NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám."

Transkript

1 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET NOVINKY Infuzní terapie vitamínem C v onkologii ZDRAVÍ Nádory hlavy a krku - prevence i u mladších ročníků FOTO: AVON AVON Pochod proti rakovině prsu 14. června NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám. VÍTE PROČ ŽRALOK NEMÁ RAKOVINU A NENÍ NIKDY NEMOCNÝ??? PROTOŽE MÁ SILNOU IMUNITU! V BOJI S RAKOVINOU VÁM POMŮŽE SQUALENE 1000

2 2 bojujemeprotirakovine.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET VÝZVY Termínem cílená léčba jsou označovány léky, které blokují specifické struktury potřebné pro množení a přežívání nádorových buněk. Liší se od klasické chemoterapie ta brání množení všech buněk v organismu. DOPORUČUJEME 7MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. o paliativní péči Léčba šitá na míru onkologickým pacientům DALŠÍ EXKLUZIVNÍ OBSAH NAJDETE NA WEBU KAMPANĚ NA ADRESE: bojujemeprotirakovine.cz MUDr. Zuzana Zafarová ODBORNÍK Cílená biologická léčba je nejmodernější onkologickou terapií a je součástí běžných postupů léčby mnoha zhoubných nádorů, např. tlustého střeva, prsu, hlavy a krku, plic, ledvin, jater a řady dalších. Aby mohla cílená léčba působit, musí nádor danou cílovou strukturu obsahovat. Přítomnost jednotlivých cílových struktur v nádorových buňkách je množné zjistit speciálním vyšetřením. Na základě toho se konkrétní cílená léčba podává jen u těch pacientů, u kterých může být skutečně účinná. Společně s volbou a načasováním další onkologické léčby, jako je chemoterapie, ozařování a operace, to umožňuje zvolit u každého pacienta nejvhodnější postup, což je označováno jako tzv. personalizace léčby. U pacientů, jejichž nádor neobsahuje konkrétní cílovou molekulu, není možné danou cílenou léčbu použít, nejen proto, že je drahá, ale i proto, že vyvolává nežádoucí účinky, a někdy může výsledek léčby dokonce zhoršit. V ČR je cílená léčba soustředěna do komplexních onkologických center. Cílená biologická léčba je nejmodernější onkologickou terapií a je součástí běžných postupů léčby mnoha zhoubných nádorů, např. tlustého střeva, prsu, hlavy a krku, plic, ledvin, jater a řady dalších. V ČR se cílená léčba v praxi objevila na přelomu tisíciletí a znamená úžasný pokrok v onkologické léčbě. Zásah do černého Cílů v nádorových buňkách, proti kterým máme k dispozici biologickou léčbu, je celá řada. Omezení přítomnosti estrogenů S tím si dokáže poradit hormonální léčba, historicky první léčba tohoto typu. Využívá vlastnosti některých nádorů prsu, jejichž růst závisí na přítomnosti estrogenů. Při cílené léčbě se lék naváže na nádorový receptor pro estrogen a zabrání, aby se na tento receptor navázal estrogen. Hormonální léčba, která blokuje tvorbu hormonu v organismu, se využívá u rakoviny prostaty. Potlačení novotvorby cév tzv. angiogeneze. Jde o další mechanismus působení cílené léčby. Rostoucí nádor potřebuje bohaté krevní zásobení, které mu dodává kyslík a živiny. Některé cílené léky blokují tzv. vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) potřebný pro novotvorbu cév v nádoru. Využívá se např. u karcinomu tlustého střeva nebo ledviny. Cílovou molekulou při onkologické léčbě můžou být třeba mutované formy bílkovin zapojené v buněčných signálních dráhách, které řídí růst buňky. Při mutaci této bílkoviny je signální dráha neustále aktivována a nádorová buňka nepřetržitě přijímá signál, že má růst a množit se. Příkladem je bílkovina BRAF, jejíž mutovaná forma se vyskytuje v řadě melanomů. Jiné léky určené pro cílenou léčbu působí dalšími mechanismy a cílových struktur je známa celá řada. Některé se již používají v praxi, další jsou teprve hodnoceny ve studiích a některé jsou na počátku svého vývoje testovány zatím jen v laboratořích. Nežádoucí účinky vs. úspěchy léčby I když se vědci zpočátku domnívali, že nebude mít nežádoucí účinky, protože je zacílená pouze na nádorové buňky, úplně tomu tak není. Vedlejší účinky cílené léčby zahrnují především průjem, postižení jater, kožní vyrážku, problémy se srážlivostí krve nebo vysoký krevní tlak. Ukazuje se ovšem, že výskyt vedlejších účinků cílené léčby je spojen s lepším výsledkem léčby. I cílená léčba má svá omezení. Některé nádorové buňky si můžou vytvořit proti cílené léčbě odolnost (tzv. rezistenci). Dosáhnou toho vlastní mutací, po které už na ně cílená léčba nepůsobí, nebo si nádor najde jinou cestu, jak růst. V onkologii se proto často využívá kombinace chemoterapie s cílenou léčbou, která zlepšuje výsledky terapie. K podávání léků často přistupuje i ozařování nebo operace. MEDIAPLANET CZECH REPUBLIC #bojujemeprotirakovine BOJUJEME PROTI RAKOVINĚ 4. ČERVEN 2014 Projektový manažer: Šárka Kašparová Business developer: Jakub Johanides Grafické zpracování: Vratislav Pecka Redaktor: Ing. Filip Uhlíř Editor: Ivona Pecková Foto: Shutterstock Distribuce: Mladá Fronta Dnes, 4.června 2014 MEDIAPLANET Czech s.r.o. Tel.: Pacient prioritou Onkologové se podle svého hesla vždy snaží vybrat správný lék pro správného pacienta ve správný čas. To vyžaduje komplexní vyšetření pacienta, volbu léčebného postupu, který je pro daného pacienta nejvhodnější, a jeho správné načasování. Léčebný postup, který je nejčastěji kombinací různých léčebných možností, volí celý tým lékařů a dalších zdravotníků. Jejich cílem je zvýšit šanci na úplné uzdravení, prodloužit život nebo alespoň zmírnit příznaky nádorového onemocnění. ZDROJ: 1) National Cancer Institute: Targeted Cancer Therapies ) Česká onkologická společnost: Cílená biologická léčba 2014.

3 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 3 bojujemeprotirakovine.cz Plastické operace prsou a výskyt karcinomu MUDr. Roman Kufa PLASTICKÝ CHIRURG, VEDOUCÍ LÉKAŘ PERFECT CLINIC A ODDĚLENÍ PLASTICKÉ CHIRURGIE FN MOTOL Proč je důležité vyšetřit mamologicky ženy, které se rozhodnou pro plastickou operaci prsou? Celorepublikové statistiky dokládají, že výskyt zhoubného nádoru roste s věkem. U žen nad 45 let, které podléhají screeningu, se absolutní počty nádoru prsu v populaci zvyšují, ale zvyšuje se současně počet záchytu ve stadiu l., tedy vyléčitelném. Snižuje se úmrtnost a zvyšuje se tak počet úplných vyléčení. Ovšem i v mladší generaci, let, která tvoří většinu zájemkyň právě o plastickou úpravu poprsí, těchto žen během let, byť ne radikálně, přibývá. U mladých žen se absolutní počty nádoru prsu zvyšují jen o desítky, nicméně tím, že standardně plošně nejsou nijak vyšetřované, přichází často až v pozdním stadiu k prvnímu vyšetření a to je problém. Právě včasná diagnóza karcinomu prsu je hlavním smyslem těchto vyšetření. Plastický chirurg musí mít jistotu, že operuje zdravý prs. Je preventivní vyšetření povinné? Není. Ale je nanejvýš žádoucí. Pacientka tak nepodstoupí zaprvé de facto zbytečnou plastiku, když by v důsledku pozdějšího pozitivního nálezu došlo k odstranění prsu a zadruhé má větší pravděpodobnost vyléčení z rakoviny prsu, jestliže se nádor zjistí v nehmatném stadiu, tedy včas. Co může způsobit neodhalený karcinom v prsu při jeho operaci? Nemusí způsobit nic, ale problém je v šíření neodhaleného maligního nádoru, jeho mestastázování a snížení úspěšnosti léčby. Může samotná operace nějakým způsobem zvýšit riziko výskytu karcinomu? Nikoliv. Plastická operace ani implantáty riziko vzniku rakoviny prsů nezvyšují. Není popsán žádný větší výskyt karcinomu po těchto operacích. Jak často by měly ženy chodit na kontroly po plastické operaci a jsou nutné i mamologické vyšetření? Plastický chirurg, který provedl pacientce operaci prsu, by ji měl pravidelně sledovat a součástí takové pooperační kontroly je i mamologické vyšetření, které může odhalit některé změny terénu. Na naší klinice Perfect Clinic po operaci zajišťujeme vyšetření prsu radiologem Jak úspěšné bývají úplné rekonstrukce prsou po chirurgickém odstranění karcinomu prsu? Výsledky rekonstrukce prsu po ablaci jsou skutečně velmi dobré. Je řada metod, kterými je možné prs rekonstruovat. V zásadě je můžeme rozdělit na dvě kategorie: s použitím umělého implantátu a s pomocí vlastní tkáně mikrochirurgickým přenosem. Výběr vhodné metody je individuální a závisí na zdravotním stavu pacientky, ale i kvalitě a nadbytku kůže v oblasti odstraněného prsu. Prs dokážeme rekonstruovat tak, aby se tvarově co nejvíce podobal zdravému prsu. A aby výsledek byl esteticky co nejlepší, rekonstruujeme kromě samotného prsu i prsní bradavku. JEZTE ZDRAVĚ, VAŘTE CHYTŘE, ŽIJTE DÉLE! Nádorová onemocnění jsou v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí a rovněž druhou nejzávažnější příčinou nemocnosti ekonomicky aktivní části obyvatelstva. Dle státního zdravotního ústavu ročně zemře na nádorová onemocnění více než 27 tisíc osob. Jedná se tak až o 23 % z celkové úmrtnosti. Česká republika si tak již několik let drží přední místo v celoevropských statistikách ve výskytu rakoviny obecně i ve výskytu onemocnění nádorem tlustého střeva a rekta u mužů. Příčin tohoto onemocnění je celá řada. Hlavním rizikovým faktorem je nevhodný životní styl: obezita a s ní spojené špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu, kouření a samozřejmě také genetické faktory. Nejčastější nádory však můžeme ovlivnit stravou! Dodržování obecných zásad vhodného stravování je důležité pro prevenci nejen mnoha druhů nádorů, ale i pro ochranu před nemocemi srdce a cév, cukrovkou, nemocemi pohybového systému a jinými. Mezi nejčastější nádory patří: nádory tlustého střeva a konečníku, plic, prsu a žaludku. Vznik všech těchto nádorů lze pozitivně ovlivnit vhodnou skladbou stravy. Z lékařského hlediska obecně platí, že vyšší příjem tuků zvyšuje riziko vzniku nádorů, a to nejen zažívacího traktu, ale i např. rakoviny prsu u žen, nádoru prostaty u mužů atp. Optimální je tedy konzumovat málo tuků, které jsou kvalitní, říká MUDr. Petr Hlavatý z oddělení obezitologie Endokrinologického ústavu v Praze. Co dělat proto, abychom riziko onemocnění maximálně snížili? Statistika, zkušenosti a vědecké poznatky hovoří jasně o tom, že: vhodnou skladbou stravy je možné některým nádorům předejít po úspěšné léčbě některých nádorů je možné stravou snížit riziko jejich opakování. nehledě na to, že správnou výživou můžeme zároveň snížit riziko onemocnění srdce a cév, cukrovky a dalších. A to snad stojí za trochu uvažování o skladbě jídelníčku a také způsobu úpravy jídel. Nejvhodnější tepelnou úpravou je vaření v páře, dušení a pečení bez tuku. Řešením pro zdravou přípravu stravy může být nádobí Zepter, které je vyrobeno z ušlechtilé chromniklové oceli, která má bezpočet výhod. Je prakticky nezničitelná, odolná vůči korozi, neutrální k vůni i chutím, neuvolňuje do potravin žádné škodlivé látky a navíc zcela rovnoměrně rozvádí teplo. Potraviny se nepřipalují, lze je zpracovávat s minimálním množstvím tuku, soli a vody. Pokrmy jsou tak připraveny zdravě a přitom chutně. Nádobí Zepter je rovněž držitelem prestižních ocenění jako Czech Superbrands Award 2013 nebo KitchenInnovation of the Year Více informací o nádobí Zepter a zdravém vaření naleznete na multisys.indd 1 JEDINĚČNÝ MULTISYSTÉM ZEPTER - ŠETŘÍ POTRAVINY, ENERGII, ČAS, PENÍZE A CHRÁNÍ VAŠE ZDRAVÍ! ZEPTER podporuje FOND O HROŽENÝCH DĚTÍ 5/27/14 3:35 PM

4 1234! 4 bojujemeprotirakovine.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET INSPIRACE Otázka: Ivana Gottová se letos účastní Avon pochodu. Má však ona sama nějakou osobní zkušenost s rakovinou prsu ze svého okolí? Odpověď: Žádnou osobní zkušenost nemám. AVON Pochodu proti rakovině prsu se budu letos účastnit již potřetí a je mi nesmírnou ctí být opět u toho, říká Ivana Gottová. Před rakovinou prsu se neschováš Proč jste se rozhodla svou účastí podpořit pochod proti rakovině prsu? Onemocnění rakoviny prsu se v současné době týká každé osmé ženy v České republice. I proto je hlavním mottem letošního AVON Pochodu Před rakovinou prsu se neschováš. Toto motto je nesmírně pravdivé. Nemá cenu strachy zavírat oči, protože rakovina prsu se může jednoho dne týkat každé z nás. Ráda bych svou účastí podpořila nemocné ženy, dodala jim naději a zároveň apelovala na všechny ženy, ať nepodceňují pravidelné preventivní kontroly. Právě včasné odhalení nádoru může zachránit lidské životy. Jaký je hlavní účel Pochodu proti rakovině prsu, upozornit na problém nebo pomoci nemocným? Oboje. Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám. Dalším účelem je samozřejmě upozornit na problematiku rakoviny prsu a neustále dokola vyzdvihovat význam preventivních vyšetření. Máte nějakou osobní zkušenost s rakovinou prsu například z Vašeho okolí, nebo jste se rozhodla podpořit projekt čistě jako boj za dobrou věc? Žádnou osobní zkušenost nemám. AVON Pochodu proti rakovině prsu se budu letos účastnit již potřetí a je mi nesmírnou ctí být opět Ivana Gottová AMBASSADORKA AVON POCHODU Těším se, že v letošním roce obléknu růžové tričko, které navrhla studentka návrhářství Lucie Bendlová. u toho. Těším se, že v letošním roce obléknu růžové Tričko, které navrhla studentka návrhářství Lucie Bendlová, a které zároveň slouží jako vstupenka na Pochod, a společně s tisícovkami žen podpořím boj za dobrou věc. Zajímáte se například i o to, jak jsou využívány vybrané peněžní prostředky? AVON Pochod proti rakovině prsu pro mne není pouhý Pochod, ale projekt, který skutečně pomáhá, a proto považuji za samozřejmé, že se zajímám, kam finanční prostředky putují. V loňském se díky Pochodu podařilo předat neziskovým organizacím šek na 6 milionů korun a prodalo se nejvíce Triček v historii, což je úžasné. Doufám, že v letošním roce bude částka opět o trošku vyšší. Především však věřím v to, že si tento den díky skvělé atmosféře se všemi ženami maximálně užijeme. V čem si je největší zákeřnost rakoviny prsu například oproti jiným nemocem? Proč pochodovat právě proti této nemoci? Největší zákeřností rakovinu prsu je, že si opravdu nevybírá. Týká se prakticky každé ženy v jakémkoli věku. Mladých dívek i našich babiček. Považuji proto za důležité opakovaně upozorňovat na tuto problematiku a apelovat na ženy, aby nepodceňovaly význam pravidelných vyšetření. FILIP UHLÍŘ BETAGLUKAN FORTE 250, 30 t.b.l.k Umíme zhodnotit Vaše riziko rakoviny plic! Pomocí nejmodernejších vyšetřovacích metod je již možné vcelku přesně určit pravděpodobnost vzniku nádorového bujení v plicích a také "biologický věk" Vašich plic. Podle toho je pak možné posoudit, zda je nutné další sledování a vyšetřování. Přijdte včas! Nepodceňujte prevenci!...l.ěk st..v.bs..jí.í.ří..d.í b.t. l.k... vit. í. C, kt..ý.řis.ív. k....l.í f..k.i i..it.í. s sté. B.t. l.k.. js.. kv.s.i..é..ův.d. v. v s.ké 70%.ist.tě Obs..ktiv.í. sl.ž.k v 1 ž.l.ti..vé t.b.l mg 70% betaglukanu (tj. 250 mg přírodního Beta-1,3/1,6 D-Glukanu), 80 mg vitamínu C....cca 210,-Kč. Žádejte ve své lékárně Bohatým zdrojem informací o betaglukanech je internet. Stačí, když do vyhledávače (www.seznam.cz, napíšete betaglukan. GYNPHARMA s.. A pokud kouříte, nebo jste někdy v minulosti kouřili, pak to pro Vás platí dvojnásob. MUDr. Jiří Votruba RESPIMED s.r.o Kartouzská 204/6, Praha 5 tel: ,

5 1234! KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 5 bojujemeprotirakovine.cz INSPIRACE Pomáháme pacientům s lymfomem FOTO: AVON Vzájemně si pomáhat, vyhledávat a šířit informace, spojovat nemocné, jejich blízké, i lékaře a motivovat ty, kteří se po onkologické léčbě vracejí do normálního života je hlavním posláním sdružení Lymfom Help. Chuť nečekat pasivně na to, co přijde, vzít své zdraví do vlastních rukou, najít po úspěšném vyléčení nový impuls k dalším životním aktivitám to je velká výzva pro všechny, kteří onemocní rakovinou. Včasná diagnóza Pacientům s maligním lymfomem dává naději především včasná a správná diagnóza spolu s vhodně zvolenou léčbou a novými léčebnými postupy jako je např. zavedení cílené léčby, která je svým účinkem namířena přímo na rakovinné buňky a neničí okolní zdravé. Tato moderní léčba poskytuje nemocným velkou šanci na návrat do běžného života a to bez poléčených komplikací či úplného vyléčení, což bylo ještě před 10 lety téměř nepředstavitelné. Nejste sami Téměř všichni pacienti s maligním lymfomem se potýkají s nejrůznějšími otázkami, nejistotou, strachem či obavami. O bezplatnou pomoc se mohou obracet na pacientské sdružení LYMFOM HELP, o.s. OD VČEL K VÁM NA STŮL KOMPLEXNÍ PÉČE O IMUNITU A KOSTI Kvalitní a cenově dostupné přípravky společnosti Generica Calcium a Vitamin D přispívá k udržení zdravých kostí a zubů a k správnému fungování svalů. Vitamin D přispívá k správnému fungování imunitního systému. ZDRAVÍ, KTERÉ CHUTNÁ

6 6 bojujemeprotirakovine.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET NOVINKY Nádory hlavy a krku se nevyskytují jen u starších ročníků V České republice jsou nejohroženější lidé v Moravskoslezském kraji a v severních Čechách. Rakovina hlavy a krku představuje šest procent všech případů rakoviny na světě. AKTUÁLNĚ MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. LF MU A FN BRNO, IHOK (JIHLAVSKÁ 20, BRNO) Globálně je ročně postiženo nádorem oblasti hlavy a krku více jak pacientů (2014). Výskyt nádorů hlavy a krku se v České republice v posledních letech ustálil na počtu kolem 1150 osob. Nejčastěji rakovinou krku a hlavy onemocní lidé ve věku nad 50 let, avšak nedávno byl zaznamenán nárůst počtu mladších lidí, u kterých se toto onemocnění vyskytlo. Možnost onemocnění se ale zvyšuje obecně se stoupajícím věkem. V poslední dekádě celosvětově výrazně vzrostl výskyt rakoviny hlavy a krku především u žen. Rizika Vznik onemocnění jednoznačně podporuje zejména kouření cigaret a dýmek, žvýkání tabáku, pravidelná konzumace alkoholu a nedostatek vitamínů a bílkovin v jídle. V cigaretovém kouři je více než čtyřicet kancerogenů. Významným faktorem, který může ovliv- nit výskyt nádorů oblasti hlava/krk (vyjma nádorů tonsil a spodiny ústní) je masivní protikuřácká kampaň. Důkazem jejího fungování je klesající tendence výskytu těchto nádorů v USA, a to právě díky velmi intenzivním dlouhodobým protikuřáckým akcím. Výskyt nádorů hlavy a krku se v České republice v posledních letech ustálil na počtu kolem 1150 osob. FOTO: SHUTTERSTOCK Vznik nádoru Relativní riziko pro vznik nádoru je obecně u pravidelné konzumace alkoholu 2 až 6 x vyšší, u kuřáků je vyšší 5 až 25x. Rizikovým faktorem pro onemocnění rakovinou hlavy a krku je kombinace alkoholu a cigaret. Alkohol sám o sobě sice nevyvolává nádorový růst, avšak v přítomnosti kancerogenů, např. z cigaretového kouře, vznik zhoubného novotvaru podporuje. Konzumace alkoholických nápojů navíc snižuje obranyschopnost organismu před kancerogenními látkami. Rakovinotvorný účinek byl prokázán také u marihuany. Při vzniku některých nádorů ústní části hltanu hrají významnou roli určité typy lidského papilomaviru HPV (známého především jako původce rakoviny děložního čípku). Příznaky Příznaky rakoviny hlavy a krku se liší podle místa nádoru. Mohou to být například zánětlivá onemocnění horních cest dýchacích. Vždy je dobré poradit se s praktickým nebo ORL lékařem, zejména tehdy, pokud příznaky trvají déle než tři týdny. Je nutné si ale také uvědomit, že nádorová onemocnění hlavy a krku mohou zůstat dlouhou dobu bez klinických příznaků anebo jsou totožná s běžnými zánětlivými onemocněními horních cest dýchacích. Například u nádorů nosu, nosohltanu a vedlejších nosních dutin může být příznakem onemocnění krvácení z nosu, zápach z nosu, porucha čichu a sluchu, bolest uší, zduření a brnění v obličeji, také dvojité vidění. U nádorů hrtanu to jsou chrapot, dušnost, pocit cizího tělesa, bolest v hrtanu, zduření krku a polykací potáže. Nádory velkých slinných žláz se mohou hlásit jako zduření slinných žláz, bolestivost v těchto místech a nehybnost (obrna) poloviny tváře. Příznaky nádorů ucha jsou vleklý výtok z ucha, často s příměsí krve, nedoslýchavost, ušní šelest, bolest ucha, závrať, nehybnost poloviny tváře. Nádory mozku a očí nepatří do skupiny nádorů hlavy a krku. Diagnostika Obecně je rakovina hlavy a krku diagnostikována a léčena až v pozdějších stádiích, neboť pacienti přicházejí k lékaři pozdě. Včasná návštěva lékaře, stanovení správné diagnózy a brzké doporučení ke specialistovi by mohlo výrazně zlepšit šance pacientů na přežití. Obecné informace o onemocnění nádory hlavy a krku jsou k dispozici na stránkách:

7 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 7 bojujemeprotirakovine.cz INSPIRACE Paliativní onkologická léčba a paliativní péče Několik informací a podnětů pro pacienty k přemýšlení o závažných aspektech života s pokročilou onkologickou nemocí. INSPIRACE MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PALIATIVNÍ MEDICÍNY ČLS JEPL Paliativní protinádorová léčba Přibližně u jedné třetiny pacientů je nádor diagnostikován ve stádiu, kdy již není současnými postupy vyléčitelný (kurabilní). U těchto nemocných lékaři často indikují tzv.paliativní protinádorovou léčbu. Cílem této léčby je prodloužení života a zmírnění potíží, které nádor působí, tedy udržení co nejvyšší kvality života. Paliativní protinádorová léčba může mít různou podobu: operace, ozáření nebo tabletová nebo injekční chemoterapie, hormonální léčba nebo tzv. biologická léčba. Tato léčba může držet nádor pod kontrolou po řadu měsíců, někdy dokonce několik let. Pokud se pacient s lékařem shodnou na tom, že nádor nelze další onkologickou léčbou významně ovlivnit, nebo že je léčba pro pacienta příliš zatěžující, doporučuje lékař ukončení protinádorové léčby a přechod na symptomatickou paliativní péči. Symptomatická paliativní péče Symptomatické paliativní péče spočívá v mírnění nepříjemných projevů nemoci a všestranné psychosociální a spirituální podpoře pacienta s cílem udržet při- jatelnou kvality života i v situaci pokročilé nevyléčitelné nemoci. Návrh na ukončení onkologické léčby ve Vás může probouzet pocit zklamání, že lékař vzdává boj za Vaše vyléčení a že Vás chce hodit přes palubu. Pokud máte pochybnost, požádejte Vašeho lékaře, aby Vám ukázal všechny nálezy a výsledky, které ukazují zhoršení nemoci. Možná nesouhlasíte s ukončením onkologické léčby, protože se obáváte, že ztratíte kontrolu nad svou nemocí. Možná, že se Vám ukončení chemoterapie zdá totožné s přiznáním porážky a s totální rezignací. Zkušenost mnoha onkologických pacientů ukazuje, že i po ukončení léčby je možné udržet naději a pocit kontroly nad situací. Protinádorová léčba Ukončení protinádorové léčby neznamená konec veškeré zdravotní péče. Způsob dalšího sledování a péče byste měli prohovořit s Vaším lékařem. V některých případech jsou zcela dostatečné kontroly u praktického lékaře. Na některých místech působí specializované ambulance paliativní medicíny (např.na Masarykově onkologickém ústavu v Brně nebo ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové). Ošetřovatelskou péči (např. převazy ran, proplachy drénů, aplikace injekcí a infuzí) v domácím prostředí může poskytnout domácí zdravotní péče (tzv. home care ). Na některých místech v ČR působí mobilní specializovaná paliativní péče (tzv. domácí hospicová péče ), která formou pravidelných návštěv sester ale také lékaře specialisty na paliativní medicínu, psychologa a sociálního pracovníka umí zajistit i poměrně intenzivní paliativní péči u pacienta doma. Rozvoj a dostupnost ambulantní a mobilní paliativní péče je však v ČR bohužel limitován nevstřícným postojem zdravotních pojišťoven k úhradě této péče. Někdy je zajištění dobré péče v domácím prostředí velmi složité (např. v rodině není nikdo, kdo by Vám mohl trvale asistovat, popř. váš zdravotní stav vyžaduje úpravy medikace, infuze, podání kyslíku atd.). Při nedostupnosti domácí hospicové péče je v této situaci potřeba zvažovat lůžkovou hospicovou péči. Nejlepší péče Hospic je zdravotnické zařízení, ve kterém je poskytována paliativní péče dobře školeným multidisciplinárním týmem. Hospic svým pacientům garantuje že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí ani jinými symptomy že nebudou v pokročilé či závěrečné fázi své nemoci osamoceni že bude za každých okolností respektována jejich důstojnost a autonomie Seznam hospiců v ČR a potřebné kontakty naleznete na Když nádor nelze léčit Ukončení onkologické léčby neznamená, že v zápětí končí život. I po ukončení léčby můžete být určitou dobu aktivní a zcela nezávislý(á) na cizí pomoci. Délku této životní etapy je někdy obtížné jednoznačně odhadnout. V takovém případě často pomůže snaha žít dneškem, tj. tady a nyní. Snažte se pokračovat v aktivitách, které máte rád/a a ve vztazích, které jsou pro Vás významné. Je moudré využít tento čas také k dokončení a uzavření všech započatých úkolů a projektů v osobním i pracovním životě. Zdroje informací o paliativní a hospicové péči v ČR

8 8 bojujemeprotirakovine.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET NOVINKY Pane doktore, můžete alespoň ve stručnosti uvést, jakým mechanismem působí infuzní vitamin C na nádorové buňky? ZP Nitrožilní infuze vitaminu C ve vysokých dávkách působí na nádorové buňky prooxidačně, protože výhradně v jejich okolí vytváří peroxid vodíku, který má na nádorové buňky cytotoxický efekt. Naproti tomu na zdravé buňky působí antioxidačně, má ochranný vliv. Tento duální účinek je ve farmakologii do značné míry unikátní, těžko bychom hledali účinnou látku, která má obdobný dvojí efekt. Může infuzní vitamin C překyselit organismus, narušit chemoterapii? Proč nestačí tableta vitaminu C denně? ZP Infuzní terapie vitaminem C v onkologii zeptali jsme se za Vás odborníků AKTUÁLNĚ MUDr. Marta Holíková ODD. KLINICKÉ ONKOLOGIE, INPHARM CLINIC, PRAHA (MH) PharmDr. Zdeněk Procházka EDUKAFARM, PRAHA (ZP) Použitím infuzního vitaminu C současně s chemoterapií nebo radioterapií se nesníží účinnost této léčby, ovšem sníží se její nežádoucí účinky. Překyselení není možné, protože roztok infuze je nastaven titrací bikarbonátem sodným na ph 6 7, takže je neutrální, neobsahuje konzervanty. A tableta určitě nestačí. Při podání vitaminu C ústy lze dosáhnout v krvi jen nízkou koncentraci vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze nutričních, nikoli však léčivých účinků. Nedávno se k infuzní terapii vysokými dávkami vitaminu C v onkologii vyjádřila Vědecká rada České lékařské komory. Jaké je její stanovisko? ZP Vědecká rada ČLK ve svém stanovisku vyja- dřuje souhlas s postojem České onkologické společnosti, že zatím nemůžeme považovat vysokodávkovanou infuzní terapii vitaminem C za standardní protinádorovou léčbu, jelikož klinické hodnocení v této oblasti stále probíhá a není ukončené. Na druhou stranu Vědecká rada ČLK ve zmíněném stanovisku připouští podávání této infuzní léčby vitaminem C u onkologicky nemocných na úrovni adjuvantní (= podpůrné) či komplementární (= aplikované spolu se základní terapií), a to se souhlasem a ve spolupráci s klinickým onkologem. Paní doktorko, vy jste klinický onkolog, kdy je vhodné nasadit vysokodávkovaný infuzní vitamin C? MH U vybraných pacientů je vhodné jeho komplementární využití v onkologické terapii tj. přiřazení do probíhající onkologické léčby k chemoterapii nebo radioterapii. Použitím infuzního vitaminu C současně s chemoterapií nebo radioterapií se nesníží účinnost této léčby, ovšem sníží se její nežádoucí účinky. Další možností je jeho využití jako podpůrné léčby onkologických pacientů v pokročilém stádiu onemocnění, kdy jsou možnosti onkologické léčby vyčerpány. Aplikace infuzního vitaminu C v obou případech výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů. Mohu říci, že tyto moje zkušenosti odpovídají výsledkům, které publikují například naši kolegové na amerických univerzitách Kansas, Iowa a Thomas Jefferson. V ambulanci klinické onkologie v Jesenici u Prahy aplikujeme vitamin C v infuzi (v dávce 0,1-0,2g/kg) již několik měsíců u pacientů s karcinomem prsu, vaječníků, tlustého střeva, slinivky břišní, plic a dalších. Naši pacienti se nacházejí v různých stádiích nádorového onemocnění, někteří podstupují současně probíhající onkologickou léčbu, někteří jsou na symptomatické terapii. S jakou chemoterapií by se měl či neměl infuzní vitamin C kombinovat? MH FOTO: SHUTTERSTOCK Američtí onkologové, se kterými spolupracujeme, nezjistili žádné nežádoucí interakce při podávání vysokých dávek infuzního vitaminu C s jakoukoliv chemoterapií (s výjimkou methotrexátu, kde se kombinace nedoporučuje). Naopak jeho komplementární podání se základní protinádorovou léčbou je žádoucí, protože výše uvedený duální účinek vitaminu C na jedné straně chrání zdravé buňky před nežádoucími účinky onkologické léčby a na druhé straně nádorové buňky může poškodit. To vše vede ke snížení toxicity chemoterapie či radioterapie a ke zvýšení kvality života onkologických pacientů. Potvrzují to naše zkušenosti a také aktuální prohlášení amerického National Cancer Institute. Ostatně, jak už bylo řečeno, komplementární či podpůrnou aplikaci vysokých infuzních dávek vitaminu C nedávno schválila Vědecká rada České lékařské komory. Na semináři jste uvedla jeden případ z Vaší praxe. Můžete ho stručně popsat MH Ano, jednalo se o 71letou pacientku s karcinomem slinivky břišní a metastázami do jater, nemohla vyjít schody do 1. patra pro velké otoky dolních končetin, byla hodně unavená, trpěla nechutenstvím, měla úbytek hmotnosti (od začátku onemocnění 20 kg). Po 4 aplikacích infuze vitaminu C v dávce 1x týdně 7,5g u ní došlo k výraznému zlepšení celkového stavu na kontrole po měsíci vyšla schody bez problémů, měla výrazný ústup otoků dolních končetin, zlepšení chuti k jídlu, přibrala 4 kg, funkce ledvin byly v normě. Zlepšení bylo patrné i v laboratorních parametrech zlepšil se stav celkové bílkoviny v séru, krevní obraz, jaterní testy a nádorové markery (protilátky proti nádorovým buňkám) se snížily o polovinu. To vše bez aplikace protinádorové terapie, která nemohla být u této pacientky indikována vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu. Pacientka již absolvovala další sérii 4 aplikací vitaminu C jako podpůrné léčby a kvalita života je u ní nadále výrazně lepší. Mohou se u Vás pacienti objednat? Pacienti z Prahy a okolí, MH případně i ostatní, mohou kontaktovat přímo naší ambulanci klinické onkologie na klinice v Jesenici u Prahy ( tel.: , nebo ). V případě, že je pro pacienta naše pracoviště příliš vzdálené, je možné se obrátit na místně příslušného lékaře, který se touto terapií zabývá (viz

9 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 9 bojujemeprotirakovine.cz NOVINKY MUDr. Zuzana Zafarová odborník Zdroje k článku: Čoupek P., Bednářová Z., Bartoňová E. Postradiační reakce a možnosti jejich ovlivnění. Sympozium Onkologie v gynekologii a mammologii 2006, abstrakt 043. Ozařování si poradí s nádorem, je ale třeba chránit kůži TRÁPÍ VÁS ZDRAVOTNÍ PROBLÉM? ZEPTEJTE SE V PORADNĚ NYNÍ I JAKO MOBILNÍ APLIKACE KE STAŽENÍ NA NEBO POMOCÍ QR KÓDU FOTO: SHUTTERSTOCK Léčba zhoubných nádorů probíhá různými způsoby. V praxi to znamená, že zahrnuje operace, podávání léků a ozařování. Ozařování neboli radioterapie využívá vysokých dávek záření ke zničení nádorových buněk. I když je přesně zacílená na nádorovou tkáň, dochází i k poškození zdravé okolní tkáně včetně kůže. Zčervenání, svědění, pigmentové skvrny tyto potíže lze účinně zmírnit. Ozařování Radioterapie prodělala velký rozvoj a používá se u většiny nádorových onemocnění. Nejčastěji jde o radioterapii zevní, kdy přístroj otáčející se kolem pacienta vysílá záření z různých směrů tak, aby se protínalo v místě nádoru. Ozařované místo se přesně označí na kůži pacienta. Někdy se používá štít, který chrání na ozáření obzvláště citlivé části těla. Méně častá je tzv. brachyradioterapie, kdy je zdroj záření umístěn přímo do těla. Radioterapii podstoupí asi polovina pacientů se zhoubným nádorem a jejím cílem může být zničení celého nádoru, často v kombinaci s protinádorovými léky, někdy zmenšení nádoru před operací nebo naopak zničení nádorových buněk, které nebyly odstraněny při operaci, a v pokročilých stavech ji lze využít ke zmírnění příznaků nádoru. Samotné ozařování nijak nebolí. I při veškeré snaze zacílit ho pouze na oblast nádoru může ale vyvolat nežádoucí účinky. Nejčastěji se objevuje akutní kožní reakce. Vzniká bezprostředně po ozáření a může přetrvávat až několik týdnů. Kožní reakce po ozáření: zčervenání otok svědění zvýšená citlivost a suchost kůže tmavnutí kůže pigmentové skvrny Při vyšších dávkách záření nebo v místech zvýšeného dráždění (podpažní jamky, třísla, oblast pod prsy) se můžou tvořit puchýře, které splývají, pokožka se odlupuje a obnažuje se mokvající spodina. Vzácně se vyskytuje i nejtěžší forma, bolestivý postradiační vřed. Jak chránit kůži: Nevystavujte kůži příliš slunci, používejte ochranné krémy. Noste volné oděvy z přírodních materiálů. Sprchujte kůži vlažnou vodou. Nepoužívejte mýdla ani deodoranty. Holte se pouze holicím strojkem. Sušte kůži jemným ručníkem bez tření. V prevenci lze využít i speciální gel, který zabrání vzniku mokvajících reakcí. Gel vytváří na kůži tenký film, není mastný, proto nebrání účinkům samotné radioterapie. Nanáší se několikrát denně a lze jej použít během celé léčby včetně doby těsně před ozařováním. Ke zklidnění lze použít obklady s heřmánkem a následně potřít nedráždivou mastí. Někdy se provádějí oplachy fyziologickým roztokem, při riziku infekce se místo sterilně kryje a je možné dané místo potřít baktericidním hydrokoloidním gelem, který se používá také jako prevence. Pacienti by se měli vyvarovat škrábání v dané oblasti, působení tepla a neměli by používat dráždivé masti.

10 10 bojujemeprotirakovine.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET INSPIRACE Česká republika patří mezi země, kde se rakovina tlustého střeva a konečníku, odborným názvem kolorektální karcinom, vyskytuje mimořádně často. Každý rok onemocní v České republice zhoubným nádorem tlustého střeva či konečníku asi 7800 osob. Jednoduchý krevní test pro včasné odhalení kolorektálního karcinomu AKTUÁLNĚ Při srovnání s jinými státy se řadíme dokonce k zemím s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění. Jsou známy rizikové faktory, které možnost vzniku onemocnění zvyšují. K nim patří věk, životospráva, chronická onemocnění střev a v neposlední řadě i genetická dispozice. Alarmující je fakt, že až jedna čtvrtina nemocných přijde k lékaři v pokročilém stadiu onemocnění, kdy dochází k šíření nádoru do dalších orgánů, nejčastěji jater a plic. Pětileté přežití těchto pacientů je nižší než 5%. Skrytý karcinom Zákeřnost kolorektálního karcinomu spočívá v tom, že v počátečních stádiích se FOTO: SHUTTERSTOCK může vyvíjet bez jakýchkoliv příznaků a člověk tak mnohdy vůbec netuší, že je nemocen. Přitom právě včasná diagnostika výrazně přispívá k úspěšnosti léčby a prodloužení délky přežití či k úplnému vyléčení. Prevence Pro preventivní vyšetření je v České republice využíván Test okultního krvácení do stolice (TOKS), který by měl být prováděn v rámci tzv. screeningového vyšetření u zdravých jedinců od 50 let věku ve dvouletých intervalech. Toto vyšetření však zachytí existující nádor pouze v 17%. Screeningová kolonoskopie, která zachytí nádor ve 100% je od roku 2009 další možností prevence. V současné době je k dispozici další alternativa TOKS - jednoduchý molekulárně genetický test s názvem Septin 9 ( nenahrazuje však koloskopii). Tento test umožňuje v krevní plazmě odhalit marker, který je specifický pro kolorektální karcinom. Velkou výhodou tohoto testu je komfort pro pacienta, ale i pro lékaře, FOTO: SHUTTERSTOCK který provede pouze běžný odběr krve, který odešle do laboratoře k analýze. Pokud je test pozitivní, pacient je doporučen na kontrolní koloskopii. Test Septin 9 je prováděn v CGB laboratoři a.s. Ostrava od roku 2011 a další informace o tomto vyšetření naleznete na Proč je screening na kolorektální karcinom důležitý? Ročně na kolorektální karcinom celosvětově umírá přibližně lidí, čímž se karcinom tlustého střeva stává po karcinomu plic druhým nejčastějším nádorovým onemocněním způsobujícím úmrtí. V raných stádiích se onemocnění může vyvíjet bez jakýchkoli příznaků. Pokud je kolorektální karcinom detekován v časném stádiu, je léčba i velmi úspěšná. Z toho důvod by pravidelná screening na kolorektální karcinom měl být nedělitelnou součástí běžné zdravotní péče u osob starších 50 let. CGB laboratoř akreditovaná dle ČSN EN ISO TEST SEPTIN9 Jednoduchý krevní test kolorektálního karcinomu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Jaké metody jsou k dispozici pro časnou detekci kolorektálního karcinomu? V řadě zemí existují předpisy pro screening. Obvykle doporučuje provést jedenkrát za rok test detekce okultního krvácení (TOKS) ve stolici nebo jedenkrát za 10 let ambulantní kolonoskopii. Oba tyto testy jsou účinné v boji proti kolorektálnímu karcinomu. Bohužel pouze malá část cílové populace pravidelně podstupuje screeningové testy na kolorektální karcinom, neboť tyto testy jsou vnímány jako nepříjemné a pracné. Test Septin9 je proto přijatelnou alternativou. Co je test Septin9? Septin9 je krevní test, který lze provést jako první krok při časné detekci kolorektálního karcinomu. Tento test umožňuje v krevní plazmě detekovat marker specifický pro kolorektální karcinom. Lékař odebere krev, kterou poté odešle do diagnostické laboratoře k analýze. Lékař má výsledek k dispozici přibližně po 1 týdnu. Pokud je ve vzorku detekován tento marker, existuje u pacienta zvýšená pravděpodobnost výskytu kolorektálního karcinomu. V takovém případě by měl pacient podstoupit kolposkopii i pro potvrzení diagnózy nebo pro zahájení léčby.

11 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 11 bojujemeprotirakovine.cz NOVINKY Kožním reakcím při ozařování lze předcházet Přesto, že medicína už pokročila v mnoha oblastech velmi daleko, rakovina je stále ještě nemocí, se kterou si často neví rady. Jedinou možností tak bývá podstoupení zdlouhavé a fyzicky náročné léčby. V případě karcinomu prsu je to především radioterapie, u níž se vedlejší účinky mohou objevovat až po ukončení léčby a někdy dokonce i po několika letech Naštěstí existují prostředky, které se tyto vlivy snaží zmírnit. Podpůrné prostředky Velmi častý bývá výskyt vyrážek a kožních onemocnění. Při ozařování může dojít ke zrudnutí, svědění, zdrsnění či vysychání kůže, což může vyústit až do vzniku otevřené rány. Tyto projevy jsou velmi časté a podle dostupných údajů postihují 9 z 10 žen, které podstupují radioterapii pro karcinom prsu. Všechny tyto problémy jdou ale poměrně efektivně řešit. Existují přípravky, které tyto nežádoucí efekty minimalizují nebo dokonce úplně eliminují. Na trhu jsou například speciální transparentní krytí se silikonem, která podle nejnovějších klinických studií snižují výskyt kožních reakcí až o 90 % a pomáhají předcházet vzniku vlhkého olupování kůže. Vliv na psychiku Kožní reakce spojené s radioterapií mají významný fyzický, ale také psychický dopad na většinu pacientek s karcinomem prsu. V těžkých chvílích, kdy bojují s nemocí, dále narušují jejich sebevědomí a zhoršují duševní rozpoložení. Díky novým materiálům a vědeckému výzkumu tak lze těmto vedlejším účinkům radioterapie účinně předcházet. FILIP UHLÍŘ ONLINE PORADNA Vše, co chcete vědět o zdraví, najdete na Stránky ulékaře.cz jsou největším českým webem o zdraví. Měsíčně se zde uživatelé podívají na 2,5 milionu stránek se zdravotní tematikou. Zajímají vás výhody a rizika očkování? Jak se léčit homeopatiky? Hledáte radu lékaře? Nebo chcete vidět instruktážní video před tím, než absolvujete určité vyšetření? Mám zdravotní problém a chci se poradit Zeptejte se některého z našich 40 odborníků v poradně. Ta je nyní k dispozici také jako mobilní aplikace! STAHUJTE PRO IPHONE A TELEFONY S OS ANDROID NA ADRESE NEBO POMOCÍ QR KÓDU. Kolik mě bude stát položení dotazu? Chci službu zdarma odborník zodpoví váš dotaz zpravidla během týdne, v případě komplikovaného dotazu může odpověď trvat déle. Ideální pro ty, kteří hledají kvalitní službu zdarma a nevadí jim čekat. Spěchám na odpověď položte dotaz v expresní poradně. V pracovní dny garantujeme odpověď do 48 hodin. Bez registrace a s výběrem, zda bude váš dotaz uveřejněn. Cena dotazu je 39 Kč. Požaduji expresní službu odpověď dostanete do jednoho pracovního dne. Služba je dostupná přes mobilní aplikaci ulékaře.cz za cenu přibližně 78 Kč. Proč využívat ulékaře.cz Obsah tvoří odborníci tak, aby informacím rozuměl i laik. Informace si zde najdete v podobě, která vám vyhovuje (články, videa, testy, rozhovory, ). Lékaři v poradně radí prakticky a srozumitelně. Všechny služby jsou zdarma. Pokud se s námi potřebujete spojit, váš problém bude řešit skutečný člověk, nikoli automat. Kontakt Pavlína Malá, tel.: Věříme, že Mepitel Film představuje řešení pro prevenci poradiačních kožních reakcí. Mepitel Film snižoval výskyt kožních reakcí o 92% ve srovnání s běžnými krémy. Rychlý nástup účinku. Dlouhotrvající účinek 8 12 hodin. Balení 10, 20 a 30 tablet. Krka ČR, s. r. o., Sokolovská 79/192, Praha 8 Karlín Tel.: , Fax: Když bolest volá..., je tu Rychlé řešení. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. Obsahuje sodnou sůl naproxenu. LNT 06/2014, Czech Republic, 2014-I-O18.

12 Na přístroji záleží: Mamografický screening se systémem Mammomat Inspiration univerzální plně digitální mamografické zařízení určené pro screening a diagnostiku stojících, sedících nebo ležících pacientů zvyšuje efektivitu a jistotu v procesu stanovení diagnózy a míru včasného odhalení rakoviny prsu nabízí vyšší komfort pacientkám díky individuálnímu nastavení pro minimální možné stlačení prsu přináší vysokou kvalitu pořízených snímků při velmi nízké radiační zátěži umožňuje efektivní a snadnou obsluhu pro nemocniční personál disponuje řadou vyspělých technologií 3D tomosyntéza (3D rekonstrukce prsu), stereotaktická biopsie prsu, unikátní technologie PRIME atd. Answers for life.

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby Petra Holečková Onkologický pacient Modality onkologické léčby Lokální Chirurgická léčba Radioterapie Systémová Chemoterapie Hormonální léčba Cílená

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Představení společnosti Santé Network Společnost působící řadu let v poskytování závodní preventivní péče

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy Klinické a etické aspekty

Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy Klinické a etické aspekty Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy Klinické a etické aspekty O. Sláma, MOU Brno XII. BDPM 26.10.2006 Předmětem zájmu PM je velmi různorodá skupina pacientů Různá diagnóza, různá prognóza,

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Dr. A.U. Ramakrishnan M.B.B.S., M.F. Hom. (London) a Catherine R. Coulterová Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro medicínské a homeopatické profesionály.

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno Zdraví a jeho determinanty Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno Zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno Kdo je pacient v paliativní péči Kdo se podílí na péči o nevyléčitelně nemocného? Komunikace s rodinou, pečujícími Možnosti a úskalí mezioborové spolupráce?

Více

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř.

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. KOUŘENÍ Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. Kouření má jistý společenský význam; zatímco v 19. století

Více

Kteří pacienti potřebují paliativní péči

Kteří pacienti potřebují paliativní péči Kteří pacienti potřebují paliativní péči (několik podnětů k přemýšlení a diskusi) Ondřej Sláma Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP Masarykův onkologický ústav Brno Brno, 11.10.2017 Co je paliativní

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Jak se objednat na vyšetření?

Jak se objednat na vyšetření? Jak se objednat na vyšetření? Ke genetické konzultaci nebo vyšetření v těhotenství odesílá praktický lékař, specialista nebo ošetřující gynekolog, který vystaví žádanku k vyšetření. Vyšetření provedená

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 28.6.24 42 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 23 Jedním z nejzávažnějších onemocnění

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více