A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Doc. Ing. Josef Vedral, CSc Katedra měření, FEL, CVUT v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Doc. Ing. Josef Vedral, CSc Katedra měření, FEL, CVUT v Praze"

Transkript

1 M8ZS Zpracování a digitalizace analogových signálů oc. ng. Jose Vedral, Sc Katedra měření, FEL, V v Praze Evropský sociální ond Praha & E: nvestjeme do vaší bdocnosti M8ZS_

2 Zpracování a digitalizace analogových signálů Osnovy přednášek:. Operační zesilovače, typy, vlastnosti, teorie zpětné vazby. Měřicí zesilovače napětí, prod, integrační, nábojové, rozdílové, přístrojové zesilovače. Zpracování signálů odporových, kapacitních a indktivních snímačů, synchronní detekce. Zpracování signálů odporových, termočlánkových a polovodičových snímačů teploty Literatra: Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí technik, ČV, Praha,, SBN Ďaďo, S., Vedral, J.: Číslicové měření přístroje a metody. ČV Praha 6, SBN8--9-X ostál, J.: Operační zesilovače, BEN 5, SBN Pallas reny,., Webster, J..: Sensor and signal conditioning. John Wiley & Sons,, SBN -7-- arret, P.H.: Mltisensor nstrmentation, John Wiley & Sons,, SBN M8ZS_

3 Signálové operace Obvody lineární zpracování signálů zesilovače napětí, prod nelineární zpracování signálů log., exp. zesilovače, násobičky směrnění střídavých signálů převodníky stř., e., max. hod. impedanční oddělení elektrometrické zesilovače potlačení sohlasného ršení rozdílové, přístrojové zesilovače galvanická izolace signálů izolační zesilovače přepínání signálů analogové mltiplexery změna kmitočtového spektra iltrační obvody potlačení sériového ršení integrační zesilovače vzorkování, kvantování, kódování vzorkovací obvody, rekonstrkce signál, syntezátory S M8ZS_

4 Operační zesilovač - statické parametry +N P BP O P + B ideální operační zesilovač O = P - N rozdílové napětí = ( P + N )/ sohlasné napětí a = + = a / rozdílové zesílení = a / sohlasné zesílení -N BN N a činitel potlačení sohlasného napětí N P N - B M P N ( P N ) BN, BP = BN BP B = ( BN + BP )/ vstpní zbytkové napětí vstpní prody vstpní zbytkový prod vstpní klidový prod d /dq d b /dq teplotní drity d /dt d b /dt časové drity d /d B d B / d B napájecí drity a vstpní rozdílový odpor vstpní sohlasné odpory ( ) M M8ZS_ PS P činitel potlačení změn napájecího napětí O / O BP B B N BN

5 Operační zesilovače - dynamické parametry [db] amplitdová charakteristika - db/dek 5 6 [Hz] m j m stejnosměrné rozdílové zesílení mezní kmitočet ( /) tranzitní kmitočet ( = ) m mezní kmitočet ( /) p mezní výkonový kmitočet S rychlost přeběh [ o ] a m - m ázová charakteristika d a /dt = m m [Hz] (t ) a d dt a m sint S p S m p t t m Zkreslení výstpního napětí amplitda výstpního napětí přesahje dovolený rozkmit výstp zesilovače malá rychlost přeběh výstpního napětí prodová a kapacitní zátěž + amax - amax M8ZS_ 5 a ideální průběh sktečný průběh

6 Operační zesilovače - šmové parametry Spektrální hstoty šmových veličin n n V Hz i Hz n / n / ntegrální (eektivní) šmové veličiny normální (assovo) rozložení četnost výskyt amplitd N n n d n i n d s s s s s s Npp = 6 n N n [nv/hz] výstřelový šm k k M blikavý šm / MOS JFE Bipolar [Hz] e. hodnota výstřelového šm - - k k M i n [/Hz] nr e. hodnota výstřelového a blikavého šm / n n Bipolar JFE MOS [Hz] npp ypy šmů pravděpodobnost větších výchylek s % s,6% 6s,7% tepelný šm (hermal, Johnson Noise) výstřelový šm (Schottky Noise) blikavý šm / (Flicker Noise) praskavý šm (Pop orn Noise) n ln ( ) n M8ZS_ 6

7 Bipolar (7) ypy operačních zesilovačů BiFE (LF56) + B + B o o 7(8) 8 - N + N k pf 6 O - N + N 5 k O 7 k ,8 V B - B MOS FE (L7) + B ail to ail (OP9) + B o L7 ail to ail - N 5 V,5 V + N,5 V V 5 k 7 6 O + N,6 V - N -,6 V přímo vázané stpně O 5 - B M8ZS_ 7

8 Bipolární operační zesilovače -N B n c k r k c c c a B +N p + B ideální zesilovač O - B Př.: S = m/v, = k, r k = k =, =, a M = (6dB) = p - n. rozdílové zesílení k q a = = a / Př.: ß =, ß =, k = µ, B = n Velké vstpní prody, řádově n d B /d = n/k, d /d = p/k, = n. Poměr p / = / je malý, typ.5. - M8ZS_ 8 S = c / S / tepelné napětí 7 o ( K) = 6 mv k =,8. - J/K Boltzmannova konstanta teplota v K q =, vstpní zbytkové napětí BE BE ln ln d teplotní drit vstpního zbytkového napětí d pro = je i d /d náboj elektron. činitel potlačení sohlasného napětí S S Výhody: M Sr nízké zbytkové napětí mv až V nízký napěťový teplotní drit až,v/k vysoké potlačení M, až db Nevýhody: k

9 nipolární operační zesilovače -N a +N + B ideální zesilovač O S = / S a = = a / = S c = a / = /r k M = / = S r k strmost nipolárního tranzistor změna výstpního napětí rozdílové zesílení sohlasné zesílení činitel potlačení sohlasného napětí n k r k p S / = pro = S (,66/ P ) [m] - B Př.: S = 5 m/v, = k, r k = k = 5, =, a M = 5 (5 db) -55 o +5 o +5 o vstpní zbytkové napětí teplotní koeicient vstpní prody teplotní koeicient = mv až mv /= V/K až mv/k Z S [V] B = p až p Výhody: nízké vstpní prody, až p, B /= /K až p/k vysoké vstpní odpory Nevýhody: větší zbytkové napětí, větší teplotní drit, větší napěťový šm M8ZS_ 9

10 Operační zesilovače - kmitočtová kompenzace + B 5, 6 O korigovaná nekorigovaná -N +N k pf [Hz] B m [ o ] k k 5 7 [Hz] - B k S -8 F m a ázová bezpečnost F m 9 o mez aperiodiocity 65 o Btterworth.. řád a S k S k k S Př.: pro S = /V a = MHz je k = pf amplitdová bezpečnost B m kmitočtově podkorigované zesilovače stabilní až od rčitého zesílení, např. až M8ZS_

11 Kompozitní operační zesilovač Z Z Operační zesilovače - speciální ( ) ( ) ( ) výsledná kmitočtová ch. = / Modlační operační zesilovač Vstpní zesilovač Střídavý zesilovač Výstpní zesilovač N v v s OS v v s O + N - N [Hz] Nlovaný operační zesilovač O Z S O Z S OS (t) s(t) t t omezený kmitočtový rozsah teoreticky = s / prakticky = s / áze zesilování O O () () ( áze nlování O () () S O M8ZS_ S ) O S O () S () () S S O () /( S )

12 Parametry operačních zesilovačů typ označení db M db mv n nv/hz i n p/hz MHz S Vs technologie běžné 7 7,6 bipolární LF56,5, 5 BiFE LF57 6,, 5 BiFE L7 86 8, 5, 5 MOS rychlé ,6 6 6 bipolární bipolární ,5 bipolární přesné OP77,, 5,,6, bipolární nízkošmové elektrometrické OP77,, 5,,7, bipolární L57,5,, 8 BiFE L8 6, 5 bipolární 8597,, bipolární 797 6,, BiFE 59 8, 6, BiFE 795,5,, BiFE nlované MX,, 85,,5 MOS L5 7,, 5, MOS L5,5,, MOS M8ZS_

13 Záporná zpětná vazba - statické vlastnosti Vliv zesílení operačního zesilovače K K i K K K deální zesílení i K K Sktečné zesílení K i K K K je zesílení rozpojené zpětnovazební smyčky Vliv ršení operačního zesilovače n n K - ( n ) K K n Vlastnosti záporných zpětných vazeb: Sériové vazby - zvyšjí vstpní odpor Paralelní vazby - snižjí vstpní odpor Napěťové vazby - snižjí výstpní odpor Prodové vazby - zvyšjí výstpní odpor Sériová záporná napěťová zpětná vazba Paralelní prodová záporná zpětná vazba K N K K O / k z K M8ZS_ O N K K /

14 Záporná zpětná vazba - dynamické vlastnosti - kmitočtová oblast mi m (t) amplitdová chyba výstpní napětí ideálního zesilovače výstpní napětí sktečného zesilovače vektorová chyba t 8 6 [db] amplitdová charakteristika - db/dek j j m vektorová chyba v a m m mi amplitdová mi ázová chyba - mi mi m chyba i i m / m =,, a =,5%, v = %, = 5,7 % m - [ o ] M8ZS_ 5 6 [Hz] m ázová charakteristika K i K j K j m [Hz] K j K m K

15 Záporná zpětná vazba - dynamické vlastnosti - časová oblast a /,9 S > m / m, n d oba náběh a n t a exp( t / ),9 t,, m,5 / m oba stálení m ln d m / m - d %,,,, / m,,6 6,9 9,,5,5, m t 7 i =, = MHz, S = V/s, m =, V, m = V. m = / i = khz, n =,5/ m =,5 s, m = / m =,6 s, p = S/ m = 8 khz d /dt = m / m =,65 V/s, d =, %, =,8 s. i S m / m, m S m S i m ( t ) exp( (t ) / ) i S m m S i m m mln S ) d i 7 i =, = MHz, S = V/s, m = V, m = V. t m = / i = khz, n =,5/ m =,5 s, m = / m =,6 s, p = S/ m = 8 khz d /dt = m / m = 6,5 V/s, d =, %, =,7 s M8ZS_ 5

16 Záporná zpětná vazba - stabilita 5 K - db/dek p, d = sinsovka m () = m () Fázová bezpečnost F m doplněk áze zesílení rozpojené smyčky K do -8 o při mezním kmitočt - db/dek log 5 6 P [ o ] F - 8 m / P F m ( o ) M (db) Y P d 8,7 5 79, 6,5,7 5,,,,5 7 5,7,,7, 5,,76,9, 6,,87, ( p, d) tlmené oscilace / p = /d i d M Y n P P d n P exp p, d = exponenciála d d F m o arg ( j ) 8 pro ( j j( j ) P i i jd j j n P n n d M8ZS_ 6 c kmitočet netlmených kmitů poměrné tlmení c ) poměrné převýšení ampl. charakt. poměrný překmit časové odezvy

17 Záporná zpětná vazba - šm Ekvivalentní šmová šířka pásma ENBW (Eqivalent Noise Bandwidth) šířka pásma ideální dolní propsti, která propoští stejný výkon bílého šm jako daný obvod dolní propst. řád db - db/dek / ENBW m ( ) d řád iltr 6 8 ENBW,57,,6,,,9 m Šmové číslo (Noise Figre) SN NF SN N O m ENBW dolní propst m-tého řád db m ENBW -m db/dek / ENBW m m m / m SN N odstp signál šm na vstp zesilovače SN O odstp signál šm na výstp zesilovače Shrntí: poměr signálové a šmové šířky pásma se blíží s rostocím řádem propsti k minimální šířk pásma (úzkopásmové aplikace) odporové vyvážení OZ zvětšje jeho šm nízké hodnoty rezistorů M8ZS_ 7

18 Zesilovače,, integrační, nábojové, přístrojové, izolační Elektrometrický zesilovač napětí Kmitočtová kompenzace zesilovačů Elektrometrický zesilovač prod nvertjící zesilovač s článkem ntegrační zesilovače Nábojové zesilovače Potlačení svodových prodů ozdílové zesilovače Přístrojové zesilovače Přístrojové zesilovače s potlačením sohlasných napětí Přístrojový zesilovač s prodovým výstpem zolační zesilovače modlační zolační zesilovače s opticko vazbo M8ZS_ 8

19 Elektrometrický zesilovač napětí BP BN Základní zapojení i BP BN max M ( i ) M N i [db] - db/dek 5 6 [Hz] m m P i m m m ln( ) S m d /,9, n m d t m - m d /dt = m m t vstpní šmovénapětí π n m n inp inn k k k n k, k,8. ( J / K) k, K(7 ) n nv / Hz M8ZS_ 9

20 Kmitočtová kompenzace zesilovačů Neinvertjící zesilovač + / 8 6 [db] - db/dek + db/dek j j ( ) +( / ) [Hz] m Podmínka kompenzace nvertjící zesilovač 8 6 / [db] - db/dek + db/dek j j / Př.: M/5pF o = khz [Hz] m M8ZS_

21 Základní zapojení Elektrometrický zesilovač prod i M i max BN BN BN BP BP n m n in in k k Kmitočtová kompenzace zesilovačů - i otodioda / [db] - db/dek + db/dek 5 6 [Hz] 5 M8ZS_

22 nvertjící zesilovač s článkem i ( ) i BN Např.: = M, = k, = je i = V/n BP ( ) ( ( ) /( ) max ) BN ( ) ( ) /( ) /( ) BN Náhrada velkého rezistor článkem zhoršje statické, dynamické i šmové parametry zesilovače násobkem + / M8ZS_

23 ntegrační zesilovače 8 6 i / BN BP [db] - db/dek 5 6 [Hz] ideální odezva sktečná odezva i () () i / t t i i j i i j i i t) i j i e j = mv, BN = 5 n, BP = n, = 5 mv, = / i =,6 mv M8ZS_ j i i e t / ( o i o i deální odezva t ( t) ( t ) i i ynamická chyba BN j t BP / = 5, = Hz, = MHz, = / = 6 ns. = k, = nf, i = s, i = / i = 6 khz. = mv, i = ms, = V t i

24 Neinvertjící zapojení Nábojové zesilovače nvertjící zapojení piezosnímač p Q s i piezosnímač i Q s Q ( i s ) Q svodová kapacita kabel s integrační kapacita i i s s Q i i Q s piezosnímač Q ozdílový nábojový zesilovač kabel i Potlačení vliv kapacity kabel s Kmitočtová charakteristika zesilovače Q - db/dek 8 i Q/ Q q / i 6 + db/dek riboelektrický jev 5 6 m m ps M8ZS_ [Hz]

25 Potlačení svodových prodů Zesilovač s aktivním stíněním Zesilovač s dvojím stíněním zdroj signál kabel zdroj signál kabel S S i i Potlačení svod na vstp zesilovače Potlačení povrchového svod tištěného spoje M Z M N svodové prody r m telon laminát povrchový a vnitřní odpor laminát zvýšená vlhkost - redkce až o řády skleněné nebo telonové průchodky M8ZS_ 5

26 M8ZS_ 6 ozdílový zesilovač s asymetrickým výstpem ( ) M M ) ( k k k k M ) ( O O O M M M M M M M M c BP BN k k k i i π np nn n m n

27 Zapojení rozdílových zesilovačů ozdílový zesilovač ozdílový zesilovač s měnitelným zesílením M 5k Z,5,5 M 5k M,5 Z M 5k ozdílový zesilovač s jedním elektrometrickým vstpem M M 5k Z ozdílový zesilovač s rozdílovým výstpem,, Z Z zesílení M8ZS_ 7

28 ozdílový zesilovač s rozdílovým výstpem F N+ O- N+ O- OM OM O+ O+ O- F N+ N- OM F, O+ F F F N+ OM O- N+ OM O- O N F O N F F F F O+ F O+ M8ZS_ 8

29 symetrické přístrojové zesilovače Přístrojové zesilovače Symetrický přístrojový zesilovač Z Z Z zesílení Z Z Z Z Z Symetrický přístrojový zesilovač s lineární změno zesílení Z Z zesílení Z pro M8ZS_ 9

30 Přístrojové zesilovače s potlačením sohlasných napětí Zesilovač s aktivním stíněním Zesilovač s vlečným napájením stíněný kabel -N Z 5 SENSE -N Z 5 SENSE Z O Z O +N Z 5 EF z +N Z 5 EF z Z oddělovací zesilovač +5V -5V měnič Z oddělovací zesilovač Potlačení svodových odporů a kapacit kabel (symetrizace) zolované napájení vstpního elektrometrického stpně (pro velké c ) M8ZS_

31 Přístrojový zesilovač s prodovým výstpem přístrojový zesilovač N EF r r -N r Z 5 6 prodový zdroj Z 7 Z Z +N 8 r = m až m, až m, 8 m m 7 r M8ZS_

32 Přístrojové zesilovače s rozdílovým prodovým vstpem ozdílový prodový zesilovač elektronický ampérmetr Z Z Z 8 ozdílový prodový zesilovač Z = = je = 5 = 6, 7 = Z Z 6 plikace: dierenční otodioda dvokvadrantová otodioda jednodimensionální PS sensor M8ZS_

33 zolační zesilovače d Z M log M log ( ) ( ) Zesilovače s trao vazbo S S S S s terminálový izolační zesilovač s trao vazbo vstpní zesilovač výstpní zesilovač Zesilovač s kapacitní vazbo FB M FB -N +N Z m MO. EMO. m Z O N O + + bdící obvody NZ NZ - MĚNČ - M p + B - B napájecí zdroj Linearita,% modlační kmitočet až MHz zolační napětí až 5 kv Linearita,% Modlační kmitočet až MHz M8ZS_ zolační napětí až kv

34 zolační zesilovače optické Modlační optický izolační zesilovač F + B + B Linearita,% F F F k F n F n, až,5 modlátor optron demodlátor Modlační kmitočet až MHz Mezní kmitočet MHz zolační napětí až kv až kv + B - B Přímo vázané optické izolační zesilovače B B Z F F F F F F Z optrony Z Z F F lineární dvojitý optron n n n k k n k n n k Linearita,% Mezní kmitočet MHz M8ZS_ zolační napětí až kv až kv

35 Zpracování signálů odporových, kapacitních a indktivních snímačů Elektrické parametry typických snímačů Obvody potenciometrických snímačů Obvody odporových můstků - napěťové a prodové napájení Obvody odporových můstků - zesilovače Obvody odporových můstků - a drátové připojení Obvody odporových můstků - a 6 drátové připojení Spínačový detektor Obvody kapacitních snímačů Obvody kapacitních snímačů dierenční snímač Lineární dierenciální transormátor ndktosyn esolver Převodníky číslo úhel a úhel číslo 5

36 Elektrické parametry typických snímačů yp snímače ozsah hodnot eplotní rozsah Potenciometrické snímače enzometrické snímače Kapacitní snímače Nábojové snímače ndkčnostní a ndktivní snímače Fotodiodové snímače Odporové snímače teploty kaž M,5,5 pf až 5 pf p až p mh až 5 mh p až m Pt až k Ni až k N, P až M - o až 85 o - 6 o až 8 o - 55 o až 5 o Polovodičové snímače teploty - mv/k, mv/k, /K, /K - 55 o až 5 o ermočlánky K (r-ni) V/K J (-Ni) 5 V/K S (Pt-Pth9) 6, V/K - o až o - o až 7 o o až 5 o 6

37 Obvody potenciometrických snímačů Zatížený potenciometr (-a) p a p z /,5,5 z = a a a a k a( a) k a( a) d da k( a ) k a(a ) z k p a max(( a,5 ),5 k,5 Linearizovaný potenciometr / = /,75 / =,6 (-a) p,5,5 a p,5,5 a a( k a) a ( a) k,5,5,75 a a( a aa ) a( a)( a b) 7

38 Obvody odporových můstků - napěťové a prodové napájení Napěťově napájený můstek / NL[%/%] +,5 / + +,5 / Prodově napájený můstek i /i NL[%/%] +,5 /

39 Obvody odporových můstků - zesilovače Odporový můstek s rozdílovým operačním zesilovačem 5 ( 5 ) BP BN, 5 Linearizované odporové můstky

40 Obvody odporových můstků - a drátové připojení drátové připojení drátové připojení r = 5 V r = 5 V = 5 = 5 = 5 = 5 / =,5 / =,5 = 5 vedení / =,5 = 5 = 5 = vedení / =,5 = 5 pro,5% r / pro,75% 8 r

41 Obvody odporových můstků - a 6 drátové připojení drátové připojení 6 drátové připojení i = / odpory přívodů power odpory přívodů sense sense power plně eliminje vliv odpor přívodů prodové napájení linearizje př. char. střídavé napájení eliminje vliv termoelektrických napětí

42 Spínačový detektor (t) šm sin snímač + (t) S (t) P s(t) t s(t) s( t) s( t) sign s( t) sign s( t) ( ) s t sin(n ) st, n,,... n sin( t sin( t sin( t s s sin( t s s m) ) m )sin t m n )sin t m s s cosm K sin(n ) st n,,, /,, Synchronní detekce eliminje sdé a potlačje liché harmonické složky signál i / s t

43 Snímače s proměnno plocho překrytí Snímače s proměnno vzdáleností elektrod Neinvertjící zapojení Obvody kapacitních snímačů 8 [db] - db/dek S d S S S d S j j S d d d d S S d d + / +( / ) 6 + db/dek ( ) [Hz] m nvertjící zapojení j j Kmitočet bdícího signál m

44 Obvody kapacitních snímačů dierenční snímač E Z 5 8 E E 7 Z 9 Z E Z BF5 5 ( 6 ) 6 Z Fázovací článek ( ) sin ( ) 6( t) sign s( t) ( t) t m t 5s m 6 j / / j

45 Lineární dierenciální transormátor N i sin t j M jm N N N M M M N M M M l l i N Z Z jm jl N N Z N7 BF5 5 n L L / 5 / ( t) m sin ( t) ( t) sign s( t) ( t) Kmitočtová selektivita synchronního detektor 5( t) m i n sin n t / 5

46 Obvody LV 5 vodičové zapojení vodičové zapojení Osc 598 Osc 698 Filtr +B -B Filtr Ot B Filtr Ot Filtr vodičové zapojení poloviční můstek Osc 698 B Filtr Ot typ ot ot linearita 598 Hz khz V m, % 698 Hz khz V m, %

47 ndktosyn Polohový lineární transormátor pohyblivá vintí, pevné vintí (t) (t) (t) (t) n p p t p p(n +,5) p sint sin (t ) sint cos (t ) (t ) cos t (t ) Napájení do rotor Selsyn statorová vintí posntá o o, rotorové vintí a S Mr M M cos a a r S S S sin a sin t sina sin t sina sin t a odpovídá Napájení do stator ( t) r S sin t a 7

48 esolver r statorová vintí posntá o 8 o, rotorové vintí posntá o 8 o napájení obo statorových vintí - otáčení pravoúhlých sořadnic o a s r s r sint sint sina cosa sint cosa sina sin t s r napájení jednoho statorového vintí - transormace polárních sořadnic na kartézské s s r sint sina sint s r cosa sint Scottův transormátor Přenos úhl pootočení resolverem sint sina resolver resolver N N / N / a a N N r sint cosa a sint 8

49 Převodník číslo - úhel Převodníky číslo úhel a úhel číslo Parametry: sina M - sina r sint resolver rozlišitelnost až 6 bitů -n /6 o přesnost: až bitů rychlost sledování: d/dt (rad/s) = až rad/s - r sint a r sint cosa M - cosa r sint Převodník úhel - číslo resolver r cosa sint M a ázový detektor r sint r sina sint M směr čítání scilátor vratný čítač iltr a 9

50 Zpracování signálů snímačů teploty Parametry teplotních snímačů Obvody platinových snímačů teploty říbodová linearizace Pt snímačů Obvody P a N snímačů teploty ečnová linearizace Polovodičové snímače teploty LM5, MP niversální obvod Obvody termočlánků 5

51 Elektrické parametry typických snímačů yp snímače yp ozsah hodnot eplotní rozsah Odporové snímače teploty Pt Ni N, P až k až k až M - o až 85 o - 6 o až 8 o - 55 o až 5 o Polovodičové snímače teploty Band gap Band ap - mv/k, mv/k, /K, /K -55 o až 5 o - 55 o až 5 o ermočlánky yp snímače materiál eplotní koeicient eplotní rozsah Konstantan,8 V/ o - o až o J Fe Konstantan 5,7 V/ o - o až 7 o E hromel Konstantan 6,9 V/ o - o až o K hromel lmel,5 V/ o - o až o S Pt Pt+%h 6, V/ o o až 5 o Pt Pt+%h +5%h +6%h 6, V/ o 5 V/ o o až 6 o o až 8 o 5

52 6,98.,58. řídrátové připojení snímače Obvody platinových snímačů teploty 6 9,98.,58.,7. o až + 85 o - až Vlastnosti: prodové napájení částečná eliminace odporů přívodů redkce počt OZ Pt , 6 7 Pt Pt Pt 5 6 5

53 6,98.,58. Čtyřdrátové připojení snímače Obvody platinových snímačů teploty o až + 85 o 6 9,98.,58.,7. - až Vlastnosti: r prodové napájení úplná eliminace odpor přívodů Pt nezávislé nastavení nly a zesílení OZ Pt r Pt r ( ) Pt r 5

54 5 5 q q q q q q q q L říbodová linearizace q q q q L L L L L r q q q q r L L L r q q L r q q q q q q q L q L q q q q q q q L q q L q L q L

55 Linearizační obvody Pt snímačů teploty Prodový zdroj se záporným vnitřní odporem N Zpětnovazební zapojení obvod pro Pt snímač + 5 linearita r Pt nla zesílení Pt q L Pt: pt ( o ) =, pt ( o )= 78, pt ( o ) = 56, L = -,59 k r r Pt r Pt 5 5 q 5 Pt Pt r q ž o, až V L = -,5 k, = 5, = k, = 9,9 k redkce nelinearity z,8% na,% z rozsah Pt, až o, ž V, r = 7 V, = = k, = k, = k, 5 = M, redkce nelinearity z,6% na,% z rozsah 55

56 5 5, ,95. 5 Obvody P snímačů teploty L P L r 5 P L P P q q[ ] 5 říbodová linearizace L q q q q q q q q r P L P P (5 o ) = k, P ( o ) = 8, P (5 o ) =, P ( o ) = 76, L = 85 až o, m = až V, r =,5 V, = L = 85, = 76, = 56

57 Obvody N snímačů teploty r B e N Q odpor při teplotě = 89K, tj. 5 o B =5K až 7K materiálová konstanta 5 N N L L L ečnová linearizace d d B / B / L m q[ ] 5 r N L L N (5 o ) = k, B =, N ( o ) =,9 k, N (5 o ) = 5,95 k, N ( o ) =,587 k, až o, až V, r =,5 V, L = 5,955 k 57

58 ranzistorová dioda Polovodičové snímače teploty Snímač Band ap + B BE,8,6,, BE [V] k BE BE mv d q / - mv/k q[k] K Převod na mv/ BE S 5 5 [mv/k], [mv/k],8 [mv/k] = [mv/k] ln BE BE ln k ln, mv / q mv / K K [mv/k] r = -,5V,7 r q = o ( = 7 K) =,7 V typ citlivost rozsah q = [mv/ o ] q = k, r = -,5 V, = 9,6 k, = k MP5(6) mv/ o o - 5 o MP6 mv/ o - o - 5 o L5 mv/ o ž 6 o 58

59 eplotně závislý prodový zdroj BE S S = /K S BE Polovodičové snímače teploty / S / S k S ln ln S q S K BE 8, 58 s i + r Snímač teploty s implsním výstpem elta sigma modlátor s S Z - r t i K s k Q r typ citlivost rozsah 59 /K -55 o - 5 o LM5 /K - o - 5 o 7(8,9) (,5) /K ž 6 o k Q t t o K typ citlivost rozsah 78 /K -55 o - 5 o LM7 /K - o - 5 o 7(8,9) (,5) /K ž 6 o typ rozlišitelnost citlivost přesnost MP () 6 bit, o /LSB o MP 5(6) bit,5 o /LSB,5 o 59

60 Obvody termočlánků q M q q kov kov kov kt M q nvertjící zapojení typ kov (+) kov (-) k t [V/ o ] ozsah teplot [ o ] J Fe -Ni 5, - až K r Ni l Ni 9, - až S Pt Pt %h, až 5 Můstkové + r zapojení izotermická svorkovnice + r - r izotermická svorkovnice 5 N8 5 N8 7 termočlánek - + až o až V termočlánek až o až V a k t O k t / q r a = -, mv/ o 7 6 O k t / q a k t r 6 5

61 Monolitické obvody termočlánků 59, 595, 596, 597 O k eplotní kompenzace O k O k t k k t typ termočlánek rozsah citlivost stabilita 59(5) J -55 o - 5 o mv/ o o 595(6) K - o - 5 o mv/ o o 89(5) J,K -5 o 5 mv/ o,5 o / o 896(7) J,K 5 o -5 o 5 mv/ o,5 o / o 6

62 niversální obvod rozhraní 6

63 niversální obvod rozhraní 6

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) Polovodičové diody: deální dioda Polovodičové diody: struktury a typy Dioda - ideální anoda [m] nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) deální vs. reálná

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11.

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. 1.C 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. AP CH AJ NJ Ú 29.11. E aula ČJ Ú AJ NJ 1.D 1.11. CH Ú AJ NJ E 8.11. ČJ AJ NJ HZ ON 22.11. AJ NJ Ú M HZ 29.11. AJ NJ Ú ČJ E aula 1.E 1.11. ZB AJ NJ Ú CH

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

MĚŘENÍ NA OPERAČNÍM USMĚRŇOVAČI

MĚŘENÍ NA OPERAČNÍM USMĚRŇOVAČI MĚŘENÍ NA OPERAČNÍM SMĚRŇOVAČI možňuje určení aritmetické střední hodnoty periodického signálu u 1 (t) definované t 0 +T :u s 1 T 0 t 0 u 1 (t)dt kde t 0 je okamžik průchodu napětí u 1 (t) nulou s kladnou

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o.

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. OK 09 Optické komunikace, 22. 23. 10. 2009 Optická měření DWDM spojů OSA (Optický Spektrální Analyzátor) Základní klíčové

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Parametry a aplikace diod

Parametry a aplikace diod Cvičení 6 Parametry a aplikace diod Teplotní závislost propustného úbytku a závěrného proudu diody (PSpice) Reálná charakteristika diody, model diody v PSpice Extrakce parametrů diody pro PSpice Měření

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení Autor textu: Prof Ing Dalibor Biolek, CSc Brno 2003 FEKT Vysokého učení

Více

Návrh DPS a EMC blokování napájení. Blokování napájení

Návrh DPS a EMC blokování napájení. Blokování napájení Problém: Blokování napájení impulzní spotřeba součástek 10 0.. 10 2 ma /ns zpoždění průchodu proudu na DPS > 0,1ns/cm stabilizátor napětí nestíhá reakční doba > 1μs Řešení: blokovací kondenzátor = velmi

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Návrh a Konstrukce Antén

Návrh a Konstrukce Antén Návrh a Konstrukce Antén A0M17NKA Antény pro RFID a wearable ( nositelné ) antény Milan Švanda ČVUT v Praze, FEL B2: 634 milan.svanda@fel.cvut.cz zima 2011/12 1 Osnova Úvod o Trocha historie o Co je RFID

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit.

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit. Statiké a dynamiké harakteristiky Úvod : Základy Laplaeovy transformae dále LT: viz lit. hlavní užití: - převádí difereniální rovnie na algebraiké (nehomogenní s konstantními koefiienty - usnadňuje řešení

Více

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

Monitorovací přijímač R&S ESMB

Monitorovací přijímač R&S ESMB Datový list Verze 03.00 Monitorovací přijímač R&S ESMB září 2003 Monitorování v pásmu 9 khz až 3 GHz pro civilní i vojenské účely Měření podle doporučení ITU Monitorovací přijímač R&S ESMB je ideálně vybaven

Více

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje Zdeněk Faktor Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje 2002 Přestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernějších elektronických zařízeních do značné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky,

Více

Základní pojmy o signálech

Základní pojmy o signálech Základní pojmy o signálech klasifikace signálů transformace časové osy energie a výkon periodické signály harmonický signál jednotkový skok a impuls Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Spektrální charakteristiky fotodetektorů

Spektrální charakteristiky fotodetektorů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická LABORATORNÍ ÚLOHA č. 3 Spektrální charakteristiky fotodetektorů Vypracovali: Jan HLÍDEK & Martin SKOKAN V rámci předmětu: Fotonika (X34FOT)

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Číslicové řízení procesů

Číslicové řízení procesů Číslicové řízení procesů čební text VOŠ a SPŠ Ktná Hora Ing. Lděk Kohot Základní pojmy číslicového řízení Rozdělení řízení podle průběh signálů logické řízení binární signály (RUE, FALSE) analogové řízení

Více

Generátor funkcí. Moduly. Panel. Vlastnosti. Parametry

Generátor funkcí. Moduly. Panel. Vlastnosti. Parametry Obsah Obsah Moduly Generátor funkcí 2 Programovatelný zdroj napětí 4 Voltmetr 6 Operační zesilovač 8 Transistor bipolární 8 Budič 9 Modul prvků 10 Odporová dekáda 1 11 Odporová dekáda 2 11 Kapacitní dekáda

Více

Jiskrová bezpečnost MTL4500

Jiskrová bezpečnost MTL4500 Jiskrová bezpečnost Základní princip IS 1. Omezené napětí 2. Omezený proud 3. Omezená nahromaděná el. energie 2 Ex ia Jiskrově bezpečné se dvěma poruchami Kategorie jiskrové bezpečnosti Ex ib Jiskrově

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315. 9 khz až 3 GHz

Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315. 9 khz až 3 GHz Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315 9 khz až 3 GHz Novářadaproduktů společnosti Rohde& Schwarz Profesionální testovací vybavení pro výrobu, laboratoře a servis Přístroj je velmi přesný spektrální analyzátor

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více