NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám."

Transkript

1 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET NOVINKY Infuzní terapie vitamínem C v onkologii ZDRAVÍ Nádory hlavy a krku - prevence i u mladších ročníků FOTO: AVON AVON Pochod proti rakovině prsu 14. června NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám. VÍTE PROČ ŽRALOK NEMÁ RAKOVINU A NENÍ NIKDY NEMOCNÝ??? PROTOŽE MÁ SILNOU IMUNITU! V BOJI S RAKOVINOU VÁM POMŮŽE SQUALENE 1000

2 2 bojujemeprotirakovine.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET VÝZVY Termínem cílená léčba jsou označovány léky, které blokují specifické struktury potřebné pro množení a přežívání nádorových buněk. Liší se od klasické chemoterapie ta brání množení všech buněk v organismu. DOPORUČUJEME 7MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. o paliativní péči Léčba šitá na míru onkologickým pacientům DALŠÍ EXKLUZIVNÍ OBSAH NAJDETE NA WEBU KAMPANĚ NA ADRESE: bojujemeprotirakovine.cz MUDr. Zuzana Zafarová ODBORNÍK Cílená biologická léčba je nejmodernější onkologickou terapií a je součástí běžných postupů léčby mnoha zhoubných nádorů, např. tlustého střeva, prsu, hlavy a krku, plic, ledvin, jater a řady dalších. Aby mohla cílená léčba působit, musí nádor danou cílovou strukturu obsahovat. Přítomnost jednotlivých cílových struktur v nádorových buňkách je množné zjistit speciálním vyšetřením. Na základě toho se konkrétní cílená léčba podává jen u těch pacientů, u kterých může být skutečně účinná. Společně s volbou a načasováním další onkologické léčby, jako je chemoterapie, ozařování a operace, to umožňuje zvolit u každého pacienta nejvhodnější postup, což je označováno jako tzv. personalizace léčby. U pacientů, jejichž nádor neobsahuje konkrétní cílovou molekulu, není možné danou cílenou léčbu použít, nejen proto, že je drahá, ale i proto, že vyvolává nežádoucí účinky, a někdy může výsledek léčby dokonce zhoršit. V ČR je cílená léčba soustředěna do komplexních onkologických center. Cílená biologická léčba je nejmodernější onkologickou terapií a je součástí běžných postupů léčby mnoha zhoubných nádorů, např. tlustého střeva, prsu, hlavy a krku, plic, ledvin, jater a řady dalších. V ČR se cílená léčba v praxi objevila na přelomu tisíciletí a znamená úžasný pokrok v onkologické léčbě. Zásah do černého Cílů v nádorových buňkách, proti kterým máme k dispozici biologickou léčbu, je celá řada. Omezení přítomnosti estrogenů S tím si dokáže poradit hormonální léčba, historicky první léčba tohoto typu. Využívá vlastnosti některých nádorů prsu, jejichž růst závisí na přítomnosti estrogenů. Při cílené léčbě se lék naváže na nádorový receptor pro estrogen a zabrání, aby se na tento receptor navázal estrogen. Hormonální léčba, která blokuje tvorbu hormonu v organismu, se využívá u rakoviny prostaty. Potlačení novotvorby cév tzv. angiogeneze. Jde o další mechanismus působení cílené léčby. Rostoucí nádor potřebuje bohaté krevní zásobení, které mu dodává kyslík a živiny. Některé cílené léky blokují tzv. vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) potřebný pro novotvorbu cév v nádoru. Využívá se např. u karcinomu tlustého střeva nebo ledviny. Cílovou molekulou při onkologické léčbě můžou být třeba mutované formy bílkovin zapojené v buněčných signálních dráhách, které řídí růst buňky. Při mutaci této bílkoviny je signální dráha neustále aktivována a nádorová buňka nepřetržitě přijímá signál, že má růst a množit se. Příkladem je bílkovina BRAF, jejíž mutovaná forma se vyskytuje v řadě melanomů. Jiné léky určené pro cílenou léčbu působí dalšími mechanismy a cílových struktur je známa celá řada. Některé se již používají v praxi, další jsou teprve hodnoceny ve studiích a některé jsou na počátku svého vývoje testovány zatím jen v laboratořích. Nežádoucí účinky vs. úspěchy léčby I když se vědci zpočátku domnívali, že nebude mít nežádoucí účinky, protože je zacílená pouze na nádorové buňky, úplně tomu tak není. Vedlejší účinky cílené léčby zahrnují především průjem, postižení jater, kožní vyrážku, problémy se srážlivostí krve nebo vysoký krevní tlak. Ukazuje se ovšem, že výskyt vedlejších účinků cílené léčby je spojen s lepším výsledkem léčby. I cílená léčba má svá omezení. Některé nádorové buňky si můžou vytvořit proti cílené léčbě odolnost (tzv. rezistenci). Dosáhnou toho vlastní mutací, po které už na ně cílená léčba nepůsobí, nebo si nádor najde jinou cestu, jak růst. V onkologii se proto často využívá kombinace chemoterapie s cílenou léčbou, která zlepšuje výsledky terapie. K podávání léků často přistupuje i ozařování nebo operace. MEDIAPLANET CZECH REPUBLIC #bojujemeprotirakovine BOJUJEME PROTI RAKOVINĚ 4. ČERVEN 2014 Projektový manažer: Šárka Kašparová Business developer: Jakub Johanides Grafické zpracování: Vratislav Pecka Redaktor: Ing. Filip Uhlíř Editor: Ivona Pecková Foto: Shutterstock Distribuce: Mladá Fronta Dnes, 4.června 2014 MEDIAPLANET Czech s.r.o. Tel.: Pacient prioritou Onkologové se podle svého hesla vždy snaží vybrat správný lék pro správného pacienta ve správný čas. To vyžaduje komplexní vyšetření pacienta, volbu léčebného postupu, který je pro daného pacienta nejvhodnější, a jeho správné načasování. Léčebný postup, který je nejčastěji kombinací různých léčebných možností, volí celý tým lékařů a dalších zdravotníků. Jejich cílem je zvýšit šanci na úplné uzdravení, prodloužit život nebo alespoň zmírnit příznaky nádorového onemocnění. ZDROJ: 1) National Cancer Institute: Targeted Cancer Therapies ) Česká onkologická společnost: Cílená biologická léčba 2014.

3 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 3 bojujemeprotirakovine.cz Plastické operace prsou a výskyt karcinomu MUDr. Roman Kufa PLASTICKÝ CHIRURG, VEDOUCÍ LÉKAŘ PERFECT CLINIC A ODDĚLENÍ PLASTICKÉ CHIRURGIE FN MOTOL Proč je důležité vyšetřit mamologicky ženy, které se rozhodnou pro plastickou operaci prsou? Celorepublikové statistiky dokládají, že výskyt zhoubného nádoru roste s věkem. U žen nad 45 let, které podléhají screeningu, se absolutní počty nádoru prsu v populaci zvyšují, ale zvyšuje se současně počet záchytu ve stadiu l., tedy vyléčitelném. Snižuje se úmrtnost a zvyšuje se tak počet úplných vyléčení. Ovšem i v mladší generaci, let, která tvoří většinu zájemkyň právě o plastickou úpravu poprsí, těchto žen během let, byť ne radikálně, přibývá. U mladých žen se absolutní počty nádoru prsu zvyšují jen o desítky, nicméně tím, že standardně plošně nejsou nijak vyšetřované, přichází často až v pozdním stadiu k prvnímu vyšetření a to je problém. Právě včasná diagnóza karcinomu prsu je hlavním smyslem těchto vyšetření. Plastický chirurg musí mít jistotu, že operuje zdravý prs. Je preventivní vyšetření povinné? Není. Ale je nanejvýš žádoucí. Pacientka tak nepodstoupí zaprvé de facto zbytečnou plastiku, když by v důsledku pozdějšího pozitivního nálezu došlo k odstranění prsu a zadruhé má větší pravděpodobnost vyléčení z rakoviny prsu, jestliže se nádor zjistí v nehmatném stadiu, tedy včas. Co může způsobit neodhalený karcinom v prsu při jeho operaci? Nemusí způsobit nic, ale problém je v šíření neodhaleného maligního nádoru, jeho mestastázování a snížení úspěšnosti léčby. Může samotná operace nějakým způsobem zvýšit riziko výskytu karcinomu? Nikoliv. Plastická operace ani implantáty riziko vzniku rakoviny prsů nezvyšují. Není popsán žádný větší výskyt karcinomu po těchto operacích. Jak často by měly ženy chodit na kontroly po plastické operaci a jsou nutné i mamologické vyšetření? Plastický chirurg, který provedl pacientce operaci prsu, by ji měl pravidelně sledovat a součástí takové pooperační kontroly je i mamologické vyšetření, které může odhalit některé změny terénu. Na naší klinice Perfect Clinic po operaci zajišťujeme vyšetření prsu radiologem Jak úspěšné bývají úplné rekonstrukce prsou po chirurgickém odstranění karcinomu prsu? Výsledky rekonstrukce prsu po ablaci jsou skutečně velmi dobré. Je řada metod, kterými je možné prs rekonstruovat. V zásadě je můžeme rozdělit na dvě kategorie: s použitím umělého implantátu a s pomocí vlastní tkáně mikrochirurgickým přenosem. Výběr vhodné metody je individuální a závisí na zdravotním stavu pacientky, ale i kvalitě a nadbytku kůže v oblasti odstraněného prsu. Prs dokážeme rekonstruovat tak, aby se tvarově co nejvíce podobal zdravému prsu. A aby výsledek byl esteticky co nejlepší, rekonstruujeme kromě samotného prsu i prsní bradavku. JEZTE ZDRAVĚ, VAŘTE CHYTŘE, ŽIJTE DÉLE! Nádorová onemocnění jsou v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí a rovněž druhou nejzávažnější příčinou nemocnosti ekonomicky aktivní části obyvatelstva. Dle státního zdravotního ústavu ročně zemře na nádorová onemocnění více než 27 tisíc osob. Jedná se tak až o 23 % z celkové úmrtnosti. Česká republika si tak již několik let drží přední místo v celoevropských statistikách ve výskytu rakoviny obecně i ve výskytu onemocnění nádorem tlustého střeva a rekta u mužů. Příčin tohoto onemocnění je celá řada. Hlavním rizikovým faktorem je nevhodný životní styl: obezita a s ní spojené špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu, kouření a samozřejmě také genetické faktory. Nejčastější nádory však můžeme ovlivnit stravou! Dodržování obecných zásad vhodného stravování je důležité pro prevenci nejen mnoha druhů nádorů, ale i pro ochranu před nemocemi srdce a cév, cukrovkou, nemocemi pohybového systému a jinými. Mezi nejčastější nádory patří: nádory tlustého střeva a konečníku, plic, prsu a žaludku. Vznik všech těchto nádorů lze pozitivně ovlivnit vhodnou skladbou stravy. Z lékařského hlediska obecně platí, že vyšší příjem tuků zvyšuje riziko vzniku nádorů, a to nejen zažívacího traktu, ale i např. rakoviny prsu u žen, nádoru prostaty u mužů atp. Optimální je tedy konzumovat málo tuků, které jsou kvalitní, říká MUDr. Petr Hlavatý z oddělení obezitologie Endokrinologického ústavu v Praze. Co dělat proto, abychom riziko onemocnění maximálně snížili? Statistika, zkušenosti a vědecké poznatky hovoří jasně o tom, že: vhodnou skladbou stravy je možné některým nádorům předejít po úspěšné léčbě některých nádorů je možné stravou snížit riziko jejich opakování. nehledě na to, že správnou výživou můžeme zároveň snížit riziko onemocnění srdce a cév, cukrovky a dalších. A to snad stojí za trochu uvažování o skladbě jídelníčku a také způsobu úpravy jídel. Nejvhodnější tepelnou úpravou je vaření v páře, dušení a pečení bez tuku. Řešením pro zdravou přípravu stravy může být nádobí Zepter, které je vyrobeno z ušlechtilé chromniklové oceli, která má bezpočet výhod. Je prakticky nezničitelná, odolná vůči korozi, neutrální k vůni i chutím, neuvolňuje do potravin žádné škodlivé látky a navíc zcela rovnoměrně rozvádí teplo. Potraviny se nepřipalují, lze je zpracovávat s minimálním množstvím tuku, soli a vody. Pokrmy jsou tak připraveny zdravě a přitom chutně. Nádobí Zepter je rovněž držitelem prestižních ocenění jako Czech Superbrands Award 2013 nebo KitchenInnovation of the Year Více informací o nádobí Zepter a zdravém vaření naleznete na multisys.indd 1 JEDINĚČNÝ MULTISYSTÉM ZEPTER - ŠETŘÍ POTRAVINY, ENERGII, ČAS, PENÍZE A CHRÁNÍ VAŠE ZDRAVÍ! ZEPTER podporuje FOND O HROŽENÝCH DĚTÍ 5/27/14 3:35 PM

4 1234! 4 bojujemeprotirakovine.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET INSPIRACE Otázka: Ivana Gottová se letos účastní Avon pochodu. Má však ona sama nějakou osobní zkušenost s rakovinou prsu ze svého okolí? Odpověď: Žádnou osobní zkušenost nemám. AVON Pochodu proti rakovině prsu se budu letos účastnit již potřetí a je mi nesmírnou ctí být opět u toho, říká Ivana Gottová. Před rakovinou prsu se neschováš Proč jste se rozhodla svou účastí podpořit pochod proti rakovině prsu? Onemocnění rakoviny prsu se v současné době týká každé osmé ženy v České republice. I proto je hlavním mottem letošního AVON Pochodu Před rakovinou prsu se neschováš. Toto motto je nesmírně pravdivé. Nemá cenu strachy zavírat oči, protože rakovina prsu se může jednoho dne týkat každé z nás. Ráda bych svou účastí podpořila nemocné ženy, dodala jim naději a zároveň apelovala na všechny ženy, ať nepodceňují pravidelné preventivní kontroly. Právě včasné odhalení nádoru může zachránit lidské životy. Jaký je hlavní účel Pochodu proti rakovině prsu, upozornit na problém nebo pomoci nemocným? Oboje. Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám. Dalším účelem je samozřejmě upozornit na problematiku rakoviny prsu a neustále dokola vyzdvihovat význam preventivních vyšetření. Máte nějakou osobní zkušenost s rakovinou prsu například z Vašeho okolí, nebo jste se rozhodla podpořit projekt čistě jako boj za dobrou věc? Žádnou osobní zkušenost nemám. AVON Pochodu proti rakovině prsu se budu letos účastnit již potřetí a je mi nesmírnou ctí být opět Ivana Gottová AMBASSADORKA AVON POCHODU Těším se, že v letošním roce obléknu růžové tričko, které navrhla studentka návrhářství Lucie Bendlová. u toho. Těším se, že v letošním roce obléknu růžové Tričko, které navrhla studentka návrhářství Lucie Bendlová, a které zároveň slouží jako vstupenka na Pochod, a společně s tisícovkami žen podpořím boj za dobrou věc. Zajímáte se například i o to, jak jsou využívány vybrané peněžní prostředky? AVON Pochod proti rakovině prsu pro mne není pouhý Pochod, ale projekt, který skutečně pomáhá, a proto považuji za samozřejmé, že se zajímám, kam finanční prostředky putují. V loňském se díky Pochodu podařilo předat neziskovým organizacím šek na 6 milionů korun a prodalo se nejvíce Triček v historii, což je úžasné. Doufám, že v letošním roce bude částka opět o trošku vyšší. Především však věřím v to, že si tento den díky skvělé atmosféře se všemi ženami maximálně užijeme. V čem si je největší zákeřnost rakoviny prsu například oproti jiným nemocem? Proč pochodovat právě proti této nemoci? Největší zákeřností rakovinu prsu je, že si opravdu nevybírá. Týká se prakticky každé ženy v jakémkoli věku. Mladých dívek i našich babiček. Považuji proto za důležité opakovaně upozorňovat na tuto problematiku a apelovat na ženy, aby nepodceňovaly význam pravidelných vyšetření. FILIP UHLÍŘ BETAGLUKAN FORTE 250, 30 t.b.l.k Umíme zhodnotit Vaše riziko rakoviny plic! Pomocí nejmodernejších vyšetřovacích metod je již možné vcelku přesně určit pravděpodobnost vzniku nádorového bujení v plicích a také "biologický věk" Vašich plic. Podle toho je pak možné posoudit, zda je nutné další sledování a vyšetřování. Přijdte včas! Nepodceňujte prevenci!...l.ěk st..v.bs..jí.í.ří..d.í b.t. l.k... vit. í. C, kt..ý.řis.ív. k....l.í f..k.i i..it.í. s sté. B.t. l.k.. js.. kv.s.i..é..ův.d. v. v s.ké 70%.ist.tě Obs..ktiv.í. sl.ž.k v 1 ž.l.ti..vé t.b.l mg 70% betaglukanu (tj. 250 mg přírodního Beta-1,3/1,6 D-Glukanu), 80 mg vitamínu C....cca 210,-Kč. Žádejte ve své lékárně Bohatým zdrojem informací o betaglukanech je internet. Stačí, když do vyhledávače (www.seznam.cz, napíšete betaglukan. GYNPHARMA s.. A pokud kouříte, nebo jste někdy v minulosti kouřili, pak to pro Vás platí dvojnásob. MUDr. Jiří Votruba RESPIMED s.r.o Kartouzská 204/6, Praha 5 tel: ,

5 1234! KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 5 bojujemeprotirakovine.cz INSPIRACE Pomáháme pacientům s lymfomem FOTO: AVON Vzájemně si pomáhat, vyhledávat a šířit informace, spojovat nemocné, jejich blízké, i lékaře a motivovat ty, kteří se po onkologické léčbě vracejí do normálního života je hlavním posláním sdružení Lymfom Help. Chuť nečekat pasivně na to, co přijde, vzít své zdraví do vlastních rukou, najít po úspěšném vyléčení nový impuls k dalším životním aktivitám to je velká výzva pro všechny, kteří onemocní rakovinou. Včasná diagnóza Pacientům s maligním lymfomem dává naději především včasná a správná diagnóza spolu s vhodně zvolenou léčbou a novými léčebnými postupy jako je např. zavedení cílené léčby, která je svým účinkem namířena přímo na rakovinné buňky a neničí okolní zdravé. Tato moderní léčba poskytuje nemocným velkou šanci na návrat do běžného života a to bez poléčených komplikací či úplného vyléčení, což bylo ještě před 10 lety téměř nepředstavitelné. Nejste sami Téměř všichni pacienti s maligním lymfomem se potýkají s nejrůznějšími otázkami, nejistotou, strachem či obavami. O bezplatnou pomoc se mohou obracet na pacientské sdružení LYMFOM HELP, o.s. OD VČEL K VÁM NA STŮL KOMPLEXNÍ PÉČE O IMUNITU A KOSTI Kvalitní a cenově dostupné přípravky společnosti Generica Calcium a Vitamin D přispívá k udržení zdravých kostí a zubů a k správnému fungování svalů. Vitamin D přispívá k správnému fungování imunitního systému. ZDRAVÍ, KTERÉ CHUTNÁ

6 6 bojujemeprotirakovine.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET NOVINKY Nádory hlavy a krku se nevyskytují jen u starších ročníků V České republice jsou nejohroženější lidé v Moravskoslezském kraji a v severních Čechách. Rakovina hlavy a krku představuje šest procent všech případů rakoviny na světě. AKTUÁLNĚ MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. LF MU A FN BRNO, IHOK (JIHLAVSKÁ 20, BRNO) Globálně je ročně postiženo nádorem oblasti hlavy a krku více jak pacientů (2014). Výskyt nádorů hlavy a krku se v České republice v posledních letech ustálil na počtu kolem 1150 osob. Nejčastěji rakovinou krku a hlavy onemocní lidé ve věku nad 50 let, avšak nedávno byl zaznamenán nárůst počtu mladších lidí, u kterých se toto onemocnění vyskytlo. Možnost onemocnění se ale zvyšuje obecně se stoupajícím věkem. V poslední dekádě celosvětově výrazně vzrostl výskyt rakoviny hlavy a krku především u žen. Rizika Vznik onemocnění jednoznačně podporuje zejména kouření cigaret a dýmek, žvýkání tabáku, pravidelná konzumace alkoholu a nedostatek vitamínů a bílkovin v jídle. V cigaretovém kouři je více než čtyřicet kancerogenů. Významným faktorem, který může ovliv- nit výskyt nádorů oblasti hlava/krk (vyjma nádorů tonsil a spodiny ústní) je masivní protikuřácká kampaň. Důkazem jejího fungování je klesající tendence výskytu těchto nádorů v USA, a to právě díky velmi intenzivním dlouhodobým protikuřáckým akcím. Výskyt nádorů hlavy a krku se v České republice v posledních letech ustálil na počtu kolem 1150 osob. FOTO: SHUTTERSTOCK Vznik nádoru Relativní riziko pro vznik nádoru je obecně u pravidelné konzumace alkoholu 2 až 6 x vyšší, u kuřáků je vyšší 5 až 25x. Rizikovým faktorem pro onemocnění rakovinou hlavy a krku je kombinace alkoholu a cigaret. Alkohol sám o sobě sice nevyvolává nádorový růst, avšak v přítomnosti kancerogenů, např. z cigaretového kouře, vznik zhoubného novotvaru podporuje. Konzumace alkoholických nápojů navíc snižuje obranyschopnost organismu před kancerogenními látkami. Rakovinotvorný účinek byl prokázán také u marihuany. Při vzniku některých nádorů ústní části hltanu hrají významnou roli určité typy lidského papilomaviru HPV (známého především jako původce rakoviny děložního čípku). Příznaky Příznaky rakoviny hlavy a krku se liší podle místa nádoru. Mohou to být například zánětlivá onemocnění horních cest dýchacích. Vždy je dobré poradit se s praktickým nebo ORL lékařem, zejména tehdy, pokud příznaky trvají déle než tři týdny. Je nutné si ale také uvědomit, že nádorová onemocnění hlavy a krku mohou zůstat dlouhou dobu bez klinických příznaků anebo jsou totožná s běžnými zánětlivými onemocněními horních cest dýchacích. Například u nádorů nosu, nosohltanu a vedlejších nosních dutin může být příznakem onemocnění krvácení z nosu, zápach z nosu, porucha čichu a sluchu, bolest uší, zduření a brnění v obličeji, také dvojité vidění. U nádorů hrtanu to jsou chrapot, dušnost, pocit cizího tělesa, bolest v hrtanu, zduření krku a polykací potáže. Nádory velkých slinných žláz se mohou hlásit jako zduření slinných žláz, bolestivost v těchto místech a nehybnost (obrna) poloviny tváře. Příznaky nádorů ucha jsou vleklý výtok z ucha, často s příměsí krve, nedoslýchavost, ušní šelest, bolest ucha, závrať, nehybnost poloviny tváře. Nádory mozku a očí nepatří do skupiny nádorů hlavy a krku. Diagnostika Obecně je rakovina hlavy a krku diagnostikována a léčena až v pozdějších stádiích, neboť pacienti přicházejí k lékaři pozdě. Včasná návštěva lékaře, stanovení správné diagnózy a brzké doporučení ke specialistovi by mohlo výrazně zlepšit šance pacientů na přežití. Obecné informace o onemocnění nádory hlavy a krku jsou k dispozici na stránkách:

7 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 7 bojujemeprotirakovine.cz INSPIRACE Paliativní onkologická léčba a paliativní péče Několik informací a podnětů pro pacienty k přemýšlení o závažných aspektech života s pokročilou onkologickou nemocí. INSPIRACE MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PALIATIVNÍ MEDICÍNY ČLS JEPL Paliativní protinádorová léčba Přibližně u jedné třetiny pacientů je nádor diagnostikován ve stádiu, kdy již není současnými postupy vyléčitelný (kurabilní). U těchto nemocných lékaři často indikují tzv.paliativní protinádorovou léčbu. Cílem této léčby je prodloužení života a zmírnění potíží, které nádor působí, tedy udržení co nejvyšší kvality života. Paliativní protinádorová léčba může mít různou podobu: operace, ozáření nebo tabletová nebo injekční chemoterapie, hormonální léčba nebo tzv. biologická léčba. Tato léčba může držet nádor pod kontrolou po řadu měsíců, někdy dokonce několik let. Pokud se pacient s lékařem shodnou na tom, že nádor nelze další onkologickou léčbou významně ovlivnit, nebo že je léčba pro pacienta příliš zatěžující, doporučuje lékař ukončení protinádorové léčby a přechod na symptomatickou paliativní péči. Symptomatická paliativní péče Symptomatické paliativní péče spočívá v mírnění nepříjemných projevů nemoci a všestranné psychosociální a spirituální podpoře pacienta s cílem udržet při- jatelnou kvality života i v situaci pokročilé nevyléčitelné nemoci. Návrh na ukončení onkologické léčby ve Vás může probouzet pocit zklamání, že lékař vzdává boj za Vaše vyléčení a že Vás chce hodit přes palubu. Pokud máte pochybnost, požádejte Vašeho lékaře, aby Vám ukázal všechny nálezy a výsledky, které ukazují zhoršení nemoci. Možná nesouhlasíte s ukončením onkologické léčby, protože se obáváte, že ztratíte kontrolu nad svou nemocí. Možná, že se Vám ukončení chemoterapie zdá totožné s přiznáním porážky a s totální rezignací. Zkušenost mnoha onkologických pacientů ukazuje, že i po ukončení léčby je možné udržet naději a pocit kontroly nad situací. Protinádorová léčba Ukončení protinádorové léčby neznamená konec veškeré zdravotní péče. Způsob dalšího sledování a péče byste měli prohovořit s Vaším lékařem. V některých případech jsou zcela dostatečné kontroly u praktického lékaře. Na některých místech působí specializované ambulance paliativní medicíny (např.na Masarykově onkologickém ústavu v Brně nebo ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové). Ošetřovatelskou péči (např. převazy ran, proplachy drénů, aplikace injekcí a infuzí) v domácím prostředí může poskytnout domácí zdravotní péče (tzv. home care ). Na některých místech v ČR působí mobilní specializovaná paliativní péče (tzv. domácí hospicová péče ), která formou pravidelných návštěv sester ale také lékaře specialisty na paliativní medicínu, psychologa a sociálního pracovníka umí zajistit i poměrně intenzivní paliativní péči u pacienta doma. Rozvoj a dostupnost ambulantní a mobilní paliativní péče je však v ČR bohužel limitován nevstřícným postojem zdravotních pojišťoven k úhradě této péče. Někdy je zajištění dobré péče v domácím prostředí velmi složité (např. v rodině není nikdo, kdo by Vám mohl trvale asistovat, popř. váš zdravotní stav vyžaduje úpravy medikace, infuze, podání kyslíku atd.). Při nedostupnosti domácí hospicové péče je v této situaci potřeba zvažovat lůžkovou hospicovou péči. Nejlepší péče Hospic je zdravotnické zařízení, ve kterém je poskytována paliativní péče dobře školeným multidisciplinárním týmem. Hospic svým pacientům garantuje že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí ani jinými symptomy že nebudou v pokročilé či závěrečné fázi své nemoci osamoceni že bude za každých okolností respektována jejich důstojnost a autonomie Seznam hospiců v ČR a potřebné kontakty naleznete na Když nádor nelze léčit Ukončení onkologické léčby neznamená, že v zápětí končí život. I po ukončení léčby můžete být určitou dobu aktivní a zcela nezávislý(á) na cizí pomoci. Délku této životní etapy je někdy obtížné jednoznačně odhadnout. V takovém případě často pomůže snaha žít dneškem, tj. tady a nyní. Snažte se pokračovat v aktivitách, které máte rád/a a ve vztazích, které jsou pro Vás významné. Je moudré využít tento čas také k dokončení a uzavření všech započatých úkolů a projektů v osobním i pracovním životě. Zdroje informací o paliativní a hospicové péči v ČR

8 8 bojujemeprotirakovine.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET NOVINKY Pane doktore, můžete alespoň ve stručnosti uvést, jakým mechanismem působí infuzní vitamin C na nádorové buňky? ZP Nitrožilní infuze vitaminu C ve vysokých dávkách působí na nádorové buňky prooxidačně, protože výhradně v jejich okolí vytváří peroxid vodíku, který má na nádorové buňky cytotoxický efekt. Naproti tomu na zdravé buňky působí antioxidačně, má ochranný vliv. Tento duální účinek je ve farmakologii do značné míry unikátní, těžko bychom hledali účinnou látku, která má obdobný dvojí efekt. Může infuzní vitamin C překyselit organismus, narušit chemoterapii? Proč nestačí tableta vitaminu C denně? ZP Infuzní terapie vitaminem C v onkologii zeptali jsme se za Vás odborníků AKTUÁLNĚ MUDr. Marta Holíková ODD. KLINICKÉ ONKOLOGIE, INPHARM CLINIC, PRAHA (MH) PharmDr. Zdeněk Procházka EDUKAFARM, PRAHA (ZP) Použitím infuzního vitaminu C současně s chemoterapií nebo radioterapií se nesníží účinnost této léčby, ovšem sníží se její nežádoucí účinky. Překyselení není možné, protože roztok infuze je nastaven titrací bikarbonátem sodným na ph 6 7, takže je neutrální, neobsahuje konzervanty. A tableta určitě nestačí. Při podání vitaminu C ústy lze dosáhnout v krvi jen nízkou koncentraci vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze nutričních, nikoli však léčivých účinků. Nedávno se k infuzní terapii vysokými dávkami vitaminu C v onkologii vyjádřila Vědecká rada České lékařské komory. Jaké je její stanovisko? ZP Vědecká rada ČLK ve svém stanovisku vyja- dřuje souhlas s postojem České onkologické společnosti, že zatím nemůžeme považovat vysokodávkovanou infuzní terapii vitaminem C za standardní protinádorovou léčbu, jelikož klinické hodnocení v této oblasti stále probíhá a není ukončené. Na druhou stranu Vědecká rada ČLK ve zmíněném stanovisku připouští podávání této infuzní léčby vitaminem C u onkologicky nemocných na úrovni adjuvantní (= podpůrné) či komplementární (= aplikované spolu se základní terapií), a to se souhlasem a ve spolupráci s klinickým onkologem. Paní doktorko, vy jste klinický onkolog, kdy je vhodné nasadit vysokodávkovaný infuzní vitamin C? MH U vybraných pacientů je vhodné jeho komplementární využití v onkologické terapii tj. přiřazení do probíhající onkologické léčby k chemoterapii nebo radioterapii. Použitím infuzního vitaminu C současně s chemoterapií nebo radioterapií se nesníží účinnost této léčby, ovšem sníží se její nežádoucí účinky. Další možností je jeho využití jako podpůrné léčby onkologických pacientů v pokročilém stádiu onemocnění, kdy jsou možnosti onkologické léčby vyčerpány. Aplikace infuzního vitaminu C v obou případech výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů. Mohu říci, že tyto moje zkušenosti odpovídají výsledkům, které publikují například naši kolegové na amerických univerzitách Kansas, Iowa a Thomas Jefferson. V ambulanci klinické onkologie v Jesenici u Prahy aplikujeme vitamin C v infuzi (v dávce 0,1-0,2g/kg) již několik měsíců u pacientů s karcinomem prsu, vaječníků, tlustého střeva, slinivky břišní, plic a dalších. Naši pacienti se nacházejí v různých stádiích nádorového onemocnění, někteří podstupují současně probíhající onkologickou léčbu, někteří jsou na symptomatické terapii. S jakou chemoterapií by se měl či neměl infuzní vitamin C kombinovat? MH FOTO: SHUTTERSTOCK Američtí onkologové, se kterými spolupracujeme, nezjistili žádné nežádoucí interakce při podávání vysokých dávek infuzního vitaminu C s jakoukoliv chemoterapií (s výjimkou methotrexátu, kde se kombinace nedoporučuje). Naopak jeho komplementární podání se základní protinádorovou léčbou je žádoucí, protože výše uvedený duální účinek vitaminu C na jedné straně chrání zdravé buňky před nežádoucími účinky onkologické léčby a na druhé straně nádorové buňky může poškodit. To vše vede ke snížení toxicity chemoterapie či radioterapie a ke zvýšení kvality života onkologických pacientů. Potvrzují to naše zkušenosti a také aktuální prohlášení amerického National Cancer Institute. Ostatně, jak už bylo řečeno, komplementární či podpůrnou aplikaci vysokých infuzních dávek vitaminu C nedávno schválila Vědecká rada České lékařské komory. Na semináři jste uvedla jeden případ z Vaší praxe. Můžete ho stručně popsat MH Ano, jednalo se o 71letou pacientku s karcinomem slinivky břišní a metastázami do jater, nemohla vyjít schody do 1. patra pro velké otoky dolních končetin, byla hodně unavená, trpěla nechutenstvím, měla úbytek hmotnosti (od začátku onemocnění 20 kg). Po 4 aplikacích infuze vitaminu C v dávce 1x týdně 7,5g u ní došlo k výraznému zlepšení celkového stavu na kontrole po měsíci vyšla schody bez problémů, měla výrazný ústup otoků dolních končetin, zlepšení chuti k jídlu, přibrala 4 kg, funkce ledvin byly v normě. Zlepšení bylo patrné i v laboratorních parametrech zlepšil se stav celkové bílkoviny v séru, krevní obraz, jaterní testy a nádorové markery (protilátky proti nádorovým buňkám) se snížily o polovinu. To vše bez aplikace protinádorové terapie, která nemohla být u této pacientky indikována vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu. Pacientka již absolvovala další sérii 4 aplikací vitaminu C jako podpůrné léčby a kvalita života je u ní nadále výrazně lepší. Mohou se u Vás pacienti objednat? Pacienti z Prahy a okolí, MH případně i ostatní, mohou kontaktovat přímo naší ambulanci klinické onkologie na klinice v Jesenici u Prahy ( tel.: , nebo ). V případě, že je pro pacienta naše pracoviště příliš vzdálené, je možné se obrátit na místně příslušného lékaře, který se touto terapií zabývá (viz

9 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 9 bojujemeprotirakovine.cz NOVINKY MUDr. Zuzana Zafarová odborník Zdroje k článku: Čoupek P., Bednářová Z., Bartoňová E. Postradiační reakce a možnosti jejich ovlivnění. Sympozium Onkologie v gynekologii a mammologii 2006, abstrakt 043. Ozařování si poradí s nádorem, je ale třeba chránit kůži TRÁPÍ VÁS ZDRAVOTNÍ PROBLÉM? ZEPTEJTE SE V PORADNĚ NYNÍ I JAKO MOBILNÍ APLIKACE KE STAŽENÍ NA NEBO POMOCÍ QR KÓDU FOTO: SHUTTERSTOCK Léčba zhoubných nádorů probíhá různými způsoby. V praxi to znamená, že zahrnuje operace, podávání léků a ozařování. Ozařování neboli radioterapie využívá vysokých dávek záření ke zničení nádorových buněk. I když je přesně zacílená na nádorovou tkáň, dochází i k poškození zdravé okolní tkáně včetně kůže. Zčervenání, svědění, pigmentové skvrny tyto potíže lze účinně zmírnit. Ozařování Radioterapie prodělala velký rozvoj a používá se u většiny nádorových onemocnění. Nejčastěji jde o radioterapii zevní, kdy přístroj otáčející se kolem pacienta vysílá záření z různých směrů tak, aby se protínalo v místě nádoru. Ozařované místo se přesně označí na kůži pacienta. Někdy se používá štít, který chrání na ozáření obzvláště citlivé části těla. Méně častá je tzv. brachyradioterapie, kdy je zdroj záření umístěn přímo do těla. Radioterapii podstoupí asi polovina pacientů se zhoubným nádorem a jejím cílem může být zničení celého nádoru, často v kombinaci s protinádorovými léky, někdy zmenšení nádoru před operací nebo naopak zničení nádorových buněk, které nebyly odstraněny při operaci, a v pokročilých stavech ji lze využít ke zmírnění příznaků nádoru. Samotné ozařování nijak nebolí. I při veškeré snaze zacílit ho pouze na oblast nádoru může ale vyvolat nežádoucí účinky. Nejčastěji se objevuje akutní kožní reakce. Vzniká bezprostředně po ozáření a může přetrvávat až několik týdnů. Kožní reakce po ozáření: zčervenání otok svědění zvýšená citlivost a suchost kůže tmavnutí kůže pigmentové skvrny Při vyšších dávkách záření nebo v místech zvýšeného dráždění (podpažní jamky, třísla, oblast pod prsy) se můžou tvořit puchýře, které splývají, pokožka se odlupuje a obnažuje se mokvající spodina. Vzácně se vyskytuje i nejtěžší forma, bolestivý postradiační vřed. Jak chránit kůži: Nevystavujte kůži příliš slunci, používejte ochranné krémy. Noste volné oděvy z přírodních materiálů. Sprchujte kůži vlažnou vodou. Nepoužívejte mýdla ani deodoranty. Holte se pouze holicím strojkem. Sušte kůži jemným ručníkem bez tření. V prevenci lze využít i speciální gel, který zabrání vzniku mokvajících reakcí. Gel vytváří na kůži tenký film, není mastný, proto nebrání účinkům samotné radioterapie. Nanáší se několikrát denně a lze jej použít během celé léčby včetně doby těsně před ozařováním. Ke zklidnění lze použít obklady s heřmánkem a následně potřít nedráždivou mastí. Někdy se provádějí oplachy fyziologickým roztokem, při riziku infekce se místo sterilně kryje a je možné dané místo potřít baktericidním hydrokoloidním gelem, který se používá také jako prevence. Pacienti by se měli vyvarovat škrábání v dané oblasti, působení tepla a neměli by používat dráždivé masti.

10 10 bojujemeprotirakovine.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET INSPIRACE Česká republika patří mezi země, kde se rakovina tlustého střeva a konečníku, odborným názvem kolorektální karcinom, vyskytuje mimořádně často. Každý rok onemocní v České republice zhoubným nádorem tlustého střeva či konečníku asi 7800 osob. Jednoduchý krevní test pro včasné odhalení kolorektálního karcinomu AKTUÁLNĚ Při srovnání s jinými státy se řadíme dokonce k zemím s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění. Jsou známy rizikové faktory, které možnost vzniku onemocnění zvyšují. K nim patří věk, životospráva, chronická onemocnění střev a v neposlední řadě i genetická dispozice. Alarmující je fakt, že až jedna čtvrtina nemocných přijde k lékaři v pokročilém stadiu onemocnění, kdy dochází k šíření nádoru do dalších orgánů, nejčastěji jater a plic. Pětileté přežití těchto pacientů je nižší než 5%. Skrytý karcinom Zákeřnost kolorektálního karcinomu spočívá v tom, že v počátečních stádiích se FOTO: SHUTTERSTOCK může vyvíjet bez jakýchkoliv příznaků a člověk tak mnohdy vůbec netuší, že je nemocen. Přitom právě včasná diagnostika výrazně přispívá k úspěšnosti léčby a prodloužení délky přežití či k úplnému vyléčení. Prevence Pro preventivní vyšetření je v České republice využíván Test okultního krvácení do stolice (TOKS), který by měl být prováděn v rámci tzv. screeningového vyšetření u zdravých jedinců od 50 let věku ve dvouletých intervalech. Toto vyšetření však zachytí existující nádor pouze v 17%. Screeningová kolonoskopie, která zachytí nádor ve 100% je od roku 2009 další možností prevence. V současné době je k dispozici další alternativa TOKS - jednoduchý molekulárně genetický test s názvem Septin 9 ( nenahrazuje však koloskopii). Tento test umožňuje v krevní plazmě odhalit marker, který je specifický pro kolorektální karcinom. Velkou výhodou tohoto testu je komfort pro pacienta, ale i pro lékaře, FOTO: SHUTTERSTOCK který provede pouze běžný odběr krve, který odešle do laboratoře k analýze. Pokud je test pozitivní, pacient je doporučen na kontrolní koloskopii. Test Septin 9 je prováděn v CGB laboratoři a.s. Ostrava od roku 2011 a další informace o tomto vyšetření naleznete na Proč je screening na kolorektální karcinom důležitý? Ročně na kolorektální karcinom celosvětově umírá přibližně lidí, čímž se karcinom tlustého střeva stává po karcinomu plic druhým nejčastějším nádorovým onemocněním způsobujícím úmrtí. V raných stádiích se onemocnění může vyvíjet bez jakýchkoli příznaků. Pokud je kolorektální karcinom detekován v časném stádiu, je léčba i velmi úspěšná. Z toho důvod by pravidelná screening na kolorektální karcinom měl být nedělitelnou součástí běžné zdravotní péče u osob starších 50 let. CGB laboratoř akreditovaná dle ČSN EN ISO TEST SEPTIN9 Jednoduchý krevní test kolorektálního karcinomu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Jaké metody jsou k dispozici pro časnou detekci kolorektálního karcinomu? V řadě zemí existují předpisy pro screening. Obvykle doporučuje provést jedenkrát za rok test detekce okultního krvácení (TOKS) ve stolici nebo jedenkrát za 10 let ambulantní kolonoskopii. Oba tyto testy jsou účinné v boji proti kolorektálnímu karcinomu. Bohužel pouze malá část cílové populace pravidelně podstupuje screeningové testy na kolorektální karcinom, neboť tyto testy jsou vnímány jako nepříjemné a pracné. Test Septin9 je proto přijatelnou alternativou. Co je test Septin9? Septin9 je krevní test, který lze provést jako první krok při časné detekci kolorektálního karcinomu. Tento test umožňuje v krevní plazmě detekovat marker specifický pro kolorektální karcinom. Lékař odebere krev, kterou poté odešle do diagnostické laboratoře k analýze. Lékař má výsledek k dispozici přibližně po 1 týdnu. Pokud je ve vzorku detekován tento marker, existuje u pacienta zvýšená pravděpodobnost výskytu kolorektálního karcinomu. V takovém případě by měl pacient podstoupit kolposkopii i pro potvrzení diagnózy nebo pro zahájení léčby.

11 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 11 bojujemeprotirakovine.cz NOVINKY Kožním reakcím při ozařování lze předcházet Přesto, že medicína už pokročila v mnoha oblastech velmi daleko, rakovina je stále ještě nemocí, se kterou si často neví rady. Jedinou možností tak bývá podstoupení zdlouhavé a fyzicky náročné léčby. V případě karcinomu prsu je to především radioterapie, u níž se vedlejší účinky mohou objevovat až po ukončení léčby a někdy dokonce i po několika letech Naštěstí existují prostředky, které se tyto vlivy snaží zmírnit. Podpůrné prostředky Velmi častý bývá výskyt vyrážek a kožních onemocnění. Při ozařování může dojít ke zrudnutí, svědění, zdrsnění či vysychání kůže, což může vyústit až do vzniku otevřené rány. Tyto projevy jsou velmi časté a podle dostupných údajů postihují 9 z 10 žen, které podstupují radioterapii pro karcinom prsu. Všechny tyto problémy jdou ale poměrně efektivně řešit. Existují přípravky, které tyto nežádoucí efekty minimalizují nebo dokonce úplně eliminují. Na trhu jsou například speciální transparentní krytí se silikonem, která podle nejnovějších klinických studií snižují výskyt kožních reakcí až o 90 % a pomáhají předcházet vzniku vlhkého olupování kůže. Vliv na psychiku Kožní reakce spojené s radioterapií mají významný fyzický, ale také psychický dopad na většinu pacientek s karcinomem prsu. V těžkých chvílích, kdy bojují s nemocí, dále narušují jejich sebevědomí a zhoršují duševní rozpoložení. Díky novým materiálům a vědeckému výzkumu tak lze těmto vedlejším účinkům radioterapie účinně předcházet. FILIP UHLÍŘ ONLINE PORADNA Vše, co chcete vědět o zdraví, najdete na Stránky ulékaře.cz jsou největším českým webem o zdraví. Měsíčně se zde uživatelé podívají na 2,5 milionu stránek se zdravotní tematikou. Zajímají vás výhody a rizika očkování? Jak se léčit homeopatiky? Hledáte radu lékaře? Nebo chcete vidět instruktážní video před tím, než absolvujete určité vyšetření? Mám zdravotní problém a chci se poradit Zeptejte se některého z našich 40 odborníků v poradně. Ta je nyní k dispozici také jako mobilní aplikace! STAHUJTE PRO IPHONE A TELEFONY S OS ANDROID NA ADRESE NEBO POMOCÍ QR KÓDU. Kolik mě bude stát položení dotazu? Chci službu zdarma odborník zodpoví váš dotaz zpravidla během týdne, v případě komplikovaného dotazu může odpověď trvat déle. Ideální pro ty, kteří hledají kvalitní službu zdarma a nevadí jim čekat. Spěchám na odpověď položte dotaz v expresní poradně. V pracovní dny garantujeme odpověď do 48 hodin. Bez registrace a s výběrem, zda bude váš dotaz uveřejněn. Cena dotazu je 39 Kč. Požaduji expresní službu odpověď dostanete do jednoho pracovního dne. Služba je dostupná přes mobilní aplikaci ulékaře.cz za cenu přibližně 78 Kč. Proč využívat ulékaře.cz Obsah tvoří odborníci tak, aby informacím rozuměl i laik. Informace si zde najdete v podobě, která vám vyhovuje (články, videa, testy, rozhovory, ). Lékaři v poradně radí prakticky a srozumitelně. Všechny služby jsou zdarma. Pokud se s námi potřebujete spojit, váš problém bude řešit skutečný člověk, nikoli automat. Kontakt Pavlína Malá, tel.: Věříme, že Mepitel Film představuje řešení pro prevenci poradiačních kožních reakcí. Mepitel Film snižoval výskyt kožních reakcí o 92% ve srovnání s běžnými krémy. Rychlý nástup účinku. Dlouhotrvající účinek 8 12 hodin. Balení 10, 20 a 30 tablet. Krka ČR, s. r. o., Sokolovská 79/192, Praha 8 Karlín Tel.: , Fax: Když bolest volá..., je tu Rychlé řešení. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. Obsahuje sodnou sůl naproxenu. LNT 06/2014, Czech Republic, 2014-I-O18.

12 Na přístroji záleží: Mamografický screening se systémem Mammomat Inspiration univerzální plně digitální mamografické zařízení určené pro screening a diagnostiku stojících, sedících nebo ležících pacientů zvyšuje efektivitu a jistotu v procesu stanovení diagnózy a míru včasného odhalení rakoviny prsu nabízí vyšší komfort pacientkám díky individuálnímu nastavení pro minimální možné stlačení prsu přináší vysokou kvalitu pořízených snímků při velmi nízké radiační zátěži umožňuje efektivní a snadnou obsluhu pro nemocniční personál disponuje řadou vyspělých technologií 3D tomosyntéza (3D rekonstrukce prsu), stereotaktická biopsie prsu, unikátní technologie PRIME atd. Answers for life.

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV KOLEKTIV AUTORŮ PREVENCE MANUÁL PREVENCE a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV MANUÁL PREVENCE A ČASNÉ DETEKCE

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Česká republika je již několik let součástí EU a patří mezi vyspělé země. Tomu by měl odpovídat i zdravotní stav obyvatel. Kvůli nepříznivému vývoji v letech 1960 až 1990 musíme

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Zvedáme Česko z gauče

Zvedáme Česko z gauče jaro / léto 2013 4 Zvedáme Česko z gauče 10 20 let ČP Zdraví 14 S Janem Růžičkou o reformě zdravotnictví 16 ČP Invest: Rádce pravidelného investování editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Rozhovor

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP

AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP AIDS průvodce nejen pro gaye Autor: z anglického originálu,aids a gay man s guide přeložil Vladimír Ondris Vedoucí projektu: Miroslav Hlavatý

Více

jaro / léto 2012 Pojištění není zbytečné Pošli příběh Rozhovor: Honza Musil

jaro / léto 2012 Pojištění není zbytečné Pošli příběh Rozhovor: Honza Musil jaro / léto 2012 8 12 17 Pojištění není zbytečné Pošli příběh Rozhovor: Honza Musil podporuje editorial Nenechte se zaskočit RAKOVINOU. Pomáháme Vám ji překonat s pojištěním GENTLEMAN PLUS. www.gentlemanplus.cz

Více

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů Bolí vás klouby? Máte artrózu? Condrosulf 400 Léčivá látka: chondroitinsulfát Tvrdé tobolky (60 x 400 mg) Nyní získáte v každé lékárně i bez lékařského předpisu! Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci

Více

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Průvodce Vaší léčbou Mája Švojgrová, Vladimír Koza, Alice Hamplová Transplantace kostní dřeně Průvodce Vaší léčbou TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ průvodce Vaší léčbou Autor: Spoluautoři:

Více