Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)"

Transkript

1 Polovodičové diody: deální dioda Polovodičové diody: struktury a typy Dioda - ideální anoda [m] nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) deální vs. reálná charakteristika Parametry diod Modely pro propustný a závěrný směr katoda závěrná polarizace propustná polarizace lidový pracovní bod a náhradní lineární obvod diody Parametry modelu v PSpice plikace diod závěrná polarizace propustná polarizace < nevede proud > vede proud při nulovém úbytku napětí Polovodičové diody anoda anoda katoda katoda

2 Polovodičové diody deální V charakteristika přechodu P Shockleyho rovnice e exp k [m] William Shockley závěrný směr propustný směr e exp >> k / e k. [μ] V charakteristika diody B [m] průrazné napětí V závěrný proud typicky [μ] nk 5m propustný úbytek e >> nk e n... ideality factor n ~ až e nk n e e eálná V- charakteristika diody (propustná) [] rekombinační proud reálná ideální difůzní proud e e nk vliv sériového odporu s n~ n~ n~ d~/ s d vysoká injekce

3 Difúzní napětí vliv dotace V- charakteristika reálné diody - propustný směr D k e D k n k p ln ln ln ni e np e p P P Proud (m) apětí (V) log log D x DOD P log log D x P, PP B-E S rostoucí koncentrací příměsí narůstá difúzní (prahové napětí) diody s p-n přechodem. Diody vyrobené na polovodiči s vyšší šířkou zakázaného pásu mají vyšší prahová napětí. P log log D x YSO G- oncentrace (cm -3 ) P + OD OD POPSÝ POD () D POPSÉ PĚÍ (V) V- charakteristika reálné diody - propustný směr V- charakteristika reálné diody - propustný směr oncentrace (cm -3 ) P + OD ÁBOJ + OD POPSÝ POD () POPSÉ PĚÍ (V) D klesá oncentrace (cm -3 ) P + OD ÁBOJ + OD POPSÝ POD () POPSÉ PĚÍ (V) D klesá

4 V- charakteristika reálné diody - propustný směr V- charakteristika reálné diody - propustný směr oncentrace (cm -3 ) P + OD ÁBOJ + OD POPSÝ POD () POPSÉ PĚÍ (V) D klesá oncentrace (cm -3 ) P + OD ÁBOJ + OD POPSÝ POD () POPSÉ PĚÍ (V) D klesá V- charakteristika reálné diody - propustný směr eálná V- charakteristika diody (závěrná) oncentrace (cm -3 ) P + OD ÁBOJ n p + OD POPSÝ POD () POPSÉ PĚÍ (V) D je malý Průraz -lavinový - tunelový (enerův) - tepelný generační proud reálná ideální 5 5 [μ]

5 V- charakteristika reálné diody - závěrný směr apětí V B -84V Proud m V- charakteristika reálné diody - závěrný směr apětí V B -84V Proud m oncentrace (cm -3 ) P + OD OP + OD oncentrace (cm -3 ) P + OD OP + OD V- charakteristika reálné diody - závěrný směr apětí V B -84V Proud m V- charakteristika reálné diody - závěrný směr apětí V B -84V Proud m oncentrace (cm -3 ) P + OD OD OP oncentrace (cm -3 ) P + OD OD OP

6 V- charakteristika reálné diody - závěrný směr apětí V B -84V Proud m Vliv teploty na V charakteristiku diody, B (lavinový průraz) B (enerův průraz) [m] 5 > oncentrace (cm -3 ) P + OD OD OP [μ] k n e ln ~ 3 / d ~ mv / d e E g k Vliv teploty a dotace na závěrnou charakteristiku a) b) Dynamické parametry doba závěrného zotavení t Doba závěrného zotavení t dává rychlost s jakou je dioda schopna přepnout z propustného do závěrného směru. ávisí na tom, jak je dioda resp. vnějšího obvod schopna odčerpat z přechoduin minoritní nositele injekované při propustné polarizaci. propustná polarizace závěrná polarizace 5 a) b) (V) 5 5 > (m) a) D < 5 m -3 b) D 5 m -3 (V) < 7 o C o C o C 7 o C Lavinový průraz a) enerův průraz b) (m) Proud (m) 3 M t rr M 5% M 9% M Čas (μs) M vrcholová hodnota propustného proudu M vrcholová hodnota proudu při závěrném zotavení t rr doba závěrného zotavení komutační náboj Q rr

7 omutace diody omutace diody + DD + DD + DD L MOSE nebo GB Proud () Č as (μ s) L MOSE nebo GB Proud () M 3 4 Č as (μ s) L MOSE nebo GB oncentrace (cm -3 ) P + OD OD malý odpor velký odpor oncentrace (cm -3 ) P + OD OP OD malý odpor omezení proudu na M omutace diody omutace diody + DD + DD Proud () L MOSE nebo GB Proud () L MOSE nebo GB 3 4 Č as (μ s) 3 4 Č as (μ s) oncentrace (cm -3 ) P + OD OD oncentrace (cm -3 ) P + OD OD

8 omutace diody Parametry diody (součástky) + DD Proud () Č as (μ s) L MOSE nebo GB Mezní (absolute ratings) Mezní hodnota proudu, napětí, teploty apod., po jejímž překročení dojde k destrukci součástky oncentrace (cm -3 ) P + OD OD Charakteristické (electrical/thermal characteristics) Hodnota proudu, napětí, kmitočtu, které charakterizují chování součástky (např. prahové napětí) resp. chodnoty po jejichž překročení nedojde k destrukci, ale pouze ke ztrátě funkce (mezní frekvence) Mezní parametry diody atalogový list diody [m] V SM M SM orward Verage Current orward Surge Maximum Current everse epetetive Maximum Voltage everse Surge Maximum Voltage ener Current V M everse epetetive Maximum Voltage B M V SM orward Verage Current orward Surge Maximum Current [μ] orward Voltage everse Current

9 Modely diod exponenciální Modely diod ideální dioda Exponenciální [m] deální [m] závěrná polarizace propustná polarizace pro >> e e k/e závěrná polarizace < propustná polarizace > Modely diod linearizace po částech Modely diod aproximace zdrojem napětí Linearizovaný po částech [m] proximace konstantním zdrojem napětí [m] < > ( - )/ D, D paramery modelu D < > pro

10 Dioda v obvodu Grafické řešení proud zdroje nakrátko CC 47 [m] CC + ( cc - )/ () G rce () [m] k CC / () () pracovní bod P [ o, o ] CC n. [μ].8 napětí zdroje naprázdno. [μ] áhradní lineární obvod (LO) pro okolí P [m] P Δ Δ linearizace charakteristiky tečnou v P o + d d Δ Δ Parametr PSpice Symbol ázev Jednotka d Model diody v PSpice D S saturační proud n emisní koeficient S s sériový odpor Ω VJ D difúzní napětí V CJO C j bariérová kapacita při M m dotační koeficient τ doba průletu s BV B průrazné napětí V BV B závěrný proud pro B S C D D C e D C d n k/e τ + Cj e n Cj + + D m

11 Parametry modelu diody v PSpice [m] S > plikace diod BV S X EG BV směrňovací - pro všeobecné použití (general-purpose) - s rychlým zotavením (fast recovery) enerova - stabilizace napětí (zdroj ref. napětí) Varikap - ladicí obvody, VCO,... Varaktor - násobení kmitočtu.... BV BV.4.6 Optoelektronické součástky: [μ].8. LED (Light Emitting Diode) otodioda (Photodiode) Laserová dioda (Diode Laser) enerova dioda - definováno průrazné napětí B (lavinový průraz) B (enerův průraz) [m] > Varikap (Variable capacitor) kapacitní dioda Praktické využití blokovací kapacity OP p-n přechodu rozšiřování OP (šířky dielektrické vrstvy) se závěrným napětím OP < C j > C j OP.4.6 w OP w OP.8. [μ] C j ε w OP C J Pro strmý P + přechod ε se D D ( + ) /

12 brání ~ zkratu L zdrojem napětí Varikap unelová dioda V- charakteristika reálné diody závěrný směr a) b) c) Leo Esaki a) b) c) a) D < 5 m -3 b) D 5 m -3 c) D >> 5 m -3 W C W C W W W C W p W n W C P ++ V ++ P ++ > V ++ unelová dioda a) b) c) Schottkyho dioda a) b) c) a) D < 5 m -3 b) D 5 m -3 c) D >> 5 m -3 Volné energetické stavy elektronů musí existovat na obou stranách pn přechodu a na stejné energetické úrovni polovodiče musí být degenerované (W ve W C, ) W C W C směrňující kontakt OV + W. Schottky Ohmický kontakt OV W W WC W p W n W C P ++ V ++ P ++ > V ++ 5μm D m -3 3μm / D 6 m -3

13 směrňující kontakt Schottkyho dioda Ohmický kontakt Schottkyho dioda křemík Si OV + OV 5μm 3μm / D 6 m -3 D m -3 e * e φbn e Δφ e exp S exp exp exp k k k k Schottkyho jev: pokles výšky bariéry s rostoucí intenzitou el. pole malá hodnota M pro Si Schottkyho dioda křemík Si Vlastnosti Schottkyho diod Výhody: malý (.5V) pro malé proudy a malé hodnoty M (Si) žádné závěrné zotavení rychlé vypínání evýhody: velký pro velké proudy a vyšší hodnoty M (Si) nízké hodnoty M (typ. do V u křemíku) Přechod k materiálům s větší šířkou zakázaného pásu: Gas, GaP, SiC M ~ 6 V, V,... ~ V vyšší provozní teploty

14 Schottkyho dioda karbid křemíku SiC Schottkyho dioda karbid křemíku SiC plikace diod - směrňovač plikace diod - směrňovač

15 plikace diod - směrňovač plikace diod - směrňovač SMĚŇOVČ S LEM Výpočet kapacity filtru pro jednocestný D usměrňovač: 3V 5Hz dq dt r Q C C MX M /f d dt C??? t C šš C z d C šš šš f 6,5 V / m +/- V šš V m dt šš f, m 5 šš pro f 3V 5Hz SMĚŇOVČ S LEM Výpočet kapacity filtru pro můstkový usměrňovač: dq dt r Q C C MX M / /f - + d dt t C C??? C šš z / šš C šš f 6,5 V / m +/- V šš V m šš f šš, 5 μ 5 f pro

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Více

Praktikum z výkonové elektroniky

Praktikum z výkonové elektroniky UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky S-3708 Praktikum z výkonové elektroniky Autor: Ing. Jan Leuchter, Ph.D. ISBN 978-80-7231-210-8 BRNO 2006 Obsah Obsah Předmluva.

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák Elektronika Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák 5. ledna 2004 2 Obsah 1 Úvod 7 2 Základní pasivní součástky 9 2.1 Rezistor... 9 2.1.1 Cojetorezistor... 9 2.1.2 Jakjerezistorkonstruován... 9 2.1.3 Značenírezistoru...

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál VY_32_INOVACE_EL_11_01 Digitální učební materiál Prostředí a ovládání aplikace TESTY Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii Jakub Stuna 2013 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

CSc. FOT 2010 jerabek@fel.cvut

CSc. FOT 2010 jerabek@fel.cvut Optické přenosové součástky stky a systémy Ing.Vítězslav Jeřábek, CSc FOT 2010 jerabek@fel.cvut cvut.czcz Principy přenosu p optické informace Obecné blokové schéma optického spoje lit. [ 1 ] Principy

Více

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RAOIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí)

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí) Otázky z ELI 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí Volt 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud Amper 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor Ohm 4. V jakých jednotkách se vyjadřuje kapacita Farad

Více

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika Ing. Jaroslav Bernkopf 8. května 204 Obsah. Zákony... 7. Ohmův zákon... 7.2 Kirchhoffův zákon I o proudech... 7.3 Kirchhoffův zákon II o napětích... 8 2. Pasivní součástky lineární... 8 2.

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI.

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 3 TEORIE ELEKTRONIKÝH OBVODŮ VI. (VYSOKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE) (SMĚŠOVAČE) Ing. Jiří Nobilis Pardubice Toto skriptum

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA Žárovky Baňka z měkkého sodno-vápenatého skla je plněna netečným plynem argonem či kryptonem s příměsí dusíku. Vlákno je tak odděleno od kyslíku (vzduchu), jinak by se rychle odpařovalo

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Stanislav Koc Gunnův jev - příklad záporného diferenciálního odporu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 16 (1971), No. 6, 311--314 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/137640

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Miloš Molnár, EMCOS s.r.o., Teplice, m.molnar@emcos.cz Řada elektrických spotřebičů provozovaných v elektrické síti odebírá

Více

TELNÉ ZDROJE PRO VŠEOBECNV. ČVUT FEL, Praha

TELNÉ ZDROJE PRO VŠEOBECNV. ČVUT FEL, Praha SVĚTELN TELNÉ ZDROJE PRO VŠEOBECNV EOBECNÉ OSVĚTLOV TLOVÁNÍ ČVUT FEL, Praha Fyzikální základ vzniku světla h.ν Obr.2 Zářivý přechod c λ = ν Obr.1 Zjednodušený model atomu (Bohr, 1913) ČVUT FEL, Praha Vznik

Více