Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc."

Transkript

1 Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Vědecké zaměření: novodobé české a středoevropské dějiny telefon: 553/ Pracoviště: Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie Masarykova třída 37, Opava Vzdělání: ZDŠ Frenštát p.r. Gymnázium Frenštát p. R Jazyková škola Ostrava FF UP Olomouc (historie-němčina) Slezský ústav ČSAV v Opavě (studijní pobyt, vědecká aspirantura, odborná a vědecká pracovnice) dosud FPF SU v Opavě 1981 PhDr. na FF UP Olomouc 1988 CSc. Ústav čsl. a svět. dějin ČSAV, Praha 2005 Doc. na FF UP Olomouc Vědecko-organizační funkce: proděkanka pro vědu a zahraniční styky členka vědecké rady FPF SU členka Akademického senátu SU členka AS FPF SU od 1993 Publikační činnost: Monografie: proděkanka pro vědu a zahraniční styky FPF SU tajemnice vědecké rady FPF SU odborné vedení Rakouské knihovny 1. Burţoazní strany a průmyslové oblasti v českých zemích v letech Opava 1988, 267 s. (rukopis kandidátské disertační práce, uloţen v HÚ AV ČR) 2. Němci ve Slezsku Opava 2002, 315 s. ISBN Československé Slezsko mezi světovými válkami Opava s. ISBN Podíl na monografiích a syntetických pracích:

2 1. Gawrecki, D. a kol.: Dějiny Českého Slezska Opava 2003, 363 s. ISBN Vlastní podíl: kap.iii. České Slezsko mezi světovými válkami s Die mährischen Enklaven in Schlesien. ( Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band 27). Opava-München 2006, s , ISBN , ISSN Schlesische Lebensbilder, Bd.10, Insingen Josef Koţdon , s ISBN Studie publikované v mezinárodních a tuzemských vědeckých časopisech a sbornících: 1. Vznik mezinárodně burţoazní koalice a boj o kongruový zákon. Sborník SVOČ. Olomouc 1979, s ( Pod jménem M. Babincová) 2. Nacistický plán ARLZ a jeho realizace v oblasti Bohumína, Těšína a Třince. Těšínsko, 1981, č. 1, s (pod jménem M. Babincová) 3. O novodobém vývoji Třinecka. Těšínsko 1981, č. 1, s. 1.( pod jménem M. Babincová) 4. Vymezení územních celků pro studium vývoje průmyslových oblastí na území Československa v období kapitalismu. Slezský sborník, 80, 1982, s (s J. Bakalou, pod jménem M. Babincová) 5. Burţoazní strany a politická orientace v průmyslových oblastech českých zemí ( ). Slezský sborník, 82, 1984, s (Pod jménem M. Babincová) 6. Politická orientace obyvatelstva v průmyslových oblastech českých zemí Slezský sborník, 83, 1985, s (s D. Gawreckým, pod jménem M. Babincová) 7. K hospodářské a politické orientaci německé burţoazie v českých zemích v letech Slezský sborník, 86, 1988, s K hospodářské a politické orientaci německé průmyslové burţoazie v českých zemích v letech Slezský sborník, 87, 1989, s K národnostní otázce v ČSR v letech In: Národnostní otázka v Československu po roce Opava 1989, s K sociální a politické struktuře polského obyvatelstva v meziválečném období. Těšínsko, 1989, č. 3, s K výzkumu burţoazních politických stran v meziválečném období. Zpravodaj SÚ ČSAV, leden-březen 1989, s Poddanské hospodářství na roţnovsko-krásenském panství za pozdního feudalismu. ČSZM - B, 39, 1990, č. 2, s K sociální a politické struktuře polského obyvatelstva v meziválečném období. In: Etnické problémy v ČSR. Polské etnikum. Ostrava 1990, s K národnostní a politické orientaci obyvatel města a soudního okresu Český Těšín v meziválečném období. Těšínsko, 1990, č. 4, s K národnostnímu a politickému vývoji na Opavsku, Hlučínsku a Vítkovsku v letech Vlastivědné listy, 17, 1991, č. 1, s Böhmisch Schlesien in der historischen Erforschung. In: Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelm Universität zu Breslau, 33, 1992, s (s D. Gawreckým a M. Wihodou) 17. K národnostní otázce ve slezských městech do roku In: Národnostní problémy v historii měst. Prostějov 1993, s Badania naukowe Instytutu Śląskiego z perspektywy czeskiej. In: Instytut Śląski w Opolu Opole 1994, s (s D. Gawreckým)

3 19. Problematyka narodowościowa Śląska Austriackiego w latach Studia Śląskie, 52, 1994, s Die Nationalitätenproblematik in den Städten Österreichisch-Schlesiens vor dem Ersten Weltkrieg. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 1, 1994, s Josef Kozdon und die Schlonsakenbewegung. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich- Wihelms-Universität zu Breslau, 34, 1994, s Opavsko a německá antifašistická emigrace ve 30. letech. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2, 1995, s Slezská lidová strana a rozdělení Těšínska Rozpad Rakouska-Uherska a fenomén versailleského systému ve střední Evropě. Opava-Wien 1997, s Šlonzácké hnutí a Josef Koţdoň. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 3, 1997, s Němci ve Slezsku Stav a úkoly výzkumu. In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference K 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea. Opava 1998, s Hans Kudlich v revoluci In: Kroměříţský sněm a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. Kroměříţ 1998, s Hans Kudlich - legenda a realita. Čas, 7, 1998, č. 8-9, s Schlesien im Reisebericht des mährischen Adeligen Johann Nepomuk Mitrovsky. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava, 1999, s České školství na Těšínsku In: Książka-Biblioteka-Szkola w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materialy z konferencji naukowej Cieszyn listopada Czieszyn 2001, s Politický vývoj v prvních letech po vzniku ČSR. In: Opava, Sborník k dějinám města 2.Opava 2000, s (vyšlo 2001) 31. Schlesien in der Zeit des Zerfalls der Habsburgermonarchie. In: Ślask za panowania Habsburgów. Opole 2001, s Idea Velkého Slezska mezi světovými válkami. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesiae Opaviensis, 6, 2003, s Národnostní politika československého státu v období mezi světovými válkami. In: Doświadczenia politiky mniejszościowej okresu miedzywojennego na górnoślaskim obszarze plebiscytowym. Opole 2004, s (s. D.Gawreckim) 34. Politický a národnostní vývoj v Opavě ve 20. letech 20. století. In: Opava Sborník dějinám města 4.Opava 2004, s Německý kulturní týden v Opavě v roce In: Sborník k dějinám města 5, Opava 2006, s Politický vývoj západního Slezska ve volebních výsledcích ( s přihlédnutím k Bruntálsku). In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc.Opava 2007, s ( s D. Gawreckim) ISBN Moravské enklávy ve Slezsku Vlastivědné listy 33,2007,č.2, s ISSN Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych- XIX wiek. In: Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Wroclaw 2007, s (s D. Gawreckim) ISBN Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych- XX wiek. In: Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Wroclaw 2007, s (s D. Janákem a Z. Jiráskem) ISBN

4 40. Němci ve Slezsku a vznik ČSR. In: VIII. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku Historický seminář na téma Osudové osmičky v dějinách Jesenicka 20.století. Jeseník 2008, s Ke vzniku a vývoji strany Bund der Landwirte ve Slezsku. In: Acta hiistorica universitatis Silesianae Opaviensis 1/2008, Confinia Silesiae ( K ţivotnímu jubileu Rudolfa Ţáčka). Opava 200á, s ISSN X 42. Slezsko mezi světovými válkami- pokus o srovnávací periodizaci.in: K periodizaci dějin Slezska. Sborník z pracovního zasedání v Opavě prosince Slezská univerzita, FPF SU, Opava 2008,s ISBN Panevropské hnutí v Opavě v meziválečném období. In: Opava. Sborník k dějinám města 6, Opava 2008, s ISBN , ISBN Učební texty/ skripta: Chrestomatie k dějinám Slezska. Prameny k dějinám Slezska, sv. 1. Opava 1995 (výběr dokumentů k letům ) s Podíl na výukovém programu pro základní a střední školy České dějiny (SILCOM CD-ROM multimedia s.r.o.- zpracováno 20 hesel) Vystoupení na mezinárodních a tuzemských konferencích: 1. Národnostní otázka v Československu po roce SÚ ČSAV, Opava , ref.: K národnostní otázce v ČSR v letech K dějinám rakouského Slezska. Hradec nad Moravicí, (ÚHM FPF SU, Historische Kommission für Schlesien in Mainz, Gerhard-Möbus Institut in Würzburg), ref.: K národnostní problematice ve Slezsku K národnostní problematice ve městech. Prostějov, (Muzeum Prostějovska), ref.: K národnostní otázce ve slezských městech do r K dějinám Slezska. Racibórz, (Paneuropa-Union), ref.: Národnostní poměry v rakouském Slezsku do r str. rkp. 5. Rozpad Rakouska-Uherska a fenomén versailleského systému ve střední Evropě, Opava (ÚHM FPF SU, Österreischisches Ost- und Südosteuropa Institut), ref: Slezská lidová strana a rozdělení Těšínska 6. Konference k dějinám Slezska. Görlitz (Gerhard Möbus Institut Würzburg, Historische Kommission für Schlesien in Mainz), ref.: Výzkum Slezska na ÚHM FPF SU v Opavě lat Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 1994 (IŚ PIN), ref.: Badania naukowe Instytutu Śląskiego w Opolu z perspektywy czeskiej. 8. Dějiny Opavy I. (FPF SU ad. vědecká pracoviště v Opavě, Magistrát stat. města Opavy) Opava, , koref. 9. Reiseberichte als schlesische Landeskundliche Quelle. Würzburg 1996 (Gerhard Möbus Institut - Würzburg, Historische Kommission für Schlesien in Mainz), ref:. Schlesien im Reisebericht des mährischen Adeligen Johann Nepomuk Mitrovsky 10. Kroměříţský sněm a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. Koměříţ , ref.: Hans Kudlich v revoluci

5 11. Książka-Biblioteka-Szkola w kulturze Śląska Cieszyńskiego (Książnica Cieszyńska, Macierz Ziemi Cieszyńskiej) Cieszyn , ref.: České školství na Těšínsku Śląsk w państwie Habsburgów, Opole (PIN IŚ Opole, Österreichisches Ostund Südosteuropa Institut Wien, ÚHM FPF SU Opava) ref.: Schlesien in der Zeit des Zerfalls der Habsburgermonarchie, 13. Dějiny Opavy II, Opava (ÚHM FPF, Matice Slezská), ref.: Politický vývoj Opavy Návraty do dějin - Rückkehr in die Geschichte. Vzdělávání na Jesenicku dříve a nyní Lázně Jeseník (Ackermann-Gemeinde München, Bolzano-Stiftung Praha), ref.: Školství na Frývaldovsku v meziválečném období, 9 str. rkp. 15. Slezsko v dějinách českého státu.opava (SÚSZMO a FPF SU Opava, ref.: Němci ve Slezsku Stav a úkoly výzkumu. 16. Die Nationen und ihre Grenzen. Identitätenwandel in Oberschlesien inder Neuzeit. Herder Institut Marburg- Zentrum für vergleichende Geschichte Europas Berlin, Marburg , moderování 1. dne konference, účast v diskusi. 17. Dějiny Opavy IV. Opava UHM FPF SU, Matice Slezská, ref: Politický a národnostní vývoj v Opavě ve druhé polovině 20. let. 20 století 18. Oberschlesien-problematik nach dem Ersten Weltkrieg. Gerhard Möbus Institu für Schlesienforschung an der Universität Würzburg, Historische kommision für Schlesien, Würzburg , ref.:die politischen und gesellschaftlichen Sturkturen in tschechoslowakisch Schlesien in den Jahren Die mährischen Enklaven in Schlesien.SU v Opavě, ZA v Opavě a Sudetendeutsche Akademie für Wissenschaft und Kunst München, Opava ref: Die mährischen Enklaven im 19. Jh. 20. Opava 5. Konference k dějinám města. ÚHM FPF SU a Matice slezská, Opava ref: německý kulturní týden v Opavě v roce Opava 6. Konference k dějinám města. Slezská univerzita a Matice slezská, ref.:.Panevropské hnutí v Opavě v období mezi světovými válkami. 22. Periodizace dějin Slezska. Ústav historie a muzeologie FPF SU, Opava ref.: Slezsko mezi světovými válkami- pokus o srovnávací periodizaci. 23. Współpraca polsko-czeska a formowanie się tożsamości transgranicznej. Opole, Uniwersytet Opolski a Slezská univerzita v Opavě, ref.: Česko-polské vztahy ve Slezsku z historické perspektivy století v nás. Historický ústav AV ČR a Univerzita Karlova. Praha ref.: Slezské mýty, legendy, symboly a stereotypy. ( s D. Gawreckim) 25. Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Uniwersytet Wrocławski a Międzynarodowe Centrum Badań Śląskich. Wrocław ref.: Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych - XIX. wiek.( s D. Gawreckim) 26. Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Uniwersytet Wrocławski a Międzynarodowe Centrum Badań Śląskich. Wrocław ref.: Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych - XX. wiek.( s D. Janákem a Z. Jiráskem) 27. Erinnerungskultur und regionale Identität. Bildungsstätte am Grenzlandmuseum Eichsfeld. Teistungen , ref.: Charta 77 und ihre Rolle in Kampf um die Menschenrechte und Bürgerfreiheit im Bezug auf Schlesien und Nordmähren. 28. Tozsamość etniczna i kulturowa Ślaska w procesie przemian. Uniwerstet Ślaski w Katowicach. Wydzial w Cieszyne. Polský Těšín IX. 2008, ref.: Etnické, národnostní a teritoriální identity v Opavském Slezsku.

6 29. Města a městská společnost v procesu modernizace Ostravská univerzita a Historický ústav AVČR, Ostrava , ref.: Národnostní problematika slezských měst Slezsko (historický, celostátní a regionální fenomén). Slezský ústav SLZM a Slezská univerzita v Opavě , ref.: Evropská dimenze slezských dějin Granty: GA ČR, č. 404/98/1406 Dějiny českého Slezska (podíl) GA ČR, č. 409/1375 Dějiny českého Slezska (podíl) GA ČR, č. 409/00/0726 Němci ve Slezsku (řešitelka) IGS SU, č. 19/2004 Československé Slezsko mezi světovými válkami (řešitelka) Přednášky v zahraničí: 1994 Julius Maxmilian Universität Würzburg 1999 Universytet Śląski, IŚ PIN, Opole 2003 Julius Maxmilian Universität Würzburg 2004 Univerzita Mateje Bela, Bánská Bystrica 2004 Karl Franzens Universität Graz 2005 Julius Maxmilian Universität Würzburg 2007 Univerza v Ljublani 2008 Universytet Mikolaja Kopernika Toruň 2008 Julius Maxmilian Universität Würzburg Zjištěné citace: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 3, 1997, s Šetřilová, J.: Alois Rašín. Dramatický ţivot českého politika. Praha S. 149,162. Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii. Praha 1988, s. 62. Fišer, Z.: Zpravodajství Jana Kozánka z Opavy z let Přerov 1999, s. 10.

7 Slezský sborník, 97, 1999, s K 4 Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in der Historiographie der Tschechischen un Slowakischen Republik. In: Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, Heft 23, 2000, s. 55, 57. Marek, P. a kol.: Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech Olomouc 2000, s.277, 380. Bahlke,J.: Schlesien und Schlesier. Studienreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Bd. 7, München 1996, s. 147, 154. Bahlke, J.: Die tschechische Geschichtsschreibung über Schlesien. Berichte und Forschungen, 3, 1995, s. 190, 197, 210. Gruchała, J.: Stan i potrzeby badań nad historią Śląska Cieszyńskiego w drugiej polowie XIX w. i na początku XX w. (dp.1920 r.). In. Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego. Cieszyn 2000, s. 81, 84. Herder- Aktuell , Juli-Dezember, Nr. 11, s. 3-4 (Identitätenwandel in Oberschlesien in der Neuzeit. Tagung des Herder-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für vergleichende Geschichte Europas, Berlin). Gawrecki, D.: Školství ve Slezsku a na Ostravsku do roku In: Vysoké školství ve Slezsku a na Ostravsku. Slezská univerzita, Opava 2001, s. 19. Die Grenzen und Nationen. Identitätenwandel in Schlesien in der Neuzeit. Herder-Institut in Marburg 2002, 15, s. 115, 116, 120, 124. Dzieje Śląska w XX. w. w świetle badań młodych historykow z Polski, Czech i Niemiec. Instytut historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1998, s. 125, 126, 128. Weiser, T.: Das Fach Sozialgeschichte in der ČSSR aus der Perspektive empirischer Sozialforschung. In: Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegung 23/2000, s. 55, 56, 57. Východoevropská studia v České republice Historie. In: Slovanské historické studie 27, 2001, s Miszewski, D.: Aktiwność polityczna mniejszości polskiej w Czechosłowacji Toruń 2002, s , 364. Trapl, M.: Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica, 30, 1990, s. 98, 154. Valenta, J.: Arbitráţ z 28. července 1920 po osmdesáti letech. Těšínsko 2001, XLIV, č. 2, s. 25.

8 Habrmanová, M.: české národně politické aktivity ve Slezsku v meziválečném období. Stav výzkumu některých tematických okruhů. Slezský sborník 93, 1995, s Breuer, J.: Opavská posádka československé armády v letech Opava. Sborník k dějinám města 3. Opava 2003, s. 93. Gawrecki, D.: K rozdílným pohledům české, polské a německé historiografie na národnostní vývoj v rakouském Slezsku In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty, Historický ústav AV ČR, Praha 2000, s. 243, 246. Gawrecki, D.: a kol.:dějiny Českého Slezska , s. 170, 238, 265, 342, 344. Ediční /redakční činnost: A. Rolleder: Dějiny města a soudního okresu Odry. Odry s. Vlastní podíl: úvod + rejstřík 35 s., odborná revize českého překladu z němčiny 590 stran. Guide for International Students Sokrates/Erasmus ECTS, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Opava 2002, 46 s. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2007. Sborník k 70. Marozenunám Prof. Dušana Uhlíře. 470 s.

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KRÁKORA, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: České dějiny 19. a 20. století Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. tajemník Ústavu historických věd Vědecké zaměření: novodobé dějiny E-mail: martin.pelc@fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 471 Pracoviště: Ústav historických

Více

ŽIVOTOPIS. Osobní údaje. Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01

ŽIVOTOPIS. Osobní údaje. Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01 Osobní údaje Jméno Příjmení Akademické tituly Datum, místo narození Stav Adrian PORTMANN Ph.D., Mag. phil. 29. 12. 1974, Wolhusen (Švýcarsko) Ženatý Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692

Více

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Studium v archivech, popř. speciálních knihovnách ANTONÍN, R.: Moravský zemský

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014 Vydala jako interní tisk Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Reální 5, 701 03 Ostrava Sestavil kolektiv zaměstnanců Filozofické fakulty OU K tisku připravili pracovníci oddělení pro VaV

Více

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny.

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. vedoucí Oddělení historie ÚHV FPF SU v Opavě Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. E-mail: martin.capsky@fpf.slu.cz

Více

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI TOLERANCE PROTI INTOLERANCI PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT K ČESKO-NĚMECKÝM VZTAHŮM Univerzita J. E. Purkyně, Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem 1990-2003 TOLERANZ GEGEN INTOLERANZ ÜBERSICHT DER FACHAKTIVITÄTEN

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Monografie Pošvář, J.: Akciová společnost podle norem platných v historických zemích. Právnická knihovna, sv. 16. Praha, Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart 1933.

Více

II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH

II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2002 I. SOUTĚŽE...1 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH...2 III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH...2 IV.

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 88): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014 Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014 U n i v e r s i t i k a : Barycz, Henryk, 1901-1994 Historja uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu / Napisał Henzyk Barycz Kraków, 1935. xvi, 762 s. sg.:

Více

Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. www.medievistika.cz Email: spacillav(at)volny.cz Kontakt: +420 58 563 (3217) Specializace ve výuce: Vývoj německého jazyka, sémantika, onomastika, psycholingvistika, lexikografie,

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Martin Pelc Kulturní a sociální dějiny německých turistických spolků v českých zemích do roku 1938 Autoreferát disertační práce Opava 2008

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BROM, Bohumír : Dokumenty z českých archivŧ k historii mezinárodních

Více

Blok: H01 Základní kurz dějepisu HD 1005 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ 0/2 Z. povinný kredit A5

Blok: H01 Základní kurz dějepisu HD 1005 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ 0/2 Z. povinný kredit A5 Obsahová náplň předmětů bakalářského studijního oboru Obecná matematika (zabezpečuje Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU) Blok: H01 Základní kurz dějepisu HD 1005 HISTORICKÝ

Více

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 ADLER, Max Wegweiser : Studien zur Geistegeschichte des Sozialismus / Max Adler. -- 2. Aufl. -- Stuttgart : Verlag von

Více

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁSKÝCH DJIN FNH VŠE V PRAZE ZA ROK 2004 PEDAGOGICKÁ INNOST:

VÝRONÍ ZPRÁVA KATEDRY HOSPODÁSKÝCH DJIN FNH VŠE V PRAZE ZA ROK 2004 PEDAGOGICKÁ INNOST: Vysoká škola ekonomická. Fakulta národohospodáská. Katedra hospodáských djin. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 tel. 224 095 503, 224 095 503, 224 095 551, fax 224221718, http://nb.vse.cz/khd VÝRONÍ

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 659 37 Brno IČ: 00094862 Tel: +420 533 435 220 Fax: +420 435 533 325 E-mail: mzm@mzm.cz www.mzm.cz Způsob zřízení zpracovatele:

Více

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 14. 3. 2013

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 14. 3. 2013 AS FF OU 14. 03. 2013 1 Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 14. 3. 2013 Datum, místo: Přítomni: 14. 3. 2013, banketní místnost FF OU, Ostrava,

Více