Śląsk ziemia Korony czeskiej Historia i kultura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Śląsk ziemia Korony czeskiej Historia i kultura 1300 1740"

Transkript

1 Galeria Narodowa w Pradze Śląsk ziemia Korony czeskiej Historia i kultura Program międzynarodowej konferencji naukowej Praga r. Galeria Narodowa w Pradze Zbiory starej sztuki Klasztor Św. Agnieszki Czeskiej (Národní galerie v Praze Sbírka starého umění Klášter sv. Anežky české) ul. U Milosrdných 17, Praha 1 Staré Město

2 wtorek / przed południem Prezentacja uczestników kaplica Św. Barbary (wejście od ulicy Anežskiej) obrady wstępne w plenum Oficjalne rozpoczęcie konferencji, przemówienia wstępne, przerwa [A+B] Referaty Dyskusja chair: Pavel Preiss Vít Vlnas (Praha), Slezsko v české historické (ne)paměti Romuald Kaczmarek (Wrocław), Związki artystyczne Pragi i Wrocławia w końcu XIV wieku. Sklepienia i rzeźba architektoniczna Mojmír Horyna (Praha), Umění 17. a 18. století v Čechách a jeho kořeny Jan Harasimowicz (Wrocław), Dialog wyzńan w architekturze i sztuce śląskiej Przerwa na obiad wtorek / po południu I. KONFESJONALIZACJA I JEJ PRZEJAWY W TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ [A] Referaty Dyskusja Przerwa Referaty chair: Lenka Bobková Janusz Spyra (Katowice), Zapomniany klasztor franciszkanów bosych (bernardynów) w Cieszynie Christian-Frederik Felskau (Köln), Das Prager Franziskushospital und das Breslauer Matthiasstift als Mutterhäuser im Filialverband des Ordens der Kreuzbrüder mit dem roten Stern von der Zeit der Luxemburger bis zum Generalat Nikolaus II. Puchners ( ) Arkadiusz Wojtyła (Wrocław), Baroque Arts of the Knights of the Cross with the Red Star and the Idea Ordo Militaris Marek Pučalík O.Cr. (Praha), Zachovaná umělecká díla z křižovnického konventu ve Vratislavi Jarosław Malicki (Wrocław), Slezské motivy ve vývoji české historiografie a legendistiky do konce 18. století chair: Lubomír Konečný Zdeněk Hojda (Praha), Altranstädtská konvence a její ohlas v Čechách Jörg Deventer (Leipzig), Grenzen überschreiten: Konversionen zum Katholizismus im frühneuzeitlichen Schlesien Ivana Čornejová (Praha), Rekatolizace ve Slezsku v 17. a na počátku 18. století (na příkladu činnosti jezuitského řádu) 2

3 Veronika Čapská (Opava), Sestry alžbětinky v konfesně odlišných mikrosvětech českých korunních zemí Dyskusja wtorek / po południu II. INDYWIDUALNE LOSY NA TLE EPOKI [B] sala uroczystości Referaty Dyskusja Przerwa Referaty Dyskusja chair: Milena Bartlová Marek Derwich (Wrocław), Janko z Czarnkowa (ok ) wobec Śląska i Czech Zuzana Ludiková (Bratislava), Seifried Rybisch v hlavnom meste Uhorska Milan Svoboda (Liberec), Abraham Hosemann ( ): Humanistický učenec a historiograf Jeho Císařského Veličenstva mezi Lužicemi, Čechami a Slezskem Piotr Oszczanowski (Wrocław), Hanniwaldtowie kariera polityczna Ślązaków na dworze cesarza Rudolfa II. chair: Andrzej Kozieł Tomáš Hladík (Praha), Rané dílo Ignáce Rohrbacha Marius Winzeler (Görlitz), Von Prag über Bautzen nach Breslau zum Frühwerk Johann Georg Urbanskys in der Oberlausitz Martin Svatoš (Praha), Jezuitští učitelé výmluvnosti ze Slezska v českých zemích Daniel Wojtucki (Wrocław), Śląscy kaci w kontaktach zawodowych z mistrzami z miast czeskich i morawskich w XVII i XVIII wieku Arkadiusz Muła (Wrocław), Anton Polcke na nowo odkryty: Zapomniane źródła i nieznane oeuvre nadwornego malarza doby późnego baroku środa / przed południem III. ŚLĄSK W PAŃSTWIE CZESKIM W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA ORAZ WCZESNEJ NOWOŻYTNOŚCI Referaty [A] chair: Ivana Čornejová Svatomír Černín (Ostrava), Úloha Slezska v česko-polských vztazích od počátku 9. století do smrti Václava III. Přemysl Bar (Brno Praha), Integrace Slezska do svazku zemí Koruny české jako přemyslovské dědictví? Nikolaus Gussone (Münster), Schlesien,die Krone des heiligen Wenzel und Karl der Große Lenka Bobková (Praha), Společné pouto: Český král a slezská knížata ve 14. století Mlada Holá (Praha), Vratislavské knížectví za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. Jana Wojtucka (Praha), Český král ve Vratislavi: Proměny vzájemného vztahu panovníka a jeho města od 14. do začátku 16. století 3

4 Dyskusja Przerwa na obiad środa / przed południem [B] sala uroczystości IV. SPOTKANIA I POTYCZKI: ŚLĄSK, ZIEMIE CZESKIE A EUROPA Referaty Dyskusja chair: Jan Wrabec Jacek Witecki (Wrocław), Skarb ze Środy Śląskiej Dana Stehlíková (Praha), Die Reliquiarstatue der hl. Anna im Prager Domschatz und ihre Beziehungen zum Schlesien Artur Kwaśniewski (Wrocław), Retrospektywne tendencje architektury ziem Królestwa Czeskiego w dobie renesansu: Treści i funkcje ideowe konwencji stylowych z lat Marzanna Jagiełło-Kołaczyk (Wrocław), Renesansowe sgraffita na Śląsku i ich związki z czeskimi dekoracjami tego typu Artur Kolbiarz (Szczecin), Pomiędzy Pragą a Lubiążem: Wczesnobarokowy wystrój rzeźbiarski kaplicy św. Krzyża kościoła opackiego w Broumowie Edita Grzesik (Wrocław), Schlesier und ihre peregrinatio academica nach Niederlanden 16. und 17. Jahrhundert Przerwa na obiad środa / po południu III. ŚLĄSK W PAŃSTWIE CZESKIM W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA ORAZ WCZESNEJ NOWOŻYTNOŚCI ciąg dalszy Referaty Dyskusja Przerwa chair: Rudolf Žáček Martin Čapský (Opava), Struktury moci a moc struktur: Slezská knížectví v časech husitské hrozby Petr Kozák (Opava), Dědictví Zikmunda Jagellonského. Emancipační zápas stavů Opavského a Hlohovského vévodství se zeměpanskou mocí na sklonku středověku Radek Fukala (Hradec Králové), Slezská knížata na prahu nového věku Andrzej Olejniczak (Bolesławiec), Kamionka bolesławiecka jako przedmiot wymiany handlowej międzi Śląskiem i Czechami w XVIII wieku V. SYMBOLE, OBRAZY, STEREOTYPY Referaty chair: Jan Harasimowicz Antoni Barciak (Katowice), Postrzeganie Czech i Czechow na Śląsku w XIV i początkach XV wieku [A] 4

5 Dyskusja Przerwa Referaty Lucyna Harc (Wrocław), Wojny husyckie i husyci na Śląsku w opinii Ślązaków Mateusz Kapustka (Wrocław), Walka o oblicze: Sztuka śląska czasów luksemburskich w orbicie narodowościowych badań historii sztuki Iwona Pietrzyk (Katowice), Święci czescy w datacjach dokumentów śląskich w średniowieczu Marie Bláhová (Praha), Společné dějiny? Slezská redakce anonymní České kroniky 15. století Vojtěch Černý (Praha), České země v kronice vratislavského písaře Petra Eschenloera (diskusní příspěvek) chair: Zdeněk Hojda Stefan Kiedroń (Wrocław), Poetycki obraz Śląska jako perły Regnum Bohemiae Elisabeth Klecker (Wien), Waffen der Tugend und der Poesie: Breslauer Figurenge dichte für Ferdinand III. Bogusław Czechowicz (Wrocław), Historyczne universum korony królestwa Czech a kartografia Anna Kozioł (Wrocław), Obraz Śląska w kartografii w kontekście kulturowym Dyskusja środa / po południu [B] sala uroczystości IV. SPOTKANIA I POTYCZKI: ŚLĄSK, ZIEMIE CZESKIE A EUROPA ciąg dalszy Referaty Dyskusja Przerwa chair: Lubomír Slavíček Mariusz Smoliński (Warszawa), Artyści włoscy na Śląsku w II połowie XVII wieku drogi inspiracji Anna Rollová (Praha), Ridelové (Riedelové) ze slezského Bruntálu: jezuité koadjutoři, řezbáři a truhláři 17. a 18. století (poznámky k dosavadnímu bádání) (diskusní příspěvek) Stanislav Bohadlo (Hradec Králové), Svídnice-Kuks: zapomenutá kulturní osa Markéta Kouřilová (Opava), Venkovské socio-ekonomické struktury ve Slezsku (diskusní příspěvek) Ondřej Felcman (Hradec Králové), Vymezování Kladska jako specifického správního regionu v česko-slezském příhraničí (od 13. do 18. století) VI. STYL ŻYCIA, REPREZENTACJA, INWESTYCJE KULTURALNE Referaty chair: Jan Royt Klára Benešovská (Praha), Panovnická reprezentace na počátku 14. století: Praha a Slezsko Ondřej Jakubec (Olomouc), Protireformační kulturní politika a mecenát vratislavských a olomouckých biskupů na přelomu 16. a 17. století 5

6 Dyskusja Przerwa Referaty Dyskusja Adam Żurek (Wrocław), Fundacje artystyczne wrocławskich norbertanów w dobie nowożytnej ( ) Andrzej Józef Baranowski (Warszawa), Inwestycje artystyczne biskupów i zakonów na Śląsku w czasach kontrreformacji chair: Mojmír Horyna Jiří Kubeš, Marie Marešová, Pavel Panoch (Pardubice), Rodová paměť a sebepředstavení v podání Kryštofa Václava z Nostic ( ): Příspěvek k reprezentačním strategiím barokní slezské šlechty Lubomír Slavíček (Brno), damit Er Ruhm und Ehre, Ich aber Contento darvon habe : Umělci, umělečtí řemeslníci a agenti ve službách Kryštofa Václava Nostitze Petra Mašitová (Praha), Šlechtické rezidence v Horním Slezsku v období raného novověku ve světle pozůstalostních inventářů Irena Korbelářová, Rudolf Žáček (Opava), Slezská města pozdně barokního období hospodářské a kulturní skvosty, anebo lokality provinčního významu? wieczorne zwiedzanie wystawy Śląsk perła w koronie czeskiej: Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, program towarzyski (Ujeżdżalnia Wallensteina / Valdštejnská jízdárna, ul. Valdštejnská 3, Praha 1 Malá Strana) czwartek / przed południem [A] VII. PRZEMIANY TEMATÓW I DZIEJE MOTYWÓW: ŚREDNIOWIECZE Referaty Dyskusja chair: Jiří Fajt Pawel Freus (Warszawa), Die Ikonographie der Marienhimmelfahrt in Schlesien im Mittelalter Ivo Hlobil (Praha Olomouc), Mistr michelské madony mýtus a mystifikace Aleš Mudra (Praha), Poznámky k roli českého sochařství a malířství při utváření slezsko-pomořanského stylu madon na lvu Janusz Kębłowski (Kusterdingen), Mistr Madony z Toruně Jan Klípa (Praha), Madona vyšebrodská a Madona vratislavská Helena Dáňová (Praha), Maria gravida Wilfried Franzen (Berlin), Schlesische Tafelmalerei um 1450: Die Vitustafeln aus dem Nationalmuseum in Warschau und dem Wallraf-Richartz-Museum in Köln Milena Bartlová (Brno), Cesta jednoho motivu z Brugg do Prahy Jan Royt (Praha), Poznámky k alegorii spasení a hříchu Przerwa na obiad 6

7 czwartek / przed południem VIII. PRZEMIANY TEMATÓW I DZIEJE MOTYWÓW: WCZESNA NOWOŻYTNOŚĆ [B] sala uroczystości Referaty Dyskusja chair: Piotr Oszczanowski Jaroslav Sojka (Praha), Reliéf Bičování Krista v kostele Nejsv. Trojice v Javorníku (diskusní příspěvek) Christine Moisan-Jabłońska (Warszawa), Polnische, schlesische und mährische Darstellungen der Sieben Zufluchten eines seltenen deutschen Themas der Barock zeit Anna Rollová (Praha), Kostely míru v Javoru a Svídnici a jejich křtitelnice (diskusní příspěvek) Petra Zelenková (Praha), Z grafiky 17. století silesikálního charakteru: Neznámé univerzitní teze podle Willmanna a Marchettiho (diskusní příspěvek) Lubomír Konečný (Praha), Jan Thurzo, Jan Dubravius, Albrecht Dürer, Erwin Panofsky, and Others Andrzej Kozieł (Wrocław), Silesia Mystica: Śląska ikonografia mistyczna i jej recepcja w Czechach i na Morawach w czasach baroku Marcela Vondráčková, Martin Mádl (Praha), České a slezské motivy na obrazech v břevnovsko-broumovském opatství Adam Organisty, Marek Walczak (Kraków), Das Problem der Aktualität mittelalterlicher Vorbilder in der spätbarocken Kunst Mitteleuropas am Beispiel schlesischer und böhmischer Passionsdarstellungen Elżbieta Gajewska-Prorok (Wrocław), Barokowe, zdobione szkła z obszaru Karkonoszy i Dolnego Śląska Przerwa na obiad czwartek / końcowe obrady w plenum Referaty [A+B] chair: Vít Vlnas Jiří Fajt (Berlin Leipzig Praha), Spor o Slezsko: umělecká historiografie mezi Prahou, Varšavou a Berlínem Ivo Kořán (Praha), K charakteristice barokního umění v Čechách Jan Wrabec (Wrocław), Zależność czy autonomia: sztuka śląska w czasach baroku oraz jej determinanty Thomas DaCosta Kaufmann (Princeton N.J.), Concluding Speach Dyskusja końcowa, oficjalne zakończenie konferencji 7

8 Projekt Śląsk perła w Koronie Czeskiej zrealizowano przy pomocy środków UE w ramach programu CULTURE Prace nad projektem stanowiły część zadania naukowo badawczego nr Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej. Adres korespondencyjny oraz pozostałe informacje: Petra Jungwirthová Tiskové a komunikační oddělení Národní galerie v Praze Staroměstské nám. 12 CZ Praha 1 tel. / fax: (00420)

Slezsko země Koruny české Historie a kultura 1300 1740

Slezsko země Koruny české Historie a kultura 1300 1740 Národní galerie v Praze Slezsko země Koruny české Historie a kultura 1300 1740 Program mezinárodní vědecké konference Praha 3. 5. IV. 2007 Národní galerie v Praze Sbírka starého umění Klášter sv. Anežky

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Sylabus Slezská grafika 16. 18. století

Sylabus Slezská grafika 16. 18. století Sylabus projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037 (2012-2014): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých

Více

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní archiv ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy si kladou za čest pozvat zájemce na mezinárodní

Více

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 NOVÉ VÝZVY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ

Více

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny.

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. vedoucí Oddělení historie ÚHV FPF SU v Opavě Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. E-mail: martin.capsky@fpf.slu.cz

Více

Kulturní translace Kulturelle Translationen Translacje kulturowe

Kulturní translace Kulturelle Translationen Translacje kulturowe Kulturní translace Kulturelle Translationen Translacje kulturowe VII. Mezinárodní studentská konference VII. Internationale Studentenkonferenz VII. Międzynarodowa Konferencja Studencka Praha 2.6.-9.6.

Více

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Vědecké zaměření: novodobé české a středoevropské dějiny e-mail: marie.gawrecká@fpf.slu.cz telefon: 553/684470 Pracoviště: Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti"

Společný projekt  Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti" ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec a Gimnazjum Nr. 2 Zabkowice Slaskie CZ: : Náš projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Ein internationales UNESCO Schulprojekt zum Internationalen Jahr des Lichtes 2015 23. 26. März 2015 Brno Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Studium v archivech, popř. speciálních knihovnách ANTONÍN, R.: Moravský zemský

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Univerzita Palackého v Olomouci GaREP, s.r.o. Brno Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Václav Toušek, Miloš Fňukal, Petr Kladivo Projekt MMR Potenciální zaměření

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

ú é ů ú ť ů ú š ň é ň é é é ž é Ý é Ý Ý é ú ů ú ů Ý ú é é ú ú Ú ů ů š é é ž é ú Ú Í ů ů é é é ú ú ó é é é é ú é ž é é ž ž ň é é é é é é É Š é ů é Š Š ú é ž ú ú é ú é é Ú ú ú Ý ů ó Š ú ú ň ů ň š ň š é é

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku

1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku 1. Tam a zpět: Z Horního Rakouska do jižních Čech z jižních Čech do Horního Rakouska Řešení pro učitelky/učitele 1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku Linecká stezka a Freistadtská

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

Konference Uměleckoprůmyslového musea v Praze. ve spolupráci s

Konference Uměleckoprůmyslového musea v Praze. ve spolupráci s MEDIEVAL PILGRIM BADGES. PROSPECTS OF EUROPEAN RESEARCH PERSPEKTIVEN DER EUROPÄISCHEN PILGERZEICHENFORSCHUNG Konference Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve spolupráci s Kunstgewerbemuseum Berlin Faculteit

Více

Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma

Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma Wnioskodawca: Miasto Racibórz/Město Racibórz Jednostka organizacyjna (jeżeli dotyczy):..

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 86 NAD č. 219. Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 86 NAD č. 219. Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 86 NAD č. 219 Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Ú v o d Josef Šmejkal Zápasník v klasickém i volném stylu. V r. 1899 začal se vzpíráním

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015. Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00

Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015. Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00 Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015 Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00 9:00 10:00 Cvejic Maria, Mattern Simon, Riedl Magdalena Charvátová

Více

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století Historiografie, metody, problémy 13. 14. června 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové PÁTEK 13. června 2014 8.30 Prezentace účastníků 9.30 Úvodní

Více

PŘEHLED VLAKŮ,,,,, LE,, a C1

PŘEHLED VLAKŮ,,,,, LE,, a C1 PŘEHLED VLAKŮ,,,,, LE,, a C1 Přehled obsahuje všechny vlaky,, (EuroCity), (InterCity), (EuroNight), LE (LEO Express), RJ (RegioJet), (Expres), (rychlíky vyšší kvality) a vlaky (rychlíky). Údaje o přímých

Více

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014 okresní kolo, okres Ostrava (22. 1. 2014 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba) pořadí příjmení jméno škola třída př1 př2

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Knihy, kapitoly v knihách: NEUDEROVÁ, M., Peruc a okolí v proměnách času, 1. vydání, Ústí nad Labem 1998, ISBN 80-86067-25-4. HRUBÁ, M., Peruc a okolí

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

budova Městské knihovny v Cieszynie, ul. Głęboka 15 /činžovní dům z r. 1898, holandská novorenesance/

budova Městské knihovny v Cieszynie, ul. Głęboka 15 /činžovní dům z r. 1898, holandská novorenesance/ Siedziba Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, ul. Głęboka 15 /kamienica z 1898 r., neorenesans niderlandzki/ budova Městské knihovny v Cieszynie, ul. Głęboka 15 /činžovní dům z r. 1898, holandská novorenesance/

Více

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Česká republika Polsko. Vytváříme prostor pro spolupráci v regionu střední Evropy

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Příloha č.3 Učební plán a učební osnovy oboru Zdravotnický asistent (s polským vyučovacím jazykem)

Příloha č.3 Učební plán a učební osnovy oboru Zdravotnický asistent (s polským vyučovacím jazykem) Příloha č.3 Učební plán a učební osnovy oboru Zdravotnický asistent (s polským vyučovacím jazykem) 1. Rozpracování obsahu RVP do ŃVP Vzdělávací oblast Minimální počet vyučovacích hodin RVP Vyučovací předmět

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Atletický trojboj 2013 Praha-západ - výsledky jednotlivců Rudná 11. 6. 2013. 50 m. Mladší žáci 1. - 3. ročník

Atletický trojboj 2013 Praha-západ - výsledky jednotlivců Rudná 11. 6. 2013. 50 m. Mladší žáci 1. - 3. ročník Atletický trojboj 2013 Praha-západ - výsledky jednotlivců Rudná 11. 6. 2013 Mladší žáci 1. - 3. ročník 50 m 1 Mitterwald Matyáš 2004 Dobřichovice 7,8 21 Icha Bořek 2003 Mníšek pod Brdy 8,8 2 Cafourek Jan

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Výsledky krajského kola 57. ročníku matematické olympiády kategorie P Celkový přehled

Výsledky krajského kola 57. ročníku matematické olympiády kategorie P Celkový přehled Výsledky krajského kola 57. ročníku matematické olympiády Celkový přehled Jméno Roč. Škola, město 1. 2. 3. 4. Celkem Miroslav Klimoš 3/4 GMK 17.listopadu 526, 743 11 Bílovec 10 10 4 10 34 Jakub Kaplan

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

14. ročník o Putovní pohár města Janské Lázně 5.6. - 6.6.2009 Čas / Zeit Stůl / Tish Družstvo / Manschaft A Družstvo / Manschaft X 19:00 1, 2 SK

14. ročník o Putovní pohár města Janské Lázně 5.6. - 6.6.2009 Čas / Zeit Stůl / Tish Družstvo / Manschaft A Družstvo / Manschaft X 19:00 1, 2 SK 5.6. - 6.6.2009 Čas / Zeit Stůl / Tish Družstvo / Manschaft A Družstvo / Manschaft X Body / Punkte Sety / Sätze Míče / Balle 19:00 1, 2 SK Janské Lázně B SV Hoffeld Stuttgart 4 2 13 10 251 223 19:00 3,

Více

Výběrová bibliografie

Výběrová bibliografie Výběrová bibliografie Monografie Eva SEMOTANOVÁ, Výběrový katalog atlasů. Mapová sbírka Ústavu československých a světových dějin Československé akademie věd, Praha 1989, 305 s. Eva SEMOTANOVÁ, Kartografie

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Vítězové Neumannových Poděbrad

Vítězové Neumannových Poděbrad Vítězové Neumannových Poděbrad V letech 1965 1966 probíhala soutěž v jedné kategorii. Byla otevřena profesionálním umělcům a posluchačům vysokých divadelních škol. 1965 1. Ľudmila Ďurčeková odb. asistentka

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice

Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice Konference Nové směry v železniční dopravě 14. června 2011 František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Právní

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013 TJ Squash Turnov název: TJ Turnov, o.s. - TJ Squash Turnov ulice: Skálova 207 město: Turnov PSČ: 51101 jméno: Martin příjmení: Beksa ulice: Vlastibořice 64 město: Sychrov PSČ: 463 44 název SC : Sportcentrum

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Ivan Prokop. výstavy - výběr:

Ivan Prokop. výstavy - výběr: Ivan Prokop * 9. 6. 1954, Praha volný fotograf, vý tvarník, člen Syndikátu novinářů, Spolku Muzeum Fotografi e Zabý vá se především hudební a divadelní fotografi í. Je autorem obalů audiovizuálních nosičů,

Více

Memoriál dr. Vratislava Jandy

Memoriál dr. Vratislava Jandy Document Engarde 21.1.2012 18:48:39 Memoriál dr. Vratislava Jandy kord muži SC Praha 21. 1. 2012 Skupiny, kolo č. 1, stránka 1/3 Skupina č. 1 0:00 Rozhodčí : MINO JAMBOR Stanisla K.VARY V V V V 1 3 4/6

Více

The ASE XXII Planetary Congress

The ASE XXII Planetary Congress The ASE XXII Planetary Congress Mezinárodní kongres účastníků kosmických letů pořádaný Association of Space Explorers (ASE) 4.10. 10.10. 2009 Praha, Česká republika Vesmír: příležitost pro všechny! ASE

Více

Projekt Arboretum Žijeme v souladu s přírodou

Projekt Arboretum Žijeme v souladu s přírodou Youth Projekt Arboretum Žijeme v souladu s přírodou Litvínov 13. 9. 20. 9. Kontakt: Adresa Ukrajinská 379 436 01, Litvínov Česká republika Telefon 042 476 111 226, 476 752 753 042 476 752 691 - ředitel

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT 2008 KÓD JMÉNO ŠKOLA BODOVÝ ZISK

MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT 2008 KÓD JMÉNO ŠKOLA BODOVÝ ZISK KÓD JMÉNO ŠKOLA BODOVÝ ZISK 1. S 602 Filip Borowiec I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Ściegiennego 15 38 2. S 957 Domesová Simona Gymnázium M. Kopernika, Bílovec 32 3. S 607 Andrzej Stec ZSO

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min 12 Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 10 20 min Pracujte ve dvojicích. Od učitele/učitelky dostanete fotografii pokoje. Máte 30 sekund

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 PROGRAM KONFERENCE Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

P o w i a t. J e s e n i k

P o w i a t. J e s e n i k P o w i a t J e s e n i k O k r e s K r e i s J e s e n í k J e s e n i k 155. Jesenik. Sanatorium Priessnitza Jeseník. Průčelí Priessnitzova sanatoria Freiwaldau. Preißnitz-Heilkurort. 156. Jesenik. Twierdza

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Datum konání: 3. 11. 2014 Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva - jmenovitě: Ing. Miroslav Balcar, Ing. Michael Canov, ThMgr. Šimon Dvořák,

Více