A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Doc. Ing. Josef Vedral, CSc Katedra měření, FEL, CVUT v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Doc. Ing. Josef Vedral, CSc Katedra měření, FEL, CVUT v Praze"

Transkript

1 M8ZS Zpracování a digitalizace analogových signálů oc. ng. Jose Vedral, Sc Katedra měření, FEL, V v Praze Evropský sociální ond Praha & E: nvestjeme do vaší bdocnosti M8ZS_

2 Zpracování a digitalizace analogových signálů Osnovy přednášek:. Operační zesilovače, typy, vlastnosti, teorie zpětné vazby. Měřicí zesilovače napětí, prod, integrační, nábojové, rozdílové, přístrojové zesilovače. Zpracování signálů odporových, kapacitních a indktivních snímačů, synchronní detekce. Zpracování signálů odporových, termočlánkových a polovodičových snímačů teploty Literatra: Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí technik, ČV, Praha,, SBN Ďaďo, S., Vedral, J.: Číslicové měření přístroje a metody. ČV Praha 6, SBN8--9-X ostál, J.: Operační zesilovače, BEN 5, SBN Pallas reny,., Webster, J..: Sensor and signal conditioning. John Wiley & Sons,, SBN -7-- arret, P.H.: Mltisensor nstrmentation, John Wiley & Sons,, SBN M8ZS_

3 Signálové operace Obvody lineární zpracování signálů zesilovače napětí, prod nelineární zpracování signálů log., exp. zesilovače, násobičky směrnění střídavých signálů převodníky stř., e., max. hod. impedanční oddělení elektrometrické zesilovače potlačení sohlasného ršení rozdílové, přístrojové zesilovače galvanická izolace signálů izolační zesilovače přepínání signálů analogové mltiplexery změna kmitočtového spektra iltrační obvody potlačení sériového ršení integrační zesilovače vzorkování, kvantování, kódování vzorkovací obvody, rekonstrkce signál, syntezátory S M8ZS_

4 Operační zesilovač - statické parametry +N P BP O P + B ideální operační zesilovač O = P - N rozdílové napětí = ( P + N )/ sohlasné napětí a = + = a / rozdílové zesílení = a / sohlasné zesílení -N BN N a činitel potlačení sohlasného napětí N P N - B M P N ( P N ) BN, BP = BN BP B = ( BN + BP )/ vstpní zbytkové napětí vstpní prody vstpní zbytkový prod vstpní klidový prod d /dq d b /dq teplotní drity d /dt d b /dt časové drity d /d B d B / d B napájecí drity a vstpní rozdílový odpor vstpní sohlasné odpory ( ) M M8ZS_ PS P činitel potlačení změn napájecího napětí O / O BP B B N BN

5 Operační zesilovače - dynamické parametry [db] amplitdová charakteristika - db/dek 5 6 [Hz] m j m stejnosměrné rozdílové zesílení mezní kmitočet ( /) tranzitní kmitočet ( = ) m mezní kmitočet ( /) p mezní výkonový kmitočet S rychlost přeběh [ o ] a m - m ázová charakteristika d a /dt = m m [Hz] (t ) a d dt a m sint S p S m p t t m Zkreslení výstpního napětí amplitda výstpního napětí přesahje dovolený rozkmit výstp zesilovače malá rychlost přeběh výstpního napětí prodová a kapacitní zátěž + amax - amax M8ZS_ 5 a ideální průběh sktečný průběh

6 Operační zesilovače - šmové parametry Spektrální hstoty šmových veličin n n V Hz i Hz n / n / ntegrální (eektivní) šmové veličiny normální (assovo) rozložení četnost výskyt amplitd N n n d n i n d s s s s s s Npp = 6 n N n [nv/hz] výstřelový šm k k M blikavý šm / MOS JFE Bipolar [Hz] e. hodnota výstřelového šm - - k k M i n [/Hz] nr e. hodnota výstřelového a blikavého šm / n n Bipolar JFE MOS [Hz] npp ypy šmů pravděpodobnost větších výchylek s % s,6% 6s,7% tepelný šm (hermal, Johnson Noise) výstřelový šm (Schottky Noise) blikavý šm / (Flicker Noise) praskavý šm (Pop orn Noise) n ln ( ) n M8ZS_ 6

7 Bipolar (7) ypy operačních zesilovačů BiFE (LF56) + B + B o o 7(8) 8 - N + N k pf 6 O - N + N 5 k O 7 k ,8 V B - B MOS FE (L7) + B ail to ail (OP9) + B o L7 ail to ail - N 5 V,5 V + N,5 V V 5 k 7 6 O + N,6 V - N -,6 V přímo vázané stpně O 5 - B M8ZS_ 7

8 Bipolární operační zesilovače -N B n c k r k c c c a B +N p + B ideální zesilovač O - B Př.: S = m/v, = k, r k = k =, =, a M = (6dB) = p - n. rozdílové zesílení k q a = = a / Př.: ß =, ß =, k = µ, B = n Velké vstpní prody, řádově n d B /d = n/k, d /d = p/k, = n. Poměr p / = / je malý, typ.5. - M8ZS_ 8 S = c / S / tepelné napětí 7 o ( K) = 6 mv k =,8. - J/K Boltzmannova konstanta teplota v K q =, vstpní zbytkové napětí BE BE ln ln d teplotní drit vstpního zbytkového napětí d pro = je i d /d náboj elektron. činitel potlačení sohlasného napětí S S Výhody: M Sr nízké zbytkové napětí mv až V nízký napěťový teplotní drit až,v/k vysoké potlačení M, až db Nevýhody: k

9 nipolární operační zesilovače -N a +N + B ideální zesilovač O S = / S a = = a / = S c = a / = /r k M = / = S r k strmost nipolárního tranzistor změna výstpního napětí rozdílové zesílení sohlasné zesílení činitel potlačení sohlasného napětí n k r k p S / = pro = S (,66/ P ) [m] - B Př.: S = 5 m/v, = k, r k = k = 5, =, a M = 5 (5 db) -55 o +5 o +5 o vstpní zbytkové napětí teplotní koeicient vstpní prody teplotní koeicient = mv až mv /= V/K až mv/k Z S [V] B = p až p Výhody: nízké vstpní prody, až p, B /= /K až p/k vysoké vstpní odpory Nevýhody: větší zbytkové napětí, větší teplotní drit, větší napěťový šm M8ZS_ 9

10 Operační zesilovače - kmitočtová kompenzace + B 5, 6 O korigovaná nekorigovaná -N +N k pf [Hz] B m [ o ] k k 5 7 [Hz] - B k S -8 F m a ázová bezpečnost F m 9 o mez aperiodiocity 65 o Btterworth.. řád a S k S k k S Př.: pro S = /V a = MHz je k = pf amplitdová bezpečnost B m kmitočtově podkorigované zesilovače stabilní až od rčitého zesílení, např. až M8ZS_

11 Kompozitní operační zesilovač Z Z Operační zesilovače - speciální ( ) ( ) ( ) výsledná kmitočtová ch. = / Modlační operační zesilovač Vstpní zesilovač Střídavý zesilovač Výstpní zesilovač N v v s OS v v s O + N - N [Hz] Nlovaný operační zesilovač O Z S O Z S OS (t) s(t) t t omezený kmitočtový rozsah teoreticky = s / prakticky = s / áze zesilování O O () () ( áze nlování O () () S O M8ZS_ S ) O S O () S () () S S O () /( S )

12 Parametry operačních zesilovačů typ označení db M db mv n nv/hz i n p/hz MHz S Vs technologie běžné 7 7,6 bipolární LF56,5, 5 BiFE LF57 6,, 5 BiFE L7 86 8, 5, 5 MOS rychlé ,6 6 6 bipolární bipolární ,5 bipolární přesné OP77,, 5,,6, bipolární nízkošmové elektrometrické OP77,, 5,,7, bipolární L57,5,, 8 BiFE L8 6, 5 bipolární 8597,, bipolární 797 6,, BiFE 59 8, 6, BiFE 795,5,, BiFE nlované MX,, 85,,5 MOS L5 7,, 5, MOS L5,5,, MOS M8ZS_

13 Záporná zpětná vazba - statické vlastnosti Vliv zesílení operačního zesilovače K K i K K K deální zesílení i K K Sktečné zesílení K i K K K je zesílení rozpojené zpětnovazební smyčky Vliv ršení operačního zesilovače n n K - ( n ) K K n Vlastnosti záporných zpětných vazeb: Sériové vazby - zvyšjí vstpní odpor Paralelní vazby - snižjí vstpní odpor Napěťové vazby - snižjí výstpní odpor Prodové vazby - zvyšjí výstpní odpor Sériová záporná napěťová zpětná vazba Paralelní prodová záporná zpětná vazba K N K K O / k z K M8ZS_ O N K K /

14 Záporná zpětná vazba - dynamické vlastnosti - kmitočtová oblast mi m (t) amplitdová chyba výstpní napětí ideálního zesilovače výstpní napětí sktečného zesilovače vektorová chyba t 8 6 [db] amplitdová charakteristika - db/dek j j m vektorová chyba v a m m mi amplitdová mi ázová chyba - mi mi m chyba i i m / m =,, a =,5%, v = %, = 5,7 % m - [ o ] M8ZS_ 5 6 [Hz] m ázová charakteristika K i K j K j m [Hz] K j K m K

15 Záporná zpětná vazba - dynamické vlastnosti - časová oblast a /,9 S > m / m, n d oba náběh a n t a exp( t / ),9 t,, m,5 / m oba stálení m ln d m / m - d %,,,, / m,,6 6,9 9,,5,5, m t 7 i =, = MHz, S = V/s, m =, V, m = V. m = / i = khz, n =,5/ m =,5 s, m = / m =,6 s, p = S/ m = 8 khz d /dt = m / m =,65 V/s, d =, %, =,8 s. i S m / m, m S m S i m ( t ) exp( (t ) / ) i S m m S i m m mln S ) d i 7 i =, = MHz, S = V/s, m = V, m = V. t m = / i = khz, n =,5/ m =,5 s, m = / m =,6 s, p = S/ m = 8 khz d /dt = m / m = 6,5 V/s, d =, %, =,7 s M8ZS_ 5

16 Záporná zpětná vazba - stabilita 5 K - db/dek p, d = sinsovka m () = m () Fázová bezpečnost F m doplněk áze zesílení rozpojené smyčky K do -8 o při mezním kmitočt - db/dek log 5 6 P [ o ] F - 8 m / P F m ( o ) M (db) Y P d 8,7 5 79, 6,5,7 5,,,,5 7 5,7,,7, 5,,76,9, 6,,87, ( p, d) tlmené oscilace / p = /d i d M Y n P P d n P exp p, d = exponenciála d d F m o arg ( j ) 8 pro ( j j( j ) P i i jd j j n P n n d M8ZS_ 6 c kmitočet netlmených kmitů poměrné tlmení c ) poměrné převýšení ampl. charakt. poměrný překmit časové odezvy

17 Záporná zpětná vazba - šm Ekvivalentní šmová šířka pásma ENBW (Eqivalent Noise Bandwidth) šířka pásma ideální dolní propsti, která propoští stejný výkon bílého šm jako daný obvod dolní propst. řád db - db/dek / ENBW m ( ) d řád iltr 6 8 ENBW,57,,6,,,9 m Šmové číslo (Noise Figre) SN NF SN N O m ENBW dolní propst m-tého řád db m ENBW -m db/dek / ENBW m m m / m SN N odstp signál šm na vstp zesilovače SN O odstp signál šm na výstp zesilovače Shrntí: poměr signálové a šmové šířky pásma se blíží s rostocím řádem propsti k minimální šířk pásma (úzkopásmové aplikace) odporové vyvážení OZ zvětšje jeho šm nízké hodnoty rezistorů M8ZS_ 7

18 Zesilovače,, integrační, nábojové, přístrojové, izolační Elektrometrický zesilovač napětí Kmitočtová kompenzace zesilovačů Elektrometrický zesilovač prod nvertjící zesilovač s článkem ntegrační zesilovače Nábojové zesilovače Potlačení svodových prodů ozdílové zesilovače Přístrojové zesilovače Přístrojové zesilovače s potlačením sohlasných napětí Přístrojový zesilovač s prodovým výstpem zolační zesilovače modlační zolační zesilovače s opticko vazbo M8ZS_ 8

19 Elektrometrický zesilovač napětí BP BN Základní zapojení i BP BN max M ( i ) M N i [db] - db/dek 5 6 [Hz] m m P i m m m ln( ) S m d /,9, n m d t m - m d /dt = m m t vstpní šmovénapětí π n m n inp inn k k k n k, k,8. ( J / K) k, K(7 ) n nv / Hz M8ZS_ 9

20 Kmitočtová kompenzace zesilovačů Neinvertjící zesilovač + / 8 6 [db] - db/dek + db/dek j j ( ) +( / ) [Hz] m Podmínka kompenzace nvertjící zesilovač 8 6 / [db] - db/dek + db/dek j j / Př.: M/5pF o = khz [Hz] m M8ZS_

21 Základní zapojení Elektrometrický zesilovač prod i M i max BN BN BN BP BP n m n in in k k Kmitočtová kompenzace zesilovačů - i otodioda / [db] - db/dek + db/dek 5 6 [Hz] 5 M8ZS_

22 nvertjící zesilovač s článkem i ( ) i BN Např.: = M, = k, = je i = V/n BP ( ) ( ( ) /( ) max ) BN ( ) ( ) /( ) /( ) BN Náhrada velkého rezistor článkem zhoršje statické, dynamické i šmové parametry zesilovače násobkem + / M8ZS_

23 ntegrační zesilovače 8 6 i / BN BP [db] - db/dek 5 6 [Hz] ideální odezva sktečná odezva i () () i / t t i i j i i j i i t) i j i e j = mv, BN = 5 n, BP = n, = 5 mv, = / i =,6 mv M8ZS_ j i i e t / ( o i o i deální odezva t ( t) ( t ) i i ynamická chyba BN j t BP / = 5, = Hz, = MHz, = / = 6 ns. = k, = nf, i = s, i = / i = 6 khz. = mv, i = ms, = V t i

24 Neinvertjící zapojení Nábojové zesilovače nvertjící zapojení piezosnímač p Q s i piezosnímač i Q s Q ( i s ) Q svodová kapacita kabel s integrační kapacita i i s s Q i i Q s piezosnímač Q ozdílový nábojový zesilovač kabel i Potlačení vliv kapacity kabel s Kmitočtová charakteristika zesilovače Q - db/dek 8 i Q/ Q q / i 6 + db/dek riboelektrický jev 5 6 m m ps M8ZS_ [Hz]

25 Potlačení svodových prodů Zesilovač s aktivním stíněním Zesilovač s dvojím stíněním zdroj signál kabel zdroj signál kabel S S i i Potlačení svod na vstp zesilovače Potlačení povrchového svod tištěného spoje M Z M N svodové prody r m telon laminát povrchový a vnitřní odpor laminát zvýšená vlhkost - redkce až o řády skleněné nebo telonové průchodky M8ZS_ 5

26 M8ZS_ 6 ozdílový zesilovač s asymetrickým výstpem ( ) M M ) ( k k k k M ) ( O O O M M M M M M M M c BP BN k k k i i π np nn n m n

27 Zapojení rozdílových zesilovačů ozdílový zesilovač ozdílový zesilovač s měnitelným zesílením M 5k Z,5,5 M 5k M,5 Z M 5k ozdílový zesilovač s jedním elektrometrickým vstpem M M 5k Z ozdílový zesilovač s rozdílovým výstpem,, Z Z zesílení M8ZS_ 7

28 ozdílový zesilovač s rozdílovým výstpem F N+ O- N+ O- OM OM O+ O+ O- F N+ N- OM F, O+ F F F N+ OM O- N+ OM O- O N F O N F F F F O+ F O+ M8ZS_ 8

29 symetrické přístrojové zesilovače Přístrojové zesilovače Symetrický přístrojový zesilovač Z Z Z zesílení Z Z Z Z Z Symetrický přístrojový zesilovač s lineární změno zesílení Z Z zesílení Z pro M8ZS_ 9

30 Přístrojové zesilovače s potlačením sohlasných napětí Zesilovač s aktivním stíněním Zesilovač s vlečným napájením stíněný kabel -N Z 5 SENSE -N Z 5 SENSE Z O Z O +N Z 5 EF z +N Z 5 EF z Z oddělovací zesilovač +5V -5V měnič Z oddělovací zesilovač Potlačení svodových odporů a kapacit kabel (symetrizace) zolované napájení vstpního elektrometrického stpně (pro velké c ) M8ZS_

31 Přístrojový zesilovač s prodovým výstpem přístrojový zesilovač N EF r r -N r Z 5 6 prodový zdroj Z 7 Z Z +N 8 r = m až m, až m, 8 m m 7 r M8ZS_

32 Přístrojové zesilovače s rozdílovým prodovým vstpem ozdílový prodový zesilovač elektronický ampérmetr Z Z Z 8 ozdílový prodový zesilovač Z = = je = 5 = 6, 7 = Z Z 6 plikace: dierenční otodioda dvokvadrantová otodioda jednodimensionální PS sensor M8ZS_

33 zolační zesilovače d Z M log M log ( ) ( ) Zesilovače s trao vazbo S S S S s terminálový izolační zesilovač s trao vazbo vstpní zesilovač výstpní zesilovač Zesilovač s kapacitní vazbo FB M FB -N +N Z m MO. EMO. m Z O N O + + bdící obvody NZ NZ - MĚNČ - M p + B - B napájecí zdroj Linearita,% modlační kmitočet až MHz zolační napětí až 5 kv Linearita,% Modlační kmitočet až MHz M8ZS_ zolační napětí až kv

34 zolační zesilovače optické Modlační optický izolační zesilovač F + B + B Linearita,% F F F k F n F n, až,5 modlátor optron demodlátor Modlační kmitočet až MHz Mezní kmitočet MHz zolační napětí až kv až kv + B - B Přímo vázané optické izolační zesilovače B B Z F F F F F F Z optrony Z Z F F lineární dvojitý optron n n n k k n k n n k Linearita,% Mezní kmitočet MHz M8ZS_ zolační napětí až kv až kv

35 Zpracování signálů odporových, kapacitních a indktivních snímačů Elektrické parametry typických snímačů Obvody potenciometrických snímačů Obvody odporových můstků - napěťové a prodové napájení Obvody odporových můstků - zesilovače Obvody odporových můstků - a drátové připojení Obvody odporových můstků - a 6 drátové připojení Spínačový detektor Obvody kapacitních snímačů Obvody kapacitních snímačů dierenční snímač Lineární dierenciální transormátor ndktosyn esolver Převodníky číslo úhel a úhel číslo 5

36 Elektrické parametry typických snímačů yp snímače ozsah hodnot eplotní rozsah Potenciometrické snímače enzometrické snímače Kapacitní snímače Nábojové snímače ndkčnostní a ndktivní snímače Fotodiodové snímače Odporové snímače teploty kaž M,5,5 pf až 5 pf p až p mh až 5 mh p až m Pt až k Ni až k N, P až M - o až 85 o - 6 o až 8 o - 55 o až 5 o Polovodičové snímače teploty - mv/k, mv/k, /K, /K - 55 o až 5 o ermočlánky K (r-ni) V/K J (-Ni) 5 V/K S (Pt-Pth9) 6, V/K - o až o - o až 7 o o až 5 o 6

37 Obvody potenciometrických snímačů Zatížený potenciometr (-a) p a p z /,5,5 z = a a a a k a( a) k a( a) d da k( a ) k a(a ) z k p a max(( a,5 ),5 k,5 Linearizovaný potenciometr / = /,75 / =,6 (-a) p,5,5 a p,5,5 a a( k a) a ( a) k,5,5,75 a a( a aa ) a( a)( a b) 7

38 Obvody odporových můstků - napěťové a prodové napájení Napěťově napájený můstek / NL[%/%] +,5 / + +,5 / Prodově napájený můstek i /i NL[%/%] +,5 /

39 Obvody odporových můstků - zesilovače Odporový můstek s rozdílovým operačním zesilovačem 5 ( 5 ) BP BN, 5 Linearizované odporové můstky

40 Obvody odporových můstků - a drátové připojení drátové připojení drátové připojení r = 5 V r = 5 V = 5 = 5 = 5 = 5 / =,5 / =,5 = 5 vedení / =,5 = 5 = 5 = vedení / =,5 = 5 pro,5% r / pro,75% 8 r

41 Obvody odporových můstků - a 6 drátové připojení drátové připojení 6 drátové připojení i = / odpory přívodů power odpory přívodů sense sense power plně eliminje vliv odpor přívodů prodové napájení linearizje př. char. střídavé napájení eliminje vliv termoelektrických napětí

42 Spínačový detektor (t) šm sin snímač + (t) S (t) P s(t) t s(t) s( t) s( t) sign s( t) sign s( t) ( ) s t sin(n ) st, n,,... n sin( t sin( t sin( t s s sin( t s s m) ) m )sin t m n )sin t m s s cosm K sin(n ) st n,,, /,, Synchronní detekce eliminje sdé a potlačje liché harmonické složky signál i / s t

43 Snímače s proměnno plocho překrytí Snímače s proměnno vzdáleností elektrod Neinvertjící zapojení Obvody kapacitních snímačů 8 [db] - db/dek S d S S S d S j j S d d d d S S d d + / +( / ) 6 + db/dek ( ) [Hz] m nvertjící zapojení j j Kmitočet bdícího signál m

44 Obvody kapacitních snímačů dierenční snímač E Z 5 8 E E 7 Z 9 Z E Z BF5 5 ( 6 ) 6 Z Fázovací článek ( ) sin ( ) 6( t) sign s( t) ( t) t m t 5s m 6 j / / j

45 Lineární dierenciální transormátor N i sin t j M jm N N N M M M N M M M l l i N Z Z jm jl N N Z N7 BF5 5 n L L / 5 / ( t) m sin ( t) ( t) sign s( t) ( t) Kmitočtová selektivita synchronního detektor 5( t) m i n sin n t / 5

46 Obvody LV 5 vodičové zapojení vodičové zapojení Osc 598 Osc 698 Filtr +B -B Filtr Ot B Filtr Ot Filtr vodičové zapojení poloviční můstek Osc 698 B Filtr Ot typ ot ot linearita 598 Hz khz V m, % 698 Hz khz V m, %

47 ndktosyn Polohový lineární transormátor pohyblivá vintí, pevné vintí (t) (t) (t) (t) n p p t p p(n +,5) p sint sin (t ) sint cos (t ) (t ) cos t (t ) Napájení do rotor Selsyn statorová vintí posntá o o, rotorové vintí a S Mr M M cos a a r S S S sin a sin t sina sin t sina sin t a odpovídá Napájení do stator ( t) r S sin t a 7

48 esolver r statorová vintí posntá o 8 o, rotorové vintí posntá o 8 o napájení obo statorových vintí - otáčení pravoúhlých sořadnic o a s r s r sint sint sina cosa sint cosa sina sin t s r napájení jednoho statorového vintí - transormace polárních sořadnic na kartézské s s r sint sina sint s r cosa sint Scottův transormátor Přenos úhl pootočení resolverem sint sina resolver resolver N N / N / a a N N r sint cosa a sint 8

49 Převodník číslo - úhel Převodníky číslo úhel a úhel číslo Parametry: sina M - sina r sint resolver rozlišitelnost až 6 bitů -n /6 o přesnost: až bitů rychlost sledování: d/dt (rad/s) = až rad/s - r sint a r sint cosa M - cosa r sint Převodník úhel - číslo resolver r cosa sint M a ázový detektor r sint r sina sint M směr čítání scilátor vratný čítač iltr a 9

50 Zpracování signálů snímačů teploty Parametry teplotních snímačů Obvody platinových snímačů teploty říbodová linearizace Pt snímačů Obvody P a N snímačů teploty ečnová linearizace Polovodičové snímače teploty LM5, MP niversální obvod Obvody termočlánků 5

51 Elektrické parametry typických snímačů yp snímače yp ozsah hodnot eplotní rozsah Odporové snímače teploty Pt Ni N, P až k až k až M - o až 85 o - 6 o až 8 o - 55 o až 5 o Polovodičové snímače teploty Band gap Band ap - mv/k, mv/k, /K, /K -55 o až 5 o - 55 o až 5 o ermočlánky yp snímače materiál eplotní koeicient eplotní rozsah Konstantan,8 V/ o - o až o J Fe Konstantan 5,7 V/ o - o až 7 o E hromel Konstantan 6,9 V/ o - o až o K hromel lmel,5 V/ o - o až o S Pt Pt+%h 6, V/ o o až 5 o Pt Pt+%h +5%h +6%h 6, V/ o 5 V/ o o až 6 o o až 8 o 5

52 6,98.,58. řídrátové připojení snímače Obvody platinových snímačů teploty 6 9,98.,58.,7. o až + 85 o - až Vlastnosti: prodové napájení částečná eliminace odporů přívodů redkce počt OZ Pt , 6 7 Pt Pt Pt 5 6 5

53 6,98.,58. Čtyřdrátové připojení snímače Obvody platinových snímačů teploty o až + 85 o 6 9,98.,58.,7. - až Vlastnosti: r prodové napájení úplná eliminace odpor přívodů Pt nezávislé nastavení nly a zesílení OZ Pt r Pt r ( ) Pt r 5

54 5 5 q q q q q q q q L říbodová linearizace q q q q L L L L L r q q q q r L L L r q q L r q q q q q q q L q L q q q q q q q L q q L q L q L

55 Linearizační obvody Pt snímačů teploty Prodový zdroj se záporným vnitřní odporem N Zpětnovazební zapojení obvod pro Pt snímač + 5 linearita r Pt nla zesílení Pt q L Pt: pt ( o ) =, pt ( o )= 78, pt ( o ) = 56, L = -,59 k r r Pt r Pt 5 5 q 5 Pt Pt r q ž o, až V L = -,5 k, = 5, = k, = 9,9 k redkce nelinearity z,8% na,% z rozsah Pt, až o, ž V, r = 7 V, = = k, = k, = k, 5 = M, redkce nelinearity z,6% na,% z rozsah 55

56 5 5, ,95. 5 Obvody P snímačů teploty L P L r 5 P L P P q q[ ] 5 říbodová linearizace L q q q q q q q q r P L P P (5 o ) = k, P ( o ) = 8, P (5 o ) =, P ( o ) = 76, L = 85 až o, m = až V, r =,5 V, = L = 85, = 76, = 56

57 Obvody N snímačů teploty r B e N Q odpor při teplotě = 89K, tj. 5 o B =5K až 7K materiálová konstanta 5 N N L L L ečnová linearizace d d B / B / L m q[ ] 5 r N L L N (5 o ) = k, B =, N ( o ) =,9 k, N (5 o ) = 5,95 k, N ( o ) =,587 k, až o, až V, r =,5 V, L = 5,955 k 57

58 ranzistorová dioda Polovodičové snímače teploty Snímač Band ap + B BE,8,6,, BE [V] k BE BE mv d q / - mv/k q[k] K Převod na mv/ BE S 5 5 [mv/k], [mv/k],8 [mv/k] = [mv/k] ln BE BE ln k ln, mv / q mv / K K [mv/k] r = -,5V,7 r q = o ( = 7 K) =,7 V typ citlivost rozsah q = [mv/ o ] q = k, r = -,5 V, = 9,6 k, = k MP5(6) mv/ o o - 5 o MP6 mv/ o - o - 5 o L5 mv/ o ž 6 o 58

59 eplotně závislý prodový zdroj BE S S = /K S BE Polovodičové snímače teploty / S / S k S ln ln S q S K BE 8, 58 s i + r Snímač teploty s implsním výstpem elta sigma modlátor s S Z - r t i K s k Q r typ citlivost rozsah 59 /K -55 o - 5 o LM5 /K - o - 5 o 7(8,9) (,5) /K ž 6 o k Q t t o K typ citlivost rozsah 78 /K -55 o - 5 o LM7 /K - o - 5 o 7(8,9) (,5) /K ž 6 o typ rozlišitelnost citlivost přesnost MP () 6 bit, o /LSB o MP 5(6) bit,5 o /LSB,5 o 59

60 Obvody termočlánků q M q q kov kov kov kt M q nvertjící zapojení typ kov (+) kov (-) k t [V/ o ] ozsah teplot [ o ] J Fe -Ni 5, - až K r Ni l Ni 9, - až S Pt Pt %h, až 5 Můstkové + r zapojení izotermická svorkovnice + r - r izotermická svorkovnice 5 N8 5 N8 7 termočlánek - + až o až V termočlánek až o až V a k t O k t / q r a = -, mv/ o 7 6 O k t / q a k t r 6 5

61 Monolitické obvody termočlánků 59, 595, 596, 597 O k eplotní kompenzace O k O k t k k t typ termočlánek rozsah citlivost stabilita 59(5) J -55 o - 5 o mv/ o o 595(6) K - o - 5 o mv/ o o 89(5) J,K -5 o 5 mv/ o,5 o / o 896(7) J,K 5 o -5 o 5 mv/ o,5 o / o 6

62 niversální obvod rozhraní 6

63 niversální obvod rozhraní 6

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový Operační zesilovače. Dělení Operačních Zesilovačů (OZ): Sočasný sortiment OZ můžeme třídit podle různých hledisek: podle technologie výroby (a) podle obvodové techniky (b) podle drh signálových vstpů (c)

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů

A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 3M38ZS Zpracováí a digitalizace aalogových sigálů doc. Ig. Jose Vedral, CSc Osovy předášek:. Operačí zesilovače, typy, vlastosti, teorie zpěté vazby. Měřicí zesilovače apětí, proudu, itegračí, ábojové,

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Senzory teploty Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. P. Ripka, 00 -teplota termodynamická stavová veličina -teplotní stupnice: Kelvinova (trojný bod vody 73,6 K), Celsiova,...

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE (2.2, 2.3 a 2.4) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Kapacitní snímače Vyhodnocují kmity oscilačního obvodu RC. Vniknutím předmětu do elektrostatického pole kondenzátoru

Více

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice Cvičení Seznámení s přístroji, používanými při měření Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice eaktance kapacitoru Integrační článek C - přenos - měření a simulace Derivační

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Gramofonový přístroj NC 440

Gramofonový přístroj NC 440 1 Gramofonový přístroj NC 440 Obr. 1. Gramofonový přístroj NC 440 Gramofonový přístroj NC 440 je určen pro.kvalitní reprodukci desek. Je proveden jako dvourychlostní (45 a 33 1/3 ot./min.) pro reprodukci

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Zesilovače biologických signálů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík, Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Zesilovače biologických signálů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík, Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Zesilovače biologických signálů X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík, Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Zesilovače biologických signálů zesilovače pro EKG (elektrokardiografie, srdce)

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) Polovodičové diody: deální dioda Polovodičové diody: struktury a typy Dioda - ideální anoda [m] nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) deální vs. reálná

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV 5290-70)

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV 5290-70) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ATENTOVY SPIS Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. 146019 ^yy ^ - u Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV 5290-70) Vyloženo 31.

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T73304 List č.: 1 Výzkumný ústav železniční Praha Sdělovací a zabezpečovací dílny Hradec Králové TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 JKPOV 404 229 733 041 Zpracoval:

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Návrh laboratorního přípravku aktivního

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Návrh laboratorního přípravku aktivního VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy Návrh laboratorního přípravku aktivního filtru bakalářská práce Autor: Miloš Bělíček Vedoucí práce: Ing.

Více

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST 5.1. Snímač 5.2. Obvody úpravy signálu 5.1. SNÍMAČ Napájecí zdroj snímač převod na el. napětí - úprava velikosti - filtr analogově číslicový převodník

Více

Signál. Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. měřicí zesilovač. elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí

Signál. Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. měřicí zesilovač. elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí Signál Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí digitální

Více

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem. Téma 1 1. Jaký odpor má žárovka na 230 V s příkonem 100 W? 2. Kolik žárovek 230 V, 60 W vyhodí pojistk 10 A? 3. Kolik elektronů reprezentje logicko jedničk v dynamické paměti, když kapacita paměťové bňky

Více

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU CZ.1.07/1.1.24/01.0066 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 2014 POKYNY KE STUDIU: ČAS KE STUDIU Čas potřebný

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

Základní zapojení operačních zesilovačů

Základní zapojení operačních zesilovačů ákladní zapojení operačních zesilovačů ) Navrhněte a zapojte stejnosměrný zesilovač s operačním zesilovačem v invertjícím zapojení se zadanými parametry. ) Navrhněte a zapojte stejnosměrný zesilovač s

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ 204-4R. Navrhněte a sestavte neinvertující nf zesilovač s OZ : 74 CN, pro napěťový přenos a u 20 db (0 x zesílení) při napájecím napětí cc ± 5 V a zatěžovacím odporu R L

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače mění při působení měřené některou svoji charakteristickou vlastnost. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny a ta potom ovlivní tok elektrické energie ve vyhodnocovacím

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

Spektrální analyzátor R&S FSL

Spektrální analyzátor R&S FSL Technické údaje Verze 03.00 Spektrální analyzátor R&S FSL Technické údaje Duben 2006 Technické údaje Technické údaje jsou platné pouze za následujících podmínek: doba zahřívání 15 minut při pokojové teplotě,

Více

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy

Více

Modulace a šum signálu

Modulace a šum signálu Modulace a šum signálu PATRIK KANIA a ŠTĚPÁN URBAN Nejlepší laboratoř molekulové spektroskopie vysokého rozlišení Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha kaniap@vscht.cz a urbans@vscht.cz http://www.vscht.cz/anl/lmsvr

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 ÚVOD První verze otáčkoměru nevyhovovala z důvodu nelinearity. Přímé napojení pasivního integračního přímo na výstup monostabilního klopného obvodu a tento integrační

Více

Chrániče proudové s nadproudovou ochranou (RCBO s) Řada DM60. Chrániče proudové s nadproudovou ochranou (RCBO s) Řada DM100

Chrániče proudové s nadproudovou ochranou (RCBO s) Řada DM60. Chrániče proudové s nadproudovou ochranou (RCBO s) Řada DM100 . Tabulka pro výběr chráničů proudových.4 Technická data chráničů proudových. hrániče proudové samostatné (R s) Řada P /.8 hrániče proudové s nadproudovou ochru (RO s) Řada M0.0.2 hrániče proudové s nadproudovou

Více

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice.

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 39!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE Dostala se Vám do rukou elektronická stavebnice skládající se z desky plošného spoje a elektronických součástek. Při sestavování stavebnice je třeba dbát

Více

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009 009/ 7. 3. 009 PROPSTNÝ MĚNIČ S TRANFORMÁTOREM A ŘÍDICÍM OBVODEM TOPSWITCH Ing. Petr Kejík Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Email: xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Článek se zabývá návrhem

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy

Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy Položka KS Hodnota Splněno 03.03.01 PC sestava výuka 4 Minimální požadavky na All In One počítač pro ovládání a

Více

Zásady návrhu a aplikace A/Č obvodů

Zásady návrhu a aplikace A/Č obvodů ásady návrhu a aplikace A/Č obvodů působy buzení A/Č převodníků Rušivé signály Napájení A/Č systémů Impedanční přizpůsobení Stínění elektronických obvodů ásady návrhu tištěných spojů Přenos signálů z hlediska

Více

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla MaRweb.sk www.marweb.sk PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků pro odporová a termoelektrická čidla Převádějí odporový signál Pt100 nebo napěťový signál termočlánku na lineární proudový signál

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vypracoval: David Říha Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Draxel CSc. Rok: 2011

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vypracoval: David Říha Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Draxel CSc. Rok: 2011 1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracoval: David Říha Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Draxel CSc. Rok: 2011 Zadání 2 3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré

Více

Spínací a vzorkovací obvody, referenční zdroje

Spínací a vzorkovací obvody, referenční zdroje Spínací a vzorovací obvody, referenční zdroje Analogové spínače Spínače s unipolárními tranzistory Spínače CMOS Analogové multiplexery Vzorovací obvody pětnovazební vzorovací obvody eferenční zdroje napětí

Více

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ 6. MĚŘEÍ PROUDU A APĚTÍ Etalony napětí, referenční a kalibrační zdroje (včetně principu pulsně-šířkové modulace) Měření stejnosměrného napětí: přehled možností s ohledem na velikost měřeného napětí, princip

Více

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí)

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí) 5. Analogové násobičky Čas ke studiu: 5 minut íl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnost základních zapojení analogových násobiček samostatně změřit zadanou úlohu Výklad Násobení, dělení

Více

Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. 50 x 72 x 28mm 50 x 35 x 28mm. Hmotnost 57g Zváženo včetně kabelu

Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. 50 x 72 x 28mm 50 x 35 x 28mm. Hmotnost 57g Zváženo včetně kabelu Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB Milan Horkel Na letošním tradičním setkání radioamatérů v Českých Budějovicích se objevilo větší množství stejných napájecích zdrojů. Tak jsem jeden rozlousknul, abych zjistil,

Více

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače 007/35 309007 Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr řádu využívající transimpedanční zesilovače Bc oman Šotner Ústav radioelektroniky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty: Definice teploty: Základní pojmy Fyzikální veličina vyjadřující míru tepelného stavu tělesa Teplotní stupnice Termodynamická (Kelvinova) stupnice je určena dvěma pevnými body: absolutní nula (ustává termický

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy v pouzdru K17 pro montáž na lištu Použití SINEAX V 608 je převodník pro 2-vodičové zapojení. Je vhodný na měření teploty ve spojení s termočlánky nebo odporovými teploměry. Nelinearita teplotních čidel

Více

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření vlastností střídavého zesilovače Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 7 Měření vlastností střídavého zesilovače Datum měření: 8. 11. 2011 Datum

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Jaroslav Belza OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE pro obyèejné smrtelníky Praha 2004 Tato praktická pøíruèka o operaèních zesilovaèích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, nebo shrnuje

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU 7.1. Odporové snímače 7.2. Indukční snímače 7.3. Magnetostrikční snímače 7.4. Kapacitní snímače 7.5. Optické snímače 7.6. Číslicové snímače 7.1. ODPOROVÉ SNÍMAČE

Více

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise)

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise) Šumová analýza Josef Dobeš 26. září 2013 Rádiové obvody a zařízení 1 1 Fyzikální příčiny šumu a jeho typy Náhodný pohyb nosičů náboje (elektronů a děr) v elektronických prvcích generuje napětí a proudy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Realizace a ověření unikátní topologie analogového vedoucí práce: Ing. Michal Kubík, Ph.D. 2013

Více

Kompenzační transformátory proudu

Kompenzační transformátory proudu Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory 8/2014 Edisonova 3, Brno 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor, AC/DC proudový snímač)

Více

13. NASTAVENÍ PARAMETRŮ SERVOPOHONŮ A JEJICH ŘÍZENÍ PLC PROGRAMEM

13. NASTAVENÍ PARAMETRŮ SERVOPOHONŮ A JEJICH ŘÍZENÍ PLC PROGRAMEM Nastavení parametrů servopohonů a jejich řízení PLC programem 13. NASTAVENÍ PARAMETRŮ SERVOPOHONŮ A JEJICH ŘÍZENÍ PLC PROGRAMEM 13.1 Sady parametrů regulátorů Systém CNC836 má softwarovu polohovou, případně

Více

Senzory síly a tlaku. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Senzory síly a tlaku. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Senzory síly a tlaku Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. P. ipka, 2010 Senzory mechanického napětí - Hook: měření mechanického napětí v závislosti na deformaci - typy:

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. elgard adaptér Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice a pohyblivá zásuvka v kaučukovém

Více

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/ http://www.coptkm.cz/ Osciloskopické sondy Stejně jako u ostatních měřicích přístrojů, i u osciloskopu jde především o to, aby připojení přístroje k měřenému místu nezpůsobilo nežádoucí ovlivnění zkoumaného

Více

SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou 6-2. SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou 6-3. PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC 6-4

SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou 6-2. SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou 6-3. PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC 6-4 doplňkový sortiment SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou -2 SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou -3 PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC -4 XBO-01/02 XBO-03 Polovodičové spínače Reléové spínače

Více

SLP-KONSTANTER, řady SLP 120 / 240 / 320 Laboratorní zdroj

SLP-KONSTANTER, řady SLP 120 / 240 / 320 Laboratorní zdroj Vydání: 3/2004 Velmi krátké časové konstanty díky BET technologii (dvousměrná transformace energie) Auto-ranging výstup se 120 W, 240 W příp. 320 W Krátkodobě dvojnásobný výstupní výkon Remote sensing

Více

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru. Funkční generátor stavebnice č. 435 Funkční generátor je přístroj nezbytně nutný pro oživování a zkoušení mnoha zařízení z oblasti nf techniky. V čísle 8/97 jsme uveřejnili stavebnici generátoru s integrovaným

Více

popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy samostatně změřit zadanou úlohu 10. Čidla rychlosti a polohy Čas ke studiu: 15 inut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete uět popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy saostatně zěřit zadanou úlohu Výklad 10. 1. Čidla rychlosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Přehled a srovnání vlastností moderních tranzistorů pro klasické výkonové audio

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Řídicí systém obvykle komunikuje s řízenou technologií prostřednictvím snímačů a akčních členů.

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Regulace frekvence a napětí

Regulace frekvence a napětí Regulace frekvence a napětí Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 5. Regulace frekvence a napětí 1 Osnova Opakování Blokové schéma otáčkové regulace turbíny Statická charakteristika (otáčky, výkon) turbíny Zajištění

Více

PLÁŠŤOVÝ ODPOROVÝ TEPLOMĚR S HLAVICÍ B

PLÁŠŤOVÝ ODPOROVÝ TEPLOMĚR S HLAVICÍ B - plášťový odporový snímač teploty jednoduchý a dvojitý - měřící rozsah - 200 C až +600 C ( závisí na typu použitého odporového senzoru ) - průměry pláště 6,0 mm, 5,0 mm a 4,5 mm - materiál pláště nerezová

Více

SONDY VLHKOSTI A SONDY VLHKOSTI a TEPLOTY s frekvenčním výstupem

SONDY VLHKOSTI A SONDY VLHKOSTI a TEPLOTY s frekvenčním výstupem HUMISTAR LEDEN 2009 URČENÍ SONDY VLHKOSTI A SONDY VLHKOSTI a TEPLOTY s frekvenčním výstupem řady HP- 7 a HTP-7 Měřicí sondy vlhkosti a teploty řady HTP-7... se používají ke kontinuálnímu měření vlhkosti

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Rezistory, kondenzátory a cívky jsou pasivní dvojpóly, vykazující určitý elektrický odpor, indukčnost, kapacitu. Rezistory jsou pasivní součástky, jejichž

Více

Defektoskopie 2010, 10. až , Plzeň. Josef BAJER Karel HÁJEK. Univerzita obrany Brno Katedra elektrotechniky

Defektoskopie 2010, 10. až , Plzeň. Josef BAJER Karel HÁJEK. Univerzita obrany Brno Katedra elektrotechniky Defektoskopie 010, 10. až 1. 11. 010, Plzeň Josef BAJER Karel HÁJEK Univerzita obrany Brno Katedra elektrotechniky OBSAH Úvod Varianty realizované pomocí operačních zesilovačů (OZ) Rezistory pro eliminaci

Více

Robert Láníèek ELEKTRONIK obvody souèástky dìje V knize jsou probrány základní elektronické obvody Publikace je doplnìna velkým množstvím obrázkù a øadou názornì øešených pøíkladù Pøi øešení pøíkladù se

Více

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ Servomotory MODACT MON, MOP, MONJ jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem (např. šoupátek a jiných zařízení, pro která jsou svými vlastnostmi vhodné). Typickým příkladem

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední

Více

MTN - Č MTN - Č. Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODACT MTN MODACT MTN CONTROL. Typová čísla 52 442, 52 443

MTN - Č MTN - Č. Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODACT MTN MODACT MTN CONTROL. Typová čísla 52 442, 52 443 MTN - Č MTN - Č Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODAT MTN MODAT MTN ONTROL Typová čísla 52 442, 52 443 POUŽITÍ Servomotory Modact MTN se používají pro dálkové dvoupolohové nebo třípolohové

Více

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou Datový list Měřící zesilovač MCMpro Výhody/Použití Flexibilní vícekomponentní měřící zesilovač Třída přesnosti 0,0025 Konfigurovatelný uživatelský software Ovládání dotykovou obrazovkou Konfigurovatelné

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev MĚŘENÍ TEPLOTY teplota je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě při měření teploty se měří obecně jiná veličina A, která je na teplotě závislá podle určitého

Více

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách Název veejné zakázky: Dodávka systému pro mení a vyhodnocování vibraních mení Odvodnní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Technická podmínka:

Více

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry Rádiové funkční bloky X37RFB Dr. Ing. Pavel Kovář Obsah Úvod Krystalový rezonátor Diskrétní krystalové filtry Monolitické krystalové filtry Aplikace 2 Typické použití filtrů Rádiový přijímač preselektor

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Proudový unifikovaný výstupní signál 4 až 20 ma s linearizací. Přesnost

Více