Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek)"

Transkript

1 Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Cílová skupina se na území města Oseka v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí let, kteří si drogy aplikují intravenózně (injekčně přímo do žíly) a jejich primární drogou je ve většině případů pervitin. Terénní program v Oseku zajišťovali v tomto roce tři terénní pracovníci v sociálních službách Přemysl Borek a Tomáš Dupák a Vladimír Pechek. Z klientů, kteří si aplikují drogu intravenózně, je většina starších třiceti let a drogy zneužívají zpravidla více než deset let. Osečtí klienti si musí pro drogy dojíždět do okolních měst např. Hostomice, Teplice, Bílina apod. V Oseku přímo ohnisko výroby drog není. Síť výrobců a distributorů drog v Oseku rozehnaly před pár lety represivní složky a od té doby je ve městě klid a čisto z pohledu výroby nebo větší distribuce drog. U mladší populace uživatelů, či experimentátorů je na prvním místě kouření konopných látek především marihuany(thc) a poté následuje alkohol. Zhruba polovina z těchto klientů užívá spolu s primární drogou (THC) ještě jiné OPL jako např. pervitin (drogu si aplikují sňupáním) a LSD (lysohlávky, tripy). Tyto drogy užívají pouze příležitostně a to buďto v uzavřené skupině, kde drogu užijí všichni, nebo pak na různých kulturních akcích (diskotéky, koncerty, festivaly, atd.). Podle odhadu terénních pracovníků užívá marihuanu až 60% lidí od 14 do 40 let, a proto se v současné době jejich pozornost zaměřuje nejen na nitrožilní uživatele, ale také na kuřáky marihuany. Těm pracovníci dávají k dispozici balíčky, které obsahují vatové filtry na kouření spolu s informačním letákem, který obsahuje informace o riziku užívání konopných drog. Pracovníci mají díky této aktivitě možnost podat ústní formou validní informace o rizicích a následcích spojených s užíváním nejen konopných drog.

2 Příklad dvou kontaktních míst, kde se terénní pracovníci potkávají s klienty. Jedna z městských částí, kde pracovníci nacházejí ve větší míře pohozený použitý infekční materiál ( alkoholové polštářky Con zellin, obaly od injekčních roztoků... ) Většina klientů si aplikuje drogu nitrožilně, tzn. injekční stříkačkou do žíly, což sebou přináší určitá rizika jak pro ně, tak i pro jejich blízké, kteří nemusí mít se závislostí a drogami nic společného. Sdílení injekčních stříkaček mezi klienty přináší vysoké riziko přenosu infekčních chorob, které mohou mít skryté příznaky a klient ani nemusí vědět, že je nakažen. Hovoříme zde především o HIV, hepatitidě typu B a C a o

3 pohlavních onemocněních. Terénní pracovníci poskytují svým klientům možnost tzv. screeningového otestování (testy, které zjišťují přítomnost protilátek v krvi) na HIV, hepatitidu typu C (žloutenka typu C) a syfilis. Zájem o testování na tyto choroby je ze strany klientů velký, ale jen některým klientům se povede od slov dostat také k činu a na testy přijít v předem dohodnutou dobu. Od začátku roku terénní pracovníci udělali testy pouze jednomu klientovi, který se píchl o pohozenou injekční stříkačku a měl strach o své zdraví. Možnost nákazy nehrozí pouze prostřednictvím použité injekční stříkačky (tzv. krevní cestou), ale i pohlavním stykem. Z toho důvodu terénní pracovníci dávají svým klientům mnoho informací o bezpečném braní (správné používání HR materiálu a nesdílení injekčních stříkaček a nádobíčka), bezpečném sexu (používání prezervativů pro klienty, kteří se živí prostitucí nebo často střídají své sexuální partnery) a zdravotní informace (šíření infekčních onemocnění, bezpečná a správná aplikace drogy) a opakovaně je odkazují na možnost testování, aby se v maximální míře zamezilo dalšímu šíření těchto infekčních chorob nejen mezi klienty ale i mezi lidmi z jejich okolí. Drogy Primární drogou je u převážné většiny klientů v Oseku stále pervitin, který se na prvním místě drží již řadu let. Druhou nejrozšířenější drogou je pak Subutex (účinná látka buprenorfin - nahrazuje heroin). Subutex se užívá jako substituční látka při léčbě závislosti na heroinu, kdy se pod lékařským dohledem postupně snižují jeho dávky a klient tak může dojít až k úplné abstinenci. Subutex v posledních letech z velké části vytlačuje heroin z drogového trhu, jelikož jeho obstarání je mnohem jednodušší a cena je také nižší. Obvodní lékaři mají tu možnost, že Subutex mohou předepisovat na předpis. Toho z velké míry klienti zneužívají a Subutex následně nelegálně prodávají dál. Mnozí klienti užívají spolu se svou primární drogou, ať už je to pervitin či Subutex, další drogy. Z mladších klientů užívá většina marihuanu a experimentují s LSD a pervitinem, který aplikují šňupáním. Vzhledem k tomu, že se pracovníci stále více setkávají s uživateli konopných drog (kuřáci marihuany), byly vytvořeny balíčky, které obsahují cigaretové filtry (1 balíček=5 filtrů), informace o riziku a následcích užívání těchto drog a kontakt na pracovníky. Tyto balíčky pracovníci distribuují této cílové skupině a v několika případech se pracovníkům podařilo zjistit, že klient, který se považuje JEN za kuřáka konopných drog experimentuje také s jinými drogami, nebo je na nich dokonce už závislý. Lokality a byty drogových uživatelů V letních měsících, kdy je drogová scéna otevřená více než v zimních měsících, potkávají terénní pracovníci převážnou část klientů v okolí koupaliště a v horní části Oseka za panelovými domy. Terénní pracovníci v této oblasti zanáší (distribuují potřebný materiál na byt, který obývají narkomani) také jeden drogový byt. Tento byt navštěvují pracovníci za účelem výměny sterilního injekčního materiálu společně s potřebným HR materiálem (alkoholové polštářky, vody, filtry ). Zpravidla se jedná o větší množství materiálu (cca několik stovek kusů), který je poskytnut jednomu klientovi, tzv. indigennímu terénnímu pracovníkovi (dále jen ITP), který pak tento materiál rozdává dále mezi další klienty, kteří v bytě bydlí, nebo do bytu přichází za účelem nákupu drog nebo jejich aplikace. ITP je osoba z cílové skupiny - uživatel služby, který spolupracuje s terénními pracovníky a je schopen zařídit distribuci potřebného materiálu ke klientům, kteří se z nějakého důvodu nechtějí, nebo

4 nemohou s pracovníky setkat. Tato spolupráce s ITP se ukázala jako velmi účinná především v zimním období, kdy terénní pracovníci na ulici potkávají pouze zlomek klientely, ve srovnání s obdobím letním. Klienti se v tuto dobu soustřeďují právě na již zmiňované drogové byty. Na tento drogový byt přišlo za rok 2011 více jak 80 skrytých klientů a to nejen z Oseka, ale také z okolních měst jako je Duchcov, Háj, Hrob a Lom. Zde můžeme vidět vzájemnou propojenost drogových uživatelů a potažmo výborné výsledky několikaleté spolupráce s tímto indigenním terénním pracovníkem. Terénní pracovníci také v tomto roce několikrát potkali bývalého ITP, se kterým spolupracovali před několika málo lety. Tehdejší spolupráci ukončil jeho odchod do výkonu trestu odnětí svobody. V současné době je, jak o sobě sám tvrdí, závislosti na OPL zbaven. Pracovníci docházejí za svými klienty také přímo do místa jejich bydliště. Nejčastěji poskytovanou službou na území města je výměnný program, což znamená, že klient kontaktuje pracovníka (případně oni jeho) a na domluvenou schůzku přinese klient s sebou použitý infekční materiál, který při aplikaci drogy již alespoň jednou použil. Tento materiál vloží do připraveného kontejneru, načež následně zdarma obdrží stejný počet sterilního materiálu, který do kontejneru vložil. Klient může od pracovníků dostat i větší počet sterilního HR materiálu s tím, že při dalším kontaktu klient vrátí stejný počet, který obdržel. Tabulka znázorňuje počet vyměněného injekčního materiálu v letech I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII

5 Mezi další služby, které klienti využívají, patří například informace o bezpečné aplikaci drogy, o nebezpečí přenosu infekčních chorob, testování na infekční onemocnění HCV a HIV a další. Spolehlivost klientů Klienti, se kterými pracovníci pracují více či méně pravidelně a delší dobu, chodí na domluvné schůzky spolehlivě a relativně včas, pokud se tedy jedná čistě o výměnu sterilního materiálu. Pokud bychom ale mluvili například o testování na infekční onemocnění, spolehlivost se rázem zhoršuje a na domluvenou schůzku zpravidla klienti nedorazí. A to navzdory tomu, že při prvotním domlouvání místa a času provedení samotných testů projevují většinou velký zájem a zdá se, že rozumí i faktu, že jde především o jejich vlastní zdraví (test na infekční choroby HIV,Hepatitis C, Syfilis). Výhled do roku 2012 V roce 2012 bychom se chtěli více zaměřit na prevenci v oblasti drogové problematiky a to formou besed na místní základní škole. Terénní pracovníci v roce 2012 navštíví osobně zástupce základní školy a nabídnou mu možnost realizace besed se žáky ale i s pedagogy. Novinky - Nově pracovníci klientům začali rozdávat i časopis Dekontaminace, kvalitní zdroj informací, rad a tipů týkajících se Harm Reduction, poradenství, léčby a podobně. U klientů se časopis zakrátko stal velmi žádaným. Pro zájemce pak mají k dispozici omezené množství mikin, zabavených Policií ČR-Celní správou, která je potažmo věnovala naší organizaci k další bezplatné distribuci. Cíle do roku 2012 nadále šířit informace o nakažlivých chorobách, bezpečném sexu, bezpečnějších způsobech aplikace drog. Dále motivovat uživatele k výměně injekčního materiálu, k aktivnímu řešení svých problémů a ke zdravějšímu životnímu stylu. Rozsáhlejší spolupráce se školami, především formou besed na téma užívání drog. V rámci lepší propagace aktivit a služeb pracovníků bychom se chtěli zviditelnit prostřednictvím článků v plátku místního městského úřadu. Mělo by se jednat o představení programu, nějaké zajímavosti, či aktuality ze světa drog a závislostí. Situace v oblasti drogové scény se v průběhu působení programu na území města změnila jak větší otevřeností a přístupností vůči pracovníkům terénního programu, tak i viditelností této scény přímo na ulici. Terénní program v součinnosti s orgány místní samosprávy je potom nástrojem ke zlepšování celkové situace v oblasti souvisejících se sociálně patologickými jevy. Závěrem bychom chtěli poděkovat zástupcům města za permanentní a nejen finanční podporu, která umožňuje působnost programu na území města Osek.

6