Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc."

Transkript

1 Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Vědecké zaměření: novodobé české a středoevropské dějiny telefon: 553/ Pracoviště: Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie Masarykova třída 37, Opava Vzdělání: ZDŠ Frenštát p.r. Gymnázium Frenštát p. R Jazyková škola Ostrava FF UP Olomouc (historie-němčina) Slezský ústav ČSAV v Opavě (studijní pobyt, vědecká aspirantura, odborná a vědecká pracovnice) dosud FPF SU v Opavě 1981 PhDr. na FF UP Olomouc 1988 CSc. Ústav čsl. a svět. dějin ČSAV, Praha 2005 Doc. na FF UP Olomouc Vědecko-organizační funkce: proděkanka pro vědu a zahraniční styky členka vědecké rady FPF SU členka Akademického senátu SU členka AS FPF SU od 1993 Publikační činnost: Monografie: proděkanka pro vědu a zahraniční styky FPF SU tajemnice vědecké rady FPF SU odborné vedení Rakouské knihovny 1. Burţoazní strany a průmyslové oblasti v českých zemích v letech Opava 1988, 267 s. (rukopis kandidátské disertační práce, uloţen v HÚ AV ČR) 2. Němci ve Slezsku Opava 2002, 315 s. ISBN Československé Slezsko mezi světovými válkami Opava s. ISBN Podíl na monografiích a syntetických pracích:

2 1. Gawrecki, D. a kol.: Dějiny Českého Slezska Opava 2003, 363 s. ISBN Vlastní podíl: kap.iii. České Slezsko mezi světovými válkami s Die mährischen Enklaven in Schlesien. ( Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band 27). Opava-München 2006, s , ISBN , ISSN Schlesische Lebensbilder, Bd.10, Insingen Josef Koţdon , s ISBN Studie publikované v mezinárodních a tuzemských vědeckých časopisech a sbornících: 1. Vznik mezinárodně burţoazní koalice a boj o kongruový zákon. Sborník SVOČ. Olomouc 1979, s ( Pod jménem M. Babincová) 2. Nacistický plán ARLZ a jeho realizace v oblasti Bohumína, Těšína a Třince. Těšínsko, 1981, č. 1, s (pod jménem M. Babincová) 3. O novodobém vývoji Třinecka. Těšínsko 1981, č. 1, s. 1.( pod jménem M. Babincová) 4. Vymezení územních celků pro studium vývoje průmyslových oblastí na území Československa v období kapitalismu. Slezský sborník, 80, 1982, s (s J. Bakalou, pod jménem M. Babincová) 5. Burţoazní strany a politická orientace v průmyslových oblastech českých zemí ( ). Slezský sborník, 82, 1984, s (Pod jménem M. Babincová) 6. Politická orientace obyvatelstva v průmyslových oblastech českých zemí Slezský sborník, 83, 1985, s (s D. Gawreckým, pod jménem M. Babincová) 7. K hospodářské a politické orientaci německé burţoazie v českých zemích v letech Slezský sborník, 86, 1988, s K hospodářské a politické orientaci německé průmyslové burţoazie v českých zemích v letech Slezský sborník, 87, 1989, s K národnostní otázce v ČSR v letech In: Národnostní otázka v Československu po roce Opava 1989, s K sociální a politické struktuře polského obyvatelstva v meziválečném období. Těšínsko, 1989, č. 3, s K výzkumu burţoazních politických stran v meziválečném období. Zpravodaj SÚ ČSAV, leden-březen 1989, s Poddanské hospodářství na roţnovsko-krásenském panství za pozdního feudalismu. ČSZM - B, 39, 1990, č. 2, s K sociální a politické struktuře polského obyvatelstva v meziválečném období. In: Etnické problémy v ČSR. Polské etnikum. Ostrava 1990, s K národnostní a politické orientaci obyvatel města a soudního okresu Český Těšín v meziválečném období. Těšínsko, 1990, č. 4, s K národnostnímu a politickému vývoji na Opavsku, Hlučínsku a Vítkovsku v letech Vlastivědné listy, 17, 1991, č. 1, s Böhmisch Schlesien in der historischen Erforschung. In: Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelm Universität zu Breslau, 33, 1992, s (s D. Gawreckým a M. Wihodou) 17. K národnostní otázce ve slezských městech do roku In: Národnostní problémy v historii měst. Prostějov 1993, s Badania naukowe Instytutu Śląskiego z perspektywy czeskiej. In: Instytut Śląski w Opolu Opole 1994, s (s D. Gawreckým)

3 19. Problematyka narodowościowa Śląska Austriackiego w latach Studia Śląskie, 52, 1994, s Die Nationalitätenproblematik in den Städten Österreichisch-Schlesiens vor dem Ersten Weltkrieg. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 1, 1994, s Josef Kozdon und die Schlonsakenbewegung. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich- Wihelms-Universität zu Breslau, 34, 1994, s Opavsko a německá antifašistická emigrace ve 30. letech. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2, 1995, s Slezská lidová strana a rozdělení Těšínska Rozpad Rakouska-Uherska a fenomén versailleského systému ve střední Evropě. Opava-Wien 1997, s Šlonzácké hnutí a Josef Koţdoň. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 3, 1997, s Němci ve Slezsku Stav a úkoly výzkumu. In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference K 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea. Opava 1998, s Hans Kudlich v revoluci In: Kroměříţský sněm a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. Kroměříţ 1998, s Hans Kudlich - legenda a realita. Čas, 7, 1998, č. 8-9, s Schlesien im Reisebericht des mährischen Adeligen Johann Nepomuk Mitrovsky. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava, 1999, s České školství na Těšínsku In: Książka-Biblioteka-Szkola w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materialy z konferencji naukowej Cieszyn listopada Czieszyn 2001, s Politický vývoj v prvních letech po vzniku ČSR. In: Opava, Sborník k dějinám města 2.Opava 2000, s (vyšlo 2001) 31. Schlesien in der Zeit des Zerfalls der Habsburgermonarchie. In: Ślask za panowania Habsburgów. Opole 2001, s Idea Velkého Slezska mezi světovými válkami. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesiae Opaviensis, 6, 2003, s Národnostní politika československého státu v období mezi světovými válkami. In: Doświadczenia politiky mniejszościowej okresu miedzywojennego na górnoślaskim obszarze plebiscytowym. Opole 2004, s (s. D.Gawreckim) 34. Politický a národnostní vývoj v Opavě ve 20. letech 20. století. In: Opava Sborník dějinám města 4.Opava 2004, s Německý kulturní týden v Opavě v roce In: Sborník k dějinám města 5, Opava 2006, s Politický vývoj západního Slezska ve volebních výsledcích ( s přihlédnutím k Bruntálsku). In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc.Opava 2007, s ( s D. Gawreckim) ISBN Moravské enklávy ve Slezsku Vlastivědné listy 33,2007,č.2, s ISSN Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych- XIX wiek. In: Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Wroclaw 2007, s (s D. Gawreckim) ISBN Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych- XX wiek. In: Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Wroclaw 2007, s (s D. Janákem a Z. Jiráskem) ISBN

4 40. Němci ve Slezsku a vznik ČSR. In: VIII. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku Historický seminář na téma Osudové osmičky v dějinách Jesenicka 20.století. Jeseník 2008, s Ke vzniku a vývoji strany Bund der Landwirte ve Slezsku. In: Acta hiistorica universitatis Silesianae Opaviensis 1/2008, Confinia Silesiae ( K ţivotnímu jubileu Rudolfa Ţáčka). Opava 200á, s ISSN X 42. Slezsko mezi světovými válkami- pokus o srovnávací periodizaci.in: K periodizaci dějin Slezska. Sborník z pracovního zasedání v Opavě prosince Slezská univerzita, FPF SU, Opava 2008,s ISBN Panevropské hnutí v Opavě v meziválečném období. In: Opava. Sborník k dějinám města 6, Opava 2008, s ISBN , ISBN Učební texty/ skripta: Chrestomatie k dějinám Slezska. Prameny k dějinám Slezska, sv. 1. Opava 1995 (výběr dokumentů k letům ) s Podíl na výukovém programu pro základní a střední školy České dějiny (SILCOM CD-ROM multimedia s.r.o.- zpracováno 20 hesel) Vystoupení na mezinárodních a tuzemských konferencích: 1. Národnostní otázka v Československu po roce SÚ ČSAV, Opava , ref.: K národnostní otázce v ČSR v letech K dějinám rakouského Slezska. Hradec nad Moravicí, (ÚHM FPF SU, Historische Kommission für Schlesien in Mainz, Gerhard-Möbus Institut in Würzburg), ref.: K národnostní problematice ve Slezsku K národnostní problematice ve městech. Prostějov, (Muzeum Prostějovska), ref.: K národnostní otázce ve slezských městech do r K dějinám Slezska. Racibórz, (Paneuropa-Union), ref.: Národnostní poměry v rakouském Slezsku do r str. rkp. 5. Rozpad Rakouska-Uherska a fenomén versailleského systému ve střední Evropě, Opava (ÚHM FPF SU, Österreischisches Ost- und Südosteuropa Institut), ref: Slezská lidová strana a rozdělení Těšínska 6. Konference k dějinám Slezska. Görlitz (Gerhard Möbus Institut Würzburg, Historische Kommission für Schlesien in Mainz), ref.: Výzkum Slezska na ÚHM FPF SU v Opavě lat Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 1994 (IŚ PIN), ref.: Badania naukowe Instytutu Śląskiego w Opolu z perspektywy czeskiej. 8. Dějiny Opavy I. (FPF SU ad. vědecká pracoviště v Opavě, Magistrát stat. města Opavy) Opava, , koref. 9. Reiseberichte als schlesische Landeskundliche Quelle. Würzburg 1996 (Gerhard Möbus Institut - Würzburg, Historische Kommission für Schlesien in Mainz), ref:. Schlesien im Reisebericht des mährischen Adeligen Johann Nepomuk Mitrovsky 10. Kroměříţský sněm a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. Koměříţ , ref.: Hans Kudlich v revoluci

5 11. Książka-Biblioteka-Szkola w kulturze Śląska Cieszyńskiego (Książnica Cieszyńska, Macierz Ziemi Cieszyńskiej) Cieszyn , ref.: České školství na Těšínsku Śląsk w państwie Habsburgów, Opole (PIN IŚ Opole, Österreichisches Ostund Südosteuropa Institut Wien, ÚHM FPF SU Opava) ref.: Schlesien in der Zeit des Zerfalls der Habsburgermonarchie, 13. Dějiny Opavy II, Opava (ÚHM FPF, Matice Slezská), ref.: Politický vývoj Opavy Návraty do dějin - Rückkehr in die Geschichte. Vzdělávání na Jesenicku dříve a nyní Lázně Jeseník (Ackermann-Gemeinde München, Bolzano-Stiftung Praha), ref.: Školství na Frývaldovsku v meziválečném období, 9 str. rkp. 15. Slezsko v dějinách českého státu.opava (SÚSZMO a FPF SU Opava, ref.: Němci ve Slezsku Stav a úkoly výzkumu. 16. Die Nationen und ihre Grenzen. Identitätenwandel in Oberschlesien inder Neuzeit. Herder Institut Marburg- Zentrum für vergleichende Geschichte Europas Berlin, Marburg , moderování 1. dne konference, účast v diskusi. 17. Dějiny Opavy IV. Opava UHM FPF SU, Matice Slezská, ref: Politický a národnostní vývoj v Opavě ve druhé polovině 20. let. 20 století 18. Oberschlesien-problematik nach dem Ersten Weltkrieg. Gerhard Möbus Institu für Schlesienforschung an der Universität Würzburg, Historische kommision für Schlesien, Würzburg , ref.:die politischen und gesellschaftlichen Sturkturen in tschechoslowakisch Schlesien in den Jahren Die mährischen Enklaven in Schlesien.SU v Opavě, ZA v Opavě a Sudetendeutsche Akademie für Wissenschaft und Kunst München, Opava ref: Die mährischen Enklaven im 19. Jh. 20. Opava 5. Konference k dějinám města. ÚHM FPF SU a Matice slezská, Opava ref: německý kulturní týden v Opavě v roce Opava 6. Konference k dějinám města. Slezská univerzita a Matice slezská, ref.:.Panevropské hnutí v Opavě v období mezi světovými válkami. 22. Periodizace dějin Slezska. Ústav historie a muzeologie FPF SU, Opava ref.: Slezsko mezi světovými válkami- pokus o srovnávací periodizaci. 23. Współpraca polsko-czeska a formowanie się tożsamości transgranicznej. Opole, Uniwersytet Opolski a Slezská univerzita v Opavě, ref.: Česko-polské vztahy ve Slezsku z historické perspektivy století v nás. Historický ústav AV ČR a Univerzita Karlova. Praha ref.: Slezské mýty, legendy, symboly a stereotypy. ( s D. Gawreckim) 25. Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Uniwersytet Wrocławski a Międzynarodowe Centrum Badań Śląskich. Wrocław ref.: Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych - XIX. wiek.( s D. Gawreckim) 26. Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Uniwersytet Wrocławski a Międzynarodowe Centrum Badań Śląskich. Wrocław ref.: Śląskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych - XX. wiek.( s D. Janákem a Z. Jiráskem) 27. Erinnerungskultur und regionale Identität. Bildungsstätte am Grenzlandmuseum Eichsfeld. Teistungen , ref.: Charta 77 und ihre Rolle in Kampf um die Menschenrechte und Bürgerfreiheit im Bezug auf Schlesien und Nordmähren. 28. Tozsamość etniczna i kulturowa Ślaska w procesie przemian. Uniwerstet Ślaski w Katowicach. Wydzial w Cieszyne. Polský Těšín IX. 2008, ref.: Etnické, národnostní a teritoriální identity v Opavském Slezsku.

6 29. Města a městská společnost v procesu modernizace Ostravská univerzita a Historický ústav AVČR, Ostrava , ref.: Národnostní problematika slezských měst Slezsko (historický, celostátní a regionální fenomén). Slezský ústav SLZM a Slezská univerzita v Opavě , ref.: Evropská dimenze slezských dějin Granty: GA ČR, č. 404/98/1406 Dějiny českého Slezska (podíl) GA ČR, č. 409/1375 Dějiny českého Slezska (podíl) GA ČR, č. 409/00/0726 Němci ve Slezsku (řešitelka) IGS SU, č. 19/2004 Československé Slezsko mezi světovými válkami (řešitelka) Přednášky v zahraničí: 1994 Julius Maxmilian Universität Würzburg 1999 Universytet Śląski, IŚ PIN, Opole 2003 Julius Maxmilian Universität Würzburg 2004 Univerzita Mateje Bela, Bánská Bystrica 2004 Karl Franzens Universität Graz 2005 Julius Maxmilian Universität Würzburg 2007 Univerza v Ljublani 2008 Universytet Mikolaja Kopernika Toruň 2008 Julius Maxmilian Universität Würzburg Zjištěné citace: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 3, 1997, s Šetřilová, J.: Alois Rašín. Dramatický ţivot českého politika. Praha S. 149,162. Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii. Praha 1988, s. 62. Fišer, Z.: Zpravodajství Jana Kozánka z Opavy z let Přerov 1999, s. 10.

7 Slezský sborník, 97, 1999, s K 4 Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in der Historiographie der Tschechischen un Slowakischen Republik. In: Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, Heft 23, 2000, s. 55, 57. Marek, P. a kol.: Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech Olomouc 2000, s.277, 380. Bahlke,J.: Schlesien und Schlesier. Studienreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Bd. 7, München 1996, s. 147, 154. Bahlke, J.: Die tschechische Geschichtsschreibung über Schlesien. Berichte und Forschungen, 3, 1995, s. 190, 197, 210. Gruchała, J.: Stan i potrzeby badań nad historią Śląska Cieszyńskiego w drugiej polowie XIX w. i na początku XX w. (dp.1920 r.). In. Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego. Cieszyn 2000, s. 81, 84. Herder- Aktuell , Juli-Dezember, Nr. 11, s. 3-4 (Identitätenwandel in Oberschlesien in der Neuzeit. Tagung des Herder-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für vergleichende Geschichte Europas, Berlin). Gawrecki, D.: Školství ve Slezsku a na Ostravsku do roku In: Vysoké školství ve Slezsku a na Ostravsku. Slezská univerzita, Opava 2001, s. 19. Die Grenzen und Nationen. Identitätenwandel in Schlesien in der Neuzeit. Herder-Institut in Marburg 2002, 15, s. 115, 116, 120, 124. Dzieje Śląska w XX. w. w świetle badań młodych historykow z Polski, Czech i Niemiec. Instytut historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1998, s. 125, 126, 128. Weiser, T.: Das Fach Sozialgeschichte in der ČSSR aus der Perspektive empirischer Sozialforschung. In: Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegung 23/2000, s. 55, 56, 57. Východoevropská studia v České republice Historie. In: Slovanské historické studie 27, 2001, s Miszewski, D.: Aktiwność polityczna mniejszości polskiej w Czechosłowacji Toruń 2002, s , 364. Trapl, M.: Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica, 30, 1990, s. 98, 154. Valenta, J.: Arbitráţ z 28. července 1920 po osmdesáti letech. Těšínsko 2001, XLIV, č. 2, s. 25.

8 Habrmanová, M.: české národně politické aktivity ve Slezsku v meziválečném období. Stav výzkumu některých tematických okruhů. Slezský sborník 93, 1995, s Breuer, J.: Opavská posádka československé armády v letech Opava. Sborník k dějinám města 3. Opava 2003, s. 93. Gawrecki, D.: K rozdílným pohledům české, polské a německé historiografie na národnostní vývoj v rakouském Slezsku In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty, Historický ústav AV ČR, Praha 2000, s. 243, 246. Gawrecki, D.: a kol.:dějiny Českého Slezska , s. 170, 238, 265, 342, 344. Ediční /redakční činnost: A. Rolleder: Dějiny města a soudního okresu Odry. Odry s. Vlastní podíl: úvod + rejstřík 35 s., odborná revize českého překladu z němčiny 590 stran. Guide for International Students Sokrates/Erasmus ECTS, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Opava 2002, 46 s. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2007. Sborník k 70. Marozenunám Prof. Dušana Uhlíře. 470 s.

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Vzdělání Vědecko-organizační funkce

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Vzdělání Vědecko-organizační funkce Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Vědecké zaměření: novodobé české a středoevropské dějiny e-mail: marie.gawrecká@fpf.slu.cz telefon: 553/684470 Pracoviště: Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

P E R I O D I C K Á ZPRÁVA o řešení výzkumného záměru zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1. 2007-31.12. 2008

P E R I O D I C K Á ZPRÁVA o řešení výzkumného záměru zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1. 2007-31.12. 2008 MSM4781305905 P E R I O D I C K Á ZPRÁVA o řešení výzkumného záměru zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1. 2007-31.12. 2008 1. TITULNÍ LIST Identifikační kód VZ Název výzkumného záměru Příjemce Vykonavatel

Více

Vědecké zaměření: muzejní konzervace a restaurování. E-mail: antonin.simcik (at) fpf.slu.cz. Telefon: +420 553 684 485, 478.

Vědecké zaměření: muzejní konzervace a restaurování. E-mail: antonin.simcik (at) fpf.slu.cz. Telefon: +420 553 684 485, 478. Vědecké zaměření: muzejní konzervace a restaurování E-mail: antonin.simcik (at) fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 485, 478 Pracoviště: Ústav historických věd Odborné zaměření: 1 / 16 Problematika ochrany

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. tajemník Ústavu historických věd Vědecké zaměření: novodobé dějiny E-mail: martin.pelc@fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 471 Pracoviště: Ústav historických

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KRÁKORA, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: České dějiny 19. a 20. století Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST RECENZE A ANOTACE AUTOROVÝCH PRACÍ ZJIŠTĚNÉ CITACE AUTOROVÝCH PRACÍ DALŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PUBLIKAČNÍ ČINNOST RECENZE A ANOTACE AUTOROVÝCH PRACÍ ZJIŠTĚNÉ CITACE AUTOROVÝCH PRACÍ DALŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST PUBLIKAČNÍ ČINNOST RECENZE A ANOTACE AUTOROVÝCH PRACÍ ZJIŠTĚNÉ CITACE AUTOROVÝCH PRACÍ DALŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST Vědecké monografie a monografie: Na Šalomouně: společnost a každodenní život v největší moravskoostravské

Více

SOkA Karviná Sbírka zákonů a nařízení 02.04.2007 Název Časový rozsah Poznámka. Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen

SOkA Karviná Sbírka zákonů a nařízení 02.04.2007 Název Časový rozsah Poznámka. Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Název Časový rozsah Poznámka Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH

II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2002 I. SOUTĚŽE...1 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH...2 III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH...2 IV.

Více

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Studium v archivech, popř. speciálních knihovnách ANTONÍN, R.: Moravský zemský

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206.

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206. BIBLIOGRAFIE PRACÍ EDUARDA MIKUŠKA Sestavila Kristina Rexová Důl Mír, nositel Řádu práce, v minulosti a dnes (spoluautor). Břežánky (Doly Klementa Gottwalda n.p.) 1973. Ideové pojetí vztahu českého státu

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É. 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0

V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É. 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0 K N Í Ž E C Í R O D L I E C H T E N S T E I N Ů V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0 A r c i d i e c é z n í m u z e u m O l o m o u c Mezinárodní vědeckou

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

Ostrava, Brno. Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno. www.geonika.cz www.ugn.cas.cz

Ostrava, Brno. Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno. www.geonika.cz www.ugn.cas.cz Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, Brno Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno www.geonika.cz www.ugn.cas.cz Pracoviště ÚGN Ostrava-Poruba oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů oddělení

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Univerzita Palackého v Olomouci GaREP, s.r.o. Brno Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Václav Toušek, Miloš Fňukal, Petr Kladivo Projekt MMR Potenciální zaměření

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Usnesení č. 16/1374 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 13

Usnesení č. 16/1374 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 13 Usnesení č. 16/1374 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam schválených projektů pro poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE RAABS AN DER THAYA, 8. 9. BŘEZEN 2012 8. 3. 2012, 17.00 18.30 Uhr : Zahájení a úvodní slova Uvítání účastníků a hostů Univ. Prof. Dr. Stefan Karner Vedoucí LBI pro

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. Vědecké zaměření: dějiny umění e-mail: pavel.sopak@fpf.slu.cz Pracoviště: Ústav historických věd Vzdělání: Filozofická fakulta Ostravské univerzity (čeština výtvarná výchova,

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

Jaromír Tauchen. Monografie

Jaromír Tauchen. Monografie Jaromír Tauchen Monografie Tauchen, J. (člen autor. kol.): Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing 2008. 100 s. (ISBN 978-80-87071-98-4) Tauchen, J. Schelle, K. Veselá, R. Vojáček,

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Specializace: současný český jazyk (morfologie, stylistika, jazyková kultura) Členka katedry od r. 1974. Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

vědecké zaměření: dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12. 13. století, česko-polské vztahy, filozofie dějin, středověké narativní prameny

vědecké zaměření: dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12. 13. století, česko-polské vztahy, filozofie dějin, středověké narativní prameny Mgr. Robert Antonín, Ph.D. vědecké zaměření: dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12. 13. století, česko-polské vztahy, filozofie dějin, středověké narativní prameny VZDĚLÁNÍ: 1996 2002 studium

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konané dne 16. 9. 2003 Přítomní : podle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení,

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Matice moravská. Zpráva o činnosti Matice moravské v letech 2000 2002

Matice moravská. Zpráva o činnosti Matice moravské v letech 2000 2002 Matice moravská Zpráva o činnosti Matice moravské v letech 2000 2002 Výbor sdružení zvolený na valné hromadě konané 9. března 2000 pracoval po celé tříletého volebního období v nezměněném složení (pro

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Národnostní menšiny v ČR. Matěj Drtina, R2.A

Národnostní menšiny v ČR. Matěj Drtina, R2.A Národnostní menšiny v ČR Matěj Drtina, R2.A Polská menšina v ČR Polská národnostní menšina je po té slovenské druhá největší v České republice. V roce 2011 se k polské nádnosti podle předběžných výsledků

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Jiří Vykoukal - životopis

Jiří Vykoukal - životopis Jiří Vykoukal - životopis Narodil jsem 9. ledna 1961 ve Zlíně, základní devítiletou školu a gymnázium jsem absolvoval v Chebu, v letech 1980-1985 jsem vystudoval obor historie vědecký komunismus na Filozofické

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

2002 2008 doktorské studium na Historickém ústavu FF MU v Brně. Disertační práce: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283 1300

2002 2008 doktorské studium na Historickém ústavu FF MU v Brně. Disertační práce: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283 1300 Mgr. Robert Antonín, Ph.D. vědecké zaměření: dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12. 13. století, česko-polské vztahy, filozofie dějin, středověké narativní prameny VZDĚLÁNÍ: 1996 2002 studium

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

Publikační činnost. doc. PhDr. Vladimír Řehan Ke dni: 21. září 2009. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. doc. PhDr. Vladimír Řehan Ke dni: 21. září 2009. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost doc. PhDr. Vladimír Řehan Ke dni: 21. září 2009 Strana 1 (celkem 6) Publikace chronologicky Řehan, V., Ţák, E., Víška, V. Javorek historie, vzpomínky, souvislosti. ISBN: 978-80- 254-4665-2

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více