Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. 6. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem"

Transkript

1 řehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel ožadavek (Kč) očet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání od - do rojekt/ Kofinanc ování odpořit /NE Navrhovaná částka podpory Jana lšková Hana Lešánková Jitka Hermanová Dana Jeřábková Bohumil Šarišský Olga Hrubešová Ivana ustówková Lucie Žáková Dětský domov Vizovice Denisa Rút Kolingerová 11 Valérie Kottisová 12 Eva Kábrtová 13 Ilona Kovářová 14 Lenka Rysová S Finanční prostředky na pokrytí cestovních výloh spojených s účastí na Mistrovství světa juniorů ve sportovním tanci pořádaném v Moskvě ,00 pro 2 děti v. Děti nominaci získaly jako druhý nejlepší český pár ,50 květen ve své věkové kategorii. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu jazykového kurzu angličtiny, který by klientku DD řerov, která studuje VŠ finanční a správní v raze, pomohl připravit k úspěšnému složení certifikované zkoušky FCE. Zdokonalení v cizím jazyce a složení zkoušky FCE , ,00 studentce v budoucnu zlepší šance uplatnění na trhu práce. Finance by byly použity na úhradu za jazykový kurs, učebnice a poplatek za zkoušku. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu letního dětského tábora a cestovného pro 3 děti v. Tábor pořádá turistický oddíl Kočovníci 49, jehož členy děti jsou, tábora se již účastnily minulý rok a rády by jely znovu. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu letních dětských táborů a nákup vybavení (oblečení a obuvi) pro 3 děti v. obyt v přírodě kromě jiného podpoří zdravotní stav dětí, což je vzhledem k jejich zdravotním problémům velmi žádoucí , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na pořízení zahradní houpačky se skluzavkou pro 1 dítě v. Finanční příspěvek by byl využit pro 4 děti v na úhradu za letní tábor pořádaný edagogicko-psychologickou poradnou elhřimov, kterou děti v průběhu roku navštěvují , ,00 Finanční příspěvek by byl využit pro 2 děti v na úhradu za letní dětský tábor, pořádaný křesťanskou organizací Royal Rangers , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu školného za taneční kroužek pro 1 dítě v (dívka, která již byla NTMd podpořena loni, tento rok vyhrála zlatou medaili na mistrovství Moravy, v květnu se zúčastnila Mistrovství ČR). Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů na prázdninový putovní tábor, konkrétně především na úhradu za dopravu a vstupné. Tábora se zúčastní 9 dětí z dětského domova , ,22 Finanční prostředky by byly využity na úhradu letního tábora a nákup cestovních zavazadel pro 4 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu školného v ZUŠ, plaveckého výcviku,jízdného do ZŠ a nákup notebooku + tiskárny celkem pro 3 děti v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor s výukou angličtiny pro 1 dítě v , , , ,00 Finanční příspěvek by byl použit na úhradu za 2 letní tábory (organizované FOD a Sdružením pěstounských rodin) pro 1 dítě v , ,00 Finanční prostředky by byly využity na úhradu tábora a nákup cestovních zavazadel pro 2 děti v , ,00 červen 2013 projekt NE červen - červenec červen květen duben srpen 2012 leden červenec 2012 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor a červen- srpen 15 Hana Zemčíková nákup dvou jízdních kol celkem pro 3 děti v , , , , , , , , , , , , , , ,00

2 16 etra Egnerová 17 Růžena Klomfarová 18 Marcela Kopecká 19 Blanka Nováková 20 Kamila Veselá 21 DD a ŠJ Svaté Kateřiny 22 Marie Náhodová 23 Šárka olehňová 24 Jiří Linart 25 Štefánie Rakašová 26 o. s. rovázek NNO 27 Zdeňka Zbořilová 28 Oblastní charita MOST NNO 29 o. s. Rozum a cit NNO 30 Nataša Třísková 31 Sdružení D Olomouc NNO Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za 2 letní tábory pro 1 dítě v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor, nákup tabletu a jízdního kola + helmy celkem pro 3 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské pobyty + vybavení na ně (batoh, spacáky) celkem pro 3 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za 3 letní dětské tábory celkem pro 22 dětí z DD. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní integrační tábor pořádaný Klubem náhradních rodin Libereckého kraje celkem pro 5 dětí v (z toho 3 dětí upoutaných díky rozštěpu páteře na invalidní vozík). Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové a školní aktivity (sportovní, umělecké a jazykové kroužky, lyžařský výcvik) pro celkem 3 děti v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory a pobyty pro 2 děti v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory, školní výlet do Itálie (1 dítě) a fotbalový a florbalový kroužek + nákup sport. vybavení celkem pro 5 dětí v. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Léčivá náruč", zaměřeného na děti v ústavní péči poznamenané psychickou deprivací. V plánu je realizace jedenácti akcí, zaměřených na 40 dětí ve věku 2-6 let v Dětském centru Milovice a 20 dětí ve věku 3-15 let v DD Horní Čermná. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu školného ve Waldorfské škole + družině, školného v ZUŠ, školky v přírodě a pobytu v solné jeskyni celkem pro 4 děti v. Finanční prostředky by byly využity na náklady projektu "Finance pod kontrolou - tandem". rojekt je zaměřený na mladé lidi odcházející z DD do Domu na půl cesty a pomáhá jim lépe pochopit a orientovat se na trhu práce a finančním trhu. rojekt navazuje na obdobný, realizovaný v minulém roce s velmi dobrými výsledky. Konkrétně je žádost směřována na pokrytí personálních nákladů a dále nákladů za energie, nájemné, telefony a HM , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Nejste na to sami!". Smyslem projektu je poskytnout komplexní odbornou pomoc náhradním rodinám, které vychovávají dítě/děti s handicapem. Cílem projektu je uspořádat jednodenní vzdělávací seminář pro tuto skupinu náhradních rodičů na téma "výchova handicapovaných dětí", jeden terapeutický víkendový pobyt a jeden letní pobyt, na kterých budou rodiče seznámeni se speciálními terapeutickými metodami vhodnými právě pro výchovu jim svěřených dětí , ,67 Finanční příspěvek by byl využit na nákup hvězdářského dalekohledu pro 1 dítě v. Dívka navštěvuje astronomický kroužek, žije v péči prarodičů a díky snížené pohyblivosti babičky i finanční situaci rodiny jsou společné aktivity rodiny značně omezeny. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Klub na cestě". Cílovou skupinou projektu jsou děti ze 3 DD Olomouckého kraje (DD lumov, DD rostějov, DD Litovel). Hlavními cíli projektu je posílení jejich osobnostního a sociálního potenciálu, posílení úrovně jejich praktických znalostí a dovedností potřebných pro běžný samostatný život , , , , červen, červenec červen 2013 červen únor 2013 projekt červenec - prosinec 2012 projekt srpen - listopad 2012 projekt červen 2012 duben 2013 projekt 3 000, , , , , , , , , , ,00

3 32 Jitka Koukalová 33 Dětský domov Rovečné 34 etra Rajchlová 35 Ivo Šimůnek 36 Hana Ježová 37 Olga Ejemová 38 Centrum J.J.estalozziho NNO 39 Informační středisko Mikuláš o. p. s. 40 Iva Jurásková 41 Alena Michalčáková NNO 42 Klub dětem NNO 43 Vojtěch Štěpánek Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor, startovné a dopravu v rámci kroužku juda, dále na soustředění a dopravu na závody pro dívku ZT/, sportovkyni Spastic Handicap v širším výběru reprezentace ČR. Celkově je žádost o příspěvek pro 2 děti v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory pro 20 dětí z DD. Táborů se účastní i děti z "běžných " rodin, účastí na nich děti z DD získají možnost integrace mezi vrstevníky, získání nových kontaktů v okolí a porovnání života v ústavní péči s životem v rodině. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní integrační tábor pořádaný Klubem náhradních rodin Libereckého kraje celkem pro 2 děti v (z toho 1 dítě upoutané díky rozštěpu páteře na invalidní vozík). Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní integrační tábor pořádaný Klubem náhradních rodin libereckého kraje celkem pro 3 děti v (z toho 1 dítě pohybující se pásmu lehké mentální retardace a 1 dítě v pásmu výrazného podprůměru intelektového výkonu). Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů za letní dětské tábory, letní pobyty a víkendové během školního roku celkem pro 3 děti v , , , , , , , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské tábory a kroužek angličtiny celkem pro 4 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit v rámci "oradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou". Smyslem projektu je dlouhodobé a systematické poskytování poradenství, výchovně vzdělávacích a sociálně terapeutických činností ohroženým dětem z výchovných zařízení převážně z ardubického kraje. racovníci připravují děti na samostatný život formou různých činností (víkendové sociálně terapeutické pobyty, skupiny osobnostního rozvoje, individuální konzultace, poradenství, práce v terénu apod.) a snaží se předcházet problémům v jejich budoucím životě. Žádost směřuje k pokrytí personálních nákladů projektu. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Cesta mladých hrdinů". V plánu je realizovat tři výjezdové pobyty pro 18 dětí v ve věku 11 až 14 let. omocí cílených her se mládež aktivizuje k odvážným činům - k překonání sebe samých s následným přenesením zkušeností do běžného života. Účastníky podpoří při nacházení důvěry v sebe i v okolní svět tak, aby se uměli postavit k zátěžovým situacím čelem. Vedle nových zážitků si mladí odnesou i zásadní prožitek sebe jako hrdiny a motivaci obstát i v každodenních situacích. Vedle aktivit v přírodě budou účastníci sdílet své nové zkušenosti v uzavřeném internetovém prostoru. V případě potřeby bude k dispozici pomoc psychologa. ro následné využití bude zpracována a zveřejněna metodika práce s touto cílovou skupinou během výcviku. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory a dále za nákup kytary (ZUŠ) a fotoaparátu (kroužek v DDM) pro celkem 3 děti v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské tábory a ozdravný pobyt v Chorvatsku celkem pro 4 děti s různými druhy handicapu v. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Daruj svou náruč", který funguje již 5. rokem. Studenti SŠ a VŠ navštěvují pravidelně každý týden kojenecký ústav Veská u ardubic. Studenti věnují dětem svůj volný čas, zájem a pozornost. Děti získávají nejen již zmiňovanou náruč, cit a lásku, ale i nové podněty, které umožňují jejich další rozvoj. Žádost je směřována na pokrytí nákladů za cestovné a dopravné , , , , , , , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské skautské tábory pro 2 děti v , ,00 červenec červen červen 2013 červenec - září leden - květen 2013 projekt březen - prosinec 2012 projekt červen - srpen srpen 2013 projekt 6 000, , , , , , , , ,00

4 44 Centrum pro rodinu Náruč o.s. NNO 45 Karolina Hovorková 46 Daniela Majetna 47 Jan Kadlec 48 Ludmila Kostovová 49 Dětský domov Staňkov Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Zvýšení školní úspěšnosti dětí v pěstounské péči". Náplní je nabídka kurzů a podpůrných vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti v, které se potýkají s určitým zdr. postižením či zdr. nebo sociálním znevýhodněním, které jim komplikuje školní úspěšnost a integraci do dětského kolektivu. Rodiče těchto dětí mají zájem o pravidelnou speciální péči, která by pro ně byla finančně dostupná a současně se mohli spolehnout na kvalitu poskytované péče a ind. přístup pro jejich děti. S touto organizací mají dlouholeté zkušenosti a po této službě opakované volají. oslední aktuální průzkum zájmu zjišťován na setkání rodin 19.května Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za kroužek plavání a letní tábor OS Hyperaktivita pro 1 dítě se středně těžkou mentální retardací v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu letních dětských táborů a pořízení trampolíny celkem pro 3 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit v rámci podpory vzdělávání studenta (SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.) oboru číšník (chlapec s poruchou učení, pozornosti - dyslexie, dysortografie ), konkrétně na pořízení školního vybavení (školní potřeby a vzdělávací pomůcky) a dále na školné na 8 měsíců. Finanční příspěvek by byl využit v rámci podpory vzdělávání studenta Ekonomického lycea, konkrétně na pořízení odborné jazykové literatury a výukových programů pro C a dále pak na úhradu za letní tábor NOVOS. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu poplatku za účast dětí z DD na letním dětském táboře pořádaném ionýrskou skupinou Kolo Koloveč, jejíž aktivity děti z DD v průběhu roku navštěvují. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Vzdělávání zaměstnanců dětských domovů". Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání pečujících osob zkvalitnit výchovný a vzdělávací přístup k 50 DYS-centrum NNO dětem se specifickými poruchami učení a chování (SUCH) vyrůstajícím v DD. 51 Múzy dětem o.s. NNO 52 Diakonie CČE Čáslav NNO 53 Emil Morav 54 Beáta Folwarczna Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Múzy dětem", realizovaného v 6ti DD v ČR. Jedná se o celodenní návštěvy zařízení náhradní výchovy, při nichž je prostřednictvím přesně zacílených tvůrčích dílen vedených špičkovými představiteli jednotlivých múzických oborů u dětí objevován a oživován jejich tvůrčí a osobnostní potenciál. Interaktivní činnosti s prvky dramaterapie, muzikoterapie a arteterapie působí účinně jak na klienty samotné, tak na oživení atmosféry a klimatu přímo v jejich domovských zařízeních. Návštěvy nepostrádají ani sportovní náplň, většinou prostřednictvím nového sportu woodkopf, který účinně rozvíjí motorické schopnosti klientů a účinně pomáhá dětem s poruchami soustředění. Finanční příspěvek by byl využit na realizaci muzikoterapie pro děti a mládež z týdenního domova s mentálním a kombinovaným postižením. Konkrétně žádost směřuje k pokrytí nákladů za nákup počítačového vybavení (řídící systém, sjednocující jednotlivé prvky stávajícího vybavení do jednoho funkčního celku), náklady za montáž a instruktáž a dále na nákup bubnů Remo Tubano. Finanční příspěvek by byl využit na podporu volnočasových aktivit 1 dítěte v, jehož koníčkem je rybolov. Konkrétně by se za případný příspěvek zakoupil rybářský bivak , , ,00 nelze určit , , , , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory pro celkem 3 děti v , ,33 červen 2013 projekt NE červenec červen 2013 červenec červen 2013 červen květen září - prosinec 2012 projekt září - listopad 2012 projekt červenec - listopad 2012 projekt červen - prosinec 5 000, , , , , ,00

5 55 Centrum pro rodina u a sociální péči NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Tvořivé a sebepoznávací víkendy pro pěstounské rodiny". V plánu je příprava a realizace dvou víkendových pobytů určených pro děti z pěstounských rodin a pěstouny samotné. Náplní vzdělávacích pobytů budou osvědčené programy pro tři cílové skupiny. ro děti od 1,5 do cca 7 let v doprovodu pěstounských rodičů - "Tvořivá dílnička pro malého človíčka" a "Jak zabavit dítě" vč. programu pro rodiče - "Kurz efektivního rodičovství". ro starší děti bude program tvořen kanadským kurzem primární prevence COE , ,50 červenec - říjen 2012 projekt NE 56 Šárka Ježíková Finanční příspěvek by byl využit na úhradu letního dětského tábora v Chorvatsku pro 1 dítě v. Dívka s diagnózou ADHD je v péči prarodičů, babička je v invalidním důchodu s diagnózou R.S Libuše Čepelíková 58 Kamila Koniorová 59 Věra Brandová 60 Jana Vlčková 61 ADYS NNO Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní integrační tábor pořádaný Klubem náhradních rodiny Libereckého kraje celkem pro 3 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor pro 4 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za výtvarně-řemeslný tábor pro 2 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Adaptace učebnic angličtiny do bezbariérové formy". Cílem projektu je převedení 6ti učebnic angličtiny pro I. stupeň ZŠ. Tyto pomocné výukové materiály budou v elektronické formě a zajistí zrakovou, sluchovou a významovou koordinaci potřebnou pro zpřístupnění učiva dětem s dyslexií a dalšími speciálními výukovými potřebami ,00 nelze určit , červenec - prosinec 2012 projekt 5 000, , , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Vzdělávání náhradních rodičů". V plánu je realizace 2 vzdělávacích seminářů pro náhradní rodiče se zajištěním programu pro děti v rámci aktivit Klubu 62 Rodinné centrum Routa o.s. NNO náhradních rodin Routa. Seminář na téma Výchova dítěte s citovou deprivací a raným traumatem bude lektorovat Mgr. Hana Brodníčková, pěstounka, speciální pedagožka, autorka dvou knih na téma nrp. Seminář na téma Vztahy v náhradní rodině, sourozenecké vztahy bude lektorovat Bc. Jana Frantíková, Dis., pěstounka a sociální asistentka. rogram pro děti a následné konzultace rodičům zajistí speciální pedagog a dvě zkušené asistentky , ,40 září - říjen 2012 projekt NE 63 Domino o.s. NNO 64 avlína Votkeová 65 Dětský tábor A JE TO o. s. NNO 66 Růžena Machanová 67 Darina Samcová Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Roztáhni křídla". rojekt je svou realizací zaměřen na komplexní pomoc znevýhodněné skupině dětí a mladých lidí z náhradní péče (DD, ) v integraci do běžného života společnosti. Cílem je zpřístupnit těmto dětem a mladým lidem zájmová vzdělávání v rámci jejich volnočasových aktivit a zaměřit se rovněž i na pohybové aktivity , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní hasičský tábor pro 2 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Integrace postižených dětí na letním táboře". Již třetím probíhá v rámci tábora integrace postižených dětí a dětí z pěstounských rodin. ředmětem žádosti je pokrytí nákladů za ubytování a stravu pro asistenta pedagoga na táboře pro Adélku (v pěstounské péči paní Michalčákové), která trpí praktickou slepotou a tudíž asistenta bezpodmínečně potřebuje. Dále by se z příspěvku pořídilo tandemové kolo, které by sloužilo nejen Adélce, ale také všem ostatním dětem , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (návštěvy zoo, hradů, zámků, plaveckého areálu, solné jeskyně) a s tím spojeného cestovného a dále na nákup drobných papírnických potřeb pro 2 děti žijící v pouze se svojí babičkou, která je v invalidním důchodu , ,00 červenec červen 2013 projekt červen - prosinec 5 400, , , ,00

6 68 Radka Kantorová 69 Sdružení pěstounských rodin NNO 70 DD Husita 71 Audabiac NNO 72 etra Jakoba Chvalinová 73 Lenka Brázdilová Finanční příspěvek by byl využit na úhradu volnočasových aktivit (relaxační cvičení, plavání, letní tábor) a dále na nákup sportovního vybavení na ragby pro 1 dítě v. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "osílení dovedností u dětí v pěstounské péči formou získání řidičského oprávnění". V plánu je realizace přípravného víkendu pro 10 děti v s cílem zvýšit jejich možnost uspět ve zkouškách. Úhradou za zkoušky pro 7 dětí v se (budou-li úspěšně složeny) zvýší jejich dovednosti a možnosti uspět v zaměstnání, které požaduje nebo upřednostňuje řidičský průkaz. Konkrétně žádost směřuje k pokrytí nákladů za zkoušky a propagaci projektu. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity a prázdninové pobyty pro děti z DD. Získané finanční prostředky umožní dětem navštěvujícím sportovní třídy zapojit se do aktivit pořádaných školou. Zároveň budou mít děti možnost strávit část prázdnin na vybraných letních táborech dle individuálních zájmů. obyt předškoláků s rodiči a pedagogy mimo prostory dětského domova umožní dětem strávit čas se svými rodiči. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Uměním ke svobodě - umělecké dílny na letních pobytech". Děti mají prostřednictvím těchto dílem možnost poznat jednotlivé umělecké oblasti, což podporuje rozšíření jejich znalostí a dovedností a zejména rozvoj jejich tvořivosti a kreativity. Žádost směřuje k pokrytí nákladů za ubytování a stravu. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za pořízení bezpečnostních jezdeckých vest a dále úhradu za víkendové pobyty s koňmi (2 x měsíčně) celkem pro 2 děti v , , , , , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na nákup tří jízdních kol pro 3 děti v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "rázdninová praxe pro děti z dětských domovů". Náplní je organizace a zajištění 74 Nadační fond Srdce na dlani NNO prázdninových praxí formou vybraných brigád pro děti z DD po dobu 14 dní v raze. Dětem bude zajištěna praxe v oboru, který studují. Děti budou bydlet v apartmánech, samostatně si budou nakupovat, vařit, uklízet, důraz je kladen na získání praktické dovednosti hospodařit s obnosem peněz, který jim bude přidělen na stravu a veškeré výdaje pobytu. Děti mají možnost získávat návyky a dovednosti, které plně uplatní po odchodu z DD v samostatném životě, a to jak osobním, tak pracovním. 75 AIESEC ČZU raha NNO 76 Lenka Švestková 77 Ženský vzdělávací spolek NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Kde domov můj". rojekt se zaměřuje na odstranění jazykových a kulturních bariér. Ty vznikají zejména nedostatkem příležitostí k cestování a setkávání se s odlišnými způsoby života. Eliminace těchto handicapů proběhne za pomoci šestitýdenního pobytu zahraničních vysokoškolských studentů s dětmi a vzájemné sociální a kulturní interakci. Žádost směřuje k úhradě nákladů spojených s vyhledáváním lektorů, jejich cestovným a ubytováním a dále k úhradě nákladů spojených s přípravnou konferencí , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů za volnočasové aktivity a vzdělávání 3 dětí v , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na náklady publikace knihy "Sebepojetí Romů v romských pohádkách". Tato kniha může být cenným pomocníkem při hledání identity romských dětí, kromě jiných i pro děti v náhradní rodinné péči a jejich majoritní sourozence, rodiče, pěstouny, vychovatele, sociální pracovníky a psychology. Kniha analyzuje světové romské pohádky a hledá korektní hodnoty romipen (romství) umožňující spokojený život ve své etnické identitě. Světové romské pohádky jsou velmi mravné a poukazující na pozitivní životní hodnoty , ,00 srpen 2013 červenec - prosinec 2012 projekt červen - září červen - prosinec červen červen , , ,00

7 78 o.s. Letní dům NNO 79 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 80 Barbora Cínová NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Draci a andělé", komunitní Letního domu. Finanční prostředky budou využity na přípravu a realizaci dvou komunitních slavností organizovaných ve spolupráci s DD v ísku a v Krompachu. Dvou až třídenní slavnosti jsou určeny pro 80 dětí z těchto domovů a také pro širokou veřejnost. ropojení ústavního prostředí s místní komunitou vede k posílení vzájemných vztahů a otevření prostoru pro poznávání a respektování se. Slavnosti mají několikaletou tradici a patří ke kulturnímu koloritu obcí, zároveň jsou nedílnou součástí systematické podpory dětí ze strany Letního domu. Děti se aktivně zapojují do příprav a organizace obou slavností. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "odpora a doprovázení náhradních rodin v Jihomoravském kraji". rojekt poskytuje rodinám komplexní odborný program, zaměřený na všechny členy rodiny i rodiny jako celek. oskytuje odborné zázemí, pomoc, podporu a doprovázení v jejich životě s přijatými dětmi od příchodu dětí do rodiny až po jejich osamostatnění. rojekt se zaměří především na nepříbuzenskou pěstounskou péči , , , ,00 Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor a vybavení na něj pro celkem 3 děti v , , projekt červen červen 2013 projekt , ,00 81 Kojenecké centrum Valašské Meziříčí Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Hurá za přírodou". V plánu je realizace letního pobytu na Valašsku pro děti z tohoto zařízení s cílem zpestření jejich jinak stereotypních dnů , ,67 říjen, listopad 82 Dětský domov a školní jídelna Tisá Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Hurá na prázdniny". Náplní projektu je zajištění letních táborů pro děti z DD, které nemají o prázdninách možnost opustit toto ústavní zařízení , , o.s. Barry & spol. NNO 84 Filadelfie - řístav Oldřichovice NNO 85 Sdružení pěstounů v Ostravě NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Kouzelné housličky". rojekt se zaměřuje na volný čas romských dětí v ústavní péči ve Středočeském kraji. Aktivity se zaměří na tanec, hudbu a divadlo. V průběhu projektu budou děti nacvičovat pohádkový muzikál, tedy celovečerní představení Kouzelné housličky, které bude syntézou živé hudby, tance a pohybového divadla. Současně bude probíhat jejich vzdělávání, zaměřené na sociální učení a rozvoj podpůrných opatření, tedy jazykových kompetencí, kognitivních a motorických funkcí. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Změna je život (zvláště pak s dětma)". V plánu je realizace již 6. ročníku "Dne pro pěstounské rodiny" v regionu. Letos se zaměřením na vzdělávání pěstounů ve 2 oblastech: 1) Změny v systému NR od r. 2013, 2) Úvod do diagnostiky a terapie dětí s různými poruchami. Součástí je i bohatý doprovodný program pro děti. rostředky z grantu budou využity na zajištění celé - pronájmy nutných prostor, lektorné, programové pomůcky a odměny pro děti a částečně i na úhradu stravování účastníků. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Společný pobyt pěstounských rodin s vlastními rodinami dětí". rojekt má umožnit dětem, které vyrůstají v NR setkání se svou biologickou rodinou (rodiče,prarodiče,sourozenci a širší rodina) v neutrálním prostředí za asistence psychologa a sociálního asistenta. Tito mohou usnadnit komunikaci obou rodin při setkání. Cílem je nabídnout společná setkání v rámci víkendových pobytů , , , , , , projekt projekt ,00 86 Academia Via Familia NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Na čtvrt cesty", který nabízí pomoc dětem v ústavní výchově a v osamostatnění, uspořádáním víkendového pobytu, kde se klienti zcela starají sami o sebe. obyt je zaměřen na osobnostní rozvoj v oblasti zvýšení finanční gramotnosti a v oblasti posílení povědomí o nákladech na bydlení a péče o domácnost. Víkendová setkání navazují na úspěšný projekt z roku 2011 a dále rozvíjejí oblast uplatnění na trhu práce tvorba CV, nácvik pracovního pohovoru apod. ro mladší účastníky nabízí testy zájmů a schopností a hledání vhodného studia , ,00 září - listopad 2012 projekt ,00

8 87 Spolu dětem NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "ostav se na vlastní nohy". rojekt je vzdělávací, s následným procvičením v praxi. Je zaměřený na posílení znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před odchodem z DD. rojekt má za cíl komplexně posílit samostatnost mládeže a připravit ji na životní situace, které bude muset po odchodu z DD řešit. V rámci nácviku praktických dovedností bude zapojená mládež vedena k tomu, aby si vyzkoušela nabyté teoretické vědomosti v praxi na krátkodobých brigádách. Tematicky je zaměřen na několik oblastí, které jsou, dle zkušeností žadatele, pro osamostatnění klientů nejpodstatnější. rojekt bude probíhat v průběhu roku 2012 (navazuje na předchozí ročníky) a hlavní aktivity budou realizovány v regionech zapojených DD a v raze. rojekt je doplněn o podporu profesních kompetencí zapojených vychovatelů , ,00 projekt 88 Beruska HB o.s. NNO Finanční příspěvek by byl využit na pokrytí nákladů za ubytování a stravu pro 20 dětí z DD Humpolec během motivačního pobytu zaměřeného na schopnost vyjádření emocí, práce s nimi a porozumění svým pocitům. Formou výtvarného, fotografického a pohybového vyjádření se s dětmi bude pracovat s cílem rozvíjet jejich vnitřní harmonie, pochopení a uvědomění si své podstaty k sebevyjádření , , Naděžda Marková Finanční příspěvek by byl využit na úhradu volnočasových aktivit (hudební obory, tanec) a soustředění celkem pro 3 děti v , ,00 červenec červen Amalthea NNO 91 Soňa Sochůrková 92 Středisko Zvonek diakonie ČCE raha 4 NNO 93 SES, Sebe-Spolu NNO Dětský Domov se Školou, základní škola a školní jídelna Býchory 152 Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Víkendové pobyty pro děti z náhradních rodin a pro náhradní rodiny". Možnost sdílet zkušenosti, starosti, problémy, ale i radosti a dále načerpat energii a sílu, odpočinout si - to jsou nejčastěji jmenované potřeby pěstounů a náhradních rodičů. Víkendové pobyty pro celé rodiny či jen pro děti tuto možnost přinášejí. ro děti jsou možností setkat se s dalšími dětmi s podobným osudem, kdy nemohou vyrůstat ve vlastních rodinách, příležitostí navázat nová přátelství, rozvíjet svou identitu, dozvědět se o sobě více a posílit své sebevědomí. V rámci projektu budou realizovány 2 víkendové pobyty pro rodiny a 2 pobyty pouze pro děti. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor a nákup studijních materiálů pro budoucího studenta VŠ, celkově pro 2 děti v. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů za ozdravný pobyt pro děti, o které nemají jejich biologické rodiny zájem a díky svému postižení žijí v domově pro osoby se zdravotním postižením. Konkrétně se jedná o náklady za 2 pracovnice přímé péče, dopravu a nákup drobného vybavení. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "SES O" (O - podpora pěstounské péči). rojekt se věnuje dětem, které jsou umístěné v, případně v DD a využívají tzv. hostitelskou péči. Cílem je uskutečnit 2 zážitkové víkendy v období srpen - listopad Jeden z nich bude věnován rodičům, jejich vlastním dětem a dětem v, 2. kurz se zaměří na hostitelské rodiny. Součástí projektu jsou 2 komunitní v centru měst ZČ kraje. ředmětem žádosti je finanční příspěvek na ubytování a stravu účastníků, dospělých i dětí. 1. místo v soutěži o Hymnu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin v kategorii "text" , , , , , , , ,67 srpen 2013 projekt NE srpen - prosinec , , , ,00 Dětský domov, Jablonné v odještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace 2. místo v soutěži o Hymnu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin v kategori "text" 1. místo v soutěži o Hymnu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin v kategorii "hudba a text" 2 000, ,00 Dětský domov Holice, Husova místo v soutěži o Hymnu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin v kategorii "hudba a text" 5 000, ,00 Kč ,00

9 pozn. hodnocení žádostí z hlediska: ** obsah projektu / - srozumitelnost, konkrétnost a reálnost *** rozpočet projektu / - rozpočtové položky jsou srozumitelné, rozpočet je reálný, nadhodnocené/podhodnocené položky **** přínos projektu / - originalita, přínos pro klienta, efekt, který bude projekt / mít stvrzující podpis člena grantové komise Jindra Hoblerová Michal Straka Dana Novohradská Radka Melišíková etra Mudrochová Gabriela Jindrová Sylva Kozelková Alena Klaassenová Karel olák Terezie Sverdlinová Monika áleníková etra Zapletalová Kamila Trnková