o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008"

Transkript

1 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace o činnosti za školní rok Brno-Jundrov : říjen 2008 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1

2 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy : právní subjekt, IČO Adresa: ZŠ Jasanová 2, Brno Zřizovatel : Statutární město Brno městská část Jundrov, Veslařská 56 Ředitel školy : Mgr. Přemysl Jeřábek Typ školy : Úplná ZŠ s 1. a 2. stupněm, školní družina, školní jídelna Tel./fax.: / www: http//www.zsjundrov.cz Zařazení do sítě : Kapacita školy : ZŠ Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace b. Úplné školy Školní rok 2007/2008 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň stupeň ,25 Celkem ,3333 c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 19 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): d.. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE): ANO e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Základní škola / , roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola pro správné kluky a holky - 1. a 6. roč. Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - f. Zařízení školního stravování k Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), 2

3 g. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4,85 h. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem Z činnosti školní družiny : Oddělení využívala k činnosti vlastní třídy, zahradu ŠD, plavecký bazén a sportovní halu ZŠ. Provoz ŠD začínal v 6.30 a končil v hod. Činnosti školní družiny vycházely ze Vzdělávacího programu ŠD. Činnost ŠD: Odpočinková činnost: Rozhovory s dětmi, společná četba, volné kreslení, omalovánky, hra se stavebnicí, hry na PC, poslech dětských písní a pohádek. Rekreační a zájmová činnost: Vycházky do lesa, pozorování přírody, hry na zahradě, výtvarné a pracovní činnosti podle ročního období a tradic, sportovní činnosti, dopravní výchova. Základy slušného chování, udržování pořádku ve třídě, základy stolování. Psaní domácích úkolů, procvičování učiva. Tvořivé činnosti, které jsme vyzkoušeli: Práce se šablonou kočka tanečnice, pletené přívěsky z bužírek, výroba draků, větrníky, lampiony, tkaní, vosková batika, adventní věnečky, panenky a ptáčci z kukuřičného šustí, pečení perníčků, vánoční přáníčka, zažehlovací korálky, barevné kolíčky,vystřihovánky, ptáček z bambulí, korálková zvířátka, drátěný stromeček, skládané květiny, karnevalové masky, kraslice, panenky z vrbového proutí, pomlázky,velikonoční špejle vejce, zajíci, pečení jidášů, pohyblivé postavičky, maňásek, fyzikální hračky, postavičky z kelímků, motýlci z plechovek, provázkové náramky, pískové obrázky, odlévání ze sádry. Akce, kterých se ŠD zúčastnila: - Florbal na nafukovacím florbalovém hřišti - Běh jundrovskými lesy - Závod koloběžek - Drakiáda - Výtvarná soutěž O dračího krále - Výtvarná dílna pro rodiče- adventní věnce - Uspávání lesních skřítků - Vánoční výstavka ve vestibulu školy - betlém - Turnaj v přehazované - Den Gutha Jarkovského - Karneval - Výtvarná soutěž O velikonoční vajíčko - Noc s Andersenem - Pěvecká soutěž školních družin (1.místo Jakub Ohnoutek) - Přírodovědná stezka ke Dni Země - Slet čarodějnic - Atletický trojboj ŠD (obvodní kolo 1. místo Sára Pavlíčková 2. místo Viktor Mejzlík 3

4 městské kolo 1.místo Sára Pavlíčková 3.místo Viktor Mejzlík) - Projížďka na koni - Fotbalový turnaj (1.místo) - Školy v přírodě Kroužky vedené vychovatelkami ŠD: - Dramatický - Taneční - Plavání - Tvořivé činnosti 4

5 Část II Údaje o pracovnících školy -uvádět přepočtený počet / fyzický počet 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. k Celkový počet pedagogických pracovníků 14,346/16 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 13,64/16 95% 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 2 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 2 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy do 35 let let 1 7 nad 50 let - 2 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 1 - Celkem 3 13 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 1. Jeřábek Přemysl Porady ředitelů OŠMTMMB Funkční studium ředitelů SSŠ Funkční studium ředitelů Karlova univerzita Autoevaluace škol VIS 2. Řiháková Zdeňka Semináře výchovných poradců PPP Zachova, Brno Beseda k práci s ISA volba povolání NUOV Konference k ŠVP CVČ Seminář Koordinátor evaluace NIDV 3. Kovárníková Anna Hostinská Ivana Cvičení s overbally ZŠ Tuháčkova Semináře fakultních učitelek PF MU, Brno Dětství bez úrazů Policie 5. Hrubá Taťána Sprejerský modrotisk EKO Centrum 6. Šemorová Milena Kovářová Vlasta Komunikace podle RVP SSŠ Využití didaktických textů ve výuce Fraus 8. Šrámek Josef 9. Hájková Martina Konference k ŠVP SVČ Lužánky 10. Gryc Lukáš Lédlová Jana Krizové situace ve výuce PhDr. E. Lázničková 5

6 Semináře ke spolupráci Brno Stuttgart OŠMTMMB 12. Floriánová Zdenka Cvičení s overbally ZŠ Tuháčkova Semináře fakultních učitelek PF MU, Brno 13. Havlíčková Petra Semináře metodiků prevence SPC, Sládkova, Brno Funkční studium metodiků prevence PF MU, Brno Seminář EVVO Lipka 14. Dostálová Ilona Brána jazyků NIDV Cvičení s overbally ZŠ Tuháčkova Výuka Aj - interaktivní tabule Fraus 15. Ohnoutková Jana Seminář vedoucích vychovatelek CVČ Lány, Brno Seminář Etická výchova CVČ Lány 16. Svobodová Jana Seminář Vázané ozdoby CVČ Lány 8. Romský asistent: (ANO/NE) NE.. Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob)...ne... 6

7 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenání bez (*) bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 5 3, Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2007/08:..21.., průměr na jednoho žáka:..0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14)-0 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2007/08 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků 0 O Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník 12 nižší ročník - Celkem 12 Počet žáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI 7

8 Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/ Část VI. Další údaje o škole spolupráce s tělovýchovnými jednotami a oddíly /fotbal, sebeobrana, TJ lodní sporty, atletický klub a další fakultní škola PF MU Brno spolupráce s MŠ Dubová 2 ( kulturní akce, návštěvy budoucích prvňáčků) celoroční spolupráce s hudební školou Yamaha účast školy na soutěžích, olympiádách spolupráce na akcích ÚMČ /vítání občánků/ návštěvy divadelních a filmových představení účast na výukových programech pro žáky s různým zaměřením exkurze, výlety, besedy organizování LVVZ školy v přírodě pro 1.a 2.stupeň ZŠ zapojení do projektu Slunce do škol školící středisko DVPP informační centrum mezinárodní projekty Comenius, Stuttgart spolupráce v rámci projektu EUDAP Integrovaní žáci a žáci s SPU - 4 skupiny Kouření a já Bezpečnost na silnici (BESIP) Výchova k odpovědnosti za životní prostředí Brno- zdravé město Modrá linka Centrum volného času Lužánky, lanové centrum Poradenské centrum Sládkova Policie ČR a Městská policie Dům ekologické výchovy Lipka, Rozmarýnek Zdravé zuby Výstavy žák.prací v Mahenově knihovně Den Země Noc s Andersenem Zdravá výživa Brněnské vánoce BVV Organizování sportovních turnajů Cermat testování žáků 9.roč. Výstupní ročníkové práce žáků 9.ročníku KEA,SCIO testování žáků 6. roč. 8

9 Září Beseda v knihovně, 1.st. Fotbalový turnaj O pohár místostarosty, 3.-5.roč. Evropský den jazyků, 4.-9.roč. Dopravní hřiště Komín, 2.roč. Beseda s Policií ČR a Městskou policií, 6.-9.roč. Projekt EUDAP 2, 6.roč. Program k volbě povolání, ÚP, 9.roč. Evropský den jazyků, 4.-9.roč. Videokonference, 4.,5.,6.roč. Akce školy ve školním roce 2007/2008 Říjen Zážitky na dluh, SPC Sládkova,7.roč. Běh jundrovskými lesy, 1.st., ŽP KEA, testování žáků /Scio/, 6.roč. Sběr textilu, ŽP Divadelní představení, Jak šel Honza na červenou, 1.st. Thespidova kára, 2.st. Mezinárodní škola v přírodě, Rothenburg, 2.st. Co vyprávěl starý pařez, výu.prog., 6.roč. Vítání občánků, 1.,3.r. Václav a Boleslav, výuk.prog., 6.,7. Svět keramiky, 5.roč., DDM Dornych Ukázka korfbalu, mistrovství světa, patron týmu Portugalska Koncert Ondráš, Rande naslepo, 2.st. Koncert Ondráš, Zatoulané pohádky, 1.st. Sběr papíru, ŽP Malování na hedvábí, Technické muzeum, 7.,4.,3.roč. Filmové představení, Síla lidskosti, 5.-9.roč. Nebojte se nahoty, Moravská galerie, 8.roč. Listopad Besedy s knihovnicí, 2.st. Keramika, Dornych, 3.roč. MS v korfbalu, patron týmu Portugalska Závody MVZ, Praha, P. Chlum Soutěž O dračího krále, ŠD Zážitky na dluh, výuk. program, 8.roč. Přírodovědný klokan, 8.,9.roč. Listování, 4.roč., Mor. Galerie Soutěž v plavání, 8.,9.roč. Soutěž ve šplhu, 2.st. Sv. Barbora a ti druzí, 3.roč., Mor.galerie Koncert Filharmonie, W.A. Mozart, 2.st. Koncert Filharmonie, Pohádky Paní Hudby, 1.st. Vystoupení žáků na konferenci partnerských škol ze Stuttgartu, ZŠ Čejkovická Obvodní kolo ve šplhu, 1.st. Listování, 5.roč., Mor. Galerie Zámecké slavnosti, 7.roč., Mor. Galerie Keramika, DDM Dornych, 4.roč. Sexuální výchova, 9.roč., CVČ Lužánky Veletrh středních škol, BVV, 9.roč. Keramika, 2.roč., DDM Dornych Den otevřených dveří, SPŠ chemická škola a její aktivity, 9.roč. Vánoční dílna pro rodiče, ŠD Uspávání lesních skřítků, ŠD Městské finále ve šplhu, Krejčí K., Havlín D. 9

10 Keramika, DDM Dornych, 1.roč. Prosinec Výtvarná soutěž, Naše rodina třídí odpad, 6.,4. roč. Výtvarná soutěž Empík naděluje, 7.roč. Vánoce, výuk. program, Rozmarýnek, 1.st. Mikulášská nadílka, ŽP Web konference, projekt Comenius, AJ Divadelní představení v AJ, 5.roč., Robin Hood Divadelní představení v AJ, 7.,8.,9.roč., Flinstounovi Vánoční akademie, vystoupení žáků školy pro rodičovskou a jundrovskou veřejnost a na Nám. Svobody Závody v plavání, MVZ, ZŠ Holzova Chemická olympiáda, školní kolo, Skladaný, Rypka Vánoční skotačení s volbou Miss aerobic, 1.-4.roč Vánoční laťka, soutěž 2.st. ve skoku vysokém Leden Zvířata v ulicích, přírodověd. program, Rozmarýnek, 7.roč. Každý jsme jiný, výuk. program, SPC Sládkova, 6.roč. Zápis dětí do prvního ročníku Městské kolo Pexesová liga, finálová soutěž, 1.r. Neradílek, Čaněk Vědomostní testování žáků 9. ročníku Cremat Únor Konverzační soutěž v německém jazyce, A.M. Winter, 8.roč. Školní kolo Pythagoriády, 6.,7.roč. Ukončení odevzdávání přihlášek na SŠ Každý jsme jiný, výukový program, SPC Sládkova, 7.roč. Den Gutha Jarkovského, 1., 2.st., soutěž Březen Výstava školních družin obvodu, Jaro, SC Bystrc Přebor brněnských škol v české dámě, 5. místo, Adam Čerbák Koncert P. Nováka, Doktora se nebojíme, 1.-4.roč. Pěvecká soutěž ŠD, školní kolo Soutěž O velikonoční vajíčko, ŽP Každý jsme jiný, výukový program, 7.roč. Konverzační soutěž v NJ, městské kolo, M. Singer, 8.roč. Rozmarýnek, Velikonoce, výukový program, 2.roč. Měření a testování žáků, Stravovací zvyklosti dětí školního věku, 2.st. Karneval ŠD Zážitky na dluh, SPC Sládkova, 9.roč. Technické muzeum, Řemesla, Tvořivá dílna, 9.roč. Noc s Andersenem, 1st., ŽP Džungle před tabulí, 7.roč., představení v AJ Duben Besedy s knihovnicí, 1.-5.roč. Den ptactva, soutěž ZOO, tým žáků 7.,8.roč. Člověk spotřebitel, 8.roč., výukový program Vystoupení sólistů ve zpěvu na Nové radnici a OÚ, Ohnoutek, Künstnerová Technické muzeum, dílna ke Dni matek, 5.roč. Do-re-mi, pěvecká soutěž ŠD, 1. a 2. kategorie Anthropos, 5.roč. Velká včelařská výstava, 1.,2.,3.,4.,9.roč. CVČ Lužánky, Sexuální výchova, 8.roč. DDM Dornych, Keramika, 4.roč. DDM, Dopravní výchova, 1.roč. Adopce na dálku hlasování žáků, výběr dítěte k adopci Sběr textilu, 1.,2.st., ŽP Literárně-výtvarná soutěž Tulák Don, 2.,3. roč. Turnaj ve futsalu, 2.st., hoši 10

11 Mc Donals Cup, 1.st. Oliver Twist, představení v AJ, 8.roč. Slet čarodějnic, ŠD Družinový trojboj, školní kolo, ŠD Květen Dopravní soutěž cyklistů, školní kolo Atletický trojboj, ŠD, obvodní kolo 1.místo S. Pavlíčková, 2.místo Viktor Čaněk Školní výlet, Pernštejn, 5.roč. Divadelní představení O nezbedné kometě, 1.,2.roč. Jízda na koni, ŠD Školní kolo recitační soutěže, 1.st. Vítání občánků, OÚ, recitační kroužek ŠVP, Křižanov, 1.,4.roč. Literární a výtvarná soutěž týdeníku Nos, Tulák Don, finále, 2.,3.roč., 1.místo Eliška Beránková Školní výlet Modrá-Velehrad, 7.roč. Dopravní soutěž, měst. kolo Testování žáků, EUDAP, 6.roč. Filmové představení, Brazílie, 2.st. Červen Den dětí, program ŽP Žesťový koncert, 1.,2.st. Návštěva z Chorvatska, vystoupení žáků Dopravní soutěž cyklistů, měst. kolo, starší ž., 3. místo mladší 1. místo Krajské kolo dopravní soutěže cyklistů, 3. místo /Crhová, Goldhahn,Vlach, Pavlíčková/ ŠVP, České Petrovice, 2.,3.roč. Výukový program OV, Poznej ulice a památky Brna, 6.roč. Výukový program k prvouce, Kejbaly, 1.roč. Filmové představení, 2.,3.roč. Turnaj ŠD ve fotbale, 1. místo putovní pohár Městské kolo atletického trojboje ŠD, Pavlíčková 1.místo, Mejzlík 3.místo Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků Požární poplach s ukázkou práce sboru hasičů Dopravní hřiště Komín, 1.st. Divadelní představení, Gogol, Ženitba, 2.at. Železný Empík, 8.roč. Školní výlet, Lanové centrum, 6.,8.roč. 11

12 JINÉ SPECIALIZACE, ROZŠÍŘENÁ VÝUKA, ZAMĚŘENÍ Od 1.ročníku AJ Od 6.ročníku druhý cizí jazyk možnost výuky cizích jazyků (AJ, NJ) pro žáky 2. roč. formou individuálních kroužků rozšíření nabídky práce na PC již pro žáky 2. 5.roč. pro žáky se SPU doplňková výuka pod vedením speciálního pedagoga. na I. stupni se aplikují prvky výuky alternativního programu DALTONSKÝ PLÁN. sportovní kroužky,aktivity bazén, hřiště 1 h. týdně plavání ve všech třídách v provozu pro rodiče poradenská služba speciálního pedagoga. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Sjednocení schopností a dovedností práce na PC.. Práce s 2 interaktivními tabulemi PC v třídách, ve všech kabinetech připojení k internetu, vnitřní síť využití e-learrningu na webových stránkách školy příprava na elektronickou žákovskou knížku ESTETICKÁ ORIENTACE Pokračujeme s rozšířením estetického cítění dětí v keramickém kroužku Rozvojem dalších výchov hudební a tělesné v nepovinných předmětech a zájmových útvarech, nabízíme dětem naplnění volnočasových aktivit. Porovnání prací našich žáků s prácemi ostatních škol DRAMATICKÁ VÝCHOVA Na škole pracuje dramatický kroužek pod vedením ved. vychovatelky ŠD Mgr.J.Ohnoutkové Žáci vystupovali na Brněnských vánocích, na akademii školy, Zahradní slavnosti a na BVV. Vystoupení pro mezinárodní delegace, VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Spolupráce na mezinárodních projektech. Webová konference s anglicky mluvícími zeměmi Dopisování v anglickém a německém jazyce Patron korfbalového týmu Portugalska Adopce na dálku indického žáka Projekt Comenius Škola je zapojena do mezinárodního projektu Comenius práce žáků se zaměřením na stavební architekturu Výroba DVD architektonickými stavbami města Brna Vystoupení delegátůna mezinárodní konferenci Comenius v italském Chietti Partnerská škola Friedensschule, Stuttgart Výměna dopisů, Mezinárodní škola v přírodě v Německu Spoluúčast na konferenci Brno- Stuttgart v Brně 12

13 VOLBA POVOLÁNÍ Výuka OV v 7.,8.,9.ročníku zaměřena na specifická témata Svět práce. V 8. a 9. ročníku součástí PČ Volba povolání Žáci 9. r. předváděli své výstupní projekty CERTIFIKACE SIPVZ Certifikované pověření MŠMT ČR zřídit a provozovat školicí středisko pro vzdělávání pedagogů rozsahu znalostí Z a P a PI. na počítačích. Tabulkový kalkulátor (Microsoft Excel) Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace Služby informační sítě Od ledna 2007 akreditace na 3 kurzy DVPP Proběhly 3 kurzy DVPP INFORMAČNÍ STŘEDISKO SIPVZ V průběhu školního roku 2005/06 jsme se stali informačním střediskem pro SIPVZ: - na naší škole proběhl informační seminář o výuce na interaktivní tabuli. SPOLUPRÁCE s Pd.F Masarykovy university. V průběhu školního roku škola poskytuje prostory pro pedagogickou praxi studentů PdF MU. Využití studentů při zástupu nemocných kolegů. Metodické vedení při stážích studentů 13

14 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Aerobic 1 22 Dramatický kroužek 1 11 Kondiční plavání 1 15 Kroužek anglického jazyka 2 30 Kroužek pro žáky s SVP 2 9 Zajímavá matematika 1 8 Matematický kroužek 1 6 Míčové hry 2 18 Mladý vodní záchranář 1 15 Pěvecký sbor 1 25 Plavání 1 15 Recitační kroužek 1 10 Výtvarný kroužek 1 14 Tělovýchovný kroužek 1 20 CELKEM o o o o o o Část VII. Zhodnocení a závěr Koncepční záměry školy ( vycházející s dlouhodobé koncepce školy ) byly v letošním školním roce splněny, jak po stránce pedagogicko-organizační, tak i po stránce ekonomické. Dokončena výstavba víceúčelové sportovní haly Spuštěn Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,,škola pro správné kluky a holky v 1. a 6. ročníku Výměna oken v pavilonu tříd Díky spolupráci s MČ a Magistrátem města Brna dovybavení školní kuchyně Veškeré aktuální informace o škole a jejích aktivitách je možno průběžně získávat z webových stránek školy :www.zsjundrov.cz 14

15 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty Část VIII. Poradenské služby v základní škole fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 PF, 1st., spec. ped.. VŠ školní metodik prevence 1 PF, Tv,Př VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce:semináře výchovných poradců, NUOV volba povolání,, Fakta a.s., NIDV-koordinátor školní metodik prevence: Semináře metodiků prevence SPC Sládkova, Brno, studium pro Preventisty na MU Brno 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) Nečerpáno b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Nečerpáno Tito pracovníci jsou hrazeni z rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání stanovených škole rozpisem. 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků SPU 6. 1 SPU 8. 1 celkem 2 V Brně: dne podpis a razítko ředitele školy Projednáno pedagogickou radou : Schváleno Školskou radou :