Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi"

Transkript

1 Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní se životním prostředím

2 Systémy s permanentnými magnetmi Systémy s permanentnímy magnety Solutions for Fluid Technology Z dôvodov ochrany životného prostredia je v dnešnej dobe vo viacerých oblastiach technologických procesov bezpriesakový prenos sily neodmysliteľný. Vysoko toxické alebo agresívne média požadujú hermeticky utesnené pohony pre čerpadlá, miešadlá atď. Stále častejšie sa preto nasadzujú spojky s permanentnými magnetmi, ktoré optimálnym spôsobom vychádzajú v ústrety narastajúcim požiadavkám na ochranu životného prostredia a bezpečnosť. Dokonca aj vysoké krútiace momenty sa prenášajú šetrne a bez opotrebovania. Pri prekročení krútiaceho momentu sa prenos krútiaceho momentu preruší. Tým je ochrana proti preťaženiu zabezpečená. Magnety zo vzácnych zemín, s vynikajúcimi magnetickými vlastnosťami, tvoria solídnu základňu a súčasne predpoklad pre kompaktné, vysoko výkonné a v praxi overené magnetické spojky od DST. Z důvodů ochrany životního prostředí je v dnešní době ve více oblastech technologických procesů bezprůsakový přenos síly neodmyslitelný. Vysoko toxické anebo agresívní média požadují hermeticky utěsněné pohony pro čerpadla, míchadla atd. Stále častěji se proto nasazují spojky s permanentním magnetem, které optimálním způsobem vycházejí vstříc narůstajícím požadavkům na ochranu životního prostředí a bezpečnost. Dokonce i vysoké kroutící momenty se přenášejí šetrně a bez opotřebení. Při překročení kroutícího momentu se jeho přenos přeruší. Tím je ochrana proti přetížení zabezpečená. Magnety ze vzácných zemin, s vynikajícimy magnetickými vlastnostmi, tvoří solidní základnu a současně předpoklad pro kompaktní, vysoko výkonné a v praxi ověřené magnetické spojky od DST. Schéma: Funkčné pripojenie častí magnetickej spojky ku telesu čerpadla Schéma: Funkční připojení častí magnetické spojky k tělesu čerpadla Výhodou magnetických spojok DST oproti dynamickým tesneniam je ich neopotrebovateľnosť. Z toho vyplývajúca výhoda vytvára pre našich zákazníkov silne rozširujúce sa oblasti nasadenia pre DST v konkurenčnej súťaži v chemickom priemysle a priemysle plastov na celom svete. Výhodou magnetických spojek DST oproti dynamickým těsněním, je jejich bezopotřebovatelnost. Z toho vyplývající výhoda vytváří pro naše zákazníky silně rozširující se oblasti nasazení pro DST v konkurenční soutěži v chemickém průmyslu a průmyslu plastů na celém světe. 2

3 Štandardná stavebná rada Standardní stavební řada štandardná stavebná rada permanentných magnetických spojok DST standardní stavební řada permanentních magnetických spojek DST typ výkon číslo výkresu DST 27/1 1 Nm M DST 27/2 2 Nm M DST 45/4 4 Nm M DST 45/8 8 Nm M DST 60/7 7 Nm M DST 60/14 14 Nm M DST 60/22 22 Nm M DST 75/10 10 Nm M DST 75/20 20 Nm M DST 75/30 30 Nm M DST 75/40 40 Nm M DST 110/22 22 Nm M DST 110/50 50 Nm M DST 110/80 80 Nm M DST 135/85 85 Nm M DST 135/ Nm M DST 135/ Nm M DST 165/ Nm M DST 165/ Nm M DST 165/ Nm M DST 165/ Nm M Výkonnostné špektrum Široké výkonnostné špektrum štandartnej stavebnej rady DST pokrýva s rozdielnými výkonnostnými stupňami oblasti odstredivých čerpadiel a dokonca aj miešadiel. Individuálne medziriešenia sú možné. Špecifické riešenia pre zákazníka na strane 4. Výkonnostní spektrum Široké výkonnostní spektrum standardní stavební řady DST pokrývá s rozdílnými výkonnostními stupněmi oblasti odstředivých čerpadel a dokonce i míchadel. Individuální meziřešení jsou možné. Specifické řešení pro zákazníka na straně 4. Zloženie magnetickej spojky DST vonkajší krúžok oddeľovacia vložka (od stavebnej rady 75/10 je plášť oddeľovacej vložky z hastelloyu) vnútorný rotor kompletne zapúzdrený v materiáli Složení magnetické spojky DST vnější kroužek oddělovací vložka (od stavební řady 75/10 je plášť oddělovací vložky z hastelloyu) vnitřní rotor kompletně zapouzdřený v materiálech

4 Špecifické riešenia pre zákazníkov Specifické řešení pro zákazníky Solutions for Fluid Technology Individuálné riešenia V priamej spolupráci s našími zákazníkmi sa individuálne konštruujú špecifické požiadavkové profily, vhodné spojkové systémy zodpovedajúce potrebe. Pomocou počítača a nasadením CAD vyvíja DST zabudovaniaschopný systém magnetickej spojky ako ideálnu kombináciu medzi funkčným výkonom a hospodárnosťou. Individuální řešení V přímé spolupráci s našimi zákazníky se individuálně konstruují specifické požadavkové profily, vhodné spojkové systémy zodpovídající potřebě. Pomocí počítače a nasazením CAD vyvíjí DST zabudování schopný systém magnetické spojky, jako ideálnou kombinaci mezi funkčním výkonem a hospodárností. 200 B * H in kj/m C 20 C 150 C 150 C H ø v mm mt J Sm 2 Co 17 Nd Fe B Magnetická spojka pre pohon čerpadiel a miešadiel Výkon Nm Magnetická spojka pro pohon čerpadel a míchadel Výkon Nm Krivka odmagnetizácie Sm2 Co17 a Nd Fe B pri izbovej teplote a pri teplote cca. 150 o C. Pri Sm2 Co17 sú možné pracovné teploty až do 350 o C. Křivka odmagnetizace Sm2 Co17 a Nd Fe B při pokojové teplotě a při teplotě cca. 150 o C. Při Sm2 Co17 jsou možné pracovní teploty až do 350 o C Optimálne systémové prispôsobenie magnetických spojok DST Optimální systémové přizpůsobení magnetických spojek DST Axiálna dížka v mm Axiální délka v mm 4

5 Oblasti nasadenia Oblasti nasazení Oblasti nasadenia Prestavbové sady sa dajú nasadiť v mnohých oblastiach aj dodatočne. Napr. pre PU-stroje hydraulické používania Prestavbové sady DST sa dajú pritom kombinovať s rozličnými čerpadlami a pohonnými motormi takmer všetkých bežných výrobcov. Možnosti špecifického použitia radi preveríme na ich realizovateľnú kombináciu, aby bolo možné využiť výhody hermetickej tesnosti a neopotrebovateľnosti. Oblasti nasazení Přestavbové sady se dají nasadit ve více oblastech i dodatečně. Např. pro PU-stroje hydraulické použití Príklad nasadenia Prestavbová sada pre hydromatické čerpadlo s magnetickou spojkou DST a ABB pohonným motorom Příklad nasazení Přestavbová sada pro hydromatické čerpadlo s magnetickou spojkou DST a ABB pohonným motorem Možnosti specifického použití rádi prověříme na jejich realizovatelnou kombinaci, aby bylo možné využít výhody hermetické těsnosti a bezopotřebovatelnosti. Přestavbové sady DST se dají přitom kombinovat s rozličnými čerpadlami a pohonnými motory skoro všech běžných výrobců. Uloženie SSIC-keramické klzné uloženie Kompletné SSIC-keramické klzné uloženie, prevedené ako axiálne a radiálne klzné ložiská prevažne pre použitie v odstredivých čerpadlách, kombinované so štandardnou a magnetickou spojkou DST. Uložení SSIC-keramické skluzové uložení Kompletní SSIC-keramické skluzové uložení, provedené jako axiálně a radiálně skluzová ložiska, převážně pro použití v odstředivých čerpadlech, kombinované se standardní a magnetickou spojkou DST. Klzné uloïenie pre rozliãné médiá a tepelné rozpätia. Skluzové uložení pro rozližná média a tepelné rozpžtí. 5

6 Pohony miešadiel Pohony míchadel Solutions for Fluid Technology magnetická spojka pre plastové čerpadlo magnetická spojka pro plastové čerpadlo Vnútorné rotory, ktoré sú v kontakte s médiom, sa pre ich nasadenie v Spodný pohon t m hermeticky tesné Spodní pohon tím hermeticky těsné Pohon miešadla pre chemický a farmaceutický priemysel Pohon míchadla pro chemický a farmaceutický průmysl Na základe spodného pohonu je miešadlo hermeticky utesnené. Takto Horný pohon tým plynotesné Horný pohon tím plynotěsné Pohon miešadla pre chemický priemysel Pohon míchadla pro chemický průmysl Horný pohon miešadla zamedzí výstupu plynov škodlivých pre obzvlášť kritických médiach chemické- sa nedostanú žiadne cudzie látky do životné prostredie, vznikajúcich pri ho priemyslu povrstvujú napr. s PP, premiešavaného média. premiešavaní. PFA alebo PVDF. Vnitřní rotory, které jsou v kontaktě Na základě spodního pohonu je Horní pohon míchadla zame- s médiem, se pro jejich nasazení v míchadlo hermeticky utěsněné. Tím zí výstupu plynů, škodlivých pro obzvlášť kritických médiích chemické- pádem se nedostanou žádné cizí látky životné prostředí, vznikajících při ho průmyslu, povrstvují. Např. s PP, do promíchávaného média. promíchávání. PFA anebo PVDF. 6

7 Oblasti použitia Oblasti použití Možnosti použitia Spojky s permanentným magnetom DST na bezdotykový prenos sily radiálnym smerom cez uzavretý priestor sa používajú v nasledovných oblastiach: chemický priemysel farmaceutický priemysel potravinársky priemysel biotechnológia stavba priemyselných pecí kompresory meracia technika dávkovacia technika hydraulika Použití Spojky s permanentním magnetem DST, na bezdotykový přenos síly radiálním směrem přez uzavřený prostor, se používají v následujících oblastech: chemický průmysl farmaceutický průmysl potravinářsky průmysl biotechnologie stavba průmyslových pecí kompresory měřící technika dávkovací technika hydraulika Zvláštne materiály Zvláštní materiály Materiály Stavebné časti magnetickej spojky prevedené z rozličných materiálov, ktoré sú v kontakte s médiom, sú optimálne zosúladené s možnosťou využitia pre rozličné médiá Hastelloy Titán umelá hmota Materiály Optimálně zesouladěné a pro rozličná média, jsou stavebné časti magnetické spojky, které jsou v kontaktu s médiem, provedené z rozličných materiálů Hastelloy Titan umělá hmota Vydaním tohoto katalógu strácajú platnosť všetky údaje z predchádzajúcich publikácií. DST si vyhradzuje právo na zmeny a odchýlky. Za možné tlačové chyby DST neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť. Rozmnožovanie, hoci iba čiastočné, je možné len na základe písomného povolenia od DST. Stav 03/2005 Vydáním tohoto katalogu zanikají všechny údaje z předcházejících publikací. DST si vyhrazuje změny a odchylky. Za možné tiskové chyby DST neručí a nepřebírá žádnou zodpovědnost. Rozmnožování, i jen částečné, je možné jen na základě písemného povolení od DST. Stav 03/2005 7

8 Solutions for Fluid Technology Servis po celom svete Kvalifikované poradenstvo prostredníctvom dlhoročných kooperačných partnerov - osobne - kompetentne - vysoko výkonnostne Servis po celém světe Kvalifikované poradenství prostřednictvím dlouhodobých kooperačních partnerů - osobně - kompetentně - vysoko výkonnostně Zastúpenia Zastoupení Benelux Benelux Česká Republika Česko Francúzko Francie Taliansko Itálie Japonsko Japonsko Južná Afrika Jižní Afrika Kanada Kanada Maďarsko Maďarsko Nemecko Německo Slovenská Republika Slovensko Švajčiarsko Švýcarsko Veľká Británia Velká Británie USA USA A company of distributed by DST Dauermagnet-SystemTechnik GmbH Hönnestraße Neuenrade P. O. Box Neuenrade Phone +49 (0) 23 94/ Fax +49 (0) / /05

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika Popis Centrická uzavírací klapka s manžetou z plastomeru. Oblasti použití: Uzavírací a regulační klapka pro agresivní media a aplikace s vysokými požadavky na čistotu. Charakteristika Konstrukce těla B1

Více

LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk

LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk LED lighting s.r.o. Priemyselné, Verejné a Interiérové LED osvetlenie. Osvetlenie: kancelárskych,

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda možnost AlphaWebu Ovládejte svoje tepelné čerpadlo jednoduše prostřednictvím počítače! INOVATIVNÍ TEPELNÁ CENTRÁLA WZ S Tepelné čerpadlo země/voda TEPELNÁ ČERPADLA Specialista na tepelná čerpadla Kompetentní

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

mezinárodní prestižní ocenění za design

mezinárodní prestižní ocenění za design KLIKY A KOVÁNÍ mezinárodní prestižní ocenění za design Klika MAXIMAL získala mezinárodní prestižní ocenění za design Reddot award. Nabízí mnoho možností povrchových úprav a kombinací výplní s dekory dveří

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

T TAN. Návod na údržbu: TITAN ip, TITAN AF, FAVORIT. OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA TECHNIKA PRO BUDOVY OKENNÍ KOVÁNÍ

T TAN. Návod na údržbu: TITAN ip, TITAN AF, FAVORIT. OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA TECHNIKA PRO BUDOVY OKENNÍ KOVÁNÍ T TAN. Návod na údržbu: TITAN ip, TITAN AF, FAVORIT. OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA TECHNIKA PRO BUDOVY OKENNÍ KOVÁNÍ Obsah Bezpečnostní upozornění... 2 Zavěšení a vyvěšení

Více

Celokovové průtokoměry a spínače pro kapaliny

Celokovové průtokoměry a spínače pro kapaliny Celokovové průtokoměry a spínače pro kapaliny měření - kontrola - analýza Měřicí rozsah: 0,1-1,0...10-110 l/min voda Přesnost: ±5% koncové hodnoty pmax 350 bar, tmax 100 C Připojení: G 1/4...G 1 1/4 vnitřní

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 Návratnosť investície Priame ukazovatele Nepriame ukazovatele Oblasti hodnotenia Práca Miesto Zásoby Vybavenie Služby Ďalšie (Doprava,

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly , D Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý zapojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. : D: s jední oběžný kole. se dvěa protichůdnýi oběžnýi koly (axiálně vyvážený otor) rdla: se závite

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení Mílové kroky pro pohony obráběcích strojů V součtu inovací nepřekonatelný Velikost 7 Velikost 8 Velikost

Více

Návrhy & vývoj. Rozbor konečných prvků. Co je to kluzné ložisko NORGLIDE? Co jsou to toleranční kroužky RENCOL?

Návrhy & vývoj. Rozbor konečných prvků. Co je to kluzné ložisko NORGLIDE? Co jsou to toleranční kroužky RENCOL? Systémy řízení Návrhy & vývoj Disponujeme rozsáhlými schopnostmi pro provádění vnitropodnikových návrhů, testů a výzkumu & vývoje a využíváme naše mezinárodní technická střediska pro podporu místních zákazníků.

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy BIBUS Firma BIBUS s.r.o. byla založena v roce 1992 s majoritním podílem švýcarské společnosti BIBUS AG. Od založení si firma BIBUS s.r.o. získala mnoho spokojených

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více

360 REPAIR SERVICE. >> Přehled opravárenských služeb Stav ke dni: 1. července 2014. www.hennecke.com

360 REPAIR SERVICE. >> Přehled opravárenských služeb Stav ke dni: 1. července 2014. www.hennecke.com 360 REPAIR SERVICE >> Přehled opravárenských služeb Stav ke dni: 1. července 2014 www.hennecke.com Přehled a rejstřík OPRAVÁRENSKÉ SLUŽBY 360 rychlé, spolehlivé, profesionální. Často lze výrazným způsobem

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

PROMO 1390,- 990,- klika / koule 1590,- povrchová úprava: nerez broušený. cena 890,- cena 890,- cena 1190,- cena. cena. cena 990,- cena 1350,- cena

PROMO 1390,- 990,- klika / koule 1590,- povrchová úprava: nerez broušený. cena 890,- cena 890,- cena 1190,- cena. cena. cena 990,- cena 1350,- cena KLIKY A KOVÁNÍ 2014 PROMO 890,- 890,- 1190,- 1390,- 990,- 990,- 1350,- 1590,- 2 nova 790,- 790,- 1090,- 1290,- 990,- 990,- 1350,- 1590,- 3 entero 1090,- 1090,- 1390,- 1590,- 1190,- 1190,- 1550,- 1790,-

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Nová kolekce Esselte VIVIDA

Nová kolekce Esselte VIVIDA Nová kolekce Esselte = kolekce 6-ti svěžích barev: modrá, zelená, červená, žlutá, černá a bílá = nový, čtverečkovaný embosing Jediná kolekce značky Esselte, která se prolíná několika výrobkovými skupinami:

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO REVITALIZACI BUDOV. VENKOVNÍ ŽALUZIE AR 63 S + Z ECN, HELLA TRAV do výklenku

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO REVITALIZACI BUDOV. VENKOVNÍ ŽALUZIE AR 63 S + Z ECN, HELLA TRAV do výklenku IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO REVITALIZACI BUDOV VENKOVNÍ ŽALUZIE AR 63 S + Z ECN, HELLA TRAV do výklenku ORIGINÁLNÍ PRO VŠECHNY PŘÍPADY HELLA vyvinula tvar lamel ve formě S a tak vytvořila venkovní žaluzie pro všechny

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

MLÝNKY NA MASO ITALSKÉ FIRMY

MLÝNKY NA MASO ITALSKÉ FIRMY OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel, fax * 493 792 510 / 777 692 510 e-mail: info@gastroservis-hofman.cz www.gastroservis-hofman.cz,,vařte

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Inovativní optické závory

Inovativní optické závory Průmysl je odvětvím, kde se střetávají lidé s otázkou ekologie, technologie, vědy a ekonomické účinnosti to vše vyžaduje holistické myšlení a jednání! To, co děláme, slouží k ochraně lidí před stroji a

Více

OSVĚŽENÍ NA TRHU DODAVATELŮ

OSVĚŽENÍ NA TRHU DODAVATELŮ OSVĚŽENÍ NA TRHU DODAVATELŮ Nabízíme spolupráci při zajištění Vašich potřeb v oblasti dodávek valivých ložisek, pojistných kroužků, gufer, klínových řemenů apod.. Nabízíme kompletní sortiment ložisek do

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi.

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. Matematika Kategoria tradičně i netradičně Zápalky Dřevěné klacíky pro hry a výtvarné aktivity. 500 g (cca 5000 ks) délka 5 cm Barevné zápalky bez hlaviček. Ideální pro skládání dvojrozměrných geometrických

Více

KATALOG HOTOVÝCH VÝROBKŮ 2007

KATALOG HOTOVÝCH VÝROBKŮ 2007 Sítě proti hmyzu KATALOG HOTOVÝCH VÝROBKŮ 2007 mobil: 603 247 549 tel., fax: 556 739 112 e-mail: Síť s límcem ISSO OV 25x10 profil ISSO OV 25x10 úhel řezání 45 plastový roh Síť s límcem se vyrábí ve dvou

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

ANAC INDUS. Analýzy olejů pro průmyslové aplikace

ANAC INDUS. Analýzy olejů pro průmyslové aplikace ANAC INDUS Analýzy olejů pro průmyslové aplikace ANAC INDUS: VÁŠ OBLÍBENÝ NÁSTROJ K OPTIMALIZACI PROVOZNÍCH NÁKLADŮ Olej, který koluje v srdci vašich zařízení, je ukazatelem jejich zdraví. Ze vzorku odebraném

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

ENTERO. M&T značka kování, která je inovativní ve všech produktových řadách dveřního a okenního kování.

ENTERO. M&T značka kování, která je inovativní ve všech produktových řadách dveřního a okenního kování. GL ASS M&T značka kování, která je inovativní ve všech produktových řadách dveřního a okenního kování. Jsme jediný výrobce kování v Evropě, který na trh dodává kování na sklo a řadu dalších doplňků na

Více

STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE

STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE PONSSE ergo VÝKONNÉ A UNIVERZÁLNÍ Harvestor PONSSE Ergo může být vybaven pro různé potřeby, např. volbou různých typů hydraulických jeřábů, počtu kol a typů harvestorových

Více

Stránka 1 z 6. Příloha č. 2 k č.j. PPR-6066-45/ČJ-2014-990640. Krycí list nabídky k veřejné zakázce SKPV služební dopravní prostředky

Stránka 1 z 6. Příloha č. 2 k č.j. PPR-6066-45/ČJ-2014-990640. Krycí list nabídky k veřejné zakázce SKPV služební dopravní prostředky Krycí list nabídky k veřejné zakázce SKPV služební dopravní prostředky Uchazeč: Název, právní forma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail: Zapsán

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji

Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji Hlídač zatížení Emotron M20 Vaše pojistka proti Hlídač zatížení Emotron M20 šetří váš čas proces a peníze. Ochrání vaše čerpadla a ostatní vybavení

Více

Modelová řada NOVINKA! Mechanismus vložky MT5+ TM. Mechanismus vložky MT5+ Ochranné prvky. Životnost. Klíče a zabezpečení klíčů.

Modelová řada NOVINKA! Mechanismus vložky MT5+ TM. Mechanismus vložky MT5+ Ochranné prvky. Životnost. Klíče a zabezpečení klíčů. Modelová řada NOVINKA! Mechanismus vložky MT5+ TM Zamykací systém tvořen kombinací tří nezávislých mechanismů Zdvojená teleskopická stavítka ovládaná důlkovou částí klíče Blokovací lišta ovládaná hadovitým

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

Tlakové myčky Tlakové čističky

Tlakové myčky Tlakové čističky Tlakové myčky Tlakové čističky 1 ČIŠTĚNÍ SE VÁM STANE ZÁBAVOU Použitím špičkových komponentů i v nejnižší třídě Michelin mění svět tlakových myček k lepšímu. Nová úžasná řada tlakových myček je důkazem

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu

Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu 12 studentů vedlejší specializace Rozvojová studia v rámci kurzu 2SE504 Management rozvojových projektů absolvovalo ve dnech

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH GmbH Organizace koncernu Business Area Materials Services 2 Historie společnosti TKMA 3 Centrála Vídeň - Freudenauer Hafen Plocha hal 8.000 m² Administrativní plocha 1.200 m² 69 pracovníků 17 pásových

Více

Skleněné magnetické tabule. Skleněné foto rámečky. Příslušenství. Magnety. s možností popisu

Skleněné magnetické tabule. Skleněné foto rámečky. Příslušenství. Magnety. s možností popisu Skleněné magnetické tabule Skleněné foto rámečky s možností popisu Příslušenství Magnety Ceny dle rozměrů: 10 x 60 cm 35 x 35 cm 45 x 45 cm 40 x 60 cm 60 x 80 cm 100 x 100 cm 90 x 120 cm 120 x 150 cm Kč

Více

LG Electronics CZ s.r.o.

LG Electronics CZ s.r.o. Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení není možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie. Kat. číslo 107.7102

Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie. Kat. číslo 107.7102 Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie Kat. číslo 107.7102 Strana 1 z 21 OBSAH Obsah...2 1. Didaktické poznámky k sadě...3 2. Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie...3 3. Výukové předpoklady...4

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách.

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách. ALLIGATOR sens.it Programovatelný senzor tlaku v pneumatikách. Evropská komise se rozhodla zavést monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, stejně jako ke snížení

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Kyoto hodně se mluvilo. Kopenhagen hodně se mluvilo. Jednáme: Stálý koncept

Kyoto hodně se mluvilo. Kopenhagen hodně se mluvilo. Jednáme: Stálý koncept Kyoto hodně se mluvilo Kopenhagen hodně se mluvilo Jednáme: Stálý koncept Svět bude zelený environmentální povědomí Již 25 let produkty PANOLIN ECLs* pomáhají chránit životní prostředí V dnešní době PANOLIN

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Nízkonapěťové asynchronní motory s rotorem nakrátko řady 1LE1 Uvážlivá volba pro náročné provozy i pro aplikace všeobecného použití

Více