VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, Zastávka u Brna Tel.: ,

2 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí : Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Zřizovatel školy: Obec Příbram na Moravě Statutární zástupce: Mgr. Renata Procházková ( od ) Všechny druhy a typy škol a školských zařízení: Mateřská škola Základní škola Školní jídelna úplná Školní družina Telefon: , mobil: , www stránky: b. Málotřídní nebo neúplné školy Školní rok 2004/2005 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Malotřídní ZŠ Neúplné ZŠ c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 7 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 7,33 d. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle 167 zákona č.561/2004 Sb: ANO

3 e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzdělávacího programu Základní škola 16847/ Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - f. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a ostatní* důchodci 921 ŠJ - úplná 1 21ZŠ 11-16MŠ 922 ŠJ vývařovna ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy). g. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 2 Přepočtení na plně zaměstnané 1,11 h. Školní družina, která je součástí základní školy i. ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem 1 19 fyz. / přepoč. 1/0,49 Školní družina je v provozu od 12:00 do 14:45. Činnost školní družiny:od začátku letošního roku jsme se s dětmi začali věnovat projektu Hrátky se zvířátky. V průběhu každého měsíce jsme se seznámili s jedním zvířátkem (opice, motýl a brouk, papoušek, mlok a čolek, leguán a potkan). Dozvěděli jsme se, kde se vyskytuje, jak vypadá, čím se živí a také jak se o něj máme starat, pokud bychom se ho rozhodli chovat doma.

4 Ke každému zvířátku děti dostaly omalovánku, naučily se o něm básničku, zahrály si o zvířátku nějaké hry a nakonec si každé zvířátko mohly samy vyrobit. Tento projekt jsme ukončili vystoupením na Den matek, které se konalo , kde žáci básničky s pohybovým doprovodem předvedli a ukázali vyrobené zvířátko. Nezůstalo pouze u tohoto projektu. Školní družina se také podílela na vánoční výstavce v naší škole a v DDM Zastávka, kde vystavovala svoje výrobky,podílela se, jako každý rok, na výrobě Smrtky k uvítání příchodu jara a také letos poprvé jsme si udělali Čarodějnickou diskotéku s čarodějnickými lektvary a pokrmy. Součástí školní družiny jsou také různé činnosti, jako např.: - odpočinková (individuální výběr společenských her, stavebnic, četba pohádek, DVD) - rekreační (pobyt na šk. hřišti, vycházky do lesa, do okolí školy, ) - sportovní (soutěže, míčové hry, hry s přeběhy, atd.) - přírodovědná (sběr přírodních materiálů, poznávání stromů, zvěře, rostlin, ) - esteticko-výchovná (ilustrace pohádek, tématické kresby a malby, ) - pracovně-technická (zhotovování drobných dárků, práce se stavebnicí Merkur, Lego, skládání z papíru, aj.) - sebevzdělávací (hry se slovy, skládání puzzle, pexeso, vědomostní soutěže, apod.) Další akce ŠD- sportovní soutěže, turnaje, vánoční výstava a besídka, tematické výrobky na aktuální dané téma např. roční období (jaro, léto,.) Část II. Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 2,32/3 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle 1,32/3 57% z.č.563/2004 Sb. 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet: 2,175/4 (ZŠ i MŠ)

5 6. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let 0 1 nad 50 let 0 0 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 0 3 Rodičovská dovolená 0 2 Ženy 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků základní školy: Typ kurzu Počet účastníků školy ŠVP Krok za krokem 1 Příprava školy na tvorbu ŠVP 1 Nechceme tě cigareto 1 Příprava školy na tvorbu ŠVP-úvod do problematiky 1 Workshop dobrých námětů a praxí využitelných v tvorbě ŠVP 1 Hraní si v matematice 1 Školení počítačů PO úvodní modul 3 Podzimní a zimní inspirace 1 Projekty ve VV 1 Školení počítačů ICT na 1. stupni ZŠ 3 Andělská dílna 1 Hedvábí 1 Seminář Zákoník práce 1 Projekt ŠVP malotřídních škol krok 3 za krokem Vnitřní kontrolní systém školy 1 Aktuální problematika účetnictví 1 v příspěvkových organizacích Aranžmá velikonoční a jarní 1 Školení vedoucích školních jídelen 1 Spisová a archivní služba 1 Školení BOZP 4 Školení PO 5 Celkem Romský asistent: NE Jiný asistent: NE

6 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospěl Opakují žáků bez (*) o bez (*) Vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2005/2006: 0, průměr na jednoho žáka: 0 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 0 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2005/06 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků

7 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce v naší škole nebyla provedená kontrola z České školní inspekce. Část V. Rozhodnutí ředitele Přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle ustanovení 46, 165 odst.2 písm. e) a 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O přijetí k základnímu vzdělávání 7 0 O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2006/ Část VI. Další údaje o škole Přípravný týden školení BOZP všech pracovníků školy školení ŠVP Krok za krokem Hodonín- účastník Mgr. Š. Hlavoňková Září Datum Místo Popis akce ZŠ Příbram na Moravě Slavnostní zahájení školního roku zahrada MŠ Příbram na Zahajovací táborák ZŠ i MŠ+sportovní hry Moravě ZŠ Zbraslav Exkurze do zbraslavské školy KD Zbraslav Dějepisný program Středověk pro MŠ i ZŠ Informativní třídní schůzky MŠ část školení ŠVP Krok za krokem Hodonín-účastník Mgr. Š. Hlavoňková provedena revize a poučení ohledně elektrických spotřebičů všech zaměstnanců školy Informativní třídní schůzky ZŠ ZŠ ředitelské volno, MŠ v provozu

8 Říjen Datum Místo Popis akce ZŠ Příbram na Moravě Svátek zvířat-vědomostní hry, výtvarné aktivity MŠ Příbram na Moravě Divadlo-Krtek a jeho kamarádi pro ZŠ a MŠ ZŠ Příbram na Moravě Ekologická výchova-šetření energie MŠ Příbram na Moravě Hudební program P. Vojkůvky pro ZŠ i MŠ Říjen- zahájena činnost kroužků pod DDM Zastávka (hudební, výtvarný, sportovní, angličtina pro 2. ročník) + zahájena výuka náboženství jako nepovinný předmět Provozní porada ZŠ a MŠ školení Příprava školy na tvorbu ŠVP-Brno-účastník Mgr. Š Hlavoňková seminář Nechceme tě cigaretu-brno-účastník Mgr. M. Špačková školení Příprava školy na tvorbu ŠVP-úvod do problematiky-brno-účastník Mgr.Renata Procházková 10.a seminář Workshop dobrých námětů a praxí využitelných v tvorbě ŠVP -Brno-účastník-Mgr. M. Špačková školení Hraní si v matematice-brno-účastník Mgr. R. Procházková setkání ředitelů MŠ-Oslavany-účastník-Mgr. R. Procházková Podzimní prázdniny (MŠ uzavřena pro malý zájem) Školení počítačů PO úvodní modul-zastávka-účastník-mgr. R. Procházková, Mgr. Š. Hlavoňková, Mgr. M. Špačková Listopad Datum Místo Popis akce ZŠ i MŠ Příbram na Vitráže do oken-p. Matoušková Moravě MŠ Příbram na Moravě Divadelní představení-cigareta RETKA (o škodlivosti kouření) Nastoupila po mateřské dovolené Martina Křivánková do MŠ školení Projekty ve VV (1.část)-Brno-účastník Mgr. M. Špačková Provozní porada ZŠ a MŠ + Rada školy (OÚ) školení Podzimní a zimní inspirace-brno-účastník Mgr. Š. Hlavoňková školení Projekty ve VV (2.část)-Brno-účastník Mgr. M. Špačková pedagogická porada + konzultační třídní schůzky o prospěchu a chování Školení počítačů PO úvodní modul (2.část)-Zastávka-účastníci- Mgr. R. Procházková,Mgr. Š. Hlavoňková, Mgr. M. Špačková Školení počítačů ICT na 1.stupni ZŠ (1.část)-Zastávka-účastníci- Mgr. R. Procházková,Mgr. Š. Hlavoňková, Mgr. M. Špačková školení Projekty ve VV( 3.část)-Brno-účastník Mgr. M. Špačková školení Andělská dílna-brno-účastník Mgr. M. Špačková Školení počítačů ICT na 1.stupni ZŠ (2.část)-Zastávka-účastníci- Mgr. R. Procházková,Mgr. Š. Hlavoňková, Mgr. M. Špačková Prosinec Datum Místo Popis akce LD Radost Brno Divadlo-Tři čuníci nezbedníci ZŠ i MŠ Příbram Mikulášská nadílka

9 DDM Zastávka Vánoční výstava Kaple Příbram Zpívání u slavnostního rozsvěcování vánočního stromu ZŠ Příbram Vizovické pečivo-ozdoby na vánoční stromeček MŠ Příbram Vánoční besídka s programem školení Hedvábí (1.část)-Brno-účastník Mgr. M. Špačková Focení dětí ZŠ i MŠ školení Hedvábí (2.část)-Brno-účastník Mgr. M. Špačková informativní. schůzka ohledně projektu ŠVP malotřídních škol krok za krokem-brno-účastník-mgr. R. Procházková Leden Datum Místo Popis akce MŠ Příbram na Moravě Divadelní představení Srando a Legrando (klauniáda) ZŠ Příbram na Moravě Pololetní vysvědčení Školení počítačů ICT na 1.stupni ZŠ (3.část)-Zastávka-účastníci- Mgr. R. Procházková,Mgr. Š. Hlavoňková, Mgr. M. Špačková Provozní porada ZŠ a MŠ Projekt ŠVP malotřídních škol krok za krokem (1.část)-Brno-účastníci- Mgr. R. Procházková, Mgr. Š. Hlavoňková, Mgr. M. Špačková Školení k novému Zákoníku práce-brno-účastník Mgr.R. Procházková Školení počítačů PO úvodní modul (3.část)-Zastávka-účastníci- Mgr. R. Procházková,Mgr. Š. Hlavoňková, Mgr. M. Špačková Pedagogická porada Ukončení klasifikace a absence za 1. pololetí Školení počítačů ICT na 1.stupni ZŠ (4.část)-Zastávka-účastníci- Mgr. R. Procházková,Mgr. Š. Hlavoňková, Mgr. M. Špačková Únor Datum Místo Popis akce Les Příbram Vlastivědná vycházka do okolí obce MŠ Příbram na Moravě Kouzelnické představení Waldini ZŠ Příbram na Moravě Projekt- Zdravé zuby (1.,2.,3. ročník) Pololetní prázdniny Projekt ŠVP malotřídních škol krok za krokem (2.část)-Brno-účastníci- Mgr. R. Procházková, Mgr. Š. Hlavoňková, Mgr. M. Špačková Provozní porada ZŠ a MŠ Zápis dětí do 1. tříd Školení Vnitřní kontrolní systém školy Brno-účastník Mgr. R. Procházková Školení počítačů PO úvodní modul (4.část)-Zastávka-účastníci- Mgr. R. Procházková,Mgr. Š. Hlavoňková, Mgr. M. Špačková Jarní prázdniny Zápis dětí do MŠ

10 Březen Datum Místo Popis akce MŠ Příbram na Moravě Divadelní představení Král a čaroděj ZŠ Příbram na Moravě Matematická soutěž-klokan MŠ Příbram na Moravě Divadelní představení-dobrodružství na moři Divadlo Polárka Brno Divadelní představení-aladin DDM Zastávka Velikonoční výstava Obec Příbram na Moravě Vítání jara ZŠ Příbram na Moravě Školní kolo soutěže Mladý cyklista (5.roč.) Nástup nové paní učitelky do MŠ Jany Požárové Provozní porada ZŠ a MŠ Projekt ŠVP malotřídních škol krok za krokem-brno (3.část)-účastníci- Mgr. R. Procházková, Mgr. Š. Hlavoňková, Mgr. M. Špačková Školská rada (schvalování rozpočtu školy) Školení počítačů ICT na 1.stupni ZŠ (5.část)-Zastávka-účastníci- Mgr. R. Procházková,Mgr. Š. Hlavoňková, Mgr. M. Špačková setkání ředitelů MŠ Oslavany-účastník-Mgr. Renata Procházková Duben Datum Místo Popis akce ZŠ Příbram na Moravě Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří (5. ročník) Rosice Dopravní soutěž ročníků Hřiště ZŠ a MŠ Malování na chodníku ke Dni Země Třebíč Zahájení plaveckého výcviku ZŠ + MŠ Příbram Plastický papír v rámečku pod sklem-p. Matoušková ZŠ Příbram Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2007-testy CERMAT Třebíč 2. plavání Provozní porada Školení Aranžmá velikonoční a jarní Brno účastník Mgr. M. Špačková Školení vedoucích školních jídelen-tišnov-účastník-m. Vojáčková Velikonoční prázdniny Třídní schůzky žáků ZŠ-hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí Pedagogická porada Květen Datum Místo Popis akce ZŠ Příbram Beseda s policií ČR Třebíč 3. plavání Obecní sál u zahrádkářů Besídka ke Dni matek Třebíč 4. plavání MŠ Příbram Maňáskové divadlo-králíček Otíček Třebíč 5. plavání ZŠ a MŠ Vysoké Popovice Fotbalové utkání mezi školami + opékání párků Třebíč 6. plavání Zahrada MŠ Focení dětí ZŠ a MŠ

11 Provozní porada Červen Datum Místo Popis akce Les Příbram Pohádkový les-osvobozování princezny ze spárů zlého loupežníka -Den dětí Třebíč 7. plavání Olomouc Školní výlet ZOO Olomouc Třebíč 8. plavání LD Radost Brno Divadlo O pejskovi a kočičce Třebíč 9. plavání Třebíč 10. závěrečné plavání Zahrada MŠ, škola Příbram Táborák dětí ZŠ, diskotéka, spaní ve škole 26, Zahrada MŠ Táborák MŠ + pasování předškoláků na školáky ZŠ Příbram Škola naruby Hřiště školy Sportovní den ZŠ ZŠ Příbram Slavnostní rozdávání vysvědčení Finanční kontrola- OÚ Příbram na Moravě Provozní porada školení Spisová a archivní služba- Brno-účastník- Mgr. Renata Procházková Závěrečná pedagogická porada Kroužky v ZŠ při DDM Zastávka Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Výtvarný kroužek 1 14 Sportovní kroužek 1 14 Hudební kroužek 1 11 Angličtina pro 2. ročník 1 7 Část VII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce školní metodik prevence úvazek školní psycholog 0 školní speciální pedagog (netřídní)* kvalifikace, specializace dosažené vzdělání

12 *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog do 35let let 50 let důch. Věk/z toho důchodci 1 školní speciální pedagog 2. Individuální integrace ve škole nejsou integrovaní žáci Část VIII. Hodnocení Minimálního preventivního programu Minimální preventivní program je zaměřen na výchovně - vzdělávací programy v oblasti zdravého životního stylu, sociálních vztahů, citové a etické výchovy a na zaměstnávání dětí ve volnočasových aktivitách. Jednotlivé informace jsou dětem podávány již od předškolního věku a to formou pohádek, dramatických her a následných diskuzí. Na 1. stupni ZŠ pak v rámci tematických okruhů v jednotlivých předmětech - především v prvouce a přírodovědě a také v rámci školní družiny. Minimální preventivní program navazuje na platné vzdělávací dokumenty, v nichž je zakomponována péče o zdravý životní styl zahrnující zneužívání látek, oblast osobního bezpečí a oblast společenskovědní, včetně občanské, právní a etické výchovy. Do výuky byly zařazen projekty Já kouřit nebudu a vím proč (materiály Ligy proti rakovině), Řekni drogám ne, divadelní představení Cigaretka Retka,ve spolupráci s PČR proběhla beseda na téma šikana, netolerance, krádeže, násilí. Volnočasové aktivity byly organizovány ve spolupráci s DDM Zastávka (viz. Část VI. Kroužky při ZŠ). Během školního roku 2006/2007 se ve škole nevyskytly žádné sociálně-patologické jevy. Strategie uplatňované při aplikaci Minimálního preventivního programu:

13 1. Mateřská škola - uplatňování přiměřených výchovných programů v oblasti zdravý životní styl a citová výchova - navazování pozitivních vztahů mezi dětmi a učitelů s dětmi - spolupráce s rodiči ročník - výchova ke zdravému životnímu stylu - navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole - včasné odhalování specifických poruch učení - spolupráce s rodiči - základy etické a právní výchovy ročník - výchova ke zdravému životnímu stylu - rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů - všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení rizik - důraz na spolupráci s rodiči - nabídka volnočasových aktivit Ano Ne Věk Celkem případů Návykové látky:kouření Záškoláctví Šikana Gambling Kriminalita Rasismus Jiné Část IX. Změny ve vedení školy V tomto školním roce neproběhly žádné změny ve vedení Základní školy a mateřské školy Příbram na Moravě.

14 Část X. Zhodnocení a závěr Základní škola uskutečňuje výuku i celkovou výchovu žáků s co největším individuálním přístupem vzhledem k malému počtu jejich žáků. Také přechod dětí z mateřské školy do první třídy je bezproblémový, vzhledem k propojení ZŠ s MŠ. Děti předškolního věku mají možnost navštívit a seznámit se s prostředím školy. Děti se pravidelně zúčastňují různých kulturních akcí, výletů, soutěží (např. i společně s MŠ). Jejich podrobný popis, místo konání, název akce a čas konání je uveden v části VI. s názvem Jiné údaje o škole. Děti naší školy se zapojily i do charitativních akcí. Uspořádali jsme zde sbírku formou prodeje samolepek. Výtěžek z prodeje 480,-Kč byl určen k financování výcviku koní pro hiporehabilitaci a byl zaslán na konto CPK-CHRPA. Další akcí byl prodej výrobků Fondu Sidus,o.p.s. Výtěžek z prodeje 1.400,-Kč byl použit pro dětské pacienty onkologických a transplantačních oddělení Pediatrické kliniky FN v Motole a Kliniky dětského lékařství FN v poliklinikou v Ostravě. Škola se také v tomto školním roce zapojila do projektu Zpřístupnění DVPP základních škol s ročníky I. stupně. Škola dostala dotaci ve výši ,-Kč na kurzovné a cestovné pro učitele ZŠ. Celá dotace byla vyčerpána a učitelé se zúčastnili mnoha podnětných seminářů pro jejich celkový profesní růst. Práce v základní škole je přizpůsobena jejím možnostem a je nutné i nadále zkvalitňovat spolupráci s rodiči a obcí. V Příbrami na Moravě dne Mgr. Renata Procházková statutární zástupce ZŠ a MŠ Příbram na Moravě

15 Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, Zastávka u Brna Tel.: ,

16 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/název školy: Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno - venkov,příspěvková organizace b/zřizovatel školy: Obec Příbram na Moravě Právní forma: obec, IČO: c/statutární zástupce: Mgr. Renata Procházková d/ Telefon: e/ Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 20 dětí f/ ová adresa: www stránky: g/ Provoz školy (od-do): 7.30 hod hod. Školní rok 2006/2007 (počet dětí k ) Počet tříd Počet dětí(celodenních, 4hodinovýc h 5-ti denních) Počet dětí na jednu třídu Počet dětí na učitel e Prům. docházíka v % Počet dětí na 5 dní v měsíci Počet dětí 4hodinových Počet dětí zaměstnaných matek Počet dětí nezaměst. matek nebo matek na MD Počet dětí zaměst. matek + MD Tř % standardn í Třída spec.logo Třída spec.-jiné Třída internátní Celkem %

17 Část II. Výsledky výchovy a vzdělání a/věkové složení dětí ke Počet dětí Do 3 let 0 3 letí 3 4 letí 4 5 letí 6 6 letí 3 b/ Odklad povinné školní docházky Počet dětí Odklad povinné školní docházky 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 c/ Péče o integrované děti: 0 d/ Školy v přírodě: 0 Část III. Účast na soutěžích V letošním školním roce se mateřská škola nezúčastnila žádné soutěže.

18 Část IV. Výkon státní správy Rozhodnutí Počet Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2006/ Ukončení docházky dítěte (ne do ZŠ) 0 Odvolání 0 Část V. Údaje o pracovnících škol 1.Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2006/2007 Vzdělání-nejvyšší dosažené Počet učitelů Střední pedagogická škola 1 VŠ-předškolní výchova - VŠ-speciální pedagogika - Jiné např. SZŠ 1 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2006/2007 Počet fyzických osob Přepočtený počet na plně zam. (úvazky) Kvalifikovaní učitelé 1 0,60 Nekvalifikovaní učitelé 1 0,60 Celkem 2 1,2

19 3. věkové složení všech přepočtených učitelů Do 35 let let Nad 50 let Důchodci Celkem Počet 1, ,2 4. Absolventi středních pedagogických škola, kteří nastoupili na školu (počet): 0 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Školení BOZP 4 Školení PO 4 4. setkání ředitelů MŠ-seminář 1 5. setkání ředitelů MŠ-seminář 1 Celkem 10 Část VI. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce v naší škole nebyla provedená kontrola z České školní inspekce. Část VII. Změny ve vedení školy V tomto školním roce neproběhly žádné změny ve vedení Základní školy a mateřské školy Příbram na Moravě.

20 Část VIII. Zhodnocení a závěr Činnost v MŠ se odvíjela podle rámcového vzdělávacího programu (RVP), který byl tematicky zaměřen na jednotlivá roční období. Dále se v MŠ individuálně pracovalo s předškolními dětmi. Děti se pravidelně zúčastňovaly různých kulturních akcí, výletů (např. společně se ZŠ). V posledním čtvrtletí roku 2006 byla pro děti pořádána mikulášská besídka s kulturním programem a s různými soutěženi., dále byla pro rodiče dětí uspořádána vánoční besídka s vystoupením dětí. V prvním a druhém čtvrtletí roku 2007 byly uspořádány následující kulturní či tradiční akce: - Vítání jara s pěveckým a tanečním vystoupením dětí - Besídka ke Dni matek s pěveckým vystoupením dětí - Na Den dětí byla zorganizována hra Hledání pokladu se zaměřením na plnění úkolů z oblasti problematiky ochrany přírody - Plavecký výcvik - Výlet do olomoucké ZOO - Výtvarná akce za přítomnosti p. Matouškové s výstavou obrázků - Opakované kulturní divadelní představení v MŠ - Opakovaná návštěva v brněnském dětském divadle Radost Tak jako každý rok i v tomto roce proběhl tradiční zápis dětí do MŠ a rozloučení s předškoláky. Shora uvedené akce byly především zaměřeny na zdravý psychický rozvoj dětí, při kterém byly využívány metody, které jsou v souladu s nejmodernějšími poznatky v tomto oboru. Děti naší školy se zapojily i do charitativních akcí. Uspořádali jsme zde sbírku formou prodeje samolepek. Výtěžek z prodeje 480,-Kč byl určen k financování výcviku koní pro hiporehabilitaci a byl zaslán na konto CPK-CHRPA. Další akcí byl prodej výrobků Fondu Sidus,o.p.s. Výtěžek z prodeje 1.400,-Kč byl použit pro dětské pacienty onkologických a transplantačních oddělení Pediatrické kliniky FN v Motole a Kliniky dětského lékařství FN v poliklinikou v Ostravě. Práce v mateřské škole je přizpůsobena jejím možnostem a je nutné i nadále zkvalitňovat spolupráci s rodiči a obcí. V Příbrami na Moravě dne Mgr. Renata Procházková statutární zástupce ZŠ a MŠ Příbram na Moravě

21

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2008/2009 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

st I. d. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 8,3

st I. d. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 8,3 3 st I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel školy: obec Nové Bránice Ředitel školy: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr.

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr. Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Část I Základní charakteristika mateřské školy Název školy: (dle výpisu z rejstříku škol.) Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28.října

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2011/12 Lipov 27. 9. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Nádražní 169, 667 01 Židlochovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Libuše

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Mateřská škola

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Mateřská škola Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Mateřská škola Část I. Základní charakteristika mateřské školy Název MŠ: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Název školy dle ZL: Základní škola Havířov Ţivotice Zelená2, okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola

Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Hornická 327, 261 01 Příbram 2 tel.: +420-318-623306, e-mail: waldorf@waldorf.pb.cz, IČO:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE OKRES VYŠKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE OKRES VYŠKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE OKRES VYŠKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2016/2017 V Hodějicích 29. 8. 2017 Mgr. Terezie FLORIANOVÁ ředitelka ZŠ Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Janouškova 2

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Janouškova 2 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Janouškova 2 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Janouškova 2 Janouškova

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace 592 53 Strážek č. 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 Ve Strážku 28.8. 2014 Vypracovala: Mgr. Francová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva pro škol. rok 2005/2006

Výroční zpráva pro škol. rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ Tel./záz./fax: 5432 92; 5432 6880 (v noci fax) e-mail: vedeni@zshroznova.cz Výroční zpráva pro škol. rok 2005/2006 BRNO 25.8.2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ Tel./záz./fax:

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a V l a d i s l a v a V a n č u r y, P r a h a Z b r a s l a v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Z p r a c o v á n o v z á ř í 2 0 1 5 IZO 102385351

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO O činnosti mateřské školy Školní rok 2010/2011 Mateřská škola Údaje

Více