Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69"

Transkript

1 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: Obsah Strana 1. Úvod Účel použití nabíječky Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory) Důležitá upozornění k provádění nabíjení akumulátorů Umístění nabíječky Připojení nabíječky k akumulátoru a k síťovému napájení Volba programů nabíjení akumulátorových baterií Funkce ostatních kontrolek... 7 Doba trvání nabití akumulátorové baterie Odpojení nabíječky od síťového napájení a od akumulátoru Průběh procesu nabíjení akumulátorové baterie ) Kontrola napětí baterie (kontrola její použitelnosti)...8 2) Funkce oživení akumulátoru...9 3) Funkce spuštění šetrného nabíjení akumulátoru (soft start)...9 4) Funkce spuštění pulsujícího nabíjení akumulátoru...9 5) Funkce spuštění regeneračního nabíjení akumulátoru...9 6) Funkce normálního nabíjení akumulátoru (soft start)...9 7) Funkce dobíjení akumulátoru (absorpční nabíjení akumulátoru)...9 8) Funkce kontroly napětí akumulátoru...9 9) Funkce udržovacího nabíjení akumulátoru Údržba a čištění nabíječky Ochranné obvody nabíječky Technické parametry nabíječky Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Vaše rozhodnutí zakoupit výrobek naší firmy. Jsme přesvědčeni, že tato automatická devítistupňová a mikroprocesorem řízená nabíječka olověných akumulátorových baterií splní Vaše očekávání a bude Vám k užitku. 2

2 2. Účel použití nabíječky Jedná se o plně automatickou mikroprocesorem řízenou devítistupňovou nabíječku olověných akumulátorových baterií (autobaterií nebo motocyklových baterií) s nabíjecí charakteristikou IUoUp bez napěťových špiček, kterou můžete ponechat trvale připojenou k autobaterii. Tato inteligentní, úsporná, automatická a mikroprocesorem řízená nabíječka je určena k nabíjení následujících olověných akumulátorových baterií s jmenovitou kapacitou 1,2 Ah až 200 Ah a s jmenovitým napětím 12 V (automobilové baterie nebo motocyklové baterie): Normální (mokré) akumulátorové baterie s kyselinou sírovou (jejichž články lze otvírat). Bezúdržbové (gelové) akumulátory. Suché akumulátory AGM (Absorbed Glass Mat) s vložkou ze skelných vláken, která je napuštěna kyselinou sírovou (95 %). Šetrný způsob nabíjení akumulátorových baterií touto nabíječkou značně prodlužuje jejich životnost a přispívá tím k ochraně životního prostředí. Pulsující udržovací nabíjení se sníženým nabíjecím proudem a s vypínáním (přerušováním) nabíjení udržuje kapacitu akumulátorových baterií na 95 až 100 % jejich dosažitelné kapacity. Z tohoto důvodu nemusíte tuto nabíječku okamžitě odpojovat od akumulátorové baterie po jejím nabití. Akumulátorovou baterii můžete nechat připojenou k této nabíječce i několik měsíců (například v zimním období), aniž by došlo k jejímu přebití. Používejte tuto automatickou nabíječku k nabíjení akumulátorových baterií pouze v dobře větraných a suchých prostorách (s dostatečnou cirkulací okolního vzduchu) při teplotách okolního vzduchu 10 C až + 45 C. Nižší nebo vyšší teploty vzduchu by mohly tuto nabíječku poškodit. Touto nabíječkou nesmíte v žádném případě nabíjet normální baterie, které nelze nabíjet (například suché zinko-uhlíkové články, alkalické baterie atd.) a dále jiné typy akumulátorů než olověné (například akumulátory NiCd, NiMH, Li-ion, Li-Polymer). Tyto baterie nebo akumulátory by mohly při nabíjení explodovat (prasknout) a způsobit značné škody nebo ohrožení zdraví! Všechny olověné akumulátorové baterie mají omezenou dobu životnosti. Standardní závady baterie (jako je například zasíření olověných elektrod neboli sulfatace) lze touto nabíječkou v normálních případech odstranit. Jiné závady uvnitř baterií touto nabíječkou nemusíte odstranit. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení nabíječky do provozu a k její obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Jestliže tento výrobek prodáte nebo předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Z důvodů ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem nikdy tuto nabíječku neotvírejte. Uvnitř nabíječky se nenacházejí žádné díly nebo součásti, které byste mohli sami opravovat. V případě nutnosti opravy nabíječky se prosím spojte se svým prodejcem, který Vám zajistí její opravu v autorizovaném servisu. Jiný způsob používání této nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání nabíječky mohlo být spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem atd. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory) Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s nabíječkou nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. Dříve než začnete tuto nabíječku používat, přečtěte si prosím následující pokyny: Z bezpečnostní důvodů a z důvodů registrace (CE) nesmí být nabíječka přestavována a v jejím vnitřním zapojení nesmějí být prováděny žádné změny. Tuto automatickou nabíječku lze napájet pouze z rozvodné sítě (ze zásuvky) se střídavým napětím 100 až 240 V / 50 až 60 Hz. Z tohoto důvodu s nabíječkou zacházejte zvláště opatrně, jako s jinými přístroji, které jsou napájeny síťovým napětím. Nebudete-li nabíječku používat, odpojte ji vždy od síťového napájení. Konstrukce této nabíječky odpovídá ochranné třídě II (dvojitá izolace) a krytí (třídě ochrany) IP 65. Nenabíjejte touto nabíječkou nikdy velmi podchlazené (zamrzlé) a poškozené (prasklé) baterie. Při práci (při nabíjení akumulátorů) dávejte pozor na malé děti. Skladujte tuto nabíječku v suchých prostorách, do kterých nemají přístup malé děti. Nepoužívejte tuto nabíječku ve vlhkém (mokrém) prostředí. Nevystavujte tuto nabíječku přímému slunečnímu záření, dešti nebo sněhu. Nepřenášejte tuto nabíječku za síťový kabel a netahejte za tento kabel při vytahování jeho zástrčky ze síťové zásuvky. Nevystavujte tento kabel příliš vysokým teplotám, chraňte jej před oleji (benzínem, naftou) a dejte pozor na to, aby nedošlo k jeho poškození o ostré hrany. Opravu poškozených kabelů svěřte autorizovanému servisu. Nezapínejte tuto nabíječku nikdy okamžité poté, co jste ji přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla tuto nabíječku za určitých okolností zničit. Nechte v těchto případech nabíječku vypnutou tak dlouho, dokud se její teplota nevyrovná s teplotou okolního vzduchu Nepokládejte tuto nabíječku nikdy na baterii, budete-li provádět její nabíjení. Zkontrolujte, pokud budete používat zapnutou nabíječku připojenou k baterii delší dobu bez dozoru, zda se přepnula do režimu udržovacího nabíjení. Nikdy nezkratujte kontakty akumulátorů. Nenabíjejte nikdy akumulátory v uzavřených nádobách. Nebudete-li si vědět rady, jak tuto nabíječku správně používat a nenaleznete-li v tomto návodu k obsluze potřebné údaje nebo informace, obraťte se na kvalifikovaného odborníka nebo na naši technickou poradnu. Vadné (již nepoužitelné) akumulátory jsou zvláštním odpadem (nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu) a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 3 4

3 4. Důležitá upozornění k provádění nabíjení akumulátorů Dejte pozor na to, abyste si kyselinou sírovou nepotřísnili svůj oděv nebo pokožku. Pokud se tak stane, opláchněte potřísněná místa důkladně čistou vodou. Vnikne-li Vám kyselina sírová do očí, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. U akumulátorů, které nejsou bezúdržbové (gelové), otevřete před prováděním nabíjení všechny zátky jednotlivých článků akumulátorové baterie. Během nabíjení uniká z otevřených článků akumulátorové baterie třaskavý plyn (vodík). Dejte prosím pozor na otevřený oheň a případný přeskok elektrické jiskry. Z tohoto důvodu, dříve než začnete otevřený akumulátor nabíjet, ponechte jej 2 minuty v klidu, aby mohl tento třeskavý plyn uniknout. Při provádění údržby (nabíjení) těchto akumulátorů nekuřte. Během přezimování nebo v případě že nebudete akumulátorovou baterii delší dobu používat, pak ji nabijte minimálně každé 3 měsíce, aby nemohlo dojít k jejímu úplnému vybití (podvybití). Nikdy nezkracujte kontakty akumulátorových baterií a při jejich nabíjení dodržujte všechny bezpečnostní předpisy, které uvádí jejich výrobce. Ponecháte-li autobaterii připojenou k nabíječce delší dobu (například v zimním období), pak u baterií (které lze udržovat) otevřete uzávěry jednotlivých článků, aby mohl z článků unikat plyn (vodík), který se vyvíjí při provádění nabíjení olověného akumulátoru. Před provedením nabití akumulátoru, u kterého lze otevřít zátky jeho jednotlivých článků, zkontrolujte hustotu a hladinu kyseliny sírové (elektrolytu) v jednotlivých článcích akumulátorové baterie. Budete-li autobaterii nabíjet delší dobu, provádějte tyto kontroly i během nabíjení (minimálně jednou za 4 týdny). Olověné desky uvnitř jednotlivých článků musejí být zcela zakryty elektrolytem (ponořeny do elektrolytu). V případě potřeby dolijte do článků destilovanou vodu. Olověné desky akumulátorů musejí být ponořeny pod hladinu elektrolytu 5 až 10 mm. Hustotu elektrolytu (kyseliny sírové), která je směrodatná pro stav nabití jednotlivých článků akumulátoru, zkontrolujte vhodným hustoměrem. Při kontrole této hustoty můžete použít následující směrné hodnoty (kg/l při teplotě 20 C): 1,28 = článek je zcela nabitý; 1,21 = článek je nabitý na polovinu své kapacity; 1,14 = vybitý článek. U otevřených akumulátorových baterií dejte pozor na to, že se v jejich blízkosti nesmějí vyskytovat zdroje jiskření a otevřený plamen, neboť hrozí nebezpečí exploze třaskavého plynu (vodíku). Bezúdržbové a gelové akumulátory nikdy neotvírejte! Všechny olověné akumulátorové baterie mají omezenou dobu životnosti. Olověné akumulátory jsou zkonstruovány takovým způsobem, aby (při správné manipulaci) vydržely dodávat potřebnou energii po dobu 8 až 10 let. V praxi však bývá doba životnosti těchto akumulátorů mnohem kratší a často dochází k jejich předčasnému opotřebení, neboť bývají akumulátorové baterie používány pouze sezónně. Mnozí majitelé motocyklů, veteránů, motorových člunů, elektricky poháněných sekaček na trávu, obytných karavanů atd. znají nepříjemný problém s uváděním těchto akumulátorů do provozu po dlouhé zimní přestávce. Příčinou tohoto problému bývají zpravidla chemické reakce uvnitř akumulátorů, které jistě znáte jako sulfataci neboli zasíření olověných desek akumulátoru. Síran olovnatý vytváří na těchto deskách krystalické bloky. Toto se stává zvláště u akumulátorů, které jsou vybíjeny malými proudy nebo u kterých dochází k jejich samovybíjení. Tento chemický proces snižuje účinnost plochy olověných desek a usazený síran olovnatý na olověných deskách uvnitř akumulátoru snižuje kapacitu takto postižených akumulátorů. Čím více jsou tyto desky zaneseny síranem olovnatým, tím měně energie je možné do akumulátoru uložit. Usazeniny síranu olovnatého jsou hlavní příčinou zkrácení životnosti olověných akumulátorů Umístění nabíječky Vyhledejte pro nabíječku vhodné místo poblíž síťové zásuvky. Položte tuto nabíječku na rovnou a stabilní plochu. Použijte v tomto případě vhodnou podložku pod nabíječku. 6. Připojení nabíječky k akumulátoru a k síťovému napájení Budete-li nabíjet autobaterii přímo ve vozidle, pak proveďte následující opatření: Ponecháte-li autobaterii ve vozidle, nezapomeňte vypnout zapalování. Z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme odpojit od autobaterie ve vozidle její minus ( ) kontakt (svorka černého kabelu) palubního napájení vozidla nebo vyndat autobaterii z vozidla. Poté odstraňte z kontaktů akumulátoru všechny nečistoty. Po odpojení minus svorky autobaterie může však dojít ke ztrátě údajů, které jsou uloženy v paměti některých elektronických zařízení v automobilu (hodiny, palubní počítač atd.). V tomto případě proveďte zpětná nastavení těchto zařízení v automobilu podle příslušných návodů k obsluze. Odpojte minus ( ) kontakt baterie od karoserie. K baterii připojte nejdříve červenou krokosvorku na její plus (+) kontakt. Poté připojte černou krokosvorku na minus ( ) kontakt baterie. Dejte přitom pozor na umístění přívodu paliva (pohonných hmot). Toto opatření brání nežádoucímu jiskření při připojování krokosvorek ke kontaktům baterie. Tato ochrana chrání rovněž nabíječku v případě zkratování nabíjecích kabelů (krokosvorek). Při zkratování nebudou krokosvorky jiskřit, protože se na nich bude nacházet nulové napětí. Zkontrolujte správný kontakt krokosvorek s kontakty akumulátoru. Zapojte síťovou zástrčku nabíječky (síťového kabelu) do síťové zásuvky (230 V /50 Hz). Po této akci se na nabíječce rozsvítí žlutá kontrolka (svítivá dioda) STANDBY. Poté zvolte požadovaný program nabíjení akumulátoru postupným tisknutím tlačítka MODE. 7. Volba programů nabíjení akumulátorových baterií Postupným tisknutím tlačítka MODE můžete zvolit následující programy nabíjení (udržby) akumulátorů. Zvolený program poznáte podle rozsvícení příslušné kontrolky (svítivé diody) viz následující přehled programů nabíjení akumulátorů. RECON Symbol sněhové vločky: Signalizace zapnutí zimního nabíjení automobilových akumulátorů při teplotách okolního vzduchu nižších než 0 C a s nabíjecím n apětím 14,7 V a s maximálním nabíjecím proudem 7 A. Tento program je též vhodný pro nabíjení velmi vybitých autobaterií. Symbol automobilu: Signalizace zapnutí programu normálního (neboli letního režimu) nabíjení automobilových olověných akumulátorů s nabíjecím napětím 14,7 V a s maximálním nabíjecím proudem 7 A. Program regenerace akumulátorové baterie, desulfatace, oživení elektrolytu s kyselinou sírovou, zjištění maximální dosažitelné kapacity akumulátoru. Symbol motocyklu: Signalizace zapnutí režimu nabíjení motocyklových akumulátorů s jmenovitým napětím 12 V s nižší jmenovitou kapacitou (1,2 až 14 Ah), s nabíjecím napětím 14,4 V a s maximálním nabíjecím proudem 1,6 A. 6

4 8. Funkce ostatních kontrolek Signalizace dokončení nabití k nabíječce připojené akumulátorové baterie. Signalizace vadné baterie, kterou již nelze nabít (po spuštění procesu nabíjení). Signalizace spuštění procesu nabíjení akumulátorové baterie. 10. Průběh procesu nabíjení akumulátorové baterie V závislosti na stavu nabití k nabíječce připojené akumulátorové baterie přizpůsobuje stále nabíječka nabíjecí proud za účelem dosažení optimální kapacity akumulátorové baterie. Pouze během hlavního procesu nabíjení je k ní připojená akumulátorová baterie nabíjena uvedeným maximálním nabíjecím proudem. Krátce před dosažením maximálně možné kapacity akumulátoru, začne nabíječka nabíjet akumulátorovou baterii sníženým (nízkým) nabíjecím proudem, aby k ní připojená akumulátorová baterie byla nabita na svoji optimální kapacitu. Signalizace nesprávné polarity připojení krokosvorek ke kontaktům akumulátorové baterie (přepólování krokosvorek). K minus (-) kontaktu baterie jste připojili červenou krokosvorku a k plus (+) kontaktu baterie jste připojili černou krokosvorku. Signalizace pohotovostního režimu nabíječky po jejím připojení k síťovému napájení. Doba trvání nabití akumulátorové baterie Doba trvání nabití akumulátorové baterie závisí na stavu jejího vybití a na její jmenovité kapacitě. Přibližnou dobu trvání nabití autobaterie vypočtete vydělením její kapacity nabíjecím proudem: Příklad: Akumulátorovou baterii 12 V s jmenovitou kapacitou 66 Ah (s použitím nabíjecího proudu 7 A) nabijete asi za 9,5 hodiny. 66 Ah : 7 A = 9,5 hodiny 9. Odpojení nabíječky od síťového napájení a od akumulátoru Vytáhněte zástrčku síťového kabelu nabíječky ze síťové zásuvky. Odpojte černou korokosvorku od minus ( ) kontaktu baterie. Odpojte červenou korokosvorku od plus (+) kontaktu baterie. Uložte nabíječku na suchém místě, kam nemají přístup malé děti. Důležité upozornění: Nevypínejte a znovu nezapínejte nabíječku (neodpojujte ji od síťového napájení a znovu ji k síťovému napájení nepřipojujte) během krátké doby (několika sekund). Po odpojení nabíječky od síťového napájení a od autobaterie počkejte alespoň jednu minutu. Teprve po uplynutí této doby můžete nabíječku znovu připojit k autobaterii a k síťovému napájení. 7 Důležité upozornění: Rozsvítí-li se na nabíječce červená kontrolka, pak jste připojili ke kontaktům autobaterie krokosvorky nesprávnou polaritou. V tomto případě odpojte nabíječku od síťového napájení a proveďte opravu připojení krokosvorek ke kontaktům autobaterie. 1) Kontrola napětí baterie (kontrola její použitelnosti) Proces nabíjení k nabíječce připojené akumulátorové baterie (autobaterie) se spustí pouze tehdy, zaregistruje-li nabíječka minimální napětí 2 V na kontaktech k ní připojené autobaterie. Tato kontrola stavu nabití baterie může trvat 90 sekund až 2 hodiny. Pokud bude na kontaktech akumulátorové baterie nižší napětí než 2 V, rozsvítí se na nabíječce červená kontrolka označená vykřičníkem (tato kontrolka bude blikat) nebo se na nabíječce rozsvítí okamžitě zelená kontrolka (jako by byla baterie již zcela nabita), což znamená, že je zřejmě tato autobaterie již zcela poškozená a nepoužitelná k dalšímu napájení elektrických přístrojů. Nabíječka nespustí v tomto případě proces nabíjení takto hluboko podvybité autobaterie. Tato ochrana chrání rovněž nabíječku v případě zkratování nabíjecích kabelů (krokosvorek). Při zkratování nebudou krokosvorky jiskřit, protože se na nich nebude nacházet žádné napětí. Toto opatření brání rovněž nežádoucímu jiskření při připojování krokosvorek ke kontaktům autobaterie. Pokuste se v tomto případě na krátkou dobu propojit takovouto zcela podvybitou autobaterii s jinou zcela nabitou autobaterií (například s použitím pomocných startovacích kabelů). Po této akci připojte znovu tuto autobaterii k nabíječce. Poznámka: Většina akumulátorových olověných baterií s jmenovitým napětím 12 V bývá již zcela nepoužitelná (defektní), pokud poklesne napětí na kontaktech těchto baterií pod 9 V. 8

5 2) Funkce oživení akumulátoru Bude-li vše v pořádku, rozsvítí se na nabíječce kontrolka a nabíječka se přepne automaticky do režimu jejího oživení, bude-li nutné použít k jejímu nabíjení velmi vysoké nabíjecí napětí. Toto opatření má zabránit tvorbě sulfatace neboli zasíření olověných desek akumulátoru krystalky síranu olovnatého (PbSO 4 ). 3) Funkce spuštění šetrného nabíjení akumulátoru (soft start) Po oživení akumulátorové baterie spustí nabíječka její šetrné nabíjení (přípravu ke spuštění normálního nabíjení akumulátorové baterie). V tomto režimu je akumulátor nabíjen sníženým nabíjecím proudem. 4) Funkce spuštění pulsujícího nabíjení akumulátoru Bude-li akumulátorová baterie velmi vybitá, přepne se nabíječka automaticky do režimu pulsujícího nabíjení akumulátoru krátkými špičkovými impulsy s vysokým proudem, čímž se začnou rozpouštět na olověných deskách uvnitř akumulátoru usazené krystalky síranu olovnatého. V této fází nabíjení dochází k oživení již částečně poškozených akumulátorů, což přispívá ke zvýšení výkonnosti a k prodloužení životnosti akumulátorů. Účinnost tohoto odsíření olověných desek bude tím vyšší, čím déle necháte akumulátor připojený k této nabíječce. Tato funkce desulfatace je účinná i u zcela nových akumulátorů, neboť preventivně brání usazování síranu olovnatého (PbSO 4 ) na olověných deskách akumulátoru. 9) Funkce udržovacího nabíjení akumulátoru Jakmile bude akumulátorová baterie nabita na 100 % své dosažitelné (jmenovité) kapacity, nesníží-li se příliš její napětí (viz odstavec 8) Funkce kontroly napětí akumulátoru ), rozsvítí se na nabíječce zelená kontrolka (akumulátorová baterie je zcela nabita). Nyní je akumulátorová baterie připojená k nabíječce zcela nabita na 100 % své dosažitelné kapacity a můžete ji odpojit od nabíječky. Pokud toto neučiníte, nic se nestane, neboť se nabíječka v tomto případě přepne do režimu udržovacího nabíjení a akumulátor bude dále dobíjen pouze nízkým nabíjecím proudem. Po ukončení nabíjení nemusíte tedy okamžitě odpojovat akumulátor od nabíječky. Akumulátorovou baterii můžete nechat připojenou k této nabíječce i několik měsíců (například v zimním období), aniž by došlo k jejímu přebití. Tato nabíječka kontroluje v určitých intervalech napětí akumulátorové baterie a v případě potřeby provede její dobití. Jakmile poklesne napětí baterie opět po určitou hodnotu (například následkem jejího samovybíjení), vyšle nabíječka do baterie proudový impuls, který zvýší opět její kapacitu na maximální možnou úroveň. 5) Funkce spuštění regeneračního nabíjení akumulátoru V této fázi dochází k regeneraci akumulátoru konstantním zvýšeným nabíjecím proudem. Tento režim slouží k reaktivaci elektrolytu (roztoku kyseliny sírové) v akumulátoru (k dalšímu odsíření olověných desek uvnitř akumulátoru) a ke zjištění maximální možné dosažitelné kapacity akumulátorové baterie. 6) Funkce normálního nabíjení akumulátoru (soft start) V této fázi nabíjení bude k nabíječce připojená akumulátorová baterie nabíjena konstantním maximálním nabíjecím proudem (7 A) tak dlouho, dokud tato akumulátorová baterie nedosáhne asi 80 % své dosažitelné (jmenovité) kapacity. 7) Funkce dobíjení akumulátoru (absorpční nabíjení akumulátoru) Jakmile bude akumulátorová baterie nabita asi na 80 % své dosažitelné (jmenovité) kapacity, přepne se nabíječka automaticky do režimu absorpčního nabíjení akumulátorové baterie s konstantním nabíjecím napětím. K nabíječce připojená akumulátorová baterie bude dále nabíjena (dobíjena) sníženým nabíjecím proudem tak dlouho, dokud nedosáhne přibližně 100 % své dosažitelné (jmenovité) kapacity. 8) Funkce kontroly napětí akumulátoru Jakmile bude akumulátorová baterie nabita na 100 % své dosažitelné (jmenovité) kapacity, přestane ji nabíječka nabíjet (vypne nabíjecí proud). Poté zkontroluje nabíječka dosažené koncové napětí akumulátorové baterie. Poklesne-li napětí baterie během krátké doby pod určitou hodnotu, ukončí nabíječka proces nabíjení akumulátorové baterie a označí ji jako nepoužitelnou (vadnou). 9 10

6 11. Údržba a čištění nabíječky Kromě příležitostného čištění, nevyžaduje tato nabíječka žádnou údržbu. K čištění nabíječky používejte čistý, antistatický a suchý nebo mírně vodou (s přídavkem neagresivního čistícího prostředku) navlhčený čistící hadřík bez žmolků a chloupků. K čištění této nabíječky nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky (sodu), benzín, alkohol nebo podobné látky (chemická rozpouštědla, ředidla barev a laků). Mohli byste tak porušit povrch nabíječky. Kromě jiného jsou výpary těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění této nabíječky též nepoužívejte nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod. 12. Ochranné obvody nabíječky Tato automatická nabíječka je vybavena ochranou proti přetížení, případnému zkratu, přerušení nabíjení (předčasnému odpojení krokosvorek od kontaktů baterie) a proti přepólování kontaktů k ní připojené akumulátorové baterie. V těchto případech se z bezpečnostních důvodů přepne nabíječka do pohotovostního režimu a rozsvítí se na ní kontrolka STANDBY (v tomto případě budete moci spustit opětovné nabíjení akumulátorové baterie až po zvolení požadovaného programu nabíjení postupným tisknutím tlačítka MODE ). Při nesprávné polaritě krokosvorek se na nabíječce rozsvítí červená kontrolka. V případě přehřátí chladiče usměrňovače uvnitř nabíječky, sníží nabíječka nabíjecí proud akumulátoru do té doby, dokud se tento chladič opět neochladí na normální teplotu. 10. Technické parametry nabíječky Napájení nabíječky: Délka síťového kabelu (H03V): Délka nabíjecích kabelů (16AWG): Nabíjecí napětí (12 V): Nabíjecí proud: Kapacita akumulátorů 12 V: Ochrana (krytí): 100 až 240 V AC / Hz 120 cm 120 cm 14,4 V nebo 14,7 V Max. 1,8 A (motocyklové baterie) nebo 7 A (autobaterie) 1,2 až 200 Ah (autobaterie) IP 65 (ochrana proti stříkající vodě) Provozní teplota: 10 C až + 45 C Rozměry (D x Š x V): Hmotnost: 180 x 95 x 95 mm 836 g Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/10/

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

ABSORPTION, PŘIPRAVENO K POUŽITÍ ANALYSE DESULPHATION SOFT START L: 2 000 mm PORUCHOVÁ KONTROLKA TLAČÍTKO UKAZATEL SNÍMAČE TEPLOTY

ABSORPTION, PŘIPRAVENO K POUŽITÍ ANALYSE DESULPHATION SOFT START L: 2 000 mm PORUCHOVÁ KONTROLKA TLAČÍTKO UKAZATEL SNÍMAČE TEPLOTY PŘÍRUČKA MXT 14 NAPÁJECÍ KABEL MODE NORMAL SUPPLY 24V/ BLAHOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

NEBEZPEČÍ Pracujte s ochrannými brýlemi. Chraňte svoje oči brýlemi nebo ochranným štítem! Možnost oslepnutí!

NEBEZPEČÍ Pracujte s ochrannými brýlemi. Chraňte svoje oči brýlemi nebo ochranným štítem! Možnost oslepnutí! NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOBATERIÍ EXIDE Před zahájením práce s baterií nejprve pečlivě prostudujte tento návod a zejména bezpečnostní předpisy! Dodávané akumulátory jsou vyrobeny certifikovaným způsobem, v

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500 Obj. č.: 27 59 91 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití fontány (čerpadla)...3 2. Technické údaje...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Rozsah

Více

Box Content: Equilibrium Mini V2 Napájecí kabel 12 V Síťový zdroj 4 A se síťovou šňůrou 3x adaptér balanceru RC System/GP/JST-XH TP/TF Ray/PolyQuest

Box Content: Equilibrium Mini V2 Napájecí kabel 12 V Síťový zdroj 4 A se síťovou šňůrou 3x adaptér balanceru RC System/GP/JST-XH TP/TF Ray/PolyQuest Technické údaje: Napájecí napětí: 11-17 V stejnosm. nabíjecí proud: 0,1-4,0 A Výkon pro nabíjení: 35 W Proud balanceru:300 ma Přesnost balanceru: +/-0,01 V Počet článků NiCd/NiMH: 1-15 čl. Typy lithiových

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Návod k obsluze nabíječe

Návod k obsluze nabíječe Návod k obsluze nabíječe NB21A Typ: E230G 24/12 BU-F1D21A OBSAH: 1. Technické údaje 2 2. Užití nabíječe a základní popis 3 3. Nabíjecí charakteristika 3 4. Obsluha, provoz 3 4.1 Správný postup při nabíjení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS WOW 500/500S Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Acctiva 12-20 Acctiva 24-10 Acctiva 12/24-20

Acctiva 12-20 Acctiva 24-10 Acctiva 12/24-20 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Acctiva 12-20 Acctiva 24-10 Acctiva 12/24-20 CS Návod k použití k nabíječce baterií 42,0410,1175 002-29032012 Obr. 1 Nabíječka baterií

Více

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití spínacího modulu... 3 3. Poznámky k použití domácí řídící centrály CCU1 HM-Cen-3-1... 3

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika...2 4. Nabíjení...3 4.1. Signalizační prvky....3 5. Instalace

Více

Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM

Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Více energie pro malé trakční baterie Powerbloc Powerbloc dry Hawker XFC TM Powerbloc, powerbloc dry a Hawker XFC jsou konstrukční řady malých

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

AccuMate PRO Návod k použití

AccuMate PRO Návod k použití AccuMate PRO Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ NABÍJEČKY ACCUMATE PRO Instrukce pro použití: DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně před nabíjením Tato automatická nabíječka je určená pro elektrolytické startovací

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

POWERCOM. řada Black Knight

POWERCOM. řada Black Knight Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM řada Black Knight BNT 400VA/500VA/600VA/800VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE...

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... 3 4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 5. VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ... 4 DÁLKOVÝ OVLADAČ... 4 HLÁSIČ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 38 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace Než začnete přístroje používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze. Předáte-li

Více

+ - Automatická nabíječka pro 12V olověné/kyselinové baterie NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: PŘED NABÍJENÍM SI

+ - Automatická nabíječka pro 12V olověné/kyselinové baterie NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: PŘED NABÍJENÍM SI TYP: TM180 AC: 220 240 VAC DC: 5,0 A 12 V NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: PŘED NABÍJENÍM SI 50-60 Hz 0,85 A PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD CZ + - 1 x 12 V STD / AGM-MF / GELOVÉ / CYKLICKÝ ČLÁNEK 15-240 Ah (48hodinové nabíjení)

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika....2 4. Nabíjení...2 4. Signalizační prvky....3 5. Instalace nabíječe....3

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Instalační příručka Přídavný bezdrátový telefon Model č. KX-TPA50 B61 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Toto zařízení je doplňkový mikrotelefon kompatibilní s následujícími řadami

Více

Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV. Obj. č.: 87 30 59 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah Strana

Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV. Obj. č.: 87 30 59 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah Strana NÁVOD K OBSLUZE Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV Obj. č.: 87 30 59 1. Úvod a účel použití zařízení Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho moderní

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

delta-peak pro NiCd a NiMH akumulátorymezní napětí pro Li-ion/Li- -poly a olověné akumulátory Nabíjení/vybíjení nebo vybíjení/nabíjení, max.

delta-peak pro NiCd a NiMH akumulátorymezní napětí pro Li-ion/Li- -poly a olověné akumulátory Nabíjení/vybíjení nebo vybíjení/nabíjení, max. Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 10. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony nabíječe. 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Návod k obsluze nabíječky baterií

Návod k obsluze nabíječky baterií Návod k obsluze nabíječky baterií Doba výpočtu doby nabíjení (vzorec viz originál) Arithm. = aritm. Automatisch = automaticky Normal = normálně Stellung = pozice A = automatika N = normálně Baterie Plná

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Nabíječka baterií WLGN 15

Nabíječka baterií WLGN 15 Vážený zákazníku, Návod k použití Nabíječka baterií WLGN 15 blahopřejeme Vám k nákupu produktu Einhell. Stejně jako všechny ostatní výrobky byl i tento vyvinut na základě nejnovějších technických poznatků

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Měnič s nabíječkou UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Měnič s nabíječkou UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Měnič s nabíječkou UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme, že jste si zakoupili náš měnič / nabíječ. Jsme pyšní na výrobu kvalitních zařízení, která navrhujeme tak, aby vyhovovala vašim požadavkům na napájení spotřebičů.

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Návod k obsluze nabíječe

Návod k obsluze nabíječe Návod k obsluze nabíječe TYR30 a TYR60 Typ: E230G 24/15 Br-PF4Tn/p a E230G 12/30 Br-PF4Tn/p OBSAH: 1. Technické parametry 2 2. Užití nabíječe a základní popis 2 3. Nabíjecí charakteristika 3 4. Nabíjení

Více