Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4..."

Transkript

1 výroční zpráva 2014

2 Obsah 2....Charakteristika společnosti 2....Členové orgánů společnosti 2....Organizační struktura 3....Zpráva předsedy představenstva 4....Zpráva předsedy dozorčí rady 6....Nejlepší řidiči 7....Finanční část Výroční zprávy za rok Příloha k účetní závěrce Účetní výkazy Certifikáty

3 > Charakteristika společnosti Základní předměty činnosti: provozování osobní veřejné linkové a zájezdové dopravy tuzemské i zahraniční provozování nákladní dopravy tuzemské a zahraniční zprostředkování služeb cestovního ruchu provádění oprav a údržby dopravních prostředků prodej PHM a pneu autorizovaný servis MAN mytí vozidel Hlavní ukazatelé: počet zaměstnanců výše základního kapitálu ,00 Kč aktiva ,26 Kč vlastní kapitál ,20 Kč Vlastnická struktura: > Členové orgánů společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s., České Budějovice...50% Svazek měst a obcí okresu Strakonice...50% Představenstvo Robert Krigar předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s. Jiří Iral člen představenstva a starosta obce Chelčice Ing. Vladimír Warisch, MBA člen představenstva a ředitel společnosti ČSAD STTRANS a.s. > Organizační struktura Dozorčí rada Ing. Pavel Pavel předseda dozorčí rady, člen zastupitelstva města Strakonice Ing. František Lafata člen dozorčí rady a ředitel pro strategii a ekonomiku ČSAD JIHOTRANS a.s. Mgr. Bohuslav Navrátil člen dozorčí rady, starosta města Blatná Bc. Kateřina Podlešáková členka dozorčí rady a zaměstnankyně ČSAD STTRANS a.s. Ivana Zelenková členka dozorčí rady a starostka obce Čejetice Milan Žejdl člen dozorčí rady a starosta městyse Čestice Ředitel společnosti Divize nákladní dopravy Divize autobusové dopravy Divize služeb Divize správa Ing. Vladimír Warisch, MBA František Čech Vedoucí divize nákladní dopravy Ing. Jaroslav Maryška Vedoucí divize autobusové dopravy Pavel Čapek Vedoucí divize služeb Ing. František Mach Vedoucí divize správa Office manager Správa informačních technologií Nákladní doprava tuzemská i zahraniční Pravidelná autobusová doprava Strakonice/PAD Nepravidelná autobusová doprava/nad Městská hromadná doprava/mhd Autobusové nádraží Strakonice Pravidelná autobusová doprava Blatná/PAD Blatná Technický úsek Dílny Čerpací stanice Údržba Bezpečnost práce, PO, CO Autorizovaný servis MAN Ekonomický úsek Zaměstnanecké oddělení 2.

4 > Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 Vážení akcionáři, obchodní partneři a kolegové, Dovolte mi stručné seznámení s podnikatelskou činností Společnosti ČSAD STTRANS a.s., Strakonice, za rok Tradice ČSAD STTRANS a.s. Strakonice navazuje na 80-ti letou tradici provozování silniční dopravy v jižních Čechách a v okrese Strakonice. První veřejnou silniční dopravu prováděla od října 1921 Správa poštovní automobilové dopravy, k níž v r jako konkurent nastoupily Čs. státní dráhy přepravou osob i nákladů. V roce 1931 byly ustaveny Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu a.s. s 51% podílem státu (JAS), jejichž činnost trvala až do r. 1945, kdy byly začleněny k ČSD. Poštovní doprava a silniční doprava ČSD utvořily od jednotnou státní organizaci silniční dopravy pod řízením autospráv ředitelství státních drah a v této podobě vznikly i vozovny ve Strakonicích, Vodňanech, Blatné a Volyni v těsné vazbě na železniční stanice. V r byl vytvořen sloučením silniční dopravy ČSD a začleněním soukromníků národní podnik ČSAD se sídlem v Praze s krajským ředitelstvím v Č. Budějovicích. Další změna nastala v roce 1963 vytvořením samostatného podniku ČSAD České Budějovice, jehož organizační jednotkou se stal dopravní závod Strakonice s provozovnami ve Vodňanech a Blatné. Společnost ČSAD STTRANS a.s. byla založena v roce 1999 za účelem privatizace státního podniku ČSAD České Budějovice s.p., závod Strakonice. Vlastníky společnosti od jejího založení jsou rovným dílem Sdružení měst a obcí okresu Strakonice a ČSAD JIHOTRANS a.s. České Budějovice. Dvouletá privatizační peripetie byla zakončena Tento den převzala bývalý státní podnik akciová společnost ČSAD STTRANS a začala psát další kapitolu historie automobilové dopravy na Strakonicku. Rok 2014 Tento rok vlastně pro nás začal listopadem 2013, velmi nepředvídatelným opatřením ČNB, které sice jakoby podpořilo exportéry, resp. ty, kteří mají tržby v eurech (což je díky nákladní dopravě částečně i naše společnost), ale ve skutečnosti velmi rychle zdražilo naftu, náhradní díly, vozidla takže nic nepřineslo. Jen ztrátu důvěry v poslední instituci v České republice, která byla hodnocena jako nezávislá, odborně řízená a tudíž důvěryhodná. A to, dle našeho názoru, byly v nedávné minulosti daleko silnější momenty, kdy mohla ČNB zasáhnout viz. léto 2008 a kurz 22,92 Ten ale nakonec plynule doplul v lednu 2009 nad hranici 29 korun, bez zásahu ČNB, předvídatelně a v souladu se stavem ekonomiky. Divize nákladní doprava provedla obměnu vozového parku v segmentu tahačů a opět navýšila, díky poptávce od našich partnerů z automobilového průmyslu, počet souprav umožňujících přepravu zboží o celkovém objemu 120 m 3. Od poloviny roku i k nám dospěla slábnoucí nabídka na trhu řidičů, kterou dle našeho názoru částečně podporují i Úřady práce zájemce o místo řidiče nejprve 3 měsíce řeší kurz na řidičský průkaz a další 3 měsíce profesní průkaz. To ho buď odradí, nebo odloží nástup oproti možnosti realizovat ŘP a PP v jednom kurzu. V autobusové dopravě jsme i v roce 2014 měli v plánu obnovu vozidel v souladu s uzavřenou smlouvu s Jihočeským krajem. Nákup nových vozidel je však již několik let směřován především na vozidla s malou obsaditelností, a právě v roce 2014 přecházel náš hlavní dodavatel těchto vozidel, IVECO, na nový typ s motorem EURO 6. Díky náběhu výroby se dodávka zpozdila a první vozidla dorazila až na přelomu roku Pro dálkové linky jsme na počátku roku pořídili 1 kus vozidla MAN REGIO s určením na linku Praha Strakonice, pro zájezdy s obsazením do 19 míst jsme pak na konci roku provedli obměnu busu Mercedes. Zajímavou položkou v hospodaření této divize byla účast na výlukách pro ČD. Nepatrný posun nastal u dlouhodobého strategického záměru (společně s městem Strakonice) vybudovat vlakové a autobusové nádraží, Dopravní terminál Strakonice. Začala totiž rekonstrukce kolejišť a vybudování podchodů, investovaná SŽDC, tedy státem. Tato investice, resp. její úspěšné dokončení, je prvním předpokladem pro možnost vybudování Dopravního terminálu. Divizi služeb obhájila pozice smluvního servisního partnera MAN a IVECO, a to i díky investicím do rekonstrukce skladu a haly, využívané pro servis i pneuservis. Od července do září 2014 provedla firma ČSAD STTRANS a.s. výměnu části stávajících označníků zastávek veřejné linkové dopravy. Na renovaci jsme čerpali dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení. 3. Poděkování Dovolte mi na závěr poděkovat všem zaměstnancům společnosti za podporu našich záměrů v roce 2014 a obchodním partnerům za korektní a pevné obchodní vztahy. Robert Krigar v.r. předseda představenstva Projekt byl realizován v rámci grantového programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení

5 > Zpráva představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami 4.

6 > Stanovisko dozorčí rady k účetní uzávěrce 2014 Dozorčí rada se zabývala problematikou, která jí přísluší podle stanov společnosti a pracovala v souladu s pravomocemi delegovanými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, v rámci jednání během roku 2014 sledovala, kontrolovala a pravidelně projednávala především plnění podnikatelského plánu, výsledky hospodaření a finanční situaci společnosti, plnění vybraných projektů společnosti, výsledky kontrolní činnosti orgánů a institucí ve společnosti a stížnosti zákazníků. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě všechny potřebné podklady a informace Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2014 a konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu, který provedla společnost AUDIT JIH s.r.o. Auditorská společnost došla k závěru, že účetní závěrka, v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., ve všech významných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál, finanční situaci k a výsledky hospodaření za rok Dozorčí rada posoudila hospodaření společnosti a s přihlédnutím ke stanovisku auditora konstatuje že účetní závěrka poskytuje úplné a věrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci společnosti k a nákladů, výnosů, výsledku hospodaření za rok Ve Strakonicích dne Ing.Pavel Pavel předseda dozorčí rady 5.

7 > Nejlepší řidiči Řidiči ČSAD STTRANS a.s. ujeli v roce 2014 více jak 8,5 milionu kilometrů. Ve společnosti je vyhodnocována jízda bez nehod formou soutěže pro řidiče. Soutěž Jízda bez nehod má svá pravidla a její vyhodnocení se provádí pravidelně každý měsíc. V roce 2014 bylo takto oceněno 20 řidičů, z toho 1 řidič za ujetí 2,75 mil. km, 2 řidiči za ujetí 2,5 mil. km, 1 řidič za ujetí 2,25 mil. km, 2 řidiči za ujetí 1,5 tis. km, 3 řidiči za ujetí 1,25 mil. km, 1 řidič za ujetí 1 mil. km, 2 řidiči za ujetí 750 tis. km a 8 řidičů za ujetí 250 tis. km. První ocenění získávají řidiči při ujetí 250 tis. km. ČSAD STTRANS je jedna z mála společností, která tuto soutěž stále vyhodnocuje. V současné době ve společnosti pracuje 43 řidičů, kteří byli v této soutěži oceněni za ujetí 1 mil. a více km bez nehody: km bez nehody: Říha Zdeněk, Kadlec Vladimír km bez nehody: Plochý Miloš, Černý Václav, Šindelář Václav, Filous Jan, Trojan Josef km bez nehody: Pašek Josef, Stulík Miroslav, Stejskal Jiří km bez nehody: Fürbach Ladislav, Štér Zdeněk, Wolf Milan km bez nehody: Petrů Ladislav, Šíma Václav, Švec František, Dvořák Milan, Čížek Jan km bez nehody: Rys Marek, Krhoun Stanislav, Kuchař Ladislav, Kuncipál Miloslav, Švehla František, Král Karel, Hlaváč Josef, Sedláček Karel, Miklas Jaroslav km bez nehody: Kuchta Václav, Farek Miroslav, Němeček Pavel, Říha Vladimír, Sýkora Zdeněk, Zeman Zdeněk, Sova Milan, Maroušek Jaromír km bez nehody: Hruška Michal, Mašek František, Müller Bohumil, Němeček Jaroslav, Papírník Karel, Šilhan Miroslav, Šefčík Václav, Pelouch Václav 6.

8 7. > Finanční část

9 > Příloha k účetní závěrce za rok OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Základní charakteristika společnosti Obchodní jméno: ČSAD STTRANS a.s. IČO: Sídlo: U nádraží 984, Strakonice, Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 23. srpen 1999, pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1018 Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní uzávěrky: Základní kapitál: ,- Kč Akcionáři společnosti: ČSAD Jihotrans a.s. a Sdružení měst a obcí okresu Strakonice, a každý vlastní 50 % akcií. Hlavní předmět činnosti: silniční motorová doprava nákladní a osobní, opravy motorových vozidel, klempířství a oprava karosérií, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost podniká ve vlastním závodu ve Strakonicích a má odloučené pracoviště v Blatné, kde využívá pronajaté nemovitosti. Společnost ČSAD STTRANS a.s. nemá v žádné společnosti rozhodující ani podstatný vliv Organizační struktura společnosti Ve společnosti je zavedena divizionální organizační struktura. Společnost řídí ředitel, v čele divizí jsou vedoucí divizí. Jednotlivé divize jsou: divize správy, divize nákladní dopravy, divize osobní dopravy a divize služeb. V průběhu roku 2014 nedošlo k žádné zásadní změně organizační struktury Představenstvo a dozorčí rada K rozvahovému dni Představenstvo: předseda představenstva: Robert Krigar člen představenstva: Ing. Vladimír Warisch, MBA člen představenstva: Jiří Iral Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Ing. Pavel Pavel člen dozorčí rady: Ivana Zelenková člen dozorčí rady: Ing. František Lafata člen dozorčí rady: Milan Žejdl člen dozorčí rady: Mgr. Bohuslav Navrátil člen dozorčí rady: Bc. Kateřina Podlešáková Osobní náklady a zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2014 a 2013 jsou následující: 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Zaměstnanci společnosti Z toho řídicích pracovníků Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Náklady na SZ a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitel a vedoucí divizí. V sociálních nákladech jsou zahrnuty příspěvky na stravování. Členům vedení společnosti ani členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly v roce 2014 poskytnuty žádné půjčky a úvěry. Jiná plnění, a to ani v nepeněžní formě, nebyla členům vedení společnosti, členům představenstva a dozorčí rady poskytnuta. Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, Vyhláškou č. 500/2002 Sb.v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek a rezerv Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením a instalováním související. Společnost nezahrnuje do pořizovací ceny úroky z úvěrů na pořízení dlouhodobého majetku. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 8.

10 Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou. Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. Odpisy jsou účtovány měsíčně a odepisování je zahájeno v následujícím měsíci po datu zařazení do používání. Pro účely výpočtu daňových odpisů je obecně použita lineární metoda. Kategorie majetku Doba odpisování v letech Roční odpis v % Budovy a stavby 45 2,25 Stroje a zařízení ,50-6,70 Dopravní prostředky ,00-12,50 Inventář 8 12,50 Software 4 25, Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Součástí pořizovací ceny jsou též náklady související s pořízením zásob, zejména přeprava, clo, poštovné. Od došlo ke změně u oceňování úbytků zásob, které jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem proměnlivým. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují náklady na přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímý materiál Opravné položky Výše opravných položek k pohledávkám odpovídá pravidlům pro tvorbu daňově uznatelných opravných položek dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách. Navíc společnost vytváří opravné položky k pohledávkám podle individuálního posouzení jednotlivých pohledávek a dlužníků v předpokládané výši rizika nedobytnosti. Opravné položky k zásobám jsou tvořeny na základě individuálního posouzení jednotlivých položek materiálu, zásob vlastní výroby a zboží podle jejich fyzického stavu, dalšího využití (potřebnosti či prodejnosti) a data posledního pohybu Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu denním kurzem ke dni uskutečnění účetního případu. Pohledávky, závazky a krátkodobý finanční majetek v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány do finančních nákladů a výnosů Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Pořizovací cena majetku pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci je vedena v podrozvaze společnosti. Postupy účtování tohoto pronájmu jsou rozdílné podle typu leasingové smlouvy a rovnoměrnosti sjednaných splátek. První zvýšená splátka je zaevidována na účtu nákladů příštích období a je účtována rovnoměrně po dobu pronájmu do nákladů. Záloha na budoucí splátky je evidována na účtu provozních záloh a je postupně zúčtovávána s jednotlivými splátkami Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období V účetním období roku 2014 nenastaly žádné podstatné změny ve způsobu oceňování, postupech odpisování a postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Software Celkem Oprávky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Software Celkem

11 Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Pozemky Stavby Samostatné movité věci Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Ostatní DHM Nedokončený DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl Celkem Oprávky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Pozemky Stavby Samostatné movité věci Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Ostatní DHM Nedokončený DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl Celkem Zůstatková hodnota Stav k Stav k Stav k Pozemky Stavby Samostatné movité věci Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Ostatní DHM Nedokončený DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl Celkem Společnost nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem, pouze k areálu ČSAD STTRANS a.s. U Nádraží 984, Strakonice se váže věcné břemeno chůze a jízdy. Společnost eviduje majetek s tržním oceněním odlišným od ocenění v účetnictví. Jedná se o majetek po ukončení leasingu Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu Popis předmětu (skupiny) Doba trvání (v měsících) Celková částka leasingu Skutečně uhrazeno Splatnost k k v dalších letech Dopravní prostředky Celkem

12 3. 2. Pohledávky Krátkodobé pohledávky Časové rozlišení aktiv Pohledávky z obchodních vztahů Stav k Stav k Celkem brutto z toho v Kč v EUR k podniku ve skupině z toho ČSAD Jihotrans Opravné položky Celkem netto Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč) 2013 Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní dní dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem brutto z toho v Kč v cizích měnách k pod. ve skup. 0 0 Opravné položky Celkem netto Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní dní dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem brutto z toho v Kč v cizích měnách k pod. ve skup Opravné položky Celkem netto Běžná lhůta splatnosti pohledávek z obchodních vztahů činí 14 až 60 dnů. Náklady příštích období Stav k Stav k Leasing Pojištění Nájemné 3 0 Certifikát ISO Ostatní Náklady příštích období celkem

13 3. 4. Vlastní kapitál Změny vlastního kapitálu Základní kapitál Oceňovací rozdíly z přecenění Základní kapitál společnosti tvoří ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč. Akcie jsou v listinné podobě a nejsou registrovány na veřejných trzích Rezervy Rezervy Rezervy Rezervy Rezervy Ostatní rezervy Rezervy celkem na opravy DHM na rekultivaci na rizika Zůstatek k Tvorba rezerv Čerpání rezerv Zůstatek k Tvorba rezerv Čerpání rezerv Zůstatek k Protože účetní závěrka za rok 2014 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva. Celková daňová povinnost činí tis. Kč, s ohledem na zaplacené zálohy ve výši tis. Kč byla zaúčtována rezerva ve výši předpokládaného nedoplatku, tj. 882 tis. Kč. Kapitál. fondy Zákonný rezervní fond Ostatní fondy ze zisku Zisk / ztráta minulých let Zisk / ztráta běžného období Vlastní kapitál celkem Zůstatky k Vlastní akcie a změny základního kapitálu Výsledek hospodaření běžného období Přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu Přecenění při přeměnách Rozdělení výsledku hospodaření minulého období Vyplacené dividendy a tantiémy Čerpání fondů Ostatní změny Zůstatky k Vlastní akcie a změny základního kapitálu Výsledek hospodaření běžného období Přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu Přecenění při přeměnách Rozdělení výsledku hospodaření minulého období Vyplacené dividendy a tantiémy Čerpání fondů Ostatní změny Zůstatky k

14 3. 6. Závazky Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky Stav k z toho nad 5 let Stav k z toho nad 5 let Z obchodních vztahů K podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Celkem V ostatních dlouhodobých závazcích jsou zahrnuty zbývající splátky na pořízení autobusů formou splátkového prodeje a úvěrů. Odložená daň Odložená daň je vypočtena rozvahovým způsobem ze všech dočasných rozdílů mezi účetním a daňovým základem rozvahových položek. Mezi hlavní položky patří rozdíly mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku, účetní opravné položky k pohledávkám a zásobám a účetní rezervy. Při výpočtu společnost uplatnila princip opatrnosti, kdy do výpočtu zahrnula pouze položky, u kterých lze s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat jejich realizaci v dohledné budoucnosti. Pro propočet byla použita daňová sazba ve výši 19 % platná pro rok Základ odložené daně k k Rozdíly v účetní a daňové zůstatkové ceně DHM Účetní opravné položky k pohledávkám Účetní opravné položky k zásobám Ostatní Celkem Sazba daně z příjmů (v procentech) Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Věková struktura závazků z obchodních vztahů Běžná lhůta splatnosti závazků z obchodních vztahů činí 14 až 30 dní. Závazky z obchodních vztahů Stav k Stav k Celkem z toho v Kč v EUR k pod. ve skupině z toho ČSAD Jihotrans Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní dní dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem z toho v Kč v cizích měnách k pod. ve skup Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní dní dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem z toho v Kč v cizích měnách k pod. ve skup

15 Závazky k zaměstnancům a státním institucím Stav k po splatnosti Stav k po splatnosti K zaměstnancům Ze sociálního zabezpečení Ze zdravotního pojištění Finanční úřad - daň z příjmů ostatní daně Celkem Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty Za rok 2013 Za rok 2014 Třžby z běžné činnosti podle druhů činnosti Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Údaje jsou Zahraničí uvedeny v tis. Kč. Celkem Nákladní doprava Spedice Autobusová doprava Servis a opravárenství Prodej zboží Ostatní tržby Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem Náklady na výzkum a vývoj Společnost nevynaložila na výzkum a vývoj žádné prostředky. Náklady na auditorské služby V položce náklady na služby jsou v roce 2014 zahrnuty náklady na auditorské a jiné ověřovací služby ve výši 70 tis. Kč, stejně jako v roce Ostatní provozní náklady a výnosy V položce ostatní provozní výnosy tvoří největší podíl oceňovací rozdíl k nabytému majetku v celkové výši tis. Kč a přijaté náhrady škod z titulu pojištění ve výši tis. Kč. V ostatních provozních nákladech tvoří největší část celkových nákladů zákonné a havarijní pojištění vozidel ve výši tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob splatná Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2014 činí tis. Kč. Vzhledem k tomu, že roční účetní závěrka za rok 2014 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva na daň z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč. S ohledem na zaplacené zálohy ve výši tis. Kč byla zaúčtována rezerva ve výši 882 tis. Kč. Daně z příjmů a její výpočet k k Základ daně z účetnictví Připočitatelné položky Odpočitatelné položky Základ daně před úpravami Odečet daňové ztráty 0 0 Ostatní odečty 0 0 Zaokrouhlený základ daně po úpravě Sazba daně z příjmů (v procentech) Daň Slevy na dani Zápočet daně zaplacené v zahraničí 0 0 Splatná daň OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Události, které nastaly po datu účetní závěrky V období od rozvahového dne do sestavení účetní závěrky za rok 2014 nenastaly v činnosti akciové společnosti žádné podstatné skutečnosti. 14.

16 15. > Účetní výkazy - rozvaha - aktiva (v tis. Kč) AKTIVA řádek Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

17 > Účetní výkazy - rozvaha - pasiva (v tis. Kč) PASIVA řádek Netto Netto PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rozdíly z přeměn společností Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - ( )/ 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088 B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 90 až 93) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 121 C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období

18 > Výkazy zisků a ztrát (v tis. Kč) Skutečnost v účetním období řádek I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 3 Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření /(ř (-28)-(-29)/ VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 2 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř )

19 > Certifikáty 18.

20 ČSAD STTRANS a.s. U nádraží 984, Strakonice, Česká republika Tel.: , Fax:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Charakteristika společnosti 4. Představenstvo a dozorčí rada 5. Významné události roku 2008 6. Zpráva předsedy dozorčí rady 7

Charakteristika společnosti 4. Představenstvo a dozorčí rada 5. Významné události roku 2008 6. Zpráva předsedy dozorčí rady 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 a. s. Pekárenská 255/77 České Budějovice 370 21 Česká Rebublika IČO : 251 712 16, DIČ : CZ251 712 16 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 212 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 212 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 213 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více