Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody."

Transkript

1 Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové motory osobních, dodávkových i užitkových vozidel, autobusů a stavebních i průmyslových strojů. Výhody Nižší opotřebení palivového čerpadla. To je zajištěno i při použití paliva s obsahem síry menším než 0,1 % hmot. Hospodárnost. Spolehlivě zajišťuje lepší využití paliva o minimálně 0,1 % obj. Vyšší disponibilita vozidel. Zajišťuje omezení odstávek. Lepší spalování a nižší spotřeba paliva. Zvyšuje cetanové číslo až o 5 bodů. Snadnější startování a lepší ovladatelnost studeného motoru. Nižší hlučnost spalování. Lepší hoření paliva a menší tvrdost chodu. Nižší proudové zatížení baterie a vyšší komfort Protože dává vyšší výkon při startu za studena. Nižší náklady na údržbu. Vyšší mazivost paliva ve vstřikovacím čerpadle zajišťuje vyšší životnost vstřikovacího čerpadla. Nedochází ke ztrátě výkonnosti. Brání tvorbě nežádoucích úsad na vstřikovacích tryskách, ve válcích, na pístech a na ventilech. Menší množství paliva proniklého do oleje. Zajišťuje kratší dobu do prvního vznícení a tak dosahuje i lepší startovatelnost za studena. PI-SP-FUEL /03/2000.E (03/2004/Do) Čistící schopnost Ve starších motorech dokáže silný čisticí efekt přísady TITAN FUEL PLUS vyčistit i zakarbonované trysky během 2500 až 5000 km po prvním použití. Ochrana palivového systému před korozí. TITAN FUEL PLUS brání korozi palivového systému při vniknutí vody do paliva a brání tvorbě emulze. Minimalizuje nebezpečí přetečení a rozlití. Protože při tankování snižuje pěnivost paliva. Ekologicky příznivý. Po startu výrazně zkracuje dobu bílého kouře, redukuje černý kouř z výfuku a snižuje spotřebu paliva. Rychlejší naplnění palivové nádrže. Protože TITAN FUEL PLUS snižuje pěnivost paliva Použití: Snadné skladování. TITAN FUEL PLUS má bod vzplanutí ve 3. třídě nebezpečnosti. Vhodný pro všechny druhy nafty. TITAN FUEL PLUS lze použít i pro vylepšení vlastností zimní nafty, která má nižší teplotu filtrovatelnosti (angl. CFPP). Nedochází ke ztrátě výkonnosti. TITAN FUEL PLUS účinkuje již při přidání 1 litru do 1000 litrů nebo 100 ml do 100 litrů motorové nafty. Větší dávkování je zbytečné. Snadná mísitelnost. Potřebné množství přísady TITAN FUEL PLUS se prostě nalije do nádrže před nebo po natankování.

2 Po ujetí několika set metrů vytvoří s naftou homogenní směs a neodlučuje se. Charakteristika Strana 2/5 Vlastnosti Jednotka Hodnota Zkouška dle Hustota při 15 C kg/m ASTM D 1298 Bod vzplanutí C 65 EN Bod tuhnutí C - 54 ASTM D 97 Motorová nafta a cetanové číslo Cetanové číslo ovlivňuje snadnost startování, trvání bílého kouře po studeném startu, ovladatelnost za studena a intenzitu tvrdosti chodu za volnoběhu. S vysokým cetanovým číslem souvisí kratší prodleva vznícení a čistější hoření. Motorová nafta s vysokým cetanovým číslem také redukuje emise ve výfukových plynech. Požadavky vznětových motorů na cetanové číslo jsou velmi různé. Obecně platí, že čím nižší je provozní rychlost motoru, tím nižší může být cetanové číslo paliva. Ve svém předpisu MB ze října 1997 definuje Mercedes-Benz požadované cetanové číslo údajem Min.49. Tato hodnota je stanovena také v normě ISO Vysoce zatížené evropské vznětové motory osobních aut, užitkových vozidel, autobusů atd. potřebují motorovou naftu s vysokým cetanovým číslem o hodnotě nejméně 49. Vyšší cetanové číslo zvyšuje bezpečnost snadného startování, nižší hlučnosti, redukuje tvrdost chodu, snižuje emise atd. Vyšší cetanové číslo také snižuje náklady na opravy. Zkoušky na evropských vznětových motorech určených pro středně velké osobní auto poskytnuly následující výsledky: Cetanové číslo Prodleva vznícení (stupně na klice, volnoběh) 40 11, , ,3 46 9,7 48 9,1 50 8,6 52 8,0 53 7,7 54 7,4 55 7,1

3 Prodleva vznícení je měřítkem kvality vznícení. Mezi výkonnostními charakteristikami motorové nafty a její prodlevou vznícení je jasná korelace. Čím nižší je jakost paliva, tím delší je prodleva. Kratší prodleva vznícení dává mnohem účinnější spalování. Cetanové číslo motorové nafty také ovlivňuje hlučnost spalování. Zkoušky provedené na stejném motoru, na kterém byla zkoušena prodleva vznícení viz výše daly následující výsledky: Strana 3/5 (vysoké opotřebení!) rotačních vstřikovacích čerpadel, která jsou normálně mazána motorovou naftou. Mazivost motorové nafty lze zvýšit použitím takové superpřísady jako je TITAN FUEL PLUS. TITAN FUEL PLUS snižuje opotřebení o více než 50%. Následující tabulka ukazuje trendy obsahu síry v motorové naftě: Cetanové číslo Hluk ve válci (dba) Vysoká rychlost a vysoké zatížení Střední rychlost a nízké zatížení Průzkum kvality na trhu provedený výrobcem přísad poskytnul následující výsledky (zimní nafta): Kód země Národní normou požadované minimální cetanové číslo Nejnižší nalezené cetanové číslo To znamená, že je možné najít v provozu motorovou naftu s cetanovým číslem nižším, než uvádějí národní normy nebo předpisy (viz také tabulka na posledním listu). Použití takové superpřísady do motorové nafty jako je TITAN FUEL PLUS nabízí v takových případech účinnou ochranu. Motorová nafta a obsah síry Obsah síry v motorové naftě je silně ovlivňován legislativou zaměřenou na omezení emisí výfuku. Obsah síry má vliv na emise vznětového motoru. Obsah síry v motorové naftě nelze změnit žádnými provozními přísadami. Provozní zkušenosti ukázaly, že velmi nízký obsah síry (<0,1% hm.) vede k poruše

4 V zemích, kde je obsah síry v motorové naftě vyšší než 0,5%, doporučují výrobci motorů zkrácené výměnné intervaly motorového oleje. Výrobní program motorových olejů FUCHS TITAN obsahuje ale speci- Strana 4/5 ální druhy, které umožňují prodloužení výměnných intervalů motorového oleje i při použití motorové nafty s vyšším obsahem síry. Země / Oblast Obsah síry v motorové naftě (% hm.) Evropa (EU) 0,05 % od 1. října 1996 Rakousko Od 1. října 1995 snížen z < 0,15 % na 0,05 % Dánsko Zavedeno daňové zvýhodnění pro motorové nafty s obsahem síry do 0,05 % Finsko Méně než 0,2 % pro standardní palivo. Daňovým zvýhodněním je protlačováno reformulované palivo s obsahem síry do 0,05 %. Japonsko Od května 1997 snížen z < 0,2 % na 0,05 % Korea Méně než 0,1 % Čínská lidová republika Oblast 1: méně než 0,05 % Oblast 2: méně než 0,5 % Švýcarsko Od 1. ledna 1994 snížen z < 0,2 % na 0,05 % Taiwan Od roku 1997 snížen z < 0,3 % na 0,05 % Thajsko Od 1. ledna 1996 byl limit < 0,25 % Od 1. ledna 2000 snížen na 0,05 % USA Od 1. ledna 1994 je limit 0,05 % Poznámka: V blízké budoucnosti dojde v souvislosti se zpřísněnými emisními předpisy k dalšímu výraznému snížení obsahu síry v motorové naftě. Evropská komise stanovila používat motorová paliva se supernízkým obsahem síry, a to postupně ve dvou stupních: od roku 2005 je limit snížen na 50 ppm, od roku 2009 je limit snížen na 10 ppm, viz též EN 590.

5 Strana 5/5 Předpisy stanovující jakost motorové nafty ve vztahu k cetanovému číslu: Země / Oblast Předpisy / Normy Cetanové číslo Evropa (země EU) CEN Spec. EN 590:1993 Teplotní klimatické stupně A až F Arktický stupeň 0/ stupeň 1 Arktický stupeň 2 Arktický stupeň 3/ stupeň 4 Min. 46 Rakousko Ö-Norm EN 590:1993 Belgie a Lucembursko NBN-Spec. Dánsko Finsko EN 590 Palivo C a bezsirné / S Palivo 1 a bezsirné / W Palivo 3 a 4 a arktické Francie EN 590:1993 Německo DIN EN 590:1993 Řecko EN 590:1993 Irsko IS EN 590:1993 Min. 50 Itálie UNI-CUNA EN 590:1993 Japonsko JIS KK 2204 Palivo No.1 / Speciální No.1 Palivo No.2, No.3, Speciální No.3 Min. 50 Korea Portugalsko EN 590:1993 Čínská lidová republika Španělsko EN 590:1993 Min. 50 Švédsko SIS Palivo Urban 1 / Urban 2 Palivo Normal Summer Palivo Winter 1 / 2 / 3 Švýcarsko SN EN 590 Palivo letní Palivo celoroční Min. 50 / / 48 / 45 Thajsko Palivo Type 1 / Type 2 Jižní Afrika Velká Británie BS EN 590:1993 USA ASTM D Palivo No.1 1-DA Palivo No.2 2-DA Palivo No.4-DA Min. 40 Min. 40 Min. 30