Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na vraždy sériové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na vraždy sériové"

Transkript

1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na vraždy sériové Předkládá: Jan Thomayer

2 Vzor citace: THOMAYER, Jan. Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na vraždy sériové. Diplomová práce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, s. 4. Metodika vyšetřování sériových vražd Sériové vraždy je z kriminalistického hlediska nesmírně obtížné objasnit. Bývají často označovány jako vraždy bez zřejmého motivu a už z tohoto označení lze odvodit, že dopadnout pachatele je v takových případech velice náročné. Vzhledem k tomu, že při nich hrozí další opakování podobného nebo stejného trestného činu, policejní orgány musí reagovat co nejrychleji a nejefektivněji. Následující část je tedy věnována tématice sériových vražd a speciálním metodám, které se využívají při jejich objasňování Pojem sériová vražda Aby bylo možno dále popsat metody vyšetřování, je nutné nejprve popsat, co se sériovou vraždou myslí. Až do osmdesátých let byli několikanásobní vrazi zařazeni do stejné kategorie masoví vrazi. 1 Ani dnes neexistuje jednotná a všeobecně přijatá definice sériové vraždy. V literatuře je nejčastěji zmiňovaná následující klasifikace 2 vypracovaná FBI. Ta rozlišuje vražd podle počtu obětí, času mezi jednotlivými vraždami a stylu útoku: Prostá (samostatná) vražda (single homicide): představuje usmrcení jedné oběti při jednom vražedném útoku; Dvojnásobná vražda (double homicide): představuje usmrcení dvou obětí ve stejném čase na jednom místě; Trojnásobná vražda (triple homicide): představuje usmrcení tří obětí ve stejném čase na jednom místě; Masová vražda (mass murder): představuje usmrcení čtyř nebo více obětí na jednom místě ve stejném čase (příklady: Charles Whitman, USA, obětí; Eric Harris a Dylan Klebold, USA, obětí; Robert 1 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 2 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 68

3 Steinhäuser, Německo, obětí; Olga Hepnarová, ČSSR, obětí); Vražedný (tah, vlna) záchvat (spree murder): jeden útok pachatele, který se odehrává na dvou či více místech v krátkém časovém úseku. Pachatel mezi jednotlivými útoky emocionálně nevychladne (příklady: Howard Unruh, USA, obětí; Martin Bryant, Austrálie, obětí); Sériová vražda (seriál murder): je určena třemi nebo více samostatnými útoky na třech nebo více různých místech. Mezi jednotlivými útoky pachatel emocionálně vychladne. Období emocionálního vychladnutí umožní sériového vraha odlišit od dalších vícečetných vrahů (příklady: John Wayne Gacy, USA, vraždy v letech , 33 obětí; Ivan Milat, Austrálie, , 7 obětí; Andrei Chikatilo, Rusko, , 53 obětí; Václav Mrázek, ČSSR, , 7 obětí). Někteří autoři 3 rozlišují ještě klasické sériové vrahy a sériové odstřelovače (seriál snipers). Odstřelovači se liší od klasických sériových vrahů tím, že jejich jednání není namířeno proti konkrétní oběti, ale proti veřejnosti. Jsou si totiž vědomi toho, že lidé se nejvíce děsí násilí, které je nevypočitatelné a svévolné. Motivem sériového snipera je spíše moc nad životem jiných lidí než utrpení individuální oběti. Jako příklad lze uvést Johna Allena Muhammada a Lee Boyda Malva, kteří zastřelili v roce 2002 na území USA 11 lidí. Nakonec je třeba zmínit ještě jednu z nejnovějších definic sériové vraždy, která byla přijata na sympoziu NCAVC (National Center for the Analysis of Violent Crime) v roce Ta popisuje sériovou vraždu jako: Nezákonné usmrcení dvou nebo více obětí stejným pachatelem (či pachateli), v samostatných událostech. 3 FULLGRABE, L. IN: PROTIVINSKÝ, Miroslav. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, 311 s. 4 FBI- National Center for the Analysis of Violent Crime. Reports and publications [online]. Serial Murder [cit ]. Dostupné z:< >. 69

4 4.2. Rozdíly mezi sériovým vrahem, masovým vrahem a vrahem na vražedné vlně Mimo rozdílů vyplívajících z výše uvedených definic (různý počet útoků, místa činu a přítomnost nebo absence emocionálního vychladnutí), existují i další odlišnosti mnohočetných vrahů. Klasického masového a záchvatovitého vraha (vraha na vražedné vlně) nezajímá, kdo je jeho obětí. Usmrtí každého, kdo s ním přijde v době útoku do kontaktu. Naopak sériový pachatel obvykle vybírá určitý typ oběti a je přesvědčen, že nikdy nebude dopaden. Sériový pachatel pečlivě monitoruje svoje chování, aby se vyhnul dopadení, zatímco záchvatovitý vrah, který bývá často brzy identifikován, obvykle není schopen kontroly průběhu útoku. Sériový vrah naopak bude plánovat a vybírat oběti i místo, někdy přeruší svoje jednání, jestliže oběť nebo místo neodpovídá jeho představám. 5 Jak u masových vrahů, tak i u záchvatovitých vrahů je třeba řádění rozumět jako jednomu ucelenému dění, které má svůj začátek a konec. U vrahů tohoto typu se předpokládá, že spouštěčem může být vnější událost a oni pak konají v určitém stavu rozrušení z pomsty nebo ze zoufalství. Masoví vrazi velmi často trpí psychózou. U sériových vrahů je tomu jinak. Každá jejich vražda představuje jeden dílek různě dlouhé série. Mezi jednotlivými vraždami může být pauza trvající dny, měsíce, ale i roky. Psychotickým onemocněním trpí jen výjimečně. Jak uvádí Bourgoin 6, počet psychotiků činí pouze 5 % z celkového počtu. Příkladem může být Richard Chase, který zavraždil 6 obětí v letech v Sacramentu (USA). Rozdíl je také v tom, že masový vrah a záchvatovitý vrah bývá většinou dopaden nebo spáchá sebevraždu. Naopak dopadnout sériového vraha je extrémně náročné a sebevraždu páchá jen výjimečně. Příležitostně se sériový vrah může proměnit ve vraha na vražedné vlně, když přijde na to, že ho policie odhalila a je mu na stopě. 7 5 DOUGLAS, J. E. ; BURGESS, A. W. ; RESSLER, R. K. (1997) IN: HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 6 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 7 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 70

5 4.3. Osobnost sériového vraha Následující osobnostní charakteristiky a statistické údaje pocházejí především z USA, kde bylo dopadeno nejvíce sériových vrahů na světě (S. Bougroin 8 uvádí, že v letech bylo na světě odhaleno 160 sériových vrahů, z nichž 120 bylo dopadeno v USA). Co se týká odhadů počtu činných sériových vrahů na území USA, R. Ressler (1988) odhadnul tento počet na 30 až 100 aktivních sériových vrahů. V Anglii a Walesu je odhadováno kolem čtyř aktivních sériových vrahů. 9 V USA bylo také vedeno nejvíce výzkumů ohledně tohoto tématu. Jedním z nich je například výzkum, který zahájil roku 1979 Robert Ressler a John Douglas. Trval několik let a týkal se rozhovorů a detailního rozboru případů 36 dopadených sexuálních vrahů, z nichž většina byla sériovými pachateli. Z tohoto výzkumu a dalších statistických údajů FBI vyšla najevo následující fakta. Pachatel sériové vraždy je většinou svobodný, bezdětný mladý muž (v 83 % běloch, ač u běžných vražd je v USA pachatelů bělochů jen 41 % 10 ), který v době své první vraždy ještě nedosáhl věku 30 let (průměrný věk 27,27 let). Obětí byly z dvou třetin ženy. Mezi pachatelem a obětí neexistuje před činem žádný vztah. 11 Jak už bylo zmíněno ve druhé kapitole, v USA je střelná zbraň použita zhruba u 65 % vražd. Naproti tomu sériový vrah volí střelnou zbraň jen ve 22 %. Co se týká volby dalších zbraní mezi sériovými vrahy, jsou čísla následující 12 (číslo v závorce udává procento použití dané zbraně u běžných vražd): nože 40 % (17 %), nástroje (př. kladiva) 9 % (5 %), uškrcení 9 % (1,6 %). Z těchto čísel vyplívá, že sériový vrah většinou dává přednost kontaktu se svou obětí. Zajímavá je též volba zbraně u sériových vražedkyň. Ty používají ve 45 % jed. 8 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 9 BROOKMAN, Fiona. Understanding Homicide.London : SAGE, s. 10 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 11 NEUBACHER, F. IN: PROTIVINSKÝ, Miroslav. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, 313 s. 12 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 71

6 U pachatelů sériových vražd se intelekt nejčastěji pohybuje v pásmu mírného nadprůměru až nadprůměru. 13 V jejich anamnéze se objevuje traumatické dětství (nikoli vždy!). Upozorňuje se také na psychické a neurologické poruchy. Jako včasný indikátor možného neblahého vývoje je podle psychologů FBI nutné brát noční pomočování, žhářství a mučení zvířat. Na uvedená tvrzení je však nutno nahlížet s rezervou. Byla sice zjištěna výzkumně, ale týkají se pouze jedné skupiny sériových vrahů, a to sadistických pachatelů. V dospělosti u nich pak bývá diagnostikována porucha osobnosti (dříve psychopatie). Většinou se jedná o asociální poruchu, maligní narcismus a sadismus. 14 Výzkum Resslera a Douglase též přinesl poznatky o mysli pachatelů sadistických sériových vražd. Vše nasvědčuje tomu, že kriminální jednání je připravováno agresivním přebujelým fantazírováním a nikoli sexuální potřebou ve smyslu aktivizované touhy po sexuálním uspokojení. Podle studie FBI jde o pachatele, kteří dlouhou dobu před činem spřádají sadistické představy a fantazie, které jim přinášejí uspokojení. V pozadí kriminálního jednání jsou tedy agresivní fantazie, nikoliv sexuální potřeby. 15 Podle autentických výpovědí zkoumaných pachatelů jsou snové představy až do první spáchané vraždy spíše vágní a nesouvislé, ponejvíce se zaobírají usmrcením oběti. Jakmile dojde k první vraždě, stávají se zřetelnějšími a strukturovanějšími. Pachatel se v představách začíná zabývat tím, jak zdokonalit různé fáze vražedného útoku. Tímto způsobem se ze sadistického pachatele stává sériový vrah. 16 Zločin je vrahem považován za jakýsi druh rituálu. Všichni vyšetřovaní pachatelé potvrzovali důležitost svých fantazií a přiznávali, že po první vraždě byli velmi zaneprázdnění a někdy i stimulováni vzpomínkami na svůj čin, což přispívalo k napájení fantazií jejich příštích činů. 17 Z důvodu oživení vzpomínek na svůj čin si proto řada sériových vrahů odnáší z místa činu trofej. Může jí být 13 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 14 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 15 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha : EUROUNION, s. 16 tamtéž. 98 s. 17 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 72

7 část těla oběti, její oblečení nebo jiná věc, která jí patřila. Ze stejného důvodu se mohou vrazi na místo činu či místo ukrytí mrtvoly vracet. Na závěr uvádím citaci, která se vztahuje k výše popsanému: Odborníci přikládají těmto výzkumům velkou váhu. Výslovně zdůrazňují, že každý, kdo je profesionálně činný v oblasti uplatňování práva, by si měl osvojit poznatky o existenci popsaných agresivních fantazií Typologie sériových vrahů Jak uvádí J. Hofmanová, typologie objektů je součástí kriminalistického uvažování, které pomáhá lépe nasměrovat vyšetřování. 19 Z tohoto důvodu je na místě uvést alespoň nejdůležitější typologie, které napomůžou pochopení fenoménu sériových vrahů. Obecně je typologický přístup zaměřen na podobnost určitých stránek osobnosti a psychiky skupiny lidí a současně odlišnost společných znaků od lidí jiných. 20 Typ je přitom shrnutím několika kvalitativních znaků a nemusí mít přesné hranice. Málo kdy se totiž dá určitý objekt zařadit čistě do jedné z kategorií. Častěji se vyskytují smíšené typy, které mají vlastnosti více kategorií, přesto převážně inklinují k jedné z nich. Tak je tomu i u následujících typologií. Jednou z klíčových je klasifikace R. Holmese a J. DeBurgera 21, která rozlišuje sériové vrahy dle motivace: Halucinující (vizionářský) typ vraha (visionary seriál killer) 22 : Trpí silně poruchovým kontaktem s realitou. K vraždě je hnán vnitřními hlasy. Může vraždit pod vlivem sluchových či vizuálních halucinací. Z psychiatrického hlediska jde o psychotika. Pachatel na scéně deliktu neprovádí inscenace, 18 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha : EUROUNION, s. 19 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 20 URBANOVÁ, M. ; NETÍK, K. (1984) IN: HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 21 HOLMES, R. M. ; DeBURGER, J. (1988) IN: HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 22 Příklad: Richard Trenton Chase byl šestinásobný sériový vrah, který své zločiny spáchal v letech 1977 a 1978 v Sacramentu (USA). V roce 1975 byl internován na psychiatrické léčebně kvůli pití zvířecí krve. Léčebnu však opustil hned následujícího roku, kdy byl propuštěn do péče rodičů. Chase své oběti vždy nejprve zastřelil a poté pil jejich krev. U své nejmladší oběti, dvaadvacetiměsíčního chlapce, se dopustil i kanibalismu. Místo činu bylo dezorganizované a našly se na něm důkazy, stejně tak jako poté u Chase doma. IN: INNES, Brian. Nejkrutější zločiny v dějinách. Frýdek-Místek : Alpress, s. 73

8 scéna bývá dezorganizovaná. Nemá žádný ideální typ oběti a jeho činy nejsou ve vztahu k sexu. 23 Vyskytuje se spíše výjimečně. 24 Misionářský typ vraha (missionary seriál killer) 25 : Cítí potřebu likvidovat určitou skupinu či kategorii lidí, kteří si podle něj nezaslouží žít. Svou činnost chápe jako poslání a vybranou skupinu pokládá za méněcennou. Jeho oběti spojuje například rasa, sexuální orientace, způsob obživy (např. prostitutky) či života (např. bezdomovci). Ani jeho činy nemají vztah k sexu. Místo činu bývá organizované 26 Hédonistický typ vraha (hedonistic seriál killer): Vraždí pro potěšení, které mu zabíjení přináší. Podle povahy psychického zisku lze rozdělit hédonistické vrahy na tři podskupiny. Oproti halucinujícímu vrahovi, který zabíjí rychle je u druhé a třetí podskupiny vražda zaměřena na celý proces usmrcování a může obsahovat i kanibalismus, ofenzivní členění těla, nekrofilii, trýznění, zohavení, atd. Podskupiny hédonistického vraha jsou následující: Vrah vyhledávající pohodlí či radost ze života (comfort killer) 27 : Očekává zisk peněz či nějakých materiálních hodnot a zabíjí obvykle známou či blízkou osobu (manžely apod.). Do této kategorie jako zvláštní subtyp spadá nájemný vrah. Ten však zabíjí neznámé oběti. Místo činu bývá organizované KUCHTA, Josef ; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005, 394 s. 24 NEUBACHER, F. IN: PROTIVINSKÝ, Miroslav. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, 314 s. 25 Příklad: Colin Ireland je britským sériovým vrahem, který má na svědomí pět vražd. Všechny byly spáchány v roce 1993 a spojoval je fakt, že oběťmi byli homosexuální muži. Ireland však podle svých vyjádření nevraždil muže kvůli jejich sexuální orientaci, nýbrž kvůli tomu, že byli zvrhlíci. Tím měl na mysli to, že všechny jeho oběti preferovaly sadomasochismus v jejich sexuální aktivitě. V jeho motivaci vystupovala do popředí i touha být slavným sériovým vrahem a spáchat dokonalou vraždu, proto má též prvky vraha vyhledávajícího napětí. IN: GEKOSKI, Anna. Colin Ireland [online]. Serial killers [cit ]. Dostupné z: < 26 KUCHTA, Josef ; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005, 394 s. 27 Příklad: Českým příkladem může být manželský pár Stodolových. Ti mezi lety zavraždili osm osob v pokročilém věku a o další dvě vraždy se pokusili. Oběti napadali v jejich domovech a některé z vražd se snažili inscenovat jako sebevraždy. Poté pachatelé z domů odnášeli jak hotovost, tak i další cennosti. Soud vyměřil Daně Stodolové i Jaroslavu Stodolovi doživotní trest odnětí svobody. IN: Kriminalistický sborník, 2005, č. 2. IN: STRAUS, Jiří; VAVERA, František a kol. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem II. Praha : POLICE HISTORY, s. 28 KUCHTA, Josef ; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005, 395 s. 74

9 Vrah vyhledávající napětí (thrill killer) 29 : Pociťují potěšení z nebezpečí. Vraždí ze zvědavosti a ze zájmu získat extrémní zkušenost. 30 Při usmrcení prožívá radost. Má svůj ideální typ oběti. Místo činu bývá organizované. Vrah z rozkoše/vilnosti (lust killer) 31 : Vraždou získává sexuální vzrušení a uspokojení. Obvykle holdují sadismu, antropofagii, pikerismu či nekrofilii. 32 Také on má svůj ideální typ oběti. Místo činu bývá organizované. Mocensky orientovaný typ vraha (power and control serial killer) 33 : Zabíjí z řady důvodů, které se však vždy vztahují k potřebě moci a dominance. 34 Často pronásleduje oběť a následně se snaží protahovat zabíjení pro psychologický zisk, kterého se mu dostává. Zabíjí zbraní s dotykem ruky (hands-on weapon) zvláště má sklon k rdoušení. Je hnán touhou stát se pánem nad životem a smrtí své oběti. Prioritní není sexuální uspokojení, i když může dojít též k sexuálnímu jednání. 35 Vyhledává určitý typ oběti. Místo činu bývá organizované. 29 Příklad: Ukázkovým příkladem je dvojice ukrajinských pachatelů (Viktor Sayenko a Igor Suprunyuck), kteří v červnu a červenci roku 2007 spáchali 21 vražd. Mezi jejich oběti patřili muži i ženy různého věku. Jako zbraň používali především tupé nástroje. Některé z vražd si Sayenko a Suprunyuck fotili a natáčeli, což posloužilo jako jeden z důkazů. Detektiv Bohdan Vlasenko uvedl na jejich adresu: Myslíme, že vraždění byl jejich koníček. IN: Rt.com [online]. Killing for kicks [cit ]. Dostupné z: <http://rt.com/news/killing-for-kicks-youths-confess-to-21-murders/>. 30 NEUBACHER, F. IN: PROTIVINSKÝ, Miroslav. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, 314 s. 31 Příklad: Jako ukázku vybírám německého sériového vraha Petera Kürtena. Kürten vraždil v letech a v roce 1931 byl odsouzen k trestu smrti za devět dokonaných vražd a sedm pokusů. Peter Kürten byl sexuální sadista, kterého vzrušovalo užití násilí na jeho obětech a pohled na krev, kterou z ran způsobených svým obětem občas pil. Při útocích používal kladivo, nůžky, nůž nebo oběti škrtil. Za oběť si vybíral převážně mladé ženy. IN: BOURGOIN, Stéphane. Černá kniha sériových vrahů. Praha : XYZ, 2005, s. 32 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 33 Příklad: Jako příklad může být vybrán tzv. zabiják od Zelené řeky, který vraždil v USA mezi lety Gary Ridgwayovi padlo za oběť nejméně 49 žen. V naprosté většině případů své oběti uškrtil. O tělech svých obětí vypovídal takto: Když sem je zabíjel, mohl jsem je kontrolovat. A zůstával jsem jejich pánem dokud je nenašli. Znamenalo to, že mi patří cítil jsem hrozné prázdno, když je pak někdo našel. I Gary Ridgway však má prvky více skupin. Lze v něm spatřit také typ misionářského vraha neboť vraždil téměř výhradně prostitutky a takto o nich vypovídal: Samozřejmě je mi líto, že jsem to dělal, ale nezabíjel jsem slušné lidi. Zabíjel jsem prostitutky, které jste vy nedokázali udržet pod kontrolou. IN: BOURGOIN, Stéphane. Černá kniha sériových vrahů. Praha : XYZ, 2005, s. 34 KUCHTA, Josef ; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005, 395 s. 35 NEUBACHER, F. IN: PROTIVINSKÝ, Miroslav. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, 314 s. 75

10 V Německu byla na základě vyhodnocení 61 sériových vrahů navržena Harbortem nová typologie pachatelů podle motivů. Uvádím jí kvůli představě o četnosti pachatelů podle jednotlivých motivů: o Sexuální vrah (22 osob); o Loupežný vrah (analogie ke komfort killer)- vraždí z chamtivosti (22 osob); o Vrah ze vztahu- rodinného, příbuzenského, přátelského (6 osob); o Vrah ze smýšlení (analogie k missionary killer) - politického, náboženského, etického atd. (6 osob); o Vrah z dispozic- sběrná či smíšená podskupina vrahů, kteří mohou být motivováni jak vnitřními, tak vnějšími podněty (4 osoby); o Vrah na objednávku (1 osoba). 36 I když je v české historii znám jen jeden případ kočovného sériového vraha a to Ladislava Hojera. Uvádím i charakteristiku sériových pachatelů podle jejich pohybu v prostoru. Tato typologie může být aktuální zvláště po zavedení Schengenského prostoru. Rozlišuje se: Geograficky ustálený pachatel (geographically stable): Žije na jednom místě a v jeho blízkosti také vraždí; Geograficky nestálý pachatel (geographically transient): Cestováním ztěžuje objasňování a vyšetřování, těla obětí pohazuje na vzdálených místech. 37 Poslední typologie, kterou zde uvádím, vzešla z již zmiňovaného výzkumu R. Resslera a J. Douglase. Týkala se rozlišení sexuálních vrahů, ale lze ji využít i u jiného typu vražd, zvláště pak u sériových pachatelů. Jde o specifickou, prakticky využitelnou typologii osobnosti, jejímž účelem je poskytnout pomoc při vypracování psychologických profilů. 38 Rozlišují se v ní organizovaný pachatel, neorganizovaný pachatel a pachatel smíšeného typu: 36 NEUBACHER, F. IN: PROTIVINSKÝ, Miroslav. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, 314 s. 37 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 38 KUCHTA, Josef ; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005, 397 s. 76

11 Organizovaný pachatel Tento typ vraha má průměrnou až nadprůměrnou inteligenci. Je sociálně i sexuálně kompletní. Často má manželku nebo přítelkyni. Také mívá kvalifikovanou práci, i když profesionální kariéra může vykazovat nestabilitu. Má stálý domov a pečuje o svůj zevnějšek. Lehce navazuje povrchní přátelské vztahy. Jeho delikt bývá uspíšen situačním stresem. Během zločinu užívá alkohol. Při samotné vraždě ovládá svoje chování, navazuje kontakt se svou obětí a konverzuje s ní. Je mobilní a mimo domov se cítí dobře, takže si může vyhlédnout oběť i daleko od jeho bydliště. Hned od počátku kontaktu se jí snaží ovládat. Je také schopen zkoušet zranitelnost oběti tím, že ji např. zastrašuje, vyhrožuje jí nebo naopak přemlouvá či vysvětluje. 39 Vlastní zločiny obvykle sleduje ve sdělovacích prostředcích. Dokonce se může dostat do přímého kontaktu s policií nebo médii. Jeho oběť bývá cizí osoba. Svůj čin plánuje. Odhalení tohoto typu pachatele je obtížnější než u následující kategorie. Dezorganizovaný pachatel Dezorientovaný typ vraha je v mnoha věcech protipólem předchozí kategorie. Mívá podprůměrnou inteligenci a pracuje v nekvalifikovaném zaměstnání. Je sexuálně neschopný, jeho psychický stav i zevnějšek jsou rozloženy. Žije osaměle, sociálně v ústraní, obvykle poblíž místa deliktu. Během páchání trestného činu pociťuje úzkost a nebývá při něm intoxikován alkoholem. Se svojí obětí nekomunikuje buď vůbec, nebo velmi málo. Často na ni útočí zezadu. Dezorientovaný pachatel si před činem může uvědomovat existenci oběti, může ji znát od vidění, ale nemá k ní žádný vztah. 40 Nejeví zájem o sdělovací prostředky a svůj čin předem neplánuje. 41 Pachatel smíšeného typu Absolutní většina pachatelů spadá do tohoto třetího typu. V něm se vyskytují znaky organizovanosti či dezorganizovanosti v různém vzájemném poměru. 39 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 40 tamtéž. 84 s. 41 NETÍK, Karel; NETÍKOVÁ, Daria; HÁJEK, Stanislav. Psychologie v právu. Úvod do forenzní psychologie. Praha : C. H. Beck, s. 77

12 Je třeba ještě uvést, že zmíněným třem typům pachatelů odpovídají i charakteristiky scény deliktu. Protože u dezorganizovaných vrahů se jedná o nepřipravované delikty a u organizovaných o připravované, odpovídá mnohé na scéně deliktu tomu, co již bylo dříve uvedeno o připravovaných a nepřipravovaných vraždách. Není tedy třeba tyto charakteristiky opakovat a odkazuji na publikaci K. Netíka 42 či J. Kuchty a H. Válkové Psychologické profilování Historie profilování V polovině sedmdesátých let nápadně klesla v USA objasněnost vražd. Tento jev vysvětlovali někteří kriminologové statistickým nárůstem deliktů, při kterých pachatel útočí na neznámou oběť. Takový typ deliktů byl označen jako nevztahový. Objasnit trestné činy, kdy pachatel napadá či útočí na neznámé oběti, vyžadoval zásadně jiný styl kriminalistického uvažování, než u vztahových deliktů. Studium nevztahových deliktů se stalo hitem osmdesátých a devadesátých let a do vyšetřovací praxe vstoupila procedura známá jako psychologické profilování. 44 Tato metoda však byla použita již mnohem dříve. Prvním profilujícím skutečného případu byl pravděpodobně Dr. Thomas Bond, chirurg a lektor forenzní medicíny, který v roce 1888 začlenil behaviorální zjištění mezi odborná lékařská fakta ve zprávě z pitvy prostitutky Mary J. Kelly, považovanou za poslední oběť Jacka Rozparovače. 45 Ten je označován za prvního novodobého sériového vraha. V dalších letech byly psychologické služby využívány v kriminalistické praxi jen výjimečně. V literatuře bývají často zmiňovány případy Petera Kürtena, 42 NETÍK, Karel; NETÍKOVÁ, Daria; HÁJEK, Stanislav. Psychologie v právu. Úvod do forenzní psychologie. Praha : C. H. Beck, s. 43 KUCHTA, Josef ; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005, 395 s. 44 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 45 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 78

13 německého sériového vraha, který terorizoval Düsseldorf v letech Jeho charakteristiku naznačili němečtí psychiatři a po dopadení byl detailně zkoumán skupinou psychiatrů v čele s Dr. Bergem. Poznatky o jeho osobnosti se staly velmi cennými. Asi nejčastěji popisovaným případem pak je profil amerického psychiatra Jamese Brussela. Tento profil se týkal atentátníka nazývaného jako Mad bomber, který útočil ve městě New York v průběhu 50. let bombovými útoky. Díky Brusselově pomoci byl v roce 1957 dopaden George Metesky. Skutečně významným rokem ve vývoji této metody se stal až rok Tohoto roku vznikla v rámci Akademie FBI v Quanticu Jednotka behaviorálních věd, nyní Jednotka podpory vyšetřování. Ta se zpočátku zaměřila na vytvoření základních předpokladů k tvorbě profilů, včetně využití počítačové databáze. Posléze se orientovala i na výcvik profilujících expertů a byly na ní vytvářeny profily pro celé Spojené státy americké. V roce 1984 pak byla Jednotka behaviorálních věd podřazena pod nově vzniklé centrum pro analýzu násilných trestných činů (National Center for the Anylysis of Violent Crime NCAVC). Úkolem NCAVC je koordinovat a podporovat vyšetřování s cílem poskytnout pomoc federálním, státním, místním, ale i zahraničním orgánům činným v trestním řízení při objasňování neobvyklé nebo opakované (sériové), násilné trestné činnosti. Centrum též provádí kriminologické výzkumy, eviduje a statisticky zpracovává profilované případy a vede jednotku programu VICAP. 46 O něm bude podrobně pojednáno v následující kapitole. V České republice lze určité počátky profilování nalézt již ve 30. letech minulého století. Svojí publikací Kriminální psychologie (1930) je založil Josef Švejnoha. Poté se vývoj v této oblasti na několik desetiletí zastavil. Nový rozmach tohoto oboru je možné zaznamenat s přihlédnutím k literatuře a výzkumu v letech osmdesátých a především v letech devadesátých. O profilování v těchto letech pojednávají autoři: Netík, Čírtková, Gillnerová, Koukalová. Na Slovensku pak Pješčak či Heretik. 47 Závěrem lze dodat citaci z publikace I. Gillernové a H. Boukalové. Psychologické profilování je jedním z vyšetřovacích postupů, u nás dosud sice 46 FBI- Critical Incident Response Group. Investigations and Operations Support [online]. National Center for Analysis of Violent Crime [cit ]. Dostupné z:< >. 47 POLIŠENSKÁ, V. Profilování pachatelů trestných činů. Kriminalistika, 2008, č. 4, 288 s. 79

14 ne zcela standardních, ale nikoli nových. 48 Také je nutno zmínit, že profilování je jen jednou z řady forenzně psychologických konzultačních služeb (forenzní analýza obsahu textu, grafologie, atd.) Pojem psychologické profilování a využití této metody Pojem psychologického profilu pachatele trestného činu se užívá k označení postupu, při němž profilující odborník na základě analýzy důkazů shromážděných vyšetřováním konkrétního trestného činu vysuzuje základní psychické, sociální a demografické charakteristiky tohoto skutku. 49 Ještě podrobnější a přesnější definici psychologického profilování podává ve své publikaci L. Čírtková. Stručně řečeno, jde o systematické vyhodnocení všech dostupných informací o případu, které jsou použity k podrobné psychologické rekonstrukci chování pachatele (jak se přiblížil k oběti, co dělal v průběhu a těsně po činu). Z rozboru chování se pak podle určitých interpretačních pravidel a s využitím určitých teorií a modelů vysuzuje pravděpodobný portrét (profil) pachatele. 50 Druhá definice se již více podobá současnému trendu forenzní psychologie, kdy se pomalu opouští pojem psychologické profilování a nahrazuje se novými termíny. Jako důvod této změny se uvádí nešťastná medializace pojmu psychologické profilování, a také posun a rozvoj v oblasti této metody. Podle L. Čírtkové 51 se v současnosti totiž mimo jiné zdokonalila behaviorální analýza scény deliktu, a také se rozšířilo spektrum deliktů, při kterých je možné profilování využít. Nově používanými pojmy se stávají operativní analýza případu (Operative Fallanalyse) a kriminální vyšetřovací analýza (Criminal Investigative Analysis). Jako nejpřesnější pak označují I. Gillernová a H. Boukalová 52 termín behaviorální analýza zločinu. Tento termín používá ve své publikaci i J. Hofmanová a definuje behaviorální analýzu takto, behaviorální analýzu lze definovat jako obor kriminalistiky, který zkoumá zákonitosti mezi způsobem páchání kriminalisticky 48 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 49 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 50 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 51 ČÍRTKOVÁ, Ludmila a kol. Psychológia pre právnikov. Bratislava : IURA EDITION, s. 52 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 80