Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na vraždy sériové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na vraždy sériové"

Transkript

1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na vraždy sériové Předkládá: Jan Thomayer

2 Vzor citace: THOMAYER, Jan. Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na vraždy sériové. Diplomová práce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, s. 4. Metodika vyšetřování sériových vražd Sériové vraždy je z kriminalistického hlediska nesmírně obtížné objasnit. Bývají často označovány jako vraždy bez zřejmého motivu a už z tohoto označení lze odvodit, že dopadnout pachatele je v takových případech velice náročné. Vzhledem k tomu, že při nich hrozí další opakování podobného nebo stejného trestného činu, policejní orgány musí reagovat co nejrychleji a nejefektivněji. Následující část je tedy věnována tématice sériových vražd a speciálním metodám, které se využívají při jejich objasňování Pojem sériová vražda Aby bylo možno dále popsat metody vyšetřování, je nutné nejprve popsat, co se sériovou vraždou myslí. Až do osmdesátých let byli několikanásobní vrazi zařazeni do stejné kategorie masoví vrazi. 1 Ani dnes neexistuje jednotná a všeobecně přijatá definice sériové vraždy. V literatuře je nejčastěji zmiňovaná následující klasifikace 2 vypracovaná FBI. Ta rozlišuje vražd podle počtu obětí, času mezi jednotlivými vraždami a stylu útoku: Prostá (samostatná) vražda (single homicide): představuje usmrcení jedné oběti při jednom vražedném útoku; Dvojnásobná vražda (double homicide): představuje usmrcení dvou obětí ve stejném čase na jednom místě; Trojnásobná vražda (triple homicide): představuje usmrcení tří obětí ve stejném čase na jednom místě; Masová vražda (mass murder): představuje usmrcení čtyř nebo více obětí na jednom místě ve stejném čase (příklady: Charles Whitman, USA, obětí; Eric Harris a Dylan Klebold, USA, obětí; Robert 1 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 2 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 68

3 Steinhäuser, Německo, obětí; Olga Hepnarová, ČSSR, obětí); Vražedný (tah, vlna) záchvat (spree murder): jeden útok pachatele, který se odehrává na dvou či více místech v krátkém časovém úseku. Pachatel mezi jednotlivými útoky emocionálně nevychladne (příklady: Howard Unruh, USA, obětí; Martin Bryant, Austrálie, obětí); Sériová vražda (seriál murder): je určena třemi nebo více samostatnými útoky na třech nebo více různých místech. Mezi jednotlivými útoky pachatel emocionálně vychladne. Období emocionálního vychladnutí umožní sériového vraha odlišit od dalších vícečetných vrahů (příklady: John Wayne Gacy, USA, vraždy v letech , 33 obětí; Ivan Milat, Austrálie, , 7 obětí; Andrei Chikatilo, Rusko, , 53 obětí; Václav Mrázek, ČSSR, , 7 obětí). Někteří autoři 3 rozlišují ještě klasické sériové vrahy a sériové odstřelovače (seriál snipers). Odstřelovači se liší od klasických sériových vrahů tím, že jejich jednání není namířeno proti konkrétní oběti, ale proti veřejnosti. Jsou si totiž vědomi toho, že lidé se nejvíce děsí násilí, které je nevypočitatelné a svévolné. Motivem sériového snipera je spíše moc nad životem jiných lidí než utrpení individuální oběti. Jako příklad lze uvést Johna Allena Muhammada a Lee Boyda Malva, kteří zastřelili v roce 2002 na území USA 11 lidí. Nakonec je třeba zmínit ještě jednu z nejnovějších definic sériové vraždy, která byla přijata na sympoziu NCAVC (National Center for the Analysis of Violent Crime) v roce Ta popisuje sériovou vraždu jako: Nezákonné usmrcení dvou nebo více obětí stejným pachatelem (či pachateli), v samostatných událostech. 3 FULLGRABE, L. IN: PROTIVINSKÝ, Miroslav. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, 311 s. 4 FBI- National Center for the Analysis of Violent Crime. Reports and publications [online]. Serial Murder [cit ]. Dostupné z:< >. 69

4 4.2. Rozdíly mezi sériovým vrahem, masovým vrahem a vrahem na vražedné vlně Mimo rozdílů vyplívajících z výše uvedených definic (různý počet útoků, místa činu a přítomnost nebo absence emocionálního vychladnutí), existují i další odlišnosti mnohočetných vrahů. Klasického masového a záchvatovitého vraha (vraha na vražedné vlně) nezajímá, kdo je jeho obětí. Usmrtí každého, kdo s ním přijde v době útoku do kontaktu. Naopak sériový pachatel obvykle vybírá určitý typ oběti a je přesvědčen, že nikdy nebude dopaden. Sériový pachatel pečlivě monitoruje svoje chování, aby se vyhnul dopadení, zatímco záchvatovitý vrah, který bývá často brzy identifikován, obvykle není schopen kontroly průběhu útoku. Sériový vrah naopak bude plánovat a vybírat oběti i místo, někdy přeruší svoje jednání, jestliže oběť nebo místo neodpovídá jeho představám. 5 Jak u masových vrahů, tak i u záchvatovitých vrahů je třeba řádění rozumět jako jednomu ucelenému dění, které má svůj začátek a konec. U vrahů tohoto typu se předpokládá, že spouštěčem může být vnější událost a oni pak konají v určitém stavu rozrušení z pomsty nebo ze zoufalství. Masoví vrazi velmi často trpí psychózou. U sériových vrahů je tomu jinak. Každá jejich vražda představuje jeden dílek různě dlouhé série. Mezi jednotlivými vraždami může být pauza trvající dny, měsíce, ale i roky. Psychotickým onemocněním trpí jen výjimečně. Jak uvádí Bourgoin 6, počet psychotiků činí pouze 5 % z celkového počtu. Příkladem může být Richard Chase, který zavraždil 6 obětí v letech v Sacramentu (USA). Rozdíl je také v tom, že masový vrah a záchvatovitý vrah bývá většinou dopaden nebo spáchá sebevraždu. Naopak dopadnout sériového vraha je extrémně náročné a sebevraždu páchá jen výjimečně. Příležitostně se sériový vrah může proměnit ve vraha na vražedné vlně, když přijde na to, že ho policie odhalila a je mu na stopě. 7 5 DOUGLAS, J. E. ; BURGESS, A. W. ; RESSLER, R. K. (1997) IN: HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 6 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 7 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 70

5 4.3. Osobnost sériového vraha Následující osobnostní charakteristiky a statistické údaje pocházejí především z USA, kde bylo dopadeno nejvíce sériových vrahů na světě (S. Bougroin 8 uvádí, že v letech bylo na světě odhaleno 160 sériových vrahů, z nichž 120 bylo dopadeno v USA). Co se týká odhadů počtu činných sériových vrahů na území USA, R. Ressler (1988) odhadnul tento počet na 30 až 100 aktivních sériových vrahů. V Anglii a Walesu je odhadováno kolem čtyř aktivních sériových vrahů. 9 V USA bylo také vedeno nejvíce výzkumů ohledně tohoto tématu. Jedním z nich je například výzkum, který zahájil roku 1979 Robert Ressler a John Douglas. Trval několik let a týkal se rozhovorů a detailního rozboru případů 36 dopadených sexuálních vrahů, z nichž většina byla sériovými pachateli. Z tohoto výzkumu a dalších statistických údajů FBI vyšla najevo následující fakta. Pachatel sériové vraždy je většinou svobodný, bezdětný mladý muž (v 83 % běloch, ač u běžných vražd je v USA pachatelů bělochů jen 41 % 10 ), který v době své první vraždy ještě nedosáhl věku 30 let (průměrný věk 27,27 let). Obětí byly z dvou třetin ženy. Mezi pachatelem a obětí neexistuje před činem žádný vztah. 11 Jak už bylo zmíněno ve druhé kapitole, v USA je střelná zbraň použita zhruba u 65 % vražd. Naproti tomu sériový vrah volí střelnou zbraň jen ve 22 %. Co se týká volby dalších zbraní mezi sériovými vrahy, jsou čísla následující 12 (číslo v závorce udává procento použití dané zbraně u běžných vražd): nože 40 % (17 %), nástroje (př. kladiva) 9 % (5 %), uškrcení 9 % (1,6 %). Z těchto čísel vyplívá, že sériový vrah většinou dává přednost kontaktu se svou obětí. Zajímavá je též volba zbraně u sériových vražedkyň. Ty používají ve 45 % jed. 8 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 9 BROOKMAN, Fiona. Understanding Homicide.London : SAGE, s. 10 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 11 NEUBACHER, F. IN: PROTIVINSKÝ, Miroslav. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, 313 s. 12 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 71

6 U pachatelů sériových vražd se intelekt nejčastěji pohybuje v pásmu mírného nadprůměru až nadprůměru. 13 V jejich anamnéze se objevuje traumatické dětství (nikoli vždy!). Upozorňuje se také na psychické a neurologické poruchy. Jako včasný indikátor možného neblahého vývoje je podle psychologů FBI nutné brát noční pomočování, žhářství a mučení zvířat. Na uvedená tvrzení je však nutno nahlížet s rezervou. Byla sice zjištěna výzkumně, ale týkají se pouze jedné skupiny sériových vrahů, a to sadistických pachatelů. V dospělosti u nich pak bývá diagnostikována porucha osobnosti (dříve psychopatie). Většinou se jedná o asociální poruchu, maligní narcismus a sadismus. 14 Výzkum Resslera a Douglase též přinesl poznatky o mysli pachatelů sadistických sériových vražd. Vše nasvědčuje tomu, že kriminální jednání je připravováno agresivním přebujelým fantazírováním a nikoli sexuální potřebou ve smyslu aktivizované touhy po sexuálním uspokojení. Podle studie FBI jde o pachatele, kteří dlouhou dobu před činem spřádají sadistické představy a fantazie, které jim přinášejí uspokojení. V pozadí kriminálního jednání jsou tedy agresivní fantazie, nikoliv sexuální potřeby. 15 Podle autentických výpovědí zkoumaných pachatelů jsou snové představy až do první spáchané vraždy spíše vágní a nesouvislé, ponejvíce se zaobírají usmrcením oběti. Jakmile dojde k první vraždě, stávají se zřetelnějšími a strukturovanějšími. Pachatel se v představách začíná zabývat tím, jak zdokonalit různé fáze vražedného útoku. Tímto způsobem se ze sadistického pachatele stává sériový vrah. 16 Zločin je vrahem považován za jakýsi druh rituálu. Všichni vyšetřovaní pachatelé potvrzovali důležitost svých fantazií a přiznávali, že po první vraždě byli velmi zaneprázdnění a někdy i stimulováni vzpomínkami na svůj čin, což přispívalo k napájení fantazií jejich příštích činů. 17 Z důvodu oživení vzpomínek na svůj čin si proto řada sériových vrahů odnáší z místa činu trofej. Může jí být 13 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 14 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 15 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha : EUROUNION, s. 16 tamtéž. 98 s. 17 BOURGOIN, Stéphane. Bestiální vrazi. Plzeň : NAVA, s. 72

7 část těla oběti, její oblečení nebo jiná věc, která jí patřila. Ze stejného důvodu se mohou vrazi na místo činu či místo ukrytí mrtvoly vracet. Na závěr uvádím citaci, která se vztahuje k výše popsanému: Odborníci přikládají těmto výzkumům velkou váhu. Výslovně zdůrazňují, že každý, kdo je profesionálně činný v oblasti uplatňování práva, by si měl osvojit poznatky o existenci popsaných agresivních fantazií Typologie sériových vrahů Jak uvádí J. Hofmanová, typologie objektů je součástí kriminalistického uvažování, které pomáhá lépe nasměrovat vyšetřování. 19 Z tohoto důvodu je na místě uvést alespoň nejdůležitější typologie, které napomůžou pochopení fenoménu sériových vrahů. Obecně je typologický přístup zaměřen na podobnost určitých stránek osobnosti a psychiky skupiny lidí a současně odlišnost společných znaků od lidí jiných. 20 Typ je přitom shrnutím několika kvalitativních znaků a nemusí mít přesné hranice. Málo kdy se totiž dá určitý objekt zařadit čistě do jedné z kategorií. Častěji se vyskytují smíšené typy, které mají vlastnosti více kategorií, přesto převážně inklinují k jedné z nich. Tak je tomu i u následujících typologií. Jednou z klíčových je klasifikace R. Holmese a J. DeBurgera 21, která rozlišuje sériové vrahy dle motivace: Halucinující (vizionářský) typ vraha (visionary seriál killer) 22 : Trpí silně poruchovým kontaktem s realitou. K vraždě je hnán vnitřními hlasy. Může vraždit pod vlivem sluchových či vizuálních halucinací. Z psychiatrického hlediska jde o psychotika. Pachatel na scéně deliktu neprovádí inscenace, 18 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha : EUROUNION, s. 19 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 20 URBANOVÁ, M. ; NETÍK, K. (1984) IN: HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 21 HOLMES, R. M. ; DeBURGER, J. (1988) IN: HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 22 Příklad: Richard Trenton Chase byl šestinásobný sériový vrah, který své zločiny spáchal v letech 1977 a 1978 v Sacramentu (USA). V roce 1975 byl internován na psychiatrické léčebně kvůli pití zvířecí krve. Léčebnu však opustil hned následujícího roku, kdy byl propuštěn do péče rodičů. Chase své oběti vždy nejprve zastřelil a poté pil jejich krev. U své nejmladší oběti, dvaadvacetiměsíčního chlapce, se dopustil i kanibalismu. Místo činu bylo dezorganizované a našly se na něm důkazy, stejně tak jako poté u Chase doma. IN: INNES, Brian. Nejkrutější zločiny v dějinách. Frýdek-Místek : Alpress, s. 73

8 scéna bývá dezorganizovaná. Nemá žádný ideální typ oběti a jeho činy nejsou ve vztahu k sexu. 23 Vyskytuje se spíše výjimečně. 24 Misionářský typ vraha (missionary seriál killer) 25 : Cítí potřebu likvidovat určitou skupinu či kategorii lidí, kteří si podle něj nezaslouží žít. Svou činnost chápe jako poslání a vybranou skupinu pokládá za méněcennou. Jeho oběti spojuje například rasa, sexuální orientace, způsob obživy (např. prostitutky) či života (např. bezdomovci). Ani jeho činy nemají vztah k sexu. Místo činu bývá organizované 26 Hédonistický typ vraha (hedonistic seriál killer): Vraždí pro potěšení, které mu zabíjení přináší. Podle povahy psychického zisku lze rozdělit hédonistické vrahy na tři podskupiny. Oproti halucinujícímu vrahovi, který zabíjí rychle je u druhé a třetí podskupiny vražda zaměřena na celý proces usmrcování a může obsahovat i kanibalismus, ofenzivní členění těla, nekrofilii, trýznění, zohavení, atd. Podskupiny hédonistického vraha jsou následující: Vrah vyhledávající pohodlí či radost ze života (comfort killer) 27 : Očekává zisk peněz či nějakých materiálních hodnot a zabíjí obvykle známou či blízkou osobu (manžely apod.). Do této kategorie jako zvláštní subtyp spadá nájemný vrah. Ten však zabíjí neznámé oběti. Místo činu bývá organizované KUCHTA, Josef ; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005, 394 s. 24 NEUBACHER, F. IN: PROTIVINSKÝ, Miroslav. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, 314 s. 25 Příklad: Colin Ireland je britským sériovým vrahem, který má na svědomí pět vražd. Všechny byly spáchány v roce 1993 a spojoval je fakt, že oběťmi byli homosexuální muži. Ireland však podle svých vyjádření nevraždil muže kvůli jejich sexuální orientaci, nýbrž kvůli tomu, že byli zvrhlíci. Tím měl na mysli to, že všechny jeho oběti preferovaly sadomasochismus v jejich sexuální aktivitě. V jeho motivaci vystupovala do popředí i touha být slavným sériovým vrahem a spáchat dokonalou vraždu, proto má též prvky vraha vyhledávajícího napětí. IN: GEKOSKI, Anna. Colin Ireland [online]. Serial killers [cit ]. Dostupné z: < 26 KUCHTA, Josef ; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005, 394 s. 27 Příklad: Českým příkladem může být manželský pár Stodolových. Ti mezi lety zavraždili osm osob v pokročilém věku a o další dvě vraždy se pokusili. Oběti napadali v jejich domovech a některé z vražd se snažili inscenovat jako sebevraždy. Poté pachatelé z domů odnášeli jak hotovost, tak i další cennosti. Soud vyměřil Daně Stodolové i Jaroslavu Stodolovi doživotní trest odnětí svobody. IN: Kriminalistický sborník, 2005, č. 2. IN: STRAUS, Jiří; VAVERA, František a kol. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem II. Praha : POLICE HISTORY, s. 28 KUCHTA, Josef ; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005, 395 s. 74

9 Vrah vyhledávající napětí (thrill killer) 29 : Pociťují potěšení z nebezpečí. Vraždí ze zvědavosti a ze zájmu získat extrémní zkušenost. 30 Při usmrcení prožívá radost. Má svůj ideální typ oběti. Místo činu bývá organizované. Vrah z rozkoše/vilnosti (lust killer) 31 : Vraždou získává sexuální vzrušení a uspokojení. Obvykle holdují sadismu, antropofagii, pikerismu či nekrofilii. 32 Také on má svůj ideální typ oběti. Místo činu bývá organizované. Mocensky orientovaný typ vraha (power and control serial killer) 33 : Zabíjí z řady důvodů, které se však vždy vztahují k potřebě moci a dominance. 34 Často pronásleduje oběť a následně se snaží protahovat zabíjení pro psychologický zisk, kterého se mu dostává. Zabíjí zbraní s dotykem ruky (hands-on weapon) zvláště má sklon k rdoušení. Je hnán touhou stát se pánem nad životem a smrtí své oběti. Prioritní není sexuální uspokojení, i když může dojít též k sexuálnímu jednání. 35 Vyhledává určitý typ oběti. Místo činu bývá organizované. 29 Příklad: Ukázkovým příkladem je dvojice ukrajinských pachatelů (Viktor Sayenko a Igor Suprunyuck), kteří v červnu a červenci roku 2007 spáchali 21 vražd. Mezi jejich oběti patřili muži i ženy různého věku. Jako zbraň používali především tupé nástroje. Některé z vražd si Sayenko a Suprunyuck fotili a natáčeli, což posloužilo jako jeden z důkazů. Detektiv Bohdan Vlasenko uvedl na jejich adresu: Myslíme, že vraždění byl jejich koníček. IN: Rt.com [online]. Killing for kicks [cit ]. Dostupné z: <http://rt.com/news/killing-for-kicks-youths-confess-to-21-murders/>. 30 NEUBACHER, F. IN: PROTIVINSKÝ, Miroslav. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, 314 s. 31 Příklad: Jako ukázku vybírám německého sériového vraha Petera Kürtena. Kürten vraždil v letech a v roce 1931 byl odsouzen k trestu smrti za devět dokonaných vražd a sedm pokusů. Peter Kürten byl sexuální sadista, kterého vzrušovalo užití násilí na jeho obětech a pohled na krev, kterou z ran způsobených svým obětem občas pil. Při útocích používal kladivo, nůžky, nůž nebo oběti škrtil. Za oběť si vybíral převážně mladé ženy. IN: BOURGOIN, Stéphane. Černá kniha sériových vrahů. Praha : XYZ, 2005, s. 32 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 33 Příklad: Jako příklad může být vybrán tzv. zabiják od Zelené řeky, který vraždil v USA mezi lety Gary Ridgwayovi padlo za oběť nejméně 49 žen. V naprosté většině případů své oběti uškrtil. O tělech svých obětí vypovídal takto: Když sem je zabíjel, mohl jsem je kontrolovat. A zůstával jsem jejich pánem dokud je nenašli. Znamenalo to, že mi patří cítil jsem hrozné prázdno, když je pak někdo našel. I Gary Ridgway však má prvky více skupin. Lze v něm spatřit také typ misionářského vraha neboť vraždil téměř výhradně prostitutky a takto o nich vypovídal: Samozřejmě je mi líto, že jsem to dělal, ale nezabíjel jsem slušné lidi. Zabíjel jsem prostitutky, které jste vy nedokázali udržet pod kontrolou. IN: BOURGOIN, Stéphane. Černá kniha sériových vrahů. Praha : XYZ, 2005, s. 34 KUCHTA, Josef ; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005, 395 s. 35 NEUBACHER, F. IN: PROTIVINSKÝ, Miroslav. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, 314 s. 75

10 V Německu byla na základě vyhodnocení 61 sériových vrahů navržena Harbortem nová typologie pachatelů podle motivů. Uvádím jí kvůli představě o četnosti pachatelů podle jednotlivých motivů: o Sexuální vrah (22 osob); o Loupežný vrah (analogie ke komfort killer)- vraždí z chamtivosti (22 osob); o Vrah ze vztahu- rodinného, příbuzenského, přátelského (6 osob); o Vrah ze smýšlení (analogie k missionary killer) - politického, náboženského, etického atd. (6 osob); o Vrah z dispozic- sběrná či smíšená podskupina vrahů, kteří mohou být motivováni jak vnitřními, tak vnějšími podněty (4 osoby); o Vrah na objednávku (1 osoba). 36 I když je v české historii znám jen jeden případ kočovného sériového vraha a to Ladislava Hojera. Uvádím i charakteristiku sériových pachatelů podle jejich pohybu v prostoru. Tato typologie může být aktuální zvláště po zavedení Schengenského prostoru. Rozlišuje se: Geograficky ustálený pachatel (geographically stable): Žije na jednom místě a v jeho blízkosti také vraždí; Geograficky nestálý pachatel (geographically transient): Cestováním ztěžuje objasňování a vyšetřování, těla obětí pohazuje na vzdálených místech. 37 Poslední typologie, kterou zde uvádím, vzešla z již zmiňovaného výzkumu R. Resslera a J. Douglase. Týkala se rozlišení sexuálních vrahů, ale lze ji využít i u jiného typu vražd, zvláště pak u sériových pachatelů. Jde o specifickou, prakticky využitelnou typologii osobnosti, jejímž účelem je poskytnout pomoc při vypracování psychologických profilů. 38 Rozlišují se v ní organizovaný pachatel, neorganizovaný pachatel a pachatel smíšeného typu: 36 NEUBACHER, F. IN: PROTIVINSKÝ, Miroslav. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, 314 s. 37 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 38 KUCHTA, Josef ; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005, 397 s. 76

11 Organizovaný pachatel Tento typ vraha má průměrnou až nadprůměrnou inteligenci. Je sociálně i sexuálně kompletní. Často má manželku nebo přítelkyni. Také mívá kvalifikovanou práci, i když profesionální kariéra může vykazovat nestabilitu. Má stálý domov a pečuje o svůj zevnějšek. Lehce navazuje povrchní přátelské vztahy. Jeho delikt bývá uspíšen situačním stresem. Během zločinu užívá alkohol. Při samotné vraždě ovládá svoje chování, navazuje kontakt se svou obětí a konverzuje s ní. Je mobilní a mimo domov se cítí dobře, takže si může vyhlédnout oběť i daleko od jeho bydliště. Hned od počátku kontaktu se jí snaží ovládat. Je také schopen zkoušet zranitelnost oběti tím, že ji např. zastrašuje, vyhrožuje jí nebo naopak přemlouvá či vysvětluje. 39 Vlastní zločiny obvykle sleduje ve sdělovacích prostředcích. Dokonce se může dostat do přímého kontaktu s policií nebo médii. Jeho oběť bývá cizí osoba. Svůj čin plánuje. Odhalení tohoto typu pachatele je obtížnější než u následující kategorie. Dezorganizovaný pachatel Dezorientovaný typ vraha je v mnoha věcech protipólem předchozí kategorie. Mívá podprůměrnou inteligenci a pracuje v nekvalifikovaném zaměstnání. Je sexuálně neschopný, jeho psychický stav i zevnějšek jsou rozloženy. Žije osaměle, sociálně v ústraní, obvykle poblíž místa deliktu. Během páchání trestného činu pociťuje úzkost a nebývá při něm intoxikován alkoholem. Se svojí obětí nekomunikuje buď vůbec, nebo velmi málo. Často na ni útočí zezadu. Dezorientovaný pachatel si před činem může uvědomovat existenci oběti, může ji znát od vidění, ale nemá k ní žádný vztah. 40 Nejeví zájem o sdělovací prostředky a svůj čin předem neplánuje. 41 Pachatel smíšeného typu Absolutní většina pachatelů spadá do tohoto třetího typu. V něm se vyskytují znaky organizovanosti či dezorganizovanosti v různém vzájemném poměru. 39 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 40 tamtéž. 84 s. 41 NETÍK, Karel; NETÍKOVÁ, Daria; HÁJEK, Stanislav. Psychologie v právu. Úvod do forenzní psychologie. Praha : C. H. Beck, s. 77

12 Je třeba ještě uvést, že zmíněným třem typům pachatelů odpovídají i charakteristiky scény deliktu. Protože u dezorganizovaných vrahů se jedná o nepřipravované delikty a u organizovaných o připravované, odpovídá mnohé na scéně deliktu tomu, co již bylo dříve uvedeno o připravovaných a nepřipravovaných vraždách. Není tedy třeba tyto charakteristiky opakovat a odkazuji na publikaci K. Netíka 42 či J. Kuchty a H. Válkové Psychologické profilování Historie profilování V polovině sedmdesátých let nápadně klesla v USA objasněnost vražd. Tento jev vysvětlovali někteří kriminologové statistickým nárůstem deliktů, při kterých pachatel útočí na neznámou oběť. Takový typ deliktů byl označen jako nevztahový. Objasnit trestné činy, kdy pachatel napadá či útočí na neznámé oběti, vyžadoval zásadně jiný styl kriminalistického uvažování, než u vztahových deliktů. Studium nevztahových deliktů se stalo hitem osmdesátých a devadesátých let a do vyšetřovací praxe vstoupila procedura známá jako psychologické profilování. 44 Tato metoda však byla použita již mnohem dříve. Prvním profilujícím skutečného případu byl pravděpodobně Dr. Thomas Bond, chirurg a lektor forenzní medicíny, který v roce 1888 začlenil behaviorální zjištění mezi odborná lékařská fakta ve zprávě z pitvy prostitutky Mary J. Kelly, považovanou za poslední oběť Jacka Rozparovače. 45 Ten je označován za prvního novodobého sériového vraha. V dalších letech byly psychologické služby využívány v kriminalistické praxi jen výjimečně. V literatuře bývají často zmiňovány případy Petera Kürtena, 42 NETÍK, Karel; NETÍKOVÁ, Daria; HÁJEK, Stanislav. Psychologie v právu. Úvod do forenzní psychologie. Praha : C. H. Beck, s. 43 KUCHTA, Josef ; VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005, 395 s. 44 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 45 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 78

13 německého sériového vraha, který terorizoval Düsseldorf v letech Jeho charakteristiku naznačili němečtí psychiatři a po dopadení byl detailně zkoumán skupinou psychiatrů v čele s Dr. Bergem. Poznatky o jeho osobnosti se staly velmi cennými. Asi nejčastěji popisovaným případem pak je profil amerického psychiatra Jamese Brussela. Tento profil se týkal atentátníka nazývaného jako Mad bomber, který útočil ve městě New York v průběhu 50. let bombovými útoky. Díky Brusselově pomoci byl v roce 1957 dopaden George Metesky. Skutečně významným rokem ve vývoji této metody se stal až rok Tohoto roku vznikla v rámci Akademie FBI v Quanticu Jednotka behaviorálních věd, nyní Jednotka podpory vyšetřování. Ta se zpočátku zaměřila na vytvoření základních předpokladů k tvorbě profilů, včetně využití počítačové databáze. Posléze se orientovala i na výcvik profilujících expertů a byly na ní vytvářeny profily pro celé Spojené státy americké. V roce 1984 pak byla Jednotka behaviorálních věd podřazena pod nově vzniklé centrum pro analýzu násilných trestných činů (National Center for the Anylysis of Violent Crime NCAVC). Úkolem NCAVC je koordinovat a podporovat vyšetřování s cílem poskytnout pomoc federálním, státním, místním, ale i zahraničním orgánům činným v trestním řízení při objasňování neobvyklé nebo opakované (sériové), násilné trestné činnosti. Centrum též provádí kriminologické výzkumy, eviduje a statisticky zpracovává profilované případy a vede jednotku programu VICAP. 46 O něm bude podrobně pojednáno v následující kapitole. V České republice lze určité počátky profilování nalézt již ve 30. letech minulého století. Svojí publikací Kriminální psychologie (1930) je založil Josef Švejnoha. Poté se vývoj v této oblasti na několik desetiletí zastavil. Nový rozmach tohoto oboru je možné zaznamenat s přihlédnutím k literatuře a výzkumu v letech osmdesátých a především v letech devadesátých. O profilování v těchto letech pojednávají autoři: Netík, Čírtková, Gillnerová, Koukalová. Na Slovensku pak Pješčak či Heretik. 47 Závěrem lze dodat citaci z publikace I. Gillernové a H. Boukalové. Psychologické profilování je jedním z vyšetřovacích postupů, u nás dosud sice 46 FBI- Critical Incident Response Group. Investigations and Operations Support [online]. National Center for Analysis of Violent Crime [cit ]. Dostupné z:< >. 47 POLIŠENSKÁ, V. Profilování pachatelů trestných činů. Kriminalistika, 2008, č. 4, 288 s. 79

14 ne zcela standardních, ale nikoli nových. 48 Také je nutno zmínit, že profilování je jen jednou z řady forenzně psychologických konzultačních služeb (forenzní analýza obsahu textu, grafologie, atd.) Pojem psychologické profilování a využití této metody Pojem psychologického profilu pachatele trestného činu se užívá k označení postupu, při němž profilující odborník na základě analýzy důkazů shromážděných vyšetřováním konkrétního trestného činu vysuzuje základní psychické, sociální a demografické charakteristiky tohoto skutku. 49 Ještě podrobnější a přesnější definici psychologického profilování podává ve své publikaci L. Čírtková. Stručně řečeno, jde o systematické vyhodnocení všech dostupných informací o případu, které jsou použity k podrobné psychologické rekonstrukci chování pachatele (jak se přiblížil k oběti, co dělal v průběhu a těsně po činu). Z rozboru chování se pak podle určitých interpretačních pravidel a s využitím určitých teorií a modelů vysuzuje pravděpodobný portrét (profil) pachatele. 50 Druhá definice se již více podobá současnému trendu forenzní psychologie, kdy se pomalu opouští pojem psychologické profilování a nahrazuje se novými termíny. Jako důvod této změny se uvádí nešťastná medializace pojmu psychologické profilování, a také posun a rozvoj v oblasti této metody. Podle L. Čírtkové 51 se v současnosti totiž mimo jiné zdokonalila behaviorální analýza scény deliktu, a také se rozšířilo spektrum deliktů, při kterých je možné profilování využít. Nově používanými pojmy se stávají operativní analýza případu (Operative Fallanalyse) a kriminální vyšetřovací analýza (Criminal Investigative Analysis). Jako nejpřesnější pak označují I. Gillernová a H. Boukalová 52 termín behaviorální analýza zločinu. Tento termín používá ve své publikaci i J. Hofmanová a definuje behaviorální analýzu takto, behaviorální analýzu lze definovat jako obor kriminalistiky, který zkoumá zákonitosti mezi způsobem páchání kriminalisticky 48 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 49 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 50 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 51 ČÍRTKOVÁ, Ludmila a kol. Psychológia pre právnikov. Bratislava : IURA EDITION, s. 52 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 80

15 relevantní události a jejími účastníky, jehož cílem je vypracovat metody na určení modelu psychických a fyzických vlastností pachatele a dalších informací, které jsou potřebné na vypátrání pachatelů, jejich usvědčení ze spáchání trestných činů a také na zdokonalování systému preventivních opatření. 53 Tolik pro hlubší pochopení. V této práci však budu záměrně ještě využívat původního označení psychologické profilování, neboť v české literatuře (ze které čerpám a cituji) stále ještě drtivě dominuje a bude to tak tedy pro čtenáře srozumitelnější a přesnější. Jak už bylo řečeno, profilující odborník by měl na základě způsobu spáchání trestného činu identifikovat a dekódovat stopy, které odrážejí určité zvláštnosti pachatele. Z toho vyplývá, že ne každý trestný čin lze profilovat. Tak je tomu například, pokud je způsob spáchání strohý, nenápadný a bez zvláštností. Jako nevhodný postup se profilování uvádí též u organizovaného zločinu, nájemných vražd, běžných krádeží či u trestných činů spáchaných pod vlivem drogy (kvůli změně psychického stavu). Profil je zbytečné vytvářet i tam, kde je pachatel po ruce, např. u vztahové vraždy. Naopak, profil pachatele bývá pořizován téměř vždycky v souvislosti s objasňováním sériových vražd. 54 Za další vhodné případy k profilování se považují, některá úmyslná usmrcení, zpravidla sexuálně motivovaná nebo ta, v nichž pachatel užívá nadměrného množství násilí, např. mučení. Dále jsou vypracovávány profily v případech znásilnění, pohlavního zneužívání, žhářství, pumových útoků, únosů, vydírání, výhružných či obscénních telefonátů Východiska pro tvorbu profilů Psychologické profilování vychází z předpokladu, že člověk promítá do jakékoli činnosti a výtvorů svou osobnost. I páchání trestného činu a výsledek trestné činnosti v sobě nesou pečeť osobnosti jejich původce. Sledujeme jakýsi individuální rukopis pachatele trestného činu. Čím více informací týkajících se 53 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha : Jaroslav Hofman, s. 54 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Od analýzy případu k profilu pachatele. Kriminalistika, 2007, č. 1, 63 s. 55 PINIZOTTO, A., J.: Forensic Psychology: Criminal Personality Profilling IN: GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 81

16 vyšetřovaného případu profilující expert získá, tím by měl být profil přesnější a přínosnější. 56 Velký význam se přikládá především způsobu spáchání. Ten představuje psychologicky nejbohatší zdroj údajů pro profilování. Z tohoto důvodu je třeba vysvětlit pojmy signatura (personalizace) a modus operandi. Ty je třeba rozlišovat při posuzování chování pachatele. Modem operandi rozumíme pragmatické chování pachatele, které zabezpečuje jistý výsledek trestného činu. Signaturou naopak rozumíme chování pachatele, které jde za tuto (pragmatickou) míru, a tedy není bezpodmínečně nutné k úspěšnému spáchání činu. Jedná se tedy o chování, které reprezentuje jen osobní potřeby pachatele resp. Jeho fantazijní představy. 57 Velmi zjednodušeně je modus operandi vlastně způsob, jakým je trestný čin spáchám, a signatura v podstatě motiv, který vedl ke spáchání činu. Mezi modem operandi a signaturou je však v některých situacích jen velmi tenká hranice a jen obtížně je od sebe odlišujeme. Atributy, jejichž souhrn tvoří v některých případech modus operandi, se u jiného trestného činu stává signaturou, např. u způsobu spáchání vraždy. Pokud pachatel svou oběť po vraždě znetvoří, aby ztížil možnost identifikace a tím oddálil vyřešení případu, jedná se o modus operandi. Studujeme pachatelův způsob, jakým vraždí a jak po sobě zahlazuje stopy. Jde pouze o důsledek, ale nikoliv příčinu. Pokud však pachatel svou oběť po činu znetvoří z důvodu sexuálního uspokojení a tato aktivita mu činí rozkoš, jedná se o signaturu, o motiv. Znetvoření není pouze způsobem, stává se samotným cílem. 58 Dalším rozdílem, který je třeba si u sériových vražd uvědomit, že modus operandi je dynamičtější a proměnlivější. Vyvíjí se v průběhu trestné činnosti. Jak v závislosti na podmínkách, tak i na zkušenostech pachatele. Například poprvé byl jako vražedný nástroj užit provaz. Pachatel však zjistil, že nemá dostatek síly k tomu, aby napadeného dostatečně účinně zneškodnil v přiměřené době. Proto v dalším případě zvolí jako vražedný nástroj nůž. Naproti tomu důvody, proč si pachatel vybírá oběti a proč vraždí, se u sériových pachatelů měnit nebude. Proto 56 ZÁHORSKÁ, Jindřiška. Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. Praha : Portál, s. 57 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Od analýzy případu k profilu pachatele. Kriminalistika, 2007, č. 1, 67 s. 58 ZÁHORSKÁ, Jindřiška. Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. Praha : Portál, s. 82

17 pro studium chování sériových vrahů je spolehlivějším vodítkem signatura neboť pro vyšetřování znamená v naprosté většině případů stabilní faktor. 59 V našich podmínkách nebývá profilující odborník přítomen od počátku vyšetřování. Profily obvykle zpracovávají znalci psychologové či psychiatři a bývají přibráni poté, co kriminalisté shromáždí většinu důkazů, a pachatel přesto není dosud odhalen. Proto je nutné, aby se profilující expert seznámil s následujícími materiály: Podrobný protokol o ohledání místa činu; Podrobnou dokumentaci dalších vyšetřovacích úkonů; Protokol o pitvě oběti; Toxikologický posudek; Protokoly výslechů svědků; Videodokumentaci z ohledání místa činu Postup při tvorbě profilu a jeho struktura V oblasti profilování neexistuje jednotná metodika postupu, ani všeobecně závazná či platná teorie. Zpravidla se uplatňuje eklektický přístup, tj. podle okolností konkrétního případu se používá vše, co slibuje praktický úspěch. Odborník na profilování sahá po různých koncepcích, teoriích a modelech lidského chování a prožívání s nadějí, že korespondují s právě řešeným případem. Přitom se pohybuje hlavně na půdě kriminalistiky, kriminologie, psychologie, psychiatrie, ale i sociologie. 61 Přesto je při tvorbě profilu většinou zachovávána následující posloupnost kroků, i když jde, jak zmiňují publikace, o zjednodušené schéma. Jedná se o tři základní kroky, kterými jsou zodpovídány tyto otázky: Jak? Proč? Kdo? Jak byl čin spáchán? 59 tamtéž 60 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 61 ČÍRTKOVÁ, Ludmila a kol. Psychológia pre právnikov. Bratislava : IURA EDITION, s. 83

18 V rámci prvního kroku jsou analyzována tzv. primární data. To znamená, že se profilující expert musí seznámit s úplnou vyšetřovací a spisovou dokumentací (viz materiály, které jsou uvedeny výše). V odborné terminologii se hovoří o tzv. behaviorální analýze místa činu. Tato analýza směřuje k vytvoření modelu pachatelova chování. Model by měl obsahovat všechny tři fáze pachatelova kriminálního chování, tedy chování před deliktem, v jeho průběhu a po něm. 62 Výsledkem prvního kroku by mělo být vytvoření představy o tom, jak se událost odehrála (způsob vytipování oběti, způsob přístupu k ní apod.). Včetně posloupnosti jednotlivých jednání a odhadnutí reakcí oběti. Mezi významná fakta pro analýzu místa činu se řadí: poloha těla oběti, stav těla oběti (oblečené/nahé), množství a povaha zranění oběti, přítomnost a lokalizace ostatních stop, okolí místa činu, atd. Proč byl čin spáchán? V následujícím druhém kroku přechází profilující expert od popisu vnějšího chování k úvahám o vnitřním prožívání neznámého pachatele. Snaží se určit, proč byl čin spáchán. Ze způsobu, jakým byl čin proveden, lze usuzovat na určité pohnutky, které vytvářely motivační pozadí kriminálního jednání. Z těchto indicií je rekonstruována pravděpodobná motivace pachatele, která vysvětluje, jak se pachatel těsně před činem cítil, co prožíval v průběhu deliktu a jaké vnitřní pohnutky (motivy) spustily, udržovaly a zaměřovaly jeho kriminální chování. 63 Objasnění motivace činu vede k porozumění případu, proto na tomto místě odkazuji na podkapitolu o motivaci umístěnou ve druhé části této práce. Kdo čin spáchal Třetím krokem je sestavení vlastního profilu pachatele. Z poznatků o jeho chování (první krok) a poznatků o jeho prožívání (druhý krok) vytváří profilující expert celkový obraz pachatele. 64 Jelikož je základním účelem profilování poskytnout kriminalistům konkrétní poznatky, které povedou k odhalení pachatele nebo alespoň omezí okruh 62 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 63 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 64 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 84

19 podezřelých na nižší počet, měl by výsledný profil podle autorů Ault a Reese 65 obsahovat následující informace: Pravděpodobné pohlaví pachatele; Přibližný věk; Rodinný stav; Úroveň vzdělání a předpokládanou úroveň inteligence; Profese; Stupeň sexuální zralosti; Kriminální minulost; Bydliště, přibližně ve vztahu k místu činu; Pravděpodobnou reakci na vyšetřování; Pravděpodobnost opakování deliktu. Poněkud odlišnou strukturu profilu uvádí B. E. Turvey 66. Jeho profily zahrnují obsáhlá data členěná do těchto oddílů: Časové a prostorové parametry případu; Viktimologie; Analýzu pitevních nálezů; Charakteristiky scény deliktu; Charakteristiky pachatele; Doporučení pro další vyšetřovací postupy Některé další typy profilů Doposud byl v textu popisován jen jeden druh profilu, a sice profil neznámého pachatele. Tento druh je nejrozšířenější, ale ne jediný. Postup profilování lze totiž využít i při jiných příležitostech. Jednou z nich je tzv. proaktivní vyšetřování. Jde o formulaci profilu např. u sériových vražd, zaměřeného na provokaci pachatele sledujícího dopad vlastních akcí v médiích. Cílem profilu není samozřejmě 65 AULT, R., REESE, J.: A Psychological Assessment of Crime Prifiling IN: NETÍK, Karel; NETÍKOVÁ, Daria; HÁJEK, Stanislav. Psychologie v právu. Úvod do forenzní psychologie. Praha : C. H. Beck, s 66 TURVEY, B. E.: Criminal Profilig IN: GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 85

20 vyprovokovat pachatele k další vraždě, nýbrž ke sdělení takových informací, které by mohly policii přivést k jeho dopadení. 67 Tato metoda je velmi nebezpečná, a volí se proto pouze v krajních případech, kdy selhaly ostatní možnosti a je vysoká pravděpodobnost, že pachatel bude svou trestnou činnost opakovat. Proto se policie snaží raději sepsat vlastní scénář a na jeho základě vyprovokovat jednání vedoucí k dopadení. 68 Ještě jednou je však třeba uvést, že při tomto postupu by měla být na prvním místě opatrnost a pachatel by měl být vyprovokován k nekriminálnímu jednání. Tato metoda nesmí vést ke zvýšení počtu obětí. Posledním zde zmíněným profilem je profil tzv. geografický. Geografickému profilování se věnují na Simon Fraser University v Kanadě. Tato metoda je využívána u sériové trestné činnosti. Geografický profil mapuje pachatelův lovecký revír. V rámci tohoto typu profilu je zjišťována vzájemná souvislost mezi různými místy činu u jednotlivých deliktů série a pak sestavená topografická mapa, jež určí pravděpodobnost lokalizace různých bodů z hlediska polohy pachatelova bydliště a možného příštího útoku. 69 Geoprofil tak dovolí seřadit podezřelé podle důležitosti a zaměřit hlídkovou službu na oblasti, ve kterých se pachatel s největší pravděpodobností bude pohybovat. Další výzkumy jsou prováděny v anglickém Liverpooler Center for Investigative Psychology, kde výzkumné pracovníky vede D. Canter. Ten pracuje s několika základními teoriemi. Z nich vyplívá například, že: - pravděpodobnost spáchání činu klesá s nárůstem vzdálenosti od bydliště pachatele; - pachatel působí v oblastech, které dobře zná; - pachatel nepáchá zločiny příliš blízko jeho domovu; - prostor páchání činu bude v relativně stálé vzdálenosti kruhu se středem v domově pachatele; 67 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 68 ZÁHORSKÁ, Jindřiška. Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. Praha : Portál, s. 69 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha : Karolinum, s. 86

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

Psychologické profilování pachatele

Psychologické profilování pachatele Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Zdeňka Váňová Psychologické profilování pachatele Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. Katedra: trestního práva Datum

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Intervence aktivního (šíleného) střelce

Intervence aktivního (šíleného) střelce Intervence aktivního (šíleného) střelce AMOK aktivní střelec jedna ze současných priorit služební přípravy příslušníků PČR AMOK kódové označení situace je li vyhlášeno operačním důstojníkem toto kódové

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět kriminalistiky a její vztah k jiným vědám Pojem kriminalistiky citace Kriminalistika ISBN:80-7179-878-9 : Kriminalistika je samostatný vědní

Více

Zákrok proti aktivnímu střelci

Zákrok proti aktivnímu střelci AMOK aktivní střelec jedna ze současných priorit služební přípravy příslušníků PČR AMOK = kódové označení situace je li vyhlášeno operačním důstojníkem toto kódové označení, všichni na příjmu vědí, o jakou

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

Tomáš Mikula. Diplomová práce

Tomáš Mikula. Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Tomáš Mikula Psychologické profilování sériových vrahů Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. Katedra: Trestního práva Datum vypracování

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Psychologické profilování pachatele

Psychologické profilování pachatele Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Blanka Švarcová Psychologické profilování pachatele Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.phdr. Ludmila Čírtková, CSc. Katedra trestního práva srpen

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Kriminalistická identifikace Podstata:

Kriminalistická identifikace Podstata: Kriminalistická identifikace Podstata: Teorie kriminalistické identifikace je učením o obecných principech ztotožňování různých objektů podle jejich odrazů, a to za účelem získání trestně procesních a

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 9 R I Z I K O V Á M L Á D E Ž P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. ??????????? Udělali jste v životě něco, za co se dnes stydíte? Něco, co bylo v rozporu s nějakými normami?

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti Metodika finančního šetření Bratislav

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

a kriminalita v souvislosti s

a kriminalita v souvislosti s Sekundární drogová kriminalita a kriminalita v souvislosti s hazardním hraním Mgr. Kateřina Grohmannová RVPPK, 29. září 2016 Obsah Trestná činnost pod vlivem návykových látek - ESSK Ekonomicky motivovaná

Více

Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii

Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii Centrum adiktologie PK VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu

Více

Tibor A. Brečka Psychologie katastrof

Tibor A. Brečka Psychologie katastrof Tibor A. Brečka Psychologie katastrof Poděkování patří šéfredaktorovi časopisu Rescue report Radku Kislingerovi, příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému České republiky, všem, kteří se podíleli

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Analýza trestné činnosti na území města Vsetín v letech 2005 až 2007 Ve Vsetíně dne 15. června 2009 Zpracoval : Bc.Nikolaj Martinák 4ESVS_K 1. ÚVOD 1.1. Charakteristika

Více

Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality

Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementru Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality Doc. RNDr. Josef Požár, CSc. 21. 6. 2011 1 Osnova 1. Odhalování kybernetické kriminality

Více

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Anotace: Dětem a mládeži se sociálně patologickými projevy chování, bývá soudně nařízena ústavní

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE. Martin Saic

PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE. Martin Saic TRITON PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE Martin Saic PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE MARTIN SAIC TRITON Martin Saic PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE Autor: Mgr. et Mgr. Martin Saic Interní doktorand na Katedře psychologie

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Univerzita Karlova v Praze. Diplomová práce

Univerzita Karlova v Praze. Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie Diplomová práce Lucie Buriánková Vztah osobnosti pachatele ke způsobu páchání závažné trestné činnosti. Profilování s využitím geografického

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Oběti některých kriminálních deliktů. v České republice v roce 2004

Oběti některých kriminálních deliktů. v České republice v roce 2004 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Oběti některých kriminálních deliktů v České republice v roce 2004 Odpovědná řešitelka: PhDr. Milada Martinková, CSc. Technická spolupráce: Věra Havránková

Více

Centrum adiktologie. Cíle předmětu:

Centrum adiktologie. Cíle předmětu: Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE KRIMINOLOGIE Název předmětu: Mgr. Jaroslav Vyučující: Zařazení 3. ročník, zimní semestr, ak. rok 2011/2012, středa 9 12,15 hod. Cíle předmětu: Posluchač zná základní

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení 1. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování mají za úkol a) odhalovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

1 Statistika kriminality

1 Statistika kriminality POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE kancelář ředitele krajského ředitelství preventivně informační oddělení 1 Statistika kriminality Za dvanáct měsíců loňského roku evidují

Více

Teorie a metody přednáška č. 4

Teorie a metody přednáška č. 4 Teorie a metody přednáška č. 4 Mgr. Jitka Čechová Osnova Teoretické přístupy k řešení problému DN pohled kriminologický X feministický multifaktorové X jednofaktorové teorie Teorie a metody sociální práce

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní postih pouze za konání (netrestá se pouhá myšlenka) Trestné jsou pouze: a) příprava (u některých trestných činů) b) pokus c) dokonaný trestný

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická D i p l o m o v á p r á c e Jarmila Holbová 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra trestního práva Pokračování v trestném činu Vypracovala:

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Podání vysvětlení I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 3.1.2014

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

Úvod. Proč zdravotní plány obcí? Potřebujeme zdravotní plány obcí?

Úvod. Proč zdravotní plány obcí? Potřebujeme zdravotní plány obcí? Úvod Proč zdravotní plány obcí? Potřebujeme zdravotní plány obcí? Hromadná neinfekční onemocnění Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 30.9.2015 Příbram 20.10.2015 Přehled z oficiálních

Více

Psychologické profilování pachatele

Psychologické profilování pachatele Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Hana Hroníková Psychologické profilování pachatele Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. Katedra: trestního práva Datum

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 31.10.2015 Žežická 498 261 23 Příbram V -

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s.

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Červenec 2006 Prosíme, aby ve všech citacích byl uváděn tento zdroj:

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST SÉRIOVÍ VRAZI Barbora Čechová Ostrava 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času SÉRIOVÍ VRAZI SERIAL

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

Výuka čtenářských strategií v zahraničí (evropské a zámořské trendy) Ladislava Whitcroft

Výuka čtenářských strategií v zahraničí (evropské a zámořské trendy) Ladislava Whitcroft Výuka čtenářských strategií v zahraničí (evropské a zámořské trendy) Ladislava Whitcroft Co jsou čtenářské strategie? Záměrné a cílené pokusy čtenáře o kontrolu nad schopností dekódovat text, porozumět

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ Trestněprávní aspekty Obecně VIII. Trestněprávní instituty Eva Žatecká, 2011 Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) Účinný od 1.1.2010 Ultima ratio trestního práva Subsidiární

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Poškození zdraví úrazy a násilím patří k nejčastějším příčinám úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí Úrazy

Více

Mechanoskopie. Pojem:

Mechanoskopie. Pojem: Mechanoskopie Pojem: Mechanoskopie se zabývá posuzováním zákonitostí vzniku, trvání (existence) a zániku stop vytvořených nejrůznějšími nástroji a v řadě případů i identifikací nástrojů podle jimi vytvořených

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

10. KRIMINALITA. O čem je mapový oddíl KRIMINALITA? Co znázorňují mapy?

10. KRIMINALITA. O čem je mapový oddíl KRIMINALITA? Co znázorňují mapy? 10. KRIMINALITA O čem je mapový oddíl KRIMINALITA? Kriminalita sice patří k závažným společenským jevům, ale v Česku existuje jen málo děl, které by se jí věnovaly a zaměřily se na vývoj kriminality v

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více