NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a uchovávejte jej na takovém místě, abyste do něj mohli kdykoli později nahlédnout. Při dodržování pokynů obsažených v tomto návodu bude provoz Vaší mikrovlnné trouby spolehlivý po mnoho let. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A DODRŽUJTE JE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE IO 00259/1 CZ

2 Vážený zákazníku, Vaše mikrovlnná trouba je moderní a snadno ovladatelný výrobek. Díky tomuto návodu k obsluze se s Vaší novou mikrovlnnou troubou seznámíte rychle a důkladně. Pečlivě si prosím přečtěte obsah návodu, zejména pak poznámky a doporučení výrobce spotřebiče. Přejeme Vám hodně spokojenosti s naším výrobkem V případě výskytu jakýchkoli problémů s používáním spotřebičů Amica Vám naše Servisní centrum poskytne rychlou a plně profesionální pomoc. Chceme totiž zaručit naprostý komfort při používání našeho výrobku všem, kteří dali značce Amica důvěru. Nové Servisní centrum: 1. Rychlá a profesionální pomoc 2. Jedno celostátní číslo pro nahlášení 3. Rady po telefonu v oblasti provozování výrobku 4. Včasné a odborné provádění zakázek Pozor! Než přistoupíte k používání mikrovlnné trouby, seznamte se prosím důkladně s tímto návodem k obsluze a dalšími informacemi, které jsou k němu přiloženy. Poznámky a doporučení, které jsou zde obsaženy, Vám pomohou se vyhnout nesprávnému používání výrobku a zajistit tak dlouhodobý a spolehlivý provoz zařízení. Poznamenejte se prosím typ a výrobní číslo výrobku. Typ trouby... Výrobní číslo...

3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU PŘED PŘÍPADNÝM NADMĚRNÝM PŮSOBENÍM MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ (A) Nepokoušejte se uvést troubu do chodu s otevřenými dvířky, protože se můžete vystavit škodlivé mikrovlnné energii. Neodstraňujte bezpečnostní pojistky, ani s nimi nemanipulujte. (B) Mezi čelní stěnu trouby a dvířka nevkládejte žádné předměty a nedovolte, aby se na těsnících plochách nahromadily nečistoty nebo zbytky čisticích prostředků. (C) Neuvádějte troubu do chodu, pokud je poškozená. Je důležité, aby se dvířka trouby správně zavírala a aby nebyly poškozeny následující části: (1) DVÍŘKA (prohloubenina) (2) ZÁVĚSY A ZÁMKY (zlomené nebo povolené) (3) TĚSNĚNÍ DVÍŘEK A TĚSNÍCÍ PLOCHA (D) Seřizování a veškeré opravy trouby může provádět pouze kvalifikovaný servisní technik výrobce. POZOR Neudržování zařízení v čistotě může být příčinou požáru. TECHNICKÉ ÚDAJE Model: AMM 23E80GI (AG823AEI) Napájení: 230 V ~ 50 Hz Pracovní frekvence 2450 MHz Úroveň hluku 56,3 [db (A) re 1pW] Příkon: W Nominální výstupní mikrovlnný výkon 800 W Nominální výstupní výkon grilu 1000 W Objem trouby: 23 litrů Průměr otočného talíře: 270 mm Vnější rozměry (LxWxH): 485x410x287 mm Čistá hmotnost: Cca 13,7 kg

4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 1) VAROVÁNÍ: Vzhledem k dosahovaným vysokým teplotám při kombinovaném režimu smějí děti tuto troubu používat pouze za dozoru dospělých; 2) VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozená dvířka nebo je poškozeno těsnění dvířek, troubu nesmíte uvádět do chodu, dokud ji neopraví kvalifikovaná osoba (servisní technik výrobce); 3) VAROVÁNÍ: Provádění jakýchkoli údržbářských nebo opravářských prací souvisejících s demontáží krytu chránícího před mikrovlnným zářením, jinou než kvalifikovanou osobou (servisním technikem výrobce) je nebezpečné; 4) VAROVÁNÍ: Tekutiny a jiné potraviny se nesmí ohřívat v těsně uzavřených nádobách, protože jsou náchylné k explozi; 5) VAROVÁNÍ: Dítěti můžete dovolit používat troubu bez dozoru pouze tehdy, pokud obdrželo natolik srozumitelné pokyny, že je schopno používat troubu bezpečným způsobem a je si vědomo nebezpečí, která vyplývají z nesprávného používání trouby; 6) Minimální výška volného prostoru nad horním povrchem trouby je 30 cm; 7) Používejte pouze takové nádobí, které je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě; 8) Při ohřevu potravin v plastových nebo papírových obalech kontrolujte mikrovlnnou troubu kvůli možnosti vznícení obalů; 9) Pokud zaregistrujete kouř, spotřebič vypněte nebo jej odpojte od elektrické sítě, dvířka však nechte uzavřená, aby došlo k udušení plamenů; 10) Mikrovlnný ohřev nápojů může vést ke zpožděnému varu, dbejte proto opatrnosti při manipulaci s nádobou; 11) Obsah kojeneckých lahví a skleniček s dětskými přesnídávkami musíte promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu před podáním dítěti, aby nedošlo k popálení; 12) Vejce ve skořápce a vejce uvařená natvrdo se nesmí ohřívat v mikrovlnné troubě, protože by mohla explodovat, a to i po ukončení mikrovlnného ohřevu; 13) Podrobnosti ohledně čištění těsnění dvířek a přilehlých částí najdete na str. 4 14) Troubu pravidelně čistěte a veškeré zbytky potravin odstraňujte; 15) Nedostatečné čistění trouby může vést k poškození jejího povrchu, což může mít negativní vliv na životnost spotřebiče a způsobit nebezpečné situace; 16) Pozor! Pokud je neodpojitelný síťový přívod poškozen, musí být vyměněn u výrobce, v odborné opravně nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo ohrožení. 17) Před zahájením používání trouby je třeba vypálit topné těleso grilu (během vypalování topného tělesa může z větracích mřížek trouby unikat kouř): - zapněte větrání v místnosti nebo otevřete okno, - nastavte troubu na režim grilu a po dobu cca 3 min vypalujte topné těleso, bez ohřívání potravin. 18) Mikrovlnná trouba nesmí být vsazena ve skříňce. 2

5 BEZPEČNOST 1. Trouba musí být umístěna na vodorovném povrchu. 2. Otočný talíř a otočný kroužek musí být během vaření umístěny v troubě. Položte opatrně připravované jídlo na otočný talíř. Manipulujte s ním opatrně, aby nedošlo k rozbití otočného talíře. 3. Nesprávné použití zapékací misky může způsobit prasknutí otočného podstavce vlivem vysoké teploty. 4. Používejte pouze správnou velikost sáčků pro vaření v mikrovlnných troubách. 5. Trouba má několik vestavěných bezpečnostních vypínačů pro ochranu před zářením při otevřených dvířkách. Nemanipulujte s těmito vypínači. 6. Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. Zapnutí trouby bez jídla nebo s jídlem, které má velmi nízký obsah vody, může způsobit požár, zuhelnatění, jiskření nebo poškození povrchu vnitřního prostoru. 7. Nepřipravujte jídlo přímo na otočném talíři. Nadměrné lokální ohřátí otočného talíře může způsobit jeho prasknutí. 8. V mikrovlnné troubě neohřívejte kojenecké láhve ani jídlo pro kojence. Může dojít k jejich nerovnoměrnému ohřátí a k úrazu. 9. Nepoužívejte nádobky s úzkým hrdlem, jako jsou např. lahvičky na sirupy. 10. V mikrovlnné troubě nefritujte v hlubokém nádobě. 11. Nezavařujte v mikrovlnné troubě potraviny, protože ne vždy celý obsah skleničky dosáhne teploty varu. 12. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu ke komerčním účelům. Tato mikrovlnná trouba je určena pouze pro domácí použití. 13. Abyste zamezili zpožděnému varu horkých tekutin a nápojů a možnému popálení, promíchejte tekutinu před vložením nádoby do trouby a pak znovu v polovině doby vaření. Pak nechejte nádobu na krátkou dobu odstát v troubě a před vyjmutím ještě jednou promíchejte. 14. Nezapomeňte na jídlo v troubě, aby nedošlo k jeho spálení v důsledku převaření. 15. Vzhledem k dosahovaným vysokým teplotám při kombinovaném režimu smějí děti tuto troubu používat pouze za dozoru dospělých. 16. Nedostatečné čistění trouby může vést k poškození jejího povrchu, což může mít negativní vliv na životnost spotřebiče a případně způsobit nebezpečné situace. 17. Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud nedostaly od těchto osob pokyny ke správnému použití přístroje. Nenechávejte děti bez dozoru, aby si s přístrojem nehrály. 3

6 Důležité bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Za účelem snížení rizika vzniku požáru, zranění osob a za účelem ochrany před mikrovlnným zářením při používání spotřebiče dodržujte tato základní bezpečnostní pravidla: 1. Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k obsluze. 2. Dodržujte veškerá BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU PŘED PŘÍPADNÝM NADMĚRNÝM PŮSOBENÍM MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ. 3. Stejně jako u většiny kuchyňských spotřebičů je nutné mít troubu pod dohledem za účelem snížení rizika vzniku požáru v komoře trouby. Pokud dojde k zapálení: 1. Nechejte dvířka trouby zavřená. 2. Vypněte troubu a vytáhněte síťový přívod trouby ze zásuvky. 3. Odpojte napájení vyšroubováním pojistky nebo vypnutím jističe na el. panelu. Mějte vždy na paměti následující pravidla: 1. Nevařte jídlo příliš dlouho. Pozorně na spotřebič dohlížejte, pokud je uvnitř trouby umístěn papír, plast nebo jiný hořlavý materiál pro usnadnění vaření. 2. Nepoužívejte vnitřní prostor trouby k uskladňování. Neskladujte uvnitř trouby hořlavé předměty, jako jsou např. chléb, cukrovinky, papírové výrobky atd. V případě úderu blesku do napájecí sítě se může trouba sama zapnout. 3. Předtím než v troubě umístíte papírové nebo plastové nádoby/sáčky, odstraňte z nich drátěné svorky a kovové rukojeti. 4. Trouba musí být uzemněna. Připojte ji pouze k zásuvce s funkčním ochranným vodičem. Viz Instalace ochranného okruhu. 5. Nainstalujte nebo umístěte troubu pouze způsobem uvedeným v návodu pro instalaci. 6. Některé produkty jako jsou celá vejce, voda s olejem nebo tukem, těsné nádoby nebo uzavřené skleničky mohou explodovat a proto se nesmí v této troubě ohřívat. 7. Používejte tento spotřebič pouze v souladu s jeho určením, popsaným v tomto návodu. Nepoužívejte ve spotřebiči korodující chemikálie. Tato trouba je speciálně navržena pro ohřívání nebo vaření potravin. Není určena pro průmyslové nebo laboratorní použití. 8. Trouba by měla být provozována za nepřetržitého dozoru dospělých osob. Nedovolte, aby děti měly přístup k ovládacím prvkům trouby nebo aby si se spotřebičem hrály. 9. Troubu neuvádějte do chodu, pokud má poškozenou přívodní šňůru nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud došlo k jejímu poškození nebo pádu. 10. Servis tohoto spotřebiče by měl být prováděn pouze kvalifikovaným servisním technikem Amica. 11. Nezakrývejte a neblokujte ventilační otvory na troubě. 12. Neskladujte ani nepoužívejte troubu venku. 13. Nepoužívejte troubu v blízkosti vody, kuchyňského dřezu, ve vlhké místnosti nebo poblíž plaveckého bazénu. 14. Přívodní šňůru nebo zástrčku neponořujte do vody. 15. Udržujte šňůru stranou od zahřátých ploch. 16. Nedovolte, aby přívodní šňůra visela na hraně stolu nebo kuchyňské linky. 17. Čištění: Před čištěním se ujistěte, že je trouba odpojená od zdroje napájení. a) Vnitřek trouby po použití očistěte navlhčeným hadříkem. b) Příslušenství očistěte běžným způsobem v mýdlové vodě. c) Pokud se ušpiní rám dvířek, těsnění a přilehlé prvky, čistěte je opatrně mokrým hadříkem. Při čištění povrchu dvířek a trouby používejte pouze jemná, neabrazivní mýdla nebo čistící prostředky, nanášejte houbou nebo měkkým hadříkem. 4

7 Instalace ochranného okruhu NEBEZPEČÍ Nebezpečí zasažení elektrickým proudem kontakt s některými vnitřními součástmi může způsobit vážné zranění nebo smrt. Nerozebírejte tento spotřebič. Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko zasažení elektrickým proudem tím, že poskytuje vodič pro odvod elektrického proudu. Tento spotřebič je vybaven šňůrou se zemnícím vodičem a odpovídající zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je řádně instalována a uzemněna. VAROVÁNÍ Riziko zasažení elektrickým proudem. Nesprávné použití uzemnění může způsobit zasažení elektrickým proudem. Pokud není spotřebič správně nainstalován a uzemněn, nezapojujte zástrčku do el. zásuvky. Nádoby VAROVÁNÍ Riziko zranění osob. Těsně uzavřené nádoby mohou explodovat. Zavřené nádobky před zahájením ohřevu otevřete a plastové sáčky propíchněte. V případě, že vám nejsou zcela jasné pokyny k uzemnění nebo máte pochybnosti, zda je spotřebič správně uzemněn, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem. V případě, že je nutné použít prodlužovací kabel, použijte pouze 3-žílový prodlužovací kabel se zemnící zásuvkou. Producent nenese odpovědnost za škody nebo zranění, způsobené v důsledku zapojení trouby do zásuvky bez ochranného okruhu nebo s nefunkčním ochranným okruhem. 1. Krátká přívodní šňůra je dodávána za účelem snížení rizika vyplývajícího ze zamotání nebo vypnutí v důsledku zakopnutí o delší šňůru. 2. Pokud použijete prodlužovací kabel: 1) Nominální elektrické charakteristiky prodlužovacího kabelu musí být alespoň tak velké jako nominální elektrické charakteristiky spotřebiče. 2) Prodlužovací kabel musí být 3-žílový s uzemněním. 3) Delší kabel musí být veden tak, aby nevisel z kuchyňské linky nebo desky stolu, kde by mohl být stržen dětmi, nebo neúmyslně vytažen. Materiály, které lze používat v mikrovlnné troubě a kterých je třeba se vyvarovat. Některé nekovové nádoby nemusí být bezpečné při použití v mikrovlnné troubě. V případě pochybností můžete danou nádobu ověřit podle následujícího postupu. Zkouška nádoby: 1. Do nádobky, která je bezpečná pro použití v mikrovlnné troubě, nalijte 1 šálek studené vody (250 ml), totéž proveďte se zkoušenou nádobou. 2. Vařte na maximální výkon po dobu 1 minuty. 3. Opatrně se nádoby dotkněte. Pokud je nádoba teplá, nepoužívejte ji v mikrovlnné troubě. 4. Nepřekračujte dobu vaření delší než 1 minuta. 5

8 Materiály, které lze používat v mikrovlnné troubě Nádoby Alobal Zapékací miska Jídelní nádobí Skleněné nádobky Skleněné nádobí Sáčky pro vaření v mikrovlnce Papírové talíře a kelímky Papírové utěrky Pergamenový papír Umělé hmoty Plastové obaly Teploměry Voskovaný papír Poznámky Pouze jako přikrytí. Malé hladké kousky lze použít k přikrytí tenkých plátků masa nebo drůbeže pro zamezení převaření. Pokud je folie příliš blízko stěn trouby, může dojít k obloukovému výboji. Folie musí být ve vzdálenosti nejméně 2,5 cm od stěn trouby. Dodržujte pokyny výrobce. Dno zapékací misky musí být alespoň 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné použití může způsobit prasknutí otočného talíře. Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo otlučené nádobí. Vždy odstraňte víčko. Používejte pouze k ohřevu jídla na požadovanou teplotu. Většina skleněných nádobek není odolná vůči vysoké teplotě a může prasknout. V troubě používejte pouze varné skleněné nádobí. Ujistěte se, že nemá kovový rámeček. Nepoužívejte prasklé nebo otlučené nádobí. Dodržujte pokyny výrobce. Nezavírejte kovovými sponami. Udělejte zářezy, aby mohla unikat pára. Používejte pouze na krátkou dobu vaření/ohřevu. Při vaření nenechávejte troubu bez dozoru. Používejte k zakrytí ohřívaného jídla za účelem pohlcení tuku. Používejte pouze na krátkou dobu vaření a pod trvalým dohledem. Používejte k zakrytí na ochranu před vystříknutím nebo k zabalení proti odpařování. Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Musí být označeny štítkem vhodné do mikrovlnné trouby. Některé plastové nádoby změknou, když se jídlo uvnitř ohřeje. Varné sáčky a uzavřené plastové sáčky je nutno nastřihnout, propíchnout nebo vybavit odvětrávacím prvkem podle pokynů na obalu. Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Používejte k zakrytí jídla během vaření za účelem zachování vlhkosti. Dbejte na to, aby se plastové obaly nedotýkaly jídla. Pouze vhodné do mikrovlnné trouby (teploměry na maso a cukr). Používejte k zakrytí pro zamezení vystříknutí a udržení vlhkosti. Materiály, které se nesmí používat v mikrovlnné troubě Nádoby Hliníkový tácek Lepenková krabička s kovovým držákem Kov nebo nádobí s kovovým rámečkem Kovové uzávěry kroucené Papírové sáčky Pěnovka Dřevo Poznámky Může způsobit elektrický oblouk. Dejte jídlo do nádoby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Může způsobit elektrický oblouk. Dejte jídlo do nádoby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Kov stíní jídlo před mikrovlnným zářením. Kovový rámeček může způsobit elektrický oblouk. Mohou v troubě způsobit elektrický oblouk a požár. Mohou v troubě způsobit požár. Pěnovka se může roztavit nebo kontaminovat tekutinu, která se v ní nachází, pokud bude vystavena působení vysoké teploty. Dřevo se vysouší, pokud je používáno v mikrovlnné troubě, může pak prasknout nebo se zlomit. 6

9 NASTAVENÍ TROUBY Názvy součástí příslušenství trouby Vyjměte troubu a všechny materiály z lepenkové krabice a vnitřního prostoru trouby. Trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím: Otočný talíř 1 Sestava otočného kroužku 1 Návod k obsluze 1 Instalace otočného talíře A) Ovládací panel B) Otočný trn C) Sestava otočného kroužku D) Otočný talíř E) Okénko dvířek F) Sestava dvířek G) Systém bezpečnostního zavírání odpojí napájení trouby, pokud se dvířka během provozu otevřou. Talíř na pizzu Stojan na grilování Otočný talíř a. Nikdy nestlačujte ani nepokládejte otočný talíř dnem vzhůru. b. Během vaření vždy používejte otočný talíř a sestavu otočného kroužku. c. Při vaření nebo ohřívání pokládejte veškeré jídlo na otočný talíř. d. Pokud otočný talíř praskne nebo se zlomí, kontaktujte nejbližší autorizovanou opravnu. Otočný trn Sestava otočného kroužku 7

10 Instalace Odstraňte veškerý balicí materiál a příslušenství. Prohlédněte troubu, zda není poškozená, např. zalomená, posunutá nebo prasklá dvířka. Neinstalujte troubu, pokud je poškozená. Skříňka pro postavení na kuchyňskou linku (viz obr.): POZOR: Neodstraňujte světle hnědý slídový kryt magnetronu, který je přišroubován k vnitřnímu prostoru trouby. Odstraňte veškeré ochranné folie z povrchu skříňky. Instalace 1. Vyberte vodorovný povrch, který poskytuje dostatečně otevřený prostor pro přívodní a/nebo odvodní ventilační otvory. VOLNÝ PROSTOR Je požadován odstup minimálně 7,5 cm mezi troubou a sousedními stěnami. Jedna strana musí být otevřená. (1) Nad troubou dodržte odstup minimálně 30 cm. (2) Neodstraňujte nožičky ze spodní strany trouby. (3) Blokování přívodních a/nebo výstupních otvorů může způsobit poškození trouby. (4) Troubu umístěte co možná nejdále od rádiových a televizních přijímačů. Zapnutá mikrovlnná trouba může způsobit rušení rádiového nebo televizního příjmu. 2. Zástrčku trouby zapojte do standardní domácí zásuvky. Dříve se však ujistěte, že napětí a frekvence v zásuvce je stejná jako na typovém štítku. VAROVÁNÍ: Troubu neinstalujte nad varnou desku nebo jiný spotřebič, který vytváří teplo. V případě takové instalace může dojít k poškození a ztrátě záruky. Dostupné povrchy mohou být při práci spotřebiče horké. 8

11 OBSLUHA Tato mikrovlnná trouba je vybavena moderním elektronickým ovládáním pro nastavení parametrů vaření nebo ohřevu. 1. Nastavení hodin Po zapojení mikrovlnné trouby do zásuvky se na displeji zobrazí 0:00 pak proveďte tyto kroky: 1) Stiskněte, číslice hodin blikají 2) Otočte pro nastavení číslic hodin 3) Stiskněte, číslice minut blikají 4) Otočte pro nastavení číslic minut 5) Pro ukončení nastavení hodin stiskněte Pozor: Pokud při nastavování hodin stisknete nastavování hodin., dojde k ukončení režimu 2. Ohřívání jídla Stiskněte a otočte pro volbu požadované funkce. Stiskněte a otočte pro nastavení doby vaření. Stisknutím spustíte ohřívání. Příklad: Pokud chcete použít 80% mikrovlnný výkon pro přípravu jídla po dobu 20 minut, můžete troubu nastavit podle následujících kroků: 1) Stiskněte, displej zobrazuje PI 00. 2) Otáčením nastavte mikrovlnný výkon na 80%, až se na displeji trouby zobrazí P80. 3) Stiskněte, na displeji se zobrazí P80. 4) Otáčením nastavte dobu vaření, až se na displeji trouby zobrazí 20:00. 5) Stiskněte pro zahájení vaření nebo pro zrušení nastavených parametrů. 9

12 Pozor: Nastavení času otočným kolečkem s přesností v intervalech: min : 5 sekund min : 10 sekund min : 30 sekund min : 1 minuta min : 5 minut Pokyny k používání tlačítka (Mikrovlny/Gril/Kombinace) Počet kroků nastavení Indikace displeje Mikrovlnný výkon Výkon grilu Druh ohřevu 1 100% Mikrovlny 2 80% Mikrovlny 3 50% Mikrovlny 4 30% Mikrovlny 5 10% Mikrovlny 6 0% 100% Gril 7 55% 45% Kombinace 8 30% 70% Kombinace 3. Grilování 1) Stiskněte. 2) Otočte do polohy, v níž se na displeji zobrazí G (Gril). 3) Stiskněte pro potvrzení volby. 4) Otáčením zvolte dobu grilování. 5) Stiskněte pro zahájení grilování nebo pro zrušení nastavených parametrů. Pozor: Po uplynutí poloviny nastavené doby grilování se trouba zastaví a zazní dvojitý zvukový signál. Pokud chcete ve vaření pokračovat, stiskněte tlačítko. Chcete-li však dosáhnout lepšího výsledku grilování, otočte jídlo na druhou stranu a stiskněte tlačítko pro pokračování. Pokud tuto činnost neprovedete během jedné minuty, zazní jedno pípnutí a trouba se opět spustí. 10

13 4. Kombinovaný ohřev Střídavé použití mikrovlnného záření a grilu v odpovídajícím poměru (viz tabulka C-1 a C-2 na předchozí stránce). 1) Stiskněte. 2) Otočte do polohy, v níž se na displeji zobrazí kombinovaný ohřev 1 nebo 2 (C-1 nebo C-2). 3) Stiskněte pro potvrzení volby. 4) Otáčením zvolte požadovanou dobu ohřevu. 5) Stiskněte pro zahájení ohřevu nebo pro zrušení nastavených parametrů. 5. Start/Rychlý start Když je trouba v pohotovostním stavu. Stiskněte plný mikrovlnný výkon. Každým stisknutím nastavení doby je 95 minut. pro uvedení trouby do chodu na se přidává jedna minuta. Maximální 6. Rozmrazování (defrost) podle hmotnosti 1) Stiskněte tlačítko. 2) Otáčením zvolte hmotnost jídla. 3) Stiskněte pro zahájení rozmrazování nebo stiskněte pro zrušení nastaveného parametru. 7. Rozmrazování (defrost) podle času 1) Stiskněte tlačítko. 2) Otáčením zvolte dobu vaření. 3) Stiskněte pro zahájení rozmrazování nebo stiskněte pro zrušení nastaveného parametru. 11

14 8. Auto Menu (seznam programů Auto Menu na další straně) Příklad: Pokud chcete použít Auto Menu pro přípravu 250 g ryby. 1) Stiskněte, na displeji trouby se zobrazí A-1. 2) Otáčením zvolte požadovanou funkci. 3) Stiskněte tlačítko. 4) Otáčením zvolte hmotnost ryby 250 g. 5) Stiskněte pro spuštění programu. 9. Opožděný start Nejprve nastavte hodiny, potom program vaření podle výše uvedených pokynů a pak nastavte požadovaný čas pro start. Příklad: V 11:30 hodin chcete začít s přípravou pizzy pomocí funkce Auto. Nejprve nastavte program vaření podle bodu 7 výše Auto Menu. 1) Stiskněte tlačítko. 2) Otáčením zvolte funkci A-7. 3) Stiskněte tlačítko. 4) Otáčením zvolte hmotnost pizzy. 5) Stiskněte, blikají číslice hodin. 6) Otočte pro nastavení číslic hodiny. 7) Stiskněte, blikají číslice minut. 8) Otočte pro nastavení číslic minut. 9) Stisknutím ukončíte nastavování opožděného startu, na displeji trouby se zobrazí hodiny. 12

15 10. Nastavení vícestupňového ohřevu Zadejte program vaření. Je možné nastavit maximálně tři stupně úrovně výkonu. Rozmrazování (defrost) se musí vždy nastavit jako první stupeň, pokud jej vícestupňový program obsahuje. Příklad (bez rozmrazování): Pokud chcete použít mikrovlnný výkon na 80% po dobu 5 minut + mikrovlnný výkon na 10% po dobu 5 minut pro vaření jídla. 1) Stiskněte, až se na displeji zobrazí PI 00. 2) Stiskněte a otáčením nastavte polohu, v niž se na displeji zobrazí 80% mikrovlnného výkonu. 3) Stiskněte a otáčením zvolte dobu vaření na 80% mikrovlnného výkonu. 4) Stiskněte a otáčením nastavte polohu, v niž se na displeji zobrazí 10% mikrovlnného výkonu. 5) Stiskněte a otáčením zvolte dobu vaření na 10% mikrovlnného výkonu. 6) Stiskněte pro zahájení vaření nebo pro zrušení nastavených parametrů. 13

16 11. Dětská pojistka Pro uzamčení: Přidržte po dobu 3 sekund, až se na displeji zobrazí. Uslyšíte dlouhé pípnutí trouba je uzamčena. Pro odemčení: Přidržte po dobu 3 vteřin, až z displeje zmizí - trouba se vrátí do normálního stavu. 12. Informační funkce a) Stisknete-li v režimu mikrovlnného ohřevu, grilu nebo kombinovaného ohřevu tlačítko, na displeji se po dobu 4 sekund zobrazí aktuální úroveň výkonu. b) Stisknete-li během vaření tlačítko, zobrazí se aktuální čas. c) Stisknete-li v režimu nastavování tlačítko, zobrazí se nastavený čas. 13. Čištění Ujistěte se, že je trouba odpojená od přívodního napájení. Vnitřek trouby očistěte po použití navlhčeným hadříkem. Očistěte příslušenství běžným způsobem v mýdlové vodě. Rámeček dvířek, těsnění a přilehlé části důkladně očistěte navlhčeným hadříkem, pokud jsou špinavé. 14. Seznam programů Auto Menu Symbol na panelu Druh výrobku A1 - Udržování tepla Symbol na panelu Druh výrobku A4 - Maso Symbol na panelu Druh výrobku A7 - Pizza A2 - Zelenina A5 - Těstoviny A8 - Polévky A3 - Ryby A6 - Brambory 14

17 Popis Auto Menu: Menu Hmotnost Displej A1 Udržování tepla A2 Zelenina A3 Ryby A4 Maso A5 Těstoviny A6 Brambory A7 Pizza A8 Polévky 200 g 400 g 600 g 200 g 300 g 400 g 250 g 350 g 450 g 250 g 350 g 450 g 50 g 100 g 200 g 400 g 600 g 200 g 400 g 200 ml 400 ml 15

18 Odstraňování závad Mikrovlnná trouba ruší televizní obraz Osvětlení trouby svítí slabě Pára se hromadí na dvířkách, horký vzduch vychází z větracích otvorů Příjem rádiového a televizního signálu může být při zapnuté mikrovlnné troubě rušen. Je to obdobné jako u malých elektrických spotřebičů, jako je mixér, vysavač a elektrický ventilátor. Je to normální jev. Při vaření na nízký mikrovlnný výkon může světlo trouby svítit slabě. Je to normální. Při vařená se z jídla může uvolňovat pára. Většina vychází ven skrze větrací otvory. Určité množství se však může hromadit na studených místech, jako jsou dvířka trouby. Je to normální. Závada Možná příčina Odstraňování (1) Přívodní šňůra není Vytáhněte zástrčku a zapojte ji zpět správně zapojena do po 10 sekundách. zásuvky Trouba nejde spustit. Trouba neohřívá. Skleněný otočný podstavec je při provozu mikrovlnné trouby hlučný (2) Spálená pojistka nebo vypadl jistič. (3) Problém se zásuvkou (4) Dvířka nejsou správně zavřená. (5) Nečistoty mezi sestavou otočného kroužku a dnem trouby. Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič (oprava pouze v Servisu Amica) Zkontrolujte zásuvku pomocí jiných elektrických spotřebičů. Dovřete dvířka. Viz Údržba mikrovlnné trouby. 16

19 POZOR 1. Před zahájením používání trouby si přečtěte tento návod k obsluze a pečlivě jej uchovejte. 2. Nad horním povrchem trouby zachovejte volný prostor ve výšce více než 30 cm. Neopravujte troubu svépomocí, kontaktuje autorizovaný servis výrobce. Obsah kojeneckých lahví a skleniček s dětskými přesnídávkami musíte promíchat nebo protřepat a zkontrolovat jejich teplotu před podáním dítěti, aby nedošlo k popálení. Pravidelně kontrolujte troubu a její přívodní šňůru, zda nejsou poškozeny. Pokud zjistíte jakékoli poškození, troubu nepoužívejte. Varování: 1. Pro osobu jinou než proškolený servisní technik je nebezpečné provádět servisní nebo opravářské práce souvisejících s demontáží jakéhokoli krytu chránícího před mikrovlnným zářením. 2. Dětem lze dovolit používat troubu bez dozoru pouze tehdy, pokud obdržely odpovídající pokyny umožňující používat troubu bezpečným způsobem a pokud chápou nebezpečí, která vyplývají z nesprávného používání trouby. 3. Pokud je přívodní šňůra poškozena, musí být vyměněna v servisním středisku. Nepokoušejte se obsluhovat troubu s otevřenými dvířky, protože si můžete přivodit nebezpečná zranění související s působením mikrovlnné energie. Neodstraňujte bezpečnostní pojistky, ani s nimi nemanipulujte. Pečlivě čistěte těsnění dvířek a těsnící plochy. Neuvádějte troubu do chodu, pokud je poškozená. Je velmi důležité správně dovírat dvířka trouby a kontrolovat, zda nejsou poškozená: (1) dvířka (prohnutá), (2) závěsy a zámky (zlomené nebo povolené), (3) těsnění a těsnící plochy dvířek. Ujišťujte se, zda jsou nádoby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Během ohřevu jídla v papírových nebo plastových obalech často kontrolujte troubu z důvodu rizika jejich zapálení. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést ke zpožděnému varu, dbejte proto opatrnosti při manipulaci s nádobou. Pokud zaregistrujete kouř, spotřebič vypněte nebo jej vytáhněte jeho zástrčku z elektrické zásuvky, dvířka však nechejte uzavřená, aby došlo k udušení plamenů. Vejce ve skořápce a vejce uvařená natvrdo se nesmí ohřívat v mikrovlnné troubě, protože by mohla explodovat. Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění dvířek, troubu nesmíte používat, dokud ji neopraví v servisu. Tekutiny a jiná jídla se nesmí ohřívat v těsně uzavřených nádobách, protože mohou explodovat. 17

20 Prohlášení výrobce Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky níže uvedených evropských směrnic: - směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí 73/23/EEC, - směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EEC a proto byl výrobek označen značkou CE a je pro něj vystaveno prohlášení o shodě, které je dostupné pro orgány dohlížející na trh. Likvidace starých spotřebičů Po ukončení životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat v běžném komunálním odpadu, ale musí být odevzdán do sběrny elektrických a elektronických zařízení. Informuje o tom značka, umístěná na výrobku, návodu k obsluze nebo obalu. Použité materiály jsou recyklovatelné podle svých označení. Recyklací, opětovným použitím materiálů nebo jinou formou využití starých zařízení přispíváte významným způsobem k ochraně našeho životního prostředí. Informace o příslušné sběrně starých spotřebičů obdržíte na vašem obecním úřadě.

21 Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska. Martykán servis Zámecká Veselí nad Moravou Tel: Fastplus s.r.o. Na pántoch Bratislava Rača Tel:

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MODEL: M7017NP-BN

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MODEL: M7017NP-BN NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba MODEL: M7017NP-BN AMM 17M70 Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě prostudujte informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod si poté uschovejte na bezpečném místě

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K OBSLUZE AMM 17M70N. Mikrovlnná trouba IO 00308

NÁVOD K OBSLUZE AMM 17M70N. Mikrovlnná trouba IO 00308 IO 00308 CZ AMM 17M70N NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě prostudujte informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod si poté uschovejte na bezpečném místě pro

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Mikrovlnná trouba MEE 3150. Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba MEE 3150. Návod k obsluze Mikrovlnná trouba MEE 3150 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážení zákazníci, Vážení zákazníci, Využíváme této příležitosti, abychom

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba ME 1030

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba ME 1030 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba ME 1030 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Mikrovlnná trouba MEE 1030. Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba MEE 1030. Návod k obsluze Mikrovlnná trouba MEE 1030 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážení zákazníci, Vážení zákazníci, Využíváme této příležitosti, abychom

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Mikrovlnná trouba

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Mikrovlnná trouba CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Mikrovlnná trouba Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba SE 2617 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Návod k použití AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více