Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi"

Transkript

1 Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní se životním prostředím

2 Systémy s permanentnými magnetmi Systémy s permanentnímy magnety Solutions for Fluid Technology Z dôvodov ochrany životného prostredia je v dnešnej dobe vo viacerých oblastiach technologických procesov bezpriesakový prenos sily neodmysliteľný. Vysoko toxické alebo agresívne média požadujú hermeticky utesnené pohony pre čerpadlá, miešadlá atď. Stále častejšie sa preto nasadzujú spojky s permanentnými magnetmi, ktoré optimálnym spôsobom vychádzajú v ústrety narastajúcim požiadavkám na ochranu životného prostredia a bezpečnosť. Dokonca aj vysoké krútiace momenty sa prenášajú šetrne a bez opotrebovania. Pri prekročení krútiaceho momentu sa prenos krútiaceho momentu preruší. Tým je ochrana proti preťaženiu zabezpečená. Magnety zo vzácnych zemín, s vynikajúcimi magnetickými vlastnosťami, tvoria solídnu základňu a súčasne predpoklad pre kompaktné, vysoko výkonné a v praxi overené magnetické spojky od DST. Z důvodů ochrany životního prostředí je v dnešní době ve více oblastech technologických procesů bezprůsakový přenos síly neodmyslitelný. Vysoko toxické anebo agresívní média požadují hermeticky utěsněné pohony pro čerpadla, míchadla atd. Stále častěji se proto nasazují spojky s permanentním magnetem, které optimálním způsobem vycházejí vstříc narůstajícím požadavkům na ochranu životního prostředí a bezpečnost. Dokonce i vysoké kroutící momenty se přenášejí šetrně a bez opotřebení. Při překročení kroutícího momentu se jeho přenos přeruší. Tím je ochrana proti přetížení zabezpečená. Magnety ze vzácných zemin, s vynikajícimy magnetickými vlastnostmi, tvoří solidní základnu a současně předpoklad pro kompaktní, vysoko výkonné a v praxi ověřené magnetické spojky od DST. Schéma: Funkčné pripojenie častí magnetickej spojky ku telesu čerpadla Schéma: Funkční připojení častí magnetické spojky k tělesu čerpadla Výhodou magnetických spojok DST oproti dynamickým tesneniam je ich neopotrebovateľnosť. Z toho vyplývajúca výhoda vytvára pre našich zákazníkov silne rozširujúce sa oblasti nasadenia pre DST v konkurenčnej súťaži v chemickom priemysle a priemysle plastov na celom svete. Výhodou magnetických spojek DST oproti dynamickým těsněním, je jejich bezopotřebovatelnost. Z toho vyplývající výhoda vytváří pro naše zákazníky silně rozširující se oblasti nasazení pro DST v konkurenční soutěži v chemickém průmyslu a průmyslu plastů na celém světe. 2

3 Štandardná stavebná rada Standardní stavební řada štandardná stavebná rada permanentných magnetických spojok DST standardní stavební řada permanentních magnetických spojek DST typ výkon číslo výkresu DST 27/1 1 Nm M DST 27/2 2 Nm M DST 45/4 4 Nm M DST 45/8 8 Nm M DST 60/7 7 Nm M DST 60/14 14 Nm M DST 60/22 22 Nm M DST 75/10 10 Nm M DST 75/20 20 Nm M DST 75/30 30 Nm M DST 75/40 40 Nm M DST 110/22 22 Nm M DST 110/50 50 Nm M DST 110/80 80 Nm M DST 135/85 85 Nm M DST 135/ Nm M DST 135/ Nm M DST 165/ Nm M DST 165/ Nm M DST 165/ Nm M DST 165/ Nm M Výkonnostné špektrum Široké výkonnostné špektrum štandartnej stavebnej rady DST pokrýva s rozdielnými výkonnostnými stupňami oblasti odstredivých čerpadiel a dokonca aj miešadiel. Individuálne medziriešenia sú možné. Špecifické riešenia pre zákazníka na strane 4. Výkonnostní spektrum Široké výkonnostní spektrum standardní stavební řady DST pokrývá s rozdílnými výkonnostními stupněmi oblasti odstředivých čerpadel a dokonce i míchadel. Individuální meziřešení jsou možné. Specifické řešení pro zákazníka na straně 4. Zloženie magnetickej spojky DST vonkajší krúžok oddeľovacia vložka (od stavebnej rady 75/10 je plášť oddeľovacej vložky z hastelloyu) vnútorný rotor kompletne zapúzdrený v materiáli Složení magnetické spojky DST vnější kroužek oddělovací vložka (od stavební řady 75/10 je plášť oddělovací vložky z hastelloyu) vnitřní rotor kompletně zapouzdřený v materiálech

4 Špecifické riešenia pre zákazníkov Specifické řešení pro zákazníky Solutions for Fluid Technology Individuálné riešenia V priamej spolupráci s našími zákazníkmi sa individuálne konštruujú špecifické požiadavkové profily, vhodné spojkové systémy zodpovedajúce potrebe. Pomocou počítača a nasadením CAD vyvíja DST zabudovaniaschopný systém magnetickej spojky ako ideálnu kombináciu medzi funkčným výkonom a hospodárnosťou. Individuální řešení V přímé spolupráci s našimi zákazníky se individuálně konstruují specifické požadavkové profily, vhodné spojkové systémy zodpovídající potřebě. Pomocí počítače a nasazením CAD vyvíjí DST zabudování schopný systém magnetické spojky, jako ideálnou kombinaci mezi funkčním výkonem a hospodárností. 200 B * H in kj/m C 20 C 150 C 150 C H ø v mm mt J Sm 2 Co 17 Nd Fe B Magnetická spojka pre pohon čerpadiel a miešadiel Výkon Nm Magnetická spojka pro pohon čerpadel a míchadel Výkon Nm Krivka odmagnetizácie Sm2 Co17 a Nd Fe B pri izbovej teplote a pri teplote cca. 150 o C. Pri Sm2 Co17 sú možné pracovné teploty až do 350 o C. Křivka odmagnetizace Sm2 Co17 a Nd Fe B při pokojové teplotě a při teplotě cca. 150 o C. Při Sm2 Co17 jsou možné pracovní teploty až do 350 o C Optimálne systémové prispôsobenie magnetických spojok DST Optimální systémové přizpůsobení magnetických spojek DST Axiálna dížka v mm Axiální délka v mm 4

5 Oblasti nasadenia Oblasti nasazení Oblasti nasadenia Prestavbové sady sa dajú nasadiť v mnohých oblastiach aj dodatočne. Napr. pre PU-stroje hydraulické používania Prestavbové sady DST sa dajú pritom kombinovať s rozličnými čerpadlami a pohonnými motormi takmer všetkých bežných výrobcov. Možnosti špecifického použitia radi preveríme na ich realizovateľnú kombináciu, aby bolo možné využiť výhody hermetickej tesnosti a neopotrebovateľnosti. Oblasti nasazení Přestavbové sady se dají nasadit ve více oblastech i dodatečně. Např. pro PU-stroje hydraulické použití Príklad nasadenia Prestavbová sada pre hydromatické čerpadlo s magnetickou spojkou DST a ABB pohonným motorom Příklad nasazení Přestavbová sada pro hydromatické čerpadlo s magnetickou spojkou DST a ABB pohonným motorem Možnosti specifického použití rádi prověříme na jejich realizovatelnou kombinaci, aby bylo možné využít výhody hermetické těsnosti a bezopotřebovatelnosti. Přestavbové sady DST se dají přitom kombinovat s rozličnými čerpadlami a pohonnými motory skoro všech běžných výrobců. Uloženie SSIC-keramické klzné uloženie Kompletné SSIC-keramické klzné uloženie, prevedené ako axiálne a radiálne klzné ložiská prevažne pre použitie v odstredivých čerpadlách, kombinované so štandardnou a magnetickou spojkou DST. Uložení SSIC-keramické skluzové uložení Kompletní SSIC-keramické skluzové uložení, provedené jako axiálně a radiálně skluzová ložiska, převážně pro použití v odstředivých čerpadlech, kombinované se standardní a magnetickou spojkou DST. Klzné uloïenie pre rozliãné médiá a tepelné rozpätia. Skluzové uložení pro rozližná média a tepelné rozpžtí. 5

6 Pohony miešadiel Pohony míchadel Solutions for Fluid Technology magnetická spojka pre plastové čerpadlo magnetická spojka pro plastové čerpadlo Vnútorné rotory, ktoré sú v kontakte s médiom, sa pre ich nasadenie v Spodný pohon t m hermeticky tesné Spodní pohon tím hermeticky těsné Pohon miešadla pre chemický a farmaceutický priemysel Pohon míchadla pro chemický a farmaceutický průmysl Na základe spodného pohonu je miešadlo hermeticky utesnené. Takto Horný pohon tým plynotesné Horný pohon tím plynotěsné Pohon miešadla pre chemický priemysel Pohon míchadla pro chemický průmysl Horný pohon miešadla zamedzí výstupu plynov škodlivých pre obzvlášť kritických médiach chemické- sa nedostanú žiadne cudzie látky do životné prostredie, vznikajúcich pri ho priemyslu povrstvujú napr. s PP, premiešavaného média. premiešavaní. PFA alebo PVDF. Vnitřní rotory, které jsou v kontaktě Na základě spodního pohonu je Horní pohon míchadla zame- s médiem, se pro jejich nasazení v míchadlo hermeticky utěsněné. Tím zí výstupu plynů, škodlivých pro obzvlášť kritických médiích chemické- pádem se nedostanou žádné cizí látky životné prostředí, vznikajících při ho průmyslu, povrstvují. Např. s PP, do promíchávaného média. promíchávání. PFA anebo PVDF. 6

7 Oblasti použitia Oblasti použití Možnosti použitia Spojky s permanentným magnetom DST na bezdotykový prenos sily radiálnym smerom cez uzavretý priestor sa používajú v nasledovných oblastiach: chemický priemysel farmaceutický priemysel potravinársky priemysel biotechnológia stavba priemyselných pecí kompresory meracia technika dávkovacia technika hydraulika Použití Spojky s permanentním magnetem DST, na bezdotykový přenos síly radiálním směrem přez uzavřený prostor, se používají v následujících oblastech: chemický průmysl farmaceutický průmysl potravinářsky průmysl biotechnologie stavba průmyslových pecí kompresory měřící technika dávkovací technika hydraulika Zvláštne materiály Zvláštní materiály Materiály Stavebné časti magnetickej spojky prevedené z rozličných materiálov, ktoré sú v kontakte s médiom, sú optimálne zosúladené s možnosťou využitia pre rozličné médiá Hastelloy Titán umelá hmota Materiály Optimálně zesouladěné a pro rozličná média, jsou stavebné časti magnetické spojky, které jsou v kontaktu s médiem, provedené z rozličných materiálů Hastelloy Titan umělá hmota Vydaním tohoto katalógu strácajú platnosť všetky údaje z predchádzajúcich publikácií. DST si vyhradzuje právo na zmeny a odchýlky. Za možné tlačové chyby DST neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť. Rozmnožovanie, hoci iba čiastočné, je možné len na základe písomného povolenia od DST. Stav 03/2005 Vydáním tohoto katalogu zanikají všechny údaje z předcházejících publikací. DST si vyhrazuje změny a odchylky. Za možné tiskové chyby DST neručí a nepřebírá žádnou zodpovědnost. Rozmnožování, i jen částečné, je možné jen na základě písemného povolení od DST. Stav 03/2005 7

8 Solutions for Fluid Technology Servis po celom svete Kvalifikované poradenstvo prostredníctvom dlhoročných kooperačných partnerov - osobne - kompetentne - vysoko výkonnostne Servis po celém světe Kvalifikované poradenství prostřednictvím dlouhodobých kooperačních partnerů - osobně - kompetentně - vysoko výkonnostně Zastúpenia Zastoupení Benelux Benelux Česká Republika Česko Francúzko Francie Taliansko Itálie Japonsko Japonsko Južná Afrika Jižní Afrika Kanada Kanada Maďarsko Maďarsko Nemecko Německo Slovenská Republika Slovensko Švajčiarsko Švýcarsko Veľká Británia Velká Británie USA USA A company of distributed by DST Dauermagnet-SystemTechnik GmbH Hönnestraße Neuenrade P. O. Box Neuenrade Phone +49 (0) 23 94/ Fax +49 (0) / /05

Ochranné hadice. Ochranné rúrky

Ochranné hadice. Ochranné rúrky Ochranné hadice s příslušenstvím Ochranné rúrky s príslušenstvom flexibilní. Nejnápadnější výhodou ochranných hadic Univolt je dlouhá životnost při vysokém a trvalém mechanickém zatížení. Vysoká odolnost

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK. Montážní návod Montážny návod

Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK. Montážní návod Montážny návod Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK Montážní návod Montážní návod Šablona (obr. pro levé dveře) Šablóna (obr. pre ľavé dvere) Šablona s upínákem Šablóna s upínačom Obj. č.: T16A0001 Šablona bez upínáku Šablóna

Více

Katalog vertikálních čerpadel série T

Katalog vertikálních čerpadel série T Verze 10/12/04 Katalog vertikálních čerpadel série T Popis řady čerpadel Křivky T200 Použití : povrchové úpravy, přečerpávání, míchání produktů, chemikálie, kosmetika, metalurgie. T070 T101 Vlastnosti

Více

HSK 63A DIN 69871 DIN 2080 HSK 63A HSK 63A DIN 69871 DIN 69871 DIN 2080 DIN 2080. Příslušenství. Příslušenstvo

HSK 63A DIN 69871 DIN 2080 HSK 63A HSK 63A DIN 69871 DIN 69871 DIN 2080 DIN 2080. Příslušenství. Příslušenstvo UPÍNAČE PRO ROTAČNÍ NÁSTROJE UPÍNAČ PRE ROTAČNÉ NÁSTROJE OBSAH Technické charakteristiky upínačů... 2 Porovnání maximálních hodnot radiální házivosti upnutého nástroje... 2 OBSAH Technické charakteristiky

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

PROFIL FIRMY. Vitajte u firmy ELEKTRA Tailfingen!

PROFIL FIRMY. Vitajte u firmy ELEKTRA Tailfingen! PROFIL FIRMY Vitajte u firmy ELEKTRA Tailfingen! V obore rozvodov elektrickej energie je firma ELEKTRA-Tailfingen Schaltgeräte GmbH & Co. KG doma. Už viac než 80 rokov znamená meno ELEKTRA synonymum pre

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Inštalačné žľaby. Instalační žlaby

Inštalačné žľaby. Instalační žlaby Instalační žlaby s příslušenstvím Inštalačné žľaby s príslušenstvom špičkové. Úložné elektroinstalační žlaby Univolt jsou ideálním řešením pro rozsáhlé množství moderních aplikací a představují dokonalou

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

The Joy Factory. Držáky ipadu/držiaky ipadu JOY-AAB106

The Joy Factory. Držáky ipadu/držiaky ipadu JOY-AAB106 JOY-AAB106 Držák ipadu 2/3/4 na trubku - možnost připevnit držák na jakýkoliv pevný povrch bez ohledu na tvar - stůl, loketní opěrka, regál, kočárek, postel - upevnění na desku do tloušťky cca. 4,1cm a

Více

70/26 (CZ) Brouska uhlová vzduchová 125mm JAG-6638 JONNESWAY Parametry:

70/26 (CZ) Brouska uhlová vzduchová 125mm JAG-6638 JONNESWAY Parametry: 70/26 (CZ) Brouska uhlová vzduchová 125mm JAG-6638 JONNESWAY Parametry: Otáčky: 11000 ot./min Výkon: 0,7kW Pracovní tlak : 6.2 bar Spotřeba vzduchu : 112 l/min Vstup vzduch. hadice : 1/4" Velikost kotuče

Více

cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios

cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios Iris M-air Balios M cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios 1 2 EN DE FR ES PT IT NL PL CZ SK SI HU SE NO FI DK HE 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 3 2 3 4 4 5 6 5 7 8 2x 5x

Více

TEPLO VZDUCH VODA Prehľad produktového portfólia / Přehled produktového portfolia

TEPLO VZDUCH VODA Prehľad produktového portfólia / Přehled produktového portfolia TEPLO VZDUCH VODA Prehľad produktového portfólia / Přehled produktového portfolia Obsah 03 Značka Wolf 03 Značka Wolf 19 Klimatizačné zariadenia KG Top 19 Klimatizační zařízení KG Top 04 Príklad systémového

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární systém vyhřívání pro nadzemní bazény Solárny systém vyhrievanie pre nadzemné bazény Návod k montáži a provozu Návod na montáž

Více

Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze CZ SK. Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu. Č. pol. 93220563. Č. výr.

Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze CZ SK. Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu. Č. pol. 93220563. Č. výr. Č. výr. 7512 0901 Č. pol. 7512 0901 CZ SK Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu Č. výr. 93220563 Č. pol. 93220563 Česky Jen pro státy EU

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ 1 157 Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ 1 157 Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v Obsah Úvodem 9 Historie traktorů Zetor 10 Traktory Zetor UŘ I 13 Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946-2008 17 Počet vyrobených traktorů Zetor podle typů 17 Vyobrazení traktorů Zetor vyráběných v

Více

Hřídelová spojka Pružná spojka s čelními zuby podle KWN 22003 Montáž a údržba. Vůle v natočení mezi čelními zuby a dorazy

Hřídelová spojka Pružná spojka s čelními zuby podle KWN 22003 Montáž a údržba. Vůle v natočení mezi čelními zuby a dorazy KWD Hřídelová spojka Pružná spojka s čelními zuby podle KWN 22003 Montáž a údržba KWN 32007 OBSAH: 1. Konstrukce 2. Funkce 3. Montáž 4. Označení 5. Utahovací momenty šroubů 6. Údržba 1. Konstrukce 1.1.

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 65H

Katalog náhradních dílů IGLAND 65H IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N885 Grimstad, Norway Phone + 7 7 5 00 Fax + 7 7 5 0 Mail:

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRNSKÁ ČRPADLA SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla Jana Sigmunda 9, 01 TÍN CV Tel.: +0 101, +0 011, +0 10 Fax: +0 0, +0 9

Více

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu D 12 Obsah Vážený zákazníku Děkujeme Vám a blahopřejeme, že jste si vybral právě náš

Více

ELEKTROPOHONY VARVEL RIDUTTORI VARIATORI PØEVODOVKY. spol. s r.o.

ELEKTROPOHONY VARVEL RIDUTTORI VARIATORI PØEVODOVKY. spol. s r.o. ELEKTROPOHONY spol. s r.o. PØEVODOVKY VARVEL RIDUTTORI VARIATORI VARVEL OBSAH MRT MTA MRT/RT Technický popis.... Typová legenda.... Montážní pozice.... Servisní faktory, Hmotnosti, Mazací náplně, Zatížení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 27

Více

FLORE - WC BĚLICÍ GEL

FLORE - WC BĚLICÍ GEL CHEMOTEX Děčín a. s. Děčín XXXII Boletice nad Labem 63 407 11 Děčín Czech Republic Tel: +420-412-709 222 Fax: +420-412-547 200 E-mail: chemotex@chemotex.cz www.chemotex.cz FLORE - WC BĚLICÍ GEL TECHNICKÝ

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C.

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C. Použití Čerpadla CHE jsou určena pro čerpání horké vody, kondenzátů a jiných čistých kapalin do teploty 10 C v průmyslových a ener getických provozech, v teplárenských zařízeních a soustavách přečerpávacích,

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

VYBAVENÍ PRODEJEN NÁKUPNÍ VOZÍK. Tango City. Trendový nákupní vozík v kompaktním designu

VYBAVENÍ PRODEJEN NÁKUPNÍ VOZÍK. Tango City. Trendový nákupní vozík v kompaktním designu VYBAVENÍ PRODEJEN NÁKUPNÍ VOZÍK Tango City Trendový nákupní vozík v kompaktním designu VYBAVENÍ PRODEJEN NÁKUPNÍ VOZÍK TANGO CITY Tango City > Atraktivní design a maximální funkčnost > Úzké, kompaktní

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Návod k obsluze chemicky odolných sudových

Návod k obsluze chemicky odolných sudových Návod k obsluze chemicky odolných sudových čerpadel série DINO Tento návod k obsluze je určený pro uživatele jako nedílná část vybavení čerpadla a musí být vždy dostupný pro pracovníky obsluhy a údržby.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: M8602 Rozměr: Rozmer: 800 800 2 050 mm 900 900 2 050 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo

Více

Zpětné sací filtry. E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 100 l/min. 20.80-1c

Zpětné sací filtry. E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 100 l/min. 20.80-1c Zpětné sací filtry E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 00 l/min 0.80-c Popis Použití V mobilních zařízeních s hydrostatickým pohonem (uzavřený okruh) a pracovní

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

PONORNÉ OHŘEVY PLOCHÁ TOPNÁ TĚLESA GALMATHERM

PONORNÉ OHŘEVY PLOCHÁ TOPNÁ TĚLESA GALMATHERM Plochá teflonová topná tělesa GALMATHERM jsou vhodná především k přímému ohřevu v zařízeních a nádržích, kde jsou požadovány malé montážní rozměry, vysoké topné výkony a vynikající odolnost vůči agresivním

Více

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou Montážní návod Montážny návod CZ SK ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou ZáSoBníky S dvojitou SpIrálou ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Sachs planetové - Z M S. menší hluk - vyšší komfort. Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla

Sachs planetové - Z M S. menší hluk - vyšší komfort. Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla Sachs planetové - Z M S menší hluk - vyšší komfort Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla ÚLOHA: Hnací soustava motorového vozidla je nerovnomìrným rotaèním pohybem motoru

Více

Měrná jednotka Rok 2004 Rok 2003 Index

Měrná jednotka Rok 2004 Rok 2003 Index Oddíl 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedená 2911000011 Práce výrobní povahy ve skupině 2911(kromě 2911910011 a 2911920011) tis. Kč 122 423 138 365 88,5 2911000012 Práce ve mzdě ve skupině

Více

200-HQV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.92

200-HQV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.92 SIGMA PUMPY HRANICE SPIRÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 200-HQV 426 2.98 11.92 Použití Èerpadla 200-HQV

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Návod na obsluhu a montáž

Návod na obsluhu a montáž Návod na obsluhu a montáž přímočarých mechanických pohonů TMP typů N,VS a RS - pro velikosti 25, 32, 45, 63 a 71 SERVO-DRIVE sro., Brno, Czech Rep. - www.servo-drive.cz - Tel. (+420) 534009598 - GSM.(+420)

Více

Hydraulické a ruční lisy. Hydraulické lisy Unicraft Hydraulické lisy Metallkraft Ruční lisy quantum

Hydraulické a ruční lisy. Hydraulické lisy Unicraft Hydraulické lisy Metallkraft Ruční lisy quantum 10 Hydraulické a ruční lisy Hydraulické lisy Unicraft Hydraulické lisy Metallkraft Ruční lisy quantum 10 Manipulační technika Hydraulické lisy Unicraft s dobrým poměrem cena/výkon pro mnohostrané použití

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST V-D ODSTŘEDIVÁ, ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax:

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Lisy na kulaté balíky s pevnou lisovací komorou 119, 2130

Lisy na kulaté balíky s pevnou lisovací komorou 119, 2130 FB Lisy na kulaté balíky s pevnou lisovací komorou 119, 2130 NEJLEPŠÍ TECHNOLOGIE LISOVÁNÍ KULATÝCH BALÍKŮ! FB 119-2130 LISY NA KULATÉ BALÍKY KUHN Buďte silní, se stroji KUHN KUHN nabízí kompletní výrobní

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PORTFOLIO VÝROBKŮ KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE

PORTFOLIO VÝROBKŮ KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE PORTFOLIO VÝROBKŮ KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE TEREX KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE WILD THINGS RYCHLÉ, SILNÉ, MNOHOSTRANNÉ. Hodnota kompaktních pásových nakladačů Terex vyplývá z mnohostranných možností použití

Více

Síťový adaptér. AC adaptér

Síťový adaptér. AC adaptér 4-181-837-11 (1) Síťový adaptér AC adaptér CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie AC-PW20 4-181-837-11 (1) Síťový adaptér CZ Návod k obsluze AC-PW20 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice

Více

cestovní zavazadla cestovná batožina

cestovní zavazadla cestovná batožina cestovní zavazadla cestovná batožina 1 2014 CAT Douglas Millennial Trolley cestovní taška CAT Travel Power Trolley cestovný kufor ideální na služební cesty a dovolenou lehký a zároveň tvrdý kufr z plastu

Více

GIVING TRAVELERS A GOOD NIGHT S SLEEP HOTEL COLLECTION

GIVING TRAVELERS A GOOD NIGHT S SLEEP HOTEL COLLECTION GIVING TRAVELERS A GOOD NIGHT S SLEEP HOTEL COLLECTION Kvalitní spánek je nezbytný, ať už jste kdekoli Probudit se odpočatí a plní sil je důležité nejen pro ty, kteří si pobyt v hotelech užívají na dovolené,

Více

Vybroušený. Vybrúsený. styl. štýl. Brousící, leštící a řezací systémy pro oblast kovu Brúsne, leštiace a rezné systémy pre oblasť kovu

Vybroušený. Vybrúsený. styl. štýl. Brousící, leštící a řezací systémy pro oblast kovu Brúsne, leštiace a rezné systémy pre oblasť kovu Brousící, leštící a řezací systémy pro oblast kovu Brúsne, leštiace a rezné systémy pre oblasť kovu Vybroušený styl Vybrúsený štýl S leskem po celém svete od roku 1926 Obsah Brusiva sia Abrasives a sia

Více

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over.

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti 1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol. interné - proces p. vo vnútr externé - prijaté

Více

Elektroinstalační materiál Elektroinštalačný materiál

Elektroinstalační materiál Elektroinštalačný materiál Elektroinstalační materiál Elektroinštalačný materiál TWISTER AOL100 Ventilátor s automatickou žaluzií Ventilátor s automatickou žalúziou 66 30 155 Ø 100 155 plastové těleso a lopatky ventilátoru plastové

Více

101 Těleso čerpadla 132 Mezistěna. 545.2 Zadní ložiskové pouzdro. 550.2 Podložka. 685 Ochranné pouzdro. 813 Stator. 818 Rotor.

101 Těleso čerpadla 132 Mezistěna. 545.2 Zadní ložiskové pouzdro. 550.2 Podložka. 685 Ochranné pouzdro. 813 Stator. 818 Rotor. 20 NTV 73 3 LM 80 819.1 550.2 550.2 950 412.2 Těleso čerpadla Oběžné kolo Těsnící kroužek Těsnící kroužek O 412.2 Těsnící kroužek O Těsnící kruh Distanční kroužek Zadní ložiskové pouzdro Podložka 550.2

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184 MX 00 0 0 0 0 0 fl. oz. 7 7 6 cups PowerMax pulse clean off pulse Type 8 Návod k obsluze Návod na používanie CZ SK Česky - 6, 0 Slovensky 7-9, 0-0 -8-/VIII-99 Internet: http://www.braun.com, http://www.oralb.com

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Kabelové spojky a rozbočky IP44 až IP68

Kabelové spojky a rozbočky IP44 až IP68 OBLAST POUŽITÍ: Průmysl: čerpadla a pumpy elektrické motory stavební technika vzduchotechnika solární technika větrné elektrárny zdravotnická technika zemědělská technika zavlažování robotika Doprava:

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou.

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. ÚVOD Tento přístroj je vhodný k plnění pneumatik automobilů,

Více

Prodejní příručka. Vario Star

Prodejní příručka. Vario Star Prodejní příručka Vario Star Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbh & Co. KG Gersteinstr. 18, 59227 Ahlen, Telefon 0049-2382-98140, Fax.0049-2382-981440 E-Mail: info@geringhoff.de Internet: www.geringhoff.de

Více

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU 8.3.2012

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PONORNÉ ČERPADLO NA VODU 130010. PONORNÉ ČERPADLO NA VODU NÁVOD NA POUŽITIE str. 6 8

NÁVOD K POUŽITÍ PONORNÉ ČERPADLO NA VODU 130010. PONORNÉ ČERPADLO NA VODU NÁVOD NA POUŽITIE str. 6 8 CZ PONORNÉ ČERPADLO NA VODU 130010 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

RU 124 CZ. hlavní katalog ROTAČNÍ PŘÍVODY. voda pára vzduch hydraulika teplonosný olej vakuum chladiva zákaznická provedení

RU 124 CZ. hlavní katalog ROTAČNÍ PŘÍVODY. voda pára vzduch hydraulika teplonosný olej vakuum chladiva zákaznická provedení RU 124 CZ hlavní katalog ROTAČNÍ PŘÍVODY voda pára vzduch hydraulika teplonosný olej vakuum chladiva zákaznická provedení Přinášíme vám nejlepší produkt svého druhu na trhu! Toto heslo je pobídkou i závazkem

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE JL29P423NG

PÍSKOVÁ FILTRACE JL29P423NG CZ PÍSKOVÁ FILTRACE JL29P423NG NÁVOD K POUŽITÍ 1 Model Napětí Max. provozní tlak Efektivní filtrační plocha TECHNICKÉ PARAMETRY JL29P423NG 220-240 V 1bar (15psi) 0.05m² (0.57ft²) Max. průtok vody 800 gal

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 Obj.č. SHK285 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

KOMPLETNÍ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRVOTŘÍDNÍ KVALITY

KOMPLETNÍ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRVOTŘÍDNÍ KVALITY PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPLETNÍ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRVOTŘÍDNÍ KVALITY Nejen čerpadlo dělá z řešení FLUX vynikající zařízení. V tomto prospektu naleznete podrobné informace o kvalitním a v praxi ověřeném příslušenství

Více

UHP přívěs HD 7/250 De Tr1. Technické údaje

UHP přívěs HD 7/250 De Tr1. Technické údaje UHP přívěs HD 7/250 De Tr1 Tam, kde již nestačí odplavovací síla běžných vysokotlakých čističů, přichází na řadu Kärcher UHP. Vysokotlaké čističe s ohřevem a až 800 bar nebo vysokotlaké čističe bez ohřevu

Více

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 Bella Sara je svět koní pro dívky ve věku 6-14 let. Na internetové adrese www.bellasara.cz si může každá dívka vytvořit zdarma svůj účet s vlastní

Více

Uľahčenie efektívneho prístupu

Uľahčenie efektívneho prístupu MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MARTEL ENERGO Ako používať solenoidné ventily Uľahčenie efektívneho prístupu Industrial Automation Partner www.martelenergo.sk/e-shop/elektromagneticke-ventily-solenoidy Ako

Více

Projection, completation and realisation. SHH Horizontální jednostupňová spirální čerpadla

Projection, completation and realisation. SHH Horizontální jednostupňová spirální čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální Horizontální Čerpadla jsou určena k čerpání oběhové vody, napájecí vody a čistých kondenzátů do teplot 350 C s hodnotou ph 4 až 11,5. POUŽITÍ Čerpadla

Více

Reality a nemovitosti. Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG

Reality a nemovitosti. Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG Reality a nemovitosti Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG Nehnuteľnosť pozemok a stavba spojená so zemou pevným základom Realita nehnuteľný majetok Pozemok prirodzená časť zemského

Více

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY PozemkovÈ pravy Z Ì 2006 Ë. 57 MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY - st ednì pozemkov ad TÏönov 17 Tel.: 221 811 111 117 05 Praha

Více

bruska pilových řetězů 85W

bruska pilových řetězů 85W bruska pilových řetězů 85W 51 01-BPR-108-85 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. CZ!!! Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze!!! A.V.

Více

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICE Přehled o servisních službách

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICE Přehled o servisních službách KAESER AIR SERVICE Přehled o servisních službách KAESER AIR SERVICE 100% kvalita a 100% servis Jedním z hlavních požadavků na dodávku stlačeného vzduchu je jeho maximální dostupnost. A ta může být trvale

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

KC96 AST2 KC12 AST12 KC14

KC96 AST2 KC12 AST12 KC14 Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. 559122-33CZ/ KC96 AST2 KC12 AST12 KC14 2 3 CZ Akumulátorová vrtaèka / šroubovák Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí firmy

Více