Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc."

Transkript

1 Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Vědecké zaměření: novodobé české a středoevropské dějiny telefon: 553/ Pracoviště: Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie Masarykova třída 37, Opava Vzdělání: ZDŠ Frenštát p.r. Gymnázium Frenštát p. R Jazyková škola Ostrava FF UP Olomouc (historie-němčina) Slezský ústav ČSAV v Opavě (studijní pobyt, vědecká aspirantura, odborná a vědecká pracovnice) dosud FPF SU v Opavě 1981 PhDr. na FF UP Olomouc 1988 CSc. Ústav čsl. a svět. dějin ČSAV, Praha 2005 Doc. na FF UP Olomouc Vědecko-organizační funkce: proděkanka pro vědu a zahraniční styky členka vědecké rady FPF SU členka Akademického senátu SU členka AS FPF SU od 1993 Publikační činnost: Monografie: proděkanka pro vědu a zahraniční styky FPF SU tajemnice vědecké rady FPF SU odborné vedení Rakouské knihovny 1. Burţoazní strany a průmyslové oblasti v českých zemích v letech Opava 1988, 267 s. (rukopis kandidátské disertační práce, uloţen v HÚ AV ČR) 2. Němci ve Slezsku Opava 2002, 315 s. ISBN Československé Slezsko mezi světovými válkami Opava s. ISBN Podíl na monografiích a syntetických pracích:

2 1. Gawrecki, D. a kol.: Dějiny Českého Slezska Opava 2003, 363 s. ISBN Vlastní podíl: kap.iii. České Slezsko mezi světovými válkami s Die mährischen Enklaven in Schlesien. ( Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band 27). Opava-München 2006, s , ISBN , ISSN Schlesische Lebensbilder, Bd.10, Insingen Josef Koţdon , s ISBN Studie publikované v mezinárodních a tuzemských vědeckých časopisech a sbornících: 1. Vznik mezinárodně burţoazní koalice a boj o kongruový zákon. Sborník SVOČ. Olomouc 1979, s ( Pod jménem M. Babincová) 2. Nacistický plán ARLZ a jeho realizace v oblasti Bohumína, Těšína a Třince. Těšínsko, 1981, č. 1, s (pod jménem M. Babincová) 3. O novodobém vývoji Třinecka. Těšínsko 1981, č. 1, s. 1.( pod jménem M. Babincová) 4. Vymezení územních celků pro studium vývoje průmyslových oblastí na území Československa v období kapitalismu. Slezský sborník, 80, 1982, s (s J. Bakalou, pod jménem M. Babincová) 5. Burţoazní strany a politická orientace v průmyslových oblastech českých zemí ( ). Slezský sborník, 82, 1984, s (Pod jménem M. Babincová) 6. Politická orientace obyvatelstva v průmyslových oblastech českých zemí Slezský sborník, 83, 1985, s (s D. Gawreckým, pod jménem M. Babincová) 7. K hospodářské a politické orientaci německé burţoazie v českých zemích v letech Slezský sborník, 86, 1988, s K hospodářské a politické orientaci německé průmyslové burţoazie v českých zemích v letech Slezský sborník, 87, 1989, s K národnostní otázce v ČSR v letech In: Národnostní otázka v Československu po roce Opava 1989, s K sociální a politické struktuře polského obyvatelstva v meziválečném období. Těšínsko, 1989, č. 3, s K výzkumu burţoazních politických stran v meziválečném období. Zpravodaj SÚ ČSAV, leden-březen 1989, s Poddanské hospodářství na roţnovsko-krásenském panství za pozdního feudalismu. ČSZM - B, 39, 1990, č. 2, s K sociální a politické struktuře polského obyvatelstva v meziválečném období. In: Etnické problémy v ČSR. Polské etnikum. Ostrava 1990, s K národnostní a politické orientaci obyvatel města a soudního okresu Český Těšín v meziválečném období. Těšínsko, 1990, č. 4, s K národnostnímu a politickému vývoji na Opavsku, Hlučínsku a Vítkovsku v letech Vlastivědné listy, 17, 1991, č. 1, s Böhmisch Schlesien in der historischen Erforschung. In: Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelm Universität zu Breslau, 33, 1992, s (s D. Gawreckým a M. Wihodou) 17. K národnostní otázce ve slezských městech do roku In: Národnostní problémy v historii měst. Prostějov 1993, s Badania naukowe Instytutu Śląskiego z perspektywy czeskiej. In: Instytut Śląski w Opolu Opole 1994, s (s D. Gawreckým)

3 19. Problematyka narodowościowa Śląska Austriackiego w latach Studia Śląskie, 52, 1994, s Die Nationalitätenproblematik in den Städten Österreichisch-Schlesiens vor dem Ersten Weltkrieg. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 1, 1994, s Josef Kozdon und die Schlonsakenbewegung. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich- Wihelms-Universität zu Breslau, 34, 1994, s Opavsko a německá antifašistická emigrace ve 30. letech. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2, 1995, s Slezská lidová strana a rozdělení Těšínska Rozpad Rakouska-Uherska a fenomén versailleského systému ve střední Evropě. Opava-Wien 1997, s Šlonzácké hnutí a Josef Koţdoň. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 3, 1997, s Němci ve Slezsku Stav a úkoly výzkumu. In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference K 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea. Opava 1998, s Hans Kudlich v revoluci In: Kroměříţský sněm a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. Kroměříţ 1998, s Hans Kudlich - legenda a realita. Čas, 7, 1998, č. 8-9, s Schlesien im Reisebericht des mährischen Adeligen Johann Nepomuk Mitrovsky. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava, 1999, s České školství na Těšínsku In: Książka-Biblioteka-Szkola w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materialy z konferencji naukowej Cieszyn listopada Czieszyn 2001, s Politický vývoj v prvních letech po vzniku ČSR. In: Opava, Sborník k dějinám města 2.Opava 2000, s (vyšlo 2001) 31. Schlesien in der Zeit des Zerfalls der Habsburgermonarchie. In: Ślask za panowania Habsburgów. Opole 2001, s Idea Velkého Slezska mezi světovými válkami. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesiae Opaviensis, 6, 2003, s Národnostní politika československého státu v období mezi světovými válkami. In: Doświadczenia politiky mniejszościowej okresu miedzywojennego na górnoślaskim obszarze plebiscytowym. Opole 2004, s (s. D.Gawreckim) 34. Politický a národnostní vývoj v Opavě ve 20. letech 20. století. In: Opava Sborník dějinám města 4.Opava 2004, s Německý kulturní týden v Opavě v roce In: Sborník k dějinám města 5, Opava 2006, s Politický vývoj západního Slezska ve volebních výsledcích ( s přihlédnutím k Bruntálsku). In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc.Opava 2007, s ( s D. Gawreckim) ISBN Moravské enklávy ve Slezsku Vlastivědné listy 33,2007,č.2, s ISSN Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych- XIX wiek. In: Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Wroclaw 2007, s (s D. Gawreckim) ISBN Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych- XX wiek. In: Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Wroclaw 2007, s (s D. Janákem a Z. Jiráskem) ISBN

4 40. Němci ve Slezsku a vznik ČSR. In: VIII. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku Historický seminář na téma Osudové osmičky v dějinách Jesenicka 20.století. Jeseník 2008, s Ke vzniku a vývoji strany Bund der Landwirte ve Slezsku. In: Acta hiistorica universitatis Silesianae Opaviensis 1/2008, Confinia Silesiae ( K ţivotnímu jubileu Rudolfa Ţáčka). Opava 200á, s ISSN X 42. Slezsko mezi světovými válkami- pokus o srovnávací periodizaci.in: K periodizaci dějin Slezska. Sborník z pracovního zasedání v Opavě prosince Slezská univerzita, FPF SU, Opava 2008,s ISBN Panevropské hnutí v Opavě v meziválečném období. In: Opava. Sborník k dějinám města 6, Opava 2008, s ISBN , ISBN Učební texty/ skripta: Chrestomatie k dějinám Slezska. Prameny k dějinám Slezska, sv. 1. Opava 1995 (výběr dokumentů k letům ) s Podíl na výukovém programu pro základní a střední školy České dějiny (SILCOM CD-ROM multimedia s.r.o.- zpracováno 20 hesel) Vystoupení na mezinárodních a tuzemských konferencích: 1. Národnostní otázka v Československu po roce SÚ ČSAV, Opava , ref.: K národnostní otázce v ČSR v letech K dějinám rakouského Slezska. Hradec nad Moravicí, (ÚHM FPF SU, Historische Kommission für Schlesien in Mainz, Gerhard-Möbus Institut in Würzburg), ref.: K národnostní problematice ve Slezsku K národnostní problematice ve městech. Prostějov, (Muzeum Prostějovska), ref.: K národnostní otázce ve slezských městech do r K dějinám Slezska. Racibórz, (Paneuropa-Union), ref.: Národnostní poměry v rakouském Slezsku do r str. rkp. 5. Rozpad Rakouska-Uherska a fenomén versailleského systému ve střední Evropě, Opava (ÚHM FPF SU, Österreischisches Ost- und Südosteuropa Institut), ref: Slezská lidová strana a rozdělení Těšínska 6. Konference k dějinám Slezska. Görlitz (Gerhard Möbus Institut Würzburg, Historische Kommission für Schlesien in Mainz), ref.: Výzkum Slezska na ÚHM FPF SU v Opavě lat Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 1994 (IŚ PIN), ref.: Badania naukowe Instytutu Śląskiego w Opolu z perspektywy czeskiej. 8. Dějiny Opavy I. (FPF SU ad. vědecká pracoviště v Opavě, Magistrát stat. města Opavy) Opava, , koref. 9. Reiseberichte als schlesische Landeskundliche Quelle. Würzburg 1996 (Gerhard Möbus Institut - Würzburg, Historische Kommission für Schlesien in Mainz), ref:. Schlesien im Reisebericht des mährischen Adeligen Johann Nepomuk Mitrovsky 10. Kroměříţský sněm a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. Koměříţ , ref.: Hans Kudlich v revoluci

5 11. Książka-Biblioteka-Szkola w kulturze Śląska Cieszyńskiego (Książnica Cieszyńska, Macierz Ziemi Cieszyńskiej) Cieszyn , ref.: České školství na Těšínsku Śląsk w państwie Habsburgów, Opole (PIN IŚ Opole, Österreichisches Ostund Südosteuropa Institut Wien, ÚHM FPF SU Opava) ref.: Schlesien in der Zeit des Zerfalls der Habsburgermonarchie, 13. Dějiny Opavy II, Opava (ÚHM FPF, Matice Slezská), ref.: Politický vývoj Opavy Návraty do dějin - Rückkehr in die Geschichte. Vzdělávání na Jesenicku dříve a nyní Lázně Jeseník (Ackermann-Gemeinde München, Bolzano-Stiftung Praha), ref.: Školství na Frývaldovsku v meziválečném období, 9 str. rkp. 15. Slezsko v dějinách českého státu.opava (SÚSZMO a FPF SU Opava, ref.: Němci ve Slezsku Stav a úkoly výzkumu. 16. Die Nationen und ihre Grenzen. Identitätenwandel in Oberschlesien inder Neuzeit. Herder Institut Marburg- Zentrum für vergleichende Geschichte Europas Berlin, Marburg , moderování 1. dne konference, účast v diskusi. 17. Dějiny Opavy IV. Opava UHM FPF SU, Matice Slezská, ref: Politický a národnostní vývoj v Opavě ve druhé polovině 20. let. 20 století 18. Oberschlesien-problematik nach dem Ersten Weltkrieg. Gerhard Möbus Institu für Schlesienforschung an der Universität Würzburg, Historische kommision für Schlesien, Würzburg , ref.:die politischen und gesellschaftlichen Sturkturen in tschechoslowakisch Schlesien in den Jahren Die mährischen Enklaven in Schlesien.SU v Opavě, ZA v Opavě a Sudetendeutsche Akademie für Wissenschaft und Kunst München, Opava ref: Die mährischen Enklaven im 19. Jh. 20. Opava 5. Konference k dějinám města. ÚHM FPF SU a Matice slezská, Opava ref: německý kulturní týden v Opavě v roce Opava 6. Konference k dějinám města. Slezská univerzita a Matice slezská, ref.:.Panevropské hnutí v Opavě v období mezi světovými válkami. 22. Periodizace dějin Slezska. Ústav historie a muzeologie FPF SU, Opava ref.: Slezsko mezi světovými válkami- pokus o srovnávací periodizaci. 23. Współpraca polsko-czeska a formowanie się tożsamości transgranicznej. Opole, Uniwersytet Opolski a Slezská univerzita v Opavě, ref.: Česko-polské vztahy ve Slezsku z historické perspektivy století v nás. Historický ústav AV ČR a Univerzita Karlova. Praha ref.: Slezské mýty, legendy, symboly a stereotypy. ( s D. Gawreckim) 25. Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Uniwersytet Wrocławski a Międzynarodowe Centrum Badań Śląskich. Wrocław ref.: Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych - XIX. wiek.( s D. Gawreckim) 26. Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Uniwersytet Wrocławski a Międzynarodowe Centrum Badań Śląskich. Wrocław ref.: Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych - XX. wiek.( s D. Janákem a Z. Jiráskem) 27. Erinnerungskultur und regionale Identität. Bildungsstätte am Grenzlandmuseum Eichsfeld. Teistungen , ref.: Charta 77 und ihre Rolle in Kampf um die Menschenrechte und Bürgerfreiheit im Bezug auf Schlesien und Nordmähren. 28. Tozsamość etniczna i kulturowa Ślaska w procesie przemian. Uniwerstet Ślaski w Katowicach. Wydzial w Cieszyne. Polský Těšín IX. 2008, ref.: Etnické, národnostní a teritoriální identity v Opavském Slezsku.

6 29. Města a městská společnost v procesu modernizace Ostravská univerzita a Historický ústav AVČR, Ostrava , ref.: Národnostní problematika slezských měst Slezsko (historický, celostátní a regionální fenomén). Slezský ústav SLZM a Slezská univerzita v Opavě , ref.: Evropská dimenze slezských dějin Granty: GA ČR, č. 404/98/1406 Dějiny českého Slezska (podíl) GA ČR, č. 409/1375 Dějiny českého Slezska (podíl) GA ČR, č. 409/00/0726 Němci ve Slezsku (řešitelka) IGS SU, č. 19/2004 Československé Slezsko mezi světovými válkami (řešitelka) Přednášky v zahraničí: 1994 Julius Maxmilian Universität Würzburg 1999 Universytet Śląski, IŚ PIN, Opole 2003 Julius Maxmilian Universität Würzburg 2004 Univerzita Mateje Bela, Bánská Bystrica 2004 Karl Franzens Universität Graz 2005 Julius Maxmilian Universität Würzburg 2007 Univerza v Ljublani 2008 Universytet Mikolaja Kopernika Toruň 2008 Julius Maxmilian Universität Würzburg Zjištěné citace: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 3, 1997, s Šetřilová, J.: Alois Rašín. Dramatický ţivot českého politika. Praha S. 149,162. Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii. Praha 1988, s. 62. Fišer, Z.: Zpravodajství Jana Kozánka z Opavy z let Přerov 1999, s. 10.

7 Slezský sborník, 97, 1999, s K 4 Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in der Historiographie der Tschechischen un Slowakischen Republik. In: Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, Heft 23, 2000, s. 55, 57. Marek, P. a kol.: Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech Olomouc 2000, s.277, 380. Bahlke,J.: Schlesien und Schlesier. Studienreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Bd. 7, München 1996, s. 147, 154. Bahlke, J.: Die tschechische Geschichtsschreibung über Schlesien. Berichte und Forschungen, 3, 1995, s. 190, 197, 210. Gruchała, J.: Stan i potrzeby badań nad historią Śląska Cieszyńskiego w drugiej polowie XIX w. i na początku XX w. (dp.1920 r.). In. Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego. Cieszyn 2000, s. 81, 84. Herder- Aktuell , Juli-Dezember, Nr. 11, s. 3-4 (Identitätenwandel in Oberschlesien in der Neuzeit. Tagung des Herder-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für vergleichende Geschichte Europas, Berlin). Gawrecki, D.: Školství ve Slezsku a na Ostravsku do roku In: Vysoké školství ve Slezsku a na Ostravsku. Slezská univerzita, Opava 2001, s. 19. Die Grenzen und Nationen. Identitätenwandel in Schlesien in der Neuzeit. Herder-Institut in Marburg 2002, 15, s. 115, 116, 120, 124. Dzieje Śląska w XX. w. w świetle badań młodych historykow z Polski, Czech i Niemiec. Instytut historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1998, s. 125, 126, 128. Weiser, T.: Das Fach Sozialgeschichte in der ČSSR aus der Perspektive empirischer Sozialforschung. In: Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegung 23/2000, s. 55, 56, 57. Východoevropská studia v České republice Historie. In: Slovanské historické studie 27, 2001, s Miszewski, D.: Aktiwność polityczna mniejszości polskiej w Czechosłowacji Toruń 2002, s , 364. Trapl, M.: Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica, 30, 1990, s. 98, 154. Valenta, J.: Arbitráţ z 28. července 1920 po osmdesáti letech. Těšínsko 2001, XLIV, č. 2, s. 25.

8 Habrmanová, M.: české národně politické aktivity ve Slezsku v meziválečném období. Stav výzkumu některých tematických okruhů. Slezský sborník 93, 1995, s Breuer, J.: Opavská posádka československé armády v letech Opava. Sborník k dějinám města 3. Opava 2003, s. 93. Gawrecki, D.: K rozdílným pohledům české, polské a německé historiografie na národnostní vývoj v rakouském Slezsku In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty, Historický ústav AV ČR, Praha 2000, s. 243, 246. Gawrecki, D.: a kol.:dějiny Českého Slezska , s. 170, 238, 265, 342, 344. Ediční /redakční činnost: A. Rolleder: Dějiny města a soudního okresu Odry. Odry s. Vlastní podíl: úvod + rejstřík 35 s., odborná revize českého překladu z němčiny 590 stran. Guide for International Students Sokrates/Erasmus ECTS, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Opava 2002, 46 s. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2007. Sborník k 70. Marozenunám Prof. Dušana Uhlíře. 470 s.

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. tajemník Ústavu historických věd Vědecké zaměření: novodobé dějiny E-mail: martin.pelc@fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 471 Pracoviště: Ústav historických

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KRÁKORA, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: České dějiny 19. a 20. století Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Studium v archivech, popř. speciálních knihovnách ANTONÍN, R.: Moravský zemský

Více

II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH

II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2002 I. SOUTĚŽE...1 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH...2 III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH...2 IV.

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Univerzita Palackého v Olomouci GaREP, s.r.o. Brno Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Václav Toušek, Miloš Fňukal, Petr Kladivo Projekt MMR Potenciální zaměření

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

ŽIVOTOPIS. Osobní údaje. Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01

ŽIVOTOPIS. Osobní údaje. Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01 Osobní údaje Jméno Příjmení Akademické tituly Datum, místo narození Stav Adrian PORTMANN Ph.D., Mag. phil. 29. 12. 1974, Wolhusen (Švýcarsko) Ženatý Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Seznam mezinárodních smluv (FF) UP

Seznam mezinárodních smluv (FF) UP Seznam mezinárodních smluv (FF) Stát Partnerská univerzita Nositel smlouvy Platnost smlouvy Druh spolupráce Termín výběru Webové stránky Brazílie Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE) romanistiky

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny.

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. vedoucí Oddělení historie ÚHV FPF SU v Opavě Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. E-mail: martin.capsky@fpf.slu.cz

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Nové muzejní projekty v České republice. Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik. PhDr. Luděk Beneš

Nové muzejní projekty v České republice. Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik. PhDr. Luděk Beneš Nové muzejní projekty v České republice Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik PhDr. Luděk Beneš Muzeum Mladoboleslavska Muzeum Benátky nad Jizerou / Museum der Region Jungbunzlau im Schloss

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012 Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. VZDĚLÁNÍ 2014 - Ph.D. Absolvent studijního oboru: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Zdravotně sociální fakulta,

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní archiv ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy si kladou za čest pozvat zájemce na mezinárodní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti Česko-německý fond budoucnosti Hradec Králové 21. 10. 2014 Oliver Engelhardt Nadační fond Vznik 1997: založen na základě Česko-německé deklarace na 10 let 2007: doba trvání prodloužena o dalších 10 let

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství Mezinárodní vědecká konference Zlín 29.

Více

Sylabus. Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Markéta Kouřilová

Sylabus. Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Markéta Kouřilová Sylabus Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu OPVK 2.3 -

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

ŽIVOTOPIS. Email: filip.sisler@fsv.cuni.cz, filip.sisler@centrum.cz Telefon: +420 603 805 108. Pracovní zkušenosti: Vzdělání:

ŽIVOTOPIS. Email: filip.sisler@fsv.cuni.cz, filip.sisler@centrum.cz Telefon: +420 603 805 108. Pracovní zkušenosti: Vzdělání: ŽIVOTOPIS Jméno: Filip Šisler Titul: Mgr. Datum narození: 10. listopad 1984 Místo narození: Praha Adresa trvalého bydliště: Kozlovská 8/12, 160 00, Praha 6 Dejvice Adresa pracoviště: Institut mezinárodních

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Karel Schelle. Monografie

Karel Schelle. Monografie Karel Schelle Monografie Schelle, K. - Mates, P.: Závod 1 státního podniku Vlněna Brno 1949-1989. Brno 1989. 40 s. Schelle, K. (člen autor. kol.): Dějiny pojišťovnictví v Československu (1. díl). Praha,

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Od teorie k praxi, od praxe k teorii Hradec Králové 7. až 8. října

Více

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 NOVÉ VÝZVY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 1999

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 Opava, květen 2000 3 Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 Obsah Úvod... 8 Část 1.

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Archiv aktualit 2008-2011

Archiv aktualit 2008-2011 Archiv aktualit 2008-2011 Seminář Collegia Europaea pro studenty postgraduálního studia Filosofické fakulty UK AKTUÁLNĚ: Seminář 18. dubna 14-18 hodin na téma knih E. H. Gombrich, "Příběh umění" a H. Belting,

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

securitas imperii 23 (02/2013)

securitas imperii 23 (02/2013) securitas imperii 23 (02/2013) Miroslav Novák K aplikaci pojmu totalitarismus na komunistické systémy: obecné problémy a česká specifika Petr Placák Fašismus jako radikální lidová revoluce Poznámky k

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Na podporu odstraňování slabých stránek vysoké školy Podprogram:

Více