Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

4

5 OBSAH Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 25 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 28 Příloha účetní závěrky za rok Zpráva auditora 36 Kontakty 39 Iniciativa Odsouzeni.cz 40

6 STRANA 6 výroční ZPRáVA 2010 Nadační fond J&T

7 NAdační fond J&T VýROční ZPRáVA 2010 STRANA 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU J&T Název: Nadační fond J&T Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ IČ: Nadační fond J&T byl založen dne 1. června Podle Notářského zápisu vznikl dnem zapsání do obchodního rejstříku, a to 24. června Účel nadačního fondu: Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, pomoc lidem s fyzickým a mentálním handicapem, nemocným a sociálně slabým, ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků. Správní rada k 31. prosinci 2010 Předsedkyně: Ing. Gabriela Lachoutová Člen: Ing. Patrik Tkáč Člen: Ing. Ivan Jakabovič Dozorčí rada k 31. prosinci 2010 Předsedkyně: RNDr. Marta Tkáčová Členka: Ing. Andrea Tkáčová Členka: Ing. Taťána Turzíková Zřizovatelé: Ing. Patrik Tkáč Ing. Gabriela Lachoutová Výše majetkového vkladu: CZK

8 STRANA 8 výroční ZPRáVA 2010 Nadační fond J&T

9 NAdační fond J&T VýROční ZPRáVA 2010 STRANA 9 PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO OBDOBÍ V roce 2010 obdržel Nadační fond J&T dary v hodnotě CZK. V prosinci 2010 proběhl čtvrtý ročník projektu Kouzelné Vánoce, který realizoval Nadační fond J&T ve spolupráci s klubem Cybex. Letos se stejně jako v loňském roce projektu zúčastnili i zaměstnanci skupiny J&T. Stejně jako v minulých letech se přispívalo na nákup dárků z oblasti vzdělávání a sportu především pro děti v náhradních rodinách a děti nemocné a s handicapem. Nově byly do projektu zařazeny i děti, které mají zdravotně postiženého rodiče. Dary byly poukazovány na speciálně vytvořený účet nadačního fondu, který se pak postaral o částečné finanční zajištění darů a i o ostatní administrativu včetně darovacích smluv, děkovných dopisů apod. Kromě níže uvedených finančních darů, obdržel nadační fond od J&T Banky a. s. vyřazenou výpočetní techniku v hodnotě CZK. Dále Nadační fond J&T obdržel od J&T Banky a. s. darem nájemné ve výši ,95 CZK. Plzeňská energetika a. s. poskytla prostřednictvím Nadačního fondu J&T dar paní Petře Bartošové ve výši CZK, který byl použit na úhradu základních životních potřeb v tíživé životní situaci. SEZNAM DARŮ 2010 BĚŽNÉ DARY Jméno částka v CZK Aero Group, a. s Anonymní vklady Badida Miloš Bártíková Martina Bártová Blanka Bea Development, a. s Bělovská Petra Boďová Gabriela 450 Bonaventurová Alena 300 Brujová Iveta Bryndová Eva Bublíková Klára Budilová Ilona 350 Budilová Šárka 200 Búšik Peter 300 Cyrilovo pekařství s. r. o Čakanová Lenka 500 Českomoravský uzenářský holding, a. s Dlouhá Jana Dohányos Csaba 1000 Dvořáková Adéla Dvořáková Petra Dvořáková Věra 200 Eichenmannová Monika 200 Elektrárny Opatovice, a. s Fialová Henrieta 300 Frenclová Kateřina 200 Gallová Martina Gallová Veronika Galvas Marek Hanzlík Ivan Hazlbauer Jan 200 Hellerová Jitka Herzová Olga 200 Holubová Kateřina 1 300

10 STRANA 10 výroční ZPRáVA 2010 Nadační fond J&T Houdková Veronika Hrabovská Martina 200 Husák Jiří Chance, a. s Charvátová Karolina 200 Jindrová Dana 200 J&T Banka, a. s Kadaník Ondřej Kaiser Libor Kalický Lubomír Kalousová Jarmila Kellnerová Pavla 150 Klejmová Eva Koberna Vít Kocůrek Dalibor 200 Kodešová Helena KPMG spol. s r. o Krušina Martin 500 Kubešová Alena 150 Láslopová Ingrid Loydl Patrik Lukáš Jan 100 Málek Petr Mejstříková Sylva 200 Minařík Miroslav Moravec Karol 300 Nepšinská Erika Nykodýmová Vendula Palcr Dušan Pavelková Eva Pavlíček Marek Polednová Jana Popelka Ondřej Popelková Alena 300 Průša Tomáš Rejlová Věra 300 Samcová Iveta 200 Sihelský Ondřej Slobodník Michal 500 Sommerová Eva 200 SOR Libchavy spol. s r. o Spišiak Jozef Spurný Marek Šepetka Jozef Šmahelová Pavla Šmehlík Michal 200 Špringl Jan Štraufová Martina Šubertová Daniela 300 Šustová Jitka Turziková Taťána United Energy, a. s United Energy Trading, a. s Vačkář Antotnín 200 Vančo Juraj 1 000

11 NAdační fond J&T VýROční ZPRáVA 2010 STRANA 11 VCE MONTÁŽE, a. s Viteková Deana Vlachovská Magdalena 400 Wimmerová Martina 200 Zábojník Michal Znojil Michal Celkem PŘÍSPĚVKY NA PROJEKT KOUZELNÉ VÁNOCE Jméno částka v CZK Advokátní kancelář Jansta Kostka Anonymní vklady Bártová Blanka Bendák Kamil Bonaventurová Alena 961 Bublíková Klára Ciprová Monika Cybex Dvořáček Vladimír Fialová Henrieta 500 Greplová Eva Hajda Roman Hellerová Jitka Holubová Kateřina 961 Husák Jiří Hvojník Stanislav Kapr Stanislav Kellnerová Pavla Kodešová Helena Lohniský Jakub Minařík Miroslav Myslivcová Jana 600 Nepšinská Erika Nová Gabriela Nykodýmová Vendula Popelka Ondřej Sekanina Petr Slobodník Michal Stelfox Eric Svobodová Eva Šmahelová Pavla Šubertová Daniela Tomíčková Magda 400 Turziková Taťána Vaculík Pavel Celkem

12 STRANA 12 výroční ZPRáVA 2010 Nadační fond J&T

13 NAdační fond J&T VýROční ZPRáVA 2010 STRANA 13 PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO OBDOBÍ PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ V PRŮBĚHU ROKU 2010 V roce 2010 poskytl Nadační fond J&T, v souladu s platným statutem, finanční příspěvky v celkové hodnotě CZK fyzickým a právnickým osobám. Z organizací, s kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci jsme podpořili následující: Občanské sdružení Rozum a cit Finanční prostředky, které jsme sdružení v roce 2010 poskytli, byly použity na vzdělávací a terapeutické služby, doprovázení náhradních rodin, odlehčovací péči a poradenské centrum. Fond ohrožených dětí Fondu ohrožených dětí jsme v roce 2010 přispěli na rekonstrukci Azylového domu Košťany, který pomáhá mladým lidem vycházejícím z ústavního zařízení a dětem z rodin s domácím násilím. Občanské sdružení Amalthea Občanskému sdružení jsme poskytli finanční prostředky na překlad odborné publikace Contact, úhradu terapeutických pomůcek pro využití metody Watch, wait, wonder a Montessori pomůcek. Sdružení pěstounských rodin o. s. Sdružení pěstounských rodin jsme pomohli s úhradou nákladů na tisk a distribuci časopisu Průvodce náhradní rodinnou péčí. Dále peníze putovaly na doprovázení pěstounských rodin se zdravotním handicapem a respitní péči. Dětské krizové centrum Dětskému krizovému centru jsme poskytli finanční prostředky na projekt Cesta z pekla, kterým poskytují komplexní odbornou péči týraným, sexuálně zneužívaným a jinak ohroženým dětem. Občanské sdružení Tři Občanskému sdružení, které provozuje Hospic Dobrého Pastýře, jsme přispěli na nákup vybavení. Nadále spolupracujeme s Vysokou školou zdravotnictva sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislavě na provozu domu House of Smile pro sirotky, polosirotky, děti z ulice, které jsou HIV pozitivní v Kambodži. V roce 2010 jsme se rozhodli, že kromě provozu domu budeme dětem hradit i školné, které jim umožní kvalitnější vzdělání a větší šanci v budoucím životě. V roce 2010 jsme nově navázali spolupráci s těmito organizacemi: Sdružení SOS dětských vesniček Sdružení SOS dětských vesniček pomáhá dětem ohroženým ztrátou rodičovské péče nebo dětem, které již rodičovskou péči ztratily. Organizace zřizuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Sosáček, na jehož rekonstrukci jsme přispěli. OS 15 MINUT OS 15 MINUT v rámci kampaně Chceš žít jako já? upozorňuje na problém rakoviny prsu. Cílem kampaně je přesvědčit ženy o nutnosti včasného vyšetření prsou a pravidelných lékařských kontrolách. Nadační fond J&T se na této kampani podílí.

14 STRANA 14 výroční ZPRáVA 2010 Nadační fond J&T SEZNAM POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ Nadační fond J&T podporuje několik oblastí. Přehled příspěvků je tomu uzpůsoben. NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Obdarovaný Předmět Částka v CZK Fond ohrožených dětí Příspěvek na rekonstrukci v Azylovém domě Košťany Občanské sdružení Rozum a cit Příspěvek, který směřuje k přímé pomoci pěstounským rodinám Bartošovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Benešovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Beránkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Boškovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Dědovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Doleželovi Příspěvek na nákup kuchyňské linky pro pěstounskou rodinu Donovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstouskou rodinu Folwarczní Příspěvek na rekontrukci střechy pro pěstounskou rodinu Hasíková Příspěvek na fasádu a zateplení rodinného domu pro pěstounskou rodinu Helešicovi Příspěvek na zateplení, malování dětského pokoje a nákup dvoupostele pro pěstounskou rodinu Hlouškovi Příspěvek na výměnu oken a dveří pro pěstounskou rodinu Horváthovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Hrubešovi Příspěvek na nákup matrací a přikrývek pro pěstounskou rodinu Chromcovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci pro pěstounskou rodinu Chvátilovi Příspěvek na nové topení pro pěstounskou rodinu Janalíkovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Jeřábkovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Jirušovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Jochecovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny pro pěstounskou rodinu Jonštovi Příspěvek na úhradu služeb hospodyně pro pěstounskou rodinu Juráskovi (Jihomoravský kraj) Příspěvek na úhradu topení pro pěstounskou rodinu Juráskovi (Zlínský kraj) Příspěvek na výměnu oken a rekonstrukci WC Kaprálovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci koupelny pro pěstounskou rodinu Kočvarovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Kopečtí Příspěvek na nákup kuchyňské linky pro pěstounskou rodinu Kršňákovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Krůželovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Labajovi Příspěvek na rekonstrukci dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Langerovi Příspěvek na nákup osobního automobilu a dveří pro pěstounskou rodinu Leschingerovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Ležoňovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Linartovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Majerechovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Markovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Maroszovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Matějákovi Příspěvek na vybavení kuchyně pro pěstounskou rodinu Mateřské centrum Valašské Meziříčí - Příspěvek na projekt Terapeutické služby pro náhradní rodiny a pobyt EMCÉČKO náhradních rodin Medkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Mihalovi Příspěvek na nákup kuchyňské linky pro pěstounskou rodinu Mitrengovi Příspěvek na nákup trojlůžka pro pěstounskou rodinu Občanské sdružení Amalthea Příspěvek na nákup terapeutických pomůcek a překlad odborné publikace Občanské sdružení Filadelfie - přístav Oldřichovice Příspěvek na montáž rodinného domu určeného pro výkon pěstounské péče

15 NAdační fond J&T VýROční ZPRáVA 2010 STRANA 15 Rejsovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Remsovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci koupelny pro pěstounskou rodinu Réziovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Rousovi Příspěvek na rekonstrukci výtápění a oken pro pěstounskou rodinu Rýglovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Sdružení pěstounských rodin o. s. Příspěvek na doprovázení pěstounských rodin, respitní péči a odborný časopis Sdružení SOS dětských vesniček Příspěvek na rekonstrukci zařízení pro děti vyžadující mimořádnou okamžitou pomoc Sehnalovi Příspěvek na nákup asistenčního psa pro handicapované dítě v pěstounské péči Schmiedovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Slezákovi Příspěvek na nákup pračky pro pěstounskou rodinu Smatanovi Příspěvek na nákup kuchyňské linky pro pěstounskou rodinu Stodůlkovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Šiškovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Šťastný domov Příspěvek na dodávku a montáže rozvodů vody a odpadů Štěpánovští Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Šustrovi Příspěvek na rekonstrukci topení pro pěstounskou rodinu Tušlovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Ulrichovi Příspěvek na očkovací vakcíny Vaňkovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Veselí Příspěvek na výměnu oken a dveří pro pěstounskou rodinu Veselí - Peckovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Vítovcovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Waliczkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Zdražilovi Příspěvek na úhradu podlahářských prací včetně materiálu pro pěstounskou rodinu Zelingerovi Příspěvek na nákup kuchyňské linky pro pěstounskou rodinu Zemčíkovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Zlatníkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Celkem POMOC V NOUZI Obdarovaný Předmět Částka v CZK Abdul Muslimov Zaurbek Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Beznoskovi Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Binarovi Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Briestenští Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi CERPOS, občanské sdružení Příspěvek na nákup vybavení do domu na půl cesty Davidovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi Dětské krizové centrum, o. s. Příspěvek na financování projektu Cesta z pekla Diakonie ČCE - středisko Plzeň Příspěvek na nákup nábytku Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Příspěvek na nákup vybavení do Azylového domu pro matky s dětmi Doležalovi Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Drbohlavovi Příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení pro rodinu zasaženou povodněmi Dršková Michaela Příspěvek na nákup potřeb pro miminko Dunková Kristýna Příspěvek na nákup sluchadel Faltinová Katarina Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Fátorovi Příspěvek na nákup kuchyňské linky a dveří pro rodinu zasaženou povodněmi Frydryšková Anna Příspěvek na nákup vybavení domácnosti a zvlhčovače vzduchu pro syna

16 STRANA 16 výroční ZPRáVA 2010 Nadační fond J&T Gougelová Gabriela Příspěvek na nákup pračky Hávovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi Horáčkovi Příspěvek na nákup vybavení a materiálu na rekonstrukci pro rodinu zasaženou povodněmi Hornovi ml. Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Hornovi st. Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Hrbkovi Příspěvek na nákup kuchyňské linky a dveří pro rodinu zasaženou povodněmi JČU, Zdravotně sociální fakulta Příspěvek na realizaci programu Pět P Jiránkovi Příspěvek na nákup elektrického kotle pro rodinu zasaženou povodněmi Khachukaeva Malika Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Kirschnerovi Příspěvek na kuchyňskou linku pro rodinu zasaženou povodněmi Kladivovi Příspěvek na nákup vybavení a materiálu na rekonstrukci pro rodinu zasaženou povodněmi Kmínkovi Příspěvek na nákup vybavení pro rodinu zasaženou povodněmi Královi Příspěvek na nákup kotle, čerpadla a vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Lidmilovi Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Lockovi Příspěvek na rekonstrukci a vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Málkovi Příspěvek na nákup vybavení pro rodinu zasaženou povodněmi Markovi Příspěvek na nákup elektrokotle pro rodinu zasaženou povodněmi Mica Jan Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Občanské sdružení Pod Křídly Příspěvek na nákup vybavení domu na půl cesty Obecně prospěšná společnost Dlaň životu Příspěvek na nákup vybavení do azylového domu pro těhotné ženy v tísni Oblastní charita Most Příspěvek na nákup vybavení domu na půl cesty Paděrovi Příspěvek na nákup kotle, čerpadla a rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi Piskáčkovi Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Poloprutští Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi Roubalovi Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Seidl Jiří Příspěvek na nákup pračky Schwarzbachovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi SKP - Centrum, o. p. s. Příspěvek na nákup vybavení do Azylového domu pro matky s dětmi Soukupovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi Svobodová Zuzana Příspěvek na nákup pračky a chod domácnosti Szikorovi Příspěvek na nákup vybavení pro rodinu zasaženou povodněmi Šátkovi Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Škodovi Příspěvek na nákup vybavení domácnosti a rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi Šteklovi Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Tuzí Příspěvek na nákup vybavení a materiálu na rekonstrukci pro rodinu zasaženou povodněmi Vránovi Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Vrkoslavovi Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Celkem HANDICAPOVANÍ A NEMOCNÍ Obdarovaný Předmět Částka v CZK Abrahámová Michaela Příspěvek na nákup tříkolky a příslušenství Abrhám Milan Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Alka o. p. s. Příspěvek na rekonstrukci, vybavení, pomůcky a kurzy pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty Arcidiecézní charita Praha Příspěvek na nákup toaletního a sprchového vozíku do Domu Fatima

17 NAdační fond J&T VýROční ZPRáVA 2010 STRANA 17 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., klub Příspěvek na nákup zdravotního kočárku s příslušenstvím Hornomlýnská Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., klub Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek Paprsek Balcárek Jakub Příspěvek na nákup mechanického vozíku Bednařík Kryštof Příspěvek na nákup polohovacího zařízení Bednaříková Ivana Příspěvek na nákup osobního automobilu Beková Žaneta Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Bělík Stanislav Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Bělohlavá Anna Příspěvek na nákup osobního automobilu Beneš Jakub a Matěj Příspěvek na nákup osobního automobilu Bobala Michal Příspěvek na bezbariérovou rekonstrukci sociálního zařízení Bolík Antonín Příspěvek na nákup osobního automobilu Bosák Dušan Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Brázda Pavel Příspěvek na nákup osobního automobilu Brčák Martin Příspěvek na nákup polohovacího lehátka Brejcha Josef Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Bureš Vojtěch Příspěvek na nákup mechanického vozíku Burkertová Dominika Příspěvek na nákup polohovacího zařízení a zdravotního kočárku Buřič František Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Centrum pro rodinu Hodonín Příspěvek na nákup zimních pneumatik Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed CEREBRUM Příspěvek na rehabilitačně rekondiční program Čumpelík Richard Příspěvek na bezbariérovou úpravu sociálního zařízení Čurdová Zdenka Příspěvek na nákup zdravotnických potřeb David Jaroslav Příspěvek na nákup mechanického vozíku Demeter Emil Příspěvek na nákup mechanického vozíku Dětské centrum Jilemnice Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Dětský klíč Šumperk o. p. s. Příspěvek na nákup vybavení respitního bytu Diakonický institut Příspěvek na nákup vybavení pro chráněné bydlení Ostrava-Hrušov Diakonie Dubá Příspěvek na vybudování sociálního zařízení v Centru pomoci lidem s těl. handicapem Dolejš Lukáš Příspěvek na nákup vanového zvedáku a příslušenství k vozíku Dolejš Tomáš Příspěvek na nákup sluchadel Doležalová Eliška Příspěvek na nákup mechanického vozíku Domov Maxov Příspěvek na vybudování bezbariérového vstupu Dostálová Martina Příspěvek na nákup mechanického vozíku Doubrava Tomáš Příspěvek na nákup osobního automobilu Drinková Aneta a Lucie Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Drlík Ivan Příspěvek na nákup elektrického vozíku Dvořák Dalibor Příspěvek na nákup mechanického vozíku Dvořák Tomáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Dvořáková Eva Příspěvek na nákup osobního automobilu Dykast Jan Příspěvek na nákup mechanického vozíku Dytrych Jáchym Příspěvek na nákup koupacího lehátka Fialová Jana Příspěvek na pečovatelskou službu Fojtíková Renata Příspěvek na nákup tříkolky Foltýn Pavel Příspěvek na nákup mechanického vozíku Gajdová Karolína Příspěvek na nákup pečovatelského lůžka s polohovacím zařízením Gežo Petr Příspěvek na nákup chodítka s příslušenstvím

18 STRANA 18 výroční ZPRáVA 2010 Nadační fond J&T Granát Tomáš Příspěvek na nákup sluchadel Gruntová Jarmila Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Hable Dominik Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Hábová Ivona Příspěvek na nákup osobního automobilu Haramia Miroslav Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Havlík Stanislav Příspěvek na nákup mechanického vozíku Hegenbartová Helena Příspěvek na výrobu, dopravu a montáž atypické kuchyňské linky Helšus Jiří Příspěvek na nákup léků. 375 Hlaváčovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro Domov paní Zdislavy Horehleď Tomáš Příspěvek na nákup a montáž bezbariérových dveří Hrabina Vratislav Příspěvek na nákup mechanického vozíku Hrdinová Kateřina Anna Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Chaloupka Radek Příspěvek na nákup osobního automobilu Charita Šternberk Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek Charita Svaté rodiny Luhačovice Příspěvek na nákup vybavení pracovní dílny denního stacionáře Chodura Šimon Příspěvek na nákup mechanického vozíku Chocholáč Aleš Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Chvátalová Jaroslava Příspěvek na nákup mechanického vozíku Javůrková Tereza a Veronika Příspěvek na nákup dvou kusů polohovacích vaků Kadlec Vít Příspěvek na nákup mechanického vozíku Kawuloková Jana Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Klekner Martin Příspěvek na nákup příslušenství k mechanickému vozíku Klich Jiří Příspěvek na nákup mechanického vozíku Knapová Gabriela Příspěvek na nákup mechanického vozíku Kocifaj Dominik Příspěvek na nákup mechanického vozíku Kodým Jakub Příspěvek na nákup mechanického vozíku Kolínková Aneta Příspěvek na nákup materiálu pro vybudování bezbariérové koupelny Komárek Vojtěch Příspěvek na nákup cyklovozíku Konařík Petr Příspěvek na nákup mechanického vozíku Korbelář Petr Příspěvek na zhotovení přístupové rampy pro vozíčkáře Korf David Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Kostenetska Ieva Příspěvek na nákup sluchadel Kozáková Blanka Příspěvek na nákup přístroje pro měření srážlivosti krve Kozel Ondřej Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Král Matěj Příspěvek na nákup dětského chodítka Krátká Adriana Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Kratochvíl Tomáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Krejčová Milada Příspěvek na nákup stropního zvedacího systému Kroupa Lukáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Kříž Jan Příspěvek na nákup osobního automobilu Kříž Štěpán Příspěvek na nákup bateriové odsávačky Kubešová Magdaléna Příspěvek na nákup mechanického vozíku Kübl Jan Příspěvek na nákup gelové baterie Kubový Jan Příspěvek na nákup mechanického vozíku Kuchrýková Helena Příspěvek na nákup šikmé schodišťové sedačky Kulhavý Jan Příspěvek na nákup mechanického vozíku Kundrátová Lucie Příspěvek na nákup cyklovozíku Kvača Michal Příspěvek na nákup mechanického vozíku Kylberger Ivan Příspěvek na nákup osobního automobilu

19 NAdační fond J&T VýROční ZPRáVA 2010 STRANA 19 Kyral Lukáš Příspěvek na nákup chodítka Lach Daniel Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Landová Eva Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Laurenčík Jan Příspěvek na nákup lehátka pro rehabilitaci Liga vozíčkářů Příspěvek na nákup vybavení Denního centra Loebe Ladislav Příspěvek na nákup osobního automobilu Martínek Ladislav Příspěvek na nákup příslušenství ke koncentrátoru kyslíku Matlak Jan Příspěvek na nákup osobního automobilu Matoušek Vít Příspěvek na nákup mechanického vozíku Mazuch Filip Příspěvek na nákup cyklovozíku Menšík Matyáš Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Mertl Ondřej Příspěvek na nákup rehabilitačního chodítka Městská charita České Budějovice Příspěvek na nákup toaletního vozíku Michalicová Marta Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Mikulová Nora Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Musílek Vladislav Příspěvek na nákup šikmé schodišťové sedačky Němcová Nikol Příspěvek na nákup mechanického vozíku Němec Lukáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku a bateriové odsávačky Nesvadba Jan Příspěvek na nákup mechanického vozíku Neuwirtová Eva Příspěvek na nákup bateriové odsávačky Nováček Tomáš Příspěvek na nákup tandemového kola Nováková Iva Příspěvek na nákup osobního automobilu Nováková Kateřina Příspěvek na nákup přístroje Motren Nováková Nikola Příspěvek na nákup osobního automobilu Novotná Aneta Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Občanské sdružení Akord Příspěvek na fyzioterapeutickou péči Občanské sdružení Atlant Příspěvek na nákup pračky pro projekt sociálně terapeutické dílny Občanské sdružení na pomoc Příspěvek na nákup lékařského masážního a rehabilitačního lehátka s zdravotně postiženým Lipka Občanské sdružení rodičů a přátel příslušenstvím ohrožených a postižených dětí - Příspěvek na nákup speciálních pomůcek do Montessori centra Pomněnka Občanské sduržení Luka Příspěvek na vybudování sprchových koutů v budově respitního centra Oblastní charita Ústí nad Orlicí Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Olšová Lucie Příspěvek na nákup zdravotního kočárku OS 15 minut Příspěvek na kampaň boje proti rakovině prsu OS Svítání Příspěvek na trénink a ustájení čtyř koní používaných k hiporehabilitaci Papež Patrik Příspěvek na nákup mechanického vozíku Pavelka Václav Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Pavlů Jan Příspěvek na nákup osobního automobilu Pejřimovská Nikola Příspěvek na nákup příslušenství ke zdravotnímu kočárku Petrovická Martina Příspěvek na nákup sprchového lůžka Piasecká Andrea Příspěvek na nákup mechanického vozíku Pleško Jiří Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Podroužek Petr Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Podskalník Dominik Příspěvek na nákup zdravotního kočárku s příslušenstvím Pohanka Tomáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Pohoda - Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí Příspěvek na nákup osobního automobilu Pokorná Jana Příspěvek na nákup zvedacího a přepravního systému Polák David Příspěvek na nákup mechanického vozíku Poplštein Vítek Příspěvek na nákup přístroje Motren

20 STRANA 20 výroční ZPRáVA 2010 Nadační fond J&T Prudilová Miroslava Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Přidalová Anna Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Přikrylová Kateřina Příspěvek na nákup mechanického vozíku Pučálka Tomáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Radler Jakub Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Raková Karolína Příspěvek na nákup sluchadel Rehafit, o. s. Příspěvek na nákup rehabilitačního stroje Reif Jiří Příspěvek na nákup polohovacího zařízení Richter Martin Příspěvek na nákup osobního automobilu Rohovská Monika Příspěvek na nákup osobního automobilu Rýznar Adam Příspěvek na nákup cyklovozíku Sdružení rodičů a přátel Střediska Dar o. s. Příspěvek na nákup přístroje Motren s příslušenstvím Sedláčková Daniela Příspěvek na nákup osobního automobilu Sedláčková Kateřina Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Sedláková Natálie Příspěvek na nákup rehabilitačního chodítka Sejkot Jaromír Příspěvek na nákup mechanického vozíku Sekyrová Adéla Příspěvek na nákup příslušenství k invalidnímu vozíku Sikorová Klára Příspěvek na nákup dětského chodítka Skalský Pavel Příspěvek na nákup zdravotní postele Skopalová Barbora Příspěvek na nákup mechanického vozíku Sládek Vladimír Příspěvek na nákup šikmé schodišťové sedačky Součková Dana Příspěvek na nákup mechanického vozíku Srna Pavel Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Statek Vlčkovice o. p. s. Příspěvek na rekonstrukci bytu chráněného bydlení Supík Daniel Příspěvek na nákup polohovacího zařízení Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. Příspěvek na nákup mechanického vozíku Sýkora Pavel Příspěvek na nákup šikmé schodišťové sedačky Šefčík Lukáš Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Ševčík Milan Příspěvek na nákup mechanického vozíku Šmíd Michal Příspěvek na nákup mechanického vozíku Šnapek Antonín Příspěvek na nákup polohovacího zařízení Šťastná Ivana Příspěvek na nákup mechanického vozíku Tauš René Příspěvek na nákup mechanického vozíku Tesařík Matěj Příspěvek na nákup mechanického vozíku Tkadlecová Lenka Příspěvek na nákup osobního automobilu Tlustá Debora Příspěvek na nákup kamerové lupy Tlustá Kateryna Příspěvek na nákup kamerové lupy Toman Martin Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Toupal Luboš Příspěvek na nákup rehabilitačního chodítka Trnka Aleš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Tunkl David Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Tušinovský Dušan Příspěvek na nákup mechanického vozíku Tyflocentrum ČR, o. p. s. Příspěvek na nákup osobního automobilu Tylš Patrik Příspěvek na nákup mechanického vozíku Vacková Jiřina Příspěvek na bezbariérovou úpravu koupelny Vaculík Karel Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Vágner František Příspěvek na nákup mechanického vozíku s příslušenstvím Valošková Blanka Příspěvek na nákup elektrického vozíku Víšková Nikola Příspěvek na nákup osobního automobilu