Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami"

Transkript

1 Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami

2 Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor

3 Spontání otevřený informační pohovor V případě nutnosti: představení Když navrženo dosp ělým: osvětlit důvod a cíl pohovoru P řípadně udat možnou délku P řípadně navrhnout pohovor jinde a v jinou dobu Míra důvěrnosti pohovoru

4 Interview Představení: kdo vede interview? - Důvod interview? - Jakému cíli slouží? - Míra důvěrnosti: co se stane s informací poskytnutou interviewovaným

5 Interview II Zahájení pohovoru: Je interviewovaný srozuměn s natáčením pohovoru na magnetofon anebo video? - Trvání pohovoru: jak dlouho interview potrvá?

6 Terapeutický pohovor V případě potřeby se představit: kdo je ten sociální pracovník? Co je důvodem pohovoru? Jakému cíli slouží? Míra důvěrnosti: co se stane s informacemi od klienta? Vysvětlit cíl případných záznamů a k čemu budou použity Doba: jako dlouho hovor potrvá?

7 Podmínky komunikace při pohovorech dětmi 1. Zaujmout stejnou úroveň ve víši očí s dítětem. 2. Při hovoru se na dítě přímo dívat. 3. Střídavě navazovat a přerušovat. oční kontakt s dítětem během hovoru. 4. Postarat se o to, aby se dítě během hovoru dobře cítilo. 5. Dítěti naslouchat. 6. Na příkladech ukázat, že chápeme, co dítě říká. 7. Dítě povzbuzovat k tomu, aby říkalo, co zjišťuje a chce, protože to člověk jinak neví. 8. Hru a hovor střídavě kombinovat. 9. Poukázat na to, že hovor přerušíme a budem pokračovat později, jakmile vidíme, že dítě znepozorní. 10. Postarat se o to, aby se dítě po obtížném hovoru zase uklidnilo.

8 Zahajovací otázka pro přístup k podstatě hovoru Spontání otevřený pohovor -Rád bych věděla, proč jsi včera plakal. -Mohl bys mi říci, co tě trápí? Interview -Jak to bylo na začátku Tvého pobytu tady? Můžeš mi o tom něco říci? - Už jsi měl učitelku, která byla moc hodná? Můžeš mi o tom trochu povyprávět? Terapeutický pohovor -Já se ptám, můžeš li alespoň trochu spát se všemi těmi starostmi co máš? Povypravuj mi, jak je to u Tebe s usnutím? - Zlobíš se na někoho, kdo má s tímto něco společného?

9 Technika dotazování Klást otevřené otázky Klást uzavřené otázky Dotazovat se dále Tázat se sugestivně Komplexní otázky Otázky, na něž je neomezené množství možných odpovědí Otázky, na něž je omezené množství možných odpovědí Otázky, které nasledují po poznámkách Otázky, které sugerují odpověď Otázky, které obsahují zároveň několik otázek

10 Technika dotazování II Otázky opakovat Otázky ozřejmit Odpověď opakovat Odpověď shrnout Shrnující otázky Opakovat otázku nejlépe jinými slovy Vysvětlení otázky Odpověď trochu jinými slovy opakovat Odpověď zrekapitulovat Otázky, v nichž je obsaženo shrnutí toho, co ten druhý řekl

11 Předpoklady metakomunikace 1. Ozřejmit cíl pohovorů 2. Informovat dítě o vlastních úmyslech 3. Úkazat dítěti, že potřebuje feedback 4. Ubezpečit dítě, že může mlčet. 5. Pokusit se vyjádřit, co cítíme a tím pocitem se řídit. 6. Vyzvat dítě, aby vyjadřilo svůj názor na rozhovor 7. Zabudovat metakomunikaci do komunikace jako pevnou součást

12 Charakteristika hovorové techniky podle stáří 4-6 let 6-8 let 8-10 let let 2 Forma -Hrát si a hovořit - 10 až 15 minut verbálně -Neverbální formy hry - použít příklady z rodiny - jakmile se dítě unaví, hru přerušit - nesedět dlouho nečinně - Hrát si a hovořit - 15 až 20 minut verbálně - verbální formy hry - použít přátel jako příkladu - nesedět dlouho nečinně -hovořit, občas si hrát -půl až třičtvrti hodiny verbálně - při dotazech použít přátel -Hovořit - hodinu verbálně -případně s přáteli

13 Charakteristika hovorové techniky podle stáří 4 6 let 6 8 let 8 10 let let 1 -Metakomu- Metakomunikace -Vysvětlit hovorový rámec - zdůraznit důležitost názorů - hodně metakomuni kace -Vysvětlit hovorový rámec - zdůraznit důležitost názorů - hodně metakomuni kace -Definovat hovorový rámec - hodně metakomuni kace -Definovat hovorový rámec -nikace jen s mírou

14 Charakteristika hovorové techniky podle stáří 4-6 let 6-8 let 8-10 let let 3 Verbální Aspekt -Krátce a konkrétně, vystříhat se obtížných slov -pomáhat při -Krátce a konkrétně, vystříhat se obtížných slov -konkrétně, obtížná slova vysvětlit -konkrétně a abstraktně, obtížná slova vysvětlit Formulování

15 Charakteristika hovorové techniky podle stáří 4-6 let 6-8 let 8-10 let let 4 -hodně Neverbální Neverbální Neverbální Never- neverbálního komunikace komunikaci komunikaci bální definovat definovat aspekt

16 5 Charakteristika hovorové techniky Otázková technika 4-6 let -otevřené a uzavřené otázky -uzavřené otázky ne k hlavnímu tématu -vynechat sugestivní otázky -otevřené otázky k hlavnímu tématu, ptát se po detailech -události prostorově -varianty otázek opakovat, neptat se Sugestivně podle stáří 6-8 let -uzavřené otázky vynechat -sugestivní otázky vynechat -otevřené otázky k hlavnímu tématu, ptát se dál po detailech -otázky víc prostorově než časově a obměněně je opakovat, žádné shrnující otázky 8-10 let -střídat otázky otevřené a uzavřené -vynechat sugestivní otázky -sociálně oportuním odpovědím zabránit -ptát se dál prostorově a časově -strukturálně shrnout let -otevřené otázky -dál se ptát -abychom se vyhnuli sociálně oportuním odpovědím, vyhnout se sugestivním otázkám -ptát se dál prostorově a časově

17 Charakteristika hovorové techniky podle stáří 4-6 let 6-8 let 8-10 let let 6 Motivace -stále se o motivaci starat -materielní odměna - zaokrouhlovat podle napětí -stále se o motivaci starat -meterielní odměna -zaokrouhlovat podle témat -motivaci kontrolovat -souhlas podle sociálních konvencí zaokrouhlovat podle témat -motivaci opakovat, ale ne stále -souhlas ve smyslu dobrý člověk

18 Mé úkoly Dát vzor Sám se zapojit Vztahy vyjasnit Konfrontovat Dát najevo zájem a starost Solidarizovat se

19 Bezpodmínečné uznání Existuje někdo v mém uplynulém životě, od něhož se mi dostalo bezpodmínečného uznání? Na čem jsem to poznal? Jak je to s mým uznáním vůči dětem?

20 Seznam pozitivních zážitků Událost / obraz věk Stupeň radosti 1-10 dřív dnes Jaké schopnosti mi přitom pomohly? Co si myslím pozitivní-ho o sobě Co dobrého mi dnes přináší ta událost? Hodnoce- ní 1-9

21 Seznam pozitivních zážitků Událost / obraz věk Stupeň radosti 1-10 dřív dnes Jaké schopnosti mi přitom pomohly? Co si myslím pozitivní-ho o sobě Co dobrého mi dnes přináší ta událost? Hod- noce- Ní 1-9

22 Rodina v podobě zvířat Představ si, že zvířata mohou mluvit. Co by to zvíře asi řeklo? Představ si, že zvířata dělají něco společně. Co ba tak asi dělala? Kdo by co dělal a s kým? Proč? Co so to zvíře asi přeje?

23 Objektivní protipřenos Empatická nevyrovnanost -Nejistota -Zranitelnost -Nekontrolované afekty Typ II: protipřenosná reakce nadměrné identifikování Empatický ústup -Netečná fasáda - intelekutalizování - chybné vnímání dynamiky Typ I: protipřenosná reakce vyhnout se Empatické zapletení se -ztráta hranic -nadměrné zapletení se -pomlouvání Empatické vytěsnění -Ústup -Vzájemná závislost -Distancování se

24 Pták štěstěny Jak obtížné pro mne bylo mého ptáka štěstěny namalovat? Co je mi na mém ptáku štěstěny nápadné? Jaká přihrádka je často otevřena, jaká zřídka? Smí někdo do přihrádky tajemství nahlédnout? Když je jedna přihrádka otevřena: kdo si toho všimne, co se pak stane?

25 Pocity jsou jak barvy

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 2 Etická výchova, Metodika pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál)

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál) Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi (metodický materiál) 1 Obsah 1. Úvod.... 2 2. Východiska pro realizování adekvátní sekundárně-preventivní

Více

Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita

Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita Mariana Trojanová, Kateřina Vlachynská Psychologie Speciální pedagogika II. ročník, 12.9. 2011,

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Stres a jeho zvládání. Škrdlovice 7. června 2012 Dana Diváková

Stres a jeho zvládání. Škrdlovice 7. června 2012 Dana Diváková Stres a jeho zvládání Škrdlovice 7. června 2012 Dana Diváková Stres Co je stres situace mimořádné zátěže, situace, která je vnímána jako ohrožení tělesného nebo duševního blaha. Takové události obvykle

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem Hledá se dvojjazyčný asistent Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem 1 META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Autoři materiálu:

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová - 1 - Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Zpracovala: Mgr.

Více

Jak uspět v každém rozhovoru

Jak uspět v každém rozhovoru [obsah] Grada Publishing Anja von Kanitz Umění úspěšné komunikace Poradce pro praxi Jak uspět v každém rozhovoru GRADA Poradce pro praxi Anja von Kanitz Umění úspěšné komunikace Jak uspět v každém rozhovoru

Více

M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U

M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U Červen 2007-2008 Strana 1 (celkem 64) TÉMA : KOMUNIKACE A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ V ŘÍZENÍ ŠKOL OH1: Vítáme Vás již svítí při příchodu do učebny Flipový

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SPECIFIKA PŘECHODU ŽÁKŮ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Z MŠ NA 1. STUPEŇ ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Hana Zamboryová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vedoucí

Více

Techniky manažerské komunikace

Techniky manažerské komunikace Techniky manažerské komunikace Eva Dobrušová Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí OBSAH 1. KOMUNIKAČNÍ

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

Metodika trénování sociálních dovedností

Metodika trénování sociálních dovedností Metodika trénování sociálních dovedností Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Stránka 1 z 33 Obecné informace Věty, které jsou v tomto manuálu psané kurzívovou, je dobré prezentovat uživatelům přímo.

Více

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Lekce 2.2 POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her

5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her 5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her Pro realizaci interakčních her rozvíjejících sociální dovednosti žáků základní školy se osvědčuje: Vytvořit ucelený program her a postupně

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný Obsah metodických listů: 1. Vztah znamená vztáhnout ruce...05 (kompetence ke vztahu) 2. Dostupnost znamená být spolu...09

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

Metodický manuál kurzu

Metodický manuál kurzu Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu Obsah Obsah... 1 Informace o projektu... 3 1. Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Pedagogiky a psychologie Učitelství pro 2. stupeň základní školy Český jazyk Občanská výchova

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Pedagogiky a psychologie Učitelství pro 2. stupeň základní školy Český jazyk Občanská výchova Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: Pedagogiky a psychologie Učitelství pro 2. stupeň základní školy Český jazyk Občanská výchova Využití systemického

Více

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA PŘÍRUČKA FACILITÁTORA Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupinka oddaných občanů může změnit svět. Popravdě, to je jediné, co jej kdy změnilo. Margaret Mead Projekt Formula: číslo projektu: 527914-LLP-1-2012-UK-GRUNDTVIG-GMP

Více

Promluvit si s Citlivostí. (kasuistika)

Promluvit si s Citlivostí. (kasuistika) Promluvit si s Citlivostí (kasuistika) Mgr. Petra Černá únor 2009 1. ÚVOD KONTEXT MÉ PRÁCE Několik měsíců po mém nástupu do výcviku jsem začala pracovat jako školní terapeutka na základní škole. Šlo o

Více