Śląsk ziemia Korony czeskiej Historia i kultura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Śląsk ziemia Korony czeskiej Historia i kultura 1300 1740"

Transkript

1 Galeria Narodowa w Pradze Śląsk ziemia Korony czeskiej Historia i kultura Program międzynarodowej konferencji naukowej Praga r. Galeria Narodowa w Pradze Zbiory starej sztuki Klasztor Św. Agnieszki Czeskiej (Národní galerie v Praze Sbírka starého umění Klášter sv. Anežky české) ul. U Milosrdných 17, Praha 1 Staré Město

2 wtorek / przed południem Prezentacja uczestników kaplica Św. Barbary (wejście od ulicy Anežskiej) obrady wstępne w plenum Oficjalne rozpoczęcie konferencji, przemówienia wstępne, przerwa [A+B] Referaty Dyskusja chair: Pavel Preiss Vít Vlnas (Praha), Slezsko v české historické (ne)paměti Romuald Kaczmarek (Wrocław), Związki artystyczne Pragi i Wrocławia w końcu XIV wieku. Sklepienia i rzeźba architektoniczna Mojmír Horyna (Praha), Umění 17. a 18. století v Čechách a jeho kořeny Jan Harasimowicz (Wrocław), Dialog wyzńan w architekturze i sztuce śląskiej Przerwa na obiad wtorek / po południu I. KONFESJONALIZACJA I JEJ PRZEJAWY W TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ [A] Referaty Dyskusja Przerwa Referaty chair: Lenka Bobková Janusz Spyra (Katowice), Zapomniany klasztor franciszkanów bosych (bernardynów) w Cieszynie Christian-Frederik Felskau (Köln), Das Prager Franziskushospital und das Breslauer Matthiasstift als Mutterhäuser im Filialverband des Ordens der Kreuzbrüder mit dem roten Stern von der Zeit der Luxemburger bis zum Generalat Nikolaus II. Puchners ( ) Arkadiusz Wojtyła (Wrocław), Baroque Arts of the Knights of the Cross with the Red Star and the Idea Ordo Militaris Marek Pučalík O.Cr. (Praha), Zachovaná umělecká díla z křižovnického konventu ve Vratislavi Jarosław Malicki (Wrocław), Slezské motivy ve vývoji české historiografie a legendistiky do konce 18. století chair: Lubomír Konečný Zdeněk Hojda (Praha), Altranstädtská konvence a její ohlas v Čechách Jörg Deventer (Leipzig), Grenzen überschreiten: Konversionen zum Katholizismus im frühneuzeitlichen Schlesien Ivana Čornejová (Praha), Rekatolizace ve Slezsku v 17. a na počátku 18. století (na příkladu činnosti jezuitského řádu) 2

3 Veronika Čapská (Opava), Sestry alžbětinky v konfesně odlišných mikrosvětech českých korunních zemí Dyskusja wtorek / po południu II. INDYWIDUALNE LOSY NA TLE EPOKI [B] sala uroczystości Referaty Dyskusja Przerwa Referaty Dyskusja chair: Milena Bartlová Marek Derwich (Wrocław), Janko z Czarnkowa (ok ) wobec Śląska i Czech Zuzana Ludiková (Bratislava), Seifried Rybisch v hlavnom meste Uhorska Milan Svoboda (Liberec), Abraham Hosemann ( ): Humanistický učenec a historiograf Jeho Císařského Veličenstva mezi Lužicemi, Čechami a Slezskem Piotr Oszczanowski (Wrocław), Hanniwaldtowie kariera polityczna Ślązaków na dworze cesarza Rudolfa II. chair: Andrzej Kozieł Tomáš Hladík (Praha), Rané dílo Ignáce Rohrbacha Marius Winzeler (Görlitz), Von Prag über Bautzen nach Breslau zum Frühwerk Johann Georg Urbanskys in der Oberlausitz Martin Svatoš (Praha), Jezuitští učitelé výmluvnosti ze Slezska v českých zemích Daniel Wojtucki (Wrocław), Śląscy kaci w kontaktach zawodowych z mistrzami z miast czeskich i morawskich w XVII i XVIII wieku Arkadiusz Muła (Wrocław), Anton Polcke na nowo odkryty: Zapomniane źródła i nieznane oeuvre nadwornego malarza doby późnego baroku środa / przed południem III. ŚLĄSK W PAŃSTWIE CZESKIM W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA ORAZ WCZESNEJ NOWOŻYTNOŚCI Referaty [A] chair: Ivana Čornejová Svatomír Černín (Ostrava), Úloha Slezska v česko-polských vztazích od počátku 9. století do smrti Václava III. Přemysl Bar (Brno Praha), Integrace Slezska do svazku zemí Koruny české jako přemyslovské dědictví? Nikolaus Gussone (Münster), Schlesien,die Krone des heiligen Wenzel und Karl der Große Lenka Bobková (Praha), Společné pouto: Český král a slezská knížata ve 14. století Mlada Holá (Praha), Vratislavské knížectví za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. Jana Wojtucka (Praha), Český král ve Vratislavi: Proměny vzájemného vztahu panovníka a jeho města od 14. do začátku 16. století 3

4 Dyskusja Przerwa na obiad środa / przed południem [B] sala uroczystości IV. SPOTKANIA I POTYCZKI: ŚLĄSK, ZIEMIE CZESKIE A EUROPA Referaty Dyskusja chair: Jan Wrabec Jacek Witecki (Wrocław), Skarb ze Środy Śląskiej Dana Stehlíková (Praha), Die Reliquiarstatue der hl. Anna im Prager Domschatz und ihre Beziehungen zum Schlesien Artur Kwaśniewski (Wrocław), Retrospektywne tendencje architektury ziem Królestwa Czeskiego w dobie renesansu: Treści i funkcje ideowe konwencji stylowych z lat Marzanna Jagiełło-Kołaczyk (Wrocław), Renesansowe sgraffita na Śląsku i ich związki z czeskimi dekoracjami tego typu Artur Kolbiarz (Szczecin), Pomiędzy Pragą a Lubiążem: Wczesnobarokowy wystrój rzeźbiarski kaplicy św. Krzyża kościoła opackiego w Broumowie Edita Grzesik (Wrocław), Schlesier und ihre peregrinatio academica nach Niederlanden 16. und 17. Jahrhundert Przerwa na obiad środa / po południu III. ŚLĄSK W PAŃSTWIE CZESKIM W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA ORAZ WCZESNEJ NOWOŻYTNOŚCI ciąg dalszy Referaty Dyskusja Przerwa chair: Rudolf Žáček Martin Čapský (Opava), Struktury moci a moc struktur: Slezská knížectví v časech husitské hrozby Petr Kozák (Opava), Dědictví Zikmunda Jagellonského. Emancipační zápas stavů Opavského a Hlohovského vévodství se zeměpanskou mocí na sklonku středověku Radek Fukala (Hradec Králové), Slezská knížata na prahu nového věku Andrzej Olejniczak (Bolesławiec), Kamionka bolesławiecka jako przedmiot wymiany handlowej międzi Śląskiem i Czechami w XVIII wieku V. SYMBOLE, OBRAZY, STEREOTYPY Referaty chair: Jan Harasimowicz Antoni Barciak (Katowice), Postrzeganie Czech i Czechow na Śląsku w XIV i początkach XV wieku [A] 4

5 Dyskusja Przerwa Referaty Lucyna Harc (Wrocław), Wojny husyckie i husyci na Śląsku w opinii Ślązaków Mateusz Kapustka (Wrocław), Walka o oblicze: Sztuka śląska czasów luksemburskich w orbicie narodowościowych badań historii sztuki Iwona Pietrzyk (Katowice), Święci czescy w datacjach dokumentów śląskich w średniowieczu Marie Bláhová (Praha), Společné dějiny? Slezská redakce anonymní České kroniky 15. století Vojtěch Černý (Praha), České země v kronice vratislavského písaře Petra Eschenloera (diskusní příspěvek) chair: Zdeněk Hojda Stefan Kiedroń (Wrocław), Poetycki obraz Śląska jako perły Regnum Bohemiae Elisabeth Klecker (Wien), Waffen der Tugend und der Poesie: Breslauer Figurenge dichte für Ferdinand III. Bogusław Czechowicz (Wrocław), Historyczne universum korony królestwa Czech a kartografia Anna Kozioł (Wrocław), Obraz Śląska w kartografii w kontekście kulturowym Dyskusja środa / po południu [B] sala uroczystości IV. SPOTKANIA I POTYCZKI: ŚLĄSK, ZIEMIE CZESKIE A EUROPA ciąg dalszy Referaty Dyskusja Przerwa chair: Lubomír Slavíček Mariusz Smoliński (Warszawa), Artyści włoscy na Śląsku w II połowie XVII wieku drogi inspiracji Anna Rollová (Praha), Ridelové (Riedelové) ze slezského Bruntálu: jezuité koadjutoři, řezbáři a truhláři 17. a 18. století (poznámky k dosavadnímu bádání) (diskusní příspěvek) Stanislav Bohadlo (Hradec Králové), Svídnice-Kuks: zapomenutá kulturní osa Markéta Kouřilová (Opava), Venkovské socio-ekonomické struktury ve Slezsku (diskusní příspěvek) Ondřej Felcman (Hradec Králové), Vymezování Kladska jako specifického správního regionu v česko-slezském příhraničí (od 13. do 18. století) VI. STYL ŻYCIA, REPREZENTACJA, INWESTYCJE KULTURALNE Referaty chair: Jan Royt Klára Benešovská (Praha), Panovnická reprezentace na počátku 14. století: Praha a Slezsko Ondřej Jakubec (Olomouc), Protireformační kulturní politika a mecenát vratislavských a olomouckých biskupů na přelomu 16. a 17. století 5

6 Dyskusja Przerwa Referaty Dyskusja Adam Żurek (Wrocław), Fundacje artystyczne wrocławskich norbertanów w dobie nowożytnej ( ) Andrzej Józef Baranowski (Warszawa), Inwestycje artystyczne biskupów i zakonów na Śląsku w czasach kontrreformacji chair: Mojmír Horyna Jiří Kubeš, Marie Marešová, Pavel Panoch (Pardubice), Rodová paměť a sebepředstavení v podání Kryštofa Václava z Nostic ( ): Příspěvek k reprezentačním strategiím barokní slezské šlechty Lubomír Slavíček (Brno), damit Er Ruhm und Ehre, Ich aber Contento darvon habe : Umělci, umělečtí řemeslníci a agenti ve službách Kryštofa Václava Nostitze Petra Mašitová (Praha), Šlechtické rezidence v Horním Slezsku v období raného novověku ve světle pozůstalostních inventářů Irena Korbelářová, Rudolf Žáček (Opava), Slezská města pozdně barokního období hospodářské a kulturní skvosty, anebo lokality provinčního významu? wieczorne zwiedzanie wystawy Śląsk perła w koronie czeskiej: Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, program towarzyski (Ujeżdżalnia Wallensteina / Valdštejnská jízdárna, ul. Valdštejnská 3, Praha 1 Malá Strana) czwartek / przed południem [A] VII. PRZEMIANY TEMATÓW I DZIEJE MOTYWÓW: ŚREDNIOWIECZE Referaty Dyskusja chair: Jiří Fajt Pawel Freus (Warszawa), Die Ikonographie der Marienhimmelfahrt in Schlesien im Mittelalter Ivo Hlobil (Praha Olomouc), Mistr michelské madony mýtus a mystifikace Aleš Mudra (Praha), Poznámky k roli českého sochařství a malířství při utváření slezsko-pomořanského stylu madon na lvu Janusz Kębłowski (Kusterdingen), Mistr Madony z Toruně Jan Klípa (Praha), Madona vyšebrodská a Madona vratislavská Helena Dáňová (Praha), Maria gravida Wilfried Franzen (Berlin), Schlesische Tafelmalerei um 1450: Die Vitustafeln aus dem Nationalmuseum in Warschau und dem Wallraf-Richartz-Museum in Köln Milena Bartlová (Brno), Cesta jednoho motivu z Brugg do Prahy Jan Royt (Praha), Poznámky k alegorii spasení a hříchu Przerwa na obiad 6

7 czwartek / przed południem VIII. PRZEMIANY TEMATÓW I DZIEJE MOTYWÓW: WCZESNA NOWOŻYTNOŚĆ [B] sala uroczystości Referaty Dyskusja chair: Piotr Oszczanowski Jaroslav Sojka (Praha), Reliéf Bičování Krista v kostele Nejsv. Trojice v Javorníku (diskusní příspěvek) Christine Moisan-Jabłońska (Warszawa), Polnische, schlesische und mährische Darstellungen der Sieben Zufluchten eines seltenen deutschen Themas der Barock zeit Anna Rollová (Praha), Kostely míru v Javoru a Svídnici a jejich křtitelnice (diskusní příspěvek) Petra Zelenková (Praha), Z grafiky 17. století silesikálního charakteru: Neznámé univerzitní teze podle Willmanna a Marchettiho (diskusní příspěvek) Lubomír Konečný (Praha), Jan Thurzo, Jan Dubravius, Albrecht Dürer, Erwin Panofsky, and Others Andrzej Kozieł (Wrocław), Silesia Mystica: Śląska ikonografia mistyczna i jej recepcja w Czechach i na Morawach w czasach baroku Marcela Vondráčková, Martin Mádl (Praha), České a slezské motivy na obrazech v břevnovsko-broumovském opatství Adam Organisty, Marek Walczak (Kraków), Das Problem der Aktualität mittelalterlicher Vorbilder in der spätbarocken Kunst Mitteleuropas am Beispiel schlesischer und böhmischer Passionsdarstellungen Elżbieta Gajewska-Prorok (Wrocław), Barokowe, zdobione szkła z obszaru Karkonoszy i Dolnego Śląska Przerwa na obiad czwartek / końcowe obrady w plenum Referaty [A+B] chair: Vít Vlnas Jiří Fajt (Berlin Leipzig Praha), Spor o Slezsko: umělecká historiografie mezi Prahou, Varšavou a Berlínem Ivo Kořán (Praha), K charakteristice barokního umění v Čechách Jan Wrabec (Wrocław), Zależność czy autonomia: sztuka śląska w czasach baroku oraz jej determinanty Thomas DaCosta Kaufmann (Princeton N.J.), Concluding Speach Dyskusja końcowa, oficjalne zakończenie konferencji 7

8 Projekt Śląsk perła w Koronie Czeskiej zrealizowano przy pomocy środków UE w ramach programu CULTURE Prace nad projektem stanowiły część zadania naukowo badawczego nr Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej. Adres korespondencyjny oraz pozostałe informacje: Petra Jungwirthová Tiskové a komunikační oddělení Národní galerie v Praze Staroměstské nám. 12 CZ Praha 1 tel. / fax: (00420)

Slezsko země Koruny české Historie a kultura 1300 1740

Slezsko země Koruny české Historie a kultura 1300 1740 Národní galerie v Praze Slezsko země Koruny české Historie a kultura 1300 1740 Program mezinárodní vědecké konference Praha 3. 5. IV. 2007 Národní galerie v Praze Sbírka starého umění Klášter sv. Anežky

Více

V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É. 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0

V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É. 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0 K N Í Ž E C Í R O D L I E C H T E N S T E I N Ů V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0 A r c i d i e c é z n í m u z e u m O l o m o u c Mezinárodní vědeckou

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

Název památky: Biskupská rezidence Krom##íž. Známé též jako: Kremsier, Hanácké Athény. Datace: 1665 1698, 1752 1759, 1772. Typ: Biskupská rezidence

Název památky: Biskupská rezidence Krom##íž. Známé též jako: Kremsier, Hanácké Athény. Datace: 1665 1698, 1752 1759, 1772. Typ: Biskupská rezidence Název památky: Biskupská rezidence Krom##íž Známé též jako: Kremsier, Hanácké Athény Lokace: Krom##íž, Sn#movní nám#stí, 67 km východn# od Brna, 40 km jižn# od Olomouce, Krom##íž, Morava, Czech Republic

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

P E R I O D I C K Á ZPRÁVA o řešení výzkumného záměru zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1. 2007-31.12. 2008

P E R I O D I C K Á ZPRÁVA o řešení výzkumného záměru zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1. 2007-31.12. 2008 MSM4781305905 P E R I O D I C K Á ZPRÁVA o řešení výzkumného záměru zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1. 2007-31.12. 2008 1. TITULNÍ LIST Identifikační kód VZ Název výzkumného záměru Příjemce Vykonavatel

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2008/09

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2008/09 Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2008/09 I. kategorie (4-8 let; do 3. třídy) Umístění Jméno Adresa školy Název Jméno Kolektiv ZUŠ B. Smetany, Revoluční 100, 310 00 Orbis Pictus Alexandra

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. krajské kolo, ZUŠ Karviná-Mizerov, 11. 12.3.2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - dřevěné nástroje

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. krajské kolo, ZUŠ Karviná-Mizerov, 11. 12.3.2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - dřevěné nástroje 1.c Duo flétna, klavír Kateřina Prymusová Pavel Štěpánek ZUŠ V. Vančury, Háj ve Slezsku Lucie Mičková Lenka Jakšová Veronika Schreierová ZUŠ V. Kálika, Opava Kateřina Machů Klára Věntusová Lucie Drabčíková

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století Tisková zpráva V rámci volné řady výstavních projektů v Clam-Gallasově paláci, věnovaných kulturní historii Prahy, se pořadatelé Archiv hl. m. Prahy a

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Úvodem k pátému svazku ediční řady Nobilitas in historia moderna

Úvodem k pátému svazku ediční řady Nobilitas in historia moderna 9 Úvodem k pátému svazku ediční řady Nobilitas in historia moderna Obdobně jako u prvního a druhého svazku ediční řady Nobilitas in historia moderna se základem této publikace staly upravené texty referátů,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Sylabus Slezská grafika 16. 18. století

Sylabus Slezská grafika 16. 18. století Sylabus projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037 (2012-2014): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých

Více

Přehled dějin evropského umění Vlámské malířství 15. století

Přehled dějin evropského umění Vlámské malířství 15. století Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin evropského umění Vlámské malířství 15. století Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. Osnova přednášky: Nizozemí města (Bruggy,

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

9. ročník "Pohár Orlických hor" 2015

9. ročník Pohár Orlických hor 2015 Kategorie : Předjezdci 901 Novák Tadeáš TJ Sokol Deštné v O.h. 1 účastníků 21.2.2015 / lyžařské středisko Deštné v Orlických horách Dne 20.2.2015 v 13:03 / Strana 1/9 Pripravka divky 1 Kudělásková Katrin

Více

Sylabus. Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři. Anna Sylwia Czyż

Sylabus. Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři. Anna Sylwia Czyż Sylabus Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Malířství a sochařství ve Slezsku

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

file:///e:/dropbox/orientační_běh_pořádání/-mov_květen/výsledky/...

file:///e:/dropbox/orientační_běh_pořádání/-mov_květen/výsledky/... D10C 1.90 km, 70 m, 7 kontrol 1. Bruková Petra TRI0450 C TJ TŽ Třinec 29.30 2. Švidrnochová Eliška MOV0451 C SKOB Ostrava 36.30 + 7.00 3. Kovalčíková Anna AOP0453 C Přátelé orientačního běhu Opav 42.35

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové HISTORIE Nejstarší písemná památka uvádí, že kostel sv. Petra a Pavla patřil na klášterním panství žďárského kláštera cisterciáků k nejstarším. Kostel měl mít

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 NOVÉ VÝZVY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Bikemaraton Drásal České spořitelny

Bikemaraton Drásal České spořitelny 1 Vrabčaci 1 2 6729 Jiří VRABEC 00:29:25.1 2 4 3063 Jiří VRABEC 00:31:53.4 2 Tabíci 1 10 6557 Štěpán TABULKA 00:33:56.4 2 11 3075 Michal TABULKA 00:33:58.9 3 Sádlík ohýbaný nábytek 1 14 6578 Tomáš RAFAJ

Více

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní archiv ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy si kladou za čest pozvat zájemce na mezinárodní

Více

Mezinárodní vědecká konference. Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií. Praha 6. 7. 11. 2013

Mezinárodní vědecká konference. Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií. Praha 6. 7. 11. 2013 Mezinárodní vědecká konference Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií Praha 6. 7. 11. 2013 Konference se koná pod záštitou: J. E. Grażyny Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

Středisko volného času Klíč Frýdek-Místek

Středisko volného času Klíč Frýdek-Místek Středisko volného času Klíč Frýdek-Místek FO - G - Archimédiáda 2011/2012 1. kolo Archimediády kategorie G pro žáky 7. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ukončete podle pokynů v Letáku.

Více

XI. ročník Zimní oblastní střelecké ligy; 4.kolo 22.1.2016-23.1.2016 Pořadatel: SSK TATRA Kopřivnice Výsledkové listiny

XI. ročník Zimní oblastní střelecké ligy; 4.kolo 22.1.2016-23.1.2016 Pořadatel: SSK TATRA Kopřivnice Výsledkové listiny 22.1.2016-23.1.2016 Pořadatel: SSK TATRA Kopřivnice Výsledkové listiny 22.1.2016 23.1.2016 puškové disciplíny pistolové disciplíny VzPu 60 ISSF Muži,junioři VzPu 60 Muži,junioři VzPu 40 ISSF Ženy,juniorky,dorost

Více

14. M T B cena Bohumína

14. M T B cena Bohumína safrata.cyklo@centrum.cz http://sksafrata.netstranky.cz/ Město Bohumín 14. M T B cena Bohumína Termín 6. 5. 2012 od 11,00 hod. Pořadatel MTB oddíl SK Šafrata Bohumín s finanční výpomocí Města Bohumín Vypsané

Více

Datace: 1658 1679, 1728, 1745, 1760. Typ: Církevní kostel. Donáto#i: Lev z Kounic, #ád dominikán#

Datace: 1658 1679, 1728, 1745, 1760. Typ: Církevní kostel. Donáto#i: Lev z Kounic, #ád dominikán# Název památky: Dominikánský kostel sv. Michala, Brno Lokace: Brno, Dominikánské nám#stí, Brno, Morava, Czech Republic Datace: 1658 1679, 1728, 1745, 1760 Photograph: Pavel #ech Auto#i: Jan K#titel Erna

Více

5. a 6. 11. 2014, TOULCŮV DVŮR, Praha 10 Hostivař. Organizátoři/Organizatorzy

5. a 6. 11. 2014, TOULCŮV DVŮR, Praha 10 Hostivař. Organizátoři/Organizatorzy PROGRAM KONFERENCE LIDÉ A MĚSTA VE VELKÝCH VÁLKÁCH. POHLED ETNOLOGA (ANTROPOLOGA)/SPOŁECZEŃSTWO MIASTA W KONTEKŚCIE I I II WOJNY ŚWIATOWEJ. SPOJRZENIE ANTROPOLOGA/PEOPLE AND CITIES IN MAJOR WARS. AN ETHNOLOGIST

Více

CZECH CARVING CUP 24.11.2011, Ostrava - Gastro festival

CZECH CARVING CUP 24.11.2011, Ostrava - Gastro festival CZECH CARVING CUP 24.11.2011, Ostrava - Gastro festival 9. ročník absolutní pořadí Kategorie A + B poř. kat.a kat.b celk. jméno organ. 1. 82,7 84 166,7 VOSTALOVÁ Eliška C.S.C.T., Hotelová škola Třebíč

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Helena Dáňová Národní galerie v Praze

Helena Dáňová Národní galerie v Praze TYROLSKÝ MISTR NARCISS Z BOLZANA A RELIÉF NANEBEVZETÍ PANNY MARIE Z NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE Helena Dáňová Národní galerie v Praze Ikonograficky velmi zajímavý a dosud nepublikovaný reliéf z borovicového

Více

závod č. 37 1. Český pohár ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod Veltrusy

závod č. 37 1. Český pohár ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod Veltrusy FOR 1 A001 DANGEN Jack NZL 09:35:00 2 A002 HUVELIN Mathys FRA 09:36:00 3 A003 YOSHIDA Taku JPN 09:37:00 4 A004 BÁRTA Jan Kralupy 09:38:00 C1M barva čísel: černá 36 23151 KUNA Václav DS 2 SKVS ČB 09:45:00

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

NÁLEZY MINCÍ (IV) Procesy monetarizace u keltských, germánských a raně středověkých komunit a jejich odraz v mincovních nálezech

NÁLEZY MINCÍ (IV) Procesy monetarizace u keltských, germánských a raně středověkých komunit a jejich odraz v mincovních nálezech PROGRAM MEZINÁRODNÍ NUMISMATICKÉ KONFERENCE Progrm der interntionlen numismtischen Konferenz Filosofický ústv AVČR, v.v.i., Prh/ Centrum medievistických studií Akdemie věd České republiky Univerzity Krlovy

Více

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Vědecké zaměření: novodobé české a středoevropské dějiny e-mail: marie.gawrecká@fpf.slu.cz telefon: 553/684470 Pracoviště: Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká

Více

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za září 2015

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za září 2015 Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za září 2015 U n i v e r s i t i k a : Diehl, Wilhelm Suchbuch für die Giessener Universitätsmatrikel nebst Ergänzungen dazu von 1605 bis 1624 / von Wilhelm Diehl Darmstadt,

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Olomoucká obrazárna IV

Olomoucká obrazárna IV Olomoucká obrazárna IV Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek 25. 2. 25. 9. 2016 Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie KONCEPCE VÝSTAVY Marie Mžyková, Martina Potůčková KURÁTORKA VÝSTAVY Martina

Více

Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození

Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození Specializovaná mapa s odborným obsahem Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození Výsledek projektu: Program Národní a kulturní identity

Více

Výsledky 1. Národní pohár JKA 15. březen 2014. 1. SKM Bílina (Masopustová, Košíková, Dvořáková )

Výsledky 1. Národní pohár JKA 15. březen 2014. 1. SKM Bílina (Masopustová, Košíková, Dvořáková ) Seniorky 18+ kata 1. Zlatohlávková Tereza Sport Relax 2. Košíková Karin Sport Relax 3. Masopustová Jarmila SKM Bílina 4. Havláková Jana KC MABU-DO Olomouc 5. Dvořáková-Zandtová Lenka SC Flair 6. Malčánková

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

44 Regionální výrobci a prodejny www.cesky-raj.info

44 Regionální výrobci a prodejny www.cesky-raj.info 44 Regionální výrobci a prodejny www.cesky-raj.info Josefa Kábrta 575 512 51 Lomnice nad Popelkou tel.: +420 481 671 357 +420 607 565 012 jatkylomnice@razdva.cz www.lomnican.cz JATKY LOMNICE A.S. PEKÁRNA

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016

Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016 Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016 sekce Fyzická geografie doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (předsedkyně) doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. RNDr. Martin Jurek, Ph.D. RNDr. Aleš Létal,

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Powiat Nyski Okres Nisa Kreis Neisse

Powiat Nyski Okres Nisa Kreis Neisse Powiat Nyski Okres Nisa Kreis Neisse GŁUCHOŁAZY 1. Litografia z początku XX w. Litografie z počátku 20. století Litographie (Anf. des 20. Jahrhunderts) 2. Litografia w kształcie koniczyny (początek XX

Více

sjezd, 2. 3. 2013 TECHNICKÁ DATA ŘEDITEL ZÁVODU Šimon Mastný START 900m Andrea Štětková PÁD 170m

sjezd, 2. 3. 2013 TECHNICKÁ DATA ŘEDITEL ZÁVODU Šimon Mastný START 900m Andrea Štětková PÁD 170m sjezd, 2. 3. 2013 JURY TECHNICKÁ DATA TRAŤ Jezerní ŘEDITEL ZÁVODU Šimon Mastný START 900m ARBITR Martin Krupauer CÍL 730m Andrea Štětková PÁD 170m DÉLKA 1200m STAVITEL TARTI PŘEDJEZDCI 1. JÍZDA Jakub Pruher

Více

Ohlédnutí za uplynulými ročníky

Ohlédnutí za uplynulými ročníky P o t ř e t í Hylváty jsou částí města Ústí nad Orlicí od roku 1924. Historicky byly součástí lanšperského panství, později lanšperského velkostatku lanškrounského panství. Obcí se staly po roce 1850 a

Více

58. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BĚHU JARDY ŠTERCLA PRAHA, RIEGROVY SADY 31. 12. 2013

58. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BĚHU JARDY ŠTERCLA PRAHA, RIEGROVY SADY 31. 12. 2013 58. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BĚHU JARDY ŠTERCLA PRAHA, RIEGROVY SADY 31. 12. 2013 Dorostenky 1 350 m 1. KRÁLOVÁ Veronika 1999 SK Kotlářka Praha 5:30 2. VOJTĚCHOVÁ Josefína 2001 SK Slavia Praha 5:43 Ženy

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou BERAN, Pavel et.al. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl II., H-O. Praha: Libri, 2002, s. 145. BEROUNSKÝ, Jindřich. 107 let tramvají a městské

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Haller Antonín

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Haller Antonín Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Haller Antonín (1868-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 403 evidenční pomůcka č. 141 Mrklasová Otylie Praha 1952 Antonín Haller, sládek,

Více

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 27.2.2012

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 27.2.2012 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 27.2.2012 Blbnutí s Oscarem /Ivona Březinová. Praha :Albatros,2011 ISBN:978-80-00-02805-7 (váz.) 86549/VB 86835/RM Connolly, John, Brána do pekla /John Connolly ; přeložila

Více

Vánoční pohár 2010 Most 11.-12. 12. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Vánoční pohár 2010 Most 11.-12. 12. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 100 PP dívky E ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Řebíková Zuzana 99 ČOCH.Žďár 0:58.40 832 3 2. Benešová Dominika 99 Liberec 1:02.82 703 2 3. Žižková Karolína 00 Most 1:03.72 679 1 4. Poláková Kristýna 99 Liberec

Více

Výsledková listina závod v běhu Absolutní Pořadí Příjmení, Jméno Oddíl Čas pořadí

Výsledková listina závod v běhu Absolutní Pořadí Příjmení, Jméno Oddíl Čas pořadí Výsledková listina závod v běhu Absolutní Pořadí Příjmení, Jméno Oddíl Čas pořadí A - muži 1 Polášek Jan AO Slavia Havířov :54:05 1 2 Ketner Karel AO Slavia Havířov :57:19 3 3 Poklop Martin Fortex SKI

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny.

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. vedoucí Oddělení historie ÚHV FPF SU v Opavě Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. E-mail: martin.capsky@fpf.slu.cz

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Velká cena města Kolína (18.8.2013)

Velká cena města Kolína (18.8.2013) Velká cena města Kolína (18.8.2013) Informace o závodě Datum konání: 18.8.2013 Místo konání: Kolín Pořadatel: TJ Sokol Kolín-atletika Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Technický delegát:

Více

Seznam posádek Rallye Rejvíz 2000

Seznam posádek Rallye Rejvíz 2000 Startovní číslo Seznam posádek Rallye Rejvíz 2000 Místo Sloţení 1 Jihlava I 2 Jihlava II 3 Znojmo 4 Strakonice 5 Nymburk 6 Ivančice 7 Michalovce 8 Zlín 9 Pardubice 10 Praha - západ I 11 Opava 12 Karlovy

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005.

USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005. USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005. USNESENÍ Č. 563/05 Změna statutu a názvu Komise pro urbanizmus, územní plánování a strategický plán 1. změnu statutu rozšíření o péči

Více

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy bližší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. LEDEN 16 17.1. OLOMOUC škola praktické muzikoterapie 18.1.

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava Krnovská 2861/69, Opava - Předměstí, 746 01 Opava 1 Spisová značka.: 2RP16318/2011-130773 Č.j.: SPU 149974/2014 Vyřizuje:

Více

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22. 4. 2003

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22. 4. 2003 USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22. 4. 2003 USNESENÍ Č. 170/03 Majetkoprávní operace s majetkoprávními operacemi pod body I., II., III., IV. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,

Více

Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference V Macurových botách

Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference V Macurových botách Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference V Macurových botách Stanislava Fedrová Alice Jedličková (eds.) Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru Z a grantového projektu GA ČR / /H. Lektorovali:

Více

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Obsah ARO... 3 Ambulance chronické bolesti... 3 Anesteziologická ambulance / Nutriční ambulance... 4 CUP... 5 LPS SZZ Krnov... 5 Mamologická poradna... 6 GYNEKOLOGICKÉ

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

Výsledky zpracoval Ski club Harrachov Sponzoři: : OPAVIA a BRUMÍK, Lissport, Wellness Hotel Centrum, Lyžařské školy JPK a Classic ski school

Výsledky zpracoval Ski club Harrachov Sponzoři: : OPAVIA a BRUMÍK, Lissport, Wellness Hotel Centrum, Lyžařské školy JPK a Classic ski school 1 Nikola Bisová a 18 19 17 54 2 Laura Laurichová a 20 19 15 54 3 Marie Grysniková a 18 18 16 52 4 Ema Mařáková a 17 16 12 45 5 Kateřina Hladíková a 20 20 40 6 Klára Faltusová a 20 19 39 7 Lucie Tůmová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

TJ zdravotně postižených Halma ÚSP Zbůch. za podpory Plzeňského kraje a za spoluúčasti Atletického klubu TJ Baník Stříbro

TJ zdravotně postižených Halma ÚSP Zbůch. za podpory Plzeňského kraje a za spoluúčasti Atletického klubu TJ Baník Stříbro TJ zdravotně postižených Halma ÚSP Zbůch za podpory Plzeňského kraje a za spoluúčasti Atletického klubu TJ Baník Stříbro PODZIMNÍ ATLETIKA SPASTIC HANDICAP VÝSLEDKY Stadión atletického klubu TJ Baník Stříbro

Více

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha.

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha. PŘEHLED POROTCŮ Amblerová Kamila / č.a. 03 581 Andrejsová Michaela/ č. a. 03 823 Aulík Jan/ č.a. 01 492 Axmannova Vladimíra/ č.a. 00 475 Babinský Jan/ č.a. 01 091 Balda Vladimír/ č.a. 03 702 Bambuchová

Více

GAMBRINUS CUP 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Kuželkářský klub KONSTRUKTIVA PRAHA

GAMBRINUS CUP 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Kuželkářský klub KONSTRUKTIVA PRAHA Kuželkářský klub KONSTRUKTIVA PRAHA GAMBRINUS CUP 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA XIX. ročník turnaje dvojic mužů na 200 hodů sdružených a dvojic žen na 100 hodů sdružených květen 2010 Dvojice muži: 1. KONSTRUKTIVA

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

II. Demografické a hospodářské poměry 207 II/1 Populační vývoj 207 II/2 Poddanský venkov, pozemkové vrchnosti a stát 213 Postaveni poddaných po roce

II. Demografické a hospodářské poměry 207 II/1 Populační vývoj 207 II/2 Poddanský venkov, pozemkové vrchnosti a stát 213 Postaveni poddaných po roce OBSAH Hlava první BAROKNÍ VELMOC ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ A ČESKÝCH KRÁLŮ I. Odvrácení osmanské ofenzivy (1683 1699) 11 I/1 Vítězství křesťanských vojsk před hradbami Vídně a jejich tažení do Uher 11 Vysvobození

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:25 Denní vyhlášení výsledků: 12:40 Denis Knejzlík sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Grazhina Šimečková Mgr. Darina Šimková 9:15 9:35 Mgr.

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

M ČR 2013 ze vzduchových zbraní

M ČR 2013 ze vzduchových zbraní M ČR 2013 ze vzduchových zbraní Výsledkové listiny 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 Vzduchová pistole 60 ran Muži Jednotlivci Finále Družstva Vzduchová

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Adresy. oznamovatel č. 117 listopad prosinec 2014. Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7

Adresy. oznamovatel č. 117 listopad prosinec 2014. Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7 Adresy Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7, tel./fax 233 322 150, praha.obec-krestanu.cz Kontakt pro ubytování a technické záležitosti: Karel Dolista,

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

PLAVECKÁ ŠKOLA PROSEN LOUNY

PLAVECKÁ ŠKOLA PROSEN LOUNY PLAVECKÁ ŠKOLA PROSEN LOUNY Oblast Severní Čechy Kraulařský víceboj Louny 7. ročník ročníků 99-96, 95 a starších Datum: 20.3.2010 Místo konání: Louny Vrchní rozhodčí : Jana Prokešová Bazén: Měření časů:

Více