Návod na zápis údajů o zásahu v aplikaci StopA - vygenerování zakázkového čísla a automatický přenos údajů do aplikace Evidence škod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na zápis údajů o zásahu v aplikaci StopA - vygenerování zakázkového čísla a automatický přenos údajů do aplikace Evidence škod."

Transkript

1 Návod na zápis údajů o zásahu v aplikaci StopA - vygenerování zakázkového čísla a automatický přenos údajů do aplikace Evidence škod. Zpracovává určený zaměstnanec HZS (většinou obsluha OIS nebo VZ). Za správnost údajů zodpovídá velitel zásahu. Pro dohlášené události záznam nepořizovat. - 1 / 21 -

2 Přihlášení do aplikace. Upozornění: aplikace je stále ve vývoji a v testovacím provozu!!! Nezapomeňte proto kontrolovat údaje v evidenci škod, zda se exportovaly všechny události! - 2 / 21 -

3 Vygenerování čísla zakázky. 1 - Vybrat příslušnou událost, u které budeme generovat zakázkové číslo. 2 - Kliknout na tlačítko v sloupci Zakázky. (musí být červené) Šedivá barva událost je ve stavu otevřená OIS. Číslo zakázky lze vytvořit, ale budete upozorněni, že se chystáte vytvořit číslo zakázky dříve než je událost ukončená. Nedoporučuje se vytvářet číslo zakázky dříve, než je událost uzavřená v barvě červené. (Tato možnost je pouze pro případ rychlejšího přenosu čísla do SAP na konci měsíce.) Červená barva značí že je událost připravená k zápisu. Žlutá barva znamená, že je prováděn přenos dat. Zelená barva znamená, že je přenos dat proveden a vše je OK. Oranžová barva znamená, že se vyskytl problém a je potřeba kontaktovat administrátora programu. Generovat zakázkové číslo může pouze odpovědná jednotka (jednotka která zpracovává hlavní ZOZ). Jednotka, která poskytuje součinnost, tento krok vynechává. - 3 / 21 -

4 Příklady: Událost na železnici bez odvozu inspektora Událost na železnici s odvozem inspektora - 4 / 21 -

5 Událost mimo železnici Označit. Jestli je událost na železnici nebo mimo železnici. Jestli byl proveden odvoz inspektora OMU SŽDC, nebo byla událost bez odvozu inspektora. V případě odvozu inspektora označit jednotku/y (vozidlo-a), které inspektora vezlo). Kliknout na vytvořit zakázky. Pokud byly ve svodce správně označeny příznaky, máme ulehčenou práci. Při špatně zaškrtnutých příznacích (hlavně při odvozu inspektora OMU SŽDC) Budeme muset políčka označit jinak než je předvoleno, v tomto případě se nám otevře varovné okénko, které pouze potvrdíme. Informace k události máme v záhlaví okna, kam se přenesly ze svodky. - 5 / 21 -

6 Údaje do Evidence škod. Opět vybrat událost kterou chceme zpracovat a u které jsme již vygenerovali zakázkové číslo. Ve sloupci Ev.škod kliknout na červené tlačítko. - 6 / 21 -

7 Otevřené okno vyplnit stejným způsobem, jako původní tabulku v aplikaci Evidence škod na internetu, dle pokynu Ř HZS 2/2011 Zakázkové číslo bylo přeneseno již z předchozího kroku aplikace. Vyplněn je i datum, a čas, adresa, částečně i činnost, majitel, uživatel, technika, počet zasahujících a účastníci zásahu (složky IZS) údaje je možno editovat. Ostatní údaje doplníme výběrem z roletek nebo vypsáním do příslušných políček. Pozor na množství znaků, v políčkách popis činnosti při zásahu a účastníci zásahu. Počet znaků je omezen, stejně jako v internetové aplikaci. V případě, že zápis budeme chtít ještě editovat - klikneme na uložit rozepsané V případě zapsání všech dostupných údajů - klikneme na Zapsat do evidence zásahů. Údaje je i potom možno zkontrolovat a editovat přímo v aplikaci Evidence škod na internetu na adrese - 7 / 21 -

8 V případě součinnosti si v otevřeném okně musíte vybrat svoji jednotku. Barvy nám opět označují, stav záznamů. Odpovědná jednotka vyplní všechny údaje. Jednotka která poskytuje součinnost, vyplňuje pouze políčka: Šetření MU pro OB Činnost (u odvozu inspektora se zapíše text automaticky) Podpis Kategorii (u inspektora) Předběžné náklady Jednotka, která poskytuje součinnost, po skončení zápisu klikne na uložit rozepsané v případě, že zápis budeme chtít ještě editovat nebo v případě zapsání všech dostupných údajů na Zapsat do evidence zásahů. Přenos do evidence škody se provede až po vyplnění všech záložek pro danou událost. Přenos do EŠ zatím probíhá 1x denně určeným operátorem COIS (Javůrková) Dohlášené události se zde nezobrazují. - 8 / 21 -

9 Ostatní Na tlačítku s lupou si můžeme otevřít list k tisku. Může případně nahrazovat tisk svodky. - 9 / 21 -

10 Tlačítkem připomínky/požadavky můžeme informovat administrátora o chybách programu případně o různých nápadech na vylepšeních programu. Nebojte se zde napsat své přání, připomínky či pochvalu k tvůrcům :-) - 10 / 21 -

11 Přehled Připomínek a požadavků Pod tlačítkem Pomoc se nám otevře okno s historií připomínek a požadavků a jejich postup řešení / 21 -

12 Pod tlačítkem uživatelský profil je možno editovat profil. Doporučuji změnu hesla do aplikace StopA na stejné heslo, jaké jste měli do aplikace Evidence škod na internetu. PŘIPRAVUJE SE: - Tvorba zakázkového listu zjednodušené zadávání údajů do Evyda. - Kalkulační list - přímý přenos do Evidence Škod - 12 / 21 -

13 Návod na vyplnění údajů v aplikaci StopA Evidence škod. Byly ponechány původní okna z předchozího návodu. (Okna jsou shodná s těmi současnými) Vyplnit výběrem z roletek Přiřazeno k číslo PU - vyplnit kdo vymáhá náklady - většinou příslušné SDC. Pokud škodu SDC nemá, náklady HZS bude vymáhat ředitelství SŽDC - vybrat v roletce 801 Ř SŽDC (u kategorií A a G). Zásah proveden v obvodu - vyplnit správný obvod SDC kde se MU stala. Vyplnit políčka Šetření MU pro OB vybrat z roletky ANO, pokud HZS prováděla zajišťovací úkony pro Odbor šetření SŽDC / 21 -

14 V dalším okénku Místo zásahu možnost editovat adresu události: Příslušnou žst. nebo úsek mezi dvěmi žst., kilometr trati, č. přejezdu, případně číslo výhybky, traťová kolej atd. Jiné údaje nesouvisející s adresou do tohoto políčka nezadávat!!! Údaje jsou důležité při propojování s jinými dokumenty v evidenci škod. V okénku Popis činnosti zásahu editovat popis zásahu a co nejpodrobněji činnost jednotky s přihlédnutím na omezené množství znaků. Text činnosti ovlivňuje úspěšnost při pozdějším vymáhání škod. Vzor textu: Střet vlaku s osobním automobilem. Jednotka provedla vyproštění cestujících z havarovaného vozidla, protipožární zabezpečení a kontrolu úniku provozních kapalin. Po provedeném šetření PČR provedla odklizení havarovaného automobilu a jeho trosek z kolejiště, jeho naložení na odtahovou službu a uvedení žel.trati do provozuschopného stavu a zajistila bezpečnost a plynulost drážní dopravy. V případě jízdy s inspektorem šetřícím MU napsat pouze Odvoz inspektora OMU SŽDC / 21 -

15 Údaje o účastnících zásahu (majitel, uživatel, dopravce, PČR atd.) zapsat do rubriky Účastníci zásahu a ne do popisu činnosti při zásahu. Účastníci zásahu = údaje o subjektu, po kterém by měly být náklady HZS vymáhány. Na prvním místě by měl být vždy subjekt, po kterém jsou vymáhány náklady na zásah. Příklady: Střety na přejezdech, střety osob s vlakem - Jméno řidiče, jméno majitele auta, pojišťovnu, účast policie (PČR KRPT Horní Dolní, čj. 1234/ABCD-2011-KJ), účast inspektora bezpečnosti apod.). Příklad: Petr Petrovič, * , Honda Civic RZ 1U pojišťovna Direct, ČD a.s. DKV PHA, šetří PČR UNL KRPT čj. 1234/ABCD-2011-KJ. Zásahy při mimořádné události SŽDC dopravci - Číslo vlaku, číslo vozu, jméno dopravce, účast policie, účast inspektora bezpečnosti, drážní inspekce apod. Příklad: Vlak č.6154, ČD Cargo, HV , PČR, Zásahy na objektech např. požár trávy, ŽKV, budovy - Majitele nebo provozovatele objektu, číslo vlaku, číslo vozu, jméno dopravce, jméno provozovatele dráhy, účast policie. Příklad: SŽDC SDC UNL nebo ČD RSM UNL nebo ČD Cargo SOKV UNL. U technických pomocí by měl záznam obsahovat, kdo si zásah objednal. Například: Odstraňování rampouchů. Příklad: Objednal výpravčí Novák Adam. Je to pouze pár příkladů na ukázku, skutečné záznamy se mohou lišit / 21 -

16 V okénku Poznámka JPO, zapsal: napsat údaj, kdo událost do aplikace vložil. Odpovědnost za správnost údajů nese příslušný VZ, který by měl být při zápisu přítomen. V případě potřeby můžeme přidat doplňující informace k události. V dalším okénku Kategorie zásahu: vybrat z roletky příslušnou kategorii, podle toho, pro koho je zásah prováděn. Viz příloha na konci návodu kategorie. Pokud se nedá kategorie přesně určit, zvolit kategorii N neurčeno. Tuto kategoii je potřeba změnit okamžitě, jakmile se zjistí potřebné údaje. Z roletky okna Povolány NPP velitelem HZS vybrat, jestli VZ povolal NPP (Ano/Ne). Pokud byly povolány, napsat do poznámek kdo je povolal (jméno). Vyplnit kolonku Předběžné náklady, vzor vyplňování částky správně 5000 a špatně 5000, / 21 -

17 Z roletky okna Zásah na ŽDC: vybrat, zda byl zásah prováděn na železniční dopravní cestě případně na zařízení nebo objektu, který souvisí s provozem železniční dopravní cesty či nikoliv (viz návod dále). Zásah na ŽDC Ano / Ne ANO - Vše co souvisí se zásahem na železniční dopravní cestě v majetku státu spravované SŽDC. Patří sem i požár drážního vozidla na trati nebo zásahy na budovách potřebných k zajištění provozu na ŽDC. Nepatří sem zásahy na ostatních budovách SŽDC, ČD, ČD CARGO aj. ani zásahy kdekoliv na tratích a budovách vleček. NE - Všechny zásahy mimo železniční dopravní cestu. Sem patří např. požáry ŽKV mimo dopravní cestu SŽDC, střety nebo vykolejení mimo dopravní cestu SŽDC, zásahy na budovách a objektech mimo dopravní cestu SŽDC, zásahy na vlečkách které nejsou v majetku SŽDC a zásahy mimo železnici. 13- Kolonku vyčíslené náklady nevyplňovat. Poznámka k dopravci Provozovatel drážní dopravy u dopravy osobní bývá většinou ČD a.s. Provozovatel drážní dopravy u dopravy nákladní bývá většinou ČD Cargo a.s. Pozor, existují i jiní dopravci jako Viamont, OKD, zahraniční PKP CARGO, apod. Zásah na lokomotivě např. DB neznamená že dopravcem je DB. Dopravce zjistí velitel zásahu dotazem u hlavního dispečera SŽDC na tel. čísle: (182) přímo ve směně. Archivní informace zjistí u vedoucího skupiny p. Ing. Meldušky na tel. č Do kategorie E, resp. F zařazovat jen zásahy týkající se dopravců ČD a.s, resp. ČD Cargo a.s. Ostatní dopravci do kategorie G. Vždy je nutno zjistit jméno dopravce / 21 -

18 Kategorie Určení kategorie Kategorie Pozn Modelové příklady zásahů A 1 Viník je známý Střet motorového vozidla na žel. přejezdu, vjetí vozidla na kolejový svršek 2 je po kom vymáhat Vozidlo (stroj) na kolejích, nebo v průjezdném průřezu. 3 Náraz vozidla do zařízení SŽDC (mostní pilíř apod.) 4 Střet s domácím zvířetem (majitel známý) 5 Překážka na trati (strom ze soukr. pozemku mimo lesa) - vznikla MU 6 Únik nebezpečných látek na pozemek SŽDC 7 Znečistění na železničním přejezdu 8 Neohlášené pálení B 1 Vztaženo k SDC Překážka na trati 2 Preventivní odstraňování dřevin z pozemků SŽDC nebo blízkého lesa 3 Čistění odtokových kanálů, propustků a železničních přejezdů 4 Čerpání vody z objektů SŽDC 5 Odstraňování nebezpečných stavů (rampouchy, uvolněné plechy ap.) 6 Vyprošťování osob z výtahů (nástupiště SŽDC) 7 Očistění kolejového vozidla SŽDC po střetu s osobou nebo zvířetem 8 Technická pomoc SDC (jeřáby a jiná technika) 9 Požární asistence při svařování a pálení kolejnic 10 Vnikání do uzavřených prostor majetku SŽDC 11 Signalizace požáru EPS v objektech SŽDC 12 Odstranění úniku NL z pracovních strojů SDC C 1 Zůstává Střet vlaku s osobou nebo divokou zvěří 2 v nákladech HZS Požáry na pozemku SŽDC 3 Odstranění roje nebo hnízda vos, včel apod. v žel. objektech SŽDC 4 D 1 Bylo objednáno Objednávka kácení stromu na soukromém pozemku 2 Finančně řeší HZS Odstranění překážky na trati objednal viník, nevznikla MU 3 Kropení železničního svršku objednaného stavební firmou 4 Dodávka nebo odčerpání vody (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 5 Použití jeřábu nebo jiné techniky (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 6 Asistence při svařování a pálení (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 7 Odstranění poškozené krytiny na soukromém domě 8 Odstranění roje nebo hnízda včel, vos, sršňů (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 9 Vnikání do uzavřených prostor (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 11 Činnost HZS na cizích vlečkách a u cizích dopravců na jejich tratích - 18 / 21 -

19 1 Vyrovnání Nakolejování vozidel ČD Cargo E 2 dle smlouvy Technická pomoc - jeřáby a jiná technika 3 s ČD Cargo Požár HV nebo nákladních kol. vozidel včetně nákladu ČD Cargo 4 Odstranění nebo zamezení úniku NL z kolejových vozidel ČD Cargo 5 Mytí kolejových vozidel po střetu s osobou nebo zvěří 6 Požární asistence (svařování, pálení) pro ČD Cargo 7 Uvolnění nákladu na kolejových vozidlech 8 Vnikání do uzavřených prostor ČD Cargo 9 Odběr vorků přepravovaných látek po vyžádání celní správy 10 Odstraňování nebezpečných stavů (rampouchy, uvolněné plechy ap.) 11 Měření koncentrace NL 1 Vyrovnání Nakolejování vozidel ČD F 2 dle smlouvy Požár HV nebo vagonů ČD 3 s ČD Doplnění vody při parních jízdách 4 Doprovod při parních jízdách 5 Mytí kolejových vozidel po střetu s osobou nebo zvěří 6 Požární asistence (svařování, pálení) pro ČD 7 Odstraňování nebezpečných stavů (rampouchy, uvolněné plechy ap.) 8 Vnikání do uzavřených prostor ČD 9 Čerpání vody z prostor ČD 1 Jiný dopravce Nakolejování vozidel jiného dopravce G 2 Požár HV nebo vagonů jiného dopravce 1 Mimo SŽDC - Požár soukromého domu v obci 0 2 zařazení do IZS Kropení po odstřelu komína 3 Hašení lesního porostu (mimo pozemek SŽDC) 4 Nehody na silnici mimo pozemek SŽDC 5 Technická nebo technologická pomoc v rámci IZS Využití jeřábu nebo jiné techniky při zásahu v rámci IZS 6 1 Nezařazeno Zatím nevyjasněný vlastník N - 19 / 21 -

20 Upřesnění zařazování zásahů do kategorií 1. inspektoři SŽDC Odvoz inspektora SŽDC kategorie podle jednotky, případně podle majitele 2. inspektoři HZS kategorie podle jednotky, případně podle majitele Požáry Jedná se o hlavní činnost HZS, proto zásadně do kategorie C. Výjimky z této zásady: 1. požár likvidován na požadavek IZS a netýká se majetku SŽDC kategorie 0 2. požár na majetku ČD Cargo (nejčastěji požár lokomotivy apod.) kategorie E 3. požár na majetku ČD (nejčastěji požár lokomotivy, požár v depu apod.) kategorie F 4. bude prokázáno úmyslné zavinění a známý viník kategorie A Planý poplach Týká se zejména požárů, nebo nepotvrzených ohlášených událostí, zásadně do kategorie C. Výjimky z této zásady: 1. poplach mimo objekty železnice kategorie 0 2. poplach v prostorách ČD Cargo kategorie E 3. poplach v prostorách ČD kategorie F Pády stromů Jedná se o technickou pomoc HZS, proto zásadně do kategorie B. Výjimky z této zásady: 1. odklízení či preventivní kácení požadavek IZS kategorie 0 2. odklízení či preventivní kácení na pozemku ČD Cargo kategorie E 3. odklízení či preventivní kácení na pozemku ČD kategorie F 4. na objednávku jiného subjektu kategorie D 5. pád stromu ze soukromého pozemku po dohodě s SDC kategorie A jinak B Náklady za zásahy vymáhané po viníkovi kategorie A 1. Zásahy, u kterých náklady budou vymáhány po viníkovi vymáhá zásadně SDC, v jejímž obvodě škodní událost vznikla. V elektronické evidenci bude v rubrice Sídlo SDC v roletě vybráno příslušné SDC. 2. Zásahy, u kterých škoda SDC nevznikla, často nikdo z SDC nebyl přítomen při vyšetřování škodní události, budou stejně zařazeny do kategorie A, v roletě Přiřazeno k číslu PU bude vybráno 801 Ř SŽDC. Podklady pro vymáhání neskenovat, doplnit o fotodokumentaci a elektronicky vložit do webové aplikace evidence škod k příslušnému zásahu. Vysvětlivka: Kategorie: Finanční náklady: 0 zůstávají na SŽDC A budou vymáhány povinníkovi nebo pojišťovně B budou hrazeny z jiných zdrojů (např. z SFDI) C zůstávají na HZS D budou fakturovány objednavateli E budou hrazeny dle smlouvy s ČD Cargo F budou hrazeny dle smlouvy s ČD G jiný dopravce N zatím nevyjasněný vlastník - 20 / 21 -

21 Zakázkové číslo Tvorba zakázkového čísla podle např. G880V G880 podle toho pro koho a kde zasahujeme (G880, G885, G889) Upřesnění: G880 Vše co souvisí se zásahem na železnici G885 Zásahy v rámci IZS G889 Odvoz OMU SŽDC G888 Dohlášené události V56 podle jednotky - Toto číslo se nemění a pro naše jednotky zůstává V56 i když zasahujeme v místě působnosti jiné jednotky HZS SŽDC. 9E0-Ředitelství HZS V39-JPO Brno V41-JPO Česká Třebová V42-JPO České Budějovice V44-JPO Cheb V45-JPO Kolín V46-JPO Kralupy nad Vltavou V47-JPO Liberec V48-JPO Nymburk V50-JPO Ostrava V52-JPO Plzeň V53-JPO Praha V55-JPO Přerov V56-JPO Ústí nad Labem 9E0 V39 V41 V42 V44 V45 V46 V47 V48 V50 V52 V53 V55 V56 1 rok (2011 = 1, 2012 = 2 atd.) 1234 č.u.sždc (ecud) - 21 / 21 -

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE STATISTICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ : 1.LEDNA

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY BOLATICE leden září ( ) Zpracoval: Martin

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ OBSAH SD Quick Book Rezervační systém - Správa rezervací 1. Přihlášení do systému 3 2. Vložení rezervace 4 2.1 Vložení rezervace

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o Veškerý nabízený sortiment parapetních desek a příslušenství objednáte jednoduše a rychle přes

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému 2. Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku 3. Funkce tlačítek hlavní lišty a jejich popis 3.1 informační lišta uživatel a kredit 3.2 funkce

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing.

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing. Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy Ing. Radovan Kovařík Osnova přednášky Úvod bezpečnost priorita SŽDC a jak problém vznikl

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Zvolte položku. ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Zvolte položku. ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR: VERZE DOKUMENTU: 1. OBJEDNATEL:

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

Manuál internetové aplikace Monitoring biotopů verze 1.0.0

Manuál internetové aplikace Monitoring biotopů verze 1.0.0 Manuál internetové aplikace Monitoring biotopů verze 1.0.0 OBSAH 1 PŘIHLAŠOVACÍ STRÁNKA PROGRAMU... 1 2 PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE... 1 3 SEZNAM ZÁLOŽEK... 1 3.1 Monitoring... 2 3.1.1 Editace TMP... 2 3.1.2 Fotodokumentace...

Více

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, (dále jen zákon ), která pro vymezené

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Práce s ceníkem xls.

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Práce s ceníkem xls. Uživatelská příručka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Práce s ceníkem xls. Revize Zpracoval Stručný popis verze dokumentu Datum OBSAH Úvod... 4 Seznam zkratek... 4 1. Základní nastavení ceníku... 5 2. Aktualizace

Více

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU Zahraniční cestovní výkaz je rozdělen do pěti listů: První list - "Povolení cesty" - obsahuje veškeré základní údaje o pracovní cestě, které jsou potřebné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Modul Kniha jízd. www.money.cz

Modul Kniha jízd. www.money.cz Modul Kniha jízd www.money.cz 2 Money S5 Kniha jízd Obsah a funkce modulu Kniha jízd Modul Kniha jízd tvoří v menu Money S5 samostatný uzel, ve kterém jsou umístěné funkčně provázané základní seznamy určené

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

EDI komunikace Postup a nastavení +1361

EDI komunikace Postup a nastavení +1361 EDI komunikace Postup a nastavení +1361 11.3.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 11.3.2014 2 EDI komunikace EDI komunikace Obsah Úvod... 3 Skladové karty položky... 3 Nastavení EAN kódů pro položky...

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Manuál pro InspIS HELPDESK

Manuál pro InspIS HELPDESK Česká školní inspekce Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Manuál pro InspIS HELPDESK Obsah: 1) Přihlášení do systému 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy 3) InspIS HELPDESK str. 2 str. 2 str. 3 až

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY BOLATICE ( ) Zpracoval: Martin Adamec, HZS

Více