Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. 6. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem"

Transkript

1 řehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel ožadavek (Kč) očet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání od - do rojekt/ Kofinanc ování odpořit /NE Navrhovaná částka podpory Jana lšková Hana Lešánková Jitka Hermanová Dana Jeřábková Bohumil Šarišský Olga Hrubešová Ivana ustówková Lucie Žáková Dětský domov Vizovice Denisa Rút Kolingerová 11 Valérie Kottisová 12 Eva Kábrtová 13 Ilona Kovářová 14 Lenka Rysová S Finanční prostředky na pokrytí cestovních výloh spojených s účastí na Mistrovství světa juniorů ve sportovním tanci pořádaném v Moskvě ,00 pro 2 děti v. Děti nominaci získaly jako druhý nejlepší český pár ,50 květen ve své věkové kategorii. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu jazykového kurzu angličtiny, který by klientku DD řerov, která studuje VŠ finanční a správní v raze, pomohl připravit k úspěšnému složení certifikované zkoušky FCE. Zdokonalení v cizím jazyce a složení zkoušky FCE , ,00 studentce v budoucnu zlepší šance uplatnění na trhu práce. Finance by byly použity na úhradu za jazykový kurs, učebnice a poplatek za zkoušku. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu letního dětského tábora a cestovného pro 3 děti v. Tábor pořádá turistický oddíl Kočovníci 49, jehož členy děti jsou, tábora se již účastnily minulý rok a rády by jely znovu. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu letních dětských táborů a nákup vybavení (oblečení a obuvi) pro 3 děti v. obyt v přírodě kromě jiného podpoří zdravotní stav dětí, což je vzhledem k jejich zdravotním problémům velmi žádoucí , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na pořízení zahradní houpačky se skluzavkou pro 1 dítě v. Finanční příspěvek by byl využit pro 4 děti v na úhradu za letní tábor pořádaný edagogicko-psychologickou poradnou elhřimov, kterou děti v průběhu roku navštěvují , ,00 Finanční příspěvek by byl využit pro 2 děti v na úhradu za letní dětský tábor, pořádaný křesťanskou organizací Royal Rangers , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu školného za taneční kroužek pro 1 dítě v (dívka, která již byla NTMd podpořena loni, tento rok vyhrála zlatou medaili na mistrovství Moravy, v květnu se zúčastnila Mistrovství ČR). Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů na prázdninový putovní tábor, konkrétně především na úhradu za dopravu a vstupné. Tábora se zúčastní 9 dětí z dětského domova , ,22 Finanční prostředky by byly využity na úhradu letního tábora a nákup cestovních zavazadel pro 4 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu školného v ZUŠ, plaveckého výcviku,jízdného do ZŠ a nákup notebooku + tiskárny celkem pro 3 děti v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor s výukou angličtiny pro 1 dítě v , , , ,00 Finanční příspěvek by byl použit na úhradu za 2 letní tábory (organizované FOD a Sdružením pěstounských rodin) pro 1 dítě v , ,00 Finanční prostředky by byly využity na úhradu tábora a nákup cestovních zavazadel pro 2 děti v , ,00 červen 2013 projekt NE červen - červenec červen květen duben srpen 2012 leden červenec 2012 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor a červen- srpen 15 Hana Zemčíková nákup dvou jízdních kol celkem pro 3 děti v , , , , , , , , , , , , , , ,00

2 16 etra Egnerová 17 Růžena Klomfarová 18 Marcela Kopecká 19 Blanka Nováková 20 Kamila Veselá 21 DD a ŠJ Svaté Kateřiny 22 Marie Náhodová 23 Šárka olehňová 24 Jiří Linart 25 Štefánie Rakašová 26 o. s. rovázek NNO 27 Zdeňka Zbořilová 28 Oblastní charita MOST NNO 29 o. s. Rozum a cit NNO 30 Nataša Třísková 31 Sdružení D Olomouc NNO Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za 2 letní tábory pro 1 dítě v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor, nákup tabletu a jízdního kola + helmy celkem pro 3 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské pobyty + vybavení na ně (batoh, spacáky) celkem pro 3 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za 3 letní dětské tábory celkem pro 22 dětí z DD. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní integrační tábor pořádaný Klubem náhradních rodin Libereckého kraje celkem pro 5 dětí v (z toho 3 dětí upoutaných díky rozštěpu páteře na invalidní vozík). Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové a školní aktivity (sportovní, umělecké a jazykové kroužky, lyžařský výcvik) pro celkem 3 děti v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory a pobyty pro 2 děti v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory, školní výlet do Itálie (1 dítě) a fotbalový a florbalový kroužek + nákup sport. vybavení celkem pro 5 dětí v. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Léčivá náruč", zaměřeného na děti v ústavní péči poznamenané psychickou deprivací. V plánu je realizace jedenácti akcí, zaměřených na 40 dětí ve věku 2-6 let v Dětském centru Milovice a 20 dětí ve věku 3-15 let v DD Horní Čermná. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu školného ve Waldorfské škole + družině, školného v ZUŠ, školky v přírodě a pobytu v solné jeskyni celkem pro 4 děti v. Finanční prostředky by byly využity na náklady projektu "Finance pod kontrolou - tandem". rojekt je zaměřený na mladé lidi odcházející z DD do Domu na půl cesty a pomáhá jim lépe pochopit a orientovat se na trhu práce a finančním trhu. rojekt navazuje na obdobný, realizovaný v minulém roce s velmi dobrými výsledky. Konkrétně je žádost směřována na pokrytí personálních nákladů a dále nákladů za energie, nájemné, telefony a HM , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Nejste na to sami!". Smyslem projektu je poskytnout komplexní odbornou pomoc náhradním rodinám, které vychovávají dítě/děti s handicapem. Cílem projektu je uspořádat jednodenní vzdělávací seminář pro tuto skupinu náhradních rodičů na téma "výchova handicapovaných dětí", jeden terapeutický víkendový pobyt a jeden letní pobyt, na kterých budou rodiče seznámeni se speciálními terapeutickými metodami vhodnými právě pro výchovu jim svěřených dětí , ,67 Finanční příspěvek by byl využit na nákup hvězdářského dalekohledu pro 1 dítě v. Dívka navštěvuje astronomický kroužek, žije v péči prarodičů a díky snížené pohyblivosti babičky i finanční situaci rodiny jsou společné aktivity rodiny značně omezeny. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Klub na cestě". Cílovou skupinou projektu jsou děti ze 3 DD Olomouckého kraje (DD lumov, DD rostějov, DD Litovel). Hlavními cíli projektu je posílení jejich osobnostního a sociálního potenciálu, posílení úrovně jejich praktických znalostí a dovedností potřebných pro běžný samostatný život , , , , červen, červenec červen 2013 červen únor 2013 projekt červenec - prosinec 2012 projekt srpen - listopad 2012 projekt červen 2012 duben 2013 projekt 3 000, , , , , , , , , , ,00

3 32 Jitka Koukalová 33 Dětský domov Rovečné 34 etra Rajchlová 35 Ivo Šimůnek 36 Hana Ježová 37 Olga Ejemová 38 Centrum J.J.estalozziho NNO 39 Informační středisko Mikuláš o. p. s. 40 Iva Jurásková 41 Alena Michalčáková NNO 42 Klub dětem NNO 43 Vojtěch Štěpánek Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor, startovné a dopravu v rámci kroužku juda, dále na soustředění a dopravu na závody pro dívku ZT/, sportovkyni Spastic Handicap v širším výběru reprezentace ČR. Celkově je žádost o příspěvek pro 2 děti v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory pro 20 dětí z DD. Táborů se účastní i děti z "běžných " rodin, účastí na nich děti z DD získají možnost integrace mezi vrstevníky, získání nových kontaktů v okolí a porovnání života v ústavní péči s životem v rodině. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní integrační tábor pořádaný Klubem náhradních rodin Libereckého kraje celkem pro 2 děti v (z toho 1 dítě upoutané díky rozštěpu páteře na invalidní vozík). Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní integrační tábor pořádaný Klubem náhradních rodin libereckého kraje celkem pro 3 děti v (z toho 1 dítě pohybující se pásmu lehké mentální retardace a 1 dítě v pásmu výrazného podprůměru intelektového výkonu). Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů za letní dětské tábory, letní pobyty a víkendové během školního roku celkem pro 3 děti v , , , , , , , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské tábory a kroužek angličtiny celkem pro 4 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit v rámci "oradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou". Smyslem projektu je dlouhodobé a systematické poskytování poradenství, výchovně vzdělávacích a sociálně terapeutických činností ohroženým dětem z výchovných zařízení převážně z ardubického kraje. racovníci připravují děti na samostatný život formou různých činností (víkendové sociálně terapeutické pobyty, skupiny osobnostního rozvoje, individuální konzultace, poradenství, práce v terénu apod.) a snaží se předcházet problémům v jejich budoucím životě. Žádost směřuje k pokrytí personálních nákladů projektu. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Cesta mladých hrdinů". V plánu je realizovat tři výjezdové pobyty pro 18 dětí v ve věku 11 až 14 let. omocí cílených her se mládež aktivizuje k odvážným činům - k překonání sebe samých s následným přenesením zkušeností do běžného života. Účastníky podpoří při nacházení důvěry v sebe i v okolní svět tak, aby se uměli postavit k zátěžovým situacím čelem. Vedle nových zážitků si mladí odnesou i zásadní prožitek sebe jako hrdiny a motivaci obstát i v každodenních situacích. Vedle aktivit v přírodě budou účastníci sdílet své nové zkušenosti v uzavřeném internetovém prostoru. V případě potřeby bude k dispozici pomoc psychologa. ro následné využití bude zpracována a zveřejněna metodika práce s touto cílovou skupinou během výcviku. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory a dále za nákup kytary (ZUŠ) a fotoaparátu (kroužek v DDM) pro celkem 3 děti v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské tábory a ozdravný pobyt v Chorvatsku celkem pro 4 děti s různými druhy handicapu v. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Daruj svou náruč", který funguje již 5. rokem. Studenti SŠ a VŠ navštěvují pravidelně každý týden kojenecký ústav Veská u ardubic. Studenti věnují dětem svůj volný čas, zájem a pozornost. Děti získávají nejen již zmiňovanou náruč, cit a lásku, ale i nové podněty, které umožňují jejich další rozvoj. Žádost je směřována na pokrytí nákladů za cestovné a dopravné , , , , , , , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské skautské tábory pro 2 děti v , ,00 červenec červen červen 2013 červenec - září leden - květen 2013 projekt březen - prosinec 2012 projekt červen - srpen srpen 2013 projekt 6 000, , , , , , , , ,00

4 44 Centrum pro rodinu Náruč o.s. NNO 45 Karolina Hovorková 46 Daniela Majetna 47 Jan Kadlec 48 Ludmila Kostovová 49 Dětský domov Staňkov Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Zvýšení školní úspěšnosti dětí v pěstounské péči". Náplní je nabídka kurzů a podpůrných vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti v, které se potýkají s určitým zdr. postižením či zdr. nebo sociálním znevýhodněním, které jim komplikuje školní úspěšnost a integraci do dětského kolektivu. Rodiče těchto dětí mají zájem o pravidelnou speciální péči, která by pro ně byla finančně dostupná a současně se mohli spolehnout na kvalitu poskytované péče a ind. přístup pro jejich děti. S touto organizací mají dlouholeté zkušenosti a po této službě opakované volají. oslední aktuální průzkum zájmu zjišťován na setkání rodin 19.května Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za kroužek plavání a letní tábor OS Hyperaktivita pro 1 dítě se středně těžkou mentální retardací v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu letních dětských táborů a pořízení trampolíny celkem pro 3 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit v rámci podpory vzdělávání studenta (SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.) oboru číšník (chlapec s poruchou učení, pozornosti - dyslexie, dysortografie ), konkrétně na pořízení školního vybavení (školní potřeby a vzdělávací pomůcky) a dále na školné na 8 měsíců. Finanční příspěvek by byl využit v rámci podpory vzdělávání studenta Ekonomického lycea, konkrétně na pořízení odborné jazykové literatury a výukových programů pro C a dále pak na úhradu za letní tábor NOVOS. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu poplatku za účast dětí z DD na letním dětském táboře pořádaném ionýrskou skupinou Kolo Koloveč, jejíž aktivity děti z DD v průběhu roku navštěvují. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Vzdělávání zaměstnanců dětských domovů". Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání pečujících osob zkvalitnit výchovný a vzdělávací přístup k 50 DYS-centrum NNO dětem se specifickými poruchami učení a chování (SUCH) vyrůstajícím v DD. 51 Múzy dětem o.s. NNO 52 Diakonie CČE Čáslav NNO 53 Emil Morav 54 Beáta Folwarczna Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Múzy dětem", realizovaného v 6ti DD v ČR. Jedná se o celodenní návštěvy zařízení náhradní výchovy, při nichž je prostřednictvím přesně zacílených tvůrčích dílen vedených špičkovými představiteli jednotlivých múzických oborů u dětí objevován a oživován jejich tvůrčí a osobnostní potenciál. Interaktivní činnosti s prvky dramaterapie, muzikoterapie a arteterapie působí účinně jak na klienty samotné, tak na oživení atmosféry a klimatu přímo v jejich domovských zařízeních. Návštěvy nepostrádají ani sportovní náplň, většinou prostřednictvím nového sportu woodkopf, který účinně rozvíjí motorické schopnosti klientů a účinně pomáhá dětem s poruchami soustředění. Finanční příspěvek by byl využit na realizaci muzikoterapie pro děti a mládež z týdenního domova s mentálním a kombinovaným postižením. Konkrétně žádost směřuje k pokrytí nákladů za nákup počítačového vybavení (řídící systém, sjednocující jednotlivé prvky stávajícího vybavení do jednoho funkčního celku), náklady za montáž a instruktáž a dále na nákup bubnů Remo Tubano. Finanční příspěvek by byl využit na podporu volnočasových aktivit 1 dítěte v, jehož koníčkem je rybolov. Konkrétně by se za případný příspěvek zakoupil rybářský bivak , , ,00 nelze určit , , , , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory pro celkem 3 děti v , ,33 červen 2013 projekt NE červenec červen 2013 červenec červen 2013 červen květen září - prosinec 2012 projekt září - listopad 2012 projekt červenec - listopad 2012 projekt červen - prosinec 5 000, , , , , ,00

5 55 Centrum pro rodina u a sociální péči NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Tvořivé a sebepoznávací víkendy pro pěstounské rodiny". V plánu je příprava a realizace dvou víkendových pobytů určených pro děti z pěstounských rodin a pěstouny samotné. Náplní vzdělávacích pobytů budou osvědčené programy pro tři cílové skupiny. ro děti od 1,5 do cca 7 let v doprovodu pěstounských rodičů - "Tvořivá dílnička pro malého človíčka" a "Jak zabavit dítě" vč. programu pro rodiče - "Kurz efektivního rodičovství". ro starší děti bude program tvořen kanadským kurzem primární prevence COE , ,50 červenec - říjen 2012 projekt NE 56 Šárka Ježíková Finanční příspěvek by byl využit na úhradu letního dětského tábora v Chorvatsku pro 1 dítě v. Dívka s diagnózou ADHD je v péči prarodičů, babička je v invalidním důchodu s diagnózou R.S Libuše Čepelíková 58 Kamila Koniorová 59 Věra Brandová 60 Jana Vlčková 61 ADYS NNO Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní integrační tábor pořádaný Klubem náhradních rodiny Libereckého kraje celkem pro 3 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor pro 4 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za výtvarně-řemeslný tábor pro 2 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Adaptace učebnic angličtiny do bezbariérové formy". Cílem projektu je převedení 6ti učebnic angličtiny pro I. stupeň ZŠ. Tyto pomocné výukové materiály budou v elektronické formě a zajistí zrakovou, sluchovou a významovou koordinaci potřebnou pro zpřístupnění učiva dětem s dyslexií a dalšími speciálními výukovými potřebami ,00 nelze určit , červenec - prosinec 2012 projekt 5 000, , , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Vzdělávání náhradních rodičů". V plánu je realizace 2 vzdělávacích seminářů pro náhradní rodiče se zajištěním programu pro děti v rámci aktivit Klubu 62 Rodinné centrum Routa o.s. NNO náhradních rodin Routa. Seminář na téma Výchova dítěte s citovou deprivací a raným traumatem bude lektorovat Mgr. Hana Brodníčková, pěstounka, speciální pedagožka, autorka dvou knih na téma nrp. Seminář na téma Vztahy v náhradní rodině, sourozenecké vztahy bude lektorovat Bc. Jana Frantíková, Dis., pěstounka a sociální asistentka. rogram pro děti a následné konzultace rodičům zajistí speciální pedagog a dvě zkušené asistentky , ,40 září - říjen 2012 projekt NE 63 Domino o.s. NNO 64 avlína Votkeová 65 Dětský tábor A JE TO o. s. NNO 66 Růžena Machanová 67 Darina Samcová Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Roztáhni křídla". rojekt je svou realizací zaměřen na komplexní pomoc znevýhodněné skupině dětí a mladých lidí z náhradní péče (DD, ) v integraci do běžného života společnosti. Cílem je zpřístupnit těmto dětem a mladým lidem zájmová vzdělávání v rámci jejich volnočasových aktivit a zaměřit se rovněž i na pohybové aktivity , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní hasičský tábor pro 2 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Integrace postižených dětí na letním táboře". Již třetím probíhá v rámci tábora integrace postižených dětí a dětí z pěstounských rodin. ředmětem žádosti je pokrytí nákladů za ubytování a stravu pro asistenta pedagoga na táboře pro Adélku (v pěstounské péči paní Michalčákové), která trpí praktickou slepotou a tudíž asistenta bezpodmínečně potřebuje. Dále by se z příspěvku pořídilo tandemové kolo, které by sloužilo nejen Adélce, ale také všem ostatním dětem , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (návštěvy zoo, hradů, zámků, plaveckého areálu, solné jeskyně) a s tím spojeného cestovného a dále na nákup drobných papírnických potřeb pro 2 děti žijící v pouze se svojí babičkou, která je v invalidním důchodu , ,00 červenec červen 2013 projekt červen - prosinec 5 400, , , ,00

6 68 Radka Kantorová 69 Sdružení pěstounských rodin NNO 70 DD Husita 71 Audabiac NNO 72 etra Jakoba Chvalinová 73 Lenka Brázdilová Finanční příspěvek by byl využit na úhradu volnočasových aktivit (relaxační cvičení, plavání, letní tábor) a dále na nákup sportovního vybavení na ragby pro 1 dítě v. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "osílení dovedností u dětí v pěstounské péči formou získání řidičského oprávnění". V plánu je realizace přípravného víkendu pro 10 děti v s cílem zvýšit jejich možnost uspět ve zkouškách. Úhradou za zkoušky pro 7 dětí v se (budou-li úspěšně složeny) zvýší jejich dovednosti a možnosti uspět v zaměstnání, které požaduje nebo upřednostňuje řidičský průkaz. Konkrétně žádost směřuje k pokrytí nákladů za zkoušky a propagaci projektu. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity a prázdninové pobyty pro děti z DD. Získané finanční prostředky umožní dětem navštěvujícím sportovní třídy zapojit se do aktivit pořádaných školou. Zároveň budou mít děti možnost strávit část prázdnin na vybraných letních táborech dle individuálních zájmů. obyt předškoláků s rodiči a pedagogy mimo prostory dětského domova umožní dětem strávit čas se svými rodiči. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Uměním ke svobodě - umělecké dílny na letních pobytech". Děti mají prostřednictvím těchto dílem možnost poznat jednotlivé umělecké oblasti, což podporuje rozšíření jejich znalostí a dovedností a zejména rozvoj jejich tvořivosti a kreativity. Žádost směřuje k pokrytí nákladů za ubytování a stravu. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za pořízení bezpečnostních jezdeckých vest a dále úhradu za víkendové pobyty s koňmi (2 x měsíčně) celkem pro 2 děti v , , , , , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na nákup tří jízdních kol pro 3 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "rázdninová praxe pro děti z dětských domovů". Náplní je organizace a zajištění 74 Nadační fond Srdce na dlani NNO prázdninových praxí formou vybraných brigád pro děti z DD po dobu 14 dní v raze. Dětem bude zajištěna praxe v oboru, který studují. Děti budou bydlet v apartmánech, samostatně si budou nakupovat, vařit, uklízet, důraz je kladen na získání praktické dovednosti hospodařit s obnosem peněz, který jim bude přidělen na stravu a veškeré výdaje pobytu. Děti mají možnost získávat návyky a dovednosti, které plně uplatní po odchodu z DD v samostatném životě, a to jak osobním, tak pracovním. 75 AIESEC ČZU raha NNO 76 Lenka Švestková 77 Ženský vzdělávací spolek NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Kde domov můj". rojekt se zaměřuje na odstranění jazykových a kulturních bariér. Ty vznikají zejména nedostatkem příležitostí k cestování a setkávání se s odlišnými způsoby života. Eliminace těchto handicapů proběhne za pomoci šestitýdenního pobytu zahraničních vysokoškolských studentů s dětmi a vzájemné sociální a kulturní interakci. Žádost směřuje k úhradě nákladů spojených s vyhledáváním lektorů, jejich cestovným a ubytováním a dále k úhradě nákladů spojených s přípravnou konferencí , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů za volnočasové aktivity a vzdělávání 3 dětí v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na náklady publikace knihy "Sebepojetí Romů v romských pohádkách". Tato kniha může být cenným pomocníkem při hledání identity romských dětí, kromě jiných i pro děti v náhradní rodinné péči a jejich majoritní sourozence, rodiče, pěstouny, vychovatele, sociální pracovníky a psychology. Kniha analyzuje světové romské pohádky a hledá korektní hodnoty romipen (romství) umožňující spokojený život ve své etnické identitě. Světové romské pohádky jsou velmi mravné a poukazující na pozitivní životní hodnoty , ,00 srpen 2013 červenec - prosinec 2012 projekt červen - září červen - prosinec červen červen , , ,00

7 78 o.s. Letní dům NNO 79 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 80 Barbora Cínová NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Draci a andělé", komunitní Letního domu. Finanční prostředky budou využity na přípravu a realizaci dvou komunitních slavností organizovaných ve spolupráci s DD v ísku a v Krompachu. Dvou až třídenní slavnosti jsou určeny pro 80 dětí z těchto domovů a také pro širokou veřejnost. ropojení ústavního prostředí s místní komunitou vede k posílení vzájemných vztahů a otevření prostoru pro poznávání a respektování se. Slavnosti mají několikaletou tradici a patří ke kulturnímu koloritu obcí, zároveň jsou nedílnou součástí systematické podpory dětí ze strany Letního domu. Děti se aktivně zapojují do příprav a organizace obou slavností. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "odpora a doprovázení náhradních rodin v Jihomoravském kraji". rojekt poskytuje rodinám komplexní odborný program, zaměřený na všechny členy rodiny i rodiny jako celek. oskytuje odborné zázemí, pomoc, podporu a doprovázení v jejich životě s přijatými dětmi od příchodu dětí do rodiny až po jejich osamostatnění. rojekt se zaměří především na nepříbuzenskou pěstounskou péči , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor a vybavení na něj pro celkem 3 děti v , , projekt červen červen 2013 projekt , ,00 81 Kojenecké centrum Valašské Meziříčí Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Hurá za přírodou". V plánu je realizace letního pobytu na Valašsku pro děti z tohoto zařízení s cílem zpestření jejich jinak stereotypních dnů , ,67 říjen, listopad 82 Dětský domov a školní jídelna Tisá Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Hurá na prázdniny". Náplní projektu je zajištění letních táborů pro děti z DD, které nemají o prázdninách možnost opustit toto ústavní zařízení , , o.s. Barry & spol. NNO 84 Filadelfie - řístav Oldřichovice NNO 85 Sdružení pěstounů v Ostravě NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Kouzelné housličky". rojekt se zaměřuje na volný čas romských dětí v ústavní péči ve Středočeském kraji. Aktivity se zaměří na tanec, hudbu a divadlo. V průběhu projektu budou děti nacvičovat pohádkový muzikál, tedy celovečerní představení Kouzelné housličky, které bude syntézou živé hudby, tance a pohybového divadla. Současně bude probíhat jejich vzdělávání, zaměřené na sociální učení a rozvoj podpůrných opatření, tedy jazykových kompetencí, kognitivních a motorických funkcí. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Změna je život (zvláště pak s dětma)". V plánu je realizace již 6. ročníku "Dne pro pěstounské rodiny" v regionu. Letos se zaměřením na vzdělávání pěstounů ve 2 oblastech: 1) Změny v systému NR od r. 2013, 2) Úvod do diagnostiky a terapie dětí s různými poruchami. Součástí je i bohatý doprovodný program pro děti. rostředky z grantu budou využity na zajištění celé - pronájmy nutných prostor, lektorné, programové pomůcky a odměny pro děti a částečně i na úhradu stravování účastníků. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Společný pobyt pěstounských rodin s vlastními rodinami dětí". rojekt má umožnit dětem, které vyrůstají v NR setkání se svou biologickou rodinou (rodiče,prarodiče,sourozenci a širší rodina) v neutrálním prostředí za asistence psychologa a sociálního asistenta. Tito mohou usnadnit komunikaci obou rodin při setkání. Cílem je nabídnout společná setkání v rámci víkendových pobytů , , , , , , projekt projekt ,00 86 Academia Via Familia NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Na čtvrt cesty", který nabízí pomoc dětem v ústavní výchově a v osamostatnění, uspořádáním víkendového pobytu, kde se klienti zcela starají sami o sebe. obyt je zaměřen na osobnostní rozvoj v oblasti zvýšení finanční gramotnosti a v oblasti posílení povědomí o nákladech na bydlení a péče o domácnost. Víkendová setkání navazují na úspěšný projekt z roku 2011 a dále rozvíjejí oblast uplatnění na trhu práce tvorba CV, nácvik pracovního pohovoru apod. ro mladší účastníky nabízí testy zájmů a schopností a hledání vhodného studia , ,00 září - listopad 2012 projekt ,00

8 87 Spolu dětem NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "ostav se na vlastní nohy". rojekt je vzdělávací, s následným procvičením v praxi. Je zaměřený na posílení znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před odchodem z DD. rojekt má za cíl komplexně posílit samostatnost mládeže a připravit ji na životní situace, které bude muset po odchodu z DD řešit. V rámci nácviku praktických dovedností bude zapojená mládež vedena k tomu, aby si vyzkoušela nabyté teoretické vědomosti v praxi na krátkodobých brigádách. Tematicky je zaměřen na několik oblastí, které jsou, dle zkušeností žadatele, pro osamostatnění klientů nejpodstatnější. rojekt bude probíhat v průběhu roku 2012 (navazuje na předchozí ročníky) a hlavní aktivity budou realizovány v regionech zapojených DD a v raze. rojekt je doplněn o podporu profesních kompetencí zapojených vychovatelů , ,00 projekt 88 Beruska HB o.s. NNO Finanční příspěvek by byl využit na pokrytí nákladů za ubytování a stravu pro 20 dětí z DD Humpolec během motivačního pobytu zaměřeného na schopnost vyjádření emocí, práce s nimi a porozumění svým pocitům. Formou výtvarného, fotografického a pohybového vyjádření se s dětmi bude pracovat s cílem rozvíjet jejich vnitřní harmonie, pochopení a uvědomění si své podstaty k sebevyjádření , , Naděžda Marková Finanční příspěvek by byl využit na úhradu volnočasových aktivit (hudební obory, tanec) a soustředění celkem pro 3 děti v , ,00 červenec červen Amalthea NNO 91 Soňa Sochůrková 92 Středisko Zvonek diakonie ČCE raha 4 NNO 93 SES, Sebe-Spolu NNO Dětský Domov se Školou, základní škola a školní jídelna Býchory 152 Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Víkendové pobyty pro děti z náhradních rodin a pro náhradní rodiny". Možnost sdílet zkušenosti, starosti, problémy, ale i radosti a dále načerpat energii a sílu, odpočinout si - to jsou nejčastěji jmenované potřeby pěstounů a náhradních rodičů. Víkendové pobyty pro celé rodiny či jen pro děti tuto možnost přinášejí. ro děti jsou možností setkat se s dalšími dětmi s podobným osudem, kdy nemohou vyrůstat ve vlastních rodinách, příležitostí navázat nová přátelství, rozvíjet svou identitu, dozvědět se o sobě více a posílit své sebevědomí. V rámci projektu budou realizovány 2 víkendové pobyty pro rodiny a 2 pobyty pouze pro děti. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor a nákup studijních materiálů pro budoucího studenta VŠ, celkově pro 2 děti v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů za ozdravný pobyt pro děti, o které nemají jejich biologické rodiny zájem a díky svému postižení žijí v domově pro osoby se zdravotním postižením. Konkrétně se jedná o náklady za 2 pracovnice přímé péče, dopravu a nákup drobného vybavení. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "SES O" (O - podpora pěstounské péči). rojekt se věnuje dětem, které jsou umístěné v, případně v DD a využívají tzv. hostitelskou péči. Cílem je uskutečnit 2 zážitkové víkendy v období srpen - listopad Jeden z nich bude věnován rodičům, jejich vlastním dětem a dětem v, 2. kurz se zaměří na hostitelské rodiny. Součástí projektu jsou 2 komunitní v centru měst ZČ kraje. ředmětem žádosti je finanční příspěvek na ubytování a stravu účastníků, dospělých i dětí. 1. místo v soutěži o Hymnu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin v kategorii "text" , , , , , , , ,67 srpen 2013 projekt NE srpen - prosinec , , , ,00 Dětský domov, Jablonné v odještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace 2. místo v soutěži o Hymnu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin v kategori "text" 1. místo v soutěži o Hymnu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin v kategorii "hudba a text" 2 000, ,00 Dětský domov Holice, Husova místo v soutěži o Hymnu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin v kategorii "hudba a text" 5 000, ,00 Kč ,00

9 pozn. hodnocení žádostí z hlediska: ** obsah projektu / - srozumitelnost, konkrétnost a reálnost *** rozpočet projektu / - rozpočtové položky jsou srozumitelné, rozpočet je reálný, nadhodnocené/podhodnocené položky **** přínos projektu / - originalita, přínos pro klienta, efekt, který bude projekt / mít stvrzující podpis člena grantové komise Jindra Hoblerová Michal Straka Dana Novohradská Radka Melišíková etra Mudrochová Gabriela Jindrová Sylva Kozelková Alena Klaassenová Karel olák Terezie Sverdlinová Monika áleníková etra Zapletalová Kamila Trnková

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

6. 4. 2016 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

6. 4. 2016 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 6. 4. 2016 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Ukončení Kofinan

Více

3. 10. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

3. 10. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 3. 10. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Kofinanc

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015 Pardubický kraj Karlovarský kraj Aktivita 04 - systém minitendrů - 2014, 2015 Aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny Identifikace, podpora a rozvoj sítě služeb pro ohrožené rodiny

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

8. 2. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

8. 2. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 8. 2. - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání od - do Projekt/

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

IP1 DŮM NA PŮL CESTY

IP1 DŮM NA PŮL CESTY Projekt Dům na půl cesty je podpořen z projektu IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42.

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42. REALIZAČNÍ TÝM PS: Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ, úvazek 20 % 9 380,00 / měsíc vč. odvodů 20 % 23 měsíců Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ bude: - hlavní osoba primárně zodpovědná za integraci

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

10. 10. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

10. 10. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 10. 10. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Kofinanc

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence Tranzitní program JÚŠ a občanské sdružení Asistence Pojem Tranzitní program TP ze školy do práce TP ze školy do života TP v širším pojetí služeb ( sociální, rehabilitace, osobní asistence?.. TP ze školy

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina vydává níže uvedeného dne tuto:

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí Transformace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí 1 Historie Prosinec 1947 zahájení provozu Domova pro matku a dítě Rok 1950 rozšířen na Kojenecký

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov Podzim 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Zřizovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více