o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008"

Transkript

1 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace o činnosti za školní rok Brno-Jundrov : říjen 2008 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1

2 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy : právní subjekt, IČO Adresa: ZŠ Jasanová 2, Brno Zřizovatel : Statutární město Brno městská část Jundrov, Veslařská 56 Ředitel školy : Mgr. Přemysl Jeřábek Typ školy : Úplná ZŠ s 1. a 2. stupněm, školní družina, školní jídelna Tel./fax.: / www: http//www.zsjundrov.cz Zařazení do sítě : Kapacita školy : ZŠ Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace b. Úplné školy Školní rok 2007/2008 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň stupeň ,25 Celkem ,3333 c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 19 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): d.. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE): ANO e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Základní škola / , roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola pro správné kluky a holky - 1. a 6. roč. Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - f. Zařízení školního stravování k Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), 2

3 g. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4,85 h. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem Z činnosti školní družiny : Oddělení využívala k činnosti vlastní třídy, zahradu ŠD, plavecký bazén a sportovní halu ZŠ. Provoz ŠD začínal v 6.30 a končil v hod. Činnosti školní družiny vycházely ze Vzdělávacího programu ŠD. Činnost ŠD: Odpočinková činnost: Rozhovory s dětmi, společná četba, volné kreslení, omalovánky, hra se stavebnicí, hry na PC, poslech dětských písní a pohádek. Rekreační a zájmová činnost: Vycházky do lesa, pozorování přírody, hry na zahradě, výtvarné a pracovní činnosti podle ročního období a tradic, sportovní činnosti, dopravní výchova. Základy slušného chování, udržování pořádku ve třídě, základy stolování. Psaní domácích úkolů, procvičování učiva. Tvořivé činnosti, které jsme vyzkoušeli: Práce se šablonou kočka tanečnice, pletené přívěsky z bužírek, výroba draků, větrníky, lampiony, tkaní, vosková batika, adventní věnečky, panenky a ptáčci z kukuřičného šustí, pečení perníčků, vánoční přáníčka, zažehlovací korálky, barevné kolíčky,vystřihovánky, ptáček z bambulí, korálková zvířátka, drátěný stromeček, skládané květiny, karnevalové masky, kraslice, panenky z vrbového proutí, pomlázky,velikonoční špejle vejce, zajíci, pečení jidášů, pohyblivé postavičky, maňásek, fyzikální hračky, postavičky z kelímků, motýlci z plechovek, provázkové náramky, pískové obrázky, odlévání ze sádry. Akce, kterých se ŠD zúčastnila: - Florbal na nafukovacím florbalovém hřišti - Běh jundrovskými lesy - Závod koloběžek - Drakiáda - Výtvarná soutěž O dračího krále - Výtvarná dílna pro rodiče- adventní věnce - Uspávání lesních skřítků - Vánoční výstavka ve vestibulu školy - betlém - Turnaj v přehazované - Den Gutha Jarkovského - Karneval - Výtvarná soutěž O velikonoční vajíčko - Noc s Andersenem - Pěvecká soutěž školních družin (1.místo Jakub Ohnoutek) - Přírodovědná stezka ke Dni Země - Slet čarodějnic - Atletický trojboj ŠD (obvodní kolo 1. místo Sára Pavlíčková 2. místo Viktor Mejzlík 3

4 městské kolo 1.místo Sára Pavlíčková 3.místo Viktor Mejzlík) - Projížďka na koni - Fotbalový turnaj (1.místo) - Školy v přírodě Kroužky vedené vychovatelkami ŠD: - Dramatický - Taneční - Plavání - Tvořivé činnosti 4

5 Část II Údaje o pracovnících školy -uvádět přepočtený počet / fyzický počet 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. k Celkový počet pedagogických pracovníků 14,346/16 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 13,64/16 95% 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 2 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 2 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy do 35 let let 1 7 nad 50 let - 2 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 1 - Celkem 3 13 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 1. Jeřábek Přemysl Porady ředitelů OŠMTMMB Funkční studium ředitelů SSŠ Funkční studium ředitelů Karlova univerzita Autoevaluace škol VIS 2. Řiháková Zdeňka Semináře výchovných poradců PPP Zachova, Brno Beseda k práci s ISA volba povolání NUOV Konference k ŠVP CVČ Seminář Koordinátor evaluace NIDV 3. Kovárníková Anna Hostinská Ivana Cvičení s overbally ZŠ Tuháčkova Semináře fakultních učitelek PF MU, Brno Dětství bez úrazů Policie 5. Hrubá Taťána Sprejerský modrotisk EKO Centrum 6. Šemorová Milena Kovářová Vlasta Komunikace podle RVP SSŠ Využití didaktických textů ve výuce Fraus 8. Šrámek Josef 9. Hájková Martina Konference k ŠVP SVČ Lužánky 10. Gryc Lukáš Lédlová Jana Krizové situace ve výuce PhDr. E. Lázničková 5

6 Semináře ke spolupráci Brno Stuttgart OŠMTMMB 12. Floriánová Zdenka Cvičení s overbally ZŠ Tuháčkova Semináře fakultních učitelek PF MU, Brno 13. Havlíčková Petra Semináře metodiků prevence SPC, Sládkova, Brno Funkční studium metodiků prevence PF MU, Brno Seminář EVVO Lipka 14. Dostálová Ilona Brána jazyků NIDV Cvičení s overbally ZŠ Tuháčkova Výuka Aj - interaktivní tabule Fraus 15. Ohnoutková Jana Seminář vedoucích vychovatelek CVČ Lány, Brno Seminář Etická výchova CVČ Lány 16. Svobodová Jana Seminář Vázané ozdoby CVČ Lány 8. Romský asistent: (ANO/NE) NE.. Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob)...ne... 6

7 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenání bez (*) bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 5 3, Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2007/08:..21.., průměr na jednoho žáka:..0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14)-0 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2007/08 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků 0 O Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník 12 nižší ročník - Celkem 12 Počet žáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI 7

8 Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/ Část VI. Další údaje o škole spolupráce s tělovýchovnými jednotami a oddíly /fotbal, sebeobrana, TJ lodní sporty, atletický klub a další fakultní škola PF MU Brno spolupráce s MŠ Dubová 2 ( kulturní akce, návštěvy budoucích prvňáčků) celoroční spolupráce s hudební školou Yamaha účast školy na soutěžích, olympiádách spolupráce na akcích ÚMČ /vítání občánků/ návštěvy divadelních a filmových představení účast na výukových programech pro žáky s různým zaměřením exkurze, výlety, besedy organizování LVVZ školy v přírodě pro 1.a 2.stupeň ZŠ zapojení do projektu Slunce do škol školící středisko DVPP informační centrum mezinárodní projekty Comenius, Stuttgart spolupráce v rámci projektu EUDAP Integrovaní žáci a žáci s SPU - 4 skupiny Kouření a já Bezpečnost na silnici (BESIP) Výchova k odpovědnosti za životní prostředí Brno- zdravé město Modrá linka Centrum volného času Lužánky, lanové centrum Poradenské centrum Sládkova Policie ČR a Městská policie Dům ekologické výchovy Lipka, Rozmarýnek Zdravé zuby Výstavy žák.prací v Mahenově knihovně Den Země Noc s Andersenem Zdravá výživa Brněnské vánoce BVV Organizování sportovních turnajů Cermat testování žáků 9.roč. Výstupní ročníkové práce žáků 9.ročníku KEA,SCIO testování žáků 6. roč. 8

9 Září Beseda v knihovně, 1.st. Fotbalový turnaj O pohár místostarosty, 3.-5.roč. Evropský den jazyků, 4.-9.roč. Dopravní hřiště Komín, 2.roč. Beseda s Policií ČR a Městskou policií, 6.-9.roč. Projekt EUDAP 2, 6.roč. Program k volbě povolání, ÚP, 9.roč. Evropský den jazyků, 4.-9.roč. Videokonference, 4.,5.,6.roč. Akce školy ve školním roce 2007/2008 Říjen Zážitky na dluh, SPC Sládkova,7.roč. Běh jundrovskými lesy, 1.st., ŽP KEA, testování žáků /Scio/, 6.roč. Sběr textilu, ŽP Divadelní představení, Jak šel Honza na červenou, 1.st. Thespidova kára, 2.st. Mezinárodní škola v přírodě, Rothenburg, 2.st. Co vyprávěl starý pařez, výu.prog., 6.roč. Vítání občánků, 1.,3.r. Václav a Boleslav, výuk.prog., 6.,7. Svět keramiky, 5.roč., DDM Dornych Ukázka korfbalu, mistrovství světa, patron týmu Portugalska Koncert Ondráš, Rande naslepo, 2.st. Koncert Ondráš, Zatoulané pohádky, 1.st. Sběr papíru, ŽP Malování na hedvábí, Technické muzeum, 7.,4.,3.roč. Filmové představení, Síla lidskosti, 5.-9.roč. Nebojte se nahoty, Moravská galerie, 8.roč. Listopad Besedy s knihovnicí, 2.st. Keramika, Dornych, 3.roč. MS v korfbalu, patron týmu Portugalska Závody MVZ, Praha, P. Chlum Soutěž O dračího krále, ŠD Zážitky na dluh, výuk. program, 8.roč. Přírodovědný klokan, 8.,9.roč. Listování, 4.roč., Mor. Galerie Soutěž v plavání, 8.,9.roč. Soutěž ve šplhu, 2.st. Sv. Barbora a ti druzí, 3.roč., Mor.galerie Koncert Filharmonie, W.A. Mozart, 2.st. Koncert Filharmonie, Pohádky Paní Hudby, 1.st. Vystoupení žáků na konferenci partnerských škol ze Stuttgartu, ZŠ Čejkovická Obvodní kolo ve šplhu, 1.st. Listování, 5.roč., Mor. Galerie Zámecké slavnosti, 7.roč., Mor. Galerie Keramika, DDM Dornych, 4.roč. Sexuální výchova, 9.roč., CVČ Lužánky Veletrh středních škol, BVV, 9.roč. Keramika, 2.roč., DDM Dornych Den otevřených dveří, SPŠ chemická škola a její aktivity, 9.roč. Vánoční dílna pro rodiče, ŠD Uspávání lesních skřítků, ŠD Městské finále ve šplhu, Krejčí K., Havlín D. 9

10 Keramika, DDM Dornych, 1.roč. Prosinec Výtvarná soutěž, Naše rodina třídí odpad, 6.,4. roč. Výtvarná soutěž Empík naděluje, 7.roč. Vánoce, výuk. program, Rozmarýnek, 1.st. Mikulášská nadílka, ŽP Web konference, projekt Comenius, AJ Divadelní představení v AJ, 5.roč., Robin Hood Divadelní představení v AJ, 7.,8.,9.roč., Flinstounovi Vánoční akademie, vystoupení žáků školy pro rodičovskou a jundrovskou veřejnost a na Nám. Svobody Závody v plavání, MVZ, ZŠ Holzova Chemická olympiáda, školní kolo, Skladaný, Rypka Vánoční skotačení s volbou Miss aerobic, 1.-4.roč Vánoční laťka, soutěž 2.st. ve skoku vysokém Leden Zvířata v ulicích, přírodověd. program, Rozmarýnek, 7.roč. Každý jsme jiný, výuk. program, SPC Sládkova, 6.roč. Zápis dětí do prvního ročníku Městské kolo Pexesová liga, finálová soutěž, 1.r. Neradílek, Čaněk Vědomostní testování žáků 9. ročníku Cremat Únor Konverzační soutěž v německém jazyce, A.M. Winter, 8.roč. Školní kolo Pythagoriády, 6.,7.roč. Ukončení odevzdávání přihlášek na SŠ Každý jsme jiný, výukový program, SPC Sládkova, 7.roč. Den Gutha Jarkovského, 1., 2.st., soutěž Březen Výstava školních družin obvodu, Jaro, SC Bystrc Přebor brněnských škol v české dámě, 5. místo, Adam Čerbák Koncert P. Nováka, Doktora se nebojíme, 1.-4.roč. Pěvecká soutěž ŠD, školní kolo Soutěž O velikonoční vajíčko, ŽP Každý jsme jiný, výukový program, 7.roč. Konverzační soutěž v NJ, městské kolo, M. Singer, 8.roč. Rozmarýnek, Velikonoce, výukový program, 2.roč. Měření a testování žáků, Stravovací zvyklosti dětí školního věku, 2.st. Karneval ŠD Zážitky na dluh, SPC Sládkova, 9.roč. Technické muzeum, Řemesla, Tvořivá dílna, 9.roč. Noc s Andersenem, 1st., ŽP Džungle před tabulí, 7.roč., představení v AJ Duben Besedy s knihovnicí, 1.-5.roč. Den ptactva, soutěž ZOO, tým žáků 7.,8.roč. Člověk spotřebitel, 8.roč., výukový program Vystoupení sólistů ve zpěvu na Nové radnici a OÚ, Ohnoutek, Künstnerová Technické muzeum, dílna ke Dni matek, 5.roč. Do-re-mi, pěvecká soutěž ŠD, 1. a 2. kategorie Anthropos, 5.roč. Velká včelařská výstava, 1.,2.,3.,4.,9.roč. CVČ Lužánky, Sexuální výchova, 8.roč. DDM Dornych, Keramika, 4.roč. DDM, Dopravní výchova, 1.roč. Adopce na dálku hlasování žáků, výběr dítěte k adopci Sběr textilu, 1.,2.st., ŽP Literárně-výtvarná soutěž Tulák Don, 2.,3. roč. Turnaj ve futsalu, 2.st., hoši 10

11 Mc Donals Cup, 1.st. Oliver Twist, představení v AJ, 8.roč. Slet čarodějnic, ŠD Družinový trojboj, školní kolo, ŠD Květen Dopravní soutěž cyklistů, školní kolo Atletický trojboj, ŠD, obvodní kolo 1.místo S. Pavlíčková, 2.místo Viktor Čaněk Školní výlet, Pernštejn, 5.roč. Divadelní představení O nezbedné kometě, 1.,2.roč. Jízda na koni, ŠD Školní kolo recitační soutěže, 1.st. Vítání občánků, OÚ, recitační kroužek ŠVP, Křižanov, 1.,4.roč. Literární a výtvarná soutěž týdeníku Nos, Tulák Don, finále, 2.,3.roč., 1.místo Eliška Beránková Školní výlet Modrá-Velehrad, 7.roč. Dopravní soutěž, měst. kolo Testování žáků, EUDAP, 6.roč. Filmové představení, Brazílie, 2.st. Červen Den dětí, program ŽP Žesťový koncert, 1.,2.st. Návštěva z Chorvatska, vystoupení žáků Dopravní soutěž cyklistů, měst. kolo, starší ž., 3. místo mladší 1. místo Krajské kolo dopravní soutěže cyklistů, 3. místo /Crhová, Goldhahn,Vlach, Pavlíčková/ ŠVP, České Petrovice, 2.,3.roč. Výukový program OV, Poznej ulice a památky Brna, 6.roč. Výukový program k prvouce, Kejbaly, 1.roč. Filmové představení, 2.,3.roč. Turnaj ŠD ve fotbale, 1. místo putovní pohár Městské kolo atletického trojboje ŠD, Pavlíčková 1.místo, Mejzlík 3.místo Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků Požární poplach s ukázkou práce sboru hasičů Dopravní hřiště Komín, 1.st. Divadelní představení, Gogol, Ženitba, 2.at. Železný Empík, 8.roč. Školní výlet, Lanové centrum, 6.,8.roč. 11

12 JINÉ SPECIALIZACE, ROZŠÍŘENÁ VÝUKA, ZAMĚŘENÍ Od 1.ročníku AJ Od 6.ročníku druhý cizí jazyk možnost výuky cizích jazyků (AJ, NJ) pro žáky 2. roč. formou individuálních kroužků rozšíření nabídky práce na PC již pro žáky 2. 5.roč. pro žáky se SPU doplňková výuka pod vedením speciálního pedagoga. na I. stupni se aplikují prvky výuky alternativního programu DALTONSKÝ PLÁN. sportovní kroužky,aktivity bazén, hřiště 1 h. týdně plavání ve všech třídách v provozu pro rodiče poradenská služba speciálního pedagoga. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Sjednocení schopností a dovedností práce na PC.. Práce s 2 interaktivními tabulemi PC v třídách, ve všech kabinetech připojení k internetu, vnitřní síť využití e-learrningu na webových stránkách školy příprava na elektronickou žákovskou knížku ESTETICKÁ ORIENTACE Pokračujeme s rozšířením estetického cítění dětí v keramickém kroužku Rozvojem dalších výchov hudební a tělesné v nepovinných předmětech a zájmových útvarech, nabízíme dětem naplnění volnočasových aktivit. Porovnání prací našich žáků s prácemi ostatních škol DRAMATICKÁ VÝCHOVA Na škole pracuje dramatický kroužek pod vedením ved. vychovatelky ŠD Mgr.J.Ohnoutkové Žáci vystupovali na Brněnských vánocích, na akademii školy, Zahradní slavnosti a na BVV. Vystoupení pro mezinárodní delegace, VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Spolupráce na mezinárodních projektech. Webová konference s anglicky mluvícími zeměmi Dopisování v anglickém a německém jazyce Patron korfbalového týmu Portugalska Adopce na dálku indického žáka Projekt Comenius Škola je zapojena do mezinárodního projektu Comenius práce žáků se zaměřením na stavební architekturu Výroba DVD architektonickými stavbami města Brna Vystoupení delegátůna mezinárodní konferenci Comenius v italském Chietti Partnerská škola Friedensschule, Stuttgart Výměna dopisů, Mezinárodní škola v přírodě v Německu Spoluúčast na konferenci Brno- Stuttgart v Brně 12

13 VOLBA POVOLÁNÍ Výuka OV v 7.,8.,9.ročníku zaměřena na specifická témata Svět práce. V 8. a 9. ročníku součástí PČ Volba povolání Žáci 9. r. předváděli své výstupní projekty CERTIFIKACE SIPVZ Certifikované pověření MŠMT ČR zřídit a provozovat školicí středisko pro vzdělávání pedagogů rozsahu znalostí Z a P a PI. na počítačích. Tabulkový kalkulátor (Microsoft Excel) Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace Služby informační sítě Od ledna 2007 akreditace na 3 kurzy DVPP Proběhly 3 kurzy DVPP INFORMAČNÍ STŘEDISKO SIPVZ V průběhu školního roku 2005/06 jsme se stali informačním střediskem pro SIPVZ: - na naší škole proběhl informační seminář o výuce na interaktivní tabuli. SPOLUPRÁCE s Pd.F Masarykovy university. V průběhu školního roku škola poskytuje prostory pro pedagogickou praxi studentů PdF MU. Využití studentů při zástupu nemocných kolegů. Metodické vedení při stážích studentů 13

14 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Aerobic 1 22 Dramatický kroužek 1 11 Kondiční plavání 1 15 Kroužek anglického jazyka 2 30 Kroužek pro žáky s SVP 2 9 Zajímavá matematika 1 8 Matematický kroužek 1 6 Míčové hry 2 18 Mladý vodní záchranář 1 15 Pěvecký sbor 1 25 Plavání 1 15 Recitační kroužek 1 10 Výtvarný kroužek 1 14 Tělovýchovný kroužek 1 20 CELKEM o o o o o o Část VII. Zhodnocení a závěr Koncepční záměry školy ( vycházející s dlouhodobé koncepce školy ) byly v letošním školním roce splněny, jak po stránce pedagogicko-organizační, tak i po stránce ekonomické. Dokončena výstavba víceúčelové sportovní haly Spuštěn Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,,škola pro správné kluky a holky v 1. a 6. ročníku Výměna oken v pavilonu tříd Díky spolupráci s MČ a Magistrátem města Brna dovybavení školní kuchyně Veškeré aktuální informace o škole a jejích aktivitách je možno průběžně získávat z webových stránek školy :www.zsjundrov.cz 14

15 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty Část VIII. Poradenské služby v základní škole fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 PF, 1st., spec. ped.. VŠ školní metodik prevence 1 PF, Tv,Př VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce:semináře výchovných poradců, NUOV volba povolání,, Fakta a.s., NIDV-koordinátor školní metodik prevence: Semináře metodiků prevence SPC Sládkova, Brno, studium pro Preventisty na MU Brno 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) Nečerpáno b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Nečerpáno Tito pracovníci jsou hrazeni z rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání stanovených škole rozpisem. 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků SPU 6. 1 SPU 8. 1 celkem 2 V Brně: dne podpis a razítko ředitele školy Projednáno pedagogickou radou : Schváleno Školskou radou :

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace za školní rok : 2011-2012 Brno Jundrov : 10.9.2012 Mgr. Přemysl Jeřábek 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Celkem. b. Úplné školy Školní rok 2006/2007. Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň 11 5 244 22,18 9 4 202 22,4

Celkem. b. Úplné školy Školní rok 2006/2007. Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň 11 5 244 22,18 9 4 202 22,4 Stránka č. 1 z 10 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Brně 15. 10. 2008 Mgr.Vladimír Tulka ředitel školy Část I. Základní charakteristika školy a. Název

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2015 / 2016

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2015 / 2016 Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2015 / 2016 Rozdrojovice, říjen 2016 1 Základní škola a

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2012-2013

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2012-2013 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace za školní rok : 2012-2013 Brno Jundrov : 12.9.2013 Mgr. Přemysl Jeřábek 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, Slavkov u Brna, IČO: tel: ,

MATEŘSKÁ ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, Slavkov u Brna, IČO: tel: , MATEŘSKÁ ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více