nedávných rozhovorů, nebo zda jeho chování s ní nemá vůbec nic společného. Změněné ovzduší na pracovišti je jí však nepříjemné. Rozhoduje se proto přejít do ofenzivy. Domluví si s ním schůzku při obědě. Po chvíli všeobecného povídání vyjádří své pocity. Jendo, mám pocit, že se mi vyhýbáš a vůbec jsi ke mně mnohem zdrženlivější. Dokonce se na mě občas utrhuješ. Tak si říkám, jestli jsem tě něčím nenaštvala. Nebo co se vlastně děje? I když je paní K. F. nadřízenou pana J. B., hovoří s ním kolegiálním způsoben jako rovná s rovným. Dává jasně najevo, že je pro ni dobrý vztah s ním důležitý a nabízí mu možnost otevřeně si vyjasnit případné rozpory. Vztahy ovlivňují průběh rozhovoru I když je to v našem zdánlivě tak silně věcně orientovaném světě práce a podnikání často podceňováno, přesto i nadále platí: Vztah mezi partnery v rozhovoru je základnou, na níž jsou řešeny věcné problémy. Jakmile je narušena, je obtížné dospět v rozhovoru k řešení, uspokojujícímu obě strany. Pro přípravu rozhovoru má proto zásadní význam položit si následující otázky: S kým budu vlastně jednat? Jak se partner v rozhovoru ke mně staví a jaký postoj zaujímám vůči němu já? Jaký dopad to má na věcný obsah našeho rozhovoru? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou připravit se na problémy, které se mohou vynořit, a předem si promyslet příslušná protiopatření.

18 1.4 Vliv faktorů místa a času Vzpomínáte si ještě, kdy jste se poprvé setkali se svým šéfem či šéfovou, s přítelem nebo s paní domácí? Kde jste přitom seděli nebo stáli? Hovořili jste nerušeně, v pohodě? Byly přítomny další osoby? Víte snad dokonce ještě, co měli on nebo ona na sobě? Mnozí lidé si uchovávají v paměti věcný obsah rozhovorů odděleně od informací o situaci a podmínkách, které rozhovor provázely, tedy zejména o místě a čase, ale i o panující náladě. Člověk si dokáže snáze vzpomenout na události spjaté se silnými smyslovými nebo emocionálními vjemy a dojmy. I když jsou naše pracovní úlohy, které řešíme, orientovány převážně věcně, přesto zůstávají naše smysly a emoce stále zapojeny. Prostředí a doba mohou mít na rozhovor jak pozitivní, tak i negativní vliv Prostorové a časové faktory mohou člověku v průběhu rozhovoru nahánět strach, rušit ho, navozovat intimitu, signalizovat ocenění, vážnost nebo i zvyšovat pracovní schopnost vždy podle toho, v jakém rámci a v jakém čase se rozhovor koná. Příklad: Nepříznivé rámcové podmínky Vedoucí laboratoře pan B. si pozve jednoho ze svých laborantů, pana M., do své kanceláře na pohovor. Pan B. sedí za svým stolem, velkým a reprezentativním, na vysokém, koženém, měkce polstrovaném kancelářském křesle. Na psacím stole stojí fotografie jeho rodiny. Počítač a vše, co běžně používá a čeho si cení, má pěkně v dosahu. Pan M. sedí s jistým odstupem na druhé straně psacího stolu, na židli pro návštěvníky. Pan B. zatím co hovoří s panem M., předvádí, jak je velice zaneprázdněný: občas přehlédne lejstra rozložená po stole, podívá se na hodinky, dokonce i telefonuje. Když je prostředí nevhodné... V našem příkladu je zřejmé, jak si pan B. nechává záležet na tom, aby z něj zřetelně vyzařovalo: Já jsem tu šéfem, tohle je můj terén, tady vládnu já. Prostorové uspořádání názorně podtrhuje hierarchické rozdíly mezi partnery v rozhovoru. Pokud by šlo jen o nějaké stručné, formální sdělení termínu nebo o objasnění obsahu zadávaného úkolu, nemusí mít

19 zmíněné prostředí podstatnější vliv na průběh rozhovoru. Pokud by však chtěl pan B. prohovořit se svým pracovníkem nějaké problematické otázky, vytěžit něco z jeho znalosti (know-how) nebo společně s ním vypracovat řešení určitého problému, pak by byl výše uvedený rámec pro rozhovor nevhodný. Kdyby pan B. měl dokonce v úmyslu povzbudit svého podřízeného k rovnoprávné účasti na jednání s největší pravděpodobností by se to u pana M. minulo účinkem. Zmíněné uspořádání prostředí pro rozhovor nepochybně upevňuje nerovnost partnerů při rozhovoru a podporuje autoritativní strukturu a styl řízení. Vyhledávejte prostředí vhodná pro daný charakter rozhovoru Volba prostoru a zasedacího pořádku by proto měla podporovat cíl rozhovoru. Přejete-li si společně prohovořit určitý projekt, vyměnit si odborné informace a stanoviska, pak je vhodné a účelné naaranžovat k tomu například stůl se dvěma (stejně vysokými) židlemi, umístěnými napříč k rohu stolu. Tak můžete společně nahlížet do podkladů a psát. Pokud by šlo o zásadnější rozhovor, hodilo by se k němu komfortnější, pěknější prostředí pohodlné židle nebo křesla, podávání nápojů, klid nebo uchýlení se do nějakého zcela jiného, vhodnějšího prostředí. Oba partneři v rozhovoru by měli sedět na stejné výškové úrovni, měli by mít možnost na sebe přímo hledět a disponovat stejnými věcmi. Správně zvolte dobu a trvání rozhovoru Pokud vám záleží na konstruktivním charakteru rozhovoru, měli byste si vhodný termín pro jeho konání dohodnout společně se svým partnerem. I když jste v šéfovské pozici, neměli byste si svého podřízeného spolupracovníka objednávat (například prostřednictvím sekretářky nebo tajemníka, em) na určitou dobu jako nějaké zboží. Nejjednodušší formou ocenění bývá prostě jen se svého spolupracovníka zeptat, zda mu termín vyhovuje. Kvalita rozhovoru je vždy ohrožena, jestliže je kterýkoliv účastník rozhovoru v časové tísni nebo se nemůže z jakýchkoli závažných důvodů na věc soustředit. Dejte proto svému partnerovi už při domlouvání termínu orientační informaci, kolik času si pro rozhovor plánujete. Pokud zjistíte, že nemá dostatek času, nejlepším řešením zpravidla je zvolit jiný, vhodnější termín. Zapamatujte si: Zabývat se podružnými, s rozhovorem přímo nesouvisejícími činnostmi, například čtením nebo dokonce telefonováním (jak jsme to viděli v našem příkladu), znamená vysílat signály, které budou mnozí lidé zcela oprávněně interpretovat jako znevažování své osoby nebo významu rozhovoru: Zas až tak důležitý, abych se soustředil na téma našeho rozhovoru, pro mě nejste. Ostatně, nazíráno

20 z dlouhodobějšího pohledu, je pro nás i časově ekonomičtější plně a zcela se v rozhovoru soustředit na svůj protějšek a projednávanou věc. 1.5 Ujasněte si a analyzujte motivy a cíle rozhovoru Pomáháme si zodpovídáním otázek typu: Proč chcete vést tento rozhovor? (Udělejte si jasno, jaké věcné a pocitové momenty vás motivují. Ze svých motivů si pak odvoďte a ujasněte svůj cíl.) Čeho chcete v hovoru dosáhnout? Co jim sledujete? Co v něm chcete zdůvodnit? Odpovědí na tyto a podobné další otázky představují zároveň nejdůležitější body přípravy a řízení průběhu rozhovoru. To, co rozhovorem sledujete, co jím chcete dosáhnout, se musí stát jakýmsi kompasem, který musíte mít stále na paměti. Pomůže vám neztrácet nit v rozhovoru a nenechat se druhými zahnat do kouta. Definujte své cíle pro rozhovor 1. Především si musíte být patřičně vědomi svých cílů. Mnohé z nich jsou už zhruba předem dány druhem rozhovoru. Například v rozhovoru, který má charakter kritiky, si přejete dosáhnout změny chování, stavu nebo situace. Při vyjednávacím rozhovoru jde o pro vás dobrý výsledek. Vágní 2 záměry, jaké vyjadřují například formulace musím si už s ním jednou o tom promluvit nebo takhle už to ale dál nejde, rozhodně pro rozhovor vedoucí úspěšně k žádoucímu cíli nestačí. Nejprve si tedy hlavně důkladně rozvažte, čeho byste rádi dosáhli. 2. Ve fázi přípravy jasně a konkrétně zformulujte své cíle, ne tedy chtěl bych nějak posunout termín..., nýbrž chtěl bych, aby termín byl o čtrnáct dnů posunut. 3. Dbejte na pozitivní formulace. Ne tedy bez zvýšení počtu pracovníků projekt nemůžeme dotáhnout do konce, nýbrž potřebujeme další osobu do týmu X. 4. Berte v úvahu i cíle, které si pro rozhovor vytyčují ti druzí. Promyslete si, jaké zájmy v dané záležitosti by mohl chtít uplatnit váš protějšek. Nemělo by jít jen o prosazení vašich vlastních cílů. Mějte stále na mysli snahu o nalezení řešení, které by bylo optimální pro obě strany. Oboustranně přijatelné a plodné výsledky jsou totiž vždy jen ty, v nichž obě strany vidí uskutečnění co možná největší části svých představ a zájmů. 2 vágní nejasný, nejednoznačný, neurčitý, nepřesný

21 Cíle vám přinesou pevnou orientaci v průběhu rozhovoru a pomohou vám náležitě se zasadit o realizaci své představy. Kontrolní seznam 1: Analytický návod (pomocné otázky) pro formulaci cílů v rozhovorech 1. Jaké jsou moje osobní motivy pro tento rozhovor? (Mající charakter věcný/citový.) 2. Co je mým cílem v tomto rozhovoru? (Formulujte ho konkrétně a pozitivně.) 3. V čem spočívají moje zájmy v tomto rozhovoru? 4. Jaké motivy/zájmy se dají předvídat u mého protějšku? 5. Jaké vidím možné konflikty? 6. Jaké spatřuji možnosti dohody? 7. Na jaká témata bych chtěl poukázat a prosadit je? 8. Co je pro mě podstatné pro řešení dosažené při rozhovorech? Příklad: Připravte si strukturu rozhovoru Paní F. je nespokojena s výsledky svého podřízeného, pana R. Chce si ho proto pozvat na pohovor. Cíle pohovoru si předem ujasňuje v následující struktuře: 1. Moje motivy Pocity: Zlobí mě u něho nedodržování termínů, které dostává na zpracování úkolů. Mám nepříjemný pocit že svou práci nebere dostatečně vážně. Věcné pozadí této záležitosti: můj zájem o vysoce kvalitně a včas odváděnou práci. 2. Můj cíl Přeji si, aby se pan R. usilovněji angažoval ve své pracovní sféře a v budoucnu dodržoval odsouhlasené termíny. 3. Moje zájmy v rozhovoru

22 Ráda bych rozšifrovala pozadí a příčiny: z čeho pramení průtahy a zpožďování, a k tomu ještě alespoň z mého hlediska nedostatečné pracovní úsilí pana R.? Přála bych si: aby se výrazněji identifikoval 3 se svým úkolem (bral ho za svůj) a zřetelněji se angažoval 4 ve své pracovní sféře (vypracovat k tomu společně s ním konkrétní kritéria!); aby se včas přihlásil, když hrozí problémy s dodržováním termínů; abych se na něho mohla spolehnout; aby mě vnímal jako partnerku, s níž se má radit,obracet se včas na ni vždy, když jde o závažné problémy, které vzniknou při jeho práci, a aby nenechával věci dospět až tak daleko, že už nic neklape; aby se moji podřízení spolupracovníci také vzájemně podporovali. K tomu potřebuji dobrou tvůrčí socio-psychickou atmosféru v týmu. 4. Zjištění (odkrytí) jeho pravděpodobných motivů a zájmů Motivy: Kladou se na něj nadměrné požadavky? Rodinné problémy? Špatné kolegiální vztahy? Práce ho nebaví? Nestačí na ni odborně? Špatně si organizuje čas? Zájmy: Nechuť pracovat? Nést co možná malou odpovědnost? 5. Možné konflikty Mohl by se snažit problém zapírat a jednání blokovat (bezpodmínečně tomu předcházet otevřenou atmosférou rozhovoru!). 6. Možnosti dohody Pravidelné průběžné zprávy a projednávání možných problémů. Stanovit pravidelné termíny rozhovorů k vyjasnění pracovní situace. Cílený personální rozvoj: Řízení času? Rozvoj týmové práce? Očekávat od něho návrhy? 7. Témata Problémy s dodržováním termínů a nedostatečná angažovanost; pozadí, příčiny stavu a chování, atmosféra v kolektivu; privátní situace 3 identifikovat určit totožnost, zjišťovat (zde: překlad přepisem z anglického identify ztotožnit se!) 4 angažovat zde zapojit se

23 (zdraví, rodina); další vzdělávání (zvyšování kvalifikace); pevně stanovené termíny pro kontrolní pohovory. 8. Zásadní věci Termíny musejí být dodržovány! Dlouhodobě orientované řešení pro zlepšení jeho motivace. 1.6 Návod pro přípravu na rozhovor Kontrolní seznam 2: Strukturovaný analytický dotazník s otázkami na pomoc při přípravě rozhovorů Moje vlastní role Existuje pevné, stabilní rozdělení rolí (v týmu)? V čem spočívá moje vlastní role a co se ode mne v této roli očekává? Do jaké míry mohu ovlivnit strukturu a průběh rozhovoru? Jakého vlivu bych zde mohl(a) dosáhnout v rámci mně samé(mu) daných možností? Vztah k partnerovi/ partnerům S jakým člověkem mám co dočinění? Jaký je jeho osobnostní horizont, jaké má znalosti rozhovorech a zkušenosti? Co je pro něj důležité? Čeho si cení? Na co je v chystaném rozhovoru citlivý? Co ho může naladit pozitivně (smířlivě, vstřícně apod.), nebo negativně (např. popudit, urazit apod.)? Jaké mám mínění o tomto člověku a co vůči němu pociťuji? Co si asi myslí on o mně a co pravděpodobně vůči ně pociťuje (např. je to stejná krevní skupina, nenávidí mě, lhostejnost apod.)? Co je na tomto vztahu pozitivní, resp. problematické? Místo a čas rozho- Jaký by mohl být pro chystaný rozhovor časový

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 6 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Elke Nürnberger Jak získat sebedůvěru Klíč k životu podle vlastních představ

Elke Nürnberger Jak získat sebedůvěru Klíč k životu podle vlastních představ Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Začněte Mám k vám plnou důvěru Tím nejjistějším na výměně vedení jsou očekávání. Výměny vedení jak se zdá mají téměř magickou přitažlivost a všem přáním

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Řeč těla ŘEČ TĚLA. Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk

Řeč těla ŘEČ TĚLA. Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk V knize Ř e č t ě l a Jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla z edice Poradce pro praxi se dozvíte: u u u u u Kniha je doplněna množstvím názorných fotografií a užitečnými praktickými cvičeními,

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk

Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk Řeč těla Jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla p oradce ro praxi Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Knihy edice Poradce pro praxi se věnují

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Myšlenkové mapy MYŠLENKOVÉ MAPY. Horst Müller. Jak zlepšit své myšlení, paměť, koncentraci a kreativitu HORST MÜLLER

Myšlenkové mapy MYŠLENKOVÉ MAPY. Horst Müller. Jak zlepšit své myšlení, paměť, koncentraci a kreativitu HORST MÜLLER w Horst Müller Myšlenkové mapy V knize MYŠLENKOVÉ MAPY Jak zlepšit své myšlení, paměť, koncentraci a kreativitu z edice Poradce pro praxi se dozvíte: jak s nimi lépe plánovat svůj čas nebo se učit nové

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Marketing Praxe.Workshop Obchodní rozhovor Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH PRAXE.WORKSHOP Obchodní rozhovor Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah odpovídá: Austrian

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Z německého originálu Selbstcoaching für frauen, Wie sie sich in schlechten zeiten motivieren vydaného nakladatelstvím Kösel Verlag GmbH & Co, München

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 0 Zbyněk Siegel Jak úspěšně

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz ISBN Grada 978-80-247-6520-4 Publishing, a.s. 2011 Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem,

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Děkuji svým rodičům za morální podporu nejen při psaní této knihy. Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Kosmetické služby Kosmetické služby Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Kosmetické služby Uplatnění: Odborný pracovník v oblasti

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Etický kodex Koučovacího centra ČSOB Příloha č. 1 Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Mezinárodní federace koučů (ICF) a ČSOB Koučovací centrum podporuje

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015 Název kapitoly 5 RAD A TIPŮ Jak vydělávat peníze na burze elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ

KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ PRVNÍ VYDÁNÍ (4. června 2014) KONTROLNÍ SEZNAM PRO VÝBĚR DOBRÉHO KONZULTANTA I. Interní přípravné práce II. Osobní kritéria konzultanta III. Znalosti konzultanta IV. Přístup

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentace Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentovat můžeme: hmotné věci - výrobky, zboží sebe sama nebo jinou osobu nehmotné věci - myšlenky, vědecké teorie, řešení projektu. Prezentace má různou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná SBN Grada 978-80-247-6519-8 Publishing, verze verze) formátu a.s. PDF) 2011 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více