Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu"

Transkript

1 Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/ Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. Verze: 1 Datum: CZ.1.04/4.1.01/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ROZPOČTEM MĚSTA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

2 V průběhu tvorby procesního modelu MěÚ byly identifikovány procesy, které budou zahrnuty do plánu optimalizace. Tento seznam návrhů zlepšení bude vedením MěÚ pravidelně revidován a doplňován dle návrhů jednotlivých vlastníků procesů. U vybraných položek bude stanoven termín zahájení a termín optimalizace. Tím bude dáno pořadí, ve kterém budou návrhy realizovány. Optimalizace procesů bude prováděna v souladu s metodikou zefektivňování procesů na Městském Úřadu. Seznam návrhů na optimalizaci je uveden na dalších stranách dokumentu. Stránka 2 z 7

3 Vlastník procesu, Proces Návrh opatření Zdůvodnění Průřezový proces Oznámení o shromáždění občanů (OVV_P_), Kultura - Ohlašování veřejných produkcí (_P_), Výběr poplatků za užívání veřejného prostranství (_P_050) Zajištění výběru poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (_P_051) Zásady správy nemovitého majetku města 5/2009 (_P_059) Systém nakládání s komunálním odpadem, odpadové hospodářství (_P_101) Údržba zeleně (_P_26, _P_139, _P_138) Obnova kulturních památek (_P_025) Sloučit poskytování podobných služeb na jedno místo Zpracovat procesní model na OVV a a navrhnout optimalizaci Optimalizovat procesy a zajistit, aby zákazník vyřídil proces na jednom místě Optimalizace procesu Zařadit do akčního plánu - to nedělá a nemá to v organizačním řádu a OZP by to chtělo dělat, ale nemá to v náplni práce, nevyjasněné matice, chybí jakýkoliv popis zajišťovaných činností, má vazbu např. na _P_139, _P_138, OVV,,, OD, OVV,,,, OZP,, TS, Stránka 3 z 7

4 Přestupky a správní delikty v agendách odboru stavebního (_A_009) Činnost komise památkové péče rady města (_P_022) Koordinovat proces s OKST Popsat procesní model práce komise památkové péče a zapojení památkáře do procesu Metodická podpora v řízení procesu Památkáře začlenít do práce komise, OKST, TAJ Pořizování a změny územního plánu (_A_005) Regulační plán (_A_004) Agenda projektového řízení (_A_) Zpracovat proces "Projektové řízení" a zahrnout do něj proces Sběru podnětů k rozvoji města - doplnit vstupy od ostatních odborů a organizací, doplnit matice odpovědnosti, zabezpečuje zastupování města jako účastníka v územních řízeních Projektové řízení popsán,,, OVV, Přidat roli "porada vedení města" do projektového řízení (_A_) Agenda projektového řízení (_A_) - Logický rámec Zpracovat proces "Projektové řízení" a zahrnout do něj roli PVM Zapracovat do procesu Projektového řízení proces Logického rámce Dotace a granty (_A_) Proces kontroly dotačních titulů v projektovém řízení Zabezpečuje funkci manažera Městské průmyslové zóny () Zabezpečení tvorby městského interiéru () Návrh na zrušení procesu Projektové řízení popsán Logického rámce popsán Projektové řízení popsán nevykonává, OVV,, OVV,, OVV, Stránka 4 z 7

5 Zabezpečuje agendu garanta veškerých rozvojových aktivit města () Zabezpečuje koordinaci propagace a rozvoj cestovního ruchu () Zabezpečuje výběrová řízení - elektronické zadávání veřejných zakázek () Návrh na zrušení procesu Návrh na zrušení procesu Výběr dodavatele na systém nevykonává nevykonává Obnovit elektronické zadávání VZ. OVV, OKST, OKST OKST Evidence a vyřizování stížností (OKST_P_047) Zabezpečení výkonu funkce interního auditora (OKST_P_) Založit nový řidící proces, vlastník OKST Vykonává Gregor, Šafařík, Němec, Kelčová OKST, OVV, TAJ TAJ Registr práv a povinností (TAJ) Agenda zastupitelstva a agendy rady města (OKST_P_005) Příprava materiálů do RM a ZM - zpracovat procesní model a určit matice - vazba procesů v RPP na ATTIS Sestavení rozpočtu města (_P) SW pro sestavování rozpočtu města a workflow pro odbory, možnost sledování uhrazených faktur Výběr správních poplatků - řešení systému přidělování variabilních symbolů (_P) proces přidělování VS bude popsán a bude se hledat řešení Chybí systematické přidělování variabilních symbolů Vazba Cityware Odpady na CCA - integrace aplikací Geovap a CCA Požadavek na provazbu SW, Stránka 5 z 7

6 ,, OSVZ Vymáhanání pohledávek (_P_055, OSVZ_P, _P) Bylo by možné vymáhat na jednom odboru? Vymáhá pohledávky města mimo pohledávek, vymáhaných OKST,, OD a OSVZ, podává návrhy na exekuční řízení, předkládá orgánům města ve spolupráci s odborem kancelář starosty a tajemníka návrhy ve věcech pohledávek města Garant je, jinak vykonává OKST, OD,, OSVZ ad. Založen proces vymáhání pohledávek v samostané a přenesené působnosti,, OD, OKST Elektronický oběh a schvalování faktur (_P), jako podklad pro dodávku SW Chybí SW pro elektronický oběh a schvalování faktur, OVV,, OKST Pojištění majetku města - hlášení škod a likvidace pojistných událostí (_P) OSVZ Sociální pohřeb (OKST) OVV Zabezpečení telefonního provozu úřadu (OVV_P_134) - analyzovat postupy ve vztahu k ICT oddělení, chybí VP Dnes komplet řeší nákup a nastavení ústředny a telefonů ICT OSVZ,, OKST,, OVV OVV, OKST, ICT OVV Zabezpečení provozu bezdrátového rozhlasu (OVV_P_135) Zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat (_P_012) Provádí regulaci polpulace toulavých a opuštěných zvířat (_P) Rozdělení procesu na správu ústředny a správu hlásičů Zapojení do správy hlásičů TS OVV, TS Stránka 6 z 7

7 Roční výkaz ČSÚ o produkci a nakládání s odpady (_P_112) Výkazy pro EKO-KOM (_P_111) Vydání OZV pravidla pro pohyb psů (_P_014) Vydání OZV stanovující trvalé označování všech psů (_P_013) Roční hlášení Mor. Třebové, předávané na vykazují vysokou chybovost, nevyjasněné matice odpovědnosti procesních Roční hlášení Mor. Třebové, předávané na vykazují vysokou chybovost, nevyjasněné matice odpovědnosti procesních, chybí VP, chybí VP OZP, TS OZP, TS Stránka 7 z 7

Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu

Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Popis vybraných procesů MÚ

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 1/20 Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 2/20 starosta tajemník

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Funkční příslušnosti útvarů

Funkční příslušnosti útvarů Funkční příslušnosti útvarů Společné úkoly...2 Sekretariát starosty (SS, č. 01) 3 Oddělení marketingu a propagace (OMP, č. 16) 4 Kancelář úřadu (KÚ, č. 01).5 Finanční odbor (FO, č. 05)..8 Odbor obrany

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 10/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 7 ze dne 15.01.2014 Aktualizace Informační koncepce dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS informačního systému ÚMČ Praha 3 Rada městské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B Y S T Ř I C E N A D P E R N Š T E J N E M Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 Článek 1...Základní ustanovení Článek 2...Postavení a působnost úřadu

Více

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. A-21, spol. s r.o. Verze: 2 Datum: 28. 2.2014 Stránka

Více

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení

Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky Zadavatel je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA Kód Auditu/Pre-auditu: Vysočina 2013 Auditovaný útvar/organizace: Auditorský tým: Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Michal

Více